Allmänna frågor vid nack- och ryggbesvär

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänna frågor vid nack- och ryggbesvär"

Transkript

1 Allmänna frågor vid nack- och ryggbesvär Ryggkirurgi / Ortoped Bästa Patient Inför Ditt besök på grund av rygg- och/eller nackbesvär ber vi Dig fylla i frågeformuläret så noggrant som möjligt Det här formuläret underlättar hantering och bedömning av dina besvär. Med hjälp av formuläret gör vi bedömning om dina symtom faller inom det ryggkirurgiska området eller ej. Det är ofta svårt att beskriva sin smärta och det är ibland lika svårt för läkaren att förstå din smärta och tolka vad det har för innebörd. Därför har vi tagit fram en standardiserad frågeformulär och vi ber dig därför fylla i formuläret så omsorgsfullt som möjligt. EXEMPEL: Svara genom att ringa in ett alternativ. Jag tycker om äpplen inte alls väldigt mycket eller som analog skala Eller kryssa för en ruta. Hur många gånger per vecka motionerar Du? 0-1 gånger 2-3 gånger 4-5 gånger 6-7 gånger Ytterligare instruktioner följer också på respektive sida. Ryggkirurgmottagningen TA MED DIG FORMULÄRET TILL MOTTAGNINGEN I SAMBAND MED BESÖKET! Dr H. Määttänen 2010

2 Allmänna frågor vid nack- och ryggbesvär Ryggkirurgi / Ortoped Datum Personnummer: Namn Adress: Postnummer: Postadress: Ålder: år Röker? Ja Nej Använder du gånghjälpmedel? Inga En krycka / Käpp Två krycka / Käpp Rullator Rullstol Civiltillstånd? Gift Sambo Ensamboende Yrke / Arbetsuppgifter Hur (fysiskt) tungt är ditt nuvarande förvärvsarbete? Ar du arbetslös? Ja Nej Om ja, arbetslös sedan när Är du sjukskriven? Ja Nej. Är du sjukskriven pga. Ryggbesvär? Ja Nej Är du sjukskriven heltid? Ja Nej. Är du sjuskriven deltid? Ja Nej Om du är sjukskriven, hur länge har du varit sjukskriven? Datum för sjuskrivning, eller antal veckor och månader? Har du sjukersättning heltid? Ja Nej Har du sjukersättning deltid? Ja Nej Sjukersättning, sedan när? Har du ålderspension? Ja Nej. Använder du smärtstillande mediciner? Ja Nej Använder du smärtstillande mediciner regelbundet? Ja Nej Dr H. Määttänen 2010

3 Allmänna frågor vid nack- och ryggbesvär Ryggkirurgi / Ortoped Vilka mediciner använder du? Skriv upp samtliga mediciner. Medicinens namn Styrka (mg) Dos Är Du Allergisk (överkänslig) mot några läkemedel? Ja Nej Vad? Tidigare sjukdomar: Har du eller har du haft någon annan sjukdom som du behandlas för? (Tex. Högt blodtryck, kärlkramp, astma, diabetes eller liknande) Ja Nej Skriv här: Har du tidigare opererats för annan sjukdom? Ja Nej I så fall för vad, på vilket sjukhus och år: Aktuellt: Vad bedömer Du ha för fel i ryggen? Dr H. Määttänen 2010

4 Allmänna frågor vid nack- och ryggbesvär Ryggkirurgi / Ortoped När började dina ryggbesvär? Hur började besvären? Har du gjort illa den delen av kroppen du har besvär? Vad lindrar dina besvär? Vad förvärrar dina besvär? Har du tidigare haft Nackbesvär? Har du haft återfall av nackbesvär? Ja Nej. Första gången när? Ja Nej. Hur många gånger? Nuvarande nackbesvär; Har du smärta i nacken/skuldran? Ja Nej Smärta i nacken/skuldran < 3 mån Smärta i nacken/skuldran 3-12 mån Smärta i nacken/skuldran 1-2 år Smärta i nacken/skuldran > 2 år Smärtutstrålning till arm/hand Ja Nej smärtutstrålning till arm/hand < 3 mån smärtutstrålning till arm/hand 3-12 mån smärtutstrålning till arm/hand 1-2 år smärtutstrålning till arm/hand >2 år Har du tidigare haft Ländryggsbesvär? Ja Nej. Första gången när? Har du haft återfall av ländryggsbesvär? Ja Nej. Hur många gånger? Dr H. Määttänen 2010

5 Allmänna frågor vid nack- och ryggbesvär Ryggkirurgi / Ortoped Nuvarande Ländryggsbesvär; Har du smärta i ländryggen? Ja Nej Smärta i ländryggen < 3 mån Smärta i ländryggen 3-12 mån Smärta i ländryggen 1-2 år Smärta i ländryggen > 2 år Smärtutstrålning till ben Ja Nej smärtutstrålning till ben < 3 mån smärtutstrålning till ben 3-12 mån smärtutstrålning till ben 1-2 år smärtutstrålning till ben >2 år Har du tidigare genomgått någon ryggoperation? Ja Nej Om Ja, Vad för operation och när (årtal) och på vilket sjukhus? Har du gjort någon röntgenundersökning av ryggen? Ange sjukhus / Röntgenavdelning Röntgen / Magnetkamera undersökning Årtal Längd: cm Vikt: kg Vilka förväntningar har Du på undersökningen och den eventuellt planerade behandling? Dr H. Määttänen 2010

6 1 av 1 GFS - The General Function Score 1 Hur mycket påverkar din ryggsjukdom på vad du kan göra. Kryssa för i en ruta som bäst motsvarar din situation. Kan utföra Kan utföra med svårighet p.g.a. ryggsmärtan Kan INTE utföra p.g.a. ryggsmärtan Gå i trappor Sitta över 30 min Stå över 30 min Gå över 30 min Lyfta över 10 kg Luta över handfat Bära matvaror plastkasse, 6 kg Klä av och på kläder Bädda en säng Förklaring: 1. Gå i trappor uppför och nedför 1 våning 2. Sitta på en vanlig stol utan armstöd minst 30 minuter 3. Stå i en korridor eller i ett rum minst 30 minuter, det är tillåtet att läsa, handarbeta eller titta på TV 4. Gå fram och tillbaka i en korridor minst 30 minuter 5. Lyfta en ölback (15 kg) från golvet till ett bord 90 cm högt 6. Stå framåtböjd över en handfat och tvätta ansiktet 7. Bära en plastkasse med varor 6 kg fram och tillbaks i en korridor ca 100 meter 8. Klä av och på normala civila kläder. 9. Bädda en sjukhussäng på lägsta position, 60 cm över golvet, med lakan täcke och kudde 1 O,Hägg, P,Fritzell, K,Romberg and A,Nordwall (2001) The General Function Score: a useful tool for measurement of physical disability. Validity and reliability. Eur Spine J 10,

7 Frågor om smärtintensitet Obs! Även personer utan smärta eller värk skall besvara dessa frågor På frågorna nedan ska du svara på hur stark / intensiv du bedömer att Din smärta / värk är. Ange på en skala 0 till 10, där 0 = ingen smärta / värk alls och 10 = den värsta tänkbara smärta / värk? Ingen smärta 1. Hur stark bedömer Du att Din smärta eller värk från nacke (armar) eller ländryggen (benen) är för tillfället 2. Hur intensiv har Din värsta smärta/värk från nacke / ländrygg varit under de senaste 6 månaderna? 3. Hur intensiv har Din värsta smärta/värk från nacke / ländrygg varit i genomsnitt under de senaste 6 månaderna? Frågor om försämrad funktion Obs! Även personer utan smärta, värk eller försämrad funktion skall besvara dessa frågor Värsta tänkbara smärta 4. Under ungefär hur många dagar de senaste 6 månaderna har Du inte kunnat utföra Ditt yrke, Dina studier eller Ditt hemarbete på grund av Dina nack-/ ryggbesvär Antal dagar På frågorna nedan ska du svara på hur din nacke/rygg har påverkat dig under de senaste 6 månaderna. Ange på en skala 0 till 10, där 0 = inte stört alls och 10 = omöjligt att fortsätta med dessa aktiviteter. Inte stört alls 5. Hur mycket har Dina besvär från nacke / rygg stört dina vardagsaktiviteter så som t ex att gå och Handla, sköta den personliga hygienen, bära och lyfta i hemmet? 6. Hur mycket har Dina besvär från nacke / rygg stört Dina möjligheter att ta del i sociala- och familjeaktiviteter 7. Hur mycket har Dina besvär från nacke / rygg Ändrat Dina möjligheter att arbeta (inkluderande hemarbet? Omöjligt att fortsätta med dessa aktiviteter 1

8

9

10

11

12

13 Mätn Löpnummer MPI - S INSTRUKTIONER: Med hjälp av frågorna i detta häfte vill vi försöka kartlägga värkproblemen ur din egen synvinkel. Detta är viktigt eftersom du naturligtvis är den som vet mest om din egen värk. Frågorna har utformats för att täcka många olika typer av problem som man av erfarenhet vet kan uppkomma som en följd av långvariga värkproblem. Besvara samtliga frågor! DEL 1 Den första delen av detta häfte innehåller ett antal frågor som handlar om värk, och om hur man upplever värken och påverkas av den. Läs alla frågor noggrant och kryssa i den siffra som bäst stämmer för dig. Ett exempel: Hur rädd är du för att gå till tandläkaren?... Oerhört rädd rädd Om du inte är det minsta rädd för att gå till tandläkaren ska du kryssa i siffran 0 och om du är extremt rädd ska du kryssa i siffran 6. Siffrorna 1, 2, 3, 4 och 5 är mellanlägen. Om du till exempel är något lite rädd kan du välja att sätta ett kryss i siffran 1, på det sätt som har gjorts i exemplet här ovan. 1. Hur ont har du just nu?... Oerhört ont ont 2. Hur mycket påverkas vanligtvis dina dagliga aktiviteter av din värk?... Oerhört mycket 3. Hur mycket tycker du att värken har förändrat din arbetsförmåga, om du jämför med tiden innan du fick ont?... Ingen Mycket stor 4. Hur stor har värken inneburit för dig när det gäller att ha glädje och utbyte av fritidssysselsättningar och sällskapsliv?... Ingen Mycket stor 5. Hur mycket stöd eller hjälp får du av dina närmaste (familj eller annan närstående) när du har ont?... Inget alls Oerhört mycket 6. Hur har ditt humör varit senaste veckan?... Mycket Mycket bra dåligt 7. Hur ont har du haft i genomsnitt under den senaste veckan?... Oerhört ont ont Sektionen för personskadeprevention Karolinska Institutet

14 8. Hur mycket har din värk påverkat dina möjligheter att delta i fritidsaktiviteter och sällskapsliv? Hur mycket begränsar du dina aktiviteter för att värken inte ska bli värre? Hur mycket har din värk försämrat det utbyte och den glädje du har av sådant du gör tillsammans med familj/vänner?... Oerhört mycket I hög grad Oerhört mycket 11. Tycker du att du har kunnat styra ditt dagliga liv den senaste veckan?... Mycket Mycket dåligt bra 12. Hur mycket har värken förändrat dina relationer till dina närmaste?... Ingen Mycket stor 13. Hur mycket har din värk påverkat den tillfredställelse eller glädje du får ut av ditt Inte påverkat arbete?... alls ( Sätt kryss här om du inte arbetar.) Påverkat oerhört mycket 14. Hur mycket hänsyn tar din familj (eller annan närstående) till att du har ont?... Ingen Mycket stor hänsyn alls hänsyn 15. Hur bra har du kunnat ta itu med dina problem under den senaste veckan?... Mycket dåligt Mycket bra 16. Hur mycket tycker du att du kan kontrollera din värk?... Mycket bra 17. Hur mycket har din värk förändrat dina möjligheter att utföra hushållsarbete?... Ingen Mycket stor 18. Hur väl har du kunnat hantera stressande situationer den senaste veckan?... Mycket dåligt Mycket bra 19. Hur mycket har värken försämrat dina möjligheter att i förväg kunna planera vad du ska göra?... Ingen Stor försämring försämring 20. Hur irriterad har du känt dig den senaste veckan?... Oerhört irriterad irriterad 21. Hur mycket har din värk påverkat dina relationer till vänner och bekanta?... Inte påverkat Mycket stor alls påverkan 22. Hur spänd eller orolig har du känt dig den senaste veckan?... spänd och orolig Oerhört spänd och orolig Sektionen för personskadeprevention Karolinska Institutet

SALTY OM PARKINSONS SJUKDOM En studie om ärftlighet, hälsa och beteende SVENSKA TVILLINGREGISTRET

SALTY OM PARKINSONS SJUKDOM En studie om ärftlighet, hälsa och beteende SVENSKA TVILLINGREGISTRET SALTY OM PARKINSONS SJUKDOM En studie om ärftlighet, hälsa och beteende SVENSKA TVILLINGREGISTRET Enkät till män v.03 Enkäten är indelad i nedanstående ämnesområden : ÄMNE FORSKARGRUPP Sida Hörsel Åsa

Läs mer

FAMILJ, LIVSSTIL, UTBILDNING, ARBETE OCH FÖRSÄKRING

FAMILJ, LIVSSTIL, UTBILDNING, ARBETE OCH FÖRSÄKRING FAMILJ, LIVSSTIL, UTBILDNING, ARBETE OCH FÖRSÄKRING Ifylles av vårdgivare Efternamn Förnamn Personnummer - Internkod program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Internkod flow Inskr Avsl Uppf I Uppf II Kvalitetsgranskat

Läs mer

SALTY OM PARKINSONS SJUKDOM En studie om ärftlighet, hälsa och beteende SVENSKA TVILLINGREGISTRET. Enkät till kvinna

SALTY OM PARKINSONS SJUKDOM En studie om ärftlighet, hälsa och beteende SVENSKA TVILLINGREGISTRET. Enkät till kvinna SALTY OM PARKINSONS SJUKDOM En studie om ärftlighet, hälsa och beteende SVENSKA TVILLINGREGISTRET Enkät till kvinna Enkäten är indelad i nedanstående ämnesområden : ÄMNE FORSKARGRUPP Sida Hörsel Åsa Skjönsberg

Läs mer

Hälsa, livsvillkor och levnadsvanor inom 43 områden i Stockholms län

Hälsa, livsvillkor och levnadsvanor inom 43 områden i Stockholms län Epidemiologiska enheten Stockholms läns landsting Hälsa, livsvillkor och levnadsvanor inom 43 områden i Stockholms län Stockholms läns Folkhälsoenkät 2006 Av Anders Järleborg, Tomas Hemmingsson, Andreas

Läs mer

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen

Läs mer

Arbetsförhållanden och hälsa på företag som arbetar med kunder på distans

Arbetsförhållanden och hälsa på företag som arbetar med kunder på distans A Arbetsförhållanden och hälsa på företag som arbetar med kunder på distans Detta frågeformulär kommer från Arbetslivsinstitutet, Yrkes- och Miljömedicin vid Västernorrlands landsting samt Institutet för

Läs mer

SCB ULF/SILC 2014. Frågeformulär ULF/SILC (tvärsnitt)

SCB ULF/SILC 2014. Frågeformulär ULF/SILC (tvärsnitt) SCB ULF/ 2014 Frågeformulär ULF/ (tvärsnitt) 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Boende 1... 6 Hushåll... 9 Boende 2... 16 Barntillsyn... 26 Fritid... 30 Hälsa... 38 Barnhälsa... 55 Sysselsättning...

Läs mer

Vad ska ett medicinskt underlag innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett medicinskt underlag (FK 7263) behöver innehålla.

Vad ska ett medicinskt underlag innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett medicinskt underlag (FK 7263) behöver innehålla. Vad ska ett medicinskt underlag innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett medicinskt underlag (FK 7263) behöver innehålla. Läkarens försäkringsmedicinska uppdrag I arbetet med sjukskrivning

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

FORMULÄR FÖR KLINISK UTVÄRDERING AV DEMENS 1/10 N.CDR_WSHEET_1

FORMULÄR FÖR KLINISK UTVÄRDERING AV DEMENS 1/10 N.CDR_WSHEET_1 FORMULÄR FÖR KLINISK UTVÄRDERING AV DEMENS 1/10 N.CDR_WSHEET_1 Utvärderingsdatum: I I I I I I I I I I I I I I I I I I dag månad år Bedömarens initialer: I I I I I I Detta är en delvis strukturerad intervju.

Läs mer

Ha astma och vänta barn

Ha astma och vänta barn Om astma för gravida Ha astma och vänta barn Hej, har du fått smått i tankarna? Hej, har du fått smått i tankarna? Ingenting är omöjligt Så här får du koll på din astma Den bästa behandlingen för dig och

Läs mer

Till dig som är anhörig till strokedrabbad

Till dig som är anhörig till strokedrabbad RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register Till dig som är anhörig till strokedrabbad Följande frågor är riktade till dig som är anhörig till den strokedrabbade. Formuläret består av ett antal frågor som

Läs mer

Ny höftled. Information till dig som ska opereras. Broschyren ska läsas före inskrivningsbesöket

Ny höftled. Information till dig som ska opereras. Broschyren ska läsas före inskrivningsbesöket Ny höftled Information till dig som ska opereras Broschyren ska läsas före inskrivningsbesöket Innehållsförteckning Viktiga datum...1 I väntan på operationen...2 Sjukhusvistelsen i korthet...3 Utskrivningskriteriet...3

Läs mer

Vad ska ett läkarintyg innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett läkarintyg (FK 7263) behöver innehålla.

Vad ska ett läkarintyg innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett läkarintyg (FK 7263) behöver innehålla. Vad ska ett läkarintyg innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett läkarintyg (FK 7263) behöver innehålla. Innehållet är i huvudsak uppdelat i två delar. En första del behandlar läkarens

Läs mer

FORMULÄR FÖR KLINISK UTVÄRDERING AV DEMENS (1 av 9)

FORMULÄR FÖR KLINISK UTVÄRDERING AV DEMENS (1 av 9) FORMULÄR FÖR KLINISK UTVÄRDERING AV DEMENS (1 av 9) DATUM FÖR UTVÄRDERINGEN: DD-Mån-ÅÅÅÅ INSTRUKTIONER: Detta är en delvis strukturerad intervju. Ställ samtliga frågor. Ställ ytterligare frågor om det

Läs mer

tytti solantaus bilder: antonia ringbom

tytti solantaus bilder: antonia ringbom tytti solantaus bilder: antonia ringbom innehållsförteckning förord 3 vad är psykisk ohälsa? 4 förändringar i känslolivet 5 förändringar i beteendet 6 tankestörningar 6 vad beror den psykiska ohälsan på?

Läs mer

Välkommen tillbaka. vecka 5-12

Välkommen tillbaka. vecka 5-12 Välkommen tillbaka Sluta röka vecka 5-12 Under de närmsta månaderna är det viktigt att du fortsätter med din CHAMPIX-ordination och från LifeREWARDSprogrammet kommer du att få fortsatt stöd och råd.. 22

Läs mer

HÄLSO VINSTER HJÄLP ATT BEHANDLINGAR SLUTA RÖKA KALENDER A KTIVITETER

HÄLSO VINSTER HJÄLP ATT BEHANDLINGAR SLUTA RÖKA KALENDER A KTIVITETER HJÄLP ATT SLUTA RÖKA HÄLSOVINSTER BEHANDLINGAR Kalender Aktiviteter börja leva fullt ut HÄLSOVINSTER MED ATT SLUTA Rökning är mer än bara en dålig vana För varje cigarett du tar riskerar du din hälsa.

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Liv & hälsa. en undersökning om hälsa,levnadsvanor och livsvillkor

Liv & hälsa. en undersökning om hälsa,levnadsvanor och livsvillkor Liv & hälsa en undersökning om hälsa,levnadsvanor och livsvillkor Ett samarbete mellan landstingen i Sörmlands, Uppsala, Värmlands, Västmanlands och Örebro län samt Bergslagssamverkan i södra Dalarna.

Läs mer

Goda råd till föräldrar. Bli inte rädd om ditt barn klagar över ryggsmärtor, men lyssna till barnet och följ förloppet över några dagar.

Goda råd till föräldrar. Bli inte rädd om ditt barn klagar över ryggsmärtor, men lyssna till barnet och följ förloppet över några dagar. Goda råd till föräldrar Bli inte rädd om ditt barn klagar över ryggsmärtor, men lyssna till barnet och följ förloppet över några dagar. Sök rådgivning och behandling hos en kiropraktor om smärtorna varar

Läs mer

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Ida Flink, Sofia Bergbom & Steven J. Linton Är du en av de personer som lider av smärta i rygg, axlar eller nacke? Ryggsmärta är mycket vanligt men också mycket

Läs mer

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29 X Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF29 Ungdomsenkäten Lupp Unga 16-19 år Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur unga

Läs mer

Att leva med smärta. The Pain Toolkit En verktygslåda för smärthantering. Tips och råd om egenvård

Att leva med smärta. The Pain Toolkit En verktygslåda för smärthantering. Tips och råd om egenvård Att leva med smärta The Pain Toolkit En verktygslåda för smärthantering Tips och råd om egenvård Att leva med smärta...är en resurs för alla som lever med kronisk smärta. Kronisk smärta-kallas ofta för

Läs mer

Karolinska Exhaustion Disorder Scale 9

Karolinska Exhaustion Disorder Scale 9 KEDS Karolinska Exhaustion Disorder Scale 9 Avsikten med detta formulär är att ge en bild av ditt nuvarande tillstånd. Vi vill alltså att du försöker gradera hur du mått de senaste två veckorna. Formuläret

Läs mer

Att hitta tillbaka till livet

Att hitta tillbaka till livet Att hitta tillbaka till livet Utvärdering av en behandlingsmodell vid Multipel Skleros April 2002 Anette Ankarcrona Ankarcrona Organisationsutveckling AB Timmermansgränd 1 118 65 Stockholm Tel: 08-30 50

Läs mer

Till dig som skall genomgå en omvinklingsoperation (HTO) på lasarettet i Motala

Till dig som skall genomgå en omvinklingsoperation (HTO) på lasarettet i Motala Till dig som skall genomgå en omvinklingsoperation (HTO) på lasarettet i Motala Tag med Dig broschyren till inskrivningsbesöket och till vårdavdelningen inför Din operation Inskrivningsdag: Klockslag:

Läs mer

Upphovsrätt - tillgänglighet

Upphovsrätt - tillgänglighet Upphovsrätt - tillgänglighet SF-36 Hälsoenkät är försedd med copyright knuten till Medical Outcomes Trust (MOT), 20 Park Plaza, Suite 1014, Boston, MA 02116-4313 och till Sektionen för vårdforskning, Sahlgrenska

Läs mer