Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?"

Transkript

1 Innehållsförteckning 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan? Hur använder jag Min Klimatpåverkan? Hur beräknas mitt hushålls fotavtryck? Hur kan jag samarbeta med SEI för att vidareutveckla Min Klimatpåverkan?... 3 Bilaga 1 - av Klimatlöften i Min Klimatpåverkan Sverige Vad är verktyget Min Klimatpåverkan? Inledning Ungefär 70 procent av hushållens miljöpåverkan kommer från bostäder, transporter och livsmedel. Det betyder att hur du väljer att bo, resa och äta spelar en stor roll för miljön. Dina val och din livsstil bidrar till ett så kallat ekologiskt fotavtryck och påverkar miljön i form av bland annat växthusgasutsläpp (se punkten 4 och 5 nedan för mer info). Allt som vi köper, använder och konsumerar påverkar miljön i någon utsträcking, dels i form av den mark- och vattenyta som krävs för att producera varor och tjänster (ekologiskt fotavtryck), dels i form av de utsläpp av växthusgaser som följer från förbränning av fossila bränslen, t.ex. under tillverkningsprocesser eller från transporter (klimatavtryck). Idag förbrukar vi jordens begränsade resurser i en allt för hög takt och på ett ohållbart sätt om också framtida generationer ska ha möjlighet till välfärd och ekonomisk utveckling. För att minska vår miljöpåverkan måste vi ändra vissa vanor, göra hållbara val, återanvända och återvinna helt enkelt vara mer resurseffektiva än idag. Resurseffektivitet handlar om att använda naturens resurser på ett hållbart sätt. Min Klimatpåverkan Min Klimatpåverkan är ett webbaserat verktyg som kan användas för att beräkna hur stor miljöpåverkan du eller ditt hushåll har på miljön. Genom att svara på frågorna i frågeenkäten får du svar på hur stort klimatfotavtryck eller ekologiskt fotavtryck du eller ditt hushåll har. Verktyget är

2 utvecklat av Stockholm Environment Institute (SEI), och har tagits fram för att kunna användas av av individer, hushåll och grupper för att beräkna dessas miljöpåverkan och ge vägledning om hur miljöpåverkan skulle kunna minskas. När man studerar miljöpåverkan från sin totala konsumtion skiljer man mellan direkt påverkan och indirekt påverkan, något som också ofta kallas för konsumtionsbaserad miljöredovisning. Exempel på direkt påverkan är de utsläpp som genereras när vi kör bil eller när vi eldar i spisen. Indirekt påverkan avser de resurser och den mark- eller vattenyta som krävs, eller de utsläpp som görs, längs hela produktionskedjan för att producera vår mat och de produkter och tjänster vi konsumerar; från det att metaller bryts för att användas i tillverkningen av en bil tills dess bilen hamnar på skroten. Min Klimatpåverkan skiljer sig från många andra verktyg genom att det tillåter dig att jämföra effekten av olika alternativ för att minska miljöpåverkan, och ger dig därmed kunskap om vilken effekt av olika val för att minska ditt fotavtryck har. Det kan också användas för att skapa grupper som kan sätta gemensamma mål om minskad miljöpåverkan, eller bara för att jämföra med varandra inom gruppen. 2 Hur använder jag Min Klimatpåverkan? Genom att fylla i Min Klimatpåverkan:s frågeformulär beräknar verktyget hur stor miljöpåverkan du och ditt hushåll har på miljön. Formuläret är uppdelat i olika delar som ställer frågor om ditt hushålls utgifter och konsumtionsvanor för energiförbrukning, mat, resor, shopping och fritidsaktiviteter. Med dina svar som underlag kan verktyget räkna ut hur stora växthusgasutsläpp (klimatfotavtryck) och hur stort ekologiskt fotavtryck som kan kopplas till just ditt hushåll. Med den kunskapen kan du sedan göra mer hållbara val med omtanke om miljön. Frågeenkäten tar ca 15 minuter att fylla i men ju mer information du anger, desto säkrare kommer beräkningarna av ditt fotavtryck att bli. Du kan även jämföra ditt fotavtryck med det nationella genomsnittet för Sverige. Du kan göra beräkningen hur många gånger du vill, och därmed testa hur effektiva olika alternativ (såsom att köra mindre bil eller minska din köttkonsumtion) är för att minska din miljöpåverkan. Flera av alternativen kommer förstås inte bara att minska din miljöpåverkan utan också minska dina utgifter, exempelvis genom en minskad elräkning. Se bilaga 1 för en kortfattad beskrivning av de beräkningar och antaganden som Min Klimatpåverkan gör för att räkna ut ditt förändrade fotavtryck i Klimatlöftesfunktionen. Min Klimatpåverkan har utformats för att även kunna användas av grupper såsom en klass/skola, en förening eller ett bostadsområde. Så varför inte göra ett event med dina vänner, grannar eller kollegor där ni tävlar om vem som har lägst fotavtryck, eller antar utmaningen att över tid försöka minska er miljöpåverkan och sedan följa upp vem som lyckades minska mest? Att diskutera varför era fotavtryck skiljer sig åt och studera varandras miljöförbättrande åtgärder kan också vara lärorikt, samtidigt som det hjälper både hushållsekonomin och miljön. 3 Hur beräknas mitt hushålls fotavtryck? För att göra en fullständig beräkning av en produkts miljöpåverkan kombinerar Min Klimatpåverkan ekonomisk data som ger information om produktens produktionskedja, med miljömässig data som

3 ger information om den miljöpåverkan som samtliga leverantörerna i produktionskedjan har. Detta kallas ofta också för ett livscykelperspektiv. Resultatet av uträkningen ger en beräknad miljöpåverkan per krona som spenderats på produkten. För att beräkna den totala påverkan kopplad till allt du köper kombineras detta med den information du angivit om dina kostnader. Min Klimatpåverkan finns även på engelska för boende i Storbritannien under namnet REAP Petite. Se Den engelska versionen är dock endast relevant för boende i Storbritannien då den använder brittiska underlagsdata. Min Klimatpåverkan är baserad på ett verktyg som heter REAP (Resources and Energy Analysis Programme) och som är ett av Stockholm Environment Institute:s forskningsområden med fokus på frågor om hållbar konsumtion och produktion. Besök gärna eller om du vill läsa mer om REAP och metoden bakom. Metoden kallas även för environmentally-extended input-output analysis. 4 Hur kan jag samarbeta med SEI för att vidareutveckla Min Klimatpåverkan? På SEI har vi många idéer om framtida projekt där Min Klimatpåverkan kan användas, och vi har redan visat hur effektivt det kan vara för att hjälpa stadsdelar att minska sitt fotavtryck (se t.ex. Kontakta oss gärna om du har intresse av att samarbeta med oss kring liknande projekt eller om du vill anpassa verktyget för dina specifika behov.

4 Bilaga 1 - av Klimatlöften i Min Klimatpåverkan Sverige Obs 1. Att effekterna av samtliga antaganden är beroende av hur användaren har svarat på den enkät som klimatlöftena har att utgå ifrån såsom t.ex. huruvida användaren bor i hus eller lägenhet, kvadratmeteryta, bostadens ålder, energiklass på vitvaror etc. Obs 2. Minskad förbrukning eller minskade utgifter med en viss procent betyder att miljöpåverkan minskar i motsvarande omfattning Energilöften Ändra mitt beteende och minska min energianvändning Byta ut alla mina glödlampor och utrustning till mer energieffektiva när det blir aktuellt att byta Byta till grön el Förbättra min bostads isolering Installera snålspolande armaturer Generera min egen energi med solceller Installera en värmepump eller liknande för att generera min egen värme Installera en biobränslepanna Matlöften Minska vårt livsmedelsavfall Minskar elförbrukningen (dvs. för belysning och elektriska apparater) med högst 15% Minskar elförbrukningen (dvs. för belysning och elektriska apparater) med högst 1.11% Minskar den totala elförbrukningen till 4.8% av det ursprungliga värdet (till värdena för svensk el istället för nordisk energimix) Minskar energiförbrukningen för värme med 3.07% för tjock takisolering; 8.98% för isolering av fasad/yttervägg; 16.04% för att installera treglasfönster Minskar energiförbrukningen för uppvärmning med 8% Minskar elförbrukningen (dvs. för belysning och elektriska apparater) med 1500KWh Detta klimatlöfte endast relevant för de som använder el eller olja för uppvärming. För el: Elförbrukningen minskar till 92.7% av sitt ursprungliga värde (för att hamna på samma nivå som värmepumpar och liknande) För olja: Minskar oljeanvändningen till 18.7% av sitt ursprungliga värde (för att hamna på samma nivå som värmepumpar och liknande) Detta klimatlöfte endast relevant för de som använder el eller olja för uppvärming (prioriteras framför värmepumpsfrågan). För el: Elförbruk-ningen minskar till 40.3% av sitt ursprungliga värde (för att hamna på samma nivå som användare av biobränsle). För olja: Minskar oljeanvändningen till 7.9% av sitt ursprungliga värde (för att hamna på samma nivå som användare av biobränsle) Minskar utgifterna för (och påverkan från) all mat med 20%

5 Öka andelen lokala och säsongsanpassade livsmedel Äta mindre kött Anlägga en grönsaksodling eller skaffa en kolonilott Ökar andelen mat producerad i Sverige till 100% Ändrar andelen måltider som innehåller kött till tre per person och vecka Minskar utgifterna för (och påverkan från) grönsaker och frukt med 30% Transportlöften Sluta köra sträckor som är kortare än 3 kilometer Minskar bilanvändandet med 17% Gå eller cykla till min lokala livsmedelsbutik snarare än att köra till köpcentret för att handla När det är dags att byta bil, byta till en bil med så låg miljöpåverkan som möjligt För medellånga och långa resor, ta tåget oftare (resor över 10 mil) Sluta köra egen bil och gå med i en bilpool istället Sluta flyga inom Sverige, åka tåg istället Semestra i Sverige istället för att flyga utomlands Shoppinglöften Köpa mindre kläder och när jag måste köpa nytt så ska köpa kläder av hög kvalitet som håller länge Låna mer böcker på biblioteket istället för att köpa egna Minskar bilanvändandet med 13% om föregående löfte inte gjorts men med 10.8% om föregående löfte gjorts Ändrar påverkan per km till samma nivå som en mellanstor bensinhybrid Minskar sträckan som körs med bil med 8.5% och lägger istället denna sträcka på tåg (och ökar istället miljöpåverkan för tågresan). Minskar den miljöpåverkan som kan förknippas med underhåll och hanteringen av bil (administrationen för skatter, försäkringar etc) till noll. Ökar beläggningsgraden av bilar till 2.1 per bil. Minskar antalet km som rests med flyg inom Sverige under det senaste året till noll Minskar antalet km som rests med flyg för korta och långa internationella resor under det senaste året till noll. Minskar utgifterna för Kläder och Skor med 25% Minskar utgifterna för Tidningar och böcker med 25% Ladda ner musik istället för att köpa CD-skivor Minskar utgifterna för CD-skivor med 50% Minska behovet av elektriska prylar genom att köpa saker med god kvalitet som håller länge Behåll min mobiltelefon länge istället för att ofta köpa ny för att få den senaste modellen Köpa mer möbler och heminredningsprylar second hand och gå med i något nätverk för byteshandel Skapa eller gå med i något lokal nätverk för att dela t.ex. hus- och trädgårdsverktyg Aktivitetslöften Minskar utgifterna för inköp av kamera, MP3- spelare, TV-apparater, digitalboxar, surfplattor/ipads, DVD-spelare etc med 50% Minskar utgifterna för mobiltelefoner med 50% Minskar utgifterna för möbler med 25% Minskar utgifterna för verktyg och utrustning för hus och trädgård med 50% Hålla mig i form genom att jogga eller cykla Minskar utgifterna för sportaktiviteter med 25%

6 istället för att köra bil till gymmet och träna där Sluta röka Minskar utgifterna för tobak till noll.

Kan man leva på ett ton koldioxid?

Kan man leva på ett ton koldioxid? Kan man leva på ett ton koldioxid? Vägen till en klimatsmart livsstil. Vattenfall Försäljning Två graders temperaturökning. Det är vad vår jord mäktar med på lång sikt. Men jordens temperatur stiger snabbare

Läs mer

Handledning Klimatvågen

Handledning Klimatvågen Handledning Klimatvågen Så här inleder du samtalet: Alla produkter, tjänster och resor som du köper bidrar till växthusgasutsläpp som gör att jorden blir varmare det brukar vi kalla för en persons klimatpåverkan.

Läs mer

Don t Panic it s Organic!

Don t Panic it s Organic! Don t Panic it s Organic! VERKTYGSLÅDAN Konkreta tips och verktyg för att integrera miljö i föreningar och organisationer Fokus Miljö OM FOKUS MILJÖ IKU Fokus Miljö är en oberoende lokalgrupp till föreningen

Läs mer

1 X KÄRNKRAF A B C D VATTEN BIOBRÄNSLE SOL FOSSILT SOPOR. Lärarhandledning VÅGKRAFT

1 X KÄRNKRAF A B C D VATTEN BIOBRÄNSLE SOL FOSSILT SOPOR. Lärarhandledning VÅGKRAFT 2 1 X VA D TRO För svi AR NA CK DEL FÖ RD ELA R 1.? 0% 10 %FT NK R KÄ %FT NK E TT VA O %LJA RINGA RÄTT S IN VAR A B C D KÄRNKF T VATTEN BIOBRÄNSLE EnergiSpelet SOL FOSSILT SOPOR Lärarhandledning VÅGKFT

Läs mer

LEDARE. MILJÖPOSTEN - Tidningen för miljöälskare VÄLKOMMEN! V

LEDARE. MILJÖPOSTEN - Tidningen för miljöälskare VÄLKOMMEN! V LEDARE 1 MILJÖPOSTEN - Tidningen för miljöälskare VÄLKOMMEN! V i på miljöposten är mycket engagerade inom ämnet miljö och hållbar utveckling och istället för att skriva om hur drabbad vår miljö är, har

Läs mer

Klimatcirkel. Fossilfritt Västmanland Förbundet Agenda 21 i Västmanland. www.fa21.se 0220-395 98 kansliet@fa21.se. Studiehandledning.

Klimatcirkel. Fossilfritt Västmanland Förbundet Agenda 21 i Västmanland. www.fa21.se 0220-395 98 kansliet@fa21.se. Studiehandledning. Studiehandledning September 2008 Klimatcirkel Resor Konsumtion Boende Fossilfritt Västmanland Förbundet Agenda 21 i Västmanland www.fa21.se 0220-395 98 kansliet@fa21.se Förord Klimatcirkel Växthuseffekten

Läs mer

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Miljöarbete för hållbar framtid Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Välkommen till information och tips om hur din verksamhet kan bidra till bättre miljö och ekonomi!

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Här nedan försöker jag sammanfatta hur jag utifrån filmerna förstår vårt monetära system:

Här nedan försöker jag sammanfatta hur jag utifrån filmerna förstår vårt monetära system: Klimat 4AQ: Pengar och Konsumtion (Grupp X) Den här uppgiften handlar om något som är väldigt viktigt men som jag är väldigt osäker på. Därför skickar jag först det här mailet där jag beskriver problemet

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program kommunledningskontoret Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Citera gärna ur skriften men ange källa

Läs mer

Hållbar konsumtion. - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument!

Hållbar konsumtion. - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument! Hållbar konsumtion - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument! Hållbar konsumtion Vad är det? Hållbar utveckling Det pratas mycket om hållbarhet. Hållbar utveckling, hållbar konsumtion, hållbart samhälle.

Läs mer

HÅLLBARHETSHANDBOK. Eurovision Song Contest 2013 MALMÖ

HÅLLBARHETSHANDBOK. Eurovision Song Contest 2013 MALMÖ HÅLLBARHETSHANDBOK Eurovision Song Contest 2013 MALMÖ Så blir ESC ett hållbart evenemang Hållbarhetshandboken är till för dig som på något sätt arbetar med Eurovision Song Contest i Malmö 2013. Den utgår

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik?

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik? ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 En rapport från Exido IT SOM MILJÖTEKNIK Agera klimatsmart med Grön IT Snabba vinster med rätt prioriteringar Hitta din största potential

Läs mer

Hyggligt och hållbart

Hyggligt och hållbart 6. Hyggligt och hållbart Energi på hållbar väg Bashäfte 57 6. Hyggligt och hållbart Världens befolkning har ökat från tre till över sex miljarder på 50 år och den ökar fortfarande. 2050 beräknas vi vara

Läs mer

!"#$%!""#$&'(#!"#$%&'()%$(*'%%+),-+.")/%$#"..$0+)!12()3(').3((')%$!'4013&'/.'.

!#$%!#$&'(#!#$%&'()%$(*'%%+),-+.)/%$#..$0+)!12()3(').3((')%$!'4013&'/.'. !"#$%!""#$&'(#!"#$%&'()%$(*'%%+),-+.")/%$#"..$0+)!12()3(').3((')%$!'4013&'/.'. Innehåll 8 Familjen Lindell 13 Beräkning av CO2 Vad krävs egentligen för att sänka individens CO2-utsläpp och leva klimatneutralt?

Läs mer

StayGreen är vår idé, inte vilken idé som helst utan en idé som kommer att förändra

StayGreen är vår idé, inte vilken idé som helst utan en idé som kommer att förändra är vår idé, inte vilken idé som helst utan en idé som kommer att förändra Med ditt -kort gör du din energistatus synlig i samhället. Med hjälp av så kan du enkelt hålla reda på din energiförbrukning. Du

Läs mer

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag Vägledning för energikartläggning Energieffektivisering i små och medelstora företag Innehåll 1 Introduktion till energieffektivisering 5 Karta och kompass!...6 2 Energieffektivisering i fyra steg 7 2.1

Läs mer

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller Designprocessen 1/4 Genom hela vårt arbete med detta bidrag till Design Open har vi utgått efter den designprocess som Svensk Industridesign presenterar på sin hemsida, samt även kunskaper vi fått genom

Läs mer

tokiga transporter Fakta

tokiga transporter Fakta Inför briefingmötet Inför briefingmötet behöver alla grupper inom er SPN-avdelning göra en noggrann undersökning. Ta reda på mer om transporter: hur vi reser, om utsläpp, om våra ekologiska fotavtryck

Läs mer

Vägen till en grön resplan.

Vägen till en grön resplan. Vägen till en grön resplan. Detta är den kompletta verktygslådan för företag och organisationer som vill effektivisera sin personals resande, både vad gäller arbetspendling och tjänsteresor. En hjälp på

Läs mer

Lev mer miljövänligt!

Lev mer miljövänligt! Europeiska kommissionen Lev mer miljövänligt! Tips för en grönare värld Lev mer miljövänligt! 1 Inledning 3 Energi 8 Luft 12 Vatten 16 Mark Inledning Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program KOMMUNLEDNINGSKONTORET Miljöstrategiskt program Slutversion Miljöstrategiskt program Slutversion 2013-09-17 Citera gärna ur skriften men ange källa Gävle kommun 2013 Grafisk form Pangea design Förord Hur

Läs mer

Klimat- och energirådgivning till hushåll

Klimat- och energirådgivning till hushåll Klimat- och energirådgivning till hushåll Bakgrund Målgruppen är stockholmarna och dagens energirådgivning Av Stockholms 406 000 hushåll bor ca 85 % i flerbostadshus. Merparten av dessa hushåll omfattas

Läs mer

Hållbart är det normala

Hållbart är det normala Hållbart är det normala Lika bra vi säger det nu: Hållbart är det normala. Vår planet har byggt upp sig i årtusenden genom att skapa hållbara processer, ekotjänster, som skapar välfärd. Det är helt normalt

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Ett studiematerial av Mirjam Lööf KOLLA IN DIN VÄRLD! Utmaningar och utflyker för barn och vuxna

Ett studiematerial av Mirjam Lööf KOLLA IN DIN VÄRLD! Utmaningar och utflyker för barn och vuxna Ett studiematerial av Mirjam Lööf KOLLA IN DIN VÄRLD! Utmaningar och utflyker för barn och vuxna abf nss Sundbyberg 2011 författare Mirjam Lööf FÖRORD ALLA SKA FÅ PÅVERKA SIN VÄRLD! Vi människor förstör

Läs mer

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari.

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari. På www.toptensverige.se och energimyndigheten hittar du bra produkter. * värsta = används många timmar (h) per dag och använder mycket energi (kwh) OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat

Läs mer

Konsumtion från ett hållbarhetsperspektiv

Konsumtion från ett hållbarhetsperspektiv Hållbar konsumtion Mikael Ottosson, Fil. Dr., (Ph.D) Lektor marknadsföring Insitutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet, 2013 Konsumtion från ett hållbarhetsperspektiv

Läs mer

TIPS OCH INSPIRATION för en miljövänligare vardag

TIPS OCH INSPIRATION för en miljövänligare vardag vardag KL I M AT TIPS OCH INSPIRATION för en miljövänligare vardag Ingen kan göra allt, men alla kan göra något En mindre miljöpåverkande livsstil behöver inte vara något svårt, tungt eller tråkigt. Vår

Läs mer