Styrgruppsmöte Gute-RTK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrgruppsmöte Gute-RTK"

Transkript

1 L A N T M Ä T E R I E T 1 (5) MÖTESANTECKNINGAR Kopia till: Kopia till Se förteckning i slutet av dokumentet. Styrgruppsmöte Gute-RTK Tid: Plats: Närvarande: Den 23 januari, kl. 10:00-12:00 Stadsarkitektkontoret i Visby Susanna Collin Pelle Johansson Bo Jonsson Tina Kempe Erik Randén Greta Sidefors sammankallande föredragande ersatte Curt Jalmelid ersatte Krister Edström 1 Inledning Bo hälsade alla välkomna till mötet och inledde mötet med att berätta kort om vad som vad som är på gång inom SWEPOS. Etableringsprojektet Position Mitt är nu avslutat i och med det avslutande användarseminariet i förra veckan, och beräknas ge nya abonnemang på tjänsten. Man kommer att göra en finansieringsplan för etableringsprojektet XYZ-RTK som kommer att täcka Jämtlands och Västernorrlands län, samt norra Gävleborg och södra delen av Västerbottens inland. Se vidare Man tror också att det kommer att uppstå intresse för nätverks-rtk i Kiruna i och med att staden ska flyttas. Tre nya GLONASS-satelliter sköts upp i mellandatgarna och för närvarande är 16 satelliter i drift. Man har en plan för återuppbyggnad av konstellationen så att den åter ska innehålla 24 satelliter år För Galileo väntas fyra prototypsatelliter sändas upp under Tina Kempe Lantmäteriverket Informationsförsörjning Geodetiska utvecklingsenheten Gävle Besök: Lantmäterigatan 2C Tel. växel: Tel. direkt: Fax: E-post: Mobiltel.:

2 Vad gäller GSE (GPS Shadow Explorer) är gyrodelen förbättrad sedan GSE-projektet avslutades. IMEGO arbetar vidare med utvecklingen av sensorer, men inte med positioneringstillämpningen. Lantmäteriet skriver nya ramavtal för GNSS-mottagare i vår och kommer att skriva in önskemål om möjlighet till komplettering av GNSS-positionerna genom tröghetsnavigering. Vad som händer inom Trimbles och Leicas utvecklingsavdelningar vet vi i dagsläget ingenting om. 2 Minnesanteckningar från föregående möte Avstämning aktivitetslista Minnesanteckningarna från föregående möte gicks igenom och lades till handlingarna. Alla aktiviteter på aktivitetslistan kommer att behandlas senare under mötet. Tina rapporterade om driftstatusen för Gute-RTK. Gotlandsstationerna går fortfarande som ett subnät på nätverks-rtk-servrarna för att minska belastningen på servrarna. För att få täckning över Östersjön mot fastlandet är även de närliggande Ölands- och fastlandsstationerna inlagda i subnätet. Att stationerna ligger i ett subnät har ingen betydelse för kvalitet eller funktion. Under november började stationen på Hoburgen tidvis att krångla och man började misstänka störningar av GNSS-signalen. Personal från SWEPOS besökte stationen för att felsöka. Man bytte antennkabelsplitter utan att det gav resultat. Post- och Telestyrelsen (PTS) har också mätt vid Hoburgen, men kunde inte konstatera någon störning på marken nedanför tornet. En elfirma skickades ut och bytte ett kontaktdon på antennkabeln som det kommit in fukt i. Kontaktbytet löste problemet med dåliga data, men det dröjde dock inte länge innan problemen återkom. Nu bytte elfirman både antenn och en del av antennkabeln, men kunde inte avhjälpa problemet. Kort därefter i mitten av december började stationen åter att fungera normalt och har så gjort sedan dess. SWEPOS personal håller ögonen på stationen och ska också ta kontakt med försvaret som har en radarstation i närheten av Hoburgen för att försöka få reda på om den ibland används och kan vara orsaken till problemen. Liknande problem med störningar har tidigare förekommit i Skillinge och på Kullahalvön. I fallet med Kullahalvön misstänks en dansk radar vara orsaken och stationen ska flyttas till andra sidan Kullen.

3 Användarseminarium utvärdering Att döma av utvärderingarna verkar seminarieprogrammet ha tillfredsställt de flestas förväntningar. Några av kommentarerna sade att det är viktigt med ett forum för användarna, men att instrumentleverantörerna borde ha fått större utrymme i programmet. En knapp majoritet av användarna önskar ett projektavslutande seminarium, varför styrgruppen beslutade att någon projektavslutande aktivitet ska hållas. Det konstaterades att materialet från seminariet inte har lagts ut på så Tina ombesörjer detta. 4 Låneutrustning Det var avtalat redan från början med instrumentleverantörerna (Leica och Trimble) att de skulle tillhandahålla varsitt låneinstrument under sex månader av projekttiden. I november lämnades dessa låneutrustningar tillbaka och ingen i styrgruppen hade hört några vidare önskemål om att få låna utrustning under projektet. 5 Testmätningar och användarrapporter Inga nya användarrapporter har inkommit sedan användarseminariet i november. Styrgruppen upplever att nätverks-rtk fungerar bra och att det kan vara anledningen till att inga användarrapporter skickas in. Erik berättade att man ibland brukar klaga på dålig satellittillgång under vissa perioder, men det kan ju inte SWEPOS påverka. Tina tipsar åter om att skriva ut en satellitprognos varje vecka och stoppa i fickan. Bo kompletterar med att också GLONASS-satelliterna nu presenteras i satellitprediktionen på Man jobbar också på att redovisa DOP-tal i prediktionen och hoppas kunna komma fram till det under våren. Lantmäteriet har ett exjobb på gång, som ska jämföra tre mottagarfabrikat vid mätning med nätverks-rtk med GLONASS för att ta reda på skillnader i dataflöde, programvara (firmware) o.s.v. En rapport beräknas finnas klar under april. Tina redovisade exempel på användarstatistik, både per organisation inom projektet och för hela nätverks-rtk-tjänsten. Totalt mäts timmar i veckan med nätverks-rtk och med ca 700 abonnemang gör det i snitt 3 h per vecka och användare. Det är ännu inte så många användare som har sådan verksamhet att de är uppkopplade mest hela dagen, t.ex. entreprenörsmaskiner.

4 I Gute-RTK har totalt 13 mätserier fördelade på 8 testpunkter inkommit. Testmätningarna visar på normala resultat jämfört med tidigare etableringsprojekt, d.v.s. max. 26 mm avvikelse i plan på 95%-nivån och motsvarande värde i höjd på 50 mm. Det vore bra om projektdeltagarna kunde åstadkomma totalt 20 mätserier, varför Gotlands kommun och Lantmäterimyndigheten tar på sig att mäta 7 serier till, så att resultaten hinner tas fram till det projektavslutande användarseminariet. Tina lämnar förslag på vilka punkter som ska mätas. 6 Aktiviteter under återstående projekttid Testmätningar, se ovan Projektavslutande seminarium Seminariet kommer att hållas den 25 april på Suderbys Herrgård. Tina bokar lokal. Styrgruppen spånar kring programinnehåll: Lantbrukssidan och udda branscher. T.ex. förekommer stöd för RTK-mätning i maskinguidningstillämpningar för lantbruket och i entreprenadbranschen. Avrapportering av projektet. Gotlands kommun och Nybergs skulle kunna berätta om projekterfarenheter och framtidstankar. Gärna samtal i mindre grupper. Det är bra om deltagarna kan ange praktisk erfarenhet av nätverks-rtk i anmälan så att lämpligt blandade grupper kan skapas. Man vill att inbjudan ska gå ut brett, som vid första informationsaktiviteterna. Programmet kanske ska delas upp så det lockar en bredare publik till hälften och man kan ta en fördjupning den andra halvan. Tina och Bosse tar fram ett utkast och cirkulerar i styrgruppen. 7 Nästa möte Det avslutande styrgruppsmötet hålls den 25 april på eftermiddagen, i anslutning till användarseminariet. De punkter som behöver avhandlas är Utse en representant från Gute-RTK till SWEPOS referensgrupp Utvärdering av slutseminariet

5 Övriga frågor Bo informerade om villkoren för övergång till abonnemang på nätverks-rtk-tjänsten efter projekttidens slut. Deltagare i Gute-RTK behöver inte betala den inträdesavift på 5000 kr, som annars erläggs vid nytecknande av abonnemang. Detta gäller oavsett hur många abonnemang som tecknas och under tre månader från projektavslut (d.v.s. till och med 31 juli 2007) och abonnemangen löper då från och med den 1 maj. Kopia till: Susanna Collin Krister Edström Curt Jalmelid Pelle Johansson Intressenternas kontaktpersoner Bo Jonsson Lars Nordlander Erik Randén Projektgrupp Gute-RTK

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet.

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Innehåll: 1. Inledning. 2. Projektbeskrivning. 3. Mål och syfte. 4. Utvärdering av resultaten och projektet. 5. Kort sammanfattning av våra synpunkter

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer

Vad vill våra kunder?

Vad vill våra kunder? 2006:4 Vad vill våra kunder? En mätning av spontana kundmöten i telefon- och besökskundtjänst ISSN 1652-9863 Statistikrapport administrationsstatistik Vad vill våra kunder? En mätning av spontana kundmöten

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

FIDO LATHUND FÖR SJÄLVUTVÄRDERING AV PROJEKT

FIDO LATHUND FÖR SJÄLVUTVÄRDERING AV PROJEKT FIDO LATHUND FÖR SJÄLVUTVÄRDERING AV PROJEKT 1 FIDO, lathund för självutvärdering av projekt är utgiven av Integrationsverket, Norrköping Integrationsverket, 2000 Illustrationer, Erik Hedin Integrationsverket

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

När din arbetsgivare går i konkurs

När din arbetsgivare går i konkurs När din arbetsgivare går i konkurs 1 Innehåll När din arbetsgivare går i konkurs 3 Varför och hur företag sätts i konkurs 3 Det här gör en konkursförvaltare 4 Uppsägning från konkursförvaltaren samt uppsägningstider

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

marknadsavdelningen Läs hur TimeLog använder tidrapportering för att optimera marknadsföringsåtgärder och mäta resultat Få ut mer av er tid!

marknadsavdelningen Läs hur TimeLog använder tidrapportering för att optimera marknadsföringsåtgärder och mäta resultat Få ut mer av er tid! Tidrapportering på marknadsavdelningen Läs hur TimeLog använder tidrapportering för att optimera marknadsföringsåtgärder och mäta resultat Få ut mer av er tid! Optimera marknadsavdelningen Med tidrapportering

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

SP.Launch 2013. Launch /lɔːntʃ/ to set in motion IR Boost Högskolan i Jönköping. A Blue Paper Report

SP.Launch 2013. Launch /lɔːntʃ/ to set in motion IR Boost Högskolan i Jönköping. A Blue Paper Report SP.Launch 2013 Launch /lɔːntʃ/ to set in motion IR Boost Högskolan i Jönköping A Blue Paper Report IR Boost H. Jönköping Version: 1.0 2014 Författare: Isabelle Ydreborg Sammanfattning SP.Launch är ett

Läs mer

Rule IT Telemarketing... 2. Varför behövs Rule IT Telemarketing... 2. Internet Explorer (IE)... 3 Firefox... 3 Crome... 3

Rule IT Telemarketing... 2. Varför behövs Rule IT Telemarketing... 2. Internet Explorer (IE)... 3 Firefox... 3 Crome... 3 Innehållsförteckning Rule IT Telemarketing... 2 Ett program för effektiv kundbearbetning på telefon... 2 Vad är Rule IT Telemarketing?... 2 Varför behövs Rule IT Telemarketing... 2 Ladda ner från www.ruleit.nu...

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Regionförbundet Södra Småland April 2007 maj 2008 Växjö 14 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas

Läs mer

NAVIGATORCENTRUM. visar vägen till arbete. Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet

NAVIGATORCENTRUM. visar vägen till arbete. Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet NAVIGATORCENTRUM visar vägen till arbete Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:15 NAVIGATORCENTRUM visar vägen till arbete Resultat

Läs mer

Andra träffen. Inledning. Sekreteraren. Rapporter. Kassören. PR-ansvarig. Utbildningsansvarig. Tävlingsansvarig. Praktiskt ansvarig

Andra träffen. Inledning. Sekreteraren. Rapporter. Kassören. PR-ansvarig. Utbildningsansvarig. Tävlingsansvarig. Praktiskt ansvarig Andra träffen Inledning Ordförande delar ut dagordningen. Diskutera: Finns allting med? Förstår gruppen alla ord och begrepp? Ordförande redovisar sin hemläxa (10 min). Sekreteraren Sekreteraren delar

Läs mer

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar!

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! 5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! En del av projektet Sveriges Smartaste Marknadsförare av Jesper Lindén - Bli inte en SEO terrorist, bygg ett långsiktigt och hållbart system

Läs mer

Slutrapport - Hemrehabilitering i samverkan mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen

Slutrapport - Hemrehabilitering i samverkan mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen Tjänsteskrivelse 2011-03-17 SN 2007.0135 Handläggare: Erica Gunnarsson Slutrapport - Hemrehabilitering i samverkan mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen Mars 2011 Erica Gunnarsson Gunilla

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer