Närmast i Norden. Handelskammarens agenda för nordvästra Skåne

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Närmast i Norden. Handelskammarens agenda för nordvästra Skåne"

Transkript

1 Närmast i Norden Handelskammarens agenda för nordvästra Skåne

2 2

3 Närmast i Norden Handelskammarens agenda för nordvästra Skåne Vision Nordvästra Skåne ska vara Nordens närmaste region. Fast förbunden i Nordens största kompetenscentrum, Öresundsregionen, är nordvästra Skåne den ideala brytpunkten mellan produktion och handel. Attityden är att vara nära andra i tanke och handling. Närheten är drivfjädern för tillväxt i kunskap och välstånd. Sammanfattning Nordvästra Skåne är idag en av Europas mest produktiva regioner och bidrar starkt till svensk ekonomi. Regionen är särskilt stark på kompetens som har med marknadsdrivet värdeskapande att göra. Skall vi fortsätta att utvecklas finns det samtidigt behov av strategiskt arbete på följande områden: Kompetensförsörjning l Förstärkning av kompetensförsörjning inom marknadsföring/logistik. Campus och projektet CeLIT är centrala här. Det behövs kraftfulla nya grepp kring hur regionens styrka och tillgångar på detta område kommuniceras. l Kompetensen inom marknadsbaserat värdeskapande har till stor del sin bas i industrin. Industrins betydelse är stor i regionen och kompetensförsörjningen måste anpassas även till industrins behov. Kommunikationer 1. Arbetet med HH-leden har en strategisk betydelse och bör kopplas upp med satsningar på höghastighetståg. 2. Utöver arbetet med HH-leden ser Handelskammaren tre frågor som är viktiga för regionens tillväxt. l E6 Malmö måste ges ökad kapacitet till sex filer. l Skånebanan måste stärkas. l Flyget är fortsatt viktigt för regionen, i synnerhet krävs förbindelser med Stockhol m som i nuläget är svåra att ersätta med effektiva alternativ. Utöver detta är projekt kring stadsutveckling som de som nu genomförs i Helsingbor g och förnyade samverkansformer i regionen av stor betydelse. 3

4 Kompetens: Värdeskapande ur kundens perspektiv Regionen har en stark processkunskap kring marknadsföring och varuflöden Regionens specialisering inom logistik och marknadskommunikation är stark, men det rör sig om mer än ren logistisk kompetens. Snarare är det en kompetens om värdeskapande processer kring varuhantering, försäljning, marknadsföring och varu flöden. Regionen har alltså snarare en specialisering kring processkunskap än runt en viss bransch (som fordonsindustri eller life science). Denna kunskap är relaterad till att föra varor till marknaden. Höganäs Båstad Ängelholm Åstorp Exempelvis har över 50 % större sysselsättning än riket avseende l Detaljandel l Partihandel (grossistledet) Bjuv Klippan l E-handel och postorder. Även kompetensen inom logistik är en styrka. Sammanlagt är detta en kraftfull och unik kompetens om värdeskapande ur kundperspektiv. Detta manifesteras konkret i en rad företag såsom Mumma Reklambyrå, DAD Direct, Thorn Reklambyrå, Pyramid och Möjligheter Reklam. Till detta finns strategiskt viktiga resurser inom kompetensutveckling såsom Strategisk kommunikation och Master in retail management på Campus och yrkesutbildningar som mediesäljare, sportmarknadsförare, B2B-försäljning Öresundsregionen och Business manager företagssäljare på internationell marknad. Landskrona Svalöv Inom logistik finns en rad etableringar: ICA:s centrallager, Airlog, DSV i Landskrona, Bring, Green Cargo, Börje Jönsson, GDL Transport, Posten, DHL Express, Freja Transport & Logistik och Schenker. s hamn är ett exempel på smart infrastruktur, eftersom det finns ett stort kunskapsinnehåll i verksamheten utöver att utgöra en del av infrastrukturen. Också här finns viktiga kunskapsresurser i framkant. I synnerhet Centrum för Logistik och IT (CeLIT) och utbildning inom Logistics service management på Campus. Här finns även Järnvägsskolan i Ängelholm och yrkesutbildning inom internationella transporter och logistik. 4

5 Örkelljunga Detta gör Handelskammaren: Vi arrangerar seminarier och utbildningar för kompetensutveckling i näringslivet. Vi erbjuder nätverk för kunskapsutbyte som till exempel Unga Ledare, HR-personal och Trade Network. Paradoxalt är regionens unika kompetens kring marknadsfrågor ganska okänd. Att kommunicera detta är viktigt för framtiden. Följande har därför strategisk betydelse och prioritet: l Förstärkning av kompetensförsörjningen inom marknadsföring/logistik. Campus och projektet CeLIT är idag centrala. De skall ses som plattformar för vidare satsningar. l Nya kraftfulla grepp kring hur regionens styrka och tillgångar på detta område kommuniceras. Mycket av regionens kunnande är baserat på hantering av fysiska produkter, vilket kommer sig av den breda industriella plattform som finns i nordvästra Skåne. Industrins betydelse är stor i regionen och kompetensförsörjningen måste även anpassas till industrins behov. Handelskammaren skall medverka till att skapa idéer och handling kring detta. Handelskammaren var först i landet med att ranka Sveriges universitet och högskolor, i syfte att sätta fokus på kvaliteten i den högre utbildningen och forskningen. Vi har under lång tid fört en dialog med Campus och arbetat för dess utveckling. När det gäller grund- och gymnasieskolan arbetar vi med opinionsbildning om vad som leder till resultat i skolan och med motivation genom matematiktävlingen Pythagoras Quest (www.pythagorasquest.se) och språktävlingen Språkolympiaden (www.sprakolympiaden.se). Handelskammaren utser även Sydsveriges bästa lärare för att visa på lärarnas betydelse för skolan. Vi har etablerat Trampolinen, ett skolprojekt som innebär att företag adopterar var sin högstadieklass och fungerar som fadder åt den under sex terminer. Först ut är Oskarshamns kommun, men målet är att sprida Trampolinen till hela Sydsverige. 5

6 Infrastruktur: En ny definition av regionen Sett till BNP per sysselsatt är nordvästra Skåne, med i centrum, en av Europas mest produktiva regioner. Bakgrunden till detta är sannolikt regionens roll som transportnav för norra Europa. Detta har ursprungligen tillkommit genom läget i norra Öresund med passage till Danmark. Rollen har stärkts av funktionen som mötesplats i skärningen mellan bland annat E6/E4. Läget har skapat möjligheter och arbetet med dessa har byggt kompetens över tid som i sin tur har förstärkt läget ytterligare. Höganäs Båstad Ängelholm Åstorp Strukturellt sker nu en förändring i själva definitionen av regionen. Detta märks på flera sätt. l För det första har bättre infrastruktur längs västkusten Bjuv Klippan inneburit att nordvästra Skåne vuxit samman med Malmö Lund till en gemensam lokal arbetsmarknad med omkring en miljon invånare. Tillväxt i nordväst spiller alltså direkt över till sydväst och vice versa. l För det andra har Öresundsbron inneburit en delvis förändrad logistisk karta. För företagsetableringar märks detta kanske främst genom att Kastrup blivit mer tillgängligt. Det som påverkas är snarare företagsservice (till exempel reklambyråer) än logistik. Landskrona Svalöv Detta gör att man kan betrakta nordvästra Skåne på nya sätt. Business Region kan ses som ett uttryck för en ny insikt om hur regionen kan dra nytta av en ny omvärld. Det är en styrka att regionen samverkar och definierar sig från sitt centrum. Sammantaget finns flera utmaningar för regionen. Specialisering kring processkunskap snarare än en bransch har många fördelar det är mer flexibelt. Men utmaningen är att det kan bli otydligt. Denna otydlighet påverkar attraktiviteten för framtida talanger och därmed kompetensförsörjningen. Positionen som naturligt logistiskt nav kan utmanas av Öresundsbron och påverkas också på sikt av Fehmarn bält. Nordvästra Skåne, inte minst, är en stark region. Däri ligger också en utmaning i att inte ta styrkepositionen som självklar. Därför är två strategiska frågor av stor vikt: 6

7 Örkelljunga Detta gör Handelskammaren: Handelskammaren företräder företagen gentemot beslutsfattare på olika nivåer. Vi analyserar hur infrastruktursystemet kan utvecklas vidare. Vi för en dialog med regering och riksdag, Trafikverket och Region Skåne om hur kommunikationerna kan utvecklas. l HH-ledens framtid. Här är det dags att definiera mål och intensifiera arbetet för att förverkliga en ny fast förbindelse. l Höghastighetståg. Detta måste analyseras ur regionens synvinkel. Förbindelser längs västkusten Oslo Göteborg Öresund Hamburg har bäst förutsättningar att bli bärkraftiga. Men redan på kort sikt finns tydliga behov: l E6 Malmö måste ges ökad kapacitet till sex filer. l Skånebanan Hässleholm Kristianstad måste stärkas. l Flyget är fortsatt viktigt för regionen, i synnerhet krävs förbindelser med Stockholm som är svåra att ersätta med alternativ. Tillsammans med bland annat s stad har vi bildat ett nätverk som skall verka för en fast förbindelse Helsingör, något som sprider effekterna av Öresundsintegrationen till norra Skåne och övriga Sydsverige. Handelskammaren har länge arbetat för att Västkustbanan skall bli hel, det vill säga få dubbelspår i hela sträckningen. Vi har ett nära samarbete med Trafik verket för att visa på de positiva effekterna av tunneln genom Hallandsås. Handelskammaren stöttar på olika sätt Ängelholm Airport i dess utveckling. 7

8 Regionstyrelsen i nordvästra Skåne Handelskammarens medlemmar utser direkt de företagsledare som sitter i Fullmäktige. I Fullmäktige finns det sju regionstyrelser, med uppdrag att företräda medlemmarnas intressen inom det egna geografiska området. På så sätt nås en tydlig regional förankring. Du når styrelsen via Per-Olof Jansson, (ordf regionstyrelsen) Marie Clark, JayMJay AB, Landskrona Alrik Danielson, Höganäs AB, Höganäs Gunilla Dirnberger, Ashland Industries Sweden AB, Håkan Eriksson, Bjäre Kraft Ek.för., Båstad Leif Olsson, Elektrokoppar AB, Mats Orup, Rostfria Svetsmekano, Landskrona Lennart Pihl, Ellpeco AB, Britt-Marie Solström, Södra Sandby Anders Wahlund, Elite Hotel Marina Tower, Stockholm Handelskammaren Rådhustorget 10, Tel Handelskammaren är en privat organisation som arbetar i sydsvenska företags intresse. Vi påverkar företagens villkor genom bland annat utveckling av infrastruktur och utbildningssystem. Vi stöder affärer genom service inom internationell handel och olika utbildningar. Vi sammanför företag i olika nätverk och på våra många möten. Handelskammaren har drygt medlemsföretag och finns i Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronobergs och södra Hallands län. Läs mer på Foto: Bilder från Handelskammarens medlemsföretag, Caroline Rundberg, Istock och Thomas Madsen / Sesamphoto

Handlingsplan för verksamheten 2015

Handlingsplan för verksamheten 2015 Handlingsplan för verksamheten 2015 Beslutad av Fullmäktige 27 november 2014 Innehåll Vision 2012-2015... 3 Aktuell omvärldsanalys... 4 Kompetens och kunskap... 5 Kommunikationer och infrastruktur... 7

Läs mer

Handelskammaren gör skillnad. med sydsvensk utveckling i fokus

Handelskammaren gör skillnad. med sydsvensk utveckling i fokus Handelskammaren gör skillnad med sydsvensk utveckling i fokus I sydsvenska företags intresse Handelskammaren är en privat organisation som arbetar i sydsvenska företags intresse. Vi påverkar företagens

Läs mer

I sydsvenska företags intresse

I sydsvenska företags intresse Årsredovisning 2010 I sydsvenska företags intresse Handelskammaren är en privat näringslivsorganisation som arbetar i sydsvenska företags intresse. Vi påverkar företagens villkor genom bland annat utveckling

Läs mer

I sydsvenska företags intresse

I sydsvenska företags intresse Årsredovisning 2013 I sydsvenska företags intresse Vi påverkar företagens villkor genom bland annat utveckling av infrastruktur och utbildningssystem. Vi stöder affärer genom service inom internationell

Läs mer

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 strategiska val och prioriteringar för regional tillväxtpolitik i halland 2014 2020 Innehåll Förord...4 En tillväxtstrategi för Halland...6 Det strategiska ramverket...8

Läs mer

Livet är en upptäcktsresa

Livet är en upptäcktsresa Nr 3.2014 Utgiven av Sydsvenska Industri- och Handelskammaren Var fanns berättelsen om ett sammanhållet land som sågs av en regering som var beredd att ändra föråldrade offentliga strukturer och finansieringssystem?

Läs mer

Framtidens näringsliv

Framtidens näringsliv Framtidens näringsliv vilka krav ställer det på den fysiska planeringen? TemaPM: Näringslivsdialog Markanvändning, tillgänglighet och flerkärnig ortstruktur Strukturbild för Skåne 1 Markanvändning, tillgänglighet

Läs mer

Framtidsutredningen 2008. Hur påverkar globaliseringen Stockholm och hur utmanar det staden?

Framtidsutredningen 2008. Hur påverkar globaliseringen Stockholm och hur utmanar det staden? Framtidsutredningen 2008 Hur påverkar globaliseringen Stockholm och hur utmanar det staden? I denna rapport diskuteras globaliseringen och den internationella handelns betydelse för Stockholmsregionen,

Läs mer

Omvärldsanalys. Rapport på uppdrag av Regionförbundet Örebro. Besöksnäringen

Omvärldsanalys. Rapport på uppdrag av Regionförbundet Örebro. Besöksnäringen Omvärldsanalys Rapport på uppdrag av Regionförbundet Örebro Besöksnäringen Version: 1.0, 2010-02-28 Författare: Robert Norberg, Razormind Uppdragsgivare: Maria Svensson, Regionförbundet Örebro Razormind

Läs mer

Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödsystemet i Skåne VERSION 1.0 INKL. BILAGOR

Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödsystemet i Skåne VERSION 1.0 INKL. BILAGOR Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödsystemet i Skåne VERSION 1.0 INKL. BILAGOR Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödssystemet i Skåne... 3 Sammanfattning...

Läs mer

Regionala agendor. visar vägen 8 11. Start för diplomutbildningar 7. Nr 3.2011 Utgiven av Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

Regionala agendor. visar vägen 8 11. Start för diplomutbildningar 7. Nr 3.2011 Utgiven av Sydsvenska Industri- och Handelskammaren Nr 3.2011 Utgiven av Sydsvenska Industri- och Handelskammaren Vi insåg att vi hittat världens produkt som vi bara måsta ta in till Sve rige. 16 Regionala agendor visar vägen 8 11 Start för diplomutbildningar

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Fastställd av partnerskapet 2011-01-20

Fastställd av partnerskapet 2011-01-20 Fastställd av partnerskapet 2011-01-20 1 2011-01-20 Kraftsamling Ängelholm Vision 2020 Ett handslag för strategiska åtgärder med sikte på hållbar ekonomisk tillväxt i Ängelholm 1. Kraftsamling Ängelholm

Läs mer

Samhällskontraktet. Högskolan + kommunerna = sant

Samhällskontraktet. Högskolan + kommunerna = sant Samhällskontraktet Högskolan + kommunerna = sant FAKTA KARIN RÖDING Karin Röding är sedan våren 2011 rektor vid Mälardalens högskola. Hon har tidigare varit bland annat chef för Universitets- och högskoleenheten

Läs mer

EMPORIA. Moderna kontorsytor lockar företag till SKYLTBUTIKEN. Han sätter Malmö på Life science-kartan

EMPORIA. Moderna kontorsytor lockar företag till SKYLTBUTIKEN. Han sätter Malmö på Life science-kartan POSTENS GRUPPREKLAM TILL KONTOR Rekordmånga skåningar driver företag Företagsamheten i Skåne slog rekord förra året och andelen kvinnor med egna företag är fler än någonsin. Nyckeln till en växande Öresundsregion

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-04-07 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från

Läs mer

Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans.

Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans. Tillväxten ska med - Skellefteå på god väg mot framtiden. Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans. Näringslivet i Skellefteå är i många avseenden unikt. Den bredd av produkter och tjänster och det

Läs mer

Nordisk infrastruktur

Nordisk infrastruktur Nordisk infrastruktur Anteckningar från konferensen i Helsingborg, 23 september 2009 Inledning och välkomsthälsning Jerker Swanstein, regionstyrelsens ordförande, Region Skåne Jerker Swanstein inledde

Läs mer

Lägg orterna Boswash och Cascadia på minnet. Om trettio år är det nämligen till någon av dessa du åker till i USA.

Lägg orterna Boswash och Cascadia på minnet. Om trettio år är det nämligen till någon av dessa du åker till i USA. Nr 1.2013 Utgiven av Sydsvenska Industri- och Handelskammaren Lägg orterna Boswash och Cascadia på minnet. Om trettio år är det nämligen till någon av dessa du åker till i USA. 6 Tingsryd Hollywood tur

Läs mer

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet. Mars 2011

Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet. Mars 2011 Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet Mars 2011 Förord Det är ett stort och långsiktigt åtagande att utveckla en regional stadskärna. Kommunerna har ett

Läs mer

Kronoberg som innovativ miljö. Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt

Kronoberg som innovativ miljö. Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt Regionförbundet södra Småland Kronoberg som innovativ miljö Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt 2 Regionförbundet södra Småland KRONOBERG SOM INNOVATIV MILJÖ Innehåll Innehåll... 3 1. Förord...

Läs mer

Flerkärnighet i Skåne

Flerkärnighet i Skåne Flerkärnighet i Skåne Markanvändning, tillgänglighet och flerkärnig ortstruktur strukturbild för Skåne Projektansvarig Charlotte Lindström, Avdelningen för regional utveckling, Region Skåne Projektledare

Läs mer

EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN 2013 EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN

EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN 2013 EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN 2013 EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN 1 OM NÄRINGSLIVSGRUPPEN Näringslivsgruppen (NLG), inom Göteborg &Co, är en plattform för samverkan mellan

Läs mer

Arbetsmarknadsstrategi

Arbetsmarknadsstrategi Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Beslutad av kommunfullmäktige 2011-03-30 73 Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85

Läs mer

Näringslivs- och utvecklingsstrategi för Föreningen Marknad Varberg och dess bolag, Marknad Varberg AB, perioden 2007-2012.

Näringslivs- och utvecklingsstrategi för Föreningen Marknad Varberg och dess bolag, Marknad Varberg AB, perioden 2007-2012. sida 1/14 Näringslivs- och utvecklingsstrategi för Föreningen Marknad Varberg och dess bolag, Marknad Varberg AB, perioden 2007-2012. OBS! Siffror och fakta i dokumentet revideras varje år. För detaljerad

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2018

Verksamhetsplan 2015 2018 Liberal kraftsamling Verksamhetsplan 2015 2018 1 Liberal kraftsamling Vart vi ska och vägen dit Vårt uppdrag är att utifrån liberala idéer ta strid för varje människas frihet att forma sitt eget liv. Ur

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer

Verksamhetsåret 2014 samt budget

Verksamhetsåret 2014 samt budget DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid:

Läs mer