Medfinansieras av Europeiska kommissionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medfinansieras av Europeiska kommissionen"

Transkript

1 Medfinansieras av Europeiska kommissionen

2 Varför en Europeisk Union? Visioner och tankar om ett enat Europa fanns redan på 1800talet men först efter de två världskrigen startade ett sådant Europeiskt samarbete. Syftet var att samla produktionen av kol och stål under en gemensam myndighet och på så sätt förvandla råmaterial till krig till verktyg för fred och försoning. Den 9 maj 1950 presenterade den franske utrikesministern Robert Schuman de idéer som ledde fram till Europeiska unionen. Den 9 maj firas därför som EU:s födelsedag. Samarbetet och mellan de sex grundarländerna kom att omfatta en rad olika varor och tjänster och under 60-talet skapades också en gemensam politik inom jordbruks- och handelsområdet. Idag omfattas långt fler politikområden av EU:s lagstiftning och antalet medlemsländer ökar fortfarande. När år 2013 är slut består EU av 28 medlemsländer varav 17 länder använder sig av den gemensamma valutan Euro. Källor: - Så fungerar Europeiska unionen - EU, Zlatan och hästarna Hur funkar det? - EU på 10 minuter - Europa på 12 lektioner - Ditt Europa dina rättigheter samt Länkar med information om EU, se nedan Dessa broschyrer, och många andra, kan du få via Europa Direkt kontoret i Smedjebacken. Vi hjälper dig gärna att beställa det du eventuellt saknar. Användbara länkar: På baksidan hittar du kontaktuppgifter till Europa Direkt kontoret i Smedjebacken och adressen till vår hemsida, twitter och facebook. Kontoret är öppet 8-12 alla vardagar men ofta finns personal på plats hela dagen, hör av dig med dina frågor och idéer eller titta bara in och säg hej!

3 Europa Direkt Vad gör EU? Har du frågor om EU? Vill du tycka till om EU? Vänd dig till ditt Europa Direkt kontor! I Sverige finns 20 Europa Direkt kontor spridda från Luleå i norr till Malmö i söder. Man kan dela in vad EU sysslar med och beslutar om i politikområden. Exempel på EU:s politikområden är: Kontakta ditt lokala Europa Direkt kontor om du vill få: - svar på frågor om dina rättigheter i EU, bidrag mm - inbjudningar till lokala informationseller nätverksträffar - dokument och publikationer från EU - hänvisningar till andra informationstjänster - adresser till olika organisationer - - Europe Direct Central informationstjänst kan du kontakta om du vill få: - svar på allmänna frågor om EU - hjälp att hitta andra informationstjänster - information om dina rättigheter och möjligheter t ex om hur du ansöker om uppehållstillstånd, får dina kvalifikationer erkända i annat EU-land eller klagar på farliga produkter - mer specialiserad information - vissa EU-publikationer hemskickade gratis Europe Direct är ett informationsnätverk som drivs av EU-kommissionen tillsammans med lokala och regionala partners. I EU finns närmare 500 informationskontor. Miljöfrågor, t ex gemensamma mål för minskade utsläpp Fiske, hur mycket fisk som får fiskas i medlemsländernas vatten Polissamarbete, samarbete för att stoppa brottslighet mellan länder som t ex smuggling och trafficking Regionalstöd, för att minska ekonomiska och sociala skillnader mellan de olika medlemsländerna Flyktingpolitik, gemensamma regler för asyl för flyktingar t ex vilket land som ska behandla en asylansökan Detta gör inte EU! Medlemsländerna ansvarar själva för bland annat: - Inkomstskatterna i landet - Sjukvården - Skolan - Pensioner och bidrag

4 Vem bestämmer i EU? Medlemsländerna beslutar tillsammans om nya EU-regler. Alla länder kan påverka EU:s beslut och medlemsländerna är också skyldiga att följa reglerna även om man inte tycker om dem. EU-kommissionen: Föreslår nya lagar. Varje medlemsland har en kommissionär. Kommissionärerna arbetar för hela EU:s bästa. Medlemsländernas regeringar: Lagförslagen skickas till alla medlemsländer. I Sverige är det regeringen som tar emot synpunkter även från riksdagen och sedan uttalar sig om förslagen. Europaparlamentet: Fattar, tillsammans med Ministerrådet, beslut om de nya lagarna kan antas eller inte. Europaparlamentet består av 766 europaparlamentariker. Medlemsländernas representanter är valda genom det egna landets allmänna val. Sverige har 20 representanter i Europaparlamentet. Ministerrådet: Fattar, tillsammans med Europaparlamentet, beslut om de nya lagarna kan antas eller inte. En minister från regeringen i varje medlemsland ingår i Ministerrådet. Vilken minister som deltar beror på vilket politikområde ärendet handlar om, ministerrådet finns i tio olika konstellationer. Europa 2020 Europa 2020 är EU:s tioårsstrategi för tillväxt. Man har enats om fem överordnade mål för hela EU. De övergripande målen gäller: 1. Sysselsättning: 75 % av åringarna ska arbeta 2. Forskning och innovation: 3 % av EU:s budget avsätts årligen 3. Klimat och energi: Utsläpp av växthusgaser 20 % lägre än 1990, 20 % av energin ska komma från förnybara energikällor, energieffektiviteten ska ha ökat med 20 % 4. Utbildning: andelen elever utan gymnasiebetyg ska vara lägre än 10%, minst 40% av åringarna ska ha högre utbildning 5. Kamp mot fattigdom och social utestängning: antalet människor som lever i eller riskerar att leva i fattigdom och social utestängning ska ha minskat med minst 20 miljoner. Varje medlemsland har också antagit egna nationella mål för respektive område. Europa 2020 strategin omfattar även sju huvudinitiativ där EU och medlemsländerna ska förstärka varandras insatser på de områden som har störst betydelse för Europa 2020, exempelvis innovation, den digitala ekonomin, sysselsättning, ungdomsfrågor, näringsliv, fattigdom och resurseffektivitet.

5 Dina rättigheter Förutom rätten att rösta i valen och kandidera till Europaparlamentet har du som privatperson och/eller företagare i ett EU-land en rad rättigheter. Många känner inte till sina rättigheter och ibland är det onödigt krångligt att utnyttja dem, detta försöker EU institutionerna att förbättra. Några av dina rättigheter: Vad kostar EU och hur används pengarna? Alla medlemsländer betalar en avgift till EU varje år. Avgifterna beräknas på landets ekonomi. Totalt får EU in cirka miljarder kronor på ett år. Sverige betalar miljarder kronor i avgift och får tillbaka miljarder i form av olika stöd från EU (Sveriges hela statsbudget är ca 830 miljarder kronor). - Rätt att utöva ditt yrke i ett annat EU-land, att söka jobb utomlands och att ta med arbetslöshetsförmånerna utomlands - Rätt att söka vård i annat EU-land och få dina kostnader ersatta av din nationella sjukförsäkring - Rätt att studera i annat EU-land på samma villkor som landets medborgare - Skydd av EU-lagstiftningen vid näthandel inom EU - Kompensation vid problem under resor med tåg eller flyg som avgår eller anländer till ett EU-land - En övre gräns för kostnader vid samtal, sms och surf i annat EU-land - Rätt att göra affärer, köpa och sälja de flesta varor, tillhandahålla tjänster och ansöka om flera olika finansieringskällor inom EU Så här använder EU pengarna: Mer om dina rättigheter, och information om vart du vänder dig när det inte fungerar som det ska, hittar du i denna broschyr. Du hittar den på Europa Direkt kontoret, huvudbiblioteket i din kommun eller kan beställa den gratis från EU-bookshop. Sveriges kommuner och landsting (SKL) lät under 2010 undersöka hur beslut i kommuner och i landsting direkt eller indirekt påverkas av EU:s lagstiftning. Cirka 60 % av besluten som fattas av kommunstyrelserna och ca 50 % av de beslut som fattas av landstinget påverkas direkt eller indirekt av EU:s lagstiftning. EU till vardags Vissa tror att EU är något som sker i Bryssel och i Strasbourg men vi påverkas mer än vi kanske tror och mer än vi märker av de beslut som fattas inom EU.

6 2013 Europaåret för medborgarna Dina rättigheter som EU-medborgare är inskrivna i EU-fördraget och kompletterar de nationella rättigheterna. Europaåret för medborgarna 2013 ska lyfta fram de rättigheter man automatiskt har som EUmedborgare eftersom det har visat sig att alla inte känner till dessa rättigheter. 25 maj 2014 Val till Europaparlamentet Europaåret för medborgarna ska lyfta fram fördelarna med EU-medborgarskapet för alla inom EU. Under året anordnas många större och mindre medborgardialoger på ett stort antal platser i Europa för att ge den vanlige EU-medborgaren ytterligare en möjlighet att komma till tals. Huvudrubrikerna i dessa dialoger är den ekonomiska krisen, medborgarnas rättigheter och framtidens Europa. Hur kan jag påverka? - Rösta i valet till Europaparlamentet vart femte år - Ställa upp som kandidat i valet till Europaparlamentet - Ta kontakt direkt med europaparlamentarikerna - Du kan starta ett eget Medborgarinitiativ eller stödja ett som någon annan startat - Genom webbportalen för samråd Din röst i Europa som ger dig ännu fler möjligheter att föra fram din åsikt. Ledamöterna i Europaparlamentet är direktvalda i allmänna val i sina hemländer som sker vart femte år. Just nu består Europaparlamentet av 766 ledamöter men efter valet, som äger rum i alla medlemsländer under perioden maj 2014, minskas antalet platser till 751. Sverige får behålla 20 platser. Förutom det förändrade antalet platser i Europaparlamentet kommer resultatet av valet för första gången även att ha en direkt inverkan på valet av nästa kommissionsordförande ( unionens statsminister ), som kommer att leda Europeiska kommissionen ( unionens regering ) från och med den 1 november I Sveriges kallas 2014 Supervalåret då vårens val till Europaparlamentet följs av höstens nationella val. Det dröjer 20 år till nästa supervalår.