foto: marja beckman konstverk: lars arrhenius jourfokus: Boende

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "foto: marja beckman konstverk: lars arrhenius jourfokus: Boende"

Transkript

1 foto: marja beckman konstverk: lars arrhenius J jourfokus: Boende En kvinna söker hjälp för att komma undan en man som utsätter henne för våld. Hon får komma till kvinnojourens jourlägenhet och stannar där en tid. Men hur ska hon komma vidare därifrån? I flera delar av landet råder stor bostadsbrist och det är svårt att få tag i en hyresrätt. En del av de kvinnor som har bott i jourens lägenhet kan bli nekade hyreskontrakt om de saknar inkomst eller har skulder. Det sociala nätverket kan också ha försvunnit för den vars livsutrymme kvävts under flera år. På följande sidor berättar jourkvinnor vilken situation de står inför. Möt representanter från kommuner och Hyresgästföreningen. Temat finns alltid att läsa på kvinnotryck nr

2 jourfokus Ett tryggt hem En kvinna har fattat beslutet att lämna mannen som slår och söker sig till en kvinnojour. Hur ska hon få egen bostad när hon lämnar jouren? Kvinnojourerna har en viktig roll i att utbilda bostadsbolag och fastighetsskötare i hur de kan hjälpa till och hur ekonomiskt våld fungerar. text och foto: marja beckman Karin Svensson, Olofströms kvinno- och tjejjour. Att ha någonstans att bo räknas till ett av människans grundläggande behov. För att den som har utsatts för hot och våld ska kunna bearbeta sina erfarenheter är det viktigt att ha en trygg plats dit hon kan dra sig undan. Det finns skyddade boenden, såväl ideella som kommunala, i de flesta kommuner i Sverige men de är bara tillfälliga. Den dag kvinnan och hennes eventuella barn vill flytta vidare till en mer permanent bostad kan det bli stopp. Dels på grund av att en kvinna som lämnar sin man kan ha utsatts för ekonomiskt våld och därför har fått skulder, dels då hans kontroll kan lett till att hon inte längre har arbete. Ett ytterligare hinder för att komma vidare är den bostadsbrist som råder i stora delar av landet. Förra sommaren blev vår externa lägenhet röjd. En kvinna blev överfallen och åkte in på sjukhus. Lägenheten var till för kvinnor som inte kunde bo i vårt hus eftersom de hade tonårssöner eller husdjur. Efter överfallet sa vi upp lägenheten då den inte kändes säker. Vi kunde inte ha det skalskydd med koder och bra fönster som vi har i vårt hus, och vi hade inte kontroll över hur folk kom och gick där, berättar Linda på Kvinnojouren i Umeå. Jouren vände sig därför till kommunen för att få en ny extern lägenhet, men där tog det stopp. Trots att över ett år har gått sedan uppsägningen har jouren fortfarande inte fått någon ny lägenhet. Orsaken är bostadsbrist. På kvinnojouren märks det tydligt att de har förlorat ett boende. Lägenheten vi sade upp var en stor trea där vi kunde ha två kvinnor boende samtidigt eller en kvinna med flera barn, en gång bodde en kvinna med åtta barn där, berättar Linda. Nu får de stödsökande kvinnorna i stället trängas i kvinnojourens eget hus, som vanligtvis har plats för fyra kvinnor med barn, som mest upp till tolv personer. Vi har flera gånger trängt in folk som har fått bo på bäddsoffan, i vårt samtalsrum eller i vårt rum för barn. Det är ingen bra lösning. Kvinnojouren har förtursplatser i bostadskön, men Linda konstaterar att det är kö till den kön eftersom även socialtjänstens kvinnofridsmottagning står i förturskön. När en kvinna har bott i det skyddade boendet i tre månader höjer jouren hyran för kommunerna, men det hjälper sällan. Det är i princip ingen som kommer härifrån efter tre månader, säger Linda. Kvinnojouren har haft möte med lokala politiker, där de berättade att de under årets första sex månader tvingades till att neka boende för 31 kvinnor och 30 barn på grund av platsbrist lika många som hela förra året. Bostadsbrist är den främsta orsaken till ökningen av antalet sökande, tror Linda. Det är en jobbig arbetssituation för oss på jouren att träffa dessa kvinnor som vill lämna sina män men inte kunna hjälpa dem. Det tär verkligen på oss, säger hon. I Olofström, en liten ort i Blekinge med cirka invånare, finns visserligen ingen bostadsbrist, men om en kvinna har betalningsanmärkningar kan det ändå vara svårt att få en hyreslägenhet. I vår kommun är socialen inte behjälplig med att skaffa permanent boende. Om en kvinna har valt att lämna mannen och har vänt sig till socialen men inte fått hjälp med varken ett akut eller permanent boende, så jourerna hjälper till med: Besöker eller lägger motioner till kommunfullmäktige och informerar lokala politiker om situationen för de kvinnor som har sökt sig till jouren för stöd. Informerar bostadsbolagen om vad ekonomiskt våld innebär. Utbildar fastighetsskötarna i hur de kan upptäcka våldet och ta kontakt med kvinnorna utan att männen märker det. Företaget Amphi har en interaktiv utbildning för fastighetsägare om samverkan mot våld i nära relationer. Se: 4 kvinnotryck nr

3 försöker vi hitta lösningar så att hon inte behöver flytta tillbaka till förövaren, säger Karin Svensson, vice ordförande på Roks och anställd på Olofströms kvinno- och tjejjour. En kvinna som länge har levt i ett förhållande där hon blivit utsatt för våld av sin partner har ofta förlorat sitt sociala nätverk. Dessutom kan det ibland vara för farligt att flytta hem till släktingar där mannen kan hitta henne. Olofströms kvinno- och tjejjour har byggt upp ett nätverk av fastighetsägare och kvinnojourer i både den egna och i andra kommuner. Att flytta bort från kommunen där förövaren bor kan ibland vara nödvändigt. Olofströms kvinno- och tjejjour har informerat fastighetsägarna om hur ekonomiska maktförhållanden kan se ut för att göra dem medvetna om att kvinnorna ofta inte har betalningsanmärkningar på grund av att de har slarvat. Ekonomiskt våld kan till exempel innebära att mannen ser till att räkningar som står på kvinnan förfaller till betalning, så att hon får betalningsanmärkning. Han kan också lägga över sina lån på henne så att hon blir skuldsatt. När bostadsbolagen har förståelse för detta är chansen större att de vågar hyra ut bostäder till kvinnor som ska lämna jourens lägenhet. Många bostadsbolag vill ha en borgensman, men då får vi förklara att det kan vara extremt svårt för misshandlade kvinnor om de saknar ett socialt umgänge. Det är klart att bolagen behöver sköta sina företag, men vi försöker hitta sätt att kompromissa, till exempel med provkontrakt, säger Karin Svensson. Fastighetsskötarna eller vaktmästarna, som ofta rör sig i bostadsområden och träffar de boende, kan utbildas i hur de kan tänka så att de upptäcker våldet. Med hjälp av utbildningen kan de lättare se när de ska kontakta polisen eller vaktbolag och hur de kan ge kvinnan information om att hjälp finns att få utan att mannen märker något. Vi har också sett fastighetsbolag som har bytt lås gratis när mannen inte vill lämna tillbaka nycklarna, och som har låst portuppgången tillfälligt under hela dygnet då mannen ofredat kvinnan utanför hennes lägenhet, berättar Karin Svensson. K I städer med bostadsbrist kan det vara svårt för stödsökande att hitta en egen bostad efter att de lämnat jourens boende. Hinder för stödsökande att få egen bostad Bostadsbrist i kommunen gör att kvinnan tvingas bo kvar i jourlägenheten längre än planerat, vilket i sin tur leder till brist på plats hos jouren. Hon har skulder och/eller saknar arbete. Flickor under 18 år som bor med förövaren har sällan rätt att få ett eget hyreskontrakt. I de fall där kvinnan bor kvar i den tidigare gemensamma bostaden och mannen flyttar ut, fortsätter han att vara skriven på adressen. Följden blir att hon inte kan få bostadsbidrag (läs mer i Fråga Roks på sidan 19). kvinnotryck nr

4 jourfokus Lyckat samarbete i Göteborg Att få en bostad är svårast i storstäderna, men det finns ändå mycket som en storstadskommun kan göra för stödsökande kvinnor. I Göteborg finns ett aktivt samarbete mellan kommunförvaltningen och kvinnojouren. text: marja beckman I Göteborg finns sex kvinnojourer, en kommunal och fem ideella. Sammanlagt finns 36 platser där kvinnor med barn kan bo. Det handlar främst om kollektivboenden där kvinnorna får eget sovrum men delar på kök och badrum. Den kommunala kvinnojouren har också sju ettor för kvinnor med speciella behov. Det finns dessutom tre Ulrika Lantz Westman, vid Social resursförvaltning i Göteborgs stad. platser för kvinnor i aktivt missbruk hos den kommunala jouren. Via en gemensam webbportal kan socialjouren och kvinnojourerna se på vilka kvinnojourer det finns lediga platser. Jag håller kontakt med de ideella jourerna, följer deras verksamhet och fångar upp deras Kommunen ser att våra kunskaper är viktiga signaler, säger Ulrika Lantz Westman som arbetar vid Social resursförvaltning i Göteborgs stad. Hon handlägger stödet till de ideella organisationerna inom det sociala området, Hushåll som har tillräckligt starka sociala och/eller medicinska skäl kan få förtur till en kommunal bostad. Utsatthet för hot och våld kan vara skäl till att beviljas förtur. Man måste ha remiss från socialtjänsten eller Anki Marchetti, kvinnooch tjejjouren Ada. där de ideella kvinnojourerna ingår. Anki Marchetti vid den ideella kvinnooch tjejjouren Ada tycker att samarbetet med kommunen fungerar bra. Vi upplever att Ulrika Lantz Westman är insatt i våra frågor, försöker driva dem och ser var våra problem finns. Hon kan förstås inte alltid hjälpa oss ekonomiskt, om vi till exempel säger att vi behöver mer resurser för att ta emot en viss målgrupp, men jag upplever att vi talar samma språk, säger Anki Marchetti. Hon tycker också att kommunen tar kvinnojourens frågor på allvar. Göteborg stad håller på att ta fram en ny plan mot våld i nära relationer och alla kvinnojourer har fått vara med och ha åsikter om planen. Kommunen ser att våra kunskaper är viktiga, säger Anki Marchetti. Ett engagemang finns alltså, men mycket mer kan förstås göras. Inte minst mot bostadsbristen. Det finns ett stort behov av fler bostäder och vi önskar att det görs fler satsningar på boenden för utsatta grupper. Är du en misshandlad kvinna med barn som dessutom kanske inte har svenska som modersmål, hur lyckas du då ordna bostad? Det behövs fler billiga hyresrätter, säger Ulrika Lantz Westman. K Förtur till bostad i Göteborg sjukvården för att kunna ansöka. Ofta får hyresgästen först ett andrahandsavtal som kan omvandlas till förstahandskontrakt om allt fungerar. Källa: Boplats Göteborg 6 kvinnotryck nr

5 Annika Labbé, socialsekreterare i Botkyrka kommun. Här finns en lägenhet för män som slår Mannen som slår flyttar ut och kvinnan och eventuella barn får bo kvar hemma. I Botkyrka, söder om Stockholm, är detta verklighet. Eftersom trerummaren har varit bebodd hela året funderar kommunen på att införa ytterligare en manslägenhet. text: elin tjernström och marja beckman För nio år sedan ställde sig Botkyrka kommun frågan varför det är kvinnan som ska flytta när det är mannen som slår. Deras lösning var en lägenhet dit männen som har utövat våld mot den kvinna de har levt och delat bostad med flyttar, så att kvinnan kan bo kvar hemma. Lägenheten har två sovrum, kök och badrum. Sovrummen är privata medan kök och bad delas av männen som bor där. I år har fyra män bott i lägenheten och den har varit bebodd hela året. Det har varit så fullt att vi funderar på att avsätta ytterligare en lägenhet för män, säger Jan Köhler, sessionschef på Boenheten i Botkyrka. Lägenheten fungerar som en jourlägenhet. Det är socialtjänstens utredningsenhet för barn och unga som arbetar för att motivera män som har slagit att flytta ut ur det gemensamma hemmet. Männen behöver inte vara dömda eller anmälda. Ibland har vi erbjudit lägenheten och de har sagt jag vill inte bo där, men jag tar väl mitt pick och pack och flyttar till en kompis. I vissa fall flyttar männen dit eftersom det inte är så lätt att få tag i en ny bostad. I grunden handlar det ändå om säkerhet, att kvinnorna och barnen ska vara fortsatt trygga, säger Annika Labbé, socialsekreterare i Botkyrka kommun. De kvinnors vars män har flyttat till lägenheten är positiva eftersom de har haft kvar sin och barnens trygghet med vänner, skola och förskola. Det är större chans att kvinnan inte går tillbaka till mannen när hon har den sociala tryggheten och inte behöver bryta upp, säger Annika Labbé. Göteborg har ett liknande boende för män som utövar våld mot kvinnor. För att få flytta in där måste han vara motiverad att ändra sitt beteende och genomgå terapi. Tidningen Vårt Göteborg skriver dock att motivationen ibland har bestått i att få slippa häktet ett par dagar. Nu tar Göteborgs kommun bara emot män via socialtjänsten, till exempel efter att en socialsekreterare har slagit larm om att mannen utsätter sin familj för våld. K foto: elin tjernström Lagändring ger stärkt skydd I januari 2014 väntas lagen om kontaktförbud i det egna hemmet stärkas. I den nuvarande lagtexten står att det måste finnas en påtaglig risk för brott om våldsutövaren ska få besöksförbud i det egna hemmet. Regeringen har lagt fram ett förslag om att ta bort ordet påtaglig. Detta innebär att risken för brott inte längre behöver vara akut, utan det räcker med att risken är konkret och tydlig. Den ursprungliga lagen om kontaktförbud i det egna hemmet instiftades Den som får detta förbud får inte besöka, ringa eller på andra sätt kontakta den person som förbudet gäller mot. kvinnotryck nr

6 jourfokus : reportage Förtur borde vara självklart Mer än hälften av alla som söker skyddat boende på landets kvinnojourer avvisas. Bristen på bostäder gör att redan inskrivna stannar på boendena längre. I Marks kommun ges kvinnojourens stödsökande förtur i den kommunala bostadskön. text: linda asmar foto: frida ekman Dropp. Dropp. Dropp. Vatten droppar ner från de vita barnsängkläderna som är mönstrade med stora grå elefanter. Överkastet och örngottet hänger på ett ställ i hallen i det skyddade boendet och ljudet av vatten som slår i golvet är det enda som hörs. Kvinnorna som bor där är inne på sina rum och boendets gemensamma kök och vardagsrum är noggrant i iordningställda. Alldeles intill klädstället står en dammig mynttelefon som skvallrar om en tid innan mobiltelefonen blev varje persons ägodel. Den används faktiskt fortfarande, mest för att anhöriga ska kunna ringa till de boende när kontoret är obemannat. Men ibland ringer även kvinnorna ut härifrån eftersom det är skyddat nummer, säger Madeleine Persson, ordförande och en av grundarna av kvinnojouren i Mark, som ligger sju mil utanför Göteborg. För tillfället bor det tre kvinnor på boendet medan två platser står tomma. Men det kan ändras på någon timme, påpekar Madeleine. Hon har varit med om mycket snabba kast sedan starten år 2001, då hon och kollegan Annelie Synnergren, som bägge är undersköterskor med inriktning på psykiatri, tog initiativ till att starta kvinnojouren. Vi hade hört talas om och mött kvinnor som utsatts för våld i nära relationer och tyckte det var förfärligt att kvinnorna i närområdet tvingades söka hjälp i grannkommunens jour, säger Annelie Synnergren. Men vi hade ingen aning om i vilken utsträckning behovet fanns, vi mötte nästan omgående hedersrelaterat våld, trafficking, fruimport med mera. Det var mycket värre än vad vi hade trott, säger Madeleine. Efter några månaders ideellt arbete anställde kvinnojouren en person och kort därefter ytterligare en behovet var stort. Första året tvingades jouren avvisa elva kvinnor som sökte skyddat boende, då hade de bara rum för två kvinnor i taget och det blev fullt på en gång. I fjol, drygt tolv år senare, hjälpte kvinnojouren 19 kvinnor med skyddat boende. Madeleine och Annelie har kämpat för att få fler boenden särskilt efter att grannkommunen stängde sin jour och trycket ökade ytterligare. En dag var de inbjudna till ett möte med kommunens ledande parti och det var där som fröet till ett viktigt beslut planterades. Jag berättade om vår verksamhet och för att de bättre skulle förstå vad vi gjorde tog jag upp ett konkret fall med en mycket illa slagen kvinna som var i stort behov av ett nytt boende, säger Madeleine och fortsätter: Kvinnan hade fått en bostad, men på bottenplan, och nu skulle hennes man släppas ur fängelset. Hon var säker på att han skulle hitta henne där, så hon ville ha hjälp att byta lägenhet. Många blev berörda av historien och när kvinnorna sedan var på väg ut från mötet så blev de stoppade av en politiker. Han hade ett förslag, sa han. Det visade sig att han satt i det kommunala bostadsbolaget Marks Bostads styrelse, och tyckte att dessa kvinnor som var så utsatta borde få förtur i bostadskön. Vi blev såklart glada av förslaget men vågade inte hoppas på något, säger Annelie. kvinnojouren i mark Antal anställda: 3 deltidsanställda Antal ideella jourkvinnor: 15 När jouren grundades: 2001 Antal stödsökande som tagits emot under 2012: 132 st Antal stödinsatser 2012: 1260 st Antal boende 2012: 19 8 kvinnotryck nr

7 Dagen därpå hade bostadsbolaget styrelsemöte. Och så var det klart efteråt de hade klubbat igenom förslaget! Det gick väldigt smidigt, säger Annelie. I dag, cirka tio år senare, har samarbetet med allmännyttans bostäder gjort att fyra till fem kvinnor per år kunnat nyttja möjligheten att inom några månaders tid få ett hyreskontrakt. Det i sin tur har gjort att de bor kortare tid hos oss, i genomsnitt stannar kvinnorna i våra boenden tre till fyra månader. Det har ju även betytt att vi kunnat ta emot fler kvinnor, säger Madeleine och fortsätter: Vi är väldigt tacksamma för det här och det bygger såklart på ett ömsesidigt förtroende mellan oss och bostadsbolaget. Jag tycker att detta borde vara en självklarhet hos landets alla kommunala bostadsbolag. En kvinna på flykt från sin man har inte valt detta och det borde, liksom personer med medicinska skäl, anses vara ett socialt skäl att få en bostadsanpassning. Det är lika lite självvalt som en person som råkar ut för en svår olycka och behöver en anpassad bostad på grund av funktionshinder. En utopi vore såklart att det är förövaren, mannen, som får flytta från parets gemensamma boende och att han får ett utökat kontaktförbud så att kvinnan och barnet får bo kvar och känna sig trygga. Men vi är långt därifrån, säger Annelie. Både hon och Madeleine är i dag, utöver sina styrelseuppdrag i kvinnojouren, även anställda på 80 procent. De är stolta över sin verksamhet och försöker inspirera andra jourer att ställa krav på sina kommuner för att få samma stöd. Vi skryter ofta med hur vi har det här. Alla jourer borde lyfta frågan med sina politiker och verkligen trycka på och inte ge upp, säger Annelie. Madeleine inflikar: Ja, tänk på att det är valår nästa år. Passa på nu! K Vi var alldeles paffa här. Vi var såklart jätteglada att det hade gått så lätt, säger Annelie Synnergren (till vänster) efter att kommunalpolitikerna i Mark klubbat igenom beslutet att låta utsatta kvinnor få förtur i bostadskön. Till höger syns joursystern Madeleine Persson. kvinnotryck nr

8 jourfokus : enkät Har det hänt under det senaste året, att kvinnor tvingats återvända till förövaren på grund av att de inte har lyckats hitta en ny bostad? 5,7 % 3,8 % 34 % Ja Nej Vet ej 56,6 % Inga kvinnor har haft behov av ny bostad Kamp för bostadsförtur lönar sig ibland Många kvinnojourer vittnar om en stor bostadsbrist. I en del kommuner får kvinnojourerna förtur i bostadskön åt sina stödsökande kvinnor, medan andra kommuner inte ger det. text: marja beckman Hur kan er kommun hjälpa kvinnor som behöver slussas vidare från jourens lägenhet till en egen bostad? Så löd Kvinnotrycks första fråga till Roks 77 kvinnojourer. 53 svarade, vilket är en svarsfrekvens på 69,7 procent. Här nedan finns ett urval av svaren. Bostadsfrågan är det absolut största problemet som vi ser det!, skriver en jour och tillägger att kvinnor som kommer från andra kommuner och som dessutom saknar egen inkomst är mest utsatta. Då vill det till att det finns en god vilja på de olika socialkontoren så att de kan samarbeta och flytta över kvinnan till den kommun hon vill bosätta sig i. Hos de privata värdarna har man ingen chans om man inte har egen inkomst. Svaren varierar stort mellan jourerna. En del skriver kort Ingen hjälp, ingen förtur medan andra berättar att kvinnojouren har arbetat mycket för att få ett bättre samarbete med fastighetsägarna i närområdet. Ihärdighet och mycket tjat från kvinnojourernas gentemot socialtjänsten och bostadsbolagen kan ibland löna sig. Jouren driver ett projekt där en anställd skapat kontakter med ortens hyresvärdar, vi vet vilka som är villiga att anstränga sig lite extra, och också vilka som inte är intresserade alls av att få hyresgäster förmedlade från oss (de finns tyvärr). När inflyttning är aktuell tar jouren kontakt med kommunen, eftersom det har hänt att ursprungskommunen som kvinnan/familjen flytt ifrån har dumpat henne, trots att hon behövt fortsatta insatser (försörjningsstöd och liknande). Socialtjänsten anser att ursprungskommunen har ansvar så länge det finns insatser för kvinnan/familjen, åtminstone ska de ta kontakt och föra en dialog. En jour förklarar att de gärna sitter med kvinnan som stöd när hon ringer till hyresvärdar. Men det är socialtjänstens ansvar när de har placerat en kvinna hos oss, att se till att hjälpa henne med att söka en lägenhet. Samma jour skriver att det vore rena drömmen om kommunen gav förtur till kvinnor som varit utsatta för våld i nära relationer. Kvinnojourer i fyra glesbygdskommuner svarar att där är det förhållandevis lätt att få förtur eftersom det inte råder någon bostadsbrist. Två jourer svarar att kommunens bostadsbolag ger förtur till kvinnor med yngre barn. Bostadsbrist är kanske inte det enda skälet till att en kvinna flyttar tillbaka till förövaren. Men när Kvinnotryck ställde frågan Har det hänt under det senaste året, att kvinnor tvingats återvända till förövaren på grund av att de inte har lyckats hitta en ny bostad? svarade 18 av 53 kvinnojourer ändå ja. Det går inte att bortse från att bostadsbristen utgör en fara för många stödsökande kvinnor. K 10 kvinnotryck nr

9 krönika : jourfokus Det går att bygga bara den politiska viljan finns Mitt hem är min borg. Där ska jag kunna finna tryggheten. Men när över hälften av landets kommuner har bostadsbrist och alltför många saknar ett eget hem kan tryggheten kännas långt borta. Det är naturligtvis extra svårt för dem som dessutom måste ta sig ur en ohållbar livssituation. När kommuner runt om i landet inte kan få fram skyddade boenden för utsatta kvinnor visar sig bostadsbristen från en av sina värsta sidor. På många håll vittnar socialtjänsten om att läget blir allt mer akut och att det blir allt svårare för dem att hitta lösningar. De möter dessutom helt nya grupper i sitt arbete. Många av dem som vänder sig till socialtjänsten gör det enbart för att de saknar bostad eller behöver en tillfällig boendelösning, de har ingen social problematik i övrigt. Att hyra en lägenhet i andra, tredje eller fjärde hand är det alternativ som återstår för många. Det är inte så svårt att föreställa sig hur oöverstigligt det steget måste vara för de kvinnor som redan tvingats uppbåda allt mod de har för att lämna en våldsam relation. Den som har resurser i form av pengar på banken, en hög lön, goda sociala kontakter eller släktingar som kan finansiera ett lägenhetsköp klarar sig oftast även i tider av bostadsbrist. För alla dem som inte hör till den här kategorin gäller förstås motsatsen. Har de dessutom någon tidigare betalningsanmärkning gör de sig icke besvär på bostadsmarknaden. Bostadsbolagen ställer höga krav på inkomst och fast anställning för att få hyra en bostad. Och bostadsrätter och villor har ett prisläge som är ouppnåeligt för väldigt många. Då måste det finnas rimliga alternativ. Mitt hem är min borg uttrycker den djupare innebörd det betyder att ha en egen bostad. Att bo handlar inte bara om att ha tak över huvudet. Man måste kunna stänga sin dörr bakom sig. Hemmet är själva utgångspunkten för hur resten av ens liv gestaltar sig. Det är där tryggheten ska finnas. Men när tryggheten inte finns där så måste det finnas en möjlighet att hitta ett tryggt boende på annat håll. Tyvärr finns inte den möjligheten i bostadsbristens Sverige. Många utsatta kvinnor blir därför helt beroende av kvinnojourernas hjälp när övriga samhället sviker. Antingen tvingas man bo kvar på kvinnojourens tillfälliga boende alldeles för länge eller tvingas de bo tillfälligt på vandrarhem och i andra nödlösningar. I allra värsta fall kan det leda till att man inte ser nåt alternativ till att stanna kvar hos den som misshandlar. Sveriges kvinnojourer tar ett mycket stort samhällsansvar, inte bara genom att erbjuda skydddat boende utan också genom den opinionsbildning de bedriver för att förändra samhället. Dessutom arbetar de på många håll aktivt med kommunerna för att stärka samarbetet. I exempelvis Marks kommun har utsatta kvinnor förtur i bostadskön. Så borde det naturligtvis vara i fler kommuner. Men många tror tyvärr att bostadsbristen inte handlar om politik utan att möjligheten att hitta ett boende är helt beroende av dem själva, oavsett om det byggs nya bostäder eller inte. Och oavsett hur deras egen livssituation ser ut. Så är det naturligtvis inte. Politiken har ett stort ansvar för och en stor påverkan på bostadsbyggandet i landet. Det går att bygga bostäder om bara den politiska viljan finns. Och det går att erbjuda kvinnor som behöver ett tryggt boende ett alternativ till en otrygg hemsituation. Allt annat är ett fattigdomsbevis för Sverige. K Barbro Engman är förbundsordförande i Hyresgästföreningen som är en partipolitiskt obunden medlemsorganisation för hyresgäster. Föreningen arbetar för att alla ska ha rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Över en halv miljon hushåll är med i Hyresgästföreningen. Barbro Engman har en blogg där bostadsfrågor diskuteras: barbroengman. blogspot.com Hon har en bakgrund inom fackförbundsrörelsen och på 1970-talet var hon politiker i Socialdemokraterna, men har nu lämnat partiet. När tryggheten inte finns där så måste det finnas en möjlighet att hitta ett tryggt boende på annat håll foto: jan danielsson kvinnotryck nr

Kvinnor / Barn jouren tvingades avvisa Hösten sept-nov 2012. avvisa Hela år 2011

Kvinnor / Barn jouren tvingades avvisa Hösten sept-nov 2012. avvisa Hela år 2011 BILAGA 1: Statistik och kommentarer ang. avvisningar av kvinnor och barn från kvinnojourernas boenden 2011 och sept-nov 2012 Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR, info@kvinnojouren.se Kontakt:

Läs mer

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Roks är en feministisk organisation, partipolitiskt och religiöst obunden, som verkar för kvinnors och flickors rättigheter och frigörelse,

Läs mer

RAPPORT 2: FÖRDJUPNING Stockholms län Bostadsbristens konsekvenser för våldsutsatta kvinnor och barn

RAPPORT 2: FÖRDJUPNING Stockholms län Bostadsbristens konsekvenser för våldsutsatta kvinnor och barn RAPPORT 2: FÖRDJUPNING Stockholms län Bostadsbristens konsekvenser för våldsutsatta kvinnor och barn Innehåll - Övergripande om fullbeläggning på kvinnojourernas skyddade boenden - Exempel: Sollentuna

Läs mer

Motion för yttrande - Förtur för våldsutsatta

Motion för yttrande - Förtur för våldsutsatta UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2013-10-22 198 Motion för yttrande - Förtur för våldsutsatta Dnr SN 2013/0459 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad 2013-10-14 Yttrande ska enligt 5 kap. 11 andra stycket socialtjänstlagen

Läs mer

VÄGEN TILL EGEN BOSTAD

VÄGEN TILL EGEN BOSTAD VÄGEN TILL EGEN BOSTAD Information om socialtjänstens arbete med bostadsfrågor Östervåla Harbo Vittinge Huddunge Tärnsjö Runhällen Morgongåva Heby Vem kan ha rätt till bostad via socialtjänsten? I Socialtjänstlagen

Läs mer

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn 2009-05-06 dnr 40/09-750 1 Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn I Älvsbyns kommun ska våldsutsatta kvinnor och alla barn som bevittnat eller själva

Läs mer

Rapport boendestöd per april 2013

Rapport boendestöd per april 2013 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2013-05-23 Diarienummer UAN-2013-0312 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Rapport boendestöd per april 2013 Förslag

Läs mer

Helsingborgs stads bostadssociala program

Helsingborgs stads bostadssociala program KÄRNFASTIGHETER 2013-12-13 SID 1(12) Helsingborgs stads bostadssociala program Inledning I den här rapporten följer en översyn av det bostadssociala programmet. Syftet med rapporten är att kartlägga stadens

Läs mer

Varningssignaler och råd

Varningssignaler och råd Varningssignaler och råd Innan första slaget Var uppmärksam på hans kvinnosyn Lyssna när din partner talar om kvinnor i allmänhet, om han kommenterar hur de klär sig och hur han värderar kvinnliga kollegor.

Läs mer

Guide för bostadssökande

Guide för bostadssökande Guide för bostadssökande 1 Innehåll Sök bostad - steg för steg 3 Frågor & svar registrering 6 Frågor & svar söka bostad 8 Frågor & svar visning 10 Frågor & svar byte och flyttning 11 Frågor & svar övriga

Läs mer

Guide för bostadssökande

Guide för bostadssökande Guide för bostadssökande Innehåll Sök bostad - steg för steg 3 Frågor & svar registrering 6 Frågor & svar söka bostad 8 Frågor & svar visning 10 Frågor & svar byte och flyttning 11 Frågor & svar övriga

Läs mer

Så söker du bostad eller bilplats

Så söker du bostad eller bilplats Så söker du bostad eller bilplats 1 Innehåll Så söker du - steg för steg 3 Frågor & svar ställa sig i kö 6 Frågor & svar söka bostad och bilplats 8 Frågor & svar visning 10 Frågor & svar byte och flyttning

Läs mer

Det ska vara enkelt att söka bostad

Det ska vara enkelt att söka bostad Det ska vara enkelt att söka bostad 1 2 3 4 Här behöver du inga vassa armbågar Visst kan det vara svårt och omständligt att söka bostad. Man tröttnar lätt på att hålla kontakt med alla fastighetsägare

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Malmö och Lund som bor i egen bostad har minskat från 64 procent 2003

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

Guide för bostadssökande

Guide för bostadssökande Guide för bostadssökande Samma regler för alla - enkelt och rättvist Vi hyr ut nästan 9 000 bostäder i välskötta fastigheter runt om i Kristianstads kommun. Vårt mål är att erbjuda tryggt och trivsamt

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Stockholms län som bor i egen bostad har minskat från 50 procent 2009

Läs mer

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin.

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin. HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN 30 000 bostäder har byggts de senaste 5 åren. 75 000 hade behövts för att motsvara befolkningsökningen. 56 % eller mer än varannan

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV UPPLANDS-BRO SIGTUNA ATT ANSÖKA OM FÖRTUR TILL BOSTAD Du som har starka medicinska behov, sociala behov eller en allvarlig hotbild kan ansöka om förtur till

Läs mer

Kommunal hyresgaranti - möjlighet till eget boende

Kommunal hyresgaranti - möjlighet till eget boende Kommunal hyresgaranti - möjlighet till eget boende Allmän information s 3 För dig som hyresgäst s 4 För dig som hyresvärd s 5 För kommuner s 6 Ordlista s 7 2 Kommunala hyresgarantier En kommunal hyresgaranti

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att hyra ny bostad är en stor händelse, speciellt om det är den första egna lägenheten. Här finns lite användar information: Innehåll 1. Avtal 2. Besittningsskydd

Läs mer

1206:01. oenden i Stockholm

1206:01. oenden i Stockholm oenden i Stockholm ra alternativa boendeformer att välja bland. Bostadsförmedling i seniorlägenheter och trygghetsbostäder. Dessutom finns ende för dig med större behov av service och omvårdnad. r som

Läs mer

Värden hjälpte dem att skiljas

Värden hjälpte dem att skiljas Värden hjälpte dem att skiljas När Eva och Jake Palm skulle skiljas fick de hjälp av sin hyresvärd. Jake kunde flytta till en trea ett stenkast bort medan Eva bodde kvar. Det gjorde skilsmässan lättare.

Läs mer

Ge ungdomar möjlighet till egen lägenhet i (S)tockhol(m)

Ge ungdomar möjlighet till egen lägenhet i (S)tockhol(m) inte bo hos kompisar och hos mina syskon under hela mitt liv, det har jag ju gjort sedan januari 2005 och det gör ja ande. För att jag inte vet hur länge jag får bo kvar, och var jag ska bo sen. Jag ser

Läs mer

Yttrande från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, 2010-03-31

Yttrande från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, 2010-03-31 Folkbokföringen (SOU 2009:75) Yttrande från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, 2010-03-31 Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks, är en feministisk

Läs mer

Skyddsnät saknas. - en rapport om mäns våld mot kvinnor i Skåne, Stockholms och Västra Götalands län.

Skyddsnät saknas. - en rapport om mäns våld mot kvinnor i Skåne, Stockholms och Västra Götalands län. Skyddsnät saknas - en rapport om mäns våld mot kvinnor i Skåne, Stockholms och Västra Götalands län. 1 Innehåll Inledning 3 Feministiskt initiativs slutsatser 4 Tillvägagångssätt 5 Resultat 6 Reflektioner

Läs mer

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder Kvinnojouren Nina är en verksamhet av Irakiska Kommittén för Kvinnors Rättigheter (IKKR). I sitt arbete mot våld och hedersrelaterad våld tar kvinnojouren

Läs mer

Hot och våld i nära relationer. vägledning, stöd och skydd

Hot och våld i nära relationer. vägledning, stöd och skydd Hot och våld i nära relationer vägledning, stöd och skydd Planera för din säkerhet Tänk ut säkra platser i närområdet. Lär dig viktiga telefonnummer/adresser utantill till någon som kan hjälpa dig. Bestäm

Läs mer

Hur bor du egentligen?!

Hur bor du egentligen?! En broschyr om boende Hur bor du egentligen?! Regler om hyra av bostad finns i Jordabalken (1970:994) kap. 12. I Jordabalkens mening räknas både studentrum och lägenhet som bostadslägenhet. En annan definition

Läs mer

Här kommer en sammanställning av viktigare regler att tänka på kring andrahandsuthyrning.

Här kommer en sammanställning av viktigare regler att tänka på kring andrahandsuthyrning. Andrahandsuthyrning Här kommer en sammanställning av viktigare regler att tänka på kring andrahandsuthyrning. 1. Uthyrning av hel bostad Hyresavtal Hyresrätter, bostadsrätter och villor kan hyras ut i

Läs mer

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO KVINNOFRID Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för Kalix kommun, IFO Polismyndigheten Kalix sjukhus Kvinnojouren Svenska Kyrkan POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Kartläggning av hemlösa år 2013. 2014-02-12 Vår referens. Karin Andersson Utvecklingssekreterare. Karin.Andersson@malmo.

Tjänsteskrivelse. Kartläggning av hemlösa år 2013. 2014-02-12 Vår referens. Karin Andersson Utvecklingssekreterare. Karin.Andersson@malmo. SIGNERAD 2014-01-28 Malmö stad Stadskontoret 1 (10) Datum 2014-02-12 Vår referens Karin Andersson Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse Karin.Andersson@malmo.se Kartläggning av hemlösa år 2013 STK-2013-969

Läs mer

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden Motion 38 Motion 39 med utlåtanden 106 Motion 38 Kortare handläggningstider vid behov av tvångsförvaltning. Hyresgästföreningen får ibland ärenden om dålig teknisk förvaltning och bristande underhåll.

Läs mer

Stoppa mäns våld mot kvinnor

Stoppa mäns våld mot kvinnor Stoppa mäns våld mot kvinnor Mäns våld drabbar kvinnor i alla åldrar och samhällsklasser Ett samarbete mellan socialtjänsten, förskolan, skolan, polisen, landstinget, Brottsofferjouren och Kvinnojouren

Läs mer

Vägledning för Hyresgarantier

Vägledning för Hyresgarantier Vägledning för Hyresgarantier Januari 2012 2(9) INNEHÅLL 1 Versionshantering... 3 2 Syfte... 3 3 Vad är en kommunal hyresgaranti?... 3 4 För vem?... 4 4.1 Behovsprövning... 4 5 Omfattning på hyresgarantin...

Läs mer

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN En ändrad inställning gentemot andrahandsuthyrning och inneboende kan halvera dagens bostadsbrist. Det visar en ny undersökning utförd av Nepa på uppdrag

Läs mer

Hot och våld i nära relationer. - vägledning, stöd och skydd

Hot och våld i nära relationer. - vägledning, stöd och skydd Svenska Hot och våld i nära relationer - vägledning, stöd och skydd Bergs kommuns vision är att ingen i kommunen utsätts för våld eller hot om våld i nära relation www.berg.se Planera för din säkerhet

Läs mer

Utmaningar på bostadsmarknaden

Utmaningar på bostadsmarknaden ) 1 (5) Handläggare Datum Kikki Liljeblad 20140116 Samhällsplanerare 072-247 13 56 Utmaningar på bostadsmarknaden Bostadsplanering är en komplex fråga. Många faktorer påverkar och kommunen har bara rådighet

Läs mer

Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion väckt av Marie Fors (S) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-03-10 SN-2015/378.271 1 (3) HANDLÄGGARE Anna-Karin Sandén 08-535 377 04 Anna-Karin.Sanden@huddinge.se Socialnämnden Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion

Läs mer

Hur kommuner kan vända utvecklingen med att allt fler barn berörs av vräkning

Hur kommuner kan vända utvecklingen med att allt fler barn berörs av vräkning Hur kommuner kan vända utvecklingen med att allt fler barn berörs av vräkning Rekommendationer från nio kommuner, Barnombudsmannen och Kronofogden i en dialog den 13 oktober 2011. Dnr 9.6:0612/11 1 Innehåll

Läs mer

Revisionsrapport. Arbete kring hemlösa. Halmstads kommun. Christel Eriksson. Januari 2012

Revisionsrapport. Arbete kring hemlösa. Halmstads kommun. Christel Eriksson. Januari 2012 Revisionsrapport Arbete kring hemlösa Halmstads kommun Christel Eriksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund 2 3 Granskningsresultat 3 3.1 Socialstyrelsens kartläggning av hemlösa 2011 3

Läs mer

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011 Våld i nära relationer Handlingsplan för socialnämnden 2011 1 Utgångspunkter Enligt 5 kap 11 andra stycket socialtjänstlagen ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta

Läs mer

Riktlinjer för försöksboende

Riktlinjer för försöksboende Styrdokument, riktlinjer Väsby Välfärd, individ-och familjeomsorgen 2014-01-28 Kvalitets-och utvecklingsledare Carin Erlandh Engman 08-590 975 10 Dnr Fax 08-590 733 41 SÄN/2014:30 carin.erlandengman@upplandsvasby.se

Läs mer

SKYDDSNÄT ELLER TRASSEL?

SKYDDSNÄT ELLER TRASSEL? SKYDDSNÄT ELLER TRASSEL? HJÄLPPROCESSEN FÖR VÅLDSUTSATTA KVINNOR OCH BARN En hjälpreda för att se sammanhang och göra effektiva insatser Materialet är gjort med utgångspunkt i samverkande verksamheter

Läs mer

Kommunal hyresgaranti. möjlighet till eget boende

Kommunal hyresgaranti. möjlighet till eget boende Kommunal hyresgaranti möjlighet till eget boende 2 För dig som hyresgäst Du som har ekonomiska förutsättningar att betala hyra men ändå saknar ett eget boende har möjlighet att söka en kommunal hyresgaranti.

Läs mer

Kvinnojouren ställer upp för kvinnor som blivit utsatta för fysiskt eller psykiskt våld eller känner sig hotade och behöver någon att tala med.

Kvinnojouren ställer upp för kvinnor som blivit utsatta för fysiskt eller psykiskt våld eller känner sig hotade och behöver någon att tala med. Kvinnojouren i Mark är en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden Kvinnojouren ställer upp för kvinnor som blivit utsatta för fysiskt eller psykiskt våld eller känner sig hotade och behöver

Läs mer

Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017. Fastställd av socialnämnden 2015-09-23

Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017. Fastställd av socialnämnden 2015-09-23 Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017 Fastställd av socialnämnden 2015-09-23 Tyresö kommun 2 (9) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Inriktning... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 3 2.3 Målgrupp...

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Utbildnings- och omsorgsnämnden 2011-04-18 62 Reviderad 2013-06-11 540 Inom Älvkarleby kommuns skall våldsutsatta kvinnor och

Läs mer

Att vara hyresgäst. vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst. vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst vad du får och inte får göra 1 Att vara medlem i Hyresgästföreningen har sina fördelar. n Vi kan berätta vilka rättigheter du har som hyresgäst. Vi vet vad du har rätt att själv göra

Läs mer

Förvaltningsövergripande samarbete i bostadsfrågor. Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Förvaltningsövergripande samarbete i bostadsfrågor. Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar ESLÖVS KOMMUN Sabina Lindell 0413-627 28 Utlåtande 110825 Vård- och omsorgsnämnden st.> INVESTOR D PEOPLE Förvaltningsövergripande samarbete i bostadsfrågor Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor antogs

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Tjörn Möjligheternas ö Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av

Läs mer

Bygg för unga och studenter

Bygg för unga och studenter Bygg för unga och studenter Sida 1 (7) Bygg för unga och studenter Det socialdemokratiska löftet till Stockholms unga och studenter är att vi ska bygga 12 000 hyresrätter anpassade för unga och studenter

Läs mer

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Ökad inflyttning är positivt för Eksjö kommun Invandring är idag den största tillväxtfaktorn för befolkningsutvecklingen i vår kommun. Utan den skulle

Läs mer

Regeringsuppdrag etableringshinder. Peter Karpestam

Regeringsuppdrag etableringshinder. Peter Karpestam Regeringsuppdrag etableringshinder Peter Karpestam Uppdraget Del 1: Belysa konkreta etableringsproblem med fokus på områden där kunskap saknas. Del 2: Lämna förslag på åtgärder som kan underlätta för svaga

Läs mer

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? - Lättläst Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst Om oss Var med i Hyresgästföreningen lättläst Om Hyresgästföreningen I den här broschyren kan du läsa om Hyresgästföreningen. Vi berättar om vilka vi är, vad vi gör och vad vi tror på. Ring oss på telefon

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet - en halvtidsavstämning av hur stadsdelarna når upp till målen i Stockholms stads program för kvinnofridmot våld i nära relationer Alla Kvinnors

Läs mer

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Socialförvaltningen Boendeenheten Tjänsteskrivelse 1(6) Karin Säfström 046-35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden i Lund Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Sammanfattning

Läs mer

Rutiner vid kommunal hyresgaranti

Rutiner vid kommunal hyresgaranti 1 (4) Vår handläggare Jenny Bolander Förvaltningschef Ert datum Er beteckning Rutiner vid kommunal hyresgaranti Bakgrund Inom ramen för socialtjänstlagen ansvarar socialnämnden i s kommun för att hantera

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet

Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet Våld mot kvinnor med missbrukseller beroendeproblem Länge en sparsamt belyst fråga! Men uppmärksammad i: - Att ta ansvar

Läs mer

Vi är många som vill hjälpa. Stöd och råd till kvinnor som blivit utsatta för våld eller kränkningar.

Vi är många som vill hjälpa. Stöd och råd till kvinnor som blivit utsatta för våld eller kränkningar. Vi är många som vill hjälpa Stöd och råd till kvinnor som blivit utsatta för våld eller kränkningar. Stora broschyren.pgm 2-3 Våld används för att få en person att göra något som hon inte vill, eller få

Läs mer

Råd till våldsutsatta kvinnor och barn. Information till dig som bor i Luleå och Boden

Råd till våldsutsatta kvinnor och barn. Information till dig som bor i Luleå och Boden Råd till våldsutsatta kvinnor och barn Information till dig som bor i Luleå och Boden Att många människor i samhället utsätts för hot och våld inom hemmets väggar är ett samhällsproblem. Dessutom är det

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrningspolicy Hur får man möjlighet att hyra en lägenhet hos Atrium Ljungberg? I första hand förmedlas våra bostäder genom Bostadsförmedlingen. Atrium

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-03-11 SN 2014/0140 0480-450885

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-03-11 SN 2014/0140 0480-450885 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-03-11 SN 2014/0140 0480-450885 Socialnämnden Hemlöshet 2014 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program mot hemlöshet Hemlöshet 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande Styrning Nationella jämställdhetspolitiska mål: Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv 1. En jämn fördelning av makt och inflytande 2. Ekonomisk jämställdhet 3. En jämn

Läs mer

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Bostadsbeståndet i Stockholmsregionen förändring med nuvarande tendenser 140 120 100 80 60 Äganderätt Bostadsrätt Dyr

Läs mer

Har du råd att bo i Stockholm?

Har du råd att bo i Stockholm? www.stockholmsvanstern.se Har du råd att bo i Stockholm? En bostadspolitisk rapport av Georgios Tsiroyannis och Katja Olofsson (statistiska beräkningar) beställd av Stockholmsvänstern, juni 2014. Innehåll

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

HUR VILL DU BO? EN BROSCHYR OM HUR BOENDET SER UT I SVERIGE OCH HUR UNGA BLOGGAR OM SITT BOENDE. hur vill du bo? 1

HUR VILL DU BO? EN BROSCHYR OM HUR BOENDET SER UT I SVERIGE OCH HUR UNGA BLOGGAR OM SITT BOENDE. hur vill du bo? 1 HUR VILL DU BO? EN BROSCHYR OM HUR BOENDET SER UT I SVERIGE OCH HUR UNGA BLOGGAR OM SITT BOENDE hur vill du bo? 1 VAD ÄR ALLMÄNNYTTAN? Varje kommun har ansvar för att invånarna i kommunen har HUR VILL

Läs mer

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur. Se Sambandet. i samarbete med. Se Sambandet inlaga kort.indd 1 2013-05-29 09.

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur. Se Sambandet. i samarbete med. Se Sambandet inlaga kort.indd 1 2013-05-29 09. Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet i samarbete med Se Sambandet inlaga kort.indd 1 2013-05-29 09.38 Copyright: Nathalie Nordén & Carin Holmberg och Se Sambandet. Layout:

Läs mer

upprätthålla telefonjour för stöd och rådgivning till behövande personer guida de hjälpsökande att hitta rätt bland samhällets hjälpinstanser

upprätthålla telefonjour för stöd och rådgivning till behövande personer guida de hjälpsökande att hitta rätt bland samhällets hjälpinstanser Verksamhetsplanering 2014 1 Ängelholm 140202 Förslag till verksamhetsplanering för verksamhetsåret 2014 Vision: Ett jämställt samhälle fritt från våld Syfte Kvinnojouren i Ängelholm är en ideell förening,

Läs mer

tudentbostäder n Luleå n Piteå n Skellefteå n Kiruna

tudentbostäder n Luleå n Piteå n Skellefteå n Kiruna tudentbostäder n Luleå n Piteå n Skellefteå n Kiruna Bo bra när du pluggar vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet finns på 4 orter, Luleå, Piteå, Skellefteå och Kiruna. På alla orter

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna? Malmö och Lund 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna? Malmö och Lund 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna? Malmö och Lund 13 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 SAMMANFATTNING Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Andelen unga vuxna som bor i egen

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN. - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan

FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN. - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan Strävar du efter att skapa rörlighet på bostadsmarknaden eller att få in unga på bostadsmarknaden? Eller vill du

Läs mer

Bestridan mot förslag till beslut om slutgiltigt bostadsbidrag för 2005 med hänvisning till särskilda skäl. Lukas Johansson 831018-2475

Bestridan mot förslag till beslut om slutgiltigt bostadsbidrag för 2005 med hänvisning till särskilda skäl. Lukas Johansson 831018-2475 Till: Försäkringskassan Box 1137 172 23 Sundbyberg Bestridan mot förslag till beslut om slutgiltigt bostadsbidrag för 2005 med hänvisning till särskilda skäl Lukas Johansson 831018-2475 Solna 19 februari

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Svar på medborgarförslag om boende för de som inte är kreditvärdiga

Svar på medborgarförslag om boende för de som inte är kreditvärdiga '?1 ~??'! ;';'~ :-p Bilaga is 2014/186/1 m~~~~ KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp 1(2) 2014~09-22 D!ARIENR: 2014/40 Ink. 2014-09- 2 4 o;oc;e"' ZrA4-/ 40 IAktb;laga -::;. Dpb: l Svar på medborgarförslag om boende

Läs mer

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrningspolicy Hur får man möjlighet att hyra en lägenhet hos Atrium Ljungberg? Bostadsförmedlingen/Atrium Ljungbergs egen intressebank Interna sökande

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Kartläggning av hemlöshet Helsingborgs stad 2013. Redovisning av akut hemlöshet situation 1

Kartläggning av hemlöshet Helsingborgs stad 2013. Redovisning av akut hemlöshet situation 1 Kartläggning av hemlöshet Helsingborgs stad Redovisning av akut hemlöshet situation Carin Nilsson Mars Innehållsförteckning Sammanfattning... Inledning... Socialstyrelsens definition av hemlöshet... Målgrupp

Läs mer

2015-09-16. Svar på motion Utanförskap i hemlöshet

2015-09-16. Svar på motion Utanförskap i hemlöshet TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) 2015-09-16 Socialnämnden Dnr Son 2015/203, Kst 2015/85 Svar på motion Utanförskap i hemlöshet Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialnämnden översänder förvaltningens

Läs mer

En riktig bostadsförmedling. Skånes största bostadsförmedling

En riktig bostadsförmedling. Skånes största bostadsförmedling Boplats En riktig bostadsförmedling Skånes största bostadsförmedling 1 När åren går så förändras dina behov av bostad. Från den allra första lilla studentlägenheten går kanske stegen till en större som

Läs mer