Svenska för invandrare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska för invandrare"

Transkript

1 Svenska för invandrare Gy&Vux _SFI_2014.indd 1 nde lära t a Lyck! i SFI :17

2 SFI-boken Modernt, äkta och vuxet. Och med språket i fokus. SFI-boken bygger på autentiska intervjuer med verkliga människor: barn, unga och äldre. Materialet har ett språkligt fokus och innehåller färdiga frasexempel. De många uppgifterna låter eleverna arbeta självständigt och ger bra träning inför NP. Med varje läsbok följer en mp3-skiva med bokens texter inlästa, och på webben finns ljud till både text- och övningsböcker. Där finns också Daisy-läsare till textböckerna. För dig som vill arbeta helt digitalt finns den interaktiva boken som kombinerar ett tryggt och kvalitetssäkrat innehåll med den senaste tekniken. HUVUDBOK ÖVNINGSBOK ÖVNINGSBOK SFI-boken LÄS! SFI-boken ÖVA! SFI-boken SKRIV! SFI-boken LÄS innehåller intervjuer, livsberättelser, samtal och fotografier som inspirerar och stödjer språkinlärningen. De autentiska intervjuerna gör det enkelt att identifiera sig med personerna och att jämföra med egna erfarenheter. Texterna om Basma, Kenny och alla de andra krokar tag i läsaren och lockar till inlärning. SFI-boken ÖVA innehåller vardagsanknutna och varierande övningar. Här har författarna tagit sikte både på språkets bruk och struktur. Genom övningarna får de studerande en chans att vidga sitt vokabulär i tal och skrift, träna på uttal, menings byggnad och övrig grammatik i meningsfulla och vanliga språksammanhang. Samtidigt får de lära sig att söka och förstå information på allt från kartor, kvitton, diagram, bilder och tidtabeller till hemsidor med t ex bostads ansökan och arbets förmedling. I SFI-boken SKRIV, Kurs A och B får de studerande träna skrivandet från bokstav och ord till enkla meningar och korta betydelsebärande texter. Boken är full av textexempel som de studerande kan använda, förändra och fylla med eget innehåll. Grundläggande grammatik övas i ett praktiskt och meningsfullt språksammanhang och de studerande får träna på att tolka och fylla i blanketter och studieplaner. Huvudtexterna är anpassade för att tjäna som mall för elevernas egen språkproduktion. De kan användas för hörförståelse, utantillinlärning, talträning och som underlag för grammatikgenomgångar och skrivuppgifter. Bokens många språkrutor och uppgifter har huvudtexterna och de korta intervjuerna som språngbräda. Till varje LÄS-bok medföljer en mp3-skiva med bokens alla texter inlästa. I flera av övningarna får de studerande även tillfälle att söka sig utanför skolan för att lösa uppgifterna och i it-övningar tränas de i att söka och granska information hämtad från nätet. I varje kapitel finns inslag som riktar sig speciellt till studerande med annat alfabet och alla kapitel innehåller summerande skrivuppgifter där de studerandes samlade textproduktion får utrymme. På så vis till godoser varje kapitel de skiftande behov som finns inom en sfi-grupp. Progressionen sker både mellan och inom kapitlen vilket gör att varje kapitel tillgodoser de skiftande behov av svårighetsgrad och tempo som finns i en sfi-grupp. SFI-boken ÖVA! SFI-boken LÄS! SFI-boken LÄS! Kurs A och B, 96 s + cd (mp3) :- SFI-boken ÖVA! Kurs A och B, 80 s :- SFI-boken LÄS! Kurs B och C, 160 s + cd (mp3) :- SFI-boken ÖVA! Kurs B och C, 144 s :- SFI-boken LÄS! Kurs C och D, 192 s + cd (mp3) :- SFI-boken ÖVA! Kurs C och D, 148 s : :- SFI-boken SKRIV! SFI-boken SKRIV! Kurs A och B, 80 s _SFI_2014.indd :17

3 Den interaktiva boken ger eleverna variation och en hel del smarta funktioner som underlättar inlärningen. Den är alltid uppdaterad och helt plattformsoberoende vilket gör att layout och innehåll anpassar sig beroende på om du använder dator, surfplatta eller smartphone. WEBB SFI-boken WEBB! I elevwebbarna finns alla ljudinspelningar från text- och övningsböckerna (LÄS och ÖVA) samt interaktiva övningar där eleverna kan arbeta vidare och träna sig mer i svenska språket. I elevwebben finns även Daisy-läsare till textböckerna (LÄS). Lärarwebben innehåller extra tips på idéer till arbetssätt. Webbarna är helt plattformsoberoende och layout och innehåll anpassar sig beroende på om du använder dator, surfplatta eller smartphone. CD SFI-boken LYSSNA! SFI-boken LYSSNA är cd-boxar med ljudinspelningar och hörövningar till både LÄS och ÖVA. SFI-boken WEBB SFI-boken WEBB Kurs A och B, Elevwebb, individlicens 12 mån :- SFI-boken WEBB Kurs A och B, Lärarwebb, individlicens 12 mån :- SFI-boken WEBB Kurs B och C, Elevwebb, individlicens 12 mån :- SFI-boken WEBB Kurs B och C, Lärarwebb, individlicens 12 mån :- SFI-boken WEBB Kurs C och D, Elevwebb, individlicens 12 mån :- SFI-boken WEBB Kurs C och D, Lärarwebb, individlicens 12 mån :- INTERAKTIV BOK SFI-boken Interaktiv bok! För dig som vill arbeta helt digitalt finns SFI-boken Kurs B och C, Interaktiv bok. Här finns bland annat allt material från SFI-boken LÄS, LYSSNA samt WEBB samlat i ett och samma lärverktyg. Upp - gifter, inlästa texter och Daisy-läsare är några exempel på vad du hittar i den interaktiva boken. Lärarversionen innehåller allt som finns i elevversionen samt ger dig utökad funktionalitet som underlättar för dig i din undervisning som t ex möjligheten att lägga till och dela eget material och följa upp elevernas resultat. Den interaktiva boken innehåller dessutom en hel del andra smarta funktioner som antecknings- och kommentarsfunktion, möjlighet att ändra bak grunds - färg och storlek på text, kommunikationsmöjligheter, talsyntes med mera. Dessutom är den helt plattformsoberoende, alltid tillgänglig och alltid uppdaterad. SFI-boken LYSSNA! SFI-boken LYSSNA! Kurs A och B, cd :- SFI-boken LYSSNA! Kurs B och C, cd :- SFI-boken LYSSNA! Kurs C och D, cd :- SFI-boken Interaktiv Bok SFI-boken Kurs B och C, Interaktiv elevbok, individlicens 6 mån :- SFI-boken Kurs B och C, Interaktiv elevbok, individlicens 12 mån :- SFI-boken Kurs B och C, Interaktiv lärarbok, individlicens 12 mån : _SFI_2014.indd :17

4 Språk och lärande i ett. Ny start 1 och 2 Marianne Aspelin/Eivor Carlsson Vägen till Sverige Ny start 1 är en läsebok för vuxna och ungdomar som ska lära sig svenska samtidigt som de lär sig läsa. Materialet är baserat på ordbildmetoden. Ny start 2 är avsedd för elever som nyligen lärt sig läsa. Texterna är skrivna på enkel svenska. De behandlar vardagsnära teman och utvidgar successivt elevernas ordförråd. Doris Lundh/Gerd Manne/Susanne Risberg Carlsson I Vägen till Sverige får du en tydlig struktur som gör det lätt för dig att planera dina lektioner och lätt för dina elever att arbeta självständigt. Alla kapitel är upp lagda kring situationer dina elever möter dagligen. Ny start Ny start 1, Läsebok, 48 s :- Vägen till Sverige Vägen till Sverige, Textbok A, 2:a uppl, 164 s :- Ny start 1, Arbetsbok, 80 s :- Vägen till Sverige, Arbetsbok A, 2:a uppl, 136 s :- Ny start 2, Läsebok, 52 s :- Vägen till Sverige, Textbok B, 2:a uppl, 144 s :- Ny start 2, Arbetsbok, 80 s :- Vägen till Sverige, Arbetsbok B, 2:a uppl, 120 s :- För beställningsinformation till samtliga delar av serien, se gleerups.se För beställningsinformation till samtliga delar av serien, se gleerups.se Ord med tanke på Anita Berggren/Anne Lundkvist/Eva Hedencrona/ Karin Smed-Gerdin Ord med tanke på barn, vård samt restaurang och turism är läromedel i svenska som andraspråk med inriktning mot olika yrkes områden. Häftena behandlar ord och fraser som anknyter till och är användbara inom dessa olika yrken. Ord med tanke på... Ord med tanke på barn, 64 s Ord med tanke på vård, 80 s :- Ord med tanke på restaurang och turism, 80 s :139:- För beställningsinformation till samtliga delar av serien, se gleerups.se Letar du efter läromedel till SVA? På gleerups.se kan du läsa mer om våra material för SVA. Som till exempel Bra Svenska 1 och Bra svenska 1 som andraspråk samt den nya upplagan av Sätt full fart. För dig som vill ha ett helt digitalt alternativ finns Sätt full fart, Interaktiv bok. Prova den eller något av våra andra digitala lärverktyg helt kostnadsfritt i 10 dagar på gleerups.se. Du kommer inte bli besviken! _SFI_2014.indd 4 Ny upplaga :17

5 Salami och 13 andra noveller Bim Wikström Nyhet Salami och 13 andra noveller är en novellsamling om relationer, möten och vardagliga situationer med överraskande vändningar som kan leda till intressanta och utvecklande diskussioner. Texterna är korta, utan alltför svåra ord, med ett innehåll som passar vuxna läsare som kommit en bit på vägen i sina svenskkunskaper. Förhoppningen är att läsaren ska hitta några texter som ger henne eller honom lust att läsa. Efter varje novell följer ett antal frågor som ger hjälp och träning i läsförståelse. Salami och 13 andra noveller Salami och 13 andra noveller, 88 s :- ABC för vuxna Eva Thors ABC för vuxna är ett material för alfabetiseringsundervisningen. Att lära sig ett nytt språk samtidigt som man lär sig läsa och skriva är en enorm utmaning. Här får lärare på sfiutbildningens A-kurs mängder med tips, råd och material för sina lektioner. Varje moment innehåller kopieringsunderlag och metodiktips, hämtade från författarens mångåriga erfarenhet. Prata på svenska Margaretha Svensson Prata på svenska är ett kopieringshäfte med talövningar för sfi. Du väljer de övningar som passar elevernas förkunskaper och intresseinriktning. Det finns övningar på tre olika svårighetsnivåer vilket gör materialet enkelt att individanpassa. Talövningarna behandlar vardagsnära situationer, tränar grammatiska moment, ger exempel på kortare dialoger samt ger eleverna möjlighet att uttrycka sig kring ett givet ämne. Här finns också olika diskussionsunderlag. En cd-skiva med en del av dialogerna inspelade medföljer häftet. ABC för vuxna ABC för vuxna, kopieringsunderlag, 222 s + cd :- Prata på svenska Talövningar för sfi, 72 s + cd :- Lyssna på svenska Eva Jönsson Lyssna på svenska är ett häfte med hörförståelseuppgifter för kopiering, hörmanus, facit och cd-audio, avsett för kursdeltagare på samtliga studievägar inom sfi. Hörövningarna är indelade i tio olika teman, vilka omfattar situationer kursdeltagarna dagligen möter. Varje tema har två eller tre svårighetsnivåer. På nivå 1 är taltempot anpassat till kursdeltagare som inte studerat så länge. Frågorna har färdiga svars alternativ eller bilder, så kursdeltagarna kan koncentrera sig på att lyssna. Nivå 2 innehåller övningar där vokabulär, information och uppgifter är något svårare och längre och nivå 3 har ett mer avan cerat språk i normalt samtalstempo. Sist i materialet finns Vokalövningar med Diktamen som kan övas på alla nivåer. Lyssna på mer svenska Margaretha Svensson Lyssna på mer svenska är ett material som består av kopierings underlag för hörförståelseövningar, hörmanus, facit och cd-audio. Materialet är avsett för kursdeltagare på framför allt sfi-nivå B, samt för nybörjare på nivå C. Bokens inledande övningar som bland annat tränar eleven i att uppfatta enskilda bokstavsljud, siffror och klockslag kan börja användas redan under A-kursen. Övningarna är indelade i olika områden som till exempel alfabetet med bokstavsljud och vokaler, tal med siffror och nummer, tid och klockslag, presentation av en person samt olika dialoger. De hörmanus som finns kan med fördel användas till diktamen. Svårighetsgraden är indelad i nivå 1 till 3. Lyssna på svenska Hörförståelseövningar för sfi, 72 s + cd :- Lyssna på mer svenska Hörförståelseövningar för sfi, 96 s + cd : _SFI_2014.indd :17

6 Vardag i Sverige Susan Englund/ Marina Solid Hersler/Monica Tindberg Vardag i Sverige är en pärm med ett omfattande kopieringsunderlag kring fyra områden: Privatekonomi, Konsumenten och lagen, Arbetslivet och Hälsa. Här finns texter, fall - beskrivningar och glosor samt frågor och diskussionsförslag. Varje kapitel inleds med konkreta vardags exempel ur paret Majas och Rezas (fiktiva) liv. Materialet ger eleverna möjlighet att bekanta sig med vardagen i Sverige och att diskutera hur man kan handla och ut trycka sig i olika situationer. En cd-skiva med bilder och text medföljer pärmen. Vardag i Sverige Vardag i Sverige, kopieringsunderlag, 176 s + cd :- Stegen leder eleven framåt. Stegen extraträning i svenska för unga vuxna. Stegen vänder sig till elever som behöver extra träning i svenska språket. Texter och uppgifter håller en enkel nivå, utan att vara barnsliga. Facit till serien finns för utskrift på gleerups.se Tala med texten 1 och 2 Jenny Roos Tala med texten 1 och 2 är kombinerade text- och arbetsböcker som till största delen består av skönlitterära texter. Texterna stimulerar till intressanta diskussioner, skrivande och vidare läsning. Uppgifterna behandlar bland annat läsförståelse, ordkunskap och grammatik. En cd-skiva med Daisy text och ljud, medföljer varje bok. Sätt ord på vardagen Martina Ericson I Sätt ord på vardagen får eleverna arbeta med ord som de behöver för att klara vardagen. För att underlätta för elever som har motoriska svårigheter eller av annan anledning behöver större utrymme för att skriva finns Sätt ord på vardagen även i A4-format. Gå in i rollen Magnus Johansson/Lisa Linder Många tycker att det är svårt att prata inför andra. Ett sätt att öva sig i detta är att läsa upp eller framföra texter som andra skrivit. Detta är huvudsyftet med boken Gå in i rollen. Den innehåller ett tjugotal nyskrivna dialoger som skildrar vardagliga och ungdomsnära händelser. Stegen Stegen, Tala med texten 1, 96 s + cd :- Stegen, Tala med texten 2, 96 s + cd :- Stegen, Sätt ord på vardagen, 80 s :- Stegen, Sätt ord på vardagen, A4-format, 80 s :- Sätt ord på NO och Sätt ord på SO Magnus Johansson Falk/Rahm De båda häftena Sätt ord på NO och Sätt ord på SO hjälper elever na att utöka sitt aktiva ordförråd i SO- och NO-ämnena. Båda häftena behandlar grundläggande ord som elever möter i SO- och NO-böcker och olika massmedier. Orden är samlade i olika teman som är vanliga i SO och NO, och varje avsnitt innehåller uppgifter av varierande slag. Stegen, Gå in i rollen, 80 s :- Stegen, Sätt ord på NO, 80 s :- Stegen, Sätt ord på SO, 80 s : _SFI_2014.indd :17

7 Gleerups basläromedel i sfi och svenska som andraspråk. Här kan du se vilka basläromedel vi har att erbjuda och till vilka kurser de passar från alfabetiseringskursen till sfi och svenska som andraspråk. På gleerups.se hittar du mer information om alla material. Gymnasium SVA 3 Sätt full fart Insikter i svenska 2-3 Gymnasium SVA 2 Sätt full fart Insikter i svenska 2-3 Sfi Studieväg 3 Kurs D Gymnasium SVA 1 Bra Svenska 1 + Bra Svenska 1 som andraspråk Sätt full fart, 2:a uppl Insikter i svenska 1 SFI-boken LÄS!, Kurs C och D Sfi Studieväg 2 Kurs C Kurs C SFI-boken LÄS!, Kurs C och D Vägen till Sverige B SFI-boken LÄS!, Kurs B och C Vägen till Sverige B Sfi Studieväg 1 Kurs B Kurs B SFI-boken LÄS!, Kurs B och C Vägen till Sverige A SFI-boken LÄS!, Kurs A och B Vägen till Sverige A Ny start 2 Kurs A SFI-boken LÄS!, Kurs A och B Ny start 1 Alfabetisering ABC för vuxna På gleerups.se kan du läsa mer om och titta på smakprov av våra basläromedel och bredvidmaterial för sfi och sva _SFI_2014.indd :17

8 Hör av d ig till mig! Läromedelsutvecklare Jessica Anderlind _SFI_2014.indd Postadress: Gleerups, Box 367, Malmö Besöksadress: Hans Michelsensgatan 9 Telefon: Växel , Kundservice Fax: E-post: Prova valfritt digitalt lärverktyg i tio dagar på gleerups.se :17

Gy&Vux 2013 Svenska, Engelska, Moderna språk

Gy&Vux 2013 Svenska, Engelska, Moderna språk Gy&Vux 2013 Svenska, Engelska, Moderna språk Välkommen till vår värld. En ny termin vädrar morgonluft. Morgontrötta blickar söker gamla bekantskaper. Andra kan knappt vänta på allt nytt som ska erövras.

Läs mer

Välkommen till vår värld.

Välkommen till vår värld. 7-9 2013 Välkommen till vår värld. En ny termin vädrar morgonluft. Morgontrötta blickar söker gamla bekantskaper. Andra kan knappt vänta på allt nytt som ska erövras. Vissa saker är vad de alltid har

Läs mer

Gy&Vux 2013 El och energi

Gy&Vux 2013 El och energi Gy&Vux 2013 El och energi Välkommen till vår värld. Vår värld är full av allt från läromedel till digitala lärverktyg. Här i broschyren finner du det senaste inom just ditt område. Hela vårt utbud finns

Läs mer

Lärarhandledning. Modularbetet. Modulöversikt

Lärarhandledning. Modularbetet. Modulöversikt Lärarhandledning Behovet av flexibel och individualiserad undervisning ökar hela tiden. Vi har arbetat fram en lättillgänglig, användarvänlig och tydlig resurs för svenska som andraspråk baserad på formativ

Läs mer

Snabbguide Interaktiv bok steg för steg

Snabbguide Interaktiv bok steg för steg Snabbguide Interaktiv bok steg för steg I SAMARBETE MED DIG Gleerups interaktiva böcker utvecklas i samarbete med elever och lärare runtom i Sverige. Det gör att innehåll och funktioner är framtagna för

Läs mer

Åk 1-3. ZickZack-serien är. komplett! ZickZack finns nu från årskurs 1-6. Ett basläromedel i svenska och svenska som andraspråk

Åk 1-3. ZickZack-serien är. komplett! ZickZack finns nu från årskurs 1-6. Ett basläromedel i svenska och svenska som andraspråk z ickzack Åk 1-3 Ett basläromedel i svenska och svenska som andraspråk ZickZack-serien är komplett! ZickZack finns nu från årskurs 1-6. Inspirerar, stöttar, utmanar och utvecklar Lärarhandledningarna Lärarhandledningarna

Läs mer

ick ACK Åk 4-6 Svenska och svenska som andraspråk Lgr 11 Ledande läromedel

ick ACK Åk 4-6 Svenska och svenska som andraspråk Lgr 11 Ledande läromedel ick ACK z z Åk 4-6 LÄSRUMMET SKRIVRUMMET SÖKRUMMET Lgr 11 Svenska och svenska som andraspråk Ledande läromedel När vi utarbetade ZickZack funderade vi mycket på de här frågorna. Författarna till ZickZack

Läs mer

7-9 2015 Interaktiva böcker

7-9 2015 Interaktiva böcker 7-9 2015 Interaktiva böcker 1 Vi utvecklas tillsammans. Att höja kunskapsresultaten i skolan kräver insatser på flera områden över lång tid. Forskning visar att läraren är den enskilt viktigaste faktorn

Läs mer

7-9 2014 Interaktiva böcker

7-9 2014 Interaktiva böcker 7-9 2014 Interaktiva böcker 1 Berika lärandet för varje elev. Datorer och andra digitala verktyg ger dig och dina elever fler möjligheter än någonsin. Men vad ska du fylla dem med så att de verkligen gör

Läs mer

Gy&Vux 2014 Svenska Engelska Ekonomi Samhällsvetenskap

Gy&Vux 2014 Svenska Engelska Ekonomi Samhällsvetenskap Gy&Vux 2014 Svenska Engelska Ekonomi Samhällsvetenskap Allt börjar med dig. Lärande. En förutsättning för att vi ska kunna utvecklas som människor. Vår drivkraft. Som en motor med vår nyfikenhet bakom

Läs mer

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Utbildningens syfte Utbildningen i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper

Läs mer

SFI & SVA. Läromedelskatalogen FRÅN NATUR & KULTUR

SFI & SVA. Läromedelskatalogen FRÅN NATUR & KULTUR SFI & SVA Läromedelskatalogen FRÅN NATUR & KULTUR 2013 Det klassrummet! Hos Natur & Kultur hittar du digitala läromedel, pedagogiska produkter som främjar undervisning och inlärning. De fungerar på de

Läs mer

Lokal pedagogisk planering för tyska år 9

Lokal pedagogisk planering för tyska år 9 Barn- och utbildningsnämnden 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Skogstorpsskolan Cecilia Härsing, lärare i tyska Lokal pedagogisk planering för tyska år 9 Syfte Undervisningen i tyska år 9 utformas

Läs mer

Almungeskolan pedagogisk planering för spanska åk 7

Almungeskolan pedagogisk planering för spanska åk 7 1 Almungeskolan pedagogisk planering för spanska åk 7 Syfte Undervisningen i spanska år 7 utformas för att eleverna ska utveckla sin förmåga att: förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Rivstart B1+B2 Lärarhandledning, andra upplagan PDF ladda ner. Författare: Paula Levy Scherrer.

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Rivstart B1+B2 Lärarhandledning, andra upplagan PDF ladda ner. Författare: Paula Levy Scherrer. Rivstart B1+B2 Lärarhandledning, andra upplagan PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Paula Levy Scherrer. den snabbaste vägen! Med reviderade Rivstarts tydliga struktur och varierade övningar

Läs mer

Gy&Vux 2013 Fordon och Transport

Gy&Vux 2013 Fordon och Transport Gy&Vux 2013 Fordon och Transport Välkommen till vår värld. Vår värld är full av allt från läromedel till digitala lärverktyg. Här i broschyren finner du det senaste inom just ditt område. Hela vårt utbud

Läs mer

Nya, moderna Studio Svenska. Nyhet! Skriv direkt i Matematikboken. Hjälper dig få hela klassen att nå sina mål SID 2

Nya, moderna Studio Svenska. Nyhet! Skriv direkt i Matematikboken. Hjälper dig få hela klassen att nå sina mål SID 2 4 6 MA / SV 2008 med Liber Nya, moderna Studio Svenska Hjälper dig få hela klassen att nå sina mål SID 2 Nyhet! Skriv direkt i Matematikboken Nu finns ett alternativ till grundboken SID 6 Många olika läromedel

Läs mer

ACK. Åk 4-6. Svenska och svenska som andraspråk. Lgr 11

ACK. Åk 4-6. Svenska och svenska som andraspråk. Lgr 11 ick ACK z z Åk 4-6 LÄSRUMMET SKRIVRUMMET SÖKRUMMET Lgr 11 Svenska och svenska som andraspråk Författarna till ZickZack När vi utarbetade ZickZack funderade vi mycket på de här frågorna. ZickZack åk 4 6

Läs mer

Hör och härma. Röda boken lite lättare. Uttalsträning för nybörjare i svenska som andraspråk. Unni Brandeby

Hör och härma. Röda boken lite lättare. Uttalsträning för nybörjare i svenska som andraspråk. Unni Brandeby Hör och härma Röda boken lite lättare Uttalsträning för nybörjare i svenska som andraspråk Unni Brandeby spår 1 FÖRORD till den studerande Den här boken är till dig som just ska börja lära dig svenska.

Läs mer

SPRÅKVAL ÅRSKURS 6-9

SPRÅKVAL ÅRSKURS 6-9 SPRÅKVAL ÅRSKURS 6-9 INNEHÅLL: 1. Nationella mål 2. Lokala mål 3. Nationella strävansmål 4. Kursplan 5. Betygskriterier 1. Nationella mål Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret.

Läs mer

FORMATIV SVENSKA 1 OCH FORMATIV SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 1

FORMATIV SVENSKA 1 OCH FORMATIV SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 1 CARIN EKLUND INNA RÖSÅSEN FORMATIV SVENSKA 1 OCH FORMATIV SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 1 LÄRARHANDLEDNING ISBN 978-91-47-12408-4 2017 Carin Eklund, Inna Rösåsen och Liber AB redaktion Ann Ohlsson Ax formgivare

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Studiehandledning Distanskurs i Svenska som andraspråk, "På G". Välkommen till distanskurs i svenska som andraspråk, på grundläggande nivå. Introduktion Förkunskaper Kursöversikt

Läs mer

Språkvägen sfi A Lärarhandledning med kopieringsunderlag PDF ladda ner

Språkvägen sfi A Lärarhandledning med kopieringsunderlag PDF ladda ner Språkvägen sfi A Lärarhandledning med kopieringsunderlag PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Ulrika Ekblad. I Språkvägen A bygger alla övningar och texter på ett språk som behövs i vardagslivet.

Läs mer

Statens skolverks författningssamling

Statens skolverks författningssamling Statens skolverks författningssamling ISSN 1102-1950 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2009:2) om kursplan för svenskundervisning för invandrare; SKOLFS 2012:13 Utkom från trycket den 13 april

Läs mer

Varför är Faktaboken indelad i kapitlen Journalisten, Filmaren osv.?

Varför är Faktaboken indelad i kapitlen Journalisten, Filmaren osv.? Så använder du Arena Arena är ett flexibelt läromedel som passar många olika arbetssätt. Oavsett om du ska läsa litteratur, skriva noveller eller tidningsartiklar, göra muntliga övningar, spela in film

Läs mer

BLOCK 1. 1A. Att komma igång

BLOCK 1. 1A. Att komma igång BLOCK 1 1A. Att komma igång Blocket omfattar sidorna 8 23 i läseboken och sidorna 7 8 i grammatikboken samt hörövningar. 1. Vem är du? 2. Vilka fyra färdigheter är viktiga vid språkinlärning? 3. Hur många

Läs mer

Skapa ett MatteEldorado i ÅK 1 3

Skapa ett MatteEldorado i ÅK 1 3 MatTE Skapa ett MatteEldorado i ÅK 1 3 Hej, Ingrid Margareta Vi vill nu berätta för dig om Eldorado läromedlet för FK-6 som vi hoppas ska bli ett tryggt och inspirerande verktyg för dig som pedagog, och

Läs mer

Ansökan till Digitala akademins tävling Årets bästa lärresurs 2015

Ansökan till Digitala akademins tävling Årets bästa lärresurs 2015 Ansökan till Digitala akademins tävling Årets bästa lärresurs 2015 Bakgrund Behovet av flexibel och individualiserad undervisning ökar hela tiden. Vi har arbetat fram en lättillgänglig, användarvänlig

Läs mer

Allt det här måste upplevas, men okej då Läs om dina möjligheter med Gleerups nya digitala läromedel på sidan 6

Allt det här måste upplevas, men okej då Läs om dina möjligheter med Gleerups nya digitala läromedel på sidan 6 7 9 2017 Allt det här måste upplevas, men okej då Läs om dina möjligheter med Gleerups nya digitala läromedel på sidan 6 Låt lärandet leva Nu kommer Gleerups digitala läromedel i en helt ny skepnad. Lagom

Läs mer

StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd. Tips på appar för träning av tidig läs- och skrivförmåga

StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd. Tips på appar för träning av tidig läs- och skrivförmåga StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd Tips på appar för träning av tidig läs- och skrivförmåga Oktober 2015 Appar för träning av tidig läs- och skrivförmåga Flertalet appar som nämns

Läs mer

I samarbete med dig. Ingrid Carlsson, lärare i SO och SVA i årskurs 6 9 på Björkebyskolan i Järfälla.

I samarbete med dig. Ingrid Carlsson, lärare i SO och SVA i årskurs 6 9 på Björkebyskolan i Järfälla. 7-9 2016 Du visar vägen. Forskning visar att läraren är den enskilt viktigaste resursen för elevens lärande. På Gleerups kan vi inte annat än hålla med. Därför utvecklas alla våra läromedel av yrkesverksamma

Läs mer

Förstå språket NO/SO. ett material för nyanlända åk 7-9 och språkintroduktion. Innehåller provkapitel

Förstå språket NO/SO. ett material för nyanlända åk 7-9 och språkintroduktion. Innehåller provkapitel Förstå språket NO/SO ett material för nyanlända åk 7-9 och språkintroduktion Innehåller provkapitel Förstå språket NO/SO för dig som undervisar nyanlända I Förstå språket NO/SO får eleverna lära sig svenska

Läs mer

Individuell studieplan

Individuell studieplan för Bakgrund: Hemland Ålder Språk Erfarenheter Studier Sverige: Ankomstår Erfarenheter Studier Kursdeltagarens mål för utbildningen Kursdeltagarens mål efter utbildningen Ο syn Ο hörsel Ο övrigt Finns

Läs mer

Information till dig som vill veta mer om SFI -

Information till dig som vill veta mer om SFI - Information till dig som vill veta mer om SFI - Svenskundervisning för invandrare Vad är Sfi? Sfi-svenskundervisning för invandrare är en grundläggande utbildning i det svenska språket för vuxna som inte

Läs mer

Dataorientering Mål för kursen

Dataorientering Mål för kursen Dataorientering Denna kurs inriktar sig i första hand till dig som är nybörjare i data. Kursen startar med en grundgenomgång i hur datorn fungerar och du får lära dig att hantera musen och tangentbordet.

Läs mer

Först ut är Spegla språket åk 7. Uppgifter i spegla språket. Tips! Nytt läromedel för högstadiet. Svenska och svenska som andraspråk åk 7 9

Först ut är Spegla språket åk 7. Uppgifter i spegla språket. Tips! Nytt läromedel för högstadiet. Svenska och svenska som andraspråk åk 7 9 Uppgifter i spegla språket Diskutera Frågor som eleverna diskuterar i par eller grupp. Reflektera Frågor som eleverna funderar över på egen hand. Skriv Uppgifter där eleverna skriver en kort text. Undersök

Läs mer

Nu finns Vips för åk 1 3

Nu finns Vips för åk 1 3 1 SVENSKA ÅK 1 3 Nu finns Vips för åk 1 3 2 Det här är Vips! I Vips läslära utgår vi från högläsning och det lärande samtalet och jobbar på så sätt med läsförståelse direkt från start. Med hög läsningsboken

Läs mer

Lång handledning. Jag läser om resor. Eva Eriksson

Lång handledning. Jag läser om resor. Eva Eriksson Lång handledning Jag läser om resor Eva Eriksson 1 Handledning till Jag läser om resor Bakgrund I mitten av 90-talet arbetade jag med läsinlärning på träningsskolan, ett mycket roligt och stimulerande

Läs mer

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Kurs: Engelska årskurs 6 Tidsperiod: Vårterminen 2015 vecka 3-16 Skola: Nordalsskolan, Klass: 6A, 6B och 6C Lärare: Kickie Nilsson Teveborg Kursen kommer att

Läs mer

AEC 7 Ch 1-3. 1 av 10. Detta ska du kunna (= konkretisering)

AEC 7 Ch 1-3. 1 av 10. Detta ska du kunna (= konkretisering) AEC 7 Ch 1-3 Nu är det dags att repetera en del av det du lärde dig i franska under år 6 - och så går vi förstås vidare så att du utvecklar din språkliga förmåga i franska. Detta ska du kunna (= konkretisering)

Läs mer

Digitalt basläromedel i matte åk 1-3

Digitalt basläromedel i matte åk 1-3 as er ns La n re vå Digitalt basläromedel i matte åk 1-3 15 20 Edimia Education AB 2014 Om Edimia Teamet bakom läromedlet har många års erfarenhet av läromedelsproduktion. Ett team med stor passion och

Läs mer

Denna beskrivning är gjord på uppdrag av Specialpedagogiska institutet, för nätversionen av Hej skärm!. 2003-07-14, logoped Bitte Rydeman.

Denna beskrivning är gjord på uppdrag av Specialpedagogiska institutet, för nätversionen av Hej skärm!. 2003-07-14, logoped Bitte Rydeman. Lexia 4 Författare/producent: Olle Gunnilstam, Martti Mårtens, Stiftelsen Stora Sköndal Syfte: Lexia är ett träningsprogram för personer med dyslexi, afasi, läs- och skrivsvårigheter, grammatiska svårigheter

Läs mer

OBS! Inga lexikon eller liknande hjälpmedel är tillåtna..

OBS! Inga lexikon eller liknande hjälpmedel är tillåtna.. Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2 A Muntligt prov 1. Samtal kring ett ämne som delas ut vid provet. 2. Roma'hredovisnihg (både muntlig och skriftlig)

Läs mer

Beim Arzt. Arbetssätt. Tidsplan. Material Textbok, övningsbok, skrivhäfte ur.se. Utvärdering Deltagande på lektionerna Läxföhör varje vecka (tors.

Beim Arzt. Arbetssätt. Tidsplan. Material Textbok, övningsbok, skrivhäfte ur.se. Utvärdering Deltagande på lektionerna Läxföhör varje vecka (tors. TYSKA ÅRSKURS 9 SID 1/2 Arbetssätt Tidsplan Genomgångar. Muntliga och skriftliga uppgifter enskilt eller i grupp. V.2-3 Kap. 11A TB S. 60-61 Aufgaben 1. ÜB S. 64-65 A, B V. 4 Kap. 11B Dialog Ich habe hohes

Läs mer

Handledning för pedagoger

Handledning för pedagoger Handledning för pedagoger Vad erbjuder webbsidan? Digitala spåret är ett projekt som ska underlätta flexibla studier i svenska. Produkten består av en webbsida, innehållande länkar till studieobjekt och

Läs mer

Teckenspråk Online. Beställningsinformation Artikelnummer: Best.nr: (5 licenser)

Teckenspråk Online. Beställningsinformation Artikelnummer: Best.nr: (5 licenser) Teckenspråk Online Teckenspråk Online ger elever möjlighet att lära sig svenskt teckenspråk på distans. Eleverna ges möjlighet att själva välja var och när de vill träna. I kombination med webbmöten kan

Läs mer

Lära och utvecklas tillsammans!

Lära och utvecklas tillsammans! Lära och utvecklas tillsammans! Studiematerial Att synliggöra språkutveckling Karin Johansson Renata Merc Cwifeld Kompetensutveckling för sfi-lärare Lärarhögskolan i Stockholm Myndigheten för skolutveckling

Läs mer

Följande program utvecklades av BITTECH. De flesta såldes via Elevdata, Frölunda Data och VetaMer. De finns inte längre till försäljning.

Följande program utvecklades av BITTECH. De flesta såldes via Elevdata, Frölunda Data och VetaMer. De finns inte längre till försäljning. Programvaror utvecklade av BITTECH under åren 1990 till 2004 Följande program utvecklades av BITTECH. De flesta såldes via Elevdata, Frölunda Data och VetaMer. De finns inte längre till försäljning. Meteor

Läs mer

OBS! Första anmälningsdagen är 25.08 se anmälningsinfo på sidan 1! to 18.00-20.30 Anita Wisén Kursavgift 14 GRUNDERNA I SVENSKA FÖR RYSKSPRÅKIGA

OBS! Första anmälningsdagen är 25.08 se anmälningsinfo på sidan 1! to 18.00-20.30 Anita Wisén Kursavgift 14 GRUNDERNA I SVENSKA FÖR RYSKSPRÅKIGA SPRÅK OBS! Första anmälningsdagen är 25.08 se anmälningsinfo på sidan 1! SVENSKA FÖR SPRÅKEXAMEN (120211) to 18.00-20.30 Anita Wisén Kursavgift 14 5.3.2009-2.4.2009, 15 lektioner Vad är allmän språkexamen?

Läs mer

Lyssna Ljuda Läs 1(6) Lyssna Ljuda Läs ISLORMUA Lyssna Ljuda Läs ÅNBEKÄVWTPY Lyssna Ljuda Läs GÖJFDHXCZQ

Lyssna Ljuda Läs 1(6) Lyssna Ljuda Läs ISLORMUA Lyssna Ljuda Läs ÅNBEKÄVWTPY Lyssna Ljuda Läs GÖJFDHXCZQ 1(6) C LÄROMEDEL Lyssna Ljuda Läs Lyssna Ljuda Läs ISLORMUA 7762-512-4 Lyssna Ljuda Läs ÅNBEKÄVWTPY 7762-513-1 Lyssna Ljuda Läs GÖJFDHXCZQ 7762-514-8 Serien Lyssna Ljuda Läs är tre på varandra följande

Läs mer

Kurser i svenska för internationella studenter och forskare

Kurser i svenska för internationella studenter och forskare Kurser i svenska för internationella studenter och forskare Kursföreståndare: Peter Lundkvist 1 4,5 hp Kursen är en introduktion till det svenska språket för dig som är internationell student eller forskare

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna LUST ATT LÄRA MER Särskild utbildning för vuxna SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA - SÄRVUX Våra kurser vänder sig till dig som - har fyllt 20 år - har en kognitiv funktionsnedsättning, eller en förvärvad hjärnskada

Läs mer

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara 1(1) Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara Vad är utbildning i svenska för invandrare (sfi)? Utbildningen i svenska för invandrare är en grundläggande utbildning i svenska språket

Läs mer

SVENSKA FÖR INVANDRARE

SVENSKA FÖR INVANDRARE KURSPLAN SVENSKA FÖR INVANDRARE KURS A ljusdal.se KURSPLAN I SVENSKA FÖR INVANDRARE KURS A DU KAN PRESENTERA DIG (BERÄTTA OM DIG SJÄLV). DU KAN BERÄTTA OM: Din familj Ditt land Din lägenhet Dina kläder

Läs mer

Läromedel Läromedel anpassat för SVA01 t.ex. Språkporten 1 (2006) (kapitel 1-3 och 5). Rådfråga din examinator.

Läromedel Läromedel anpassat för SVA01 t.ex. Språkporten 1 (2006) (kapitel 1-3 och 5). Rådfråga din examinator. prövning sva 01 Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Svenska som andraspråk 1 Kurskod SVASVA01 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Läromedel anpassat för SVA01 t.ex. Språkporten

Läs mer

Svenska som andraspråk Tala/Lyssna/Samtala

Svenska som andraspråk Tala/Lyssna/Samtala 2010-06-14 Svenska som andraspråk Tala/Lyssna/Samtala utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både individuellt och i samarbete med andra, utvecklar en språklig säkerhet i tal och

Läs mer

Finlandssvenska Online Helsingfors universitet/ Helga Hilmisdóttir Daniela Piipponen (koordinator) Beatrice Silén (projektledare)

Finlandssvenska Online Helsingfors universitet/ Helga Hilmisdóttir Daniela Piipponen (koordinator) Beatrice Silén (projektledare) Finlandssvenska Online 2016-2018 Helsingfors universitet/ Helga Hilmisdóttir Daniela Piipponen (koordinator) Beatrice Silén (projektledare) Vad är Finlandssvenska Online? En digital kurs i finlandssvenska

Läs mer

KURS A Motsvarande i CEFR A1-/A1 (Gemensam europeisk referensram för språk)

KURS A Motsvarande i CEFR A1-/A1 (Gemensam europeisk referensram för språk) Läsförståelse Den studerande ska utifrån behov kunna förstå och hämta information i närmiljön, t.ex. vanliga namn och symboler Läsning manuellt och digitalt Eleven förstår vanligt förekommande skyltar

Läs mer

Att använda svenska 2

Att använda svenska 2 Att använda svenska 2 Att använda svenska 1-4 är ett undervisningsmaterial utformat för att hjälpa eleverna att nå gymnasiesärskolans mål i ämnet svenska. Uppgifterna är utformade för att läraren både

Läs mer

Livet i Bokstavslandet Lärarhandledning åk 2

Livet i Bokstavslandet Lärarhandledning åk 2 Livet i Bokstavslandet Lärarhandledning åk 2 PROVLEKTION: Beskrivande text Följande provlektion är ett utdrag ur Livet i Bokstavslandet Lärarhandledning för årskurs 2. Provlektionen består av: beskrivande

Läs mer

Kursplan för Moderna språk

Kursplan för Moderna språk Kursplan för Moderna språk Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:135 Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i moderna språk syftar till att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Att kunna använda

Läs mer

Mål- och bedömningsmatris Engelska, år 3-9

Mål- och bedömningsmatris Engelska, år 3-9 Mål- och bedömningsmatris Engelska, år 3-9 Bedömningens inriktning Receptiva färdigheter: Förmåga att förstå talad och skriven engelska. Förmåga att förstå helhet och sammanhang samt att dra slutsatser

Läs mer

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)!

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger

Läs mer

Gy&Vux 2014 Barn & fritid Vård & omsorg

Gy&Vux 2014 Barn & fritid Vård & omsorg Gy&Vux 2014 Barn & fritid Vård & omsorg Allt börjar med dig. Lärande. En förutsättning för att vi ska kunna utvecklas som människor. Vår drivkraft. Som en motor med vår nyfikenhet bakom ratten. Som gör

Läs mer

VÄGEN TILL SVERIGE GÅR GENOM YRKESSVENSKA

VÄGEN TILL SVERIGE GÅR GENOM YRKESSVENSKA VÄGEN TILL SVERIGE GÅR GENOM YRKESSVENSKA Yrkesförberedande SFI-utbildning med praktik förkortar vägen till jobb Berit 2013 SAMMANFATTNING Ta in verkligheten i skolan Kombinera teori och praktik Förbered

Läs mer

Capítulo 5, Animales y países, Tapas 2

Capítulo 5, Animales y países, Tapas 2 Spanska år 7 Capítulo 5, Animales y países, Tapas 2 Inledning I kapitel 5 ska du få lära dig att berätta om du har något husdjur och om du har något annat favoritdjur. Du ska även få lära dig alfabetet

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN 2010-04- 23. Undervisning i svenska för invandrare (sfi) hos andra aktörer. Sammanträdesprotokoll Sida 17 (24) 2010-04-12

ESLÖVS KOMMUN 2010-04- 23. Undervisning i svenska för invandrare (sfi) hos andra aktörer. Sammanträdesprotokoll Sida 17 (24) 2010-04-12 ESLÖVS KOMMUN Utskottet för Gymnasie- och Vuxenutbildning Sammanträdesprotokoll Sida 17 (24) 2010-04-12 2010-04- 23 24 GoVu.2010.0168 Undervisning i svenska för invandrare (sfi) hos andra aktörer Ärendebeskrivning

Läs mer

Nytt läromedel i svenska för årskurs 1 3

Nytt läromedel i svenska för årskurs 1 3 Utvecklar förmågorna i Lgr 11 Nytt läromedel i svenska för årskurs 1 3 Alla kan lyckas med sin läsning Motiverande och riktigt spännande Uppdrag X är ett nytt, modernt läromedel som bidrar till läsutveckling

Läs mer

Kursplan. Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för språk

Kursplan. Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för språk Kursplan Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för språk 1SP120 Spanska inriktning mot undervisning och lärande I, 30 högskolepoäng Spanish teaching and learning orientation I, 30 credits Huvudområde

Läs mer

Undervisningen i ämnet moderna språk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet moderna språk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: MODERNA SPRÅK Moderna språk är ett ämne som kan innefatta en stor mängd språk. Dessa kan sinsemellan vara mycket olika vad gäller allt från skriftsystem och uttal till utbredning och användning inom skiftande

Läs mer

Snabb introduktion till LäsDax 2 och LäsDax 3 De fyra tillfällena

Snabb introduktion till LäsDax 2 och LäsDax 3 De fyra tillfällena Snabb introduktion till LäsDax 2 och LäsDax 3 De fyra tillfällena Första tillfället Gemensam läsning Inled lektionen med en aktivitet som anknyter till texten. Samla sedan klassen kring storboken. Täck

Läs mer

Kom igång med Flexibelt digitalt verktyg som motiverar eleverna och förenklar för läraren

Kom igång med Flexibelt digitalt verktyg som motiverar eleverna och förenklar för läraren Kom igång med Flexibelt digitalt verktyg som motiverar eleverna och förenklar för läraren Kom igång med Glosboken.se Lär dig grunderna om Glosboken.se så att du och dina eleverna kommer igång med ert nya

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Ett rikt språk är en förutsättning för att inhämta ny

Läs mer

Introduktion till studier på Masugnen och sfi

Introduktion till studier på Masugnen och sfi Introduktion till studier på Masugnen och sfi Innehållsförteckning Till nya studerande på sfi i Lindesberg... 3 Hej!... 3 Syfte... 3 Masugnens utbildningsverksamhet... 3 Våra kurser och spår... 3 Frånvaro...

Läs mer

RYSA Du är % # Kvinna 50% 3 Man 50% 3 Summa 100% 6

RYSA Du är % # Kvinna 50% 3 Man 50% 3 Summa 100% 6 RYSA11 2007 RYSA11 2007 Översikt Totalt antal svar 6 Filter nej Gruppera efter fråga nej Du är Kvinna 50% 3 Man 50% 3 Din ålder Under 25 33.3% 2 25-35 16.7% 1 Över 35 50% 3 Vad har du läst förutom ryska?

Läs mer

Textkompetenser, Genre och Literacitet

Textkompetenser, Genre och Literacitet Textkompetenser, Genre och Literacitet Interaktiva tavlor och IT i Svenska utvecklingsarbete i Uddevalla NORDIC SMART SCHOOL PROJECT SYLVANA SOFKOVA HASHEMI, FIL. DR. Institutionen för Individ och samhälle

Läs mer

BLOCK 2. Att lära sig ett nytt språk

BLOCK 2. Att lära sig ett nytt språk BLOCK 2 Att lära sig ett nytt språk Blocket innehåller s. 24 51 i läroboken tillhörande ordlista på s. 292 och hörövningar. Grammatikboken s. 26 31. 2A. Är det viktigt att kunna svenska? 1. Är det viktigt

Läs mer

Utbildningen i engelska har dessutom som syfte att vidga perspektiven på en växande engelsktalande omvärld med dess mångskiftande kulturer.

Utbildningen i engelska har dessutom som syfte att vidga perspektiven på en växande engelsktalande omvärld med dess mångskiftande kulturer. Kursplan i engelska Ämnets syfte och roll i utbildningen Engelska är modersmål eller officiellt språk i ett stort antal länder, förmedlar många vitt skilda kulturer och är dominerande kommunikationsspråk

Läs mer

Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng

Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng Kursbeskrivning med betygskriterier Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng Vårterminen 2015 Innehåll Välkommen till Svenska som främmande språk förberedande kurs, 30 högskolepoäng...

Läs mer

Gränslös språk- och ämnesutvecklande undervisning

Gränslös språk- och ämnesutvecklande undervisning Gränslös språk- och ämnesutvecklande undervisning En presentation av ett material som innehåller de flesta delar som du behöver i din språk- och ämnesutvecklande undervisning för att frigöra tid för det

Läs mer

att göra enkla sammanfattningar

att göra enkla sammanfattningar Studieväg 2 Hörförståelse Betyg C Eleven visar sin förståelse för enkla och tydliga muntliga meddelanden och instruktioner genom att på ett relativt väl fungerande Betyg A genom av huvudinnehållet och

Läs mer

Upplägg och genomförande

Upplägg och genomförande Upplägg och genomförande Provet består av fyra delprov: Läsförståelse Hörförståelse Skriftlig produktion Muntlig produktion och interaktion Tid på respektive provdel bestäms utifrån erfarenheter vid utprövningarna

Läs mer

Prövning i Moderna språk 1

Prövning i Moderna språk 1 Prövning i Moderna språk 1 Prövningsansvarig lärare: Franska: Catherine Tyrenius, email: catherine.tyrenius@vellinge.se Spanska: Antonio Vazquez, email: antonio.s.vazquez@vellinge.se Tyska: Renate Nordenfelt

Läs mer

OMVÅRDNADSBLADET. generationsväxling. i serien! GY/VUX Hösten 2009 GRÄNSLÖST LÄRANDE

OMVÅRDNADSBLADET. generationsväxling. i serien! GY/VUX Hösten 2009 GRÄNSLÖST LÄRANDE GY/VUX Hösten 2009 OMVÅRDNADSBLADET GRÄNSLÖST LÄRANDE generationsväxling i serien! TESTA EN NY GENERATION omvårdnadsbladet Utgivare liber, 113 98 Stockholm redaktion Miriam Barzelatto linda Ericsson layout

Läs mer

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen Engelska Mål att sträva mot enligt nationella kursplanen Skolan skall i sin undervisning i engelska sträva efter att eleven utvecklar sin förmåga att använda engelska för att kommunicera i tal och skrift,

Läs mer

PRÖVNING Kurs: Grundläggande engelska Kurskod: GRNENG2

PRÖVNING Kurs: Grundläggande engelska Kurskod: GRNENG2 prövning grnengz Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Kurs: Grundläggande engelska Kurskod: GRNENG2 Innan du anmäler dig till en prövning i Grundläggande engelska, bör du göra ett språktest på Vägledningscentrum,

Läs mer

Upptäck Orden. ett material i svenska för nyanlända i åk 5-9 och Språkintroduktion. Innehåller provkapitel

Upptäck Orden. ett material i svenska för nyanlända i åk 5-9 och Språkintroduktion. Innehåller provkapitel Upptäck Orden ett material i svenska för nyanlända i åk 5-9 och Språkintroduktion Innehåller provkapitel Upptäck orden för dig som undervisar nyanlända i svenska! Upptäck orden en bildordbok med cd och

Läs mer

Prövning i grundläggande Engelska

Prövning i grundläggande Engelska allmän mall Malmö stad Komvux Malmö Södervärn Prövning i grundläggande Engelska A. Skriftligt prov 1 Läsförståelse, ordkunskap ca 80 minuter 2 Hörförståelse ca 45 minuter 3 Uppsatsskrivning ca 80 minuter

Läs mer

Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2

Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2 prövning engelska grund Malmö stad Komvux Malmö Södervärn Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2 A Muntligt prov 1. Samtal kring ett ämne som delas ut vid provet. 2. Romanredovisning (både muntlig

Läs mer

Röda tråden i engelska har vi delat in i fem större delmoment: Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret.

Röda tråden i engelska har vi delat in i fem större delmoment: Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret. Röda tråden i engelska år F-9 Röda tråden i engelska har vi delat in i fem större delmoment: Varje delmoment innehåller olika arbetsområden. Delmomenten rymmer i sin tur olika arbetsområden. Dessa arbetsområden

Läs mer

Snabb introduktion till LäsDax & SkrivDax 1 De fyra tillfällena

Snabb introduktion till LäsDax & SkrivDax 1 De fyra tillfällena Snabb introduktion till LäsDax & SkrivDax 1 De fyra tillfällena Första tillfället Gemensam läsning Inled lektionen med en aktivitet som anknyter till texten. Samla sedan klassen kring storboken. Täck gärna

Läs mer

HJÄLPFIL: ELEVAPPLIKATIONEN

HJÄLPFIL: ELEVAPPLIKATIONEN HJÄLPFIL: ELEVAPPLIKATIONEN Innehållsförteckning A. Access och webbläsarkrav B. Funktioner i programmet C. Kontrollpanelen: 1. Huvudinställningar 2. Avancerade inställningar D. Om produkten: en kort översikt

Läs mer

SICA- läromedel som kan vara lämpliga i sfi studieväg 1

SICA- läromedel som kan vara lämpliga i sfi studieväg 1 SICA- läromedel som kan vara lämpliga i sfi studieväg 1 1) Läs- och skrivinlärning Palin system: Språk- begrepps- och matteövningar i ett komplext system av färger, siffror och bilder. Övningsuppgifterna

Läs mer

Fredrik Harstad. lärare i svenska, svenska som andraspråk och historia. ABF Vuxenutbildning sedan läroböcker, nationella prov, kursplaner

Fredrik Harstad. lärare i svenska, svenska som andraspråk och historia. ABF Vuxenutbildning sedan läroböcker, nationella prov, kursplaner Fredrik Harstad lärare i svenska, svenska som andraspråk och historia ABF Vuxenutbildning sedan 1998 läroböcker, nationella prov, kursplaner Kurserna inom utbildning i svenska för invandrare utgår från

Läs mer

möjligheter Motivation Good Stuff heterogena grupper språk 6 9 hur håller man intresset vid liv? bra material för alla nivåer Så jobbar du med

möjligheter Motivation Good Stuff heterogena grupper språk 6 9 hur håller man intresset vid liv? bra material för alla nivåer Så jobbar du med möjligheter med Liber språk 6 9 Good Stuff bra material för alla nivåer Så jobbar du med heterogena grupper Motivation hur håller man intresset vid liv? Hur skapar man motivation? Frågan är inte ny och

Läs mer

Tillgänglig lärmiljö för alla Resurs Inläsningstjänst

Tillgänglig lärmiljö för alla Resurs Inläsningstjänst Tillgänglig lärmiljö för alla Resurs Inläsningstjänst Gunilla Almgren Bäck 3 maj 2017 Lindome Används Inläsningstjänst? Nuläge enligt enkätsvar Eleverna använder det när de lyssnar i vissa ämnesböcker.

Läs mer

NO 7 9. Ladda ner vårt förslag på planering! SVERIGES POPULÄRASTE NO-SERIE! NYHET! Utkommer HT17

NO 7 9. Ladda ner vårt förslag på planering! SVERIGES POPULÄRASTE NO-SERIE! NYHET! Utkommer HT17 NO 7 9 Ladda ner vårt förslag på planering! NYHET! Utkommer HT17 SVERIGES POPULÄRASTE NO-SERIE! Tre anledningar till att Spektrum är så populär Gör naturvetenskapen engagerande Gör kunskapsstoffet lätt

Läs mer

Upplägg och genomförande - kurs C

Upplägg och genomförande - kurs C Upplägg och genomförande - kurs C Provet består av fyra delprov: Läsförståelse Hörförståelse Skriftlig produktion Muntlig produktion och interaktion Tid för respektive provdel bestäms utifrån erfarenheter

Läs mer

V14H14 Terminsplanering Ht-14

V14H14 Terminsplanering Ht-14 V14H14 Terminsplanering Ht-14 Terminstid: 18 augusti 19 december Självstudiedagar: 27-29/10 (OBS! Extra undervisning 30-31/10!) Under terminen arbetar vi med: - Böckerna: Språkgrunden + Övningsbok; Skrivarskolan,

Läs mer

Innehåll. Grammatik 54 Höra 61 Test 62 Kapitel 5 Noveller 67. Grammatik 74 Höra 78 Test 79

Innehåll. Grammatik 54 Höra 61 Test 62 Kapitel 5 Noveller 67. Grammatik 74 Höra 78 Test 79 Innehåll Till läraren 3 Kapitel 1 Insändare 6 Ordkort/Ordlista 7 Grammatik 10 Höra 15 Test 16 Kapitel 2 Lyrik 21 Ordkort/Ordlista 22 Grammatik 23 Höra 25 Test 27 Kapitel 3 Blogg 31 Ordkort/Ordlista 32

Läs mer