foto: marja beckman konstverk: lars arrhenius jourfokus: Boende

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "foto: marja beckman konstverk: lars arrhenius jourfokus: Boende"

Transkript

1 foto: marja beckman konstverk: lars arrhenius J jourfokus: Boende En kvinna söker hjälp för att komma undan en man som utsätter henne för våld. Hon får komma till kvinnojourens jourlägenhet och stannar där en tid. Men hur ska hon komma vidare därifrån? I flera delar av landet råder stor bostadsbrist och det är svårt att få tag i en hyresrätt. En del av de kvinnor som har bott i jourens lägenhet kan bli nekade hyreskontrakt om de saknar inkomst eller har skulder. Det sociala nätverket kan också ha försvunnit för den vars livsutrymme kvävts under flera år. På följande sidor berättar jourkvinnor vilken situation de står inför. Möt representanter från kommuner och Hyresgästföreningen. Temat finns alltid att läsa på kvinnotryck nr

2 jourfokus Ett tryggt hem En kvinna har fattat beslutet att lämna mannen som slår och söker sig till en kvinnojour. Hur ska hon få egen bostad när hon lämnar jouren? Kvinnojourerna har en viktig roll i att utbilda bostadsbolag och fastighetsskötare i hur de kan hjälpa till och hur ekonomiskt våld fungerar. text och foto: marja beckman Karin Svensson, Olofströms kvinno- och tjejjour. Att ha någonstans att bo räknas till ett av människans grundläggande behov. För att den som har utsatts för hot och våld ska kunna bearbeta sina erfarenheter är det viktigt att ha en trygg plats dit hon kan dra sig undan. Det finns skyddade boenden, såväl ideella som kommunala, i de flesta kommuner i Sverige men de är bara tillfälliga. Den dag kvinnan och hennes eventuella barn vill flytta vidare till en mer permanent bostad kan det bli stopp. Dels på grund av att en kvinna som lämnar sin man kan ha utsatts för ekonomiskt våld och därför har fått skulder, dels då hans kontroll kan lett till att hon inte längre har arbete. Ett ytterligare hinder för att komma vidare är den bostadsbrist som råder i stora delar av landet. Förra sommaren blev vår externa lägenhet röjd. En kvinna blev överfallen och åkte in på sjukhus. Lägenheten var till för kvinnor som inte kunde bo i vårt hus eftersom de hade tonårssöner eller husdjur. Efter överfallet sa vi upp lägenheten då den inte kändes säker. Vi kunde inte ha det skalskydd med koder och bra fönster som vi har i vårt hus, och vi hade inte kontroll över hur folk kom och gick där, berättar Linda på Kvinnojouren i Umeå. Jouren vände sig därför till kommunen för att få en ny extern lägenhet, men där tog det stopp. Trots att över ett år har gått sedan uppsägningen har jouren fortfarande inte fått någon ny lägenhet. Orsaken är bostadsbrist. På kvinnojouren märks det tydligt att de har förlorat ett boende. Lägenheten vi sade upp var en stor trea där vi kunde ha två kvinnor boende samtidigt eller en kvinna med flera barn, en gång bodde en kvinna med åtta barn där, berättar Linda. Nu får de stödsökande kvinnorna i stället trängas i kvinnojourens eget hus, som vanligtvis har plats för fyra kvinnor med barn, som mest upp till tolv personer. Vi har flera gånger trängt in folk som har fått bo på bäddsoffan, i vårt samtalsrum eller i vårt rum för barn. Det är ingen bra lösning. Kvinnojouren har förtursplatser i bostadskön, men Linda konstaterar att det är kö till den kön eftersom även socialtjänstens kvinnofridsmottagning står i förturskön. När en kvinna har bott i det skyddade boendet i tre månader höjer jouren hyran för kommunerna, men det hjälper sällan. Det är i princip ingen som kommer härifrån efter tre månader, säger Linda. Kvinnojouren har haft möte med lokala politiker, där de berättade att de under årets första sex månader tvingades till att neka boende för 31 kvinnor och 30 barn på grund av platsbrist lika många som hela förra året. Bostadsbrist är den främsta orsaken till ökningen av antalet sökande, tror Linda. Det är en jobbig arbetssituation för oss på jouren att träffa dessa kvinnor som vill lämna sina män men inte kunna hjälpa dem. Det tär verkligen på oss, säger hon. I Olofström, en liten ort i Blekinge med cirka invånare, finns visserligen ingen bostadsbrist, men om en kvinna har betalningsanmärkningar kan det ändå vara svårt att få en hyreslägenhet. I vår kommun är socialen inte behjälplig med att skaffa permanent boende. Om en kvinna har valt att lämna mannen och har vänt sig till socialen men inte fått hjälp med varken ett akut eller permanent boende, så jourerna hjälper till med: Besöker eller lägger motioner till kommunfullmäktige och informerar lokala politiker om situationen för de kvinnor som har sökt sig till jouren för stöd. Informerar bostadsbolagen om vad ekonomiskt våld innebär. Utbildar fastighetsskötarna i hur de kan upptäcka våldet och ta kontakt med kvinnorna utan att männen märker det. Företaget Amphi har en interaktiv utbildning för fastighetsägare om samverkan mot våld i nära relationer. Se: 4 kvinnotryck nr

3 försöker vi hitta lösningar så att hon inte behöver flytta tillbaka till förövaren, säger Karin Svensson, vice ordförande på Roks och anställd på Olofströms kvinno- och tjejjour. En kvinna som länge har levt i ett förhållande där hon blivit utsatt för våld av sin partner har ofta förlorat sitt sociala nätverk. Dessutom kan det ibland vara för farligt att flytta hem till släktingar där mannen kan hitta henne. Olofströms kvinno- och tjejjour har byggt upp ett nätverk av fastighetsägare och kvinnojourer i både den egna och i andra kommuner. Att flytta bort från kommunen där förövaren bor kan ibland vara nödvändigt. Olofströms kvinno- och tjejjour har informerat fastighetsägarna om hur ekonomiska maktförhållanden kan se ut för att göra dem medvetna om att kvinnorna ofta inte har betalningsanmärkningar på grund av att de har slarvat. Ekonomiskt våld kan till exempel innebära att mannen ser till att räkningar som står på kvinnan förfaller till betalning, så att hon får betalningsanmärkning. Han kan också lägga över sina lån på henne så att hon blir skuldsatt. När bostadsbolagen har förståelse för detta är chansen större att de vågar hyra ut bostäder till kvinnor som ska lämna jourens lägenhet. Många bostadsbolag vill ha en borgensman, men då får vi förklara att det kan vara extremt svårt för misshandlade kvinnor om de saknar ett socialt umgänge. Det är klart att bolagen behöver sköta sina företag, men vi försöker hitta sätt att kompromissa, till exempel med provkontrakt, säger Karin Svensson. Fastighetsskötarna eller vaktmästarna, som ofta rör sig i bostadsområden och träffar de boende, kan utbildas i hur de kan tänka så att de upptäcker våldet. Med hjälp av utbildningen kan de lättare se när de ska kontakta polisen eller vaktbolag och hur de kan ge kvinnan information om att hjälp finns att få utan att mannen märker något. Vi har också sett fastighetsbolag som har bytt lås gratis när mannen inte vill lämna tillbaka nycklarna, och som har låst portuppgången tillfälligt under hela dygnet då mannen ofredat kvinnan utanför hennes lägenhet, berättar Karin Svensson. K I städer med bostadsbrist kan det vara svårt för stödsökande att hitta en egen bostad efter att de lämnat jourens boende. Hinder för stödsökande att få egen bostad Bostadsbrist i kommunen gör att kvinnan tvingas bo kvar i jourlägenheten längre än planerat, vilket i sin tur leder till brist på plats hos jouren. Hon har skulder och/eller saknar arbete. Flickor under 18 år som bor med förövaren har sällan rätt att få ett eget hyreskontrakt. I de fall där kvinnan bor kvar i den tidigare gemensamma bostaden och mannen flyttar ut, fortsätter han att vara skriven på adressen. Följden blir att hon inte kan få bostadsbidrag (läs mer i Fråga Roks på sidan 19). kvinnotryck nr

4 jourfokus Lyckat samarbete i Göteborg Att få en bostad är svårast i storstäderna, men det finns ändå mycket som en storstadskommun kan göra för stödsökande kvinnor. I Göteborg finns ett aktivt samarbete mellan kommunförvaltningen och kvinnojouren. text: marja beckman I Göteborg finns sex kvinnojourer, en kommunal och fem ideella. Sammanlagt finns 36 platser där kvinnor med barn kan bo. Det handlar främst om kollektivboenden där kvinnorna får eget sovrum men delar på kök och badrum. Den kommunala kvinnojouren har också sju ettor för kvinnor med speciella behov. Det finns dessutom tre Ulrika Lantz Westman, vid Social resursförvaltning i Göteborgs stad. platser för kvinnor i aktivt missbruk hos den kommunala jouren. Via en gemensam webbportal kan socialjouren och kvinnojourerna se på vilka kvinnojourer det finns lediga platser. Jag håller kontakt med de ideella jourerna, följer deras verksamhet och fångar upp deras Kommunen ser att våra kunskaper är viktiga signaler, säger Ulrika Lantz Westman som arbetar vid Social resursförvaltning i Göteborgs stad. Hon handlägger stödet till de ideella organisationerna inom det sociala området, Hushåll som har tillräckligt starka sociala och/eller medicinska skäl kan få förtur till en kommunal bostad. Utsatthet för hot och våld kan vara skäl till att beviljas förtur. Man måste ha remiss från socialtjänsten eller Anki Marchetti, kvinnooch tjejjouren Ada. där de ideella kvinnojourerna ingår. Anki Marchetti vid den ideella kvinnooch tjejjouren Ada tycker att samarbetet med kommunen fungerar bra. Vi upplever att Ulrika Lantz Westman är insatt i våra frågor, försöker driva dem och ser var våra problem finns. Hon kan förstås inte alltid hjälpa oss ekonomiskt, om vi till exempel säger att vi behöver mer resurser för att ta emot en viss målgrupp, men jag upplever att vi talar samma språk, säger Anki Marchetti. Hon tycker också att kommunen tar kvinnojourens frågor på allvar. Göteborg stad håller på att ta fram en ny plan mot våld i nära relationer och alla kvinnojourer har fått vara med och ha åsikter om planen. Kommunen ser att våra kunskaper är viktiga, säger Anki Marchetti. Ett engagemang finns alltså, men mycket mer kan förstås göras. Inte minst mot bostadsbristen. Det finns ett stort behov av fler bostäder och vi önskar att det görs fler satsningar på boenden för utsatta grupper. Är du en misshandlad kvinna med barn som dessutom kanske inte har svenska som modersmål, hur lyckas du då ordna bostad? Det behövs fler billiga hyresrätter, säger Ulrika Lantz Westman. K Förtur till bostad i Göteborg sjukvården för att kunna ansöka. Ofta får hyresgästen först ett andrahandsavtal som kan omvandlas till förstahandskontrakt om allt fungerar. Källa: Boplats Göteborg 6 kvinnotryck nr

5 Annika Labbé, socialsekreterare i Botkyrka kommun. Här finns en lägenhet för män som slår Mannen som slår flyttar ut och kvinnan och eventuella barn får bo kvar hemma. I Botkyrka, söder om Stockholm, är detta verklighet. Eftersom trerummaren har varit bebodd hela året funderar kommunen på att införa ytterligare en manslägenhet. text: elin tjernström och marja beckman För nio år sedan ställde sig Botkyrka kommun frågan varför det är kvinnan som ska flytta när det är mannen som slår. Deras lösning var en lägenhet dit männen som har utövat våld mot den kvinna de har levt och delat bostad med flyttar, så att kvinnan kan bo kvar hemma. Lägenheten har två sovrum, kök och badrum. Sovrummen är privata medan kök och bad delas av männen som bor där. I år har fyra män bott i lägenheten och den har varit bebodd hela året. Det har varit så fullt att vi funderar på att avsätta ytterligare en lägenhet för män, säger Jan Köhler, sessionschef på Boenheten i Botkyrka. Lägenheten fungerar som en jourlägenhet. Det är socialtjänstens utredningsenhet för barn och unga som arbetar för att motivera män som har slagit att flytta ut ur det gemensamma hemmet. Männen behöver inte vara dömda eller anmälda. Ibland har vi erbjudit lägenheten och de har sagt jag vill inte bo där, men jag tar väl mitt pick och pack och flyttar till en kompis. I vissa fall flyttar männen dit eftersom det inte är så lätt att få tag i en ny bostad. I grunden handlar det ändå om säkerhet, att kvinnorna och barnen ska vara fortsatt trygga, säger Annika Labbé, socialsekreterare i Botkyrka kommun. De kvinnors vars män har flyttat till lägenheten är positiva eftersom de har haft kvar sin och barnens trygghet med vänner, skola och förskola. Det är större chans att kvinnan inte går tillbaka till mannen när hon har den sociala tryggheten och inte behöver bryta upp, säger Annika Labbé. Göteborg har ett liknande boende för män som utövar våld mot kvinnor. För att få flytta in där måste han vara motiverad att ändra sitt beteende och genomgå terapi. Tidningen Vårt Göteborg skriver dock att motivationen ibland har bestått i att få slippa häktet ett par dagar. Nu tar Göteborgs kommun bara emot män via socialtjänsten, till exempel efter att en socialsekreterare har slagit larm om att mannen utsätter sin familj för våld. K foto: elin tjernström Lagändring ger stärkt skydd I januari 2014 väntas lagen om kontaktförbud i det egna hemmet stärkas. I den nuvarande lagtexten står att det måste finnas en påtaglig risk för brott om våldsutövaren ska få besöksförbud i det egna hemmet. Regeringen har lagt fram ett förslag om att ta bort ordet påtaglig. Detta innebär att risken för brott inte längre behöver vara akut, utan det räcker med att risken är konkret och tydlig. Den ursprungliga lagen om kontaktförbud i det egna hemmet instiftades Den som får detta förbud får inte besöka, ringa eller på andra sätt kontakta den person som förbudet gäller mot. kvinnotryck nr

6 jourfokus : reportage Förtur borde vara självklart Mer än hälften av alla som söker skyddat boende på landets kvinnojourer avvisas. Bristen på bostäder gör att redan inskrivna stannar på boendena längre. I Marks kommun ges kvinnojourens stödsökande förtur i den kommunala bostadskön. text: linda asmar foto: frida ekman Dropp. Dropp. Dropp. Vatten droppar ner från de vita barnsängkläderna som är mönstrade med stora grå elefanter. Överkastet och örngottet hänger på ett ställ i hallen i det skyddade boendet och ljudet av vatten som slår i golvet är det enda som hörs. Kvinnorna som bor där är inne på sina rum och boendets gemensamma kök och vardagsrum är noggrant i iordningställda. Alldeles intill klädstället står en dammig mynttelefon som skvallrar om en tid innan mobiltelefonen blev varje persons ägodel. Den används faktiskt fortfarande, mest för att anhöriga ska kunna ringa till de boende när kontoret är obemannat. Men ibland ringer även kvinnorna ut härifrån eftersom det är skyddat nummer, säger Madeleine Persson, ordförande och en av grundarna av kvinnojouren i Mark, som ligger sju mil utanför Göteborg. För tillfället bor det tre kvinnor på boendet medan två platser står tomma. Men det kan ändras på någon timme, påpekar Madeleine. Hon har varit med om mycket snabba kast sedan starten år 2001, då hon och kollegan Annelie Synnergren, som bägge är undersköterskor med inriktning på psykiatri, tog initiativ till att starta kvinnojouren. Vi hade hört talas om och mött kvinnor som utsatts för våld i nära relationer och tyckte det var förfärligt att kvinnorna i närområdet tvingades söka hjälp i grannkommunens jour, säger Annelie Synnergren. Men vi hade ingen aning om i vilken utsträckning behovet fanns, vi mötte nästan omgående hedersrelaterat våld, trafficking, fruimport med mera. Det var mycket värre än vad vi hade trott, säger Madeleine. Efter några månaders ideellt arbete anställde kvinnojouren en person och kort därefter ytterligare en behovet var stort. Första året tvingades jouren avvisa elva kvinnor som sökte skyddat boende, då hade de bara rum för två kvinnor i taget och det blev fullt på en gång. I fjol, drygt tolv år senare, hjälpte kvinnojouren 19 kvinnor med skyddat boende. Madeleine och Annelie har kämpat för att få fler boenden särskilt efter att grannkommunen stängde sin jour och trycket ökade ytterligare. En dag var de inbjudna till ett möte med kommunens ledande parti och det var där som fröet till ett viktigt beslut planterades. Jag berättade om vår verksamhet och för att de bättre skulle förstå vad vi gjorde tog jag upp ett konkret fall med en mycket illa slagen kvinna som var i stort behov av ett nytt boende, säger Madeleine och fortsätter: Kvinnan hade fått en bostad, men på bottenplan, och nu skulle hennes man släppas ur fängelset. Hon var säker på att han skulle hitta henne där, så hon ville ha hjälp att byta lägenhet. Många blev berörda av historien och när kvinnorna sedan var på väg ut från mötet så blev de stoppade av en politiker. Han hade ett förslag, sa han. Det visade sig att han satt i det kommunala bostadsbolaget Marks Bostads styrelse, och tyckte att dessa kvinnor som var så utsatta borde få förtur i bostadskön. Vi blev såklart glada av förslaget men vågade inte hoppas på något, säger Annelie. kvinnojouren i mark Antal anställda: 3 deltidsanställda Antal ideella jourkvinnor: 15 När jouren grundades: 2001 Antal stödsökande som tagits emot under 2012: 132 st Antal stödinsatser 2012: 1260 st Antal boende 2012: 19 8 kvinnotryck nr

7 Dagen därpå hade bostadsbolaget styrelsemöte. Och så var det klart efteråt de hade klubbat igenom förslaget! Det gick väldigt smidigt, säger Annelie. I dag, cirka tio år senare, har samarbetet med allmännyttans bostäder gjort att fyra till fem kvinnor per år kunnat nyttja möjligheten att inom några månaders tid få ett hyreskontrakt. Det i sin tur har gjort att de bor kortare tid hos oss, i genomsnitt stannar kvinnorna i våra boenden tre till fyra månader. Det har ju även betytt att vi kunnat ta emot fler kvinnor, säger Madeleine och fortsätter: Vi är väldigt tacksamma för det här och det bygger såklart på ett ömsesidigt förtroende mellan oss och bostadsbolaget. Jag tycker att detta borde vara en självklarhet hos landets alla kommunala bostadsbolag. En kvinna på flykt från sin man har inte valt detta och det borde, liksom personer med medicinska skäl, anses vara ett socialt skäl att få en bostadsanpassning. Det är lika lite självvalt som en person som råkar ut för en svår olycka och behöver en anpassad bostad på grund av funktionshinder. En utopi vore såklart att det är förövaren, mannen, som får flytta från parets gemensamma boende och att han får ett utökat kontaktförbud så att kvinnan och barnet får bo kvar och känna sig trygga. Men vi är långt därifrån, säger Annelie. Både hon och Madeleine är i dag, utöver sina styrelseuppdrag i kvinnojouren, även anställda på 80 procent. De är stolta över sin verksamhet och försöker inspirera andra jourer att ställa krav på sina kommuner för att få samma stöd. Vi skryter ofta med hur vi har det här. Alla jourer borde lyfta frågan med sina politiker och verkligen trycka på och inte ge upp, säger Annelie. Madeleine inflikar: Ja, tänk på att det är valår nästa år. Passa på nu! K Vi var alldeles paffa här. Vi var såklart jätteglada att det hade gått så lätt, säger Annelie Synnergren (till vänster) efter att kommunalpolitikerna i Mark klubbat igenom beslutet att låta utsatta kvinnor få förtur i bostadskön. Till höger syns joursystern Madeleine Persson. kvinnotryck nr

8 jourfokus : enkät Har det hänt under det senaste året, att kvinnor tvingats återvända till förövaren på grund av att de inte har lyckats hitta en ny bostad? 5,7 % 3,8 % 34 % Ja Nej Vet ej 56,6 % Inga kvinnor har haft behov av ny bostad Kamp för bostadsförtur lönar sig ibland Många kvinnojourer vittnar om en stor bostadsbrist. I en del kommuner får kvinnojourerna förtur i bostadskön åt sina stödsökande kvinnor, medan andra kommuner inte ger det. text: marja beckman Hur kan er kommun hjälpa kvinnor som behöver slussas vidare från jourens lägenhet till en egen bostad? Så löd Kvinnotrycks första fråga till Roks 77 kvinnojourer. 53 svarade, vilket är en svarsfrekvens på 69,7 procent. Här nedan finns ett urval av svaren. Bostadsfrågan är det absolut största problemet som vi ser det!, skriver en jour och tillägger att kvinnor som kommer från andra kommuner och som dessutom saknar egen inkomst är mest utsatta. Då vill det till att det finns en god vilja på de olika socialkontoren så att de kan samarbeta och flytta över kvinnan till den kommun hon vill bosätta sig i. Hos de privata värdarna har man ingen chans om man inte har egen inkomst. Svaren varierar stort mellan jourerna. En del skriver kort Ingen hjälp, ingen förtur medan andra berättar att kvinnojouren har arbetat mycket för att få ett bättre samarbete med fastighetsägarna i närområdet. Ihärdighet och mycket tjat från kvinnojourernas gentemot socialtjänsten och bostadsbolagen kan ibland löna sig. Jouren driver ett projekt där en anställd skapat kontakter med ortens hyresvärdar, vi vet vilka som är villiga att anstränga sig lite extra, och också vilka som inte är intresserade alls av att få hyresgäster förmedlade från oss (de finns tyvärr). När inflyttning är aktuell tar jouren kontakt med kommunen, eftersom det har hänt att ursprungskommunen som kvinnan/familjen flytt ifrån har dumpat henne, trots att hon behövt fortsatta insatser (försörjningsstöd och liknande). Socialtjänsten anser att ursprungskommunen har ansvar så länge det finns insatser för kvinnan/familjen, åtminstone ska de ta kontakt och föra en dialog. En jour förklarar att de gärna sitter med kvinnan som stöd när hon ringer till hyresvärdar. Men det är socialtjänstens ansvar när de har placerat en kvinna hos oss, att se till att hjälpa henne med att söka en lägenhet. Samma jour skriver att det vore rena drömmen om kommunen gav förtur till kvinnor som varit utsatta för våld i nära relationer. Kvinnojourer i fyra glesbygdskommuner svarar att där är det förhållandevis lätt att få förtur eftersom det inte råder någon bostadsbrist. Två jourer svarar att kommunens bostadsbolag ger förtur till kvinnor med yngre barn. Bostadsbrist är kanske inte det enda skälet till att en kvinna flyttar tillbaka till förövaren. Men när Kvinnotryck ställde frågan Har det hänt under det senaste året, att kvinnor tvingats återvända till förövaren på grund av att de inte har lyckats hitta en ny bostad? svarade 18 av 53 kvinnojourer ändå ja. Det går inte att bortse från att bostadsbristen utgör en fara för många stödsökande kvinnor. K 10 kvinnotryck nr

9 krönika : jourfokus Det går att bygga bara den politiska viljan finns Mitt hem är min borg. Där ska jag kunna finna tryggheten. Men när över hälften av landets kommuner har bostadsbrist och alltför många saknar ett eget hem kan tryggheten kännas långt borta. Det är naturligtvis extra svårt för dem som dessutom måste ta sig ur en ohållbar livssituation. När kommuner runt om i landet inte kan få fram skyddade boenden för utsatta kvinnor visar sig bostadsbristen från en av sina värsta sidor. På många håll vittnar socialtjänsten om att läget blir allt mer akut och att det blir allt svårare för dem att hitta lösningar. De möter dessutom helt nya grupper i sitt arbete. Många av dem som vänder sig till socialtjänsten gör det enbart för att de saknar bostad eller behöver en tillfällig boendelösning, de har ingen social problematik i övrigt. Att hyra en lägenhet i andra, tredje eller fjärde hand är det alternativ som återstår för många. Det är inte så svårt att föreställa sig hur oöverstigligt det steget måste vara för de kvinnor som redan tvingats uppbåda allt mod de har för att lämna en våldsam relation. Den som har resurser i form av pengar på banken, en hög lön, goda sociala kontakter eller släktingar som kan finansiera ett lägenhetsköp klarar sig oftast även i tider av bostadsbrist. För alla dem som inte hör till den här kategorin gäller förstås motsatsen. Har de dessutom någon tidigare betalningsanmärkning gör de sig icke besvär på bostadsmarknaden. Bostadsbolagen ställer höga krav på inkomst och fast anställning för att få hyra en bostad. Och bostadsrätter och villor har ett prisläge som är ouppnåeligt för väldigt många. Då måste det finnas rimliga alternativ. Mitt hem är min borg uttrycker den djupare innebörd det betyder att ha en egen bostad. Att bo handlar inte bara om att ha tak över huvudet. Man måste kunna stänga sin dörr bakom sig. Hemmet är själva utgångspunkten för hur resten av ens liv gestaltar sig. Det är där tryggheten ska finnas. Men när tryggheten inte finns där så måste det finnas en möjlighet att hitta ett tryggt boende på annat håll. Tyvärr finns inte den möjligheten i bostadsbristens Sverige. Många utsatta kvinnor blir därför helt beroende av kvinnojourernas hjälp när övriga samhället sviker. Antingen tvingas man bo kvar på kvinnojourens tillfälliga boende alldeles för länge eller tvingas de bo tillfälligt på vandrarhem och i andra nödlösningar. I allra värsta fall kan det leda till att man inte ser nåt alternativ till att stanna kvar hos den som misshandlar. Sveriges kvinnojourer tar ett mycket stort samhällsansvar, inte bara genom att erbjuda skydddat boende utan också genom den opinionsbildning de bedriver för att förändra samhället. Dessutom arbetar de på många håll aktivt med kommunerna för att stärka samarbetet. I exempelvis Marks kommun har utsatta kvinnor förtur i bostadskön. Så borde det naturligtvis vara i fler kommuner. Men många tror tyvärr att bostadsbristen inte handlar om politik utan att möjligheten att hitta ett boende är helt beroende av dem själva, oavsett om det byggs nya bostäder eller inte. Och oavsett hur deras egen livssituation ser ut. Så är det naturligtvis inte. Politiken har ett stort ansvar för och en stor påverkan på bostadsbyggandet i landet. Det går att bygga bostäder om bara den politiska viljan finns. Och det går att erbjuda kvinnor som behöver ett tryggt boende ett alternativ till en otrygg hemsituation. Allt annat är ett fattigdomsbevis för Sverige. K Barbro Engman är förbundsordförande i Hyresgästföreningen som är en partipolitiskt obunden medlemsorganisation för hyresgäster. Föreningen arbetar för att alla ska ha rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Över en halv miljon hushåll är med i Hyresgästföreningen. Barbro Engman har en blogg där bostadsfrågor diskuteras: barbroengman. blogspot.com Hon har en bakgrund inom fackförbundsrörelsen och på 1970-talet var hon politiker i Socialdemokraterna, men har nu lämnat partiet. När tryggheten inte finns där så måste det finnas en möjlighet att hitta ett tryggt boende på annat håll foto: jan danielsson kvinnotryck nr

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor. och i nära relationer. Så kan vi jobba för att motverka kvinnovåld

Mäns våld mot kvinnor. och i nära relationer. Så kan vi jobba för att motverka kvinnovåld Mäns våld mot kvinnor och i nära relationer. Så kan vi jobba för att motverka kvinnovåld Han älskar ju faktiskt mig Det är mitt fel att jag blir slagen Det är jag som inte sköter mig Det är inte honom

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

Boverket. Någonstans att bo

Boverket. Någonstans att bo Boverket Någonstans att bo Någonstans att bo Boverket december 2007 Titel: Någonstans att bo Utgivare: Boverket december 2007 Upplaga: 1 Antal ex: 300 Tryck: Boverket internt ISBN: 978-91-85751-71-6 Sökord:

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

Sen är det ju mycket det här att man får vara ärlig också och det är man ju inte van vid...

Sen är det ju mycket det här att man får vara ärlig också och det är man ju inte van vid... W ORKING- PAPER SERIEN Sen är det ju mycket det här att man får vara ärlig också och det är man ju inte van vid... - Bostad först ur de boendes perspektiv ARNE KRISTIANSEN & ANNA ESPMARKER Nr 4 2012 ISSN

Läs mer

Kvinnohusets arbete och statistik 2014

Kvinnohusets arbete och statistik 2014 1 Kvinnohusets arbete och statistik 2014 Kvinnohusets arbete innehåller flera delar och kan erbjuda: - Ett skyddat boende där misshandlade och hotade kvinnor och barn kan bo kollektivt en tid - Stödjande

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Anhörig Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Innehållsförteckning Ta hand om dig - du gör en viktig insats! 3 Ingen såg Idas behov 4 5 Vem har rätt att få stöd? 6 Hjälpen kan se olika

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Om kvinnojourernas situation och samhällets ansvar

Om kvinnojourernas situation och samhällets ansvar Om kvinnojourernas situation och samhällets ansvar En rapport från Feministiskt initiativ 2005 Sammanställd av Carin Holmberg, fil dr feministisk sociologi Kvinnojourerna och deras arbete Med tanke på

Läs mer

Det goda samtalet. Polisutbildningen, Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Vårtermin, 2008 Rapport nr. 480

Det goda samtalet. Polisutbildningen, Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Vårtermin, 2008 Rapport nr. 480 Polisutbildningen, Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Vårtermin, 2008 Rapport nr. 480 Det goda samtalet - samtalets betydelse mellan polis och våldsutsatta kvinnor Susanne Kanon Abstract Kvinnovåldet

Läs mer

Våld i nära relationer En konferens med betoning på fördjupad kunskap och samverkan

Våld i nära relationer En konferens med betoning på fördjupad kunskap och samverkan Dokumentation från konferensen Våld i nära relationer En konferens med betoning på fördjupad kunskap och samverkan Länsstyrelsen anordnade den 9 oktober 2009 en konferens i Göteborg för att presentera

Läs mer

Det är faktiskt mitt liv det handlar om

Det är faktiskt mitt liv det handlar om Det är faktiskt mitt liv det handlar om Dokumentation från Vänsterpartiets hearing om vårdnad, boende och umgänge den 29 april 2005 i riksdagens förstakammarsal Innehållsförteckning 3 Förord av Tasso Stafilidis

Läs mer

6 Tryggare kan ingen vara? Vräkning av barnfamiljer: Förekomst, orsaker och konsekvenser

6 Tryggare kan ingen vara? Vräkning av barnfamiljer: Förekomst, orsaker och konsekvenser 6 Tryggare kan ingen vara? Vräkning av barnfamiljer: Förekomst, orsaker och konsekvenser Anders Nilsson & Janne Flyghed Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet 1 6.1 Inledning Att vräkas från

Läs mer

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista Revansch! 2014:3 Årgång 34 Pris 45 kr Utges av RSMH SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista TEMA: GOD MAN Ett system från 1920-talet Gode mannen fick Helena på fötter Så fungerar det i Finland REDAKTÖREN

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2013 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2013 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 13 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3 Hur ga unga vuxna

Läs mer

Utanför nästan allt. En vägledning till stärkt socialt stöd för barn utan papper

Utanför nästan allt. En vägledning till stärkt socialt stöd för barn utan papper Utanför nästan allt En vägledning till stärkt socialt stöd för barn utan papper ta ur och sätt upp! Checklista för socialsekreterare i kontakt med barn utan papper LÄS MER PÅ: räddabarnen.se/barn-utan-papper

Läs mer

Bostadsmarknaden allt utom marknad

Bostadsmarknaden allt utom marknad BODIL BRYNTESSON NR 35 Bostadsmarknaden allt utom marknad ISBN 91-7566-497-6 PEJLING 9 789175 664972 Författaren och AB Timbro 2001 Omslag: Formgivningsverket Omslagsfoto: Nick Daly/Tony Stone Sättning:

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

Vägen ut från familjevåld

Vägen ut från familjevåld Vägen ut från familjevåld Information för hedersvåldsutsatta kvinnor och flickor Boken innehåller fakta om våld i nära relationer, om hedersrelaterat våld och om kvinnors rättigheter i det svenska samhället.

Läs mer

Allt om dina medlemsförsäkringar. är du tryggare än du trodde?

Allt om dina medlemsförsäkringar. är du tryggare än du trodde? Allt om dina medlemsförsäkringar är du tryggare än du trodde? TILLHÖR: Innehåll Lite praktisk vardagssolidaritet 4 Försäkringar är mänskliga 6 Både lönsamt och solidariskt 9 Lätt och ärligt 13 Det handlar

Läs mer

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 213 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3

Läs mer

En skrift med mängder av experttips om hur du söker bostad, smörar för hyresvärdar

En skrift med mängder av experttips om hur du söker bostad, smörar för hyresvärdar En skrift med mängder av experttips om hur du söker bostad, smörar för hyresvärdar och påverkar lokalpolitiker. Dessutom: hur du lär dig känna igen diskriminering och vad du kan göra åt saken. Det är tufft

Läs mer

Almedalstal. Anna Kinberg Batra. 3 juli 2015

Almedalstal. Anna Kinberg Batra. 3 juli 2015 Almedalstal Anna Kinberg Batra 3 juli 2015 Anna Kinberg Batra i Almedalen, 3 juli 2015 Det har hunnit bli fredag kväll. Arbetsveckan är slut för de flesta. Det är fortfarande inte så långt sedan lönen

Läs mer

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1 Tummen upp Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och

Läs mer