Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU"

Transkript

1 Studiematerial från riksdagen Det här är EU Teds tröja en fråga för EU

2 EU påverkar dig EU beslutar om mycket som påverkar vardagen för dig och dina kompisar. Du behöver bara vända på din väckarklocka eller sänglampa. Där hittar du en CE-märkning. Det är EU:s stämpel på att produkten är säker. I badrumsskåpet är tandkrämstuben märkt med EU:s krämburkssymbol, som visar hållbarheten. Och när du tar på dig skorna hittar du kanske en EU-etikett som visar materialen i skons olika delar. Det här var några exempel på hur EU finns i vardagen. EU handlar mycket om att det ska vara enkelt att sälja och köpa varor mellan EU-länderna. Därför finns till exempel CE-märkningen på väckarklockan. Många EU-länder har också infört euron, den gemensamma valutan. Rörlighet över gränserna är alltså något som EU arbetar med. Du ska kunna studera, bo och arbeta i alla EU-länder. I dag är 27 länder medlemmar i EU och de samarbetar i frågor som berör dem alla. Ett av dessa områden är miljön, däribland kemikalier. I den här broschyren kan du läsa om hur det gick till när Sverige och de andra medlemsländerna i EU bestämde sig för att få mer kontroll över vilka kemikalier som finns i våra kläder. Följ Ted och Amy i deras diskussion. Beslutet berör även dig när du gör som Ted, alltså köper en ny tröja. Den europeiska unionen (EU) är en organisation med 27 medlemsländer. Sverige är medlem och beslutar tillsammans med de andra länderna om nya lagar som ska gälla inom hela EU alltså även i Sverige. För att vara med måste Sverige och alla andra länder betala en medlemsavgift. Det mesta av avgiften delar EU sedan ut som stöd till olika regioner i medlemsländerna och till jordbruk. Kör du EU-moped? Som namnet säger är den godkänd av EU. 2 Det här är EU

3 FOTO: LUBBE GARELL Två kompisar träffas i köpcentrumet. Amy har färska kunskaper om EU som hon gärna delar med sig av till Ted. Mötet mellan Amy, Ted och EU Ted och Amy är två kompisar som stämt träff med varandra i ett köpcentrum. Ted upptäcker att Amy bär på en påse full med broschyrer. Vad har du i påsen? Det är info om EU. Jag har varit på biblioteket och fått en massa broschyrer som handlar om EU. Ska vi äta glass på fiket där borta? Amy och Ted slår sig ned vid ett bord. Amy upptäcker att Ted har köpt en tröja som han gärna visar upp. Såg du programmet på tv i går om hur EU påverkar våra kläder? Nej, faktiskt inte. Vad sa dom där? EU har bestämt att det ska bli mer koll på kemikalier i till exempel kläder. Finns det kemikalier i kläder? Hur trodde du att kläder blir färgade, får tryck och blir skrynkelfria? Det finns hur många kemikalier som helst. EU har bestämt att det ska bli mer kontroll på alla kemikalier. Därför har EU beslutat om en kemikalielag som heter Reach. Så du menar att det finns en massa gifter i min tröja?! Det här får du berätta mer om. Kemikalier: Kemikalier är ämnen som tillverkas i ett laboratorium eller i en industri. I Sverige används kemikalier i väldigt många produkter i vår vardag. De flesta är ofarliga, men vissa är inte bra för människan och miljön. Vad är Reach? EU har antagit en kemikalielag som handlar om hur man ska kunna begränsa kemikalier som är farliga för människor, djur och miljö. Lagen heter Reach och bokstäverna står för: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. På svenska betyder det att kemikalier ska registreras, utvärderas, godkännas och begränsas. I vissa kläder finns det kemikalier som inte är bra för oss. Tanken med Reach är att begränsa de farliga kemikalierna i våra kläder och skor. Det här är EU 3

4 Du fattar inte hur mycket kemikalier som finns överallt, och det kommer bara fler och fler. Det var därför EU ville att det skulle bli mer kontroll på kemikalier. Hur bestämde EU det här egentligen? Det tar lång tid att fatta beslut om en sådan här stor lag som Reach. På 90-talet drog debatten om en ny kemikalielagstiftning i gång. Det fanns inte så mycket koll på gamla farliga kemikalier, och det kom hela tiden nya ämnen. Under 2001 tog kommissionen fram de första idéerna om Reach. Alla medlemsländer diskuterade fördelarna och nackdelarna med en gemensam kemikalielag. Samtidigt började företag och organisationer att försöka påverka politikerna i EU som skulle fatta beslutet. Ministerrådet och Europaparlamentet sa ja till lagen om Reach Okej! Vad du kan. Du borde bli minister eller nåt. Kanske det. Tänk på att det fortfarande används riktigt farliga kemikalier. Dem ville man också ha bort med den nya lagen förstås. Reach trädde i kraft den 1 juni 2007 och gäller i alla 27 EU-länder. Lagen införs stegvis, och först 2018 kommer den att vara helt genomförd. Det här med EU kanske inte är så tråkigt i alla fall Kommissionens uppgifter är att ta fram förslag till nya lagar och att genomföra lagarna tillsammans med medlemsländerna. Varje land har en kommissionär som arbetar för EU som helhet, inte bara för sitt land. Sveriges kommissionär heter Cecilia Malmström. Ministerrådets uppgift är att stifta lagar. Rådet består av en minister från varje medlemsland. Europaparlamentet är valt av EU:s invånare. I de flesta frågor är parlamentet med och fattar beslut tillsammans med ministerrådet. I vissa frågor ger parlamentet bara råd till ministerrådet. Europaparlamentet kontrollerar kommissionen och hur den sköter sitt arbete. FOTO: LUBBE GARELL Tror du att den här tröjan innehåller några farliga kemikalier? Jag vet inte, men EU har bestämt att det ska bli mer kontroll av farliga kemikalier i våra kläder. 4 Det här är EU

5 Så styrs EU Kommissionen är lite av EU:s regering. Kommissionens viktigaste uppgift är att föreslå nya lagar och sedan genomföra dem. Kommissionen består av 27 kommissionärer, en från varje medlemsland. Sveriges kommissionär heter Cecilia Malmström. Många tjänstemän jobbar i kommissionen med att förbereda förslagen till nya lagar. Det var kommissionen som tog fram förslaget om en ny kemikalielag 2001 Reach. Ministerrådets uppgift är att fatta beslut om nya lagar, oftast tillsammans med Europaparlamentet. Ministerrådet består av en minister från varje land. Den minister som i sitt hemland är ansvarig för en viss fråga, till exempel Reach, åker till Bryssel och träffar sina ministerkolleger som har ansvar för samma fråga i sitt land. På ministerrådets möten ska varje minister berätta om sitt lands syn på ärendena som diskuteras. Europaparlamentet är den enda institutionen i EU som väljs direkt av folket. Det senaste valet var Då valdes 736 ledamöter, 18 av dem är från Sverige. Antalet ledamöter ska bli fler, totalt 754, varav 20 ska komma från Sverige. Att vi har så få platser beror på att Sverige har få invånare. Länder med större folkmängd får fler platser i Europaparlamentet. I de flesta frågor är ledamöterna i parlamentet med och beslutar om lagar tillsammans med ministerrådet. Sverige och EU Länder som är med i EU måste följa besluten i unionen. När EU:s ministerråd beslutar så är det regeringen som företräder Sverige. Innan en svensk minister åker till ett möte i ministerrådet måste hon eller han stämma av regeringens politik med riksdagen. Det är viktigt att riksdagen kan vara med och påverka Sveriges politik i EU. Ett beslut i EU kan innebära att Sverige måste ändra på någon av sina lagar. BILD: HANS DOVERHOLM Sveriges EUkommissionär Cecilia Malmström ansvarar bl. a. för asylfrågor och polissamarbete. Länder som har många medborgare får fler platser i Europaparlamentet. Det här är EU 5

6 Så blev EU-lagen Reach till I slutet av 1990-talet uppmärksammade EU-länderna brister i de gemensamma kemikalielagarna. Marknaden för kemikalier hade vuxit, och riskerna för hälso- och miljöproblem oroade alltfler. Medlemsländerna gav kommissionen i uppdrag att ta fram förslag till en ny lag. Det slutliga förslaget presenterades hösten Tre år senare godkände ministerrådet och Europaparlamentet lagen, Reach. Här ser du lite förenklat hur det gick till och hur det påverkar Ted och hans tröja, när lagen börjat gälla. EU-kommissionen lägger fram förslag om en ny lag Europaparlamentet och ministerrådet diskuterar och ger förslag på ändringar Sveriges riksdag och regering bestämmer sig för vad de tycker om förslaget Det tog flera år innan EU kunde enas om Reach. Både Europaparlamentet och ministerrådet diskuterade frågan under många möten och föreslog massor av ändringar i lagförslaget. Samtidigt försökte hela tiden företag, miljöorganisationer och andra påverka politikerna för att få till en lag som passade just deras uppfattning, precis som det oftast är när stora politiska beslut ska fattas. När lagen nu beslutats måste EU-kommissionen med hjälp av olika myndigheter i EU:s medlemsländer se till att lagen följs.

7 FOTO: EU-PARLAMENTET I EU är det ministerrådet och parlamentet som fattar beslut om regler som gäller för alla i unionen. Här röstar politikerna i Europaparlamentet. Beslut tas av Europaparlamentet och ministerrådet Företagen måste följa den nya lagen och ha koll på vilka nya kemikalier deras produkter innehåller Tänk att EU påverkar min tröja! Det hade jag ingen aning om förut. Konsument Ted ska få möjlighet att ta reda på om hans nya tröja innehåller särskilt farliga kemikalier Det här är EU 7

8 Så påverkar Reach tröjan Med Reach kommer vi att få mer kunskap om de kemikalier som finns runtomkring oss. Ett företag som tillverkar eller importerar en kemikalie måste ta reda på hur den påverkar människor, djur och miljö. Kemikalien ska i allmänhet registreras, och sedan ska informationen gå ut till alla företag som köper kemikalien för att till exempel göra tröjor. Reglerna gäller för varor som är gjorda i alla länder, inte bara i ett EUland. Företag som importerar varor till EU måste därför fråga sina leverantörer om innehållet i exempelvis kläderna. Vet du hur stor EU:s budget är? EU:s budget är på ca miljarder svenska kronor. Sveriges egen statsbudget uppgår till ca 830 miljarder. Om några år kommer Ted och vi andra att ha större möjligheter att få veta om kläderna i affärerna innehåller några särskilt farliga kemikalier. Företagen måste veta hur deras kemikalier påverkar människorna, djuren och naturen. Det har EU bestämt. 8 Det här är EU

9 Fler och fler medlemmar Visste du att EU startade som ett fredsprojekt? Efter andra världskrigets slut 1945 började flera länder i Västeuropa att diskutera hur man skulle kunna undvika krig i framtiden. Tanken var att länderna genom att handla kol och stål av varandra inte skulle starta krig mot varandra. Till en början bestod EU av sex medlemsländer. EU hette först Kol- och stålunionen och bildades 1952, några år efter andra världskrigets slut. Kol- och stålunionen växte till en gemensam marknad med öppna gränser för varor, tjänster, personer och kapital. Länderna som var med tyckte att handelssamarbetet funge rade bra så det utvecklades. Det fick namnet Europeiska gemenskaperna, EG. Fler länder ville vara med, och på 1970-, 80- och 90-talen kom alltfler europeiska länder med i samarbetet. Sverige hade en folkomröstning där riksdagen frågade folket om det ville vara med i EU. En majoritet sade ja, och 1995 blev vi medlemmar. Då hade EG blivit EU och man hade börjat samarbeta om fler saker, till exempel asyl- och invandringspolitik, brottsbekämpning och utrikespolitik. År 2004 gick tio länder med i EU, och 2007 kom Rumänien och Bulgarien in i unionen. Fler länder förhandlar om medlemsskap, till exempel Turkiet och Kroatien. EU startade som ett fredsprojekt efter andra världskrigets slut. Vet du hur många människor som bor i EU? I EU bor ungefär 500 miljoner människor. Tyskland är EU:s största land med 82 miljoner invånare och Malta är EU:s minsta land med invånare. EU EU EU EU EU EU EU Inom EU får poliserna i olika länder samarbeta med varandra för att få fast brottslingar. Det kan handla om att bekämpa människohandel och narkotikasmuggling. Det här är EU 9

10 EU:s medlemsländer Storbritannien Folkmängd: 62 miljoner Huvudstad: London Medlem: 1973 Valuta: Pund Danmark Folkmängd: 5,5 miljoner Huvudstad: Köpenhamn Medlem: 1973 Valuta: Krona Irland Folkmängd: 4,5 miljoner Huvudstad: Dublin Medlem: 1973 Tyskland Folkmängd: 82 miljoner Huvudstad: Berlin Medlem: 1952 Vet du varför EU:s flagga ser ut som den gör? Det är tolv stjärnor på flaggan eftersom siffran tolv enligt traditionen är en symbol för fulländning, helhet och enhet. Flaggan kommer alltså att se likadan ut oavsett hur många medlemsländer EU har. Danmark Irland Storbritannien Nederländerna Belgien Belgien Folkmängd: 11 miljoner Huvudstad: Bryssel Medlem: 1952 Tyskland Luxemburg Nederländerna Folkmängd: 17 miljoner Huvudstad: Amsterdam Medlem: 1952 Frankrike Italien Luxemburg Folkmängd: 0,5 miljoner Huvudstad: Luxemburg Medlem: 1952 Österrike Folkmängd: 8,4 miljoner Huvudstad: Wien Medlem: 1995 Frankrike Folkmängd: 65 miljoner Huvudstad: Paris Medlem: 1952 Italien Folkmängd: 60 miljoner Huvudstad: Rom Medlem: 1952 Portugal Folkmängd: 11 miljoner Huvudstad: Lissabon Medlem: 1986 Spanien Folkmängd: 46 miljoner Huvudstad: Madrid Medlem: Det här är EU Portugal Spanien Malta Folkmängd: 0,4 miljoner Huvudstad: Valletta Grekland Folkmängd: 11 miljoner Huvudstad: Aten Medlem: 1981

11 Sverige Finland Estland Sverige Folkmängd: 9,3 miljoner Huvudstad: Stockholm Medlem: 1995 Valuta: Krona Finland Folkmängd: 5,4 miljoner Huvudstad: Helsingfors Medlem: 1995 Lettland Litauen Polen Folkmängd: 38 miljoner Huvudstad: Warszawa Valuta: Zloty Estland Folkmängd: 1,3 miljoner Huvudstad: Tallinn Valuta: Kroon (Euro införs 2011) Polen Tjeckien Österrike Slovakien Ungern Tjeckien Folkmängd: 11 miljoner Huvudstad: Prag Valuta: Koruna Lettland Folkmängd: 2,3 miljoner Huvudstad: Riga Valuta: Lats Slovenien Rumänien Bulgarien Slovakien Folkmängd: 5,4 miljoner Huvudstad: Bratislava Litauen Folkmängd: 3,3 miljoner Huvudstad: Vilnius Valuta: Litas Grekland Malta Cypern Ungern Folkmängd: 10 miljoner Huvudstad: Budapest Valuta: Forint Bulgarien Folkmängd: 7,6 miljoner Huvudstad: Sofia Medlem: 2007 Valuta: Lev Cypern Folkmängd: 0,8 miljoner Huvudstad: Nicosia (grekcypriotiska delen) Slovenien Folkmängd: 2,0 miljoner Huvudstad: Ljubljana Rumänien Folkmängd: 22 miljoner Huvudstad: Bukarest Medlem: 2007 Valuta: Leu Det här är EU 11

12 Vill du veta mer? Det är bra att känna till hur du kan påverka EU eftersom många frågor påverkar dig och ditt liv. Du kan göra som Amy och Ted: skaffa information. Kunskap är ju som bekant makt. Information om EU Ett bra tips är att kontakta EU-upplysningen vid Sveriges riksdag som ger opartisk information om EU, det svenska medlemskapet och EU-arbetet i riksdagen. På EU-upplysningens webbplats kan du till exempel läsa mer om hur EU fattar beslut och om EU:s regler för kemikalier. Telefon måndag till fredag 9 13 eller e-post är adressen till riksdagens webbplats. Där hittar du alla riksdagsbeslut och dokument som ligger till grund för besluten. På webben kan du lära dig mer om riksdagens uppgifter och arbete. Missa inte den virtuella rundvandringen i Riksdagshuset. Om du har frågor om riksdagen kan du kontakta Riksdagsinformation. Telefon måndag till fredag 9 12 och (fredagar till kl. 16) eller e-post Elever och lärare är en avdelning på riksdagens webbplats som speciellt vänder sig till elever och lärare. Påverka EU Om du vill påverka EU-politiken kan du vända dig direkt till någon av Sveriges Europaparlamentariker, någon av riksdagens ledamöter eller regeringen. Det går också bra att kontakta EU-kommissionen i Sverige. Kontakta en ledamot i riksdagen: På riksdagens webbplats finns adresser till de 349 ledamöterna. Välj ingången Ledamöter & partier. Kontakta en minister eller ett departement: På regeringens webbplats finns kontaktuppgifter. Välj ingången Kontakt och besök. Kontakta en Europaparlamentariker: Europaparlamentets informationskontor i Stockholm har en webbplats där du hittar kontaktuppgifter till de svenska Europaparlamentarikerna. Kontakta EU-kommissionen: EU-kommissionens representation i Sverige har en egen webbplats där du hittar kontaktuppgifter. ILLUSTRATIONER: PONTUS BJÖRLIN

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU Studiematerial från riksdagen Det här är EU Teds tröja en fråga för EU EU påverkar dig EU beslutar om mycket som påverkar dig och dina kompisars vardag. Du behöver bara vända på din väckarklocka eller

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen har en egen flagga som började användas år 1986. Den är blå med en ring av tolv guldfärgade stjärnor

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Euroopan unioni ja Eurooppavaalit. Medborgarnas Europeiska union. Perustietoja Euroopan unionista ja Euroopan parlamentista

EUROPAPARLAMENTET. Euroopan unioni ja Eurooppavaalit. Medborgarnas Europeiska union. Perustietoja Euroopan unionista ja Euroopan parlamentista EUROPAPARLAMENTET Euroopan unioni ja Eurooppavaalit Medborgarnas Europeiska union Perustietoja Euroopan unionista ja Euroopan parlamentista 1 EU-parlamentin istunto käynnissä Brysselissä. Innehåll Europeiska

Läs mer

Val till Europarlamentet

Val till Europarlamentet För mer demokrati Mitt val För mer demokrati Val till Europarlamentet Studiecirkeln»Mitt val«ger alla väljare möjlighet att bli delaktiga i den svenska demokratin! Mitt val Sida 3 Mitt val Det här är

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

Varför EU? Confessions of Engagerad Ungdom

Varför EU? Confessions of Engagerad Ungdom 22 Vad är EU? EU är en union (Europeiska Unionen) med 27 demokratiska medlemsländer. Unionens mål är att medlemsländerna och de 495 miljoner invånarna i EU ska få fred, välstånd, frihet och säkerhet. EU

Läs mer

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Vad kan du köpa för tio euro? Kanske två cd-singlar, eller varför inte din favorittidning i en månad? Har du någonsin tänkt på varför det är så? Hur

Läs mer

Europa. Kunskapsmagasinet för unga. Europeiska unionen

Europa. Kunskapsmagasinet för unga. Europeiska unionen Europa. Kunskapsmagasinet för unga Europeiska unionen Detta kunskapsmagasin tillsammans med en lärarhandledning finns på internet: http://europa.eu/teachers-corner/index_sv.htm bookshop.europa.eu Europeiska

Läs mer

Därför demokrati. Studiematerial från riksdagen

Därför demokrati. Studiematerial från riksdagen Därför demokrati Studiematerial från riksdagen 2 Därför demokrati Riksdagens uppgifter Riksdagen ska representera människorna i Sverige. Riksdagen fattar beslut om lagar, oftast på förslag från regeringen.

Läs mer

Sverige i EU. Svenska representanter i EU

Sverige i EU. Svenska representanter i EU ! EU-upplysningen Snabb, begriplig och opartisk information om EU Vad innebär det att Sverige är med i EU? Hur arbetar regeringen och riksdagen med EUfrågor? Varför har inte Sverige euro? Sverige i EU

Läs mer

Riksdagen en kort vägledning. Studiematerial från riksdagen

Riksdagen en kort vägledning. Studiematerial från riksdagen Riksdagen en kort vägledning Studiematerial från riksdagen 2 Riksdagen en kort vägledning Folket bestämmer Sverige är en demokrati. Det innebär att folket får vara med och bestämma hur Sverige ska styras.

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Denna broschyr tillhör: Till dig som söker asyl utan förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare SÅ HÄR FUNGERAR DET AT T SÖKA ASYL 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad

Läs mer

Riksdagens årsbok 2008/09 på lättläst svenska. Information om riksdagens beslut under hösten 2008 och våren 2009

Riksdagens årsbok 2008/09 på lättläst svenska. Information om riksdagens beslut under hösten 2008 och våren 2009 Riksdagens årsbok 2008/09 på lättläst svenska Information om riksdagens beslut under hösten 2008 och våren 2009 På bilden ser du Riksdagshuset. Vattnet framför Riksdagshuset heter Stockholms ström. Riksdagshuset

Läs mer

Europa i ett nötskal

Europa i ett nötskal Europa i ett nötskal Vad är Europeiska unionen? Den är europeisk Den är en union = unionen ligger i Europa. = den förenar länder och människor. Kom så tar vi en närmare titt. Vad har alla européer gemensamt?

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Till dig som söker asyl med förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare. Denna broschyr tillhör: 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad betyder orden? Asylansökan vad händer

Läs mer

HUR KAN DU PÅVERKA I EU?

HUR KAN DU PÅVERKA I EU? HUR KAN DU PÅVERKA I EU? Det här är en broschyr som förklarar arbetet i EU. Den handlar om vem som fattar beslut inom EU, och hur det går till. Du får en kort beskrivning av EU-kommissionen, Europaparlamentet

Läs mer

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner INSYN I EU POLITIKEN Så fungerar Europeiska unionen Guide till EU:s institutioner Europeiska unionen INSYN I EU POLITIKEN Den här broschyren ingår i serien Insyn i EU politiken, som beskriver vad EU gör

Läs mer

K U N S K A P O M EMU

K U N S K A P O M EMU KUNSKAP OM EMU Innehåll Förord och Vad är en studiecirkel?....................... 1 Den Europeiska Unionen bakgrund och början............. 4 Den europeiska kol- och stålunionen..........................

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Innehåll. Sverige 29. Inledning 7. Ekonomi 63. Arbete 83. Demokrati 11. Att hantera information 91. Individer och grupper 75. Kommun och landsting 17

Innehåll. Sverige 29. Inledning 7. Ekonomi 63. Arbete 83. Demokrati 11. Att hantera information 91. Individer och grupper 75. Kommun och landsting 17 Innehåll Inledning 7 Sverige 29 Ekonomi 63 Arbete 83 Ämnesplan i samhällskunskap 8 Planering av kursen 10 Demokrati 11 Demokratins kännetecken 12 Demokratins motsats - diktatur 13 Direkt och indirekt demokrati

Läs mer

Barns och ungas egna perspektiv

Barns och ungas egna perspektiv Barns och ungas egna perspektiv Rapport från barn- och ungdomshearingen 20 november 2008 Nätverket för Barnkonventionen NGO Network for the Rights of the Child Innehåll Inledning... 3 Nätverket för Barnkonventionen

Läs mer

Barns rättigheter ur barnens eget perspektiv

Barns rättigheter ur barnens eget perspektiv Barns rättigheter ur barnens eget perspektiv Denna undersökning har beställts av generaldirektoratet för rättsliga frågor och samordnats av generaldirektoratet för kommunikation. Detta dokument speglar

Läs mer

Forma det Europa du vill leva i.

Forma det Europa du vill leva i. 2 Studiematerial 2014 4 Forma det Europa du vill leva i. Vad skiljer rött från blått i Europapolitiken? Är våra kollektivavtal hotade? Vad görs för att minska arbetslösheten? Hur går det med välfärden?

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Annika Mänty. SEPA - ur en konsuments synvinkel

Annika Mänty. SEPA - ur en konsuments synvinkel Annika Mänty SEPA - ur en konsuments synvinkel Företagsekonomi och turism 2012 1 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för företagsekonomi ABSTRAKT Författare Lärdomsprovets titel Annika Mänty SEPA

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Moderaterna i Vellinge kommun Box 5, 236 21 Höllviken webmaster@vellinge.moderat.se

Moderaterna i Vellinge kommun Box 5, 236 21 Höllviken webmaster@vellinge.moderat.se Moderaterna i Vellinge kommun Box 5, 236 21 Höllviken webmaster@vellinge.moderat.se Webbgruppen: webmaster@ vellinge.moderat.se Ansvarig utgivare: - Nils-Ola Roth Den 14 september går vi åter till val.

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer