ÅRSBESKED Lennart Andersson _00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSBESKED 2014. Lennart Andersson 00064855_00"

Transkript

1 ÅRSBESKED 2014 Lennart Andersson _00

2 Dina försäkringar hos Brummer & Partners Utgångspunkten för våra värdebesked är att beskriva hur ditt sparande utvecklats på ett enkelt, tydligt och transparent sätt. Självklart har alla våra försäkringar fri flytträtt. Löpande information om aktuellt innehav och värdeutveckling finner du genom att logga in på För en helhetsbild av ditt pensionssparande och prognoser kan du använda antingen direkt eller som inloggad i vår tjänst. Har du frågor eller vill ha personlig vägledning är du alltid välkommen att kontakta oss på telefon eller e-post _00

3 Tjänstepension Marknadsvärde (kronor) Total avkastning 60,7 % kronor Totalt resultat kronor kronor _00

4 ÖVERSIKT TJÄNSTEPENSION ,7% Avkastning ,7% Avkastning sedan start +5,4% Genomsnittlig årsavkastning Försäkrad Anders Andersson SE Försäkringstagare Arbetsgivaren AB SE Startdatum Utbetalning till Total premie kr per år Avkastning efter skatter och avgifter sedan start % ,0 % 2,5 % 7,3 % 5,9 % 11,2 % 3,1 % 2,0 % 3,8 % 11,7 % 1,7 % År Årlig avkastning. % _01

5 Värdeförändring (kronor) Ingående värde Totalt sedan start Inbetalningar Utbetalningar 0 0 avgift för avkastningsskatt avgift för försäkringsadministration avgift för återbetalningsskydd fondernas resultat Resultat UTGÅENDE VÄRDE Årlig avkastning efter skatter och avgifter (kronor) Före 2010 totalt Totalt Inbetalningar Utbetalningar Resultat UTGÅENDE VÄRDE UTSKRIFTSDATUM: _01

6 INNEHAV OCH AVKASTNING Värdet på ditt sparande påverkas av avkastningen i de fonder du valt. Här visar vi fondernas marknadsvärde och avkastningen efter förvaltningsavgifter för de fem fonder ditt sparande hade störst innehav i per Om fonderna inte ingått i ditt sparande sedan årets början kan din egen avkastning avvika från den som presenteras. Fondernas avkastning % Brummer Multi-Strategy +2,5 2. Brummer Multi-Strategy 2xL +2,4 3. Mellanlagringsfonden +1, Innehav Fond Fondernas avkastning 2014 (kronor) Vald köpfördelning Andelar Andel av ditt totala värde Marknadsvärde (kronor) Brummer Multi-Strategy % 571,09 48 % Brummer Multi-Strategy 2xL % 896,78 51 % Mellanlagringsfonden ,18 0 % Pågående handel/kassa 0 1 % Fondernas resultat UTGÅENDE VÄRDE UTSKRIFTSDATUM: Mellanlagringsfonden är en penningmarknadsfond där en del av ditt sparande placeras för uttag inför utbetalning, skatter och avgifter _01

7 HISTORISK UTVECKLING OCH RISKNIVÅ Nedan illustreras ditt nuvarande fondvals historiska avkastning och risknivå i jämförelse med andra typer av sparande. 1 För att möjliggöra en bedömning av din nuvarande risknivå visar vi även utvecklingen för andra typer av investeringar. Risken definieras som investeringens standardavvikelse, beräknad under en fyraårsperiod. Riskprofil (skala 1-7) Ditt fondval Brummer Multi-Strategy Traditionella livbolag Genomsnittligt PPM-sparande Historisk avkastning % Ditt fondval 0 Brummer Multi-Strategy Traditionella livbolag Genomsnittlig PPM-sparare År Brummer Multi-Strategy Ditt fondval Traditionella livbolag Genomsnittlig PPM-sparare ¹) Observera att historiken skiljer sig mellan din nuvarande fondfördelning och den avkastning du fått på ditt sparande på grund av tidigare gjorda fondbyten samt effekter av skatter och avgifter. Läs mer på sidan Så har vi räknat. Tidsserien är beräknad med månatlig rebalansering sedan starten av fonden Brummer Multi-Strategy april Beräkningar av traditionella livbolag och genomsnittligt PPM-sparande baseras på underlag från Svensk Försäkring samt Pensionsmyndighetens statistik _01

8 VID HÄNDELSE AV SJUK- ELLER DÖDSFALL Genom ett samarbete med Bliwa livförsäkring, ömsesidigt (Bliwa) tillhandahåller Brummer & Partners riskförsäkringar som redovisas nedan. Dessa försäkringar ersätter dig om din arbetsförmåga skulle bli nedsatt, med minst 25 procent, på grund av sjukdom. Angivna ersättningar gäller vid 100 procents arbetsoförmåga och längst till försäkringens slut. Om din försäkring omfattas av ett återbetalningsskydd eller familjeskydd har de förmånstagare du angivit rätt till utfallande försäkringsbelopp eller försäkringen vid händelse av dödsfall. Skydd vid händelse av sjukfall Premiebefrielse kronor om året Sjukförsäkring 90-dagars karens kronor per månad Ersättningen betalas ut efter 90 dagar Sjukförsäkring 360-dagars karens kronor per månad Ersättningen betalas ut efter 360 dagar Sjukförsäkring rörlig karens kronor per månad Ersättning betalas ut vid sjuk- och aktivitetsersättning Skydd vid händelse av dödsfall Återbetalningsskydd Marknadsvärdet för försäkringen Tjänstepension , 101 %. Efterlevandepension Du har för närvarande inte detta försäkringsskydd _99

9 SKATTEREGLER Avgift för avkastningsskatt Försäkringssparande belastas med en avkastningsskatt som beräknas schablonmässigt. För privata pensionsförsäkringar och tjänstepensionsförsäkringar gäller att: avkastningsskatten baseras på värdet i försäkringen vid ingången av beskattningsåret. ingångsvärdet multipliceras med den genomsnittliga statslåneräntan för kalenderåret närmast före beskattningsåret och beskattas därefter med 15 procent. För kapitalförsäkringar gäller att: avkastningsskatten baseras på värdet i försäkringen vid ingången av beskattningsåret samt de premier som betalats in under beskattningsåret. De premier som betalts in under den andra halvan av beskattningsåret räknas med till hälften. det uppräknade värdet multipliceras med statslåneräntan per den 30 november kalenderåret närmast före beskattningsåret och beskattas med samma skattesats som gäller för investeringssparkonto, det vill säga 30 procent. Avdragsrätt premier Vissa inbetalda pensionsförsäkringspremier ger rätt till avdrag mot inkomst av tjänst eller i näringsverksamhet i deklarationen. Inom tjänstepensionsförsäkring är vissa premier avdragsgilla för arbetsgivaren. Inkomstskatt på pensionsutbetalning Inkomstskatt på pensionsutbetalningar betalas av den som har en beskattningsbar inkomst. Brummer Life drar inkomstskatt i samband med pensionsutbetalning samt rapporterar och betalar in den till Skatteverket. Skattesatsen påverkas bland annat av din totala inkomst samt bostadsort. UTSKRIFTSDATUM: _99

10 SÅ HAR VI RÄKNAT Våra beräkningar sker i enlighet med GIPS 1. Denna metod används av Pensionsmyndigheten som mått för premiepensionssparandets avkastning och rekommenderas även av Svensk Försäkring för beräkning av totalavkastning. Avkastningen i ditt sparande tidsviktas genom att marknadsvärdera försäkringen före varje transaktion och sedan beräkna avkastningen i procent, med hänsyn tagen till in- och utbetalningar erhålls en procentuell avkastning som inte tar hänsyn till hur stor investeringen varit under perioden. Genom att tidsvikta blir avkastningen i försäkringen jämförbar mot marknadsindex eller andra alternativa placeringar. Sparandet kan ge positiv avkastning och samtidigt visa ett negativt resultat och tvärtom. Det beror på att transaktioner som in- och utbetalningar påverkar kapitalets storlek och därmed resultatet samtidigt som den procentuella avkastningen inte påverkas av kapitalets storlek. Vi redovisar avkastningen efter skatter och avgifter. När du jämför avkastningen är det därför viktigt att samma förutsättningar gäller även för ditt jämförelseobjekt. Räkneexempel För att illustrera avkastningsberäkningarna kan vi göra följande räkneexempel: Inbetalning 1 januari: Marknadsvärde 30 juni: Inbetalning 30 juni: Marknadsvärde 1 juli: Marknadsvärde 31 december: kronor kronor kronor kronor kronor Avkastning första halvåret: = 4,0% Avkastning andra halvåret: Avkastning totalt: 1 = 3,1% x 1 = 1,1% TA: Total avkastning MV: Marknadsvärde C: In-/utbetalningar t: Tidpunkt för in-/utbetalningar T: Sista tidpunkten för mätperioden Resultat första halvåret (kronor): = Resultat andra halvåret (kronor): = Resultat totalt (kronor): = UTSKRIFTSDATUM: ¹) Global Investment Performance Standards _99

11 _99

12 BRUMMER LIFE FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG BOX 7030, SE STOCKHOLM VISIT: NORRMALMSTORG 14 TEL , FAX _99

Årsbesked 2012 Lennart Andersson

Årsbesked 2012 Lennart Andersson Årsbesked 2012 Lennart Andersson 00037922_00 sida 3 INNEHÅLL Dina försäkringar hos Brummer & Partners Samlad information kring ditt innehav PRIVATÄGD KAPITALFÖRSÄKRING 1001234-5 4 Översikt 5 Din faktiska

Läs mer

Friplan med fond- och garantiförvaltning

Friplan med fond- och garantiförvaltning FRIPLAN FÖRKÖPSINFORMATION Friplan med fond- och garantiförvaltning Gäller från 2015-06-01 Innehåll Innehåll i Friplan 3 Pension 3 Skydd vid sjukdom 3 Skydd vid olycksfall 3 Skydd vid dödsfall 4 Förmånstagare

Läs mer

Swedbank Pensionsplan 0503

Swedbank Pensionsplan 0503 Förköpsinformation Swedbank Pensionsplan 0503 Enligt villkor 0503, gäller fr.o.m. 2012-03-23. Kortfakta Pensionsplanen erbjuder både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris: 240 kr/år i fast

Läs mer

Grundskydd Företagare

Grundskydd Företagare Kortfakta Genom erbjuds både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris Traditionell Pension: Fast avgift 120 kr/år + rörlig avgift 1,2 procent/år av Försäkringskapitalet + garantiavgift 0,5

Läs mer

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010 Referensnummer: 7777777, datum: 2011-01-11 PER PERSON Torget 1 100 00 STADEN Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010 Kanske är din pensionering nära, kanske är den långt bort. Oavsett när det är

Läs mer

Eget sparande till pension. En konsumentvägledning

Eget sparande till pension. En konsumentvägledning Eget sparande till pension En konsumentvägledning PM 2014-12-11 1 (10) Utvecklingsavdelningen Eget sparande till pension en konsumentvägledning Sammanfattning Avsluta det avdragsgilla pensionssparandet

Läs mer

Traditionell försäkring

Traditionell försäkring Förköpsinformation Fakta om AMF Pro Alternativ ITP Här beskrivs försäkringens omfattning och de valmöjligheter som finns inom försäkringen. Mot slutet finns lite fakta som mest berör arbetsgivare, men

Läs mer

Pensionsförsäkring med fondförvaltning

Pensionsförsäkring med fondförvaltning Förk fond 1404 Förköpsinformation Pensionsförsäkring med fondförvaltning Svensk Handel Fondförsäkring AB är ett helägt dotterbolag till Svensk Handel Pensionskassan som är en del av Svensk Handel Försäkringar,

Läs mer

Vem ska förvalta din avtalspension?

Vem ska förvalta din avtalspension? Vem ska förvalta din avtalspension? Gamla PA-KFS för dig född innan 1954 Nu är det dags att välja! Det här kan du välja I din anställning har du rätt till en avtalspension som betalas av din arbetsgivare.

Läs mer

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL Pensionsplan och TGL Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL 1 Förköpsinformation Kortfakta Pensionsplanen erbjuder både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris Traditionell Pension:

Läs mer

Med möjlighet till unika avtal och individuella lösningar. SPPs Avgångspension

Med möjlighet till unika avtal och individuella lösningar. SPPs Avgångspension Med möjlighet till unika avtal och individuella lösningar. SPPs Pensionering med stora möjligheter. SPPs är en enkel och flexibel pensionslösning som du som arbetsgivare kan erbjuda dina anställda som

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel Pensionskassan

Läs mer

Villkor Kollektivavtalad Pension (AIP) (2006-07-01)

Villkor Kollektivavtalad Pension (AIP) (2006-07-01) Villkor Kollektivavtalad Pension (AIP) (2006-07-01) Avgiftsbestämd individuell ålderspension i Swedbank Försäkring Fondförsäkring och Traditionell Försäkring Gäller försäkringar tecknade fr o m 2011-10-01

Läs mer

Depåförsäkrin i Skandia

Depåförsäkrin i Skandia Depåförsäkrin i Skandia Förköpsinformation Råd iven Bra att veta inför ditt val av försäkrin Det finns vissa allmänna förutsättningar och begrepp som kan vara bra att känna till innan du läser mer om Skandias

Läs mer

Villkor Kollektivavtalad Pension (BTPK) (2006-07-01)

Villkor Kollektivavtalad Pension (BTPK) (2006-07-01) Villkor Kollektivavtalad Pension (BTPK) (2006-07-01) Kompletterande ålderspension i Swedbank Försäkring Fondförsäkring och Traditionell försäkring 1. Försäkringsavtalet Försäkringen är en kollektivavtalsgrundad

Läs mer

Förköpsinformation. Företagsplan. Företagsplanen är avsedd för företagare och för företag som saknar kollektivavtal.

Förköpsinformation. Företagsplan. Företagsplanen är avsedd för företagare och för företag som saknar kollektivavtal. Fplan förk, 1501 Förköpsinformation Företagsplan Tryggt och enkelt för Dig och Dina medarbetare Företagsplanen är avsedd för företagare och för företag som saknar kollektivavtal. Du som företagare har

Läs mer

Jämför privat pensionsförsäkring Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och

Jämför privat pensionsförsäkring Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och Jämför privat pensionsförsäing Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och avgifter och som är öppna för nyteckning. Allmänt Traditionell

Läs mer

tjänstepension i Skandia Förköpsinformation

tjänstepension i Skandia Förköpsinformation TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER tjänstepension i Skandia Förköpsinformation innehåll Försäkrin savtalet... 4 Premien och försäkrin ens värde... 5 Försäkrin

Läs mer

PUBLICERINGSDATUM 2014-10-23 SENAST REVIDERAD 2015-05-20. Pensionstermer för konsumenter

PUBLICERINGSDATUM 2014-10-23 SENAST REVIDERAD 2015-05-20. Pensionstermer för konsumenter PUBLICERINGSDATUM 2014-10-23 SENAST REVIDERAD 2015-05-20 Pensionstermer för konsumenter 2 (25) Förord Pensionsmyndigheten och Svensk Försäkring har i samarbete med andra aktörer inom pensionsmarknaden

Läs mer

Sjunde AP-fonden förvaltar ickevalsalternativet i Premiepensionssystemet.

Sjunde AP-fonden förvaltar ickevalsalternativet i Premiepensionssystemet. Populärordlista 1 2 Administrationsavgift Administrationsavgiften dras från premien och/eller ditt pensionskapital och ska täcka kostnaderna för drift och förvaltning av pensionen. Avgiften tas ut av den

Läs mer

Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt

Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt investeringssparkonto förenklad värdepappersskatt från årsskiftet Investeringssparkonto, ISK, är en ny kontoform för investerare som är tillgänglig

Läs mer

bra att veta om din fondförsäkrin

bra att veta om din fondförsäkrin TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER bra att veta om din fondförsäkrin förköpsinformation privat fondförsäkrin välkommen till Skandia Vi hoppas att du är nöjd

Läs mer

Traditionell kapitalförsäkring och kapitallivränta

Traditionell kapitalförsäkring och kapitallivränta 1/5 Traditionell kapitalförsäkring och kapitallivränta Försäkringsinformation Försäkringen tecknas hos Folksam ömsesidig livförsäkring, organisationsnummer 502006-1585, nedan kallat Folksam. Att Folksam

Läs mer

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Depåförsäkring Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Gillar du enkelhet och smidighet när det handlar om ditt sparande? Då har vi en god nyhet. Nu kan du samla ditt sparande i strukturerade

Läs mer

KPA Traditionell Försäkring

KPA Traditionell Försäkring Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA Traditionell Försäkring produktinformation vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring AB (publ),

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Pensionsförsäkring. Förköpsinformation. Kortfakta. Enligt villkor 0706, gäller fr.o.m. 2012-03-23.

Pensionsförsäkring. Förköpsinformation. Kortfakta. Enligt villkor 0706, gäller fr.o.m. 2012-03-23. Förköpsinformation Pensionsförsäkring Enligt villkor 0706, gäller fr.o.m. 2012-03-23. Kortfakta Försäkringsgivare Swedbank Försäkring AB Pris Fast avgift 240 kr per år och 0,65 procent per år av försäkringens

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Pensionsförsäkring. Förköpsinformation. Enligt villkor 0706, gäller fr.o.m. 2012-03-23.

Pensionsförsäkring. Förköpsinformation. Enligt villkor 0706, gäller fr.o.m. 2012-03-23. Förköpsinformation Pensionsförsäkring Enligt villkor 0706, gäller fr.o.m. 2012-03-23. Kortfakta Försäkringsgivare: Swedbank Försäkring AB. Pris: Fast avgift 240 kr per år och förvaltningsform och 0,65

Läs mer

Alternativ KAP-KL. produktinformation

Alternativ KAP-KL. produktinformation Alternativ KAP-KL produktinformation vad innebär alternativ kap-kl? Enligt KAP-KL kan arbetsgivaren och arbetstagaren i vissa fall träffa avtal om att annan pensionslösning helt eller delvis ska gälla.

Läs mer