Handelskammarens rapport nr Ett närmare sydöstra Skåne

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handelskammarens rapport nr 1.2011. Ett närmare sydöstra Skåne"

Transkript

1 Handelskammarens rapport nr Ett närmare sydöstra Skåne

2 2 Handelskammarens rapport nr Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Hur nära är sydöstra Skåne i dag? 4 Analys av trafiksystemet 5 Förslag på åtgärder 7 Kostnad och finansiering 8 Har vi råd att inte bygga ut? 9 När kan det vara klart? 10

3 Handelskammarens rapport nr Sammanfattning I grunden handlar tillgänglighet om att skapa möjligheter. När tillgängligheten är hög kan människor bo och arbeta där de vill samt ha en rik fritid med upplevelser av både kultur och natur. För företagen handlar tillgänglighet om att komma närmare kunder och samarbetspartners samt att hitta den arbetskraft man behöver för att utvecklas. En av de viktigaste frågorna för Handelskammarens regionstyrelse för södra Skåne är därför att öka tillgängligheten i sydöstra delen av länet. Arbetet har regionstyrelsen valt att kalla Ett närmare sydöstra Skåne. Ett närmare sydöstra Skåne handlar om två saker. För det första, genom att knyta Ystad, Simrishamn och Tomelilla närmare varandra underlättar man arbetspendling och minskar regionens sårbarhet. Chanserna ökar att man kan få familjer att etablera sig i sydöstra Skåne inte bara pendla hit. För det andra behöver tillgängligheten till västra Skåne och Köpenhamn utvecklas. Öresundsregionens positiva effekter måste spridas i hela Skåne. I dag är det bara Ystad som har tillräckligt bra kommunikationer med Malmö, medan restiden till Lund är för lång. Från Tomelilla kan man pendla med bil till Lund på 50 min och till Malmö på 60 min, medan kollektivtrafiken tar drygt en timme som bäst. Som boende i Simrishamn når du varken Lund eller Malmö inom en timme och åker du tåg är turtätheten för låg och systemet alltför sårbart. Restiderna mellan Simrishamn, Tomelilla och Ystad fungerar generellt bra, men bussen Simrishamn Ystad tar för lång tid (1 h 06 min jämfört med 37 min med bil). Österlenbanan är alldeles för sårbar. Med enkelspår ger också mindre störningar allvarliga effekter. På lång sikt är Simrishamnsbanan nödvändig för att knyta samman södra Skåne. Men vi kan inte vänta på Simrishamnsbanan, vi måste vidta andra, snabbare åtgärder för att förbättra systemet redan nu. Vi föreslår följande steg: Steg 1. Komplettera tåget Simrishamn Ystad med en snabbuss under högtrafik. Restiden bör kunna hamna kring 45 minuter. En snabbuss bedöms kosta mellan 1,5 2 Mkr per år. Steg 2. Österlenbanan kräver två mötesspår för att kunna öka turtätheten till halvtimmes - trafik och reducera sårbarheten i systemet. Två mötesspår kostar ungefär 120 Mkr. De båda stegen skulle reducera sårbarheten på Österlenbanan och möjliggöra halvtimmestrafik i samtliga resrelationer mellan de tre kommunerna och till och från Malmö. Om utbyggnaden av mötesspår bidrar till att det flyttar in 46 förvärvsarbetande per år till sydöstra Skåne i tio år så är hela investeringen betald.

4 4 Handelskammarens rapport nr Hur nära är sydöstra Skåne i dag? I figur 1 illustreras dagens restider dels inom sydöstra Skåne, dels till västra Skåne och Kristianstad. Kr 1 h 14 min 1 h 29 min Lu Ma 1 h 09 min To 22 min Si 45 min 23 min 13 min 29 min Ys = busslinje = järnväg Figur 1 Restider inom samt till och från sydöstra Skåne. Källa: Skånetrafiken Turtätheten i systemet är över lag 30 minuter under högtrafik och 60 minuter under lågtrafik. Mellan Simrishamn och Ystad når man dock 30 min turtäthet tack vare en långsammare kompletteringsbuss som tar 1 h 05 min. Som bäst tar det ca 1,5 timmar mellan Simrishamn och Malmö. Mellan Tomelilla och Malmö är den kortaste restiden drygt en timme. Upprustningen och elektrifieringen av banan Ystad Tomelilla Simrishamn (Österlenbanan) har haft stor betydelse för resandet i regionen. Andelen av resandet på Österlenbanan som är genomresande mot Malmö är 43 %. För sex år sedan, när den genomgående trafiken Simrishamn Malmö var ny, låg siffran på 32 %. 1 Det innebär alltså att den bättre banan har gjort det mer attraktivt att bo på Österlen och pendla till och från västkusten. Förbindelserna längs östkusten är viktiga, men i denna rapport fokuserar vi på att utveckla närheten inom sydöstra Skåne respektive till och från Malmö/Lund. 1 Uppgift från chefsstrateg Mats Améen, Skånetrafiken.

5 Handelskammarens rapport nr Analys av trafiksystemet Avgörande för ett närmare sydöstra Skåne är pendlingstiden, turtätheten och att systemet är robust, d v s klarar små förseningar utan stora följder. Nästan alla pendlingsresor är kortare än en timme enkel resa, vilket skulle kunna betecknas som den kritiska pendlingstiden. För att nå större volymer resenärer bör restiden komma ner kring ca 45 min (figur 2). Figur 2 Benägenheten att pendla sjunker med restiden. Källa: Andersson & Andersson: Samhällsekonomiska fördelar av en uppgradering av väg E22, E22 AB 2007 Järnvägen Ystad Simrishamn (Österlenbanan) har bara enkelspår och det saknas mötesspår. Därför är det bara möjligt med timmestrafik med tåg på sträckan Simrishamn Ystad. Ett lika stort problem är att enkelspåret gör att banan inte heller är robust, d v s att en liten försening ger stora konsekvenser i form av inställda tåg och/eller långvariga förseningar som följer med hela dagen. Med detta som bakgrund kan man fastställa bristerna i dagens system för att nå ett närmare sydöstra Skåne, dels till västkusten, dels inom regionen (tabell 1 och 2).

6 6 Handelskammarens rapport nr Tabell 1 Brister i dagens kommunikationer mellan sydöstra Skåne och västra Skåne. Källa: Skånetrafiken, Eniro Resa Restid (bästa) Turtäthet högtrafik Sårbarhet Restid med bil Ystad Malmö 45 min 30 min 41 min Ystad Lund 1 h 09 min 30 min 56 min Tomelilla Malmö 1 h 02 min 60 min + buss Hög 60 min Tomelilla Lund 1 h 06 min 60 min 50 min Simrishamn Malmö 1 h 29 min 60 min Hög 1 h 25 min Simrishamn Lund 1 h 35 min 60 min 1 h 16 min Tabell 1 ger följande slutsatser: 1. Det är bara Ystad som har tillräckligt bra kommunikationer med Malmö. 2. Restiden Ystad-Lund är svår att reducera ytterligare utan tåg, då bilresan tar 56 minuter. Direkttåg på 1 h 06 min i halvtimmestrafik kommer från mitten av augusti i år (2011). 3. Om man bor i Tomelilla kan man pendla med bil till Lund på 50 min och till Malmö på 60 min, medan kollektivtrafiken tar drygt en timme som bäst. 4. Som boende i Simrishamn når du varken Lund eller Malmö inom en timme och åker du järnväg är turtätheten för låg och systemet alltför sårbart. Lite förenklat kan man säga att tabell 1 sammanfattar varför det är nödvändigt med Simrishamnsbanan för att knyta ihop södra Skåne. Simrishamnsbanan skulle t ex göra att man kan resa mellan Simrishamn och Malmö på 55 min. 2 Tabell 2 Brister i dagens kommunikationer inom sydöstra Skåne. Resa Restid (bästa) Turtäthet högtrafik Sårbarhet Restid med bil Simrishamn Tomelilla 22 min 60 min + buss Hög 27 min Simrishamn Ystad 42 min X (bussen som kompletterar tåget har för lång restid) Hög Tomelilla Ystad 13 min 60 min + buss Ok m h a buss 37 min 21 min Tabell 2 ger följande slutsatser: 1. Restiderna mellan Simrishamn, Tomelilla och Ystad fungerar generellt bra, men bussen Simrishamn Ystad tar för lång tid (1 h 06 min jämfört med 37 min med bil). 2. Österlenbanan är för sårbar. Enkelspår är inte tillräckligt för att kunna hantera ens mindre störningar. 2 Vectura: Affärsplan Simrishamnsbanan, Simrishamnsbanan.com

7 Handelskammarens rapport nr Förslag på åtgärder På lång sikt är Simrishamnsbanan via Sjöbo nödvändig för att knyta samman södra Skåne. Flertalet bedömare anser dock att Simrishamnsbanan ligger minst tio år fram i tiden. Det innebär att vi måste vidta andra, snabbare åtgärder för att förbättra systemet redan nu. Steg 1. Komplettera tåget Simrishamn Ystad med en snabbuss under högtrafik. Restiden bör kunna hamna kring 45 minuter. Steg 2. Österlenbanan kräver två mötesspår för att kunna öka turtätheten och reducera sårbarheten i systemet. När detta är gjort ersätts snabbussen Simrishamn Ystad med tåg och turutbudet utökas från timmestrafik till halvtimmestrafik (i högtrafik). De båda stegen skulle åtgärda sårbarheten och möjliggöra halvtimmestrafik i samtliga relationer, med undantag för Lund Simrishamn/Tomelilla. I tabell 3 visas bristerna i trafiksystemet före respektive efter bygget av två mötesspår. Tabell 3 Med hjälp av två mötesspår på Österlenbanan åstadkoms ett betydligt mer attraktivt infrastruktursystem. Resa Turtäthet högtrafik Sårbarhet Ystad Malmö 30 min 30 min Ystad Lund 30 min 30 min Före Efter Före Efter Tomelilla Malmö 60 min + buss 30 min Hög Tomelilla Lund 60 min 60 min Simrishamn Malmö 60 min 30 min Hög Simrishamn Lund 60 min 60 min Simrishamn Tomelilla 60 min + buss 30 min Hög Simrishamn Ystad 60 min 30 min Hög Tomelilla Ystad 60 min + buss 30 min Ok m h a buss

8 8 Handelskammarens rapport nr Kostnad och finansiering Steg 1: Snabbuss Simrishamn Ystad När det gäller kostnaden för tillköp av busstrafik, så kan man utgå från en bruttokostnad (inkl kapitalkostnader) på 20 kr/km. Sträckan Simrishamn Ystad är 40 km, vilket gör att varje enkeltur kostar 800 kr. Om vi antar 6 dubbelturer måndag fredag blir kostnaden 250 dagar/ år x 12 turer/dag x 800 kr/tur = 2,4 Mkr/år. Antag att merresandet täcker 30% av bruttokostnaden, vilket torde vara rimligt i detta fall (stor andel månadskortsresenärer). Då krävs en ökad skattefinansiering med 1,7 Mkr/år. Med andra ord handlar det om 1½ 2 Mkr/år. 3 Den ekonomiska kalkylen för en snabbuss är inte helt okomplicerad, då den konkurrerar med tåget. Här ligger förklaringen till den nuvarande bussens långa körtid den täcker in områden som ligger långt från järnvägen. Steg 2: Två mötesspår Två mötesspår kostar ungefär 120 Mkr. 120 Mkr motsvarar ca kr per invånare i de tre kommunerna. Medelinkomsten i de tre kommunerna är ca kr, vilket innebär att varje förvärvsarbetande betalar ca kr i kommunalskatt. För att finansiera två mötesspår rakt av krävs alltså skatteintäkter från ca förvärvsarbetande under ett år. Alternativt krävs det skatteintäkter från ca 240 invånare under 10 års tid. 4 Ett alternativt sätt att betrakta finansieringen är att om det flyttar in 46 förvärvsarbetande per år till sydöstra Skåne i tio år som en följd av mötesspåret så är hela investeringen betald. 5 Det finns naturligtvis andra sätt för kommunerna att (del-)finansiera investeringen, t ex genom markförsäljning (efter värdeökning) eller avkastning från kommunala bolag och/eller försäljning av de samma. Om man tar genomsnittet för åren har samtliga kommuner gått med överskott: Tabell 4 Genomsnittligt årligt överskott för kommunerna under åren Simrishamn Tomelilla Ystad 18 miljoner kronor 39 miljoner kronor 14 miljoner kronor Givetvis är det orealistiskt att lägga hela kommunens överskott på ett enskilt projekt. Men givet att projektet har en avskrivningstid på närmare 30 år och att dagens realräntor är låga borde det inte vara några problem att låna till spåren. Det finns många önskemål om att öka kollektivtrafiken, men förhoppningen är att Skånetrafiken kan vara beredd att öka turtätheten som svar på en kommunal/regional investering i mötesspår. Chansen att få Region Skåne eller Trafikverket att medfinansiera har inte undersökts. 3 Uppgifter från chefsstrateg Mats Améen, Skånetrafiken 4 Antas 4 % real ränta. 5 Antas 4 % real ränta.

9 Handelskammarens rapport nr Har vi råd att inte bygga ut? Ett annat sätt att betrakta frågan är denna: har kommunerna råd att inte genomföra investeringen? Samtliga kommuner nämner i sina årsredovisningar bristen på inflyttning och den allt äldre befolkningen. Under 2009 minskade Simrishamns kommun, medan Ystad och Tomelilla ökade med ett knappt hundratal. I samtliga kommuner dog det fler än vad det föddes barn. Förbättrade kommunikationer borde vara viktigt för att kunna öka inflyttningen. Plastal i Simrishamn tillverkar plastkomponenter till framför allt fordonsindustrin. Företaget har ca 190 anställda som bor i någon av de tre kommunerna. Genom att bygga mötesspår underlättas Plastals kompetensförsörjning och sannolikheten ökar för att företaget skall kunna fortsätta vara kvar och utvecklas i sydöstra Skåne. Skatteintäkterna från de 190 anställda har betalat de båda mötesspåren efter 14 år. Om man antar att hälften lever med en partner, som också betalar skatt i regionen, är investeringen betald efter åtta år. Det skall tilläggas att ovanstående inte tar hänsyn till olika dynamiska effekter av en regionförstoring. I princip alla faktorer av betydelse för regional tillväxt gynnas när det blir enklare att träffa fler människor. Figur 3 Bättre kommunikationer ger regionförstoring, vilket har en rad positiva effekter. Källa: Handelskammaren: Tillväxt på spåren med Sydtrafiken, 2010 När regionen blir större så ökar underlaget för företagen. Därmed skapas en efterfrågan på mer specialiserade varor och tjänster. Finns det en efterfrågan så etableras företag för att möta den. Därför ökar antalet branscher med regionstorleken. Även inom befintliga branscher händer det saker. I en större region finns det fler aktörer inom samma bransch. Konkurrensen blir större, vilket gagnar invånarna och ökar produktiviteten i regionen. Den större arbetsmarknaden gör att utbud och efterfrågan kan matchas bättre. Därför blir sysselsättningen högre i en större region. Och eftersom vår hälsa har ett direkt samband med i vilken utsträckning vi har ett arbete, så minskar ohälsan med regionstorleken. Även nyföretagandet gynnas. I dag är åtta av tio nya företag tjänsteföretag. De är beroende av tillgång till dels kvalificerad personal, dels kunder. Det finns fler av dessa i en större region. Riskerna med att starta ett företag blir mindre än i en liten region, där sårbarheten är högre. I en större region blir det även enklare att upprätthålla en god offentlig service, eftersom skatteunderlaget är större. Det skapar i sin tur en positiv spiral som attraherar fler människor.

10 10 Handelskammarens rapport nr När kan det vara klart? En expressbuss mellan Simrishamn och Ystad kan etableras relativt snabbt efter att de berörda aktörerna har kommit överens. Det handlar sannolikt om några månaders tid. De båda mötesspåren i höjd med Gärsnäs respektive Köpingebro är något mer komplicerade. Även om de har funnits med i plandiskussioner under lång tid 6 finns ingen mark reserverad i kommunernas översiktsplaner. 7 I Gärsnäs finns det goda möjligheter att placera ett mötesspår väster alternativt öster om samhället eller, inte minst intressant, sannolikt även kring stationsläget. 8 Ystads kommun har för avsikt att bygga ut Köpingebro med ca 750 bostäder fram till Ett mötesspår kan placeras sydväst om samhället, med mer eller mindre direkt koppling till nuvarande stationsläge. 9 Den absolut dominerande markägaren som berörs är Försvarsmakten. För att planera mötesspåren krävs en förstudie. Om denna visar behov av att studera alternativa sträckningar krävs också en järnvägsutredning. Järnvägsplanen fastställs av Trafikverket och kan överklagas till regeringen. Om kommunen skall ta fram en detaljplan kan tiden till fastställande grovt uppskattas till ett år. Då är eventuella överklaganden inte inräknade. Överklaganden kan ske först till Länsstyrelsen och därefter till regeringen. Detta kan fördröja processen med upp till ca ett år. För att spara tid kan projekteringen påbörjas parallellt, naturligtvis innebärande ett visst risktagande. Sammantaget bedöms Trafikverkets planering samt eventuella överklaganden vara gränssättande för när bygget kan påbörjas. Om kommunal detaljplan behövs kan denna tas fram parallellt med järnvägsplanen. I dialogen med Trafikverket kan det fastställas hur lång tid planskedet bedöms ta. 6 Se t ex Ystads Allehanda: Skånetrafiken vill bygga ut Simrishamnsbanan, ystadsallehanda.se/simrishamn/article646250/skaringnetrafiken-vill-bygga-ut-simrishamnsbanan.html 7 Ystads kommun: Översiktsplan 2005, respektive Simrishamns kommun: Översiktsplan Simrishamns kommun, Preliminär bedömning av samhällsbyggnadschef Anna Thott och planarkitekt Eva Ferlinger, Simrishamns kommun, Preliminär bedömning av planchef Anna Möller, Ystads kommun,

11 Handelskammarens rapport nr Sydsvenska Industri- och Handelskammarens rapportserie Rapporterna finns att hämta i PDF-format på De kan också beställas på tel Nr Nr Nr Nr Nr Diversity management affärsnytta med mångfald Ur askan i? Flygstoppets påverkan på företagen Näringslivets Öresundsindex Fossiloberoende fordonssektor 2030 så kan biogasen hjälpa till Tillväxt på spåren med Sydtrafiken Nr Studieavgifter en framtidsfråga som kommer allt närmare Nr Leverantörsrelationer så funkar de Nr Ett elnät i väntan Hur en effektivare tillståndsprocess kan spara ekonomi och miljö Nr Fjärrvärme idag och i framtiden från ett lokalt till ett regionalt perspektiv för att gynna miljön och plånboken Nr Är Sverige attraktivt? Utländsk kvalificerad arbetskrafts syn på Sverige som land att arbeta och bo i. Nr Högskolerankingen 2009 Nr Sätt lärarna i första klass En rapport om skolan, löner och resultat Nr Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt Nr Näringslivets Öresundsindex 2008 Nr Regionförstoring för tillväxt och jobb Nr Omvärldsanalys 2008 Nr Högskolerankingen 2008 Nr Historien om Lisa Nr Näringslivets Öresundsfakta 2007 Nr Den nya regionalekonomiska teorin och K-samhällets framväxt Nr Kronoberg världen tur och retur Nr Högskolerankingen 2007 Nr Företag som heter Öresund Nr Nr Nr Nr Nr Nr Plats för produktion Emmaboda flygplats realism eller luftslott? En översiktlig studie Effektiva svenska regioner Att vilja men hindras invånarnas inställning till Öresundsregionen European Spallation Source (ESS) En möjlighet för Sverige! Den svenska skolan enligt internationella studier

12 Handelskammarens rapport nr Ett närmare sydöstra Skåne Ett närmare sydöstra Skåne handlar om två saker. Genom att knyta Ystad, Simrishamn och Tomelilla närmare varandra underlättar man arbetspendling och minskar sårbarheten. Samtidigt behöver tillgängligheten till västra Skåne och Köpenhamn utvecklas. I dag är det bara Ystad som har tillräckligt bra kommunikationer med Malmö, medan restiden till Lund är för lång. Som boende i Simrishamn når du varken Lund eller Malmö inom en timme och åker du tåg är turtätheten för låg och systemet alltför sårbart. I Tomelilla är kollektivtrafiken knappt ett alternativ för att resa till Malmö/Lund. Restiderna mellan Simrishamn, Tomelilla och Ystad fungerar generellt bra, men bussen Simrishamn Ystad tar för lång tid och Österlenbanan är alldeles för sårbar. Tåget mellan Simrishamn och Ystad bör kompletteras med en snabbuss under högtrafik. Österlenbanan kräver två mötesspår. Åtgärderna skulle reducera sårbarheten på Österlenbanan och möjliggöra halvtimmestrafik inom sydöstra Skåne samt till och från Malmö. Om utbyggnaden av mötesspår bidrar till att det flyttar in 46 förvärvsarbetande per år till sydöstra Skåne i tio år så är hela investeringen betald. Handelskammaren är en privat organisation som arbetar i sydsvenska företags intresse. Vi påverkar företagens villkor genom bland annat utveckling av infrastruktur och utbildningssystem. Vi stöder affärer genom service inom internationell handel och olika utbildningar. Vi sammanför företag i olika nätverk och på våra många möten. Handelskammaren har drygt medlemsföretag och finns i Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronobergs och södra Halland län. Handelskammarens avdelning för analys arbetar med frågor som rör Sydsveriges affärsklimat och långsiktiga utveckling. En del av det material som produceras på avdelningen publiceras i Handelskammarens rapportserie. Syftet är att göra analyser och fakta tillgängliga för en bredare publik. Fler rapporter finns på Sydsvenska Industri- och Handelskammaren Malmö Halmstad Helsingborg Kalmar Karlskrona Kristianstad Växjö

SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ. Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500

SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ. Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500 SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500 Vi är många som vill förbättra infrastrukturen i sydöstra Skåne! Vi är så här många som pendlar ut: 14 435

Läs mer

Motor för tillväxt. Handelskammarens agenda för södra Skåne

Motor för tillväxt. Handelskammarens agenda för södra Skåne Motor för tillväxt Handelskammarens agenda för södra Skåne 2 Handelskammaren speglar företagen och är en naturlig partner för utveckling Vår agenda i korthet Södra Skåne är en del av Nordens största region

Läs mer

Handelskammarens rapport nr 2.2009. Leverantörsrelationer så funkar de

Handelskammarens rapport nr 2.2009. Leverantörsrelationer så funkar de Leverantörsrelationer så funkar de 2 Handelskammarens rapport nr 2.2009 3 Förord Relationen till leverantörer och inköparens roll förändras i en dynamisk omvärld. Internationaliseringen ökar möjligheterna

Läs mer

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken 109 000 invånare i kommunen (12:a i landet efter folkmängd) tillväxt i befolkning ca 1% per år tillväxt i arbetsplatser ca 2% per år (5 nya jobb varje arbetsdag)

Läs mer

Simrishamnsbanan med på banan

Simrishamnsbanan med på banan Utvecklingsplan Simrishamnsbanan med på banan Sammanfattning av rapport från februari 2010 Gemensamt initiativ Kommunal samverkan för ett genomförande En stråkplanering med en livskvalitativ samhällsbyggnad

Läs mer

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Hässleholm höghastighetstågstation - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Höghastighetstågstation i Hässleholm En ny stambana för höghastighetståg planeras Stockholm Göteborg/Malmö. Sträckningen

Läs mer

I topp för att stanna. Handelskammarens agenda för Halland

I topp för att stanna. Handelskammarens agenda för Halland I topp för att stanna Handelskammarens agenda för Halland 2 I topp för att stanna Handelskammarens agenda för Halland Vision Halland ligger i topp i Sverige när det gäller tillväxt. För att stanna kvar

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

STRASKÅNENEViViLLFÖRBÄTTRAiNFRASTRUKT. infrastrukturenisyddöstraskåneöstra. ÄTTiViLLFÖRBÄTTRARAiNFRASTRUKTURENiS. RBÄTTRAiNFRASTRUKTURENiSYDÖSTRASKÅNE

STRASKÅNENEViViLLFÖRBÄTTRAiNFRASTRUKT. infrastrukturenisyddöstraskåneöstra. ÄTTiViLLFÖRBÄTTRARAiNFRASTRUKTURENiS. RBÄTTRAiNFRASTRUKTURENiSYDÖSTRASKÅNE NEViViLLFÖRBÄTTRAiNFRASTRUKTURENiSYD STRASKÅNENEViViLLFÖRBÄTTRAiNFRASTRUKT AViViLLFÖRBÄTTRAiNFRASTRUKTURENiSYDÖS LLFÖRBÄTTRAiNFRASTRUKTURENiSYDÖSTRA ÄTTiViLLFÖRBÄTTRARAiNFRASTRUKTURENiS ivillförbättrainfrastrukturenisydöstr

Läs mer

Marknadsöppningsdagen 2012: Öresundstågstrafikförsöket måluppfyllelse & samhällsekonomiska effekter

Marknadsöppningsdagen 2012: Öresundstågstrafikförsöket måluppfyllelse & samhällsekonomiska effekter Marknadsöppningsdagen 2012: Öresundstågstrafikförsöket måluppfyllelse & samhällsekonomiska effekter AB Stelacon 2012-11-21 Agenda Stelacons uppdrag Måluppfyllelse med försöket Samhällsekonomiska effekter

Läs mer

Sverigeförhandlingen och Nya höghastighetsbanor i Södra Sverige

Sverigeförhandlingen och Nya höghastighetsbanor i Södra Sverige Sverigeförhandlingen och Nya höghastighetsbanor i Södra Sverige ex på framtida station i Sverige? TMALL 0141 Presentation v 1.0 Trafikverket Region Syd Peter Uneklint 2015-02-18 Vad händer och sker nu

Läs mer

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft 9 januari 2008 Transportforum 08-790 83 79 Session 4 1 Varför Gröna tåget? Tågresandet ökar nya attraktiva tåg behövs Kortare restider är lönsamt och

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn Alvesta Växjö För en bättre regional utveckling SYDOSTLÄNKEN Älmhult Hökön y Lönsboda Vilshult Olofström K Kristianstad Bromölla Sölvesborg Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn med

Läs mer

Tog og vei ga regionvekst i en fei!

Tog og vei ga regionvekst i en fei! Tog og vei ga regionvekst i en fei! Historien om to byer I to land - Öresundsbron 3 september 2015 av Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet Skapar broar och tunnlar nya regioner? NEJ ofta är förhoppningarna

Läs mer

Busstrafiken i Trelleborg 2014 07 08. Plan för busstrafiken i samband med ny Pågatågstrafik från december 2015

Busstrafiken i Trelleborg 2014 07 08. Plan för busstrafiken i samband med ny Pågatågstrafik från december 2015 Busstrafiken i Trelleborg 2014 07 08 Plan för busstrafiken i samband med ny Pågatågstrafik från december 2015 Busstrafiken i Trelleborg 2 Innehåll Dagens trafik: 3 6 Ny tågtrafik: 7 9 Regionbuss: 10 27

Läs mer

Låt oss få veta vad du tycker!

Låt oss få veta vad du tycker! Låt oss få veta vad du tycker! Banverket planerar för mötesspår och dubbelspår på vissa sträckor av järnvägen mellan Södertälje, Strängnäs och Eskilstuna Svealandsbanan, som bland annat går mellan Södertälje-Eskilstuna,

Läs mer

Simrishamnsbanan. - på räls mot en hållbar framtid. Från hamn till hamn

Simrishamnsbanan. - på räls mot en hållbar framtid. Från hamn till hamn Simrishamnsbanan - på räls mot en hållbar framtid Från hamn till hamn Köpenhamn 96 min» 39 min Malmö 57 min Staffanstorp 47 min Dalby 41 min Veberöd 35 min Sjöbo 27 min Tomelilla 14 min Simrishamn 0 min

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö 2 2014-04-22 Det är det här det handlar om! Beställning från Näringsdepartementet Beställning: PM 2014-01-08 från Näringsdepartementet, Transportenheten Ett

Läs mer

Sätt fart på Sverige

Sätt fart på Sverige Sätt fart på Sverige Länsstyrelser vill investera mer Rapport från 6F fackförbund i samverkan juni 2015 Länsstyrelser ger regeringen underkänt Sveriges länsstyrelser är eniga. Regeringens satsningar på

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 Kommunförbundet Skåne, 2012-09-03 Christian Lindell christian.lindell@skane.se 040-675 34 12 Upplägg Bakgrund Utvecklingen i storstadsregionerna

Läs mer

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004 Beställningscentralerna Behöver du anlita taxifordon för din sjukresa, måste du alltid beställa denna genom beställningscentralen i ditt distrikt: Bor du i (kommun): Burlöv, Lomma, Lund, Kävlinge, Staffanstorp,

Läs mer

Höghastighetståg igenom landskapet

Höghastighetståg igenom landskapet SMÅLANDSPOSTEN 2015-03-13 Sida 8-9 Författare: BOSSE VIKINGSON, FILIP SJÖFORS Höghastighetståg igenom landskapet Med en rasande hastighet, 320 kilometer i timmen, kommer tågen att kunna susa förbi. Genom

Läs mer

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Båstad Skälderviken Olofström Örkeljunga Ängelholm Stensnäs E4 Hässleholm Fjälkinge E22 Hörby N Kristianstad Karlshamn Helsingborg Fogdarp Sätaröd Gårdstånga

Läs mer

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Halmstad16 december 2011 -Biogas Syd är ett regionalt samverkansorganisation för biogasintressenter i södra Sverige - Biogas Syd

Läs mer

Den nya kartan. Handelskammarens agenda för Kalmar län

Den nya kartan. Handelskammarens agenda för Kalmar län Den nya kartan Handelskammarens agenda för län Strupö i Oskarshamns kommun. Foto: Lars Olofsson 2 Vision län behöver en ny karta. Genom att samarbeta över gränserna och utveckla kommunikationerna kan länet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-10.15 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Patrik Engström (S) Johan Thomasson (M) Lis Linnberg (FP) Anita Tärneborg

Läs mer

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET VI BYGGER 16 NYA STATIONER I SKÅNE OCH SMÅLAND så att fler kan ta tåget till arbete, skola och fritid PROJEKT PÅGATÅG NORDOST OCH KRÖSATÅG Kommer du också att ta tåget? NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

Läs mer

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken 105 000 invånare i kommunen (12:a i landet efter folkmängd) tillväxt i befolkning ca 1% per år tillväxt i arbetsplatser ca 2% per år (5 nya jobb varje arbetsdag)

Läs mer

Genomförandeavtal och avsiktsförklaring för Kattegattleden

Genomförandeavtal och avsiktsförklaring för Kattegattleden 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 03-19 RH08288 Jeanette Larsson, Avdelningschef Avdelning Infrastruktur 0722-44 79 87 REGIONSTYRELSEN Genomförandeavtal och avsiktsförklaring

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor

Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor NLC En politiskt oberoende ideell förening för näringslivet i Lysekil Samarbete med kommunen Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor Ledstjärna: Den positiva attityden! Tillsammans kan vi! NLC anser

Läs mer

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Representanter från partierna var: Sjöbopartiet: Roger Karlsson och Carina Jönsson Moderaterna: Kent-Ivan Andersson (ordförande

Läs mer

Vi vill öppna nya möjligheter. - Tågtrafik på Markarydsbanan

Vi vill öppna nya möjligheter. - Tågtrafik på Markarydsbanan Vi vill öppna nya möjligheter - Tågtrafik på Markarydsbanan november 2011 Det handlar om mer än att bara resa från Halmstad till Markaryd! Vi ser oss politiker som möjliggörare. Vi vill göra människors

Läs mer

Nära till tillväxt. Handelskammarens agenda för nordöstra Skåne

Nära till tillväxt. Handelskammarens agenda för nordöstra Skåne Nära till tillväxt Handelskammarens agenda för nordöstra Skåne Nära till tillväxt Handelskammarens agenda Vision Nordöstra Skåne kan skapa tillväxt genom att bli en del av en gemensam skånsk och sydsven

Läs mer

Minusjobben. 20 000 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken

Minusjobben. 20 000 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken Minusjobben 2 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken En analys av de växande mörkertalen i officiell svensk statistik om gränsregioner Inledande sammanfattning Vissa använder

Läs mer

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31 Rapport Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter Stockholms Handelskammare -- Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten, - år, på de orter som har flygförbindelse med Bromma

Läs mer

Regionförstoring för tillväxt och jobb

Regionförstoring för tillväxt och jobb Regionförstoring för tillväxt och jobb Professor Åke E Andersson, Internationella Handelshögskolan i Jönköping Augusti 2008 2 Handelskammarens rapport nr 3.2008 3 Förord Ju större regioner, desto bättre

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-07-02 Sverigebygget: Fler jobb och mer tillväxt, höghastighetståg och 100 000 nya bostäder Alliansen

Läs mer

Vi älskar kollektivtrafiken!

Vi älskar kollektivtrafiken! Vi älskar kollektivtrafiken! Varför en skattefinansierad kollektivtrafik? En förutsättning för en ökad tillväxt och utveckling i Västra Götaland är att människor kan bo bra och lätt ta sig till och från

Läs mer

Bjuvs kommun. Grupp 10. Anna Andersson. Jenny Ekberg. Anders Fex. Marianne Lindkvist

Bjuvs kommun. Grupp 10. Anna Andersson. Jenny Ekberg. Anders Fex. Marianne Lindkvist Bjuvs kommun Grupp 10. Anna Andersson Jenny Ekberg Anders Fex Marianne Lindkvist Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Demografi... 4 Fördelning av yrken inom kommunen... 4 Inkomst...

Läs mer

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder Sverigebygget 150 000 100 000 nya bostäder Nya Moderaterna vill nå 150 000 nya bostäder Nya Moderaterna presenterar i dag ytterligare åtgärder för mer och snabbare bostadsbyggande. Vi vill öka tillgången

Läs mer

Hur löser vi framtidens krav på hållbara transporter Hur bygger vi det framtida Västsverige? Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren

Hur löser vi framtidens krav på hållbara transporter Hur bygger vi det framtida Västsverige? Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren Hur löser vi framtidens krav på hållbara transporter Hur bygger vi det framtida Västsverige? Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren Regionförstoring 1970-2011 LA Stockholm LA Göteborg Geografisk

Läs mer

BättRe liv i Skåne Skåne. Region Skåne

BättRe liv i Skåne Skåne. Region Skåne Bättre liv i Skåne Bättre liv i Skåne Grafisk formgivning: Annelie Christensen, Enheten för kommunikation, Region Skåne Fotograf: Kasper Dudzik, Ingram, Dan Ljungsvik, Håkan Sandbring Tryck: AM-Tryck &

Läs mer

Stationens roll för lokal och regional utveckling. Christer Ljungberg, Trivector AB

Stationens roll för lokal och regional utveckling. Christer Ljungberg, Trivector AB Stationens roll för lokal och regional utveckling Christer Ljungberg, Trivector AB Station centralt eller externt? Uppdrag till Trivector att studera: Vad betyder det för: Resandet Staden Regionen? Jämförelse

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Westanders Stora valenkät 2014

Westanders Stora valenkät 2014 Westanders Stora valenkät 1 Urvalet av 5 riksdagskandidater baseras på opinionsläget (Ekots sammanvägning av alla opinionsmätningar) under våren för att identifiera de dryga 5 riksdagskandidater med störst

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

Projekt Göteborg-Borås. Stefan Paterson Projektledare Bollebygd-Borås. Film om projektet

Projekt Göteborg-Borås. Stefan Paterson Projektledare Bollebygd-Borås. Film om projektet Projekt Göteborg-Borås Stefan Paterson Projektledare Bollebygd-Borås Sex mil dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Västsveriges två största städer. Film om projektet VAR: Göteborg Borås VAD: 6 mil dubbelspårig

Läs mer

Västsvenska paketet med Västlänken och trängselskatt. Claes Westberg Trafikingenjör

Västsvenska paketet med Västlänken och trängselskatt. Claes Westberg Trafikingenjör Västsvenska paketet med Västlänken och trängselskatt Claes Westberg Trafikingenjör Västsvenska paketet Västlänken Marieholmstunneln Delfinansiering av nya Hisingsbron Kollektivtrafikbefrämjande åtgärder

Läs mer

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Västsvenska infrastrukturpaketet För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Innehållsförteckning FÖR JOBB OCH UTVECKLING I GÖTEBORGSOMRÅDET 3 Göteborgsregionen - Västra Götalands motor 3 BAKGRUND OM VÄSTSVENSKA

Läs mer

Handlingsplan för verksamheten 2015

Handlingsplan för verksamheten 2015 Handlingsplan för verksamheten 2015 Beslutad av Fullmäktige 27 november 2014 Innehåll Vision 2012-2015... 3 Aktuell omvärldsanalys... 4 Kompetens och kunskap... 5 Kommunikationer och infrastruktur... 7

Läs mer

Den gränslösa regionen. vision för Sydsverige

Den gränslösa regionen. vision för Sydsverige Den gränslösa regionen vision för Sydsverige Foto: Urszula Striner Vi gör Sydsverige till en bättre plats för företagen Sydsvenska Industri- och Handelskammaren är en fristående och privat näringslivsorganisation

Läs mer

Handelskammaren gör skillnad. med sydsvensk utveckling i fokus

Handelskammaren gör skillnad. med sydsvensk utveckling i fokus Handelskammaren gör skillnad med sydsvensk utveckling i fokus I sydsvenska företags intresse Handelskammaren är en privat organisation som arbetar i sydsvenska företags intresse. Vi påverkar företagens

Läs mer

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan!

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011 Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Snabba fakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret ligger i Borlänge Regionkontor

Läs mer

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06 Helena Lund Sweco Eurofutures 2013-02-06 1 Vårt uppdrag Analys av kommunens näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning med prognos till 2030. Statistisk analys i kombination med kvalitativa intervjuer.

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Företagens Kronoberg

Företagens Kronoberg Företagens Kronoberg Handelskammarens agenda Tillsammans gör vi Kronoberg till en bättre plats för företagen, till en region där människor och företag kan växa och utvecklas. Detta kräver att näringslivet

Läs mer

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april Nyhetsbrevet Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun Nr 3/2014 Glad påsk! Frukostmöte 16 maj Reservera redan nu fredag 16 maj för nästa frukostmöte för företagare! Frukostmötet blir denna gång tillsammans

Läs mer

Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell

Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell Projektgruppen för nytt aktieägaravtal 2008-01-25 Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell För att ge ett underlag för en bedömning av för- och nackdelar med alternativa ägarstrukturer;

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård.

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård. MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013 Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40 Plats Västerlanda bygdegård Moderator Maria Wramsten Willmar Medverkande från kommunen Antal besökare

Läs mer

Bohusbanan Uddevalla Strömstad Busstrafik eller utvecklad tågtrafik? 7 juni 2007. Oskar Fröidh. Avd. för trafik och logistik, KTH. oskar@infra.kth.

Bohusbanan Uddevalla Strömstad Busstrafik eller utvecklad tågtrafik? 7 juni 2007. Oskar Fröidh. Avd. för trafik och logistik, KTH. oskar@infra.kth. Bohusbanan Uddevalla Strömstad Busstrafik eller utvecklad tågtrafik? Oskar Fröidh Avd. för trafik och logistik, KTH oskar@infra.kth.se 7 juni 2007 1 Regional integration Regionförstoring Pågående process

Läs mer

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion Umeå LA + Ö-vik LA = Botniaregionen? (o) sant Båda städerna är idag självständiga centra i var sin arbetsmarknadsregion De måste bli mer beroende av

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Utredning om järnvägsförbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn

Utredning om järnvägsförbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn Utredning om järnvägsförbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn Maj 2013 1 PM 2013-05-07 angående möjlig spårförbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn Bakgrund I en pm daterad 2012-09-17 beskrevs två

Läs mer

VI BRINNER FÖR BLEKINGE

VI BRINNER FÖR BLEKINGE VI BRINNER FÖR BLEKINGE KRAFT ATT VILJA. TILLSAMMANS ÄR DET MÖJLIGT. Det är vår uppgift att inspirera, skapa tillfällen att mötas och stärka Blekinge i Sverige och Europa. Vårt uppdrag är att arbeta för

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

Res över dagen ny tillgänglighet i STRING-korridoren

Res över dagen ny tillgänglighet i STRING-korridoren Res över dagen ny tillgänglighet i STRING-korridoren SE I korridoren Öresund-Hamburg förbättras år 2021 radikalt möjligheterna till affärsresor och pendling, både med bil och tåg. I projektet Green STRING

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

Remiss kapacitetsutredning Trafikverket

Remiss kapacitetsutredning Trafikverket Handläggare Datum Diarienummer Anna Ekman 2012-03-22 KS 2012/0261 0480-45 01 24 Kommunstyrelsens arbetsutskott Remiss kapacitetsutredning Trafikverket Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Närmast i Norden. Handelskammarens agenda för nordvästra Skåne

Närmast i Norden. Handelskammarens agenda för nordvästra Skåne Närmast i Norden Handelskammarens agenda för nordvästra Skåne 2 Närmast i Norden Handelskammarens agenda för nordvästra Skåne Vision Nordvästra Skåne ska vara Nordens närmaste region. Fast förbunden i

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Handelskammarens rapport nr 1.2009. Studieavgifter en framtidsfråga som kommer allt närmare

Handelskammarens rapport nr 1.2009. Studieavgifter en framtidsfråga som kommer allt närmare Studieavgifter en framtidsfråga som kommer allt närmare 2 Handelskammarens rapport nr 1.2009 3 Förord Det finns ett antal högskolefrågor som av någon anledning anses för kontroversiella för den svenska

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista 1 av 78 Tomelilla kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Onsdagen den 22 januari 2014, kl. 08.30 Plats: Äppelkriget, kommunhuset i Tomelilla Kallelse med föredragningslista

Läs mer

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen Detaljplan för Hossaberget Detaljplan för Hossaberget Beställare: Partille kommun 433 82 Partille Beställarens representant: Erika von Geijer Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

- En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse -

- En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse - - En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse - Vår uppgift Ägardirektiv Tillsammans med ägaren, regionen och näringslivet utveckla, driva och förvalta Kalmar flygplats. Kalmar Airport skall utveckla

Läs mer

Två år med ROT och RUT

Två år med ROT och RUT Augusti 2010 Två år med ROT och RUT Innehåll Sammanfattning... 3 Fler jobb och företag med ROT och RUT... 4 Minst 18 000 nya jobb... 4 Nya jobb per län... 6 Minskat svartarbete... 9 Plus för statsbudgeten...

Läs mer

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län Generationsväxlingen arbetskraftens förändring per län Text och underlag: Bo Gustavsson, Torbjörn Israelsson, Bitte Lyrén, Marwin Nilsson, Peter Nofors, Anders Pekkari och Tord Strannefors. Redigering:

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Onsdagen den 12 maj 2010, kl 08.00 (OBS tiden!) Rådhusets lilla sessionssal

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Onsdagen den 12 maj 2010, kl 08.00 (OBS tiden!) Rådhusets lilla sessionssal Kommunledningskontoret 1 (7) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Tid och plats Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Onsdagen den 12 maj 2010, kl 08.00 (OBS

Läs mer

Nio argument för kollektivtrafikens samhällsnytta

Nio argument för kollektivtrafikens samhällsnytta 9 Nio argument för kollektivtrafikens samhällsnytta FÖR VÅRA BESLUTSFATTARE har den välbekanta trion skola, vård och omsorg närmast blivit ett mantra. Själva tycker vi att det saknas ett ord kollektivtrafik.

Läs mer

Pensioner och deltidsarbete

Pensioner och deltidsarbete Pensioner och deltidsarbete Innehåll sid 3 sid 4 sid 5 sid 6 sid 7 sid 10 sid 11 sid 12 Inledning Deltidsarbetets omfattning Deltidsarbetete per sektor Deltidsarbete per avtalsområde Regionala skillnader

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget: 20 000 nya studentbostäder Sedan 2006 har över en kvarts miljon fler människor fått ett jobb att gå till. Det här är bara början. Vi

Läs mer

Kostnadsbilden för biogas i kollektivtrafiken Varför skiljer det mellan regioner? Sara Anderson, 2050 AB

Kostnadsbilden för biogas i kollektivtrafiken Varför skiljer det mellan regioner? Sara Anderson, 2050 AB Kostnadsbilden för biogas i kollektivtrafiken Varför skiljer det mellan regioner? Sara Anderson, 2050 AB Innehåll Syfte Bakgrund Metod Resultat Påverkansfaktorer Slutsatser Diskussion Syfte Syftet med

Läs mer

Riktlinjer för trafik-och stadsplanering

Riktlinjer för trafik-och stadsplanering Talare: Ida Paunonen 1 Riktlinjer för trafik-och stadsplanering 2 DAGENS PRESENTATION BAKOMLIGGANDE STUDIER LATHUND TÄTHETSMÅTT FÖR EFFEKTIV KOLLEKTVITRAFIK DEL 1 ANALYS AV BEFOLKNINGSTÄTHET DEL 2 ILLUSTRERAD

Läs mer

Politiker: Peter Egardt (S), Kjell Tenn, Nils-Åke Norman (M), Alli Qvicker (MP), Östen Sjögren (KL), Tomas Wiklund (KD)

Politiker: Peter Egardt (S), Kjell Tenn, Nils-Åke Norman (M), Alli Qvicker (MP), Östen Sjögren (KL), Tomas Wiklund (KD) Anteckningar från samrådsmöte företagare och politiker Särna 2014-09-04 Politiker: Peter Egardt (S), Kjell Tenn, Nils-Åke Norman (M), Alli Qvicker (MP), Östen Sjögren (KL), Tomas Wiklund (KD) Moderatorer:

Läs mer

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Innehåll 1. Bakgrund 2. Amiralsstaden Vad är Amiralsstaden? Varför Amiralsstaden? Framgångsfaktorer Strategier Hot 3. Förslag till Förstudie 2013-08-19 Amiralsstaden

Läs mer

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Marint centrum i Simrishamn Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Simrishamn ett marint centrum Östersjön är ett av världens känsligaste hav, ett hav som står inför

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA 2014-06-24 Dnr 2014:1011 Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA Hur påverkas uttaget av arbetsgivaravgifter inom sektorn callcenter om de nedsatta avgifterna för unga slopas? Redovisning

Läs mer

Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet. Per Corshammar, Ramböll

Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet. Per Corshammar, Ramböll Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet Per Corshammar, Ramböll Transportkapacitet Ökad kapacitet leder till punktligare, säkrare och snabbare transporter till lägre kostnad

Läs mer

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad 1 (6) Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad Hela programmet finns på: http://www.framtidensgruvochmineral.se/program/ Rullande

Läs mer

Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9)

Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9) Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9) 2 (9) Sammanfattning Undersökningsföretaget SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen frågat ansvariga på 50 av de 100 största arbetsplatserna

Läs mer

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014 RAPPORT Attitydundersökning sbanan Trafikverket Projektnummer: TRV /56 Yta för bild TMALL Rapport generell v. Trafikverket Postadress: Trafikverket, 9 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon:

Läs mer

Bilaga 1 till Skellefteå 2030 - Utvecklingsstrategi

Bilaga 1 till Skellefteå 2030 - Utvecklingsstrategi Bilaga 1 Mått och uppföljning Skellefteå 2030 är en strategi som syftar till att göra vårt lokala samhälle starkare och mer attraktivt, och för att veta om utvecklingen går åt rätt håll måste den mätas.

Läs mer

Inspel till Sverigeförhandlingen

Inspel till Sverigeförhandlingen 01054 1(1) Datum Diarienummer 2015-10-01 RS 150348 Sverigeförhandlingen sverigeforhandlingen@regeringskansliet.se Inspel till Sverigeförhandlingen Region Halland lämnar, i samarbete med de halländska kommunerna,

Läs mer