FAMILJ, LIVSSTIL, UTBILDNING, ARBETE OCH FÖRSÄKRING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FAMILJ, LIVSSTIL, UTBILDNING, ARBETE OCH FÖRSÄKRING"

Transkript

1 FAMILJ, LIVSSTIL, UTBILDNING, ARBETE OCH FÖRSÄKRING Ifylles av vårdgivare Efternamn Förnamn Personnummer - Internkod program Internkod flow Inskr Avsl Uppf I Uppf II Kvalitetsgranskat OK Sign / 16 SD_v2

2 Instruktion Flertalet frågor besvaras med ett kryss i den ruta som passar bäst med din situation eller uppfattning. Ibland kan du markera med flera kryss, i så fall finns instruktion i anknytning till frågan. Vissa frågor är "öppna" här ber vi dig ange din uppfattning med några enstaka meningar. Det är dina svar på just dessa frågor som är viktigast för planeringen av vårt framtida samarbete. Du är välkommen att kontakta oss för att gå igenom formuläret innan ditt första besök Exempel på hur man fyller i formuläret Om du skulle sätta krysset i fel ruta, fyll då i hela denna ruta och sätt ett nytt kryss i den rätta. Ifylles av patienten Datum (år-mån-dag) då frågeformuläret fylls i! / 16

3 ALLMÄNT ALM1 Kön Kvinna Man ALM2 Ålder år ALM3 Födelseland ALM4 Om du är född i utlandet, hur många år har du vistats i Sverige? år ALM5 Behöver du hjälp med att fylla i detta frågeformulär p g a språkproblem? ALM6 Om du svarat ja på frågan ovan, vem hjälpte dig? ALM7 Använder du tolkhjälp inom sjukvården eller hos myndigheter? HEM-/FAMILJESITUATION HFS1 Vilket är ditt "civilstånd"? Aldrig gift/aldrig sambo Frånskild/separerad Gift/sambo Omgift/ny sambo Änka/änkling HFS2 Bor du ensam?, tillsammans med make/maka/sambo utan barn, tillsammans med make/maka/sambo med barn, tillsammans med barn utan annan vuxen, tillsammans med föräldrar, tillsammans med annan / 16

4 HFS5 Om du har barn - ange barnens ålder (ej året de föddes). Ange alla dina barn biologiska, adopterade, "bonusbarn", hemmavarande, utflugna samt barn i eventuella tidigare förhållanden. år år år år år år år (eller ev) mån Äldsta Yngsta Har inga barn HFS6 Hur många hemmavarande barn finns det i ditt hushåll? stycken Har inga hemmavarande barn Har inga barn HFS3 Kan du tänka dig att någon av dina närstående är intresserad av att träffa oss? HFS7 Har du en partner? Osäker HFS4 Beskriv kort din make/maka/sambo/partners arbete / 16

5 SOCIAL MILJÖ MST1 Kan du få hjälp av någon eller några personer vid sjukdom eller andra praktiska problem? Låna småsaker, hjälp med reparation, hjälp med att skriva en skrivelse, få råd eller information?, utan tvekan, troligen, troligen inte, inte alls EST1 EST2 EST3 Känner du att du har någon eller några personer som kan ge dig ett ordentligt stöd för att klara av livets stress och problem?, helt säkert, troligen Inte helt säkert Har du någon person som du känner att du kan vara dig helt själv inför, som accepterar dig med alla dina förtjänster och brister?, helt säkert, troligen Inte helt säkert Hur många personer tycker du att du känner väl och kan prata med om det mesta? Släktingar, vänner, grannar, arbetskamrater Fler än 30 SOF1 Om du är medlem i en förening, skulle du kunna säga att du känner en stark samhörighet med denna förening eller dess medlemmar? I hög grad I viss mån Inte speciellt Inte alls Är ej föreningsmedlem SOF2 Känner du stark samhörighet med din släkt? Utöver make, maka, sambo, barn I hög grad I viss mån Inte speciellt Inte alls Saknar släkt SOF3 Är du rotad och känner en stark samhörighet med ditt bostadsområde? I hög grad I viss mån Inte speciellt Inte alls SOF4 SOF5 Är du med i en grupp av vänner som gör något gemensamt? T ex spelar kort, lyssnar på musik, gör utflykter etc. Händer det att du känner dig ensam? Ofta Ibland Sällan Aldrig / 16

6 SOP1 Har du under de senaste 12 månaderna: Du kan sätta kryss i flera rutor. Deltagit i studiecirkel/kurs Deltagit i studiecirkel/kurs på din arbetsplats? Deltagit i fackföreingsmöte? på din fritid? Deltagit i föreningsmöte? Varit på teater/bio? Varit på konstutställning? Varit i kyrkan? Varit på sporttillställning? Skrivit insändare i tidning/tidskrift? Deltagit i demonstration av något slag? Besökt offentlig tillställning? Nattklubb, danstillställning el dyl Deltagit i större släktsammankomst? Varit på privat fest hos någon? Inget av ovanstående LIVSSTIL MOTION LVS1 Hur mycket har du, under de senaste månaderna, rört eller ansträngt dig kroppsligen? Stillasittande fritid Du ägnar dig mestadels åt läsning, TV, bio eller annan stillasittande sysselsättning. Måttlig motion Du promenerar, cyklar eller rör dig på annat sätt under sammanlagt minst 4 timmar i veckan. I detta inräknas också promenader på helgerna, ordinärt trädgårdsarbete, fiske, bordtennis, bowling eller liknande. Regelbunden motion och träning Du ägnar dig åt t ex löpning, simning, tennis, badminton, motionsgymnastik eller liknande som motionssport. Tyngre trädgårdsarbete och liknande räknas till denna grupp. OBS! att det skall vara genomsnittligt 2 3 timmar i veckan. Hård träning och tävlingsidrott Du ägnar dig åt hård träning och tävling i löpning, orientering, skidåkning, simning, fotboll, handboll etc regelbundet och flera gånger i veckan / 16

7 LVS2 LVS12 Har du fått minska dina motions-/idrottstillfällen p g a dina nuvarande besvär? Om ja, beskriv vad du gjorde för att hålla dig i fysisk form tidigare innan dina besvär hindrade dig. Skriv namnet på den sport, idrott eller motionsaktivitet som du utförde. Skriv även under vilka år du var aktiv. Ta gärna med aktiviteter som du gjorde endast vissa perioder under året. Har inte ändrat mina motions-/idrottstillfällen VIKT LVS4 Vikt, med underkläder idag kg När du var ca 20 år kg Minns ej LVS5 Längd, utan skor cm LVS6 Har du ändrat vikt senaste året?, ökat, minskat Vet ej LVS6X Ökat/minskat antal kilo? kg LVS7 LVS8 Tycker du själv att du väger för mycket? Tycker du själv att du väger för lite? Vet ej Vet ej LVS9 TOBAK Ej rökare/snusare Fd rökare/ Röker pipa, Röker cigarett Snusar Aldrig rökt/snusat snusare cigarr, cigarill LVS9X Genomsnitt antal cigaretter, cigarrer etc per dag Genomsnitt mängd snus per vecka st/dag gram/vecka ALKOHOL LVS10 LVS11 Hur påverkar alkohol din smärta, oro, ängslan, depression eller sömnbesvär? Besvären känns mindre oförändrad värre Använder du någon gång alkohol för att försöka lindra dina besvär? / 16

8 UTBILDNING OCH ARBETE UTB1 UTB Kryssa för de alternativ som bäst motsvarar den högsta utbildning du fått. Endast ett svarsalternativ! Ej fullständig folkskola eller oavslutad grundskola Folkskola, normalt 6 8 år Grundskola, realexamen (Även praktisk, högre folkskola, flickskola, folkhögskola) Studentexamen (Även 2-, 3- eller 4-årigt gymnasium) Utbildning minst ett år utöver studentexamen (T ex folkskollärarexamen, högskola eller universitet utan examen) Examen från universitet eller högskola Ange namnet på dina arbeten/yrken från det du lämnade grundskolan eller senare utbildning och fram till idag. Skriv dina yrken i rätt tidsföljd. Ange även antal år du arbetat inom de olika yrken. Ange ditt yrke så noggrant som möjligt. I stället för smed t ex klensmed/verktygssmed 3 år. Har du tidigare bott utanför Sverige ta även med dina arbete/yrken i utlandet. UTB2 Första yrket Andra yrket Tredje yrket Fjärde yrket Femte yrket Sjätte yrket Antal år, Antal år, Antal år, Antal år, Antal år, Antal år, UTB5 Vilket/vilka av ovannämnda yrken utför du för närvarande? Är du inte i arbete, vilka yrken utförde du senast? Första Andra Tredje Fjärde Femte Sjätte Sjunde UTB3 Beskriv kort vad du gör/gjorde i ditt nuvarande eller senaste arbete? Ange dina arbetsuppgifter så noggrant som möjligt. T ex försäljare av skor i butik i stället för försäljare, kontorsstädning på morgonen i bank i stället för städning. Ifylles av personal SEI NYK / 16

9 ARBETSSKADA OCH FÖRSÄKRINGSTVIST ASK1 Har du anmält dina besvär som arbetsskada? ASK2 ASK4 Har dina besvär godkänts som arbetsskada? Utredning pågår Om ja, har du livränta? ASK3 Om du svarat nej på frågan ASK2 eller ASK4 ovan, skall beslutet överklagas? Vet ej FTV1 Har du någon annan försäkringstvist som inte är klar? Utredning pågår FTV2 Om du svarat ja eller utredning pågår, beskriv kort situationen. ANSTÄLLNING OCH AKTIVITET AKT4 Vilket är ditt anställningsförhållande? Inte anställd T ex ålders-/avtalspensionär, arbetslös, socialbidragstagare, studerande, går utbildning, är hemmafru/make eller har sjukersättning (tidigare sjukpension). Anställd Egen företagare utan anställda Egen företagare med 1 9 anställda Egen företagare med 10 eller fler anställda AKT4X Om du är anställd, beskriv ditt anställningsförhållande? Fast anställning/tillsvidareanställning Tidsbegränsad anställning/vikariat Timanställning Annat, beskriv / 16

10 AKT5 Hur många timmar per vecka: har du anställning? Har du timanställning, ange det antal timmar du arbetat en vanlig vecka. har du lönebidragsanställning? har du skyddad anställning? Har inte anställning under någon form Ange antalet timmar du har anställning även om du inte arbetar just nu. OBS! Är det en fråga som inte är aktuell skriver du 0 i den rutan! AKT6 Hur många timmar per vecka: förvärvsarbetar du som anställd? förvärvsarbetar du i hemmet? arbetar du med eget företag? arbetstränar du som anställd? arbetstränar du som egen företagare? arbetar du med hushållsarbete (göromål)? arbetar du ideellt? går du utbildning (kurs)? är du studerande? Ange antalet timmar per vecka så exakt som möjligt. Ange antalet timmar såväl om du har deltidsarbete som om du har mer än ett arbete. OBS! Är det en fråga som inte är aktuell skriver du 0 i den rutan! / 16

11 ERSÄTTNINGSFÖRHÅLLANDE OBS! Om du inte är sjukskriven, har sjukersättning, arbetslöshetsunderstöd eller socialbidrag fyller du i svarsalternativet för detta. AKT2 Om du är sjukskriven, har sjukpenning från Försäkringskassan idag ange antalet timmar per vecka. Sjukskrivning i hemmet inkl arbetsträning och arbetsprövning. (sjukpenning) timmar per vecka Är ej sjukskriven När blev du sjukskriven, heltid eller deltid? År - Uppgiften osäker månad AKT7 Om du har sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan idag, ange antalet timmar per vecka. timmar per vecka När fick du denna ersättning, heltid eller deltid? Har ej sjuk-/aktivitetsersättning År - Uppgiften osäker månad Om du har tidsbegränsad ersättning, ange datum när ersättningen upphör. År - Ej aktuellt, har ej tidsbegränsning månad AKT3 Om du har aktivitetsstöd (arbetslöshetsunderstöd) från din arbetslöshetsförsäkring i dag, ange antalet timmar per vecka. timmar per vecka När blev du arbetslös, heltid eller deltid? Har ej aktivitetsstöd/ arbetslöshetsunderstöd År - Uppgiften osäker månad Om du är arbetslös, hur många "stämpeldagar" har du kvar? dagar kvar / 16

12 AKT9 Om du inte är arbetslös eller pensionär, hur stor bedömer du risken är att bli arbetslös inom ett år? Ingen risk Liten risk Viss risk Stor risk Ej aktuellt (är arbetslös) Om du inte är arbetslös eller pensionär, har du tillgång till arbetslöshetsförsäkring om du blir arbetslös? AKT10 Har du socialbidrag? När fick du socialbidrag? År - Uppgiften osäker månad AKT11 Har du arbetsmarknadspension? AKT12 Har du avtalsspension? AKT13 Har du ålderspension? g har inte arbetat utanför hemmet/varit hemmafru/make innan jag fick pension AKT14 För ditt yrke/arbete på vilket sätt är det enklast att berätta om din inkomst/ ersättning före skatt? Per timme Per vecka Per 2 veckor Per månad Per år AKT15 För en sådan period och för ditt eget arbete eller, om du idag är arbetslös eller sjukskriven, ditt senaste arbete vad är/var den vanliga ersättningen inklusive övertid, dricks med mera före skatt. SEK AKT16 Om du är arbetslös, sjukskriven eller har sjuk-/aktivitetsersättning vad är ersättningen för en motsvarande period som ovan. SEK / 16

13 VIKTIGA ADRESSER ARBETSGIVARE ADR1 Om du är anställd, ange namn och adress på din/dina arbetsgivare. 1: Din huvudarbetsgivare Namn Adress Postnummer, ort Telefon Inte anställd ADR2 2: Om du har mer än en arbetsgivare Namn Adress Postnummer, ort Telefon Ej aktuellt ADR6 Har du haft kontakt med företagshälsovård? Om ja, ange namn på din läkare och hans/ hennes adress / 16

14 SJUK- OCH ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRING ADR3 Om du har sjukpenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning ange namnet på din handläggare på Försäkringskassan samt lokalkontoret du tillhör. Handläggare Lokalkontor Adress Postnummer, ort Telefon Har inte ersättning från Försäkringskassan ADR4 Om du har aktivitetsstöd (arbetslöshetsunderstöd), ange namnet på din handläggare på Arbetsförmedlingen samt den förmedling du tillhör. Handläggare A-kassa Adress Postnummer, ort Telefon Har inte aktivitetsstöd (arbetslöshetsunderstöd) ADR5 Om du har socialbidrag, ange namnet på din handläggare på Socialförvaltningen samt Socialförvaltningen du tillhör. Handläggare Socialförvaltning Adress Postnummer, ort Telefon Har inte socialbidrag / 16

15 Delge oss gärna dina synpunkter på detta frågeformulär på nästa sida! / 16

16 Dina synpunkter på detta frågeformulär! Mycket bra, viktigt att alla olika delar är med! Bra med alla delar men för många olika frågor! Vissa delar anser jag inte har med mina besvär att göra! Flertalet delar anser jag inte har med mina besvär att göra! Annan kommentar, beskriv! Det tog timmar eller om under 1 timme minuter att fylla i frågeformuläret! Summera tiden om du fyllt i frågeformuläret i omgångar. Tack för att du tog dig tid att fylla i alla frågorna! / 16

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år Här har vi sammanställt vilka förändringar som gjorts i Lupp-enkäten 2015 jämfört med enkäten som gällde 2014. I vänster kolumn finns 2014 års enkät

Läs mer

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29 X Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF29 Ungdomsenkäten Lupp Unga 16-19 år Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur unga

Läs mer

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen.

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Ytterligare information om innehållet i undersökningen: Mirkka Danielsbacka vid Helsingfors universitet tfn 09 1912 4537 eller e-post: mirkka.danielsbacka@helsinki.fi

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Till dig som är anhörig till strokedrabbad

Till dig som är anhörig till strokedrabbad RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register Till dig som är anhörig till strokedrabbad Följande frågor är riktade till dig som är anhörig till den strokedrabbade. Formuläret består av ett antal frågor som

Läs mer

Instruktion: Med den tid UP ägnar åt TV-tittande avses den tid han/hon AKTIVT tittar eller lyssnar. Att t.ex. ha TV:n på i bakgrunden räknas INTE.

Instruktion: Med den tid UP ägnar åt TV-tittande avses den tid han/hon AKTIVT tittar eller lyssnar. Att t.ex. ha TV:n på i bakgrunden räknas INTE. A1 VISA SVARSKORT 1 Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet. :: 0 Ingen tid alls 1 Mindre än 1/2 timme 2 1/2 timme, till 1 timme

Läs mer

SÅ HÄR FYLLER DU I FORMULÄRET. Formuläret läses optiskt av en dator. Håll därför om möjligt kryssen innanför rutorna. Kryssa så här: Kryssa ej så här:

SÅ HÄR FYLLER DU I FORMULÄRET. Formuläret läses optiskt av en dator. Håll därför om möjligt kryssen innanför rutorna. Kryssa så här: Kryssa ej så här: Här är ett exempel: SÅ HÄR FYLLER DU I FORMULÄRET Fråga 1 Hur väl anser Du att påståendet I dag skiner solen stämmer? Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer helt och ganska varken bra ganska inte hållet

Läs mer

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning?

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Marta Szebehely, Petra Ulmanen & Ann-Britt Sand Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 2014:1 Working Paper/Department of Social

Läs mer

Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne

Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne Omslagsbild: Maria Fridh Denna rapport är sammanställd av: Epidemiologisk bevakning och analys Enheten för Folkhälsa och social hållbarhet Clinical

Läs mer

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning Lättläst Om du har en funktionsnedsättning Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Dina pengar och din ekonomi

Dina pengar och din ekonomi Dina pengar och din ekonomi PRIVATEKONOMI PÅ ENKEL SVENSKA 2 Det här är en broschyr om pengar. Språket i texterna är på enkel svenska. Broschyren har tio kapitel med information om bland annat att spara

Läs mer

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun.

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun. Frågor och svar om ekonomiskt bistånd lättläst Artikelnummer 2006-114-4 Här kan du läsa frågor och svar om ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är pengar du söker från socialtjänsten så att du klarar

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Om du är sjuk och inte kan arbeta

Om du är sjuk och inte kan arbeta Om du är sjuk och inte kan arbeta Välkommen till Försäkringskassan Influensa, benbrott eller migrän. Det kan finnas många orsaker till att du inte kan arbeta som vanligt. Om du måste vara borta från jobbet

Läs mer

ESL Ekonomi. Upplaga nr 3, 2014. Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström

ESL Ekonomi. Upplaga nr 3, 2014. Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström ESL Ekonomi Upplaga nr 3, 2014 Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström Innehållsförteckning Inledning 1 Arbetsblad Nå mål och klara hinder 3 Ordning och reda på papper 4 Kostnader 5 Checklista kostnader

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå Annika Creutzer Dags att lägga pensionspusslet så tar du som kvinna ut pension på bästa sätt Av Annika Creutzer Förord Annika Creutzer 2015 Ineko AB, Stockholm 2015 ISBN 978-91-637-7764-6 Pensionerna har

Läs mer

Liv och hälsa i Norrland. En enkät om hälsa och livsvillkor Ålder: 18-24 år

Liv och hälsa i Norrland. En enkät om hälsa och livsvillkor Ålder: 18-24 år Liv och hälsa i Norrland En enkät om hälsa och livsvillkor Ålder: 18-24 år Jämtlands läns landsting Landstinget i Västernorrland Norrbottens läns landsting Västerbottens läns landsting Omslagsbild: Leif

Läs mer

Innehåll: Livskraft: Folkhälsosituationen bland deltagarna i Caritas språkträningsgrupper i Hjällbo. Augusti 2005

Innehåll: Livskraft: Folkhälsosituationen bland deltagarna i Caritas språkträningsgrupper i Hjällbo. Augusti 2005 Livskraft: Folkhälsosituationen bland deltagarna i Caritas språkträningsgrupper i Hjällbo Augusti 2005 Ann Towns, Fil Dr Gun Holmertz Eva Johannisson Madlin Krabit Innehåll: I. Bakgrund: Folkhälsoundersökningen

Läs mer

Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn

Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn Lättläst om Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen

Läs mer

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning?

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Välkommen. Alla tryck och andra rättigheter är skyddade. Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok

Välkommen. Alla tryck och andra rättigheter är skyddade. Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok Välkommen Välkommen Alla tryck och andra rättigheter är skyddade Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok Namn enl. bokstavsordning Anahid Khachadorian Anna Lytsy

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor 4 Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor Produktion: Arbetsgivarverket, 2006 3:e reviderade tryckningen Grafisk form: Ozelot Konsult AB Tryck:

Läs mer

man känner sig alltid bekymrad

man känner sig alltid bekymrad man känner sig alltid bekymrad en undersökning om anhöriga till unga vuxna med ADHD Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för unga vuxna med ADHD.

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Till dig som söker asyl med förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare. Denna broschyr tillhör: 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad betyder orden? Asylansökan vad händer

Läs mer