SMÄRTA, ÄNGSLAN, ORO

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SMÄRTA, ÄNGSLAN, ORO"

Transkript

1 SMÄRTA, ÄNGSLAN, ORO Ifylles av vårdgivare K Efternamn Förnamn Personnummer - Internkod program Internkod flow Inskr Avsl Uppf I Uppf II Kvalitetsgranskat OK Sign / 20 SP_k_v2

2 Instruktion Flertalet frågor besvaras med ett kryss i den ruta som passar bäst med din situation eller uppfattning. Ibland kan du markera med flera kryss, i så fall finns instruktion i anknytning till frågan. Vissa frågor är "öppna" här ber vi dig ange viktiga kontakter eller din uppfattning med några enstaka meningar. Det är dina svar på just dessa frågor som är viktigast för planeringen av vårt framtida samarbete. Du är välkommen att kontakta oss för att gå igenom formuläret innan ditt första besök. Exempel på hur man fyller i formuläret Om du skulle sätta krysset i fel ruta, fyll då i hela denna ruta och sätt ett nytt kryss i den rätta. Ifylles av patienten Datum (år-mån-dag) då frågeformuläret fylls i! / 20

3 ALLMÄNBEFINNANDE AMB1 Vad anser du om ditt hälsotillstånd för närvarande, om du jämför dig själv med personer i samma ålder som du? Mår mycket bättre än flertalet i min egen ålder Mår bättre än flertalet i min egen ålder Mår vare sig bättre eller sämre än andra i min egen ålder Mår sämre än andra i min egen ålder Mår mycket sämre än flertalet i min egen ålder Vet ej AMB2 Hur känner du dig just nu, om du ser till din hälsa och välbefinnande? Nedanstående fält är en skala för hälsa/välbefinnande. Markera genom att ringa in var du själv befinner dig! Mycket dåligt, kunde inte må sämre Alldeles utmärkt, kunde inte må bättre KÄNSLA AV STRESS OCH ENERGI SOE1 Hur känner du dig just nu? Inte alls Knappast alls Något Ganska Mycket Mycket, mycket Avslappnad Aktiv Spänd Slapp Stressad Energisk Ineffektiv Avspänd Skärpt Pressad Passiv Lugn / 20

4 SOE2 Hur fysiskt ansträngd känner du dig just nu? 0 inte alls 0,5 extremt svagt (just märkbart) 1 mycket svagt 2 svagt (lätt ansträngning) 3 måttligt 4 5 starkt (kraftigt) 6 7 mycket starkt extremt starkt SOE3 Hur pigg eller sömnig känner du dig just nu? 1 mycket pigg 2 3 pigg 4 5 varken pigg eller sömnig 6 7 sömnig, ej ansträngande 8 att vara vaken 9 mycket sömnig, ansträngande att vara vaken, kämpar mot sömnen LIVSKVALITET LQB1 LQB2 LQB3 LQB4 LQB5 Hur väl tillfredsställs dina fundamentala biologiska behov för närvarande? Det rör sig här om kroppsnära behov, t ex föda, kläder, värme, boende, sömn, sex och trygghet. Mycket bra Bra Varken eller Dåligt Mycket dåligt Jag har inte dessa behov Hur väl tillfredsställs dina sociala behov för närvarande? Det rör sig här om behov av nära mänskliga relationer, erkännanden, vänskap och socialt samförstånd. Mycket bra Bra Varken eller Dåligt Mycket dåligt Jag har inte dessa behov Hur väl tillfredsställs ditt behov av att göra nytta för närvarande? Det rör sig här om ett behov av att hjälpa andra människor, hålla världen i gång eller göra den bättre. Mycket bra Bra Varken eller Dåligt Mycket dåligt Jag har inte detta behov Hur väl tillfredsställs ditt behov av att förverkliga dig själv för närvarande? Det rör sig här om att utveckla sin insikt och sin förmåga att agera, så att man lever i ständigt djupare överensstämmelse med sig själv. Mycket bra Bra Varken eller Dåligt Mycket dåligt Jag har inte detta behov Hur väl tillfredsställs just nu ditt behov av ett spännande och varierat liv? Det rör sig här om ett behov av ett spännande och omväxlande upplevelse- och handlingsliv. Mycket bra Bra Varken eller Dåligt Mycket dåligt Jag har inte detta behov / 20

5 SMÄRTA FRÅN RÖRELSEAPPARATEN ELLER MAGEN LOKALISATION SLK0 SLK1 SLK2 OBS! Har du ingen smärta markera med ett kryss här och gå vidare till fråga SCL1 på sidan 10. Rita först noga, genom att skugga figuren, var din smärta är belägen. Har du smärta på flera ställen markera även detta. Markera sedan, med en pil, det ställe där smärtan känns som mest besvärande. SLK1 SLK2 Ifylles av personal / 20

6 INTENSITET INT1 INT2 Markera genom att ringa in två siffror på denna linje hur stark den smärta du markerat med pilen på sidan 5 känns? Sätt en ring för smärtan när den är som minst och en ring för smärtan när den är som värst Ingen smärta Värsta tänkbara smärta INT3 Markera genom att ringa in en siffra på denna linje hur stark den smärta du markerat med pilen på sidan 5 känns som oftast Ingen smärta Värsta tänkbara smärta INT5 Med hjälp av intensitetsskalan nedan kan du tala om hur stark du upplever att smärtintensiteten är för de olika kroppsregionerna som du har skuggat på sidan 5. Huvudet Nacken, Skuldra/axel, höger, Skuldra/axel, vänster, Armbåge, höger, Armbåge, vänster, Hand/handled, höger, Hand/handled, vänster, Ryggens övre del, Ländrygg/korsrygg, Höft, höger, Höft, vänster, Knä, höger, Knä, vänster, Fotled/fot, höger, Fotled/fot, vänster, Magen,, Intensitetsskala 0 Ingen alls 0,5 Extremt svagt (just märkbart) 1 Mycket svagt 2 Svagt (lätt ansträngning) Starkt (kraftigt) 6 7 Mycket starkt Extremt starkt / 20

7 TIDSASPEKTER TAS1 När började du första gången känna smärtan som du har nu? År månad - Uppgiften osäker Minns ej TAS2 Om du svarat uppgiften osäker eller minns ej ovan, vilket årtal kan du med säkerhet säga att din smärta började? År - månad TAS3 Vilket stämmer bäst med din situation under det senaste året? Haft mer eller mindre smärta hela tiden Haft smärta från och till men varit smärtfri däremellan, dock haft smärta under större delen av tiden Haft smärta från och till men varit smärtfri däremellan, dock varit smärtfri under större delen av tiden Haft smärta enstaka korta perioder, mindre än 1 månad TAS4 När hade du smärta senast? För över 6 månader sedan För mellan 3 och 6 månader sedan För mellan 1 och 3 månader sedan För mindre än 1 månad sedan Har smärta nu TAS5 Hur länge har smärtan varit som den är nu? Ange antal månader / 20

8 TAS7 När du har en period med smärta, när på dygnet stör din smärta dig som mest? Du kan markera med flera kryss! På morgonen när du precis vaknat Senare på förmiddagen På eftermiddagen På kvällen Vid sänggåendet Under natten (när man normalt sover) Jag är störd lika mycket av min smärta hela dygnet Det varierar när jag är mest störd, det finns inget karakteristiskt dygnsmönster TAS8 När du har en period med smärta, vilken beskrivning passar bäst på din besvärligaste smärta? Alltid smärta, alltid lika stark Alltid smärta, varierande styrka Nästan alltid smärta, korta perioder utan Ofta smärta, men perioder utan besvär på en till några timmar Ofta smärta, men ingen smärta mesta delen av dygnet Attacker av smärta, en till flera gånger dagligen, från några minuter till en timme Korta attacker av smärta, från sekunder till några timmar TAS8X Du kan även markera här om du tycker denna beskrivning passar. Sällan smärta dagar eller veckor utan Som ett annat sätt att värdera den senaste perioden med smärta, ber vi att du med två kryss markerar hur smärtan har påverkat ditt liv. BPV1 BPV2 Sätt ett kryss för smärtan när den är som minst Sätt ett kryss för smärtan när den är som värst Ingen smärta Viss smärta som jag kan bortse ifrån Viss smärta som jag inte kan bortse ifrån men som inte försvårar mina vardagsaktiviteter Smärta som försvårar koncentrationen på vissa sysslor och aktiviteter Smärta som försvårar alla sysslor och aktiviteter utom de mest grundläggande som att äta eller att gå på toaletten Smärta som fordrar att jag håller mig i stillhet såsom att jag sitter ner eller går och lägger mig Smärta som är så svår att jag inte står ut och måste söka hjälp akut / 20

9 BPV5 I ditt nuvarande eller senaste arbete, beskriv vilka arbetsuppgifter som gav ökade besvär eller som du fick avstå från på grund av dina besvär. OBS! Besvara denna fråga oavsett om du är sjukskriven eller arbetslös. Om du har varaktig sjukersättning eller pension kan du forstätta på sidan 10, SCL1. Besvär från Inga besvär Ingen påverkan av besvären ökade besvär av arbetsuppgift Fick avstå från arbetsuppgift Beskriv arbetsuppgiften Huvudet Nacken Skuldra/axel, höger Skuldra/axel, vänster Armbåge, höger Armbåge, vänster Hand/handled, höger Hand/handled, vänster Rygg, övre Rygg, nedre Höft, höger Höft, vänster Knä, höger Knä, vänster Fotled/fot, höger Fotled/fot, vänster Magen Använd gärna dessa rader om du inte får plats med din beskrivning ovan / 20

10 ANDRA SYMTOM Nedan följer en lista över ett antal problem och besvär som man har ibland. Din uppgift är att i den högra kolumnen kryssa för hur mycket problemet i fråga har besvärat dig den senaste veckan. SCL1 SCL2 SCL3 SCL4 SCL5 SCL6 SCL7 Huvudvärk Nervositet eller inre oro Svimningskänsla eller yrsel Förlust av sexuellt intresse eller njutning Smärtor i hjärttrakten eller bröstet Tröghet eller brist på energi Tankar på att ta ditt liv / 20

11 SCL8 SCL9 SCL10 SCL11 SCL12 SCL13 SCL14 SCL15 Att känna dig darrig Att ha lätt för att brista i gråt Känslan av att vara snärjd eller fångad Att plötsligt känna dig rädd utan anledning Att klandra dig själv för saker och ting Smärtor i nedre delen av ryggen Ensamhetskänslor Nedstämdhet / 20

12 SCL16 SCL17 SCL18 SCL19 SCL20 SCL21 SCL22 SCL23 Alltför mycket oro för saker och ting Brist på intresse för saker och ting Rädsla eller ängslighet Hjärtklappning eller andra obehagskänslor från hjärtat Illamående eller orolig mage Värk eller ömhet i musklerna Att ha svårt att andas Vågor av kyla eller värme genom kroppen / 20

13 SCL24 SCL25 SCL26 SCL27 SCL28 SCL29 SCL30 SCL31 Att det domnar eller sticker i olika delar av kroppen En känsla av en klump i halsen Känslor av hopplöshet inför framtiden Svaghet i delar av kroppen Att du känner dig spänd eller uppjagad Att du känner dig tung i armar eller ben Att allt känns ansträngande Oro och rastlöshet så du inte kan sitta still / 20

14 SCL32 SCL33 SCL34 SCL35 Känslor av att vara värdelös Känslan av att välbekanta saker är underliga eller overkliga Att du känner dig pressad att få saker gjorda Ångest eller panikattacker / 20

15 SÖMNPÅVERKAN PÅ EN VANLIG DAG/NATT: SPV1 Har du svårt att somna? inte alls lite grand måttligt ganska mycket väldigt mycket SPV7 Är du utsövd? 1 helt 2 3 ganska 4 5 inte alls SPV2 SPV3 SPV4 Hur brukar du sova? mycket bra bra varken eller dåligt mycket dåligt Har du orolig sömn? inte alls orolig sömn mycket lite något ganska mycket orolig sömn Vaknar du i förtid utan att kunna somna om? 1 nej 2 3 något för tidigt 4 5 mycket för tidigt SPV8 SPV9 Tar du alkohol eller läkemedel innan sänggåendet? (kryssa för flera svar vid behov) dl: nej ja, sömnmedel ja, alkohol ja, medel mot värk annat, vad? Hur många deciliter kaffe/te dricker du under hela dagen före sömnen? - avrunda (en normal kopp är ca 1,5 dl), (skriv 0 om du inte dricker något kaffe/te alls) SPV5 SPV6 Antal uppvaknanden? 0 (minns ej) fler Är det lätt att stiga upp? 1 mycket lätt 2 3 varken eller 4 5 mycket svårt SPV10 Är det något särskilt som brukar orsaka ditt slutgiltiga uppvaknande och uppstigande? nej, inget särskilt, utsövd ja, väckarklockan ja, buller m m ja, toalettbehov ja, värk, smärta ja, symtom på ångest ja, vad? / 20

16 PÅ EN VANLIG DAG/NATT forts: SPV11 Brukar det inträffa något särskilt som stör sömnen? a) Under natten: nej ja, buller, oväsen ja, värk, smärta ja, arbetstiderna ja, annan oro ja, fel tid för sänggåendet ja, vad? b) Under dagen innan: nej ja, hård fysisk ansträngning ja, värk, smärta ja, arbetstiderna ja, stress ja, fel tid för sänggåendet ja, vad? ORO OCH ÄNGSLAN Vi ber att du fyller i dessa frågor oavsett att inte oro och ängslan är ett problem för dig! Nedan följer några påståenden som andra människor har använt om sina symtom. Läs varje påstående noga och ringa sedan in den siffra som bäst överensstämmer med hur du upplever det. Nästan inte alls Litet En hel del Mycket Väldigt mycket ASI1 Det är viktigt för mig att inte verka nervös 0 ASI2 När jag inte kan koncentrera mig på en uppgift oroar jag mig för att jag är på väg att bli galen/tokig 0 ASI3 Det skrämmer mig när jag känner mig "skakig" 0 ASI4 Det skrämmer mig när jag känner mig yr/ostadig 0 ASI5 Det är viktigt för mig att ha kontroll över mina känslor / 20

17 Nästan inte alls Litet En hel del Mycket Väldigt mycket ASI6 Det skrämmer mig när mitt hjärta slår snabbt 0 ASI7 När min mage kurrar gör det mig generad 0 ASI8 Det skrämmer mig när jag blir illamående 0 ASI9 När jag märker att mitt hjärta slår snabbt, oroar jag mig för att få en hjärtattack 0 ASI10 Det skrämmer mig när jag "tappar andan"/ får svårt att andas 0 ASI11 När min mage är i olag oroar jag mig för att jag kan vara allvarligt sjuk 0 ASI12 Det skrämmer mig när jag märker att jag har svårt att koncentrera mig på en uppgift 0 ASI13 Andra människor lägger märke till mig när jag är nervös/orolig 0 ASI14 Ovanliga kroppsliga symtom skrämmer mig 0 ASI15 När jag blir nervös oroar jag mig för att jag skall bli psykiskt sjuk 0 ASI16 De symtom jag får när jag blir nervös skrämmer mig / 20

18 TSK1 DIN UPPFATTNING AV SMÄRTA Vi ber att du fyller i dessa frågor oavsett att inte smärta och värk är ett problem för dig! Nedan följer några påståenden som människor har använt för att beskriva sina tankar om att ha ont och om att röra sig. För varje påstående, ringa in den siffra från 1 till 4 som stämmer bäst med din uppfattning. Jag är rädd att jag skulle kunna skada mig om jag tränar/gör övningar Instämmer inte alls Instämmer helt TSK2 Om jag skulle försöka övervinna smärtan, skulle den öka TSK3 Min kropp säger mig att det är något allvarligt fel med mig TSK4 Min smärta skulle förmodligen minska om jag skulle träna/göra övningar TSK5 Folk tar inte mitt medicinska tillstånd på tillräckligt allvar TSK6 Min skada har försatt min kropp i riskzonen för resten av livet TSK7 Smärta betyder alltid att jag har skadat kroppen TSK8 Bara för att något förvärrar min smärta behöver det inte vara farligt TSK9 Jag är rädd att jag kan skada mig oavsiktligt TSK10 Att helt enkelt se till att jag inte gör några onödiga rörelser är det säkraste jag kan göra för att hindra att smärtan blir värre / 20

19 TSK11 Jag skulle inte ha så här ont om det inte vore något som kan vara farligt Instämmer inte alls Instämmer helt TSK12 Fastän jag har ont, skulle jag må bättre om jag vore fysiskt aktiv TSK13 Smärtan signalerar när jag ska sluta träna/ göra övningar så att jag inte skadar mig TSK14 Det är faktiskt inte säkert att vara fysiskt aktiv i mitt tillstånd TSK15 TSK16 Jag kan inte göra alla de saker människor som inte har ont gör därför att det är för lätt för mig att bli skadad Även om något gör mycket ont, tror jag inte att det faktiskt är farligt TSK17 Ingen skulle behöva träna/göra övningar när han eller hon har ont / 20

20 Dina synpunkter på detta frågeformulär! Mycket bra, viktigt att alla olika delar är med! Bra med alla delar men för många olika frågor! Vissa delar anser jag inte har med mina besvär att göra! Flertalet delar anser jag inte har med mina besvär att göra! Annan kommentar, beskriv! Det tog timmar eller om under 1 timme minuter att fylla i frågeformuläret! Summera tiden om du fyllt i frågeformuläret i omgångar. Tack för att du tog dig tid att fylla i alla frågorna! / 20

FAMILJ, LIVSSTIL, UTBILDNING, ARBETE OCH FÖRSÄKRING

FAMILJ, LIVSSTIL, UTBILDNING, ARBETE OCH FÖRSÄKRING FAMILJ, LIVSSTIL, UTBILDNING, ARBETE OCH FÖRSÄKRING Ifylles av vårdgivare Efternamn Förnamn Personnummer - Internkod program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Internkod flow Inskr Avsl Uppf I Uppf II Kvalitetsgranskat

Läs mer

Om psykiska sjukdomar

Om psykiska sjukdomar Om psykiska sjukdomar Psykiska sjukdomar gör så att sättet att tänka och känna förändras och man upplever saker annorlunda än när man mår bra. Den som blir sjuk förändras i sitt sätt att vara. Man kan

Läs mer

Man kan också vara abstinent under pågående tablettbruk ifall kroppen kräver högre doser bensodiazepin än den får. Detta är ett tecken på beroende.

Man kan också vara abstinent under pågående tablettbruk ifall kroppen kräver högre doser bensodiazepin än den får. Detta är ett tecken på beroende. ABSTINENS, BESVÄR I DETALJ Abstinenssymtom är olika känslor och obehag som uppstår när kroppen undanhålls ett ämne som den blivit tillvand till. I detta fall är ämnet bensodiazepiner. Symtomen hänger samman

Läs mer

Blir man sjuk av stress?

Blir man sjuk av stress? Blir man sjuk av stress? Om utmattning och återhämtning ISM Institutet för stressmedicin Vad är stress? Olika områden inom vetenskapen definierar stress på olika sätt. Definitionen skiljer sig exempelvis

Läs mer

Sov bra. utan sömnmedicin

Sov bra. utan sömnmedicin Sov bra utan sömnmedicin 1 1 Innehåll Fakta om sömn 4 Fakta om sömnläkemedel 7 Sömnskolan steg 1 Skriv sömndagbok 8 Varför har du svårt att sova? 9 Granska din dag 9 Allmänna råd för en bättre sömn 9 Sömnskolan

Läs mer

Sov gott. En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre. www.lvn.se

Sov gott. En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre. www.lvn.se Sov gott En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre www.lvn.se Innehåll Fakta om sömn 4 Sömnskolan steg 1 Skriv sömndagbok 7 Varför har du svårt att sova? 8 Granska din dag 8 Allmänna råd

Läs mer

Mod, är det att hoppa

Mod, är det att hoppa Utmana rädslan Mod är årets tema på Allt för hälsan-mässan. Utan mod fastnar du lätt i livet och kan bli överkörd av andra. Ta din rädsla i hand, våga mer och du kommer att må bättre. text Maria Gerolfson

Läs mer

Hemtjänstpersonalens arbetssituation och framtidstro

Hemtjänstpersonalens arbetssituation och framtidstro 637 enkäter Hemtjänstpersonalens arbetssituation och framtidstro Kommunal har genomfört en enkätundersökning för att undersöka hur hemtjänstpersonalen i Stockholm upplever arbetssituationen och framtidstron.

Läs mer

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Ida Flink, Sofia Bergbom & Steven J. Linton Är du en av de personer som lider av smärta i rygg, axlar eller nacke? Ryggsmärta är mycket vanligt men också mycket

Läs mer

tytti solantaus bilder: antonia ringbom

tytti solantaus bilder: antonia ringbom tytti solantaus bilder: antonia ringbom innehållsförteckning förord 3 vad är psykisk ohälsa? 4 förändringar i känslolivet 5 förändringar i beteendet 6 tankestörningar 6 vad beror den psykiska ohälsan på?

Läs mer

Karolinska Exhaustion Disorder Scale 9

Karolinska Exhaustion Disorder Scale 9 KEDS Karolinska Exhaustion Disorder Scale 9 Avsikten med detta formulär är att ge en bild av ditt nuvarande tillstånd. Vi vill alltså att du försöker gradera hur du mått de senaste två veckorna. Formuläret

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? Av: Jesper Lindén Den här delen i kursen Core Power är egentligen en påbyggnad och fördjupning av det som du tagit

Läs mer

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften:

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Att hjälpa dig att dela med dig av dina egna erfarenheter av symtom på PTSD och relaterade problem,

Läs mer

ii NGET MER ATT GÖRA??Men vad betyder DET, tänker Elsa halvt

ii NGET MER ATT GÖRA??Men vad betyder DET, tänker Elsa halvt ELSA SLUTET del 2 ii NGET MER ATT GÖRA??Men vad betyder DET, tänker Elsa halvt omtöcknad när hon sitter i färdtjänsttaxin på väg hem från läkarbesöket. Hon känner att hon inte riktigt uppfattade eller

Läs mer

Post Traumatisk Stress

Post Traumatisk Stress Post Traumatisk Stress En Självhjälpsguide Sammanställd av Agneta Morelli för Invandrarcentrum, GFTE, Gävle Kommun 2008-04-17 Vad är en traumatisk händelse? En traumatisk händelse är något utöver en vardaglig

Läs mer

Vill du veta mer om psykisk ohälsa och vad RSMH gör?

Vill du veta mer om psykisk ohälsa och vad RSMH gör? Om du är missnöjd Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och verksamheter som tar emot uppdrag från hälso- och sjukvården har psykiatrin en skyldighet att ge god vård. Om man är missnöjd med vården och

Läs mer

Fimpa Nu! Vi hjälper dig ta ställning Så klarar du fällorna Så undviker du återfall. Allt du sparar Allt du vinner. bli rök- och snusfri

Fimpa Nu! Vi hjälper dig ta ställning Så klarar du fällorna Så undviker du återfall. Allt du sparar Allt du vinner. bli rök- och snusfri Fimpa Nu! bli rök- och snusfri Allt du sparar Allt du vinner Vi hjälper dig ta ställning Så klarar du fällorna Så undviker du återfall Hallå där du som röker eller snusar! Funderar du på att sluta? Klokt

Läs mer

Arbetsförhållanden och hälsa på företag som arbetar med kunder på distans

Arbetsförhållanden och hälsa på företag som arbetar med kunder på distans A Arbetsförhållanden och hälsa på företag som arbetar med kunder på distans Detta frågeformulär kommer från Arbetslivsinstitutet, Yrkes- och Miljömedicin vid Västernorrlands landsting samt Institutet för

Läs mer

SALTY OM PARKINSONS SJUKDOM En studie om ärftlighet, hälsa och beteende SVENSKA TVILLINGREGISTRET. Enkät till kvinna

SALTY OM PARKINSONS SJUKDOM En studie om ärftlighet, hälsa och beteende SVENSKA TVILLINGREGISTRET. Enkät till kvinna SALTY OM PARKINSONS SJUKDOM En studie om ärftlighet, hälsa och beteende SVENSKA TVILLINGREGISTRET Enkät till kvinna Enkäten är indelad i nedanstående ämnesområden : ÄMNE FORSKARGRUPP Sida Hörsel Åsa Skjönsberg

Läs mer

SALTY OM PARKINSONS SJUKDOM En studie om ärftlighet, hälsa och beteende SVENSKA TVILLINGREGISTRET

SALTY OM PARKINSONS SJUKDOM En studie om ärftlighet, hälsa och beteende SVENSKA TVILLINGREGISTRET SALTY OM PARKINSONS SJUKDOM En studie om ärftlighet, hälsa och beteende SVENSKA TVILLINGREGISTRET Enkät till män v.03 Enkäten är indelad i nedanstående ämnesområden : ÄMNE FORSKARGRUPP Sida Hörsel Åsa

Läs mer

Att leva med smärta. The Pain Toolkit En verktygslåda för smärthantering. Tips och råd om egenvård

Att leva med smärta. The Pain Toolkit En verktygslåda för smärthantering. Tips och råd om egenvård Att leva med smärta The Pain Toolkit En verktygslåda för smärthantering Tips och råd om egenvård Att leva med smärta...är en resurs för alla som lever med kronisk smärta. Kronisk smärta-kallas ofta för

Läs mer

den ofrivillige RESENÄREN en bok om din cancerresa

den ofrivillige RESENÄREN en bok om din cancerresa den ofrivillige RESENÄREN en bok om din cancerresa Patrik Göransson 2012 den ofrivillige RESENÄREN Jag hade en bild av ett tåg som skenande och jag visste inte vart jag var på väg. Allt eftersom resan

Läs mer

FEC-handboken Ra d & tips till dig som sta r info r cellgiftsbehandling

FEC-handboken Ra d & tips till dig som sta r info r cellgiftsbehandling FEC-handboken Ra d & tips till dig som sta r info r cellgiftsbehandling Jag heter Anna Lidgard. Sensommaren 2012 fick jag reda på att jag hade bröstcancer och i oktober opererades jag framgångsrikt på

Läs mer

Ha astma och vänta barn

Ha astma och vänta barn Om astma för gravida Ha astma och vänta barn Hej, har du fått smått i tankarna? Hej, har du fått smått i tankarna? Ingenting är omöjligt Så här får du koll på din astma Den bästa behandlingen för dig och

Läs mer

Välkommen tillbaka. vecka 5-12

Välkommen tillbaka. vecka 5-12 Välkommen tillbaka Sluta röka vecka 5-12 Under de närmsta månaderna är det viktigt att du fortsätter med din CHAMPIX-ordination och från LifeREWARDSprogrammet kommer du att få fortsatt stöd och råd.. 22

Läs mer

Behandlingsmanual. Generaliserat ångestsyndrom (GAD) och överdriven oro. Illustratör: Sara Bengtsson

Behandlingsmanual. Generaliserat ångestsyndrom (GAD) och överdriven oro. Illustratör: Sara Bengtsson Behandlingsmanual Generaliserat ångestsyndrom (GAD) och överdriven oro Illustratör: Sara Bengtsson Psykologiska Institutionen Johan Lundin Kleberg Jan-Eric Jönsson 2010 Förord Användandet av behandlingsmanualer

Läs mer

TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik -

TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik - TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik - Hur Du tar kontroll över Dina tankar, ökar Din självinsikt och får ett roligare liv! Dax Personalutveckling AB Bagaregatan 37, 611 30 Nyköping. Telefon 0155 210 210. Mobil

Läs mer

100 sätt att börja Älska sig själv

100 sätt att börja Älska sig själv 100 sätt att börja Älska sig själv Ta inte dig själv på för stort allvar! Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg. Bli kär i dig själv. Tänk på vad som gör

Läs mer

Stressen. Livsstilsförändring. av Aleksander Perski och Karin Kjellgren

Stressen. Livsstilsförändring. av Aleksander Perski och Karin Kjellgren SE.GLA.09.12.23 Skire Project Thomas Möller & Co Livsstilsförändring Stressen av Aleksander Perski och Karin Kjellgren sanofi-aventis AB, Box 14142, 167 14 Bromma Tel 08-634 50 00, www.sanofi-aventis.se

Läs mer