Entreprenöriellt lärande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Entreprenöriellt lärande"

Transkript

1 Min forskningsblogg: Entreprenöriellt lärande motivation genom värdeskapande Martin Lackéus, doktorand i entreprenöriell utbildning, Chalmers Blogg:

2 Kort om mig Bakgrund: Civ.ingenjör i industriell ekonomi, Chalmers Masterexamen från Chalmers entreprenörskola (2001) Entreprenör / grundare / VD för Vehco AB ( ) Idag, sedan 2009 Doktorand med fokus på handlingsbaserad entreprenörskapsutbildning gränslandet mellan entreprenörskap och pedagogik Projektledare för olika utvecklingsprojekt på Chalmers Entreprenörskola i Göteborg Chalmers Entreprenörskola är en av världens mest avancerade och framgångsrika entreprenörskapsutbildningar (se

3 Detta tänkte jag prata om: 1. Entreprenöriella kompetenser vad är det? (4 min) 2. Varför är detta ovanligt inom utbildning idag? (4 min) 3. Vad gör människor mer entreprenöriella? (4 min) 4. Hur gör man i praktiken? (8 min) 5. Vilka effekter kan man förvänta sig? (4 min) 6. (Hur mäter man resultatet? ) (i mån av tid) 7. (En organisatorisk modell för entreprenöriellt lärande) (i mån av tid)

4 Vad är entreprenöriella kompetenser Bred definition (Mahieu, 2006; Fonden för Entreprenörskap, 2011) Agera på möjligheter och skapa värde finansiellt, kulturellt eller samhälleligt Kreativitet och självförtroende i fokus Förbereda individer för en mer osäker framtid VÄRDESKAPANDE Smal definition (Mahieu, 2006) Förmågor inom affärsutveckling Anställa sig själv Starta ett nytt företag FÖRETAGSSKAPANDE Entreprenöriella kunskaper färdigheter attityder Vad är det? Begrepp, konceptuella modeller, faktakunskap Marknadsföring, strategi, resursanskaffning, möjlighetsidentifiering, lärande arbetssätt, relationshantering Passion, självsäkerhet, identitet, proaktivitet, uthållighet, osäkerhetshantering The skills in question include qualities such as the habit of learning, curiosity, creativity, initiative, teamwork and personal responsibility Mahieu, 2006, Agents of change and policies of scale: a policy study of entrepreneurship and enterprise in education

5 Entreprenörskap i utbildningssystemet idag Yrkesverksamma Tillväxtprogram för företagare K F Högskola magisternivå Spetsutbildningar i entreprenörskap K F A Högskola kandidatnivå Valfria introduktionskurser K Gymnasium Ung Företagsamhet K F A Grundskola Framtidsfrön F A Förskola Praktikbaserat Teoribaserat K = Kunskaper Utbildning genom entreprenörskap Utbildning för entreprenörskap Utbildning om entreprenörskap F = Färdigheter A = Attityder Bred definition som angår de flesta i samhället Entreprenöriella individer i alla delar av samhället Smal definition som angår ett fåtal i samhället Entreprenörer som startar företag

6 Traditionell testfokuserad kateder - utbildning Problem med motsättningar Verkligheten / projektbaserad flumskola Hur kombinerar vi det bästa av traditionell och progressiv pedagogik? Teori i fokus Förutsägbart Vetenskaplig metod Fokus på tankar Kunskapsinhämtning Passivt Lätt att mäta - Samverkan med omvärlden - Learning by creating value För vem är denna kunskap värdefull? - Entreprenöriell metod en tredje väg? Praktik i fokus Oförutsägbart Entreprenöriell metod Fokus på handling och känsla Värdeskapande Aktivt Svårt att mäta Photo by h.koppdelaney CC BY-ND 2.0

7 Vad gör människor mer entreprenöriella? Väldigt få genvägar! Inte genom att säga till dem var kreativ!, våga!, bara gör det!, läsa en bok, eller lyssna på en gästföreläsare Många säger att enda sättet är Learning-by-doing Men, learning-by-doing vadå?! Starta ett företag? Lösa ett problem? Skriva en affärsplan? Det finns bättre och enklare sätt En ny verktygslåda har kommit senaste decenniet, där fokus är värdeskapande snarare än företagsskapande Chalmers har ihop med Drivhuset byggt en pedagogisk plattform baserat på detta, som används i hela Sverige Centrerad kring moderna verktyg som Business Model Canvas, NABC, SPIN, Effectuation, etc etc Steve Blank Saras Sarasvathy Det är känslorna som gör tricket: Vi anordnar aktiviteter som Skapande, värdeskapande, organisationsskapande, etc. triggar känslomässiga händelser Omvärldskontakt, osäkerhet, grupparbete, presentationer, etc. Alexander Osterwalder vilket bygger upp entreprenöriell kompetens. Självförtroende, passion, identitet, proaktivitet, uthållighet, osäkerhetshantering

8 Vi anordnar aktiviteter som Skapande Värdeskapande Organisationsskapande Uthålligt organisationsskapande triggar känsomässiga händelser Individuella skillnader Balansera teori och praktik Arbeta i team Osäkerhet och tvetydighet Interaktion med omvärlden Att leda andra människor Att övervinna kompetensgap Att presentera inför andra människor Min forskningsblogg: vilket bygger upp entreprenöriell kompetens. Ökad uthållighet Ökad entreprenöriell passion Ökad självinsikt Ökad tolerans för osäkerhet och tvetydighet Ökat uppgiftsspecifikt självförtroende Formering av entreprenöriell identitet Bättre marknadsföringsfärdigheter Ökad social förmåga

9 Vi anordnar aktiviteter som triggar känsomässiga händelser Min forskningsblogg: vilket bygger upp entreprenöriell kompetens. Individuella Skapande I would say that the greatest source of learning skillnader then has been largely myself and the situation the group has been in, more self-awareness, perhaps, Balansera I feel teori I Värdeskapande know myself better. (Anthony) och praktik Ökad uthållighet Ökad entreprenöriell passion Organisationsskapande Arbeta i team Ökad självinsikt I would say it's a feeling that you that Osäkerhet och tvetydighet Interaktion med omvärlden Att leda andra människor you can that you yes, and that people trust you, that our idea partners can come to us with Att övervinna this idea and trust that we can do something kompetensgap good out of it that they give you their trust (Carol) Att presentera inför andra människor Uthålligt organisationsskapande Ökad tolerans för osäkerhet och tvetydighet Ökat uppgiftsspecifikt självförtroende Formering av during that time in the fall, entreprenöriell I thought that yes, yes it was really a good simulation identitet but in real life it can not be as uncertain as that. Bättre And I've noticed that [in reality] it is marknadsföringsfärdigheter reflection. even as uncertain as it was there. It was an interesting it's almost a little ridiculously uncertain.... (Anthony) Ökad social förmåga

10 Findings - links Min forskningsblogg:

11 Hur gör man då? Samhället Gemensamma regler processer verktyg kunskaper idéer symboler De värdefulla resultaten lever vidare Den som lär sig Samskapande Djupinlärning Gruppmedlemmar Resultat Nya regler processer verktyg kunskaper idéer symboler Mentala regler processer verktyg kunskaper idéer symboler

12 Samhället Hur gör man då? VÄRDE- SKAPANDE Min forskningsblogg: Uthålligt värdeskapande ORGANISA- TIONS- SKAPANDE Gemensamma regler processer verktyg kunskaper idéer symboler De värdefulla resultaten lever vidare Den som lär sig Samskapande Djupinlärning Gruppmedlemmar Resultat Nya regler processer verktyg kunskaper idéer symboler Mentala SKAPANDE regler processer verktyg kunskaper idéer symboler

13 Samhället Gemensamma regler processer verktyg kunskaper idéer symboler Hur gör man då? Initiativ: 1. Agera VÄRDE- SKAPANDE Min forskningsblogg: Uthålligt värdeskapande De värdefulla resultaten lever vidare Kreativitet: 1. Nya idéer som är 2. värdefulla ORGANISA- TIONS- SKAPANDE Ansvar: 1. Ett resultat 2. värdefullt för andra Lärande: 1. Ytinlärning 2. Djupinlärning Den som lär sig Samskapande Djupinlärning Gruppmedlemmar Resultat Nya regler processer verktyg kunskaper idéer symboler Mentala SKAPANDE Lagarbete: regler 1. Gemensam processer aktivitet verktyg kunskaper idéer symboler The skills in question include qualities such as the habit of learning, curiosity, creativity, initiative, teamwork and personal responsibility Mahieu, 2006, Agents of change and policies of scale: a policy study of entrepreneurship and enterprise in education

14 Tänk på ett pedagogiskt upplägg Classification of entrepreneurial education: Hur gör man då? Min forskningsblogg: Nivå 1 Nivå 2 Exempel Ökande studentengagemang, motivation och komplexitet Får studenterna skapa något? Ja Är det som skapas värdefullt för någon utanför skolan? Ja Förväntas studenterna organisera värdeskapandet i en organisation? Ja Är tanken att denna organisationen ska fortleva även efter utbildningens slut? Ja Nej Nej Nej Nej Inte handlingsbaserad pedagogik Handlingsbaserad pedagogik Skapande (Socialt, kulturellt eller ekonomiskt) Värdeskapande (Verkligt socialt, kulturellt eller ekonomiskt värde för aktörer utanför skolan) Organisationsskapande (socialt / uppstart / i befintlig organisation) Uthålligt värdeskapande (socialt / uppstart / i befintlig organisation) Föreläsningar Gästföreläsningar Gruppdiskussioner Studiebesök Litteraturstudier Standardiserade prov Torrsims -affärsplan Kalla samtal / intervjuer / möten Möjlighetskartläggning Projektarbete / case-arbete Rollspel / simuleringar / spel Dramapedagogik utan publik Affärsmodellering (BMC) Pitchande mot utomstående Samskapande med partners Customer Development Traineeplatser / internships Dramapedagogik med publik Skarpa affärsplaner Företagsskapar-kurser Finansiella beräkningar Legala ramverk Samverkan med entreprenöriell community Företagsskapar-program (VCPs)

15 Den altruistiska paradoxen* Vi blir mer motiverade av att skapa värde för andra idag, än av att skapa värde för oss själva i en avlägsen framtid Genom att låta studenter agera på frågan: För vem är denna kunskap värdefull - idag? kan man frigöra höga nivåer av motivation, vilket ger bränsle åt lärandet I stället för att säga: Detta har du nytta av om 15 år * Närmare beskriven i min avhandling Developing Entrepreneurial Competencies, som kan laddas ner på

16 Några nya verktyg för värdeskapande Effectuation Customer development Saras Sarasvathy Lean startup Steve Blank Business Model Canvas Eric Ries Appreciative Inquiry Alexander Osterwalder Men de behöver tvättas från business -ord för att kunna användas i skola / offentlig sektor! David Cooperrider

17 Några effekter av entreprenörskap i utbildning Lackéus & Moberg, 2013, Entreprenörskapsutbildning - från ABC till PhD

18 Några effekter av entreprenörskap i utbildning Effekter som studiemotivation, arbetsglädje och elevers upplevda relevans hamnar [ofta] i skymundan. Detta är förvånande givet de stora utmaningar utbildningssystemet står inför när det gäller att motivera elever och studenter. Ökad motivation bör vara den mest eftertraktade effekten i grundskolan snarare än att en och annan elev senare i livet väljer att bli företagare. Lackéus & Moberg, 2013, Entreprenörskapsutbildning - från ABC till PhD, sid 23 Lackéus & Moberg, 2013, Entreprenörskapsutbildning - från ABC till PhD

19 Ett exempel på effekter Effektstudie utförd av Carin Sävetun, Framtidsfrön (utförare) samt Martin Lackéus, Chalmers (handledare) Finansiärer: Min forskningsblogg: Miljö: Elever i årsåldern i Kungsbacka och Härryda Insats: Framtidsfröns koncept RadioAktiv elever sänder liveradio Datainsamling: App-rapporter och intervjuer under 4 månader + Analys: transkribrering, tematisering och tolkning av data

20 Ett exempel på effekter Effektstudie utförd av Carin Sävetun, Framtidsfrön (utförare) samt Martin Lackéus, Chalmers (handledare) Ett antal teman framkom från eleverna Interaktion med omvärlden väldigt uppskattat Osäkerhet och förvirring också uppskattat Hög mognadsgrad i grupparbete uppnåddes Ledarskapsutmaningar för eleverna Att få bestämma själv Att bli sedd som vuxen / äldre bli tagen på allvar Totalt sett mer uppskattat än initial förväntan Nio hypoteser om hur insatsen kan förbättras genererades Testades på eleverna vissa fick enhällig accept, andra mer blandat mottagande Även intervjuer med pedagoger och föräldrar ska nu göras som avslutning Finansiärer: Min forskningsblogg:

21 Vill du veta mer? psutbildning_webb.pdf 3cf48416de861a/Entrepren%C3%B6riellt+l %C3%A4rande_Kfsk_2013.pdf content/uploads/2013/11/lackeus-licentiate- Thesis-2013-Developing-Entrepreneurial- Competencies.pdf

22 Hur mäter man resultatet? Traditionella mätmetoder bygger på enkäter kvantitativt mätande Före- och eftermätning av psykologiska variabler - Entreprenöriella intentioner, attityder, etc Uppföljning av faktisk entreprenöriell aktivitet - Företagsstart, företagsutveckling, etc Problem 1: Man förespråkar en bred definition men mäter på en smal definition Problem 2: Man mäter bara OM något har skett, inte VAD som skett, HUR, och VARFÖR? Mindre vanliga metoder är kvalitativa intervjuer, fokusgrupper, etc Vad anser lärarna? Hur upplever eleverna det hela? Vad säger föräldrarna? Formativ bedömning och entreprenöriellt lärande passar bra ihop Man kan mäta faktisk aktivitet under resans gång jag har använt mig av en mobil app Man kan mäta vissa emotionella händelser som leder till uppbyggd entreprenöriell kompetens

23 En organisatorisk modell för entreprenöriellt lärande

24 Traditionell högre utbildning Verkligheten Utbildning Handling & reflektion Erbjudande Kringaktörer i samhället Samhälle Lärare Utmanande värdeerbjudande Nära samarbetspartners Customer Segments Process för studenters grupparbete Fördelning av skapat värde Ekonomi Kostnader Utvärdering & examinering Photo by h.koppdelaney CC BY-ND 2.0

25 Probleminventering entreprenöriellt lärande Lärare saknar ofta kompetens inom värdeskapande Eleverna agerar men reflekterar ibland inte kring sina handlingar. Hindrar djupinlärning och minskar motivationen. Värdet som skapas är inte tillräckligt intressant Svårt att koppla upp sig mot samhället, ofta pga tidsbrist och låg prioritet. Samhället involveras inte, vilket skapar låg motivation. Utbildning Handling & reflektion Erbjudande Kringaktörer i samhället Samhälle Lärare Utmanande värdeerbjudande Nära samarbetspartners Customer Segments Process för studenters grupparbete Fördelning av skapat värde Ekonomi Kostnader Utvärdering & examinering Grupparbetet sker i en illa skött process på grund av resursbrist och brist på erfarenhet av värdeskapande. Leder till flumskola. Någon annan än eleven går iväg med det skapade värdet, ofta pga avsaknad av tydliga kontrakt, vilket skapar låg motivation och en känsla av att bli exploaterad. Att mäta soft skills och andra entreprenöriella kompetenser är svårt, vilket leder till problem med formella utvärderingskrav på skolan.

26 Min forskningsblogg: Tack! Martin Lackéus, doktorand i entreprenöriell utbildning, Chalmers Blogg:

Elevperspektiv från tre entreprenöriella lärmiljöer i svensk grundskola

Elevperspektiv från tre entreprenöriella lärmiljöer i svensk grundskola Elevperspektiv från tre entreprenöriella lärmiljöer i svensk grundskola En effektstudie genomförd på uppdrag av Skolverket MARTIN LACKÉUS CARIN SÄVETUN Institutionen för Teknikens ekonomi och organisation

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAPS- UTBILDNING

ENTREPRENÖRSKAPS- UTBILDNING POLICYSAMMANFATTNING FRÅN ENTREPRENÖRSKAPSFORUM ENTREPRENÖRSKAPS- UTBILDNING FRÅN ABC TILL PhD PS från Entreprenörskapsforum En viktig uppgift för Entreprenörskapsforum är att finna nya vägar att nå ut

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP I UTBILDNING VAD, VARFÖR, NÄR, HUR?

ENTREPRENÖRSKAP I UTBILDNING VAD, VARFÖR, NÄR, HUR? 2015 Författare: Martin Lackéus Chalmers tekniska högskola, Göteborg Översättning och bearbetning: Annhild Månsson Gimle Utbildning AB Denna OECD-rapport är översatt av Annhild Månsson på uppdrag av Sundsvalls

Läs mer

Kvinnligt företagande

Kvinnligt företagande Kvinnligt företagande Lisa Blomquist SLU, Institutionen för ekonomi Examensarbete 389 Företagsekonomi Uppsala 2005 Företagsekonomi, D-nivå, 10 poäng ISSN 1401-4084 ISRN SLU-EKON-EX-389-SE Kvinnligt företagande

Läs mer

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Systematisk uppföljning vid utredning, behandling, råd och stöd inom psykosocialt arbete Innehåll Förord 3

Läs mer

TEMA: Entreprenörskap i skolan

TEMA: Entreprenörskap i skolan TEMA: Entreprenörskap i skolan 42005 4 2005 02.................................................... LEDAREN 03..................................................... ÅSIKTEN 04..................................Svårt

Läs mer

Sammanfattning. Författare: Frida Gustavsson och Sara Ljungsten

Sammanfattning. Författare: Frida Gustavsson och Sara Ljungsten KANDIDATUPPSATS Sammanfattning Titel: Ledaren är den våg som driver skeppet framåt En kvalitativ studie om ledarskap, där kompetensutveckling av produktionsledare, en ledarskapsmodell och en medarbetarundersökning

Läs mer

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande

Läs mer

Det textila företagets arbete med affärsmodeller

Det textila företagets arbete med affärsmodeller Examensarbete för: Kandidatexamen med huvudområde textilteknologi - inriktning textil produktutveckling och entreprenörskap vid Textilhögskolan i Borås 2014-07-15 Rapportnr 2014.12.02 Det textila företagets

Läs mer

Att arbeta i grupp, är det en bra metod?

Att arbeta i grupp, är det en bra metod? Södertörns högskola Examensarbete 15 hp Utbildningsvetenskap avancerad nivå 1 H-terminen 2009 Interkulturell lärarutbildning 210 hp Interkulturell lärarutbildning mot yngre åldrar 210 hp Att arbeta i grupp,

Läs mer

Så tänds eldsjälar. En introduktion till entreprenöriellt lärande

Så tänds eldsjälar. En introduktion till entreprenöriellt lärande Så tänds eldsjälar En introduktion till entreprenöriellt lärande Så tänds eldsjälar en introduktion till entreprenöriellt lärande Marielle Peterson & Christer Westlund 2007 Marielle Peterson & Christer

Läs mer

Ny som chef/ledare -

Ny som chef/ledare - Tatyana Dokukina Homayla Xidir Ny som chef/ledare - En studie om effekter av ledarutvecklingsprogram New as Manager/Leader - A Study on the Impact of Leadership Programs Företagsekonomi C-uppsats Termin:

Läs mer

Lilla gumman ska du verkligen ha på dig det? Folk kan ju tro att du säljer något annat!

Lilla gumman ska du verkligen ha på dig det? Folk kan ju tro att du säljer något annat! Examensarbete, kandidatnivå Lilla gumman ska du verkligen ha på dig det? Folk kan ju tro att du säljer något annat! En studie om kvinnors företagande i Kalmar län Författare: Lotta Eriksson och Ida Petersson

Läs mer

Framtidens läxläsning

Framtidens läxläsning Framtidens läxläsning Hur mobilteknologi kan komma att förändra grundskolan JONATAN FOGELQUIST Examensarbete Stockholm, Sverige 2011 Framtidens läxläsning Hur mobilteknologi kan komma att förändra grundskolan

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

D-UPPSATS. Inkubatorers påverkan på upplevda hinder i etableringsprocessen för nya företag

D-UPPSATS. Inkubatorers påverkan på upplevda hinder i etableringsprocessen för nya företag D-UPPSATS 2010:097 Inkubatorers påverkan på upplevda hinder i etableringsprocessen för nya företag Sara Karlsson Alalahti Luleå tekniska universitet D-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell

Läs mer

EXAMENSARBETE. uppdraget som chef är att ge förutsättningar för att lösa, inte att lösa. Våren 2013

EXAMENSARBETE. uppdraget som chef är att ge förutsättningar för att lösa, inte att lösa. Våren 2013 EXAMENSARBETE Våren 2013 Sektionen för hälsa och samhälle Folkhälsovetenskap och Pedagogik uppdraget som chef är att ge förutsättningar för att lösa, inte att lösa En kvalitativ studie om det goda ledarskapet,

Läs mer

Datormedierad kommunikation upprätthåller kontakten

Datormedierad kommunikation upprätthåller kontakten Datormedierad kommunikation upprätthåller kontakten IT som stöd för internationella studenter och soldater i utlandstjänst vid geografisk distansering Joel Andersson & Anders Berglund Institutionen för

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

RESONANS #2 Texter med perspektiv från Samhällsentreprenör / Steg 2

RESONANS #2 Texter med perspektiv från Samhällsentreprenör / Steg 2 RESONANS #2 Texter med perspektiv från Samhällsentreprenör / Steg 2 1 Redaktion & skribenter: Birgit Carlsson Towe Gustavsson Sofia Lindström August Nilsson Nina Nordling Hannah Ohm Lisa Rosengren Eva

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Agil Systemutveckling. En studie av kravhantering och beställarroll i agila angreppsätt. Agile System Development

Agil Systemutveckling. En studie av kravhantering och beställarroll i agila angreppsätt. Agile System Development Institutionen för ekonomi & IT Avd. för informatik Agil Systemutveckling Agile System Development A study of requirements management and client role in agile approaches Examensarbete i informatik, 15 hp

Läs mer

KUNSKAP ETT STEG MOT TILLVÄXT

KUNSKAP ETT STEG MOT TILLVÄXT KUNSKAP ETT STEG MOT TILLVÄXT - EN FORMATIV STUDIE AV ERFARENHETSBASERAT LÄRANDE HOS DELTAGARNA I EN KRAFT-GRUPP A NNIKA G USTAFSSON Kunskap ett steg mot tillväxt - en formativ studie av erfarenhetsbaserat

Läs mer

Ledarskap via golf som metafor

Ledarskap via golf som metafor Master of Science, Gestalt in Organisations Ledarskap via golf som metafor Undersökning om golf kan erbjuda ett lärande för ledare Av Åke Johansson Vidblicksgatan 1, 412 57 Göteborg Telefon: 0705 565393

Läs mer

Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier arbetar med bibliotekets webbplats för att nå ut till ungdomar.

Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier arbetar med bibliotekets webbplats för att nå ut till ungdomar. KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2011:17 Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier

Läs mer

Hur överförs erfarenhetsbaserad kunskap inom CSN?

Hur överförs erfarenhetsbaserad kunskap inom CSN? UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen Kandidatuppsats, 15 hp Höstterminen 2010 Hur överförs erfarenhetsbaserad kunskap inom CSN? en kvalitativ fallstudie av hur kunskapen som fås av att

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Drivkraft Söderhamn på väg mot entreprenöriellt lärande i skolan

Drivkraft Söderhamn på väg mot entreprenöriellt lärande i skolan Drivkraft Söderhamn på väg mot entreprenöriellt lärande i skolan Lotta Svensson En rapport från FoU Söderhamn Drivkraft Söderhamn på väg mot entreprenöriellt lärande i skolan Produktion och Utgivning:

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer