Några idéer om HUR Sundsvall når Sveriges Bästa Skola 2021

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Några idéer om HUR Sundsvall når Sveriges Bästa Skola 2021"

Transkript

1 Några idéer om HUR Sundsvall når Sveriges Bästa Skola 2021 Martin Lackéus, doktorand i entreprenöriell utbildning, Chalmers Blogg:

2 Kort om mig Bakgrund: Civ.ing i industriell ekonomi, Chalmers Masterexamen från Chalmers entreprenörskola ( ) Entreprenör / grundare / VD för Vehco AB ( ) Idag, sedan 2009 Projektledare för utvecklingsprojekt på Chalmers entreprenörskola finansierade av Regeringens satsning på spetsutbildning Tekn Lic med fokus på handlingsbaserad entreprenörskapsutbildning gränslandet mellan entreprenörskap och pedagogik

3 Detta tänkte jag prata om: 1. Entreprenöriell utbildning / entreprenöriellt lärande / Med sidhänvisningar värdeskapande (30 min) Vad är det? Hur lär man ut det? Varför kan det vara bra för skolan? 2. Mina idéer om hur Sundsvall får Sveriges bästa skola 2021 (30 min) Några saker jag tycker ni gör bra Några idéer som kanske kan göra er ännu bättre Jag börjar gärna här! 3. Workshop kring idéerna (40 min)

4 Bra sak # 1: En kraftfull idé Vi behöver utveckla våra processer utifrån och in, utifrån medborgarnas behov Vi bygger vidare från värdskap till värdeskapande Stefan Söderlund För mig är värdeskapande och entreprenörskap nära knutet, jag ska strax förklara Värdeskapande som mål & Värdeskapande som medel Jag tror denna idé kan ge er Sveriges bästa skola 2021

5 Bra sak # 2: Visionärt ledarskap Vilja att göra skillnad, visionära idéer och spetskompetens Beredskap att fatta nödvändiga beslut Strategi mål KF Mål remissrunda Sveriges Bästa Skola 2021 med värdeskapande och entreprenöriellt lärande i fokus Inga andra kommuner har frågat mig på samma vis och organisatoriska nivå Stöd från högsta ledningen är avgörande jag har själv forskat om motsatsen

6 (Vad är entreprenöriellt lärande?) Vad är entreprenörskap? Sida 4

7 Två sorters värdeskapande Man vill ha balans mellan rutinmässigt och utforskande värdeskapande Då maximeras total produktivitet i en föränderlig värld Rutinmässigt värdeskapande Så som vi alltid gjort Processtyrning, optimering, effektivisering, små förbättringar Operationell kompetens Utforskande värdeskapande Nya arbetssätt Innovation, helt nya erbjudanden, lärande arbetssätt, metodutveckling Entreprenöriell kompetens Sida 7

8 Två sorters värdeskapande Så här ser det dock ut i 80% av fallen Utforskande värdeskapande Nya arbetssätt Innovation, helt nya erbjudanden, lärande arbetssätt, metodutveckling Rutinmässigt värdeskapande Entreprenöriell kompetens Så som vi alltid gjort Processtyrning, optimering, effektivisering, små förbättringar Operationell kompetens Det behövs nya verktyg strukturer kompetenser samarbetsformer

9 Vad är entreprenöriella kompetenser Bred definition (Mahieu, 2006; Fonden för Entreprenörskap, 2011) Agera på möjligheter och skapa värde finansiellt, kulturellt eller samhälleligt Kreativitet och självförtroende i fokus Förbereda individer för en mer osäker framtid VÄRDESKAPANDE Smal definition (Mahieu, 2006) Förmågor inom affärsutveckling Anställa sig själv Starta ett nytt företag FÖRETAGSSKAPANDE Entreprenöriella kunskaper Vad är det? Begrepp, konceptuella modeller, faktakunskap färdigheter attityder Marknadsföring, strategi, resursanskaffning, möjlighetsidentifiering, lärande arbetssätt, relationshantering Passion, självsäkerhet, identitet, proaktivitet, uthållighet, osäkerhetshantering Sida 8

10 Vad är då entreprenöriell pedagogik? Sida 11

11 Detta tänkte jag prata om: 1. Entreprenöriell utbildning / entreprenöriellt lärande / Med sidhänvisningar värdeskapande (30 min) Vad är det? Hur lär man ut det? Varför kan det vara bra för skolan? 2. Mina idéer om hur Sundsvall får Sveriges bästa skola 2021 (30 min) Några saker jag tycker ni gör bra Några idéer som kanske kan göra er ännu bättre 3. Workshop kring idéerna (40 min)

12 Vad gör människor mer entreprenöriella? Väldigt få genvägar! Inte genom att säga till dem var kreativ!, våga!, bara gör det!, läsa en bok, eller lyssna på en gästföreläsare Många säger att enda sättet är Learning-by-doing Men, learning-by-doing vadå?! Starta ett företag? Lösa ett problem? Skriva en affärsplan? Det finns bättre och enklare sätt En ny verktygslåda har kommit senaste decenniet, där fokus är värdeskapande snarare än företagsskapande Chalmers har ihop med Drivhuset byggt en pedagogisk plattform baserat på detta, som används i hela Sverige Centrerad kring moderna verktyg som Business Model Canvas, NABC, SPIN, Effectuation, etc etc Det är känslorna som gör tricket: Vi anordnar aktiviteter som Skapande, värdeskapande, Företagsskapande, etc. triggar känslomässiga händelser Omvärldskontakt, osäkerhet, grupparbete, presentationer, etc. Steve Blank Saras Sarasvathy Alexander Osterwalder vilket bygger upp entreprenöriell kompetens. Självförtroende, passion, identitet, proaktivitet, uthållighet, osäkerhetshantering

13 Vi anordnar aktiviteter som Skapande Värdeskapande Organisationsskapande Uthålligt organisationsskapande triggar känsomässiga händelser Individuella skillnader Balansera teori och praktik Arbeta i team Osäkerhet och tvetydighet Interaktion med omvärlden Att leda andra människor Att övervinna kompetensgap Att presentera inför andra människor vilket bygger upp entreprenöriell kompetens. Ökad uthållighet Ökad entreprenöriell passion Ökad självinsikt Ökad tolerans för osäkerhet och tvetydighet Ökat uppgiftsspecifikt självförtroende Formering av entreprenöriell identitet Bättre marknadsföringsfärdigheter Ökad social förmåga Sida 22

14 Vi anordnar aktiviteter som triggar känsomässiga händelser vilket bygger upp entreprenöriell kompetens. Individuella Skapande I would say that the greatest source of learning skillnader then has been largely myself and the situation the group has been in, more self-awareness, perhaps, Balansera I feel teori I Värdeskapande know myself better. (Anthony) och praktik Ökad uthållighet Ökad entreprenöriell passion Organisationsskapande Arbeta i team Ökad självinsikt I would say it's a feeling that you that Osäkerhet och tvetydighet Interaktion med omvärlden Att leda andra människor you can that you yes, and that people trust you, that our idea partners can come to us with Att övervinna this idea and trust that we can do something kompetensgap good out of it that they give you their trust (Carol) Att presentera inför andra människor Ökad tolerans för osäkerhet och tvetydighet Ökat uppgiftsspecifikt självförtroende Uthålligt organisationsskapande Formering av during that time in the fall, entreprenöriell I thought that yes, yes it was really a good simulation identitet but in real life it can not be as uncertain as that. Bättre And I've noticed that [in reality] it is marknadsföringsfärdigheter reflection. even as uncertain as it was there. It was an interesting it's almost a little ridiculously uncertain.... (Anthony) Ökad social förmåga

15 Några metoder som fungerar Sida 25

16 En titt in i svarta lådan Utbildningsdesign Känslomässiga händelser Utvecklade entreprenöriella kompetenser Uppgift: starta företag Uppgift: skapa värde för annan part Uppgift: Skapa något Frekvent interaktion med omvärlden Glädje, motivation, upplevd relevans / meningsfullhet Frustration, ilska, hopplöshet, ångest etc. Ökad tolerans för osäkerhet Ökad insats och energi in I arbetet Ökad uthållighet Jag vågar! Positiv feedback från utomstående Jag övervinner svårigheter! Ökat självförtroende Ökad entreprenöriell passion Utvecklad entreprenöriell identitet Jag kan göra detta! Jag vill ha mer av detta! Det här är den jag är! Sida 16

17 Individ Organisation Samhälle Vanligt uttalade anledningar, mindre effektiva i skolan, leder till frikopplade insatser Sysselsättning Fler individer behövs som kan och vill ta ansvar för att skapa jobb Nya och växande organisationer anställer fler folk Länder ser entreprenörskap som en väg till ökad sysselsättning Ekonomisk framgång Förnyelse, globalisering och innovation Man kan bli rik som entreprenör Människor i en föränderlig värld behöver entreprenöriella kompetenser Företag som förnyar sig överlever längre och blir mer framgångsrika ekonomiskt Nystartade organisationer förnyar branscher och skapar nya marknader Ovanliga anledningar, lovande i skolan, kan integreras i alla ämnen Förnyelseprocesser är fundamentala för att vitalisera hela ekonomier Ekonomin hos nationer blir alltmer avreglerad och utsatt för globala förändringskrafter Glädje / lycka Det är kul att vara kreativ, att skapa nya saker och att hjälpa andra människor Kreativa och nöjda människor presterar bättre på arbetsplatsen Ekonomisk välfärd i en nation skapar basen för ökad livskvalitet och lycka Samhällsutmaningar Entreprenöriella individer kan bidra till att lösa svåra samhällsutmaningar, samt är en möjlighet även för diskriminerade / utsatta individer att nå framgång (Samhälls-) entreprenörskap utgör en möjlighet för organisationer att bidra. Samhällsentreprenörer försöker lösa problem som marknadsekonomin inte lyckats lösa Sida 13

18 Individ Organisation Samhälle Vanligt uttalade anledningar, mindre effektiva i skolan, leder till frikopplade insatser Sysselsättning Fler individer behövs som kan och vill ta ansvar för att skapa jobb Nya och växande organisationer anställer fler folk Länder ser entreprenörskap som en väg till ökad sysselsättning Ekonomisk framgång Förnyelse, globalisering och innovation Man kan bli rik som entreprenör Människor i en föränderlig värld behöver entreprenöriella kompetenser Företag som förnyar sig överlever längre och blir mer framgångsrika ekonomiskt Nystartade organisationer förnyar branscher och skapar nya marknader Ovanliga anledningar, lovande i skolan, kan integreras i alla ämnen Glädje / lycka Samhällsutmaningar Det är kul att vara kreativ, att skapa nya saker och att hjälpa andra människor Entreprenöriella individer kan bidra till att lösa svåra samhällsutmaningar, samt är en möjlighet även för diskriminerade / utsatta individer att nå framgång Kreativa och nöjda människor presterar bättre på arbetsplatsen (Samhälls-) entreprenörskap utgör en möjlighet för organisationer att bidra. Förnyelseprocesser är fundamentala för att vitalisera hela ekonomier Ekonomin hos nationer blir alltmer avreglerad och utsatt för globala förändringskrafter Viktigaste effekten av entreprenöriellt lärande. Kan ge er Sveriges Bästa Skola 2021 Ekonomisk välfärd i en nation skapar basen för ökad livskvalitet och lycka Samhällsentreprenörer försöker lösa problem som marknadsekonomin inte lyckats lösa Sida 13

19 Kopplingar till betyg Sida 9

20 Idé #1 Mer fokus på HUR nå målen - Att rita upp målet är den lätta delen, jfr schack dvs att slå ut kungen Elevernas resultat Organisation Trygghet Ledarskap Föräldrarnas syn på skolan Elevernas syn på skolan Effektivt resursanvändande Värdegrund Elevinflytande Utvecklande lärmiljö

21 Idé #2 Byt perspektiv på värdeskapandet - Vem borde skapa värde för vem, och varför?

22 Idé #3 Mät på nya sätt det som leder till era mål - Genom att mäta det alla andra kommuner mäter förblir ni medelbra - Om ni tror på värdeskapande och entreprenöriellt lärande måste ni också införa kommunövergripande indikatorer för detta - I framtiden kommer formativ bedömning av lärande vara ihopkopplat med systematiskt kvalitetsarbete detta kommer leda till årliga enkätens död

23 Idé #1: Mer fokus på HUR nå målen Kräver en tydlig bärande idé / teori för vad som ska göras Snarare än att alla ska experimentera fritt i strävan att nå uppsatta mål Leder till pockets of excellence (OECD-skrift sid 27) Sundsvall behöver bestämma sig för ett litet antal bärande idéer och sedan hålla fast vid dessa i ett decennium risk man måste ta om man vill vinna Entreprenöriellt lärande / värdeskapande är en kandidat till detta stark sådan om ni frågar mig Learning-by-creating-value inte för värdet som skapas utan för lärandet det leder till Altruistiska paradoxen Genom att låta elever agera på frågan: För vem är denna kunskap värdefull - idag? kan man frigöra höga nivåer av motivation, vilket ger bränsle åt lärandet, I stället för att säga: Detta har du nytta av om 15 år Jämför med Kurt Lewin, legendarisk forskare som 1951 skrev: without proper theoretical help, they had to follow the costly, inefficient, and limited method of trial and error och there is nothing so practical as a good theory. sid 169, Problems of research in Social Psychology

24 Idé #1: Mer fokus på HUR nå målen Vi anordnar aktiviteter som Skapande Värdeskapande Organisationsskapande Uthålligt organisationsskapande triggar känsomässiga händelser Individuella skillnader Balansera teori och praktik Arbeta i team Osäkerhet och tvetydighet Interaktion med omvärlden Att leda andra människor vilket bygger upp entreprenöriell kompetens. Ökad uthållighet Ökad entreprenöriell passion Ökad självinsikt Ökad tolerans för osäkerhet och tvetydighet Ökat uppgiftsspecifikt självförtroende Formering av entreprenöriell identitet

25 Idé #1: Mer fokus på HUR nå målen Vi anordnar aktiviteter som leder till ja vadå vilket leder till Sveriges Bästa Skola 2021?? Starka elevresultat?? Trygga elever???? Utvecklande lärmiljö Positiv syn på skolan hos elever och föräldrar? Elevinflytande? Ändamålsenlig organisation

26 Idé #1: Mer fokus på HUR nå målen Vi anordnar aktiviteter som???? Hur-indikatorer leder till elever som interagerar med omvärlden skapar (gärna innovativt) värde för folk utanför klassen arbetar i komponerade team i längre perioder arbetar i iterativa kunskapskopplade skapandeprocesser...får tydligt stöd i dessa skapandeprocesser känner att de äger dessa skapandeprocesser vilket leder till Sveriges Bästa Skola 2021 Starka elevresultat Trygga elever Utvecklande lärmiljö Positiv syn på skolan hos elever och föräldrar Elevinflytande Ändamålsenlig organisation

27 Idé #1: Mer fokus på HUR nå målen Man kan göra en parallell till arbetslivet Teresa Amabile har tittat på frågan: När arbetar kunskapande människor som bäst? Resultaten visade att det som ansågs vara allmän och spridd kunskap bland chefer visade sig vara helt fel! Of all the positive events that can influence inner work life, the single most powerful is progress in meaningful work Meaningful work was valued by Americans more than any other job feature - including pay and promotions Managers who say or secretly believe that employees work better under pressure, uncertainty, unhappiness, or fear are just plain wrong. Most managers do not understand inner work life well The Progress Principle: Using Small Wins to Ignite Joy, Engagement, and Creativity at Work

28 Idé #1: Mer fokus på HUR nå målen ordföranden i Sveriges elevkårer, efter den stora skoldebatten i TV nyligen, tvingas konstatera att Svensk skola är på god väg och arbetar sig medvetet fram mot att bli alltmer relevant och samtida, för att kunna vinna nya generationers aktning och respekt. Göteborgs-Posten 14/9 2014, debattör Stig Roland Rask, konsult och f d lärare Här utgör skolans digitalisering och utvecklandet av nya arbetssätt en av många viktiga och omistliga delar.

29 Idé #1: Mer fokus på HUR nå målen Vi anordnar aktiviteter som???? leder till elever som interagerar med omvärlden skapar (gärna innovativt) värde för folk utanför klassen känner arbetar i komponerade team i längre perioder relevans arbetar i iterativa kunskapskopplade skapandeprocesser...får tydligt stöd i dessa skapandeprocesser känner att de äger dessa skapandeprocesser vilket leder till Sveriges Bästa Skola 2021 Starka elevresultat Trygga elever Utvecklande lärmiljö Positiv syn på skolan hos elever och föräldrar Elevinflytande Ändamålsenlig organisation

30 Idé #2: Byt perspektiv på värdeskapandet FRÅN: Hur kan andra sektorer hjälpa skolan? Skolan TILL: Hur kan elever / studenter skapa värde för andra? Innovativ offentlig förvaltning Skolan Sveriges Bästa Skola

31 Idé #2: Byt perspektiv på värdeskapandet FRÅN: offentlig verksamhet kan åstadkomma betydligt mer till samma eller lägre kostnader än vad som i dag är fallet. Hur kan andra sektorer hjälpa (hög)skolan? För att Sverige ska fortsätta utvecklas som välfärdsstat och gå i bräschen internationellt måste offentlig verksamhet fortsätta att tänka nytt, bryta mönster och utmana det givna. TILL: Hur kan elever / studenter skapa värde för andra? Innovativ offentlig förvaltning Innovationsrådets betänkande, 2013 Skolan Skolan Effekter [av entreprenörskap i skolan] som studiemotivation, arbetsglädje och elevers upplevda relevans hamnar [ofta] i skymundan. Detta är förvånande givet de stora utmaningar utbildningssystemet står inför när det gäller att motivera elever och studenter. Ökad motivation bör vara den mest eftertraktade effekten [av entreprenörskap] i grundskolan snarare än att en och annan elev senare i livet väljer att bli företagare Lackéus & Moberg, 2013 Sveriges Bästa Skola

32 Idé #3: Mät på nya sätt det som leder till era mål Men hur mäter man det omätbara??? En mobil app används för att fånga elevers känslomässiga upplevelser Interjvuer transkribreras, kodas i NVIVO och frekvens av länkar mäts Experience sampling Djupintervjuer följer upp händelserna, kopplar varje händelse till lärande Analys görs av när / varför / hur entreprenöriellt lärande sker Månad 1 Månad 2 Månad 3 Månad 4 Månad 5

33 Idé #3: Mät på nya sätt det som leder till era mål Jag gör! Jag kan! Jag samarbetar!

34 Idé #3: Mät på nya sätt det som leder till era mål

35 Idé #3: Mät på nya sätt det som leder till era mål Formativ bedömning med hjälp av IT-stöd Realtidsbaserat Ersätter enkäter Sätter eleven i fokus Genererar nya och mer relevanta mätvariabler Insatsuppföljning med hjälp av riktade intervjuer och sambandssökning Systematiskt kvalitetsarbete med hjälp av anonymiserad metadata

36 Så kommer Växjö Kommun arbeta med appen Pedagoger och arbetslag: Appen ger en bättre kontakt med eleverna Kvalitetsavdelningen: Gör uppföljningsbesök med bl a apprapporter som underlag, t ex rapporter som påvisar förekomst / avsaknad av KENT Hur lyckas du och din enhet ge KENT de bästa förutsättningarna för måluppfyllelse? Vad vill du som skolledare med din enhet? Vilket långsiktigt mål och vilka strategier har du för att nå dit? Vilket ledningssystem vill du bygga upp för att uppnå detta? Kommunövergripande mål: KENT Kreativitet, Engagemang, Nyfikenhet, Trygghet

37 Gradvis bättre KENT-tal, samt andra nyckeltal Utveckling ÅK 9 senaste tre åren Väsentligt större andel med alla betyg Temaveckor Införande EL på bred front Full effekt EL uppnådd Andel med alla betyg KENT Entreprenöriellt lärande (EL) HT VT HT VT HT VT

38 Idé #1: Mer fokus på HUR nå målen När och hur har vi lyckats nå våra mål tidigare? Vilka metoder fungerar och skulle kunna utgöra norm för hela kommunen? Idé #2: Byt perspektiv på värdeskapandet Om vi antar att våra elever arbetar i väl sammansatta team, är kompetenta, engagerade och får tillräckligt med tid på sig (månader eller åratal), vad kan de då hjälpa andra i kommunen med på riktigt, och lära sig massor på kuppen? Idé #3: Mät på nya sätt det som leder till era mål Baserat på Era idéer och teorier om vad som leder till måluppfyllelse (t ex EL?), vilka är de tre till fem viktigaste hur -indikatorerna för kommunen så som vi ser det? (Helst elevcentrerat och kopplat till något som sker eller initieras i klassrummet)

39 Tack! Martin Lackéus, doktorand i entreprenöriell utbildning, Chalmers Blogg:

Från entreprenörskola till entreprenöriell skolning Värdeskapande som pedagogik, eller Learning-by-creating-value

Från entreprenörskola till entreprenöriell skolning Värdeskapande som pedagogik, eller Learning-by-creating-value Från entreprenörskola till entreprenöriell skolning Värdeskapande som pedagogik, eller Learning-by-creating-value Martin Lackéus, tekn.lic i entreprenöriell utbildning, Chalmers Blogg: www.vcplist.com

Läs mer

Från förhållningssätt till värdeskapande

Från förhållningssätt till värdeskapande Min presentation på dec 2014 på Skolverket Från förhållningssätt till värdeskapande Behöver vi gå från hur lärare kan tänka till vad elever kan göra? Martin Lackéus, tekn.lic i entreprenöriell utbildning,

Läs mer

Entreprenöriellt lärande

Entreprenöriellt lärande Min forskningsblogg: www.vcplist.com Entreprenöriellt lärande motivation genom värdeskapande Martin Lackéus, doktorand i entreprenöriell utbildning, Chalmers Blogg: www.vcplist.com Twitter: @mlackeus Kort

Läs mer

Värdeskapande lärande i Sundsvalls kommun

Värdeskapande lärande i Sundsvalls kommun Värdeskapande lärande i Sundsvalls kommun Det blir viktigt när det är på riktigt! Malin Heimer, projektledare Centrum för kunskapsbildning, BoU Sundsvalls kommun Värdeskapande lärande i Sundsvalls kommun

Läs mer

Gränsöverskridande entreprenöriella teams för Gränsöverskridande innovation

Gränsöverskridande entreprenöriella teams för Gränsöverskridande innovation Gränsöverskridande entreprenöriella teams för Gränsöverskridande innovation Martin Lackéus, doktorand i entreprenöriell utbildning, Chalmers Blogg: www.vcplist.com Twitter: @mlackeus Kort om mig Bakgrund:

Läs mer

Att mäta det omätbara

Att mäta det omätbara Att mäta det omätbara Ett exempel: de omätbara entreprenöriella kompetenserna Martin Lackéus, doktorand i entreprenöriell utbildning, Chalmers Blogg: www.vcplist.com Twitter: @mlackeus Kort om mig Bakgrund:

Läs mer

Värdeskapande som utbildningsfilosofi

Värdeskapande som utbildningsfilosofi Värdeskapande som utbildningsfilosofi I teori och praktik Martin Lackéus Forskare, Chalmers entreprenörskola Vill du veta mer? Gå in på min blogg: www.vcplist.com Detta tänkte jag prata om: Hur får man

Läs mer

Värdeskapande som pedagogik

Värdeskapande som pedagogik Värdeskapande som pedagogik I teori och praktik Martin Lackéus Forskare, Chalmers entreprenörskola Vill du veta mer? Gå in på min blogg: www.vcplist.com Detta tänkte jag prata om: Grunderna i entreprenöriellt

Läs mer

Värdefullt Värdeskapande

Värdefullt Värdeskapande Värdefullt Värdeskapande En ny pedagogisk innovation? Martin Lackéus Forskare, Chalmers entreprenörskola Vill du veta mer? Gå in på min blogg: www.vcplist.com Detta tänkte jag prata om: Några entreprenöriella

Läs mer

Nya verktyg, kompetenser och samarbetsformer för innovativt värdeskapande i offentlig förvaltning

Nya verktyg, kompetenser och samarbetsformer för innovativt värdeskapande i offentlig förvaltning Nya verktyg, kompetenser och samarbetsformer för innovativt värdeskapande i offentlig förvaltning Martin Lackéus, doktorand i entreprenöriell utbildning, Chalmers Blogg: www.vcplist.com Twitter: @mlackeus

Läs mer

Att mäta det omätbara

Att mäta det omätbara Att mäta det omätbara Martin Lackéus, doktorand i entreprenöriell utbildning, Chalmers Blogg: www.vcplist.com Twitter: @mlackeus me analytics Stödsystem för människor i utveckling Martin Lackéus, medgrundare

Läs mer

PRAKTISKT LEDARSKAP INOM INNOVATION,

PRAKTISKT LEDARSKAP INOM INNOVATION, I SAMARBETE MED Martin Lackéus PRAKTISKT LEDARSKAP INOM INNOVATION, 7,5 p Chalmers University of Technology PhD Candidate in Action-Based Entrepreneurial Education Management of Organizational Renewal

Läs mer

Att mäta det omätbara

Att mäta det omätbara Att mäta det omätbara En effektstudie av entreprenörskap i skolan Martin Lackéus, doktorand i entreprenöriell utbildning, Chalmers Carin Sävetun, Framtidsfrön i Väst Detta tänkte vi prata om: 1. Introduktion

Läs mer

Att stödja starka elever genom kreativ matte.

Att stödja starka elever genom kreativ matte. Att stödja starka elever genom kreativ matte. Ett samverkansprojekt mellan Örebro universitet och Örebro kommun på gymnasienivå Fil. dr Maike Schindler, universitetslektor i matematikdidaktik maike.schindler@oru.se

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan? Bergsnässkolan Viktigt att alla elever får möjlighet att utveckla sina förmågor för framtiden För att skolan ska, enligt

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Värdeskapande lärande, effekter på elever och bedömning av elever

Värdeskapande lärande, effekter på elever och bedömning av elever Värdeskapande lärande, effekter på elever och bedömning av elever Martin Lackéus, forskare på Chalmers Tekniska Högskola 8 min Värdeskapande lärande lära genom att skapa värde för andra 8 min Uppmätta

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Insamlingsforumbilden. Den nya givaren

Insamlingsforumbilden. Den nya givaren Insamlingsforumbilden #IF2013 "The greatest danger in times of turbulence is not the turbulence it is to act with yesterday's logic. Peter Drucker ANTECKNINGSBOKEN PRESENTATIONER: www.frii.se DEN NYA GIVAREN

Läs mer

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

Malin Brändström projektledare. Susann Johansson utbildare

Malin Brändström projektledare. Susann Johansson utbildare Malin Brändström projektledare Susann Johansson utbildare Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten - en dynamisk och hållbar plattform där samhällets aktörer kan samverka och agera och där det

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Diskussionskort EL, SSA och Hälsa

Diskussionskort EL, SSA och Hälsa Diskussionsmetod Pedagogisk personal Övrig personal Fsk Gsk Gy Från 10 minuter 2-5 personer Kortleken innehåller öppna frågor och det finns inget rätt eller fel. Här gäller det att vara så öppen och modig

Läs mer

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Solowheel Namn: Jesper Edqvist Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract We got an assignment that we should do an essay about something we wanted to dig deeper into. In my case I dug deeper into what a

Läs mer

Katarina Ellborg

Katarina Ellborg Katarina Ellborg katarina.ellborg@lnu.se Det entreprenöriella Kunskap i arbete Entreprenörskap En dynamisk och social process, där individer, enskilt eller i samarbete, identifierar möjligheter och gör

Läs mer

Vi strävar efter att bli bättre....alltid - vad vi än gör

Vi strävar efter att bli bättre....alltid - vad vi än gör Kulturguide v1.1 Vi strävar efter att bli bättre...alltid - vad vi än gör Vår kultur är grunden för allt vi gör på Squeed Uppdrag Människor Kultur Vår kultur är det vi säger, det vi gör och så vi uppfattas

Läs mer

E n k r e a t i v m ö t e s p l a t s för ett livslångt lärande i en föränderlig värld

E n k r e a t i v m ö t e s p l a t s för ett livslångt lärande i en föränderlig värld E n k r e a t i v m ö t e s p l a t s för ett livslångt lärande i en föränderlig värld VISION Våra elever ska förändra världen. I samverkan med samhälle, omvärld, kultur och näringsliv skapas meningsfulla

Läs mer

18th February 2016, Gothenburg. Handlingsplan för Skapande skola

18th February 2016, Gothenburg. Handlingsplan för Skapande skola 18th February 2016, Gothenburg Handlingsplan för Skapande skola Bakgrund The International School of the Gothenburg Region (ISGR) är en International Baccalaureate (IB)-skola för årskurserna 0-12. Skolan

Läs mer

Grafisk form: Maria Pålsén 2013 Foto omslag: Amanda Sveed/Bildarkivet Foto: Pedagoger på Bockstenskolans frtidshem

Grafisk form: Maria Pålsén 2013 Foto omslag: Amanda Sveed/Bildarkivet Foto: Pedagoger på Bockstenskolans frtidshem FRITIDSHEM -DEN LÄRANDE LEKEN Måldokument för fritidshem i Varbergs kommun Arbetsgrupp Madelene Eriksson, fritidspedagog Eva-Lotta Bjärne, fritidspedagog Lovisa Sandberg Ronan, utredare Mikael Sili, rektor

Läs mer

Programmering i skolan varför då? Lisa Söderlund Pedagogik och kommunikation

Programmering i skolan varför då? Lisa Söderlund Pedagogik och kommunikation Programmering i skolan varför då? Lisa Söderlund Pedagogik och kommunikation lisa@kodcentrum.se KODCENTRUM En ideell förening som helt gratis introducerar barn och unga till programmering och digitalt

Läs mer

Modern och innovativ skolutveckling

Modern och innovativ skolutveckling Modern och innovativ skolutveckling Förändringsledning, kunskapsutveckling och systematik i digitala lärmiljöer Ett utbildningsprogram för skolledare och nyckelpersoner Välkommen till 4 dagar med TÄNK

Läs mer

TRETTON RÅD FÖR ATT LYCKAS MED DIGITALA VERKTYG I SKOLAN

TRETTON RÅD FÖR ATT LYCKAS MED DIGITALA VERKTYG I SKOLAN TRETTON RÅD FÖR ATT LYCKAS MED DIGITALA VERKTYG I SKOLAN Bok E-post lista Bildspel: www.steinberg.se Facebook: www.facebook.com/ johnsteinberg1 Framtidens skolpolitik Sök på UR JOHN STEINBERG 1 JOHN STEINBERG

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Kodak Moments och Disruptiva Innovationer. Christian Sandström, Docent Chalmers och Ratio. CITE, 21 april 2015

Kodak Moments och Disruptiva Innovationer. Christian Sandström, Docent Chalmers och Ratio. CITE, 21 april 2015 Kodak Moments och Disruptiva Innovationer Christian Sandström, Docent Chalmers och Ratio CITE, 21 april 2015 Christian Sandström, PhD Disruptive Innovation. se BusinessWeek 2007: "Nokia's

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

Systematiskt förbättringsarbete mer konkret än så här blir det inte

Systematiskt förbättringsarbete mer konkret än så här blir det inte Systematiskt förbättringsarbete mer konkret än så här blir det inte En mycket konkret modell för systematiskt förbättringsarbete i undervisningsprocessen. Modellen hjälper dig som rektor med det som ofta

Läs mer

Kundorienterad verksamhetsutveckling

Kundorienterad verksamhetsutveckling - Makes people and business successful - Passion för kunderna Kundorienterad verksamhetsutveckling Tommy Ytterström www.proandpro.se HÅLLPUNKTER Introduktion Spaningar och utmaningar Samtal kring kundorientering

Läs mer

Mina målsättningar för 2015

Mina målsättningar för 2015 Mina målsättningar för 2015 den / - 1 Vad har jag stört mig på under 2014? När jag tänker på det, vill jag verkligen ändra på det i framtiden. Under 2014 har jag varit så nöjd med detta i mitt liv. Detta

Läs mer

Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten

Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten - en dynamisk och hållbar plattform där samhällets aktörer kan samverka och agera och där det Entreprenöriella lärandet är drivkraften för utveckling

Läs mer

Mitt mål. Minus 1,6 miljoner. Ekonomi i balans. Hög sjukfrånvaro och personalomsättning. Tilltro från pedagoger och föräldrar.

Mitt mål. Minus 1,6 miljoner. Ekonomi i balans. Hög sjukfrånvaro och personalomsättning. Tilltro från pedagoger och föräldrar. För 11 år sedan Mitt mål Minus 1,6 miljoner Hög sjukfrånvaro och personalomsättning Arga föräldrar Ekonomi i balans Tilltro från pedagoger och föräldrar Höja kvalitén Icke levande dokument Vad är kvalitet

Läs mer

ENA. Samverkan skola och samhälle, lokalt och regionalt. Malin Brändström projektledare. Susann Johansson utbildare

ENA. Samverkan skola och samhälle, lokalt och regionalt. Malin Brändström projektledare. Susann Johansson utbildare ENA Samverkan skola och samhälle, lokalt och regionalt Malin Brändström projektledare Susann Johansson utbildare Vad händer? Seminarieserie för styrgrupp Överkalix Tre tillfällen, varje tillfälle kl 13

Läs mer

Forskningsbaserad skolutveckling i teori och praktik

Forskningsbaserad skolutveckling i teori och praktik Forskningsbaserad skolutveckling i teori och praktik Med fokus på att styra och leda Carl-henrik.adolfsson@lnu.se Fokus för dagens föreläsning Utifrån resultat och lärdomar från två större genomförda skolutvecklingsprojket

Läs mer

Entreprenöriellt Lärande Att förlösa eldsjälar

Entreprenöriellt Lärande Att förlösa eldsjälar Entreprenöriellt Lärande Att förlösa eldsjälar Hasseludden 6 november 2006 Marielle Peterson & Christer Westlund Betydelsefulla kompetenser Med utgångspunkt i det samhälle som finns idag. Vilka 10 kompetenser

Läs mer

EN NY VERKLIGHET MED NYA UTMANINGAR - FÅR VI HJÄLP AV DIGITALA VERKTYG?

EN NY VERKLIGHET MED NYA UTMANINGAR - FÅR VI HJÄLP AV DIGITALA VERKTYG? EN NY VERKLIGHET MED NYA UTMANINGAR - FÅR VI HJÄLP AV DIGITALA VERKTYG? Bildspel: www.steinberg.se www.facebook.com/ johnsteinberg1 www.kvartssamtal.se JOHN STEINBERG JOHN STEINBERG USA, bosatt i Sverige

Läs mer

Mobil livsstil CIO Business Value. Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor

Mobil livsstil CIO Business Value. Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor Mobil livsstil CIO Business Value Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor Mobilitet & vardagslivet 2011 82% förväntar sig att kunna göra ärenden/komma åt den information de behöver via internet.

Läs mer

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10 INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT Webinar 2012-05-10 PROJECTPLACE ÄR EN SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE Social collaboration tool 750 000 användare 150 länder 7 språk PROJECTPLACE Social

Läs mer

VÄRLDEN BEHÖVER FLER MEDVETET VÄRDERINGSDRIVNA INDIVIDER.

VÄRLDEN BEHÖVER FLER MEDVETET VÄRDERINGSDRIVNA INDIVIDER. VÄRLDEN BEHÖVER FLER MEDVETET VÄRDERINGSDRIVNA INDIVIDER. Vad söker vi? Alumni Involverade från föregående år stöttar som mentorer åt årets två team. Mottagningsteam Kontinuer Jobbar för att skapa en heldag

Läs mer

Entreprenöriellt lärande i förskola och skola. Mälardalsrådet

Entreprenöriellt lärande i förskola och skola. Mälardalsrådet Entreprenöriellt lärande i förskola och skola. Mälardalsrådet 2016-09-02 Sara Hägglund Mälardalens högskola Universitetsadjunkt i pedagogik Projektledare ELverket Vilka kunskaper,kompetenser/förmågor har

Läs mer

Generic Learning Outcomes att göra skillnad genom kulturarv. Anna Hansen, NCK

Generic Learning Outcomes att göra skillnad genom kulturarv. Anna Hansen, NCK Generic Learning Outcomes att göra skillnad genom kulturarv Anna Hansen, NCK NCK The Nordic Centre of Heritage Learning and Creativity AB Ett forsknings- och utvecklingscentrum i skärningspunkten mellan

Läs mer

ENA. Samverkan skola och samhälle, lokalt och regionalt. Malin Brändström. Susann Johansson utbildare

ENA. Samverkan skola och samhälle, lokalt och regionalt. Malin Brändström. Susann Johansson utbildare ENA Samverkan skola och samhälle, lokalt och regionalt Malin Brändström projektledare jktld Susann Johansson utbildare Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten en dynamisk och hållbar plattform

Läs mer

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AGENDA DANIEL NORDSTRÖM OM NORDSTRÖM EDUCATION FILMVISNING FRÅN HUDIKSVALL VARFÖR SATSA ENTREPRENÖRSKAP I AVESTA KOMMUN? BEVILJAD PROJKETANSÖKAN

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Mödradödlighet bland invandrarkvinnor

Mödradödlighet bland invandrarkvinnor Mödradödlighet bland invandrarkvinnor Birgitta Essén Lektor i internationell kvinno- och mödrahälsovård Institutionen för kvinnors & barns hälsa/imch, Uppsala universitet Överläkare vid kvinnokliniken,

Läs mer

INNOVATION OCH UTVECKLING MED HJÄLP AV LNU:S STUDENTER 31 000 STUDENTER 100 UTBILDNINGSOMRÅDEN TVÄRVETENSKAPLIGA TEAM

INNOVATION OCH UTVECKLING MED HJÄLP AV LNU:S STUDENTER 31 000 STUDENTER 100 UTBILDNINGSOMRÅDEN TVÄRVETENSKAPLIGA TEAM INNOVATION OCH UTVECKLING MED HJÄLP AV LNU:S STUDENTER 31 000 STUDENTER 100 UTBILDNINGSOMRÅDEN TVÄRVETENSKAPLIGA TEAM AUDITION SPEED DATE FÖRBEREDANDE AKTIVITETER FÖR STUDENTER Inför Audition Kartlägg

Läs mer

Vi gör bra saker, men man kan alltid göra bättre. Ta ett steg längre.

Vi gör bra saker, men man kan alltid göra bättre. Ta ett steg längre. Vi gör bra saker, men man kan alltid göra bättre. Ta ett steg längre. Skillnad mellan det kreativa och det entreprenöriella handlar om att göra något, göra nytta Lär dig att misslyckas så att du inte misslyckas

Läs mer

ENA. Samverkan skola och samhälle, lokalt och regionalt. Malin Brändström. Susann Johansson utbildare

ENA. Samverkan skola och samhälle, lokalt och regionalt. Malin Brändström. Susann Johansson utbildare ENA Samverkan skola och samhälle, lokalt och regionalt Malin Brändström projektledare jktld Susann Johansson utbildare Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten en dynamisk och hållbar plattform

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

Tankar från förra gången

Tankar från förra gången Tankar från förra gången Bra och tänkvärd föreläsning Fler konkreta exempel och tips Diskussioner med varandra - erfarenhetsutbyte Mer kunskaper om EL - litteratur Litteraturseminarium TVÄRGRUPPER Vilka

Läs mer

TALLKROGENS SKOLA. Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform

TALLKROGENS SKOLA. Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform TALLKROGENS SKOLA Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform TALLKROGENS SKOLAS Ledord och pedagogiska plattform Tallkrogens skola Innehåll Tallkrogens skolas långsiktiga mål 3 Våra utgångspunkter

Läs mer

Karriärtjänster i praktiken Förstelärare i Sundsvalls kommun. Anna-Karin Westman och Katina Thelin, Centrum för kunskapsbildning (CFK), Sundsvall

Karriärtjänster i praktiken Förstelärare i Sundsvalls kommun. Anna-Karin Westman och Katina Thelin, Centrum för kunskapsbildning (CFK), Sundsvall Karriärtjänster i praktiken Förstelärare i Sundsvalls kommun Anna-Karin Westman och Katina Thelin, Centrum för kunskapsbildning (CFK), Sundsvall Innehåll Karriärtjänster: reformen med exempel från Sundsvalls

Läs mer

Varje elev till nästa nivå

Varje elev till nästa nivå Varje elev till nästa nivå JENSEN grundskola i centrala Västerås Vi på JENSEN grundskola sätter eleven främst. Det innebär att vi gör mer än förväntat för varje elevs utveckling och studieresultat. Förutom

Läs mer

Att rusta eleverna inför morgondagens arbetsmarknad för framtiden. grskolaarbetsliv.se praktikplatsen.se

Att rusta eleverna inför morgondagens arbetsmarknad för framtiden. grskolaarbetsliv.se praktikplatsen.se Att rusta eleverna inför morgondagens arbetsmarknad för framtiden Upplägg Sammanhangsmarkering, dagens utmaningar Hur hänger det ihop? Vad säger forskning och styrdokument? Vinsterna med samverkan skola

Läs mer

Hållbarhet, kvalitet och innovativ verksamhetsutveckling Dr Lars Sörqvist

Hållbarhet, kvalitet och innovativ verksamhetsutveckling Dr Lars Sörqvist Hållbarhet, kvalitet och innovativ verksamhetsutveckling Dr Lars Sörqvist VD, Sandholm Associates Docent, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) Vice President, International Academy for Quality (IAQ) Agenda

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Lunden, Kotten och Junibackens förskolor Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 6 UTVECKLINGSBEHOV...

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

2014-09- 25. Reflektion: Förmågor. Intelligens. Talang ??? Vad tänker DU. Vad tänker DU? Naturligt eller utvecklat?

2014-09- 25. Reflektion: Förmågor. Intelligens. Talang ??? Vad tänker DU. Vad tänker DU? Naturligt eller utvecklat? Growth Mindset vad motiverar oss att LÄRA Bosse Larsson + Mindset www.tankvidare.nu bosse.g.larsson@gmail.com Bosse Larsson Självförtroende Misslyckas Ansträngning Självförtroende Misslyckas Ansträngning!

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

INTERAKTIONSDESIGN: VAD & HUR?

INTERAKTIONSDESIGN: VAD & HUR? INTERAKTIONSDESIGN: VAD & HUR? Interaktionsteknik & Design, HT-13 Evelina Fagertun evelinafagertun@gmail.com VAD? Vad är interaktionsdesign? HUR? Hur skapar vi bra design? INTERAKTION Wiki: Interaktion

Läs mer

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy Syftet med Stage4you Academy s lokala utvecklingsplan är att fortsätta vårt arbete med att utveckla skolan

Läs mer

Frigör kraften i organisationen Schüco partnerträff 22 oktober

Frigör kraften i organisationen Schüco partnerträff 22 oktober Frigör kraften i organisationen Schüco partnerträff 22 oktober 2 Frigör kraften i organisationen Agenda 01 Skapa engagemang mot visionen och era övergripande företagsmål 02 Tydliggör och förankra mål och

Läs mer

App analytics TDP028

App analytics TDP028 App analytics TDP028 2 Fokus på det entreprenöriella Hur appen kan spridas, t.ex. via sociala nätverk Analys för att ha koll på hur appen används Möjlighet till inkrementell design Förbättra på basis av

Läs mer

entreprenöriellt lärande?

entreprenöriellt lärande? Hur kan vi stimulera elevers skrivande med hjälp av entreprenöriellt lärande? 12 NOVEMBER 2015, NCS KONFERENS Sara Hägglund och Anna Haglund Dagens plan Ringa in begreppet entreprenöriellt lärande (EL)

Läs mer

Mode. Drivkrafter. tävling TEKNIK. Motivation. Entreprenörskap. naturvetenskap. innovationer. kreativitet MILJÖ. samarbete KRETSLOPP NYFIKENHET ANSVAR

Mode. Drivkrafter. tävling TEKNIK. Motivation. Entreprenörskap. naturvetenskap. innovationer. kreativitet MILJÖ. samarbete KRETSLOPP NYFIKENHET ANSVAR Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande med Skogen i Skolan NYFIKENHET TEKNIK Motivation tävling livsmedel SKOG MILJÖ Hälsa framtiden friluftsliv Drivkrafter innovationer Entreprenörskap kreativitet

Läs mer

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer

Grundlärare med inriktning mot arbete i F-3 samt åk 4-6

Grundlärare med inriktning mot arbete i F-3 samt åk 4-6 Översikt, kompetenser Relationell/ kommunikativ Visa intresse att etablera kontakt med elever, skapa relationer med elever, skapa förtroendefulla relationer med Ledarskap Visa ett respektfullt bemötande

Läs mer

Growth Consulting AB. En företagspresentation Growth Consulting AB

Growth Consulting AB. En företagspresentation Growth Consulting AB Growth Consulting AB En företagspresentation 2017-02-04 Growth Consulting AB Entreprenöriella affärskonsulter Vi hjälper våra kunder att etablera en KRAFTIG TILLVÄXT med långsiktig STABIL LÖNSAMHET. 2017-02-04

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

Business Design. Creosa är ett företag specialiserat på kreativ intelligens ihopkopplat med entreprenörskap och affärsutveckling.

Business Design. Creosa är ett företag specialiserat på kreativ intelligens ihopkopplat med entreprenörskap och affärsutveckling. Creosa är ett företag specialiserat på kreativ intelligens ihopkopplat med entreprenörskap och affärsutveckling. Våra lösningar lär dig hur du kan använda din kreativa intelligens som motor i ditt företag,

Läs mer

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder www.sodexo.se Om Sodexo Sodexo i världen 80 länder 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda Världens tredje största tjänsteföretag 50 miljoner människor nyttjar våra tjänster varje

Läs mer

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 UTSTÄLL ARE UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 MANAGEMENT OCH IT-KONSULTBRANSCHEN Acando är ett management- och it-konsultbolag som tillsammans med sina uppdragsgivare förbättrar och effektiviserar

Läs mer

NYCKELAKTÖRSPROGRAMMET VAD HAR VI LÄRT OSS?

NYCKELAKTÖRSPROGRAMMET VAD HAR VI LÄRT OSS? NYCKELAKTÖRSPROGRAMMET VAD HAR VI LÄRT OSS? Jan Axelsson Samverkansdirektör Projektledare NAP/LiU LESSON NR 1 ÖRAT MOT MARKEN Du måste förstå kärnverksamhetens villkor! Sätt alltid kärnverksamheten i centrum

Läs mer

INNOVATIONS AMBULANSEN. Utveckla medarbetare och affärer med hjälp av Design Thinking

INNOVATIONS AMBULANSEN. Utveckla medarbetare och affärer med hjälp av Design Thinking INNOVATIONS AMBULANSEN Utveckla medarbetare och affärer med hjälp av Design Thinking Nya tider ställer nya och högre krav på ditt företag. Kollegor och kunder tänker och agerar på ett nytt och annorlunda

Läs mer

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg DIALOG Att skapa en dialog på webben är idag något av det viktigaste som finns då stora delar av vår kommunikation mellan

Läs mer

Are you God s gift to your employees?

Are you God s gift to your employees? 2014-12-12 Av Patrik Österblad Are you God s gift to your employees? "Everyone is engaged, otherwise they have nothing here to do. We don t employ introverted because we want creative people where everyone

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Vision bortom Kerstin Öhrn

Vision bortom Kerstin Öhrn Vision bortom 2015 Styrgruppen för vision bortom 2015 Marita Hilliges, rektor Elin Holmsten, akademichef Marie Elf, områdesnämndsordförande Ulrica Momqvist, informationschef Caroline Bastholm, doktorand

Läs mer

Agila metoder och motivation

Agila metoder och motivation Agila metoder och motivation Varför blir man produktiv av att flytta lappar på en whiteboard? Tomas Jansson tomas.jansson@kau.se Agila metoden Scrum Sprint planning Every 24 hours Daily scrum Sprint backlog

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

Programmering i skolan varför då? Lisa Söderlund Pedagogik och kommunikation

Programmering i skolan varför då? Lisa Söderlund Pedagogik och kommunikation Programmering i skolan varför då? Lisa Söderlund Pedagogik och kommunikation lisa@kodcentrum.se KODCENTRUM En ideell förening som helt gratis introducerar barn och unga till programmering och digitalt

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå

Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå Bättre skola Södra Berget Sundsvall 2015-01-21 Lars Thorin Presentation Lars Thorin 44 år från Bräcke, Jämtland Lärare 1-7 Sv/So/Idr

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Snäckstrands förskola 2013-2014 MÖRBYLÅNGA KOMMUN Juli 2 2014 Anneli Smedberg 1. Inledning Varje kommun ska enligt förordningen (SFS 2010:800) systematiskt och kontinuerligt

Läs mer

Programmering i skolan varför då? Marie Gustafsson Friberger Geek Girl Mini / Good Measure

Programmering i skolan varför då? Marie Gustafsson Friberger Geek Girl Mini / Good Measure Programmering i skolan varför då? Marie Gustafsson Friberger Geek Girl Mini / Good Measure marie.gustafsson@gmail.com (Denna presentation bygger på material från Lisa Söderlund på kodcentrum, eftersom

Läs mer

Glada Hudikgymnasiet. Vad vi gör Varför vi gör det Framgångskoncept Hur vi gör

Glada Hudikgymnasiet. Vad vi gör Varför vi gör det Framgångskoncept Hur vi gör Glada Hudikgymnasiet Vad vi gör Varför vi gör det Framgångskoncept Hur vi gör Vad vi gör Fristående gymnasieskola i Hudiksvall Vision Vi skapar möjlighet för varje individ att genom medvetna val forma

Läs mer