Lokal pedagogisk planering för tyska år 9

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokal pedagogisk planering för tyska år 9"

Transkript

1 Barn- och utbildningsnämnden 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Skogstorpsskolan Cecilia Härsing, lärare i tyska Lokal pedagogisk planering för tyska år 9 Syfte Undervisningen i tyska år 9 utformas så att eleven: utvecklar sin förmåga att använda språket för att kommunicera i tal och skrift, fördjupar sin förståelse av talat språk i olika situationer och sammanhang, utvecklar sin förmåga att delta aktivt i samtal och skriftlig kommunikation, uttrycka sina egna tankar på språket samt uppfatta andras åsikter och erfarenheter, utvecklar sin förmåga att använda språket muntligt i olika sammanhang för att berätta, beskriva och förklara samt motivera sina åsikter, utvecklar sin förmåga att läsa olika slags texter för upplevelser, information och kunskaper, utvecklar sin förmåga att uttrycka sig varierat och säkert i skrift för att berätta, beskriva och förklara samt motivera sina åsikter, utvecklar sin förmåga att analysera, bearbeta och förbättra språket mot allt större variation och säkerhet, utvecklar sin förmåga att använda hjälpmedel och att kritiskt granska informationskällor, utvecklar sin förmåga att reflektera över levnadssätt och kulturer i de länder där språket talas och göra jämförelser med egna erfarenheter, utvecklar sin förmåga att reflektera över och ta ansvar för sin egen språkinlärning och att medvetet använda arbetssätt som främjar den egna inlärningen, utvecklar sin förmåga att planera, genomföra och utvärdera uppgifter, på egen hand och i samarbete med andra. Undervisningsmål Den största delen av språkundervisningen handlar om att utveckla färdigheterna tala, läsa, skriva och lyssna. Så här arbetar eleverna med färdigheterna i år 9: Tala uppmanas att tala tyska på lektionerna. tränar dialoger, både Läsa läser texter anpassade för den aktuella nivån. De flesta texterna hämtas ur läroboken Eskilstuna den stolta Fristaden

2 Eskilstuna kommun 2 (5) egenskrivna och hämtade från läroboken. återberättar texter. talar utifrån bilder. uttrycker åsikter om sådant som ligger eleverna nära. tränar muntliga basfärdigheter som handlar om elevernas vardag. talar i samband med lekar och övningar. samtalar om vardagliga ämnen. redovisar muntligt om något förberett tema. Das Dach 4. läser kortare autentiska texter hämtade från internet. läser andra texter hämtade från fristående läromedel, ofta med gloslista som stöd. Skriva skriver dialoger som handlar om vardagliga situationer. skriver kortare sammanfattningar av något de sett, hört, läst eller upplevt. översätter. svarar skriftligt på frågor om något de sett, hört, läst eller upplevt. skriver texter som handlar om vardagliga och elevnära ämnen. bearbetar texter de skrivit och fått respons på av andra elever eller läraren. skriver texter som ingår i något projekt, t.ex. bloggar på Lyssna Eleverna lyssnar när läraren pratar på tyska, ger instruktioner och berättar. när andra elever pratar tyska. på lärobokens texter. på radioprogram. på filmer och tv-serier. på musik. på hörövningar. Eleverna i år 9 får inblick i de tyskspråkiga länderna genom lärobokens texter, filmer, radioprogram, musik, internet. Stor vikt läggs vid att eleverna ska utvidga sitt ordförråd. Eleverna lär sig nya ord genom bland annat regelbunden glosläxa, textbearbetning, övningar, lekar, spel, film, musik, lärarens instruktioner och berättelser. För att arbeta mot ett allt mer korrekt språk behövs undervisning i grammatik. De grammatiska moment som behandlas i år 9 är: Repetition från år 7 och 8

3 Eskilstuna kommun 3 (5) Imperfekt Ordningstal Prepositioner med ackusativ eller dativ Dativobjekt Datum Adjektivets ändelser efter bestämda artikeln Imperativ Delbara verb Adjektivets komparation Genitiv Relativa pronomen i nominativ Passiv Bedömning Läraren har relativt god möjlighet att göra en löpande formativ bedömning i nära dialog med eleverna i klassrummet. Många uppgifter är övningsuppgifter som syftar till att eleverna ska träna på olika moment. Dessa bedöms formativt genom att läraren hjälper eleven vidare i utvecklingen men utan att poäng, betyg eller annan summativ bedömning görs. Eleverna bedöms även genom: läxförhör skriftliga prov läs- och hörförståelseuppgifter muntliga uppgifter skriftliga uppgifter Läxförhör rättas med poäng och betygsätts aldrig. Om eleven haft ett flertal läxförhör där poängsumman inte nått upp till hälften av maxpoängen tas kontakt med mentor och vårdnadshavare för att se om eleven behöver mer stöd med att exempelvis komma ihåg att ta hem läroboken eller hitta rätt studieteknik. Inför skriftliga prov, läs- och hörförståelseuppgifter, muntliga och skriftliga uppgifter ges en bedömningsmatris som sedan används vid bedömningen. Bedömningen görs i enlighet med Skolverkets kursplaner 2000 för moderna språk. Hela kursplanen finns att läsa på _for_grundskolan_2000 För betyget G Eleven skall kunna förstå det mest väsentliga i tydligt tal i enkla instruktioner, berättelser och beskrivningar, som rör för eleven välbekanta områden, kunna delta i enkla samtal om vardagliga ämnen, kunna muntligt berätta något om sig själv och andra, kunna läsa och tillgodogöra sig enkla instruktioner, berättelser och beskrivningar,

4 Eskilstuna kommun 4 (5) kunna göra sig förstådd i skrift i mycket enkel form för att meddela, berätta eller beskriva något, känna till något om vardagsliv, levnadssätt och traditioner i några länder där språket används, kunna reflektera över hur den egna inlärningen går till vad gäller t.ex. tal och läsning, kunna genomföra korta muntliga och skriftliga uppgifter i samarbete med andra eller på egen hand. Kriterier för betyget Väl godkänd Eleven uppfattar huvuddragen av innehållet när språket talas tydligt. Eleven använder några strategier för att kommunikationen i vardagliga samtal skall fungera. Eleven talar med sammanhang och ett tydligt och klart uttal. Eleven tillgodogör sig enkla texter och visar på olika sätt förståelse av innehållet. Eleven kommunicerar skriftligt, bl.a. genom att ställa och besvara enkla frågor och skriver begripligt och tydligt. Kriterier för betyget Mycket väl godkänd Eleven tillgodogör sig innehållet i tydligt talat språk och gör enkla sammanfattningar av helheten. Eleven medverkar och bidrar aktivt i vardagliga samtal. Eleven talar med sammanhang och med ett gott uttal samt använder olika strategier för att lösa språkliga problem. Eleven tillgodogör sig innehållet i enkla texter, såväl helhet som detaljer. Eleven kommunicerar skriftligt t. ex. vid informationsutbyte och personliga kontakter och uttrycker sig därvid klart och tydligt. Arbetssätt Gruppen har tyska tre gånger i veckan (tisdag, torsdag och fredag). På torsdagar arbetar vi med något projekt. Eleverna är själva med och bestämmer vilket projekt vi ska arbeta med. Förslag på projektområden som eleverna kan göra i år 9 är: Skriva om en resa på Göra en tidning Göra ett nyhetsprogram Arbeta med musik Sevärdheter i Berlin Tysklands Bundesländer Som grupp är eleverna lätta att motivera. De arbetar alltid bra oavsett uppgift. De har hittat strategier för att på egen hand kunna till exempel översätta en text.

5 Eskilstuna kommun 5 (5) Samarbete Vi har en skola i Sala som vi samarbetar med angående resdagboksprojektet. Förhoppningsvis kan samarbetet fortsätta även med övriga projekt så att eleverna får känna att det finns en autentisk mottagare till det de gör här i skolan. Läxa Läxdag är fredag. Läxa ges för att eleverna ska få en möjlighet att repetera och befästa det som behandlats i undervisningen. Nya moment förekommer inte i läxorna. Läraren berättar i de allra flesta fall vad läxan är fredagen innan så att eleverna har en vecka på sig att träna på läxan. De kan då lättare planera sin tid och har möjlighet att repetera innan förhöret. Läxan står även angiven på veckoplaneringen. När läxan består av en text från läroboken ska eleverna göra följande: Lära sig de fetstilta orden från styckeordlistan. De ska kunna läsa orden, översätta dem, skriva dem och kunna sätta in dem på rätt plats i meningar. I de fall orden är substantiv ska eleverna lära sig artiklar och pluraländelse. Träna på att läsa texten högt på tyska och sträva efter ett så gott uttal som möjligt. Träna på att översätta texten till svenska. Läxa kan även vara ett specifikt grammatikavsnitt eller en mer kommunikativ uppgift. Hjälpmedel Alla elever har en textbok och en övningsbok. Textboken är till låns. Övningsboken är deras att skriva i. I textboken finns en elev-cd. Det är en datorskiva där alla texter och glosor som ges som läxa finns med. Eleverna kan lyssna på texten, få hjälp med översättningen och även träna glosorna i ett särskilt glosprogram. Elever som regelbundet använder denna cd brukar tycka att tyskan är lättare och roligare. De får bättre uttal, bättre textförståelse och större ordförråd. Elevernas möjlighet att påverka undervisningen Eleverna har alltid en möjlighet att påverka undervisningen direkt i klassrummet i dialog med läraren eller genom att ta kontakt med läraren vid annat tillfälle för att framföra synpunkter och önskemål. Möjlighet finns även att via facebook ta kontakt med läraren. Läraren ställer ofta frågan till eleverna hur de exempelvis skulle vilja bearbeta en text, i vilken ordning de vill göra olika moment, om de har förslag till undervisningen och uppmanar även dem att reflektera över hur de själva lär sig bäst. Skriftliga utvärderingar görs ibland efter något särskilt moment.

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Utbildningens syfte Utbildningen i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper

Läs mer

Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna språk

Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna språk Beslut Furutorpskolan Vannebergavägen 36 288 32 Vinslöv 2010-05-26 1 (8) Dnr: 40-2009:1853 Hässleholms kommun Stadshuset 281 80 Hässleholm Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna språk

Läs mer

Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren

Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun Vi utbildar världsmedborgare! Projektledare och rektor Renée Dahlberg,

Läs mer

Om ämnet Moderna språk

Om ämnet Moderna språk Om ämnet Moderna språk Bakgrund och motiv Ämnet moderna språk har gemensam uppbyggnad och struktur med ämnena engelska och svenskt teckenspråk för hörande. Dessa ämnen bildar ett sammanhängande system

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK Liisa Suopanki Carin Söderberg Margaretha Biddle Framtiden är inte något som bara händer till en del danas och formges den genom våra handlingar

Läs mer

Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk

Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91 E-post:

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

Norrköping - Då och Nu

Norrköping - Då och Nu Norrköping - Då och Nu Tema: Norrköping Då och Nu Period 5 vecka 9-15 Vårterminen 2011 Uppgift Du ska tillsammans med några kompisar (2-4 stycken) välja ut ett historiskt och ett eget (modernt) foto på

Läs mer

EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR?

EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR? EN UTVECKLINGSARTIKEL PUBLICERAD FÖR PEDAGOG STOCKHOLM EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR? Författare: Ingeborg Hull E-post: ingeborg. hull@stockholm.se Skola: Mälarhöjdens skola Artikelnummer:

Läs mer

Att undervisa i lässtrategier - hur gör man? Josefin Nilsson

Att undervisa i lässtrategier - hur gör man? Josefin Nilsson Att undervisa i lässtrategier - hur gör man? Josefin Nilsson Eller hur visar man vägen till självständig och reflekterande läsning? Föreläsningen kommer att handla om Vad är läsförståelse? Vilka olika

Läs mer

Kunskapsbedömning i skolan

Kunskapsbedömning i skolan STÖDMATERIAL Kunskapsbedömning i skolan praxis, begrepp, problem och möjligheter Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

LGR 11. Kursplaner. Läroplanens kapitel 3. - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav

LGR 11. Kursplaner. Läroplanens kapitel 3. - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav LGR 11 Läroplanens kapitel 3 Kursplaner - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav Vad är detta? Grundskoleavdelningens utvecklingsprojekt Bedömning och betyg i Stockholm stad har sammanställt kursplanerna

Läs mer

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter!

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter! Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6 Nya Språket lyfter! Enligt Lgr 11 BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS

Läs mer

Dokumentation lärträff BFL 19/2 2014

Dokumentation lärträff BFL 19/2 2014 Dokumentation lärträff BFL 19/2 2014 Grupp 1 Vi känner att vi implementerat no hands up och använder oss av det på en för oss lagom nivå. Vid varje nytt möte så går vi igenom föregående mötesinnehåll.

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Kvalitetsgranskning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:8 Diarienummer 400-2011:3032 Stockholm

Läs mer

Fysik utan dragningskraft

Fysik utan dragningskraft Kvalitetsgranskning Rapport 2010:8 Fysik utan dragningskraft En kvalitetsgranskning om lusten att lära fysik i grundskolan Skolinspektionens rapport 2010:8 Diarienummer 40-2009:1000 Stockholm 2010 Foto:

Läs mer

Visa vägen genom bedömning

Visa vägen genom bedömning Visa vägen genom bedömning För att du alltid ska veta var du befinner dig i din utveckling, har vi tagit fram Sveaskolans mål i olika ämnen och olika skolår. Dessa mål när du och läraren samtalar om vad

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning.

FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning. EXAMENSARBETE Hösten 2008 Lärarutbildningen FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning. Författare Jessica Harletun Maria Jadeland Handledare Camilla Ohlsson

Läs mer

Språket på väg. del ii. Ett kartläggningmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans åk 7 9. Reviderad upplaga enligt Lgr 11

Språket på väg. del ii. Ett kartläggningmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans åk 7 9. Reviderad upplaga enligt Lgr 11 Språket på väg del ii Ett kartläggningmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans åk 7 9 Reviderad upplaga enligt Lgr 11 Språket på väg del ii Ett kartläggningmaterial i svenska och

Läs mer

MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9

MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9 MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9 Namn: INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ämne: SVENSKA År: 1...4 Ämne: SVENSKA År: 2...7 Ämne: SVENSKA År: 3...9 Ämne: SVENSKA År: 4...11 Ämne: SVENSKA År: 5...14 Ämne: SVENSKA År: 6...17

Läs mer

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor 2 Förord Denna rapport från Barn- och utbildningsförvaltningen i Haninge ger en mycket självkritisk bild av läget i kommunens skolor.

Läs mer

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW *XQLOODcEHUJ µ(jhwduehwhµ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP ([DPHQVDUEHWHSRlQJ +DQGOHGDUH.HUVWLQ1LOVVRQ /,8,89*(;6(,QVWLWXWLRQHQI U 8WELOGQLQJVYHWHQVNDS

Läs mer

Att utveckla ett andraspråk

Att utveckla ett andraspråk Malmö Högskola Lärarutbildningen Kultur, Språk, Medier Examensarbete 10 poäng Att utveckla ett andraspråk Developing the secondary language Anna Lindgren Lärarexamen 140 poäng. Svenska i ett mångkulturellt

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande I Kommentarmaterialets inledning står att läsa: Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden

Läs mer

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter SKOLA 20 KURSPLANER Motiv- och syftestexter Innehåll BILD... 3 ENGELSKA... 3 HEM- och KONSUMENTKUNSKAP... 4 IDROTT och HÄLSA... 5 MATEMATIK... 6 MODERNA SPRÅK... 7 MODERSMÅL... 8 MUSIK... 9 Naturorienterande

Läs mer