Anneli öppnade för en ny produkt. Ökat intresse för internettjänster bland småföretagare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anneli öppnade för en ny produkt. Ökat intresse för internettjänster bland småföretagare"

Transkript

1 tidni f d sm vill fk di ftaga Nr Annli öppnad f ny prukt Ökat ints f intnjänst b småftagar

2 Skäm brt dina ku - sälj r! Wbbsh d SPCS-ppli G dina ku svic. Dygnt runt! I Nätbutik iår f funktin bl a Md Ntrix nätbutik sm intgrats d Visma Spcs Administratin sk all uppdati h rdmtagni autmatiskt. Dssutm k du sälja ö h värld, d al valutr sm finns Administra ku h pris i Visma Spcs Adminstratin F språk h valutr Kmp btallösniar Autmatiskt pruktixi f Ggl h ara sökm Dsn h starthjälp av våra farna darbtar iår alltid i lösni. Vi bygg spcialpassniar när ni bhö dt. Säljrd hs våra ku! - Vi sälj kläd d tryck. Vid tx Fblls-VM h OS får vi måa rd rt tid. Då bhövs dt bra wbbsh. Vi ökad 6 % föta årt h vi väntar ss 1% ökni i år. Tbias Btssn VD Ntshirt - Kuna k idag snabbt hia d frösrt d sök. Blixtsnabb sökni färg, blmnintid, mm är bara möjl i wbbkatalg. Tt Nilssn VD Nlsns Frö - Vi sälj dsnad lksak r än 5 lä dygnt runt via intnt. Vår föäljni i nätbutik har årl ökat d 5 % ll r 3 år i rad. Carl Zd VD Py - Vi har få myckt psitiva mdön fr ku sm bsökt vår nya wbbkatalg. Kuna i möbffär hänvisar fta wbbpts. Ann Sjöbg, Wb Brr Phsns Möbl -Vi uppskaar a tid f rgistri av rd h pruktuppdatiar har minskat d 7%. Allra bäst är a vi nu har tid f d ku sm kl bhö hjälp. O Gustafssn VD Patrn AB - Bstälrna våra brastatin har dt kr nu när d bställ sin utrustni i wbbsh. H hti har blivit r ratinll h säk. Lif Olfssn, Sh s Braf Tlfn Lda -hal d Visma Spcs

3 Dina gram f bär klimat Nr 61 ma 28 Skri da tåg ll Växjö h. Rs är 435 kil lå h tid tr h halv tim. na tr närmast dpassagar ägnar s åt studi, ria mbiltal t läsni av dckar. En gska vl vardafmiddag tågt d ara rd. En n iakagls är a dt sm vlt näst är fullt tågt. Allt fl åk näml tåg. Int minst gäll dt så kald affäär. Dt är d grupp jag h d här. I mr jag gt h väl hinna d dt jag har pt in u ftmiddag. Jag räknar d a vara hmma i Växjö gm ara halvlk i kvälls Euracupmatch. Om jag flugit had jag få s h match. Dt är dt a jag flrar a ta tågt. Jag vinn dst r. E-tjänst + bär miljö = st 8 E ftag d blick f -tjänst 9 Annli bvisad a affäidén höll 4 Jag k jbba i lugn h r (mbilpratarna st int d sm int tjuvlyssnar), skriva jl h väa intnt näst prcis sm ntrt. Dt är intnt jag hiar d xakta läd min a. Där s jag kså a mi bidrag ldixidutsläpp dna a är,25 kg h a dt k ösäas miljöpris halvt. Om jag tagit flygt had jag vunnit halva tid miljöpris av 58,18 kg ldixid, värda 98 krnr. På d här är vi snlikt måa sm jbbar i ftag h rgisatin där miljöplicyn nura säg a m i föta ha ska välja tågt. Möt via vi h likna lösniar blir allt vlar. På Visma bidrar vi fl sä än så. B nat gm a bjuda ts småftagar lå rad lktrniska tjänst. Några kut saa av lktrniska fakturr ksk int g r än några gram mir klimatk. M småftagarna är måa h mtagt blir bidragt d tid väldt strt. Kuna g tpbtyg supprt alltid i Du&Datrn 22 Brödna Olssn firar 85 år vägarna Lönl: Utbtalni av sst i Visma Lön 3/6 18 Sälja hmsir: G dina ku r än minut 2 Ftal: Är du bdd när skavisrn mr? 24 Sx sir frågr h m dina prgram 31 Krysst Omsgt: Annli Hllström satsad affäidén i n trd nitinfri snus. A hn tidt tg upp nkur d tbaksiustrin slg hn föt sar. F: Bt Wilt. La Frdll, rdakt Du&Datrn gs ut av Visma Spcs AB, Växjö. Utgivar: Rlf Dahlbg. Rdaktin: Emma Cajnud, Ths Schön h La Frdll (rdakt) s. Grafisk pruktin: Giv Akt Infrmatin AB, Växjö. Tryck: VTT Grafiska AB, Vimrby. Tidni trycks gram Hln Idal Glss. Ads: Du&Datrn, Visma Spcs AB, Växjö. Annnsbkni: Adsäri: ISSN Efttryck av txt h bild fbjuds. Rdaktin ar int f insänt ick bställt matial. Allt rdaktinllt matial prucat f Du&Datrns räkni gras lktrniskt h k mma a publicas Vismas wbbpts ll i n dital mmunikatin ut a säkilt dd lämnas ll säkild ömls gö aå såd publici. Extna darbtar måst dd vtul fbhåll m da. I princip publicas int matial d fbhåll m lktrnisk publici. Visma Du&Datrn nr 61 ma 28 3

4 Annli utmar jäarna d (snus)fnuft affäidé Tvåbarnsmamm Annli Hllström satsad affäidén i n trd nitinfri snus. 23 kads h sålds föta s. A hn i ma ögnblick tg upp nkur d tbaksiustrin h några av världs stöta bg slg hn föt sar. Om jag had vtat hur tufft dt skull bli inn så had jag ng dragit m lit f a fkla min idé, säg Annli, nura vd h huvudägar snuspruca ftagt Nicfr i d jämtläska byn Trvik. Idén fick hn rd 1997, då hn var höggravid d si ara barn h snus- h nitinb. Jag vill kl sluta snusa, dt var målt. M ft a ha tstat allt sm fns marknad var jag trö al plåst h nitintuggummin. I kad ifrågasäa varf al prukt innhöll nitin i ställt f r hälsma ämn h dt gjrd m lit fbnad. Nätka är viktt, ar Annli Hllström fråg hur hn hiar inspiratin. Och a hämta kraft utf rgisatin ib. FAKTA Nicfr AB Gruads 23 av Annli Hllström, sm kså är vd. Har i dag sx ställda. Prucar h sälj nitinfri snus. Har kapacitt a ka 1 miljn sr/år n i dag lg pruktin 7 sr. Omsäni drygt 8 miljn. Fabrik finns i jämtläska Trvik, fyra mil fr Östsu. Nicf miprgram: Visma Administratin 1 Visma Anläggninrgist Visma EDI Visma Lön Spcial Intnt Ört h ljr Nöd har i g. Annli sm tidar arbtat sm marknadsfar salvpruca ftag i trakt had hl dl kunskap m t h tiska ljr irdis sm skull kunna väas i ställt f tbak h rökarr. Så dt var st f min g skull jag bjad ba ih hälsmar bliar. Jag mixad dm i vl matbdar, fylld prtinssar h slut fick jag fram bli sm båd smakad bra h sm hjälpt m a bli av d nitinsnust. Hns föta tk var a sälja affäidén någn n. Jag rid faktiskt Swdish Match h föökt sälja in idén, n mn jag pratad d sa a d aldr skull bja pruca någ nitinfri snus. Dt har h ng få äta upp. Knkurrtna vaknad Föta år gick sm smrt. Sm st msa bgt 18 miljn krnr h dispnad h 96 prt av d nitinfria marknad. M när ftagt varit å i tr år vaknad nkurrtna, h d hiills så gynnma viarna vä. Föt m dt små nkurrt h dm krad vi av. M när Swdish Match kså gick in marknad blv dt tufft f ss. D had rd ara prukt, väl utbyggd säljkår h bhövd int jbba lika hårt FORTS. PÅ SIDAn 6 4 Visma Du&Datrn nr 61 ma 28

5 Mats Nym arbtar båd d pruktin h d föäljni jämtläska snusftagt Nicfr AB. Visma Du&Datrn nr 61 ma 28 5

6 Gunil Nym-Strååth h Anniqa Strabg sköt administratin, rd h föäljni. Sm hjälpdl väs b nat Visma Administratin 1. Vi blv rmad Visma Administratin av vår m sm vi arbtar d, h vi är hlnöjda. Dt är tydlt h klt a jbba d. f a ta s in hs d stra kdjrna. Psnalstyrk minskads snart fr 16 psn 6. Nicfr blv kså irag i juridisk ps d Swdish Match ft tvist m pruktnamn. Dt blv hl dl sömnlösa nä, h ib urad Annli m dt kl var värt allt slit. Juridiska smälr tar myckt av ftalust fr, h dt käs sä h vis sm a vi kraad lit h så m d ara ft. Samtidt är dt sådt m får räkna d i affävärld. Dt gäll a kunna tänka i nya br h dra nya av nkur i ställt f a gå u. Sd tyck jag dt är rä tufft a vi tg så pass myckt av Swdish Matchs marknadsar sm vi gjrd. D urad ng vad jag var f lit lus, skraar hn. Färg, frm h smak I fabrikslkal ftar dt skarpt av krydr, t h av saltkrits! En av fm smak snust, fkrar Annli u tid hn visar runt i d 7 kvadra stra lkalna. Knstprydda väggar, ra glv h idl ljusa väggar g a iustrikänsl int riktt infinn s. E dvtt val fr Annlis sida visar dt s. Md bakgru i rkmbch har hn gdt ints f färg h frm. Dt är ng lit nrlua d nst väggarna i fabrik. Jag tyck våra lkal känns sm llti ll rkmbyrå h iustri ufär. Ftaamma männir Jämtarna brukar bskrivas sm flitt flk, h lil byn Trvik d sina 8 invar är it utag. Här finns h ftag ftag var ti byb. Entrprökänsl finns kl här. I glsbygd måst m ta tag i sin g arbtssituatin hlt nat sä än vad m bhö m m br i str stad, jag trr dt br dt, säg Annli. Bygdgård byns hjärta F några år sd gjrd al i byn g kraftsträni h skapad bygdgård sm nura fuar sm byns hjärta. Ut d had ng int hällt vuxit. Här finns dagis, bk, pst, h gympasal, allt ställ. Dt är hlt rlt gtl, säg hn h stpar in lit pril u läpp. Sd prisna vlt snus höjds vid åskiftt märk Nicfr av viss föäljninökni, någ Annli tar d r. Omsäni har varit lit upp h n gm år, n hn framhä a d viktast skäl a driva ftag int är miska. Dt måst vara kul a gå jbbt mrgn, m får int känna a ftagat är bstni. Och så ska m ju hinna lva lit vid sid m kså. Och äv m myckt hänt i ftagt sd start f fm år sd finns kärnvärda kvar, pätar hn. Måa har xmpl frågat m m int vi ska bja pruca snus d nitin, n dt ska vi int. Dt är int vår affäidé, f vi står f någ nat. Nytänka är jäviktt i al ftag, n i gru h bt b m ng äå hål s sin uprula idé. På fråg m hn har någ råd a g ara småftagar ar hn blixtsnabbt: A lita d gna magkänsl! Dt har jag lärt m d år, äv m jag frtfara g mina misstag. A utgå fr d käns m har fr bj, h a tr s själv h sin idé. Txt: Emma Cajnud F: Bt Wilt 6 Visma Du&Datrn nr 61 ma 28

7 Om Pt had dubbllt bställni pts, skull h sågat n dt svamparipna äpplträdt. Int d nypltad Yamari-k. Full ll utf ntrt d mbilt brdba. Läs r tlia.s/mbiltbrdba Visma Du&Datrn nr 61 ma 28 7

8 Strt ints f -tjänst b ftagarna Dt finns strt ints b ts småftagar a ga sm d stra ftag h d fftla sktrn sköta allt fl administrativa rutin lktrniskt. Dt visar str usökni sm Visma Spcs har gjrt. I usökni dltg drygt 1 9 småftag. D bad frågr m si nuvara h framtida väa av lktrniska tjänst. Dt mråd där d mir ftag mmit länt är int hlt väntat btalninrutinna. Där har girsystm f a skicka btalniar lktrniskt funnits i måa år h dssutm har bkna gjrt si f a fk rutinna. Btalniar ö nätt M än hälft (54,8 prt) av d frågad ftag g rd sina btalniar ö intnt h ylar näst 2 prt pr a ga dt. När dt gäll mtagni av btalniar är dt btydlt färr (21,9 prt) sm har lktrnisk lösni. Om m ska ta ftags önskmål mrådt sm prgns mr lktrnisk btalninmtagni a bli dubblt så vlt i nära framtid. Rapprti myhtna har kså str växtptial. Elktrnisk skadkratin k öka fr cirka 2 bra bit ö 6 prt h inlämni av lönstatistik fr 25 drygt 5 prt. Dt finns strt ints a satsa lktrniska tjänst visar usökni sm Visma gjrt b 1 9 småftagar. Visma är dltagar i prjktt Grön IT, sm du k läsa r m www. vagrnit.s. E-fakturr k öka st D prtullt s stöta ökni k ck futss när dt gäll lktrnisk fakturi. Idag är frkvs lika låg i mir sm i stra ftag, dt vill säga bara cirka fm prt. M fyra gå så måa pr a bja -faktura. A sänka stnadna h tidiåd bli r ffktiv h dssutm lit klimatsmart är uppbarl ta äv f småftag. Txt: La Frdll Visma Onlins nya löntjänst Visma Spcs har fltal lktrniska tjänst h nya mr ft ha. Sast i rad är två tjänst ppd prgramn i d nya lönsi, Visma Lön 3/6. S filn m löntjänstna Visma Rsäkni Onlin fkr prdurna kri äkniarna höt avsvärt. D darbtar sm varit ut h t fyll i sina uppgift m i sin wbbläsar, chf astar fr sin datr h lönadministrat s a traktt, utlägg h milsäni mr d nästa lön. Visma Stämp Onlin är ffktivt hjälpdl f a rgistra arbtad tid dirkt m ftagts lönsystm. Onlintjänst synkrnisar darbta rgistri av närvar, sjukfrvar, ötid, mptid h vård av barn. Båd darbtar h lönadministrat k följa rgistriarna i kal. 8 Visma Du&Datrn nr 61 ma 28

9 Md blick f lktrniska tjänst Allt fl ftagar vä s av lktrniska tjänst f a minska pappsbd. En sm ammat d uptgå tr är Eva Hlm-Wibg sm ms d mak Jnny dri ftagt Årgus Mdicintknik. FORTS. PÅ nästa SIDA Visma Du&Datrn nr 61 ma 28 9

10 Eva Hlm-Wibg trr dt lktrniska hällt. Hn vä -pst, har gjrt hmsida, bställ krditupplysni via nätt, skickar rd d d lktrniska tjänst Visma EDI h utnyjar vpn-tunnl (s faktarut) när hn vill mma åt sin datr fr n pts. Jag tyck dt är kul h intst d tknik. Vi har alltid vt ha dt sast h bästa h dt följ äv d i hur vi jbbar. Jag trr möjlhtna d lktrnisk öfi h brukar alltid vara föt a tsta nya lösniar, säg gd h psitiv Eva Hlm-Wibg. Sparar tid Lika gd h psitiv är Evas h Jnnys lurva hu Antn sm d vifta svs h gda sku hälsar ss välmna. H bryr s int m tknik n kpp u hak vill h gärna ha. Elktrniska tjänst har sparat dl tid åt ss. Om jag tar bkfi sm xmpl så jag tidar runt 5 prt av min arbtstid da, i dag är jag n 2 prt. Jag trr a allt fl mr a upptäcka h utnyja möjlhtna d lktrniska tjänst, n flk måst tidirinna f dt, nar Eva. Ftagar vä lktrniska tjänst Dt k vara så a hn har rä. En usökni sm Visma Inf lin Visma Spcs lktrniska nyhtstjänst visar a dt finns strt ints b mir ftag a sköta alltfl administrativa rutin lktrniskt (läs r m usökni sid 8). Äv Eva pr a öka väat av lktrniska tjänst. B nat vill hn starta wbbsh f a kunna sälja dl av ftagts prukt via intnt. Sd drömr hn m a kunna väa Visma EDI r tjänst sm skickar fakturr lktrniskt dirkt fr miprgramt. Vi har tjänst, n tyvärr k vi int väa d fullt ut än, säg hn. Vi skickar rd d dt n ia fakturr. D systm sm våra ku, sti, har är int alltid mpatib d vårt. D sknar in sina fakturr h k sd in dm i syst. M d lktrniska bit är frammach, dt trr jag. E-pst var kså ny Eva drar parallll -psts barm. Dt tg ju kså tid inn dt bjad fua, inn flk bjad våga skicka jl. I dag får m dm h tid. Så lktrnisk fakturi är nästa stg, nästa utvckli. Jag trr sm sagt a dt mr h därf lg vi i startgrarna. I mrgn ksk dt mr ku sm vill a vi skickar fakturr lktrniskt h då vill vi vara bdda. Txt: Ths Schön F: Mats Samulssn Hu Antn är frisk fläkt familjftagt Årgus Mdicintknik. Här busar h m 1 Visma Du&Datrn nr 61 ma 28

11 FAKTA Årgus Mdicintknik AB ä av makarna Eva Hlm-Wibg h Jnny Wibg. Ftagt sälj ögnkirurgisk utrustni sti. Makarna startad sin kht 1992 hmma i Jnnys garag. I dag finns fyra ställda ftagt, sm finns i Kalmar. Omsäni låg föta årt 2,3 miljn krnr. 27 had d ökat 1 miljn krnr. Årgus Mdicintkniks misystm Visma Administratin 2 Visma Lön 3 Visma Wbbsh * Visma EDI * Visma Krditupplysni * Visma Rsäkni * Visma Backup * */ Onlin- h intnjänst Elktrniska fakturr Rgi pr a svska myht ska hta iå h utgå fakturr lktrniskt fr h d d 1 juli 28. Enmistyrninkt bd a stat mr a spara närmar fyra miljard krnr u fmåpi h därft närmar miljard krnr p år. Säkra fbils VPN (virtual privat ntwrk, svska virtullt privat nätk ) är tknik sm väs f a skapa säkra fbils, så kald tunnr, ll två punkt i skyddad datätk sm xmplvis intnt. Exmpl väni av VPN-fbils är a någn a f ppr upp s m ftagts s d sin bärbara datr f a arbta sm m d var slut i dt lka nätkt. [Käl: Wikipdia.] Visma EDI Visma EDI är tjänst sm g dt möjlt a skicka h ta m fakturr, bställniar h rdkänna lktrniskt. Vill du vta r bsök d ägarna Jnny Wibg h Eva Hlm-Wibg t Evas brdt Carlina Hlm sm kså arbtar firm. + Sälj så dt ryk. KONTAKT hjälp d rföäljni, rdni h rda. Självkrt k du pp ih dt d Visma Administratin. Lualgik hjälp ftag a ffktivisa sin kht, skapa bär kurtin h höja sin lönht d lösniar f säljstöd, marknadsfi h supprthti. Ö stra h små ftag i mäd lika bch vä våra CRM-lösniar Visma Du&Datrn nr 61 ma 28 11

12 Utbtalni av sst Lär dagar, ljusar tid h snart är dt da f sst. I dt här avsnit av Lönl lsar Ul Libd d gm ssthti i Visma Lön 3 h 6. Sståavslutt är snart krt h fr 1 april k ställda bja ta ut sina nya sstdagar. Da gäll ftag sm följ gs sstår 1 april 31 ma. I Visma Lön 3/6 k du p darbtarnas sst u valt Arbta d Sst Sstpli. Bildna i artikln är tagna fr Visma Lön 6, n funktinna är likada i Visma Lön 3. I Sstpli får du bra öblick ö hur sstn fds h d går kså a skriva ut. Du rgistrar pd sst d Snabbval Sst, uag h futm i Sstpli sparas rgistriarna i karit. Olika typ av sst Dt finns lika typ av sstdagar. Psnal sm arbtat u h intjänaårt får full btald sst. Psnal sm bara varit ställd dl av årt k få dlvis btald sst h dlvis btald. Nyställd psnal sm bjar u sstårt har rä a vara ld, n då ut btalni alltså btalda dagar. En dl ftag bviljar fösst nyställd psnal, ldht ut lönavdrag n d vtull åtbtalninskyldht. När du rgistrar uag av sst d snabbval välj prgramt i pririttsrdni sm följ sstg. Föt plkas årts btalda dagar h sd sparad dagar. F ställda sm har få dl btalda h dl btalda dagar plkas föt d btalda sd d btalda. Om födagar finns ingda i ställninrgistrt plkas d f btalda dagar. Om ställd int har några sstdagar av någn typ går dt int a rgistra uag av sst. Allti sk autmatiskt h går int a ka i karit. Exmpl utbtalniar D sstvillr du valt d ställda avg vilka lönart prgramts snabbval vä. Rgistri av sst i Övninbgt sk prcis sm övra avvikls d mads ftsläpni. Sstuagt mr då d lönkni mad ft sstn. Nackdl f d ställda är a sstparna btas ut när d rd haft sst. Fdl f d sm sköt lönna är a du säkt vt a frvarn gälld sst h a dt int iställt blv vård av sjuka barn ll g sjukm. Dssutm blir utskrift av sstskuldlist rrkt. Sstvillr 1 Sv Svssn, arbtar d lönfrn timlön h sstvillr 1 Sstg, arb d sstdaglön, tar ut två daga sst i april mad. Jag rgistrar uagt i karit d Snabbval Sst, uag. Snabbvalt vä två lönart f rgistri, f dagarna h f parna. Här följs alltid dagar h par åt. I Svs fall blir dt it avdrag lön när h har sst, ftsm h int har fast madslön, n h mr a få timlön f 16 timmar mir dna lönpi. Avvikls mr d lönutbtalni i maj mad. As är kså arbtar h har ma sstvillr, n h har lönfrn madslön. När jag rgistrar uag av sst väs ara lönart i ma snabbval. As får sstdaglön sm räknads ut vid sståavslutt h avdrag madslön. Sstvillr 2 Siw sr tjänstm d sstvillr 2 Madslön d sstägg + rla dr tar kså ut sst i april. Jag rgistrar uagt i karit d Snabbval Sst, uag. Utbtalni av sstlön f tjänstmän bstår av två dr, grudaglön h sstägg. Da sä a bta ut sstlön k kså väas f arbtar. En av d lönart sm väs i snabbvalt bäknar grudaglön d 4,6 prt d ställds madslön vid utbtalninfällt h n bäknar äggt d,8 prt madslön. Samtidt väs lönart sm g avdrag madslön d 4,6 prt Grudaglön f sstn h sstavdragt är ma par n lönartna bkfö lika ntn. På da sä blir färi av sstskuld r rrkt. Om du int vill a d ställda ska s dssa lönart sin lönspcifikatin tar du brt marki Visas utskrift av lönspcifikatin lönartna i lönartsrgistrt. Sstägg I Övninbgt har vi valt a bta ut sstäggt i ba d uagt av sstdagarna. Om di ftag iställt btar ut al sstägg tidt gå p år ska du a da i ftainställniarna f sst. Ta brt marki f Sstäggt btas ut vid uafällt. Snabbvalt Sst, uag ärar dirkt inställniar när du sparar färi. När du ska bta ut sstäggt vä du Snabbval lönkni Sst, säni. 12 Visma Du&Datrn nr 61 ma 28

13 i Visma Lön 3/6 Marka Utbtalni av sstägg. Blpt mr int a synas frän lönspcifikatin när du skapat lönkni. Rl sstlön En säljar sm har få prvisin k lt avtal ha rä rlt sstägg sin prvisin. Du k läsa r m bäkni av rlt ägg i prgramts Hjälp. När ställd ska få ut si rla sstägg ska du kså välja Snabbval lönkni Sst, säni. Marka Utbtalni rl sstlön h klicka OK. Du s int hll da blp frän du har skapat nästa lönkni h tiar lönspcifikatin. traställd. Al sstpar h d d aktul lön btas ut h blpt visas föt lönspcifikatin. E nat altnativ f xtra psnal sm arbtar i lit mfi är a bta ut timlön inklusiv sstsäni. Sstsäni slutlön När ställd slutar ska du bta ut all sstsäni. Slutlön f sstn ska innhål värdt av nya intjäna sstdagar, kvarvara dagar h vtullt sparad dagar. Sv Svssn slutar 18 april. H får sin sista lön 23 maj. Övninbgt har avviklspi d mads ftsläpni. Sv har lönfrn timlön h får båd timlön h avvikls f april mad lön i maj. I ställninrgistrt a jag datum f när ställni upph n markar int rut Har slutat. Jag rgistrar al avvikls f tid 1 18 april i karit h välj sd Snabbval lönkni Sst, säni f a bta ut slutlön f sstn. På lönspcifikatin får Sv ut timlön f pi 1 18 april. Avvikls f ma pi finns kså d. Svs sstsäni ,52 kr innfaar värdt av nya intjänad, btalda h sparad sstdagar h sstdagarna plkas autmatiskt brt. Om du vill vta hur summ är bäknad k du fr Utskriftsctral skriva ut sstskuldlista inn du vä snabbvalt i karit. Tips! Du k bifga pia av sstskuldlist när du skickar lönbskdt så a d ställd s hur bäkni är gjrd. Fn: I Du&Datrn nr 58 (ma 27) bskrv Ul Libd hur sståavslut gö i Lön 3/6. Dna h ara artikr fr tidnis kunskapssi hiar du u valt Di ftaga Siw Erikssn har få ut al sina 25 sstägg. Hn har få rl sstsäni talt 1 571,72. D säni bäknads vid sståavslutt h btas ut sm klumpsumma, int p dag. Siw har kså tagit ut 2 daga sst, här väs bara lönart f daglön, dagavdrag h sstdagar. Sstvillr 3 Kall arbtar xtra lv h ib äv ftmiddagar. Jag har valt sstvillr 3 Säsn-/Extraställd d sstsäni Kall. Sstvillr 3 håll bara rda par sstsäni int dagar. Sstsäni bäknas d prtsats sstgrua lön h tar äv d bäkni sstgrua frvar. Utbtalni k gas vid varj lönkni ll vid staka fäll u årt. När sstsäni ska btas ut välj jag Snabbval lönkni Sst, säni h markar Sstsäni vid säsn-/x- Da snabbval k väas f f lika typ av utbtalni av sstsäni. Vilka val sr möjla br b nat psnalkatgri h sstvillr. I it fall visas blpt frän lönspcifikatin. lönl Ul Libd Visma Du&Datrn nr 61 ma 28 13

14 Läsvärt& Läköpt Succén frtsä ö 25. vä varj dag vårt Vkstadssystm f a klt sä bdriva ffktiv kstad Nu lsar vi F dina utdarbtar - Ordni & rda tid h stnad Framtids Affäystm f ka ftag - ppd lösni Avdralxin 28 är uppsk f d sm int vill missa några avdrag h tidt dkra rä nu i vår. B nat alysas al nya skafäriar. Måa av bks 25 skasänkarråd har m dssa. Bk innhåll kså pcinråd m hur m d läta möjla ska bäst har d akti h ara värdpapp. Ffaar: As Assn h Jhn Lasn. Fg: Privata Affär 444 smarta tips vä s d sm sälj tid h kunskap. Tips har b nat m hur m blir kä xpt i sin bch, hur m vässar sin psnlht h hur m höj si självftr inf kumöt. Bk bskri kså hur xptkunskap k väas fläsniar h varf int i dia. Ffaar: Stf Ekbg Fg: Rdaktin.s D uppblåsbara mus Jlly Click är tänkt a vara d bärbara datrns följsgar. Fr p knyt i fick blir d fullt fu ra USB-mus d par blåsniar. Än så lä bara utvcklinstadit. Käl: Yasn.cm (f övrt utmärkt sajt f dsnintsad) D bärbara datrna blir allt vlar, vilkt ställ nya krav arbtsmiljön åtminstn d pts där m jbbar st d datrn. Dattällni Nbkup pcar datrn gnmiskt rikt arbtshöjd. Käl: Dsnnlin.s ( n trvl dsnsajt) L tail bskri marknad öpp f tidar lönma prukt h ku sm i tidar ku nå. Chfrdakt f näidni Wird, Chris Asn, fkrar hur haln mr a nctras dt sm vi tidar btraktat sm flsatsniar. Då bhö m int lär vara a marknad; dt räck a vara dl av d älösa svs. Marknad är str ng f allt h al. Ffaar: Chris Asn Fg: Bnni Fakta Klimatsmart är praktisk h uppmuntra guid hur du agar klimatsmart i lika situatin. Hur du smartar, har smartar h g smartar gival. Bk innhåll rcpt, råd h tips hur m k lva miljövänlar vardag h hur myckt insatsna sparar miljön. Ö 35 nkrta tips a ga skillnad. Ffaar: kal Pssn, Bil Sjöström h P Jhnssn Fg: Alfabta Wild n Fh är bk m saldsbar d ma namn, sm f drygt år sd sas i blkad av hll- h taurafackt. Saldsbar ägds h drvs av Sfia Applgr, sm föt ft fyra mads blkad gav upp h såld sin frivillt rikskäa kht. Bk är hns bäls m hur u, drift trprö dröm slknad hlt i nöd. Ffaar: Sfia Applgr Fg: Eklids 14 Visma Du&Datrn nr 61 ma 28

15 Bär UNITED POWER tid. Bär tid. Dt tyck måa ftagar a dt blir när rvisinsplikt f 1-tustals svska aktibg avskaffas h dt tyck vi kså. Vi h måa d ss s a d har ölvt s själv h a rvisrns gka rll idag är öflöd i d allra flsta bg. I r än 7 år har SRF varit driva i utvckli av hög rvistaard i vårt. A räkskapna följ gar h frdniar k d ara rd SRF-auktrisad rvisult vara gart f. M skillnad fr rvisrn får h k nsult d sina farht h kunskap kså vara aktiv i utvckli av ftagt. Någ sm kl k säas plunt. Du k räkna d ss. Ss Rvisults Fbu SRF bildads 1936 h är d lda bchrgisatin f rvi- h minsult i S. SRF har r än 43 dlmmar sr kma ö h t. D litas av ö 2 svska h utläska ftag. SRF bdri mfaa kht inm utbildni h infrmatin. Fbut är rmissinsts inm mi- h ftagarfrågr. Visma Du&Datrn nr 61 ma 28 15

16 Bäst i tst ft 85 år vägarna Dt är int måa 85-åriar sm frtfara är ut i trafik. M Olssns Buss i skska Viskövl har ia pl a dra s baka. Nu s vi fram m 1-ådag, säg brödna Stf h Mats, trdj gatin Olssn sm raar dt rika bussbgt. Allt fr lva höns h maskinvdr shpinugna turist h linjtrafikär har gm år tagit pts i Olssns bussar. På bild 193-talts stltht, rinalbyggd Brkway d 29 pts. FAKTA Olssns Buss miprgram Visma Lön Visma Administratin 5 Intnt Bi Olssn, fru Mats, ar f ntarbtt h tar b nat m d bställniar sm mr in via tlfn h hmsida. Dt blås snålt ö d skska släna ll Krististad h Åhus. M inn i d låga btbyggnad, sm rymr garag h ntr, är stämni varm h gmytl. I fikarumt skvar d lka P4-kal i bakgru d brödna Stf h Mats småsnackar lit ft dags tur. Känn al Olssns Buss är litt ftag, d ti ställda h fyra bussar. Två av dm går dagl linj 553 f Sktrafiks räkni ma linj sm brödnas farfar Edvin gå trafikad. Fr Viskövl, ö Lyby, Köpi h Åsum, h vidar Krististad. A ka buss sbygd är spcillt h lit av sial kht. Här frågar d ft m m är brta dag h m känn i princip al sm hpar buss, säg Stf, äldst av d båda brödna. Sä ku framf allt A lära känna kuna har kså g ultat. F trdj årt i rad fick Olssns Buss nyl höta btyg i Sktrafiks kvalittsmätniar. Någ d båda brödna är myckt stlta ö. Dt btyd ht myckt f ss a få btyg dt arbt vi lägg n. Vi vill ga allt f ku, g dm dt där lil xtra, säg Stf. Övra bussar väs f turistarrama h bställninr av lika sg. Tatr h inköpsr Dmark h Tysk är vla h runt 9 prt av bställninrna går i dag ö Öusbrn. E sä a lva Dt är livsstil a driva familjftag, fkrar Mats lit sar, d h bjud kaff i mugg. Rd sm lit pjk spad h h brr Stf 16 Visma Du&Datrn nr 61 ma 28

17 Md brödna Stf, 51, h Mats, 48, är bussbgt inn d trdj gatin Olssn. Såväl pappa St sm farfar Edvin drv kht i 4 år varda. M vi håll int i 4 år, då blir vi f gam. Dt måst bli skift inn, säg d. str dl av fritid ftagt h bussarna. Måa har frågat m hur m k arbta så tä ih d sina fäldrar h sin familj i så måa år, n f m har dt aldr varit någ prblm. Vi är ju dssutm ut h k m dagarna så gtl träffas vi int så myckt, säg h h får dhåll av Stf. Dt är sä a lva. Dt är ia sm hlst prblm, säg h. U tid har pappa St mmit in ntrt. Tillms d sin fru Karin drv h bgt i 4 år xakt lika måa år sm hs far Edvin gå gjrd. A driva bussbg i dag skilj s rjält fr när h växt upp. På gt h nt. När far drg å kht n i Brösarp, bit lär södut, bhövd h it säkilt stå ut vm sm hlst ku söka h bja ka. Dt var mi u dpsin h arbtslösht var hög, n h såg möjlht h satsad strt, säg h h bäar vidar m f tuffa år u krt d såväl däcksm bsinni. U f år fns dt i bsin vilkt gjrd a far var tvu a gå ö gas. A invsta i gasaggrgat stad hnm 1 krnr, väld massa par d tid. Dirktsänt 85-åkas D 7 fbruari firad ftagt sin 85-ådag i d gna lkalna d bull h bå. B nat bjöds kuna in mat h uhållni. Ja, vi har kl blivit uppmärkmad, dt är kul. Samma dag sm vi fylld år var lkalradin här. D sä dirkt ut fr bussarna timma fmiddag, bäar Stf stlt. 1-åjubilt blir nästa stra ställni, h dt s h familj fram m. M framtid är dt äå lit r visst d. Dt är tufft a vara lit i bch sm allt r minas av strbg. Och riktt så lä sm 4 år siktar int brödna a hål. Nj, då är vi ng psinad f lä sd. Vi har kni f Sktrafik 212, sd blir dt ny upphali h så får vi s vad sm hä ft dt. Vi har ju fm barn ms så vi hpas a dt är någn av dm sm vill ta ö ft ss så smim, avslutar Stf. Txt: Emma Cajnud F: Mats Samulssn Visma Du&Datrn nr 61 ma 28 17

18 G dina ku r än minut! Ha hjärtat har du kl gjrt dt bästa av intnt 28? Om int, bja läsa här! Har du tagit din pts b dm sm mr räknas intnt framö ll är intntnärvarn r sm jbb st i n? En sak är säk: Dt surrar int där ut lär, nu vrår dt av aktivitt b dm sm fötår vilka fdr aktiv intntnärvar g al sm sälj någ. Har du klivit mbrd dt tågt? Yst få ftag finns där ut sä sr araktivt h riktt allvarlt nat. Måa finns där skrämma dålt sä. Bra f d. Dt finns frtfara gt m pts i fötakssvagn h bilj dit är a skapa sajt d allt kuna vill ha. Dt är ck lit bråm. Jag h rd ukt ra: Tag pts, drarna stän. H du? Här är fyra snabba stg a ta dirkt f a få din sajt a räknas av ara 28: Innhåll, innhåll, innhåll Bsökarna mr frtfara f innhållt lita dt. Dt k vara artikr där du fkrar hur m g någ läar. Dt k vara tips, tplistr, nyhtsartikr, intvju d ku. Allt du g sajt sm g bsökarna hjälp, g dm klkar, gdar h r upplysta är bra f d, ftsm dt skapar stämni h ftr f a din sajt h di ftag faar dt sm d allra flsta där ut int faar a m ska vara vän d sina ku. Lär d skriva så a dt passar bsökarna Sluta gast bäa a du är bäst. Slä allt innhåll sm bara är f a impna dina mpisar! M bhö int vara ffaar, jurnalist ll ha skrivit dagbk sd 8-ååldn f a ta fram txt sr intsta f ara än mamma a läsa. Mll sm fuar är gtl myckt kl: 1. Håll fram prblm f bsökar så nära a h/hn känn d bska smak. 2. Bäa m varf dt är prblm f bsökar. 3. Visa snyggt sä hur din tjänst lös prblt hlt klt, s så a läsar vill ha r av dt du k bjuda. S a mma dirkt sak din hmsida. Då ökar chs a bsökarna stnar kvar r än minut. 4. Visa hur läsar tar nästa stg klt sä. Enklt, ll hur? S a bsökarna stnar lär än minut gm a styra dm rä Jag ska int sticka u stl d a du har rikt fajt a utkämpa f a få bsökar a stna kvar din sajt. D flsta h lyssna rdtlt nu upp m 9 prt av al bsökar, stnar sajt mir än minut. Ni av ti ög d. Hjälp! Ja, dt är skrämma, n dt finns ffktiva mdl sm s a bsökarna dras in h lätar ft r. Här är vad du ska ga: Skapa rubrik varj sida sm får dt a vas i munn bsökarna. M m int d gllt ftababbl. Da är st sm al har ht fut: Läta pris klick, hj då! Svicinriktad klick, hj då! Gllt ftababbl klick, hj då! På bild s du hur dt står startsid f mi fg rdaktin.s. Dt fu rar pfkt. 6 prt av al bsökar rdaktin.s stnar lär än minut. Sx av ti är snlikt intsad av r. Trickt är alltså a rycka tag i bsökar Knst a få bsökarna a älska din hmsida dirkt, snabbt, dlbart så a d int bjar tänka nat än a gå vidar in i sid. När du väl har bsökarnas uppmärkht gäll dt a hål kvar dm. Dt är lä. Dt a du bhö ga är a mma dirkt sak al sir. Dt btyd hlt klt a du måst visa xakt hur du mr a lösa das prblm h frdsstäl das bhv inn d s bjar bläddra nåt sid. Tänk sak stu: Tar du själv d tid a lta ft vad du är ut ft säkilt lä när du vt a du bara bhö trycka knapp h få upp massr av nya träffar? Jag g int dt. G bsökarna skäl a mma baka Massr h åt massr av studi har visat a bsökar köp fr sajt föt ft a d bsökt d några gå. Du k hjälpa h stimu d lust gm a ha aktull infrmatin sajt h tid. Om bsökarna mr in d 1 april h s a dt sast sm publicads sajt är fr d 5 juari, så känn d a sajt är gammal h sg. Om din sast nyht är fr april, så klickar dt i huvudt h chs a d trr din sajt sm u är ält myckt str. Där har du lit a ga g dt nu h s skillnad rd m mad! I nästa avsni ska jag bäa hur du får bsökarna a lita d. Fn: Al tidar artikr i si Sälja hmsir hiar du u valt Di ftaga Stf Ekbg är småftagar, fläggar h ffaar f böck m marknadsfi f småftagar. sälja hmsir DEL 1 Stf Ekbg 18 Visma Du&Datrn nr 61 ma 28

19 Enkl, snabb h säk kassahti d Sharp CashIT Sharp CashIT är praktiskt startpakt d al grulägga kassafunktin. Enkl a utöka d fl funktin vid bhv. Pfkt f d lil butik. har ma funktin sm Basic t strckdsläsar h inbyggd rtbtalninfunktin. En lösni sm passar d fl sta butik. Dina vinst d Sharp CashIT: är vår st kraftful lösni d ylar mul f b nat fjärtyrni, hadatr f kurd, bställniar h invti t systm f tikpruktin. Läs r m vad Sharp CashIT k ga f din butik VÅRA FÖRSÄLJNINGSSTÄLLEN Visma Du&Datrn nr 61 ma sä vinst i systm

20 2 Visma Du&Datrn nr 61 ma 28 Är du bdd när ska B Ss 9 ftag gö varj år runt 7 skavisin. Rt statistiskt brd alltså risk f a dt i år blir di ftag vara drygt hura. M m du har litt ftag k risk vara str, ftsm skafl i dna grupp är str än i ara grupp. Skakt säg alltså fl, int fusk, ftsm d sm btar f lit ska fta int är dvtna m a d gjrt fl. Ftag d tal ålön mir än miljn btar in 84 miljard i ska år, n usökniar visar a d gtl skull ha btat ylar 52 miljard, h 39 prt av ts ta skabrtfall. Nu ska du int bli skrämd m skavisrn mr bsök. Äv skavisrna mfaas av Skakts nya plicy m a skatjänstmän ska vara svicinriktad h str dl fbygga så a ftagarna int g fl i frtsäni. Också aityd m dssa skamasar har färats. Dt har blivit myckt trvlar a arbta sm skavisr. Annat var dt f 15 år sd, då var dt int vlt d kvädinrd. En gå mös jag av arg ftagar sm lut ldad upp h bkfi utf hust när jag m, säg Ulf Assn sm arbtat sm skavisr i 2 år h nura är rvisinsldar vid Skakt i. Mms h arbtsgivaravgift Inn Ulf Assn h d ara rvisinsavdlni bjar si arbt sk dt ara, mir gkniar. Båd dkratinna f mms h arbtsgivaravgift u årt h d stra årla dkratin gkas föt. Olika snal läg in i datrna, sm slår rm när siffrrna är rimla ll inskrivna fl ställ. M dt gö kså kniar lt vissa princip sm k äras vcka f vcka. Ib mr dt ctra dirktiv m sådt fr Skakts huvudntr i Slna, ib bslutas dt lkalt. Ena vck ksk m vill tia närmar mmsdkratin, där d avdragil mms u år varit r än 5 prt av mmsintäkna. Nästa kni k gäl dm sm plötslt slutat a a sia avgift fm. D dkratin sm fastnar i såda gkniar tas m ha av haläggarna, ll skrivbrdsgkarna sm d kså brukar kals. Ffrågniar skickas ut ftagarna. Haläggarna vill vta varf siffrrna s ut sm d g. Ofta finns dt naturla fkriar sm gtas dirkt. I ara fall frtsä skriftväxli, h ib slutar dt d xtra ska h skaägg. Om haläggarna tyck någ s xtra märklt ut så skickar d snaldd rvisinsavdlni, sm avg m dt ska bli rvisin. Enk bsök ll full rvisin Rvisinsavdlni i, där Ulf Assn arbtar, har 35 ftag i si bvakninmråd. D ftag sm ska gkas där fds två rvisinsavdlniar. D 1 ställda sm jbbar av dssa syssr näst bart d ftag i bch där dt nu gö flst rvisin byggbch, taurabch h städbch. D ara har ftagar i al ara bch h har ufär lika måa rvisr. D k ga två typ av gkniar: En kr frm, sm kals bsök, där ftagar frivillt måst gå d a få bsök av skavisrna h där vissa krht i dkratinna ska krläggas. Skavisin h ftarvisin, där rvisinspl föt gö upp. Bkfi h dkratinna gkas lika sä h s så a ftagar båd följt skaglna h rglna m g rvisinssd. D k kså s ft så a d sm har aktibg int bryt m lfbudt m a m aldr får la par av si bg. När rvisrna ska välja ut vilka ftag sm ska få hmbsök bjar m d a ga grvgallri. D låt datrna välja ut ftag i viss bch, d viss msäni h stnad ö vissa gräns. Hur m g dssa kniar k bstämmas fr huvudntrt ll lkalt. Vissa år har m bstämt s f a da sä gka xmpl taxiftag ll fris. Ulf Assn tar rutrna Inmst av närinkht Ut åbkslut - taxi 28 D skaskylds namn Psn-/Orgisatinsnumr N1 39 Rälsdatum (år, m, dag) Infrmatin m hur m fyll i blk finns i brschyr Da a dkra Närinkht, Ut åbkslut, SKV 283. Fyll i/lämna blk Kalår 26 Räkskapsår 11 Fr..m. 12 T..m. 14 Vkhts art 141 Antal gna arbtstimmar 142 Psnnr rvi * 143 Närinkht bdrivs aktivt 144 Närinkht bdrivs passivt 145 Vkht bdrivs i utt Krnr * Vid rvisni av g kht t vid fkt uppgiftslämna f klt bg. Om dt är du sr rvi ska du fyl i di gt psnnumr. Inmst h färi av kufrdriar Krnr Föäljni h utft arbt t övra mmsplikta inmst 15 + Räntinmst ** t övra mmsfria inmst Värdt av uagna varr h tjänst m.m Utgift h färi av ltöskuld - Varr h matial m.m. 17 Anställd psnal Bilutgift (inkl. bilsi) Rparatin h uhåll av markläggniar h byggnad Räntutgift ** Övra avdragil utgift Piisiar Avskrivniar m.m. lt spcifikatin sid Utgå g t utgå upplupna f 1 + Övra lkal- h fasthtsutgift Outnyjat u fr tidar år 9 - Avdragil stnad f r ll bstad h arbtspts ö 7 kr m.m. 6 - Inbtalni -/skad-/ upphvsmnt m.m. - Ö (+)/ U (-) = Psitiv räntfdlni liäkni blk N6, ck höt ö vid rad v.**** (Blpt fö äv d 52 INK 1***) Ngativ räntfdlni liäkni blk N6 (blpt fö äv d 55 INK 1***) 8 + Åtfi fr piisinf Ö (+)/ U (-) = Avsäni piisinf ck höt 3 % av ö v. Blpt fö äv in vid d sid Ö (+)/ U (-) = Ökni av xpsinsf lt utrdni blk N6, ck höt ö vid rad v (blpt fö äv d 128 INK 1***) Eg psinsfö.prmi ** i närinkht. Blpt fö INK1*** sid 2, d å nskni av xpsinsf (blpt fö äv d 132 INK 1***) Est Jnssn Vkht bdrivs inm tprtsktrn 149 sa ksa ksa s ks ksa sa ksa ksa sa t t t mht mht mh mht mh h mh mh mh mh mh mh mht mh h mh mh mh mh mh mh ht mht mh mht mh h mht mht h mh mht t mht mh mh h h mh mht s m sa am am am am am am a sa sa am sa sa s mt vi tv t v tvi tv t vi t vi v t vi vi t vi vi vi vi t v d s u s du s u s du s du s u s du s us u s du s du du s u s u s du s u s du s u s u s u s u s u s du s u du s du s u du s du s d m m m m mä m m m m m ä m ä mä m m r r r r rr r r r r r r r r r rr r r r r r rr rr rr rr rr r r r r r rr r r r r r r r r rr rr r r r r r r r r r r r vi v vi v vi v vi vi vi vi v v v vi v vi vi d i vi v v v vi v d v v d v vi v v vi vi v v v n n in sni sni sn ni sni in nin n n sn nin s in nin sn sn sn a a a a s s a s a s s a a s a g a g n a a g s g a g sva sva sv var va ar ar ar sva sva var va sva sv va var va var va sva va var sv sva sva var ar sv sva v r sva va ar ar sva s r s s s s g s s s s g s s g s g s g s i s s g s s s g tu t u t u t u tu t u t u t u t u t u t u t d d t t s t fr fr t f t t t n id idi idi di id id idi d id id d id id d id id d d id d id di di d d idi id d id d gar r r ar ar r ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar r r år år år år år år år år år år år å g g sg sg g sg sg g g sg sg sg g g sg sg g g sg g g g g g g g g g g gil il il il il il i il il l a l ill il l il il l l l il i s s s s s s s s s s s s k s s s k stnad ad tnad nad tnad tnad a nad tna tn tna tnad tnad tna tnad tna tn tn tn t a tna tna tna f f f r f r r r r ö r r r r r r s sr r sr s sr r s r r sr s r s sr s sr sr s s sr sr s sr sr r sr r l l l l l l l l l l l l l l l l l l a l l l l l l l l l l l l l n l d d d d d d ad d d d d d ad d a ch a ch a ch ch ch a ch a b rbt rbt rbt b rbt t rbt rb rbt rb rbt rb rb rb rb rb sp sp sp sp l sp p sp sp sp s ats ö s ö ts ö ts ts ö ts ts ts ts ts ts ts ts ts ts ts ts ts ö ts ts ö ts ts ts ö s ts v v k k k k k kr k kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr k kr kr kr kr kr k kr kr kr kr kr kr kr kr kr r kr kr kr r kr r mm mm mm m m mm m.m m m m.m m m m m m.m m. m.m m m m.m m m m.m m m m.m m.m m.m.m m m m.m m m m m m m ta ta ta ta ta taln aln aln tal ta n ta ta ta ta ta n taln ta n a n t n a in i i i i i i i i g i i i n i i i ll ti ti l til til ill ti ti ti ti t sk k k sk s s s s s s s s -/ -/ -/ -/ s -/ -/ s -/ s/ / -/ s/ -/ s / -/ -/ -/ -/ -/ s-/ s -/ -/ -/ - / s/ / g sk g g g g g sk sk sk g k sk sk sk s ska sska sskaddd d d / d d d / d-/ d d dd-/ d-/ d-/ d / d / - -/ -/ d / -/ -/ d / d-/ d / d / d / d h ph ph ph ph ph ph ph ph ph ph ph ph ph ph ph p vs vs vs vs vsm sm sm sm sm sm sm sm m sm sm m smna na n na na nn n n na na na na na nna na nna na n nna na na na a na nna na na a nna a nna a nna t nt nt n nt nt nt nt n k m. m. m. m. m m m m. m. m. m. m. m v v v v v v v v v v t t t( (+ (+ (+ (+ t ( t ( )/ )/ )/ )/ )/ )/ ) d n r k r r r r k k s t ( ( ( t( ( ( ( t ( ( ( ) -) -) -) -) -) -) -) -) -) -) = s s s si s s si s s si i s i i si si si s i tiv ti tiv tiv iv iv tiv iv tiv tiv tiv tiv iv tiv iv iv tiv ti ti tiv tiv t v tiv ränt änt rän än änt ränt r nt rä rän änt än rä r nt rän ränt rä rän ä rän rän ä rä rä rä f fö f f f ö dln ln ln dl d dl d dl l dln l dln ln dl ln dl lni i i in in in li li t bä äk räk äk äk äk räk nin i ni i ni ni n bl bl bl bl bl bl bl b bl b n b - t N6, N6 N6, N6, N6, N6 N6, N6, N6, 6, c c c c c c c k hö k hö hö k hö h t t t t t t t t t g öv öv ö ö ö ö r ö t t s t vi t vi tvi t v tvi t v tvid ra d ra ra ra dra d ra d ad d d d n d n d va v v v v v.*** *** ** ** ***.***.*.*** * * *.*. * l l l l l l l p p p pp pp p pp p p p p p p p p p p p p p fö fö fö fö fö tf t fö t fö t fö f tfö fö t fö t fö tf t fö fö fö t f tfö fö t fö t fö fö ä ä v v l ll ll til t l til t l til ll til ill ill ill til ti t ll ti l l d d d d d d d d d I å I å I p NK NK 1 NK 1 NK 1 K NK 1 NK 1 NK NK NK ***) ***) ***) ga g ga ga ga ga ga ga ga ga ga a ga ga ga ga g tiv tiv iv ä ränt ränt nt änt nt nt ränt ränt rä t ränt nt rän rä rä rä f fö f f f f f f fö f f f fö f f f f f f f f dln dln ln dln dln d i i i i li li li nli li li l li li i nli n t tb gt tb gt gt t b gt gt gt gt gt gt gt gt g äk ä räk äk ni ni ni i i ni ni ni nin in in in nin nin nk k k k k k k k k kt k kt k k N6 N6 N6 N (b (bl l l bl b bl (b b b b b b b b b b b b p p p t fö t fö t ä ä v v v v v ti ll til ti til til ill til til ti til il til ti til ill ll t l ill t d d d d d d d d d d d d 55 5 p K 1* 1* 1* 1*** * *** ** 1* * 1* * * * 1*** *** ** 1* * 1 ) i i ri ri i i ri i ri r i i i i i ri i ri ri ri ri f f r r r å r r å r r å r å r r p pi pi p is in inf f t( t(+ (+ (+ t(+ t ( t( (+ ( ( ( t ( ( t ( t )/ )/ )/ ) t ( ( ( t ( t( ( ( ( ( (-) -) -) -) -) -) = t ll il ill ill ill ill ill ll ll ll ill ill il il il il il p p pi p i i pi pi i pi p p p p p p pi r p p pi p pi pi p pi pi pi p i p is dis i d i dis is i is is is in in i n n f f f f sf f f sf f f f f f s g d d dd d d dd dd n d d d d d n d d c k hö ö hö hö hö ö g t ö v öv v öv öv v v ö ö v ö v v ö ö öv r ö ö ö ö ö t t t t t t t t t t sk t t t t t s t t t t t t t t t t t t v t v t v v v v t v t v t t t v v v t v t v v t t v v t v t t tv t v t v t v v..... a. B Bl l l l Bl l Bl Bl B B B B Bl l B B B B Bl B B Bl lp pp pp ppt pp ppt t p p pp pt p p pt p p p pp pp p p pp pp pp pp pp pp pp pp f fö f f ö äv sä sä s äv s äv äv äv äv s äv s äv säv s ä s v s ä s i i i n s s s s s s s s s s s s s s s å s p id. id id. id. d id id. d. id. d. d. d. d v v Ö Öv Ö Ö sk t sk t t t t t t t k sk t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t sk t t t t t t sk sk t t s (+ t ( t + t(+ (+ t(+ (+ t + (+ ( ) U U U U U U U U Un Un Un U U U d U U d U U Un U U U d U d U U d U U Un U U U U U d U U U U n U Un U U U d U U n Un U U U U n U U U Un U U Un U d U U d U s k k k r r r k r r k r r r r r s t Ökni Ökn Ökni Ökni Ökni Ökni Ökni Ökni Ök Ökn Ök Ökn Ök Ökn Ök Ö n Ökni a g a ga a a g a g a g a g a g a a g a g a g a g a g a g a g v Ö bl bl bl b bl bl bl bl bl bl bl l blk k kt k k k kt t k k k kt kt t k k k k k k kt k k t k t k k kt t k kt k N (b (b (b (b (b bl bl l l (b b b bl l b bl bl l l bl l bl l bl (b bl (bl bl l bl l p p p pp p pp p p p pp p pp p n n n n n n n n in n in n n M (b ( tidar år 9 - f r ll ö 7 kr m.m. 6 - skad-/.m. - = äkni blt vid rad v.**** 52 INK 1***) iäkni äv d

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Min cykel. 5 Cykelhjälm Det är viktigt att använda cykelhjälm när man cyklar. Men hur ska cykelhjälmen sitta på huvudet för att ge bäst skydd?

Min cykel. 5 Cykelhjälm Det är viktigt att använda cykelhjälm när man cyklar. Men hur ska cykelhjälmen sitta på huvudet för att ge bäst skydd? Min cykl Sidan Innhåll 4 På väg hm Ands och Osca ha båttom hm. Osca måst lämna matvaona han vait och handlat innan han och Ands kan cykla till täningn. 5 Cyklhjälm Dt ä viktigt att använda cyklhjälm nä

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Växa i trafikn Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Växa

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Delårsrapport 2014-08-31

Delårsrapport 2014-08-31 TRELLEBORGS KOMMUN Srvlcriämndn 2014-09-22 Dlårsrapprt 2014-08-31 Sammanfattning Nämndsttal (tkr) Dlår 140831 Årsbudgt 2014 Prgns 2014 Avvikls Vrksamhtns intäktr 260 267 386 016 385 016-1 000 Vrksamhtns

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Ekosteg. En simulering om energi och klimat

Ekosteg. En simulering om energi och klimat Ekostg En simulring om nrgi och klimat E K O S T E G n s i m u l r i n g o m n rg i o c h k l i m a t 2 / 7 Dsign Maurits Vallntin Johansson Pr Wttrstrand Txtr och matrial Maurits Vallntin Johansson Alxandr

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Cykln Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Min cykl Sidan

Läs mer

p Följ Kraft Där, Strå

p Följ Kraft Där, Strå Sånger söndg e domsöndg 0 Söndgsmorgon J.Hydn/J.O.Wlln Söndgsmorgon Musk v J.Hy. Svsk text v J.O.Wlln. Öpp r! Hel An skl bn skl nä kors ms d r m, ljud! bön, ljud? känn m vs, n rym m Se L Hur An m tds t

Läs mer

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning Kid Lärctrum Ktkt www.kidlrctrum.s lrctrum@kid.s Bsök ss på Klmrväg 18 i Kis tl: 0494-191 73/190 00 Prgrmifrmti Tkikcllg Allhmr 2014-2015 Tkisk utbildig, för frmtid ställig Skl Tkikcllg Allhmr är lit skl

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

Uppskatta ordersärkostnader för tillverkningsartiklar

Uppskatta ordersärkostnader för tillverkningsartiklar Handbk i matrialstyrning - Dl B Paramtrar ch ariablr B 12 Uppskatta rdrsärkstnadr för tillrkningsartiklar Md rdrsärkstnadr för tillrkningsartiklar ass alla d kstnadr sm tör dn dirkta ärdförädlingn är förknippad

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: NvaSchem (utan elever) Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre

Läs mer

1 Paint. 1.1 Öppna Paint. 1.2 Rita linjer

1 Paint. 1.1 Öppna Paint. 1.2 Rita linjer 1 Paint Paint är en funktin i Windws 10 sm du kan använda för att göra teckningar på ett tmt mråde eller på befintliga bilder. Många av verktygen i Paint finns i menyfliksmrådet, sm finns i den övre delen

Läs mer

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar:

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar: BESI KT I GS PROTOKOLL - Antiimx Fösäkingsbsiktning v småhus Byg g n d sb skiv n i n g Bsfds bygg n d J I m '- ' uq I Byggndså/ mbyggndså: 193/ Hustyp/nt våning: 2-pns phus Tktyp, tkbäggning : Ppp, ågutnd

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Infrmatin ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER ch FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra prdukter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Resultat Söderskolan åk 8 våren 2015

Resultat Söderskolan åk 8 våren 2015 Datum 2015-04-09 Nrum/Westerman-Annerbrn KUN2015/111 Resultat Södersklan åk 8 våren 2015 2013 79 svarande av 97 elever, 41 flickr ch 38 pjkar, (enligt Prcapita 6/2) dvs 81 % 2014 90 svarande av 123 elever(enligt

Läs mer

Uppskatta lagerhållningssärkostnader

Uppskatta lagerhållningssärkostnader B 13 Uppskatta lagrhållningssärkstnadr Md lagrhållningssärkstnadr ass alla d kstnadr sm hängr samman md ch ppstår gnm att artiklar hålls i lagr. Dt är fråga m rsaksbtingad kstnadr ch därmd särkstnadr,

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av överförmyndarverksamheten

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av överförmyndarverksamheten Rvisionsrapport 2010 Hylt kommun Granskning av övrförmyndarvrksamhtn Karin Hansson, Ernst & Young sptmbr 2010 Innhållsförtckning SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 4 1.1 SYFTE OCH AVGRÄNSNING... 4 1.2

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

ARKIV DIGITAL - att släktforska i färg

ARKIV DIGITAL - att släktforska i färg ARKIV DIGITAL - att släktfrska i färg Av släktfrskare För släktfrskare Arkiv Digital har tillkmmit för att förverkliga en släktfrskares dröm m att kunna läsa arkivmaterial på sin datr, sm m han hade bken

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: TimeEdit Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i L L L L V Hm l är blek VSpel man n är HårgaLåt L L L mar nat t, n g matt, L Text: Carl Peter Wckström Sats: Robert Sund (.2) L L # Ljus L nans vat t sg be satt L # Hm l är blek Spel man L n L är V mar

Läs mer

Referensexemplar. Vi önskar er Lycka till! 1. Välkommen till Frö-Retaget

Referensexemplar. Vi önskar er Lycka till! 1. Välkommen till Frö-Retaget t g a t R Frö ar pl m x ns r f R 1 1. Välkommn till Frö-Rtagt Hj, nu ska du och dina klasskompisar starta rt alldls gna förtag. Vi på FramtidsFrön har valt att kalla dt Frö-Rtag. Md Frö mnar vi att du

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 54 - IBU 54 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Ko s tn ad s s tälle n u m m e r 1 6 3 9 8 0, 1 6 3 9 9 8 I enlighet med 3 kap 10 patientsäkerhetslagen (2010:659)

Läs mer

En krona dagen om dag ona om r e k n n E E n n k e g o r a d m o a n

En krona dagen om dag ona om r e k n n E E n n k e g o r a d m o a n g E o E E o g o Ambssörr/profilr Jököpigs Sör IF Rlf Eström Björ Norqvist Mukl IFK Uvll IK Ovol HK Coutry Flkbrgs FF Örgryt IS Värmo IK Brg Skoftbys IF GK Kroppskultur Dgrfors IF Gfl IF Äglholms FF Ljugskil

Läs mer

Recept och inspiration

Recept och inspiration Rcpt ch ispirati Allrum da sapar ya, g möjlightr. Vi sm utvclar Allrum älsar it bara st sm smaar mr. Vi gillar mat i alla dss frmr där ritigt bra st a få lyfta sma. Så du blir särt it förvåad övr att smari

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: K-Skla ch GPUntis Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) Rev 2016-03-18 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2016 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan ska

Läs mer

UNIKA MASKINER FÖR LÖNSAMMA PROJEKT SPARA:

UNIKA MASKINER FÖR LÖNSAMMA PROJEKT SPARA: 2 MÅN ÖPPET KÖP 2 ÅRS GARANTI WORLD SERVICE LÄGSTA PRIS GARANTI Innhår: 5 st. 1/4 hysor 6-13 mm. 1 st. 1/4 spärrnyck md 8 mm ring, ängd 90 mm. 1 st. 1/4 bits-adaptr md snabbkopping. 1 st. adaptr för 1/4

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

Att ta emot internationella gäster på Vilda

Att ta emot internationella gäster på Vilda Att ta emt internatinella gäster på Vilda Visst är det häftigt, att ni ska få skapa årets lägerupplevelse tillsammans med scuter från ett helt annat land? Att ha internatinella scutgäster är rligt, spännande

Läs mer

SNS 22 januari 2014. Catharina Lagerstam S N S. j a n u a r i

SNS 22 januari 2014. Catharina Lagerstam S N S. j a n u a r i K ås: Klväg A, 3 tockholm Mobl: 73-9 9 9 cth.lgstm@gml.com Cth Lgstm Cth Lgstm, vå, All ghts sv 9 s Ekoomsk / st boföstå It: Rovsgstkk Jsk övväg ttpkt Cth Lgstm, vå, All ghts sv ttpkt Rvsos fl? V som skll

Läs mer

Qkb,A\^ a'^ ffiupn$frlil. Beslut om bygglov. Brf Fyrisiing Envall Per R&sundaviigen 2 16983 SOLNA. S0kande:

Qkb,A\^ a'^ ffiupn$frlil. Beslut om bygglov. Brf Fyrisiing Envall Per R&sundaviigen 2 16983 SOLNA. S0kande: ffiupn$frlil S0knde: STADSBYGGNAD SKONTORET Brf Fyrisiing Envll Per R&sundviigen 2 16983 SOLNA Dirienummer 200911 i l 87-l Beslut m bygglv Fstighetsbeteckning: LUTHAGEN 82:2 Frirsmling: Dmkyrk Fstighetsdress:

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

världen & vi Lärarhandledning b/c

världen & vi Lärarhandledning b/c världen & vi Lärarhandledning b/c Världen&vi, nr 3, 2013 Vi har till detta nummer gjrt två varianter av lärarhandledning. Den här handledningen lämpar sig för elever sm har en hörförståelse ch läsförståelse

Läs mer

ilrb 0r; f. Beslut att beställa - bestiillningen av bryggor och Y-bommar hos Svenska Pontonhamnar' c. Två protokolljusterare -

ilrb 0r; f. Beslut att beställa - bestiillningen av bryggor och Y-bommar hos Svenska Pontonhamnar' c. Två protokolljusterare - Kaskärs Båt Clubb Prtkll från extra medlemsmöte i Kaskärs Båt CIubb 2015-10-24 åirvarande 25 medlemmar 1.,, J. 4. f,. Mötet öppnas Klubbensbrdftirande Per Wein öppnade mötet ch hälsade medlemmaa välkmna.

Läs mer

Hej! På dessa sidor t änkt e vi hjälpa er med hur man loggar in mot en server och " lägger ut " sidor på I nternet.

Hej! På dessa sidor t änkt e vi hjälpa er med hur man loggar in mot en server och  lägger ut  sidor på I nternet. Hej! På dessa sidor t änkt e vi hjälpa er med hur man loggar in mot en server och " lägger ut " sidor på I nternet. För at t flyt t a filerna behövs et t program, et t så kallat " filt ransport program".

Läs mer

Änglahyss succé i repris

Änglahyss succé i repris 4 Dc 2014 - J 2015 Äly ccé i pi P Ny b S i Si Ec l i! Li Bb P 2 S i l Di! D c c j i c l ii. Ny c l bl.. ij i é, l p p pp i, blyc 10, lc py, b c i l, ji i USA. Mi i ll j p c x i l i. V ib c i l i? V l J

Läs mer

A1 32 Salsansvar:EKONOMI

A1 32 Salsansvar:EKONOMI A1 32 Salsansvar:EKONOMI (70) Moderna språk 4 CA Moderna språk 1 KB Filosofi 1 HÖ AP 9.20 9.50 (60) (40) (70) 10.10 (95) 10.30 (75) ER AR 10.40 Företagsekonomi EK15A3 AR Psykologi 1 EK14A2 PM Internationell

Läs mer

Övningar i JavaScript del 3

Övningar i JavaScript del 3 Övningar i JavaScript del 3 I dessa övningar tar vi upp datumbjektet Date, arrayer ch lpar. Du utgår från ett prgram där man kan klicka på små bilder ch mtsvarande stra bild visas. Detta är i princip samma

Läs mer

E N K U N S K A P S T I D N I N G F Ö R A K T I V A H U N D Ä G A R E. Nr. 1/11 Årgång 14. Canis - vi förändrar hundvärlden! www.canis.

E N K U N S K A P S T I D N I N G F Ö R A K T I V A H U N D Ä G A R E. Nr. 1/11 Årgång 14. Canis - vi förändrar hundvärlden! www.canis. E N K U N S K A P S T I D N I N G F Ö R A K T I V A H U N D Ä G A R E Nr. 1/11 Årgång 14 Canis - vi förändrar hundvärlden! www.canis.se Targeting KLICKER- TRANING Text: Cecilie Kste l & Mrten Egtvedt Targeting

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

Känguru 2011 Student (gymnasiet åk 2 och 3)

Känguru 2011 Student (gymnasiet åk 2 och 3) Känguru 011 Student sida 1 / 8 NAMN KLASS / GRUPP Pängsumma: Känguruskutt: Lösgör svarsblanketten. Skriv ditt svarsalternativ under uppgiftsnumret. Lämna rutan tm m du inte vill besvara den frågan. Gissa

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

Höstlov i Motala 2010

Höstlov i Motala 2010 Höstlv i Mtl 2010 1-5 vbr S prgrt ch läs tt s sr udr årt på: tl.s/ug Bwlig Mtl Bwlighll Öppttidr Mådg 1/11 13.00-16.00 Tisdg 2/11 12.00-16.00 Osdg 3/11 13.00-16.00 Trsdg 4/11 12.00-16.00 Frdg 5/11 12.00-16.00

Läs mer

Snickerier. Räcken & Stolpar, Snickarglädje, Hyllplan, Trädgård, Stolpsystem. Trädetaljer och Produkter som håller stilen på ditt hus

Snickerier. Räcken & Stolpar, Snickarglädje, Hyllplan, Trädgård, Stolpsystem. Trädetaljer och Produkter som håller stilen på ditt hus Srr Trätr Prutr s år st på tt us Rä & Stpr, Srä, Hyp, Träår, Stpsyst Ett ört Sör-r Tstyps yr ystr A & Srä 1840-1900 Hus rå är pr är v på r tt v utsöt ystr srr. Vr uppör trä tt vär räss uppsr räsr. Isprt

Läs mer

Skatte- och avgiftsanmälan

Skatte- och avgiftsanmälan Skatte ch avgiftsanmälan 1/9 Uppgifter I din skatte ch avgiftsanmälan lämnar du uppgifter sm ligger till grund för din Fskatt, arbetsgivarregistrering, mmsregistrering ch preliminärskatt. Du kan välja

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: Utan schemasystem, manuellt schema i SchlSft Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta

Läs mer

F F idid - - LLöö 55 7 -- S mil: j: Söö nn0-0- Dgs fö ås s å Bc ch Cl Jun fäg Vi fi md å mängd v yl! g å vy fsdh c s s å fån ngöing l C s c B ch Jun å Gön-fi ch ic-fi Mögl-fi Kn j mbins md nd b. Dmid l

Läs mer

Guideline Sportident-systemet

Guideline Sportident-systemet Guideline Sprtident-systemet Basenheter BSF7-8, Masterstatiner BSM7, SI-Cnfig versin 1.4.2, 2007-01-31-1 - Innehållsförteckning Basenheter BSF7-8, Masterstatiner BSM7, SI-Cnfig versin 1.4.2, 2007-01-31

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM Dna förköpsinfrmatin innehåller sammanfattning av de viktigaste villkr avsede Allras Tandvårdsförsäkring Premium. I försäkringsbrevet, ersättningstabell,

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

Hässleholm kommuns Sorteringsguide

Hässleholm kommuns Sorteringsguide Häh ku Stggud Hu tt ä dtt vtyck? D 13 ugut 2015 täffd Ovht dy. Då hd v på ått åd föbukt åpdukt v kgk u fö 2015. Rt v åt vd v öv jd tgåg. Svg gg på td pt ä dt gä dt kgk ftvtyckt väd. Sku v v gö Svg hd v

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Jag vill inte vara ensam

Jag vill inte vara ensam Jg ill ine r ensm Krl-Gunnr Sensson G =132 f l m n o u s s s z f l l u z mp n s s n s s n s s n s s s s n s s n s s mps s n s s n s s n s s n s s n s s n ff s s s s s s s s s s s s mp s s s s s s s s s

Läs mer

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 G= Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret, Mravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie

Läs mer

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916.

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916. Arborelus, Olof Per Ulrk Olof Arborelus. : Mnnesutställnng anordnad af Svenska konstnärernas förenng 1916. Stockholm 1916. EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack

Läs mer

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets 2014 Möt Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Und 2013 stod nnonsön på Sto Pcngskvän nskt mot nskt md 1 500 v vå mst pcngsntssd äs. Sto Pcngskvän Bok n hkvä md Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Pvt Affä

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder:. Kemiska reaktioner. Fast, flytande och gas. Kemispråket Uppgifterna är av olika svårighetsgrad

Läs mer

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt I SEI LABORATORIET RAPPORT Sida 1(1) Beställare: Uppdrag: Provbeteckning: Maria Carling, SGI, 581 93 Linköping KIlfaIlsfäItet 1401A Registrerad Lab. undersökning Datum Datum Av 20 13-05-08 2013-06-17 Totalhalt

Läs mer

Enkätsvar Sommarpraktik - Grundskola 2016

Enkätsvar Sommarpraktik - Grundskola 2016 Enkätsvar Sommarpraktik - Grundskola 2016 1. Födlsår 2. Inom vil praktikområd har du praktisrat? 3. Hur är du md dn information du fick på informationsmött. Svara på n skala mllan 1-5 där 1 btydr och 5

Läs mer

FÖRELÄSNING 13: Analoga o Digitala filter. Kausalitet. Stabilitet. Ex) på användning av analoga filter = tidskontinuerliga filter

FÖRELÄSNING 13: Analoga o Digitala filter. Kausalitet. Stabilitet. Ex) på användning av analoga filter = tidskontinuerliga filter FÖRELÄSNING 3: Aaloga o Digitala filtr. Kausalitt. Stabilitt. Aaloga filtr Idala filtr Buttrworthfiltr (kursivt här, kommr it på tta, m gaska bra för förståls) Kausalitt t och Stabilitt t Digitala filtr

Läs mer

Kravställ IT system på rätt sätt

Kravställ IT system på rätt sätt Kravställ IT system på rätt sätt Upphandling IT system petter.ulander@adviceu.se 070 2125800 Upphandling IT system Vad behöver vi? En mdern sprtbil? Upphandling IT system En rejäl lastbil? Upphandling

Läs mer

Till samtliga partier representerade med kommunalråd i Uppsala kommun

Till samtliga partier representerade med kommunalråd i Uppsala kommun 2014 04 17 Till samtliga partier representerade med kmmunalråd i Uppsala kmmun I Uppsala finns ett starkt engagemang för natur ch miljö. Naturskyddsföreningen Uppsala har över 6000 medlemmar ch vill bidra

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Miljö Malmö stad, Gatukontot, maj 2003 Tafiksäka skolan ä famtagt av Upab i Malmö på uppdag av och i samabt md Malmö stad, Gatukontot. Txt: Run Andbg Illustation: Las Gylldoff Miljö Sidan Innhåll 4 Miljö

Läs mer

Plattformsvagnar blålackerade

Plattformsvagnar blålackerade Produktkatalog Plattformsvagnar blålackerade Samtliga plattformsvagnar finns med grå elastic: maxbelastning 1000 kg. Made in Småland 600 Grundmodell 600-7 L=1000 B=700 H=270 mm 600-8 L=1200 B=800 H=270

Läs mer

Exempel på hur Din tandvårdsförsäkring fungerar

Exempel på hur Din tandvårdsförsäkring fungerar 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING VÅRDA Dna förköpsinfrmatin innehåller sammanfattning av de viktigaste villkr avsede Allras Tandvårdsförsäkring Vårda. I försäkringsbrevet, stabell, de

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Version 2.3.3. Euromed Networks AB. Årstaängsvägen 11, 117 43 Stockholm. Tel. 08-54 58 99 99. (Juni 2006)

ANVÄNDARMANUAL. Version 2.3.3. Euromed Networks AB. Årstaängsvägen 11, 117 43 Stockholm. Tel. 08-54 58 99 99. (Juni 2006) ANVÄNDARMANUAL Versin 2.3.3 (Juni 2006) Eurmed Netwrks AB. Årstaängsvägen 11, 117 43 Stckhlm. Tel. 08-54 58 99 99 Innehållsförteckning FÖRORD...2 ÅTERFÖRSÄLJARE...3 DIKTERING...3 DIKTERING...4 Diktatlista...

Läs mer

Scouternas stipendier till världsscoutjamboree 2015 i Japan

Scouternas stipendier till världsscoutjamboree 2015 i Japan Scuternas stipendier till världsscutjambree 2015 i Japan Scuterna har ett antal helstipendier ch ett antal delstipendier till världsscutjambreen 2015 i Japan. Man kan läsa mer m stipendierna här. För att

Läs mer

För att kunna utföra en variable data printning böhöver du följande filer:

För att kunna utföra en variable data printning böhöver du följande filer: Printa Variabel Data Variabel data printning tillåter dig att byta infrmatinen ch data i ditt dkument eller i din bild för att skapa utskrifter med unika texter ch bilder i varje kpia. Denna funktinen

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57)

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57) Sung läs nu Bacchi öner (sång nr 57) ext musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 009 Soprano 1 Soprano. Alto 1 Alto enor 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu Bac - chi ö - ner, Bac - chi Bac -

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

l. E. A. H Ä F T E 3 JI7 J LÄSHASTlGHETSPROV

l. E. A. H Ä F T E 3 JI7 J LÄSHASTlGHETSPROV l. E. A. rea/3 J rean J H Ä F T E 3 JI7 J LÄSHASTlGHETSPROV Anvisningar Här följer en berättelse. Berättelsen har många små avsnitt. När ett avsnitt är slut finns där tre rd - så här: ett två tre Dra ett

Läs mer

Vårtermin 2014 EK11A STAGNELIUSSKOLAN

Vårtermin 2014 EK11A STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Vårtermin 2014 EK11 STGNELIUSSKOLN (90) Matema Matema Engelsk Matema Matema Engelsk WE C6 F 3 R C5 WE 3 F C6 R C5 gr2 gr2 9.20 (65) N 3 9.45 (75) 9.35 (80) 9.35 (80) (80) 10.25 Ent. o f

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, fri övergåg iom 1 tim till stadsbussara (valfritt atal resor

Läs mer

Lilnsstyrelsen Jlmdands lin

Lilnsstyrelsen Jlmdands lin Lilnsstyrelsen Jlmans lin BESLUT Datum 2015-05-22 Dnr (anges vi skiftvlxling) 258-5410-14 Ostersuns kmmun Milj 6- ch Samhallsntimnen 831 82 Ostersun Fartbe griinsnin g pi Strsj 6n. Ostersuns krnmun Dnr:

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola Likabehandlingsplan / Plan mt kränkande behandling för Klippans Förskla 150630 Barn- ch utbildningsnämndens visin Varje barn ch elev ska med lust ch glädje uppleva meningsfullhet ch framgång i det dagliga

Läs mer

Designprocessdagbok. Grupp 3; Maria Törnkvist, Ida Gustafsson, Mikael Karlsson, Jonas Lind, Hanne Flink- Sundin.

Designprocessdagbok. Grupp 3; Maria Törnkvist, Ida Gustafsson, Mikael Karlsson, Jonas Lind, Hanne Flink- Sundin. Designprcessdagbk. Grupp 3; Maria Törnkvist, Ida Gustafssn, Mikael Karlssn, Jnas Lind, Hanne Flink- Sundin. Krt intrduktin Under hela vår designprcess har vi fört dagbk över våra möten, dagbken har vi

Läs mer

Har du sett till att du:

Har du sett till att du: jua b r t t u a lr r l a r r a å l g P rä t r g u s p u m h a c tt val? t bo s F Rock w S Du har tt stort asvar! Som fastghtsägar m hyra gästr llr campg trägår är u otrolgt vktg aktör! Självklart för att

Läs mer