Verksamhetsplan för Örebro Läns Golfförbund år 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan för Örebro Läns Golfförbund år 2010"

Transkript

1 Verksamhetsplan för Örebro Läns Golfförbund år 2010 Övergripande målsättning Enligt stadgarna har Örebro läns Golfförbund som övergripande målsättning att: - Verka för att golfidrotten inom distriktet utvecklas enligt Svenska Golfförbundets intentioner med beaktande av distriktets förutsättningar - Handha golfidrotten i enlighet med stadgar och regler - Verka för golfidrottens utveckling - Tillvarata golfidrottens intressen Verksamhetsområden Vara distriktets klubbar behjälpliga utifrån klubbarnas behov Genom olika kommittéer och projektgrupper samordna, främja och utveckla - Klubb och distriktsorganisationer - Spel och tävlingsverksamhet samt träningsläger - Utbildning av ledare, domare och funktionärer med flera - Golfbanan, både idrotts- och arbetsplats - Klubbarnas ungdomsverksamhet - Samarbetet med angränsande distrikt - Kontakterna med Svenska Golfförbundet - Miljöarbetet Prioriterade verksamhetsområden Junior- och ungdomsaktiviteter - Damsatsning, exempelvis kortare bana - Hemsidan - Tävlingsutbudet, exempelvis T-utbye, Äkta make/sambo, etc Arrangemang/Ansvarsområden I verksamhetsplanen för respektive kommitté finns en närmare beskrivning av arrangemang och verksamhetsområden. Dessutom ansvarar styrelsen för - Utmärkelser - Juridiska och disciplinära frågor - Marknadsföring och annonser

2 Budget 2010 BUDGET BUDGET UTFALL BUDGET VERKSAMHET år 2010 år 2009 år 2008 år 2008 INTÄKTER: Medlemsavgifter Anslag från ÖLIF Administration Bankommitté Tävlingskommitté Seniorer Damer Ungdom/Elit Dormy Tour SeeMore Tour Idrott/Utbildn kommitté Golfting Tävlingskalender Projektbidrag Reklam Ränteintäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER: Administration / Hemsidan 15 / Kanslikostn 20 / Konferenser 20 / Övrigt 25 Bankommitté Tävlingskommitté Seniorer Damer Ungdom/Elit Dormy Tour SeeMore Tour Idrott/Utbildn kommitté Bra Kvällar Golfting Tävlingskalender Projektbidrag SUMMA KOSTNADER RESULTAT

3 Verksamhetsplan Bana/Slope 2010 Under år 2010 ska vi - genomföra slope-mätning av tre banor - rekrytera flera till slopegruppen - stödja distriktets föreslagna arbete med att utveckla/förbättra golfbanorna i distriktet när det gäller spel från röd tee - fortsätta stödet till utveckling och förbättring av banskötseln i distriktet i syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar för kvalitativt bra golfbanor inom distriktet och med längsta möjliga spelsäsong. - utöka samarbetet med bankonsulenten i distriktet för att stödja vårt utvecklingsarbete - fortsätta arbetet med uppföljning och revidering av Säker Golf i distriktet - fortsätta stödja och utveckla klubbarnas miljöarbete Insatser för stöd till klubbarna ges genom att vi anordnar Erfa-träffar för banpersonal och greenkeepers, i vissa fall i samarbete med SGA i distriktet. Verksamhetsplan Damkommittén 2010 Målsättningen är: Att stimulera damernas golfutövande Att höja damernas delaktighet i klubbverksamheten Att verka för att andelen aktiva damer ökar Att verka för samordning och erfarenhetsutbyte mellan klubbarna Att sprida och ta del av erfarenheter som gagnar och utvecklar kvinnligt golfutövande. För att nå uppsatta mål kommer ÖLGF-DK att under året 2010 genomföra följande aktiviteter: Marknadsföring av ÖLGF-DKs arbete, damtävlingarna, utbildningarna på ÖLGFs hemsida. Omarbeta och utveckla daminbjudningstävl. så att de blir mer attraktiva Under 2010 tillsammans med ÖLGF göra en större satsning på damgolfen så att antalet spelande damer ökar Distriktsfajten, där klubbarna under säsongen samlar poäng och tävlar om att bli bästa klubb Ladies Trophy, där klubbarna ställer upp med 4-manna lag och möts i matchspel Ökat samarbete med distriktets övriga kommittéer Tillsammans med SISU jobba för ökad utbildning bland damerna Värvning av damer till olika kommittéer och styrelser Verksamhetsplan Idrott & Utbildning 2010 Verksamheten skall ske i samarbete med SISU Idrottsutbildarna, ÖLGF:s kommittéer, distriktets klubbar samt andra distrikt med målsättningen att samordna och erbjuda de utbildningar som rekommenderas av SGF och som efterfrågas av ÖLGF:s klubbar. ÖLGF skall delta aktivt i samarbetet inom SGF samt bevaka klubbarnas intressen i idrotts- och utbildningsfrågor. Distriktets ULF-ar träffas vid en ULF-konferens i maj, vid golftinget i november samt vid behov. Mötesplatser och samarbetsformer kring idrotts- och utbildningsfrågor kan erbjudas utifrån klubbarnas önskemål.

4 Planerade utbildningstillfällen 2010 Ledarutbildning steg 1 & 2 Ett utbildningstillfälle på vardera nivå arrangeras under våren och leds av ÖLGF:s utbildar-team i samarbete med SISU Idrottsutbildarna, ytterligare utbildning arrangeras utifrån behov. Tävlingsledning och regler, TLR 1 Arrangeras i februari/mars i samarbete med distriktsdomare. Distriktsdomarutbildning 2-dagarsutbildning arrangeras i februari-april i samarbete med förbundsdomare. Auktorisationsutbildning Utbildning för att få bedriva SGF:s nybörjarutbildning erbjuds av auktorisationsansvarig (undertecknad) vid behov. Bra kvällar 2010 En föreläsningsserie med kostnadsfritt deltagande för distriktets medlemmar arrangeras under vintern i samarbete med SISU Idrottsutbildarna. Information och inbjudningar till utbildningar/möten m.m. ska finnas på ÖLGF:s hemsida. Verksamhetsplan Seniorkommittén 2010 Verksamheten avser golfare med åldern D50+ och H55+ som är medlemmar i klubbar som tillhör ÖLGF. Kommittén samarbetar med Karlskoga GK och Arboga GK som deltar i flertalet av de aktiviteter som ÖLGF ordnar. Inom distriktet finns det ca 4500 medlemmar som tillhör kategorin Senior. Kommittén och ÖLGF:s ekonomiansvarige administrerar även Mellansvenska Oldboysserien och Mellansvenska Scratchserien, där klubbar från hela Mellansverige deltar. Totala antalet tävlingsronder som administreras av Seniorkommittén inom ÖLGF är drygt 7000 st. Huvuduppgifter Att vara stöd och samarbetspartner för klubbarnas seniorverksamhet. Att stödja klubbarnas arbete med gemensamma tävlingar för seniorer. Verksamhetsområden Dam 6-an. 12 klubbar deltar Distriktsserien. 11 klubbar deltar. Seniortouren är en inbjudningstävling under sommaren för seniorer, där samtliga klubbar inom ÖLGF samt Karlskoga GK, arrangerar var sin tävling. Antalet starter brukar vara mellan 800 och 900 per säsong. Oktobertouren är årets stora senioraktivitet med ca 3000 starter, 12 klubbar deltar. Mellansvenska Oldboysserien. Ca 40 klubbar från Mellansverige deltar. Seriesystemet ändrades 2009 och kommer fortsättningsvis att utgöras av en Elitserie med 9 lag, en Superetta med 9 lag samt 3 div 2 serier med vardera 7 lag. Mellansvenska Scratchserien. Ca 20 klubbar från Mellansverige deltar. Scratchserien består av en div 1 och en div 2 serie.

5 Verksamhetsplan Ungdoms- och Elitkommittén 2010 Tävlingar Länscupen HCP och Länscupen Open. Dessa två former av lagtävling är mycket uppskattat. Hcp serien är för många ungdomar första kontakten med tävling. De två finalhelgerna för Hcp och Open har blivit viktiga helger för ungdomarna. Ett tillfälle att träffas och tävla. Asvariga är: Johan Williamsson och Christer Alm GvGK Skandia Tour och Cup, Vi kommer att arbeta för att bryta trenden med minskat deltagande på distriktsnivå. Verka för bra kommunikation med klubbarnas tävlingsledning Ansvarig från Ungdomskommittén kommer att vara: Ingela Rosengren Utvecklingslaget Laget har sin verksamhet under vintersäsong. Där länets ungdomar har möjlighet att ansöka för att vara med. Ur den här gruppen rekryteras deltagare till Super Camp lägret. Verksamheten kommer att innehålla fysträning, mental träning, träffar med olika föreläsare. Start i början av november och avslutas under våren med ett träningsläger Ansvariga: Anna Dahlberg-Söderström Coach, Anders Sallman och Bosse Österberg Fysträning Kent Eriksson Sjukgymnast. Utbildning Ledarutbildning. Ungdomsledarutbildning steg 1 och 2 kommer vi att erbjuda både länsvis och om klubben önskar en egen utbildning. Utbildarteam finns. Grönt Ljus träffar.. Har blivit ett viktigt forum för länets verksamma ledare. I samarbete med SISU vill vi erbjuda intressanta föreläsningar. Ledarresan. En möjlighet för länets ledare att träffas för erfarenhetsutbyte. Konferenser. Både SGF Ungdomsråd, Idrottskonferenser och övriga möten. Tjej/Kill läger Ett starkt önskemål om att genomföra ett läger ex före Skandia distrikt tävling. Verksamhetsplan Tävlingskommittén 2010 TK planerar ett antal planeringsträffar under 2010 där de distriktsgemensamma tävlingarna läggs ut på anläggningarna. Informella träffar och mailkontakter kan dessutom komma hållas för att diskutera speciella ärenden. ÖLGF:s tävlingskalender kommer att tas fram även under detta år. Hans Hermansson Kårsta GK kommer att vara huvudansvarig. DM är en distriktsangelägenhet och kommer att spelas på två klubbar enligt samma koncept som DM affisch kommer distribueras i god tid före tävlingarna Äkta Make/sambocupen hade färre deltagare 2009 och vi kommer att på olika sätt verka för att vi får ett ökat intresse igen Sponsor efterlyses. Åke M. Jansson fortsätter som ansvarig även nästa år. T-utbytet planeras fortsätta under 2010 och vi kommer at verka för att samtliga distriktets klubbar deltar i utbytet.. Vi kommer att jobba för en vidareutveckling av tävlingen. Bland annat kommer vi diskutera med klubbarna om att ordna lokala sponsorer för bättre prisbord och se till att småtävlingar som belägger banorna under helger läggs in i T-utbytet. Därmed får medlemmarna bättre tillgång till sin bana under övriga helger. Dessutom skall tävlingsdagarna samordnas så att krockar undviks med andra större tävlingar. Affisch med spelprogram och statuter kommer att tas fram och distribueras till klubbarna. Kerstin Ekberg är ansvarig för T-utbytestävlingarna See More Tour blev ett lyft för elittävlingarna med OoM för distriktspelarna under 2009 och kommer att fortsätta under Vi hoppas på fortsatt stort intresse och att Ligma AB fortsätter som huvudsponsor.2010 Dormy Match avlutningstävlingen för de16 bästa spelarna kommer förhoppningsvis att fortsätta Administrativ ansvarig person är i nuläget inte klart då Lars Askling har avböjt att fortsätta som TD efter 4 år. En tävling med status Minitouren kan vara aktuellt om någon klubb visar intresse.

6 Distriktsdomarutbildning och allmän regelkunskap för tävlingsfunktionärer fortsätter. Vi kommer att använda det nya material,tlr 1 som är framtaget av SGF, för klubbfunktionärer. Distriktsdomarna kommer att ha sin genomgång med det årliga provet som vanligt. Verksamhetsplan för Regelsektionen 2010 Regelsektionen tillhör ÖLGF:s tävlingskommitté och dess budget. Sektionen består av Jack Hansson, Thorsten Hellmark och Jan Sjöö. Målsättningen för regelsektionen är att under verksamhetsåret : - utveckla regelkunskaperna i distriktet genom bl.a. konferenser, kurser för ledare, funktionärer, kommittéer m.fl. - utbilda nya och behöriga distriktsdomare genom praktiska prov, samt test upprättat av SGF utsett distrikt inför säsongen - verka för målsättningen att det skall finnas 2 st domare/klubb samt flera kvinnliga domare i distriktet - fördela domaruppdrag för de av tävlingskommittéerna utsedda tävlingar i distriktet - vara klubbarna behjälpliga i handicap- och regeltolkningar - utbilda funktionärer, medlemmar, grupper m.fl - ge distriktets klubbar information och förslag till åtgärd i regelfrågor, beslutade av SGF:s regelkommitté - verka för att det finns aktuella uppdaterade lokala regler på distriktets klubbar - representera och ingå i ÖLGF:s disciplinnämnd - utföra domaruppdrag enligt av SGF fördelade tävlingar i distriktet

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 (Revideras 2013) INNEHÅLLSFÖRTECKNING GOLF ÄR IDROTT! Inledning... 3 Bakgrund

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd med tyngdpunkt

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2010 Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 30 mars, 2011 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

Motion 2014-01-11. Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling

Motion 2014-01-11. Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling Motion 2014-01-11 Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling Sida 1 av 2 Motion 2014-01- 11 Inköp av IF- båt för att stimulera kappsegling Bakgrund historik: 2013 startade ett unikt initiativ i Gäddvikens

Läs mer

Handlingsplan 2012-2014

Handlingsplan 2012-2014 Handlingsplan 2012-2014 Till medlemmarna i Wermdö Golf & Country Club. Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 3 april 2012. Till den 1 februari 2012 vill vi gärna ha synpunkter på Handlingsplan 2012-2014

Läs mer

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Verksamhets- och Förvaltningsberättelse 2009 1 Innehållsförteckning 3 Ordförande har ordet 4 Fyra hörnstenar för ett väl fungerande distrikt 6 Åliggande, ur stadgan 7 Distriktsstyrelsen

Läs mer

VERKSAMHETS-BERÄTELSE

VERKSAMHETS-BERÄTELSE VERKSAMHETS-BERÄTELSE 2010 Innehållsförteckning 3-4 Program och föredragningslista för årsmötet 5 Utmärkelser Verksamhetsberättelse: 6 Ordförande har ordet 7-9 Distriktsorganisation 9-10 Anslutna klubbar

Läs mer

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista 1 Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010 Föredragningslista Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Mötets behöriga utlysning.

Läs mer

Verksamhetsplan för Kalix Golfklubb år 2015

Verksamhetsplan för Kalix Golfklubb år 2015 Verksamhetsplan för Kalix Golfklubb år 2015 Inledning: Verksamhetsplanen är det dokument som skall visa våra verksamhetsmål samt planerna för hur vi ska nå dessa mål. Syftet med dokumentet är att vara

Läs mer

Gullbringa Golf- & Country Club Nr 2 April 2008. Fokus på Banan Möte med Graham crisp Nyheter i shop och på range

Gullbringa Golf- & Country Club Nr 2 April 2008. Fokus på Banan Möte med Graham crisp Nyheter i shop och på range Gullbringa Golf- & Country Club Nr 2 April 2008 Fokus på Banan Möte med Graham crisp Nyheter i shop och på range Klöverbladet Nr2/2008 1 Ledare Per Nilsson, ordförande Innehåll Ledare... 2 Från redaktionen...3

Läs mer

1. Motion att SÖIBF skall ge bättre support till föreningarna på IDA, och på tider då ideellt arbetande personer ute i föreningarnas arbetar med IDA

1. Motion att SÖIBF skall ge bättre support till föreningarna på IDA, och på tider då ideellt arbetande personer ute i föreningarnas arbetar med IDA 4 st motioner till SÖIBF ordförandekonferens. Plus 2 st punkter att ta upp till diskussion 1. Motion att SÖIBF skall ge bättre support till föreningarna på IDA, och på tider då ideellt arbetande personer

Läs mer

På framsidan Eliten vi aldrig ser på pallen

På framsidan Eliten vi aldrig ser på pallen Svenska Karateförbundet Verksamhetsberättelse 2013 Karate Bläddra i dem, ladda hem eller beställ våra kataloger gratis på www.sbisport.se/shop SBI Sport AB Staffanstorpsvägen 115. 232 61 ARLÖV Tel: 040

Läs mer

INNEBANDYN VILL. Riktlinjer & värderingar

INNEBANDYN VILL. Riktlinjer & värderingar Innebandy är Ett bevis på nyskapande idrott! Enkelt att utöva! Lätt att lära sig! Billigt och roligt! Underhållande och publikvänligt! Socialt och seriöst! Svenska Innebandyförbundet vill Skapa en stämning

Läs mer

Färgkoder. Bildtexter i Arial italic

Färgkoder. Bildtexter i Arial italic Färgkoder * NCS-färgsystemet: Gult: NCS 058 * Pantone: Gult: PMS 116 C (bestru * CMYK: Gul: 100 % gul, 20 % mag * RGB (webb, tv, mail etc) GUL-Röd Rubriker Brödtext i Arial Reg man kan ha samma Ett lättläst

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 1 Innehåll Sida Allmän information 3 Föredragningslista 4-5 Förvaltningsberättelser 7-13 Finansiella rapporter 14-21 Revisorernas berättelse

Läs mer

till nytt klubbhus Kallelse till budgetmöte 6 Rungande ja till nybygge 3

till nytt klubbhus Kallelse till budgetmöte 6 Rungande ja till nybygge 3 Medlemstidning för Tjörns Golfklubb Nr 4 Nov 2005 JA till nytt klubbhus Ur innehållet: Rungande ja till nybygge 3 Kallelse till budgetmöte 6 Juniortjejer till riksfinal 8 Besök från Hirtshals 16 Damer

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2013 Sidan 1 av 43

Årsmöteshandlingar 2013 Sidan 1 av 43 Sidan 1 av 43 Kallelse till riksårsmöte i Svenska Islandshästförbundet Svenska Islandshästförbundets medlemmar hälsas välkomna till årsmöte i riksförbundet. Alla medlemmar äger rätt att närvara och delta

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2014

Verksamhetsplan 2013-2014 Verksamhetsplan 2013-2014 för Svenska OCD-förbundet Ananke, Stockholm Medlemmarna och läns- och lokalföreningarna Svenska OCD-förbundet Ananke får i snitt en ny medlem per dag, men många faller också av

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Östergötlands Skidförbund

Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Östergötlands Skidförbund Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Östergötlands Skidförbund Innehållsförteckning Föredragningslista...4 Röstlängd...4 Förbundets verksamhetsidé...5 Styrelsens slutsummering...5

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer 1 Ungdomssektionens Policy, Mål & Riktlinjer Allmänt Ungdomssektionen (US) omfattar killar och tjejer från 6 till 15 år och dess ledare. Som ungdomsledare i GIF har man ett stort ansvar för många barn

Läs mer

Björklöven Vill !!!!!!!!!!!!!!!! !!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Björklöven Vill !!!!!!!!!!!!!!!! !!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Björklöven Vill Ett styrdokument för hur Björklöven ska utveckla sin verksamhet till att bli en av landets bästa ungdomsverksamheter inom ishockeyn Antaget vid Björklövens styrelsemöte 2014-09-29 Vision

Läs mer

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000.

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Rekrytering av nya medlemmar till lokalföreningen Inledning Att marknadsföra CISV är

Läs mer

Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala

Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala Gäller för samtliga ämbetsmän: Tjänstgöra vid caféet 2 gånger per termin Vid avslutat ämbete lämna över arbete till sin efterträdare, både muntligen

Läs mer

SVERIGES SCHACKFÖRBUND

SVERIGES SCHACKFÖRBUND SVERIGES SCHACKFÖRBUND Styrelsen Plan för MARKNADSFÖRING av svenskt schack - synas.. - säljas.. - stimuleras... - styras.. Inledning Schack har i breda kretsar blivit en symbol för taktik och tänkande.

Läs mer

2015-02-12. Verksamhetsberättelse för Uppvidinge Golfklubb 2014. Styrelsen har haft följande sammansättning:

2015-02-12. Verksamhetsberättelse för Uppvidinge Golfklubb 2014. Styrelsen har haft följande sammansättning: Verksamhetsberättelse för Uppvidinge Golfklubb 2014 2015-02-12 Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordförande Åke Axelsson Älghult Kassör Peter Lindahl Åseda Ledamot Hans-Willy Magnusson Norrhult

Läs mer

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning

Läs mer