Pyramid CRM - Customer Relationship Management

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pyramid CRM - Customer Relationship Management"

Transkript

1 Pyramid CRM - Customer Relationship Management Informationen är navet i din verksamhet! Pyramid CRM är inte bara en lösning för säljstöd utan ett brett verksamhetsstöd för alla på företaget. Pyramid CRM innehåller funktioner som ökar den personliga effektiviteten och låter de anställda enkelt dela information om kunder, produkter och projekt. En helintegrerad CRM-lösning i Pyramid drar dessutom nytta av all den information som finns i affärssystemet. Ta kontroll över tiden Kalendern håller ordning på egna bokade möten och planerade aktiviteter. Ett gemensamt kontaktregister låter företagets alla anställda få tillgång till e-postadresser, telefonnummer, och befattningar. Även behörighetsskyddad historik över tidigare telefonsamtal, möten, in- och utgående e-post, dokument, säljstatistik, reklamationer och supportärenden för varje kontakt är enkelt att ta fram. Håll reda på kommande affärer Prospektlistan är en förteckning över alla pågående affärer och kan sorteras per säljare, avdelning eller distrikt. Ange offertvärde och chans. Uppgifter och aktiviteter som dokument, möten, telefonsamtal, meddelanden och e-post kan knytas till prospekt och göras tillgängliga för andra i säljgruppen. Offerter och brev som skrivs i MS Word hämtar automatiskt adressuppgifter från Pyramid via färdigformaterade mallar. Utnyttja affärshistoriken Pyramid CRM är en del av affärssystemet Pyramid. Från Kundcentralen i Pyramid kommer du åt kundens/leverantörens offerter, ordrar, projekt, inköp, reskontra, statistik och kund-priser. Aktiviteter kan kopplas till kundens projekt, order, inköp, artiklar eller produkter. I Projektcentralen kan du se all dokumentation, e-post och mötesprotokoll till ett visst projekt. Få ordning på dokumenten Pyramid CRM är ett centralt arkiv där företagets alla dokument (Word, Excel, PDF etc) kan läggas i ämnesorienterade mappar och knytas till olika begrepp. Det går snabbt och enkelt att få tillgång till alla dokument som hör till en viss kontakt, arbetsgrupp eller ett specifikt projekt. Med hjälp av mappar sätts även behörighetsnivån.

2 Kalender I kalendern bokar du dina möten med kollegor och affärskontakter. Du kan även boka möteslokal och andra resurser. Rutiner för gruppbokning underlättar när arbets- eller projektgruppen skall träffas. Kalenderbokningarna sker på Pyramidservern och låter deltagarna se varandras kalendrar. Automatisk synkronisering med MS Outlook är en annan praktisk funktion. Att-göra listan samt in- och utkorgen är integrerade i kalendern. Samtliga bokningar och aktiviteter kan även nås via Internet om du är på resande fot. Aktiviteter Aktivitetsregistret håller reda på alla aktiviteter som telefonsamtal, in- och utgående e-post, interna meddelanden, reklamationer och supportärenden. Det går att bifoga filer och adressera aktiviteter till arbetsgrupper. Du kan öka din personliga effektivitet med Att-göra listan och fördela arbetsuppgifter genom delegering. Du kan också skicka e-post eller SMS. Interna meddelanden kan bevakas och automatiskt skickas som SMS-meddelande om du inte är på plats. Kontakter Kontaktregistret ger alla som är inloggade i Pyramid tillgång till mejladresser och telefonnummer. Via CRM-Connect kan du även komma åt kontaktregistret från MS Outlook. Till varje aktivitet som skapas i Pyramid CRM kan en specifik kontakt knytas. Detta gör det enkelt att i efterhand få fram alla aktiviteter för en viss kontakt. Till varje kontakt kan du knyta flera intressekoder och även låta kunderna själva komma åt att ändra dessa via Pyramid Kundtjänst. Intresse-koderna används för att göra adresserade utskick eller för att skicka elektroniska nyhetsbrev. Studio I aktivitetsstudion skaffar du dig en snabb överblick över olika typer av aktiviteter. Du kan lägga upp egna flikar med fasta urvalsbegrepp som datum, ansvarig, arbetsgrupp, projekt eller mapp. I Pyramid CRM finns även studior för kontakter, prospekt och dokument. Om bevakningsfunktionen är påslagen kan systemet automatiskt känna av och meddela när nya aktiviteter och prospekt kommit in. Arbetsgrupper Pyramid CRM ger stöd för arbetsgrupper och projekt. Genom att knyta en aktivitet till en arbetsgrupp så kan alla gruppmedlemmarna ta del av informationen. I kalendern kan arbetsgrupper användas för gruppbokning. Gruppmedlemmar kan även omfatta kunder och leverantörer. Det går att skicka gruppmejl och SMS till arbetsgrupper. Om du knyter ett projektnummer till en arbetsgrupp, så kommer alla aktiviteter som registreras för denna arbetsgrupp att märkas med projektnummer och kunna nås av alla i gruppen. CRM Connect - ge alla tillgång till kundinfo! En växande del av affärskorrespondensen sker i dag via e-post. När du skickar eller tar emot ett mejl kan du lägga till detta i din Att-göra lista eller göra det tillgängligt för andra i arbetsgruppen. Pyramid CRM Connect är helintegrerad med Microsoft Outlook. Kopiera viktiga mejl till Pyramid och koppla dem till projekt, arbetsgrupper eller kollegor. Lägg till nya kontakter, hämta/ändra adresser och telefonnummer, skicka SMS. Med en knapptryckning får du tillgång till all information, inklusive egna och andras mejl, om den aktuella kontakten. Pyramid CRM - för vem? Modulen vänder sig till alla sorters företag med någon form av säljorganisation eller marknadsavdelning. CRM står för Customer Relationship Management

3 Med Pyramid CRM Säljstöd kan du: på ett enkelt sätt knyta ihop och följa alla kundkontakter. skapa många olika behörighetsnivåer valfritt gruppera information skicka e-post direkt via kontaktregistret. styra sökbarheten Beställ mer information!

4 Fakturering För din fakturering och kundreskontra. A contofakturering, påminnelser i olika nivåer, räntefakturering, flera olika rabattsystem, likviditetsprognoser och... Pyramid Fakturering har vad du behöver! Fakturera som du vill Fakturorna körs enklast ut med samlingsfakturering för varje kund, gärna veckovis eller månadsvis. Kanske finns det också hyror, ser- viceabonnemang och liknande, som ska faktureras med kalendarisk regelbundenhet. Detta kallas avtals- eller kontraktsfakturering. Nyregistrerade kunder kan automatiskt förses med kundkod. Flera prissystem Faktureringen innehåller flera olika pris-och rabattsystem, bland dem finns rabattmatris, stafflade priser i upp till fyra nivåer, mängdrabatt i upp till tre nivåer, kundstyrda priser och/eller rabatter, manuella priser/ rabatter, påslag på inköpspris, rabatt på försäljningspris och totalrabatt på fakturan. Titta dessutom på tillvalsmodulen Pyramid Prisinläsning/Prisbok! Fakturareserv Företag eftersträvar så rättvisande månadsbokslut som möjligt. Pyramid underlättar detta genom att tillhandahålla värdet av pågående arbeten som ännu inte utfakturerats. Detta kallas fakturareserv och kan tas med i de interna boksluten. Kostnadsbokföring Kostnadsbokföring kan valbart utföras direkt i fakturajournalen eller periodiskt i efterhand. EU-moms När EU-kunder faktureras, genereras automatiskt underlag för redovisning av EU-moms. Vid fakturering i utländsk valuta genereras en INTRASTAT-rapport. Inbetalningsjournal I journalrutinen är inbetalningsjournalen sorterad dagsvis, oberoende av i vilken ordning inbetalningarna bokats. Denna journal är praktisk om inbetalningar bara bokas en gång i veckan, men det ändå är praktiskt att ha en bokföringsorder per dag. Inbetalning kan registreras även utan reskontrapost. Set-artiklar Faktureringen understöder set-artiklar. En radiohandlare kanske säljer stereopaket som faktureras med ett totalpris, men där varje ingående komponent ska räknas ner i lagret. Set-mallen kan även förses med $,

5 vilket innebär att programmet vid fakturering stannar för en extra inmatning av något slag, exempelvis serienummer, storlek, garantidatum eller följesedelsnummer. Reskontraavstämning Att i mitten på januari begära ut en korrekt reskontrajournal som den såg ut den 31 december är ett gammalt problem. Pyramid har därför konstruerats så att en korrekt reskontra kan begäras ut för vilket datum som helst. Övriga avstämningar I Pyramid går det att utröna vilka reskontraposter som genererats av en viss order. Allt är väl utfakturerat? I Redovisningen finns också en avstämningsrutin som kontrollerar att alla transaktioner verkligen kommit in i bokföringen. Rutinen fångar också upp maskinfel och registerproblem av olika slag som kan tänkas inträffa. Hur ser konteringen ut? Hur är en viss reskontrapost konterad från början till slut? Om din revisor kommer med en knepig reskontrapost och ber dig bena upp den i alla sina huvudbokskonteringar från faktureringen och med alla delinbetalningar, så gör Pyramid jobbet. Förenklad räntefakturering Den mest effektiva räntefaktureringen uppnås om den styrs vid inbetalningstillfället. I Pyramid kan du därför redan vid denna tidpunkt bestämma om ränta och kravavgifter ska påföras, eller om den helt eller delvis ska efterskänkas. För varje inbetalning visar Pyramid alltid hur stor den eventuellt upplupna räntan är. Så gör du en likviditetsprognos Det är lämpligt att köra ut en kassaprognos varje vecka för de samlade kund- och leverantörsreskontrorna. I Pyramid är det dessutom möjligt att lägga in mallar som tar hänsyn till utbetalningar vid sidan av leverantörsreskontran: löner, skatter, räntor, hyror etc. Även orderstock och inköpsstock beaktas. Dessutom tas ingående likviditet med. Om 7-dagars horisonter väljs kommer prognosen att utvisa förväntad kassa vecka för vecka. Dessa listor är bra att ha Pyramid innehåller flera olika reskontralistor som anpassats för olika behov. Dessa listor kan dessutom modifieras av användaren. Vidare finns reskontrahistorik och reskontrabokföring samt betalningslistor. Aktuella listbehov tillgodoses genom att ett eller flera ursprung kan anges: slutfakturor, a conto-fakturor, kontraktsfakturor, direktregistrerade poster, räntefakturor och tillgodohavanden. Bland urvalsmöjligheterna märks en eller flera av: obetalda, försenade, tvistiga samt inkasso. Pyramid Fakturering - för vem? Pyramid Fakturering kan användas av alla och är särskilt lämplig för t ex handelsföretag, entreprenadföretag, tillverkande företag, konsulter, tjänsteproducerande företag och serviceföretag.

6 Med Pyramid Fakturering kan du: Textregistrera fakturarader eller hela block. Fakturasortera genom att gruppera fakturans innehåll. Använda ackumulatorrader (gruppvis summering av fakturarader). Ange separat faktura-mottagare och/eller separat leveransadress. A conto-fakturera mot betalplan för entreprenadföretag. Få fram blanketter/listor som kan redigeras i rapportgeneratorn. Använda transaktionsregistret som minns alla in- och utleveranser. Ange säljare eller annan ansvarig per faktura. Upplupen dröjsmålsränta som skrivs på betalningspåminnelser. Skapa EU-moms- och intrastatrapport. Få kundkod automatiskt.

7 Order-Lager-Köp Handelsföretagens huvudmodul. Pyramid Order-Lager-Inköp förser handelsföretagets alla användare med information om lagervaror och beställningsartiklar. Den servar ett system med terminaler för säljare, inköpare och in- och utleveranser. Modulen ser till att utskrifter från de olika terminalerna automatiskt styrs till rätt skrivare och förses med rätt sorts format. Ordertyp Vid orderregistrering anges önskad ordertyp. Varje ordertyp styr sedan förval av blankettset, nummerserie, statistik samt konto/objekt/avdelning. Företagsanpassade ordertyper definieras centralt i företaget. Den enskilde användaren behöver därför inte själv hålla reda på alla konton, objekt och avdelningar vid orderregistreringen. Egenredigerade sökbilder Varje användare kan på skärmen bläddra och söka i registren. Sökbilden kan utformas efter individuella behov och göras signaturstyrd. Sökbilder finns för kunder, artiklar och order. Redigerbara blanketter I blankettgeneratorn kan du välja typsnitt och storlek på de ledtexter och data du har i dina blanketter och listor. Lägg in din logotype och grafiska element som linjer, ramar och skuggade fält, så att du kan lyfta fram viss information och ge dina blanketter en enhetlig profil. Reskontrakontroll Både kundreskontra och total skuld kan kontrolleras under orderregistrering. Fönster finns via snabbtangent mot befintlig orderstock. Även statistiken kan nås om denna modul är installerad. Set-artiklar Set-artiklar ingår i Pyramid. Sålunda kan exempelvis en stereoanläggning bestående av flera komponenter, men med ett sammanhållet pris,hanteras av systemet. Set-artiklar har koder som börjar på en punkt, t ex.stereo-4x, och kan omfatta valfritt antal artiklar, tjänster och texter. Det går bra att begära manuell komplettering av text vid registreringstillfället. Exempelvis Färg: BLÅ. Set-artiklar kan dessutom användas som mall för att förenkla order- och inköpsrutiner, t ex beställningsblanketter. Inköpsplanering Både beställningsvaror och lagervaror hanteras. För beställningsvaror kan en inköpsanmodan direkt läggas in vid orderregistrering, som i sin tur kan redigeras av inköpsansvarig innan den blir inköpsorder. För lagervaror ges inköpsförslag utifrån befintliga kundorder, tidigare inköpsorder och med hänsyn till ledtider.

8 I inköpsplaneringen visas förväntade inleveranser uppdelade veckovis, inklusive andelen öronmärkta för olika kunder. Inköpsorder kan faxas till leverantören direkt ur systemet, om faxmodem är anslutet. Alternativa leverantörer kan anges. Synlig tidsaxel Med rutinen Behov och planering kan en enskild artikel studeras och hur dess saldo växlar över tid i takt med bokade in- och utleveranser. Leveransveckor kan justeras så att förväntat saldo inte underskrider noll. Leverantörsbekräftelser Leverantörsbekräftelser kan registreras, även ner på inköpsradnivå, och både förmodade och bekräftade leveranstider syns i inköpsplaneringen. Dessa uppgifter finns även i kundorderrutinen, så att kunden får ett snabbt besked om leveransläget. Spårbarhet Pyramid är ett transaktionsorienterat system. Alla in- och utleveranser kan härledas. Spårning av transaktioner kan ske på signatur, datum, artikelkoder, ordernummer eller inköpsnummer, ensamt eller i olika kombinationer inklusive intervall. Inleveransavstämningar Inleveransavstämningen kan delas upp om så önskas. Saldoavstämning av antal kan ske vid inleverans. Beloppsavstämning och prisjusteringar kan ske när leverantörsfakturan anländer. Flera olika inleveransenheter kan hanteras. Utleveranser Utskrift av leveransdokument såsom packsedel, fraktsedel, fraktetikett osv kan ske var för sig. Dokument kan dessutom sorteras på olika sätt. Plocklistor kan sålunda skrivas ut i lagerplatsordning. Komplettering av befintlig order är möjlig. Direktfaktura kan skrivas ut. Flera alternativa fakturautseenden kan nås, för postförskott och andra ändamål skrivare Utskrifterna av listor, blanketter, streckkoder, etiketter mm kan styras till mellan 1 och 99 olika skrivare allt efter företagets behov. Styrningen kan lätt ändras av den systemansvarige. Utskrifter kan ske antingen direkt i den ordning de kommer, eller sorterat efter blankettyp med fraktdokument för sig, följesedlar för sig osv. Blanketterna kan ha valfritt antal rader och sidor. Layouten kan vara olika för första, följande och sista sidan. Önskat antal kopior kan skrivas ut med olika rubriker på varje kopia. EDI-dokument Användarna kan som kundanpassning begära utformning av elektroniska EDI-dokument efter olika företags behov, exempelvis EDI-fakturor. Streckkod Streckkoder, t ex EAN-koder, kan läsas in via handterminaler. Utskrift av streckkod ingår som standard, men förutsätter att skrivarna klarar av detta. Språkanpassade benämningar Benämningar kan ske på olika språk enligt ISO:s nationssystem, SE, UK, US osv. Tilläggsmodulen Pyramid Valuta ombesörjer detta.

9 Prissystem Prissystemet, som kan kundstyras, omfattar rabatt/påslagsmatris, med utgångspunkt från Grundpris, Baspris eller Inköpspris och valutor. Mer än 100 olika prislistor kan hanteras. Stafflingar och kundunika priser kan hanteras. Prislistor och stafflingar kan ges i kronor, eller i procent. Inköpspriser kan dessutom anges i annan valuta. Korrigering Prisjusteringsrutin finns och kan användas t ex då fel prislista använts. Tilläggsfaktura eller kreditnota kan produceras automatiskt om kunden redan hunnit faktureras. Lagervärde Rullande inventering är möjlig och flera inventeringar kan pågå samtidigt. Följande lagervärden understöds: Inköpspris (återanskaffningsvärde), Lagerpris (rullande medelvärde), FIFO, Baspris och Försäljningspris. Hemtagningskostnader, tull m m kan hanteras både i % och kronor i det inbyggda kalkylsystemet. Statistik Viss statistik ingår som standard, såsom månads- och årsstatistik. För mer kvalificerade uppgifter av typen Säljare/Kund, Tio-i-topp eller försäljning per kund över tid, finns en statistikmodul som tillägg. Några exempel på listor som underlättar framförhållning: Prognoslistor, Inköpslistor (per vecka), Inköpsöversikt, Försäljningsvärde, Inköpslista, Inleveranser, Inköpsstock, Utleveranser, Restleveranser, Inköpsanmodan och Projektinköp. Pyramid Order-Lager-Inköp - för vem? Pyramid Order-Lager-Inköp är huvudmodulen för handelsföretag. Delarna är integrerade med hantering av lagervaror och beställningsartiklar. Med PyramidOrder-Lager-Inköp kan du: Göra artikelbudget både i kronor och antal. överföra offert till order. Skapa ett separat leveransadressregister med möjlighet att ha upp till 100 adresser per kund. Nyregistrera artiklar/kunder mm från Order. Lägga upp ordermallar för olika kunder. Ange momstyp och leveransvecka eller -dag radvis. Använda upp till 16 teckens alfanumerisk artikelkod. Skriva ut journaler och etiketter vid inleverans. Låta utleveranser faktureras automatiskt.beräkna bruttovikt, nettovikt och volym vid order och utleverans. Söka restnoterad artikel på eget artikelnummer, leverantörens artikelnummer, eller ordernummer. Begränsa restorderlista till endast de artiklar som är möjliga att leverera. Boka varuuttag t ex i lagerterminal för löpande uttag, varefter kunden följesedelsfaktureras.

10 MPS Undvik överbeläggning och styr produktionen. Material- och produktionsstyrning används för att planera, kalkylera och styra produktionen. Bygg upp produkter av olika element som eget material, halvfabrikat, egentillverkat eller inköpt, och tid. Produktionsberedning Produkterna byggs upp i strukturer bestående av material, halvfabrikat och operationer (tid). Halvfabrikaten i sin tur kan bestå av material, andra halvfabrikat och operationer. Strukturen kan byggas upp i maximalt tio nivåer. Ett halvfabrikat, material eller en operation kanförekomma på flera ställen i strukturen och på olika nivåer. Produktstatus används för att varna eller spärra vid användning av produkter som är under beredning eller som skall utgå. Ingår i-analys Som ett hjälpmedel för produktionsberedaren finns ingår i-analys. Dessutom finns består-av och ingår-ilistor. Kalkyl Produktkalkylering kan göras med utgångspunkt från de ingående komponenternas kostnad med angivande av påslagsprocent. Olika påslag kan göras på material och operationer. Produktens pris kan uppdateras från kalkylen. Fasta kostnader kan delas upp. Tillverkningsorder TO Förutom manuell registrering av TO, kan kundorder omvandlas till TO. Det finns även möjlighet att vid kundorderregistreringen automatiskt skapa TO. Då TO registreras kan under-to för halvfabrikaten skapas med automatik, även då TO skapas från kundorder. På varje TO kan material och operationer ändras, tas bort eller läggas till. Flera TO kan bilda en grupp med vissa dokument som är gemensamma och med gemensam rapportering. Planering Tillverkningsorder planeras in med startvecka/dag och färdigvecka/dag. Behovsberäkningar kan därefter göras för nettobehov av material per framtida veckor/dagar. Genom TO-status är det lätt att se hur långt en TO kommit i tillverkningen, samt möjligt att varna vid, eller spärra, rapportering. Status kan även användas för att indikera vilka TO som skall betraktas som prognoser. Grafisk planering Grafisk planering med Ganttdiagram finns som tilläggsmodul.

11 Rapportering Reservering respektive förrådsuttag kan göras antingen manuellt eller automatiskt. Rapportering sker normalt med angivande av antal hela produkter. Detaljrapportering kan därefter göras av avvikelser. Delrapporteringar kan göras under tillverkningens gång. Har ett mindre antal tillverkats än planerat, kan återstående material återföras om så önskas. Även material och operationer som inte finns med i strukturen kan rapporteras och kommer då med i efterkalkylen. Kostnader kan också påföras från leverantörsfakturor. Tidrapportering vid verkstadsterminal (PC) Tidrapportering kan också göras via tilläggsmodulen tidstämpling. Tillverkningsdokument kan förses med streckkoder för enklare rapportering. Förutom tidsåtgång kan även antalet påbörjade och färdigställda produkter rapporteras. Efterkalkyl Efterkalkyl kan tas fram under pågående tillverkning. Material och operationer visas summerade var för sig samt totalt. Kostnad per styck beräknas. TO-översikt med kassationsprocent finns. Resursgrupper Företagets produktionskapacitet delas in i Resursgrupper som består av Personal och Maskiner. Kapaciteten kan sättas per resursgrupp eller summeras från Personal- respektive Maskinregister. Resursgruppens disponibla tid går att påverka från det normala genom att ange förändrad kapacitet för vissa veckor. Personal, maskiner, verktyg och operationer I personalregistret registreras personal och dess kapacitet per vecka. För varje person anges vilken resursgrupp personen tillhör. I maskinregistret registreras maskiner och dess kapacitet per vecka. För varje maskin anges vilken resursgrupp den tillhör. I verktygsregistret registreras verktyg, både verktyg till maskiner och fristående verktyg. För varje verktyg anges vilken resursgrupp det tillhör. När en produkt skall tillverkas byggs produkten upp med artiklar och operationer. Operationer knyts till resursgrupper. Med denna koppling erhålls beläggning av produktionskapaciteten. För operationer kan dess ordningsföljd anges. Uttag av material som är knutet till en operation, kan automatiskt göras då operationen påbörjas eller avslutas. Beläggning För resursgrupperna är det möjligt att se hur kapacitet och beläggning varierar vecka för vecka. Informationen kan presenteras översiktligt med resursgruppernas beläggning flera veckor framåt med möjlighet att zooma ner till enskilda operationer. Omplanering, dvs. förändring av start och färdig tidpunkt kan då enkelt göras. Instruerande text Text med instruktioner kan knytas till Artikelregister, Produkthuvud, Produktrad, Tillverkningsorder, Tillverkningsrad, Maskin och Verktyg. Dessa texter kan sedan tas med på relevanta produktionsdokument eller visas som instruktioner på skärmen. Pyramid MPS - för vem? MPS-modulen används av mekaniska verkstäder, plastindustrier, livsmedelsindustrier, kemiska industrier m.fl.

12 Två versioner - MPS och MPL? Pyramid MPS levereras i två versioner, MPS och MPL. Den senare är en mindre och enklare variant och saknar Resursgrupper, Maskiner, Verktyg, Kapacitet och Beläggning. Dessutom ingår då endast två dokument, Verkstadsorder och Tillverkningsplocklista. Integrering med Pyramid standard ekonomisystem samt med tilläggsmodulerna lagerplats/batchhantering, flerlager, serie-nummer, tidstämpling och inventarier. Med Pyramid MPS kan du: Grafiskt planera med Gantdiagram som finns som tilläggsmodul. Få avbrottsrapporter och göra eventuell omplanering. Få total spårbarhet. Få möjlighet till generering av TO från kundorder och gruppering av TO Skriva ut listor, översikter och kalkyler Ange partistorlek för fördelning av fasta kostnader. Göra automatiska reservationer av ingående material. Skapa plocklista för tillverkning. Beställ mer information!

13 Redovisning Ryggraden i all verksamhet. Pyramid Redovisning tar hjälp av underlag från andra Pyramidmoduler och gör redovisningen enkel och arbets-besparande. Inbyggda avstämnings- och felsöknings-funktioner minimerar risken för fel. I Pyramid används redovisningen också för att ta fram nyckeltal och annan viktig företagsinformation. Dimensioner Redovisningen innefattar konton, objekt och avdelningar. Dessa kan användas som kostnadsbärare och kostnadsställen, säljare, varugrupp, distrikt, projekt eller för andra behov. De kan definieras så att de vid konteringsarbetet måste fyllas i, kan fyllas i, eller överhoppas. Objektfältet kan också användas för t ex checknummer eller annat, om kontrollen mot objektförteckningen slås ifrån. Direktuppläggning Nya konton, objekt och avdelningar kan läggas upp vid registrering av verifikat. Nyregistrering av konto kan även ske i faktureringen och leverantörsreskontran. Parkera verifikat Påbörjade verifikat kan parkeras i väntan på färdigställande. Konton Långa kontobenämningar upp till 40 tecken ingår. Kontobenämningen kan ersättas av en tillfällig transaktionstext om detta skulle behövas. Olika kontoplaner kan användas för olika bokföringar. Konteringsmallar Konteringsmallar kan göras upp, där bara beloppen fylls i. Verifikattext och transaktionstext kan hämtas ur textregistret. Man kan även få datorn att stanna där för manuell komplettering. Mallarna klarar av att periodisera och fördela kostnader. Valutakontroll Rutin där saldo i SEK för en eller flera valutakonton räknas om till aktuella bankkurser enligt kursregistret. Uppbördskoder Med uppbördskoderna görs de rutinmässiga beräkningar som behövs som stöd vid skattedeklarationen. Verifikatöverföring Verifikatunderlag kan överföras från andra moduler i systemet. Det är möjligt att ändra underlaget innan automatöverföring görs. Vid överföringen kan verifikat ackumuleras och förses med texter. Låt t ex varje

14 leverantörsfaktura vara ett verifikat eller ackumulera alla leverantörsfakturor i underlaget till ett vertifikat. Felrättning Korrigera verifikatet direkt genom att lägga på nya rader. Utskrifter Det går att begära verifikatlistor för enbart manuella, överförda eller automatiska verifikat. Rapporter kan tas ut per objekt, per avdelning, eller både och. Egendefinition av sortering och urval kan göras ganska fritt, även i tre dimensioner. Jämförelse med valfritt år kan beställas.budgetjämförelser kan t ex visas som 80% istället för -20% om detta önskas. Avstämning Viktiga avstämningsfunktioner finns inbyggda i Diagnos Redovisning om datafel skulle inträffa. Verifikatstatus kontrollerar eventuell obalans, obefintliga konton, objekt och avdelningar, och att saldot är riktigt. Användaren kan själv reparera skadade verifikat. Bortstädning av oanvända konton, objekt och avdelningar är möjlig. Felsökning I utskriftsrutinen eller verifikatradsstudion (PBS) kan du söka efter ett belopp som spökar i bokföringen och låta Pyramid skriva ut alla konteringar med detta belopp. BAS-kontoplanen och EUBAS-kontoplanen medföljer. Med Pyramid Redovisning kan du: Använda 6 tecken för kontokoden, 8 för objektkoden och 4 för avdelningskoden. Kod får även innehålla bokstäver. Ange momskod per konto. Inspektera varje saldo alla perioder, även för föregående år. Använda max 9 olika budgetar. Budget anges i SEK eller %. Säsongsvarierad budget möjliggörs genom en varianskod. Budget möjlig även i bokslutsperioden. Ha brutet räkenskapsår och förlängt räkenskapsår upp till 18 månader. Därutöver finns en bokslutsperiod. Ha flera perioder och bokföringsår öppna samtidigt. Boka preliminärverifikat utan att de syns i rapporterna. Synliga vid begärd bokslutssimulering. Anropa olika standard-verifikat med koder i verifikatregistreringen. Hämta in verifikat från de vanligaste löneprogrammen. Användaren kan själv ändra transportfilen. Automatkontera i valfritt antal led på konton, objekt och avdelningar. Automatkonteringen kan tillfälligt slås ifrån när t ex kvarskatt ska bokas utan svans av automatkonteringar. Bli varnad för onormal debitering/kreditering. Få automatisk motbokning vid tom beloppsinmatning. Överföra IB på nästa år preliminärt i flera omgångar. Hantera IB/UB för fleråriga projekt, liksom resultatkonton. Begära utskrift av standardiserade listgrupper. Hantera fler än 100 företag (kräver flerföretags-modulen).

15 Redovisning Ryggraden i all verksamhet. Pyramid Redovisning tar hjälp av underlag från andra Pyramidmoduler och gör redovisningen enkel och arbets-besparande. Inbyggda avstämnings- och felsöknings-funktioner minimerar risken för fel. I Pyramid används redovisningen också för att ta fram nyckeltal och annan viktig företagsinformation. Dimensioner Redovisningen innefattar konton, objekt och avdelningar. Dessa kan användas som kostnadsbärare och kostnadsställen, säljare, varugrupp, distrikt, projekt eller för andra behov. De kan definieras så att de vid konteringsarbetet måste fyllas i, kan fyllas i, eller överhoppas. Objektfältet kan också användas för t ex checknummer eller annat, om kontrollen mot objektförteckningen slås ifrån. Direktuppläggning Nya konton, objekt och avdelningar kan läggas upp vid registrering av verifikat. Nyregistrering av konto kan även ske i faktureringen och leverantörsreskontran. Parkera verifikat Påbörjade verifikat kan parkeras i väntan på färdigställande. Konton Långa kontobenämningar upp till 40 tecken ingår. Kontobenämningen kan ersättas av en tillfällig transaktionstext om detta skulle behövas. Olika kontoplaner kan användas för olika bokföringar. Konteringsmallar Konteringsmallar kan göras upp, där bara beloppen fylls i. Verifikattext och transaktionstext kan hämtas ur textregistret. Man kan även få datorn att stanna där för manuell komplettering. Mallarna klarar av att periodisera och fördela kostnader. Valutakontroll Rutin där saldo i SEK för en eller flera valutakonton räknas om till aktuella bankkurser enligt kursregistret. Uppbördskoder Med uppbördskoderna görs de rutinmässiga beräkningar som behövs som stöd vid skattedeklarationen. Verifikatöverföring Verifikatunderlag kan överföras från andra moduler i systemet. Det är möjligt att ändra underlaget innan automatöverföring görs. Vid överföringen kan verifikat ackumuleras och förses med texter. Låt t ex varje

16 leverantörsfaktura vara ett verifikat eller ackumulera alla leverantörsfakturor i underlaget till ett vertifikat. Felrättning Korrigera verifikatet direkt genom att lägga på nya rader. Utskrifter Det går att begära verifikatlistor för enbart manuella, överförda eller automatiska verifikat. Rapporter kan tas ut per objekt, per avdelning, eller både och. Egendefinition av sortering och urval kan göras ganska fritt, även i tre dimensioner. Jämförelse med valfritt år kan beställas.budgetjämförelser kan t ex visas som 80% istället för -20% om detta önskas. Avstämning Viktiga avstämningsfunktioner finns inbyggda i Diagnos Redovisning om datafel skulle inträffa. Verifikatstatus kontrollerar eventuell obalans, obefintliga konton, objekt och avdelningar, och att saldot är riktigt. Användaren kan själv reparera skadade verifikat. Bortstädning av oanvända konton, objekt och avdelningar är möjlig. Felsökning I utskriftsrutinen eller verifikatradsstudion (PBS) kan du söka efter ett belopp som spökar i bokföringen och låta Pyramid skriva ut alla konteringar med detta belopp. BAS-kontoplanen och EUBAS-kontoplanen medföljer.

Hur ökar du din - genom att ha

Hur ökar du din - genom att ha Hur ökar du din - genom att ha Att bygga upp en bra relation med sin kund, så att kunden kommer tillbaka för nya affärer, är en utmärkt investering. Arbetsinsatsen och kostnaden för att sälja till en redan

Läs mer

ett affärssystem för verklighet och vision!

ett affärssystem för verklighet och vision! ett affärssystem för verklighet och vision! Ett nytt sätt att arbeta När du väljer nytt affärssystem är det viktigt att det har rätt funktionalitet för din verksamhet och att det bygger på en modern teknisk

Läs mer

Pyramid Business Studio

Pyramid Business Studio Pyramid Business Studio Nyheter i version 3.41A (2013-02-11) Här kan du läsa om nyheterna och förbättringarna som tillkommit i Pyramid Business Studio version 3.41A. Några av dem är: PBS341A_n.doc/ Sid

Läs mer

avance Magazine Sedan vi skaffade Avance har vi aldrig tänkt tanken att byta affärssystem FDT AVAN NÄR DU VILL SKRÄDDARSY DITT AFFÄRSSYSTEM

avance Magazine Sedan vi skaffade Avance har vi aldrig tänkt tanken att byta affärssystem FDT AVAN NÄR DU VILL SKRÄDDARSY DITT AFFÄRSSYSTEM avance PREMIÄR! Magazine Nummer 1 November 2013 KUNDMAGASINET FRÅN FDT SOM ÖKAR DIN LÖNSAMHET NÄR DU VILL SKRÄDDARSY DITT AFFÄRSSYSTEM Sedan vi skaffade Avance har vi aldrig tänkt tanken att byta affärssystem

Läs mer

Uppläggning av nytt bokföringsår. Det första som behöver göras, är att lägga upp aktuellt bokföringsår.

Uppläggning av nytt bokföringsår. Det första som behöver göras, är att lägga upp aktuellt bokföringsår. Redovisning Bokföringsår 2 Kontoplan 2 Kostnadsställe 4 Fördelningskonto 5 Rapportgenerator 7 Bygg egna rapporter 11 Verifikationsregistrering 14 Bokföringsorder till verifikat 15 Huvudbok 17 Verifikationslista/Dagbok

Läs mer

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB DMS Handyman HANDBOK DMS Sweden AB INNEHÅLL DMS Handyman är ett administrativt program avsett för företag som kombinerar serviceuppdrag med försäljning i butik. Systemet har utvecklats i samarbete med

Läs mer

Användarhandledning för Exder Small Business

Användarhandledning för Exder Small Business Användarhandledning för Exder Small Business Senast Uppdaterad: 12-02-01 Exder Small Business Sida 2 av 87 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 Processbeskrivning...

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

Visma Avendo Ekonomi 40

Visma Avendo Ekonomi 40 Visma Avendo Ekonomi 40. Pris från 4.990:- (frakt och moms tillkommer). Det moderna ekonomiprogrammet Visma Avendo Ekonomi 40 Visma Avendo Ekonomi 40 passar lika bra för handelsföretag som för tjänsteföretag.

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Årsavslutning 2013-2014 Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Innehållsförteckning Inledning... 3 Administrationskonsolen... 3 Kopiering av kontoplanen... 5 Kopiering av parametrar och automatkonteringstabeller...

Läs mer

Solution Description - Purchase Management

Solution Description - Purchase Management Solution Description - Purchase Management PaletteBuyer PaletteCapex PaletteExpense PaletteSpendManagement PalettePunchoutLayer Innehållsförteckning 1 Palettes produktsvit - från beställning till betalning...

Läs mer

Anläggning & Inventarier

Anläggning & Inventarier Anläggning & Inventarier Sida 1 av 50 Innehållsförteckning ANLÄGGNINGS- & INVENTARIEREDOVISNING...4 REGISTERVÅRD...4 KONTERINGSMATRISER...4 STYRPARAMETRAR ANLÄGGNING/INVENTARIER...5 INVENTARIEGRUPP...6

Läs mer

Mamut Business Software. Introduktion. Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar

Mamut Business Software. Introduktion. Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar Mamut Business Software Introduktion Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar Introduktion till Mamut Business Software Kompletta CRM-, säljstödoch Internetlösningar Version: 12. Partnr.: MBS.MAN.CRM.12.SE

Läs mer

Mamut Business Software. Introduktion. Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar

Mamut Business Software. Introduktion. Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar Mamut Business Software Introduktion Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar Introduktion till Mamut Business Software Kompletta CRM-, säljstödoch Internetlösningar Version: 12.1. Partnr.: MBS.MAN.CRM.121.SE

Läs mer

Nyhetsbrev MONITOR version 7.0

Nyhetsbrev MONITOR version 7.0 Nyhetsbrev MONITOR version 7.0 Copyright 2008 Monitor Industriutveckling AB I detta nyhetsbrev presenteras en förteckning av nyheter i MONITOR version 7.0. Nyhetsbrevet är uppdelat efter modulerna i MONITOR,

Läs mer

ALLMÄNT... 4. Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4. Menyer... 4. Undermenyer... 4 Byta företag... 5. Rollhantering...

ALLMÄNT... 4. Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4. Menyer... 4. Undermenyer... 4 Byta företag... 5. Rollhantering... Innehåll ALLMÄNT... 4 Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4 Menyer... 4 Menyer... 4 Undermenyer... 4 Byta företag... 5 Rollhantering... 5 Modulhantering... 5 Favoriter... 5 UPPLÄGG

Läs mer

// Kom igång med. Mamut One. Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet

// Kom igång med. Mamut One. Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet // Kom igång med Mamut One Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet Välkommen till Mamut One! Mamut One är en serie affärslösningar som hjälper dig att hantera arbetsuppgifterna

Läs mer

Kundorder. Generellt 2 Kundorderhantering 5 Bevakning av kund/order/artikel 10 Följesedelshantering 15 Fraktsedelshantering 17.

Kundorder. Generellt 2 Kundorderhantering 5 Bevakning av kund/order/artikel 10 Följesedelshantering 15 Fraktsedelshantering 17. Kundorder Generellt 2 Kundorderhantering 5 Bevakning av kund/order/artikel 10 Följesedelshantering 15 Fraktsedelshantering 17 Sida 1 Generellt Följande register måste bland annat vara ifyllda för att man

Läs mer

Handbok e-bokföring. Swedbanks handbok för e-bokföring. Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger

Handbok e-bokföring. Swedbanks handbok för e-bokföring. Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger Handbok e-bokföring Swedbanks handbok för e-bokföring Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger e-bokföring Handbok e-bokföring, Handbok Copyright SpeedLedger AB 2009, All rights reserved Tryck: Intellecta

Läs mer

// Mamut Business Software Kompletta CRM-, säljstödsoch Internetlösningar

// Mamut Business Software Kompletta CRM-, säljstödsoch Internetlösningar // Mamut Business Software Kompletta CRM-, säljstödsoch Internetlösningar Postadress och distributör: Mamut AB - ett företag i Vismakoncernen Box 7654 103 94 Stockholm Telefon: 08-411 61 90 Fax: 08-566

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

Kom igång med Mamut! Användbara tips som hjälper dig att snabbt komma igång med systemet

Kom igång med Mamut! Användbara tips som hjälper dig att snabbt komma igång med systemet Kom igång med Mamut! Användbara tips som hjälper dig att snabbt komma igång med systemet Kompletta ekonomi- och informationssystem för företag med -0 anställda Sida 6-7 8-9 0-6 7 8 9 Innehåll Välkommen

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Hogia Affärssystem version 2008.2

Hogia Affärssystem version 2008.2 Hogia Affärssystem version 2008.2 En sammanställning av programförändringar som skett i den nya versionen av Hogia Affärssystem Innehåll Sida Favoriter och programfunktioner... 2 Nyheter i betalningsflöden...

Läs mer

1 INLEDNING...3 2 INSTÄLLNINGAR, SNABBKOMMANDON OCH GENVÄGAR I REDOVISNING...4 3 KLIENTUPPFÖLJNING, TIDSRAPPORTERING OCH AKTIVITETSSTYRNING...

1 INLEDNING...3 2 INSTÄLLNINGAR, SNABBKOMMANDON OCH GENVÄGAR I REDOVISNING...4 3 KLIENTUPPFÖLJNING, TIDSRAPPORTERING OCH AKTIVITETSSTYRNING... INLEDNING INNEHÅLL Kom i gång med Mamut Byrå 1 INLEDNING...3 2 INSTÄLLNINGAR, SNABBKOMMANDON OCH GENVÄGAR I REDOVISNING...4 2.1 Effektiv redovisning/ verifikatsregistrering...4 2.1.1 Översikt över verifikatsregistreringsfönstret...4

Läs mer

R eb u s - Pr o d u cen t (R es Pr o )

R eb u s - Pr o d u cen t (R es Pr o ) R eb u s - Pr o d u cen t (R es Pr o ) ResPro är en modul i REBUS-systemet som kan användas för den verksamhet som behöver hjälp med att hantera och administrera egna paketerade resor och arrangemang.

Läs mer

Handbok Kundreskontra V14.0. Å-DATA Infosystem AB

Handbok Kundreskontra V14.0. Å-DATA Infosystem AB Handbok Kundreskontra V14.0 Å-DATA Infosystem AB Kundreskontra 1 1. INLEDNING... 3 2. SYSTEMÖVERSIKT KUNDRESKONTRA... 4 2.1 Arbetsgången... 6 2.2. Startsida... 7 3 MASKINELLA INBETALNINGAR... 14 3.1 Översikt...

Läs mer

Hogia Order/Lager/Inköp

Hogia Order/Lager/Inköp Hogia Order/Lager/Inköp Ett kompetent processtöd för varudistribuerande företag Den röda tråden Logistiken i ett varudistribuerande företag är fokuserad på att optimera varuflöden i hela kedjan från beställning/inköp

Läs mer