Handelskammarens rapport nr Ett närmare sydöstra Skåne

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handelskammarens rapport nr 1.2011. Ett närmare sydöstra Skåne"

Transkript

1 Handelskammarens rapport nr Ett närmare sydöstra Skåne

2 2 Handelskammarens rapport nr Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Hur nära är sydöstra Skåne i dag? 4 Analys av trafiksystemet 5 Förslag på åtgärder 7 Kostnad och finansiering 8 Har vi råd att inte bygga ut? 9 När kan det vara klart? 10

3 Handelskammarens rapport nr Sammanfattning I grunden handlar tillgänglighet om att skapa möjligheter. När tillgängligheten är hög kan människor bo och arbeta där de vill samt ha en rik fritid med upplevelser av både kultur och natur. För företagen handlar tillgänglighet om att komma närmare kunder och samarbetspartners samt att hitta den arbetskraft man behöver för att utvecklas. En av de viktigaste frågorna för Handelskammarens regionstyrelse för södra Skåne är därför att öka tillgängligheten i sydöstra delen av länet. Arbetet har regionstyrelsen valt att kalla Ett närmare sydöstra Skåne. Ett närmare sydöstra Skåne handlar om två saker. För det första, genom att knyta Ystad, Simrishamn och Tomelilla närmare varandra underlättar man arbetspendling och minskar regionens sårbarhet. Chanserna ökar att man kan få familjer att etablera sig i sydöstra Skåne inte bara pendla hit. För det andra behöver tillgängligheten till västra Skåne och Köpenhamn utvecklas. Öresundsregionens positiva effekter måste spridas i hela Skåne. I dag är det bara Ystad som har tillräckligt bra kommunikationer med Malmö, medan restiden till Lund är för lång. Från Tomelilla kan man pendla med bil till Lund på 50 min och till Malmö på 60 min, medan kollektivtrafiken tar drygt en timme som bäst. Som boende i Simrishamn når du varken Lund eller Malmö inom en timme och åker du tåg är turtätheten för låg och systemet alltför sårbart. Restiderna mellan Simrishamn, Tomelilla och Ystad fungerar generellt bra, men bussen Simrishamn Ystad tar för lång tid (1 h 06 min jämfört med 37 min med bil). Österlenbanan är alldeles för sårbar. Med enkelspår ger också mindre störningar allvarliga effekter. På lång sikt är Simrishamnsbanan nödvändig för att knyta samman södra Skåne. Men vi kan inte vänta på Simrishamnsbanan, vi måste vidta andra, snabbare åtgärder för att förbättra systemet redan nu. Vi föreslår följande steg: Steg 1. Komplettera tåget Simrishamn Ystad med en snabbuss under högtrafik. Restiden bör kunna hamna kring 45 minuter. En snabbuss bedöms kosta mellan 1,5 2 Mkr per år. Steg 2. Österlenbanan kräver två mötesspår för att kunna öka turtätheten till halvtimmes - trafik och reducera sårbarheten i systemet. Två mötesspår kostar ungefär 120 Mkr. De båda stegen skulle reducera sårbarheten på Österlenbanan och möjliggöra halvtimmestrafik i samtliga resrelationer mellan de tre kommunerna och till och från Malmö. Om utbyggnaden av mötesspår bidrar till att det flyttar in 46 förvärvsarbetande per år till sydöstra Skåne i tio år så är hela investeringen betald.

4 4 Handelskammarens rapport nr Hur nära är sydöstra Skåne i dag? I figur 1 illustreras dagens restider dels inom sydöstra Skåne, dels till västra Skåne och Kristianstad. Kr 1 h 14 min 1 h 29 min Lu Ma 1 h 09 min To 22 min Si 45 min 23 min 13 min 29 min Ys = busslinje = järnväg Figur 1 Restider inom samt till och från sydöstra Skåne. Källa: Skånetrafiken Turtätheten i systemet är över lag 30 minuter under högtrafik och 60 minuter under lågtrafik. Mellan Simrishamn och Ystad når man dock 30 min turtäthet tack vare en långsammare kompletteringsbuss som tar 1 h 05 min. Som bäst tar det ca 1,5 timmar mellan Simrishamn och Malmö. Mellan Tomelilla och Malmö är den kortaste restiden drygt en timme. Upprustningen och elektrifieringen av banan Ystad Tomelilla Simrishamn (Österlenbanan) har haft stor betydelse för resandet i regionen. Andelen av resandet på Österlenbanan som är genomresande mot Malmö är 43 %. För sex år sedan, när den genomgående trafiken Simrishamn Malmö var ny, låg siffran på 32 %. 1 Det innebär alltså att den bättre banan har gjort det mer attraktivt att bo på Österlen och pendla till och från västkusten. Förbindelserna längs östkusten är viktiga, men i denna rapport fokuserar vi på att utveckla närheten inom sydöstra Skåne respektive till och från Malmö/Lund. 1 Uppgift från chefsstrateg Mats Améen, Skånetrafiken.

5 Handelskammarens rapport nr Analys av trafiksystemet Avgörande för ett närmare sydöstra Skåne är pendlingstiden, turtätheten och att systemet är robust, d v s klarar små förseningar utan stora följder. Nästan alla pendlingsresor är kortare än en timme enkel resa, vilket skulle kunna betecknas som den kritiska pendlingstiden. För att nå större volymer resenärer bör restiden komma ner kring ca 45 min (figur 2). Figur 2 Benägenheten att pendla sjunker med restiden. Källa: Andersson & Andersson: Samhällsekonomiska fördelar av en uppgradering av väg E22, E22 AB 2007 Järnvägen Ystad Simrishamn (Österlenbanan) har bara enkelspår och det saknas mötesspår. Därför är det bara möjligt med timmestrafik med tåg på sträckan Simrishamn Ystad. Ett lika stort problem är att enkelspåret gör att banan inte heller är robust, d v s att en liten försening ger stora konsekvenser i form av inställda tåg och/eller långvariga förseningar som följer med hela dagen. Med detta som bakgrund kan man fastställa bristerna i dagens system för att nå ett närmare sydöstra Skåne, dels till västkusten, dels inom regionen (tabell 1 och 2).

6 6 Handelskammarens rapport nr Tabell 1 Brister i dagens kommunikationer mellan sydöstra Skåne och västra Skåne. Källa: Skånetrafiken, Eniro Resa Restid (bästa) Turtäthet högtrafik Sårbarhet Restid med bil Ystad Malmö 45 min 30 min 41 min Ystad Lund 1 h 09 min 30 min 56 min Tomelilla Malmö 1 h 02 min 60 min + buss Hög 60 min Tomelilla Lund 1 h 06 min 60 min 50 min Simrishamn Malmö 1 h 29 min 60 min Hög 1 h 25 min Simrishamn Lund 1 h 35 min 60 min 1 h 16 min Tabell 1 ger följande slutsatser: 1. Det är bara Ystad som har tillräckligt bra kommunikationer med Malmö. 2. Restiden Ystad-Lund är svår att reducera ytterligare utan tåg, då bilresan tar 56 minuter. Direkttåg på 1 h 06 min i halvtimmestrafik kommer från mitten av augusti i år (2011). 3. Om man bor i Tomelilla kan man pendla med bil till Lund på 50 min och till Malmö på 60 min, medan kollektivtrafiken tar drygt en timme som bäst. 4. Som boende i Simrishamn når du varken Lund eller Malmö inom en timme och åker du järnväg är turtätheten för låg och systemet alltför sårbart. Lite förenklat kan man säga att tabell 1 sammanfattar varför det är nödvändigt med Simrishamnsbanan för att knyta ihop södra Skåne. Simrishamnsbanan skulle t ex göra att man kan resa mellan Simrishamn och Malmö på 55 min. 2 Tabell 2 Brister i dagens kommunikationer inom sydöstra Skåne. Resa Restid (bästa) Turtäthet högtrafik Sårbarhet Restid med bil Simrishamn Tomelilla 22 min 60 min + buss Hög 27 min Simrishamn Ystad 42 min X (bussen som kompletterar tåget har för lång restid) Hög Tomelilla Ystad 13 min 60 min + buss Ok m h a buss 37 min 21 min Tabell 2 ger följande slutsatser: 1. Restiderna mellan Simrishamn, Tomelilla och Ystad fungerar generellt bra, men bussen Simrishamn Ystad tar för lång tid (1 h 06 min jämfört med 37 min med bil). 2. Österlenbanan är för sårbar. Enkelspår är inte tillräckligt för att kunna hantera ens mindre störningar. 2 Vectura: Affärsplan Simrishamnsbanan, Simrishamnsbanan.com

7 Handelskammarens rapport nr Förslag på åtgärder På lång sikt är Simrishamnsbanan via Sjöbo nödvändig för att knyta samman södra Skåne. Flertalet bedömare anser dock att Simrishamnsbanan ligger minst tio år fram i tiden. Det innebär att vi måste vidta andra, snabbare åtgärder för att förbättra systemet redan nu. Steg 1. Komplettera tåget Simrishamn Ystad med en snabbuss under högtrafik. Restiden bör kunna hamna kring 45 minuter. Steg 2. Österlenbanan kräver två mötesspår för att kunna öka turtätheten och reducera sårbarheten i systemet. När detta är gjort ersätts snabbussen Simrishamn Ystad med tåg och turutbudet utökas från timmestrafik till halvtimmestrafik (i högtrafik). De båda stegen skulle åtgärda sårbarheten och möjliggöra halvtimmestrafik i samtliga relationer, med undantag för Lund Simrishamn/Tomelilla. I tabell 3 visas bristerna i trafiksystemet före respektive efter bygget av två mötesspår. Tabell 3 Med hjälp av två mötesspår på Österlenbanan åstadkoms ett betydligt mer attraktivt infrastruktursystem. Resa Turtäthet högtrafik Sårbarhet Ystad Malmö 30 min 30 min Ystad Lund 30 min 30 min Före Efter Före Efter Tomelilla Malmö 60 min + buss 30 min Hög Tomelilla Lund 60 min 60 min Simrishamn Malmö 60 min 30 min Hög Simrishamn Lund 60 min 60 min Simrishamn Tomelilla 60 min + buss 30 min Hög Simrishamn Ystad 60 min 30 min Hög Tomelilla Ystad 60 min + buss 30 min Ok m h a buss

8 8 Handelskammarens rapport nr Kostnad och finansiering Steg 1: Snabbuss Simrishamn Ystad När det gäller kostnaden för tillköp av busstrafik, så kan man utgå från en bruttokostnad (inkl kapitalkostnader) på 20 kr/km. Sträckan Simrishamn Ystad är 40 km, vilket gör att varje enkeltur kostar 800 kr. Om vi antar 6 dubbelturer måndag fredag blir kostnaden 250 dagar/ år x 12 turer/dag x 800 kr/tur = 2,4 Mkr/år. Antag att merresandet täcker 30% av bruttokostnaden, vilket torde vara rimligt i detta fall (stor andel månadskortsresenärer). Då krävs en ökad skattefinansiering med 1,7 Mkr/år. Med andra ord handlar det om 1½ 2 Mkr/år. 3 Den ekonomiska kalkylen för en snabbuss är inte helt okomplicerad, då den konkurrerar med tåget. Här ligger förklaringen till den nuvarande bussens långa körtid den täcker in områden som ligger långt från järnvägen. Steg 2: Två mötesspår Två mötesspår kostar ungefär 120 Mkr. 120 Mkr motsvarar ca kr per invånare i de tre kommunerna. Medelinkomsten i de tre kommunerna är ca kr, vilket innebär att varje förvärvsarbetande betalar ca kr i kommunalskatt. För att finansiera två mötesspår rakt av krävs alltså skatteintäkter från ca förvärvsarbetande under ett år. Alternativt krävs det skatteintäkter från ca 240 invånare under 10 års tid. 4 Ett alternativt sätt att betrakta finansieringen är att om det flyttar in 46 förvärvsarbetande per år till sydöstra Skåne i tio år som en följd av mötesspåret så är hela investeringen betald. 5 Det finns naturligtvis andra sätt för kommunerna att (del-)finansiera investeringen, t ex genom markförsäljning (efter värdeökning) eller avkastning från kommunala bolag och/eller försäljning av de samma. Om man tar genomsnittet för åren har samtliga kommuner gått med överskott: Tabell 4 Genomsnittligt årligt överskott för kommunerna under åren Simrishamn Tomelilla Ystad 18 miljoner kronor 39 miljoner kronor 14 miljoner kronor Givetvis är det orealistiskt att lägga hela kommunens överskott på ett enskilt projekt. Men givet att projektet har en avskrivningstid på närmare 30 år och att dagens realräntor är låga borde det inte vara några problem att låna till spåren. Det finns många önskemål om att öka kollektivtrafiken, men förhoppningen är att Skånetrafiken kan vara beredd att öka turtätheten som svar på en kommunal/regional investering i mötesspår. Chansen att få Region Skåne eller Trafikverket att medfinansiera har inte undersökts. 3 Uppgifter från chefsstrateg Mats Améen, Skånetrafiken 4 Antas 4 % real ränta. 5 Antas 4 % real ränta.

9 Handelskammarens rapport nr Har vi råd att inte bygga ut? Ett annat sätt att betrakta frågan är denna: har kommunerna råd att inte genomföra investeringen? Samtliga kommuner nämner i sina årsredovisningar bristen på inflyttning och den allt äldre befolkningen. Under 2009 minskade Simrishamns kommun, medan Ystad och Tomelilla ökade med ett knappt hundratal. I samtliga kommuner dog det fler än vad det föddes barn. Förbättrade kommunikationer borde vara viktigt för att kunna öka inflyttningen. Plastal i Simrishamn tillverkar plastkomponenter till framför allt fordonsindustrin. Företaget har ca 190 anställda som bor i någon av de tre kommunerna. Genom att bygga mötesspår underlättas Plastals kompetensförsörjning och sannolikheten ökar för att företaget skall kunna fortsätta vara kvar och utvecklas i sydöstra Skåne. Skatteintäkterna från de 190 anställda har betalat de båda mötesspåren efter 14 år. Om man antar att hälften lever med en partner, som också betalar skatt i regionen, är investeringen betald efter åtta år. Det skall tilläggas att ovanstående inte tar hänsyn till olika dynamiska effekter av en regionförstoring. I princip alla faktorer av betydelse för regional tillväxt gynnas när det blir enklare att träffa fler människor. Figur 3 Bättre kommunikationer ger regionförstoring, vilket har en rad positiva effekter. Källa: Handelskammaren: Tillväxt på spåren med Sydtrafiken, 2010 När regionen blir större så ökar underlaget för företagen. Därmed skapas en efterfrågan på mer specialiserade varor och tjänster. Finns det en efterfrågan så etableras företag för att möta den. Därför ökar antalet branscher med regionstorleken. Även inom befintliga branscher händer det saker. I en större region finns det fler aktörer inom samma bransch. Konkurrensen blir större, vilket gagnar invånarna och ökar produktiviteten i regionen. Den större arbetsmarknaden gör att utbud och efterfrågan kan matchas bättre. Därför blir sysselsättningen högre i en större region. Och eftersom vår hälsa har ett direkt samband med i vilken utsträckning vi har ett arbete, så minskar ohälsan med regionstorleken. Även nyföretagandet gynnas. I dag är åtta av tio nya företag tjänsteföretag. De är beroende av tillgång till dels kvalificerad personal, dels kunder. Det finns fler av dessa i en större region. Riskerna med att starta ett företag blir mindre än i en liten region, där sårbarheten är högre. I en större region blir det även enklare att upprätthålla en god offentlig service, eftersom skatteunderlaget är större. Det skapar i sin tur en positiv spiral som attraherar fler människor.

10 10 Handelskammarens rapport nr När kan det vara klart? En expressbuss mellan Simrishamn och Ystad kan etableras relativt snabbt efter att de berörda aktörerna har kommit överens. Det handlar sannolikt om några månaders tid. De båda mötesspåren i höjd med Gärsnäs respektive Köpingebro är något mer komplicerade. Även om de har funnits med i plandiskussioner under lång tid 6 finns ingen mark reserverad i kommunernas översiktsplaner. 7 I Gärsnäs finns det goda möjligheter att placera ett mötesspår väster alternativt öster om samhället eller, inte minst intressant, sannolikt även kring stationsläget. 8 Ystads kommun har för avsikt att bygga ut Köpingebro med ca 750 bostäder fram till Ett mötesspår kan placeras sydväst om samhället, med mer eller mindre direkt koppling till nuvarande stationsläge. 9 Den absolut dominerande markägaren som berörs är Försvarsmakten. För att planera mötesspåren krävs en förstudie. Om denna visar behov av att studera alternativa sträckningar krävs också en järnvägsutredning. Järnvägsplanen fastställs av Trafikverket och kan överklagas till regeringen. Om kommunen skall ta fram en detaljplan kan tiden till fastställande grovt uppskattas till ett år. Då är eventuella överklaganden inte inräknade. Överklaganden kan ske först till Länsstyrelsen och därefter till regeringen. Detta kan fördröja processen med upp till ca ett år. För att spara tid kan projekteringen påbörjas parallellt, naturligtvis innebärande ett visst risktagande. Sammantaget bedöms Trafikverkets planering samt eventuella överklaganden vara gränssättande för när bygget kan påbörjas. Om kommunal detaljplan behövs kan denna tas fram parallellt med järnvägsplanen. I dialogen med Trafikverket kan det fastställas hur lång tid planskedet bedöms ta. 6 Se t ex Ystads Allehanda: Skånetrafiken vill bygga ut Simrishamnsbanan, ystadsallehanda.se/simrishamn/article646250/skaringnetrafiken-vill-bygga-ut-simrishamnsbanan.html 7 Ystads kommun: Översiktsplan 2005, respektive Simrishamns kommun: Översiktsplan Simrishamns kommun, Preliminär bedömning av samhällsbyggnadschef Anna Thott och planarkitekt Eva Ferlinger, Simrishamns kommun, Preliminär bedömning av planchef Anna Möller, Ystads kommun,

11 Handelskammarens rapport nr Sydsvenska Industri- och Handelskammarens rapportserie Rapporterna finns att hämta i PDF-format på De kan också beställas på tel Nr Nr Nr Nr Nr Diversity management affärsnytta med mångfald Ur askan i? Flygstoppets påverkan på företagen Näringslivets Öresundsindex Fossiloberoende fordonssektor 2030 så kan biogasen hjälpa till Tillväxt på spåren med Sydtrafiken Nr Studieavgifter en framtidsfråga som kommer allt närmare Nr Leverantörsrelationer så funkar de Nr Ett elnät i väntan Hur en effektivare tillståndsprocess kan spara ekonomi och miljö Nr Fjärrvärme idag och i framtiden från ett lokalt till ett regionalt perspektiv för att gynna miljön och plånboken Nr Är Sverige attraktivt? Utländsk kvalificerad arbetskrafts syn på Sverige som land att arbeta och bo i. Nr Högskolerankingen 2009 Nr Sätt lärarna i första klass En rapport om skolan, löner och resultat Nr Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt Nr Näringslivets Öresundsindex 2008 Nr Regionförstoring för tillväxt och jobb Nr Omvärldsanalys 2008 Nr Högskolerankingen 2008 Nr Historien om Lisa Nr Näringslivets Öresundsfakta 2007 Nr Den nya regionalekonomiska teorin och K-samhällets framväxt Nr Kronoberg världen tur och retur Nr Högskolerankingen 2007 Nr Företag som heter Öresund Nr Nr Nr Nr Nr Nr Plats för produktion Emmaboda flygplats realism eller luftslott? En översiktlig studie Effektiva svenska regioner Att vilja men hindras invånarnas inställning till Öresundsregionen European Spallation Source (ESS) En möjlighet för Sverige! Den svenska skolan enligt internationella studier

12 Handelskammarens rapport nr Ett närmare sydöstra Skåne Ett närmare sydöstra Skåne handlar om två saker. Genom att knyta Ystad, Simrishamn och Tomelilla närmare varandra underlättar man arbetspendling och minskar sårbarheten. Samtidigt behöver tillgängligheten till västra Skåne och Köpenhamn utvecklas. I dag är det bara Ystad som har tillräckligt bra kommunikationer med Malmö, medan restiden till Lund är för lång. Som boende i Simrishamn når du varken Lund eller Malmö inom en timme och åker du tåg är turtätheten för låg och systemet alltför sårbart. I Tomelilla är kollektivtrafiken knappt ett alternativ för att resa till Malmö/Lund. Restiderna mellan Simrishamn, Tomelilla och Ystad fungerar generellt bra, men bussen Simrishamn Ystad tar för lång tid och Österlenbanan är alldeles för sårbar. Tåget mellan Simrishamn och Ystad bör kompletteras med en snabbuss under högtrafik. Österlenbanan kräver två mötesspår. Åtgärderna skulle reducera sårbarheten på Österlenbanan och möjliggöra halvtimmestrafik inom sydöstra Skåne samt till och från Malmö. Om utbyggnaden av mötesspår bidrar till att det flyttar in 46 förvärvsarbetande per år till sydöstra Skåne i tio år så är hela investeringen betald. Handelskammaren är en privat organisation som arbetar i sydsvenska företags intresse. Vi påverkar företagens villkor genom bland annat utveckling av infrastruktur och utbildningssystem. Vi stöder affärer genom service inom internationell handel och olika utbildningar. Vi sammanför företag i olika nätverk och på våra många möten. Handelskammaren har drygt medlemsföretag och finns i Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronobergs och södra Halland län. Handelskammarens avdelning för analys arbetar med frågor som rör Sydsveriges affärsklimat och långsiktiga utveckling. En del av det material som produceras på avdelningen publiceras i Handelskammarens rapportserie. Syftet är att göra analyser och fakta tillgängliga för en bredare publik. Fler rapporter finns på Sydsvenska Industri- och Handelskammaren Malmö Halmstad Helsingborg Kalmar Karlskrona Kristianstad Växjö

SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ. Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500

SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ. Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500 SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500 Vi är många som vill förbättra infrastrukturen i sydöstra Skåne! Vi är så här många som pendlar ut: 14 435

Läs mer

Motor för tillväxt. Handelskammarens agenda för södra Skåne

Motor för tillväxt. Handelskammarens agenda för södra Skåne Motor för tillväxt Handelskammarens agenda för södra Skåne 2 Handelskammaren speglar företagen och är en naturlig partner för utveckling Vår agenda i korthet Södra Skåne är en del av Nordens största region

Läs mer

BAKGRUNDSBILD: ell brown / Flickr Creative Commons. I tid och otid. - Hur sju timmar försvann någonstans mellan Malmö och Ystad

BAKGRUNDSBILD: ell brown / Flickr Creative Commons. I tid och otid. - Hur sju timmar försvann någonstans mellan Malmö och Ystad BAKGRUNDSBILD: ell brown / Flickr Creative Commons I tid och otid - Hur sju timmar försvann någonstans mellan Malmö och Ystad Innehållsförteckning Sammanfattning sid 1 Rapporten i punktform sid 2 1 Introduktion

Läs mer

Handelskammarens rapport nr 2.2009. Leverantörsrelationer så funkar de

Handelskammarens rapport nr 2.2009. Leverantörsrelationer så funkar de Leverantörsrelationer så funkar de 2 Handelskammarens rapport nr 2.2009 3 Förord Relationen till leverantörer och inköparens roll förändras i en dynamisk omvärld. Internationaliseringen ökar möjligheterna

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg STOCKHOLM VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Oskar Fröidh, KTH oskar.froidh@abe.kth.se Jernbaneforum 7 mars 2012 Målen för förbättrad tågtrafik Möjliggöra pendling till starka arbetsmarknader Lättare för

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

- den hållbara vägen in i framtiden

- den hållbara vägen in i framtiden - den hållbara vägen in i framtiden En stark och sammanhållen region, där invånarna har frihet att bo och arbeta i olika delar av Skåne, har sin grund i en god infrastruktur. Simrishamnsbanan kopplar samman

Läs mer

Handelskammarens rapport nr 5.2010. Tillväxt på spåren med Sydtrafiken

Handelskammarens rapport nr 5.2010. Tillväxt på spåren med Sydtrafiken Handelskammarens rapport nr 5.2010 Tillväxt på spåren med Sydtrafiken 2 Handelskammarens rapport nr 5.2010 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 1. Den viktiga tillgängligheten 4 2. Vem bryr sig om en

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken 109 000 invånare i kommunen (12:a i landet efter folkmängd) tillväxt i befolkning ca 1% per år tillväxt i arbetsplatser ca 2% per år (5 nya jobb varje arbetsdag)

Läs mer

Simrishamnsbanan med på banan

Simrishamnsbanan med på banan Utvecklingsplan Simrishamnsbanan med på banan Sammanfattning av rapport från februari 2010 Gemensamt initiativ Kommunal samverkan för ett genomförande En stråkplanering med en livskvalitativ samhällsbyggnad

Läs mer

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Hässleholm höghastighetstågstation - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Höghastighetstågstation i Hässleholm En ny stambana för höghastighetståg planeras Stockholm Göteborg/Malmö. Sträckningen

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

I topp för att stanna. Handelskammarens agenda för Halland

I topp för att stanna. Handelskammarens agenda för Halland I topp för att stanna Handelskammarens agenda för Halland 2 I topp för att stanna Handelskammarens agenda för Halland Vision Halland ligger i topp i Sverige när det gäller tillväxt. För att stanna kvar

Läs mer

Marknadsöppningsdagen 2012: Öresundstågstrafikförsöket måluppfyllelse & samhällsekonomiska effekter

Marknadsöppningsdagen 2012: Öresundstågstrafikförsöket måluppfyllelse & samhällsekonomiska effekter Marknadsöppningsdagen 2012: Öresundstågstrafikförsöket måluppfyllelse & samhällsekonomiska effekter AB Stelacon 2012-11-21 Agenda Stelacons uppdrag Måluppfyllelse med försöket Samhällsekonomiska effekter

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD. en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt

PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD. en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt 1 PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt VARFÖR PERSONTÅG? Hyltebruk

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

STRASKÅNENEViViLLFÖRBÄTTRAiNFRASTRUKT. infrastrukturenisyddöstraskåneöstra. ÄTTiViLLFÖRBÄTTRARAiNFRASTRUKTURENiS. RBÄTTRAiNFRASTRUKTURENiSYDÖSTRASKÅNE

STRASKÅNENEViViLLFÖRBÄTTRAiNFRASTRUKT. infrastrukturenisyddöstraskåneöstra. ÄTTiViLLFÖRBÄTTRARAiNFRASTRUKTURENiS. RBÄTTRAiNFRASTRUKTURENiSYDÖSTRASKÅNE NEViViLLFÖRBÄTTRAiNFRASTRUKTURENiSYD STRASKÅNENEViViLLFÖRBÄTTRAiNFRASTRUKT AViViLLFÖRBÄTTRAiNFRASTRUKTURENiSYDÖS LLFÖRBÄTTRAiNFRASTRUKTURENiSYDÖSTRA ÄTTiViLLFÖRBÄTTRARAiNFRASTRUKTURENiS ivillförbättrainfrastrukturenisydöstr

Läs mer

STRASKÅNENEViVILLFÖRBÄTTRAiNFRASTRUKT. infrastrukturenisyddöstraskåneöstra. ÄTTiViLLFÖRBÄTTRARAiNFRASTRUKTURENiS. LFÖRBÄTTRAiNFRASTRUKTURENiSYDÖSTRASK

STRASKÅNENEViVILLFÖRBÄTTRAiNFRASTRUKT. infrastrukturenisyddöstraskåneöstra. ÄTTiViLLFÖRBÄTTRARAiNFRASTRUKTURENiS. LFÖRBÄTTRAiNFRASTRUKTURENiSYDÖSTRASK NEViViLLFÖRBÄTTRAiNFRASTRUKTURENiSYD STRASKÅNENEViVILLFÖRBÄTTRAiNFRASTRUKT AViViLLFÖRBÄTTRAiNFRASTRUKTURENiSYDÖS LLFÖRBÄTTRAiNFRASTRUKTURENiSYDÖSTRA ÄTTiViLLFÖRBÄTTRARAiNFRASTRUKTURENiS ivillförbättrainfrastrukturenisydöstr

Läs mer

Sverigeförhandlingen och Nya höghastighetsbanor i Södra Sverige

Sverigeförhandlingen och Nya höghastighetsbanor i Södra Sverige Sverigeförhandlingen och Nya höghastighetsbanor i Södra Sverige ex på framtida station i Sverige? TMALL 0141 Presentation v 1.0 Trafikverket Region Syd Peter Uneklint 2015-02-18 Vad händer och sker nu

Läs mer

SÖSK kommittén - möte med kommunernas KSAU för information och diskussion kring gemensamma infrastruktursatsningar i Sydöstra Skåne

SÖSK kommittén - möte med kommunernas KSAU för information och diskussion kring gemensamma infrastruktursatsningar i Sydöstra Skåne SÖSK kommittén - möte med kommunernas KSAU för information och diskussion kring gemensamma infrastruktursatsningar i Sydöstra Skåne 2011-09-19 kl 08.00-12.30 Hotell Svea, Simrishamn Deltagare: Bilagor:

Läs mer

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare Götalandsbanan Miljoner människor kommer varandra närmare 1 Födelsedagskalas i Jönköping år 2030. Klara firar sin femårsdag med morfar från Göteborg, farmor från Stockholm och kusinerna från Linköping.

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är:

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är: Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-46 Jens.nilson@lund.se, 46-8269 1 (7) Öresundsregionens utmaningar I en rapport från OECD 1 lyfts två utmaningar fram som Köpenhamn, och i sin förlängning Öresundsregionen,

Läs mer

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft 9 januari 2008 Transportforum 08-790 83 79 Session 4 1 Varför Gröna tåget? Tågresandet ökar nya attraktiva tåg behövs Kortare restider är lönsamt och

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Tog og vei ga regionvekst i en fei!

Tog og vei ga regionvekst i en fei! Tog og vei ga regionvekst i en fei! Historien om to byer I to land - Öresundsbron 3 september 2015 av Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet Skapar broar och tunnlar nya regioner? NEJ ofta är förhoppningarna

Läs mer

Handelskammarens rapport nr 5 2010. Tillväxt på spåren med Sydtrafiken

Handelskammarens rapport nr 5 2010. Tillväxt på spåren med Sydtrafiken Handelskammarens rapport nr 5 2010 Tillväxt på spåren med Sydtrafiken Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Den viktiga tillgängligheten 2. Vem bryr sig om en gräns? Företagen rekryterar rätt personal,

Läs mer

Uppdrag och struktur. Samverkansformer och Överenskommelser. Avtal och finansieringsprinciper

Uppdrag och struktur. Samverkansformer och Överenskommelser. Avtal och finansieringsprinciper Uppdrag och struktur Samverkansformer och Överenskommelser Avtal och finansieringsprinciper Sverigeförhandlingens roll och betydelse för finansieringsfrågor Vårt övergripande uppdrag Fyra transportslag

Läs mer

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn Alvesta Växjö För en bättre regional utveckling SYDOSTLÄNKEN Älmhult Hökön y Lönsboda Vilshult Olofström K Kristianstad Bromölla Sölvesborg Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn med

Läs mer

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge KÄVLINGE KOMMUN Grupp 5 Elin Djus Sema Kadir Andreas Kirkby Peter Johansson Jacob Thörnblad Sammanfattning Befolkningen i Kävlinge

Läs mer

Kristianstad bygger för framtiden

Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad behöver bygga och växa Kristianstad växer. Nu är vi nära 80 000 invånare i kommunen. Men de äldre ökar snabbare än de yngre. I praktiken innebär en ökad andel

Läs mer

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö 2 2014-04-22 Det är det här det handlar om! Beställning från Näringsdepartementet Beställning: PM 2014-01-08 från Näringsdepartementet, Transportenheten Ett

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Busstrafiken i Trelleborg 2014 07 08. Plan för busstrafiken i samband med ny Pågatågstrafik från december 2015

Busstrafiken i Trelleborg 2014 07 08. Plan för busstrafiken i samband med ny Pågatågstrafik från december 2015 Busstrafiken i Trelleborg 2014 07 08 Plan för busstrafiken i samband med ny Pågatågstrafik från december 2015 Busstrafiken i Trelleborg 2 Innehåll Dagens trafik: 3 6 Ny tågtrafik: 7 9 Regionbuss: 10 27

Läs mer

Utvecklingsplan Simrishamnsbanan. Sammanfattning av rapport från februari 2010

Utvecklingsplan Simrishamnsbanan. Sammanfattning av rapport från februari 2010 Utvecklingsplan Simrishamnsbanan Sammanfattning av rapport från februari 2010 Simrishamnsbanan behövs om vi ska få regional balans och kunna skapa ett transportsystem som kan ge en långsiktigt hållbar

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Låt oss få veta vad du tycker!

Låt oss få veta vad du tycker! Låt oss få veta vad du tycker! Banverket planerar för mötesspår och dubbelspår på vissa sträckor av järnvägen mellan Södertälje, Strängnäs och Eskilstuna Svealandsbanan, som bland annat går mellan Södertälje-Eskilstuna,

Läs mer

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004 Beställningscentralerna Behöver du anlita taxifordon för din sjukresa, måste du alltid beställa denna genom beställningscentralen i ditt distrikt: Bor du i (kommun): Burlöv, Lomma, Lund, Kävlinge, Staffanstorp,

Läs mer

Simrishamnsbanan. - på räls mot en hållbar framtid. Från hamn till hamn

Simrishamnsbanan. - på räls mot en hållbar framtid. Från hamn till hamn Simrishamnsbanan - på räls mot en hållbar framtid Från hamn till hamn Köpenhamn 96 min» 39 min Malmö 57 min Staffanstorp 47 min Dalby 41 min Veberöd 35 min Sjöbo 27 min Tomelilla 14 min Simrishamn 0 min

Läs mer

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan

Läs mer

Sätt fart på Sverige

Sätt fart på Sverige Sätt fart på Sverige Länsstyrelser vill investera mer Rapport från 6F fackförbund i samverkan juni 2015 Länsstyrelser ger regeringen underkänt Sveriges länsstyrelser är eniga. Regeringens satsningar på

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik mars 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik mars 2012 Inkvarteringsstatistik mars 2012 Gästnätter län, mars 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 2 211 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 500 1 000 500 0 604 676 296 337 301 218 34

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 Kommunförbundet Skåne, 2012-09-03 Christian Lindell christian.lindell@skane.se 040-675 34 12 Upplägg Bakgrund Utvecklingen i storstadsregionerna

Läs mer

Dubbla Blekinge! Handelskammarens agenda

Dubbla Blekinge! Handelskammarens agenda Dubbla Blekinge! Handelskammarens agenda SWEDEN ROCK FESTIVAL 2 Dubbla Blekinge! Handelskammarens agenda Blekinge erbjuder en attraktiv miljö för människor och företag. Med utvecklade kommunikationer blir

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Båstad Skälderviken Olofström Örkeljunga Ängelholm Stensnäs E4 Hässleholm Fjälkinge E22 Hörby N Kristianstad Karlshamn Helsingborg Fogdarp Sätaröd Gårdstånga

Läs mer

Höghastighetståg igenom landskapet

Höghastighetståg igenom landskapet SMÅLANDSPOSTEN 2015-03-13 Sida 8-9 Författare: BOSSE VIKINGSON, FILIP SJÖFORS Höghastighetståg igenom landskapet Med en rasande hastighet, 320 kilometer i timmen, kommer tågen att kunna susa förbi. Genom

Läs mer

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15 PROTOKOLL 14 (27) KS 148 Dnr 2013/KS214 400 Remiss - Regional strategi och handlingsplan för biogas för Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Biogas Sydost har kommit in med förslag till regional strategi

Läs mer

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Halmstad16 december 2011 -Biogas Syd är ett regionalt samverkansorganisation för biogasintressenter i södra Sverige - Biogas Syd

Läs mer

Genomförandeavtal och avsiktsförklaring för Kattegattleden

Genomförandeavtal och avsiktsförklaring för Kattegattleden 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 03-19 RH08288 Jeanette Larsson, Avdelningschef Avdelning Infrastruktur 0722-44 79 87 REGIONSTYRELSEN Genomförandeavtal och avsiktsförklaring

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013 FEBRUARI 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på februari 2014 samt en jämförelse mot februari månad 2013. Med gästnätter på kommunnivå avses gästnätter

Läs mer

Kommunerna Bjuv, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp samt Region Skånes kollektiv- Trafiknämnd och Trafikverket i samverkan

Kommunerna Bjuv, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp samt Region Skånes kollektiv- Trafiknämnd och Trafikverket i samverkan Kommunerna Bjuv, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp samt Region Skånes kollektiv- Trafiknämnd Bakgrund till Söderåstrafiken Samverkan mellan trafikslag Vision: Mer kollektivtrafik till fler medborgare

Läs mer

Angående Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 (Ert DNr N2009/6374/IR)

Angående Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 (Ert DNr N2009/6374/IR) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Angående Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 (Ert DNr N2009/6374/IR) har bildats av Regionförbundet Östsam, Regionförbundet i Kalmar län, Region

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012 Inkvarteringsstatistik januari 2012 Gästnätter län, januari 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 000 1 685 hotell stugby/vandrarhem camping 1 500 1 000 500 0 478 536 226 271 273 161 25

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-10.15 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Patrik Engström (S) Johan Thomasson (M) Lis Linnberg (FP) Anita Tärneborg

Läs mer

Den nya kartan. Handelskammarens agenda för Kalmar län

Den nya kartan. Handelskammarens agenda för Kalmar län Den nya kartan Handelskammarens agenda för län Strupö i Oskarshamns kommun. Foto: Lars Olofsson 2 Vision län behöver en ny karta. Genom att samarbeta över gränserna och utveckla kommunikationerna kan länet

Läs mer

Öresundstågen ger Höör direkt förbindelse med Köpenhamn, Humlebeck med konsthallen Louisiana och Helsingör

Öresundstågen ger Höör direkt förbindelse med Köpenhamn, Humlebeck med konsthallen Louisiana och Helsingör Mål och riktlinjer Ny bebyggelse ska lokaliseras så att kollektivtrafik och cykling främjas. Kommunen ska arbeta för att öka trafiksäkerheten med inriktning mot att nå nollvisionen. Ett sätt är att genomföra

Läs mer

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET VI BYGGER 16 NYA STATIONER I SKÅNE OCH SMÅLAND så att fler kan ta tåget till arbete, skola och fritid PROJEKT PÅGATÅG NORDOST OCH KRÖSATÅG Kommer du också att ta tåget? NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

Läs mer

Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor

Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor NLC En politiskt oberoende ideell förening för näringslivet i Lysekil Samarbete med kommunen Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor Ledstjärna: Den positiva attityden! Tillsammans kan vi! NLC anser

Läs mer

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder Sverigebygget 150 000 100 000 nya bostäder Nya Moderaterna vill nå 150 000 nya bostäder Nya Moderaterna presenterar i dag ytterligare åtgärder för mer och snabbare bostadsbyggande. Vi vill öka tillgången

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-07-02 Sverigebygget: Fler jobb och mer tillväxt, höghastighetståg och 100 000 nya bostäder Alliansen

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358 SEPTEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på september 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januariseptember 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken 105 000 invånare i kommunen (12:a i landet efter folkmängd) tillväxt i befolkning ca 1% per år tillväxt i arbetsplatser ca 2% per år (5 nya jobb varje arbetsdag)

Läs mer

Minusjobben. 20 000 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken

Minusjobben. 20 000 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken Minusjobben 2 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken En analys av de växande mörkertalen i officiell svensk statistik om gränsregioner Inledande sammanfattning Vissa använder

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET I ÖRESUNDSREGIONEN TILLGÄNGLIGHETSATLAS 2014

TILLGÄNGLIGHET I ÖRESUNDSREGIONEN TILLGÄNGLIGHETSATLAS 2014 TILLGÄNGLIGHET I ÖRESUNDSREGIONEN TILLGÄNGLIGHETSATLAS 2014 1 2 Modellen och kartbilderna har gjorts av Tetraplan A/S på uppdrag av Region Skåne och Örestat III-projektet 2014. Grafisk form: Jenny Willman,

Läs mer

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Resvaneundersökning i Växjö kommun Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Dokumenttitel: Resvaneundersökning i Växjö kommun Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Dokumentdatum:

Läs mer

Kommunikationer. Planförslag KOMMUNIKATIONER SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2009 SAMRÅDSHANDLING 2009-02-25

Kommunikationer. Planförslag KOMMUNIKATIONER SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2009 SAMRÅDSHANDLING 2009-02-25 Planförslag Kommunikationer Svedala kommun har bra förutsättningar i och med sin placering vid ett vägskäl, där många människor passerar dagligen. Tillgången till kommunikationer är också mycket god med

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257 AUGUSTI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på augusti 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-augusti 2013, samt en jämförelse över

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270 DECEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-december 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Bjuvs kommun. Grupp 10. Anna Andersson. Jenny Ekberg. Anders Fex. Marianne Lindkvist

Bjuvs kommun. Grupp 10. Anna Andersson. Jenny Ekberg. Anders Fex. Marianne Lindkvist Bjuvs kommun Grupp 10. Anna Andersson Jenny Ekberg Anders Fex Marianne Lindkvist Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Demografi... 4 Fördelning av yrken inom kommunen... 4 Inkomst...

Läs mer

Karlskrona i siffror

Karlskrona i siffror Karlskrona i siffror Statistik och fakta om Karlskrona kommun Hur ser näringslivet ut i Karlskrona och hur används skattepengarna? Och hur många karlskroniter finns det egentligen? Det och lite till finns

Läs mer

Hur löser vi framtidens krav på hållbara transporter Hur bygger vi det framtida Västsverige? Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren

Hur löser vi framtidens krav på hållbara transporter Hur bygger vi det framtida Västsverige? Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren Hur löser vi framtidens krav på hållbara transporter Hur bygger vi det framtida Västsverige? Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren Regionförstoring 1970-2011 LA Stockholm LA Göteborg Geografisk

Läs mer

UTLÅTANDE 2013-02-11 Dnr: 2010.0584-214

UTLÅTANDE 2013-02-11 Dnr: 2010.0584-214 Detaljplan för Köpingebro 6:84 m.fl. (Köpingebro skola) I Köpingebro Ystads kommun, Skåne län GRANSKNINGEN (UTSTÄLLNINGEN) Detaljplan för Köpingebro 6:84 m.fl. (Köpingebro skola), upprättad 2012-12-07,

Läs mer

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Representanter från partierna var: Sjöbopartiet: Roger Karlsson och Carina Jönsson Moderaterna: Kent-Ivan Andersson (ordförande

Läs mer

Karlskrona Karlskr i siffror

Karlskrona Karlskr i siffror Karlskrona i siffror Statistik och fakta om Karlskrona kommun Hur ser näringslivet ut i Karlskrona och hur används skattepengarna? Hur många karlskronabor finns det? Det och lite till finns att läsa här.

Läs mer

Västlänken - en del av Göteborgs framtid

Västlänken - en del av Göteborgs framtid - en del av Göteborgs framtid Bakgrund Göteborgs lokala arbetsmarknad ska växa med över en halv miljon människor till år 2020 Göteborgs centrala delar, regionens kärna, stärks med fler arbetsplatser, fler

Läs mer

REMISSVAR. Remissvar/samråd gällande Målbild tåg 2035 2013-03-21

REMISSVAR. Remissvar/samråd gällande Målbild tåg 2035 2013-03-21 2013-03-21 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet c/o Jan Efraimsson Box 1031 405 22 Göteborg REMISSVAR Målbild tåg 2035 Remissvar/samråd gällande Målbild tåg 2035 Bakgrund Förslaget till

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik februari 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik februari 2012 Inkvarteringsstatistik februari 2012 Gästnätter län, februari 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 912 1 500 1 000 500 0 570 583 268 292 299

Läs mer

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn!

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Bättre förutsättningar för länets södra sida I Stockholms län finns en ekonomisk och social ojämlikhet mellan den norra och södra länsdelen.

Läs mer

Vi vill öppna nya möjligheter. - Tågtrafik på Markarydsbanan

Vi vill öppna nya möjligheter. - Tågtrafik på Markarydsbanan Vi vill öppna nya möjligheter - Tågtrafik på Markarydsbanan november 2011 Det handlar om mer än att bara resa från Halmstad till Markaryd! Vi ser oss politiker som möjliggörare. Vi vill göra människors

Läs mer

Stationens roll för lokal och regional utveckling. Christer Ljungberg, Trivector AB

Stationens roll för lokal och regional utveckling. Christer Ljungberg, Trivector AB Stationens roll för lokal och regional utveckling Christer Ljungberg, Trivector AB Station centralt eller externt? Uppdrag till Trivector att studera: Vad betyder det för: Resandet Staden Regionen? Jämförelse

Läs mer

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31 Rapport Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter Stockholms Handelskammare -- Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten, - år, på de orter som har flygförbindelse med Bromma

Läs mer

Nära till tillväxt. Handelskammarens agenda för nordöstra Skåne

Nära till tillväxt. Handelskammarens agenda för nordöstra Skåne Nära till tillväxt Handelskammarens agenda för nordöstra Skåne Nära till tillväxt Handelskammarens agenda Vision Nordöstra Skåne kan skapa tillväxt genom att bli en del av en gemensam skånsk och sydsven

Läs mer

Västsvenska paketet med Västlänken och trängselskatt. Claes Westberg Trafikingenjör

Västsvenska paketet med Västlänken och trängselskatt. Claes Westberg Trafikingenjör Västsvenska paketet med Västlänken och trängselskatt Claes Westberg Trafikingenjör Västsvenska paketet Västlänken Marieholmstunneln Delfinansiering av nya Hisingsbron Kollektivtrafikbefrämjande åtgärder

Läs mer

Regionförstoring för tillväxt och jobb

Regionförstoring för tillväxt och jobb Regionförstoring för tillväxt och jobb Professor Åke E Andersson, Internationella Handelshögskolan i Jönköping Augusti 2008 2 Handelskammarens rapport nr 3.2008 3 Förord Ju större regioner, desto bättre

Läs mer

Vi älskar kollektivtrafiken!

Vi älskar kollektivtrafiken! Vi älskar kollektivtrafiken! Varför en skattefinansierad kollektivtrafik? En förutsättning för en ökad tillväxt och utveckling i Västra Götaland är att människor kan bo bra och lätt ta sig till och från

Läs mer

Kommunanalys Kristianstad

Kommunanalys Kristianstad Kommunanalys Kristianstad Grupp 3 VFT045 Almqvist, Ulrika Borkmann Lousdal, Søren Isacsson, Henrik Magnusson, Gustav Nyström, Johanna Allmänt Kristianstad kommun hade 77 245 invånare år 2007 varav ca 38

Läs mer

Vad tycker den som flyttar om kommunen?

Vad tycker den som flyttar om kommunen? Pressinformation från Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner Ystad i en egen division Vad tycker den som flyttar om kommunen? Fyra kommuner i sydöstra Skåne har undersökt attityden hos de som

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER JULI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på juli 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-juli 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

BättRe liv i Skåne Skåne. Region Skåne

BättRe liv i Skåne Skåne. Region Skåne Bättre liv i Skåne Bättre liv i Skåne Grafisk formgivning: Annelie Christensen, Enheten för kommunikation, Region Skåne Fotograf: Kasper Dudzik, Ingram, Dan Ljungsvik, Håkan Sandbring Tryck: AM-Tryck &

Läs mer

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Västsvenska infrastrukturpaketet För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Innehållsförteckning FÖR JOBB OCH UTVECKLING I GÖTEBORGSOMRÅDET 3 Göteborgsregionen - Västra Götalands motor 3 BAKGRUND OM VÄSTSVENSKA

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast Fritidshuset 2014 - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast FRITIDSHUSET 2014 1 SBAB PRIVATEKONOMI 16 APRIL 2014 Fritidshuset 2014 Fritidshusen

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer