Idrottskonferensen 9 10 oktober 2010 Quality Hotel Arlandastad.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Idrottskonferensen 9 10 oktober 2010 Quality Hotel Arlandastad."

Transkript

1 Idrottskonferensen 9 10 oktober 2010 Quality Hotel Arlandastad. Utbildning: Wille Bokhede Anteckningar från ULD:arnas enskilda överläggningar. Med oss från SGF:s sida var Ingemar Nyman Håkan Ståhlbro,Johan Kannerberg, Bengt Sylwan samt Helena Brobeck. Nybörjarutbildningen 2008 gav FM FS i uppdrag att se över nybörjarutbildningen. Med följande inriktningar: * Revidera utbildningen * Möjligen återinföra hcp54 Den gamla styrgruppen avsatt och en ny utredningsgrupp tillsatt. Thore Carlsson ( SISU ) Per Svensson? Håkan Ståhlbro ( SGF ) Ingemar Nyman ( SGF ) Gruppens arbete skall presenteras och beslutas på FS sammanträde den 12 dec. Men vi fick ta del av de viktigaste förslagen till ny inriktning. Grönt Kort är fortfarande produkten, där namnet skall behandlas som ett starkt varumärke. SGF skall gå från styrande till stödjande. Klubbarna skall få det fulla ansvaret. Klubben avgör vem som man vill använda som tränare. I princip kan detta innebära att man kan använda en person utan någon professionell tränarutbildning. Klubben bestämmer teorigenomförande och uppspel SGF står för material och riktlinjer Beträffande nytt material har man tänkt sig att banta ner detta från nuvarande 5 delar, till 1 bok. Sedan kommer man också att producera en del material på webben. Auktorisationen försvinner med stor sannolikhet helt under Tidsplan Med tanke på FS eventuella beslut eller återremittering den 12 december är det inte realistiskt att kunna genomföra den nya utbildningen under Material skall tas fram. Och utbildning av olika ledarfunktioner skall ske. Bland annat skall ULD-konferensen i maj 2011 till största delen ägnas åt denna utbildning. Tanken är att distrikten skall få en mycket större roll i stöd och kontroll än tidigare. Vad det nu kan innebära?

2 Juniorledarutbildningarna GL1 och GL2 med Helena Brobeck som talare Helena Brobecks ansvarsområden inom SGF är Ledarutbildning och Handigolf. GL1 startade 2003 och GL2 startade Hittills har cirka 800 st. utbildats över hela landet. Alla distrikt har ej genomfört, och en del saknar för närvarande utbildningsteam. Här fick vi från Göteborg en hel del skäll, som vanligt. SGF:s ( och kanske också PGA:s ) tanke har varit att ett utbildarteam skall bestå av 2 ideella samt en pro. Något som Göteborg på några år ej svarat upp till. Orsaken förklarade jag för de närvarande berodde i mycket som följer: Vi hade under de första åren med oss en pro vid varje kurstillfälle. Men flera stycken hoppade av. Svårt i början på året att engagera då många är på andra tränaruppdrag utomlands. Vill man ha dom på kurs i april går inte detta under en helg då deras ordinarie arbete på klubben måste prioriteras. Åt skogen för dyrt. Mellan 4 till 5000:- per helg. Och då fanns 2 ideella med som pratade lika mycket och förberedde sig. Helt utan ersättning. Vi tycker inte att det vid något av kursavsnitten i varken GL1 eller GL2 finns sådant innehåll, så att man måste anlita en pro med hans speciella utbildning. Dom övningar som genomförs är antingen golfkulexempel eller mer övningar av allmän karaktär. Något som pedagoger bland våra ULD:are håller med mig om till fullo. I många distrikt har man dock med en pro, som tar rejält betalt. Även där finns ideella med. En del får betalt med cirka 800:-, medan hos vissa arbetar dom gratis. Självklart kunde man förstå att Göteborgs linje med helt ideellt arbetande inte är helt gångbart. För en del tycket att man kunde betala ut RF:s ( eller om det var SGF:s ) rekommendation på cirka 800:- Självklart togs inga beslut eller ens viljeinriktningar. Men även denna typ av utbildning har denna tråkiga ekonomiska vinkling vad gäller utbildarna. Jag kan tycka att om man skall ( måste ) ha en pro med skall han ha betalt. Men om jag blir tvingad måste han bara komma och bli ersatt endast för den tid som han behövs. Han skall inte finnas med för teamets fullständighet i 2 hela dagar. Vi fick också reda på att PGA har 6 regioner med varsin utbildningsansvarig. Och att det kanske vore bra om vi tog kontakt med vederbörande. Om vad vi skulle prata, pratade vi ej om. Kurstips från Håkan Ståhlbro Håkan föreslog att man i distrikten skulle genomföra en kurs i banskötsel för förtroendevalda. Där bankonsulenterna skulle anlitas som kursledare. Som kursbok föreslog han Så sköts din golfbana, som vi också fick var sitt exemplar utav. Det är precis vad Klas har frågat oss om i mail för några dagar sedan.

3 TLR1 och TLR2 utbildningen Detta pass presenterades av Thorsten Hellmark. Både ULD:arna och TKO var närvarande vid denna genomgång. Först diskuterades erfarenheter från dom distrikt som genomfört TLR1 under Thorsten hade bett oss skicka in enkätsvar i förväg. Cirka 350 personer utbildades Alla distrikt hade inte genomfört någon utbildning, dock hade de flesta varit med i någon form. I stort sett nöjda kunder och utbildare. Och man ser framemot TLR2. Synpunkter ur enkätsvaren: - Mer av tävlingsledarrollen i materialet - Lite problem med materialet för personer som aldrig varit med i ett tävlingssekretariat. - Ett distrikt hade redan nu avslutat kursen med ett prov - Ambitionen bör vara att kursdeltagarna skall få så mycket kunskap att de kan återvända hem till sin klubb och köra en egen TLR-utbildning. Man har börjat ett arbete med att identifiera upplägg och innehåll i TLR2. Framförallt har man bestämt att målet är utbildning för tävlingsledare på distrikt/regional-nivå, samt i nationellt seriespel. TLR1 riktade sig i första hand till klubbfunktionärer. Man föreslår att det inte skall vara något krav att ha genomgått TLR1 för att få gå TLR2. Men man skall kunna påvisa goda regelkunskaper. TLR2 är tänkt att avslutas med ett nationellt prov. Thorsten och hans grupp hoppas att så småningom tillsammans med SGF:s Regelkom. kunna sammanföra distriktsdomarutbildning och TLR-kurserna till en enda. Ligger tyvärr en hel del politik i detta resonemang från båda sidor innan det kan genomföras. Självklart skall TLR2 innehålla fördjupade kunskaper i både regler som tävlingsledning. Man tänker också införa ett antal hands on fall för att göra den mer realistisk. Nu har detta hänt. Vad gör vi? Decisionsboken kommer även att användas en hel del. Kursmaterial TLR försågs med elevmaterial både i bok och webbform. Lärarhandledningar fanns på nätet och eleverna fick var sitt elevhäfte. Till TLR2 har man tänkt försöka undvika böcker, och leverera det mesta materialet på en USB-sticka. Samt på webben Utbildningsrekommendation för 2011 Målen ej genomarbetade och beslutade. Inget material framtaget och framställts Ett stort problem är också att St. Andrews kommer inför 2012 nya utgåvor att införa en hel del förändringar både vad gäller regler och tävling. Dessa ändringar kommer ej till utvecklingsgruppens kännedom förrän ganska sent 2011.

4 Med detta i åtanke var många överens om att vi kör TLR1 som tidigare under 2011, utan någon revidering av befintligt material. Gruppen jobbar vidare. Försöka få fram allt material, samt ha möjlighet att utbilda kursledarna, inför tidigt Något definitivt beslut fattades ej om vi skulle köra 2011 eller vänta till En del resonerade som så att gör ett material till 2011, och revidera det när ändringarna kommer till vår kännedom. Det kan inte röra sig om så stora mängder förändringar. Besked om hur vi skall göra måste komma under hösten, om vi skall gå igång våren 2011, eller om vi skall vänta till våren Övrigt innehåll tillsmmans med TKO, Junior o Ungdomsråd Viksjö GK hur lägga upp träning/tävling av junior och elit under ett år. Lisa Westman pro på Viksjö GK. Om jag inte minns fel utnämndes Lisa till Årets Ledare vid FM 2010? Lisa berättade under cirka 1 timma mycket medryckande hur ett år såg ut på hennes hemmaklubb. Man hade i stort sett under 11 av årets 12 månader ett program inplanerat. Jag fick med mig hennes bildspel på min USB-sticks. En idé kunde vara att inbjuda henne till att ge oss detta föredrag, om vi samlar våra närliggande distrikt för någon ERFA-träff. OS 2016 Med anledning av att golf blivit antagen till OS-sport 2016, var detta temat för Idrottskonferensen. SOK:s golfrepresentant Glenn Östh Glenn hade bland annat ett idrottsförflutet som att ha tagit en guldmedalj i SM i bordtennis. Han höll ett anförande som beskrev hur olympiska kommittén arbetade : Ta ut aktiva Förbereda, utveckla, riktat elitstöd till topp o talanger Leda OS truppen Man har ännu ej bestämt vilka/vilken spelform som skall gälla. Man har inte heller bestämt hur många deltagare varje land får skicka. Gissningsvis 2 män och 2 kvinnor, för att inte något land skall kamma hem för många medaljer i samma gren. Jämför Kina i pingis. Han pekade också på att i och med att golfen har blivit en OS gren kommer många länder att satsa stort framöver. Länder som hittills inte varit med och tävlat i de högre skikten. Helt plötsligt kan vi trots att vi behåller vår egen standard halka efter då andra höjer nivån.

5 Prioriterade verksamheter 2011 med Gunnar Håkansson i talarstolen Generalsekreterarens roll är: * att vara chef för kansliet * tillse att FS beslut verkställes. * skall vara en stödjande funktion för klubbar och distrikt. * skyldighet att utveckla sporten golf i Sverige Han sa också att man skulle sluta prata om organisationsutveckling och istället koncentrera sig på verksamhetsplanering. 1. Förbättrad samverkan SGF GDF 2. Etablera ny elitorganisation ( med tanke på OS 2016 ) 3. LET ( Ladies European Tour ) 4. Juniorprojekt. Bättre rekrytering och omhändertagande. Nytt samarbetsavtal med Skandia. 5. Banverksamheten. Satsa på rösvingel som golfgräs bland annat. 6. Barn- och ungdomsledarutbildningarna. Revidera utbildningarna samt tillse bättre täckning av ledare i Sverige. 7. Golfens synlighet i TV. Samarbeta med nationellt TV företag. Mer synlig för bredare målgrupper. Diskussioner pågår med SVT, liksom med VIASAT samt TV Omvärldsanalys 9. Affärsverksamheten. Implementera en ny affärsplan med satsning på Business Club. 10. Nya nybörjarutbildningen 11. Öppen golfdag. Aktiviteter skall beslutas regionalt inklusive utformning. SGF hjälper till med annonsering mm. Ej heller gemensamma dagar över landet. Ungdomssatsning programpunkt med Bengt Sylwan Förslag till juniorsatsningsprojekt År 2004 hade vi juniorer År 2009 hade vi juniorer Vi kan konstatera att vi är bra på att rekrytera ( in ) men ännu bättre på att förlora ( ) Detta åren

6 Syftet med projektet är: Rekrytera både juniorer och ledare Behålla alla Grönt Ljus startade för några år sedan där man beskriver hur man skall arbeta med klubbens juniorer. Man skall arbeta för att: Rekrytera barn ledare föräldrar Tydliga mål med verksamheten Följa upp verksamheten Ekonomi Ha kul Träffa kompisar Utvecklas Välkomna Vänliga hälsningar Växlande Växande Värdegrunden skall vara Glädje gemenskap uppmuntran Verktyg för att skapa detta är Glöd i klubben Man har skissat på att anställa juniorkonsulenter på ett antal ställen i Sverige ( cirka 7 st. ), enligt modell bankonsulenter. Hur finansiera alla dessa tankar o konsulenter? Genom att använda RF-pengar under de kommande 4 åren. I pengapåsen fanns tydligen cirka 20 miljoner. Nu vill man på detta juniorprojekt satsa 5 miljoner årligen i 4 år. Målet är att öka antalet juniorer till 80000, varav 30% flickor. Även klubbarnas LOK-stöd måste öka. Klubbarna måste bli bättre på att söka bidrag med andra ord. Skaffa rutiner så alla sammankomster blir bokförda och rapporterade. Någon menade också att man idag skall kommunicera med ungdomar på deras vis. Ej genom tidningar och TV, utan genom bland annat Facebook. Hur aktivera klubbens medlemmar både under och efter säsongen Anna Öhqvist, klubbchef på Kallfors GK tillika en av ägarna. Kallfors är en privatägd anläggning bestående av två klubbar, Kallfors och Järna. Där man uppenbarligen har skapat ett mycket gott samarbete med medlemmarna. Hon berättade om hur dom arbetat med att försöka behålla sina medlemmar. Tanken hade då väckts att göra aktiviteter under hela året. Utnyttja anläggningen inte bara för golfspel.

7 Exempel: Vintertid bygga pulkabacke Lilla Vasaloppet skotta upp liten bana på drivingrange Målgolf, vilket var att slå flytbollar mot ett mål i ett vattenhinder Vid pennan Wille Bokhede

Minnesanteckningar från SIF ordförandekonferens 2015 Innehåll

Minnesanteckningar från SIF ordförandekonferens 2015 Innehåll Minnesanteckningar från SIF ordförandekonferens 2015 Innehåll VM i Herning - Timo Rajasaari... 2 SIF SvRF - RF... 3 Riksidrottsförbundet - Tanja Zabel och Göran Montan... 6 Hur går vi vidare?... 6 Gruppredovisningar...

Läs mer

Innehållsförteckning: Mastersarbete Diagram 1 Diagram 2 Diagram 3 Klubbenkät Sverige Enkätredovisning Sverige Projektutredningen Medlemsformer i GK

Innehållsförteckning: Mastersarbete Diagram 1 Diagram 2 Diagram 3 Klubbenkät Sverige Enkätredovisning Sverige Projektutredningen Medlemsformer i GK Innehållsförteckning: Mastersarbete Diagram 1 Diagram 2 Diagram 3 Klubbenkät Sverige Enkätredovisning Sverige Projektutredningen Medlemsformer i GK Nordisk enkät 1 Fördjupningsarbete STU organisation och

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Bengt Svensson - tio år som generalsekreterare. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter som generalsekreterare?

Bengt Svensson - tio år som generalsekreterare. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter som generalsekreterare? Bengt Svensson - tio år som generalsekreterare Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter som generalsekreterare? - Det är väldigt varierande. När jag började så menade de som anställde mig att jag skulle

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Stockholm 3 mars-2010

Stockholm 3 mars-2010 Stockholm 3 mars-2010 GS-rapport Rapporten avser tiden från 23 november 2009-3 mars 2010 Kansli och personal Under denna period har vi anställt Thomas efterträdare, Karin Sundström. Hon tillträdde den

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva 0.3 2008-11-03 Sida 1 (11) 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer

Läs mer

150122 Beslutad VERKSAMHETS- OCH AKTIVITETSPLAN SGF 2015

150122 Beslutad VERKSAMHETS- OCH AKTIVITETSPLAN SGF 2015 150122 Beslutad VERKSAMHETS- OCH AKTIVITETSPLAN SGF 2015 För att verka enligt den vision och den verksamhetsidén som beslutats i verksamhetsinriktningen för 2015-2016 har FS formulerat långsiktiga verksamhetsstrategier.

Läs mer

MOBBNING INOM SVENSK BARN- OCH UNGDOMSIDROTT OM UTBREDNING, ORSAKER OCH ÅTGÄRDER

MOBBNING INOM SVENSK BARN- OCH UNGDOMSIDROTT OM UTBREDNING, ORSAKER OCH ÅTGÄRDER MOBBNING INOM SVENSK BARN- OCH UNGDOMSIDROTT OM UTBREDNING, ORSAKER OCH ÅTGÄRDER Umeå Universitet Sociologiska institutionen Samhällsvetarprogrammet baskurs moment 2B HT 2007 Rickard Tjernqvist Daniel

Läs mer

SCUF för Mångfald. Redovisning 1/10 2010 1/5 2012. Nathalie Henriksson. Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar!

SCUF för Mångfald. Redovisning 1/10 2010 1/5 2012. Nathalie Henriksson. Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar! Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar! Redovisning 1/10 2010 1/5 2012 SCUF för Mångfald Ett processorienterat inkluderingsprojekt för att förebygga rasism och intolerans

Läs mer

GympaNYTTigt Maj 2011 från

GympaNYTTigt Maj 2011 från GympaNYTTigt Pernilla Eriksson Maj 2011 från 1 Umeå 2011-05-04 Till alla gymnastikvänner! Nu närmar sig sommaren och för de flesta av oss en något lugnare tid för oss inom gymnastiken. Hoppas att ni haft

Läs mer

Rådgivarguide 2013-2014

Rådgivarguide 2013-2014 Rådgivarguide 2013-2014 Jag får vässa mig själv när jag ger av mina erfarenhet samtidigt som jag får en insikt i hur unga människor tänker och resonerar. Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka

Läs mer

En utvärdering av GIT Golfens IT-projekt

En utvärdering av GIT Golfens IT-projekt 1 (20) En utvärdering av GIT Golfens IT-projekt 2 (20) DEL 1: INLEDNING OCH BAKGRUND 4 DEL 2: SAMMANFATTNING 5 DEL 3: ANALYSEN 6 1. Beslutsunderlag, förankringsprocess och kvalitativa aspekter på det förbundsmötesbeslut

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR FÖRBUNDSMÖTET 19 20 APRIL 2013

MÖTESHANDLINGAR FÖRBUNDSMÖTET 19 20 APRIL 2013 MÖTESHANDLINGAR FÖRBUNDSMÖTET 19 20 APRIL 2013 TILL: Golfklubbar som är medlemmar i Svenska Golfförbundet FÖR KÄNNEDOM TILL: Golfdistriktsförbunden Anslutna organisationer KALLELSE TILL FÖRBUNDSMÖTE 2013

Läs mer

Minnesanteckningar MCT-möte 2014-11-15

Minnesanteckningar MCT-möte 2014-11-15 Stockholm den 13 januari 2015 Minnesanteckningar MCT-möte 2014-11-15 1. Mötets öppnande Presentationsrunda 2. Fastställande av dagordningen Dagordningen godkänd 3. Föregående minnesanteckningar MCT och

Läs mer

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog. Remissvar Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.se augusti december 2007 Om remissvaret Detta är ett, av Ungkulturdialog,

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Varför ponnysport? Jag har valt att dela upp ryttare i olika grupper. Hobby gruppen Små resurser gruppen Stora resurser gruppen Rutingruppen

Varför ponnysport? Jag har valt att dela upp ryttare i olika grupper. Hobby gruppen Små resurser gruppen Stora resurser gruppen Rutingruppen S i d a 1 Varför ponnysport? Jag har valt att både för mig själv och för er utreda vikten av ponnysportens existens. Jag har valt att hålla mig inom hoppsporten men jag tror och hoppas att mina tankar

Läs mer

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0 ARBETA I PROJEKTFORM 5 5.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 5.1 Behovsanalys tänk nytt sid 4 5.2 En början och ett slut projektets liv sid 5 5.3 Vart ska vi och varför mål och syfte sid 6 5.4 Ett arbetssätt

Läs mer

www.swedewrestling.se Informationsblad Utbildning

www.swedewrestling.se Informationsblad Utbildning www.swedewrestling.se Informationsblad Utbildning Innehåll Brottning Grund...3 Plattformen...4 Idrottens föreningslära - IFL...5 Föreningskompetens...6 Teknikpasset...7 Instruktionspasset...8 Specialtränarutbildning

Läs mer

IdrottOnline. Ambassadörsutbildning. Övningar: Representantens exemplar

IdrottOnline. Ambassadörsutbildning. Övningar: Representantens exemplar IdrottOnline Ambassadörsutbildning Övningar: Representantens exemplar Övningar i grupper om tre I grupper tre om tre ska ni öva er i ett antal givna situationer. Det finns en mall att följa i diskussionen

Läs mer

I detta nummer: Ordföranden har ordet 2 Smått & gott 3 Regelspalten 4 Hej alla damer 5 Tävlingssäsongen 2010 6. Mölndals Golfklubb

I detta nummer: Ordföranden har ordet 2 Smått & gott 3 Regelspalten 4 Hej alla damer 5 Tävlingssäsongen 2010 6. Mölndals Golfklubb 1 1/2010 Mölndals Golfklubb I detta nummer: Ordföranden har ordet 2 Smått & gott 3 Regelspalten 4 Hej alla damer 5 Tävlingssäsongen 2010 6 Enkäten 7 Visions- och informationskväll 8-9 Onsdagsgolfen 2010

Läs mer

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Utvecklingen fortsätter En rapport om Idrottslyftets andra år STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Innehållsförteckning Förord... 5 Sammanfattning... 7 Bakgrund... 7 Organisation... 8

Läs mer

Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring

Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår: Att Att förbundsmötet beslutar om att anta stadgeändring som syftar till att öppna verksamheten och locka

Läs mer

Skillingetrycket maj 2014

Skillingetrycket maj 2014 Innehåll Ordförande har ordet Klubbchefen informerar Fastighetskommittén förändras Hur spelas KM 2014? Juniorerna igång, juniorläger Team Sollentuna i Portugal Nationaldax & Midsommardax Resultat från

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer