Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU"

Transkript

1 Studiematerial från riksdagen Det här är EU Teds tröja en fråga för EU

2 EU påverkar dig EU beslutar om mycket som påverkar vardagen för dig och dina kompisar. Du behöver bara vända på din väckarklocka eller sänglampa. Där hittar du en CE-märkning. Det är EU:s stämpel på att produkten är säker. I badrumsskåpet är tandkrämstuben märkt med EU:s krämburkssymbol, som visar hållbarheten. Och när du tar på dig skorna hittar du kanske en EU-etikett som visar materialen i skons olika delar. Det här var några exempel på hur EU finns i vardagen. EU handlar mycket om att det ska vara enkelt att sälja och köpa varor mellan EU-länderna. Därför finns till exempel CE-märkningen på väckarklockan. Många EU-länder har också infört euron, den gemensamma valutan. Rörlighet över gränserna är alltså något som EU arbetar med. Du ska kunna studera, bo och arbeta i alla EU-länder. I dag är 27 länder medlemmar i EU och de samarbetar i frågor som berör dem alla. Ett av dessa områden är miljön, däribland kemikalier. I den här broschyren kan du läsa om hur det gick till när Sverige och de andra medlemsländerna i EU bestämde sig för att få mer kontroll över vilka kemikalier som finns i våra kläder. Följ Ted och Amy i deras diskussion. Beslutet berör även dig när du gör som Ted, alltså köper en ny tröja. Den europeiska unionen (EU) är en organisation med 27 medlemsländer. Sverige är medlem och beslutar tillsammans med de andra länderna om nya lagar som ska gälla inom hela EU alltså även i Sverige. För att vara med måste Sverige och alla andra länder betala en medlemsavgift. Det mesta av avgiften delar EU sedan ut som stöd till olika regioner i medlemsländerna och till jordbruk. Kör du EU-moped? Som namnet säger är den godkänd av EU. 2 Det här är EU

3 FOTO: LUBBE GARELL Två kompisar träffas i köpcentrumet. Amy har färska kunskaper om EU som hon gärna delar med sig av till Ted. Mötet mellan Amy, Ted och EU Ted och Amy är två kompisar som stämt träff med varandra i ett köpcentrum. Ted upptäcker att Amy bär på en påse full med broschyrer. Vad har du i påsen? Det är info om EU. Jag har varit på biblioteket och fått en massa broschyrer som handlar om EU. Ska vi äta glass på fiket där borta? Amy och Ted slår sig ned vid ett bord. Amy upptäcker att Ted har köpt en tröja som han gärna visar upp. Såg du programmet på tv i går om hur EU påverkar våra kläder? Nej, faktiskt inte. Vad sa dom där? EU har bestämt att det ska bli mer koll på kemikalier i till exempel kläder. Finns det kemikalier i kläder? Hur trodde du att kläder blir färgade, får tryck och blir skrynkelfria? Det finns hur många kemikalier som helst. EU har bestämt att det ska bli mer kontroll på alla kemikalier. Därför har EU beslutat om en kemikalielag som heter Reach. Så du menar att det finns en massa gifter i min tröja?! Det här får du berätta mer om. Kemikalier: Kemikalier är ämnen som tillverkas i ett laboratorium eller i en industri. I Sverige används kemikalier i väldigt många produkter i vår vardag. De flesta är ofarliga, men vissa är inte bra för människan och miljön. Vad är Reach? EU har antagit en kemikalielag som handlar om hur man ska kunna begränsa kemikalier som är farliga för människor, djur och miljö. Lagen heter Reach och bokstäverna står för: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. På svenska betyder det att kemikalier ska registreras, utvärderas, godkännas och begränsas. I vissa kläder finns det kemikalier som inte är bra för oss. Tanken med Reach är att begränsa de farliga kemikalierna i våra kläder och skor. Det här är EU 3

4 Du fattar inte hur mycket kemikalier som finns överallt, och det kommer bara fler och fler. Det var därför EU ville att det skulle bli mer kontroll på kemikalier. Hur bestämde EU det här egentligen? Det tar lång tid att fatta beslut om en sådan här stor lag som Reach. På 90-talet drog debatten om en ny kemikalielagstiftning i gång. Det fanns inte så mycket koll på gamla farliga kemikalier, och det kom hela tiden nya ämnen. Under 2001 tog kommissionen fram de första idéerna om Reach. Alla medlemsländer diskuterade fördelarna och nackdelarna med en gemensam kemikalielag. Samtidigt började företag och organisationer att försöka påverka politikerna i EU som skulle fatta beslutet. Ministerrådet och Europaparlamentet sa ja till lagen om Reach Okej! Vad du kan. Du borde bli minister eller nåt. Kanske det. Tänk på att det fortfarande används riktigt farliga kemikalier. Dem ville man också ha bort med den nya lagen förstås. Reach trädde i kraft den 1 juni 2007 och gäller i alla 27 EU-länder. Lagen införs stegvis, och först 2018 kommer den att vara helt genomförd. Det här med EU kanske inte är så tråkigt i alla fall Kommissionens uppgifter är att ta fram förslag till nya lagar och att genomföra lagarna tillsammans med medlemsländerna. Varje land har en kommissionär som arbetar för EU som helhet, inte bara för sitt land. Sveriges kommissionär heter Cecilia Malmström. Ministerrådets uppgift är att stifta lagar. Rådet består av en minister från varje medlemsland. Europaparlamentet är valt av EU:s invånare. I de flesta frågor är parlamentet med och fattar beslut tillsammans med ministerrådet. I vissa frågor ger parlamentet bara råd till ministerrådet. Europaparlamentet kontrollerar kommissionen och hur den sköter sitt arbete. FOTO: LUBBE GARELL Tror du att den här tröjan innehåller några farliga kemikalier? Jag vet inte, men EU har bestämt att det ska bli mer kontroll av farliga kemikalier i våra kläder. 4 Det här är EU

5 Så styrs EU Kommissionen är lite av EU:s regering. Kommissionens viktigaste uppgift är att föreslå nya lagar och sedan genomföra dem. Kommissionen består av 27 kommissionärer, en från varje medlemsland. Sveriges kommissionär heter Cecilia Malmström. Många tjänstemän jobbar i kommissionen med att förbereda förslagen till nya lagar. Det var kommissionen som tog fram förslaget om en ny kemikalielag 2001 Reach. Ministerrådets uppgift är att fatta beslut om nya lagar, oftast tillsammans med Europaparlamentet. Ministerrådet består av en minister från varje land. Den minister som i sitt hemland är ansvarig för en viss fråga, till exempel Reach, åker till Bryssel och träffar sina ministerkolleger som har ansvar för samma fråga i sitt land. På ministerrådets möten ska varje minister berätta om sitt lands syn på ärendena som diskuteras. Europaparlamentet är den enda institutionen i EU som väljs direkt av folket. Det senaste valet var Då valdes 736 ledamöter, 18 av dem är från Sverige. Antalet ledamöter ska bli fler, totalt 754, varav 20 ska komma från Sverige. Att vi har så få platser beror på att Sverige har få invånare. Länder med större folkmängd får fler platser i Europaparlamentet. I de flesta frågor är ledamöterna i parlamentet med och beslutar om lagar tillsammans med ministerrådet. Sverige och EU Länder som är med i EU måste följa besluten i unionen. När EU:s ministerråd beslutar så är det regeringen som företräder Sverige. Innan en svensk minister åker till ett möte i ministerrådet måste hon eller han stämma av regeringens politik med riksdagen. Det är viktigt att riksdagen kan vara med och påverka Sveriges politik i EU. Ett beslut i EU kan innebära att Sverige måste ändra på någon av sina lagar. BILD: HANS DOVERHOLM Sveriges EUkommissionär Cecilia Malmström ansvarar bl. a. för asylfrågor och polissamarbete. Länder som har många medborgare får fler platser i Europaparlamentet. Det här är EU 5

6 Så blev EU-lagen Reach till I slutet av 1990-talet uppmärksammade EU-länderna brister i de gemensamma kemikalielagarna. Marknaden för kemikalier hade vuxit, och riskerna för hälso- och miljöproblem oroade alltfler. Medlemsländerna gav kommissionen i uppdrag att ta fram förslag till en ny lag. Det slutliga förslaget presenterades hösten Tre år senare godkände ministerrådet och Europaparlamentet lagen, Reach. Här ser du lite förenklat hur det gick till och hur det påverkar Ted och hans tröja, när lagen börjat gälla. EU-kommissionen lägger fram förslag om en ny lag Europaparlamentet och ministerrådet diskuterar och ger förslag på ändringar Sveriges riksdag och regering bestämmer sig för vad de tycker om förslaget Det tog flera år innan EU kunde enas om Reach. Både Europaparlamentet och ministerrådet diskuterade frågan under många möten och föreslog massor av ändringar i lagförslaget. Samtidigt försökte hela tiden företag, miljöorganisationer och andra påverka politikerna för att få till en lag som passade just deras uppfattning, precis som det oftast är när stora politiska beslut ska fattas. När lagen nu beslutats måste EU-kommissionen med hjälp av olika myndigheter i EU:s medlemsländer se till att lagen följs.

7 FOTO: EU-PARLAMENTET I EU är det ministerrådet och parlamentet som fattar beslut om regler som gäller för alla i unionen. Här röstar politikerna i Europaparlamentet. Beslut tas av Europaparlamentet och ministerrådet Företagen måste följa den nya lagen och ha koll på vilka nya kemikalier deras produkter innehåller Tänk att EU påverkar min tröja! Det hade jag ingen aning om förut. Konsument Ted ska få möjlighet att ta reda på om hans nya tröja innehåller särskilt farliga kemikalier Det här är EU 7

8 Så påverkar Reach tröjan Med Reach kommer vi att få mer kunskap om de kemikalier som finns runtomkring oss. Ett företag som tillverkar eller importerar en kemikalie måste ta reda på hur den påverkar människor, djur och miljö. Kemikalien ska i allmänhet registreras, och sedan ska informationen gå ut till alla företag som köper kemikalien för att till exempel göra tröjor. Reglerna gäller för varor som är gjorda i alla länder, inte bara i ett EUland. Företag som importerar varor till EU måste därför fråga sina leverantörer om innehållet i exempelvis kläderna. Vet du hur stor EU:s budget är? EU:s budget är på ca miljarder svenska kronor. Sveriges egen statsbudget uppgår till ca 830 miljarder. Om några år kommer Ted och vi andra att ha större möjligheter att få veta om kläderna i affärerna innehåller några särskilt farliga kemikalier. Företagen måste veta hur deras kemikalier påverkar människorna, djuren och naturen. Det har EU bestämt. 8 Det här är EU

9 Fler och fler medlemmar Visste du att EU startade som ett fredsprojekt? Efter andra världskrigets slut 1945 började flera länder i Västeuropa att diskutera hur man skulle kunna undvika krig i framtiden. Tanken var att länderna genom att handla kol och stål av varandra inte skulle starta krig mot varandra. Till en början bestod EU av sex medlemsländer. EU hette först Kol- och stålunionen och bildades 1952, några år efter andra världskrigets slut. Kol- och stålunionen växte till en gemensam marknad med öppna gränser för varor, tjänster, personer och kapital. Länderna som var med tyckte att handelssamarbetet funge rade bra så det utvecklades. Det fick namnet Europeiska gemenskaperna, EG. Fler länder ville vara med, och på 1970-, 80- och 90-talen kom alltfler europeiska länder med i samarbetet. Sverige hade en folkomröstning där riksdagen frågade folket om det ville vara med i EU. En majoritet sade ja, och 1995 blev vi medlemmar. Då hade EG blivit EU och man hade börjat samarbeta om fler saker, till exempel asyl- och invandringspolitik, brottsbekämpning och utrikespolitik. År 2004 gick tio länder med i EU, och 2007 kom Rumänien och Bulgarien in i unionen. Fler länder förhandlar om medlemsskap, till exempel Turkiet och Kroatien. EU startade som ett fredsprojekt efter andra världskrigets slut. Vet du hur många människor som bor i EU? I EU bor ungefär 500 miljoner människor. Tyskland är EU:s största land med 82 miljoner invånare och Malta är EU:s minsta land med invånare. EU EU EU EU EU EU EU Inom EU får poliserna i olika länder samarbeta med varandra för att få fast brottslingar. Det kan handla om att bekämpa människohandel och narkotikasmuggling. Det här är EU 9

10 EU:s medlemsländer Storbritannien Folkmängd: 62 miljoner Huvudstad: London Medlem: 1973 Valuta: Pund Danmark Folkmängd: 5,5 miljoner Huvudstad: Köpenhamn Medlem: 1973 Valuta: Krona Irland Folkmängd: 4,5 miljoner Huvudstad: Dublin Medlem: 1973 Tyskland Folkmängd: 82 miljoner Huvudstad: Berlin Medlem: 1952 Vet du varför EU:s flagga ser ut som den gör? Det är tolv stjärnor på flaggan eftersom siffran tolv enligt traditionen är en symbol för fulländning, helhet och enhet. Flaggan kommer alltså att se likadan ut oavsett hur många medlemsländer EU har. Danmark Irland Storbritannien Nederländerna Belgien Belgien Folkmängd: 11 miljoner Huvudstad: Bryssel Medlem: 1952 Tyskland Luxemburg Nederländerna Folkmängd: 17 miljoner Huvudstad: Amsterdam Medlem: 1952 Frankrike Italien Luxemburg Folkmängd: 0,5 miljoner Huvudstad: Luxemburg Medlem: 1952 Österrike Folkmängd: 8,4 miljoner Huvudstad: Wien Medlem: 1995 Frankrike Folkmängd: 65 miljoner Huvudstad: Paris Medlem: 1952 Italien Folkmängd: 60 miljoner Huvudstad: Rom Medlem: 1952 Portugal Folkmängd: 11 miljoner Huvudstad: Lissabon Medlem: 1986 Spanien Folkmängd: 46 miljoner Huvudstad: Madrid Medlem: Det här är EU Portugal Spanien Malta Folkmängd: 0,4 miljoner Huvudstad: Valletta Grekland Folkmängd: 11 miljoner Huvudstad: Aten Medlem: 1981

11 Sverige Finland Estland Sverige Folkmängd: 9,3 miljoner Huvudstad: Stockholm Medlem: 1995 Valuta: Krona Finland Folkmängd: 5,4 miljoner Huvudstad: Helsingfors Medlem: 1995 Lettland Litauen Polen Folkmängd: 38 miljoner Huvudstad: Warszawa Valuta: Zloty Estland Folkmängd: 1,3 miljoner Huvudstad: Tallinn Valuta: Kroon (Euro införs 2011) Polen Tjeckien Österrike Slovakien Ungern Tjeckien Folkmängd: 11 miljoner Huvudstad: Prag Valuta: Koruna Lettland Folkmängd: 2,3 miljoner Huvudstad: Riga Valuta: Lats Slovenien Rumänien Bulgarien Slovakien Folkmängd: 5,4 miljoner Huvudstad: Bratislava Litauen Folkmängd: 3,3 miljoner Huvudstad: Vilnius Valuta: Litas Grekland Malta Cypern Ungern Folkmängd: 10 miljoner Huvudstad: Budapest Valuta: Forint Bulgarien Folkmängd: 7,6 miljoner Huvudstad: Sofia Medlem: 2007 Valuta: Lev Cypern Folkmängd: 0,8 miljoner Huvudstad: Nicosia (grekcypriotiska delen) Slovenien Folkmängd: 2,0 miljoner Huvudstad: Ljubljana Rumänien Folkmängd: 22 miljoner Huvudstad: Bukarest Medlem: 2007 Valuta: Leu Det här är EU 11

12 Vill du veta mer? Det är bra att känna till hur du kan påverka EU eftersom många frågor påverkar dig och ditt liv. Du kan göra som Amy och Ted: skaffa information. Kunskap är ju som bekant makt. Information om EU Ett bra tips är att kontakta EU-upplysningen vid Sveriges riksdag som ger opartisk information om EU, det svenska medlemskapet och EU-arbetet i riksdagen. På EU-upplysningens webbplats kan du till exempel läsa mer om hur EU fattar beslut och om EU:s regler för kemikalier. Telefon måndag till fredag 9 13 eller e-post är adressen till riksdagens webbplats. Där hittar du alla riksdagsbeslut och dokument som ligger till grund för besluten. På webben kan du lära dig mer om riksdagens uppgifter och arbete. Missa inte den virtuella rundvandringen i Riksdagshuset. Om du har frågor om riksdagen kan du kontakta Riksdagsinformation. Telefon måndag till fredag 9 12 och (fredagar till kl. 16) eller e-post Elever och lärare är en avdelning på riksdagens webbplats som speciellt vänder sig till elever och lärare. Påverka EU Om du vill påverka EU-politiken kan du vända dig direkt till någon av Sveriges Europaparlamentariker, någon av riksdagens ledamöter eller regeringen. Det går också bra att kontakta EU-kommissionen i Sverige. Kontakta en ledamot i riksdagen: På riksdagens webbplats finns adresser till de 349 ledamöterna. Välj ingången Ledamöter & partier. Kontakta en minister eller ett departement: På regeringens webbplats finns kontaktuppgifter. Välj ingången Kontakt och besök. Kontakta en Europaparlamentariker: Europaparlamentets informationskontor i Stockholm har en webbplats där du hittar kontaktuppgifter till de svenska Europaparlamentarikerna. Kontakta EU-kommissionen: EU-kommissionens representation i Sverige har en egen webbplats där du hittar kontaktuppgifter. ILLUSTRATIONER: PONTUS BJÖRLIN

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU Studiematerial från riksdagen Det här är EU Teds tröja en fråga för EU EU påverkar dig EU beslutar om mycket som påverkar dig och dina kompisars vardag. Du behöver bara vända på din väckarklocka eller

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Vad kan du köpa för tio euro? Kanske två cd-singlar, eller varför inte din favorittidning i en månad? Har du någonsin tänkt på varför det är så? Hur

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna EUROPA PÅ KARTAN Till läraren Europa på kartan riktar sig mot det centrala innehållet Geografins metoder, begrepp och arbetssätt i ämnet geografi i Lgr11. Framförallt passar materialet för åk 4-6 då Europas

Läs mer

Så fungerar EU. EU-upplysningen. Snabb, begriplig och opartisk information om EU

Så fungerar EU. EU-upplysningen. Snabb, begriplig och opartisk information om EU ! eu-upplysningen EU-upplysningen Snabb, begriplig och opartisk information om EU Vad gör ministerrådet? Får EU bestämma om allt? Hur kommer ett direktiv till? Så fungerar EU FAKTABLAD FRÅN EU-UPPLYSNINGEN

Läs mer

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen har en egen flagga som började användas år 1986. Den är blå med en ring av tolv guldfärgade stjärnor

Läs mer

Vad gör ministerrådet? Får EU bestämma om allt? hur kommer ett direktiv till? FakTaBlaD FRÅn EU- UPPlySnInGEn VID SVERIGES RIkSDaG april 2010

Vad gör ministerrådet? Får EU bestämma om allt? hur kommer ett direktiv till? FakTaBlaD FRÅn EU- UPPlySnInGEn VID SVERIGES RIkSDaG april 2010 Fakta snabb, begriplig och opartisk information om EU Vad gör ministerrådet? Får EU bestämma om allt? hur kommer ett direktiv till? Så fungerar EU FakTaBlaD FRÅn EU- UPPlySnInGEn VID SVERIGES RIkSDaG april

Läs mer

Europa i ett nötskal

Europa i ett nötskal Europa i ett nötskal Vad är Europeiska unionen? Den är europeisk Den är en union = unionen ligger i Europa. = den förenar länder och människor. Kom så tar vi en närmare titt. Vad har alla européer gemensamt?

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/vad-eu-gor/schengen-och-fri-rorlighet-for-personer/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/vad-eu-gor/schengen-och-fri-rorlighet-for-personer/ EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 27 medlemsländer. Den 1 juli 2013 blir Kroatien EU:s 28:e

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

HUR KAN DU PÅVERKA I EU?

HUR KAN DU PÅVERKA I EU? HUR KAN DU PÅVERKA I EU? Det här är en broschyr som förklarar arbetet i EU. Den handlar om vem som fattar beslut inom EU, och hur det går till. Du får en kort beskrivning av EU-kommissionen, Europaparlamentet

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS Generaldirektoratet för kommunikation Enheten för uppföljning av den allmänna opinionen Bryssel den 21 augusti 2013 Europaparlamentets eurobarometer (EB79.5) ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför införs en

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Medfinansieras av Europeiska kommissionen

Medfinansieras av Europeiska kommissionen Medfinansieras av Europeiska kommissionen Varför en Europeisk Union? Visioner och tankar om ett enat Europa fanns redan på 1800talet men först efter de två världskrigen startade ett sådant Europeiskt samarbete.

Läs mer

EU-Valet 2009. Hur går valet till?

EU-Valet 2009. Hur går valet till? EU-Valet 2009 Hur mycket vet du egentligen om Europaparlamentet och om röstningen som sker den 7 juni? Vad är en talesman, och vad gör ledamöterna för någonting? Vad innebär att Sverige skall bli ordförande

Läs mer

Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater EPP-ED. Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa ALDE/ADLE

Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater EPP-ED. Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa ALDE/ADLE Nya ledamöter och formering av politiska grupper I valet 2009 kommer antalet ledamöter att minska från dagens 785 till 736. Det innebär att Sverige får 18 ledamöter i stället för 19. Om Lissabonfördraget

Läs mer

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen Kort, aktuellt och lätt om EU Medfinansieras av EU-kommissionen Europa Direkt Smedjebacken Dalarna / norra Västmanland mars, 2015 Europa Direkt I Sverige finns 19 Europa Direktkontor spridda över hela

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands Lättläst Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Infrastrukturskulden hur finansierar vi den?

Infrastrukturskulden hur finansierar vi den? JANUARI 2015 Infrastrukturskulden hur finansierar vi den? LARS-JOHAN BLOM SVERIGES BYGGINDUSTRIER Infrastrukturskulden Sverige har en infrastrukturskuld på 300 Mdr kr. Hälften eller 150 Mdr kr är relaterat

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.1.2010 KOM(2009)713 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Euroopan unioni ja Eurooppavaalit. Medborgarnas Europeiska union. Perustietoja Euroopan unionista ja Euroopan parlamentista

EUROPAPARLAMENTET. Euroopan unioni ja Eurooppavaalit. Medborgarnas Europeiska union. Perustietoja Euroopan unionista ja Euroopan parlamentista EUROPAPARLAMENTET Euroopan unioni ja Eurooppavaalit Medborgarnas Europeiska union Perustietoja Euroopan unionista ja Euroopan parlamentista 1 EU-parlamentin istunto käynnissä Brysselissä. Innehåll Europeiska

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

SAS- Destinationer och avreseorter Europa

SAS- Destinationer och avreseorter Europa SAS- Destinationer och avreseorter Europa Nedan framgår rabatt för respektive bokningsklass per destination och avreseort. Vid förfrågan kan Ramavtalsleverantören erbjuda högre rabatt. Sid 1 (12) Rabatten

Läs mer

Anna Kinberg Batra. Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna

Anna Kinberg Batra. Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna Anna Kinberg Batra Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna Viktigast för ett ökat sparande - Stabila offentliga finanser - Stabilt finansiellt system - Fler i arbete - Mer pengar

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Sverige i EU. FAkTABlAD FRÅn EU- UPPlySnIngEn VID SVERIgES RIkSDAg MAJ 2010

Sverige i EU. FAkTABlAD FRÅn EU- UPPlySnIngEn VID SVERIgES RIkSDAg MAJ 2010 FAKTA Snabb, begriplig och opartisk information om EU Vad innebär det att Sverige är med i EU? Hur arbetar regeringen och riksdagen med EU-frågor? Varför har inte Sverige euro? Sverige i EU FAkTABlAD FRÅn

Läs mer

Sverige i EU. Svenska representanter i EU

Sverige i EU. Svenska representanter i EU ! EU-upplysningen Snabb, begriplig och opartisk information om EU Vad innebär det att Sverige är med i EU? Hur arbetar regeringen och riksdagen med EUfrågor? Varför har inte Sverige euro? Sverige i EU

Läs mer

Aktuella risker och utmaningar varuhandel

Aktuella risker och utmaningar varuhandel Aktuella risker och utmaningar varuhandel På vad ska moms redovisas? Huvudregel Omsättning inom landet av skattepliktiga varor och tjänster av en beskattningsbar person Definitioner materiella ting, bland

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Riksdagen en kort vägledning. Studiematerial från riksdagen

Riksdagen en kort vägledning. Studiematerial från riksdagen Riksdagen en kort vägledning Studiematerial från riksdagen 2 Riksdagen en kort vägledning Folket bestämmer Sverige är en demokrati. Det innebär att folket får vara med och bestämma hur Sverige ska styras.

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Finanspolitisk och ekonomisk samordning i EU. Lars Calmfors Finansutskottet 9/3-2011

Finanspolitisk och ekonomisk samordning i EU. Lars Calmfors Finansutskottet 9/3-2011 Finanspolitisk och ekonomisk samordning i EU Lars Calmfors Finansutskottet 9/3-2011 Varför samordning på EU-nivå? 1. Externaliteter i förhållande till andra länder - kapitalförluster för långivare - behov

Läs mer

AidWatch 2014 sammanfattning

AidWatch 2014 sammanfattning AidWatch 2014 sammanfattning För nionde året i rad har civilsamhällesorganisationer från EU:s medlemsländer inom ramen för CONCORD Europa producerat AidWatch-rapporten, som utvärderar EU-ets kvalitet och

Läs mer

SEAT Service Mobility

SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility Var som helst. När som helst. SEAT SERVICE enjoyneering var som helst, när som helst. SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig servicehjälp

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

Europeiskt pensionärsindex. Ranking av pensionärers levnadsförhållanden

Europeiskt pensionärsindex. Ranking av pensionärers levnadsförhållanden Europeiskt pensionärsindex Ranking av pensionärers levnadsförhållanden Innehåll: Inledning... 2 Förväntad levnadsålder... 3 Dåliga levnadsförhållanden... 4 Fysiska behov... 5 Hälsoproblem på grund av otillräcklig

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1 Finlands utrikeshandel 213 Figurer och diagram 7.2.214 TULLI Tilastointi 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-213 mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Handelsbalans

Läs mer

Hälsostatusen har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande kvarstår stora skillnader

Hälsostatusen har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande kvarstår stora skillnader Sammanfattning De senaste årtiondena har befolkningens hälsa i de europeiska länderna förbättrats avsevärt. Sedan 1980 har den förväntade livslängden vid födseln ökat med sex år samtidigt som den förtida

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 21/VIII/2007 K(2007) 3926 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 21/VIII/2007 om genomförande av rådets beslut 2007/435/EG med avseende på antagandet av strategiska

Läs mer

Sveriges riksdag på lättläst svenska

Sveriges riksdag på lättläst svenska Sveriges riksdag på lättläst svenska 2 Sveriges riksdag på lättläst svenska Sveriges riksdag på lättläst svenska Webbplats www.riksdagen.se Postadress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm Besöksadresser

Läs mer

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan?

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? SV Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? A Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013

Läs mer

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt 15.02.2006-15.03.2006 589 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 141 23,9% G - Partihandel

Läs mer

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Freight Sweden Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Bosse Jarestig / Roland Lundqvist EU-länder 27 st Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland Frankrike Grekland Irland Italien Lettland

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 4 Ersättning

Läs mer

uppdaterings - guide för

uppdaterings - guide för uppdaterings - guide för Media Nav navigationssystemet i din Renault Uppdatera GRATIS! * www.renault.naviextras.com *Inom 90 dagar efter leverans av din bil. Välkommen in i media navs värld! Du har precis

Läs mer

Regelverk för registrering av utländska patienter

Regelverk för registrering av utländska patienter Versionsdatum: 2013-10-18 Regelverk för registrering av utländska patienter Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum 751 85 Uppsala tfn vx 018-611

Läs mer

Investera för framtiden Budgetpropositionen för 2013

Investera för framtiden Budgetpropositionen för 2013 Investera för framtiden Budgetpropositionen för 2013 Statssekreterare Hans Lindblad Det ekonomiska läget Fortsatt bekymmersamt läge i Europa ECB tillför likviditet Frånvaro av tydliga långsiktiga lösningar

Läs mer

Utsläppsrättspris på Nord Pool

Utsläppsrättspris på Nord Pool Kyotoprotokollet I enlighet med Kyotoprotokollet ska EU minska sina utsläpp med 8% från 1990 till perioden 2008-2012. I enlighet med EU:s sk bördefördelning har Sverige fått möjlighet att öka sina utsläpp

Läs mer

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan?

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? SE Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? A Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad.

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. Intrastat Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. I DSM benämns detta som Intrastat rapportering. Vid Intrastat rapportering

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR LeS; 2010-12-21; 14:03 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR... 1 4.1 Patienter som är utlandssvenskar... 1 4.2 Utlandssvenskar från EU/EES/Schweiz... 1 4.2.1 EU/EES-området

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? B Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013 1 Du har fått

Läs mer

Budgetöverskott i Sverige. Lars Calmfors Linköping City Airport 24/5-2011

Budgetöverskott i Sverige. Lars Calmfors Linköping City Airport 24/5-2011 Budgetöverskott i Sverige men budgetkris i vår omvärld Lars Calmfors Linköping City Airport 24/5-2011 Finansiellt sparande, procent av BNP 2009 2010 2011 Belgien -6,0-4,2-3,9 Frankrike -7,5-7,0-5,8 Grekland

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 5 mars 2015 Riksbankschef Stefan Ingves Sverige - en liten öppen ekonomi Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och okonventionella åtgärder Centralbanker

Läs mer

Maria Österlund. Europaresan. Mattecirkeln Statistik 2

Maria Österlund. Europaresan. Mattecirkeln Statistik 2 Maria Österlund Europaresan Mattecirkeln Statistik 2 namn: Ida och hennes föräldrar planerar en bilsemester i Europa, Oskar vill veta hur långt det är mellan några olika städer. Han tittar i den här avståndstabellen:

Läs mer

Frågor och svar: ny EU-lagstiftning om tobak

Frågor och svar: ny EU-lagstiftning om tobak EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEMO Bryssel den 19 december 2012 Frågor och svar: ny EU-lagstiftning om tobak I dag lägger EU-kommissionen fram ett förslag om ändring av tobaksdirektivet. Förslaget innebär omfattande

Läs mer

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle EMPOWERING YOUR BUSINESS Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle www.toyota-forklifts.se HYRESLÖSNINGAR Rätt truck för rätt tillfälle Olika situationer kräver olika lösningar. Vilken truck passar

Läs mer

Information om in- och utförsel av hästdjur 1

Information om in- och utförsel av hästdjur 1 Enheten för häst, fjäderfä och vilt Information om in- och utförsel av hästdjur 1 Nedan hittar du all information som behövs när du vill importera en häst från ett annat EU- land eller från land utanför

Läs mer

Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången. Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015

Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången. Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015 Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015 Sverige - en liten öppen ekonomi i en osäker omvärld Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och

Läs mer

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA RESA INOM NORDEN OCH EUROPA - Pass eller id-kort? Här får du svaren! Inom Sverige kräver vi ingen legitimation. (Men inom Sverige ses körkort, pass eller nationellt id-kort som godkänd legitimation) Medborgare

Läs mer

REACH En introduktion till EU:s nya kemikalielagstiftning för Akzo Nobels leverantörer

REACH En introduktion till EU:s nya kemikalielagstiftning för Akzo Nobels leverantörer REACH En introduktion till EU:s nya kemikalielagstiftning för Akzo Nobels leverantörer REACH står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

9.2.2015 Fritt för publicering klockan 9.00

9.2.2015 Fritt för publicering klockan 9.00 ÅRSPUBLICERING (preliminära uppgifter): EXPORTEN ÅR 4 NÄSTAN PÅ SAMMA NIVÅ SOM ÅRET INNAN Handeln med Ryssland avtog markant 9..5 Fritt för publicering klockan 9. Värdet på Finlands export av varor år

Läs mer

Nya momsregler 2015 för elektroniska tjänster m.m

Nya momsregler 2015 för elektroniska tjänster m.m Nya momsregler 2015 för elektroniska tjänster m.m Webinarium 11 december 2014 Niclas Lindgren 070-318 92 31 Agenda elektroniska tjänster mm Bakgrund Var sker beskattning? Skattesatser? Vilka tjänster omfattas?

Läs mer

Europeiska unionen och Europavalet 2014

Europeiska unionen och Europavalet 2014 Europeiska unionen och Europavalet 2014 1 Flaggor från olika EU-länder. Innehåll Europeiska unionen, alltså EU 3 Vad betyder medlemskapet i EU fo r Finland? 4 Vad betyder medlemskapet i EU fo r finla ndarna?

Läs mer