Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU"

Transkript

1 Studiematerial från riksdagen Det här är EU Teds tröja en fråga för EU

2 EU påverkar dig EU beslutar om mycket som påverkar dig och dina kompisars vardag. Du behöver bara vända på din väckarklocka eller sänglampa. Där hittar du en CE-märkning. Det är EU:s stämpel på att produkten är säker. I badrumsskåpet är tandkrämstuben märkt med EU:s krämburkssymbol, som visar hållbarheten. Och när du tar på dig skorna hittar du kanske en EU-etikett som visar materialen i skons olika delar. Det här var några exempel på hur EU finns i vardagen. EU handlar mycket om att det ska vara enkelt att sälja och köpa varor mellan EU-länderna. Därför finns till exempel CE-märkningen på väckarklockan. Många EU-länder har också infört euron, den gemensamma valutan. Rörlighet över gränserna är alltså något som EU arbetar med. Du ska kunna studera, bo och arbeta i alla EU-länder. I dag är 27 länder medlemmar i EU och de samarbetar i frågor som berör dem alla. Ett av dessa områden är miljön, däribland kemikalier. I den här broschyren kan du läsa om hur det gick till när Sverige och de andra medlemsländerna i EU bestämde sig för att få mer kontroll över vilka kemikalier som finns i våra kläder. Följ Ted och Amy i deras diskussion. Beslutet berör även dig när du gör som Ted, alltså köper en ny tröja. Den europeiska unionen är en organisation med 27 medlemsländer. Sverige är medlem och beslutar tillsammans med de andra länderna om nya lagar som ska gälla inom hela EU alltså även Sverige. För att vara med måste Sverige och alla andra länder betala en medlemsavgift. Det mesta av avgiften delar sedan EU ut som stöd till olika regioner i medlemsländerna och till jordbruk. Kör du EU-moped? Som namnet säger är den godkänd av EU. 2 Det här är EU

3 FOTO: LUBBE GARELL Två kompisar träffas i köpcentret. Amy har färska kunskaper om EU som hon gärna delar med sig av till Ted. Mötet mellan Amy, Ted och EU Ted och Amy är två kompisar som stämt träff med varandra i ett köpcentrum. Ted upptäcker att Amy bär på en påse full med broschyrer. Vad har du i påsen? Det är info om EU. Jag har varit på biblioteket och fått en massa broschyrer som handlar om EU. Ska vi äta glass på fiket där borta? Amy och Ted slår sig ned vid ett bord. Amy upptäcker att Ted köpt en tröja som han gärna visar upp. Såg du programmet på tv i går om hur EU påverkar våra kläder? Nej, faktiskt inte. Vad sa dom där? EU har bestämt att det ska bli mer koll på kemikalier i till exempel kläder. Finns det kemikalier i kläder? Hur trodde du att kläder blir färgade, får tryck och blir skrynkelfria? Det finns hur många kemikalier som helst. EU har bestämt att det ska bli mer kontroll på alla kemikalier. Så du menar att det finns en massa gifter i min tröja?! Det här får du berätta mer om. Kemikalier: Kemikalier är ämnen som tillverkas i ett laboratorium eller i en industri. I Sverige används kemikalier i väldigt många produkter i vår vardag. De flesta är ofarliga, men vissa är inte bra för människan och för miljön. Vad är Reach? EU har antagit en kemikalielag som handlar om hur man ska kunna begränsa kemikalier som är farliga för människor, djur och miljö. Lagen heter Reach och bokstäverna står för: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. På svenska betyder det att kemikalier ska registreras, utvärderas, godkännas och begränsas. I vissa kläder finns det kemikalier som inte är bra för oss. Tanken med Reach är att den ska begränsa de farliga kemikalierna i våra kläder och skor. Det här är EU 3

4 Du fattar inte hur mycket kemikalier som finns överallt, och det kommer bara fler och fler. Det var därför EU ville att det skulle bli mer kontroll på kemikalier. Hur bestämde EU det här egentligen? Det tar lång tid att fatta beslut om en sådan här stor lag som Reach. På 90-talet drog debatten om en ny kemikalielagstiftning i gång. Det fanns inte så mycket koll på gamla farliga kemikalier, och det kom hela tiden nya ämnen. Under 2001 tog kommissionen fram de första idéerna om Reach. Alla medlemsländer diskuterade fördelarna och nackdelarna med en gemensam kemikalielag. Samtidigt började företag och organisationer att försöka påverka politikerna i EU som skulle fatta beslutet. Ministerrådet och Europaparlamentet sa ja till lagen om Reach Okej! Vad du kan. Du borde bli minister eller nåt. Kanske det. Tänk på att det fortfarande används riktigt farliga kemikalier i dag. De ville man också ha bort med den nya lagen förstås. Reach trädde i kraft den 1 juni 2007 och gäller i alla 27 EU-länder. Lagen införs stegvis, och först 2018 kommer den att vara helt genomförd. Det här med EU kanske inte är så tråkigt i alla fall Kommissionens uppgifter är att ta fram förslag till nya lagar och att genomföra lagarna tillsammans med medlemsländerna. Varje land har en kommissionär som arbetar för EU som helhet, inte bara för sitt land. Sveriges kommissionär heter Margot Wallström. Ministerrådets uppgift är att stifta lagar. Det är ministerrådet som ofta fattar besluten inom EU. Rådet består av en minister från varje medlemsland. Europaparlamentet är valt av EU:s invånare. I många frågor är parlamentet med och fattar beslut tillsammans med ministerrådet. I andra frågor ger parlamentet bara råd till ministerrådet. Europaparlamentet kontrollerar kommissionen och hur den sköter sitt arbete. Sverige har 19 ledamöter i EU-parlamentet. FOTO: LUBBE GARELL Tror du att den här tröjan innehåller några farliga kemikalier? Jag vet inte, men EU har bestämt att det ska bli mer kontroll av farliga kemikalier i våra kläder. 4 Det här är EU

5 Så styrs EU Kommissionen är lite av EU:s regering. Kommissionens viktigaste uppgift är att föreslå nya lagar och sedan genomföra dem. Kommissionen består av 27 kommissionärer, en från varje medlemsland. Sveriges kommissionär heter Margot Wallström. Många tjänstemän jobbar på kommissionen med att förbereda förslagen till nya lagar. Det var kommissionen som tog fram förslaget om en ny kemikalielag 2001 Reach. Ministerrådets uppgift är att fatta beslut om nya lagar, ibland tillsammans med Europaparlamentet. Ministerrådet består av en minister från varje land. Den minister som i sitt hemland är ansvarig för en viss fråga, till exempel Reach, åker till Bryssel och träffar sina ministerkolleger som har ansvar för samma fråga i sitt land. På ministerrådets möten ska varje minister berätta om sitt lands syn på ärendena som diskuteras. Europaparlamentet väljs av EU:s invånare. Nästa val hålls I många frågor är ledamöterna i parlamentet med och beslutar om lagar tillsammans med ministerrådet. Parlamentet är den enda institutionen i EU som väljs direkt av folket. Av de 785 ledamöterna representerar 19 Sverige. Att vi har så få platser beror på att Sverige har få invånare. Länder med större folkmängd får fler platser i Europaparlamentet. Sverige och EU Länder som är med i EU måste följa besluten i unionen. När EU:s ministerråd beslutar så är det regeringen som företräder Sverige. Innan en svensk minister åker till ett möte i ministerrådet måste hon eller han stämma av regeringens politik med riksdagen. Det är viktigt att riksdagen kan vara med och påverka Sveriges politik i EU. Ett beslut i EU kan innebära att Sverige måste ändra på någon av sina lagar. Sveriges EUkommissionär Margot Wallström är också vice ordförande i kommissionen. Länder som har många medborgare får fler platser i Europaparlamentet. Nitton svenska politiker representerar Sveriges 9,2 miljoner människor. Det här är EU 5

6 Så blev EU-lagen Reach till I slutet av 1990-talet uppmärksammade EU-länderna brister i de gemensamma kemikalielagarna. Marknaden för kemikalier hade växt, och riskerna för hälso- och miljöproblem oroade alltfler. Medlemsländerna gav kommissionen i uppdrag att ta fram förslag till en ny lag. Det slutliga förslaget presenterades hösten Tre år senare godkände ministerrådet och Europaparlamentet lagen, Reach. Här ser du lite förenklat hur det gick till och hur det påverkar Ted och hans tröja, när lagen börjat gälla. EU-kommissionen lägger fram förslag om en ny lag Europaparlamentet och ministerrådet diskuterar och ger förslag på ändringar Sveriges riksdag och regering bestämmer sig för vad de tycker om förslaget Det tog flera år innan EU kunde enas om Reach. Både Europaparlamentet och ministerrådet diskuterade frågan under många möten och föreslog massor av ändringar i lagförslaget. Samtidigt försökte hela tiden företag, miljöorganisationer och andra påverka politikerna för att få till en lag som passade just deras uppfattning, precis som det oftast är när stora politiska beslut ska fattas. När lagen nu beslutats så måste EU-kommissionen med hjälp av olika myndigheter i EU:s medlemsländer se till att lagen följs.

7 FOTO: EU-PARLAMENTET I EU är det ministerrådet och parlamentet som fattar beslut om regler som gäller för alla i unionen. Här röstar politikerna i Europaparlamentet. Beslut tas av Europaparlamentet och ministerrådet Företagen måste följa den nya lagen och ha koll på vilka nya kemikalier deras produkter innehåller Tänk att EU påverkar min tröja! Det hade jag ingen aning om förut. Konsument Ted ska få möjlighet att ta reda på om hans nya tröja innehåller särskilt farliga kemikalier Det här är EU 7

8 Så påverkar Reach tröjan Med Reach kommer vi att få mer kunskap om de kemikalier som finns runt omkring oss. Ett företag som tillverkar eller importerar en kemikalie måste ta reda på hur den påverkar människor, djur och miljön. Kemikalien ska i allmänhet registreras, och sedan ska informationen gå ut till alla företag som köper kemikalien för att till exempel göra tröjor. Reglerna gäller för varor som är gjorda i alla länder, inte bara ett EUland. Företag som importerar varor till EU måste därför fråga sina leverantörer om innehållet i exempelvis kläderna. Vet du hur stor EU:s budget är? EU:s budget är på miljarder svenska kronor. Sveriges egen statsbudget uppgår till 783 miljarder. Om några år kommer Ted och vi andra att ha större möjligheter att få veta om kläderna i affärerna innehåller några särskilt farliga kemikalier. Företagen måste veta hur deras kemikalier påverkar människorna, djuren och naturen. Det har EU bestämt. 8 Det här är EU

9 Fler och fler medlemmar Visste du att EU startade som ett fredsprojekt? Efter andra världskrigets slut 1945 började flera länder i Västeuropa att diskutera hur man skulle kunna undvika krig i framtiden. Tanken var att länderna genom att handla kol och stål av varandra inte skulle starta krig mot varandra. Till en början bestod EU av sex medlemsländer. EU hette först Kol- och stålunionen och bildades 1952, några år efter andra världskrigets slut. Kol- och stålunionen växte till en gemensam marknad med öppna gränser för varor, tjänster, personer och kapital. Länderna som var med tyckte att handelssamarbetet fungerade bra så det utvecklades. Det fick namnet Europeiska gemenskaperna, EG. Flera länder ville vara med, och på 1970, 80- och 90-talen kom alltfler europeiska länder med i samarbetet. Sverige hade en folkomröstning där riksdagen frågade folket om det ville vara med i EU. En majoritet sade ja, och 1995 blev vi medlemmar. Då hade EG blivit EU och man hade börjat samarbeta om fler saker, till exempel asyl- och invandringspolitik, brottsbekämpning och utrikespolitik. År 2004 gick tio länder med i EU, och 2007 kom Rumänien och Bulgarien in i unionen. Fler länder förhandlar om medlemsskap, till exempel Turkiet och Kroatien. EU startade som ett fredsprojekt efter andra världskrigets slut. Vet du hur många människor som bor i EU? I EU bor ungeför 490 miljoner människor. Tyskland är EU:s största land med 82,5 miljoner invånare och Malta är EU:s minsta land med invånare. EU EU EU EU EU EU EU Inom EU får poliserna i olika länder samarbeta med varandra för att få fast brottslingar. Det kan handla om att bekämpa människohandel och narkotikasmuggling. Det här är EU 9

10 EU:s medlemsländer Storbritannien Folkmängd: 60,0 miljoner Huvudstad: London Medlem: 1973 Valuta: Pund Danmark Folkmängd: 5,4 miljoner Huvudstad: Köpenhamn Medlem: 1973 Valuta: Krona Vet du varför EU:s flagga ser ut som den gör? Det är tolv stjärnor på flaggan eftersom siffran tolv enligt traditionen är en symbol för fulländning, helhet och enhet. Flaggan kommer alltså att se likadan ut oavsett hur många medlemsländer EU har. Irland Folkmängd: 4,2 miljoner Huvudstad: Dublin Medlem: 1973 Tyskland Folkmängd: 82,5 miljoner Huvudstad: Berlin Medlem: 1952 Irland Storbritannien Nederländerna Danmark Belgien Tyskland Belgien Folkmängd:10,4 miljoner Huvudstad: Bryssel Medlem: 1952 Nederländerna Folkmängd: 16,3 miljoner Huvudstad: Amsterdam Medlem: 1952 Frankrike Luxemburg Italien Luxemburg Folkmängd: 0,5 miljoner Huvudstad: Luxemburg Medlem: 1952 Österrike Folkmängd: 8,2 miljoner Huvudstad: Wien Medlem: 1995 Portugal Spanien Frankrike Folkmängd: 60,6 miljoner Huvudstad: Paris Medlem:1952 Italien Folkmängd: 58,5 miljoner Huvudstad: Rom Medlem: 1952 Portugal Folkmängd: 10,5 miljoner Huvudstad: Lissabon Medlem: 1986 Spanien Folkmängd: 43,0 miljoner Huvudstad: Madrid Medlem: 1986 Malta Folkmängd: 0,4 miljoner Huvudstad: Valletta Vet du hur många länder som använder euron? Femton länder har infört euron som valuta. 10 Det här är EU

11 Sverige Finland Estland Sverige Folkmängd: 9,2 miljoner Huvudstad: Stockholm Medlem: 1995 Valuta: Krona Finland Folkmängd: 5,3 miljoner Huvudstad: Helsingfors Medlem: 1995 Lettland Litauen Polen Folkmängd: 38,2 miljoner Huvudstad: Warszawa Valuta: Zloty Estland Folkmängd: 1,3 miljoner Huvudstad: Tallinn Valuta: Kroon Polen Tjeckien Österrike Slovakien Ungern Tjeckien Folkmängd: 10,3 miljoner Huvudstad: Prag Valuta: Koruna Lettland Folkmängd: 2,3 miljoner Huvudstad: Riga Valuta: Lats Slovenien Rumänien Bulgarien Slovakien Folkmängd: 5,4 miljoner Huvudstad: Bratislava Valuta: Slovakisk koruna Litauen Folkmängd: 3,4 miljoner Huvudstad: Vilnius Valuta: Litas Grekland Malta Cypern Ungern Folkmängd: 10,1 miljoner Huvudstad: Budapest Valuta: Forint Bulgarien Folkmängd: 7,8 miljoner Huvudstad: Sofia Medlem:2007 Valuta: Lev Grekland Folkmängd: 11,1 miljoner Huvudstad: Athen Medlem: 1981 Cypern Folkmängd: 0,8 miljoner Huvudstad: Nicosia (grekcypriotiska delen) Slovenien Folkmängd: 2,0 miljoner Huvudstad: Ljubljana Rumänien Folkmängd: 21,7 miljoner Huvudstad: Bukarest Medlem: 2007 Valuta: Leu Det här är EU 11

12 Vill du veta mer? Det är bra att känna till hur du kan påverka EU eftersom många frågor påverkar dig och ditt liv. Du kan göra som Amy och Ted: skaffa information. Kunskap är ju som bekant makt. Information om EU Ett bra tips är att kontakta EU-upplysningen vid Sveriges riksdag som ger opartisk information om EU, det svenska medlemskapet och EU-arbetet i riksdagen. På EU-upplysningens webbplats kan du till exempel läsa mer om hur EU fattar beslut och om EU:s regler för kemikalier. Telefon: måndag till fredag 9 11 och eller på e-post riksdagen.se är adressen till riksdagens webbplats. Där hittar du alla riksdagsbeslut och dokument som ligger till grund för besluten. På webben kan du lära dig mer om riksdagens uppgifter och arbete. Missa inte den virtuella rundvandringen i Riksdagshuset. Om du har frågor om riksdagen kan du kontakta Riksdagsinformation. Telefon: måndag till fredag 9 12, eller på e-post riksdagen.se Elever och lärare är en avdelning på riksdagens webbplats som speciellt vänder sig till elever och lärare. Påverka EU Om du vill påverka EU-politiken kan du vända dig direkt till någon av Sveriges 19 Europaparlamentariker, någon av riksdagens 349 ledamöter eller regeringen. Det går också bra att kontakta EU-kommissionen i Sverige. Kontakta en ledamot i riksdagen: På riksdagens webbplats finns adresser till de 349 ledamöterna. Välj ingången Ledamöter & partier. Kontakta en minister eller ett departement: På regeringens webbplats finns kontaktuppgifter välj ingången Kontakt och besök. Kontakta en Europaparlamentariker: Europaparlamentets informationskontor i Stockholm har en webbplats där du hittar kontaktuppgifter till de svenska Europaparlamentarikerna. Kontakta EU-kommissionen: EU-kommissionens representation i Sverige har en egen webbplats där du hittar kontaktuppgifter.

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

Europa i ett nötskal

Europa i ett nötskal Europa i ett nötskal Vad är Europeiska unionen? Den är europeisk Den är en union = unionen ligger i Europa. = den förenar länder och människor. Kom så tar vi en närmare titt. Vad har alla européer gemensamt?

Läs mer

HUR KAN DU PÅVERKA I EU?

HUR KAN DU PÅVERKA I EU? HUR KAN DU PÅVERKA I EU? Det här är en broschyr som förklarar arbetet i EU. Den handlar om vem som fattar beslut inom EU, och hur det går till. Du får en kort beskrivning av EU-kommissionen, Europaparlamentet

Läs mer

Riksdagen en kort vägledning. Studiematerial från riksdagen

Riksdagen en kort vägledning. Studiematerial från riksdagen Riksdagen en kort vägledning Studiematerial från riksdagen 2 Riksdagen en kort vägledning Folket bestämmer Sverige är en demokrati. Det innebär att folket får vara med och bestämma hur Sverige ska styras.

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Mer eller mindre demokrati? [1] Mer eller mindre. demokrati?

Mer eller mindre demokrati? [1] Mer eller mindre. demokrati? Mer eller mindre demokrati? [1] Mer eller mindre demokrati? [2] Mer eller mindre demokrati? Mer eller mindre demokrati? [GÖSTA TORSTENSSON] Mer eller mindre demokrati? [3] Mer eller mindre demokrati? Författare:

Läs mer

Välkommen till riksdagen

Välkommen till riksdagen Sveriges riksdag 2 Sveriges riksdag Välkommen till riksdagen Öppenhet och tillgänglighet är viktiga inslag i den svenska demokratin och i riksdagens arbete. På riksdagens webbplats www.riksdagen.se kan

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

EU-MEDBORGARNAS AGENDA

EU-MEDBORGARNAS AGENDA EU-MEDBORGARNAS AGENDA Européerna säger sin mening Rättsliga frågor Innehåll 02 EU-MEDBORGARNAS AGENDA 04 DET OFFENTLIGA SAMRÅDET OM EU-MEDBORGARSKAPET 05 Vem deltog? 07 Fri rörlighet i EU 11 Medborgare

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Besök flyktingarna.se för att läsa fler berättelser och hjälpa till att sprida dem. 33

Besök flyktingarna.se för att läsa fler berättelser och hjälpa till att sprida dem. 33 Utdrag ur Europa Europa program/noter/kampskrift (2014). Se europaeuropa.nu för mer information. Flyktingarna.se: Jag vill leva mitt liv men tiden går, åren tas ifrån mig Flyktingarna.se är en partipolitiskt,

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

SÅ VILL EU FÅ UNGA I ARBETE

SÅ VILL EU FÅ UNGA I ARBETE europa FOKUS #5 2013 I DETTA NUMMER UNGDOMSGARANTI EFTERLYSES INVESTERINGAR I VÄLFÄRDEN EU-PROJEKT GER JOBB PÅ GOTLAND EN TIDNING FRÅN EU-KOMMISSIONEN SÅ VILL EU FÅ UNGA I ARBETE foto: sanna skerdén Nu

Läs mer

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016.

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016. Socialdepartementet Regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken Intro och sammanfattning Det här är regeringens plan

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Vi kommer att höra av oss till dig...

Vi kommer att höra av oss till dig... Vi kommer att höra av oss till dig... Vad du bör veta när du söker jobb i ett annat EES-land Europeiska kommissionen Vi kommer att höra av oss till dig... Vad du bör veta när du söker jobb i ett annat

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

Det är inte ideologier som styr på kåren

Det är inte ideologier som styr på kåren Styrelsen. Mikaela Peltz, Zakarias Pante och Katarina Nilsson representerar Socialdemokraterna, Moderaterna och Pedagogerna. Det är inte ideologier som styr på kåren Medier och politiker på riksnivå har

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme 1 Alla barn har samma rättigheter och är lika värdefulla. Varifrån du kommer, t ex vilket kön, språk, religion och hudfärg

Läs mer

Visste du att? Elever har rättigheter!

Visste du att? Elever har rättigheter! Visste du att? Elever har rättigheter! Index Vad är det här? Foldern Visste du att? Elever har rättigheter! försöker på ett kort och begripligt vis engagera dig i frågor som berör elevers rättigheter.

Läs mer

5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill.

5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill. e-bok från Henrik Persson 5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill. web: henrikpersson.nu email: henrikpersson@mac.com msn: hen-per@hotmail.com tel: 0739 32 30 49 Är det här verkligen

Läs mer