Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet"

Transkript

1 Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet

2 Europeiska unionen har en egen flagga som började användas år Den är blå med en ring av tolv guldfärgade stjärnor på. Stjärnorna är tolv trots att medlemsländerna är flera, eftersom siffran tolv är en symbol för helhet. Vid sidan av den gemensamma flaggan använder alla EU-länder också sin egen flagga. Innehåll Finland hör till Europeiska unionen...3 Europeiska unionens historia...4 Fyra rättigheter...5 Gemensam valuta...6 Förordning, direktiv, beslut...8 Europeiska unionens institutioner...9 Så här fattas besluten inom EU...14 Europeiska unionen förändras...15 Europeiska unionen och framtiden...16 Europavalet Det är viktigt att rösta i Europavalet...18 Informationskontoret hjälper medborgarna...19 Den här broschyren har publicerats i samarbete mellan Europaparlamentets informationskontor i Finland och LL-Center. Broschyren finns också på finska. Redaktörer: Pertti Rajala och Hannu Virtanen Översättning: Johanna von Rutenberg Layout: Nelli Norra-Kastemaa Bilder: Europaparlamentets och Europeiska unionens bildarkiv och Petri Kiuttu Tryck: Multiprint

3 Just nu hör 27 länder till Europeiska unionen (de gröna länderna på kartan). Turkiet, Kroatien och Makedonien förhandlar om att få bli medlemmar i EU (de klargula länderna på kartan). Finland hör till Europeiska unionen Europeiska unionen, alltså EU, består av 27 europeiska länder. EU:s medlemsländer är Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna (alltså Holland), Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Under de närmaste åren kommer EU att få ännu flera medlemsländer. Turkiet, Kroatien och Makedonien förhandlar om att få bli nya medlemmar i EU. 3

4 Europeiska unionen har utvidgats, alltså vuxit, småningom. I början var bara några länder med, nu är största delen av Europa med. Europeiska unionens historia Tanken på Europeiska unionen föddes efter andra världskriget. Målet var att förhindra krig i Europa. Man tänkte att samarbete mellan länderna skulle kunna förhindra nya krig. I början gällde samarbetet handeln men småningom har länderna börjat samarbeta om mycket annat också. År 1992 godkände de så kallade EG-länderna ett nytt avtal som ledde till att EG blev den Europeiska Unionen, EU. Det här avtalet kallas för EU:s grundfördrag. Det kallas också för Maastrichtfördraget. (Maastricht är den stad där avtalet godkändes). Efter det här nöjde sig de europeiska länderna inte längre med att samarbeta bara om ekonomiska frågor utan började samarbeta om många andra frågor också. Finland blev medlem i Europeiska unionen år

5 Fyra rättigheter Eftersom Finland hör till EU är alla finländska medborgare också EU-medborgare. Att vara EU-medborgare betyder att man får nya rättigheter och möjligheter men också nya skyldigheter. Att vara EU-medborgare betyder ändå inte att man slutar vara medborgare i sitt eget land. Till exempel en finländare fortsätter att vara också finsk medborgare. Som EU-medborgare har också varje finländare fyra specialrättigheter: 1. Du får röra dig fritt och vistas var som helst på områden som hör till något EU-land. Det är också lättare än förr att arbeta i ett annat EU-land. 2. Du har rätt att rösta och ställa upp som kandidat i kommunalval och i valet till Europaparlamentet i det EU- land du bor i. 3. Om du reser utanför EU och behöver hjälp kan du få hjälp på Finlands ambassad. Men om Finland inte har någon ambassad i landet har du rätt att be om hjälp på vilket annat EU-lands ambassad som helst. 4. Du har rätt att vädja till Europaparlamentet eller vända dig till Europeiska ombudsmannen till exempel om du har blivit fel behandlad av någon myndighet. Som EU-medborgare har du rätt att jobba i ett annat EU-land. På samma sätt kan medborgare i andra EU-länder också komma till Finland för att jobba. Du har också rätt att resa utan gränskontroll till nästan alla andra EU-länder och också till Norge, Island och Schweiz. Det här området kallas för Schengen-området. 5

6 Euron används i 16 EU-länder. Länderna brukar kallas euroområdet (det gröna området på kartan). Gemensam valuta Sexton av EU:s medlemsländer har börjat använda den gemensamma valutan, euron. De här länderna är Belgien, Cypern, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Malta, Nederländerna (alltså Holland), Portugal, Slovakien Slovenien, Spanien, Tyskland och Österrike. De här länderna brukar kallas euroområdet. Den gemensamma valutan betyder att du inte längre behöver växla pengar när du reser till något land som hör till euroområdet. Euron har också gjort handeln mellan de europeiska länderna lättare. Konkurrensen mellan företagen i olika länder har ökat efter att man började använda euron. Euron har också gjort det lättare att jämföra priserna på varor i olika länder. 6

7 Passet är bra att ha med Du är inte tvungen att ha ett pass när du reser mellan EU-länderna. Det räcker med ett identitetsbevis med fotografi. Det är ändå säkrast att ha passet med sig, även om man inte nödvändigtvis behöver det. Som EU-medborgare får finländarna röra sig fritt och vistas var som helst på områden som hör till något av EU:s medlemsländer. Bilden är från Strasbourg i Frankrike. 7

8 Förordning, direktiv och beslut Europeiska unionen har olika bestämmelser som styr medlemsländernas lagstiftning. Det finns fyra slag av bestämmelser: förordningar, direktiv, beslut och rekommendationer. En förordning är den starkaste bestämmelsen. Den gäller i alla medlemsländer och de enskilda länderna kan inte ändra på den. Ett direktiv är en anvisning om en lag som varje medlemsland måste stifta. Ett beslut kompletterar förordningarna och direktiven. Ofta rör besluten bara ett eller några medlemsländer. En rekommendation är den mildaste bestämmelsen. Den är medlemsländerna inte tvungna att följa. EU:s förordningar, direktiv och beslut är starkare än medlemsländernas egna beslut och lagar. Alla medlemsländer måste följa dem. EU:s direktiv inverkar på många sätt på européernas liv. Särskilt mycket har EU förändrat jordbrukarnas liv. EU betalar ut olika stöd åt jordbrukarna och därför övervakar EU också noga jordbrukens verksamhet. 8

9 Europeiska unionens institutioner Ministerrådet, Europaparlamentet och Europeiska kommissionen är Europeiska unionens viktigaste institutioner. Europeiska rådet är de toppmöten som medlemsländernas ledare regelbundet samlas till. På schemat kan du se vilka uppgifter institutionerna har. POLITISKA LINJEDRAGNINGAR Europeiska rådet Medlemsländernas statschefer eller regeringschefer och kommissionens ordförande FÖRESLÅR/ GENOMFÖR Kommissionen BESLUTAR/GER UTLÅTANDEN Europaparlamentet BESLUTAR Rådet Medlemsländernas ministrar President Tarja Halonen representerar ofta Finland på EU:s möten. ÖVERVAKAR EG-domstolen Europeiska rådet I Europeiska rådet samlas medlemsländernas ledare. Det är regerings- och statschefernas toppmöte. Europeiska rådet sammanträder minst två gånger om året. I Europeiska rådet behandlas unionens viktigaste politiska frågor. Medlemsländernas ledare gör upp riktlinjer för EU:s utveckling och tar viktiga initiativ. Europeiska rådet behandlar också aktuella internationella frågor som har att göra med den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. 9

10 Ministerrådet består av ministrar från de olika medlemsländerna. På bilden undertecknar Finlands Europaminister Astrid Thors ett avtal. Ministerrådet eller Europeiska unionens råd Europeiska unionens viktigaste beslutsorgan är ministerrådet. Ministerrådet kallas också Europeiska unionens råd. Rådet består av ministrar från de 27 medlemsländerna. Vilka ministrar som sitter med i rådet beror på vilket ärende som behandlas. När man till exempel behandlar utrikesfrågor så är det utrikesministrarna som deltar och när man behandlar jordbruksfrågor så är det jordbruksministrarna som deltar. Ministerrådet representerar medlemsländerna. Rådet ger förordningar, direktiv och beslut. Rådet har en lagstiftande makt som det delar med Europaparlamentet. Rådet beslutar tillsammans med Europaparlamentet om EU:s budget. Rådet godkänner internationella avtal som kommissionen först har förhandlat om. Medlemsländerna fungerar turvis som ordförande för rådet, sex månader i taget. 10

11 Europaparlamentet sammanträder på två olika ställen: I Bryssel i Belgien och i Strasbourg i Frankrike. Bilden är från plenisalen i Bryssel. Europaparlamentet Europaparlamentet representerar alla medborgare i Europeiska unionen. Invånarna i varje medlemsland väljer genom val sina egna ledamöter, alltså medlemmar, till parlamentet. Hur många platser varje medlemsland har i parlamentet beror på hur många invånare landet har. Det betyder att de stora länderna har flera ledamöter än de små länderna. Ledamöterna väljs för fem år i taget. Under valperioden mellan år 2009 och år 2014 kommer EU-parlamentet att ha 736 medlemmar. Det är ändå möjligt att antalet stiger till 754 medlemmar år Finland kommer att ha 13 ledamöter under hela valperioden Parlamentet sammanträder i två länder: I Belgien i huvudstaden Bryssel och i Frankrike i staden Strasbourg. Parlamentet stiftar EU:s lagar tillsammans med ministerrådet. Parlamentet godkänner också EU:s budget. Pengar för att förverkliga det man planerat i budgeten får EU främst via medlemsavgifter som medlemsländerna betalar. De stora medlemsländerna i EU betalar högre medlemsavgifter än de små medlemsländerna. Parlamentet godkänner utnämningen av kommissionens ordförande och har också rätt att upplösa kommissionen. Parlamentet övervakar unionens verksamhet och ledamöterna har rätt att ställa frågor till kommissionen och ministerrådet. 11

12 Europaparlamentets byggnad i Strasbourg. Besök i Europaparlamentet Varje år besöker ungefär personer Europaparlamentet. Man kan besöka parlamentet både i Strasbourg och i Bryssel. Besökarna får följa med parlamentets plenarsammanträden, alltså möten, och träffa parlamentets ledamöter. Guidade besök ordnas på alla EU:s officiella språk. Guiderna berättar om parlamentets verksamhet och uppgifter och svarar på besökarnas frågor. Europaparlamentet har en egen webbplats Adressen till Europaparlamentets webbplats är På sidorna finns information till exempel om aktuella frågor som parlamentet har behandlat. Via webbplatsen kan man följa med parlamentets diskussioner och omröstningar i direktsändning. På sidorna kan man också bekanta sig med parlamentets medlemmar och deras uppgifter eller lämna in en vädjan. Adressen till parlamentets nät-tv är: 12

13 Medlemmarna i kommissionen Nere i mitten ordförande José Manuel Barroso. Europeiska kommissionen Europeiska kommissionens medlemmar kallas för kommissionärer. De väljs för fem år i taget. Europeiska kommissionen har rätt att bestämma om mycket. Den måste driva hela unionens intressen och får inte ta emot order av medlemsländerna. Kommissionen gör lagförslag. Den verkställer också ministerrådets beslut. Kommissionen gör också upp ett förslag till EU:s budget. Kommissionen är ansvarig inför Europaparlamentet. Om kommissionen inte får parlamentets förtroende måste alla medlemmar i kommissionen avgå. Domstolen EU:s domstol ska se till att EU:s lagar och också medlemsländernas lagar stämmer överens med EU:s grundfördrag. Domstolen avgör också om medlemsländernas lagar stämmer överens med EU:s förordningar och direktiv. Europeiska ombudsmannen Europeiska ombudsmannen väljs för fem år, alltså lika länge som parlamentets valperiod varar. Medborgarna i EU:s medlemsländer kan klaga hos ombudsmannen om de tycker att de har blivit orättvist behandlade. Ombudsmannen undersöker klagomålen och kan kräva att orättvisor rättas till. Ombudsmannen är helt oberoende och obunden av något parti. 13

14 Så här fattas besluten inom EU Europaparlamentet håller årligen sex plenarsammanträden i Bryssel. Alla EU:s institutioner deltar på något sätt i beslutsfattandet. Så här fattas besluten inom EU: 1. Kommissionen gör ett förslag till ny lagstiftning. 2. Parlamentet och ministerrådet fattar oftast tillsammans ett beslut om förslaget. 3. Kommissionen övervakar att alla medlemsländer följer beslutet. 4. Domstolen löser tvister om det uppstår sådana. 14

15 Europeiska unionen förändras Det är många som tycker att det är svårt att förstå hur Europeiska unionen fungerar. Därför har EU haft som mål att göra beslutsfattandet enklare och effektivare och samtidigt föra unionen närmare den vanliga medborgaren. Medlemsländerna har gjort ett avtal om att förnya Europeiska unionen. Det här avtalet kallas för Lissabonfördraget. En förnyelse av verksamheten och ett nytt grundfördrag behövs eftersom Europeiska unionen har vuxit och fortsätter att växa. I det nya fördraget föreslår man att allt flera beslut ska fattas med majoritetsomröstning. Det betyder att det i många frågor skulle räcka att beslutet godkänns av hälften av medlemsländerna, om de samtidigt representerar minst 60 % av invånarna i EU-länderna. EU:s lagar skulle enligt det nya fördraget fortfarande godkännas av ministerrådet tillsammans med Europaparlamentet. Förnyelsen av Europeiska unionen kräver att alla medlemsländer godkänner Lissabonfördraget. Alla länder har inte ännu godkänt fördraget. I Irland ordnar man en andra omröstning om Lissabonfördraget hösten I Lissabonfördraget föreslår man att Europeiska rådet ska få en egen ordförande som väljs för 2,5 år. Då skulle ordförandeskapet inte längre cirkulera mellan medlemsländerna som det gör nu. Europeiska rådet, som består av medlemsländernas ledare, skulle enligt det nya grundfördraget bli en officiell EU-institution. Enligt fördraget skulle EU också få en egen president och utrikesminister. Nu kräver många av besluten i EU att alla medlemsländer godkänner dem. 15

16 Europeiska unionen och framtiden Det är svårt att förutspå hur framtiden ser ut i Europa. Men en del av de utmaningar som Europa och EU står inför känner vi redan till. EU måste vara med och lösa den ekonomiska krisen i världen. Klimatförändringen, den åldrande befolkningen, invandringen och säkerheten i världen är andra sådana frågor som man måste hitta lösningar på inom EU. EU kommer också ännu att växa, trots att de flesta länderna i Europa redan är medlemmar i EU. EU måste också hitta på nya sätt att nå invånarna i de europeiska länderna och att beakta deras förväntningar och behov. Världen förändras hela tiden. EU måste förändras med den och kunna svara på de utmaningar som förändringarna för med sig. En god framtid finns i ett gemensamt Europa. Det är en krävande uppgift att utveckla Europeiska unionen. De största länderna i Europa har ett särskilt stort ansvar i utvecklingen. På bilden talar Tysklands förbundskansler Angela Merkel. 16

17 Alla som är medborgare i Finland eller i något annat EU-land, och som har rösträtt i valet kan ställa upp som kandidater. Europavalet Europaparlamentet är den enda institutionen inom EU vars medlemmar medborgarna själva får välja genom val. Europavalet går till på samma sätt som andra val. Alla medlemsländer måste hålla valet under samma veckoslut i juni. I Finland är valdagen söndag Förhandsröstningen hålls i Finland och utomlands Hela Finland utgör en enda valkrets. Det betyder att alla kandidater i valet är kandidater i hela landet. Kandidaterna kan nomineras, alltså utses, av partier som hör till partiregistret eller av valmansföreningar som har grundats av röstberättigade medborgare. Varje parti eller valförbund får nominera högst 20 kandidater. Varje finländsk medborgare som har fyllt 18 år har rösträtt i valet. Också andra EU-länders medborgare som har fyllt 18 år får rösta i Finland om de har anmält sig till rösträttsregistret. Man kan rösta antingen i det land man är medborgare i eller det land man bor i. Det nya parlamentet börjar sitt arbete Den som är medlem i Europaparlamentet får inte samtidigt vara medlem i riksdagen i sitt eget land. En medlem i Europaparlamentet får inte heller vara medlem i sitt lands regering. Du hittar mera information om Europavalet på internet på adresserna och På vaalit.fi-sidorna får du också information om hur det går till när man röstar. Klicka på VAL så kommer du till de svenska sidorna. 17

18 Europavalet hålls söndagen den 7 juni. Du kan förhandsrösta mellan den 27 maj och den 2 juni. Det är viktigt att rösta i Europavalet Europaparlamentet har mycket makt. Parlamentet beslutar tillsammans med ministerrådet om nästan alla EU:s lagar. Parlamentet beslutar tillsammans med ministrarna också om EU:s budget. Utan samförstånd mellan parlamentet och ministerrådet kan man inte fatta några beslut inom EU. Genom Lissabonfördraget får parlamentet ännu mera makt. Parlamentet får mera makt både när det gäller lagstiftningen och utrikespolitiken i EU. De enskilda medlemmarna i Europaparlamentet har också mycket makt. Varje medlem i parlamentet hör till något utskott. Genom arbetet i utskottet blir medlemmen expert på det ämne som utskottet ansvarar för. I parlamentet ansvarar någon av medlemmarna för föredragningen av lagförslagen. Det är ett uppdrag som medlemmarna gärna vill ha. Uppdraget ges åt sådana medlemmar som är kunniga och bra på att samarbeta. I Europavalet utgör hela Finland en enda valkrets. Det betyder att alla väljare kan rösta på vilken kandidat som helst. Det finns ungefär 200 kandidater i hela landet. 18

19 Informationskontoret hjälper medborgarna På Europaparlamentets informationskontor i Finland kan du få material om Europeiska unionen och Europaparlamentet. Materialet är gratis. Informationskontoret ger råd åt grupper som vill åka på besök till parlamentet. Kontoret tar också emot grupper av besökare. Europaparlamentets informationskontor i Finland finns i Helsingfors. Kontaktuppgifterna till kontoret är: Europaparlamentet Informationskontoret i Finland Norra esplanaden Helsingfors tfn: (09) e-post: 19

20 Europaparlamentet representerar alla medborgare i Europeiska unionen. I den här broschyren kan du läsa om hur Europeiska unionen fungerar. Broschyren handlar också om EU:s framtid och om Europavalet sommaren Broschyren finns på internet på adressen och på Europaparlamentets sidor Du kan beställa mindre mängder av broschyren på LL-Center, telefon (09) , e-post:

EUROPAPARLAMENTET. Euroopan unioni ja Eurooppavaalit. Medborgarnas Europeiska union. Perustietoja Euroopan unionista ja Euroopan parlamentista

EUROPAPARLAMENTET. Euroopan unioni ja Eurooppavaalit. Medborgarnas Europeiska union. Perustietoja Euroopan unionista ja Euroopan parlamentista EUROPAPARLAMENTET Euroopan unioni ja Eurooppavaalit Medborgarnas Europeiska union Perustietoja Euroopan unionista ja Euroopan parlamentista 1 EU-parlamentin istunto käynnissä Brysselissä. Innehåll Europeiska

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

Så fungerar EU. EU-upplysningen. Snabb, begriplig och opartisk information om EU

Så fungerar EU. EU-upplysningen. Snabb, begriplig och opartisk information om EU ! eu-upplysningen EU-upplysningen Snabb, begriplig och opartisk information om EU Vad gör ministerrådet? Får EU bestämma om allt? Hur kommer ett direktiv till? Så fungerar EU FAKTABLAD FRÅN EU-UPPLYSNINGEN

Läs mer

Vad gör ministerrådet? Får EU bestämma om allt? hur kommer ett direktiv till? FakTaBlaD FRÅn EU- UPPlySnInGEn VID SVERIGES RIkSDaG april 2010

Vad gör ministerrådet? Får EU bestämma om allt? hur kommer ett direktiv till? FakTaBlaD FRÅn EU- UPPlySnInGEn VID SVERIGES RIkSDaG april 2010 Fakta snabb, begriplig och opartisk information om EU Vad gör ministerrådet? Får EU bestämma om allt? hur kommer ett direktiv till? Så fungerar EU FakTaBlaD FRÅn EU- UPPlySnInGEn VID SVERIGES RIkSDaG april

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU Studiematerial från riksdagen Det här är EU Teds tröja en fråga för EU EU påverkar dig EU beslutar om mycket som påverkar dig och dina kompisars vardag. Du behöver bara vända på din väckarklocka eller

Läs mer

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU Studiematerial från riksdagen Det här är EU Teds tröja en fråga för EU EU påverkar dig EU beslutar om mycket som påverkar vardagen för dig och dina kompisar. Du behöver bara vända på din väckarklocka eller

Läs mer

Europeiska unionen och Europavalet 2014

Europeiska unionen och Europavalet 2014 Europeiska unionen och Europavalet 2014 1 Flaggor från olika EU-länder. Innehåll Europeiska unionen, alltså EU 3 Vad betyder medlemskapet i EU fo r Finland? 4 Vad betyder medlemskapet i EU fo r finla ndarna?

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/vad-eu-gor/schengen-och-fri-rorlighet-for-personer/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/vad-eu-gor/schengen-och-fri-rorlighet-for-personer/ EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 27 medlemsländer. Den 1 juli 2013 blir Kroatien EU:s 28:e

Läs mer

Europa i ett nötskal

Europa i ett nötskal Europa i ett nötskal Vad är Europeiska unionen? Den är europeisk Den är en union = unionen ligger i Europa. = den förenar länder och människor. Kom så tar vi en närmare titt. Vad har alla européer gemensamt?

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

HUR KAN DU PÅVERKA I EU?

HUR KAN DU PÅVERKA I EU? HUR KAN DU PÅVERKA I EU? Det här är en broschyr som förklarar arbetet i EU. Den handlar om vem som fattar beslut inom EU, och hur det går till. Du får en kort beskrivning av EU-kommissionen, Europaparlamentet

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater EPP-ED. Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa ALDE/ADLE

Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater EPP-ED. Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa ALDE/ADLE Nya ledamöter och formering av politiska grupper I valet 2009 kommer antalet ledamöter att minska från dagens 785 till 736. Det innebär att Sverige får 18 ledamöter i stället för 19. Om Lissabonfördraget

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS Generaldirektoratet för kommunikation Enheten för uppföljning av den allmänna opinionen Bryssel den 21 augusti 2013 Europaparlamentets eurobarometer (EB79.5) ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

EU-Valet 2009. Hur går valet till?

EU-Valet 2009. Hur går valet till? EU-Valet 2009 Hur mycket vet du egentligen om Europaparlamentet och om röstningen som sker den 7 juni? Vad är en talesman, och vad gör ledamöterna för någonting? Vad innebär att Sverige skall bli ordförande

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför införs en

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

Medfinansieras av Europeiska kommissionen

Medfinansieras av Europeiska kommissionen Medfinansieras av Europeiska kommissionen Varför en Europeisk Union? Visioner och tankar om ett enat Europa fanns redan på 1800talet men först efter de två världskrigen startade ett sådant Europeiskt samarbete.

Läs mer

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands Lättläst Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna EUROPA PÅ KARTAN Till läraren Europa på kartan riktar sig mot det centrala innehållet Geografins metoder, begrepp och arbetssätt i ämnet geografi i Lgr11. Framförallt passar materialet för åk 4-6 då Europas

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

uppdaterings - guide för

uppdaterings - guide för uppdaterings - guide för Media Nav navigationssystemet i din Renault Uppdatera GRATIS! * www.renault.naviextras.com *Inom 90 dagar efter leverans av din bil. Välkommen in i media navs värld! Du har precis

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR LeS; 2010-12-21; 14:03 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR... 1 4.1 Patienter som är utlandssvenskar... 1 4.2 Utlandssvenskar från EU/EES/Schweiz... 1 4.2.1 EU/EES-området

Läs mer

EU och europeisk rätt hur gör jag att få min sak prövad?

EU och europeisk rätt hur gör jag att få min sak prövad? EU och europeisk rätt hur gör jag att få min sak prövad? Efter Finlands anslutning till Europeiska unionen har medborgarnas, sammanslutningarnas och företagens möjligheter att få sin sak prövad utvidgats.

Läs mer

Vanliga frågor om valet till Europaparlamentet, dess ledamöter och lagstiftning

Vanliga frågor om valet till Europaparlamentet, dess ledamöter och lagstiftning Vanliga frågor om valet till Europaparlamentet, dess ledamöter och lagstiftning När hålls valet till Europaparlamentet? I Sverige hålls valet den 25 maj 2014. De övriga 27 medlemsländerna röstar alla inom

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 4 Ersättning

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.1.2010 KOM(2009)713 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA RESA INOM NORDEN OCH EUROPA - Pass eller id-kort? Här får du svaren! Inom Sverige kräver vi ingen legitimation. (Men inom Sverige ses körkort, pass eller nationellt id-kort som godkänd legitimation) Medborgare

Läs mer

SEAT Service Mobility

SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility Var som helst. När som helst. SEAT SERVICE enjoyneering var som helst, när som helst. SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig servicehjälp

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

Infrastrukturskulden hur finansierar vi den?

Infrastrukturskulden hur finansierar vi den? JANUARI 2015 Infrastrukturskulden hur finansierar vi den? LARS-JOHAN BLOM SVERIGES BYGGINDUSTRIER Infrastrukturskulden Sverige har en infrastrukturskuld på 300 Mdr kr. Hälften eller 150 Mdr kr är relaterat

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

Regelverk för registrering av utländska patienter

Regelverk för registrering av utländska patienter Versionsdatum: 2013-10-18 Regelverk för registrering av utländska patienter Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum 751 85 Uppsala tfn vx 018-611

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen Kort, aktuellt och lätt om EU Medfinansieras av EU-kommissionen Europa Direkt Smedjebacken Dalarna / norra Västmanland mars, 2015 Europa Direkt I Sverige finns 19 Europa Direktkontor spridda över hela

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

Finanspolitisk och ekonomisk samordning i EU. Lars Calmfors Finansutskottet 9/3-2011

Finanspolitisk och ekonomisk samordning i EU. Lars Calmfors Finansutskottet 9/3-2011 Finanspolitisk och ekonomisk samordning i EU Lars Calmfors Finansutskottet 9/3-2011 Varför samordning på EU-nivå? 1. Externaliteter i förhållande till andra länder - kapitalförluster för långivare - behov

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Försäkringskassan informerar. Pension utomlands

Försäkringskassan informerar. Pension utomlands GÄLLER FRÅN Försäkringskassan informerar Pension utomlands 01.10.01 Här får du en översiktlig beskrivning av de regler som gäller för pension från Sverige när du är bosatt utomlands. Du får också en kortfattad

Läs mer

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Vad kan du köpa för tio euro? Kanske två cd-singlar, eller varför inte din favorittidning i en månad? Har du någonsin tänkt på varför det är så? Hur

Läs mer

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Europeiska unionens ungdomsprogr Youth in Action, gemensam verksamhet för ungdomar Vill du resa och träffa andra ungdomar i ett annat

Läs mer

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan?

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? SV Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? A Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 21/VIII/2007 K(2007) 3926 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 21/VIII/2007 om genomförande av rådets beslut 2007/435/EG med avseende på antagandet av strategiska

Läs mer

GMP Regelverk inom radioaktiva läkemedel

GMP Regelverk inom radioaktiva läkemedel GMP Regelverk inom radioaktiva läkemedel Maria Ingevaldsson Läkemedelsinspektör Utbildningsdag vårmöte 2013 Innehåll GMP PIC/S och EU Svensk lagstiftning LVFS 1999:4 Läkemedelsverkets föreskrifter och

Läs mer

Information om in- och utförsel av hästdjur 1

Information om in- och utförsel av hästdjur 1 Enheten för häst, fjäderfä och vilt Information om in- och utförsel av hästdjur 1 Nedan hittar du all information som behövs när du vill importera en häst från ett annat EU- land eller från land utanför

Läs mer

Anna Kinberg Batra. Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna

Anna Kinberg Batra. Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna Anna Kinberg Batra Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna Viktigast för ett ökat sparande - Stabila offentliga finanser - Stabilt finansiellt system - Fler i arbete - Mer pengar

Läs mer

Budgetöverskott i Sverige. Lars Calmfors Linköping City Airport 24/5-2011

Budgetöverskott i Sverige. Lars Calmfors Linköping City Airport 24/5-2011 Budgetöverskott i Sverige men budgetkris i vår omvärld Lars Calmfors Linköping City Airport 24/5-2011 Finansiellt sparande, procent av BNP 2009 2010 2011 Belgien -6,0-4,2-3,9 Frankrike -7,5-7,0-5,8 Grekland

Läs mer

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt 15.02.2006-15.03.2006 589 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 141 23,9% G - Partihandel

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

europeiskt medborgarinitiativ

europeiskt medborgarinitiativ Ny rättighet för eu-medborgare Du kan bestämma dagordningen! Vägledning om europeiskt medborgarinitiativ Europeiska kommissionen Generalsekretariatet 1049 Bryssel BELGIEN Manuskriptet färdigställdes i

Läs mer

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Freight Sweden Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Bosse Jarestig / Roland Lundqvist EU-länder 27 st Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland Frankrike Grekland Irland Italien Lettland

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner INSYN I EU POLITIKEN Så fungerar Europeiska unionen Guide till EU:s institutioner Europeiska unionen INSYN I EU POLITIKEN Den här broschyren ingår i serien Insyn i EU politiken, som beskriver vad EU gör

Läs mer

En kort guide om euron

En kort guide om euron En kort guide om euron Ekonomi och finans Om euron Euron såg dagens ljus 1999, men användes först bara på lönebesked, räkningar och fakturor. Den 1 januari 2002 började eurosedlar och euromynt för första

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Visste du att du kan söka pension för arbete utomlands, till och med för arbete på 1960-talet?

Visste du att du kan söka pension för arbete utomlands, till och med för arbete på 1960-talet? Så här söker du pension från utlandet Visste du att du kan söka pension för arbete utomlands, till och med för arbete på 1960-talet? Pensionsskyddscentralen (PSC) hjälper dig med ansökan. Pensionsskyddscentralen

Läs mer

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik CMI/Digital Vision Europeiska kommissionen 1 Var kan jag söka arbete? Den fria rörligheten

Läs mer

Sverige i EU. Svenska representanter i EU

Sverige i EU. Svenska representanter i EU ! EU-upplysningen Snabb, begriplig och opartisk information om EU Vad innebär det att Sverige är med i EU? Hur arbetar regeringen och riksdagen med EUfrågor? Varför har inte Sverige euro? Sverige i EU

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Aktuella risker och utmaningar varuhandel

Aktuella risker och utmaningar varuhandel Aktuella risker och utmaningar varuhandel På vad ska moms redovisas? Huvudregel Omsättning inom landet av skattepliktiga varor och tjänster av en beskattningsbar person Definitioner materiella ting, bland

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 5 mars 2015 Riksbankschef Stefan Ingves Sverige - en liten öppen ekonomi Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och okonventionella åtgärder Centralbanker

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C - Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen

Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C - Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C - Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen EB71.3 - EU-VALET 2009 24.7.2009 Eftervalsundersökning Första

Läs mer

Europa. Kunskapsmagasinet för unga. Europeiska unionen

Europa. Kunskapsmagasinet för unga. Europeiska unionen Europa. Kunskapsmagasinet för unga Europeiska unionen Detta kunskapsmagasin tillsammans med en lärarhandledning finns på internet: http://europa.eu/teachers-corner/index_sv.htm bookshop.europa.eu Europeiska

Läs mer

Riksdagsval. Förhandsröstning 8 14.4.2015 Valdag söndagen den 19 april 2015. En lättläst broschyr

Riksdagsval. Förhandsröstning 8 14.4.2015 Valdag söndagen den 19 april 2015. En lättläst broschyr 2015 Förhandsröstning 8 14.4.2015 Valdag söndagen den 19 april 2015 En lättläst broschyr Riksdagens uppgifter Vi har riksdagsval vart fjärde år. är det folket som har makten i Finland. Enligt Finlands

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om implicita förpliktelser som kan påverka de offentliga budgetarna

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om implicita förpliktelser som kan påverka de offentliga budgetarna EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.6.2015 COM(2015) 314 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om implicita förpliktelser som kan påverka de offentliga budgetarna SV SV RAPPORT

Läs mer

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle EMPOWERING YOUR BUSINESS Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle www.toyota-forklifts.se HYRESLÖSNINGAR Rätt truck för rätt tillfälle Olika situationer kräver olika lösningar. Vilken truck passar

Läs mer

Hälsostatusen har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande kvarstår stora skillnader

Hälsostatusen har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande kvarstår stora skillnader Sammanfattning De senaste årtiondena har befolkningens hälsa i de europeiska länderna förbättrats avsevärt. Sedan 1980 har den förväntade livslängden vid födseln ökat med sex år samtidigt som den förtida

Läs mer

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan?

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? SE Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? A Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? B Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013 1 Du har fått

Läs mer

Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången. Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015

Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången. Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015 Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015 Sverige - en liten öppen ekonomi i en osäker omvärld Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och

Läs mer

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry Vad behöver jag för att starta MO-Call? Innan man kan ringa ett samtal, behöver man det nedanstående: Ett registrerat MO-Call konto. MO-Call kredit på ditt konto. MO-Call programvaran på din mobiltelefon.

Läs mer