Anneli öppnade för en ny produkt. Ökat intresse för internettjänster bland småföretagare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anneli öppnade för en ny produkt. Ökat intresse för internettjänster bland småföretagare"

Transkript

1 tidni f d sm vill fk di ftaga Nr Annli öppnad f ny prukt Ökat ints f intnjänst b småftagar

2 Skäm brt dina ku - sälj r! Wbbsh d SPCS-ppli G dina ku svic. Dygnt runt! I Nätbutik iår f funktin bl a Md Ntrix nätbutik sm intgrats d Visma Spcs Administratin sk all uppdati h rdmtagni autmatiskt. Dssutm k du sälja ö h värld, d al valutr sm finns Administra ku h pris i Visma Spcs Adminstratin F språk h valutr Kmp btallösniar Autmatiskt pruktixi f Ggl h ara sökm Dsn h starthjälp av våra farna darbtar iår alltid i lösni. Vi bygg spcialpassniar när ni bhö dt. Säljrd hs våra ku! - Vi sälj kläd d tryck. Vid tx Fblls-VM h OS får vi måa rd rt tid. Då bhövs dt bra wbbsh. Vi ökad 6 % föta årt h vi väntar ss 1% ökni i år. Tbias Btssn VD Ntshirt - Kuna k idag snabbt hia d frösrt d sök. Blixtsnabb sökni färg, blmnintid, mm är bara möjl i wbbkatalg. Tt Nilssn VD Nlsns Frö - Vi sälj dsnad lksak r än 5 lä dygnt runt via intnt. Vår föäljni i nätbutik har årl ökat d 5 % ll r 3 år i rad. Carl Zd VD Py - Vi har få myckt psitiva mdön fr ku sm bsökt vår nya wbbkatalg. Kuna i möbffär hänvisar fta wbbpts. Ann Sjöbg, Wb Brr Phsns Möbl -Vi uppskaar a tid f rgistri av rd h pruktuppdatiar har minskat d 7%. Allra bäst är a vi nu har tid f d ku sm kl bhö hjälp. O Gustafssn VD Patrn AB - Bstälrna våra brastatin har dt kr nu när d bställ sin utrustni i wbbsh. H hti har blivit r ratinll h säk. Lif Olfssn, Sh s Braf Tlfn Lda -hal d Visma Spcs

3 Dina gram f bär klimat Nr 61 ma 28 Skri da tåg ll Växjö h. Rs är 435 kil lå h tid tr h halv tim. na tr närmast dpassagar ägnar s åt studi, ria mbiltal t läsni av dckar. En gska vl vardafmiddag tågt d ara rd. En n iakagls är a dt sm vlt näst är fullt tågt. Allt fl åk näml tåg. Int minst gäll dt så kald affäär. Dt är d grupp jag h d här. I mr jag gt h väl hinna d dt jag har pt in u ftmiddag. Jag räknar d a vara hmma i Växjö gm ara halvlk i kvälls Euracupmatch. Om jag flugit had jag få s h match. Dt är dt a jag flrar a ta tågt. Jag vinn dst r. E-tjänst + bär miljö = st 8 E ftag d blick f -tjänst 9 Annli bvisad a affäidén höll 4 Jag k jbba i lugn h r (mbilpratarna st int d sm int tjuvlyssnar), skriva jl h väa intnt näst prcis sm ntrt. Dt är intnt jag hiar d xakta läd min a. Där s jag kså a mi bidrag ldixidutsläpp dna a är,25 kg h a dt k ösäas miljöpris halvt. Om jag tagit flygt had jag vunnit halva tid miljöpris av 58,18 kg ldixid, värda 98 krnr. På d här är vi snlikt måa sm jbbar i ftag h rgisatin där miljöplicyn nura säg a m i föta ha ska välja tågt. Möt via vi h likna lösniar blir allt vlar. På Visma bidrar vi fl sä än så. B nat gm a bjuda ts småftagar lå rad lktrniska tjänst. Några kut saa av lktrniska fakturr ksk int g r än några gram mir klimatk. M småftagarna är måa h mtagt blir bidragt d tid väldt strt. Kuna g tpbtyg supprt alltid i Du&Datrn 22 Brödna Olssn firar 85 år vägarna Lönl: Utbtalni av sst i Visma Lön 3/6 18 Sälja hmsir: G dina ku r än minut 2 Ftal: Är du bdd när skavisrn mr? 24 Sx sir frågr h m dina prgram 31 Krysst Omsgt: Annli Hllström satsad affäidén i n trd nitinfri snus. A hn tidt tg upp nkur d tbaksiustrin slg hn föt sar. F: Bt Wilt. La Frdll, rdakt Du&Datrn gs ut av Visma Spcs AB, Växjö. Utgivar: Rlf Dahlbg. Rdaktin: Emma Cajnud, Ths Schön h La Frdll (rdakt) s. Grafisk pruktin: Giv Akt Infrmatin AB, Växjö. Tryck: VTT Grafiska AB, Vimrby. Tidni trycks gram Hln Idal Glss. Ads: Du&Datrn, Visma Spcs AB, Växjö. Annnsbkni: Adsäri: ISSN Efttryck av txt h bild fbjuds. Rdaktin ar int f insänt ick bställt matial. Allt rdaktinllt matial prucat f Du&Datrns räkni gras lktrniskt h k mma a publicas Vismas wbbpts ll i n dital mmunikatin ut a säkilt dd lämnas ll säkild ömls gö aå såd publici. Extna darbtar måst dd vtul fbhåll m da. I princip publicas int matial d fbhåll m lktrnisk publici. Visma Du&Datrn nr 61 ma 28 3

4 Annli utmar jäarna d (snus)fnuft affäidé Tvåbarnsmamm Annli Hllström satsad affäidén i n trd nitinfri snus. 23 kads h sålds föta s. A hn i ma ögnblick tg upp nkur d tbaksiustrin h några av världs stöta bg slg hn föt sar. Om jag had vtat hur tufft dt skull bli inn så had jag ng dragit m lit f a fkla min idé, säg Annli, nura vd h huvudägar snuspruca ftagt Nicfr i d jämtläska byn Trvik. Idén fick hn rd 1997, då hn var höggravid d si ara barn h snus- h nitinb. Jag vill kl sluta snusa, dt var målt. M ft a ha tstat allt sm fns marknad var jag trö al plåst h nitintuggummin. I kad ifrågasäa varf al prukt innhöll nitin i ställt f r hälsma ämn h dt gjrd m lit fbnad. Nätka är viktt, ar Annli Hllström fråg hur hn hiar inspiratin. Och a hämta kraft utf rgisatin ib. FAKTA Nicfr AB Gruads 23 av Annli Hllström, sm kså är vd. Har i dag sx ställda. Prucar h sälj nitinfri snus. Har kapacitt a ka 1 miljn sr/år n i dag lg pruktin 7 sr. Omsäni drygt 8 miljn. Fabrik finns i jämtläska Trvik, fyra mil fr Östsu. Nicf miprgram: Visma Administratin 1 Visma Anläggninrgist Visma EDI Visma Lön Spcial Intnt Ört h ljr Nöd har i g. Annli sm tidar arbtat sm marknadsfar salvpruca ftag i trakt had hl dl kunskap m t h tiska ljr irdis sm skull kunna väas i ställt f tbak h rökarr. Så dt var st f min g skull jag bjad ba ih hälsmar bliar. Jag mixad dm i vl matbdar, fylld prtinssar h slut fick jag fram bli sm båd smakad bra h sm hjälpt m a bli av d nitinsnust. Hns föta tk var a sälja affäidén någn n. Jag rid faktiskt Swdish Match h föökt sälja in idén, n mn jag pratad d sa a d aldr skull bja pruca någ nitinfri snus. Dt har h ng få äta upp. Knkurrtna vaknad Föta år gick sm smrt. Sm st msa bgt 18 miljn krnr h dispnad h 96 prt av d nitinfria marknad. M när ftagt varit å i tr år vaknad nkurrtna, h d hiills så gynnma viarna vä. Föt m dt små nkurrt h dm krad vi av. M när Swdish Match kså gick in marknad blv dt tufft f ss. D had rd ara prukt, väl utbyggd säljkår h bhövd int jbba lika hårt FORTS. PÅ SIDAn 6 4 Visma Du&Datrn nr 61 ma 28

5 Mats Nym arbtar båd d pruktin h d föäljni jämtläska snusftagt Nicfr AB. Visma Du&Datrn nr 61 ma 28 5

6 Gunil Nym-Strååth h Anniqa Strabg sköt administratin, rd h föäljni. Sm hjälpdl väs b nat Visma Administratin 1. Vi blv rmad Visma Administratin av vår m sm vi arbtar d, h vi är hlnöjda. Dt är tydlt h klt a jbba d. f a ta s in hs d stra kdjrna. Psnalstyrk minskads snart fr 16 psn 6. Nicfr blv kså irag i juridisk ps d Swdish Match ft tvist m pruktnamn. Dt blv hl dl sömnlösa nä, h ib urad Annli m dt kl var värt allt slit. Juridiska smälr tar myckt av ftalust fr, h dt käs sä h vis sm a vi kraad lit h så m d ara ft. Samtidt är dt sådt m får räkna d i affävärld. Dt gäll a kunna tänka i nya br h dra nya av nkur i ställt f a gå u. Sd tyck jag dt är rä tufft a vi tg så pass myckt av Swdish Matchs marknadsar sm vi gjrd. D urad ng vad jag var f lit lus, skraar hn. Färg, frm h smak I fabrikslkal ftar dt skarpt av krydr, t h av saltkrits! En av fm smak snust, fkrar Annli u tid hn visar runt i d 7 kvadra stra lkalna. Knstprydda väggar, ra glv h idl ljusa väggar g a iustrikänsl int riktt infinn s. E dvtt val fr Annlis sida visar dt s. Md bakgru i rkmbch har hn gdt ints f färg h frm. Dt är ng lit nrlua d nst väggarna i fabrik. Jag tyck våra lkal känns sm llti ll rkmbyrå h iustri ufär. Ftaamma männir Jämtarna brukar bskrivas sm flitt flk, h lil byn Trvik d sina 8 invar är it utag. Här finns h ftag ftag var ti byb. Entrprökänsl finns kl här. I glsbygd måst m ta tag i sin g arbtssituatin hlt nat sä än vad m bhö m m br i str stad, jag trr dt br dt, säg Annli. Bygdgård byns hjärta F några år sd gjrd al i byn g kraftsträni h skapad bygdgård sm nura fuar sm byns hjärta. Ut d had ng int hällt vuxit. Här finns dagis, bk, pst, h gympasal, allt ställ. Dt är hlt rlt gtl, säg hn h stpar in lit pril u läpp. Sd prisna vlt snus höjds vid åskiftt märk Nicfr av viss föäljninökni, någ Annli tar d r. Omsäni har varit lit upp h n gm år, n hn framhä a d viktast skäl a driva ftag int är miska. Dt måst vara kul a gå jbbt mrgn, m får int känna a ftagat är bstni. Och så ska m ju hinna lva lit vid sid m kså. Och äv m myckt hänt i ftagt sd start f fm år sd finns kärnvärda kvar, pätar hn. Måa har xmpl frågat m m int vi ska bja pruca snus d nitin, n dt ska vi int. Dt är int vår affäidé, f vi står f någ nat. Nytänka är jäviktt i al ftag, n i gru h bt b m ng äå hål s sin uprula idé. På fråg m hn har någ råd a g ara småftagar ar hn blixtsnabbt: A lita d gna magkänsl! Dt har jag lärt m d år, äv m jag frtfara g mina misstag. A utgå fr d käns m har fr bj, h a tr s själv h sin idé. Txt: Emma Cajnud F: Bt Wilt 6 Visma Du&Datrn nr 61 ma 28

7 Om Pt had dubbllt bställni pts, skull h sågat n dt svamparipna äpplträdt. Int d nypltad Yamari-k. Full ll utf ntrt d mbilt brdba. Läs r tlia.s/mbiltbrdba Visma Du&Datrn nr 61 ma 28 7

8 Strt ints f -tjänst b ftagarna Dt finns strt ints b ts småftagar a ga sm d stra ftag h d fftla sktrn sköta allt fl administrativa rutin lktrniskt. Dt visar str usökni sm Visma Spcs har gjrt. I usökni dltg drygt 1 9 småftag. D bad frågr m si nuvara h framtida väa av lktrniska tjänst. Dt mråd där d mir ftag mmit länt är int hlt väntat btalninrutinna. Där har girsystm f a skicka btalniar lktrniskt funnits i måa år h dssutm har bkna gjrt si f a fk rutinna. Btalniar ö nätt M än hälft (54,8 prt) av d frågad ftag g rd sina btalniar ö intnt h ylar näst 2 prt pr a ga dt. När dt gäll mtagni av btalniar är dt btydlt färr (21,9 prt) sm har lktrnisk lösni. Om m ska ta ftags önskmål mrådt sm prgns mr lktrnisk btalninmtagni a bli dubblt så vlt i nära framtid. Rapprti myhtna har kså str växtptial. Elktrnisk skadkratin k öka fr cirka 2 bra bit ö 6 prt h inlämni av lönstatistik fr 25 drygt 5 prt. Dt finns strt ints a satsa lktrniska tjänst visar usökni sm Visma gjrt b 1 9 småftagar. Visma är dltagar i prjktt Grön IT, sm du k läsa r m www. vagrnit.s. E-fakturr k öka st D prtullt s stöta ökni k ck futss när dt gäll lktrnisk fakturi. Idag är frkvs lika låg i mir sm i stra ftag, dt vill säga bara cirka fm prt. M fyra gå så måa pr a bja -faktura. A sänka stnadna h tidiåd bli r ffktiv h dssutm lit klimatsmart är uppbarl ta äv f småftag. Txt: La Frdll Visma Onlins nya löntjänst Visma Spcs har fltal lktrniska tjänst h nya mr ft ha. Sast i rad är två tjänst ppd prgramn i d nya lönsi, Visma Lön 3/6. S filn m löntjänstna Visma Rsäkni Onlin fkr prdurna kri äkniarna höt avsvärt. D darbtar sm varit ut h t fyll i sina uppgift m i sin wbbläsar, chf astar fr sin datr h lönadministrat s a traktt, utlägg h milsäni mr d nästa lön. Visma Stämp Onlin är ffktivt hjälpdl f a rgistra arbtad tid dirkt m ftagts lönsystm. Onlintjänst synkrnisar darbta rgistri av närvar, sjukfrvar, ötid, mptid h vård av barn. Båd darbtar h lönadministrat k följa rgistriarna i kal. 8 Visma Du&Datrn nr 61 ma 28

9 Md blick f lktrniska tjänst Allt fl ftagar vä s av lktrniska tjänst f a minska pappsbd. En sm ammat d uptgå tr är Eva Hlm-Wibg sm ms d mak Jnny dri ftagt Årgus Mdicintknik. FORTS. PÅ nästa SIDA Visma Du&Datrn nr 61 ma 28 9

10 Eva Hlm-Wibg trr dt lktrniska hällt. Hn vä -pst, har gjrt hmsida, bställ krditupplysni via nätt, skickar rd d d lktrniska tjänst Visma EDI h utnyjar vpn-tunnl (s faktarut) när hn vill mma åt sin datr fr n pts. Jag tyck dt är kul h intst d tknik. Vi har alltid vt ha dt sast h bästa h dt följ äv d i hur vi jbbar. Jag trr möjlhtna d lktrnisk öfi h brukar alltid vara föt a tsta nya lösniar, säg gd h psitiv Eva Hlm-Wibg. Sparar tid Lika gd h psitiv är Evas h Jnnys lurva hu Antn sm d vifta svs h gda sku hälsar ss välmna. H bryr s int m tknik n kpp u hak vill h gärna ha. Elktrniska tjänst har sparat dl tid åt ss. Om jag tar bkfi sm xmpl så jag tidar runt 5 prt av min arbtstid da, i dag är jag n 2 prt. Jag trr a allt fl mr a upptäcka h utnyja möjlhtna d lktrniska tjänst, n flk måst tidirinna f dt, nar Eva. Ftagar vä lktrniska tjänst Dt k vara så a hn har rä. En usökni sm Visma Inf lin Visma Spcs lktrniska nyhtstjänst visar a dt finns strt ints b mir ftag a sköta alltfl administrativa rutin lktrniskt (läs r m usökni sid 8). Äv Eva pr a öka väat av lktrniska tjänst. B nat vill hn starta wbbsh f a kunna sälja dl av ftagts prukt via intnt. Sd drömr hn m a kunna väa Visma EDI r tjänst sm skickar fakturr lktrniskt dirkt fr miprgramt. Vi har tjänst, n tyvärr k vi int väa d fullt ut än, säg hn. Vi skickar rd d dt n ia fakturr. D systm sm våra ku, sti, har är int alltid mpatib d vårt. D sknar in sina fakturr h k sd in dm i syst. M d lktrniska bit är frammach, dt trr jag. E-pst var kså ny Eva drar parallll -psts barm. Dt tg ju kså tid inn dt bjad fua, inn flk bjad våga skicka jl. I dag får m dm h tid. Så lktrnisk fakturi är nästa stg, nästa utvckli. Jag trr sm sagt a dt mr h därf lg vi i startgrarna. I mrgn ksk dt mr ku sm vill a vi skickar fakturr lktrniskt h då vill vi vara bdda. Txt: Ths Schön F: Mats Samulssn Hu Antn är frisk fläkt familjftagt Årgus Mdicintknik. Här busar h m 1 Visma Du&Datrn nr 61 ma 28

11 FAKTA Årgus Mdicintknik AB ä av makarna Eva Hlm-Wibg h Jnny Wibg. Ftagt sälj ögnkirurgisk utrustni sti. Makarna startad sin kht 1992 hmma i Jnnys garag. I dag finns fyra ställda ftagt, sm finns i Kalmar. Omsäni låg föta årt 2,3 miljn krnr. 27 had d ökat 1 miljn krnr. Årgus Mdicintkniks misystm Visma Administratin 2 Visma Lön 3 Visma Wbbsh * Visma EDI * Visma Krditupplysni * Visma Rsäkni * Visma Backup * */ Onlin- h intnjänst Elktrniska fakturr Rgi pr a svska myht ska hta iå h utgå fakturr lktrniskt fr h d d 1 juli 28. Enmistyrninkt bd a stat mr a spara närmar fyra miljard krnr u fmåpi h därft närmar miljard krnr p år. Säkra fbils VPN (virtual privat ntwrk, svska virtullt privat nätk ) är tknik sm väs f a skapa säkra fbils, så kald tunnr, ll två punkt i skyddad datätk sm xmplvis intnt. Exmpl väni av VPN-fbils är a någn a f ppr upp s m ftagts s d sin bärbara datr f a arbta sm m d var slut i dt lka nätkt. [Käl: Wikipdia.] Visma EDI Visma EDI är tjänst sm g dt möjlt a skicka h ta m fakturr, bställniar h rdkänna lktrniskt. Vill du vta r bsök d ägarna Jnny Wibg h Eva Hlm-Wibg t Evas brdt Carlina Hlm sm kså arbtar firm. + Sälj så dt ryk. KONTAKT hjälp d rföäljni, rdni h rda. Självkrt k du pp ih dt d Visma Administratin. Lualgik hjälp ftag a ffktivisa sin kht, skapa bär kurtin h höja sin lönht d lösniar f säljstöd, marknadsfi h supprthti. Ö stra h små ftag i mäd lika bch vä våra CRM-lösniar Visma Du&Datrn nr 61 ma 28 11

12 Utbtalni av sst Lär dagar, ljusar tid h snart är dt da f sst. I dt här avsnit av Lönl lsar Ul Libd d gm ssthti i Visma Lön 3 h 6. Sståavslutt är snart krt h fr 1 april k ställda bja ta ut sina nya sstdagar. Da gäll ftag sm följ gs sstår 1 april 31 ma. I Visma Lön 3/6 k du p darbtarnas sst u valt Arbta d Sst Sstpli. Bildna i artikln är tagna fr Visma Lön 6, n funktinna är likada i Visma Lön 3. I Sstpli får du bra öblick ö hur sstn fds h d går kså a skriva ut. Du rgistrar pd sst d Snabbval Sst, uag h futm i Sstpli sparas rgistriarna i karit. Olika typ av sst Dt finns lika typ av sstdagar. Psnal sm arbtat u h intjänaårt får full btald sst. Psnal sm bara varit ställd dl av årt k få dlvis btald sst h dlvis btald. Nyställd psnal sm bjar u sstårt har rä a vara ld, n då ut btalni alltså btalda dagar. En dl ftag bviljar fösst nyställd psnal, ldht ut lönavdrag n d vtull åtbtalninskyldht. När du rgistrar uag av sst d snabbval välj prgramt i pririttsrdni sm följ sstg. Föt plkas årts btalda dagar h sd sparad dagar. F ställda sm har få dl btalda h dl btalda dagar plkas föt d btalda sd d btalda. Om födagar finns ingda i ställninrgistrt plkas d f btalda dagar. Om ställd int har några sstdagar av någn typ går dt int a rgistra uag av sst. Allti sk autmatiskt h går int a ka i karit. Exmpl utbtalniar D sstvillr du valt d ställda avg vilka lönart prgramts snabbval vä. Rgistri av sst i Övninbgt sk prcis sm övra avvikls d mads ftsläpni. Sstuagt mr då d lönkni mad ft sstn. Nackdl f d ställda är a sstparna btas ut när d rd haft sst. Fdl f d sm sköt lönna är a du säkt vt a frvarn gälld sst h a dt int iställt blv vård av sjuka barn ll g sjukm. Dssutm blir utskrift av sstskuldlist rrkt. Sstvillr 1 Sv Svssn, arbtar d lönfrn timlön h sstvillr 1 Sstg, arb d sstdaglön, tar ut två daga sst i april mad. Jag rgistrar uagt i karit d Snabbval Sst, uag. Snabbvalt vä två lönart f rgistri, f dagarna h f parna. Här följs alltid dagar h par åt. I Svs fall blir dt it avdrag lön när h har sst, ftsm h int har fast madslön, n h mr a få timlön f 16 timmar mir dna lönpi. Avvikls mr d lönutbtalni i maj mad. As är kså arbtar h har ma sstvillr, n h har lönfrn madslön. När jag rgistrar uag av sst väs ara lönart i ma snabbval. As får sstdaglön sm räknads ut vid sståavslutt h avdrag madslön. Sstvillr 2 Siw sr tjänstm d sstvillr 2 Madslön d sstägg + rla dr tar kså ut sst i april. Jag rgistrar uagt i karit d Snabbval Sst, uag. Utbtalni av sstlön f tjänstmän bstår av två dr, grudaglön h sstägg. Da sä a bta ut sstlön k kså väas f arbtar. En av d lönart sm väs i snabbvalt bäknar grudaglön d 4,6 prt d ställds madslön vid utbtalninfällt h n bäknar äggt d,8 prt madslön. Samtidt väs lönart sm g avdrag madslön d 4,6 prt Grudaglön f sstn h sstavdragt är ma par n lönartna bkfö lika ntn. På da sä blir färi av sstskuld r rrkt. Om du int vill a d ställda ska s dssa lönart sin lönspcifikatin tar du brt marki Visas utskrift av lönspcifikatin lönartna i lönartsrgistrt. Sstägg I Övninbgt har vi valt a bta ut sstäggt i ba d uagt av sstdagarna. Om di ftag iställt btar ut al sstägg tidt gå p år ska du a da i ftainställniarna f sst. Ta brt marki f Sstäggt btas ut vid uafällt. Snabbvalt Sst, uag ärar dirkt inställniar när du sparar färi. När du ska bta ut sstäggt vä du Snabbval lönkni Sst, säni. 12 Visma Du&Datrn nr 61 ma 28

13 i Visma Lön 3/6 Marka Utbtalni av sstägg. Blpt mr int a synas frän lönspcifikatin när du skapat lönkni. Rl sstlön En säljar sm har få prvisin k lt avtal ha rä rlt sstägg sin prvisin. Du k läsa r m bäkni av rlt ägg i prgramts Hjälp. När ställd ska få ut si rla sstägg ska du kså välja Snabbval lönkni Sst, säni. Marka Utbtalni rl sstlön h klicka OK. Du s int hll da blp frän du har skapat nästa lönkni h tiar lönspcifikatin. traställd. Al sstpar h d d aktul lön btas ut h blpt visas föt lönspcifikatin. E nat altnativ f xtra psnal sm arbtar i lit mfi är a bta ut timlön inklusiv sstsäni. Sstsäni slutlön När ställd slutar ska du bta ut all sstsäni. Slutlön f sstn ska innhål värdt av nya intjäna sstdagar, kvarvara dagar h vtullt sparad dagar. Sv Svssn slutar 18 april. H får sin sista lön 23 maj. Övninbgt har avviklspi d mads ftsläpni. Sv har lönfrn timlön h får båd timlön h avvikls f april mad lön i maj. I ställninrgistrt a jag datum f när ställni upph n markar int rut Har slutat. Jag rgistrar al avvikls f tid 1 18 april i karit h välj sd Snabbval lönkni Sst, säni f a bta ut slutlön f sstn. På lönspcifikatin får Sv ut timlön f pi 1 18 april. Avvikls f ma pi finns kså d. Svs sstsäni ,52 kr innfaar värdt av nya intjänad, btalda h sparad sstdagar h sstdagarna plkas autmatiskt brt. Om du vill vta hur summ är bäknad k du fr Utskriftsctral skriva ut sstskuldlista inn du vä snabbvalt i karit. Tips! Du k bifga pia av sstskuldlist när du skickar lönbskdt så a d ställd s hur bäkni är gjrd. Fn: I Du&Datrn nr 58 (ma 27) bskrv Ul Libd hur sståavslut gö i Lön 3/6. Dna h ara artikr fr tidnis kunskapssi hiar du u valt Di ftaga Siw Erikssn har få ut al sina 25 sstägg. Hn har få rl sstsäni talt 1 571,72. D säni bäknads vid sståavslutt h btas ut sm klumpsumma, int p dag. Siw har kså tagit ut 2 daga sst, här väs bara lönart f daglön, dagavdrag h sstdagar. Sstvillr 3 Kall arbtar xtra lv h ib äv ftmiddagar. Jag har valt sstvillr 3 Säsn-/Extraställd d sstsäni Kall. Sstvillr 3 håll bara rda par sstsäni int dagar. Sstsäni bäknas d prtsats sstgrua lön h tar äv d bäkni sstgrua frvar. Utbtalni k gas vid varj lönkni ll vid staka fäll u årt. När sstsäni ska btas ut välj jag Snabbval lönkni Sst, säni h markar Sstsäni vid säsn-/x- Da snabbval k väas f f lika typ av utbtalni av sstsäni. Vilka val sr möjla br b nat psnalkatgri h sstvillr. I it fall visas blpt frän lönspcifikatin. lönl Ul Libd Visma Du&Datrn nr 61 ma 28 13

14 Läsvärt& Läköpt Succén frtsä ö 25. vä varj dag vårt Vkstadssystm f a klt sä bdriva ffktiv kstad Nu lsar vi F dina utdarbtar - Ordni & rda tid h stnad Framtids Affäystm f ka ftag - ppd lösni Avdralxin 28 är uppsk f d sm int vill missa några avdrag h tidt dkra rä nu i vår. B nat alysas al nya skafäriar. Måa av bks 25 skasänkarråd har m dssa. Bk innhåll kså pcinråd m hur m d läta möjla ska bäst har d akti h ara värdpapp. Ffaar: As Assn h Jhn Lasn. Fg: Privata Affär 444 smarta tips vä s d sm sälj tid h kunskap. Tips har b nat m hur m blir kä xpt i sin bch, hur m vässar sin psnlht h hur m höj si självftr inf kumöt. Bk bskri kså hur xptkunskap k väas fläsniar h varf int i dia. Ffaar: Stf Ekbg Fg: Rdaktin.s D uppblåsbara mus Jlly Click är tänkt a vara d bärbara datrns följsgar. Fr p knyt i fick blir d fullt fu ra USB-mus d par blåsniar. Än så lä bara utvcklinstadit. Käl: Yasn.cm (f övrt utmärkt sajt f dsnintsad) D bärbara datrna blir allt vlar, vilkt ställ nya krav arbtsmiljön åtminstn d pts där m jbbar st d datrn. Dattällni Nbkup pcar datrn gnmiskt rikt arbtshöjd. Käl: Dsnnlin.s ( n trvl dsnsajt) L tail bskri marknad öpp f tidar lönma prukt h ku sm i tidar ku nå. Chfrdakt f näidni Wird, Chris Asn, fkrar hur haln mr a nctras dt sm vi tidar btraktat sm flsatsniar. Då bhö m int lär vara a marknad; dt räck a vara dl av d älösa svs. Marknad är str ng f allt h al. Ffaar: Chris Asn Fg: Bnni Fakta Klimatsmart är praktisk h uppmuntra guid hur du agar klimatsmart i lika situatin. Hur du smartar, har smartar h g smartar gival. Bk innhåll rcpt, råd h tips hur m k lva miljövänlar vardag h hur myckt insatsna sparar miljön. Ö 35 nkrta tips a ga skillnad. Ffaar: kal Pssn, Bil Sjöström h P Jhnssn Fg: Alfabta Wild n Fh är bk m saldsbar d ma namn, sm f drygt år sd sas i blkad av hll- h taurafackt. Saldsbar ägds h drvs av Sfia Applgr, sm föt ft fyra mads blkad gav upp h såld sin frivillt rikskäa kht. Bk är hns bäls m hur u, drift trprö dröm slknad hlt i nöd. Ffaar: Sfia Applgr Fg: Eklids 14 Visma Du&Datrn nr 61 ma 28

15 Bär UNITED POWER tid. Bär tid. Dt tyck måa ftagar a dt blir när rvisinsplikt f 1-tustals svska aktibg avskaffas h dt tyck vi kså. Vi h måa d ss s a d har ölvt s själv h a rvisrns gka rll idag är öflöd i d allra flsta bg. I r än 7 år har SRF varit driva i utvckli av hög rvistaard i vårt. A räkskapna följ gar h frdniar k d ara rd SRF-auktrisad rvisult vara gart f. M skillnad fr rvisrn får h k nsult d sina farht h kunskap kså vara aktiv i utvckli av ftagt. Någ sm kl k säas plunt. Du k räkna d ss. Ss Rvisults Fbu SRF bildads 1936 h är d lda bchrgisatin f rvi- h minsult i S. SRF har r än 43 dlmmar sr kma ö h t. D litas av ö 2 svska h utläska ftag. SRF bdri mfaa kht inm utbildni h infrmatin. Fbut är rmissinsts inm mi- h ftagarfrågr. Visma Du&Datrn nr 61 ma 28 15

16 Bäst i tst ft 85 år vägarna Dt är int måa 85-åriar sm frtfara är ut i trafik. M Olssns Buss i skska Viskövl har ia pl a dra s baka. Nu s vi fram m 1-ådag, säg brödna Stf h Mats, trdj gatin Olssn sm raar dt rika bussbgt. Allt fr lva höns h maskinvdr shpinugna turist h linjtrafikär har gm år tagit pts i Olssns bussar. På bild 193-talts stltht, rinalbyggd Brkway d 29 pts. FAKTA Olssns Buss miprgram Visma Lön Visma Administratin 5 Intnt Bi Olssn, fru Mats, ar f ntarbtt h tar b nat m d bställniar sm mr in via tlfn h hmsida. Dt blås snålt ö d skska släna ll Krististad h Åhus. M inn i d låga btbyggnad, sm rymr garag h ntr, är stämni varm h gmytl. I fikarumt skvar d lka P4-kal i bakgru d brödna Stf h Mats småsnackar lit ft dags tur. Känn al Olssns Buss är litt ftag, d ti ställda h fyra bussar. Två av dm går dagl linj 553 f Sktrafiks räkni ma linj sm brödnas farfar Edvin gå trafikad. Fr Viskövl, ö Lyby, Köpi h Åsum, h vidar Krististad. A ka buss sbygd är spcillt h lit av sial kht. Här frågar d ft m m är brta dag h m känn i princip al sm hpar buss, säg Stf, äldst av d båda brödna. Sä ku framf allt A lära känna kuna har kså g ultat. F trdj årt i rad fick Olssns Buss nyl höta btyg i Sktrafiks kvalittsmätniar. Någ d båda brödna är myckt stlta ö. Dt btyd ht myckt f ss a få btyg dt arbt vi lägg n. Vi vill ga allt f ku, g dm dt där lil xtra, säg Stf. Övra bussar väs f turistarrama h bställninr av lika sg. Tatr h inköpsr Dmark h Tysk är vla h runt 9 prt av bställninrna går i dag ö Öusbrn. E sä a lva Dt är livsstil a driva familjftag, fkrar Mats lit sar, d h bjud kaff i mugg. Rd sm lit pjk spad h h brr Stf 16 Visma Du&Datrn nr 61 ma 28

17 Md brödna Stf, 51, h Mats, 48, är bussbgt inn d trdj gatin Olssn. Såväl pappa St sm farfar Edvin drv kht i 4 år varda. M vi håll int i 4 år, då blir vi f gam. Dt måst bli skift inn, säg d. str dl av fritid ftagt h bussarna. Måa har frågat m hur m k arbta så tä ih d sina fäldrar h sin familj i så måa år, n f m har dt aldr varit någ prblm. Vi är ju dssutm ut h k m dagarna så gtl träffas vi int så myckt, säg h h får dhåll av Stf. Dt är sä a lva. Dt är ia sm hlst prblm, säg h. U tid har pappa St mmit in ntrt. Tillms d sin fru Karin drv h bgt i 4 år xakt lika måa år sm hs far Edvin gå gjrd. A driva bussbg i dag skilj s rjält fr när h växt upp. På gt h nt. När far drg å kht n i Brösarp, bit lär södut, bhövd h it säkilt stå ut vm sm hlst ku söka h bja ka. Dt var mi u dpsin h arbtslösht var hög, n h såg möjlht h satsad strt, säg h h bäar vidar m f tuffa år u krt d såväl däcksm bsinni. U f år fns dt i bsin vilkt gjrd a far var tvu a gå ö gas. A invsta i gasaggrgat stad hnm 1 krnr, väld massa par d tid. Dirktsänt 85-åkas D 7 fbruari firad ftagt sin 85-ådag i d gna lkalna d bull h bå. B nat bjöds kuna in mat h uhållni. Ja, vi har kl blivit uppmärkmad, dt är kul. Samma dag sm vi fylld år var lkalradin här. D sä dirkt ut fr bussarna timma fmiddag, bäar Stf stlt. 1-åjubilt blir nästa stra ställni, h dt s h familj fram m. M framtid är dt äå lit r visst d. Dt är tufft a vara lit i bch sm allt r minas av strbg. Och riktt så lä sm 4 år siktar int brödna a hål. Nj, då är vi ng psinad f lä sd. Vi har kni f Sktrafik 212, sd blir dt ny upphali h så får vi s vad sm hä ft dt. Vi har ju fm barn ms så vi hpas a dt är någn av dm sm vill ta ö ft ss så smim, avslutar Stf. Txt: Emma Cajnud F: Mats Samulssn Visma Du&Datrn nr 61 ma 28 17

18 G dina ku r än minut! Ha hjärtat har du kl gjrt dt bästa av intnt 28? Om int, bja läsa här! Har du tagit din pts b dm sm mr räknas intnt framö ll är intntnärvarn r sm jbb st i n? En sak är säk: Dt surrar int där ut lär, nu vrår dt av aktivitt b dm sm fötår vilka fdr aktiv intntnärvar g al sm sälj någ. Har du klivit mbrd dt tågt? Yst få ftag finns där ut sä sr araktivt h riktt allvarlt nat. Måa finns där skrämma dålt sä. Bra f d. Dt finns frtfara gt m pts i fötakssvagn h bilj dit är a skapa sajt d allt kuna vill ha. Dt är ck lit bråm. Jag h rd ukt ra: Tag pts, drarna stän. H du? Här är fyra snabba stg a ta dirkt f a få din sajt a räknas av ara 28: Innhåll, innhåll, innhåll Bsökarna mr frtfara f innhållt lita dt. Dt k vara artikr där du fkrar hur m g någ läar. Dt k vara tips, tplistr, nyhtsartikr, intvju d ku. Allt du g sajt sm g bsökarna hjälp, g dm klkar, gdar h r upplysta är bra f d, ftsm dt skapar stämni h ftr f a din sajt h di ftag faar dt sm d allra flsta där ut int faar a m ska vara vän d sina ku. Lär d skriva så a dt passar bsökarna Sluta gast bäa a du är bäst. Slä allt innhåll sm bara är f a impna dina mpisar! M bhö int vara ffaar, jurnalist ll ha skrivit dagbk sd 8-ååldn f a ta fram txt sr intsta f ara än mamma a läsa. Mll sm fuar är gtl myckt kl: 1. Håll fram prblm f bsökar så nära a h/hn känn d bska smak. 2. Bäa m varf dt är prblm f bsökar. 3. Visa snyggt sä hur din tjänst lös prblt hlt klt, s så a läsar vill ha r av dt du k bjuda. S a mma dirkt sak din hmsida. Då ökar chs a bsökarna stnar kvar r än minut. 4. Visa hur läsar tar nästa stg klt sä. Enklt, ll hur? S a bsökarna stnar lär än minut gm a styra dm rä Jag ska int sticka u stl d a du har rikt fajt a utkämpa f a få bsökar a stna kvar din sajt. D flsta h lyssna rdtlt nu upp m 9 prt av al bsökar, stnar sajt mir än minut. Ni av ti ög d. Hjälp! Ja, dt är skrämma, n dt finns ffktiva mdl sm s a bsökarna dras in h lätar ft r. Här är vad du ska ga: Skapa rubrik varj sida sm får dt a vas i munn bsökarna. M m int d gllt ftababbl. Da är st sm al har ht fut: Läta pris klick, hj då! Svicinriktad klick, hj då! Gllt ftababbl klick, hj då! På bild s du hur dt står startsid f mi fg rdaktin.s. Dt fu rar pfkt. 6 prt av al bsökar rdaktin.s stnar lär än minut. Sx av ti är snlikt intsad av r. Trickt är alltså a rycka tag i bsökar Knst a få bsökarna a älska din hmsida dirkt, snabbt, dlbart så a d int bjar tänka nat än a gå vidar in i sid. När du väl har bsökarnas uppmärkht gäll dt a hål kvar dm. Dt är lä. Dt a du bhö ga är a mma dirkt sak al sir. Dt btyd hlt klt a du måst visa xakt hur du mr a lösa das prblm h frdsstäl das bhv inn d s bjar bläddra nåt sid. Tänk sak stu: Tar du själv d tid a lta ft vad du är ut ft säkilt lä när du vt a du bara bhö trycka knapp h få upp massr av nya träffar? Jag g int dt. G bsökarna skäl a mma baka Massr h åt massr av studi har visat a bsökar köp fr sajt föt ft a d bsökt d några gå. Du k hjälpa h stimu d lust gm a ha aktull infrmatin sajt h tid. Om bsökarna mr in d 1 april h s a dt sast sm publicads sajt är fr d 5 juari, så känn d a sajt är gammal h sg. Om din sast nyht är fr april, så klickar dt i huvudt h chs a d trr din sajt sm u är ält myckt str. Där har du lit a ga g dt nu h s skillnad rd m mad! I nästa avsni ska jag bäa hur du får bsökarna a lita d. Fn: Al tidar artikr i si Sälja hmsir hiar du u valt Di ftaga Stf Ekbg är småftagar, fläggar h ffaar f böck m marknadsfi f småftagar. sälja hmsir DEL 1 Stf Ekbg 18 Visma Du&Datrn nr 61 ma 28

19 Enkl, snabb h säk kassahti d Sharp CashIT Sharp CashIT är praktiskt startpakt d al grulägga kassafunktin. Enkl a utöka d fl funktin vid bhv. Pfkt f d lil butik. har ma funktin sm Basic t strckdsläsar h inbyggd rtbtalninfunktin. En lösni sm passar d fl sta butik. Dina vinst d Sharp CashIT: är vår st kraftful lösni d ylar mul f b nat fjärtyrni, hadatr f kurd, bställniar h invti t systm f tikpruktin. Läs r m vad Sharp CashIT k ga f din butik VÅRA FÖRSÄLJNINGSSTÄLLEN Visma Du&Datrn nr 61 ma sä vinst i systm

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL tidning!kombi Ny EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL Solan och Lasss nya trotjänar # JUNI 2013 Lyckliga vinnar Björn och Susann tog hm storvinstrna sicilin på nytt sätt Hyr hus och upptäck Mdlhavts pärla

Läs mer

Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr. G8-rapport. Global Intifada Anarkism och utbildning

Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr. G8-rapport. Global Intifada Anarkism och utbildning Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr G8-rapprt Glbal Intifada Anarkism ch utbildning Glbal slidaritet med Glbal Intifada 02 04 06 08 09 10 12 14 16 20 21 22 Glbal Intifada Stöduttalande

Läs mer

Begagnat - ett vinnande koncept för hela branschen. Nordisk. Pia vet hur man bygger sitt personliga varumärke

Begagnat - ett vinnande koncept för hela branschen. Nordisk. Pia vet hur man bygger sitt personliga varumärke Norisk Nr 5 2013 oric cr rcyclig Pi vt hur m byggr sitt prsolig vrumärk Bggt - tt vi kocpt för hl brsch Kommur positiv till SBR Här blir skrotbilr till y råvr Åls hr årts bäst TV-rklm Svrigs Bilåtrvirs

Läs mer

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5 Återinför snuvakuten L å n g t i d s s j u ka skulle gynnas om fö re t a g s- h ä l s ovå rden fick behandla va n l i ga snuvo r. Då skulle bako m l i ggande fa k to rer ka n s ke u p p t ä c ka s, menar

Läs mer

Tema Våren EXKLUSIVT: Ung i VIMLET, gymnasieskolans egna sidor: Nu har vi stylat om två lärare inför våren!

Tema Våren EXKLUSIVT: Ung i VIMLET, gymnasieskolans egna sidor: Nu har vi stylat om två lärare inför våren! Tema Våren i stort och smått Till ALLA hushåll i Vimmerby kommun & Mariannelund Nr 3 april 2010 Ung i VIMLET, gymnasieskolans egna sidor: Nu har vi stylat om två lärare inför våren! Triss i husfabriker

Läs mer

Med butik på gården och på webben. Erfarna, unga och uppfinningsrika du möter flera intressanta företagare inne i tidningen

Med butik på gården och på webben. Erfarna, unga och uppfinningsrika du möter flera intressanta företagare inne i tidningen tidningen för dig som vill förenkla ditt företagande Nr 72 2011 Med butik på gården och på webben Erfarna, unga och uppfinningsrika du möter flera intressanta företagare inne i tidningen Tröttnat på tidsödande

Läs mer

Rikard Bender. Bakom rubrikerna. Badhuset. Fåfängan. Utflyktsmål NYKÖPING, ATT LEVA OCH BO I MÖJLIGHETERNAS STAD. NYKJuni 2014 www.nyk.

Rikard Bender. Bakom rubrikerna. Badhuset. Fåfängan. Utflyktsmål NYKÖPING, ATT LEVA OCH BO I MÖJLIGHETERNAS STAD. NYKJuni 2014 www.nyk. NYKÖPING, ATT LEVA OCH BO I MÖJLIGHETERNAS STAD NYKJuni 2014 www.nyk.nu Badhuset Klart senhösten 2015 sid 10-11 Fåfängan Kultur- och trädgårdscafé sid 14-15 Bakom rubrikerna Rikard Bender sid 6-8 Utflyktsmål

Läs mer

Daniel Bergström/Mr.Z: http://hem.passagen.se/zensco

Daniel Bergström/Mr.Z: http://hem.passagen.se/zensco ZONG 2025 En kedja är ju aldrig starkare än sin svagaste länk, sägs det. Zong är en bok som jag började skriva 1994. Efter ett antal sidor hamnade den I glömskans skrubb ett år, och när jag tog fram den

Läs mer

Isbrytare, lagbildning och energikickar

Isbrytare, lagbildning och energikickar Isbrytare, lagbildning ch energikickar Den här kursen Oavsett det är ett mindre möte hemma hs dig eller ett större utbildningsseminarium vill vi alla känna att vi har etablerat gemenskap med våra linvänner.

Läs mer

Tina vet hur arbetslivet blir en dans. Håll rätt på tiden i mobilen Växande marknad för middag vid dörren

Tina vet hur arbetslivet blir en dans. Håll rätt på tiden i mobilen Växande marknad för middag vid dörren tidningen för dig som vill förenkla ditt företagande Nr 70 2011 Tina vet hur arbetslivet blir en dans Håll rätt på tiden i mobilen Växande marknad för middag vid dörren Besök oss på Kistamässan easyfairs

Läs mer

Markna n. Annons- Oklart styre i Bollebygd. Aktuell med ny bok. annonsmarknan.se. AnnonsMarkna n

Markna n. Annons- Oklart styre i Bollebygd. Aktuell med ny bok. annonsmarknan.se. AnnonsMarkna n Årg. 40 Osag 17 sptmr 2014 Vcka 38 Erja frå Kl AosMarka Si 14 Oklart styr i Bollyg Valrsltatt öppar ya samart Si 10-11 Aktll m y ok Si 12 AosMarka las t till hshåll i: Bollyg Hltafors Olsfors Töllsjö Hiås

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? Av: Jesper Lindén Den här delen i kursen Core Power är egentligen en påbyggnad och fördjupning av det som du tagit

Läs mer

Han s.kall Romma igen.

Han s.kall Romma igen. N:r lo. ÅRG 30. 5 DECEMBER 1925. I-'l\r:N.-PHI~ 2: 25. r RBDAKTÖR: NATE. HÖGltlAN. Han s.kall Romma igen. lian skall komma igen, samme Jesus, som for Till en tid ur vår åsvn, och sel Han skall komma i

Läs mer

Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning

Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning Bengt Jacobsson Tel 08 16 14 44 E-post bengt.jacobsson@score.su.se Göran Sundström Tel 08 674 74 05 E-post goran.sundstrom@score.su.se

Läs mer

Tddoh. December 1982 Nytryck september 1984. Rapport 2 TELEBILD. Erfarenheter från näringslivets teledataförsök. Göran Asplund

Tddoh. December 1982 Nytryck september 1984. Rapport 2 TELEBILD. Erfarenheter från näringslivets teledataförsök. Göran Asplund Tddh December 1982 Nytryck september 1984 Rapp 2 TELEBILD Erfarenheter från näringslivets teledataförsök Göran Asplund ; - m^ -..: : - y. December 1982 Nytryck september 1984 Rapp 2 n TELEBILD Erfarenheter

Läs mer

Har hört att man kan köpa en liten lampa att sätta i vägguttaget, är det en bra idé. Grannen är rätt sur på oss.

Har hört att man kan köpa en liten lampa att sätta i vägguttaget, är det en bra idé. Grannen är rätt sur på oss. Jag har en tibetansk terrier som är 10 månader. Jag undrar hur jag ska göra för att han inte ska sticka iväg, jag vill kunna ha han lös ute. Jag ska snart ut till min stuga över påsken och vill då kunna

Läs mer

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB.

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Om ni vill komma i kontakt med oss maila till csr@sveaekonomi.se eller ring 08-735 90 00. Att unga människor på väg in

Läs mer

INSATSEN GAR TILL... internationellinsats. varandra. varandradra. varandra? varandra? insatslandet? insatslandet? insatsområdet? insatsområdet?

INSATSEN GAR TILL... internationellinsats. varandra. varandradra. varandra? varandra? insatslandet? insatslandet? insatsområdet? insatsområdet? Vad kan man göra närnär man Vad kan man göra man saknar varandra? saknar varandra? FåFå idéer tilltill idéer attatt tävla med tävla med varandra varandra SeSe tilltill attatt skapa skapa ettett gott gäng

Läs mer

Så här kan DU också starta företag

Så här kan DU också starta företag Så här kan DU också starta företag there is no passion to be found playing small, in settling for a life that is less than the one you are capable of living. Så här kan du också starta företag Marlena

Läs mer

BETALA ENKELT MED SWISH. Nummer 2 2014

BETALA ENKELT MED SWISH. Nummer 2 2014 Nummer 2 2014 Czarnecki har hittat hem Västerviksprofilen Niklas Czarneckis tränarkarriär gick spikrakt uppåt. Sedan kraschade den. Nu är han tillbaka och gör succé i Vita Hästen. Vi har följt honom på

Läs mer

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R...

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... JAG KOMMER HÄR ATT VISA DIG HUR DU TAR FRAM PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM GENERERAR PENGAR UTAN

Läs mer

2 2006 YCKET MER ÄN ETT BOEND

2 2006 YCKET MER ÄN ETT BOEND Nr 2 September 2006 MYCKET MER ÄN ETT BOENDE VD HAR ORDET Vilken fantastisk sommar! Bä re semesterväder än vad vi haft i år är väl svårt att önska. Värme och sol har lockat till mycket utevistelse. Ljumma

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

Det är hos Pernilla vårt avloppsvatten hamnar.

Det är hos Pernilla vårt avloppsvatten hamnar. nonstop Mälarenergi nr 3-09 Det är hos Pernilla vårt avloppsvatten hamnar. malarenergi.se har blivit enklare, gladare och nyttigare. Egenproducerad el, en lysande affär? Västerås och Eskilstuna knyter

Läs mer

NätSmart. Schack matt. App vs Mobilsajt så hittar du kunderna. Jonas Hallberg. Matthandlarna från Malmö är störst på nätet. Vill alla ha kaffe?

NätSmart. Schack matt. App vs Mobilsajt så hittar du kunderna. Jonas Hallberg. Matthandlarna från Malmö är störst på nätet. Vill alla ha kaffe? Statistik: Så handlar vi med mobilen Experten svarar: Distanshandelslag inom EU? En dag med: Johnells.se NätSmart NUMMER 6 MAJ JULI 2011 FÖR DIG SOM SÄLJER PÅ NÄTET App vs Mobilsajt så hittar du kunderna

Läs mer

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1 1 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 2 Starta eget Rexit levererar denna bok i föreliggande skick utan garantier i någon form. Vi förberhåller

Läs mer

VARSEL. Jag säger vi hela tiden! Jag kommer aldrig att komma ifrån det där, vi...

VARSEL. Jag säger vi hela tiden! Jag kommer aldrig att komma ifrån det där, vi... VARSEL Jag säger vi hela tiden! Jag kommer aldrig att komma ifrån det där, vi... Det värsta är nog att se hur familjen påverkas. Min dotter som är sju år har inte rätt att gå på fritids längre. Sånt är

Läs mer

Förskolor i baracker möter kritik

Förskolor i baracker möter kritik 6 SEPTEMBER 2011 ÅRG 22, NR 36 Besöksadress Värmdövägen 205, Nacka Red 555 266 20, red@nvp.se Annons 555 266 10 MED HAMMARBY SJÖSTAD Läs även: NVP.se VÄRMDÖ 12-13 Högsäsong för båtstölder HAMMARBY SJÖSTAD

Läs mer

Magnus Helgesson Max Söderpalm HARRYS. vägen till månen. 86 400 Ledstjärnan till ett rikt liv. Magnus Helgessons resa från 0 till 700 miljoner

Magnus Helgesson Max Söderpalm HARRYS. vägen till månen. 86 400 Ledstjärnan till ett rikt liv. Magnus Helgessons resa från 0 till 700 miljoner Magnus Helgesson Max Söderpalm HARRYS vägen till månen 86 400 Ledstjärnan till ett rikt liv Magnus Helgessons resa från 0 till 700 miljoner HARRYS vägen till månen 86 400 Ledstjärnan till ett rikt liv

Läs mer