nr HÄNG MED PÅ FIBERVÅGEN ALLT FLER VÄLJER GRÖN EL MEN VAD ÄR DET EGENTLIGEN? GRILLA MER MILJÖVÄNLIGT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "nr 2 2012 HÄNG MED PÅ FIBERVÅGEN ALLT FLER VÄLJER GRÖN EL MEN VAD ÄR DET EGENTLIGEN? GRILLA MER MILJÖVÄNLIGT"

Transkript

1 nr HÄNG MED PÅ FIBERVÅGEN ALLT FLER VÄLJER GRÖN EL MEN VAD ÄR DET EGENTLIGEN? GRILLA MER MILJÖVÄNLIGT

2 ENERGIFLÖDET är en tidning från Alingsås Energi som ges ut fyra gånger per år. POSTADRESS Alingsås Energi, Alingsås TELEFON VÄXEL FAX TELEFON MARKNAD TELEFONTID lunchstängt E-POST HEMSIDA ENERGIFLÖDET Vi finns överallt I DIN VARDAG Många tänker nog inte på till vilken stor del vi finns med i människors vardag. Vare sig man lagar kvällsmaten, surfar på internet, tittar på favoritprogrammet på tv eller bara har det ljust och varmt hemma är det vår stabila försörjning av el, fjärrvärme och fiber som gör det möjligt. ANSVARIG UTGIVARE Jan Olofzon REDAKTÖR Inga-Lena Ström, LAYOUT & PRODUKTION BonBon Reklambyrå AB SKRIBENT Sara Bergqvist TRYCK Lindgren & Söner AB FOTO Andreas Molin och Shutterstock.com MÅLET ÄR ATT göra människors vardag ljusare genom att hela tiden utveckla verksamheten. Just nu satsar vi på att bygga ut fibernätverket för att allt fler människor i Alingsås ska få tillgång till högeffektiv och kvalitativ tv och internet. Har du inte fått fiber till dig ännu? Kontakta oss, så ser vi vad vi kan göra! I EN LJUSARE VARDAG ingår också att bidra till en mer hållbar utveckling för hela samhället alla våra leveranser av värme och el bygger på förnybar energi. I det här numret av EnergiFlödet förklarar vi vad som menas med grön eller förnybar energi och hur den bidrar till att minska den negativa klimatpåverkan på jordklotet. OM DE FLESTA inte tänker så mycket på oss i vardagen när allt flyter på, så märks vi desto mer när det inte fungerar. Varje år får vi ett antal samtal som handlar om strömavbrott. Ofta finns orsaken i det egna hemmet, men ibland handlar det om större fel. Vad detta beror på och hur vi gör för att åtgärda felen kan du läsa mer om här i EnergiFlödet. Glädjande nog har vi bland de kortaste avbrottstiderna i hela landet. Nu när sommaren står inför dörren vill vi också passa på att bjuda på några miljövänliga grilltips där det visar sig att elgrill i kombination med grön el är allra bäst. Vi bjuder också på några recept med goda tillbehör till det grillade och vill därmed önska alla en riktigt god sommar! Jan Olofzon, VD

3 3 EKORREN SATT INTE I GRANEN. Under förra året inträffade ett ovanligt strömavbrott i Simmenäs. Boven visade sig vara en ekorre som lyckats kortsluta en tiokilovoltsledning. Därför blir det STRÖMAVBROTT - och så åtgärdas det Oftast beror strömavbrott på fel som uppstått i det egna hemmet. Men ibland handlar det om större fel som kabelavgrävningar eller träd som fallit över ledningar då startar ett blixtsnabbt detektivarbete hos Alingsås Energi. Tack vare bra underhåll och att större delen av Alingsås Energis elnät är tätortsnät så är strömavbrotten relativt få Alingsås Energi har bland de mest driftssäkra elnäten i landet. De gånger strömmen går beror det för det mesta på att en säkring i det egna hemmet löst ut. Några vanliga orsaker är att motorvärmarsladden blivit fuktig eller att man har en elapparat som det är fel på, sä- ger Mathias Ek, projektör och driftledare på Alingsås Energi. FLESTA KABLARNA NERGRÄVDA Ett fåtal gånger om året sker avbrott någonstans på väg ut till hushållen. Förr var fallande träd ett stort problem och är det fortfarande på vissa håll i Sverige. Men i Alingsås ligger drygt 90 procent av nätkablarna under jorden och påverkas varken av vind eller åsknedslag. Allt fler nät i Sverige blir markförlagda, men där man blir tvungen att gå över berg kan det vara svårt. Därför kommer nog en viss andel luftledningar alltid att finnas kvar, säger Sture Bergdin, nätchef för Alingsås Energi. En desto vanligare orsak till strömavbrott är kabelavgrävningar. Det är jätteviktigt att höra av sig till oss och begära utsättning om man ska gräva någonstans där det finns kabel. Då kommer vi och markerar ut var de finns. Glömmer man bort det och en kabel skadas blir man skyldig att betala hela underhållsarbetet, vilket kan handla om ganska många tusenlappar, säger Mathias. SOM ETT STORT SPINDELNÄT Hur många som berörs av ett strömavbrott beror på var

4 4 i nätet avbrottet sker. Avbrott tidigt i kedjan berör visserligen fler men går ofta snabbare att åtgärda. Anledningen är att hela elnätet är som ett gigantiskt spindelnät. Ju närmare centrum, desto fler ledningar som hänger ihop och desto lättare att koppla om elen så att den kan ta en alternativ väg om det uppstår fel någonstans. Förutom själva ledningarna består spindelnätet av fyra stora fördelningsstationer och ett antal större och mindre nätstationer. När ett fel uppstår får driftledningen en signal från nätstationerna att de tappar spänning. Då testar vi den del av nätet som berörs genom att dela in det i olika delar. Har vi till exempel sex berörda nätstationer så delar vi på mitten så att vi får med oss tre stationer som vi kan testa. Så fortsätter vi tills vi har identifierat den del av nätet där felet finns. Därefter väljer vi en alternativ väg för elen och behöver alltså inte direkt ut och åtgärda felet rent fysiskt, berättar Sture. FÅ STRÖMAVBROTT I ALINGSÅS Undantaget är om felet inträffar i utkanten av nätet och det inte finns några alternativa vägar att koppla om till. Därför kan avbrott som uppstår på landsbygden ta lite längre tid att åtgärda. Men felen hos oss är väldigt få. I genomsnitt har vi en medelavbrottstid på 24 minuter per kund och år, vilket kan jämföras med runt 100 minuter för hela Sverige, säger Mathias. Allt fler väljer GRÖN EL De senaste åren har intresset för att köpa grön el blivit allt större, inte minst bland företag. Parallellt med det ökar också utbyggnaden av grön el eller förnybar energi som det också kallas. Från en relativt blygsam start har intresset för att köpa förnybar energi ökat. En anledning är att många företag har börjat mäta och sätta mål för sin klimatpåverkan. Väljer man då förnybar energi blir påverkan på klimatet minimal. Samtidigt kan man se hur allt fler elproducenter har börjat ursprungsmärka sin el. Något som faktiskt visar hur efterfrågan på förnybar energi har ökat är att priset på ur-

5 5 De vanligaste förnybara energikällorna är vatten, bioenergi, vind och sol. Dessa är de energikällor som har lägst klimatpåverkan. sprungsgarantier för solenergi har stigit från några få kronor till kronor, säger Johan Karlsson, handläggare på Energimyndigheten. Ett företag som aktivt tagit beslutet att bara köpa förnybar energi är Teka AB. Resultatet blev att de vid årsskiftet bytte elleverantör till Alingsås Energi, som enbart levererar grön el. Eftersom vår verksamhet innehåller miljöfarliga inslag är vi mycket måna om att minimera all negativ miljöpåverkan. Dessutom förbrukar vi mycket el. Därför fanns det ingen tvekan om att vi ville byta till grön el som både är kostnadseffektivt och mer miljömässigt riktigt, säger Kjell Henningson, VD för Teka AB. Sedan 2003 när det svenska elcertifikatsystemet infördes har den förnybara elproduktionen per år ökat med 13 terawattimmar (TWh). 1 TWh är samma sak som 1 miljard kilowattimmar och motsvarar ungefär den totala elanvändningen i Sverige under två-tre dygn. OM GRÖN EL, FÖRNYBAR ENERGI OCH KLIMATPÅVERKAN Förnybara energikällor är sådana som inte utarmar ändliga resurser. De vanligaste förnybara energikällorna är vatten, bioenergi, vind och sol. Dessa är de energikällor som har lägst klimatpåverkan. Högst klimatpåverkan har fossila bränslen som kol och olja. När dessa förbränns frigörs stora mängder koldioxid som tidigare funnits lagrade i marken. Koldioxid är den gas som mest bidrar till växthuseffekten. Kärnkraft har en klimatpåverkan som ligger närmare de förnybara energislagen än de fossila. Men själva uranbrytningen görs ofta med hjälp av dieseldrivna maskiner. Eftersom kärnkraften baseras på ändliga resurser är den inte förnybar. I Sverige kommer cirka 45 procent av elen från kärnkraft, 45 procent från vattenkraft och 10 procent från andra förnybara källor som vindkraft och biobränsle. El från förbränning av kol eller olja är mindre än en procent. På global nivå kommer mer än hälften av all el från kol, olja, fossil- eller naturgas. Grön el är el från förnybara energikällor. I Sverige är 55 procent av den el som finns i systemet förnybar/grön. Källor: Energimyndigheten, WWF och Alingsås Energi Svensk elproduktion har låg klimatpåverkan jämfört med andra länder. I snitt släpper den svenska elproduktionen ut 20g CO2/kWh, den nordiska elproduktionen cirka 100g CO2/kWh och den europeiska elproduktionen cirka 415g CO2/kWh. Källa: Svensk Energi

6 6 Nu fylls marken i Alingsås MED FIBER För närvarande grävs det på flera håll i Alingsås. Just nu är det ett antal villor i Tegelbruket, Kullingsberg, Dammen och Stadsskogen som får fiber framdragen till huset och fler områden är på gång. När jag träffar montörerna Peter Seger Janflod och Peter Svärd är de i full färd med att dra fiber till de nya husen i Stadsskogen. På så vis får de som flyttar in direkt möjlighet till supersnabbt internet och både digital och analog tv. De som vill kan också använda fiberöverföringen till trygghetslarm, säkerhetslarm och telefoni. Peter Seger Janflod lyfter det 60 kg tunga locket till gatubrunnen som gömmer fiberkablar till 36 av hushållen i närheten. Vi förbereder fiber för alla hus som ska byggas här nu. När det ändå finns framdraget till tomtgränsen väljer nästan alla att gå med. KAN FÅ HJÄLP MED ALLT Från tomtgränsen och fram till det egna huset får fastighetsägarna gräva själva. Man behöver bara gräva en spadbredd och cm djupt, så de flesta fixar det genom att gräva för hand. Men om man inte vill göra det själv så har vi en samarbetspartner som kan hjälpa till. När fiberkabeln ska dras fram tar Peter och Peter hjälp av en kompressor som blåser iväg kabeln genom rören ibland ända upp till meter. När fibern väl finns i huset är nästa uppgift att skarva och svetsa ihop kabeln med den fiberkonverter som behövs och därefter montera den i huset. SEX FÖRDELAR MED FIBER SNABBHETEN. Överföringen sker med ljusets hastighet. Lika snabb informationsöverföring oavsett om man skickar eller hämtar filer. DRIFTSÄKERHETEN. Markbundet, fungerar oberoende av till exempel åska. LIKA STOR KAPACITET HELA VÄGEN. Information kan överföras hur långt som helst utan att man tappar kapacitet, till skillnad från telenätet. MÖJLIGHET ATT VÄLJA BORT FAST TELEFONI. Med fiber får man bredband utan att behöva vara bunden till ett fast telefonabonnemang. KAN ANVÄNDAS FÖR FLERA OLIKA TYPER AV INFORMATIONSÖVERFÖRING. De som använder det öppna stadsnätet i Alingsås kan också använda fiberöverföringen och fiberkonvertern för att koppla in trygghetslarm, säkerhetslarm, telefoni och tv. ÖKAR VÄRDET PÅ VILLAN. Att det finns fiber indragen blir ett allt viktigare kriterium vid bostadsköp. Det gäller att tänka till var man vill ha den, för sedan sitter den där den sitter. Många vill ha den vid tv:n, men egentligen kan det vara bättre att sätta den på ett centralt ställe i huset för åtkomst till internet och där den är lite mer undangömd, säger Rebecka Andreasson, nätsäljare av stadsnätet på Alingsås Energi. Just nu läggs fiber på flera håll i Alingsås, både i nybyggda och äldre områden där Alingsås Energi gått ut med erbjudanden. Parallellt med det har vi ett nära samarbete med tekniska förvaltningen på Alingsås kommun. Genom avstämningsmöten med dem vet vi när de ska gräva för att lägga ner nya rör för vatten och avlopp. Då passar vi samtidigt på att lägga ner rör för att kunna dra fiber, berättar Rebecka. ÖPPET STADSNÄT I ALINGSÅS Alingsås har ett öppet stadsnät baserat på fiberkablar som ägs, förvaltas och utvecklas av Alingsås Energi. Att det är ett öppet stadsnät innebär att Alingsås Energi står för själva infrastrukturen, medan det är fritt fram för olika leverantörer att konkurrera om tjänster inom bland annat internet, tv och telefoni. Läs mer på

7 7 Peter Svärd och Peter Seger Janflod. Rebecka Andreasson, nätsäljare av stadsnätet: SÅ HÄR GÖR DU OM DU VILL HA FIBER TILL VILLAN Kontakta oss, så ser vi hur nära vårt fibernät du bor. Om det är tillräckligt nära erbjuder vi att dra in fiber. I priset på kr ingår framdragning av fiberkabel till din villa, rör som du själv får lägga ner från tomtgränsen och fram till huset, samt montering av nätverksutrustning i huset. Allra enklast är det om du redan har fjärrvärme. Då finns rör framdragna ända in i huset, vilket innebär att du inte behöver gräva själv. Om du bor för långt ifrån vårt fibernät för att vi ska kunna leverera tjänsten kan du gå ihop med några grannar som också är intresserade för att få ett bra pris. Ett riktmärke är ungefär tio grannar, beroende på avstånd till vårt fibernät ibland räcker det med färre. BREDBAND HÄR ÄR DE VANLIGASTE ALTERNATIVEN FIBER: Överföring via markbunden fiberkabel. Obegränsad mängd informationsöverföring det som sätter gränsen är fiberkonvertern där datorn och övrig utrustning ansluts. Utgående och ingående dataöverföring är lika snabb. ADSL: Informationsöverföring via telenätet. Överföringshastigheten beror bland annat på närheten till närmaste telefonstation. Dataöverföringen in är snabbare än dataöverföringen ut det går fortare att ladda ner information än att skicka den. MOBILT BREDBAND: Informationsöverföringen går genom luften via till exempel en USB-sticka i datorn och vidare till en mobilmast. Överföringshastigheten beror bland annat på närheten till närmaste basstation. KABEL-TV-NÄTET: Internet via tv-jacket. Erbjuds av de flesta kabel-tv-operatörer. Dataöverföringen in är snabbare än dataöverföringen ut.

8 8 Så grillar du mer MILJÖVÄNLIGT Sommaren har kommit och med den en lång rad trevliga tillfällen till grillning. Men hur gör man för att grillningen ska bli så miljövänlig som möjligt? Ett första bra tips är att använda elgrill i kombination med grön el. DE GODA TILLBEHÖREN Här bjuder EnergiFlödet på några favoritrecept med få ingredienser som passar bra som tillbehör till sommarens grillning. Fler recept finns på vår hemsida: alingsasenergi.se VÄLJ RÄTT GRILL. Elgrillen är det miljövänligaste alternativet om du har grön el. Välj vanlig kolgrill i andra hand, men använd i så fall FSC-märkt kol. FSC-märkningen innebär att skogen är bättre skött ur miljösynpunkt. Det absolut sämsta alternativet är engångsgrillen. Dels går det åt mycket energi och fossila utsläpp vid tillverkningen, dels innehåller den paraffin, som är en fossil oljeprodukt. Om du ändå använder engångsgrill se till att de giftiga resterna av den inte blir kvar i naturen och lämna metalldelarna till återvinning. VÄLJ RÄTT SÄTT ATT TÄNDA. Allra bäst tänder du med en eltändare. Du kan också använda tändpapper med stearin som bas istället för paraffin. Undvik tändvätska. Den är ofta tillverkad av fossila oljeprodukter och har negativ inverkan på klimatet. Dessutom är den mycket giftig. GRILLA HELLRE GRÖNSAKER ÄN KÖTT. Grönsaker är mer miljövänligt än kött, som orsakar stora utsläpp av växthusgaser med negativa effekter för klimatet. Allra bäst blir det om man använder säsongens, KRAV-odlade grönsaker. Vill man ha kött är bästa alternativet att välja ekologiskt kött eller svenskt naturbeteskött. TA DIG TILL GRILLPLATSEN PÅ MILJÖSMART SÄTT. Cykla eller gå istället för att åka bil om du ska grilla ute i naturen! Källor: Naturskyddsföreningen, WWF VIN- OCH PURJOLÖKSSÅS 1 purjolök 1 burk creme fraiche, vanlig eller lätt 0,75 dl vitt matlagningsvin 1 tärning ekologisk hönsbuljong smör Finhacka purjolöken. Stek den lite mjukare i smör utan att den tar färg. Smula över buljongtärningen, häll över vinet och låt koka in en liten stund. Blanda ner creme fraichen, låt såsen bli varm och sjud några minuter. Passar bra till både grillad fisk, kött och klyftpotatis. JORDGUBBSSALSA 0,5 l jordgubbar 1 salladslök 2 msk rapsolja 2 msk pressad lime 1 msk ljust muscovadosocker 0,5 tsk salt Ett par varv med pepparkvarnen Hacka jordgubbar och salladslök fint. Blanda med övriga ingredienser. Gör gärna salsan ett dygn i förväg så blir den extra god. VINNARE AV VATTENKOKARE Vi säger stort grattis till Dieter Schäfer, vinnare av tävlingen i vårt senaste nummer av EnergiFlödet. Rätt svar på frågan om hur mycket det kostar att köra ett 60-graders tvättprogram var B: 50 öre-5 kr. Priset, en vattenkokare, kom från Niklas Sundberg på Electrolux Home i Alingsås. ÖPPETTIDER I SOMMAR Under vecka har kundmottagningen öppet mellan Du når oss på telefon under hela sommaren mellan och

nr 1 2014 ALINGSÅS ENERGI OM MILJÖFRÅGOR ÖVERGÅNGEN TILL ÖPPNA STADSNÄTET SNART KLAR EN DAG FYLLD AV SERVICE MISSA INTE TÄVLINGARNA

nr 1 2014 ALINGSÅS ENERGI OM MILJÖFRÅGOR ÖVERGÅNGEN TILL ÖPPNA STADSNÄTET SNART KLAR EN DAG FYLLD AV SERVICE MISSA INTE TÄVLINGARNA nr 1 2014 ALINGSÅS ENERGI OM MILJÖFRÅGOR ÖVERGÅNGEN TILL ÖPPNA STADSNÄTET SNART KLAR EN DAG FYLLD AV SERVICE MISSA INTE TÄVLINGARNA ENERGIFLÖDET är en tidning från Alingsås Energi som ges ut fyra gånger

Läs mer

nr 3 2012 ENERGI I KÖKET INTENSIVT ARBETE FÖR TRYGGA LJUSMILJÖER LADDA DIN ELBIL HOS OSS! ALINGSÅS ENERGIS FÖRSTA LADDSTOLPE ÄR PÅ PLATS

nr 3 2012 ENERGI I KÖKET INTENSIVT ARBETE FÖR TRYGGA LJUSMILJÖER LADDA DIN ELBIL HOS OSS! ALINGSÅS ENERGIS FÖRSTA LADDSTOLPE ÄR PÅ PLATS nr 3 2012 ENERGI I KÖKET LADDA DIN ELBIL HOS OSS! ALINGSÅS ENERGIS FÖRSTA LADDSTOLPE ÄR PÅ PLATS INTENSIVT ARBETE FÖR TRYGGA LJUSMILJÖER ENERGIFLÖDET är en tidning från Alingsås Energi som ges ut fyra

Läs mer

nr 1 2012 SNABB HJÄLP MED GEMENSAM MARKNADS- AVDELNING SPARA PENGAR OCH ENERGI I TVÄTTSTUGAN DE BYGGDE SITT EGET VINDKRAFTVERK

nr 1 2012 SNABB HJÄLP MED GEMENSAM MARKNADS- AVDELNING SPARA PENGAR OCH ENERGI I TVÄTTSTUGAN DE BYGGDE SITT EGET VINDKRAFTVERK nr 1 2012 SNABB HJÄLP MED GEMENSAM MARKNADS- AVDELNING SPARA PENGAR OCH ENERGI I TVÄTTSTUGAN DE BYGGDE SITT EGET VINDKRAFTVERK ENERGIFLÖDET är en tidning från Alingsås Energi som ges ut fyra gånger per

Läs mer

ELSKOLAN VI FIXAR VATTEN- KRAFTVERK. VI VISAR PÅ ÅRETS BoDagar LÄR DIG MER OM EL - NU STARTAR VI FREDAGSMYSET SÅ KOLLAR DU DIN ELFÖRBRUKNING I REALTID

ELSKOLAN VI FIXAR VATTEN- KRAFTVERK. VI VISAR PÅ ÅRETS BoDagar LÄR DIG MER OM EL - NU STARTAR VI FREDAGSMYSET SÅ KOLLAR DU DIN ELFÖRBRUKNING I REALTID nr 1 2011 LÄR DIG MER OM EL - NU STARTAR VI ELSKOLAN VI FIXAR FREDAGSMYSET SÅ KOLLAR DU DIN ELFÖRBRUKNING I REALTID VI VISAR PÅ ÅRETS BoDagar DJÄRV ALINGSÅSBO STARTADE EGET VATTEN- KRAFTVERK PÅ GÅRDEN

Läs mer

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se STADSNÄT Frågor och svar stadsnat.dalaenergi.se Innehåll Vad är egentligen ett öppet nät?...3 Vad är ett fibernät?...3 Är nätet framtidssäkert?...3 Villaanslutning...4 Flerbostadshus...8 Företagsfastigheter...9

Läs mer

Fiber Trippel. Telefoni. Television. Internet. Gylleröds samfällighetsförening. Mölle den 11 januari 2010

Fiber Trippel. Telefoni. Television. Internet. Gylleröds samfällighetsförening. Mölle den 11 januari 2010 Fiber Trippel Internet Television Telefoni Mölle den 11 januari 2010 Gylleröds samfällighetsförening Information om fibernät inför mötet den 23 januari och Extrastämman den 6 februari INFORMATION OM FIBERNÄT

Läs mer

10% mindre 2010 Klimatsmart i hemmet

10% mindre 2010 Klimatsmart i hemmet Klimatsmart i hemmet 10 % mindre 2010 Innehåll Gemensamma utrymmen sid. 31 Hur klimatsmart kan du bli i hemmet? sid. 33 Stockholms klimatutmaning är du med? Badrum sid. 15 Kök sid. 9 Stockholm har ett

Läs mer

minska din förbrukning

minska din förbrukning #1, 09 MÖLNDAL ENERGI DITT LOKALA ENERGIFÖRETAG minska din förbrukning med energideklaration Mer fjärrvärme Professor kräver utbyggnad lågkonjunkturen sänker elpriset 1 Sverige når klimatmål med fjärrvärme

Läs mer

BÄSTA BREDBANDET INSTALLERA I DITT HUS! Bredband i världsklass! Uppgradera ditt hus och släpp in framtiden!

BÄSTA BREDBANDET INSTALLERA I DITT HUS! Bredband i världsklass! Uppgradera ditt hus och släpp in framtiden! INSTALLERA BÄSTA BREDBANDET I DITT HUS! Bredband i världsklass! Uppgradera ditt hus och släpp in framtiden! Blixtsnabbt, stabilt bredband Bättre TV 3 Prisvärd telefoni Nu kan du ansluta Bredband via fiberoptik

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

Fiber till landsbygden

Fiber till landsbygden Fiber till landsbygden Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet behöver äldre teknik

Läs mer

VARFÖR FIBER? VARFÖR FIBER NU?

VARFÖR FIBER? VARFÖR FIBER NU? VARFÖR FIBER? För att det är den Enda framtidssäkra tekniken. VARFÖR FIBER NU? För att kopparnätet snart läggs ner p.g.a olönsamhet VARFÖR SKA VI KOSTA PÅ DET SJÄLVA? För att ingen annan kommer att göra

Läs mer

Ett annorlunda uppdrag

Ett annorlunda uppdrag Vi har energi över. Ett annorlunda uppdrag Våra ägare är märkligt ointresserade av stora vinster. Erhard Borgren, init iativtagare till Öster sunds Elektriska Belysnin gsaktiebolag 1889. Jämtkraft är ett

Läs mer

Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor

Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet

Läs mer

det är så mycket man kan göra med el.

det är så mycket man kan göra med el. det är så mycket man kan göra med el. Förr värmde man sig vid öppen eld. Sen med kaminer och kakelugnar. Och man slutade jobba när det blev mörkt. Förr i världen levde folk nära naturen på ett helt annat

Läs mer

Vi ses och hörs! Per Österberg, ny styrelseordförande på VEAB

Vi ses och hörs! Per Österberg, ny styrelseordförande på VEAB 2 Hej! Det är jag, Per Österberg, som fått uppdraget att vara VEABs nye styrelseordförande. Till vardags jobbar jag som byggkonsult. Jag gör husritningar. Det roligaste jag vet är att träffa människor

Läs mer

Varför skulle jag skaffa fiber?

Varför skulle jag skaffa fiber? Varför skulle jag skaffa fiber? Händige Ja varför skulle du skaffa fiber? Framförallt för att redan dagens tjänster på internet kräver allt mer bandbredd. För att inte tala om framtidens tjänster videosamtal,

Läs mer

Elspararguiden. Fler guider på nätet. bästa valen. Testa bilenmed hos bilhandlaren. försäkring. Nya guider varje vecka: www.aftonbladet.

Elspararguiden. Fler guider på nätet. bästa valen. Testa bilenmed hos bilhandlaren. försäkring. Nya guider varje vecka: www.aftonbladet. Fler guider på nätet Vik här Vik Vik här här publicerad publicerad februari mars 2009 2009!! r a t p s p i l a l s n i e r s p u t v i a s n u ä l j ExTk bästa valen Köpa 25 begagnad bil Elspararguiden

Läs mer

Frågor och svar om el

Frågor och svar om el Frågor och svar om el Fråga: Varför ser fakturan annorlunda ut nu? Istället för en räkning från Söderhamn NÄRA så har jag fått två? Du som har Källmärkt el från Söderhamn NÄRA elhandel undrar kanske varför

Läs mer

Nu säljer vi Miljö-el

Nu säljer vi Miljö-el Lyngby Gård och 10 000 m3 biogödsel KUNDTIDNING FRÅN C4 ENERGI NR 1 MAJ 2015 Nu säljer vi Miljö-el Fjärrvärme & Fjärrkyla växer INNEHÅLL Öppet måndag fredag 8-16 044-780 75 20 C4 Energi Kundservice Vi

Läs mer

En bekvämare vardag. Nr 2-2012. Peter och Gunnar, två av alla på Söderhamn NÄRA som arbetar för att göra din vardag bekväm

En bekvämare vardag. Nr 2-2012. Peter och Gunnar, två av alla på Söderhamn NÄRA som arbetar för att göra din vardag bekväm En tidning till alla hushåll i Söderhamn från Söderhamn NÄRA om Söderhamn NÄRA En bekvämare vardag Nr 2-2012 Peter och Gunnar, två av alla på Söderhamn NÄRA som arbetar för att göra din vardag bekväm 2

Läs mer

Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor

Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabba bredbandstjänster; Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över

Läs mer

Energiomställningen. engagerar! Det är lätt att välja rätt belysning SIDAN 22. Så startar du egen elproduktion. Lönsamma lågenergihus

Energiomställningen. engagerar! Det är lätt att välja rätt belysning SIDAN 22. Så startar du egen elproduktion. Lönsamma lågenergihus ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I WXYZ-LÄN ANNONS NOVEMBER 2011 EN ANNONSBILAGA FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I WXYZ-LÄN 24 fullspäckade sidor om energi- och

Läs mer

Optofiber, en ovanligt snabb affär. Tillsammans bygger vi ut landsortsnätet.

Optofiber, en ovanligt snabb affär. Tillsammans bygger vi ut landsortsnätet. Optofiber, en ovanligt snabb affär. Tillsammans bygger vi ut landsortsnätet. Snabbare bredband till alla, snabbare affärer för dig. Det finns inte längre några hinder för att alla, oavsett var man bor,

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

Äntligen kan du ansluta dig till fibernätet Information om att skaffa fiber

Äntligen kan du ansluta dig till fibernätet Information om att skaffa fiber Äntligen kan du ansluta dig till fibernätet Information om att skaffa fiber Grävning ingår Hastighetsjämförelser Så lång tid tar det att ladda ner en dvd-film på 4,7 gb eller 1gb filer. Dvd 1gb ADSL 2

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2004 Öresundskraft 2004 Form och produktion: Titel Förlagsbyrå Text: Carina Hyllstam Foto: Ralf Ekvall / Studio Ekvall Illustrationer: Johan Bergström Projektgrupp Öresundskraft: Åsa

Läs mer

STORA OCH SMÅ FRÅGOR OM ENERGI.

STORA OCH SMÅ FRÅGOR OM ENERGI. STORA OCH SMÅ FRÅGOR OM ENERGI. Vi på Vattenfall får många frågor från kunder som undrar hur det här med energi fungerar. Hur sätts elpriset? Varför är fakturorna så svåra att förstå? Varför köper vi kolkraftverk

Läs mer

MED EN SMAKFULL PICKNICK-KORG - SIDAN 3

MED EN SMAKFULL PICKNICK-KORG - SIDAN 3 Dörrposten SOMMAR 2015 NYHETER, TIPS & IDÉER FRÅN VÄNERSBORGSBOSTÄDER Njut av sommaren! MED EN SMAKFULL PICKNICK-KORG - SIDAN 3 NYA BOSTÄDER PÅ GÅNG I CENTRUM 4-5 FÖRRÅDSBEHOV? VI HAR LÖSNINGEN 9 NU ÖKAR

Läs mer

När fibern kom till byn

När fibern kom till byn När fibern kom till byn 1 Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet samt en nödvändighet

Läs mer