EMPORIA. Moderna kontorsytor lockar företag till SKYLTBUTIKEN. Han sätter Malmö på Life science-kartan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EMPORIA. Moderna kontorsytor lockar företag till SKYLTBUTIKEN. Han sätter Malmö på Life science-kartan"

Transkript

1 POSTENS GRUPPREKLAM TILL KONTOR Rekordmånga skåningar driver företag Företagsamheten i Skåne slog rekord förra året och andelen kvinnor med egna företag är fler än någonsin. Nyckeln till en växande Öresundsregion Sverige måste bygga bort de flaskhalsar som finns utanför Malmö menar Transport Data Lab. Här finns motorn för tillväxt Kompetens och infrastruktur toppar Handelskammarens agenda för utvecklingen i södra Skåne. Huvudkontor lockas till regionen Köpenhamn har som huvudstad en fördel, men Malmö lyckas trots det attrahera näringslivet. INSIDER 02 INFRASTRUKTUR 04 PERSPEKTIV 05 DUELLEN 06 SKÅNSK FÖRETAGSKRAFT Moderna kontorsytor lockar företag till EMPORIA NYSTARTADE FÖRETAG Ökningen av nystartade företag fortsätter. 801 nya företag startade under Q Källa: malmö näringsliv Han sätter Malmö på Life science-kartan Satsningen Det Medicinska Malmö, med Ulf G Andersson som chef, fungerar som kraftfull motor med att locka företag, forskare och investerare till regionen TEMA 08 Så planerar du mässan INVESTERING 05 I hyllie förverkligas nu projekt efter projekt. Den nya centrumkärnan Emporia är mycket mer än ett shoppingcenter. NYBYGGT 10 BRANDING 15 Kunder litar inte på företag, man litar på personerna i företaget. Eventen i Skåne växer MÖTESPLATS 13 Besök oss! DISPLAYPRODUKTER I SKYLTBUTIKEN webb-butik Järnyxegatan 6 (Fosie ind.omr.) Mån - Fre Lunch HÅVA SKYLTAR X 43 ETTAN RÄTT DISPLAY DIREKT! Tel: Skyltbutik: Järnyxegatan 6, Showroom: Östergatan 1 Malmö NR 2 MAJ 2012

2 2 insider Motorn spinner! Aldrig förr har så många personer i Skåne varit företagsamma som nu. Men internationellt sett ligger Sverige lågt, säger Rolf Elmér, regionchef Svenskt Näringsliv Skåne. Foto: SveNSkt NäriNgSliv Det växer och gror i den skånska myllan. Den senaste rapporten från Malmö Läget visar bland annat att Malmö är den storstad som klarat den ekonomiska nedgången bäst, vilket man bland annat kan se i ökningen av nystartade företag. Life science-industrin är ett hett utvecklingsområde. Man spänner muskler på flera håll för att locka företag, forskare och investerare till regionen. Läs bland annat om hur Det Medicinska Malmö ska fungera som en kraftfull motor. Och motorn spinner i Öresundsregionen, i det här numret av B2B låter vi en rad experter berätta om hur motorn kan växla upp till ett Ferrari-vrål. Delar av innehållet Nybyggt 10 Mötesplats 11 Barometern 12 Rekordmånga skåningar driver företag Företagsamheten i Skåne slog rekord förra året. Nu är 11,9 procent av skåningarna i yrkesverksam ålder företagare. Andelen kvinnor med företag är högre än någonsin. Det visar Svenskt Näringslivs årliga undersökning som tittar på hur många individer som var företagsamma vid årsskiftet Andelen företagsamma personer i hela Skåne ökade med 2,7 procent i fjol. Företagsamma kvinnor är nu uppe i 7,4 procent i hela länet. Riksgenomsnittet ligger på 7,2 procent. Flest antal kvinnor med företag finns i Båstad som visar 12,9 procent andel företagsamma kvinnor. Samma kommun toppar också listan med totalt antal företagsamma individer. På andra och tredje plats vad gäller andel företagsamma personer och även andel kvinnor ligger Vellinge och Simrishamn. Lomma är den kommun där antalet företagsamma kvinnor har ökat snabbast under den aktuella perioden. I kommunen är nu 10,6 procent kvinnor verksamma i eget företag, en ökning med 6,4 procent från föregående år. RUT ger vägledning Undersökningen omfattar inte uppgifter om vilka områden företagarna är verksamma inom, men politiska beslut som RUT kan ge viss vägledning. När det gäller kvinnorna kan orsaken kan finnas i beslut som RUT, hushållsnära tjänster och LOV, lagen om valfrihetssystem inom vård och omsorg som har gett kvinnor möjlighet att starta eget, säger Rolf Elmér, regionchef Svenskt Näringsliv Skåne. Den totala företagsamheten i Skåne ligger lite lägre än riksgenomsnittet, men kvinnornas företagsamhet ligger samtidigt något högre. I alla län i Sverige är dock det kvinnliga företagande betydligt lägre än det manliga. För att det svenska företagandet ska nå en europeisk nivå måste fler kvinnor bli företagare. Internationellt sett ligger vi lågt i antal företagare. Det behövs fler kvinnor. FöRebildeR saknas De tre kommuner som ligger i botten på Svensk Näringslivs undersökning är Bromölla, Burlöv och Bjuv. Orsaken till den stora skillnaden mellan kommunerna i länet hör delvis samman med det geografiska läget men också med tradition och erfarenhet av företagande på orten. Andan skiljer sig åt mellan kommunerna. I vissa saknas förebilder. Kommunerna kan göra mycket för att hjälpa till, som att etablera en näringslivssamordnare och titta internt på hur man jobbar mot företagare, ha en bra servicevilja när företagare ringer om bygglov eller andra ärenden. Det är också viktigt att jobba med stadsplaneringen. Folk ska vilja bo där och det ska finnas skolor till barnen. Där har Malmö lyckats. Handla FRån lokala FöReTag Ett konkret sätt att stödja redan etablerade företag ser han i bland annat Vellinge och Båstad. Där arbetar kommunerna mycket med att handla upp från små lokala företag. Unga företagare i Skåne uppgick till 5,6 procent vid årsskiftet, vilket är plus Skånska kommuner med högst andel företagsamma personer Båstad Antal företagsamma: Andel företagsamma: 21,6 %. Andel kvinnor: 12,9 % Andel unga: 7,6 % Vellinge Antal företagsamma: Andel företagsamma: 20,2 % Andel kvinnor: 12,7 %. Andel unga: 6,6 %. Simrishamn Antal företagsamma: Andel företagsamma: 18,6 % Andel kvinnor: 11,8 % Andel unga: 6,6 % Källa: Svenskt Näringslivs företagsamhetsundersökning ,2 procentenheter jämfört med föregående år. Skåne ligger på nivå med riksgenomsnittet. Bland företagare stöter Rolf Elmér på tre återkommande problem: svårighet för företag som vill expandera att hitta unga med rätt utbildning, regelkrångel och svårt att få kapital. Det behövs ett bättre samarbete mellan skola och näringsliv så att ungdomarna kan se vad det finns behov av på arbetsmarknaden. Reglerna för företag behöver bli enklare. Nya företag har svårt att få startkapital. Det saknas smart kapital. Men näringsministern har lovat att se över systemet, så vi får se. Detta är en tematidning från Sydsvenska Dagbladets Försäljnings AB För mer information om målgruppsinriktade tematidningar med smart finansiering, kontakta: Jerry Dahlberg, tel , Projektkoordinator Lena Gullander Grafisk form och Redaktion Media Resurs Öresund AB Säljkoordinator Annika Sivnert Traffic Mia Nilsson Annons Annika Sahlström, Omslagsbild Steen & Ström B2B når ungefär företag/kontor i Skåne Tryck BOLD / Sydsvenskan Tryck AB, Malmö Trycks på miljövänligt papper

3

4 4 infrastruktur Øresundsbron mellan Sverige och Danmark Foto: FeMerN A/S noterat Stark infrastruktur nyckeln till en levande Öresundsregion Sverige måste bli bättre i sina infrastruktursatsningar. Annars är risken överhängande att landet blir en bromskloss i ambitionen att föra Skandinavien närmare kontinenten. Det menar Henrik Sylvan, konsult som är verksam i företaget Transport Data Lab i Köpenhamn. Foto: PrivAt Henrik Sylvan, konsult som är verksam i företaget Transport Data Lab i Köpenhamn, menar att Sverige måste bli bättre i sina infrastruktursatsningar. Öresundsregionen spelar en viktig roll för den globala utvecklingen. Danmark håller på att dra sitt strå till stacken genom att investera totalt 8,3 miljarder euro i förbindelsen Fehmarn Bält som knyter samman den danska sidan med den tyska. Projektet, som uppgraderar infrastrukturen hela vägen från Öresundsbron fram till Tyskland, kommer att pågå fram till och med Fehmarn Bält är till volymen den största tunneln i världen som går under vatten för tåg- och vägtrafik. Den kommer att innehålla en fyrfilig motorväg samt en tvåspårig järnväg, säger Henrik Sylvan. Förbindelsen skapar möjlighet för Förstudien som ska genomföras under två år framåt finansieras bland annat av den Europeiska regionalfonden Interreg Öresund, total 1 miljon euro med egeninsats. Det är glädjande att EU ger oss ekonomiskt stöd till de förberedande undersökningar som ska göras för en metroförbindelse som binder ihop Malmös city med Köpenhamns city. Dagligpendlingen mellan Malmöområdet och Köpenhamn ökar att ta sig med snabbtåg från Malmö till Hamburg på tre timmar. Det kommer att vara en korridor som för Europa närmare Skandinavien. För Malmös del kommer den på längre sikt bland annat innebära att marknaden blir betydligt mer öppen och kontinental, säger han. bygga bort FlaskHalsaR Henrik Sylvan menar att det är viktigt för svensk del att bygga bort de många flaskhalsar som finns utanför Malmö. Det är viktigt inte minst för att effektivisera transportflödena av varor och människor. Sveriges handel med Danmark och Tyskland är stor, runt 350 miljarder kronor per år, och därför är det viktigt att främja denna utveckling med en väl fungerande infrastruktur, säger han. Henrik Sylvan pekar bland annat på utrymme för snabbtåg från Stockholm via Öresundsbron och Fehmarn Bältförbindelsen. Som läget är idag så finns det en falskhals redan mellan Malmö och Lunds centralstation. Man bör bygga ut till fyra spår och förgreningarna både STUDIE FÖR UTBYGGD METRO Malmö och Köpenhamn startade i slutet av förra året en förundersökning om hur en extra metroförbindelse mellan städerna skulle kunna skapa ytterligare kapacitet över Öresund och därmed stärka såväl integration som tillväxt i regionen. snabbare än den övriga Öresundstrafiken. När de stora forskningsanläggningarna Max IV och ESS är klara och Fehmarn bälttunneln invigs 2020 blir Öresundsbrons kapacitet allt mer ansträngd. Därför är det viktigt att förberedelserna börjar redan nu, säger Ilmar Reepalu, kommunstyrelsens ordförande i Malmö. Och även på den danska sidan är kommentarerna positiva: mot Hässleholm och mot Helsingborg måste också kapacitetsförstärkas. Han ser även de förseningar som förekommer inom dagens tågtrafik som ohållbara Punktligheten och pålitligheten i den svenska tågtrafiken är mycket låg. Idag lever den upp till en kvalitet på 80 till 85 procent när den i själva verket borde hålla en kvalitet på över 90 procent. Grunden till detta handlar naturligtvis till stora delar om att spårkapaciteten har nått sitt tak, säger han. grundlig planering För att hänga med i transportutvecklingen är det viktigt att man i Sverige skyndar på sitt planeringsarbete, menar Henrik Sylvan. I Sverige är man av tradition väldigt noggranna med grundlig planering när det handlar om infrastruktur. Idén om ett nytt snabbtågssystem föddes redan för över 20 år sedan och frågan har ännu inte fått sin lösning. Man måste komma ihåg att det ibland är mer kostsamt att vänta, säger han. Kort om Öresundsregionen Det bor 3,7 miljoner invånare i området, 1,2 miljoner på den svenska sidan och 2,5 miljoner på den danska sidan. Det finns mer än studerande i Öresundsregionen; cirka på den svenske sidan och drygt på den danska. Andra drivkrafter för en utbyggd kollektivtrafik mellan länderna är t ex ess och Max iv i lund. Köpenhamn tar nu ett strategiskt steg vidare i samarbetet med Malmö. En bra infrastruktur är av avgörande betydelse för tillväxt. Vi har ett nära samarbete med Malmö om stadsutvecklingen och jag är glad över att vi nu har möjlighet att göra en grundlig analys kring hur vi knyter städerna närmare varandra, säger Frank Jensen, överborgmästare i Köpenhamn. Patentansökningar bör vara på engelska regler. Företagarna har framfört till regeringen att företag bör få möjligheten skriva nationella patentansökningar på engelska. Förra sommaren tillsatte regeringen en utredning som skulle se över frågan. Nu presenterar utredningen sitt förslag som innebär att företag som söker svenskt nationellt patent endast behöver skriva patentkraven på svenska och resten på engelska. Svenska kvinnor med inflytande topplista. De tre mäktigaste kvinnorna inom näringslivet i Sverige 2012 är Susanna Campbell, vd för Ratos följd av Lena Olving, vice vd hos Saab och Malin Frenning, verksam som affärsområdeschef i Telia Sonera, skriver Veckans Affärer. Vårnyheten RealFlex. Foto: reebok Inne att jogga med chefen trend. Företagsträning har blivit en allt större marknad. Det har företaget Running Sweden tagit fasta på. Nyligen har verksamheten expanderat till Malmö och idén är att erbjuda företag löpträning under ledning av kunniga och engagerade coacher. På företagspassen finns det grupper för alla nivåer, från stavgång och lätt jogg till tuff löpning med intervaller. De flesta har ganska snygg arbetsplats kontor. Tidningen Du & Jobbet frågade personer ifall de tyckte att deras arbetsplats var snygg. 61 procent svarade att det var ganska snyggt, 10 procent jättefint och 25 procent tyckte att det var ganska fult. Barn till sjuka ofta sjukare som vuxna HälSA. Sjukfrånvaro tycks gå i arv, enligt en undersökning från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF). Barn till föräldrar som under deras uppväxttid var sjukskrivna ofta har i genomsnitt 50 procent fler sjukfrånvarodagar, enligt Du & Jobbet. Frånvaron kan bero på exempelvis hälsa, livsstil och yrkesval som barnet kan ha ärvt från föräldrarna.

5 5 perspektiv Agenda för stärkt konkurrenskraft Kompetens och infrastruktur. Två huvudteman som spelar avgörande roller för kompetensförsörjningen i södra Skåne. Det menar Per Tryding, vice vd för Sydsvenska Handelskammaren i Malmö. Foto: HANDelSkAMMAreN Per Tryding, vice vd för Sydsvenska Handelskammaren i Malmö. "Motor för tillväxt" är Handelskammarens agenda för södra Skåne. Och för att motorn ska fungera optimalt är så behöver den både bränsle och smörjning i form av kompetens och infrastruktur. Genom att binda ihop regionen på ett bättre sätt så stärks konkurrenskraften. Nya pendlingsmöjligheter kommer leda till att företag lättare hittar rätt kompetens samtidigt som det underlättar för människor att hitta rätt företag, säger Per Tryding. Handelskammaren efterlyser bland annat en uppgradering av Södra Stambanan, Trelleborgsbanan och E65 mellan Malmö och Ystad. Norrut är det även väldigt viktigt att utöka tillgängligheten på E6:an med fler körfält. Vi lever i en region med stor tillväxt och om inte infrastrukturen dimensioneras därefter så kommer det uppstå trängselproblem i framtiden, säger han. Högre turtäthet och bättre kundfokus i kollektivtrafiken är andra delar som Handelskammaren verkar för. Höj lärarkvaliteten För att regionen ska kunna hävda sig i den nationella och globala konkurrensen så krävs det att avståndet mellan näringslivet och skolan minskas, menar Per Tryding. Redan i grundskolan är det viktigt att uppmuntra elever med till exempel olika matte- och språktävlingar där de kan bygga på sig kunskaper som de kan ha nytta av i näringslivet. Dessutom så måste vi hela tiden sträva efter att höja lärarkvaliteten, säger han. Under de senaste tio åren har varor och tjänster blivit alltmer kunskapsintensiva. Södra Skåne har möjligheter att möta den ökade efterfrågan på kompetens bland annat genom Lunds universitet och Malmö Högskola. För att nå utbildningsmålet måste vi dessutom kunna erbjuda fler praktiska utbildningar med specialkompetens som kan spela stor roll för viktiga insatser i olika processer inom näringslivet. mångfalden en styrka Per Tryding menar att mångfalden i Skåne skapar affärsnytta som stärker hela regionen. Det är en underutnyttjad resurs som vi bör dra större nytta av i framtiden. Invandrare har till exempel ofta goda kontakter med olika aktörer i sina hemländer som kan leda till värdefulla nätverk på den nationella marknaden. Men för att visionen ska bli verklighet krävs rätt drivkrafter. Handelskammaren Handelskammaren är en privat näringslivsorganisation som arbetar i sydsvenska företags intresse. Handelskammaren har drygt medlemsföretag i Skåne, Blekinge, kalmar, kronobergs och södra Hallands län. Källa: Handelskammaren. Det är viktigt att vi sänker trösklarna för människor som vill starta företag. Dessutom måste vi sporra människor, oavsett etnisk bakgrund, med olika former av belöningssystem. Det är en social utmaning som kan bli en styrka för regionen, säger Per Tryding. Avstamp för nya affärer Med rätt verktyg kan mässan bli ett avstamp för nya affärer och kontakter. Vi blir allt mer sociala. All forskning pekar på att vi träffas mer än någonsin tidigare. Och det har aldrig funnits så många mötesalternativ som idag med mingel och affärsnätverk. Med den nya tekniken så har det blivit enkelt att länka samman människor och föreslå möten, och behovet att utbyta kunskap är större än någonsin det är så man hänger med i sin bransch utveckling håller sig i framkant. Det berättar Susanne Hallencreutz, Marketing Manager på Susanne Hallencreutz, Marketing Manager på EasyFairs. EasyFairs. Här ger hon också några goda råd till den som funderar på att välja mässmediet som nästa mötesplats. Varför ska man ställa ut? En mässa ger möjlighet till tvåvägskommunikation. En annons eller webben är ofta fråga om envägskommunikation. Kunderna kommer till dig och du får reaktion direkt på det du erbjuder. Vad ska man tänka på innan mässan? Tala om för dina befintliga och potentiella kunder att du ska vara på mässan. Du måste bekräfta för dina kunder att du fortfarande är det bästa alternativet. Besökarna är på mässan för nätverka och leta nyheter. Det är enormt viktigt att de ser nyheterna hos dig och inte hos dina konkurrenter. Vad ska man tänka på vad gäller montern? I utställningsmontern väljer du hur du vill bli uppfattad. Möjligheterna är många, du kan till exempel utnyttja flera sinnen som ljud, ljus och smak. Det bör ju helst vara referenser som ligger nära din verksamhet. Säljer man golfklubbor så kan man kanske ha gräsdoft i sin monter. Alla sinnen är med och leker i mässmediet. Genom att utnyttja det så förstärker man upplevelsen av ditt företag. Din monter ska spegla det man vill förmedla. Baka pepparkakor eller rulla ut en gräsmatta och låna inredning som sticker ut. Hur utvärderar man sin utställning på mässan? Man ska ha realistiska, tydliga och mätbara mål med sitt mässdeltagande. Annars är risken att personalen inte känner sig motiverad under utställningsdagarna. Ett exempel är kunden som på en restaurangmässa hade med sig varuprover. Branding av produkten var målet med mässan, proverna skulle delas ut och så många ska känna till produkten efter mässan. Ett annat bra sätt är att bestämma hur många nya leads man ska göra inom en viss tid. När man sedan återsamlas så ser man vad man uppnått och kan då om man inte uppnått målet göra förändringar. Man kan också jämföra kostnaderna med att vara med på en mässa med vad det skulle kosta i tid och pengar att åka ut och göra så många kundbesök. Här händer allt under ett tak. Utveckla dina idéer i en inspirerande miljö. I Fältspaten på Gastelyckans företagsområde hyr vi ut ljusa, moderna kontorslokaler. Till fastigheten hör både lunchrestaurang, konferensutrymmen och träningshall. Här finns lediga ytor från 200 m 2 till m 2. Självklart anpassar vi lokalerna efter dina önskemål. För mer information och visning kontakta oss på Stena Fastigheter Malmö AB. Stena Fastigheter Malmö AB Stortorget Malmö

6 Foto: Sxc 6 duellen Foto: Pierre MeNS noterat Sänkt arbetsgivaravgift ska leda till fler anställningar AvgiFter. Företagarna föreslår att regeringen utreder möjligheten att sänka arbetsgivaravgifterna för nya akademiker som är upp till 30 år. En av fem företagare i Företagspanelen uppger att den nuvarande sänkningen av arbetsgivaravgiften för unga har ökat benägenheten att anställa personer under 26 år. Allt fler huvudkontor flyttas till Malmöregionen. Öresunds förbindelsen och närheten till Kastrup är ofta avgörande, men den svenska sidan har också egna kvaliteter som attraherar. Allt fler huvudkontor till dynamisk region Nya skånska företag vinner pris AktUellt. Två nystartade företag i Skåne har finansierats med kronor vardera i satsningen Vinn Nu, som riktas till nystartade företag som baserar sin verksamhet på forsknings- och utvecklingsresultat. Företagen är Flight & Safety Design Sweden AB i Lund, som utvecklat en ny typ av bränslesnål flygplansmotor med katalysator, och Alevax AB i Malmö, som utvecklar produkter för hantering av vävnadsprov inom patologi och cancerdiagnostik. Totalt finansieras elva företag med kronor vardera. Foto: Per lindström Malmö med omnejd är en het miljö för huvudkontor. Under de senaste åtta åren har mer än femtio företag flyttat huvudkontoret bara till Malmö och trenden fortsätter. Flera tusen jobb har redan skapats. Foto: BirgittA ForSBerg Malmöregionen är attraktiv att bo och leva i. Här är också lätt att rekrytera välutbildade personer säger Pehr Andersson, Malmös näringslivsdirektör om fördelarna med att flytta huvudkontor hit. På andra sidan Sundet ligger Köpenhamn som i egenskap av huvudstad och nav i Öresundsregionen har ett stort antal huvudkontor. Men på den svenska sidan finns också mycket som attraherar företag som funderar på att flytta huvudkontoret. Naturligtvis har Öresundsförbindelsen och närheten till Kastrup Airport en avgörande betydelse. attraktivt boende Det är också attraktivt att bo och leva i Malmöregionen, vilket egentligen är det viktigaste för att få hit företag och människor, säger Pehr Andersson, Malmös näringslivsdirektör. Bra hamnar i både Malmö och Köpenhamn ligger också på plussidan samt Citytunneln. Den sistnämnda är relativt ny, men i framtiden kommer vi troligen att får se fler etableringar av huvudkontor i Hyllie, som den nya tunneln gör det enkelt att pendla till. En annan avgörande faktor är att det är lätt att rekrytera välutbildade människor i Malmöregionen. Här finns gott om kompetens och även många unga. gott om TjänsTeFöReTag I sin tur behöver karriärsugna personer inte flytta till större städer i samma utsträckning som tidigare. Huvudkontoren för med sig att fler tunga poster kommer till regionen. I Malmöregionen finns också gott om tjänsteföretag inom bland annat juridik och marknadsföring. Huvudkontoren köper vanligen in specialisttjänster från lokala företag istället för att anställa, med följdeffekten att sysselsättningen inom dessa företag har ökat tydligt. Även världsledande ratinginstitutet Standard & Poor s har sett hur bra integrationen i regionen fungerar för Malmö och tar fasta på bland annat Öresundsförbindelsen, närheten till Huvudkontor i regionen Exempel på företag vars huvudkontor har flyttat till Malmöregionen eller är på gång: thule group, Malmö, 2003 Duni, Malmö, 2005 vestas, nordeuropeiskt huvud kontor, Malmö, 2008 Mercedes-Benz, svenskdanska huvudkontoret, Malmö, gambro, lund, 2011 elfa, Malmö, 2012 Sony ericsson, lund, 2012 ess, lund, 2012 ikea, huvudkontorsfunktioner, Malmö, 2014 Kastrup och Köpenhamn samt Malmö högskola och den positiva ökningen av befolkningen när de igen sätter sitt toppbetyg AAA på Malmö stads kreditvärdighet för Internationella affärer för det mindre företaget inspiration. Den 9 maj hålls konferensen "Internationella affärer för det mindre företaget" på Ideon Science Park i Lund. Bland deltagarna märks bland andra Gunilla Almgren, ordförande i den europeiska småföretagarorganisationen UEAPME och Lars Jagrén, chefekonom på Företagarna.

7 7 KOnTOreT Här trivs personalen bäst Den 15 mars korade det internationella organisationsutvecklingsföretaget Great Place to Work Institute, som visar kopplingen mellan förtroende och lönsamhet, Sveriges Bästa Arbetsplatser Det är tionde året som vinnarna presenteras. Under de år som prisutdelningen ägt rum har frågan om medarbetartrivsel hamnat allt högre upp på agendan bland företagen. Resultatet för de deltagande företagen har generellt blivit högre för varje år, såväl bland nya deltagare som bland dem som varit med tidigare. Det tror jag hänger ihop med att frågor om personalvård och företagskultur har fått högre status, säger Maria Grudén, som är VD för Great Place to Work Institute Sverige. UndeR de Tio år som Great Place to Work har utsett de bästa arbetsplatserna i Sverige har trenden gått från att företagen tycker personalvård och kultur ser fint ut på papperet till att tänkandet har kommit in i ledningsgrupperna som ett strategiskt verktyg. Från att mycket ha handlat om punktinsatser, som att utse årets medarbetare, har det blivit en del av ledarskapet i vardagen att få människor att komma till sin rätt. Vi lever i en allt mer kunskapsintensiv värld där medarbetarnas kompetens och engagemang är allt viktigare för företagens konkurrenskraft. Det medför i sin tur att konkurrensen om arbetskraften ökar. Det här är speciellt viktigt i branscher som IT-branschen, som stått för en allt större del av de nominerade. Vid millennieskiftet var det fortfarande en omogen bransch där nybyggarandan var stark och personalfrågorna inte kunde vara så prioriterade. I dag ligger IT-företagen i framkant tillsammans med till exempel fastighetsbranschen, säger Maria Grudén. Magnus Khysing VD, SAS Institute Maria Grudén menar också att förståelsen bland företag för att det lönar sig ekonomiskt att investera i personalen generellt har ökat. För att kunna attrahera och behålla de rätta medarbetarna är det avgörande att företagets värderingar stämmer överens med den anställdes personliga värderingar. Ett företag som är medvetet om detta kan behålla medarbetarna längre, vilket medför högre produktivitet och sänkta kostnader. en annan TRend som Maria ser bland dem som anmält sig till Sveriges Bästa Arbetsplatser är att det blir fler och fler svenskägda företag, speciellt inom småföretagskategorin. Tidigare var det en större andel dotterbolag inom internationella koncerner. Det kan bero på att det har blivit mer accepterat i Sverige att jämföra sig med andra. Samtidigt är det fortfarande vanligt att bolag som tillhör en koncern som fått utmärkelsen i något annat land går med även i Sverige, eftersom de vill jobba på samma sätt i hela organisationen, säger hon. Antalet företag som anmält sig till undersökningen har ökat varje år och är i år cirka 100. vi lever i en allt mer kunskapsintensiv värld där medarbetarnas kompetens och engagemang är allt viktigare för företagens konkurrenskraft. Sveriges Bästa Arbetsplatser 2012 är: (2011 års placering) Medelstora organisationer ( medarbetare) 1. SAS Institute (2) 2. Kungsleden (3) 3. Centiro Solutions (1) 4. Diversify (Ny) 5. Stretch (Ny) 6. Newsec (Ny) 7. Cinnober Financial Technology (5) 8. DGC One (4) 9. Frontit (Ny) 10. Nackageriatriken (8) Jobba här. Ideon Gateway är vårt senaste projekt i Öresundsregionen. Förutom att det är ett av Sveriges grönaste hus kommer det också bli Lunds högsta byggnad. Redan från idéstadiet är Ideon Gateway tänkt för det kreativa företaget. Till exempel är antalet kontorshus. Vi har fortfarande plats för dig! Bland kontorshotell. Vill du veta mer kontakta Carina Nordborg Stora organisationer (fler än 250 medarbetare) Per Adolfsson Vd Microsoft Sverige 1. Microsoft (1) 2. Accenture (2) 3. Enfo Sweden AB (7) 4. Rejlers (3) 5. Klarna (Ny) 6. Hilti (Ny) 7. Adecco (Ny) 8. IFS (4) 9. Qliktech (Ny) 10. Svenska McDonalds (Ny)

8 Det Medicins sätter Skåne på life 8 life science Foto: MrÖ Ulf G Andersson brinner för life science. Under hans ledning arbetar Det Medicinska Malmö för att stärka life science-branschen i regionen. Det är viktigt att bena ut vad våra core competences är och samtidigt få ordning på våra riskkapitalsystem för att locka hit större life science-industri, säger han. Life science är både hett och prioriterat i Skåne. Nu arbetar man aktivt för att locka företag, forskare och investerare till regionen. Satsningen Det Medicinska Malmö fungerar som en kraftfull motor. Ambitionen är att verka som en positiv kraft som kan medverka, driva och påverka till bra förutsättningar för life science-industri i Skåne, säger Ulf G Andersson, sedan 2011 verksamhetschef för satsningen Det Medicinska Malmö. Det Medicinska Malmö drog igång i slutet av Satsningens syfte är att stärka life science-branschen i regionen. Som huvudmän står Region Skåne, Malmö högskola, Malmö stad och Lunds universitet. UlF g andersson har själv stor erfarenhet av life science. Förutom en civilingenjörsutbildning i bioteknologi och biokemi har han varit verksam i olika ledningsbefattningar i ett stort antal företag i life science-branschen. Det betyder att jag har sett allt från den andra sidan. Jag har varit i branschen i 25 år och vet vilka behov företagen har när det till exempel handlar om finansierings- eller myndighetsproblem. Min roll i Det Medicinska Malmö är också att röra mig över hela fältet och se samarbeten som inte är lika tydliga för andra. Det handlar om att uppfatta signaler och på så sätt knyta ihop det till något. Det kan bli en aktivitet, ett projekt, ett event eller en finansiering av det, säger Ulf G Andersson. Handlingsplanen som antogs av de fyra huvudmännen i oktober innebär att Ulf G Andersson kan jobba utifrån tre inriktningar: Att skapa evenemang, kongresser och utställningar, arbeta för företagsetableringar samt jobba för andra tillväxtbefrämjande aktiviteter. Jag jobbar på fyra olika nivåer där jag kan växla mellan att stödja, medverka, påverka och driva. Till exempel har vi snart kongressen Senior i Centrum där Det Medicinska Malmö har en drivande roll i att bredda den publika delen inom ramen för det goda åldrandet. en stor FRamgång för Det Medicinska Malmö var ett VD-möte inom life science som anordnades i december Temat var life science riskkapital Malmö/Lund och syftet var att finna svar på frågeställningar kring riskkapitalförsörjningen i regionen, samt skapa en gemensam bild av den nuvarande situationen. Mötet och den efterföljande rapporten blev mycket uppskattade. Det här var första gången som näringsliv, riskkapital och offentlig sektor träffades på det här sättet på lokal nivå för att få en bild av vad man kan gå vidare med. Ulf G Andersson ser sig själv och Det Medicinska Malmö som en katalysator. Life science är ett prioriterat område men mina huvudmän hanterar prioriteringarna på olika sätt. Det handlar om breda penseldrag som det är min uppgift att tratta ner och konkretisera. Jag brinner verkligen för branschen och under resans gång har jag kommit att bli en ännu större supporter av life science. Nu ser man ser nyttan av en samägd organisation som kan springa lite snabbare i korridorerna och som kan vara med och driva på, på ett effektivare sätt. även om Regionen nu tar ett samlat grepp för att locka till sig life scienceaktörer är inte huvuduppdraget att resa runt i världen och sälja in Malmö/Lund. Det är en uppgift för Invest in Skåne som har en egen life scienceavdelning. Det är också en svår uppgift eftersom det ska oerhört mycket

9 9 Foto: MrÖ Sxc Ser framtida möjligheter i miljökrav Foto: BoNA Lacken Bona Traffic Anti-Slip rekommenderades som topplack och skydd av de nya trägolven på de två gångstråken över världsberömda Tower Bridge i London. ka Malmö science-kartan till för att ett företag ska flytta geografiskt. Då krävs något exceptionellt på kostnadssidan eller en specialkompetens som då bara finns här. Vi har en fantastisk region med moderna människor, högklassig utbildning, bra kulturutbud, fantastiska restauranger och goda kommunikationsmöjligheter. Allting är jättebra. Problemet är att det inte räcker. Det finns tusen liknande ställen i världen. Men om vi i stället skulle kunna säga att vi till exempel har de bästa handkirurgerna i världen så skulle det kunna locka hit företag inom detta specifika område. Det är viktigt att bena ut vad våra core competences är och samtidigt få ordning på våra riskkapitalsystem för att locka hit större life science-industri. Hur tycker du att projektet Det Medicinska Malmö har gått så här långt? Det har faktiskt gått bättre än jag trodde. Det finns ett stort utrymme för en aktör som är samägd, exempelvis när det handlar om att få igång nya projekt. Samtidigt är inte ambitionen att Det Medicinska Malmö själv ska dra allt i mål. I många fall handlar det om en stafettpinne som man sätter i rörelse. STORT LYCKAT EVENT AVKLARAT FLER PÅ GÅNG Den 27 mars hölls Life Science Investment Day Scandinavia på Hilton i Malmö. Det var första gången eventet hölls utanför Stockholm och blev samtidigt det mest besökta. För Det Medicinska Malmö innebar Life Science Investment Day en stor framgång, säger Ulf G Andersson. Huvudarrangör är branschorganisationen SwedenBIO, denna gången med Det Medicinska Malmö som publik partner. Arrangemangets syfte är att sammanföra industri i uppstarts- och tillväxtfas med riskkapital. Utöver att ta del av föredrag som ett sätt att förkovra sig i hur situationen ser ut här får man också möjlighet att ordna one-to-one-meetings. Exempelvis kan ett life science-företag stämma träff med fem riskkapitalbolag och under korta sessioner få chans att knyta kontakter. UTöveR besöksrekordet kunde man i år också notera rekordsiffror i antal deltagande bolag, antal möten och antal internationella gäster. Det öppnar upp för fler events i regionen, menar Ulf G Andersson. Vi kommer ha ett fortsatt samarbete med SwedenBIO. Branschorganisationerna har också ett eget intresse av att synas utanför Stockholm. 90 procent av alla arrangemang sker i Stockholm och det är en viktig uppgift för mig att visa att vi också har kompetensen, utbildningarna, forskarna och företagen här nere. Bara under maj månad samverkar DMM med SwedenBIO, Swecare, Swedish Medtech och Swedish Labtech, samtliga nationella branschorganisationer med säte i Stockholm. Spännande tider väntar. Malmö attraherar många nya huvudkontor. Företag ser möjlighet att utvecklas i en dynamisk och kunskapstät region med närhet till kontinenten. Decennier innan någon kunde ana denna utveckling grundades Bona AB i Malmö av Wilhelm Edner Han började sälja kaffe 1894 och tog senare in bonvaxet, som var en nyhet i Sverige. Bonas VD Kerstin Lindell demonstrerar den nya spraymoppen, som redan sålts i över en miljon exemplar i USA Nu, 90 år senare, är Bona världsledande inom golvvård och drivs av tredje generationen. Malmö har hela tiden varit vår bas, vilket vi är stolta över startades Bonas första dotterbolag i Tyskland. Nu finns arton dotterbolag runt om i världen och 70 distributörer. Vi har 500 anställda och hade 2011 en omsättning på 1,3 miljarder, säger Kerstin Lindell, vd och koncernchef för Bona sedan Idag erbjuder vi ett komplett sortiment för att installera, renovera och underhålla trägolv. Bona var först i branschen med vattenbaserade lacker till trägolv på 1970-talet. Företaget eftersträvar Foto: BoNA hela tiden att lansera bättre produkter med mindre miljöpåverkan. Vi ser hårdare miljökrav som en stor tillväxtmöjlighet. bona Tog 2011 beslut om att satsa ännu hårdare på hållbarhetsarbetet och utveckla en CSR-strategi. Vi sätter nya offensiva mål för att behålla och stärka vår marknadsoch innovationsledande position. Hela 97 procent av Bonas försäljning ligger utanför Sverige. Hantverkare och parkettproducenter är Bonas nyckelkunder, men privatkunder blir en växande marknad. I Europa når Bona ut till privatkunder med sitt kompletta sortiment för trägolv både inne och ute och i USA är Bona ett känt varumärke bland annat genom sin försäljning via stora kedjor som Home Depot och Walmart. I Asien ser Bona en starkt växande marknad och har bland annat startat ett utbildningscenter för hantverkare i Shanghai. Också i Latinamerika ökar Bonas försäljning av golvvårdsprodukter genom flera multinationella och lokala kedjor. bland FöReTageTs ReFeRensobjekT finns bland annat Tower Bridge i London och National Palace Museum i Taiwan. Efter att Kerstin Lindell lyckats vända på röda siffror blev 2008 Bonas lönsammaste år någonsin utsågs hon till Årets ledare i sydsvenskt näringsliv och fick Mentor Internationals Guldklocka.

10 10 nybyggt Foto: SteeN & StrÖM noterat EMPORIA mycket mer än ett köpcenter Drömmen om en ny stadsdel i Malmö är inte längre bara en dröm. I Hyllie förverkligas nu projekt efter projekt, där det kanske mest efterlängtade och talande för den nya centrumkärnan är bygget av köpcentret Emporia. Den 25 oktober invigs Emporia, som ägs av Steen & Ström, som med sina kvadratmeter kommer bli en av Malmös största arbetsplatser. Emporia ses kanske främst som nytt och spännande shoppingcenter men projektet innefattar mycket mer. Många lockas av de moderna kontorslösningarna. Emporia är en speciell byggnad på många sätt. Främst är det läget som är attraktivt för företagen. Med tåget har man 7 minuter till centralen och 12 minuter till Kastrup. Dessutom ligger ju emporia När Emporia står klart i oktober kommer det förutom butiker även finnas kontorsyta. Byggherren Steen & Ström skapar kvm kontor på våning 4, 5 och 6 i huvudentrén. Hyllie port Hyllie Port, med planerad byggstart 2013, är ett kvarter vid Hyllies östra infart som utvecklas av KF Fastigheter. Här blir det bostadshus med 150 lägenheter och handelsyta i bottenplan, samt P-hus. Hyllie Port kommer också ha ett kontorshus i 11 våningar. klipporna 2014 kommer det arkitektoniskt och ur miljösynpunkt intressanta Klipporna vara färdigställt. Kontorsbyggnaden som har 3 huskroppar och 7 våningar kommer ha Hyllie mellan både inre och yttre Ringvägen. Det är olika faktorer som gör läget optimalt, säger Anders Malmgren, leasing manager på Emporia. intresset är stort och redan nu finns kontrakterade hyresgäster. Det är en blandad kompott av olika typer av företag som kommer flytta in. Överlag kan man säga att det rör sig om bolag som är i stort behov av bra kommunikationer i sin verksamhet. Exempelvis ser vi intresse från konsultbyråer som fakturerar sin tid. Det stora utbudet av service, handel och restauranger på Emporia lockar också många företag, menar Anders Malmgren. själva kontorsytan är sammanlagt kvadratmeter och fördelas på våningarna 4, 5 och 6. Huvudentréerna finns i söder och öster mot Hyllie KONTORSLOKALER I HYLLIE Med sitt läge är Hyllie attraktivt för många olika verksamheter. Utöver shopping, boende och gröna ytor byggs alltså en stor mängd kontorslokaler. Totalt planeras det för arbetstillfällen kvm kontor med en bottenvåning för restauranger och butiker. Miljöprofilen är tydlig: Klipporna uppförs enligt de två internationellt erkända miljöcertifieringarna LEED och GreenBuildings. malmö arena Toppmoderna Malmö Arena är långt mer än bara en idrottsarena. Arenan erbjuder också kontorslokaler genom Parkfast. point Hyllie Point Hyllie blir ett nytt riktmärke i Malmö, när huskropp A med sina dryga 100 meter står färdig. I de sammanlagt 4 huskropparna kommer butiker, bostäder och kontor samsas om kvm. Det första kontorshuset stod färdigt Det andra står färdigt under våren Stationstorg. Kontoren nås antingen via hiss i garageplan eller gångvägen via markplan i de två entréer specifikt utformade för kontorsdelen. Glaset på fasaden skapar ett fantastiskt ljus i kontorslokalerna och det finns flera fina pausytor i anslutning till kontoren. Lokalerna kan också anpassas individuellt efter hyresgästerna önskemål. Minsta möjliga yta är 660 kvadratmeter men det finns möjlighet att få tillgång till betydligt större kontorsyta. Det går alltså att skräddarsy efter behov. Öppna kontorslandskap går att kombinera med enskilda rum. Att Emporia också har miljöcertifieringen BREEAM bidrar också till attraktionskraften. Samtidigt är adressen i sig ett dragplåster. När allting står färdigt så kommer det inte råda några tvivel om vad Emporia är eller hur man hittar hit, säger Anders Malmgren. Foto: SteeN & StrÖM På Emporia kommer det finnas kvm kontorsyta fördelat på tre våningar. Fotbollen lockar resande resor. Bokningar av flygresor till Kiev ökar inför Sveriges gruppspelsmatcher i fotbolls EM, som samtliga spelas i staden. Även Berlin fortsätter att öka kraftigt men det är London och Barcelona som toppar listanför bokningar av både flyg och flyg + hotellresor, precis som föregående år. Anmärkningsvärt är att New York tappar i position för bokningar. Bangkok var överlägset det populäraste resmålet för flygresor medan flygplatserna nära alperna, Zürich och Genève, tappar. Optimistiska besked från bankerna AktUellt. Bankerna har blivit mer optimistiska i sin prognos om den framtida utlåningen till små och medelstora företag. Det framgår av en undersökning bland 150 bankkontorschefer som är utförd av CMA Research på uppdrag av Almi Företagspartner. Andelen som tror att utlåningen kommer att gå upp har ökat från 17 till 41 procent. Foto: SUNFleet Användandet av bilpooler ökar i Malmö AktUellt. Under februari genomfördes resor via någon av företaget Sunfleets poolplatser i Malmö. På ett år har antalet poolplatser därmed ökat med 100 procent. I Malmö finns det dessutom 50 företag som använder bilpool, vilket är en dubblering på ett år. Stress sliter på tjänstemän HälSA. Stress sliter på tjänstemän Tre av tio tjänstemän far illa av arbetsrelaterad stress. I en ny rapport från TCO har man låtit cirka personer svara på frågor om faktorer som är knutna till stress, till exempel kontroll, konflikter och arbetsbelastning. Det sistnämnda fick sämst medelvärde. 57 procent svarade att de inte får tid för sin familj eller är för trötta efter jobbet. Jobbmässa till hösten inspiration. Den oktober är det dags för mässan med temat Gilla jobbet arbetslivets mötesplats på Stockholmsmässan. Tanken med arrangemanget är att inspirera till arbetsmiljöarbete.

11 11 mötesplats Svetsa samman arbetslaget med kul övningar noterat Foto: SPArBANkeN ÖreSUND Snart börjar utesäsongen för kul gemensamma aktiviteter med arbetskompisarna. Samla poäng, tänk kreativt och lös uppgifter tillsammans. Under en teambuilding kan man lära känna nya sidor hos kollegorna. Foto: green HAt games Lars Ljungälv, vd i Sparbanken Öresund. Lasse visar sig kanske vara vass på historiska händelser eller utomeuropeiska språk medan Kerstin är fena på strategiskt tänkande, vilket de inte har tillfälle att visa på jobbet. I teambuilding kan temat variera från mat till tänkta potentiella hot som ska undanröjas. Tempot anpassas efter behov och förmåga. provsmakning Under en matvandring i till exempel Malmö får deltagarlagen till uppgift att till fots besöka mindre mat- och delikatessbutiker i centrala stan där de får provsmaka bland annat choklad och samtidigt leta ingredienser som ska användas när de senare lagar middag tillsammans med en professionell kock. För att hitta rätt matställen måste deltagarna svara på frågor och knäcka ledtrådar. Efter två timmar går lagen i mål, vinnarlag koras och matlagningen tar vid. strategiskt och kreativt Vill man ha mer fartfyllda aktiviteter kan vi också erbjuda det. Vi har även bland annat spelet Green Hat Challenge som går ut på att teamet får 100 uppdrag att lösa, alla värda olika poäng. Det kan handla om att Ha kul och stärk de kollegiala banden med teambuilding eller kick off. Här löser ett team uppgifter tillsammans i centrala Köpenhamn. hitta speciella saker i närmiljön, fotografera ett visst föremål eller lösa tankenötter. Man hinner inte med alla uppdragen på utsatt tid och därför måste laget tänka strategiskt och kreativt, säger Bennie Pålsson, vd för Skånedelen av Green hat Games som arrangerar företagsspel för teambuilding och kick offer i Stockholm, Skåne och Köpenhamn. Vi arrangerade till exempel ett spel i Köpenhamn där deltagarna ville ha en sightseeing av flera delar av stan. De olika lagen fick till uppgift att leta upp kända platser och fotografera. Teamen kunde även samarbeta med varandra. Om ett lag inte hann ta Det handlar om att tänka ekonomiskt inte bromsa för mycket utan hålla en jämn och bra hastighet. Rallyt som är öppet för elbilar och plug-in-hybrider startar i Köpenhamn, går över Helsingborg och målgången sker i Malmö. Rallyt, som är öppet för elbilar och plug-in-hybrider, startar i Köpenhamn lördagen den 12 maj. Efter pausstopp i Helsingör fortsätter man mot Sundstorget i Helsingborg för nattvila och laddning. På söndagen fortsätter rallyt över Landskrona till målgången på Stortorget i Malmö under eftermiddagen. Vinnare av första etappen är den bil som förbrukat minst energi på vägen. Den andra vinns av den bil som klarat att hålla en angiven snitthastighet. Både amatörer och proffsförare får delta, i privat- eller firmabilar. Tina Thörner är som kartläsare en av de största profilerna inom rallysporten. Hon har varit damvärldsmästare i rally tre gånger, varit totaltvåa i Svenska rallyt och hon har vunnit Marocko Rally Raid. Hon arbetar som teamledare och PR-profil för Mitsubishi och tidigare med GM och Ford. Men hon har aldrig kört elbil förut. Som föreläsare pratar Tina Thörner mycket om att man kan bara man vill och om vikten av att kunna ta konstruktiv kritik och att kunna ge feedback. Bakom rallyt, som delfinansieras av projekt E-mission, står Københavns Kommune, Region Hovedstaden, Malmö stad, Region Skåne, Helsingborgs stad och Öresundskraft AB. Projektet ska under en treårsperiod öka medvetenheten om och användandet av elbilar. Samtidigt som rallyt genomförs arrangeras Elbilens Dag av de fem deltagande städerna med utställningar, en bild på Havefruen kunde de be ett annat att göra det. mindre lag och lagom Tid För att teambuildingen eller kick offen ska bli riktigt lyckad rekommenderar Bennie Pålsson att man inte har för stora lag och att man avsätter lagom tid. Fem sex personer är lagom. Är man fler blir det lätt att någon hamnar utanför. I det lilla laget behövs alla och alla får visa sina kunskaper. Säsongen för utomhusspel är kort, maj till september. Därför är det smart att boka redan nu. Lagom tid för ett spel är två timmar. Man ska avsluta aktiviteten när man är taggad och på topp. Elektrifierat rally runt sundet Rallystjärnan Tina Thörner är en flitigt anlitad föreläsare och i mitten av maj ställer hon upp i Oresund Electric Car Rally. Tina Thörner möjlighet att provköra elfordon och andra aktiviteter. Det är första gången som vi använder precisionsmätning för att mäta hur mycket energi som förbrukats, berättar Per Lundgren, projektledare. Ny vd för Sparbanken Öresund BANk. Vid årets stämma i Sparbanken Öresund tillträdde Lars Ljungälv som nu vd i banken. Jag är imponerad av vad banken har åstadkommit under de senaste åren och ser det som en förmån och utmaning att få leda en självständig bank i en spännande region, säger Lars Ljungälv, nytillträdd VD i Sparbanken Öresund. Det är helt klart en bank med framtiden för sig och det vill jag bidra till att förstärka. Vi ska bli ännu mer synliga och aktiva för alla som bor och verkar här i regionen. Vi ska växa, inte minst på företagssidan där vi kan stärka vår ställning ytterligare. Foto: Sxc Skippa password och qwerty SäkerHet. Om du använder det fantasilösa password eller password1 för att hålla obehöriga borta från din dator bör du tänka om. Tillsammans med 12345, , qwerty, abc123 och monkey är det bland de mest lättgissade lösenorden som gör att obehöriga kan ta sig in. Uppgifter kommer från 2012 Global Security Report som tagits fram av Trustwave. Kultur ska nå fler med ny teknik teknik. Kulturnämnden satsar drygt två miljoner kr 2012 för att lära mer om hur digital teknik kan öka tillgängligheten till kultur. Bland annat har kulturnämnden avsatt kronor för att ta reda på hur skånsk scenkonst kan göras tillgängligt via nätet. Tre scenkonstproduktioner ska filmas för att kunna laddas ner över Internet och en produktion ska live-streamas. Uppdraget går till Teatercentrum Södra regionen inom ramen för resurscentrum för scenkonst, där även Danscentrum Syd och Riksteatern Skåne ingår.

12 12 BArOmeTern Stort sug efter kontorslokaler Suget efter kontorslokaler i regionen är stort. Särskilt under det senaste kvartalet har vi märkt av en uppåtgående trend, säger Marie Persson, marknadschef på Skanska Öresund. Foto: SkANSkA ÖreSUND AB Kontorsbyggnaden Klipporna i Hyllie är Skanska Öresunds senaste projekt. Sommaren 2014 beräknas den första etappen vara klar för inflyttning. Marie Persson, marknadschef på Skanska Öresund. Inom offentlig sektor återfinns en mycket större andel nyinvesterare i molntjänster under 2012 än inom privat sektor, där man istället ökar sitt användande av molnet horisontellt över sin IT. Förra året motsvarade molntjänster i Sverige en marknad på omkring 4 miljarder kronor och i år beräknas samma marknad uppgå till närmare Det skedde en tillfällig nedgång gällande efterfrågan på kontorslokaler innan årsskiftet. Många företag avvaktade med att flytta på sig på grund av konjunkturens förväntade djupdykning. Men vindarna har vänt och nu råder åter ett ökat sug efter kontorslokaler, inte minst i Malmö. Det är många större företag som vill flytta in till centrum. Och idag är antalet vakanser nere på noll procent, säger Marie Persson. Efterfrågan är i första hand koncentrerad till Triangeln, Hyllie och Malmö Centralstation. Dels har dessa platser ett gynnsamt kommunikativt läge, dels förstärker dessa platser företagens anseende genom att det går att ta sig till kontoret med kollektivtrafik. Denna utveckling är positiv både för enskilda aktörer och för Malmö stad som ju faktiskt vill att alla ska dra sitt strå till stacken för att vi ska uppnå ett hållbart samhälle, säger hon. Skanska Öresund har även kontorslokaler på Universitetsholmen i Västra hamnen. Där ligger våra lokaler strategiskt bra eftersom det går att ta sig till och från dessa utan att man riskerar att hamna i en trafikstockning. Det är annars ett vanligt problem i Västra hamnen och det gör att många företag är tveksamma till att flytta dit. dalande efterfrågan I Lund ser dock situationen annorlunda ut. Många stora företag har på senare år gjort betydande nedskärningar, flyttat eller avvecklat sin verksamhet. När till exempel AstraZeneca lades ner så märkte vi att efterfrågan på lediga lokaler i Lund dalade, säger hon. Men det finns en ljusning i sikte kommer forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS) att öppna i nordöstra Lund. Dessutom planerar Lunds Universitet för byggandet av en ny forskningsanläggning, MAX IV, som ska stå klar Detta kommer naturligtvis medföra en rad positiva effekter för näringslivet i stort, bland annat med den positiva effekten att allt fler företag vill etablera sig där. IT-molnet växer snabbt Nästan var 3:e svensk verksamhet, 28 procent, använder molntjänster idag. Användandet är idag större i den privata sektorn än inom den offentliga sektorn. 5 miljarder kronor för att sedan år 2016 hamna runt 9 miljarder SEK. Molnmarknaden utgör under 3 procent av den totala IT-marknaden i Sverige om man ser det rent värdemässigt. En relativt liten andel och även om andelen kommer att öka bör man istället följa hur stor del av alla investeringar som kommer att utnyttja molnbaserad teknik och affärsmodell i antal för att förstå dess påverkan i marknaden så kommer 15 procent av alla IT-investeringar att vara molnbaserad teknik eller affärsmodell, säger Hans Werner, VD Radar Ecosystem Specialists. Prisnivån för Kontorshyra i malmö Ett kontor på bra läge i Malmö kostar cirka kronor per kvadratmeter och år. I nya fastigheter är kostnaden per kvadratmeter och år från cirka kronor och uppåt. källa: kontorsguide.se "ser kontor som mötesplatser" I dagens högteknologiska samhälle så är inte längre en verksamhet lika beroende av fysiska möten i samma utsträckning som förr. Därför har också kontorslokaler numera många gånger en annan funktion, menar Marie Persson. Idag är det möjligt för människor att utföra sina arbetsuppgifter praktiskt taget var som helst. Därför ser många företag numera sina kontor i första hand som mötesplaster. I det avseendet kan man spara in på lokalytor och istället satsa sin energi på att hitta ett rätt strategiskt läge, säger hon. Molntjänster: Google Apps (kontorsprogram) Microsoft Exchange Online (mail) Gmail (mail) Salesforce (CRM) Flickr (bilder) Dropbox (fillagring) Icloud (fillagring mm) Diino (fillagring, backup) MailBackup (E-postbackup och tillgänglighet för e-postkonton) Office 365 (Microsoft Office 365, en kontorslösning) Foto: SkANSkA ÖreSUND AB noterat Storslam för skånska företag AFFärer. Hela 17 av de 20 företag som kvalificerade sig som leverantörer inom mekanisk tillverkning till MAX IV i Lund kommer från Skåne och Blekinge. De handfasta insatser i form av vägledning, kompetensutbildning och hjälp med att bevaka upphandlingar som skånska företag fått genom TITA-projektet har betalat sig. Ett tydligare bevis för att det även fortsättningsvis behövs en stödfunktion mellan MAXIV/ESS och näringslivet får vi knappast, säger delprojektledaren Maria Grynge. När ESS och MAX IV de närmaste åren byggs i Lund är det uppdrag för sammanlagt 18 miljarder kronor som står på spel. För att skånska och svenska företag inte ska missa den unika möjlighet till affärer och technical transfer som det innebär har omfattande utbildningsinsatser gjorts regionalt. Irish 600kg euro chap VM i dragkamp till Malmö MäSterSkAP. Under Internationella Dragkampförbundets kongress i holländska Volendam stod det klart att Malmö tilldelats värdskapet för världsmästerskapen i dragkamp Tävlingarna kommer att genomföras på Stadionområdet i Malmö där konceptet byggs på att få ett sammanhållet evenemang. Ett världsmästerskap i dragkamp har cirka deltagare, många medresenärer och mästerskapet pågår under en knapp vecka i början av september Det känns oerhört bra att kunna få hem ett nytt världsmästerskap till Sverige och Malmö. Vi arrangerade ett världsmästerskap i Malmö 1988, då på Malmö IP och det är underbart att Malmö ville vara med i denna ansökan då vi har bra erfarenhet av Malmö som arrangörsstad, säger Anders Andersson, generalsekreterare på Svenska Dragkampförbundet. Värvningen är ett resultat av samverkan mellan Svenska Dragkampförbundet, Malmö stad och Region Skånes eventbolag Event in Skåne

13 13 mötesplats Eventen blir större och fler i Skåne Skåne har på senare år kommit att bli en allt mer attraktiv region för events, kongresser och konferenser. Goda kommunikationer och tillgången till moderna arenor och kongresscenter bidrar till ökningen. Framförallt Malmö har utvecklats som besöksstad och kan nu erbjuda en bra dynamik och goda förutsättningar för lyckade events, säger Pehr Palm, vd på Event in Skåne. Det geografiska läget gör att fler sneglar på Skåne under eventens planeringsstadie. Infrastrukturen gör att det är väldigt lätt att ta sig hit, säger Pehr Palm. Det har samtidigt tillkommit en rad nya arenor och hotell i regionen vilket skapar nya möjligheter. Nya Malmömässan invigdes i år, nytt kultur-och kongresshus i Malmö är beslutat och Helsingborg och Lund events Att Se FrAM emot i vår/sommar: planerar även de egna kongressanläggningar. Antalet kongresser har ökat med 100 procent i Malmö och Lund sedan event in skånes uppdrag är att marknadsföra Skåne som eventregion. Bland annat arbetar vi för att locka hit så många idrottsevenemang som möjligt och då handlar det om att motivera klubbar och organisationer på både lokal och nationell nivå. Förutsättningar finns, exempelvis hade vi ju handbolls-vm i Skåne förra året. På eventsidan har vi tagit över mycket som tidigare uteslutande låg i Stockholm. SM-finaler som tidigare har fyllt Globen fyller nu Malmö Arena istället. Vi får också hit större artister och galor. I Lund finns 2000 forskare och vi vill så klart att någon av dem ska räcka upp handen och ta initiativ till att arrangera en forskarkongress. Vi vill visa att man inte behöver åka utomlands för att anordna dessa. ett större evenemang för med sig många positiva effekter, menar Pehr Palm. Det skapar arbetstillfällen och skatteintäkter samtidigt som det stärker kommunens varumärke. Regionen blir attraktivare att bo och verka i när man kan visa upp att det händer spännande saker. Event in Skåne satsar lika mycket på businessinriktade event som på nöjes- och turistevent. Besökare på ett affärsinriktat event spenderar tre gånger så mycket pengar per dygn som en turist gör, vilket så klart talar för värdet av att locka till sig kongresser och konferenser. Samtidigt kan turistevents, konserter och galor föra med sig andra värden efter som de syns på ett helt annat sätt, säger Pehr Palm maj: STCC i Knutstorp maj: Nordic Game Conference i Malmö (kongress) 30 maj 1 juni: Yrkes-SM på Malmömässan 31 maj-2 juni: Siesta! Hässleholm 7-15, juli: Swedish Open i Båstad 7-15 juli: Falsterbo Horseshow juli: Kiviks marknad 9-12 augusti: Malmö City International Horseshow augusti: Malmöfestival 5-7 september: Framtidens specialistläkare (congress) 15 september 17 februari: Tutankahmun-utställning på Malmömässan Läs mer på event.skane.com Pehr Palm

14 14 KOmmUniKATiOn Foto: istock Enligt studien har organisationer som varit framgångsrika i sina förändringsprocesser genomgått fyra steg: noterat Foto: JeNS christian ANDerSSoN Envägskommunikation stormöte, intranät etc. Dialog Bland annat möten i mindre grupper och enskilda möten med chef. Dålig kommunikation bromsar företags utveckling Dålig kommunikation kan vara orsaken till misslyckad strategisk förändring på företaget. Och det är Sverige som är sämst i Norden på området. Foto: BUrSoN-MArSteller Helena Olsson, vd för kommunikationsföretaget Burson-Marsteller, menar att det finns många faktorer som bidrar till att företag ska lyckas med en strategisk förändring. Kommunikationsföretaget Burson-Marsteller Sverige har gjort en studie som visar att svenska företag är dåliga på internkommunikation. Enligt undersökningen så sker alltför många viktiga förändringar i svenska företag med bristfällig kommunikation, utan planering, och därmed också utan engagemang från personalen. Generellt så finns det en acceptans bland företag för att kommunikation är viktigt för framgångsrika förändringsprocesser. Med studien så ville vi ge våra kunder en mer vetenskaplig grund för vad, när och hur man ska kommunicera i samband med en strategisk förändring för att öka sannolikheten att vara framgångsrik, säger Helena Olsson, vd för Burson-Marsteller Sverige. Dålig internkommunikation kan leda Konkurrenterna knappar in på Volvo Tjänstebilsmarknaden dominerades förra året av Volvo, men konkurrenterna knappar in. Andelen miljöbilar fortsätter att öka, men nu är rabatterna på väg bort. Tjänstebilsföretaget Ynnor har låtit SCB ta fram uppgifter från alla kontrolluppgifter som landets arbetsgivare skickar in till Skatteverket. Där ser man hur många och vilka bilförmåner som förare beskattas för. Totalmarknaden uppgick 2011 till bilförmåner, en ökning med 4,6 procent sedan Det här visar att det går bra för Sverige, säger Ronny Svensson, vd på Ynnor. När svenska företag normalt väljer bilar åt sina anställda blir det en Volvo i ett fall av tre. Men på fjolårets marknad stod Volvo nästan stilla. Tillväxten var 0,6 procent. till att medarbetare inte känner sig delaktiga och osäkra på sin roll. Det kan i sin tur leda till lågt engagemang, lägre produktivitet och i slutänden lägre lönsamhet, säger hon. Det finns många faktorer som bidrar till att lyckas med en strategisk förändring. Att faktiskt fatta det strategiska beslutet i rätt tid är det absolut viktigaste. Att sätta upp mätbara mål är en annan. Många aspekter har dock med kommunikation att göra, till exempel att förklara den strategiska förändringen på ett för medarbetarna begripligt sätt, att lyssna på dem och att bemöta både oro och idéer. När ledningen presenterar ett nytt strategiskt beslut är det startskottet för själva förändringen, oavsett hur lång och transparent processen har varit för att komma fram till beslutet. Ofta är det först när medarbetaren ställs inför faktum som hon eller han verkligen börjar förstå att något ska hända och då kommer frågorna. Därför behöver man som företagare Konkurrensen har hårdnat. Inte minst från den lika dominerande tvåan Volkswagen, som ökade med 23,7 procent till en total andel på 14,7 procent. Konkurrenterna har varit mycket bättre på att ta den kaka som Saab lämnade efter sig. Det kommer också flera nya aktörer med prisvärda, säkra och driftsäkra bilar i rätt segment, säger Ronny Svensson. Det samlade värdet av alla bilförmåner i Sverige 2011 var drygt 8,87 miljarder kronor. Det ger ett medelvärde för varje förmån på kronor, vilket betyder att snittjänstebilen Delaktighet Medarbetare bidrar till förändringen, till exempel genom workshops med tydliga uppgifter. Bekräfta det förändrade beteendet Mät förändringen genom medarbetarunders ökningar. källa: Burson-Marsteller. kommunicera vid upprepade tillfällen och via olika kanaler, både med skriftlig och muntlig informationsgivning och med tvåvägskommunikation med utrymme för frågor och diskussion. "kulturella skillnader" Endast 14 procent av de svenska företagen anser sig behöva kommunicera sina mål vid strategiska förändringar. Detta kan jämföras med 50 procent för finska företag. En förklaring kan vara de kulturella skillnader som finns mellan svenska och finska företag. I Finland är såväl kommunikation som ledarstil mer direkt, medan Sverige är konsensusstyrt. I Sverige föregås många beslut av en intern diskussion som inkluderar medarbetare på olika nivåer och när beslutet fattas är medarbetarna redan insatta. I Finland fattas beslut snabbare och sedan vidtar en kommunikationsinsats för att förankra beslutet, säger Helena Olsson. i Sverige i fjol kostade kronor (inklusive extrautrustning). Räknat på en genomsnittlig inkomstskatt på 47 procent, gav dessa bilförmåner staten skatteintäkter på hela 4,17 miljarder kronor. Volvo stod ensamt för omkring 1,28 miljarder kronor i skatteintäkter. Miljöbilarna ökade mer än marknaden i övrigt, 6,6 procent, till miljöbilar. Den totala andelen av miljöbilar av marknaden var 27 procent 2011, upp två procentenheter från Bland dessa miljöbilar med förmånsvärdesrabatt dominerar etanolbilarna. Bäst i grenen är åter Volvo, som har en andel på hela 35 procent av miljöbilarna. Därefter följer Volkswagen med 19,8 procent och Saab med 16,5 procent. Marcus Horning, projektchef för Spårvagnar i Skåne. Positiva till spårvagnar trafik. Närmare 9 av 10 skåningar kan tänka sig att åka spårvagn i Skåne när det blir aktuellt. Det visar resultatet från Kollektivtrafikbarometern i mars. Undersökningen görs varje månad och ställer frågor om attityder och vanor kring resande. I Skåne har 750 personer intervjuats. Det här var första gången som frågor om spårväg var med. Vi tycker det här är känns väldigt positivt säger Marcus Horning, projektchef för Spårvagnar i Skåne. För oss som driver frågan är spårvagnen självskriven som komplement till gångtrafik, cyklar, bussar och tåg, men vi inser ju också att det kan kännas som en obekant möbel att ställa i stadsrummet, för många människor. Spårvagnar i Skåne är ett gränslöst samarbete mellan Lund, Malmö, Helsingborg och Region Skåne. Foto: kullaflyg Christer Paulsson, chef för Kullaflyg. Kullaflyg fyller 9 år trafik. Kullaflyg var ett initiativ från Gotlandsflyg tillsammans med lokala delägare från Nordvästra Skåne bland annat Peab. Syftet var att som en liten uppstickare ta upp konkurrensen mot SAS för att sätta press på priserna och få en bättre tidtabell. 9 år senare kan man konstatera att det lyckades. Kullaflyg finns kvar och fortsätter att konkurrera med den skillnaden att man idag flyger både fler turer än konkurrenten och har mer än 50 procent av inrikesmarknaden till Stockholm från Ängelholm. Möjligheterna att ta sig mellan Stockholm och Nordvästra Skåne mer än fördubblats, säger Christer Paulsson, chef för Kullaflyg. Kullaflyg trafikerar idag Stockholm Bromma, Visby samt Mora under vintern från Ängelholm Helsingborg Airport. Den 2 maj startar man Halmstad-Stockholm Arlanda i samarbete med Nextjet.

15 15 BrAndinG Kunder litar på personer i företaget noterat Ett företags anseende är viktigt för att locka kunder, rätt talang och för att också behålla rätt personer. Men en springande punkt är vad det är som skapar ett företags anseende? Per Frykman och Karin Sandin Som man uppfattar medarbetaren, så uppfattas företaget. Kunder litar idag inte på företag, man litar på personerna i företaget menar Per Frykman och Karin Sandin som bland annat skrivit två böcker i ämnet om personal branding. RicHaRd branson säger detta också, gång på gång, Daniel Ek CEO på Spotify likaså. Egentligen behöver man inte krångla till det mer än så. Många företag spenderar mycket pengar på att bygga företagets varumärke, rykte och image. Men detta kan raseras snabbt om inte medarbetarna lever upp till det. När man utvecklar medarbetarnas professionella rykte så stärks företagets kultur och potential och företagets värde ökar markant. Reputation management på individnivå blir därför, enligt vårt sätt att se det, en mycket viktig faktor när det gäller lönsamheten, säger de. nya metoder Idag gäller det att hitta nya metoder för att addera en ny och viktig dimension när det gäller reputation manage ment. I dag är det i allt högre utsträckning individerna som skapar (och riskerar) ett företags rykte, inte minst med tanke på med vilken snabbhet informationsspridningen har. Per Frykman och Karin Sandins bok Ditt professionella rykte upptäck din främsta tillgång som kom ut i höstas. Ett av de hetaste arbetsområdena hos framgångsrika företag är att utveckla dessa sidor hos sina anställda. Som man uppfattar medarbetaren ja, så uppfattar man företaget. Bokens tänkvärda reflektioner varvas med praktiska tips, och bjuder på en rad konkreta möjligheter till att skapa sin egen professionella image och sitt personliga varumärke. Bättre luft med grön hjälp HälSA. Att krukväxter gör rummet mer ombonat, det vet vi. Men det kan vara lika väsentligt att växter ökar luftfuktigheten inomhus. På arbetsplatsen kan luften bli mycket torr. Det i sin tur kan ge irritationer i hud och på slemhinnor men även i andningsvägarna, särskilt hos astmatiker. Ökad luftfuktighet motverkar statiskt elektricitet, något som kan vara bra vid bildskärmsarbete. Man räknar med att ca 90 procent av det vatten man ger plantan avdunstar och därmed höjer luftfuktigheten. Välj gärna extra törstiga växter om luften är torr. Då blir effekten som störst Välmående växter som hålls rena från damm förbättrar inomhusmiljön bäst. Så duscha av dem ofta. Förnuftet säger: det handlar om att få verksamheten att växa. Magkänslan säger: det handlar om att få medarbetarna att växa. human management utbildar framgångsrika framtida ledare World Class Performance inom: Ledningsgrupper Ledarskap Chefs Coachning Omfattande erfarenhet från Sverige och USA. Affärsbeslut föds sällan ur svart eller vitt. Ibland kan erfarenhet och magkänsla leda åt ett helt annat håll än det rationellt uppenbara. Dynamiska entreprenörsföretag vet att det handlar om att hitta en balans mellan förnuft, kunskap och känsla. Det är vad vi på Grant Thornton gör varje dag. Här brinner vi för att få både människor, idéer och företag att växa. Kontakta oss och låt oss tillsammans inleda resan mot tillväxt. Den mänskliga mjukvaran är framtidens hårdvaluta. human management humanmanagement.se Sussi Mattsson

16 Omtanke OCH SKAPARGLÄDJE FÖR OSS ÄR DET en självklarhet att leverera hög kvalitet och i rätt tid. Men vi vill betydligt mer än så. Med genuin omtanke och äkta skaparglädje nöjer vi oss inte förrän vi fått ut bästa tänkbara resultat. Våra helhetslösningar skräddarsys helt efter kundens kommunikationsbehov; grafisk formgivning, fotografering, tryck och efterbehandling. Vill man komplettera med en modern digital publicering så löser vi även det snabbt och smidigt. Det kallar vi en äkta helhetslösning, eller enkelt uttryckt: Exaktaprinting hela vägen

Synar rollerna på jobbet insider 14

Synar rollerna på jobbet insider 14 Sammanför entreprenörer Connect Skåne organiserar affärsänglar och sammanför dem med drivna entreprenörer. insider 02 Och så var det betalningen -mobilen som plånbok innovation 09 Postens gruppreklam till

Läs mer

sociala medier SKYLTBUTIKEN Bunta inte samman 429 MILJARDER

sociala medier SKYLTBUTIKEN Bunta inte samman 429 MILJARDER ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SYDSVENSKA DAGBLADETS FÖRSÄLJNINGS AB ANNONS Privat välfärd stark men ansatt Den privata välfärdssektorn har vuxit de senaste 20 åren. Samtidigt ifrågasätts den

Läs mer

I pampiga Suellska villan i Malmö har 35 konsulter slagit en modern, ung och global kunskapsstad, skriver Katrin

I pampiga Suellska villan i Malmö har 35 konsulter slagit en modern, ung och global kunskapsstad, skriver Katrin Kaxig, ung och nytänkande Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad Kollektiv för kreativa tankar Malmö har gjort en resa från framgångsrik industristad till I pampiga Suellska villan i Malmö har

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

PERSONAL & REKRYTERING

PERSONAL & REKRYTERING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS PERSONAL & REKRYTERING Högkonjunktur inom branschen Företagen skriker efter nya medarbetare - läs mer sid. 8-9 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING

Läs mer

i korthet och tryggare. att växa utomlands. utmaningen LIGGER Det nya varumärket, sidan 11 private banking, sidan 15 placeringsmarknad, sidan 14

i korthet och tryggare. att växa utomlands. utmaningen LIGGER Det nya varumärket, sidan 11 private banking, sidan 15 placeringsmarknad, sidan 14 VD ÅRSRAPPORT har ordet 2010 1 INNEHÅLL 3 Sparbanken 4 Sparbanken 6 ÅRET Öresund i korthet Öresund KONCERNEN i KORTHET 17 VÅRA ÄGARE 17 SAMHÄLLSANSVAR 18 UTIFRÅN- PERSPEKTIV 8 VD HAR ORDET 20 PRO FORMAredovisning,

Läs mer

Livet är en upptäcktsresa

Livet är en upptäcktsresa Nr 3.2014 Utgiven av Sydsvenska Industri- och Handelskammaren Var fanns berättelsen om ett sammanhållet land som sågs av en regering som var beredd att ändra föråldrade offentliga strukturer och finansieringssystem?

Läs mer

samhällsbyggaren Anneli Hulthén FORSKninG FukuSHiMA Lagledaren som bygger Göteborgs framtid Konsten att eliminera alla slöserier Trafikverket rustar

samhällsbyggaren Anneli Hulthén FORSKninG FukuSHiMA Lagledaren som bygger Göteborgs framtid Konsten att eliminera alla slöserier Trafikverket rustar Hur lönsamt är det att flytta en stad? KTH gör den samhällsekonomiska kalkylen för Kirunas hela stadsflytt. Gemensam mötesplats med sextio föredrag lockade 500 samhällsbyggare. samhällsbyggaren Anneli

Läs mer

BUSINESS. miljövinster. Elbilar ger stora. Skånetrafiken satsar på Jojokort till företag. Holmbergs ledande på miljövänligt boktryck

BUSINESS. miljövinster. Elbilar ger stora. Skånetrafiken satsar på Jojokort till företag. Holmbergs ledande på miljövänligt boktryck BUSINESS NR 1 APRIL 2014 ihyllie w w w.ihy llie.s e Skånetrafiken satsar på Jojokort till företag Holmbergs ledande på miljövänligt boktryck Konfererapå och spela bowling på O Learys Företagsträff O Learys

Läs mer

Malmö Näringsliv. doldisar. Minnen från Bagdad blev Tigris i Malmö Nu vet världen vad en spork är Alla vägar bär till Malmö

Malmö Näringsliv. doldisar. Minnen från Bagdad blev Tigris i Malmö Nu vet världen vad en spork är Alla vägar bär till Malmö Minnen från Bagdad blev Tigris i Malmö Nu vet världen vad en spork är Alla vägar bär till Malmö Malmö bygger för kongresser och konserter Bankdamerna blev vinimportörer Hela denna bilaga är en annons Malmö

Läs mer

Regionala agendor. visar vägen 8 11. Start för diplomutbildningar 7. Nr 3.2011 Utgiven av Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

Regionala agendor. visar vägen 8 11. Start för diplomutbildningar 7. Nr 3.2011 Utgiven av Sydsvenska Industri- och Handelskammaren Nr 3.2011 Utgiven av Sydsvenska Industri- och Handelskammaren Vi insåg att vi hittat världens produkt som vi bara måsta ta in till Sve rige. 16 Regionala agendor visar vägen 8 11 Start för diplomutbildningar

Läs mer

I tider av kris gäller det att hålla huvudet kallt och långsiktigt ha klart för sig vad man vill åstadkomma.

I tider av kris gäller det att hålla huvudet kallt och långsiktigt ha klart för sig vad man vill åstadkomma. Nr 4.2012 Utgiven av Sydsvenska Industri- och Handelskammaren I tider av kris gäller det att hålla huvudet kallt och långsiktigt ha klart för sig vad man vill åstadkomma. 3 Entreprenören som vågar utmana

Läs mer

Dagens Lokaler Nr 10 / Oktober 2008

Dagens Lokaler Nr 10 / Oktober 2008 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS Nya lokaler ett lönsamt alternativ Att flytta in i nyrenoverade eller nybyggda lokaler är ett lyft för många företag. Sidan

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035?

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalys planeringsförutsättningar 2015 vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalysen finns att hämta på helsingborg.se och på intranätet. Citera gärna men ange

Läs mer

Det är uppenbart att den nationella nivån inte förmår att hantera infrastrukturen. Decennier av misslyckanden bekräftar detta.

Det är uppenbart att den nationella nivån inte förmår att hantera infrastrukturen. Decennier av misslyckanden bekräftar detta. Nr 2.2014 Utgiven av Sydsvenska Industri- och Handelskammaren Det är uppenbart att den nationella nivån inte förmår att hantera infrastrukturen. Decennier av misslyckanden bekräftar detta. 3 Makten och

Läs mer

Linköpings. Näringsliv 2008/2009

Linköpings. Näringsliv 2008/2009 Linköpings Näringsliv 2008/2009 Linköping Paul Lindvall Kommunstyrelsens ordförande och styrelseordförande i NuLink AB Där idéer blir verklighet Linköping har drygt 140 000 invånare och är en av landets

Läs mer

Entreprenörer i var sin låda 10 11

Entreprenörer i var sin låda 10 11 Nr 1.2014 Utgiven av Sydsvenska Industri- och Handelskammaren Forskningen på området är tydlig; lärartäthet är inte en framgångsfaktor. Det avgörande är lärarnas kompetens. 14 Wester vs Wester: Entreprenörer

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

update: consumer 06. 16. 20. LG s got talent En ekologisk revolution på gång Coop - något Extra

update: consumer 06. 16. 20. LG s got talent En ekologisk revolution på gång Coop - något Extra update: consumer 06. LG s got talent Möt Tom Nilsson, 36-årig nordisk försäljningsdirektör för Home Entertainment som gjort kometkarriär på LG Electronics. 16. Coop - något Extra Kooperativa Förbundet

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

DIGITALISERAR GOOD WATER MIDROC REKRYTERAR FÖR FRAMTIDEN. Nummer 8. Stor utmaning när Forsmarks kärnkraftverk. Rent vatten i Tanzania med hjälp av

DIGITALISERAR GOOD WATER MIDROC REKRYTERAR FÖR FRAMTIDEN. Nummer 8. Stor utmaning när Forsmarks kärnkraftverk. Rent vatten i Tanzania med hjälp av Nummer 8 Stor utmaning när Forsmarks kärnkraftverk DIGITALISERAR Rent vatten i Tanzania med hjälp av GOOD WATER MIDROC REKRYTERAR FÖR FRAMTIDEN Radarpar med höga mål bygger KOMPLETTA STADSDELAR Innehåll:

Läs mer

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN Dokumentsök på www.tranas.se Söker du ett KF-protokoll eller vill du ha tag på en ansökningsblankett för resebidrag? Gå i så fall in på www.tranas.se

Läs mer

Framtidens entreprenör

Framtidens entreprenör ANNONS MAJ 2015 STARTAFORETAG.NU Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet ANNONS LÄS PÅ SAJTEN om hur du kan göra redovisning i molnet! FRAMGÅNGSGUIDEN visar tjänsterna du behöver. s20 JONAS

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

JULIE LAM NORSKA KUNGAR INTAR SVERIGE MILJARDER TILL MILJONPROGRAM MINISTERNS NYA LAGFÖRSLAG LÖNT ATT BYGGA GRÖNT? Ser du Svanen? Världsvan nytänkare

JULIE LAM NORSKA KUNGAR INTAR SVERIGE MILJARDER TILL MILJONPROGRAM MINISTERNS NYA LAGFÖRSLAG LÖNT ATT BYGGA GRÖNT? Ser du Svanen? Världsvan nytänkare Byggsäkert. Allvarliga byggskador, tak- och husras har satt byggsäkerheten i fokus. Ser du Svanen? Sopigt. Avfallshanteringen i Stockholm måste utvecklas i takt med att staden växer. SAMHÄLLSBYGGAREN 02/15

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

2008-2009. Veterinär Innovatör Entreprenör. TEST jdome. Elbilen som överraskar. Urstark spindeltråd. 2008 inget dystert år!

2008-2009. Veterinär Innovatör Entreprenör. TEST jdome. Elbilen som överraskar. Urstark spindeltråd. 2008 inget dystert år! 2008-2009 Veterinär Innovatör Entreprenör TEST jdome Elbilen som överraskar Urstark spindeltråd 2008 inget dystert år! 4 8 14 48 24 34 40 21 2 4 7 8 14 Vd har ordet 2008 ett dystert år. Men inte ur ett

Läs mer