SUS - historia och resultat. Erik Alm Hannover Life Re Sweden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SUS - historia och resultat. Erik Alm Hannover Life Re Sweden"

Transkript

1 Erik Alm Hannover Life Re Sweden SFF 29 mars 2011

2 Disclaimer The information provided in this presentation does in no way whatsoever constitute legal, accounting, tax or other professional advice. While Hannover Rückversicherung AG has endeavoured to include in this presentation information it believes to be reliable, complete and up-to-date, the company does not make any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy, completeness or updated status of such information. Therefore, in no case whatsoever will Hannover Rückversicherung AG and its affiliate companies or their employees be liable to anyone for any decision made or action taken in conjunction with the information in this presentation or for any related damages. 1 Here you may add the title of the presentation

3 Agenda Lite historia Arbetet Resultat 2

4 Sjukförsäkring Lite historia 1908 studie av material från sjukkassor Under ledning av Filip Lundberg av Filip Lundberg Uppföljning för , Allmänna Pensionsbolaget, Fredrik Esscher 1922 Framtiden , publicerad 1930 Uppdelning efter orsak Olycksfall Tuberkulos Andra sjukdomar Valkyrian , Publicerad

5 Gemensamma grunder 1938 Antal kvarvarande sjuka = 1/(1+t) (t mätt i år) en parameter 1955 Särskild formel för första kvartalet 9 parametrar 1965 Avveckling summa av fem exponentialfunktioner 14 parametrar 4

6 Gemensamma grunder 5

7 Gemensamma grunder 1973 Viss förändring av avvecklingsfunktionen Ytterligare något invecklad 12 parametrar 1976 Främst för tjänstepensioner Ytterligare invecklad avvecklingsfunktion 14 parametrar 1984 J-faktor i avvecklingen Olika avveckling före och efter förtidspensionering 16 parametrar Senare Olika antaganden för olika bolag Premiekonkurrens 6

8 Datainsamling

9 Arbetet Utförd av Försäkringsförbundet Under ledning av Försäkringstekniska Forskningsnämnden Dataspecifikation Datainsamling Kvalitetsgranskning Kontakt med bolagen Nästan alla bolag med Enstaka hade för stora problem med datakvalitet Enbart könskvot studerad för insjuknande Absoluta data konkurrenskänsliga 7

10 Datainsamling Skador inträffade Inklusive gamla skador Om insjuknandedatum tillgängligt Insjuknandedag Datum för rätt till ersättning Karenstid Huvudsakligen bara 3 månader Okänd i 22% av fallen Sista sjukdag Eller fortsatt sjuk vid pensionering eller slutet av 2007 Avgångsorsak Avliden eller frisk Försäkringstiden slut Ersättningsgrad Men inte dess utveckling över tiden 8

11 Datainsamling Frivillig/Obligatorisk Premiebefrielse/Sjuk Hälsoprövning Kön Födelseår Skulle ha frågat om födelsemånad 9

12 Datakvalitet Stora problem Många rapporterade som avlidna/friska vid 65 Insjukandeålder under 18 Många skador för unga män 10

13 Data sjukfall Hälften sjuk, hälften pbf 15% pågick vid början av

14 Resultat insjukande

15 Insjuknandefrekvens Kvinnor/Män Kvot 250% 200% 150% 100% 50% 0% Here you may add the title of the presentation

16 Avveckling

17 Insjuknandeålder Avveckling Aktuellt område att studera Sjuktid år 13 Here you may add the title of the presentation

18 Insjuknandeålder Avveckling Tillgängliga data, män Sjuktid år 14

19 Insjukandeålder Avveckling Tillgängliga data, kvinnor Sjuktid år 15

20 Antal kvarvarande Exempel på avveckling 100% 90% Mycket snabb 80% 70% 60% Snabb 50% 40% 30% Långsam 20% 10% 0% Sjuktid månader 16

21 Frågeställningar Tabell eller funktion Vi valde funktion Alternativ Antalet kvarvarande f(x,t) Andelen som avvecklas f(x,t+1) / f(x,t) (Derivata/kvot av f(x,t)) Reserv V(t) (Ränteviktad summa/integral av f(x,t)) Vi valde andelen kvarvarande f(x,t) 17

22 Krav på funktion Alla uppfylldes inte helt Deriverbar i x och t (inga knyckar eller hopp) Fungera för ingångsåldrar upp till 65 (x<65) Fungera för åldrar upp till 65 (x+t<65) Men behöver inte kunna extrapoleras till åldrar över 65 (ej x+t>65) Fungera för åldrar ner till 18 Kan vara svårt Alternativ: Alla med ingångsålder mindre än X behandlas som X. (X=25?) Rimligt antal parametrar Men också rimligt bra anpassning Rimligt enkel att hantera Icke ökande i t Antalet kvarvarande sjuka minskar över tiden Ökande i x? Inte nödvändigt men lämpligt Avvecklingen blir långsammare med högre ålder Men dödsfall kan göra att den blir snabbare 18

23 Insjuknandeålder Avveckling Skall fungera inom blå området Skall vara = 1 här 70 Avtagande Avtagande Behöver kanske inte fungera här Sjuktid år 19 Here you may add the title of the presentation

24 Problem Helt opålitliga data för åldrar över 65 Få observationer, datakvalitetsproblem Opålitliga data vid åldrar nära 65 Avveckling eller försäkringstidens slut Problemet förstärkas av att födelsetid ges i år och inte år+månad Få observationer för långa avvecklingstider Få observationer för unga insjuknandeåldrar 20

25 Åtgärder Slå ihop materialet till femårsgrupper efter insjuknandeålder Ersätt data för t>20 med befolkningsdödlighet Lägsta åldersgrupp Högsta åldersgrupp

26 Insjuknandeålder Avveckling Skall vara = 1 här Sjukavveckling studerad 50 Befolkningsdödlighet använd Sjuktid år 22 Here you may add the title of the presentation

27 Frågeställningar Vilken funktion? Någon av dem som tidigare använts? Utländsk funktion? Men tekniken mycket annorlunda i de flesta länder Litteraturstudie 23

28 Frågeställningar Vad anpassa? Antalet kvarvarande Avvecklingshastigheten Reserven Vi valde antalet kvarvarande Avvecklingshastigheten är för instabil Följer man reserven får man lätt konstiga värden för första månaderna 24

29 Kvot Anpassning av antalet kvarvarande Förväntat mot observerat 110% 105% 100% 95% 90% 85% 80% Sjuktid månader 25

30 Problem Anpassning Många parametrar Många lokala minima Svårt att hitta globalt minimum Svårt att få funktionen att passa alla t Svårt att få funktionen att passa alla x Man kan inte alltid extrapolera i x Kan bli minskande i x för låga x Går inte alltid att extrapolera i t Blir ofta ökande i t för x+t > 65 26

31 Föreslagen funktion n i 1 f i ( x) exp( d i ( t 3)) där f i ( x) a b exp( c x) i i i och, f n ( x) 1 n 1 i 1 f i ( x) i 1,2,..., n 1 Vi har här testat att låta n variera från 2 till 5. Bäst verkar vara n=4 13 parametrar n=5 ger liten extra exakthet 27

32 Föreslagen funktion Föreslagen av Johanna Eriksson, Folksam i examensarbete 2008 Släkt med de funktioner som tidigare använts i Sverige Men uppdelningen i tid före och efter förtidspension borta 28

33 Studerat material Individuell sjukförsäkring Gruppsjukförsäkring Sjukförsäkring kopplad till tjänstepension Premiebefrielse till individuell livförsäkring Premiebefrielse till individuell pensionsförsäkring Premiebefrielse till tjänstepension Men inte försäkringar med engångsbelopp 29

34 Portföljuppdelning Män/Kvinnor Sjuk/Premiebefrielse Frivillig/Obligatorisk Totalt 8 portföljer 30

35 Jämförelse med offentlig statistik? Nej Svårt att få i rätt format 31

36 Resultat avveckling

37 Antal kvarvarande Avveckling Obligatorisk pbf, män 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Sjuktid månader 27,5 32,5 37,5 42,5 47,5 52,5 57,5 62,5 32

38 Antal kvarvarande Avveckling Frivillig pbf, män 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Sjuktid månader

39 Antal kvarvarande Avveckling Frivillig pbf, kvinnor 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Sjuktid månader

40 Antal kvarvarande Avveckling Obligatorisk sjuk, kvinnor 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Sjuktid månader

41 Reserv Reserv (0% ränta) Obligatorisk pbf, män Sjuktid månader

42 Reserv Reserv (0% ränta) Frivillig pbf, män Sjuktid månader

43 Reserv Reserv (0% ränta) Frivillig pbf, kvinnor Sjuktid månader

44 Kvot Kvot kvinnor/män Obligatorisk pbf 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Sjuktid månader

45 Kvot Kvot kvinnor/män Frivillig pbf 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Sjuktid månader

46 Kvot Kvot kvinnor/mänsjuk Frivillig sjuk 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Sjuktid månader

47 Kvot Kvot kvinnor/män Obligatorisk sjuk 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Sjuktid månader

48 Reserv Reserv (0% ränta) Obligatorisk sjuk, män Sjuktid månader

49 Reserv Reserv (o% ränta) Finansinspektionens grunder Sjuktid månader

50 Kvot Kvot ny/fi Män, obligatorisk sjuk 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Sjuktid månader

51 Kvot Kvot ny/fi Män, obligatorisk sjuk 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Sjuktid månader

52 Kvot Kvot ny/fi Män, obligatorisk sjuk 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Sjuktid månader

53 Kvot Kvot ny/fi Män, obligatorisk sjuk 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Sjuktid månader

54 Kvot Kvot ny/fi Män, obligatorisk sjuk 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Sjuktid månader

55 Kvot Kvot ny/fi Män, obligatorisk pbf 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Sjuktid månader

56 Kvot Kvot ny/fi Män, obligatorisk pbf 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Sjuktid månader

57 Kvot Kvot ny/fi Män, obligatorisk pbf 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Sjuktid månader

58 Kvot Kvot ny/fi Män, frivillig pbf 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Sjuktid månader

59 Kvot Kvot ny/fi Män, obligatorisk sjuk 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Sjuktid månader

60 Kvot Kvot ny/fi Män, frivillig sjuk 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Sjuktid månader

61 Kvot Kvot ny/fi Kvinnor, frivillig sjuk 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Sjuktid månader

62 Kvot Kvot ny/fi Kvinnor, obligatorisk sjuk 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Sjuktid månader

63 Kvot Kvot ny/fi Kvinnor, obligatorisk pbf 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Sjuktid månader

64 Kvot Kvot ny/fi Kvinnor, frivillig pbf 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Sjuktid månader

65 Frågor?

66 Lycka till med SUS

Ger barnförsäkringar ett starkt försäkringsskydd?

Ger barnförsäkringar ett starkt försäkringsskydd? Juridiska institutionen Examensarbete 30 högskolepoäng Höstterminen 2011 Ger barnförsäkringar ett starkt försäkringsskydd? - En analys av grundsyftet med FAL Mia Lagerqvist & Kajsa Lundberg Handledare:

Läs mer

Nordisk försäkringstidskrift 3/2014. Barnförsäkringens tillkomst och framväxt i Sverige. www.nft.nu. Barnförsäkring i ett historiskt perspektiv

Nordisk försäkringstidskrift 3/2014. Barnförsäkringens tillkomst och framväxt i Sverige. www.nft.nu. Barnförsäkring i ett historiskt perspektiv Barnförsäkringens tillkomst och framväxt i Sverige Att sjuk - och olycksfallsförsäkra barn har en gammal tradition i Sverige. Det finns många skäl till detta men tidigt spelade en medvetenhet in om att

Läs mer

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Varför föds det så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Statistiska centralbyrån 2001 Demographic reports 2001:1 Why so few babies?

Läs mer

Vad gör vi? Chúng ta phải làm gì? What do we do? 我 々は 何 を 行 うのですか? Što nam je činiti? Mit tegyünk? 我 们 该 怎 么 办?

Vad gör vi? Chúng ta phải làm gì? What do we do? 我 々は 何 を 行 うのですか? Što nam je činiti? Mit tegyünk? 我 们 该 怎 么 办? Chúng ta phải làm gì? 我 々は 何 を 行 うのですか? What do we do? Vad gör vi? Što nam je činiti? Mit tegyünk? 我 们 该 怎 么 办? Att rekrytera personer med utländsk bakgrund: arbetsgivares behov, erfarenheter och synpunkter

Läs mer

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling 1 (46) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling Delredovisning 2 av regeringsuppdrag år 2013 Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan 16 08-786

Läs mer

Alkohol, droger och läkemedel hos omkomna personbilsförare

Alkohol, droger och läkemedel hos omkomna personbilsförare VTI notat 11-2015 Utgivningsår 2015 www.vti.se/publikationer Alkohol, droger och läkemedel hos omkomna personbilsförare År 2005 2013 VTI notat 11-2015 Alkohol, droger och läkemedel hos omkomna personbilsförare

Läs mer

ANALYSERAR 2001:4. Vad får oss att arbeta fram till 65?

ANALYSERAR 2001:4. Vad får oss att arbeta fram till 65? ANALYSERAR 2001:4 Vad får oss att arbeta fram till 65? I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och forskningsarbete uppföljnings- och konferensverksamhet

Läs mer

Rätten till personförsäkring

Rätten till personförsäkring Juridiska institutionen Programmet för juristexamen Tillämpade studier 30 hp Examensarbete höstterminen 2011 Rätten till personförsäkring - En studie av den sammantagna rättsliga skyddssituationen för

Läs mer

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2015-06-18 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2015

Läs mer

Värmlands Finans Vänder rejält på skutan

Värmlands Finans Vänder rejält på skutan Uppdragsanalys 2011-07-05 Värmlands Finans Vänder rejält på skutan Värmlands Finans är ett bolag som tidigare lovat högt och sedan inte kunnat leverera. Denna trend tycks nu ha vänt. Bolaget lyckades framgångsrikt

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

Mediebevakning av omstruktureringar i näringslivet

Mediebevakning av omstruktureringar i näringslivet A2006:004 Mediebevakning av omstruktureringar i näringslivet En metod för att mäta flytt av produktion Viktor Jonsson Mediebevakning av omstruktureringar i näringslivet En metod för att mäta flytt av

Läs mer

Olycksutredning och sedan?

Olycksutredning och sedan? Olycksutredning och sedan? Att få åtgärdsförslag införda och att fånga upp säkerhetshöjande initiativ från verksamheter: Systematiskt arbete med resilience och säkerhetskultur 2 MSB:s kontaktperson: Marianne

Läs mer

Att sluta med idrott. En analys av avslutsprocessen och varför flickor slutar spela innebandy

Att sluta med idrott. En analys av avslutsprocessen och varför flickor slutar spela innebandy Forskningsrapport Att sluta med idrott. En analys av avslutsprocessen och varför flickor slutar spela innebandy Inger Eliasson & Annika Johansson Pedagogiska rapporter från Pedagogiska institutionen Umeå

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Så gör du ett val som passar dig I Avtalspension SAF-LO kan du göra ett pensionsval så att du själv bestämmer hur pengarna placeras. Du kan även välja ett alternativ

Läs mer

Socialförsäkringsrapport 2011:13. Social Insurance Report. Föräldrapenning. Båda föräldrarnas försäkring? ISSN 1654-8574

Socialförsäkringsrapport 2011:13. Social Insurance Report. Föräldrapenning. Båda föräldrarnas försäkring? ISSN 1654-8574 Social Insurance Report Föräldrapenning Båda föräldrarnas försäkring? ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Analys och prognos Niklas Löfgren 010-116 96 04 niklas.lofgren@forsakringskassan.se

Läs mer

Uppföljning av Pilas verksamhet på riksnivå

Uppföljning av Pilas verksamhet på riksnivå Social Insurance Report Uppföljning av Pilas verksamhet på riksnivå Pilotinsatser för långtidssjukskrivna till arbete ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan Försäkringsutveckling

Läs mer

Generationsskifte i lantbruket

Generationsskifte i lantbruket Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Generationsskifte i lantbruket En fallstudie på gård med maskinstationsverksamhet Carl Pilhemmer Självständigt

Läs mer

Brandstatistik - Vad vet vi om anlagd brand Per Blomqvist, Henrik Johansson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Brandstatistik - Vad vet vi om anlagd brand Per Blomqvist, Henrik Johansson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Brandstatistik - Vad vet vi om anlagd brand Per Blomqvist, Henrik Johansson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Rapport 28:48 Borås, 29 2 Abstract The key objective of the work presented in this

Läs mer

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning?

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Marta Szebehely, Petra Ulmanen & Ann-Britt Sand Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 2014:1 Working Paper/Department of Social

Läs mer

ATT VÄXA UPP I SYDAFRIKA OCH SVERIGE, LIKHETER OCH SKILLNADER

ATT VÄXA UPP I SYDAFRIKA OCH SVERIGE, LIKHETER OCH SKILLNADER ATT VÄXA UPP I SYDAFRIKA OCH SVERIGE, LIKHETER OCH SKILLNADER Ämne: Svenska/So Namn: Linnea Olsson Handledare: Erik Nilsson Klass: 9 Årtal: VT 09 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING..2 INLEDNING

Läs mer

Vilka behov av mertjänster har Areals fastighetsköpare?

Vilka behov av mertjänster har Areals fastighetsköpare? SKOGSMÄSTARPROGRAMMET Examensarbete 2014:05 Vilka behov av mertjänster har Areals fastighetsköpare? What need of additional services has property buyers of Areal? Emil Hjerpe Examensarbete i skogshushållning,

Läs mer

Kvinnor och män utan barn

Kvinnor och män utan barn 18 och män utan barn Många av dem som ännu inte hade fått något barn räknade med att bli förälder så småningom. Orsaken till att man inte hade fått barn än varierade med respondentens ålder och familjesituation.

Läs mer

Hur har portvaktsfunktionen i förtidspensionssystemet

Hur har portvaktsfunktionen i förtidspensionssystemet Hur har portvaktsfunktionen i förtidspensionssystemet förändrats över tid? nr 6 204 årgång 42 Vi är intresserade av hur portvaktsfunktionen i förtidspensionssystemet, dvs bedömningen av rättigheten att

Läs mer

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. En guide för studenter

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. En guide för studenter Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra En guide för studenter Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra en guide för studenter 1 Många studenter väljer att skriva uppsatser om K3 och K2 vilket ibland

Läs mer

Sjukfrånvarons utveckling

Sjukfrånvarons utveckling Social Insurance Report Sjukfrånvarons utveckling Delrapport 1, år 2014 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Analys och prognos Peje Bengtsson 010-116 90 62 pererik.bengtsson@forsakringskassan.se

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2014:2 BAKOM SIFFRORNA - unga som varken arbetade eller studerade 2000 2010 Susan Niknami och Lena Schröder Temagruppen Unga

Läs mer

#10. Robert Gidehag och Henrik Öhman. Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud

#10. Robert Gidehag och Henrik Öhman. Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud #10 Robert Gidehag och Henrik Öhman Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud Författaren och Reforminstitutet 2002 Omslag: Ulrica Croneborg Illustration: Ulrica Croneborg Sättning: Ateljé Typsnittet

Läs mer

Individuell sjukförsäkring i Storbritannien

Individuell sjukförsäkring i Storbritannien NFT 2/1995 STIPENDIATRESA TILL ENGLAND Individuell sjukförsäkring i Storbritannien av Inger Widén, Handelsbanken Liv försäkringsaktiebolag, Stockholm I takt med dels att sjukförmånerna från allmän och

Läs mer