nr HÄNG MED PÅ FIBERVÅGEN ALLT FLER VÄLJER GRÖN EL MEN VAD ÄR DET EGENTLIGEN? GRILLA MER MILJÖVÄNLIGT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "nr 2 2012 HÄNG MED PÅ FIBERVÅGEN ALLT FLER VÄLJER GRÖN EL MEN VAD ÄR DET EGENTLIGEN? GRILLA MER MILJÖVÄNLIGT"

Transkript

1 nr HÄNG MED PÅ FIBERVÅGEN ALLT FLER VÄLJER GRÖN EL MEN VAD ÄR DET EGENTLIGEN? GRILLA MER MILJÖVÄNLIGT

2 ENERGIFLÖDET är en tidning från Alingsås Energi som ges ut fyra gånger per år. POSTADRESS Alingsås Energi, Alingsås TELEFON VÄXEL FAX TELEFON MARKNAD TELEFONTID lunchstängt E-POST HEMSIDA ENERGIFLÖDET Vi finns överallt I DIN VARDAG Många tänker nog inte på till vilken stor del vi finns med i människors vardag. Vare sig man lagar kvällsmaten, surfar på internet, tittar på favoritprogrammet på tv eller bara har det ljust och varmt hemma är det vår stabila försörjning av el, fjärrvärme och fiber som gör det möjligt. ANSVARIG UTGIVARE Jan Olofzon REDAKTÖR Inga-Lena Ström, LAYOUT & PRODUKTION BonBon Reklambyrå AB SKRIBENT Sara Bergqvist TRYCK Lindgren & Söner AB FOTO Andreas Molin och Shutterstock.com MÅLET ÄR ATT göra människors vardag ljusare genom att hela tiden utveckla verksamheten. Just nu satsar vi på att bygga ut fibernätverket för att allt fler människor i Alingsås ska få tillgång till högeffektiv och kvalitativ tv och internet. Har du inte fått fiber till dig ännu? Kontakta oss, så ser vi vad vi kan göra! I EN LJUSARE VARDAG ingår också att bidra till en mer hållbar utveckling för hela samhället alla våra leveranser av värme och el bygger på förnybar energi. I det här numret av EnergiFlödet förklarar vi vad som menas med grön eller förnybar energi och hur den bidrar till att minska den negativa klimatpåverkan på jordklotet. OM DE FLESTA inte tänker så mycket på oss i vardagen när allt flyter på, så märks vi desto mer när det inte fungerar. Varje år får vi ett antal samtal som handlar om strömavbrott. Ofta finns orsaken i det egna hemmet, men ibland handlar det om större fel. Vad detta beror på och hur vi gör för att åtgärda felen kan du läsa mer om här i EnergiFlödet. Glädjande nog har vi bland de kortaste avbrottstiderna i hela landet. Nu när sommaren står inför dörren vill vi också passa på att bjuda på några miljövänliga grilltips där det visar sig att elgrill i kombination med grön el är allra bäst. Vi bjuder också på några recept med goda tillbehör till det grillade och vill därmed önska alla en riktigt god sommar! Jan Olofzon, VD

3 3 EKORREN SATT INTE I GRANEN. Under förra året inträffade ett ovanligt strömavbrott i Simmenäs. Boven visade sig vara en ekorre som lyckats kortsluta en tiokilovoltsledning. Därför blir det STRÖMAVBROTT - och så åtgärdas det Oftast beror strömavbrott på fel som uppstått i det egna hemmet. Men ibland handlar det om större fel som kabelavgrävningar eller träd som fallit över ledningar då startar ett blixtsnabbt detektivarbete hos Alingsås Energi. Tack vare bra underhåll och att större delen av Alingsås Energis elnät är tätortsnät så är strömavbrotten relativt få Alingsås Energi har bland de mest driftssäkra elnäten i landet. De gånger strömmen går beror det för det mesta på att en säkring i det egna hemmet löst ut. Några vanliga orsaker är att motorvärmarsladden blivit fuktig eller att man har en elapparat som det är fel på, sä- ger Mathias Ek, projektör och driftledare på Alingsås Energi. FLESTA KABLARNA NERGRÄVDA Ett fåtal gånger om året sker avbrott någonstans på väg ut till hushållen. Förr var fallande träd ett stort problem och är det fortfarande på vissa håll i Sverige. Men i Alingsås ligger drygt 90 procent av nätkablarna under jorden och påverkas varken av vind eller åsknedslag. Allt fler nät i Sverige blir markförlagda, men där man blir tvungen att gå över berg kan det vara svårt. Därför kommer nog en viss andel luftledningar alltid att finnas kvar, säger Sture Bergdin, nätchef för Alingsås Energi. En desto vanligare orsak till strömavbrott är kabelavgrävningar. Det är jätteviktigt att höra av sig till oss och begära utsättning om man ska gräva någonstans där det finns kabel. Då kommer vi och markerar ut var de finns. Glömmer man bort det och en kabel skadas blir man skyldig att betala hela underhållsarbetet, vilket kan handla om ganska många tusenlappar, säger Mathias. SOM ETT STORT SPINDELNÄT Hur många som berörs av ett strömavbrott beror på var

4 4 i nätet avbrottet sker. Avbrott tidigt i kedjan berör visserligen fler men går ofta snabbare att åtgärda. Anledningen är att hela elnätet är som ett gigantiskt spindelnät. Ju närmare centrum, desto fler ledningar som hänger ihop och desto lättare att koppla om elen så att den kan ta en alternativ väg om det uppstår fel någonstans. Förutom själva ledningarna består spindelnätet av fyra stora fördelningsstationer och ett antal större och mindre nätstationer. När ett fel uppstår får driftledningen en signal från nätstationerna att de tappar spänning. Då testar vi den del av nätet som berörs genom att dela in det i olika delar. Har vi till exempel sex berörda nätstationer så delar vi på mitten så att vi får med oss tre stationer som vi kan testa. Så fortsätter vi tills vi har identifierat den del av nätet där felet finns. Därefter väljer vi en alternativ väg för elen och behöver alltså inte direkt ut och åtgärda felet rent fysiskt, berättar Sture. FÅ STRÖMAVBROTT I ALINGSÅS Undantaget är om felet inträffar i utkanten av nätet och det inte finns några alternativa vägar att koppla om till. Därför kan avbrott som uppstår på landsbygden ta lite längre tid att åtgärda. Men felen hos oss är väldigt få. I genomsnitt har vi en medelavbrottstid på 24 minuter per kund och år, vilket kan jämföras med runt 100 minuter för hela Sverige, säger Mathias. Allt fler väljer GRÖN EL De senaste åren har intresset för att köpa grön el blivit allt större, inte minst bland företag. Parallellt med det ökar också utbyggnaden av grön el eller förnybar energi som det också kallas. Från en relativt blygsam start har intresset för att köpa förnybar energi ökat. En anledning är att många företag har börjat mäta och sätta mål för sin klimatpåverkan. Väljer man då förnybar energi blir påverkan på klimatet minimal. Samtidigt kan man se hur allt fler elproducenter har börjat ursprungsmärka sin el. Något som faktiskt visar hur efterfrågan på förnybar energi har ökat är att priset på ur-

5 5 De vanligaste förnybara energikällorna är vatten, bioenergi, vind och sol. Dessa är de energikällor som har lägst klimatpåverkan. sprungsgarantier för solenergi har stigit från några få kronor till kronor, säger Johan Karlsson, handläggare på Energimyndigheten. Ett företag som aktivt tagit beslutet att bara köpa förnybar energi är Teka AB. Resultatet blev att de vid årsskiftet bytte elleverantör till Alingsås Energi, som enbart levererar grön el. Eftersom vår verksamhet innehåller miljöfarliga inslag är vi mycket måna om att minimera all negativ miljöpåverkan. Dessutom förbrukar vi mycket el. Därför fanns det ingen tvekan om att vi ville byta till grön el som både är kostnadseffektivt och mer miljömässigt riktigt, säger Kjell Henningson, VD för Teka AB. Sedan 2003 när det svenska elcertifikatsystemet infördes har den förnybara elproduktionen per år ökat med 13 terawattimmar (TWh). 1 TWh är samma sak som 1 miljard kilowattimmar och motsvarar ungefär den totala elanvändningen i Sverige under två-tre dygn. OM GRÖN EL, FÖRNYBAR ENERGI OCH KLIMATPÅVERKAN Förnybara energikällor är sådana som inte utarmar ändliga resurser. De vanligaste förnybara energikällorna är vatten, bioenergi, vind och sol. Dessa är de energikällor som har lägst klimatpåverkan. Högst klimatpåverkan har fossila bränslen som kol och olja. När dessa förbränns frigörs stora mängder koldioxid som tidigare funnits lagrade i marken. Koldioxid är den gas som mest bidrar till växthuseffekten. Kärnkraft har en klimatpåverkan som ligger närmare de förnybara energislagen än de fossila. Men själva uranbrytningen görs ofta med hjälp av dieseldrivna maskiner. Eftersom kärnkraften baseras på ändliga resurser är den inte förnybar. I Sverige kommer cirka 45 procent av elen från kärnkraft, 45 procent från vattenkraft och 10 procent från andra förnybara källor som vindkraft och biobränsle. El från förbränning av kol eller olja är mindre än en procent. På global nivå kommer mer än hälften av all el från kol, olja, fossil- eller naturgas. Grön el är el från förnybara energikällor. I Sverige är 55 procent av den el som finns i systemet förnybar/grön. Källor: Energimyndigheten, WWF och Alingsås Energi Svensk elproduktion har låg klimatpåverkan jämfört med andra länder. I snitt släpper den svenska elproduktionen ut 20g CO2/kWh, den nordiska elproduktionen cirka 100g CO2/kWh och den europeiska elproduktionen cirka 415g CO2/kWh. Källa: Svensk Energi

6 6 Nu fylls marken i Alingsås MED FIBER För närvarande grävs det på flera håll i Alingsås. Just nu är det ett antal villor i Tegelbruket, Kullingsberg, Dammen och Stadsskogen som får fiber framdragen till huset och fler områden är på gång. När jag träffar montörerna Peter Seger Janflod och Peter Svärd är de i full färd med att dra fiber till de nya husen i Stadsskogen. På så vis får de som flyttar in direkt möjlighet till supersnabbt internet och både digital och analog tv. De som vill kan också använda fiberöverföringen till trygghetslarm, säkerhetslarm och telefoni. Peter Seger Janflod lyfter det 60 kg tunga locket till gatubrunnen som gömmer fiberkablar till 36 av hushållen i närheten. Vi förbereder fiber för alla hus som ska byggas här nu. När det ändå finns framdraget till tomtgränsen väljer nästan alla att gå med. KAN FÅ HJÄLP MED ALLT Från tomtgränsen och fram till det egna huset får fastighetsägarna gräva själva. Man behöver bara gräva en spadbredd och cm djupt, så de flesta fixar det genom att gräva för hand. Men om man inte vill göra det själv så har vi en samarbetspartner som kan hjälpa till. När fiberkabeln ska dras fram tar Peter och Peter hjälp av en kompressor som blåser iväg kabeln genom rören ibland ända upp till meter. När fibern väl finns i huset är nästa uppgift att skarva och svetsa ihop kabeln med den fiberkonverter som behövs och därefter montera den i huset. SEX FÖRDELAR MED FIBER SNABBHETEN. Överföringen sker med ljusets hastighet. Lika snabb informationsöverföring oavsett om man skickar eller hämtar filer. DRIFTSÄKERHETEN. Markbundet, fungerar oberoende av till exempel åska. LIKA STOR KAPACITET HELA VÄGEN. Information kan överföras hur långt som helst utan att man tappar kapacitet, till skillnad från telenätet. MÖJLIGHET ATT VÄLJA BORT FAST TELEFONI. Med fiber får man bredband utan att behöva vara bunden till ett fast telefonabonnemang. KAN ANVÄNDAS FÖR FLERA OLIKA TYPER AV INFORMATIONSÖVERFÖRING. De som använder det öppna stadsnätet i Alingsås kan också använda fiberöverföringen och fiberkonvertern för att koppla in trygghetslarm, säkerhetslarm, telefoni och tv. ÖKAR VÄRDET PÅ VILLAN. Att det finns fiber indragen blir ett allt viktigare kriterium vid bostadsköp. Det gäller att tänka till var man vill ha den, för sedan sitter den där den sitter. Många vill ha den vid tv:n, men egentligen kan det vara bättre att sätta den på ett centralt ställe i huset för åtkomst till internet och där den är lite mer undangömd, säger Rebecka Andreasson, nätsäljare av stadsnätet på Alingsås Energi. Just nu läggs fiber på flera håll i Alingsås, både i nybyggda och äldre områden där Alingsås Energi gått ut med erbjudanden. Parallellt med det har vi ett nära samarbete med tekniska förvaltningen på Alingsås kommun. Genom avstämningsmöten med dem vet vi när de ska gräva för att lägga ner nya rör för vatten och avlopp. Då passar vi samtidigt på att lägga ner rör för att kunna dra fiber, berättar Rebecka. ÖPPET STADSNÄT I ALINGSÅS Alingsås har ett öppet stadsnät baserat på fiberkablar som ägs, förvaltas och utvecklas av Alingsås Energi. Att det är ett öppet stadsnät innebär att Alingsås Energi står för själva infrastrukturen, medan det är fritt fram för olika leverantörer att konkurrera om tjänster inom bland annat internet, tv och telefoni. Läs mer på

7 7 Peter Svärd och Peter Seger Janflod. Rebecka Andreasson, nätsäljare av stadsnätet: SÅ HÄR GÖR DU OM DU VILL HA FIBER TILL VILLAN Kontakta oss, så ser vi hur nära vårt fibernät du bor. Om det är tillräckligt nära erbjuder vi att dra in fiber. I priset på kr ingår framdragning av fiberkabel till din villa, rör som du själv får lägga ner från tomtgränsen och fram till huset, samt montering av nätverksutrustning i huset. Allra enklast är det om du redan har fjärrvärme. Då finns rör framdragna ända in i huset, vilket innebär att du inte behöver gräva själv. Om du bor för långt ifrån vårt fibernät för att vi ska kunna leverera tjänsten kan du gå ihop med några grannar som också är intresserade för att få ett bra pris. Ett riktmärke är ungefär tio grannar, beroende på avstånd till vårt fibernät ibland räcker det med färre. BREDBAND HÄR ÄR DE VANLIGASTE ALTERNATIVEN FIBER: Överföring via markbunden fiberkabel. Obegränsad mängd informationsöverföring det som sätter gränsen är fiberkonvertern där datorn och övrig utrustning ansluts. Utgående och ingående dataöverföring är lika snabb. ADSL: Informationsöverföring via telenätet. Överföringshastigheten beror bland annat på närheten till närmaste telefonstation. Dataöverföringen in är snabbare än dataöverföringen ut det går fortare att ladda ner information än att skicka den. MOBILT BREDBAND: Informationsöverföringen går genom luften via till exempel en USB-sticka i datorn och vidare till en mobilmast. Överföringshastigheten beror bland annat på närheten till närmaste basstation. KABEL-TV-NÄTET: Internet via tv-jacket. Erbjuds av de flesta kabel-tv-operatörer. Dataöverföringen in är snabbare än dataöverföringen ut.

8 8 Så grillar du mer MILJÖVÄNLIGT Sommaren har kommit och med den en lång rad trevliga tillfällen till grillning. Men hur gör man för att grillningen ska bli så miljövänlig som möjligt? Ett första bra tips är att använda elgrill i kombination med grön el. DE GODA TILLBEHÖREN Här bjuder EnergiFlödet på några favoritrecept med få ingredienser som passar bra som tillbehör till sommarens grillning. Fler recept finns på vår hemsida: alingsasenergi.se VÄLJ RÄTT GRILL. Elgrillen är det miljövänligaste alternativet om du har grön el. Välj vanlig kolgrill i andra hand, men använd i så fall FSC-märkt kol. FSC-märkningen innebär att skogen är bättre skött ur miljösynpunkt. Det absolut sämsta alternativet är engångsgrillen. Dels går det åt mycket energi och fossila utsläpp vid tillverkningen, dels innehåller den paraffin, som är en fossil oljeprodukt. Om du ändå använder engångsgrill se till att de giftiga resterna av den inte blir kvar i naturen och lämna metalldelarna till återvinning. VÄLJ RÄTT SÄTT ATT TÄNDA. Allra bäst tänder du med en eltändare. Du kan också använda tändpapper med stearin som bas istället för paraffin. Undvik tändvätska. Den är ofta tillverkad av fossila oljeprodukter och har negativ inverkan på klimatet. Dessutom är den mycket giftig. GRILLA HELLRE GRÖNSAKER ÄN KÖTT. Grönsaker är mer miljövänligt än kött, som orsakar stora utsläpp av växthusgaser med negativa effekter för klimatet. Allra bäst blir det om man använder säsongens, KRAV-odlade grönsaker. Vill man ha kött är bästa alternativet att välja ekologiskt kött eller svenskt naturbeteskött. TA DIG TILL GRILLPLATSEN PÅ MILJÖSMART SÄTT. Cykla eller gå istället för att åka bil om du ska grilla ute i naturen! Källor: Naturskyddsföreningen, WWF VIN- OCH PURJOLÖKSSÅS 1 purjolök 1 burk creme fraiche, vanlig eller lätt 0,75 dl vitt matlagningsvin 1 tärning ekologisk hönsbuljong smör Finhacka purjolöken. Stek den lite mjukare i smör utan att den tar färg. Smula över buljongtärningen, häll över vinet och låt koka in en liten stund. Blanda ner creme fraichen, låt såsen bli varm och sjud några minuter. Passar bra till både grillad fisk, kött och klyftpotatis. JORDGUBBSSALSA 0,5 l jordgubbar 1 salladslök 2 msk rapsolja 2 msk pressad lime 1 msk ljust muscovadosocker 0,5 tsk salt Ett par varv med pepparkvarnen Hacka jordgubbar och salladslök fint. Blanda med övriga ingredienser. Gör gärna salsan ett dygn i förväg så blir den extra god. VINNARE AV VATTENKOKARE Vi säger stort grattis till Dieter Schäfer, vinnare av tävlingen i vårt senaste nummer av EnergiFlödet. Rätt svar på frågan om hur mycket det kostar att köra ett 60-graders tvättprogram var B: 50 öre-5 kr. Priset, en vattenkokare, kom från Niklas Sundberg på Electrolux Home i Alingsås. ÖPPETTIDER I SOMMAR Under vecka har kundmottagningen öppet mellan Du når oss på telefon under hela sommaren mellan och

Hållbar utveckling Vad betyder detta?

Hållbar utveckling Vad betyder detta? Hållbar utveckling Vad betyder detta? FN definition en ytveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generations möjlighet att tillfredsställa sina behov Mål Kunna olika typer

Läs mer

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG Vad skulle fjärrvärme innebära för dig? När du bestämmer dig för att ansluta dig till fjärrvärme får du flera trevliga fördelar.

Läs mer

SUPERKRAFT VIA FIBER

SUPERKRAFT VIA FIBER SUPERKRAFT VIA FIBER Framtidens fibernät Alingsås Energi var tidigt ute med att erbjuda internet och TV via fiber i stadsnätet. Idag är ca 4 500 hushåll och företag anslutna till stadsnätet. Förutom att

Läs mer

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG Vad skulle fjärrvärme innebära för dig? När du bestämmer dig för att ansluta dig till fjärrvärme får du flera trevliga fördelar.

Läs mer

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon!

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vilka är vi? En grupp människor som sedan ett par år tillbaka arbetat för en levande landsbygd i Segmon. En landsbygd som klarar framtidens krav Består av 4 olika

Läs mer

Välkomna. Fibernät i Hackvad

Välkomna. Fibernät i Hackvad Välkomna till informationen Fibernät i Hackvad Vi berättar om det pågående projektet för att kunna erbjuda alla fastigheter i Hackvad med omnejd med fibernät och om villkoren för anslutning. Fibernät behövs

Läs mer

Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014

Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014 Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014 2014-09-21 H. Stomberg/Vilket bredband?/bilaga 4 1 Vilket bredband? Hastigheten mäts i megabit per sekund (Mb/s). Fler

Läs mer

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm Fibernät? Varför? Dagens samhälle har nyttjat de s.k. kopparledningarna i ca 100 år. En teknik som börjar fasas ur. Tekniskt så blir det en flaskhals med tanke på morgondagens behov. Idag Detta är vad

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

SUPERKRAFT VIA FIBER nu även på landsbygden

SUPERKRAFT VIA FIBER nu även på landsbygden SUPERKRAFT VIA FIBER nu även på landsbygden Framtidens fibernät Alingsås Energi var tidigt ute med att erbjuda internet och TV via fiber. Idag är ca 4 500 hushåll och företag anslutna till fibernätet.

Läs mer

Varifrån kommer elen?

Varifrån kommer elen? Varifrån kommer elen? Information om ursprungsmärkning och miljöpåverkan. Dina val påverkar vår produktion och miljön. Från och med 1 juli 2013 är det ett lagkrav att alla elhandelsbolag ska informera

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling När jag såg filmen tänkte jag på hur dåligt vi tar hand om vår jord och att vi måste göra något åt det. Energi är ström,bensin och vad vi släpper ut och det är viktigt att

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

Internet Telefoni TV

Internet Telefoni TV Internet Telefoni TV I öppna Stadsnätet är konkurrensen fri Vi erbjuder valfrihet Valfrihet ger dig låga priser Ett öppet nät med full konkurrens på lika villkor. Ett nät som inte ägs av en tjänsteleverantör

Läs mer

Bredband via fiber - steg för steg

Bredband via fiber - steg för steg Bredband via fiber - steg för steg Steg vid installationen Installationen indelas i följande delar: Vi gör en markering med en käpp vid din tomtgräns, eller enligt bifogad karta, som visar varifrån du

Läs mer

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefoni ADSL. Trygghetslarm

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefoni ADSL. Trygghetslarm Fiber i Höje - Välkomnande - Kommunen informerar (Göran Eriksson) -Varför fiber (Fibergruppen) - Kaffe paus - Erfarenheter från Årjängs fiberförening (Peter Lustig) - Frågestund, Vad gör vi nu! - Intresseanmälan

Läs mer

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Pålitlighet, effektivitet och uthållighet, tre för oss viktiga kärnvärden som visar vad vi står för. Vår viktigaste uppgift är att driva utvecklingen

Läs mer

BÄSTA BREDBANDET INSTALLERA I DITT HUS! Bredband i världsklass! Uppgradera ditt hus och släpp in framtiden!

BÄSTA BREDBANDET INSTALLERA I DITT HUS! Bredband i världsklass! Uppgradera ditt hus och släpp in framtiden! INSTALLERA BÄSTA BREDBANDET I DITT HUS! Bredband i världsklass! Uppgradera ditt hus och släpp in framtiden! Blixtsnabbt, stabilt bredband Bättre TV 3 Prisvärd telefoni Nu kan du ansluta Bredband via fiberoptik

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

Klart du ska välja fiber!

Klart du ska välja fiber! Klart du ska välja fiber! Vi får ofta frågor om varför det är så bra med bredband via fiber. Här berättar vi mer om hur det fungerar och vilka fördelar fiber har både ekonomiskt och tekniskt. Förhoppningsvis

Läs mer

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Effekt Beskriver

Läs mer

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät.

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät. Åtta goda skäl att välja Stadsnät. Snabbt & prisvärt Mycket mer än bara bredband. Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Västerås och Hallstahammar. Via en och samma anslutning kan du välja

Läs mer

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se STADSNÄT Frågor och svar stadsnat.dalaenergi.se Innehåll Vad är egentligen ett öppet nät?...3 Vad är ett fibernät?...3 Är nätet framtidssäkert?...3 Villaanslutning...4 Flerbostadshus...8 Företagsfastigheter...9

Läs mer

Tillsammans bygger vi en levande landsbygd. fiber för framtiden

Tillsammans bygger vi en levande landsbygd. fiber för framtiden Tillsammans bygger vi en levande landsbygd fiber för framtiden Den digitala infrastrukturen lika viktig som vägar, vatten och elnät Teknikskifte framtidens kommunikation En allt viktigare del av samhällets

Läs mer

Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening

Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening Några stolpar FIBER ÄR FRAMTIDEN Idag finns det inga hastighetsbegränsningar BILLIGARE TJÄNSTER TV/Bredband/Telefon blir billigare ATTRAKTIVARE FASTIGHET Fastighetens

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Peter Eklund - Wexnet Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Bill Johansson ElTel - Entreprenör UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet i Uppvidinge kommun. UppCom

Läs mer

Välkommen Till STORMÖTE. Angående Vatten och Avlopp i Nunnestad Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening

Välkommen Till STORMÖTE. Angående Vatten och Avlopp i Nunnestad Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening Välkommen Till STORMÖTE Angående Vatten och Avlopp i Nunnestad Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening Var och När? Församlingshemmet i Amnehärad Måndag 18 februari 2013 kl. 18.30 Vi

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

Bredband via fiber i byn. framtiden är här

Bredband via fiber i byn. framtiden är här Bredband via fiber i byn framtiden är här 1 När fibern kom till byn... Ett modernt landsbygdsboende, att ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor

Läs mer

Ett annorlunda uppdrag

Ett annorlunda uppdrag Vi har energi över. Ett annorlunda uppdrag Våra ägare är märkligt ointresserade av stora vinster. Erhard Borgren, init iativtagare till Öster sunds Elektriska Belysnin gsaktiebolag 1889. Jämtkraft är ett

Läs mer

det är så mycket man kan göra med el.

det är så mycket man kan göra med el. det är så mycket man kan göra med el. Förr värmde man sig vid öppen eld. Sen med kaminer och kakelugnar. Och man slutade jobba när det blev mörkt. Förr i världen levde folk nära naturen på ett helt annat

Läs mer

När fibern kom till byn

När fibern kom till byn När fibern kom till byn 1 Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet samt en nödvändighet

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Peter Eklund - Wexnet Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Bill Johansson ElTel - Entreprenör UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet av Uppvidinge kommun. UppCom

Läs mer

Klart huset ska ha fiber

Klart huset ska ha fiber Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET TILL DIN FASTIGHET Äntligen fiber tv, internet och telefoni med ljusets hastighet Botkyrka Stadsnät är snabbt med närmast obegränsad kapacitet.

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Marie Johansson UppCom Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Mats Bildh - Wexnet Fel väg Rätt väg UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet av Uppvidinge kommun.

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Peter Eklund - Wexnet Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Mats Bildh - Wexnet Fel väg Rätt väg UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet av Uppvidinge kommun.

Läs mer

Fastighetsnätets uppbyggnad

Fastighetsnätets uppbyggnad Fastighetsnätets uppbyggnad Vi skall försöka förklara hur fibernätet ansluts till huset och ge exempel på hur man kan bygga sitt eget nät inomhus. OBSERVERA ATT BILDERNA GER EXEMPEL HUR DE OLIKA KOMPONENTERNA

Läs mer

Möte om fiber i Jäderfors enbart för icke medlemmar samt alla boende öster om Järbovägen husen nr 520-620 (Gäller ej boende i byn)

Möte om fiber i Jäderfors enbart för icke medlemmar samt alla boende öster om Järbovägen husen nr 520-620 (Gäller ej boende i byn) Möte om fiber i Jäderfors enbart för icke medlemmar samt alla boende öster om Järbovägen husen nr 520-620 (Gäller ej boende i byn) Som läget är nu är intresset för fiber jättestort i stora delar av Jäderfors.

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Peter Eklund - Wexnet Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Mats Bildh - Wexnet Fel väg Rätt väg UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet av Uppvidinge kommun.

Läs mer

Att installera bredband via fiber

Att installera bredband via fiber Att installera bredband via fiber 1 Så här går det till Vi drar in fiber under den tjälfria säsongen och kontaktar dig i god tid före installationen. För ordinarie pris är leveranstiden 10 veckor. Du ansvarar

Läs mer

2. Får jag bestämma var ni ska gräva? Ja, om det finns något känsligt i vägen vid grävning kan ni påverka var grävning ska ske.

2. Får jag bestämma var ni ska gräva? Ja, om det finns något känsligt i vägen vid grävning kan ni påverka var grävning ska ske. Vanliga frågor Anslutning 1. Ska ni gräva på min tomt eller gör jag det själv? Om det finns behov av grävning så gör vi det. Grävning och återställning ingår i kampanjerbjudandet. Finns det tomrör som

Läs mer

Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar!

Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar! BREDBAND PÅ FÅRÖ Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar! Bakgrund Sedan några år har GEAB erbjudit radiolänkar som bredbandsanslutning på Fårö.

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Peter Eklund - Wexnet Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Mats Bildh - Wexnet Fel väg Rätt väg UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet av Uppvidinge kommun.

Läs mer

Den här presentationen ger dig några enkla fakta om elektricitet, hur den fungerar och om elsäkerhet.

Den här presentationen ger dig några enkla fakta om elektricitet, hur den fungerar och om elsäkerhet. OM EL Den här presentationen ger dig några enkla fakta om elektricitet, hur den fungerar och om elsäkerhet. 2 EL El är en förädlad form av energi som dagens samhälle behöver för att fungera. För att ingen

Läs mer

fiber! En liten broschyr för dig som vill ha snabbt, pålitligt och prisvärt internet.

fiber! En liten broschyr för dig som vill ha snabbt, pålitligt och prisvärt internet. Skaffa fiber! En liten broschyr för dig som vill ha snabbt, pålitligt och prisvärt internet. Hej! Just nu håller du i en broschyr om fiber. Fiber är den senaste tekniken - nedgrävda kablar som ger dig

Läs mer

Fiberanslut din villa på landet och säkra dina framtida behov av internet, TV och telefoni.

Fiberanslut din villa på landet och säkra dina framtida behov av internet, TV och telefoni. Fiberanslut din villa på landet och säkra dina framtida behov av internet, TV och telefoni. Gästabudstaden AB är ett helägt dotterbolag till Nyköpings kommun och är ett öppet stadsnät. Vi vill passa på

Läs mer

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE Äntligen fiber tv, internet och telefoni med ljusets hastighet Botkyrka Stadsnät är snabbt med närmast obegränsad

Läs mer

Befibra ditt nybygge. Tips och råd till dig som ska bygga nytt

Befibra ditt nybygge. Tips och råd till dig som ska bygga nytt Befibra ditt nybygge Tips och råd till dig som ska bygga nytt Fibra Fibra Fibra driver och utvecklar stadsnätet i Västerås, Eskilstuna, Arboga, Hallstahammar och Strängnäs. Vi finns till för att bygga

Läs mer

Agenda. Information från Rackens fiberförening. Information från Arvika Kommun. Frågor. Anders Johansson. Ola Nilsson

Agenda. Information från Rackens fiberförening. Information från Arvika Kommun. Frågor. Anders Johansson. Ola Nilsson Agenda Information från Rackens fiberförening Anders Johansson Information från Arvika Kommun Ola Nilsson Frågor Rackens fiberförening Interimsstyrelse bildad 9 april Anders Johansson, Rackstad Lennart

Läs mer

Anslut till Jönköping stadsnät

Anslut till Jönköping stadsnät Anslut till Jönköping stadsnät Ödestugu Landsbygsområde Älgabäcksryd 28 maj Mats Lagervall & Anna Söderberg Varför fiber Hur fiber Använda fiber Varför ska jag ha Fiber? Hur får jag Fiber? Hur använder

Läs mer

Värme Samarbete Service

Värme Samarbete Service Värme Samarbete Service Lokalt och miljövänligt, alltid med hög service Nossebro Energiverk äger ett av Sveriges minsta elnät men är också ett av Sveriges mest miljövänliga elhandelsbolag, uppmärksammat

Läs mer

Snabbt. Snabbare. Falu Stadsnät. fev.se/stadsnät

Snabbt. Snabbare. Falu Stadsnät. fev.se/stadsnät Snabbt. Snabbare. Falu Stadsnät. fev.se/stadsnät AND Vad får du? En anslutning till Falu Stadsnät ger dig pålitlig kommunikation med hög kvalitet. Det är en säker investering som gör din bostad mer attraktiv

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

Checklistor och exempeltexter. Naturvetenskapens texttyper

Checklistor och exempeltexter. Naturvetenskapens texttyper Checklistor och exempeltexter Naturvetenskapens texttyper checklista argumenterande text Checklista för argumenterande text Tes Vilken åsikt har du? eller vilken fråga vill du driva? Argument För att motivera

Läs mer

Nu bygger vi bredband i Hökhult

Nu bygger vi bredband i Hökhult Nu bygger vi bredband i Hökhult UppCom erbjuder dig att ansluta dig till bredband via optofiber. Byggstart kommer att ske under hösten. Förväntad tid för arbetet är ca 8 veckor. Ett nät flera tjänster

Läs mer

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Utbildningsmaterialet Vill du bli ett energigeni är tänkt som ett kompletterande material i samhällskunskaps- och fysikundervisning i årskurserna 4 9, för inspiration,

Läs mer

FORMULÄR FOR ELEKTRISKE APPARATER. En del av verktyget: www.seeeffect.se

FORMULÄR FOR ELEKTRISKE APPARATER. En del av verktyget: www.seeeffect.se FORMULÄR FOR ELEKTRISKE APPARATER En del av verktyget: www.seeeffect.se SeeEffect har utvecklats i samarbete mellan Interactive Institute - Swedish ICT och Håll Sverige Rent. Projektet finansieras av Energimyndigheten.

Läs mer

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel Bredband via fiber i byn -framtiden är här tingsryd.se bild: Scanpix foto: Sofia Sabel När fibern kom till byn Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

Vecka 49. Förklara vad energi är. Några olika energiformer. Hur energi kan omvandlas. Veta vad energiprincipen innebär

Vecka 49. Förklara vad energi är. Några olika energiformer. Hur energi kan omvandlas. Veta vad energiprincipen innebär Vecka 49 Denna veckan ska vi arbeta med olika begrepp inom avsnittet energi. Var med på genomgång och läs s. 253-272 i fysikboken. Se till att du kan följande till nästa vecka. Du kan göra Minns du? och

Läs mer

Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken. Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion

Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken. Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion E.ON Sveriges el- och värmeproduktion 2005 Övrigt fossilt 6 % Förnybart (vatten, vind,

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Vi på landsbygden behöver snabba kommunikationer!

Vi på landsbygden behöver snabba kommunikationer! Vi på landsbygden behöver snabba kommunikationer! Allt fler ärenden kommer att skötas via internet i framtiden. Förutom bankärenden, kontakt med myndigheter, vård i hemmet, köp av biljetter, varor, osv.

Läs mer

Wexnet bygger ett täckande fibernät för framtiden

Wexnet bygger ett täckande fibernät för framtiden Wexnet visar vägen till framtidens kommunikation Vi på Wexnet tror att fri konkurrens leder till bättre kvalitet, bättre service och lägre priser. Vi sätter kunden i centrum! Wexnet bygger ett täckande

Läs mer

VIKTIGT! Du kommer snart att få nytt passersystem och fiberinstallation i huset där du bor

VIKTIGT! Du kommer snart att få nytt passersystem och fiberinstallation i huset där du bor Viktig information Östlyckan, Hedvigsberg VIKTIGT! Du kommer snart att få nytt passersystem och fiberinstallation i huset där du bor De närmaste månaderna kommer Alingsåshem att installera ett fibernät

Läs mer

FIBERINSTALLATIONSHANDBOKEN

FIBERINSTALLATIONSHANDBOKEN FIBERINSTALLATIONSHANDBOKEN VÄLKOMMEN som kund i net@seaside! net@seaside är Varbergs stadsnät - det öppna nätet där tv, telefoni och internet samsas i en och samma fiberkabel. Du kan välja och vraka mellan

Läs mer

Grupp : Arvid och gänget. Av: Hedda, Dante, Julia G, William L och Arvid

Grupp : Arvid och gänget. Av: Hedda, Dante, Julia G, William L och Arvid Grupp : Arvid och gänget Av: Hedda, Dante, Julia G, William L och Arvid Växthuseffekten Atmosfären Växthuseffekten kallas den uppvärmning som sker vid jordens yta och som beror på atmosfären. Atmosfären

Läs mer

Att installera bredband via fiber

Att installera bredband via fiber Att installera bredband via fiber 1 Så här går installationen till Det är viktigt att du har koll på de olika stegen och vad som förväntas. Läs igenom allt material och om du känner dig osäker över något

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber!

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! 12 steg om hur du kan få fiberanslutning till din fastighet Vi har gjort det möjligt - nu är det upp till dig! Under hösten 2012 har Ljungby kommun och

Läs mer

Bredband via fiber. framtidens kommunikation

Bredband via fiber. framtidens kommunikation INFORMATION FRÅN HÄRNÖSANDS KOMMUN Bredband via fiber framtidens kommunikation Alla fast boende i kommunen, företag och offentliga anläggningar ska ha möjlighet till datakommunikation med minst 100 mb/sek

Läs mer

Nu kommer fibernätet till: Laholm

Nu kommer fibernätet till: Laholm Nu kommer fibernätet till: Laholm En utbyggnad som förändrar Sverige Sveriges tredje största stadsnät 100% fokus på stadsnät och telekom Erfarenhet och kompetens Öppenhet, Helhetsgrepp, Närhet och Flexibilitet

Läs mer

Framtidens nät, öppet för alla. Information och inspiration för dig som vill framtidssäkra villan med Öppen Fiber

Framtidens nät, öppet för alla. Information och inspiration för dig som vill framtidssäkra villan med Öppen Fiber Framtidens nät, öppet för alla Information och inspiration för dig som vill framtidssäkra villan med Öppen Fiber Äntligen en Öppen Fiber-anslutning för villan! När du väljer att skaffa Öppen Fiber från

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Varför bredband på landsbygden?

Varför bredband på landsbygden? BREDBAND I RAMSBERG M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

TV/Internet/Tele via fiber till Saxebäcken. - en ljusare vardag

TV/Internet/Tele via fiber till Saxebäcken. - en ljusare vardag TV/Internet/Tele via fiber till Saxebäcken Fibertekniken Mycket framtidssäker I princip inga hastighetsbegränsningar Håller på att ersätta andra infrastrukturer som telefonnät (koppar) och TV-nät (koaxial)

Läs mer

ÖPPET. fibernät. Telefoni. Ethernet. Öppet Stadsnät. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden. noder. Serverhall. bandbredd DETTA ÄR KRAFTRINGEN

ÖPPET. fibernät. Telefoni. Ethernet. Öppet Stadsnät. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden. noder. Serverhall. bandbredd DETTA ÄR KRAFTRINGEN DETTA ÄR KRAFTRINGEN Detta är Kraftringen Kraftringen är en kompetent, heltäckande partner inom energi och miljöområdet och besitter spetskompetens inom värme, kyla, värmepumpar, bredband/fiber, kraft,

Läs mer

Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna.

Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna. Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna. Kunskapstest: Energikällorna. Rätt svar står skrivet i orange. 1. Alla använder ordet energi, men inom naturvetenskapen används en definition, dvs. en tydlig förklaring.

Läs mer

Informationsmöte Villor i Eker 2014

Informationsmöte Villor i Eker 2014 Informationsmöte Villor i Eker 2014 Agenda Stadsnät Tjänster TV Internet & Telefoni Fler fördelar med Stadsnätet Hur går det till ( Grävning / Installation i fastigheten ) Vad kostar det? Frågor. Lars

Läs mer

Energisamhällets framväxt

Energisamhällets framväxt Energisamhällets framväxt Energisamhället ett historiskt perspektiv Muskelkraft från djur och människor den största kraftkällan tom 1800-talets mitt Vindkraft, vattenkraft och ångkraft dominerar Skogen

Läs mer

Varför skulle jag skaffa fiber?

Varför skulle jag skaffa fiber? Varför skulle jag skaffa fiber? Händige Ja varför skulle du skaffa fiber? Framförallt för att redan dagens tjänster på internet kräver allt mer bandbredd. För att inte tala om framtidens tjänster videosamtal,

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

Bredband via fiber i byn

Bredband via fiber i byn Bredband via fiber i byn -framtiden är här Foto: Karin Nilsson När bredbandet kom Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor

Läs mer

Att installera bredband via fiber

Att installera bredband via fiber Att installera bredband via fiber 1 Så här går det till Säsongen för att dra in fiber startar då marken är tjälfri och som tidigast i början av maj. I denna folder beskriver vi steg för steg hur det går

Läs mer

VALFRIHET FÖR VILLAÄGARE

VALFRIHET FÖR VILLAÄGARE VALFRIHET FÖR VILLAÄGARE Framtidssäker infrastruktur för snabba kommunikationer, Internet, tv, telefoni, data, spel, nytta och nöje. Välkommen till Dala Energi Stadsnät. DIGITAL-TV, INTERNET, JOBBET OCH

Läs mer

Det här är elcertifikatsystemet

Det här är elcertifikatsystemet MEDDELANDE 1 (7) Datum 2003-04-23 Dnr Det här är elcertifikatsystemet Den 1 maj år 2003 införs elcertifikatsystemet som ska ge en ökad elproduktion från sol, vind, vattenkraft och biobränslen. Systemet

Läs mer

HANDBOK för dig som ska installera optofiber ansluten till Härjedalens kommuns byanät.

HANDBOK för dig som ska installera optofiber ansluten till Härjedalens kommuns byanät. HANDBOK för dig som ska installera optofiber ansluten till Härjedalens kommuns byanät. Innehållsförteckning Fakta om din fiberkabel sid 2 Steg för steg sid 3 Installationsanvisningar sid 3-4 Inför anslutningen

Läs mer

Informationsmöte Fiber till Villor i samfälligheterna Gårdvaren samt Ankan

Informationsmöte Fiber till Villor i samfälligheterna Gårdvaren samt Ankan Informationsmöte Fiber till Villor i samfälligheterna Gårdvaren samt Ankan Agenda Stadsnät Tjänster TV Internet & Telefoni Fler fördelar med Stadsnätet Hur går det till ( Grävning / Installation i fastigheten

Läs mer

Bredband via fiber. Du hänger väl med... ...när fibern kommer till Råby. haka på. Till lägre kostnad!

Bredband via fiber. Du hänger väl med... ...när fibern kommer till Råby. haka på. Till lägre kostnad! Bredband via fiber Du hänger väl med......när fibern kommer till Råby I Nyköpings centralort levererar det kommunala bolaget Gästabudstaden fibernät till bostäder och företag. Nu pågår även en utbyggnad

Läs mer

Finspångs Stadsnät Ett öppet nät

Finspångs Stadsnät Ett öppet nät Finspångs Stadsnät Ett öppet nät Finet Ett av kommunen helägt bolag Två affärsområden - IT-service & Stadsnät Öppet nät = Alla leverantörer är välkomna Finns i hela kommunen Vad är fiber? Optofiber är

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte med Bergs fiberförening 16 november 2014 Eric Åkerlund UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 ADSL - Koppar Telestation

Läs mer

Energikällor Underlag till debatt

Energikällor Underlag till debatt Energikällor Underlag till debatt Vindkraft Vindkraft är den förnybara energikälla som ökar mest i världen. År 2014 producerade vindkraften i Sverige 11,5 TWh el vilket är cirka 8 procent av vår elanvändning.

Läs mer

8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät

8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät 8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät Vårt ansvar en fungerande vardag för dig Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Karlskrona kommun. Via en och samma anslutning kan du välja mellan

Läs mer

SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet

SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet Uppföljning av energianvändning och miljöpåverkan SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet Per Holm Fakta Skåneinitiativet - anslutna företag per 2012-01-01 Antal anslutna företag 106 Totalt antal lägenheter

Läs mer

Information Fibernät. Anslutningsguide med grävinstruktion. www.c4energi.se kundservice@c4energi.se 044-780 75 20

Information Fibernät. Anslutningsguide med grävinstruktion. www.c4energi.se kundservice@c4energi.se 044-780 75 20 Information Fibernät Anslutningsguide med grävinstruktion C4 ENERGI FIBERNÄT Denna information skall ge dig exempel och rekommendationer på nätverk i hemmet och hur du bör göra med fiberkabeln på din tomt.

Läs mer

Fiberanslutning till en villa VAD BEHÖVER JAG TÄNKA PÅ

Fiberanslutning till en villa VAD BEHÖVER JAG TÄNKA PÅ Fiberanslutning till en villa VAD BEHÖVER JAG TÄNKA PÅ INLEDNING I Essunga Kommun bygger Nossebro Energi ett framtidssäkert fiberoptiskt nät. Nätet kan användas för att ansluta sig till internet, kabel-tv

Läs mer