Från entreprenörskola till entreprenöriell skolning Värdeskapande som pedagogik, eller Learning-by-creating-value

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Från entreprenörskola till entreprenöriell skolning Värdeskapande som pedagogik, eller Learning-by-creating-value"

Transkript

1 Från entreprenörskola till entreprenöriell skolning Värdeskapande som pedagogik, eller Learning-by-creating-value Martin Lackéus, tekn.lic i entreprenöriell utbildning, Chalmers Blogg:

2 Kort om mig Bakgrund: Civ.ing i industriell ekonomi, Chalmers Masterexamen från Chalmers entreprenörskola (2001) Grundare / VD Vehco AB (2001-) Grundare / VD Amplia AB (2009-) Grundare / VD Me Analytics AB (2013-) Läs mer på min forskarblogg: vcplist.com Idag, sedan 2009 Projektledare för olika utvecklingsprojekt på Chalmers entreprenörskola Doktorand med fokus på gränslandet mellan entreprenörskap och pedagogik

3 Från entreprenörskola till entreprenöriell skolning - Värdeskapande som pedagogik Kort om mig Vad mer kan vi ha entreprenörskolan till än att utbilda entreprenörer? Hur skapas värde i samhället? Vilka kompetenser lärs ut? Hur går det till rent praktiskt? Förstå-fas Definition av Värdeskapande som pedagogik Omforma-fas Hur får vi mer entreprenöriella skolor / högskolor? företag? arbetslösa? Sprid-fas

4 Två sorters värdeskapande Man vill ha balans mellan rutinmässigt och utforskande värdeskapande Då maximeras total produktivitet i en föränderlig värld Rutinmässigt värdeskapande Så som vi alltid gjort Processtyrning, optimering, effektivisering, små förbättringar Operationell kompetens Utforskande värdeskapande Nya arbetssätt Innovation, helt nya erbjudanden, lärande arbetssätt, metodutveckling Entreprenöriell kompetens O Reilly and Tushman, 2004, The ambidextrous organization ; Benner and Tushman, 2003, Exploitation, exploration and process management: The productivity dilemma revisited ; O Reilly and Tushman, 2013, Organizational ambidexterity: Past, present and future

5 Två sorters värdeskapande Så här ser det dock ut i 80% av fallen Utforskande värdeskapande Nya arbetssätt Innovation, helt nya erbjudanden, lärande arbetssätt, metodutveckling Rutinmässigt värdeskapande Entreprenöriell kompetens Så som vi alltid gjort Processtyrning, optimering, effektivisering, små förbättringar Operationell kompetens Det behövs nya verktyg strukturer kompetenser samarbetsformer

6 Vad är entreprenöriella kompetenser Bred definition (Mahieu, 2006; Fonden för Entreprenörskap, 2011) Agera på möjligheter och skapa värde finansiellt, kulturellt eller samhälleligt Kreativitet och självförtroende i fokus Förbereda individer för en mer osäker framtid VÄRDESKAPANDE Smal definition (Mahieu, 2006) Förmågor inom affärsutveckling Anställa sig själv Starta ett nytt företag FÖRETAGSSKAPANDE Entreprenöriella kunskaper Vad är det? Begrepp, konceptuella modeller, faktakunskap färdigheter attityder Marknadsföring, strategi, resursanskaffning, möjlighetsidentifiering, lärande arbetssätt, relationshantering Passion, självsäkerhet, identitet, proaktivitet, uthållighet, osäkerhetshantering

7 Väldigt få genvägar! Inte genom att säga till dem var kreativ!, våga!, bara gör det!, läsa en bok, eller lyssna på en gästföreläsare Många säger att enda sättet är Learning-by-doing Men, learning-by-doing vadå?! Starta ett företag? Lösa ett problem? Skriva en affärsplan? Det finns bättre och enklare sätt En ny verktygslåda har kommit senaste decenniet, där fokus är värdeskapande snarare än företagsskapande Chalmers har ihop med Drivhuset byggt en pedagogisk plattform baserat på detta, som används i hela Sverige Centrerad kring moderna verktyg som Business Model Canvas, NABC, SPIN, Effectuation, etc etc Det är känslorna som gör tricket: Läs mer på min forskarblogg: vcplist.com Vad gör människor mer entreprenöriella? Vi anordnar aktiviteter som Skapande, värdeskapande, organisationsskapande, etc. triggar känslomässiga händelser Omvärldskontakt, osäkerhet, grupparbete, presentationer, etc. Steve Blank Saras Sarasvathy Alexander Osterwalder vilket bygger upp entreprenöriell kompetens. Självförtroende, passion, identitet, proaktivitet, uthållighet, osäkerhetshantering

8 Vi anordnar aktiviteter som Skapande Värdeskapande Organisationsskapande Uthålligt organisationsskapande triggar känsomässiga händelser Individuella skillnader Balansera teori och praktik Arbeta i team Osäkerhet och tvetydighet Interaktion med omvärlden Att leda andra människor Att övervinna kompetensgap Att presentera inför andra människor vilket bygger upp entreprenöriell kompetens. Ökad uthållighet Ökad entreprenöriell passion Ökad självinsikt Ökad tolerans för osäkerhet och tvetydighet Ökat uppgiftsspecifikt självförtroende Formering av entreprenöriell identitet Bättre marknadsföringsfärdigheter Ökad social förmåga

9 Länkar mellan viktiga händelser och entreprenöriell kompetensuppbyggnad åringar på Chalmers entreprenörskola Jag vill! Jag kan! Jag vågar! Jag är sån här!

10 Länkar mellan viktiga händelser och entreprenöriell kompetensuppbyggnad åringar på högstadiet (ÅK7) Jag gör! Jag kan! Jag samarbetar!

11 Några nya verktyg för värdeskapande Effectuation Customer development Saras Sarasvathy Lean startup Steve Blank Business Model Canvas Eric Ries Appreciative Inquiry Alexander Osterwalder David Cooperrider Men de behöver tvättas från start-up -ord för att kunna användas i andra sektorer på bred front

12 Värdeskapande som pedagogik Fokus på Entreprenöriellt lärande Problembaserat lärande Projektbaserat lärande Praktik (APL) problem X X X X möjligheter X autentiskt innehåll X X X X artifakt-skapande X X iterativa experiment X Interaktion med omvärlden X X värdeskapande för externa parter X X teamwork X X X arbeta över längre tidsperioder X X X nyskapande risk för misslyckande X X

13 Värdeskapande som pedagogik Fokus på Entreprenöriellt lärande Problembaserat lärande Projektbaserat lärande Praktik (APL) problem Definition X av värdeskapande X som X pedagogik: X möjligheter X Låt studenter / elever skapa något (gärna innovativt) autentiskt innehåll av värde X för minst en X(1) person utanför X skola X/ högskola, baserat på dels valfritt kunskapsinnehåll artifakt-skapande från utbildningen X / kursen, dels utgående X från ett iterativa experiment problem X eller en möjlighet de själva identifierar, äger. Interaktion med omvärlden Låt dem X arbeta i team och över längre tidsperioder. X värdeskapande för externa parter Se till att de använder den kraftfulla iterativa X X entreprenöriella verktygslåda som finns att tillgå. teamwork Bedömning X skall ske löpande X och aktivitetsbaserat. X arbeta över längre tidsperioder Detta Xleder till stark motivation, men X också risk, X nyskapande tvetydighet, X känslosvall mm, vilket är positivt och bra för lärandet. Oavsett om de lyckas skapa värde eller risk för misslyckande ej så Xhar de lyckats. Det är försöket som räknas!

14 Den altruistiska paradoxen* Vi blir mer motiverade av att skapa värde för andra idag, än av att skapa värde för oss själva i en avlägsen framtid Genom att låta studenter agera på frågan: För vem är denna kunskap värdefull om 10 minuter? kan man frigöra höga nivåer av motivation, vilket ger bränsle åt lärandet I stället för att säga: Detta har du nytta av om 10 år * Närmare beskriven i min avhandling Developing Entrepreneurial Competencies, som kan laddas ner på

15 Så sprider vi Chalmers entreprenörskolas unika arbetssätt i samhället Dimensioner ~ # mäånniskor: Transformational Creative destruction Emancipatory Train-the-trainer Aktionsforskning som leder till organisatorisk innovationskapacitet Generering av snabbväxande tillväxtföretag Start-ups, TTOs, acceleratorer & inkubatorer Innovativ kapacitet i småföretag Innovativ kapacitet i medelstora och stora företag Innovativ kapacitet i offentlig sektor Världsledande sptesutbildning i entreprenörskap Högskola Yrkesutbildning Gymnasium Aktionsforskning som leder till pedagogiska innovationer Train-the-trainer Transactional Creativity Neat tools Entreprenöriell kultur i alla organisationer Entreprenöriell kultur i samhället Grundskola Förskola Arbetsliv Utbildning

16 Sammanfattat: Att skapa nya värden mot omvärlden borde alla i samhället få göra Det är mycket roligare och mer engagerande Man lär sig bättre och mer på djupet Man bygger upp sina entreprenöriella kompetenser Då skulle samhället få bättre balans mellan förvaltande och nyskapande verksamhet Förnyelse skulle inte behöva skötas av ett fåtal hjältar Alla nyutexaminerade skulle kunna arbeta värdeskapande Alla skulle vara förtrogna med verktygslådan för värdeskapande Tills dess så kan man alltid anställa en entreprenörskolealumn från Chalmers En dag kanske det räcker med att säga Anställ en Chalmerist!, eller bara Anställ!

17 Vill du veta mer? Allt finns på min blogg Skrifter Video-föreläsningar

18 Tack! Martin Lackéus, doktorand i entreprenöriell utbildning, Chalmers Blogg: