Handelskammarens rapport nr Ett närmare sydöstra Skåne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handelskammarens rapport nr 1.2011. Ett närmare sydöstra Skåne"

Transkript

1 Handelskammarens rapport nr Ett närmare sydöstra Skåne

2 2 Handelskammarens rapport nr Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Hur nära är sydöstra Skåne i dag? 4 Analys av trafiksystemet 5 Förslag på åtgärder 7 Kostnad och finansiering 8 Har vi råd att inte bygga ut? 9 När kan det vara klart? 10

3 Handelskammarens rapport nr Sammanfattning I grunden handlar tillgänglighet om att skapa möjligheter. När tillgängligheten är hög kan människor bo och arbeta där de vill samt ha en rik fritid med upplevelser av både kultur och natur. För företagen handlar tillgänglighet om att komma närmare kunder och samarbetspartners samt att hitta den arbetskraft man behöver för att utvecklas. En av de viktigaste frågorna för Handelskammarens regionstyrelse för södra Skåne är därför att öka tillgängligheten i sydöstra delen av länet. Arbetet har regionstyrelsen valt att kalla Ett närmare sydöstra Skåne. Ett närmare sydöstra Skåne handlar om två saker. För det första, genom att knyta Ystad, Simrishamn och Tomelilla närmare varandra underlättar man arbetspendling och minskar regionens sårbarhet. Chanserna ökar att man kan få familjer att etablera sig i sydöstra Skåne inte bara pendla hit. För det andra behöver tillgängligheten till västra Skåne och Köpenhamn utvecklas. Öresundsregionens positiva effekter måste spridas i hela Skåne. I dag är det bara Ystad som har tillräckligt bra kommunikationer med Malmö, medan restiden till Lund är för lång. Från Tomelilla kan man pendla med bil till Lund på 50 min och till Malmö på 60 min, medan kollektivtrafiken tar drygt en timme som bäst. Som boende i Simrishamn når du varken Lund eller Malmö inom en timme och åker du tåg är turtätheten för låg och systemet alltför sårbart. Restiderna mellan Simrishamn, Tomelilla och Ystad fungerar generellt bra, men bussen Simrishamn Ystad tar för lång tid (1 h 06 min jämfört med 37 min med bil). Österlenbanan är alldeles för sårbar. Med enkelspår ger också mindre störningar allvarliga effekter. På lång sikt är Simrishamnsbanan nödvändig för att knyta samman södra Skåne. Men vi kan inte vänta på Simrishamnsbanan, vi måste vidta andra, snabbare åtgärder för att förbättra systemet redan nu. Vi föreslår följande steg: Steg 1. Komplettera tåget Simrishamn Ystad med en snabbuss under högtrafik. Restiden bör kunna hamna kring 45 minuter. En snabbuss bedöms kosta mellan 1,5 2 Mkr per år. Steg 2. Österlenbanan kräver två mötesspår för att kunna öka turtätheten till halvtimmes - trafik och reducera sårbarheten i systemet. Två mötesspår kostar ungefär 120 Mkr. De båda stegen skulle reducera sårbarheten på Österlenbanan och möjliggöra halvtimmestrafik i samtliga resrelationer mellan de tre kommunerna och till och från Malmö. Om utbyggnaden av mötesspår bidrar till att det flyttar in 46 förvärvsarbetande per år till sydöstra Skåne i tio år så är hela investeringen betald.

4 4 Handelskammarens rapport nr Hur nära är sydöstra Skåne i dag? I figur 1 illustreras dagens restider dels inom sydöstra Skåne, dels till västra Skåne och Kristianstad. Kr 1 h 14 min 1 h 29 min Lu Ma 1 h 09 min To 22 min Si 45 min 23 min 13 min 29 min Ys = busslinje = järnväg Figur 1 Restider inom samt till och från sydöstra Skåne. Källa: Skånetrafiken Turtätheten i systemet är över lag 30 minuter under högtrafik och 60 minuter under lågtrafik. Mellan Simrishamn och Ystad når man dock 30 min turtäthet tack vare en långsammare kompletteringsbuss som tar 1 h 05 min. Som bäst tar det ca 1,5 timmar mellan Simrishamn och Malmö. Mellan Tomelilla och Malmö är den kortaste restiden drygt en timme. Upprustningen och elektrifieringen av banan Ystad Tomelilla Simrishamn (Österlenbanan) har haft stor betydelse för resandet i regionen. Andelen av resandet på Österlenbanan som är genomresande mot Malmö är 43 %. För sex år sedan, när den genomgående trafiken Simrishamn Malmö var ny, låg siffran på 32 %. 1 Det innebär alltså att den bättre banan har gjort det mer attraktivt att bo på Österlen och pendla till och från västkusten. Förbindelserna längs östkusten är viktiga, men i denna rapport fokuserar vi på att utveckla närheten inom sydöstra Skåne respektive till och från Malmö/Lund. 1 Uppgift från chefsstrateg Mats Améen, Skånetrafiken.

5 Handelskammarens rapport nr Analys av trafiksystemet Avgörande för ett närmare sydöstra Skåne är pendlingstiden, turtätheten och att systemet är robust, d v s klarar små förseningar utan stora följder. Nästan alla pendlingsresor är kortare än en timme enkel resa, vilket skulle kunna betecknas som den kritiska pendlingstiden. För att nå större volymer resenärer bör restiden komma ner kring ca 45 min (figur 2). Figur 2 Benägenheten att pendla sjunker med restiden. Källa: Andersson & Andersson: Samhällsekonomiska fördelar av en uppgradering av väg E22, E22 AB 2007 Järnvägen Ystad Simrishamn (Österlenbanan) har bara enkelspår och det saknas mötesspår. Därför är det bara möjligt med timmestrafik med tåg på sträckan Simrishamn Ystad. Ett lika stort problem är att enkelspåret gör att banan inte heller är robust, d v s att en liten försening ger stora konsekvenser i form av inställda tåg och/eller långvariga förseningar som följer med hela dagen. Med detta som bakgrund kan man fastställa bristerna i dagens system för att nå ett närmare sydöstra Skåne, dels till västkusten, dels inom regionen (tabell 1 och 2).

6 6 Handelskammarens rapport nr Tabell 1 Brister i dagens kommunikationer mellan sydöstra Skåne och västra Skåne. Källa: Skånetrafiken, Eniro Resa Restid (bästa) Turtäthet högtrafik Sårbarhet Restid med bil Ystad Malmö 45 min 30 min 41 min Ystad Lund 1 h 09 min 30 min 56 min Tomelilla Malmö 1 h 02 min 60 min + buss Hög 60 min Tomelilla Lund 1 h 06 min 60 min 50 min Simrishamn Malmö 1 h 29 min 60 min Hög 1 h 25 min Simrishamn Lund 1 h 35 min 60 min 1 h 16 min Tabell 1 ger följande slutsatser: 1. Det är bara Ystad som har tillräckligt bra kommunikationer med Malmö. 2. Restiden Ystad-Lund är svår att reducera ytterligare utan tåg, då bilresan tar 56 minuter. Direkttåg på 1 h 06 min i halvtimmestrafik kommer från mitten av augusti i år (2011). 3. Om man bor i Tomelilla kan man pendla med bil till Lund på 50 min och till Malmö på 60 min, medan kollektivtrafiken tar drygt en timme som bäst. 4. Som boende i Simrishamn når du varken Lund eller Malmö inom en timme och åker du järnväg är turtätheten för låg och systemet alltför sårbart. Lite förenklat kan man säga att tabell 1 sammanfattar varför det är nödvändigt med Simrishamnsbanan för att knyta ihop södra Skåne. Simrishamnsbanan skulle t ex göra att man kan resa mellan Simrishamn och Malmö på 55 min. 2 Tabell 2 Brister i dagens kommunikationer inom sydöstra Skåne. Resa Restid (bästa) Turtäthet högtrafik Sårbarhet Restid med bil Simrishamn Tomelilla 22 min 60 min + buss Hög 27 min Simrishamn Ystad 42 min X (bussen som kompletterar tåget har för lång restid) Hög Tomelilla Ystad 13 min 60 min + buss Ok m h a buss 37 min 21 min Tabell 2 ger följande slutsatser: 1. Restiderna mellan Simrishamn, Tomelilla och Ystad fungerar generellt bra, men bussen Simrishamn Ystad tar för lång tid (1 h 06 min jämfört med 37 min med bil). 2. Österlenbanan är för sårbar. Enkelspår är inte tillräckligt för att kunna hantera ens mindre störningar. 2 Vectura: Affärsplan Simrishamnsbanan, Simrishamnsbanan.com

7 Handelskammarens rapport nr Förslag på åtgärder På lång sikt är Simrishamnsbanan via Sjöbo nödvändig för att knyta samman södra Skåne. Flertalet bedömare anser dock att Simrishamnsbanan ligger minst tio år fram i tiden. Det innebär att vi måste vidta andra, snabbare åtgärder för att förbättra systemet redan nu. Steg 1. Komplettera tåget Simrishamn Ystad med en snabbuss under högtrafik. Restiden bör kunna hamna kring 45 minuter. Steg 2. Österlenbanan kräver två mötesspår för att kunna öka turtätheten och reducera sårbarheten i systemet. När detta är gjort ersätts snabbussen Simrishamn Ystad med tåg och turutbudet utökas från timmestrafik till halvtimmestrafik (i högtrafik). De båda stegen skulle åtgärda sårbarheten och möjliggöra halvtimmestrafik i samtliga relationer, med undantag för Lund Simrishamn/Tomelilla. I tabell 3 visas bristerna i trafiksystemet före respektive efter bygget av två mötesspår. Tabell 3 Med hjälp av två mötesspår på Österlenbanan åstadkoms ett betydligt mer attraktivt infrastruktursystem. Resa Turtäthet högtrafik Sårbarhet Ystad Malmö 30 min 30 min Ystad Lund 30 min 30 min Före Efter Före Efter Tomelilla Malmö 60 min + buss 30 min Hög Tomelilla Lund 60 min 60 min Simrishamn Malmö 60 min 30 min Hög Simrishamn Lund 60 min 60 min Simrishamn Tomelilla 60 min + buss 30 min Hög Simrishamn Ystad 60 min 30 min Hög Tomelilla Ystad 60 min + buss 30 min Ok m h a buss

8 8 Handelskammarens rapport nr Kostnad och finansiering Steg 1: Snabbuss Simrishamn Ystad När det gäller kostnaden för tillköp av busstrafik, så kan man utgå från en bruttokostnad (inkl kapitalkostnader) på 20 kr/km. Sträckan Simrishamn Ystad är 40 km, vilket gör att varje enkeltur kostar 800 kr. Om vi antar 6 dubbelturer måndag fredag blir kostnaden 250 dagar/ år x 12 turer/dag x 800 kr/tur = 2,4 Mkr/år. Antag att merresandet täcker 30% av bruttokostnaden, vilket torde vara rimligt i detta fall (stor andel månadskortsresenärer). Då krävs en ökad skattefinansiering med 1,7 Mkr/år. Med andra ord handlar det om 1½ 2 Mkr/år. 3 Den ekonomiska kalkylen för en snabbuss är inte helt okomplicerad, då den konkurrerar med tåget. Här ligger förklaringen till den nuvarande bussens långa körtid den täcker in områden som ligger långt från järnvägen. Steg 2: Två mötesspår Två mötesspår kostar ungefär 120 Mkr. 120 Mkr motsvarar ca kr per invånare i de tre kommunerna. Medelinkomsten i de tre kommunerna är ca kr, vilket innebär att varje förvärvsarbetande betalar ca kr i kommunalskatt. För att finansiera två mötesspår rakt av krävs alltså skatteintäkter från ca förvärvsarbetande under ett år. Alternativt krävs det skatteintäkter från ca 240 invånare under 10 års tid. 4 Ett alternativt sätt att betrakta finansieringen är att om det flyttar in 46 förvärvsarbetande per år till sydöstra Skåne i tio år som en följd av mötesspåret så är hela investeringen betald. 5 Det finns naturligtvis andra sätt för kommunerna att (del-)finansiera investeringen, t ex genom markförsäljning (efter värdeökning) eller avkastning från kommunala bolag och/eller försäljning av de samma. Om man tar genomsnittet för åren har samtliga kommuner gått med överskott: Tabell 4 Genomsnittligt årligt överskott för kommunerna under åren Simrishamn Tomelilla Ystad 18 miljoner kronor 39 miljoner kronor 14 miljoner kronor Givetvis är det orealistiskt att lägga hela kommunens överskott på ett enskilt projekt. Men givet att projektet har en avskrivningstid på närmare 30 år och att dagens realräntor är låga borde det inte vara några problem att låna till spåren. Det finns många önskemål om att öka kollektivtrafiken, men förhoppningen är att Skånetrafiken kan vara beredd att öka turtätheten som svar på en kommunal/regional investering i mötesspår. Chansen att få Region Skåne eller Trafikverket att medfinansiera har inte undersökts. 3 Uppgifter från chefsstrateg Mats Améen, Skånetrafiken 4 Antas 4 % real ränta. 5 Antas 4 % real ränta.

9 Handelskammarens rapport nr Har vi råd att inte bygga ut? Ett annat sätt att betrakta frågan är denna: har kommunerna råd att inte genomföra investeringen? Samtliga kommuner nämner i sina årsredovisningar bristen på inflyttning och den allt äldre befolkningen. Under 2009 minskade Simrishamns kommun, medan Ystad och Tomelilla ökade med ett knappt hundratal. I samtliga kommuner dog det fler än vad det föddes barn. Förbättrade kommunikationer borde vara viktigt för att kunna öka inflyttningen. Plastal i Simrishamn tillverkar plastkomponenter till framför allt fordonsindustrin. Företaget har ca 190 anställda som bor i någon av de tre kommunerna. Genom att bygga mötesspår underlättas Plastals kompetensförsörjning och sannolikheten ökar för att företaget skall kunna fortsätta vara kvar och utvecklas i sydöstra Skåne. Skatteintäkterna från de 190 anställda har betalat de båda mötesspåren efter 14 år. Om man antar att hälften lever med en partner, som också betalar skatt i regionen, är investeringen betald efter åtta år. Det skall tilläggas att ovanstående inte tar hänsyn till olika dynamiska effekter av en regionförstoring. I princip alla faktorer av betydelse för regional tillväxt gynnas när det blir enklare att träffa fler människor. Figur 3 Bättre kommunikationer ger regionförstoring, vilket har en rad positiva effekter. Källa: Handelskammaren: Tillväxt på spåren med Sydtrafiken, 2010 När regionen blir större så ökar underlaget för företagen. Därmed skapas en efterfrågan på mer specialiserade varor och tjänster. Finns det en efterfrågan så etableras företag för att möta den. Därför ökar antalet branscher med regionstorleken. Även inom befintliga branscher händer det saker. I en större region finns det fler aktörer inom samma bransch. Konkurrensen blir större, vilket gagnar invånarna och ökar produktiviteten i regionen. Den större arbetsmarknaden gör att utbud och efterfrågan kan matchas bättre. Därför blir sysselsättningen högre i en större region. Och eftersom vår hälsa har ett direkt samband med i vilken utsträckning vi har ett arbete, så minskar ohälsan med regionstorleken. Även nyföretagandet gynnas. I dag är åtta av tio nya företag tjänsteföretag. De är beroende av tillgång till dels kvalificerad personal, dels kunder. Det finns fler av dessa i en större region. Riskerna med att starta ett företag blir mindre än i en liten region, där sårbarheten är högre. I en större region blir det även enklare att upprätthålla en god offentlig service, eftersom skatteunderlaget är större. Det skapar i sin tur en positiv spiral som attraherar fler människor.

10 10 Handelskammarens rapport nr När kan det vara klart? En expressbuss mellan Simrishamn och Ystad kan etableras relativt snabbt efter att de berörda aktörerna har kommit överens. Det handlar sannolikt om några månaders tid. De båda mötesspåren i höjd med Gärsnäs respektive Köpingebro är något mer komplicerade. Även om de har funnits med i plandiskussioner under lång tid 6 finns ingen mark reserverad i kommunernas översiktsplaner. 7 I Gärsnäs finns det goda möjligheter att placera ett mötesspår väster alternativt öster om samhället eller, inte minst intressant, sannolikt även kring stationsläget. 8 Ystads kommun har för avsikt att bygga ut Köpingebro med ca 750 bostäder fram till Ett mötesspår kan placeras sydväst om samhället, med mer eller mindre direkt koppling till nuvarande stationsläge. 9 Den absolut dominerande markägaren som berörs är Försvarsmakten. För att planera mötesspåren krävs en förstudie. Om denna visar behov av att studera alternativa sträckningar krävs också en järnvägsutredning. Järnvägsplanen fastställs av Trafikverket och kan överklagas till regeringen. Om kommunen skall ta fram en detaljplan kan tiden till fastställande grovt uppskattas till ett år. Då är eventuella överklaganden inte inräknade. Överklaganden kan ske först till Länsstyrelsen och därefter till regeringen. Detta kan fördröja processen med upp till ca ett år. För att spara tid kan projekteringen påbörjas parallellt, naturligtvis innebärande ett visst risktagande. Sammantaget bedöms Trafikverkets planering samt eventuella överklaganden vara gränssättande för när bygget kan påbörjas. Om kommunal detaljplan behövs kan denna tas fram parallellt med järnvägsplanen. I dialogen med Trafikverket kan det fastställas hur lång tid planskedet bedöms ta. 6 Se t ex Ystads Allehanda: Skånetrafiken vill bygga ut Simrishamnsbanan, ystadsallehanda.se/simrishamn/article646250/skaringnetrafiken-vill-bygga-ut-simrishamnsbanan.html 7 Ystads kommun: Översiktsplan 2005, respektive Simrishamns kommun: Översiktsplan Simrishamns kommun, Preliminär bedömning av samhällsbyggnadschef Anna Thott och planarkitekt Eva Ferlinger, Simrishamns kommun, Preliminär bedömning av planchef Anna Möller, Ystads kommun,

11 Handelskammarens rapport nr Sydsvenska Industri- och Handelskammarens rapportserie Rapporterna finns att hämta i PDF-format på De kan också beställas på tel Nr Nr Nr Nr Nr Diversity management affärsnytta med mångfald Ur askan i? Flygstoppets påverkan på företagen Näringslivets Öresundsindex Fossiloberoende fordonssektor 2030 så kan biogasen hjälpa till Tillväxt på spåren med Sydtrafiken Nr Studieavgifter en framtidsfråga som kommer allt närmare Nr Leverantörsrelationer så funkar de Nr Ett elnät i väntan Hur en effektivare tillståndsprocess kan spara ekonomi och miljö Nr Fjärrvärme idag och i framtiden från ett lokalt till ett regionalt perspektiv för att gynna miljön och plånboken Nr Är Sverige attraktivt? Utländsk kvalificerad arbetskrafts syn på Sverige som land att arbeta och bo i. Nr Högskolerankingen 2009 Nr Sätt lärarna i första klass En rapport om skolan, löner och resultat Nr Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt Nr Näringslivets Öresundsindex 2008 Nr Regionförstoring för tillväxt och jobb Nr Omvärldsanalys 2008 Nr Högskolerankingen 2008 Nr Historien om Lisa Nr Näringslivets Öresundsfakta 2007 Nr Den nya regionalekonomiska teorin och K-samhällets framväxt Nr Kronoberg världen tur och retur Nr Högskolerankingen 2007 Nr Företag som heter Öresund Nr Nr Nr Nr Nr Nr Plats för produktion Emmaboda flygplats realism eller luftslott? En översiktlig studie Effektiva svenska regioner Att vilja men hindras invånarnas inställning till Öresundsregionen European Spallation Source (ESS) En möjlighet för Sverige! Den svenska skolan enligt internationella studier

12 Handelskammarens rapport nr Ett närmare sydöstra Skåne Ett närmare sydöstra Skåne handlar om två saker. Genom att knyta Ystad, Simrishamn och Tomelilla närmare varandra underlättar man arbetspendling och minskar sårbarheten. Samtidigt behöver tillgängligheten till västra Skåne och Köpenhamn utvecklas. I dag är det bara Ystad som har tillräckligt bra kommunikationer med Malmö, medan restiden till Lund är för lång. Som boende i Simrishamn når du varken Lund eller Malmö inom en timme och åker du tåg är turtätheten för låg och systemet alltför sårbart. I Tomelilla är kollektivtrafiken knappt ett alternativ för att resa till Malmö/Lund. Restiderna mellan Simrishamn, Tomelilla och Ystad fungerar generellt bra, men bussen Simrishamn Ystad tar för lång tid och Österlenbanan är alldeles för sårbar. Tåget mellan Simrishamn och Ystad bör kompletteras med en snabbuss under högtrafik. Österlenbanan kräver två mötesspår. Åtgärderna skulle reducera sårbarheten på Österlenbanan och möjliggöra halvtimmestrafik inom sydöstra Skåne samt till och från Malmö. Om utbyggnaden av mötesspår bidrar till att det flyttar in 46 förvärvsarbetande per år till sydöstra Skåne i tio år så är hela investeringen betald. Handelskammaren är en privat organisation som arbetar i sydsvenska företags intresse. Vi påverkar företagens villkor genom bland annat utveckling av infrastruktur och utbildningssystem. Vi stöder affärer genom service inom internationell handel och olika utbildningar. Vi sammanför företag i olika nätverk och på våra många möten. Handelskammaren har drygt medlemsföretag och finns i Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronobergs och södra Halland län. Handelskammarens avdelning för analys arbetar med frågor som rör Sydsveriges affärsklimat och långsiktiga utveckling. En del av det material som produceras på avdelningen publiceras i Handelskammarens rapportserie. Syftet är att göra analyser och fakta tillgängliga för en bredare publik. Fler rapporter finns på Sydsvenska Industri- och Handelskammaren Malmö Halmstad Helsingborg Kalmar Karlskrona Kristianstad Växjö

Handelskammarens rapport nr Ur askan i? Flygstoppets påverkan på företagen

Handelskammarens rapport nr Ur askan i? Flygstoppets påverkan på företagen Handelskammarens rapport nr 2.2010 Ur askan i? Flygstoppets påverkan på företagen 2 Handelskammarens rapport nr 2.2010 Innehållsförteckning Analys...................................... 3 Försäljning och

Läs mer

SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ. Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500

SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ. Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500 SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500 Vi är många som vill förbättra infrastrukturen i sydöstra Skåne! Vi är så här många som pendlar ut: 14 435

Läs mer

Motor för tillväxt. Handelskammarens agenda för södra Skåne

Motor för tillväxt. Handelskammarens agenda för södra Skåne Motor för tillväxt Handelskammarens agenda för södra Skåne 2 Handelskammaren speglar företagen och är en naturlig partner för utveckling Vår agenda i korthet Södra Skåne är en del av Nordens största region

Läs mer

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 Det är 30 % fler som arbetar i Malmö/Lund än som bor där - effektiv pendling med kollektivtrafik är nödvändig! kåne är en region med 1,3 miljoner invånare,

Läs mer

PÅGATÅG NORDOST 2009

PÅGATÅG NORDOST 2009 Älmhult Markaryd Vittsjö Osby Killeberg Bjärnum Hästveda Perstorp Tyringe Sösdala Vinslöv Önnestad Kristianstad Fjälkinge Bromölla Sölvesborg Tjörnarp Höör NIO KOMMUNER I SAMVERKAN BROMÖLLA HÄSSLEHOLM

Läs mer

Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne

Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne Elna Henriksson Sekreterare 044-309-30-60 elna.henriksson@skane.se Datum 2008-05-07 1 (5) Sammanställning av beredningens dialog kring framtidens kollektivtrafik

Läs mer

SÖDRA BOHUSBANAN UDDEVALLA STENUNGSUND STORA HÖGA KODE GÖTEBORG LJUNGSKILE SVENSHÖGEN YTTERBY UDDEVALLA GÖTEBORG PÅ 40 MINUTER

SÖDRA BOHUSBANAN UDDEVALLA STENUNGSUND STORA HÖGA KODE GÖTEBORG LJUNGSKILE SVENSHÖGEN YTTERBY UDDEVALLA GÖTEBORG PÅ 40 MINUTER SÖDRA BOHUSBANAN UDDEVALLA GÖTEBORG PÅ 40 MINUTER UDDEVALLA STENUNGSUND STORA HÖGA KODE LJUNGSKILE SVENSHÖGEN YTTERBY GÖTEBORG Vi gör Västsverige starkare Bygg ut Södra Bohusbanan stärk hela regionen Potentialen

Läs mer

Företagens förtroende för politiken kring E22

Företagens förtroende för politiken kring E22 Handelskammarens rapport nr 1 2005 Företagens förtroende för politiken kring E22 En enkät bland sydsvenska företag Förord Inte sedan regeringen Bildt tvekade om Öresundsbron har en fråga väckt så starka

Läs mer

Handelskammarens rapport nr 2.2009. Leverantörsrelationer så funkar de

Handelskammarens rapport nr 2.2009. Leverantörsrelationer så funkar de Leverantörsrelationer så funkar de 2 Handelskammarens rapport nr 2.2009 3 Förord Relationen till leverantörer och inköparens roll förändras i en dynamisk omvärld. Internationaliseringen ökar möjligheterna

Läs mer

Syfte och bakgrund. Köpingebro i ett regionalt sammanhang med järnvägsnät och färjeförbindelser redovisade.

Syfte och bakgrund. Köpingebro i ett regionalt sammanhang med järnvägsnät och färjeförbindelser redovisade. Inledning Syfte och bakgrund För att främja en hållbar utveckling ur alla perspektiv krävs att stationsorterna i Skåne utvecklas till trygga och levande bymiljöer. Köpingebro är ett exempel på en stationsort

Läs mer

Denna PM redogör för Handelskammarens beslut i frågan om förslag till dragningen av höghastighetsbana.

Denna PM redogör för Handelskammarens beslut i frågan om förslag till dragningen av höghastighetsbana. Inledning Regeringen har genom den så kallade Sverigeförhandlingen tillsatt en utredning och förhandlingsprocess med uppdrag att ta fram en utbyggnadstrategi för nya stambanor för höghastighetståg mellan

Läs mer

Pågatågstrafik till Karlshamn Rapport

Pågatågstrafik till Karlshamn Rapport Pågatågstrafik till Karlshamn Rapport 2014-02-26 Uppdraget Pågatåg Nordost är en samverkan mellan 12 kommuner och 3 regioner som arbetar för att utveckla regionen genom en förbättrad tågtrafik på 5 bandelar.

Läs mer

BAKGRUNDSBILD: ell brown / Flickr Creative Commons. I tid och otid. - Hur sju timmar försvann någonstans mellan Malmö och Ystad

BAKGRUNDSBILD: ell brown / Flickr Creative Commons. I tid och otid. - Hur sju timmar försvann någonstans mellan Malmö och Ystad BAKGRUNDSBILD: ell brown / Flickr Creative Commons I tid och otid - Hur sju timmar försvann någonstans mellan Malmö och Ystad Innehållsförteckning Sammanfattning sid 1 Rapporten i punktform sid 2 1 Introduktion

Läs mer

Gemensam satsning på infrastruktur i SÖSK

Gemensam satsning på infrastruktur i SÖSK Gemensam satsning på infrastruktur i SÖSK Öresundsregionens kvalitet och attraktivitet består till stor del av dess ortstruktur, där ett nätverk av städer och tätorter av olika storlek och med olika kvaliteter

Läs mer

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken 109 000 invånare i kommunen (12:a i landet efter folkmängd) tillväxt i befolkning ca 1% per år tillväxt i arbetsplatser ca 2% per år (5 nya jobb varje arbetsdag)

Läs mer

Pågatåg Nordost 2009

Pågatåg Nordost 2009 Pågatåg Nordost 2009 1 Pågatåg Nordost 2009 G&G 2007-08-13 Göran Svärd Ringvägen 21 28023 Hästveda 070-261 71 11 Pågatåg Nordost 2009 2 Pågatåg Nordost 2009 Uppdraget från 7 kommuner. Ge en samlad redovisning

Läs mer

Simrishamnsbanan med på banan

Simrishamnsbanan med på banan Utvecklingsplan Simrishamnsbanan med på banan Sammanfattning av rapport från februari 2010 Gemensamt initiativ Kommunal samverkan för ett genomförande En stråkplanering med en livskvalitativ samhällsbyggnad

Läs mer

PÅGATÅG NORDOST 2009

PÅGATÅG NORDOST 2009 PÅGATÅG NORDOST 2009 NIO KOMMUNER I SAMVERKAN BROMÖLLA HÄSSLEHOLM HÖÖR KRISTIANSTAD MARKARYD OSBY PERSTORP SÖLVESBORG ÄLMHULT Älmhult Markaryd Killeberg Vittsjö Osby Älmhult Markaryd Bjärnum Hästveda Killeberg

Läs mer

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL En sammanfattning av Nätverket Höghastighetsbanans analys av urvalskriterier och beslutsunderlag för vägvalet genom Småland SAMMANFATTNING Den 1 februari 2016 presenterade

Läs mer

Arbetspendlingens struktur i Skåne

Arbetspendlingens struktur i Skåne Arbetspendlingens struktur i Skåne Underlagsrapport till Regional systemanalys för infrastrukturen i Skåne Författare: Kristoffer Levin, Region Skåne Innehållsförteckning 1. BAKGRUND 3 1.1 Lokala arbetsmarknader

Läs mer

Skåne Livskvalitet i världsklass

Skåne Livskvalitet i världsklass Skåne Livskvalitet i världsklass 1 Region Skåne är ansvarig för kollektivtrafiken i Skåne. Pågatågen och busstrafiken knyter samman Skåne tillsammans med Öresundstågen, som även sträcker sig över övriga

Läs mer

Blekinge i Sverigeförhandlingen

Blekinge i Sverigeförhandlingen Blekinge i Sverigeförhandlingen Redovisning av nyttoberäkningar Vi vill vara med om att utveckla Sveriges järnvägssystem, men då måste vi få rätt förutsättningar att delta. Bild från långfilmen Gäst hos

Läs mer

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Oskar Fröidh, KTH oskar.froidh@abe.kth.se Jernbaneforum 7 mars 2012 Målen för förbättrad tågtrafik Möjliggöra pendling till starka arbetsmarknader Lättare för

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg STOCKHOLM VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Reviderad Kollektivtrafikstrategi 2050 efter remiss Redovisning 3 maj 2017

Reviderad Kollektivtrafikstrategi 2050 efter remiss Redovisning 3 maj 2017 Reviderad Kollektivtrafikstrategi 2050 efter remiss Redovisning 3 maj 2017 Restidsmål 2050 Stockholmsregionen Malmö-/Köpenhamns- Göteborgsregionen Interregionala resor regionen Kollektivtrafiken som strukturbildare

Läs mer

Strategi för regional tågtrafik i Skåne och över Öresund fram till år Anders Jönsson Region Skåne Pågatåg Nordost den 4 mars 2016

Strategi för regional tågtrafik i Skåne och över Öresund fram till år Anders Jönsson Region Skåne Pågatåg Nordost den 4 mars 2016 Strategi för regional tågtrafik i Skåne och över Öresund fram till år 2050 Anders Jönsson Region Skåne Pågatåg Nordost den 4 mars 2016 Vad har hänt sedan sist vi sågs? Möte i den regionala arbetsgruppen

Läs mer

Marknadsöppningsdagen 2012: Öresundstågstrafikförsöket måluppfyllelse & samhällsekonomiska effekter

Marknadsöppningsdagen 2012: Öresundstågstrafikförsöket måluppfyllelse & samhällsekonomiska effekter Marknadsöppningsdagen 2012: Öresundstågstrafikförsöket måluppfyllelse & samhällsekonomiska effekter AB Stelacon 2012-11-21 Agenda Stelacons uppdrag Måluppfyllelse med försöket Samhällsekonomiska effekter

Läs mer

ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE

ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE POSITIONSPAPPER INFRASTRUKTUR & TRANSPORT 2016 1 ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE Vi sex regioner i Sydsverige; Jönköping, Kronoberg, Kalmar,

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD. en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt

PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD. en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt 1 PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt VARFÖR PERSONTÅG? Hyltebruk

Läs mer

Tal till skånska riksdagsgruppen den 22 november 2011 Sveriges Riksdag, Stockholm. Per Tryding, Vice VD

Tal till skånska riksdagsgruppen den 22 november 2011 Sveriges Riksdag, Stockholm. Per Tryding, Vice VD Tal till skånska riksdagsgruppen den 22 november 2011 Sveriges Riksdag, Stockholm Per Tryding, Vice VD Jag har blivit ombedd att tala om Skåne specifikt och regionens utveckling med särskilt fokus på infrastruktur.

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2521. Infrastruktur i Skåne. Förslag till riksdagsbeslut. Motivering. Enskild motion

Motion till riksdagen 2015/16:2521. Infrastruktur i Skåne. Förslag till riksdagsbeslut. Motivering. Enskild motion Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:2521 av Boriana Åberg m.fl. (M) Infrastruktur i Skåne Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att

Läs mer

Koncernkontoret Området för samhällsplanering

Koncernkontoret Området för samhällsplanering Området för samhällsplanering Datum 2015-11-06 Dnr 1500321 1 (6) Sverigeförhandlingen Förtydligande avseende s nyttoanalys till Sverigeförhandlingen Sverigeförhandlingen har den 23 oktober 2015 skickat

Läs mer

Handelskammarens rapport nr 5.2010. Tillväxt på spåren med Sydtrafiken

Handelskammarens rapport nr 5.2010. Tillväxt på spåren med Sydtrafiken Handelskammarens rapport nr 5.2010 Tillväxt på spåren med Sydtrafiken 2 Handelskammarens rapport nr 5.2010 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 1. Den viktiga tillgängligheten 4 2. Vem bryr sig om en

Läs mer

- den hållbara vägen in i framtiden

- den hållbara vägen in i framtiden - den hållbara vägen in i framtiden En stark och sammanhållen region, där invånarna har frihet att bo och arbeta i olika delar av Skåne, har sin grund i en god infrastruktur. Simrishamnsbanan kopplar samman

Läs mer

Tillgänglighet Regionala kärnor

Tillgänglighet Regionala kärnor TemaBLAD: Tillgänglighet Regionala kärnor Strukturbild för Skåne TemaBLAD: Tillgänglighet Regionala kärnor December 2012 Analyser: DanielsonDosk Kartlayout: Johanna Hellsten Textbearbetning: Johanna Hellsten,

Läs mer

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen M1785 Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:1420 av Boriana Åberg m.fl. (M) Skånes infrastruktur Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

BYGGSTART SKÅNE INFRASTRUKTUR FÖR SVERIGES UTVECKLING

BYGGSTART SKÅNE INFRASTRUKTUR FÖR SVERIGES UTVECKLING BYGGSTART SKÅNE INFRASTRUKTUR FÖR SVERIGES UTVECKLING EN SATSNING PÅ SKÅNE ÄR EN SATSNING PÅ SVERIGE I slutet av mars 2017 fick Trafikverket i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag på ny nationell

Läs mer

DEL 3 AV 3: DET SKÅNSKA ERBJUDANDET MAJ 2013

DEL 3 AV 3: DET SKÅNSKA ERBJUDANDET MAJ 2013 hela DEL 3 AV 3: DET SKÅNSKA ERBJUDANDET MAJ 2013 Trängseln i Skåne hotar tillväxten! enom det geografiska läget spelar den skånska infrastrukturen en viktig roll, bland annat som del i en transitregion

Läs mer

Västlänken. En pulsåder för det moderna Göteborg

Västlänken. En pulsåder för det moderna Göteborg Västlänken En pulsåder för det moderna Göteborg HÅLLBAR STAD ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 2 Morgondagens Göteborg Regionen beräknas växa med en och en halv miljon invånare till 2035 Enligt prognoser är vi år 2035

Läs mer

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Hässleholm höghastighetstågstation - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Höghastighetstågstation i Hässleholm En ny stambana för höghastighetståg planeras Stockholm Göteborg/Malmö. Sträckningen

Läs mer

Allmän trafikplikt gällande regionaltågtrafik

Allmän trafikplikt gällande regionaltågtrafik Beslutsunderlag 2012-09-10 Bengt Nilsson 0451-288510 bengt.nilsson@skanetrafiken.se Regionala tillväxtnämnden Allmän trafikplikt gällande regionaltågtrafik Hässleholm-Alvesta-Växjö Hässleholm-Markaryd

Läs mer

Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag

Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag Beslutsunderlag 2014-11-14 Ewa Rosén 0451-288511 Ewa.rosen@skanetrafiken.se Regionala tillväxtnämnden Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag 1. Bakgrund Under år 2016 löper ett antal

Läs mer

STRUKTURBILD FÖR SKÅNE. Anna Liljehov Regional utveckling, Region Skåne

STRUKTURBILD FÖR SKÅNE. Anna Liljehov Regional utveckling, Region Skåne STRUKTURBILD FÖR SKÅNE Anna Liljehov Regional utveckling, Region Skåne Att använda kunskapsunderlag i politiska beslutsprocesser Hur vi enats om strategiska inriktningar? Hur vi förankrat resultat? Hur

Läs mer

Projekt Göteborg-Borås. Informationsmöte Almedal-Mölnlycke Fokus Pixbo. Hulebäcksgymnasiet 2015-12-09

Projekt Göteborg-Borås. Informationsmöte Almedal-Mölnlycke Fokus Pixbo. Hulebäcksgymnasiet 2015-12-09 Projekt Göteborg-Borås Informationsmöte Almedal-Mölnlycke Fokus Pixbo Hulebäcksgymnasiet 2015-12-09 Inledning Höghastighetsjärnväg Göteborg-Borås Härryda kommun Planläggningprocessen och tidplan Pågående

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram för Blekinge Öka Sveriges konkurrens kraft satsa på Blekinges infrastruktur

Trafikförsörjningsprogram för Blekinge Öka Sveriges konkurrens kraft satsa på Blekinges infrastruktur Trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2016-2019 Öka Sveriges konkurrens kraft satsa på Blekinges infrastruktur Sverige behöver rusta sin infrastrukt För att göra transporter till och från svenska företag

Läs mer

European Spallation Source (ESS) i Lund

European Spallation Source (ESS) i Lund European Spallation Source (ESS) i Lund En mötesplats för vetenskapsmän inom materialforskning 1 ESS-& MAX IV:s anläggningar i Lund Malmö Köpenhamn Lund Brunnshög Knutpunkt för transporten : Till Lund

Läs mer

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 2016-02-2323 Er ref: N2015/4305/TIF Vår ref: 2014/606-544 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Regionförbundet

Läs mer

Trelleborgsbanan. Snart kommer tåget!

Trelleborgsbanan. Snart kommer tåget! Trelleborgsbanan Snart kommer tåget! Ett Pågatåg varje halvtimme När Trelleborgsbanan öppnar i december 2015 kommer Pågatågen att gå varje halvtimme mellan Trelleborg och Malmö via de nya stationerna i

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Regionala och mellankommunala frågor

Regionala och mellankommunala frågor Regionala och mellankommunala frågor 235 236 REGIONALA OCH MELLANKOMMUNALA FRÅGOR Många frågor inom offentlig verksamhet har ofta en kommunöverskridande karaktär och måste lösas i samförstånd med andra

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020. med särskilt fokus på Skåne Nordost

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020. med särskilt fokus på Skåne Nordost UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 med särskilt fokus på Skåne Nordost Anders Axelsson, Analytiker Näringsliv Skåne Skåne Nordost Kristianstad, 8 november 2012 Figur 1.

Läs mer

Avtal om medfinansiering av åtgärdsvalsstudie för kust till kustbanan

Avtal om medfinansiering av åtgärdsvalsstudie för kust till kustbanan TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-02-24 KS 2015/0165 Kommunstyrelsen Avtal om medfinansiering av åtgärdsvalsstudie för kust till kustbanan Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner

Läs mer

Regional infrastrukturplan Remissynpunkter. 18 oktober 2017

Regional infrastrukturplan Remissynpunkter. 18 oktober 2017 Regional infrastrukturplan 2018-2029 Remissynpunkter 18 oktober 2017 Återkommande synpunkter Vad menar vi när vi säger hållbart? Tidigareläggande av namngivna åtgärder Väg 153 & 154, Samfinansiering järnväg

Läs mer

I topp för att stanna. Handelskammarens agenda för Halland

I topp för att stanna. Handelskammarens agenda för Halland I topp för att stanna Handelskammarens agenda för Halland 2 I topp för att stanna Handelskammarens agenda för Halland Vision Halland ligger i topp i Sverige när det gäller tillväxt. För att stanna kvar

Läs mer

SÖSK kommittén - möte med kommunernas KSAU för information och diskussion kring gemensamma infrastruktursatsningar i Sydöstra Skåne

SÖSK kommittén - möte med kommunernas KSAU för information och diskussion kring gemensamma infrastruktursatsningar i Sydöstra Skåne SÖSK kommittén - möte med kommunernas KSAU för information och diskussion kring gemensamma infrastruktursatsningar i Sydöstra Skåne 2011-09-19 kl 08.00-12.30 Hotell Svea, Simrishamn Deltagare: Bilagor:

Läs mer

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö 2 2014-04-22 Det är det här det handlar om! Beställning från Näringsdepartementet Beställning: PM 2014-01-08 från Näringsdepartementet, Transportenheten Ett

Läs mer

Innovation och ökat resande skånska innitiativ och erfarenheter

Innovation och ökat resande skånska innitiativ och erfarenheter Magnus Hedin, Go Ahead Nordic (trafikdirektör Skånetrafiken 2008-2011) Anders Jönsson, Region Skåne Den danske banekonference 15 maj 2017, Köpenhamn, Danmark Innovation och ökat resande skånska innitiativ

Läs mer

RAPPORT. Simrishamnsbanan Trafikverket Attitydundersökning. Projektnummer: TRV 2010/21715

RAPPORT. Simrishamnsbanan Trafikverket Attitydundersökning. Projektnummer: TRV 2010/21715 RAPPORT Simrishamnsbanan 213 Trafikverket Attitydundersökning Simrishamnsbanan 213 Projektnummer: TRV 21/21715 Bakgrund Syfte Det primära syftet med undersökningen är att ta reda på vilken inställning

Läs mer

Skånetrafiken - det självklara valet för dig som reser i Skåne

Skånetrafiken - det självklara valet för dig som reser i Skåne Skånetrafiken - det självklara valet för dig som reser i Skåne Ingemar Bryman, Utvecklingsstrateg, Mejl: ingemar.bryman@skanetrafiken.se Tel: 0451-288 571 Från vision till verklighet om resvanor idag och

Läs mer

FEMKLÖVERN I REGION SKÅNE

FEMKLÖVERN I REGION SKÅNE FEMKLÖVERNS KOLLEKTIVTRAFIKSATSNINGAR Budgetförutsättningar inför 2012 Mats Persson 25 oktober 2011 Klimatsmarta transporter och jobbpolitik Attraktiv kollektivtrafik underlättar rörligheten att välja

Läs mer

Tog og vei ga regionvekst i en fei!

Tog og vei ga regionvekst i en fei! Tog og vei ga regionvekst i en fei! Historien om to byer I to land - Öresundsbron 3 september 2015 av Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet Skapar broar och tunnlar nya regioner? NEJ ofta är förhoppningarna

Läs mer

Infrastruktur i Skåne

Infrastruktur i Skåne Enskild motion Motion till riksdagen 2017/18:3050 av Tobias Billström m.fl. (M) Infrastruktur i Skåne Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av

Läs mer

K-märkt ellerutmärkt om Sveriges sämsta järnväg, Göteborg-Borås

K-märkt ellerutmärkt om Sveriges sämsta järnväg, Göteborg-Borås K-märkt ellerutmärkt om Sveriges sämsta järnväg, Göteborg-Borås För ett västsvenskt näringsliv i världsklass Västsvenska Handelskammaren är en privat partipolitiskt oberoende näringslivsorganisation med

Läs mer

Remissvar: Järnvägens behov av ökad kapacitet förslag på lösningar för åren

Remissvar: Järnvägens behov av ökad kapacitet förslag på lösningar för åren 1(5) Trafikverket TRV2011/17304 Datum Diarienummer 2011-08-30 RS110332 Remissvar: Järnvägens behov av ökad kapacitet förslag på lösningar för åren 2012-2021 Region Hallands syn på satsningar på järnvägstrafik

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

FRÅGA 1. För vilken eller vilka av kommunens stationsområden pågår det detaljplanearbete? 1 Gärsnäs. Simrishamn. 2 Både Gärsnäs och Simrishamn

FRÅGA 1. För vilken eller vilka av kommunens stationsområden pågår det detaljplanearbete? 1 Gärsnäs. Simrishamn. 2 Både Gärsnäs och Simrishamn FRÅGA 1 För vilken eller vilka av kommunens stationsområden pågår det detaljplanearbete? 1 Gärsnäs Simrishamn 2 Både Gärsnäs och Simrishamn FRÅGA 2 Hur många registrerade skeppsvrak finns inom Simrishamns

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 Kommunförbundet Skåne, 2012-09-03 Christian Lindell christian.lindell@skane.se 040-675 34 12 Upplägg Bakgrund Utvecklingen i storstadsregionerna

Läs mer

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft 9 januari 2008 Transportforum 08-790 83 79 Session 4 1 Varför Gröna tåget? Tågresandet ökar nya attraktiva tåg behövs Kortare restider är lönsamt och

Läs mer

Infrastruktur i Blekinge

Infrastruktur i Blekinge Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:1682 av Peter Jeppsson och Magnus Manhammar (båda S) Infrastruktur i Blekinge Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare Götalandsbanan Miljoner människor kommer varandra närmare 1 Födelsedagskalas i Jönköping år 2030. Klara firar sin femårsdag med morfar från Göteborg, farmor från Stockholm och kusinerna från Linköping.

Läs mer

Värnamo. alternativa stationslägen

Värnamo. alternativa stationslägen Värnamo alternativa stationslägen Ingemar Braathen ATKINS Sverige AB 2010-05-04 Alternativa stationslägen i Värnamo Nuvarande trafikering Antagen framtida trafikering Europabanan öster om Värnamo Kopplingsalternativ

Läs mer

Landskrona i Öresundsregionen

Landskrona i Öresundsregionen 1 (7) Landskrona i Öresundsregionen Landskrona ligger mitt i Öresundsregionen. Sedan Öresundsbron invigdes år 2000 och fram till och med år 2008 har folkmängden i Öresundsregionen ökat med 180 000 invånare,

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Strukturbild för Skåne. Strategier för Den flerkärniga miljonstaden Skåne

Strukturbild för Skåne. Strategier för Den flerkärniga miljonstaden Skåne Strukturbild för Skåne Strategier för Den flerkärniga miljonstaden Skåne Region Skåne har ansvar för Hälso- och sjukvård samt tandvård Kollektivtrafik - Skånetrafiken Regional utveckling inklusive näringslivsutveckling,

Läs mer

Halland bästa livsplatsen! Kommunikationernas betydelse för tillväxten

Halland bästa livsplatsen! Kommunikationernas betydelse för tillväxten Halland bästa livsplatsen! Kommunikationernas betydelse för tillväxten PTS bredbandskartläggning 2012. Ser man till andelen boende som har tillgång till fiber så ligger Halland näst sist. Se nedan. Bottenstriden!

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 8 Västlänken

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 8 Västlänken Målbild Tåg 2035 - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland PM 8 Västlänken 1 Målbild Tåg 2035 Underlagsrapport PM 8: Västlänken Arbetet med Målbild Tåg 2035 utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland

Läs mer

Halmstad-Nässjö järnväg (HNJ) behövs den?

Halmstad-Nässjö järnväg (HNJ) behövs den? FREDAG 18 SEPTEMBER 2015 VÄLKOMNA TILL SAMVERKANSMÖTE I LANDERYD Halmstad-Nässjö järnväg (HNJ) behövs den? Ronny Löfquist (S) KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HYLTE KOMMUN Välkomna! Samverkansmöte i Landeryd

Läs mer

Ny stambana Stockholm - Malmö 2:28 Stockholm - Göteborg 2:00

Ny stambana Stockholm - Malmö 2:28 Stockholm - Göteborg 2:00 oktober 2015 Ny stambana - 2:28-2:00 STOCKHOLM NYKÖPING/SKAVSTA GÖTEBORG LANDVETTER BORÅS LINKÖPING NORRKÖPING JÖNKÖPING VÄXJÖ ÄLMHULT HÄSSLEHOLM LUND MALMÖ KÖPENHAMN/CPH KASTRUP läs mer om vårt förslag

Läs mer

Utvecklingsplan Simrishamnsbanan. Sammanfattning av rapport från februari 2010

Utvecklingsplan Simrishamnsbanan. Sammanfattning av rapport från februari 2010 Utvecklingsplan Simrishamnsbanan Sammanfattning av rapport från februari 2010 Simrishamnsbanan behövs om vi ska få regional balans och kunna skapa ett transportsystem som kan ge en långsiktigt hållbar

Läs mer

BAKGRUNDSBILD: ell brown / Flickr Creative Commons. I tid och otid. - Hur sju timmar försvann någonstans mellan Malmö och Ystad

BAKGRUNDSBILD: ell brown / Flickr Creative Commons. I tid och otid. - Hur sju timmar försvann någonstans mellan Malmö och Ystad BAKGRUNDSBILD: ell brown / Flickr Creative Commons I tid och otid - Hur sju timmar försvann någonstans mellan Malmö och Ystad Innehållsförteckning Sammanfattning sid 1 Rapporten i punktform sid 2 1 Introduktion

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

Uppdrag och struktur. Samverkansformer och Överenskommelser. Avtal och finansieringsprinciper

Uppdrag och struktur. Samverkansformer och Överenskommelser. Avtal och finansieringsprinciper Uppdrag och struktur Samverkansformer och Överenskommelser Avtal och finansieringsprinciper Sverigeförhandlingens roll och betydelse för finansieringsfrågor Vårt övergripande uppdrag Fyra transportslag

Läs mer

Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08

Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08 1/6 Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08 Bakgrund Sverige har fungerande persontågstrafik till och från Norge och Danmark men ingen trafik till eller från Finland

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-10.15 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Patrik Engström (S) Johan Thomasson (M) Lis Linnberg (FP) Anita Tärneborg

Läs mer

Mats Petersson

Mats Petersson Mats Petersson 2008-10-10 Process Inriktningsdialog 2007 Etablerade samverkansformer - region, verk, kommuner mfl Politiska överläggningar region-kommuner Prioriteringar från Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

Läs mer

Sverigeförhandlingen och Nya höghastighetsbanor i Södra Sverige

Sverigeförhandlingen och Nya höghastighetsbanor i Södra Sverige Sverigeförhandlingen och Nya höghastighetsbanor i Södra Sverige ex på framtida station i Sverige? TMALL 0141 Presentation v 1.0 Trafikverket Region Syd Peter Uneklint 2015-02-18 Vad händer och sker nu

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 Regionstyrelsen YTTRANDE Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss. Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och

Läs mer

Öppna jämförelser kollektivtrafik indikatorer om kollektivtrafik Siffrorna avser år 2015

Öppna jämförelser kollektivtrafik indikatorer om kollektivtrafik Siffrorna avser år 2015 Öppna jämförelser kollektivtrafik 216 15 indikatorer om kollektivtrafik Siffrorna avser år 215 Inledning SKL har gett ut Öppna jämförelser för kollektivtrafik 214 och 215. För 216 publicerar vi denna sammanfattning

Läs mer

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Hässleholm höghastighetstågstation - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Höghastighetstågstation i Hässleholm En ny stambana för höghastighetståg planeras Stockholm Göteborg/Malmö. Sträckningen

Läs mer

SverigeFÖRHANDLINGEN Vad bör uppmärksammas? Cecilia Mårtensson

SverigeFÖRHANDLINGEN Vad bör uppmärksammas? Cecilia Mårtensson SverigeFÖRHANDLINGEN Vad bör uppmärksammas? Cecilia Mårtensson SKL tycker om Sverigeförhandlingen Höghastighetsbanor är positivt och ska finansieras med statliga medel. Det är ny infrastruktur av stort

Läs mer

Regionsamverkan Sydsverige

Regionsamverkan Sydsverige 2016-01-11 RJL2015/2745 Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö Regionsamverkan Sydsverige Förslag till beslut Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö föreslås besluta Godkänna bilagt förslag till

Läs mer

Samrådsyttrande Norrbotniabanan, Järnvägsutredning Piteå Luleå (Södra Gäddvik)

Samrådsyttrande Norrbotniabanan, Järnvägsutredning Piteå Luleå (Södra Gäddvik) Kommunstyrelsen 2011 01 17 32 43 Plan och tillväxtutskottet 2010 12 13 124 265 Dnr 10.777 53 janks18 Samrådsyttrande Norrbotniabanan, Järnvägsutredning Piteå Luleå (Södra Gäddvik) Ärendebeskrivning Bakgrund

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING December 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2014 och det ackumulerade antalet gästnätter för januaridecember

Läs mer

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är:

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är: Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-46 Jens.nilson@lund.se, 46-8269 1 (7) Öresundsregionens utmaningar I en rapport från OECD 1 lyfts två utmaningar fram som Köpenhamn, och i sin förlängning Öresundsregionen,

Läs mer

Ostlänken - Sveriges första höghastighetsjärnväg. En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt

Ostlänken - Sveriges första höghastighetsjärnväg. En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Ostlänken - Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan Järna

Läs mer

Kristianstad bygger för framtiden

Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad behöver bygga och växa Kristianstad växer. Nu är vi nära 80 000 invånare i kommunen. Men de äldre ökar snabbare än de yngre. I praktiken innebär en ökad andel

Läs mer