Biogasanläggning Energibesparing med avloppsvatten Peter Larsson ver 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Biogasanläggning Energibesparing med avloppsvatten. 2008-09-05 Peter Larsson ver 2"

Transkript

1 Biogasanläggning Energibesparing med avloppsvatten Peter Larsson ver 2

2 Biogasanläggning Förutsättningar Processprincip Processparametrar Driftprincip och anläggningsutförande Biogas Anläggningskostnad Teoretisk energibesparing

3 Förutsättningar: Varför? Ta hand om avloppsvattnet vid källan Kommunal anläggning ej lämplig för bryggeriavloppsvatten Energiåtervinning, minskat oljeberoende Bryggeriavloppsvatten Lätt nedbrytbart Kort uppehållstid <24 tim Minimal anläggning Varmt avloppsvatten Låg partikelhalt Biologisk process Levande mikroorganismer Temperaturberoende ph känsligt Luftfri miljö

4 Processparametrar: COD belastning x avloppsflödet = dygnsbelastningen styr anläggningsdimensioneringen ph-variationer och ph-justering Partikelinnehåll i avloppsvattnet, grovfiltrering Avloppstemperatur

5 Kemisk syreförbrukning Chemical Oxygen Demand COD COD är ett mått på föroreningsgraden Reningsgraden, volym- och slambelastningen baseras på COD analyser 1 kg COD nedbrutet = 0,35 Nm 3 metan COD nedbrutet

6 Anaerob nedbrytning Omvandling av nedbrytbart material (COD,BOD) till Metan (CH 4 ) Koldioxid (CO 2 ) Lite ny biomassa

7 Anaeroba nedbrytningssteg Hydrolys Enzymer utanför cellen bryter ner stora molekyler till mindre, som kan brytas ner av mikroorganismerna. Enzymerna bildas av syraproducerande organismer Syrabildning (acidogenesis) Syrabildande bakterier omvandlar mindre molekyler till flyktiga syror (ättikssyra, propionsyra, smörsyra etc) Ättiksyrabildning (acetogenesis) Organismer omvandlar flyktiga syror (VFA) till ättikssyra, koldixid (CO 2 )och vätgas (H 2 ) Metanproduktion (methanogenesis) Ättikssyra, CO 2 och H 2 omvandlas till biogas (CH 4 och CO 2 ).

8 Egenskaper biomassan Granulerad biomass utan bärarmaterial Höga sedimentationshastigheter ( m/h) COD belastning kg COD per m 3 reaktor volym per dag Slamproduktion 1-5% av nedbruten COD

9 Beräkningsfaktorer och parametrar Summan av VFA och alkaliniteten i blandningstanken och anaerobutloppet är alltid ungefär lika Utgående VFA i normalt fungerande anläggningar är < 150 mg ättikssyra/l, och 300 mg/l är övre gräns Optimal temperatur är 37 o C Optimalt ph I anaeroba reaktorn är (intervall )

10 Flyktiga syror - VFA (Volatile Fatty Acids) Alkalinitet Den viktigaste parametern för den anaeroba processen Daglig analys är nödvändig

11 Nödvändiga förutsättningar för mikroorganismer Vatten utan vatten INGET liv Kol viktigast för cellstrukturen Kväve proteiner, DNA och RNA Fosfor energitransport (ATP), DNA och RNA Svavel proteiner Tillväxtfaktorer vitaminer Mineraler t ex nickel (Ni) och kobolt (Co) för metanbakterier

12 Temperaturintervaller för mikrooganismer o C Typ min optimum max Psykrofil Mesofil Termofil

13 Temperatur Methanogenic activity at various temperatures Biomass activity (%) Temperature ( Celcius)

14 ph ALLMÄNNA BIOLOGISKA PROCESSER 4.0 < ph < 9.0 METANBILDNING 6.5 < ph < 8.0

15 ph optimum för metanbakterier

16 Till Panna Gasfackla Kemikalie dosering Anläggningsuppbyggnad Buffert+hydrolys Tank Blandnings Tank Bioreaktor Slam Lager Utlopp Ev. beluftning VVX Ev.värmepump VVX

17

18 Biogas: Biogas består av: Metan Koldioxid Vattenånga och kvävgas Svavelväte ± 65 vol-% ± 30 vol-% ± 4 vol-% ± vol-%

19 Störningsfaktorer Förgiftning Slamflykt Stora belastningsvariationer Driftavbrott Vattentemperatur

20 Miljörisker: Brännbara och giftiga gaser som bildas i den anaeroba processen: Metan (CH 4 ) Svavelväte (H 2 S) Lukter från anläggningen Tillsatskemikalier för ph-justering

21 Uppskattad anläggningskostnad: Byggnader, maskiner, processutrustning miljoner SvKr Driftkostnader TKr/år (El, kemikalier, analys, rep.underhåll, medräknat 5 graders uppvärmning 3 månader) Personal 2 tim/dag Tillkommer gaseldning

22 Teoretiskt energiutbyte och gasvärde Antag 85 % COD nedbrytning 1 kg COD nedbrutet = 0,35 Nm 3 metan 1 m 3 biogas = 7 kwh 1 m 3 metangas = 9,7 kwh Antalet produktionsdagar 250 dygn Antaget BOD-COD förhållande 0,6 1 m 3 eldningsolja är 10,2 Mwh

23 Teoretiska beräkning 1 Antagen produktionsvolym 2 miljoner Hl = m 3 produkt Antagen avloppskoncentration medelvärde 2857 mg/liter Antagen avloppsmängd 3,5 liter/liter producerad produkt ( renvattenförbrukning ca 4,6 l/l ) Antagen COD mängd 10 kg COD/ m 3 produkt Anläggningsstorlek medel 8000 kg COD/d m 3 produkt x 10 kg COD/m 3 = kg COD (jfr m 3 x 3,5 l/l x 2857 mg/l = kg COD) Medelnedbrytning COD 85% x kg COD = kg CODnedbruten kg CODnedbruten x 0,35 Nm 3 metan = Nm 3 metan Nm 3 x 9,7 kwh/m3 = kwh = MWh Motsvarande oljemängd MWh och 10,2 MWh/m 3 = 566 m 3 olja

24 Beräkning 2 Antagen produktionsvolym 1 miljoner Hl = m 3 produkt Antagen avloppskoncentration medelvärde mg/liter Antagen avloppsmängd 4 liter/liter producerad produkt ( renvattenförbrukning ca 5,1 l/l ) Antagen COD mängd 12 kg COD/ m 3 produkt Anläggningsstorlek medel 5000 kg COD/d m 3 produkt x 12 kg COD/m 3 = kg COD (jfr m 3 x 4 l/l x 3000 mg/l = kg COD) Medelnedbrytning COD 85% x kg COD = kg CODnedbruten kg CODnedbruten x 0,35 Nm 3 metan = Nm 3 metan Nm 3 x 9,7 kwh/ m 3 = kwh = MWh Motsvarande oljemängd MWh och 10,2 MWh/m 3 = 339 m 3 olja

25 Frågor

Lokalt reningsverk för Hammarby Sjöstad, etapp 1. Avloppsvattenbehandling med anaerob membranbioreaktor

Lokalt reningsverk för Hammarby Sjöstad, etapp 1. Avloppsvattenbehandling med anaerob membranbioreaktor Projektpublikation nr 22 R nr 11, augusti 25 Lokalt reningsverk för Hammarby Sjöstad, etapp 1 Avloppsvattenbehandling med anaerob membranbioreaktor En jämförande systemanalys avsee exergi, miljöpåverkan

Läs mer

Biogas ger energi till ekologiskt lantbruk

Biogas ger energi till ekologiskt lantbruk Biogas ger energi till ekologiskt lantbruk Jordbruksinformation 22 2005 1 Text: Anna Hansson och Kjell Christensson, Agellus Miljökonsulter. Innehållsförteckning Inledning............................ 2

Läs mer

Gårdsbaserad biogas på Plönninge naturbruksgymnasium

Gårdsbaserad biogas på Plönninge naturbruksgymnasium JTI-rapport KRETSLOPP & AVFALL Nr 21 Gårdsbaserad biogas på Plönninge naturbruksgymnasium En förstudie med det tyska konceptet som grund Farm scale biogas at Plönninge agricultural upper secondary school

Läs mer

Biogas på gården en introduktion

Biogas på gården en introduktion Biogas på gården en introduktion Innehåll Biogas på gården varför det? 3 Liten ordlista 3 Detta är Biogas 4 Så gör man biogas 5 Vad kan biogas användas till? 6 Uppgraderad biogas klimatneutralt drivmedel

Läs mer

Förstudie. Förutsättningar för en kretsloppsanpassad avfallshantering på Utö Produktion av biogas & biogödsel

Förstudie. Förutsättningar för en kretsloppsanpassad avfallshantering på Utö Produktion av biogas & biogödsel Förstudie Förutsättningar för en kretsloppsanpassad avfallshantering på Utö Produktion av biogas & biogödsel Författare: Tomas Wadström Biogas Öst Eric Rönnols Rönnols Miljökonsult Uppsala län Västmanlands

Läs mer

Biogasproduktion med slam från enskilda avlopp

Biogasproduktion med slam från enskilda avlopp Biogasproduktion med slam från enskilda avlopp - en förstudie i Ronneby kommun Författare Catarina Welin Ronneby 2011 Enskilt avlopp Kraftledning Slamsugningsbil Bräkneån Förstudien medfinansieras genom

Läs mer

Torrötning av musslor och vass i två-stegsprocess

Torrötning av musslor och vass i två-stegsprocess Torrötning av musslor och vass i två-stegsprocess Valentine Nkemka Marika Murto Avdelningen för bioteknik Lunds universitet Slutrapport Lund, Februari 2011 2 Sammanfattning Inom projektet, Biogas nya substrat

Läs mer

Slambrunnar i sma avloppsanhiggningar - slamavskiljningseffektivitet och metallkontaminering

Slambrunnar i sma avloppsanhiggningar - slamavskiljningseffektivitet och metallkontaminering CHALMERS TEKNISKA HOGSKOLA Institutionen f(jr Vattenfbrsi)Ijnings- och Avloppsteknik Slambrunnar i sma avloppsanhiggningar - slamavskiljningseffektivitet och metallkontaminering PERBLAD Examensarbete 1999:2

Läs mer

Juli. Hållbar utveckling

Juli. Hållbar utveckling Juli Hållbar utveckling KEMIKALENDERN Kemikalendern är ett samarbetsprojekt mellan Molecular Frontiers, Chalmers, Göteborgs universitet och Universeum, i samband med det Internationella Kemiåret 2011.

Läs mer

Cecilia Öman, Marianne Malmberg och Camilla Wolf-Watz B 1353 Stockholm, april 2000

Cecilia Öman, Marianne Malmberg och Camilla Wolf-Watz B 1353 Stockholm, april 2000 8WYHFNOLQJDYPHWRGHUI U.DUDNWHULVHULQJDYODNYDWWHQ IUnQDYIDOOVXSSODJ 6OXWUDSSRUW Cecilia Öman, Marianne Malmberg och Camilla Wolf-Watz B 1353 Stockholm, april 2000 RVFs Utvecklingssatsning Deponering Rapport

Läs mer

UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET

UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET RÅD OCH REGLER FÖR ANSLUTNING TILL RYAVERKET 2000 Förord Denna broschyr riktar sig till verksamheter som avleder avloppsvatten till Göteborgsregionens

Läs mer

HJÄLP OSS ATT FÅ RENARE VATTEN

HJÄLP OSS ATT FÅ RENARE VATTEN INFORMATION FÖR FÖRETAG HJÄLP OSS ATT FÅ RENARE VATTEN N O R D V Ä S T R A S K Å N E S V AT T E N O C H A V L OPP Rent vatten. Ett jobb för livet. 1 Minska företagets utsläpp av miljögifter Riktlinjer

Läs mer

Metanproduktion hos mjölkkor utfodrade med hög andel grovfoder

Metanproduktion hos mjölkkor utfodrade med hög andel grovfoder Metanproduktion hos mjölkkor utfodrade med hög andel grovfoder Methane emissions from dairy cows fed high levels of forage av Rebecca Danielsson Institutionen för husdjurens Examensarbete 282 utfodring

Läs mer

Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet. Mars 2009

Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet. Mars 2009 P U B L I K AT I O N P 95 Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet Mars 2009 Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet Svenskt Vatten påtar sig

Läs mer

Daniel Wigren & Mikael Walther

Daniel Wigren & Mikael Walther Daniel Wigren & Mikael Walther Innehåll Förord 1. Inledning 1.1. Vad är biobränsle? 1.2. Varför biobränsle? 1.3. Biobränsle i världen 1.4. Biobränsle i Sverige 1.4.1. Politiska styrmedel 2. Olika sorters

Läs mer

Formulering av villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk - vägledning

Formulering av villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk - vägledning Formulering av villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk - vägledning Syftet med denna vägledning är att öka samsynen om hur villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk kan formuleras

Läs mer

UTGÅVA 6. Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.uponor.se

UTGÅVA 6. Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.uponor.se AVLOPPSBOKEN GUIDE I MILJÖHANTERING AV AVLOPP UTGÅVA 6 Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.dahl.se www.baga.se www.bioptech.se www.fann.se www.flygt.se

Läs mer

DISTRIBUTION AV BIOGAS I NATURGASNÄTET

DISTRIBUTION AV BIOGAS I NATURGASNÄTET Rapport SGC 101 DISTRIBUTION AV BIOGAS I NATURGASNÄTET Svenskt Gastekniskt Center - Juli 1999 Kaj Wågdahl, Chalmers Tekniska Högskola Rapport SGC 101 ISSN 1102-7371 ISRN SGC-R--101--SE SGC:s FÖRORD FUD-projekt

Läs mer

Produktion och användning av biogas och rötrester år 2013

Produktion och användning av biogas och rötrester år 2013 Produktion och användning av biogas och rötrester år 2013 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Biogas på gasnätet utan propantillsats

Biogas på gasnätet utan propantillsats Rapport SGC 176 Biogas på gasnätet utan propantillsats Svenskt Gastekniskt Center Juni 2007 Ingemar Kristensson Anna Pettersson Klas Johansson Vattenfall Power Consultant AB Rapport SGC 176 1102-7371 ISRN

Läs mer

Gårdsbaserad biogasproduktion en möjlighet för det ekologiska lantbruket

Gårdsbaserad biogasproduktion en möjlighet för det ekologiska lantbruket Gårdsbaserad biogasproduktion en möjlighet för det ekologiska lantbruket Råd i praktiken Jordbruksinformation 1 2006 Gårdsbaserad biogasproduktion en möjlighet för det ekologiska lantbruket Biogasproduktion

Läs mer

AVLOPP. på rätt sätt

AVLOPP. på rätt sätt AVLOPP på rätt sätt Denna broschyr har gemensamt tagits fram av: Miljöförvaltningarna i Vänersborgs kommun, Trollhättans stad och Lilla Edets kommun. Avlopp på rätt sätt Syftet med broschyren, lagkrav,

Läs mer

Div of Industrial Electrical Engineering and Automation (IEA) Dept of Measurement Technology and Industrial Electrical Engineering (MIE) Faculty of

Div of Industrial Electrical Engineering and Automation (IEA) Dept of Measurement Technology and Industrial Electrical Engineering (MIE) Faculty of Modellering och simulering i av rötningsprocesser Dr Ulf Jeppsson Div of Industrial Electrical Engineering and Automation (IEA) Dept of Measurement Technology and Industrial Electrical Engineering (MIE)

Läs mer

Bio Filter 10. Produktinformation, Installation och Underhåll PRODUKTINFORMATION:

Bio Filter 10. Produktinformation, Installation och Underhåll PRODUKTINFORMATION: PRODUKTINFORMATION: - Bio filter 10 är en enkel och smidig biologisk gråvatten rening till sommarstugor och gästhus där vattenförbrukningen är låg. - Bio Filter 10 är avsedd att ta hand och rena gråvatten.

Läs mer

Elektrobränslen - en kunskapsöversikt

Elektrobränslen - en kunskapsöversikt Elektrobränslen - en kunskapsöversikt Alexandra Nikoleris Lars J. Nilsson Rapport nr 85 April 2013 ISSN 1102-3651 ISRN LUTFD2/TFEM--13/3076 SE + (1-34) ISBN 978-91-86961-11-4 Dokumentutgivare, Dokumentet

Läs mer

UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER VID PRODUKTION AV

UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER VID PRODUKTION AV RAPPORT 2009:4 UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER VID PRODUKTION AV NÖTKÖTT UNDERLAG TILL KLIMATCERTIFIERING Ulf Sonesson, Christel Cederberg and Maria Berglund INNEHÅLL 1 Inledning...1 2 Klimatpåverkan av nötköttsproduktion

Läs mer

Förenklad GDP. God Desinfektion Praxis. Ett verktyg för att bedöma om vattenverkets rening mot mikrobiologiska föroreningar är tillräcklig

Förenklad GDP. God Desinfektion Praxis. Ett verktyg för att bedöma om vattenverkets rening mot mikrobiologiska föroreningar är tillräcklig Förenklad GDP God Desinfektion Praxis Ett verktyg för att bedöma om vattenverkets rening mot mikrobiologiska föroreningar är tillräcklig Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Steg 1: Barriärhöjd...

Läs mer

Exempel på olika avloppsanordningar

Exempel på olika avloppsanordningar Exempel på olika avloppsanordningar Avloppsanordningarna beskrivna nedan är några som har använts länge och några som är nya, dessa kan kombineras för att uppnå de krav som ställs av miljönämnden. Att

Läs mer

Livscykelanalys. Vattenfalls elproduktion i Norden

Livscykelanalys. Vattenfalls elproduktion i Norden Livscykelanalys Vattenfalls elproduktion i Norden 2 Livscykelanalys Vattenfalls elproduktion i Norden Innehåll Det nordiska elsystemet 5 Olika kraftslag har olika egenskaper 6 Distribution och elmix 7

Läs mer