Pyramid CRM - Customer Relationship Management

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pyramid CRM - Customer Relationship Management"

Transkript

1 Pyramid CRM - Customer Relationship Management Informationen är navet i din verksamhet! Pyramid CRM är inte bara en lösning för säljstöd utan ett brett verksamhetsstöd för alla på företaget. Pyramid CRM innehåller funktioner som ökar den personliga effektiviteten och låter de anställda enkelt dela information om kunder, produkter och projekt. En helintegrerad CRM-lösning i Pyramid drar dessutom nytta av all den information som finns i affärssystemet. Ta kontroll över tiden Kalendern håller ordning på egna bokade möten och planerade aktiviteter. Ett gemensamt kontaktregister låter företagets alla anställda få tillgång till e-postadresser, telefonnummer, och befattningar. Även behörighetsskyddad historik över tidigare telefonsamtal, möten, in- och utgående e-post, dokument, säljstatistik, reklamationer och supportärenden för varje kontakt är enkelt att ta fram. Håll reda på kommande affärer Prospektlistan är en förteckning över alla pågående affärer och kan sorteras per säljare, avdelning eller distrikt. Ange offertvärde och chans. Uppgifter och aktiviteter som dokument, möten, telefonsamtal, meddelanden och e-post kan knytas till prospekt och göras tillgängliga för andra i säljgruppen. Offerter och brev som skrivs i MS Word hämtar automatiskt adressuppgifter från Pyramid via färdigformaterade mallar. Utnyttja affärshistoriken Pyramid CRM är en del av affärssystemet Pyramid. Från Kundcentralen i Pyramid kommer du åt kundens/leverantörens offerter, ordrar, projekt, inköp, reskontra, statistik och kund-priser. Aktiviteter kan kopplas till kundens projekt, order, inköp, artiklar eller produkter. I Projektcentralen kan du se all dokumentation, e-post och mötesprotokoll till ett visst projekt. Få ordning på dokumenten Pyramid CRM är ett centralt arkiv där företagets alla dokument (Word, Excel, PDF etc) kan läggas i ämnesorienterade mappar och knytas till olika begrepp. Det går snabbt och enkelt att få tillgång till alla dokument som hör till en viss kontakt, arbetsgrupp eller ett specifikt projekt. Med hjälp av mappar sätts även behörighetsnivån.

2 Kalender I kalendern bokar du dina möten med kollegor och affärskontakter. Du kan även boka möteslokal och andra resurser. Rutiner för gruppbokning underlättar när arbets- eller projektgruppen skall träffas. Kalenderbokningarna sker på Pyramidservern och låter deltagarna se varandras kalendrar. Automatisk synkronisering med MS Outlook är en annan praktisk funktion. Att-göra listan samt in- och utkorgen är integrerade i kalendern. Samtliga bokningar och aktiviteter kan även nås via Internet om du är på resande fot. Aktiviteter Aktivitetsregistret håller reda på alla aktiviteter som telefonsamtal, in- och utgående e-post, interna meddelanden, reklamationer och supportärenden. Det går att bifoga filer och adressera aktiviteter till arbetsgrupper. Du kan öka din personliga effektivitet med Att-göra listan och fördela arbetsuppgifter genom delegering. Du kan också skicka e-post eller SMS. Interna meddelanden kan bevakas och automatiskt skickas som SMS-meddelande om du inte är på plats. Kontakter Kontaktregistret ger alla som är inloggade i Pyramid tillgång till mejladresser och telefonnummer. Via CRM-Connect kan du även komma åt kontaktregistret från MS Outlook. Till varje aktivitet som skapas i Pyramid CRM kan en specifik kontakt knytas. Detta gör det enkelt att i efterhand få fram alla aktiviteter för en viss kontakt. Till varje kontakt kan du knyta flera intressekoder och även låta kunderna själva komma åt att ändra dessa via Pyramid Kundtjänst. Intresse-koderna används för att göra adresserade utskick eller för att skicka elektroniska nyhetsbrev. Studio I aktivitetsstudion skaffar du dig en snabb överblick över olika typer av aktiviteter. Du kan lägga upp egna flikar med fasta urvalsbegrepp som datum, ansvarig, arbetsgrupp, projekt eller mapp. I Pyramid CRM finns även studior för kontakter, prospekt och dokument. Om bevakningsfunktionen är påslagen kan systemet automatiskt känna av och meddela när nya aktiviteter och prospekt kommit in. Arbetsgrupper Pyramid CRM ger stöd för arbetsgrupper och projekt. Genom att knyta en aktivitet till en arbetsgrupp så kan alla gruppmedlemmarna ta del av informationen. I kalendern kan arbetsgrupper användas för gruppbokning. Gruppmedlemmar kan även omfatta kunder och leverantörer. Det går att skicka gruppmejl och SMS till arbetsgrupper. Om du knyter ett projektnummer till en arbetsgrupp, så kommer alla aktiviteter som registreras för denna arbetsgrupp att märkas med projektnummer och kunna nås av alla i gruppen. CRM Connect - ge alla tillgång till kundinfo! En växande del av affärskorrespondensen sker i dag via e-post. När du skickar eller tar emot ett mejl kan du lägga till detta i din Att-göra lista eller göra det tillgängligt för andra i arbetsgruppen. Pyramid CRM Connect är helintegrerad med Microsoft Outlook. Kopiera viktiga mejl till Pyramid och koppla dem till projekt, arbetsgrupper eller kollegor. Lägg till nya kontakter, hämta/ändra adresser och telefonnummer, skicka SMS. Med en knapptryckning får du tillgång till all information, inklusive egna och andras mejl, om den aktuella kontakten. Pyramid CRM - för vem? Modulen vänder sig till alla sorters företag med någon form av säljorganisation eller marknadsavdelning. CRM står för Customer Relationship Management

3 Med Pyramid CRM Säljstöd kan du: på ett enkelt sätt knyta ihop och följa alla kundkontakter. skapa många olika behörighetsnivåer valfritt gruppera information skicka e-post direkt via kontaktregistret. styra sökbarheten Beställ mer information!

4 Fakturering För din fakturering och kundreskontra. A contofakturering, påminnelser i olika nivåer, räntefakturering, flera olika rabattsystem, likviditetsprognoser och... Pyramid Fakturering har vad du behöver! Fakturera som du vill Fakturorna körs enklast ut med samlingsfakturering för varje kund, gärna veckovis eller månadsvis. Kanske finns det också hyror, ser- viceabonnemang och liknande, som ska faktureras med kalendarisk regelbundenhet. Detta kallas avtals- eller kontraktsfakturering. Nyregistrerade kunder kan automatiskt förses med kundkod. Flera prissystem Faktureringen innehåller flera olika pris-och rabattsystem, bland dem finns rabattmatris, stafflade priser i upp till fyra nivåer, mängdrabatt i upp till tre nivåer, kundstyrda priser och/eller rabatter, manuella priser/ rabatter, påslag på inköpspris, rabatt på försäljningspris och totalrabatt på fakturan. Titta dessutom på tillvalsmodulen Pyramid Prisinläsning/Prisbok! Fakturareserv Företag eftersträvar så rättvisande månadsbokslut som möjligt. Pyramid underlättar detta genom att tillhandahålla värdet av pågående arbeten som ännu inte utfakturerats. Detta kallas fakturareserv och kan tas med i de interna boksluten. Kostnadsbokföring Kostnadsbokföring kan valbart utföras direkt i fakturajournalen eller periodiskt i efterhand. EU-moms När EU-kunder faktureras, genereras automatiskt underlag för redovisning av EU-moms. Vid fakturering i utländsk valuta genereras en INTRASTAT-rapport. Inbetalningsjournal I journalrutinen är inbetalningsjournalen sorterad dagsvis, oberoende av i vilken ordning inbetalningarna bokats. Denna journal är praktisk om inbetalningar bara bokas en gång i veckan, men det ändå är praktiskt att ha en bokföringsorder per dag. Inbetalning kan registreras även utan reskontrapost. Set-artiklar Faktureringen understöder set-artiklar. En radiohandlare kanske säljer stereopaket som faktureras med ett totalpris, men där varje ingående komponent ska räknas ner i lagret. Set-mallen kan även förses med $,

5 vilket innebär att programmet vid fakturering stannar för en extra inmatning av något slag, exempelvis serienummer, storlek, garantidatum eller följesedelsnummer. Reskontraavstämning Att i mitten på januari begära ut en korrekt reskontrajournal som den såg ut den 31 december är ett gammalt problem. Pyramid har därför konstruerats så att en korrekt reskontra kan begäras ut för vilket datum som helst. Övriga avstämningar I Pyramid går det att utröna vilka reskontraposter som genererats av en viss order. Allt är väl utfakturerat? I Redovisningen finns också en avstämningsrutin som kontrollerar att alla transaktioner verkligen kommit in i bokföringen. Rutinen fångar också upp maskinfel och registerproblem av olika slag som kan tänkas inträffa. Hur ser konteringen ut? Hur är en viss reskontrapost konterad från början till slut? Om din revisor kommer med en knepig reskontrapost och ber dig bena upp den i alla sina huvudbokskonteringar från faktureringen och med alla delinbetalningar, så gör Pyramid jobbet. Förenklad räntefakturering Den mest effektiva räntefaktureringen uppnås om den styrs vid inbetalningstillfället. I Pyramid kan du därför redan vid denna tidpunkt bestämma om ränta och kravavgifter ska påföras, eller om den helt eller delvis ska efterskänkas. För varje inbetalning visar Pyramid alltid hur stor den eventuellt upplupna räntan är. Så gör du en likviditetsprognos Det är lämpligt att köra ut en kassaprognos varje vecka för de samlade kund- och leverantörsreskontrorna. I Pyramid är det dessutom möjligt att lägga in mallar som tar hänsyn till utbetalningar vid sidan av leverantörsreskontran: löner, skatter, räntor, hyror etc. Även orderstock och inköpsstock beaktas. Dessutom tas ingående likviditet med. Om 7-dagars horisonter väljs kommer prognosen att utvisa förväntad kassa vecka för vecka. Dessa listor är bra att ha Pyramid innehåller flera olika reskontralistor som anpassats för olika behov. Dessa listor kan dessutom modifieras av användaren. Vidare finns reskontrahistorik och reskontrabokföring samt betalningslistor. Aktuella listbehov tillgodoses genom att ett eller flera ursprung kan anges: slutfakturor, a conto-fakturor, kontraktsfakturor, direktregistrerade poster, räntefakturor och tillgodohavanden. Bland urvalsmöjligheterna märks en eller flera av: obetalda, försenade, tvistiga samt inkasso. Pyramid Fakturering - för vem? Pyramid Fakturering kan användas av alla och är särskilt lämplig för t ex handelsföretag, entreprenadföretag, tillverkande företag, konsulter, tjänsteproducerande företag och serviceföretag.

6 Med Pyramid Fakturering kan du: Textregistrera fakturarader eller hela block. Fakturasortera genom att gruppera fakturans innehåll. Använda ackumulatorrader (gruppvis summering av fakturarader). Ange separat faktura-mottagare och/eller separat leveransadress. A conto-fakturera mot betalplan för entreprenadföretag. Få fram blanketter/listor som kan redigeras i rapportgeneratorn. Använda transaktionsregistret som minns alla in- och utleveranser. Ange säljare eller annan ansvarig per faktura. Upplupen dröjsmålsränta som skrivs på betalningspåminnelser. Skapa EU-moms- och intrastatrapport. Få kundkod automatiskt.

7 Order-Lager-Köp Handelsföretagens huvudmodul. Pyramid Order-Lager-Inköp förser handelsföretagets alla användare med information om lagervaror och beställningsartiklar. Den servar ett system med terminaler för säljare, inköpare och in- och utleveranser. Modulen ser till att utskrifter från de olika terminalerna automatiskt styrs till rätt skrivare och förses med rätt sorts format. Ordertyp Vid orderregistrering anges önskad ordertyp. Varje ordertyp styr sedan förval av blankettset, nummerserie, statistik samt konto/objekt/avdelning. Företagsanpassade ordertyper definieras centralt i företaget. Den enskilde användaren behöver därför inte själv hålla reda på alla konton, objekt och avdelningar vid orderregistreringen. Egenredigerade sökbilder Varje användare kan på skärmen bläddra och söka i registren. Sökbilden kan utformas efter individuella behov och göras signaturstyrd. Sökbilder finns för kunder, artiklar och order. Redigerbara blanketter I blankettgeneratorn kan du välja typsnitt och storlek på de ledtexter och data du har i dina blanketter och listor. Lägg in din logotype och grafiska element som linjer, ramar och skuggade fält, så att du kan lyfta fram viss information och ge dina blanketter en enhetlig profil. Reskontrakontroll Både kundreskontra och total skuld kan kontrolleras under orderregistrering. Fönster finns via snabbtangent mot befintlig orderstock. Även statistiken kan nås om denna modul är installerad. Set-artiklar Set-artiklar ingår i Pyramid. Sålunda kan exempelvis en stereoanläggning bestående av flera komponenter, men med ett sammanhållet pris,hanteras av systemet. Set-artiklar har koder som börjar på en punkt, t ex.stereo-4x, och kan omfatta valfritt antal artiklar, tjänster och texter. Det går bra att begära manuell komplettering av text vid registreringstillfället. Exempelvis Färg: BLÅ. Set-artiklar kan dessutom användas som mall för att förenkla order- och inköpsrutiner, t ex beställningsblanketter. Inköpsplanering Både beställningsvaror och lagervaror hanteras. För beställningsvaror kan en inköpsanmodan direkt läggas in vid orderregistrering, som i sin tur kan redigeras av inköpsansvarig innan den blir inköpsorder. För lagervaror ges inköpsförslag utifrån befintliga kundorder, tidigare inköpsorder och med hänsyn till ledtider.

8 I inköpsplaneringen visas förväntade inleveranser uppdelade veckovis, inklusive andelen öronmärkta för olika kunder. Inköpsorder kan faxas till leverantören direkt ur systemet, om faxmodem är anslutet. Alternativa leverantörer kan anges. Synlig tidsaxel Med rutinen Behov och planering kan en enskild artikel studeras och hur dess saldo växlar över tid i takt med bokade in- och utleveranser. Leveransveckor kan justeras så att förväntat saldo inte underskrider noll. Leverantörsbekräftelser Leverantörsbekräftelser kan registreras, även ner på inköpsradnivå, och både förmodade och bekräftade leveranstider syns i inköpsplaneringen. Dessa uppgifter finns även i kundorderrutinen, så att kunden får ett snabbt besked om leveransläget. Spårbarhet Pyramid är ett transaktionsorienterat system. Alla in- och utleveranser kan härledas. Spårning av transaktioner kan ske på signatur, datum, artikelkoder, ordernummer eller inköpsnummer, ensamt eller i olika kombinationer inklusive intervall. Inleveransavstämningar Inleveransavstämningen kan delas upp om så önskas. Saldoavstämning av antal kan ske vid inleverans. Beloppsavstämning och prisjusteringar kan ske när leverantörsfakturan anländer. Flera olika inleveransenheter kan hanteras. Utleveranser Utskrift av leveransdokument såsom packsedel, fraktsedel, fraktetikett osv kan ske var för sig. Dokument kan dessutom sorteras på olika sätt. Plocklistor kan sålunda skrivas ut i lagerplatsordning. Komplettering av befintlig order är möjlig. Direktfaktura kan skrivas ut. Flera alternativa fakturautseenden kan nås, för postförskott och andra ändamål skrivare Utskrifterna av listor, blanketter, streckkoder, etiketter mm kan styras till mellan 1 och 99 olika skrivare allt efter företagets behov. Styrningen kan lätt ändras av den systemansvarige. Utskrifter kan ske antingen direkt i den ordning de kommer, eller sorterat efter blankettyp med fraktdokument för sig, följesedlar för sig osv. Blanketterna kan ha valfritt antal rader och sidor. Layouten kan vara olika för första, följande och sista sidan. Önskat antal kopior kan skrivas ut med olika rubriker på varje kopia. EDI-dokument Användarna kan som kundanpassning begära utformning av elektroniska EDI-dokument efter olika företags behov, exempelvis EDI-fakturor. Streckkod Streckkoder, t ex EAN-koder, kan läsas in via handterminaler. Utskrift av streckkod ingår som standard, men förutsätter att skrivarna klarar av detta. Språkanpassade benämningar Benämningar kan ske på olika språk enligt ISO:s nationssystem, SE, UK, US osv. Tilläggsmodulen Pyramid Valuta ombesörjer detta.

9 Prissystem Prissystemet, som kan kundstyras, omfattar rabatt/påslagsmatris, med utgångspunkt från Grundpris, Baspris eller Inköpspris och valutor. Mer än 100 olika prislistor kan hanteras. Stafflingar och kundunika priser kan hanteras. Prislistor och stafflingar kan ges i kronor, eller i procent. Inköpspriser kan dessutom anges i annan valuta. Korrigering Prisjusteringsrutin finns och kan användas t ex då fel prislista använts. Tilläggsfaktura eller kreditnota kan produceras automatiskt om kunden redan hunnit faktureras. Lagervärde Rullande inventering är möjlig och flera inventeringar kan pågå samtidigt. Följande lagervärden understöds: Inköpspris (återanskaffningsvärde), Lagerpris (rullande medelvärde), FIFO, Baspris och Försäljningspris. Hemtagningskostnader, tull m m kan hanteras både i % och kronor i det inbyggda kalkylsystemet. Statistik Viss statistik ingår som standard, såsom månads- och årsstatistik. För mer kvalificerade uppgifter av typen Säljare/Kund, Tio-i-topp eller försäljning per kund över tid, finns en statistikmodul som tillägg. Några exempel på listor som underlättar framförhållning: Prognoslistor, Inköpslistor (per vecka), Inköpsöversikt, Försäljningsvärde, Inköpslista, Inleveranser, Inköpsstock, Utleveranser, Restleveranser, Inköpsanmodan och Projektinköp. Pyramid Order-Lager-Inköp - för vem? Pyramid Order-Lager-Inköp är huvudmodulen för handelsföretag. Delarna är integrerade med hantering av lagervaror och beställningsartiklar. Med PyramidOrder-Lager-Inköp kan du: Göra artikelbudget både i kronor och antal. överföra offert till order. Skapa ett separat leveransadressregister med möjlighet att ha upp till 100 adresser per kund. Nyregistrera artiklar/kunder mm från Order. Lägga upp ordermallar för olika kunder. Ange momstyp och leveransvecka eller -dag radvis. Använda upp till 16 teckens alfanumerisk artikelkod. Skriva ut journaler och etiketter vid inleverans. Låta utleveranser faktureras automatiskt.beräkna bruttovikt, nettovikt och volym vid order och utleverans. Söka restnoterad artikel på eget artikelnummer, leverantörens artikelnummer, eller ordernummer. Begränsa restorderlista till endast de artiklar som är möjliga att leverera. Boka varuuttag t ex i lagerterminal för löpande uttag, varefter kunden följesedelsfaktureras.

10 MPS Undvik överbeläggning och styr produktionen. Material- och produktionsstyrning används för att planera, kalkylera och styra produktionen. Bygg upp produkter av olika element som eget material, halvfabrikat, egentillverkat eller inköpt, och tid. Produktionsberedning Produkterna byggs upp i strukturer bestående av material, halvfabrikat och operationer (tid). Halvfabrikaten i sin tur kan bestå av material, andra halvfabrikat och operationer. Strukturen kan byggas upp i maximalt tio nivåer. Ett halvfabrikat, material eller en operation kanförekomma på flera ställen i strukturen och på olika nivåer. Produktstatus används för att varna eller spärra vid användning av produkter som är under beredning eller som skall utgå. Ingår i-analys Som ett hjälpmedel för produktionsberedaren finns ingår i-analys. Dessutom finns består-av och ingår-ilistor. Kalkyl Produktkalkylering kan göras med utgångspunkt från de ingående komponenternas kostnad med angivande av påslagsprocent. Olika påslag kan göras på material och operationer. Produktens pris kan uppdateras från kalkylen. Fasta kostnader kan delas upp. Tillverkningsorder TO Förutom manuell registrering av TO, kan kundorder omvandlas till TO. Det finns även möjlighet att vid kundorderregistreringen automatiskt skapa TO. Då TO registreras kan under-to för halvfabrikaten skapas med automatik, även då TO skapas från kundorder. På varje TO kan material och operationer ändras, tas bort eller läggas till. Flera TO kan bilda en grupp med vissa dokument som är gemensamma och med gemensam rapportering. Planering Tillverkningsorder planeras in med startvecka/dag och färdigvecka/dag. Behovsberäkningar kan därefter göras för nettobehov av material per framtida veckor/dagar. Genom TO-status är det lätt att se hur långt en TO kommit i tillverkningen, samt möjligt att varna vid, eller spärra, rapportering. Status kan även användas för att indikera vilka TO som skall betraktas som prognoser. Grafisk planering Grafisk planering med Ganttdiagram finns som tilläggsmodul.

11 Rapportering Reservering respektive förrådsuttag kan göras antingen manuellt eller automatiskt. Rapportering sker normalt med angivande av antal hela produkter. Detaljrapportering kan därefter göras av avvikelser. Delrapporteringar kan göras under tillverkningens gång. Har ett mindre antal tillverkats än planerat, kan återstående material återföras om så önskas. Även material och operationer som inte finns med i strukturen kan rapporteras och kommer då med i efterkalkylen. Kostnader kan också påföras från leverantörsfakturor. Tidrapportering vid verkstadsterminal (PC) Tidrapportering kan också göras via tilläggsmodulen tidstämpling. Tillverkningsdokument kan förses med streckkoder för enklare rapportering. Förutom tidsåtgång kan även antalet påbörjade och färdigställda produkter rapporteras. Efterkalkyl Efterkalkyl kan tas fram under pågående tillverkning. Material och operationer visas summerade var för sig samt totalt. Kostnad per styck beräknas. TO-översikt med kassationsprocent finns. Resursgrupper Företagets produktionskapacitet delas in i Resursgrupper som består av Personal och Maskiner. Kapaciteten kan sättas per resursgrupp eller summeras från Personal- respektive Maskinregister. Resursgruppens disponibla tid går att påverka från det normala genom att ange förändrad kapacitet för vissa veckor. Personal, maskiner, verktyg och operationer I personalregistret registreras personal och dess kapacitet per vecka. För varje person anges vilken resursgrupp personen tillhör. I maskinregistret registreras maskiner och dess kapacitet per vecka. För varje maskin anges vilken resursgrupp den tillhör. I verktygsregistret registreras verktyg, både verktyg till maskiner och fristående verktyg. För varje verktyg anges vilken resursgrupp det tillhör. När en produkt skall tillverkas byggs produkten upp med artiklar och operationer. Operationer knyts till resursgrupper. Med denna koppling erhålls beläggning av produktionskapaciteten. För operationer kan dess ordningsföljd anges. Uttag av material som är knutet till en operation, kan automatiskt göras då operationen påbörjas eller avslutas. Beläggning För resursgrupperna är det möjligt att se hur kapacitet och beläggning varierar vecka för vecka. Informationen kan presenteras översiktligt med resursgruppernas beläggning flera veckor framåt med möjlighet att zooma ner till enskilda operationer. Omplanering, dvs. förändring av start och färdig tidpunkt kan då enkelt göras. Instruerande text Text med instruktioner kan knytas till Artikelregister, Produkthuvud, Produktrad, Tillverkningsorder, Tillverkningsrad, Maskin och Verktyg. Dessa texter kan sedan tas med på relevanta produktionsdokument eller visas som instruktioner på skärmen. Pyramid MPS - för vem? MPS-modulen används av mekaniska verkstäder, plastindustrier, livsmedelsindustrier, kemiska industrier m.fl.

12 Två versioner - MPS och MPL? Pyramid MPS levereras i två versioner, MPS och MPL. Den senare är en mindre och enklare variant och saknar Resursgrupper, Maskiner, Verktyg, Kapacitet och Beläggning. Dessutom ingår då endast två dokument, Verkstadsorder och Tillverkningsplocklista. Integrering med Pyramid standard ekonomisystem samt med tilläggsmodulerna lagerplats/batchhantering, flerlager, serie-nummer, tidstämpling och inventarier. Med Pyramid MPS kan du: Grafiskt planera med Gantdiagram som finns som tilläggsmodul. Få avbrottsrapporter och göra eventuell omplanering. Få total spårbarhet. Få möjlighet till generering av TO från kundorder och gruppering av TO Skriva ut listor, översikter och kalkyler Ange partistorlek för fördelning av fasta kostnader. Göra automatiska reservationer av ingående material. Skapa plocklista för tillverkning. Beställ mer information!

13 Redovisning Ryggraden i all verksamhet. Pyramid Redovisning tar hjälp av underlag från andra Pyramidmoduler och gör redovisningen enkel och arbets-besparande. Inbyggda avstämnings- och felsöknings-funktioner minimerar risken för fel. I Pyramid används redovisningen också för att ta fram nyckeltal och annan viktig företagsinformation. Dimensioner Redovisningen innefattar konton, objekt och avdelningar. Dessa kan användas som kostnadsbärare och kostnadsställen, säljare, varugrupp, distrikt, projekt eller för andra behov. De kan definieras så att de vid konteringsarbetet måste fyllas i, kan fyllas i, eller överhoppas. Objektfältet kan också användas för t ex checknummer eller annat, om kontrollen mot objektförteckningen slås ifrån. Direktuppläggning Nya konton, objekt och avdelningar kan läggas upp vid registrering av verifikat. Nyregistrering av konto kan även ske i faktureringen och leverantörsreskontran. Parkera verifikat Påbörjade verifikat kan parkeras i väntan på färdigställande. Konton Långa kontobenämningar upp till 40 tecken ingår. Kontobenämningen kan ersättas av en tillfällig transaktionstext om detta skulle behövas. Olika kontoplaner kan användas för olika bokföringar. Konteringsmallar Konteringsmallar kan göras upp, där bara beloppen fylls i. Verifikattext och transaktionstext kan hämtas ur textregistret. Man kan även få datorn att stanna där för manuell komplettering. Mallarna klarar av att periodisera och fördela kostnader. Valutakontroll Rutin där saldo i SEK för en eller flera valutakonton räknas om till aktuella bankkurser enligt kursregistret. Uppbördskoder Med uppbördskoderna görs de rutinmässiga beräkningar som behövs som stöd vid skattedeklarationen. Verifikatöverföring Verifikatunderlag kan överföras från andra moduler i systemet. Det är möjligt att ändra underlaget innan automatöverföring görs. Vid överföringen kan verifikat ackumuleras och förses med texter. Låt t ex varje

14 leverantörsfaktura vara ett verifikat eller ackumulera alla leverantörsfakturor i underlaget till ett vertifikat. Felrättning Korrigera verifikatet direkt genom att lägga på nya rader. Utskrifter Det går att begära verifikatlistor för enbart manuella, överförda eller automatiska verifikat. Rapporter kan tas ut per objekt, per avdelning, eller både och. Egendefinition av sortering och urval kan göras ganska fritt, även i tre dimensioner. Jämförelse med valfritt år kan beställas.budgetjämförelser kan t ex visas som 80% istället för -20% om detta önskas. Avstämning Viktiga avstämningsfunktioner finns inbyggda i Diagnos Redovisning om datafel skulle inträffa. Verifikatstatus kontrollerar eventuell obalans, obefintliga konton, objekt och avdelningar, och att saldot är riktigt. Användaren kan själv reparera skadade verifikat. Bortstädning av oanvända konton, objekt och avdelningar är möjlig. Felsökning I utskriftsrutinen eller verifikatradsstudion (PBS) kan du söka efter ett belopp som spökar i bokföringen och låta Pyramid skriva ut alla konteringar med detta belopp. BAS-kontoplanen och EUBAS-kontoplanen medföljer. Med Pyramid Redovisning kan du: Använda 6 tecken för kontokoden, 8 för objektkoden och 4 för avdelningskoden. Kod får även innehålla bokstäver. Ange momskod per konto. Inspektera varje saldo alla perioder, även för föregående år. Använda max 9 olika budgetar. Budget anges i SEK eller %. Säsongsvarierad budget möjliggörs genom en varianskod. Budget möjlig även i bokslutsperioden. Ha brutet räkenskapsår och förlängt räkenskapsår upp till 18 månader. Därutöver finns en bokslutsperiod. Ha flera perioder och bokföringsår öppna samtidigt. Boka preliminärverifikat utan att de syns i rapporterna. Synliga vid begärd bokslutssimulering. Anropa olika standard-verifikat med koder i verifikatregistreringen. Hämta in verifikat från de vanligaste löneprogrammen. Användaren kan själv ändra transportfilen. Automatkontera i valfritt antal led på konton, objekt och avdelningar. Automatkonteringen kan tillfälligt slås ifrån när t ex kvarskatt ska bokas utan svans av automatkonteringar. Bli varnad för onormal debitering/kreditering. Få automatisk motbokning vid tom beloppsinmatning. Överföra IB på nästa år preliminärt i flera omgångar. Hantera IB/UB för fleråriga projekt, liksom resultatkonton. Begära utskrift av standardiserade listgrupper. Hantera fler än 100 företag (kräver flerföretags-modulen).

15 Redovisning Ryggraden i all verksamhet. Pyramid Redovisning tar hjälp av underlag från andra Pyramidmoduler och gör redovisningen enkel och arbets-besparande. Inbyggda avstämnings- och felsöknings-funktioner minimerar risken för fel. I Pyramid används redovisningen också för att ta fram nyckeltal och annan viktig företagsinformation. Dimensioner Redovisningen innefattar konton, objekt och avdelningar. Dessa kan användas som kostnadsbärare och kostnadsställen, säljare, varugrupp, distrikt, projekt eller för andra behov. De kan definieras så att de vid konteringsarbetet måste fyllas i, kan fyllas i, eller överhoppas. Objektfältet kan också användas för t ex checknummer eller annat, om kontrollen mot objektförteckningen slås ifrån. Direktuppläggning Nya konton, objekt och avdelningar kan läggas upp vid registrering av verifikat. Nyregistrering av konto kan även ske i faktureringen och leverantörsreskontran. Parkera verifikat Påbörjade verifikat kan parkeras i väntan på färdigställande. Konton Långa kontobenämningar upp till 40 tecken ingår. Kontobenämningen kan ersättas av en tillfällig transaktionstext om detta skulle behövas. Olika kontoplaner kan användas för olika bokföringar. Konteringsmallar Konteringsmallar kan göras upp, där bara beloppen fylls i. Verifikattext och transaktionstext kan hämtas ur textregistret. Man kan även få datorn att stanna där för manuell komplettering. Mallarna klarar av att periodisera och fördela kostnader. Valutakontroll Rutin där saldo i SEK för en eller flera valutakonton räknas om till aktuella bankkurser enligt kursregistret. Uppbördskoder Med uppbördskoderna görs de rutinmässiga beräkningar som behövs som stöd vid skattedeklarationen. Verifikatöverföring Verifikatunderlag kan överföras från andra moduler i systemet. Det är möjligt att ändra underlaget innan automatöverföring görs. Vid överföringen kan verifikat ackumuleras och förses med texter. Låt t ex varje

16 leverantörsfaktura vara ett verifikat eller ackumulera alla leverantörsfakturor i underlaget till ett vertifikat. Felrättning Korrigera verifikatet direkt genom att lägga på nya rader. Utskrifter Det går att begära verifikatlistor för enbart manuella, överförda eller automatiska verifikat. Rapporter kan tas ut per objekt, per avdelning, eller både och. Egendefinition av sortering och urval kan göras ganska fritt, även i tre dimensioner. Jämförelse med valfritt år kan beställas.budgetjämförelser kan t ex visas som 80% istället för -20% om detta önskas. Avstämning Viktiga avstämningsfunktioner finns inbyggda i Diagnos Redovisning om datafel skulle inträffa. Verifikatstatus kontrollerar eventuell obalans, obefintliga konton, objekt och avdelningar, och att saldot är riktigt. Användaren kan själv reparera skadade verifikat. Bortstädning av oanvända konton, objekt och avdelningar är möjlig. Felsökning I utskriftsrutinen eller verifikatradsstudion (PBS) kan du söka efter ett belopp som spökar i bokföringen och låta Pyramid skriva ut alla konteringar med detta belopp. BAS-kontoplanen och EUBAS-kontoplanen medföljer.

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.5.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Koppling SPCS...2-3 2.1 Förutsättningar...2-3 2.1.1...Allmänt...2-3 2.1.2...Småregister

Läs mer

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio 2 december 2004 Memo för årsskifte Pyramid Business Studio Denna sammanställning innehåller de vanligast förekommande frågorna inför och efter årsskiftet och redovisar

Läs mer

Pyramidutbildning. Schemalagda utbildningar Företagsanpassade utbildningar Fördjupningsutbildning I Pyramid Business Studio

Pyramidutbildning. Schemalagda utbildningar Företagsanpassade utbildningar Fördjupningsutbildning I Pyramid Business Studio Pyramidutbildning Schemalagda utbildningar Företagsanpassade utbildningar Fördjupningsutbildning I Pyramid Business Studio Det ställs högre och högre krav på oss att hinna mer på kortare tid. Det är viktigare

Läs mer

Statistik och Tio i topp

Statistik och Tio i topp 2015-03-05 Statistik och Tio i topp Pyramid Business Studio (2015-03-05) Pyramids statistik beräknas på lite olika sätt beroende på om det är Pyramids standardstatistik eller modulen Statistik som används.

Läs mer

Memo vid årsskifte. Gäller Pyramid Business Studio från version 3.39A (25 november 2014)

Memo vid årsskifte. Gäller Pyramid Business Studio från version 3.39A (25 november 2014) Memo vid årsskifte Gäller Pyramid Business Studio från version 3.39A (25 november 2014) Memo vid årsskifte ger dig en sammanställning över de delar av arbetet i Pyramid som inför och efter årsskiftet kräver

Läs mer

Hur ökar du din - genom att ha

Hur ökar du din - genom att ha Hur ökar du din - genom att ha Att bygga upp en bra relation med sin kund, så att kunden kommer tillbaka för nya affärer, är en utmärkt investering. Arbetsinsatsen och kostnaden för att sälja till en redan

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Generellt 2 Fakturering 4 Kundreskontra 9 Betalning från kund 11 Räntefakturahantering 14 Sida 1 Generellt Nedan beskrivs vad som måste vara upplagt, innan fakturering mm kan

Läs mer

BIET SYSTEM... 2 MARKNAD... 3 KALKYL... 3 ORDER... 4 EFTERKALKYL... 5 ORDERARKIV... 5 ADMINISTRATION... 6

BIET SYSTEM... 2 MARKNAD... 3 KALKYL... 3 ORDER... 4 EFTERKALKYL... 5 ORDERARKIV... 5 ADMINISTRATION... 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BIET SYSTEM... 2 MARKNAD... 3 KALKYL... 3 ORDER... 4 EFTERKALKYL... 5 ORDERARKIV... 5 ADMINISTRATION... 6 FAKTURERING/KUNDRESKONTRA/LEVERANTÖRSRESKONTRA... 6 FAKTURERING... 6 KUNDRESKONTRA...

Läs mer

Winhyra är ett datorsystem för maskinuthyrning speciellt anpassat för Dig som är maskinuthyrare.

Winhyra är ett datorsystem för maskinuthyrning speciellt anpassat för Dig som är maskinuthyrare. Datorsystem för maskinuthyrning Vad är WinHyra för något? Winhyra är ett datorsystem för maskinuthyrning speciellt anpassat för Dig som är maskinuthyrare. WinHyra är Windows baserat datorsystem och är

Läs mer

Pyramid MPS. Material och Produktionsstyrning

Pyramid MPS. Material och Produktionsstyrning Pyramid MPS Material och Produktionsstyrning Tillverkningsflödet med Pyramid Pyramid MPS hanterar lagerflödet i hela tillverkningen och har samtidigt funktioner för planering av alla resurser. Information

Läs mer

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Föreläsare: Örjan Brolin och Stefan Hylenius, (i Jönköping föreläser Claes Groening) I denna minikurs får du ta del av ett antal ekonomirelaterade tips. Vi

Läs mer

Memo vid årsskifte. Pyramid Business Studio, 3.39A - 3.41A (29 november 2012)

Memo vid årsskifte. Pyramid Business Studio, 3.39A - 3.41A (29 november 2012) Memo vid årsskifte Pyramid Business Studio, 3.39A - 3.41A (29 november 2012) Memo vid årsskifte ger dig en sammanställning över de delar av arbetet i Pyramid som inför och efter årsskiftet kräver särskild

Läs mer

Inventering Lagervärdering

Inventering Lagervärdering Memo vid årsskifte Pyramid Business Studio, 3.39A och 3.40A (6 December 2006) Memo vid årsskifte ger dig en sammanställning över de delar av arbetet i Pyramid som inför och efter årsskiftet kräver särskild

Läs mer

Lagerbokföring 3.41A. Inleverans, Lageromföring, Inventering, Försäljning, Tillverkning. Version 1.2 - (130916)

Lagerbokföring 3.41A. Inleverans, Lageromföring, Inventering, Försäljning, Tillverkning. Version 1.2 - (130916) Lagerbokföring 3.41A Inleverans, Lageromföring, Inventering, Försäljning, Tillverkning Version 1.2 - (130916) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller

Läs mer

ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2

ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2 1. FAKTURERING... 4 1.1 SINGEL- OCH SAMLINGSFAKTURERING... 4 1.2 FAKTURERING AV EN ORDER ELLER EN KUND... 6 2. BOKFÖRINGSORDER... 8 3. KREDITERING OCH BORTTAGNING

Läs mer

LAGERSYSTEM MED FLERA LAGERPLATSER... 2 LAGRETS STRUKTUR... 3 HUR FUNKTIONER PÅVERKAR LAGRET... 4 RESERVATION OCH FÖRDELNING I BESTÄLLNING...

LAGERSYSTEM MED FLERA LAGERPLATSER... 2 LAGRETS STRUKTUR... 3 HUR FUNKTIONER PÅVERKAR LAGRET... 4 RESERVATION OCH FÖRDELNING I BESTÄLLNING... INNEHÅLLSFÖRTECKNING LAGERSYSTEM MED FLERA LAGERPLATSER... 2 LAGRETS STRUKTUR... 3 HUR FUNKTIONER PÅVERKAR LAGRET... 4 RESERVATION OCH FÖRDELNING I BESTÄLLNING... 5 LAGERRÖRELSER OCH KONTERINGAR...6 ATT

Läs mer

Att tänka på vid upplägg av företag

Att tänka på vid upplägg av företag Att tänka på vid upplägg av företag Innehåll STYRPARAMETRAR/ REDOVISNING... 1 Kontoplan... 4 Objekt... 5 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 STYRPARAMETRAR LEVERANTÖRER... 6 Leverantörer... 8 STYRPARAMETRAR

Läs mer

Checklista vid årsavslut

Checklista vid årsavslut Checklista vid årsavslut Gäller Pyramid Business Studio från version 3.42A (28 oktober 2016) Checklista vid årsavslut ger dig en sammanställning över de rutiner i Pyramid som bör kontrolleras och uppdateras

Läs mer

Versionsdokumentation juni 2011

Versionsdokumentation juni 2011 Versionsdokumentation juni 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i juni. Som vanligt behöver du som kund inte göra

Läs mer

Checklista vid årsavslut. - Pyramid 4. Checklista vid årsavslut. Pyramid Business Studio

Checklista vid årsavslut. - Pyramid 4. Checklista vid årsavslut. Pyramid Business Studio Checklista vid årsavslut - Pyramid 4 Pyramid Business Studio 2017-11-29 Checklista vid årsavslut Checklista vid årsavslut ger dig en sammanställning över de rutiner i Pyramid som bör kontrolleras och uppdateras

Läs mer

Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning

Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning I denna minikurs går vi igenom praktiskt handhavande i MONITORs listfönster för att kunna jobba effektivare med rapporter. Vi ger även exempel på bra standardrapporter

Läs mer

Minikurs - Ekonomi. Här är ett exempel på hur en faktureringsplan kan se ut:

Minikurs - Ekonomi. Här är ett exempel på hur en faktureringsplan kan se ut: Minikurs - Ekonomi Fakturerings- och Betalningsplaner Fakturerings- och betalningsplaner kan användas vid registrering av offert, kund- och inköpsorder för att ge ett bättre stöd vid hantering av förskott

Läs mer

Momshantering i Pyramid

Momshantering i Pyramid 2007-01-29 Momshantering i Pyramid (29 januari 2007) Momshantering i Pyramid Hanteringen av moms i det dagliga arbetet i Pyramid styrs av momskoder. Momskoder används vid registrering av projekt, order,

Läs mer

Standard orderblanketter i Pyramid

Standard orderblanketter i Pyramid Standard orderblanketter i Pyramid Skillnader Pyramid Business Studio (PBS) och Pyramid 2 Grundinställningar krävs för utskrift av blanketter Återutskrift av blanketter. Egenskapsöversikt, Rutin 780 Blankettset

Läs mer

Garp 3.19. Ett urval av nyheter

Garp 3.19. Ett urval av nyheter Garp 3.19 Ett urval av nyheter Försäljning/Order/CRM SMS-/E-postutskick Nytt formulär där du anger det meddelande du vill skicka som SMS/e-post, istället för att skriva det i ett e-mail. Det finns också

Läs mer

Standard orderblanketter

Standard orderblanketter Standard orderblanketter Pyramid Business Studio (31 januari 2012) I Pyramid används en mängd olika blanketter till varierande användningsområden. Här beskrivs endast de blanketter som används vid orderregistrering

Läs mer

Hantering av kostnadsbokföring t.o.m version 3.40A 2 Prioriteringsordning i 3.40A för hämtning av konto 2

Hantering av kostnadsbokföring t.o.m version 3.40A 2 Prioriteringsordning i 3.40A för hämtning av konto 2 Kostnadsbokföring Pyramid Business Studio (2011-01-03) Kostnadsbokföringen i Pyramid har förändrats från och med version 3.40B. I detta dokument beskrivs dessa förändringar. Samtidigt presenteras hur kostnadsbokföringen

Läs mer

Versionsmeddelande. Inleverans rekvisition omskrivet Nu ser även Inleverans rekvisition / Fri inleverans ut som övriga inleveransfunktioner i Nova.

Versionsmeddelande. Inleverans rekvisition omskrivet Nu ser även Inleverans rekvisition / Fri inleverans ut som övriga inleveransfunktioner i Nova. Nytt i Hybron Nova Version: 1.5.0.0 Nummer och revision på avtal En ändring är gjord så att man nu aldrig kan tillåta samma avtalsnr och revision på ett avtal som redan finns. Det gäller både säljavtal

Läs mer

Lagervärdesdifferens mot bokfört värde

Lagervärdesdifferens mot bokfört värde Lagervärdesdifferens mot bokfört värde Gäller Pyramid Business Studio Version 1.1 - (130911) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

Speciellt viktigt vid inköpsorderregistreringen är: Under egna referenser ifylles vem som är inköpare.

Speciellt viktigt vid inköpsorderregistreringen är: Under egna referenser ifylles vem som är inköpare. Inköp Generellt 1 Registrera inköpsorder 2 Utskrift inköpsorder 5 Bekräfta inköpsorder 6 Bekräfta leveransavisering 6 Ankomstregistrering 7 Inleverans 8 Mottagningsrapport 11 Utskrift påminnelse 12 Utskrift

Läs mer

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10. Leverantörsreskontra Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10 Sida 1 Generellt För att kunna köra leverantörsreskontra måste bland annat följande

Läs mer

Memo för årsskifte Pyramid 2.55 och 2.56

Memo för årsskifte Pyramid 2.55 och 2.56 13 december 2005 Memo för årsskifte Pyramid 2.55 och 2.56 Denna sammanställning innehåller de vanligast förekommande frågorna inför och efter årsskiftet och redovisar även några viktiga åtgärder som måste

Läs mer

Rebus är uppbyggt av olika moduler och grundpaketet i Rebus Bussbokning innehåller flera av dessa. En funktion för avståndsberäkning.

Rebus är uppbyggt av olika moduler och grundpaketet i Rebus Bussbokning innehåller flera av dessa. En funktion för avståndsberäkning. Rebus Bussbokning Rebus Bussbokning innehåller ekonomi- och bokningsprogram för bussbeställningstrafik och är ett nytt branschanpassat system som riktar sig till både större och mindre bussbolag. Rebus

Läs mer

Omvänd skattskyldighet i Maximal 4. Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007.

Omvänd skattskyldighet i Maximal 4. Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007. Hantering av omvänd skattskyldighet i Maximal 4 Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007. Följande arbetsgång gäller för förberedelserna i att göra Maximal klart för den nya

Läs mer

Standard orderblanketter i Pyramid

Standard orderblanketter i Pyramid 2007-10-11 Standard orderblanketter i Pyramid Gäller från version 3.39A (11 oktober 2007) I Pyramid används en mängd olika blanketter till varierande användingsområden. Här beskrivs endast de blanketter

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.40B sp5 (2010-03-09) Husarbete/ROT-avdrag Övergångsbestämmelsen att kunden själv kunde ansöka om skattereduktion i sin deklaration upphörde

Läs mer

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering.

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering. På detta sätt kan du påverka hur Inventeringsunderlaget kommer att se ut. Om du behåller markeringen Ingen skrivs bara artikelns Artikelnummer ut på listan, alltså ingen Benämning. Om du inte vill ha ut

Läs mer

Lagervärdering och Lagerbokföring

Lagervärdering och Lagerbokföring Lagervärdering och Lagerbokföring Gäller Pyramid Business Studio från version 3.41A Version 1.3 - (131121) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller

Läs mer

Skattedeklaration 2007 i Pyramid 2.55 och 2.56

Skattedeklaration 2007 i Pyramid 2.55 och 2.56 2007-02-28 Skattedeklaration 2007 i Pyramid 2.55 och 2.56 Ny momsdel i skattedeklarationen från 2007 (28 februari 2007) Till årsskiftet införs en ny skattedeklaration för momsredovisning. För dig som bara

Läs mer

SystemQ affärssystem. Grundkurs

SystemQ affärssystem. Grundkurs SystemQ affärssystem Grundkurs Lära oss att hitta Snabbkommandon Knep Nyttiga funktioner Handboken: www.cyberstore.se/handbok Komma in i SystemQ-tänket Affärsprocesser Order registrering Utleveranser Fakturering

Läs mer

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg Innehållsförteckning Förbered XOR Compact S företag för konvertering... 1 Förbered konvertering av företag i XOR Compact S... 1 A. Att tänka på före konverteringen...

Läs mer

Internredovisning. Några förutsättningar för internredovisning

Internredovisning. Några förutsättningar för internredovisning Internredovisning Vad är internredovisning? Internredovisning är en tilläggsfunktion i MONITOR som innebär att alla lager- och tillverkningstransaktioner i systemet konteras och förs över till huvudboken

Läs mer

Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB

Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB Supportdokument från Visma Spcs Tips för användare av lagermodulen Copyright 2009 Visma SPCS AB Visma Compact version 5.1.3 april 2009 Innehåll Inledning... 3 Förberedande inställningar... 3 Lagerrörelser...

Läs mer

Handledning för Örebro Kommun

Handledning för Örebro Kommun Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående

Läs mer

24SevenOffice Systemdokumentation. Uppdaterad 2012-03-28

24SevenOffice Systemdokumentation. Uppdaterad 2012-03-28 24SevenOffice Systemdokumentation Uppdaterad 2012-03-28 Systemdokumentation Redovisningsplan Baskontoplanen med anvisningar används, standardversion följs. Kunden kan anpassa kontoplanen efter önskemål

Läs mer

Produktkonfigurator. Vad är MONITOR Produktkonfigurator? Varför Produktkonfigurator?

Produktkonfigurator. Vad är MONITOR Produktkonfigurator? Varför Produktkonfigurator? Produktkonfigurator Vad är MONITOR Produktkonfigurator? Produktkonfiguratorn är en tilläggsfunktion i MONITOR som ger dig ett systemstöd för att hantera och kombinera flera varianter och utföranden av

Läs mer

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra - Hybron MPS version 7.7.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Kundreskontra...2-3 2.1 Grundinställningar för export SIE...2-3

Läs mer

Åhörarmaterial Nyheter i version 7.4 del 1

Åhörarmaterial Nyheter i version 7.4 del 1 Åhörarmaterial Nyheter i version 7.4 del 1 Denna föreläsning tar upp nyheter från olika områden i MONITOR version 7.4. Vi kommer att visa ett blandat urval av de nyheter som har tillkommit i denna version.

Läs mer

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier.

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier. överkurs denna översta del kan överhoppas Genom att markera rutan Markören går vidare till rabattkolumnen bestämmer du hur markören ska förflytta sig när du trycker på (enter)-tangenten efter det att du

Läs mer

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan

Läs mer

Nya standardkonton för redovisning av in- och utgående importmoms. I rutinen Kontoplan/Standardkonton har det tillkommit nya konton:

Nya standardkonton för redovisning av in- och utgående importmoms. I rutinen Kontoplan/Standardkonton har det tillkommit nya konton: Importmoms 2015 Från och med 2015-01-01 ska företag redovisa och betala importmoms till Skatteverket istället för till Tullverket. Detta innebär vissa förändringar i MONITOR och detta dokument förklarar

Läs mer

Snabbguide Bokföring i Mamut. Kompletta ekonomi-, CRMoch e-handelslösningar för verksamheter med 1-50 anställda

Snabbguide Bokföring i Mamut. Kompletta ekonomi-, CRMoch e-handelslösningar för verksamheter med 1-50 anställda Snabbguide Bokföring i Mamut Kompletta ekonomi-, CRMoch e-handelslösningar för verksamheter med 1-50 anställda SIDA 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 INNEHÅLL 1. SNABBGUIDE BOKFÖRING I MAMUT 1.1 MÅLSÄTTNING 2. FRÅN

Läs mer

Krediteringar i Pyramid

Krediteringar i Pyramid ar i Pyramid Pyramid Business Studio Version 1.3 - (150304) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40. För senare förändringar eller

Läs mer

PIA-kontering i Tillverkning

PIA-kontering i Tillverkning PIA-kontering i Tillverkning Tillägg till versionsbladet för 3.40B (2009-10-27) Produkter i arbete för Tillverkning Detta är ett tillägg till informationen om PIA-kontering i Tillverkning som finns i versionsbladet

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2015-09-03) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som

Läs mer

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen.

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Bokföring Företagsunderhåll Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Gå till Arkiv Företagsunderhåll Bokföring. Om du markerar Kvantitetsredovisning

Läs mer

Ett nytt sätt att arbeta

Ett nytt sätt att arbeta Ett nytt sätt att arbeta När du väljer nytt affärssystem, är det viktigt att det har rätt funktionalitet för din verksamhet och att det bygger på en modern teknisk plattform. Ett bra affärssystem ska dessutom

Läs mer

Nyheter Hybron MPS version 6.4.0

Nyheter Hybron MPS version 6.4.0 Nyheter Hybron MPS version 6.4.0 Nyheter Hybron MPS version 6.4.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Lagra skapande datum på TO...2-3 3 Ansvarig planerare...3-4 3.1 Personalregistret...3-4

Läs mer

Finans Scala Bruk 2010. Maria Åhrberg

Finans Scala Bruk 2010. Maria Åhrberg Finans Scala Bruk 2010 Maria Åhrberg SIE4 Bokföring-Redovisning / Övrigt / Specialrutiner / Exportera transaktioner Välj Bokföringsdatum från och med till och med Välj exporttyp 1, Exportera i SIE 4 format

Läs mer

För det mesta fokuserar utbildningarna på ett eller flera Visma Spcs program.

För det mesta fokuserar utbildningarna på ett eller flera Visma Spcs program. Utbildning -Grupputbildning & företagsanpassad För det mesta fokuserar utbildningarna på ett eller flera Visma Spcs program. Vi är ofta delaktiga i hur ert arbete ska organiseras och kommer med förslag

Läs mer

Copernicus information

Copernicus information Solutions for Enterprise P roject Management Stureplan 4A 114 35 Stockholm, Sweden Phone: +46 8 506 409 00 Fax: +46 8 506 409 01 VAT no: SE5560953225 www.exicom.se info@exicom.se Copernicus information

Läs mer

Kom igång med fakturering

Kom igång med fakturering Kom igång med fakturering Företagsinställningar Gör de inställningar som ska gälla för faktureringen. Gå till Arkiv - Företagsinställningar - Fakturering 1. (Affärssystem: Inställningar - Företag - Fakturering

Läs mer

Momshantering i Pyramid

Momshantering i Pyramid Momshantering i Pyramid Gäller för Pyramid 2.56 samt PBS 3.37 och 3.38. (3 oktober 2007) Momshantering i Pyramid Hanteringen av moms i det dagliga arbetet i Pyramid styrs av momskoder. Momskoder används

Läs mer

Datum Skapad av Dokument ID Sida Thomas Moström WH (13) Företag Titel Version. Polgate Manual & rutinbeskrivning 1.

Datum Skapad av Dokument ID Sida Thomas Moström WH (13) Företag Titel Version. Polgate Manual & rutinbeskrivning 1. 2014-09-01 Thomas Moström WH-101 1 (13) Inventeringsrutiner 2014-09-01 Thomas Moström WH-101 2 (13) 1 Introduktion 1.1 Scope Detta dokument är beskrivning av inpris förändringar vid inköp i lagerbok samt

Läs mer

Hansa World Express Handel

Hansa World Express Handel Hansa World Express Handel HansaWorld Express - ERP/CRM lösning för små företag. HansaWorld Express är ett fullt integrerat affärssystem för ERP samt CRM. Systemet har en bred variation av olika komponenter

Läs mer

Nyhetsbrev Exder 990302

Nyhetsbrev Exder 990302 Sida 1 av 6 Nyhetsbrev Exder 990302 Vi är glada att få meddela att nästa version av Exder nu finns tillgängligt! Den nya versionen innehåller många stora och viktiga nyheter. Först finner du en kort förteckning

Läs mer

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Kassaavstämning Gäller Pyramid Business Studio från och med version 3.40B (2012-10-24) Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Detta dokument riktar sig till dig som vill veta mer om

Läs mer

Detta servicepack innehåller nyheter samt korrigeringar på bland annat följande problem som har konstaterats i Pyramid.

Detta servicepack innehåller nyheter samt korrigeringar på bland annat följande problem som har konstaterats i Pyramid. Servicepack 13 För Pyramid Business Studio version 3.40B (2013-01-23) Detta servicepack innehåller nyheter samt korrigeringar på bland annat följande problem som har konstaterats i Pyramid. Innehåll Innehåll

Läs mer

Versionsmeddelande. Export till PacSoft. Refnr. 10799 Exporten är nu ändrad så att det alltid blir minst ett kolli.

Versionsmeddelande. Export till PacSoft. Refnr. 10799 Exporten är nu ändrad så att det alltid blir minst ett kolli. Version 4.9 Sortering av inleveranslista Refnr. 10828 I inleverans Artiklar kan artikeln komma in på fel förrådsplats om man sorterar listan och går in via knappen "Ändra", detta är nu rättat. Massinleverans

Läs mer

Valutahanteringen i REBUS

Valutahanteringen i REBUS Valutahanteringen i REBUS Från och med Rebus version 170 (maj 2009) har valutahanteringen i Faktura-modulen och Resebyrå-modulen förbättrats på nästan alla punkter. Denna manual beskriver hela hanteringen.

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

Fakturering med Kundreskontra

Fakturering med Kundreskontra Fakturering med Kundreskontra Genom att använda e-bokföringens modul Fakturering med Kundreskontra kan du skapa fakturor och hålla koll på din kundreskontra i e-bokföringen. Inställningar Innan du börjar

Läs mer

Nyheter Hybron MPS version 4.8

Nyheter Hybron MPS version 4.8 Nyheter Hybron MPS version 4.8 Nyheter Hybron MPS version 4.8 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning... 1-2 2 Standardrapporter... 2-3 2.1 Lager... 2-3 2.1.1 PIA-listor... 2-3 2.1.2 Lagervärdering...

Läs mer

Visma Compact 1500 ett användarvänligt och flexibelt ekonomiprogram

Visma Compact 1500 ett användarvänligt och flexibelt ekonomiprogram Visma Compact 1500. Pris från 6.490:- (frakt och moms tillkommer). Offert, order, fakturering, kundreskontra och leverantörsreskontra med utbetalningar Visma Compact 1500 ett användarvänligt och flexibelt

Läs mer

Omvänd skattskyldighet i Fazett Administration. Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007.

Omvänd skattskyldighet i Fazett Administration. Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007. Omvänd skattskyldighet i Fazett Administration Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007. Följande arbetsgång gäller för förberedelserna i att göra Fazett klart för den nya

Läs mer

E t t E k o n o m i s y s t E m s p E c i E l lt a n pa s s at f ö r s v E n s k a k yrka n s v E r ksam het

E t t E k o n o m i s y s t E m s p E c i E l lt a n pa s s at f ö r s v E n s k a k yrka n s v E r ksam het E t t e k o n o m i s y s t e m s p e c i e l lt a n p a s s at för Svenska kyrkans verksamhet Aveny Ekonomi Aveny Ekonomi Med Aveny Ekonomi erbjuder Eniac Data det optimala verktyget för effektiv redovisning

Läs mer

Uppläggning av nytt bokföringsår. Det första som behöver göras, är att lägga upp aktuellt bokföringsår.

Uppläggning av nytt bokföringsår. Det första som behöver göras, är att lägga upp aktuellt bokföringsår. Redovisning Bokföringsår 2 Kontoplan 2 Kostnadsställe 4 Fördelningskonto 5 Rapportgenerator 7 Bygg egna rapporter 11 Verifikationsregistrering 14 Bokföringsorder till verifikat 15 Huvudbok 17 Verifikationslista/Dagbok

Läs mer

Kompetens genom vidareutbildning. www.krsystem.se. Kom på kurs!

Kompetens genom vidareutbildning. www.krsystem.se. Kom på kurs! Kompetens genom vidareutbildning www.krsystem.se Kom på kurs! Pyramid grundkurs Del 1 - KUP113 - Inloggning & Övningar - Navigering, sökningar & skapa favoriter - Grundmoduler & Rutiner - Genvägar & Övningar

Läs mer

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning

Läs mer

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsordern är uppdelad i skärmbilderna Inköpsorderhuvud

Läs mer

Årsavslutning 2015-2016. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0

Årsavslutning 2015-2016. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Årsavslutning 2015-2016 Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Innehållsförteckning Inledning... 3 Administrationskonsolen... 3 Kopiering av kontoplanen... 5 Kopiering av parametrar och automatkonteringstabeller...

Läs mer

Offerter, order och kundfakturor

Offerter, order och kundfakturor Du ska nu också debitera kunden för tågbiljetter och restid. Detta finns inte upplagt som artiklar i artikelregistret. Ställ dig på nästa tomma artikelrad och tryck på -tangenten två gånger för att få

Läs mer

Gårdavägen 4, 412 50 Göteborg Telefon 031-733 06 06

Gårdavägen 4, 412 50 Göteborg Telefon 031-733 06 06 Telefon Onsdagen den 21 November 2012 1. ATT GÖRA INNAN ÅRSKIFTET 1.1. Lägg upp det nya året och skapa nya register - Starta upp Administrationskonsolen. (Administration Console). Öppna mappen Företag

Läs mer

Garp 3.17. Garp Användarförenings årsmöte 1/3 2007

Garp 3.17. Garp Användarförenings årsmöte 1/3 2007 Garp 3.17 Garp Användarförenings årsmöte 1/3 2007 Tillbakablick på 3.16 Reklamationshantering Kund, leverantör, MPS Anläggningsregister Outlook menyer Forms Butikskassan Tillgodokvitto Säljarinloggning

Läs mer

Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8).

Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8). Beskrivning av nya Aquila 3 Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8). Aquila 3 är helt kompatibel

Läs mer

Visma Compact 750 ett användarvänligt och flexibelt ekonomiprogram

Visma Compact 750 ett användarvänligt och flexibelt ekonomiprogram Visma Compact 750. Pris från 2.990:- (6 månaders serviceavtal ingår, frakt och moms tillkommer). Leverantörsreskontra med utbetalningar Visma Compact 750 ett användarvänligt och flexibelt ekonomiprogram

Läs mer

Kreditering i Pyramid

Kreditering i Pyramid Kreditering i Pyramid Pyramid Business Studio (2009-09-27) Krediteringar Här beskrivs tillvägagångssätten vid kreditering i Pyramid Business Studio. Vi har sammanställt hur du gör krediteringar beroende

Läs mer

Lathund - Årshantering i Entré Windows

Lathund - Årshantering i Entré Windows Lathund - Årshantering i Entré Windows Innan du börjar på ett nytt år är det några saker du bör gå igenom. VARJE ÅR Skapa ett nytt redovisningsår Detta går att göra när som helst under det föregående året.

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Må nådsskifte. Innehåll SEPTEMBER 2014

Må nådsskifte. Innehåll SEPTEMBER 2014 SEPTEMBER 2014 Må nådsskifte Innehåll Bokför klart allt i månaden... 2 Avstämning... 3 Kundfodringar... 3 ROT-fordran kund... 3 ROT-fordran Skatteverket... 4 Leverantörsskulder... 5 Avstämning reskontror...

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

Lagerkoll. Hantera ditt lager på webben och i mobilen. Inventera, beställ varor och ta emot ordrar effektivare än någonsin

Lagerkoll. Hantera ditt lager på webben och i mobilen. Inventera, beställ varor och ta emot ordrar effektivare än någonsin Lagerkoll Hantera ditt lager på webben och i mobilen Inventera, beställ varor och ta emot ordrar effektivare än någonsin Arbeta många tillsammans lagret uppdateras i realtid Integrerat med Fortnox bokföringssystem!

Läs mer

Finansmodulen. Barbro Hongell. Scala Bruk Finansdag 22.10.2009. Presented by:

Finansmodulen. Barbro Hongell. Scala Bruk Finansdag 22.10.2009. Presented by: Utbildning i Finansmodulen Presented by: Maria Åhrberg Barbro Hongell Scala Bruk Finansdag 22.10.2009 SIE4 Bokföring-Redovisning g / Övrigt / Specialrutiner e / Exportera transaktioner Välj Bokföringsdatum

Läs mer

Materialplanering (MPL)

Materialplanering (MPL) Pyramid Business Studio, version 3.40B Version 1.6 - (110614) Handbok för Materialplanering i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40B. För

Läs mer

Nyheter i version 2015.1 och 2014.4

Nyheter i version 2015.1 och 2014.4 Nyheter i version 2015.1 och 2014.4 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i den nya versionen av Hogia Ekonomi, Hogia Approval Manager och Hogia Order/Lager/Inköp. Innehåll Hogia

Läs mer

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Årsavslutning 2013-2014 Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Innehållsförteckning Inledning... 3 Administrationskonsolen... 3 Kopiering av kontoplanen... 5 Kopiering av parametrar och automatkonteringstabeller...

Läs mer

Skärmbilder med beskrivningar från EasyCashier

Skärmbilder med beskrivningar från EasyCashier Skärmbilder med beskrivningar från EasyCashier Ett axplock av funktioner, inställningar, rapporter m.m. som finns i kassasystemet Det första man möts av i EasyCashier är inloggningsrutan. Här väljs vilken

Läs mer

Visma Fakturering. Enkelt och smidigt faktureringsprogram. Fakturering. Kundreskontra

Visma Fakturering. Enkelt och smidigt faktureringsprogram. Fakturering. Kundreskontra Visma Fakturering. Pris (inkl 6 månaders serviceavtal) från 1.290:- (frakt och moms tillkommer). Enkelt och smidigt faktureringsprogram Visma Fakturering Visma Fakturering är ett lättarbetat faktureringsprogram

Läs mer