Motor för tillväxt. Handelskammarens agenda för södra Skåne

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motor för tillväxt. Handelskammarens agenda för södra Skåne"

Transkript

1 Motor för tillväxt Handelskammarens agenda för södra Skåne

2 2

3 Handelskammaren speglar företagen och är en naturlig partner för utveckling Vår agenda i korthet Södra Skåne är en del av Nordens största region och en motor för tillväxt. Men en tillväxtmotor behöver bränsle i form av kompetens och infrastruktur. Vi har ett av Nordens största universitet i Lund och landets största högskola i Malmö. Södra Skåne blir världsledande inom materialforskning med etableringarna av ESS och Maxlab IV. För att utbildning och forskning skall ge starka företag krävs nära samverkan mellan skola och näringsliv, en samverkan som kan ha många olika former. Mångfald i arbetskraften skapar affärsnytta och möjligheter för utveckling. Vi har två av Sveriges tre största hamnar och spelar en avgörande roll som transitregion för Sveriges export och import. Det gör investeringar i den skånska infrastrukturen extra värdefulla och nödvändiga. Knyt samman södra Skåne med bättre kommunikationer för att skapa en gemensam arbets- och bostadsmarknad och för att dra fördel av våra starka turistattraktioner och varumärken. Uppgradera Södra Stambanan, Trelleborgsbanan, E65 Malmö Ystad, E22 till Kristianstad och bygg Simrishamnsbanan. Skapa högre turtäthet och bättre kundfokus i kollektivtrafiken. E6 måste få sex körfält. Copenhagen Airport är en strategisk resurs för Sydsverige som knappast kan överskattas och som kompletteras av Malmö Airport. Du kan läsa mer på kommande sidor och är alltid välkommen att höra av dig, du hittar kontaktinformation på baksidan! 3

4 Kompetens Konkurrensen blir allt mer internationell, i många fall global. Eftersom varor och tjänster samtidigt blir allt mer kunskapsintensiva måste vi ha tillgång till kompetent personal för att möta konkurrensen. Södra Skåne har goda möjligheter genom tillgången till ett av Nordens största universitet i Lund, landets största högskola i Malmö och det specialiserade Sveriges Lantbruksuniversitet däremellan. Etableringen av ESS och Maxlab IV är kraftfulla framtidssatsningar som skapar ett av världens starkaste centrum för materialforskning. Integrationen över Öresund skapar Nordens största arbetsmarknad och ger unika möjligheter att samverka med det danska utbildningssystemet. Företag och skola tillsammans Avgörande för att utbildningar skall omsättas i konkurrenskraft för företagen är att det finns en nära samverkan mellan skolan och näringslivet. På så sätt skapas en koppling mellan teori och praktik, mellan skolbänken och företagens vardag. Utbildningarna blir kopplade till verkligheten och steget till arbetslivet minskar. Utbytet behövs på alla nivåer och kan ha olika former, från utbildningsråd i akademin till studiebesök i grundskolan. Kommunikationer och kompetens I den östra delen av regionen är det svårt att rekrytera och i synnerhet att behålla mer högutbildad personal, vilket hänger samman med att kommunikationerna är för dåligt utvecklade. Det är viktigt med förbättrade förbindelser till västra Skåne för att skapa en gemensam arbets- och bostadsmarknad. Simrishamnsbanan skulle göra det möjligt att pendla från kust till kust. Samtidigt måste kommunikationerna inom sydöstra Skåne utvecklas för att skapa en större och bättre fungerand e arbetsmarknad. Mångfaldens möjligheter I södra Skåne finns stora möjligheter om vi kan ta vara på kompetensen och drivkraften hos alla människor, oavsett etnisk bakgrund. Mångfald skapar affärsnytta och mycket tack vare invandringen bedöms Skåne klara den demografiska utmaningen bättre än övriga Sverige. Arbete är nyckeln till integration men det krävs grundläggande språkkunskaper för att kunna förstå till exempel säkerhetsföreskrifter. En annan viktig faktor för att integrationen skall fungera är att belöningssystem och drivkrafter är riktiga. Det måste löna sig att lära sig svenska och vara aktiv på arbetsmarknaden eller att starta företag. Att leda en organisation med olikheter ställer samtidigt högre krav på ledarskapet, vilket är en utmaning också för företagen. Kävlinge Lomma Burlöv Malmö Vellinge Eslöv Lund Staffanstorp Svedala Trelleborg Skurup 4

5 Detta gör Handelskammaren: Vi arrangerar seminarier och utbildningar för kompetensutveckling i näringslivet. Vi erbjuder nätverk för kunskapsutbyte som till exempel Unga Ledare, HR-personal och Trade Network. Vi står bakom Sveriges första ranking av universitet och högskolor, i syfte att sätta fokus på kvaliteten i den högre utbildningen och forskningen. Vi arbetade för att ESS skulle etableras i Lund. Handelskammaren har haft ett långt engagemang i Ideon och i Ekonomihögskolan i Lund. Vi tillfrågas ofta om att utse styrelsele damöter för att säkra näringslivets inflytande i akademin. Sjöbo Tomelilla Simrishamn Vi lyfter fram affärsnyttan med mångfald i rapporter, på seminarier och i andra kanaler. Vi har analyserat hur regionen lyckas attrahera den mest kvalificerade utländska arbetskraften. När det gäller grund- och gymnasieskolan arbetar vi med opinionsbildning om vad som leder till resultat i Ystad skolan och med motivation genom matematiktävlingen Pythagoras Quest (www.pythagorasquest.se) och språktävlingen Språkolympiaden (www.sprakolympiaden.se). Handelskammaren utser Sydsveriges bästa lärare för att visa på lärarnas betydelse för skolan. 5

6 Infrastruktur Utan att människor möts blir det inget välstånd. Därför är vägar, järnvägar, hamnar och flyg så viktiga. Miljö- och klimat utmaningarna måste mötas utan att ge avkall på tillgängligheten. Vi kan arbeta smartare och få mer för pengarna när vi bygger. Regionen både kan och vill ta större eget ansvar, så vi behöver mer regional beslutskraft över infrastrukturen. Skåne har en unik roll som transitregion för både person- och godstrafik. Det gör att investeringar i den skånska infrastrukturen skapar nytta såväl i den egna regionen som i ett stort omland både inom och utom Sverige. Dubbelt värde Södra Skåne har, i Trelleborg och Malmö, två av Sveriges tre största hamnar. Trelleborg är redan Skandinaviens största hamn för ro-ro-fartyg och även Ystad hamn har en stor potential för godsflöden som söker sig öster om kärnan i Öresundsregionen. Skånes roll som transitregion förstärks ytterligare när den fasta förbindelsen över Fehmarn Bält öppnar omkring Det innebär möjligheter att till exempel utveckla logistikfunktioner och etablera värdeadderande verksamheter, men innebär också att infrastrukturen blir hårt belastad. Därför måste den utvecklas. Under de närmaste åren investeras nära fyra miljarder kronor i Skånes hamnar, men dessa måste kompletteras med investeringar i anslutande vägar och järnvägar. Investeringarna har dubbelt värde eftersom de dels kommer Skåne till gagn, dels spelar så stor roll för godsflöden som startar och slutar på andra håll i Sverige och Europa. Södra Skånes strategiska stråk Kävlinge Lomma Burlöv Malmö Eslöv Lund Staffanstorp Svedala När västra Skåne växer krävs ett omland för att sprida tillväxten och så att människor kan hitta bostad inom rimligt avstånd från arbetet. Det är också viktigt att skapa goda förbindelser till och från östra Skåne och allt som Ystad Österlen-regionen kan erbjuda i form av turistattraktioner, natur och miljö. Det är ingen tillfällighet att Österlen är ett av Sveriges starkaste varumärken, synonymt med det goda livet och boendet. Turismen är en av de snabbast växande näringarna i världen och en viktig utvecklingsfaktor i hela Skåne. Samtidigt är investeringar i infrastruktur nödvändigt både för industrins kompetensförsörjning och för turismens tillgänglighet och utveckling. Därför är det avgörande att kommunikationerna österut stärks i strategiska stråk. Vi måste uppgradera Södra Stambanan, Trelleborgsbanan, E65 Malmö Ystad och E22 till Kristianstad samt bygga Simrishamnsbanan, men också skapa högre turtäthet och bättre kundfokus i kollektivtrafiken. Vellinge Skurup Trelleborg Sex körfält på E6:an En viktig anledning till framgångarna för västra Skåne under senare år är kommunikationerna längs västkusten, vilka har integrerat ekonomierna i Malmö och Helsingborg. Men E6:an börjar bli full och kapaciteten på Västkustbanan är ansträngd. Kapaciteten för motorväg är fordon per dygn. Dit når vi ca 2020 om trafiken växer som de senaste decennierna. Det är därför nödvändigt att bygga ut E6 mellan Malmö och Helsingborg till sex filer. 6

7 Detta gör Handelskammaren: Sjöbo Ystad Tomelilla Simrishamn Handelskammaren företräder företagen gentemot beslutsfattare på olika nivåer. Vi analyserar hur infrastruktursystemet kan utvecklas vidare. Vi för en dialog med regering och riksdag, Trafikverket samt Region Skåne om hur kommunikationerna kan utvecklas. Vi arbetar för att bilda Sydtrafiken och få en kollektivtrafik som ser till människors och företags behov oavsett sida av länsgränsen. Handelskammaren stöttar Copenhagen Airport och Malmö Airport på olika sätt, till exempel med kontakter samt kunskap om regionen och närings livet. Vi driver bolaget E22 AB tillsammans med regionerna längs vägen och har arbetat för att Södra Stam banan och Västkustbanan skall byggas ut. Tillsammans med bland annat Helsingborgs stad verkar vi för att en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör skall komma till stånd. Sydsveriges viktigaste flygplatser Flyget ökar i betydelse i takt med internationaliseringen av näringslivet. Copenhagen Airport, Nordens överlägset största flygplats, är en strategisk resurs för södra Sverige som knappast kan överskattas. Om vi skall lyckas attrahera fler etableringar i världsklass så som ESS så måste Copenhagen Airport ha de bästa förutsättningar att utvecklas. Till följd av olika megatrender så minskar antalet direktlinjer till och från Copenhagen Airport. Det är viktigt att möta den utvecklingen, till exempel genom att öka flygplatsens upptagningsområde i Sydsverige. En region med 3,7 miljoner invånare behöver flera starka flygplatser med olika profil. Malmö Airport är viktig för inrikestrafiken och kompletterar Copenhagen Airport med bland annat lågprisflyg, charter och fraktflyg. 7

8 Regionstyrelsen i södra Skåne Handelskammarens medlemmar utser direkt de företagsledare som sitter i Fullmäktige. I Fullmäktige finns det sju regionstyrelser, med uppdrag att företräda medlemmarnas intressen inom det egna geografiska området. På så sätt nås en tydlig regional förankring. Du når styrelsen via Sophie Persson, Agent A, Löddeköpinge (ordf regionstyrelsen) Ulrica Larsson, Plastal AB, Simrishamn Tommy Halén, Trelleborgs Hamn AB, Trelleborg Uno Levinsson, Kivik Holding AB, Simrishamn Lisa Henningsson Önnerlid, Kommunikationsbyrån W AB, Malmö Per Nyström, Flextrus AB, Lund Ola Hugoson, Polykemi AB, Ystad Magnus Persson, Fredricsons Trä AB, Arlöv Fredrik Jönsson, Beijer Electronics AB, Malmö Göran Sigfridsson, SimaCon AB, Lund Södra Skåne representerar många och skilda medlemmar i Handelskammaren. Vi tar höjd för såväl de unga, kunskapsintensiva företagens behov som för de traditionella industriella medlemmarnas agenda, från väst till öst. Genom oss kan du påverka både de stora frågorna, som infrastruktur och kompetenstillgång, och nätverka dig till nya affäre r och ny kunskap. Tillsammans skapar vi Sveriges viktigaste region. Sophie Persson Handelskammaren Skeppsbron 2, Malmö Tel Handelskammaren är en privat organisation som arbetar i sydsvenska företags intresse. Vi påverkar företagens villkor genom bland annat utveckling av infrastruktur och utbildningssystem. Vi stöder affärer genom service inom internationell handel och olika utbildningar. Vi sammanför företag i olika nätverk och på våra många möten. Handelskammaren har drygt medlemsföretag och finns i Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronobergs och södra Hallands län. Läs mer på Foto: Arne V. Petersen Københavns Lufthavne A/S, Caroline Rundberg, European Spallation Source ESS AB, Håkan E Bengtsson, Johanna Krantz, Lars Brundin/Sydsvenskan/IBL Bildbyrå, Lennart Perlenhem, Malmö Arena, Mats Samuelsson, Medlemsföretag i Handelskammaren.

Närmast i Norden. Handelskammarens agenda för nordvästra Skåne

Närmast i Norden. Handelskammarens agenda för nordvästra Skåne Närmast i Norden Handelskammarens agenda för nordvästra Skåne 2 Närmast i Norden Handelskammarens agenda för nordvästra Skåne Vision Nordvästra Skåne ska vara Nordens närmaste region. Fast förbunden i

Läs mer

Handlingsplan för verksamheten 2015

Handlingsplan för verksamheten 2015 Handlingsplan för verksamheten 2015 Beslutad av Fullmäktige 27 november 2014 Innehåll Vision 2012-2015... 3 Aktuell omvärldsanalys... 4 Kompetens och kunskap... 5 Kommunikationer och infrastruktur... 7

Läs mer

Handelskammaren gör skillnad. med sydsvensk utveckling i fokus

Handelskammaren gör skillnad. med sydsvensk utveckling i fokus Handelskammaren gör skillnad med sydsvensk utveckling i fokus I sydsvenska företags intresse Handelskammaren är en privat organisation som arbetar i sydsvenska företags intresse. Vi påverkar företagens

Läs mer

EN BOSTADSMARKNAD FÖR ALLA? Utmaningar för bostadsbyggande och infrastrukturinvesteringar i Skåne

EN BOSTADSMARKNAD FÖR ALLA? Utmaningar för bostadsbyggande och infrastrukturinvesteringar i Skåne EN BOSTADSMARKNAD FÖR ALLA? Utmaningar för bostadsbyggande och infrastrukturinvesteringar i Skåne Region Skåne 2015 Projektansvarig: Therese Andersson, Region Skåne Grafisk form: Länge Leve Kommunikation

Läs mer

Framåt för företagandet. Här är det gott att leva! STATISTIK OCH FAKTA 2015 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE NÄRINGSLIV

Framåt för företagandet. Här är det gott att leva! STATISTIK OCH FAKTA 2015 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE NÄRINGSLIV STATISTIK OCH FAKTA 2015 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE NÄRINGSLIV Framåt för företagandet sidan 14 Här är det gott att leva! sidan 18 Välkommen till MalmöLundregionen - en tillväxtmotor i Sverige sidan 2

Läs mer

I sydsvenska företags intresse

I sydsvenska företags intresse Årsredovisning 2010 I sydsvenska företags intresse Handelskammaren är en privat näringslivsorganisation som arbetar i sydsvenska företags intresse. Vi påverkar företagens villkor genom bland annat utveckling

Läs mer

Regionala agendor. visar vägen 8 11. Start för diplomutbildningar 7. Nr 3.2011 Utgiven av Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

Regionala agendor. visar vägen 8 11. Start för diplomutbildningar 7. Nr 3.2011 Utgiven av Sydsvenska Industri- och Handelskammaren Nr 3.2011 Utgiven av Sydsvenska Industri- och Handelskammaren Vi insåg att vi hittat världens produkt som vi bara måsta ta in till Sve rige. 16 Regionala agendor visar vägen 8 11 Start för diplomutbildningar

Läs mer

Framtidens näringsliv

Framtidens näringsliv Framtidens näringsliv vilka krav ställer det på den fysiska planeringen? TemaPM: Näringslivsdialog Markanvändning, tillgänglighet och flerkärnig ortstruktur Strukturbild för Skåne 1 Markanvändning, tillgänglighet

Läs mer

EMPORIA. Moderna kontorsytor lockar företag till SKYLTBUTIKEN. Han sätter Malmö på Life science-kartan

EMPORIA. Moderna kontorsytor lockar företag till SKYLTBUTIKEN. Han sätter Malmö på Life science-kartan POSTENS GRUPPREKLAM TILL KONTOR Rekordmånga skåningar driver företag Företagsamheten i Skåne slog rekord förra året och andelen kvinnor med egna företag är fler än någonsin. Nyckeln till en växande Öresundsregion

Läs mer

Rapport 2012:4 ISSN 1650-7965. Fokus Attityd 2012. Om ungdomars attityd till arbete, utbildning och framtid

Rapport 2012:4 ISSN 1650-7965. Fokus Attityd 2012. Om ungdomars attityd till arbete, utbildning och framtid Rapport 2012:4 ISSN 160-796 Fokus Attityd 2012 Om ungdomars attityd till arbete, utbildning och framtid Fokus Attityd 2012 är publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2012 Citera oss gärna men ange källa

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

UTSIKT SKÅNE. juni 2014. Tema: Utbildning, utveckling och forskning

UTSIKT SKÅNE. juni 2014. Tema: Utbildning, utveckling och forskning UTSIKT SKÅNE juni 2014 Tema: Utbildning, utveckling och forskning 1 Kundtidning3_rev3.indd 1 2014-06-11 09:33 Utsikt Skåne är producerad av Industrifakta och Sparbanken Öresund i samarbete med: SYDVÄSTRA

Läs mer

Vision för Öresundsregionen år 2070. www.oresund2070.se

Vision för Öresundsregionen år 2070. www.oresund2070.se Vision för Öresundsregionen år 2070 www.oresund2070.se Befolkningen kommer att öka med en miljon invånare och klimatet förändras. (sid 3 5 & 10) För att alla ska få plats behöver vi förtäta städerna och

Läs mer

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 strategiska val och prioriteringar för regional tillväxtpolitik i halland 2014 2020 Innehåll Förord...4 En tillväxtstrategi för Halland...6 Det strategiska ramverket...8

Läs mer

Göteborgsregionen vs Malmöregionen 1-6

Göteborgsregionen vs Malmöregionen 1-6 Göteborgsregionen vs Malmöregionen 1-6 Infrastrukturmatch - Minst 17 år innan Göteborg är ikapp Rapport 2010:8 ISSN 1650-7965 Publicerad av Västsvenska Industri- och Handelskammaren 2010. Citera oss gärna,

Läs mer

Bakgrund. Växjö i april 2015

Bakgrund. Växjö i april 2015 Innehåll Bakgrund... 1 En SWOT för Kronoberg... 2 1. Bakgrund och data... 3 Konjunktur, befolkningen och deras arbetsmarknader... 3 Konjunktur - Kronoberg har pallat krisåren... 3 Urbanisering stark trend

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans.

Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans. Tillväxten ska med - Skellefteå på god väg mot framtiden. Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans. Näringslivet i Skellefteå är i många avseenden unikt. Den bredd av produkter och tjänster och det

Läs mer

Rapport 2014:3. Inlokalisering Så kan myndigheter bidra till tillväxt och sysselsättning

Rapport 2014:3. Inlokalisering Så kan myndigheter bidra till tillväxt och sysselsättning Rapport 2014:3 Inlokalisering Så kan myndigheter bidra till tillväxt och sysselsättning Inlokalisering är publicerad av Västsvenska Handelskammaren samt Sydsvenska Industri- och Handelskammaren 2014. Citera

Läs mer

Livet är en upptäcktsresa

Livet är en upptäcktsresa Nr 3.2014 Utgiven av Sydsvenska Industri- och Handelskammaren Var fanns berättelsen om ett sammanhållet land som sågs av en regering som var beredd att ändra föråldrade offentliga strukturer och finansieringssystem?

Läs mer

EXPORTKOMPETENS SKÅNE. Stärk konkurrenskraften och öka exporten

EXPORTKOMPETENS SKÅNE. Stärk konkurrenskraften och öka exporten EXPORTKOMPETENS SKÅNE Stärk konkurrenskraften och öka exporten Skånska företag borde kunna exportera betydligt mer. Det skulle vara bra för företagen, arbetsmarknaden och hela den skånska ekonomin. Detta

Läs mer

Strategi för film och rörlig bild 2015-2020. Kulturnämnden 2015-03-12 Regionala utvecklingsnämnden 2015-03-13

Strategi för film och rörlig bild 2015-2020. Kulturnämnden 2015-03-12 Regionala utvecklingsnämnden 2015-03-13 Strategi för film och rörlig bild 2015-2020 Kulturnämnden 2015-03-12 Regionala utvecklingsnämnden 2015-03-13 Inledning... 3 Vision för film och rörlig bild... 6 Strategiska insatsområden... 6 Konstnärlig

Läs mer

I sydsvenska företags intresse

I sydsvenska företags intresse Årsredovisning 2013 I sydsvenska företags intresse Vi påverkar företagens villkor genom bland annat utveckling av infrastruktur och utbildningssystem. Vi stöder affärer genom service inom internationell

Läs mer

excellens i mångfald Vad stoppar dig från att ta in kompetensen? Mångfald är avgörande för hela landets välstånd Mångfald är motsatsen till enfald

excellens i mångfald Vad stoppar dig från att ta in kompetensen? Mångfald är avgörande för hela landets välstånd Mångfald är motsatsen till enfald excellens i mångfald Ett projekt för ökad mångfald på arbetsmarknaden i Öresundsregionen Mångfald är motsatsen till enfald Möt våra kulturagenter Vilken brytning har högst status? Ses brytning som ytterligare

Läs mer

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd Nationell strategi för Sverige Från tillväxt till välstånd Sammanfattning Svenskarna har under de senaste decennierna vant sig vid en hög tillväxt och ett internationellt sett högt välstånd. Men det finns

Läs mer

Ystad-Österlenregionen. Strategisk plan

Ystad-Österlenregionen. Strategisk plan Ystad-Österlenregionen Strategisk plan Juni 2009 Innehåll Innehåll... 1 Inledning om strategiplanen... 2 Varför en strategisk plan - syftet... 2 Detta är ett arbetsmaterial... 2 Ett system utan makt...

Läs mer

Länstransportplan för Blekinge 2014-2025

Länstransportplan för Blekinge 2014-2025 Länstransportplan för Blekinge 2014-2025 Fastställd 2014-06-11 Länstransportplan för Blekinge 2014-2025 1 Länstransportplan för Blekinge 2014-2025 Region Blekinge Dnr: 501-119-2013 Fastställd av regionstyrelsen

Läs mer

Här vill studenterna jobba och bo

Här vill studenterna jobba och bo Där de härliga lagrarna gro Här vill studenterna jobba och bo juni 2014 Rapporten i punktform Handelskammaren har genomfört två undersökningar: en bland 390 sydsvenska studenter (varav 277 civilekonom-

Läs mer

Flerkärnighet i Skåne

Flerkärnighet i Skåne Flerkärnighet i Skåne Markanvändning, tillgänglighet och flerkärnig ortstruktur strukturbild för Skåne Projektansvarig Charlotte Lindström, Avdelningen för regional utveckling, Region Skåne Projektledare

Läs mer

Swedavia, flyget och förbättrad tillgänglighet

Swedavia, flyget och förbättrad tillgänglighet Swedavia, flyget och förbättrad tillgänglighet Swedavia, flyget och förbättrad tillgänglighet Sedan Swedavia bildades 2010 har antalet passagerare ökat med 6,5 miljoner eller 21 procent. Tillväxten vid

Läs mer