nr ALINGSÅS ENERGI OM MILJÖFRÅGOR ÖVERGÅNGEN TILL ÖPPNA STADSNÄTET SNART KLAR EN DAG FYLLD AV SERVICE MISSA INTE TÄVLINGARNA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "nr 1 2014 ALINGSÅS ENERGI OM MILJÖFRÅGOR ÖVERGÅNGEN TILL ÖPPNA STADSNÄTET SNART KLAR EN DAG FYLLD AV SERVICE MISSA INTE TÄVLINGARNA"

Transkript

1 nr ALINGSÅS ENERGI OM MILJÖFRÅGOR ÖVERGÅNGEN TILL ÖPPNA STADSNÄTET SNART KLAR EN DAG FYLLD AV SERVICE MISSA INTE TÄVLINGARNA

2 ENERGIFLÖDET är en tidning från Alingsås Energi som ges ut fyra gånger per år. POSTADRESS Alingsås Energi Alingsås TELEFON VÄXEL FAX TELEFON MARKNAD TELEFONTID lunchstängt E-POST HEMSIDA ANSVARIG UTGIVARE Jan Olofzon REDAKTÖR Inga-Lena Ström Löfqvist LAYOUT & PRODUKTION BonBon Reklambyrå AB SKRIBENT Sara Bergqvist TRYCK Göteborgstryckeriet FOTO FRAMSIDA Shutterstock.com ENERGIFLÖDET Vi sätter våra KUNDER i centrum Förra året innebar en lång rad förändringar i verksamheten. När vi förvärvade produktionsanläggningarna för fjärrvärme gjorde vi vår största affär någonsin. Samtidigt köpte vi också ett vindkraftverk och blev helägare till elhandelsbolaget Alingsås Energi AB. Trots de stora förändringarna kan vi visa ett mycket gott ekonomiskt resultat samtidigt som priserna på fjärrvärme och el har sjunkit under året. ALLT DETTA INNEBÄR ÖKAD KUNDNYTTA, vilket är mycket glädjande för oss. Vi är stolta över att det också avspeglar sig i årets kundundersökning, där vi återigen får mycket fina siffror som ligger en bra bit över riksgenomsnittet. Också medarbetarundersökningen visar mycket bra resultat vilket i slutändan också är bra för våra kunder. Trivs man på sitt arbete, gör man också ett bra jobb. I det här numret av EnergiFlödet presenterar vi serviceavdelningen, som starkt bidragit till de fina siffrorna. Det är dem du möter när det uppstår problem i anläggningarna, eller när el, fiber och fjärrvärme byggs ut eller ska underhållas i ditt område. EN ANNAN POSITIV UTVECKLING under året är att koldioxidutsläppen minskat ytterligare. Roligt att notera är också att belysningen i Norra Ringgatans allé nu är på plats. Vi får många glada tillrop och tack för att det nu har blivit en fin belysning! Vår utveckling av gatubelysningen innebär inte bara fler ljuspunkter, utan också en mer energieffektiv belysning. De senaste fem åren har vi kunnat sänka förbrukningen med 24 procent per belysningspunkt. I tidningen kan du läsa mer om vårt miljöarbete och hur vi strävar efter att åstadkomma en långsiktigt hållbar energiförsörjning. NU INFÖR PÅSKEN bjuder vi också på en klurig rebus, barntävling och ett påskrecept med kakor som ger extra energi under de lediga dagarna. Därmed vill vi önska alla en riktigt glad påsk! Jan Olofzon, VD

3 3 VIKTIGT MEDDELANDE! Vi vill be alla våra kunder att vara observanta vid telefonförsäljning. Det är idag mycket vanligt att vi får in fullmakter i form av telefoninspelningar, där våra kunder beviljar elhandelsföretag att genomföra ett leverantörsbyte. Många kunder är inte medvetna om att de har bytt elleverantör förrän den första fakturan från den nya leverantören kommer. Risken är stor att man har bundit sig vid ett avtal som man inte vill ha och som kan vara svårt att komma ur. Vi vill därför uppmana våra kunder att vara försiktiga med vad man säger ja till, när det gäller denna typ av försäljning. ÖVERGÅNGEN TILL ÖPPNA STADSNÄTET I FULL GÅNG Övergången till det nya öppna stadsnätet fortsätter att löpa på enligt plan. Just nu pågår en överflyttning av Alinetkunder på privatsidan, därefter påbörjas överflyttningen av företagskunder. Arbetet startade i februari och beräknas bli färdigt under hösten. BESÖK OSS PÅ VÅRGÅRDAMÄSSAN! Den april är det dags för Vårgårdamässan, där företag och föreningar från trakten ställer ut och berättar om sin verksamhet. Mässan hålls i Tångahallen, där det också pågår en Leva Bo-mässa. Besök oss gärna i vår monter, så berättar vi mer om el, fiber och fjärrvärme och hur du kan dra nytta av våra tjänster! RÄTTELSE I förra numret av EnergiFlödet smög sig ett fel in i bildtexten om den nöjda kunden på Paradisgatan. Helen Johansson är korrekt namn och Jan Werner har tagit den fina bilden.

4 4 Foto: Jan Werner En dag med SERVICEAVDELNINGEN Serviceavdelningen är ett av Alingsås Energis ansikten utåt. Det är dem du träffar när det dras nya elnät, fibernät och gatubelysning eller om något går sönder. Och en sak är säker ingen dag är den andra lik. Just nu pågår ett omfattande utbyggnadsarbete av både el, fjärrvärme, fiber och gatubelysning i Alingsås. Samtidigt inträffar alltid en rad oväntade händelser. Så även om de 17 medarbetarna på serviceavdelningen har ett antal projekt som de håller på med kan veckan sluta med något helt annat. Montörerna Martin Engman och Tobias Jacobsson är i full färd med att byta ut ett gammalt elskåp på Kullingsberg. Till sin hjälp har de grävmaskinisten Martin Kjell, som varvar med ett annat grävjobb längre upp i området, där det blivit fel på en kabel. Just nu är Tobias inne på sista delen av grävjobbet som måste utföras för hand. Här är mycket kablar som kan gå av annars, också från teleskåpet bredvid, säger Tobias och visar kablarna i det snart 90 centimeter djupa hålet. När de är färdiga väntar ytterligare 80 elskåp av äldre modell som ska bytas ut. Eftersom vi måste bryta strömmen för ett antal hushåll när vi arbetar innebär det alltid en viss tidspress. Varje skåp tar ungefär en till en och en halv timme att byta, men det beror på hur det ser ut i marken under, säger Martin Engman. HAR ROLIGT PÅ JOBBET Vi åker vidare till nästa elarbete, där Bengt Fogde arbetar med att byta ut en elkabel till en fastighet. Martin Kjell är redan på plats. Eftersom trädgården behöver grävas upp och muren och husväggen borras upp är det inte helt okomplicerat. Själva arbetet är inte så svårt i sig. Men sedan gäller det att kunna återställa allt så att det inte syns att vi varit här, säger Bengt med ett brett leende och en nick mot det uppgrävda kabeldiket. Han stortrivs med arbetet inte minst den goda stämningen och kollegorna. Med åren har jag insett hur viktigt det är. När man trivs på

5 5 jobbet och har glada kollegor så gör man också ett bättre jobb, vilket även betyder nöjdare kunder. Serviceavdelningens chef Kjell Johansson har också följt med ut i fält. Nu när våren kommer försöker vi gräva så mycket som möjligt. För närvarande har vi fem grävmaskiner som är ute och gräver bara för fiber och el. Dessutom har vi underentreprenörer som gräver för fjärrvärme, berättar Kjell. ALLA ÄR UTBILDADE ELEKTRIKER Alla servicemedarbetare är utbildade elektriker, som sedan fått olika påbyggnadsutbildningar inom el, fjärrvärme och fiber. Vi tycker att det är viktigt med bredden. Om det inträffar något kan vi i princip skicka ut vem som helst. Det gör att vi snabbt kan åtgärda fel som uppstår, säger Kjell. Något som är lite ovanligt med Alingsås Energi är att man äger gatubelysningen och säljer tjänsten belyst gata till kommunen. På många andra ställen är det kommunen som äger belysningen, medan nätbolaget står för drift och underhåll. En av de roligaste bitarna med det här jobbet är just att vi har möjlighet att leverera helheten med el, fiber, fjärrvärme och gatubelysning, utan att behöva hänvisa vidare till någon annan. Vi är stolta över att vi har så låg felfrekvens och över närheten. När det händer något kan vi nästan alltid vara på plats och påbörja arbetet inom en halvtimme, säger Kjell Johansson. SERVICE- AVDELNINGENS ANSVARSOMRÅDE I SIFFROR abonnemang på elnät 4 stycken 40/10kV mottagningsstationer 230 transformatorstationer 179 mil högspänningskablar kabelskåp belysningsarmaturer fiberanslutningar 240 km fiberkabel fjärrvärmecentraler 85,5 km fjärrvärmenät Foto: Sara Bergqvist Från vänster: Martin Engman, Martin Kjell och Tobias Jacobsson. PÅGÅENDE PROJEKT Fiberutbyggnad i Västra Bodarna och Kvarnen Nedgrävning av luftledningar i Enekullen och Rolfskulle-Källarforsen Köpcentret Kvarteret Fodret, anslutning till el och fjärrvärme.

6 6 Så arbetar Alingsås Energi med MILJÖFRÅGOR Miljöfrågorna har högsta prioritet hos Alingsås Energi. Det visar sig bland annat i tuffa miljömål som bryts ner i konkreta handlingsplaner. En annan viktig del är satsningen på grön el och klimatneutrala energislag. Mitt jobb är nog lättare än många andra miljösamordnares. Här finns en klar och tydlig vilja att arbeta med miljöfrågor, som sträcker sig från ledningen och genom hela företaget. Alla bidrar verkligen aktivt till miljöarbetet, säger Fredrik Wizemann, miljösamordnare på Alingsås Energi. Varje år sätts konkreta miljömål och arbetsmiljömål, som sedan bryts ner i delmål och konkreta handlingsplaner. Miljömålen för 2013 var bland annat att minska andelen farligt avfall till under 20 procent och att minska utsläppen av växthusgaser från egna transporter till 80 procent jämfört med Båda dessa mål är uppnådda. Utöver det har vi mål som vi arbetar med på längre sikt, bland annat att sänka energiförbrukningen i egna fastigheter med tio procent mellan 2009 och Nya mål är också tagna för 2014, berättar Fredrik Wizemann. En viktig del av företagets miljöprofil är satsningen på grön el. All el som Alingsås Energi AB säljer är baserad på vatten, vind och sol. I fordonsparken finns inga bensindrivna servicebilar, utan samtliga drivs med etanol, gas, diesel eller el. Fjärrvärmeproduktionen är en annan viktig del när det gäller en långsiktigt hållbar energiförsörjning. Merparten av bränslet är förnyelsebart biobränsle som bark, flis, sågspån och bioolja. I undantagsfall eldas små volymer fossil olja när det är riktigt kallt ute. I och med förra årets förvärv av produktionsanläggningen för fjärrvärme ställs nya krav på rapportering, som gjort att miljöarbetet växlat upp ytterligare ett steg. Det innebär att vi behöver ALINGSÅS ENERGIS CERTIFIKAT OCH DIPLOM PÅ MILJÖ- OMRÅDET Sedan 2003: Miljödiplomerat Alingsåsföretag, numera Miljödiplom Svensk Miljöbas Sedan 2009: Certifierad enligt AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete Miljömål för Öka medvetenheten hos kunder om den egna elförbrukningen 2. Genomföra tio projekt som reducerar nätförluster i elnät 3. Genomföra fem fjärrvärmeprojekt som reducerar utsläpp av koldioxid 4. Fjärrvärme ska kunna deklareras med Bra Miljöval 5. Sänka energiförbrukningen i egna fastigheter med 10 procent mellan 2009 och 2015 Läs mer på: flera olika tillstånd och anmälningar för anläggningarna. Nu tittar vi på om vi kan få vår fjärrvärme miljömärkt enligt certifieringen Bra Miljöval, säger Fredrik Wizemann. NU LYSER DET I ALLÉN Nu har belysningen kommit på plats i allén på Norra Ringgatan! Armaturerna som heter Icon Led och kommer från Louis Poulsen röstades fram av alingsåsborna under Lights in Alingsås. På den cirka en kilometer långa sträckan finns nu 40 armaturer utplacerade. Foto: Jan Werner

7 7 BARA GRÖN EL från Alingsås Energi Alingsås Energi AB, som är Alingsås Energi Nät ABs anvisningsleverantör, är ett av få elbolag i landet som enbart köper in förnyelsebar el, det vi i dagligt tal kallar grön el. Denna el är baserad på vattenkraft och vindkraft samt en mindre del solenergi. Det innebär att elen är helt klimatneutral och inte bidrar till växthuseffekten. Alla nätkunder hos Alingsås Energi Nät AB som inte gjort ett aktivt val av elbolag eller som valt Alingsås Energi AB som leverantör får sin el från förnyelsebara energikällor. 100 procent förnybar el till Alingsås Energis samtliga kunder. OM MAN INTE VÄLJER EN GRÖN LEVERANTÖR Den elmix som säljs i Norden kallas Nordisk elmix och består av en tredjedel förnybar energi, en tredjedel kärnkraft och en tredjedel baserad på fossila bränslen. Den Nordiska elmixen ger ett koldioxidutsläpp på 258,28 g/kwh. För en eluppvärmd villa med en förbrukning på kwh per år innebär det ett koldioxidutsläpp på cirka 5,2 ton per år. Nordisk elmix Förnybart Kärnkraft Fossilt TOPPBETYG i den årliga kundmätningen Alingsås Energi fick återigen toppbetyg i den kundmätning som varje år utförs av oberoende part. Betyget låg över riksgenomsnittet på samtliga punkter. Varje år deltar Alingsås Energi i en kundmätning som utförs av oberoende IMA Marknadsutveckling i Lerum. Trenden är att andelen nöjda kunder ökar över hela landet i samtliga elnäts- och elhandelsbolag. Trots detta fortsätter Alingsås Energi att ligga över genomsnittet på samtliga punkter. Över 90 procent av de tillfrågade kunderna hos Alingsås Energi har till exempel gett en fyra eller femma i betyg när det gäller trevligt bemötande, snabbt åtgärdande av problem och att det är få avbrott. Totalt sett är andelen nöjda kunder 84 procent, vilket kan jämföras med riksgenomsnittet på 73 procent. Vi vill passa på att tacka våra kunder för det fina betyget och fortsätter att sträva efter att förbättra oss ännu mer, säger Inga-Lena Ström Löfqvist, marknadschef på Alingsås Energi. Även medarbetarundersökningen får mycket bra resultat. Undersökningen visar bland annat att man är stolt över att arbeta på Alingsås Energi och att man tycker att det arbete man utför är viktigt. På en femgradig skala har de båda punkterna fått 4,2 respektive 4,3 i betyg. Läs mer på

8 8 1 dl havregryn 1 dl mandel 1 dl russin 1 dl torkad frukt 0,5 dl kokosflingor 0,5 dl solroskärnor 0,25 dl sesamfrön 75 g smör 1 msk rapsolja 1 dl honung 0,5 dl socker 1 äggvita ENERGIKAKOR FRÅN ALINGSÅS ENERGI 1. Smörj en ungssäker form, cirka 20 x 20 cm. Sätt ugnen på 150 grader. 2. Hacka mandel och torkad frukt till exempel, tranbär och ananas. Blanda alla torra ingredienser utom sockret i en bunke. 3. Blanda smör, rapsolja, honung och socker i en kastrull. Sjud på låg värme i två minuter. Låt svalna. 4. Vispa äggvitan till hårt skum och blanda med de torra ingredienserna. Tillsätt smörblandningen. Blanda ordentligt. 5. Bred ut smeten i formen. Grädda i ugnen i 35 minuter. Lägg eventuellt på ugnsfolie efter halva tiden. 6. Skär kakan i bitar när den svalnat. Förvara i lufttät burk i kylen. Ta med som energirikt mellanmål på utflykten! REBUS Lös rebusen och var med i utlottningen av ett välfyllt påskägg! Skicka svaret på ett vykort till Alingsås Energi, Alingsås eller e-posta svaret till: Vi vill ha ditt bidrag senast 15 april. Glöm inte att skriva ner dina kontaktuppgifter. + A V + K + - M + + TECKNINGSTÄVLING Gillar du att måla och rita? Då ska du vara med i EnergiFlödets teckningstävling. Temat för tävlingen är Vad är EL?. Vinnaren kommer få sin teckning publicerad på vår hemsida och på vår Facebook-sida. Dessutom får vinnaren ett påskägg fyllt med godis. SÅ TÄVLAR MAN För att vara med i tävlingen ska du rita en teckning på temat Vad är EL? och vara under 13 år. Du kan rita på papper och skicka med vanlig post till: Alingsås Energi, Alingsås. Märk kuvertet med teckningstävling Det går också bra att rita i datorn, skanna eller ta en bild av teckningen och e-posta till: Vi vill ha ditt bidrag senast 15 april. Glöm inte att skriva ner dina kontaktuppgifter. ÖPPETTIDER I PÅSK Torsdag 17 april har vi öppet till klockan Långfredag 18 april har vi stängt.

nr 3 2012 ENERGI I KÖKET INTENSIVT ARBETE FÖR TRYGGA LJUSMILJÖER LADDA DIN ELBIL HOS OSS! ALINGSÅS ENERGIS FÖRSTA LADDSTOLPE ÄR PÅ PLATS

nr 3 2012 ENERGI I KÖKET INTENSIVT ARBETE FÖR TRYGGA LJUSMILJÖER LADDA DIN ELBIL HOS OSS! ALINGSÅS ENERGIS FÖRSTA LADDSTOLPE ÄR PÅ PLATS nr 3 2012 ENERGI I KÖKET LADDA DIN ELBIL HOS OSS! ALINGSÅS ENERGIS FÖRSTA LADDSTOLPE ÄR PÅ PLATS INTENSIVT ARBETE FÖR TRYGGA LJUSMILJÖER ENERGIFLÖDET är en tidning från Alingsås Energi som ges ut fyra

Läs mer

Nu säljer vi Miljö-el

Nu säljer vi Miljö-el Lyngby Gård och 10 000 m3 biogödsel KUNDTIDNING FRÅN C4 ENERGI NR 1 MAJ 2015 Nu säljer vi Miljö-el Fjärrvärme & Fjärrkyla växer INNEHÅLL Öppet måndag fredag 8-16 044-780 75 20 C4 Energi Kundservice Vi

Läs mer

Energirik familj som väljer för framtiden

Energirik familj som väljer för framtiden En tidning om ditt energibolag Energirik familj som väljer för framtiden Skellefteå Kraft Årsberättelse 2012 5 Så säkrar vi vattenkraften 14 Nu hjälper vi dig välja rätt 22 Tung elsatsning i Högnäs Innehåll

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

minska din förbrukning

minska din förbrukning #1, 09 MÖLNDAL ENERGI DITT LOKALA ENERGIFÖRETAG minska din förbrukning med energideklaration Mer fjärrvärme Professor kräver utbyggnad lågkonjunkturen sänker elpriset 1 Sverige når klimatmål med fjärrvärme

Läs mer

En bekvämare vardag. Nr 2-2012. Peter och Gunnar, två av alla på Söderhamn NÄRA som arbetar för att göra din vardag bekväm

En bekvämare vardag. Nr 2-2012. Peter och Gunnar, två av alla på Söderhamn NÄRA som arbetar för att göra din vardag bekväm En tidning till alla hushåll i Söderhamn från Söderhamn NÄRA om Söderhamn NÄRA En bekvämare vardag Nr 2-2012 Peter och Gunnar, två av alla på Söderhamn NÄRA som arbetar för att göra din vardag bekväm 2

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006 Årsredovisning Jämtkraft AB 2006 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat...

Läs mer

#1, 08. Bra miljöval. Mölndal Energi är på väg att uppfylla kriterierna. Gunnebo. Nästa steg är Rävekärr och Östra Mölndal. En ekologisk tummelplats

#1, 08. Bra miljöval. Mölndal Energi är på väg att uppfylla kriterierna. Gunnebo. Nästa steg är Rävekärr och Östra Mölndal. En ekologisk tummelplats #1, 08 MÖLNDAL ENERGI DIT T LOKALA ENERGIFÖRETAG Bra miljöval Mölndal Energi är på väg att uppfylla kriterierna fjärrvärmenätet växer Nästa steg är Rävekärr och Östra Mölndal Gunnebo En ekologisk tummelplats

Läs mer

spara LJUST & i tennishallen från sol & vind hur gör man då? ketchupeffekten Energi & pengar i din idrottsanläggning

spara LJUST & i tennishallen från sol & vind hur gör man då? ketchupeffekten Energi & pengar i din idrottsanläggning spara Energi & pengar i din idrottsanläggning LJUST & Fräscht i tennishallen EL från sol & vind energi- & klimatrådgivarens bästa tips! hur gör man då? ketchupeffekten spara energi & pengar i din idrottsanläggning

Läs mer

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Skellefteå Kraft Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Hans Kreisel, vd. Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Vd har ordet 2 Det här är Skellefteå Kraft 4 Korta fakta 6 Vårt 2013 i backspegeln 8 Vårt kundansvar

Läs mer

Danne har parkerat traktorn

Danne har parkerat traktorn REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2009 14:E ÅRGÅNG efter 28 År I tjänst: Danne har parkerat traktorn skebo klimatsatsar spara pengar med elavtal kom in 1 läsning utan kostnad för DIg som är

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010 Årsredovisning Jämtkraft AB 2010 Innehåll: Året i korthet... 4 Drivkraft... 5 VD har ordet...6 7 Jämtkraft i dag...8 9 Jämtkraft och miljön...10 11 Låga priser... 12 13 Elproduktion...14 15 Våra medarbetare...

Läs mer

KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET

KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET Världen i vår vardag Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige bildades 2008. Vi är en ideell förening vars ändamål är att

Läs mer

Frågor och svar om el

Frågor och svar om el Frågor och svar om el Fråga: Varför ser fakturan annorlunda ut nu? Istället för en räkning från Söderhamn NÄRA så har jag fått två? Du som har Källmärkt el från Söderhamn NÄRA elhandel undrar kanske varför

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

STORA OCH SMÅ FRÅGOR OM ENERGI.

STORA OCH SMÅ FRÅGOR OM ENERGI. STORA OCH SMÅ FRÅGOR OM ENERGI. Vi på Vattenfall får många frågor från kunder som undrar hur det här med energi fungerar. Hur sätts elpriset? Varför är fakturorna så svåra att förstå? Varför köper vi kolkraftverk

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Energiguiden En annonsbilaga från Mediaplanet DECEMBER 2004 Hur påverkar jag mitt elpris? Sedan 1996 har vi en ny elmarknad i Sverige

Läs mer

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum Hela denna bilaga är en annons från SABO SPARA ENERGI Var med och gör skillnad du också Pyssla med Energiarbetarna SIDAN 10 DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR Det är smutsigt, varmt och slitsamt. Följ med oss

Läs mer

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga?

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2015 www.ludvikahem.se Så här används dina hyrespengar sidan 4 Tävla om biljetter till CIRKUS BRAZIL JACK Personalnytt Vi välkomnar Tomas

Läs mer

I DIN VARDAG NU GÖR VI FRAMTIDEN BÄTTRE! ENERGI- OCH MILJÖMÄSSAN 19 OKTOBER 2O13 PÅ GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN NR. 3 - OKTOBER 2013

I DIN VARDAG NU GÖR VI FRAMTIDEN BÄTTRE! ENERGI- OCH MILJÖMÄSSAN 19 OKTOBER 2O13 PÅ GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN NR. 3 - OKTOBER 2013 I DIN VARDAG NR. 3 - OKTOBER 2013 NYHETER OCH INFORMATION FRÅN RONNEBY MILJÖ & TEKNIK AB NU GÖR VI FRAMTIDEN BÄTTRE! ENERGI- OCH MILJÖMÄSSAN 19 OKTOBER 2O13 PÅ GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN ETT SAMARBETE FÖR

Läs mer

Efter nästan 10 år är det på tiden att vi

Efter nästan 10 år är det på tiden att vi ANNONS Information om energi och miljö från Energi- och klimatrådgivarna i Hälsingland Energibilaga blir energisidor Efter nästan 10 år är det på tiden att vi förnyar oss. Visste du att den första Energibilagan

Läs mer

skebo Lär sig mer hyr en virtuell Lägenhet yngve har Lämnat skebo kom in 1 Läsning utan kostnad för dig som är hyresgäst hos skebo

skebo Lär sig mer hyr en virtuell Lägenhet yngve har Lämnat skebo kom in 1 Läsning utan kostnad för dig som är hyresgäst hos skebo REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 2 2008 13:E ÅRGÅNGEN skebo Lär sig mer om diskriminering hyr en virtuell Lägenhet yngve har Lämnat skebo kom in 1 Läsning utan kostnad för dig som är hyresgäst

Läs mer

Det är hos Pernilla vårt avloppsvatten hamnar.

Det är hos Pernilla vårt avloppsvatten hamnar. nonstop Mälarenergi nr 3-09 Det är hos Pernilla vårt avloppsvatten hamnar. malarenergi.se har blivit enklare, gladare och nyttigare. Egenproducerad el, en lysande affär? Västerås och Eskilstuna knyter

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

Världens värmepumpscentrum

Världens värmepumpscentrum 16 Världens värmepumpscentrum Inom kort inviger IVT i Tranås sin nya utbyggda fabrik. Vi kommer att få en kapacitet att tillverka 80 000 värmepumpar om året, säger Christer Jensmar, produktchef för nordiska

Läs mer

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme?

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? Förord Priserna på energi har ökat kraftigt i Sverige under 2000-talet. De mest dramatiska exemplen är el- och oljeprisen, som flerdubblats

Läs mer

Behåll Barsebäck! Vansinne att stänga Barsebäck

Behåll Barsebäck! Vansinne att stänga Barsebäck Nr. 1 mars 2003 Leif Wästerlund, VD för Hylte Bruk, kan inte se att det finns något alternativ till kärnkraften inte om industrin ska fungera och vara konkurrenskraftig. Hylte behöver sin kraft Det konstaterar

Läs mer

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister ANNONS Hela denna tematidning är en annons från OP Communication ANNONS ANNONS1 Medföljer Dagens Nyheter 13 mars 2012 RENenergi nr 2 2012 Kjell Jansson, vd Svensk Energi Därför är el möjliggöraren i Norden

Läs mer

Energianvändningen i två öländska byar

Energianvändningen i två öländska byar 10 Energianvändningen i två öländska byar Av Åsa Håkansson, Högskolan i Kalmar Insitutionen för teknik Högskolan i Kalmar Kalmar 2002-07-05 Examensarbete på c-nivå i energiteknik Företagsingenjörsprogrammet

Läs mer

det bästa vi gjort! s4-5

det bästa vi gjort! s4-5 Ut med el-elementen! Spara 850 000:- Familjen Johansson bytte bort oljepannan, sparade 250 000 s3 Benny sänkte sin energiförbrukning s6 En informationstidning Berghogens Rör AB Värmepump det bästa vi gjort!

Läs mer