SÅ VILL EU FÅ UNGA I ARBETE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÅ VILL EU FÅ UNGA I ARBETE"

Transkript

1 europa FOKUS # I DETTA NUMMER UNGDOMSGARANTI EFTERLYSES INVESTERINGAR I VÄLFÄRDEN EU-PROJEKT GER JOBB PÅ GOTLAND EN TIDNING FRÅN EU-KOMMISSIONEN SÅ VILL EU FÅ UNGA I ARBETE

2 foto: sanna skerdén Nu kan vi börja satsa inför framtiden LEDARE Nu tar vi krafttag för jobben i Europa! eu:s krishantering är mer än bara åtstramningar och budgetnedskärningar. Det glöms ofta bort när media rapporterar. Det mesta akuta skedet av den finansiella krisen krävde visserligen en snabb förbättring av statsfinanserna i flera medlemsländer. Men nu när underskotten minskar i allt fler länder och vi börjar ana ett ljus i tunneln, öppnas nya möjligheter för satsningar på jobb och tillväxt i Europa. Vi ser tydliga resultat av den förda krispolitiken. Budgetunderskotten minskar. De finansiella marknaderna börjar återigen låna ut pengar till medlemsländer som de tidigare ratat. Euron stabiliseras. Vi har därför skapat ett större ekonomisk utrymme för att satsa på tillväxt, nya jobb och inte minst sociala förbättringar. När den finansiella krisen bedarrar synliggörs de efterföljande sociala problemen. Med arbetslöshet följer ofta fattigdom och social utslagning. Att skapa jobb till 26 miljoner arbetslösa européer är med all sannolikhet vår största gemensamma utmaning inför framtiden. EU-kommissionen har redan föreslagit en rad åtgärder för att komma till rätta med problemen på arbetsmarknaden. Många jobb är fortfarande vakanta i Europa trots en generellt hög arbetslöshet. Många företag har svårt att hitta kvalificerad personal. Det beror på att arbetsmarknaden är alltför orörlig och utbildningssystemen inte alltid ger den kunskap som efterfrågas på arbetsmarknaden. För att förbättra matchningen på arbetsmarknaden och få fler människor att våga åka till ett annat EU-land för att söka jobb, föreslår vi att arbetslösa som vistas utomlands får behålla sin ersättning under en längre tid än tidigare. Vi har också föreslagit en ungdomsgaranti, som innebär att den som är arbetslös senast efter fyra månader ska erbjudas ett jobb, fortsatt utbildning eller en lärlingsplats. Med 7.5 miljoner ungdomar utan jobb eller studieplats är ungdomsgarantin oumbärlig. För att snabbt skapa jobb i de värst drabbade länderna i Europa, har vi skjutit fram utbetalningar från EUs strukturfonder till krisländerna. Sedan februari ifjol har 16 miljarder euro fördelats till människor och småföretag i de åtta EU-länder som är värst drabbade av krisen. Vi kan inte längre blunda för den ökade sociala utslagningen som den höga arbetslösheten har lett till. 120 miljoner eller 25 procent av EU:s medborgare balanserar på gränsen till fattigdom eller riskerar socialt utanförskap. Därför uppmanar vi nu medlemsländerna att prioritera sociala satsningar och effektivisera välfärdsstaten. För att öka effektiviteten i systemen måste vi i större utsträckning lära av varandra och ta efter de länder som under krisen varit bäst på att bromsa den sociala utslagningen. EU har ett gemensamt ansvar för att skapa möjligheter för alla Europas medborgare. Den mest akuta delen av den finansiella krisen ligger bakom oss. Nu kan vi lägga mer resurser på att skapa nya jobb i hela Europa. Nu kan vi börja satsa inför framtiden. Pierre Schellekens, Chef för EU-kommissionen i Sverige. 2 fokus: europa

3 EU-kommissionär László Andor hoppas att en ungdomsgaranti ska få ner ungdomsarbetslösheten. Så bekämpar EU ungdomsarbetslösheten Kommissionen har nyligen lagt fram ett sysselsättningspaket för att skapa jobb till de miljontals ungdomar som är arbetslösa i Europa. László Andor, EU-kommissionär med ansvar för sysselsättning, socialpolitik och inkludering, förklarar. Den ekonomiska krisen har slagit hårt mot samhället och pågått alltför länge. En rekordhög arbetslöshet i flera europeiska länder och en utebliven tillväxt har skadat förtroendet för de politiska systemen och ekonomin i hela EU. Det måste vi ändra på tillsammans och därför lägger vi fram sysselsättningspaketet. Vilka grupper drabbas hårdast när aktiviteten i ekonomin sjunker och sysselsättningen minskar? Arbetslösheten har slagit särskilt hårt mot ungdomarna vilket kan leda till utanförskap och i värsta fall politisk instabilitet. Vad ingår i kommissionens sysselsättningspaket och hur ska ni bryta den negativa utvecklingen på arbetsmarknaden? Vi föreslår en ungdomsgaranti som ska ge de som är yngre än 25 år jobb, fortsatt utbildning, en lärlingsplats eller en praktikplats inom fyra månader efter att de blivit arbetslösa. Garantin fungerar redan bra i Finland och Österrike. Vi ska också lansera en europeisk allians för lärlingsutbildning där medlemsländerna ska kunna ta del av varandras erfarenheter. Matchningen av arbetssökande mot lediga arbeten underlättas också genom att jobbsökarnätverket EURES byggs ut. Vad gör ni mer för att bekämpa ungdomsarbetslösheten? Det senaste året har kommissionen använt EU:s strukturfonder för att bekämpa ungdomsarbetslösheten i de länder där den är som störst, bland annat Grekland, Spanien, Italien och Portugal. 16 miljarder euro har avsatts till ungdomar och små och medelstora företag. EU kommer i fortsättningen också att göra stora sociala investeringar. Det nya sysselsättningsinitiativet för unga har en budget på 6 miljarder euro för åren Vad behövs mer för att få Europa på fötter? Europeiska och nationella sysselsättningsinitiativ kan ge oss ekonomisk återhämtning. Men vi behöver också få ordning på euron och skapa konvergens och sammanhållning inom valutaunionen, inte polarisering. Vi har inte råd att förlora det här slaget, och vi måste skapa jobb för de ungdomar som är vår framtid. eures är det europeiska nätverket för rörlighet i arbetslivet. EURES ger unga arbetssökande bidrag för att kunna söka jobb utomlands och hjälp med flytten. Små och medelstora arbetsgivare får dessutom ekonomiskt stöd för att ta emot dessa dem.se mer på ec.europa.eu/eures/ fokus: europa 3

4 Ungdomsgaranti införs Ska minska arbetslösheten Inom EU finns idag 7,5 miljoner ungdomar mellan 15 och 24 år som inte gör någonting, de varken studerar eller arbetar. Ungdomsarbetslösheten var nästan 24 procent i januari i år, mer än dubbelt så hög som den är för vuxna. Och den är ännu högre i fl era av krisländerna, som Grekland och Spanien. I grekiska regionen Västra Makedonien är 72,5 procent av ungdomar under 25 år arbetslösa, det är högst inom EU. Lägst ungdomsarbetslöshet har den tyska regionen Bayern med 4,2 procent. Ungdomarna riskerar att fastna i långvarig arbetslöshet, bland annat därför är ungdomsarbetslösheten ett hot mot den sociala sammanhållningen inom EU och kan få allvarliga följder på sikt. Det här oroar EU-kommissionen som därför har lanserat ett åtgärdspaket för att komma till rätta med den. I paketet ingår en rekommendation att medlemsstaterna ska inrätta en ungdomsgaranti. Denna är ett led i EU:s Europa 2020-strategi för tillväxt och sysselsättning. Ungdomsgarantin riktar sig till ungdomar under 25 år, som varken arbetar eller studerar, och innebär att de inom fyra månader efter det de blivit arbetslösa. EU stöder idag satsningar för att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten via Europeiska Socialfonden, men i februari beslutades om ytterligare insatser. Ett sysselsättningsinitiativ för unga i de regioner där ungdomsarbetslösheten ligger över 25 procent ska sjösättas. ARBETSLÖSHETEN I SIFFROR 2012 I östra Slovakien är långtidsarbetslösheten störst inom EU, där har 71,1 procent av de arbetslösa varit utan arbete mer än 12 månader. På Peloponnesos i Grekland är siffran 68,6 och i mellersta Slovakien 67,6. I tre svenska regioner är långtidsarbetslösheten lägst i hela EU. I mellersta Norrland, Stockholm och Västsverige har 15,4, 16,3 respektive 17,5 procent av de arbetslösa varit utan arbete mer än 12 månader. 4 FOKUS: EUROPA

5 Projekt Ungdomskraft får skoltrötta på banan igen I början av maj gick två ungdomar på Gotland till sina första fasta arbeten. Det låter kanske inte så märkvärdigt, men i själva verket har de här ungdomarna tagit ett jättekliv mot ett fungerande vuxenliv. Tidigare var de så kallade hemmasittare, hade hoppat av skolan och istället isolerat sig framför sina datorer. De här två har deltagit i projekt Ungdomskraft, som har som mål att nå alla ungdomar på Gotland som inte går ut skolan, och få dem att hitta vägen in i samhället igen. Ungdomskraft finansieras bland annat av EU:s sociala fond. I projektet finns sex heltidstjänster, handplockade studie- och yrkesvägledare, socionomer med olika specialiteter och lärare. Vårt mål är att fånga upp de ungdomar mellan 16 och 24 år som är i utanförskap och få in dem i sysselsättning igen, säger Jan Svensson, projektledare för Ungdomskraft. Vi letar upp dem, skriver brev, ringer till dem och har vi inte fått tag i dem då, då söker vi upp dem. Målgruppen för projektet är ungdomar som hoppat av gymnasiet, och som i stället håller sig hemma framför datorn hela dagarna. Också ungdomar med psykosociala svårigheter och funktionshinder tillhör målgruppen. Vi börjar med att kartlägga varje ungdoms styrka, svårigheter, behov och önskemål. Utifrån det gör vi en handlingsplan för att ge ungdomarna individuellt och personligt stöd och vägledning så att de kan komma tillbaka till skolan igen, eller till komvux eller någon folkhögskola. De kan ha dålig självkänsla så vi bildar också nätverk kring dem, följer dem till läkare, till skolan och så vidare. Just nu arbetar man i projektet med 35 ungdomar, och har lyckats få 18 av dem i utbildning igen. Flera av ungdomarna hade inte ens fullföljt högstadiet och för dem har man startat en KBTutbildning, (Kognitiv beteendeterapi) så att de klarar av att komma utanför dörren. Men den här individuella hjälpen är bara en sida av verksamheten, projektet arbetar också förebyggande så att inte fler hoppar av skolan. För att förebygga avhopp kompetenshöjer vi grundskolan, för symtomen visar sig ofta redan på mellanstadiet. För skolan handlar det om att uppmärksamma de tidiga tecknen, och att fråga efter barnen när de inte dyker upp. Projekt Ungdomskraft kommer att arbeta med omkring 100 ungdomar under projekttiden, som sträcker sig till och med halvårsskiftet Men det ska fortsätta även efter det. SOCIALFONDEN I SVERIGE EU:s socialfond har i Sverige en budget på 6,2 miljarder kronor för åren Fondens medel fördelas på cirka projekt runt om i landet. Socialfonden kommer att kunna fördela mer pengar under nästa programperiod, 84 miljarder Euro för hela EU, jämfört med dagens 75 miljarder Euro. FOKUS: EUROPA 5

6 Investeringar i välfärden viktiga för EU:s framtid Över 120 miljoner människor i EU är fattiga, på gränsen till fattigdom eller socialt utanförskap. EU-kommissionen har därför tagit fram ett socialt investeringpaket som ska komma till rätta med fattigdom och social utestängning. Ett av EU:s fem långsiktiga mål att 20 miljoner människor ska kunna ta sig ur fattigdom till år 2020, som en del i den långsiktiga tillväxtstrategin. Kommissionen har beslutat om det här sociala paketet av ett par, tre goda anledningar, berättar Lieve Fransen, direktör för EU:s generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och inkludering. Det är dels därför att det är viktigt att investera i människor, och det sker inte i alla länder. Dels för att kompetensen på området är dålig på många håll. Vi har analyserat vad medlemsländerna gör och sett stora skillnader, som inte enbart beror på ländernas dåliga ekonomier. Många länder kan använda sina pengar mer effektivt. Sverige, Finland och Danmark är till exempel bättre på det än Italien, Grekland och Spanien, medan det är riktigt dåligt i till exempel Bulgarien och Rumänien. Men i kristider är det viktigt att lära sig av varandra. Medlemsländerna är idag nära sammanlänkade. Om ett land inte investerar i förskola, skola och annan utbildning riskerar det att spilla över på andra EU-länder. Ett exempel på det är från Spanien. Vid byggboomen där för ett antal år sedan slutade ungdomar i skolan för att arbeta på byggen. När sen krisen kom blev de arbetslösa, men då hade de hunnit bilda familj och skaffa boende, och förlorade nu både hus och hem. Många av dem sökte sig till andra EU-länder för arbete, men det är svårt, det finns just inga arbeten för outbildade någonstans i Europa. Så vi måste investera i ungdomarna, så att de går kvar i skolan och utbildar sig. Sociala välfärdsfrågor är något som medlemsländerna själva ansvarar för, frågan är vad kommissionen kan göra om länderna inte följer rekommendationen? Beslut ska ju tas så nära verkligheten som möjligt, men vi kan ta fram bra exempel för att övertala de länder som är tveksamma till sociala investeringar, säger Lieve Fransen. Sociala investeringar finns också med i den europeiska tillväxtstrategin, Europa 2020, som medlemsländerna har kommit överens om. Till stöd för länderna finns också flera strukturfonder, som socialfonden och regionalfonden. Inom den sociala fonden avsätts en ökad andel till välfärdsprojekt, minst 20 procent mot tidigare procent. Och ett arbete pågår för att öka medlemsländernas användning av fonderna. Det är viktigt att länderna samarbetar med varandra. Men vi arbetar också med att snabba upp datainsamlandet från medlemsländerna för 6 fokus: europa

7 Vid konferensen i Leuven i början av maj presenterade Lieve Fransen, till vänster, det sociala investeringspaketet. Här tillsammans med EU-kommissionären László Andor, till höger och Joan Burton, den irländska socialministern i mitten. att kunna följa upp insatserna snabbare. Idag är det två års fördröjning av redovisningen, det är inte bra. Samtidigt utvecklar vi en kunskapsbank inom området. Med ett effektivt datainsamlande kan länderna lära sig av varandra om hur man effektivast använder sina pengar. Lieve Fransen besökte Sverige i början av maj för att just diskutera hur man kan tackla de sociala konsekvenserna av den ekonomiska krisen. Även Sverige kan förbättra sig, säger hon, ni har äldre kvinnor som varit hemmafruar och som har mycket låga pensioner, det kan förbättras. Ungdomsarbetslösheten och bristen på integration är annat som Sverige måste ta itu med. Vid en konferens i belgiska Leuven i början av maj lanserades det sociala investeringspaketet. Det var en bra konferens där representanter för medlemsländerna och välgörenhetsorganisationer möttes för att diskutera hur paketet ska implementeras. Klart är att det behövs nytt tänkande i sociala frågor, att det behövs mer engagemang och att en satsning på ungdomars utbildning inte är en kostnad utan en investering för framtiden. Ny fond hjälper de sämst ställda Nu ska de sämst ställda inom EU få stöd och hjälp med det allra nödvändigaste som mat och kläder tack vare en ny fond som tillkommit på förslag av EU-kommissionen. Genom EU-rådet har medlemsstaternas stats- och regeringschefer beslutat avsätta 2,5 miljarder Euro, eller drygt 21 miljarder kronor, under åren till den här fonden. Den nya fonden kompletterar den Europeiska socialfonden, som har förbättrade kunskaper och utbildning som sin uppgift. Fondens pengar ska i varje medlemsland kanaliseras via frivilligorganisationer inom det sociala området. Att fonden inrättas innebär en fortsättning på det matprogram, som fungerat de senaste 20 åren. Det programmet baserades ursprungligen på ett jordbruksöverskott, som nu minskat så att matprogrammet ska upphöra vid årsskiftet fokus: europa 7

8 UNGDOMAR SATTE AGENDAN VID ÅRETS EUROPAFORUM EU och medborgarna var ett av inslagen på EU-kommissionens dag vid årets Europaforum i Hässleholm i början av april. Pierre Schellekens, chef för EU-kommissionens svenska kontor, deltog som samtalspartner och moderator. Dagen var en del i EU:s medborgardialog och vi hade förberett oss dagen innan genom diskussioner med elever på Hässleholms tekniska gymnasium, berättar han. Där fick eleverna diskutera i grupper om EU:s framtid och det de ser som viktigast för framtidens EU. De fick också rösta fram en lista BYTA FRÖN INTE LAGLIGT Myt: EU förbjuder dig att byta frön från din trädgård med grannen. Nej, så är det inte. Däremot har EU-kommissionen lagt fram ett på ämnen, som EU-kommissionen bör ta itu med. Det som kom fram under dagen sammanställs i en rapport för vidare befordran till Bryssel. Miljön, klimatet och energin var ett av ämnesområdena som hamnade i topp, liksom den ekonomiska krisen, och åtgärder för att minska främlingsfientlighet och rasism. Bäst av allt var att ungdomarna vill ha ett starkare samarbete inom EU för att lösa problemen, inte mindre samarbete, säger Pierre Schellekens. Europaforum i Hässleholm har fungerat som en arena för samtal MYTERNA OM EU DEL 3 paket för bättre livsmedelshantering. I paketet ingår ett kapitel om växtskydd och ett om frön och annat växtförädlingsmaterial, som riktar sig till företag av olika storlek. om viktiga Europafrågor sedan Under en vecka förs samtal om politik, ekonomi, juridik och kultur mellan politiker, journalister, kulturpersonligheter och andra. Europaforum är ett fint arrangemang där man träffar gräddan av debattörer, men också vanliga människor som kommer för att de är intresserade av europafrågor, säger Pierre Schellekens. Jag har varit med i fl era år och kan konstatera att Europaforum har utvecklats från att vara en allmän debatt om EU till att diskutera de frågor som också är stora och diskuteras i Bryssel. Privatpersoner är undantagna från regelverket och kan fortsätta att köpa alla slags fröer och också sälja dem i liten mängd. Och naturligtvis också byta fröer med grannarna. KONTAKTUPPGIFTER Chef för avdelningen för press, media och kommunikation: Pernilla Baralt Telefon: Mobiltelefon: E-post: Chef för representationen Pierre Schellekens Telefon: , E-post: EU-kommissionens svenska hemsida: EU:s officiella hemsida: Fokus Europa ges ut av EU-kommissionens representationskontor i Stockholm. Produktion: Factum. Tryck: Skaraborgs Offset, juni 2013.

Bryssel den 12 september 2001

Bryssel den 12 september 2001 Bryssel den 12 september 2001 Enligt Anna Diamantopoulou, kommissionens ledamot för sysselsättning och socialpolitik, genomgår EU:s arbetsmarknader en omvandling. Resultaten har hittills varit positiva,

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020

Europeiska socialfonden 2014-2020 Europeiska socialfonden 2014-2020 -avstamp i Europa 2020-strategin Maria Johansson-Berg, Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat

Läs mer

Socialfondsprogrammet

Socialfondsprogrammet Socialfondsbroschyr 2015.indd 1 Europeiska socialfonden 2014 2020 2015-03-26 11:21 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen Kort, aktuellt och lätt om EU Medfinansieras av EU-kommissionen Europa Direkt Smedjebacken Dalarna / norra Västmanland mars, 2015 Europa Direkt I Sverige finns 19 Europa Direktkontor spridda över hela

Läs mer

Frågor och svar om arbetsgruppen för Grekland och dess andra kvartalsrapport Se även IP/12/242

Frågor och svar om arbetsgruppen för Grekland och dess andra kvartalsrapport Se även IP/12/242 MEMO/12/184 Bryssel den 15 mars 2012 Frågor och svar om arbetsgruppen för Grekland och dess andra kvartalsrapport Se även IP/12/242 1. Vilka uppgifter har arbetsgruppen för Grekland? Kommissionens arbetsgrupp

Läs mer

Viviane Reding. bjuder in till dialog. fokus. EU:s vice ordförande. en tidning från eu-kommissionen #7 2012

Viviane Reding. bjuder in till dialog. fokus. EU:s vice ordförande. en tidning från eu-kommissionen #7 2012 europa fokus #7 2012 i detta nummer en dag på eu:s call center möt olle & olle allt om medborgaråret så kan du påverka eu en tidning från eu-kommissionen EU:s vice ordförande Viviane Reding bjuder in till

Läs mer

Lättare för unga att få jobb

Lättare för unga att få jobb Socialdemokraterna Skara 2010-09-08 Lättare för unga att få jobb - Ett vallöfte från Socialdemokraterna i Skara Innehållsförteckning I Skara ska alla unga erbjudas jobb eller utbildning... 3 2 miljoner

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

Att använda EU-program som verktyg bakgrund. Halmstad, 22 maj 2014

Att använda EU-program som verktyg bakgrund. Halmstad, 22 maj 2014 Att använda EU-program som verktyg bakgrund Halmstad, 22 maj 2014 Vilka EU-program finns det? EU-program 2014-2020 Internationellt Nationellt Regionalt Kreativa Europa 1,3 miljarder Erasmus+ 14,7 miljarder

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden 2014 2020 EU nivå Europa 2020 Gemensamt strategiskt ramverk för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden Nationell nivå Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond,

Läs mer

UTESTÄNGNING OCH DISKRIMINERING

UTESTÄNGNING OCH DISKRIMINERING KAMPEN MOT FATTIGDOM, SOCIAL UTESTÄNGNING OCH DISKRIMINERING Genom att stödja medlemsstaterna i kampen mot fattigdom, social utestängning och diskriminering är Europeiska unionens målsättning att stärka

Läs mer

EU-program

EU-program Januari 2010 EU-program 2007-2013 Utgivningsår: 2010 För mer information kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län, avdelningen för tillväxt Tfn 08-785 40 00 Rapporten finns endast som pdf. Du hittar den

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

De europeiska arbetsmarknadsparternas arbetsprogram 2015 2017 PARTNERSKAP FÖR TILLVÄXT OCH SYSSELSÄTTNING FÖR ALLA

De europeiska arbetsmarknadsparternas arbetsprogram 2015 2017 PARTNERSKAP FÖR TILLVÄXT OCH SYSSELSÄTTNING FÖR ALLA SLUTLIGT FÖRSLAG 05.05 2015 INLEDNING De europeiska arbetsmarknadsparternas arbetsprogram 2015 2017 PARTNERSKAP FÖR TILLVÄXT OCH SYSSELSÄTTNING FÖR ALLA Europeiska unionen står i ett vägskäl. Det har funnits

Läs mer

KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA ÅR

KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA ÅR KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA 16-20 ÅR Halvårsrapport januari 2014 Datum: 2014-01-20 Sammanställt av: Lilian Lama, Uppföljningsansvarig Innehållsförteckning 1 Det kommunala informationsansvaret

Läs mer

EU-stöd, Program & fonder

EU-stöd, Program & fonder EU-stöd, Program & fonder Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen är ett informationskontor som ingår i nätverket Europe Direkt och vår uppgift är att sprida information

Läs mer

Medfinansieras av Europeiska kommissionen

Medfinansieras av Europeiska kommissionen Medfinansieras av Europeiska kommissionen Varför en Europeisk Union? Visioner och tankar om ett enat Europa fanns redan på 1800talet men först efter de två världskrigen startade ett sådant Europeiskt samarbete.

Läs mer

Unga på väg: Europa stöder unga människor

Unga på väg: Europa stöder unga människor FLYTTA RUNT Unga på väg: Europa stöder unga människor JOBBA LÄR DIG STUDERA DELTA SKAPA ENGAG ERA DIG UTBILDA DIG ieuropa Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som verkar i kommissionens

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Promemoria 2009-08-26 Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Den ekonomiska krisen har präglat världen i snart ett år. Det som startade som en finansiell bubbla har övergått till

Läs mer

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige EU på lokal och regional nivå Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige Syftet med EDIC Nätverket av Europa Direkt informationskontor (EDIC) är sedan 2005 ett av EU:s viktigaste

Läs mer

Ramverk av åtgärder för ungas sysselsättning

Ramverk av åtgärder för ungas sysselsättning Ramverk av åtgärder för ungas sysselsättning JUNI 2013 Malin Looberger Förhandlare / EU-expert Arbetsrättssektionen Sveriges Kommuner och Landsting Epost; malin.looberger@skl.se 1 1. Inledning och utmaningar

Läs mer

Möjligheter och framtidsutmaningar

Möjligheter och framtidsutmaningar Möjligheter och framtidsutmaningar Peter Norman, finansmarknadsminister Terminsstart pension, 8 februari 101 100 Djupare fall och starkare återhämtning av BNP jämfört med omvärlden BNP 101 100 101 100

Läs mer

Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?"

Tal vid seminarium Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga? SPEECH/07/501 Margot Wallström Vice-President of the European Commission Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?" Arrangerat av Ekonomiska och sociala

Läs mer

Nationell samling för unga utanför

Nationell samling för unga utanför 2015-05-01 Nationell samling för unga utanför Ungdomsarbetslösheten i Sverige Ungdomsarbetslösheten har stigit och Sverige har idag en högre ungdomsarbetslöshet än jämförbara länder. År 2014 uppgick arbetslösheten

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Översikt Socialfondsprogrammet 2014-2020 samt indikativ fördelning av ESF-stöd exklusive resultatreserven

Översikt Socialfondsprogrammet 2014-2020 samt indikativ fördelning av ESF-stöd exklusive resultatreserven Översikt Socialfondsprogrammet 2014-2020 samt indikativ fördelning av ESF-stöd exklusive resultatreserven ESF10feb/ E Ramel Tematiska mål Mål 10 Investera i yrkesutbildning och livslångt lärande 1626 Mål

Läs mer

Kompetensförsörjning för tillväxt och utveckling

Kompetensförsörjning för tillväxt och utveckling Kompetensförsörjning för tillväxt och utveckling Marja-Leena Lampinen Frågor i fokus idag Kompetensplattform - vad har det lett till? Strategi för tillväxt- och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 -

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 15.4.2015 2014/2236(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om socialt entreprenörskap och social innovation för att bekämpa arbetslöshet

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt Politiskt instrument för att finansiera långsiktiga prioriteringar

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

Vad sa vi sist? Internationellt och Sverige. Skuldkrisen i Europa fördjupas. Osäkerheten leder till att investeringar allt mer övergår i sparande.

Vad sa vi sist? Internationellt och Sverige. Skuldkrisen i Europa fördjupas. Osäkerheten leder till att investeringar allt mer övergår i sparande. 1 Vad sa vi sist? Internationellt och Sverige Skuldkrisen i Europa fördjupas. Osäkerheten leder till att investeringar allt mer övergår i sparande. Företagens framtidsutsikter fortsätter att bli mer negativa.

Läs mer

EU på 10 minuter 2010

EU på 10 minuter 2010 EU på 10 minuter 2010 1 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam

Läs mer

Sätt Europa i arbete! Åtgärdsprogram för fler och bättre jobb i Sverige och övriga EU

Sätt Europa i arbete! Åtgärdsprogram för fler och bättre jobb i Sverige och övriga EU Sätt Europa i arbete! Åtgärdsprogram för fler och bättre jobb i Sverige och övriga EU En jobbkris i Europa Arbetslöshet EU 26,2 mn 10,7 procent Sverige 408 000 8,0 procent Ungdomsarbetslöshet EU 5,5 mn

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för transport och turism 2015/...(BUD) 23.6.2015 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för transport och turism till budgetutskottet över Europeiska unionens allmänna

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning?

Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning? Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning? Erfarenheter Socialfonden 2007-2013 - Goda resultat på deltagarnivå - Mindre goda resultat på organisations-

Läs mer

Oberoende årlig tillväxtöversikt för 2013 ECLM-IMK-OFCE

Oberoende årlig tillväxtöversikt för 2013 ECLM-IMK-OFCE Oberoende årlig tillväxtöversikt för 2013 ECLM-IMK-OFCE Sammanfattning Fyra år efter den stora recessionens början befinner sig euroområdet fortfarande i kris. BNP och BNP per capita ligger under nivån

Läs mer

Hur ska framtida statsfinansiella kriser i Europa undvikas? Lars Calmfors Kungl. Vetenskaps-societeten Uppsala, 31/8-2010

Hur ska framtida statsfinansiella kriser i Europa undvikas? Lars Calmfors Kungl. Vetenskaps-societeten Uppsala, 31/8-2010 Hur ska framtida statsfinansiella kriser i Europa undvikas? Lars Calmfors Kungl. Vetenskaps-societeten Uppsala, 31/8-2010 Budgetunderskott och den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuldkvot 83,8

Läs mer

ZA5952. Flash Eurobarometer 407 (Austria, Finland and Sweden: 20 Years in the EU) Country Questionnaire Finland (Swedish)

ZA5952. Flash Eurobarometer 407 (Austria, Finland and Sweden: 20 Years in the EU) Country Questionnaire Finland (Swedish) ZA9 Flash Eurobarometer 07 (Austria, Finland and Sweden: 0 Years in the EU) Country Questionnaire Finland (Swedish) FL 07-0 years in the EU D Hur gammal är du? (SKRIV NER OM "VÄGRAR" KOD '99') D Kön Man

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM 1. Ändring av gemensamma förordningen för ESI-fonderna till förmån för Grekland. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM 1. Ändring av gemensamma förordningen för ESI-fonderna till förmån för Grekland. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM 1 Ändring av gemensamma förordningen för ESI-fonderna till förmån för Grekland Näringsdepartementet 2015-09-22 Dokumentbeteckning KOM(2015) 365 Förslag till

Läs mer

Bryssel den 13 maj 2011 Flash Eurobarometer Unga på väg

Bryssel den 13 maj 2011 Flash Eurobarometer Unga på väg MEMO/11/292 Bryssel den 13 maj 2011 Bryssel den 13 maj 2011 Flash Eurobarometer Unga på väg Av Europas unga kan 53 % tänka sig att flytta utomlands för att arbeta Mer än hälften (53 %) av personer i de

Läs mer

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 121.2 och 148.4,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 121.2 och 148.4, 29.7.2014 SV Europeiska unionens officiella tidning C 247/127 RÅDETS REKOMMENDATION av den 8 juli 2014 om Finlands nationella reformprogram 2014, med avgivande av rådets yttrande om Finlands stabilitetsprogram

Läs mer

Grönbok om pensioner MEMO/10/302. Varför offentliggör kommissionen den här grönboken nu? Vilken uppgift har EU på pensionsområdet?

Grönbok om pensioner MEMO/10/302. Varför offentliggör kommissionen den här grönboken nu? Vilken uppgift har EU på pensionsområdet? MEMO/10/302 Bryssel den 7 juli 2010 Grönbok om pensioner Varför offentliggör kommissionen den här grönboken nu? En åldrande befolkning sätter press på pensionssystemen i EU eftersom vi nu lever längre

Läs mer

Mot EU:s lägsta arbetslöshet

Mot EU:s lägsta arbetslöshet Mot EU:s lägsta arbetslöshet Reformer för fler jobb Högre arbetslöshet än andra jämförbara länder Arbetslöshet i EU15, 15-74 år 26,9 24,7 14,4 12,5 11,7 10,2 8,6 8,5 8,0 7,0 6,5 6,3 6,1 5,0 4,9 Källa:

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

Utvecklingskraft i Sveriges alla delar

Utvecklingskraft i Sveriges alla delar Utvecklingskraft i Sveriges alla delar EU:s regionalfondsprogram för Sverige 2014-2020 Politiska styrmedel EU 2020 Östersjöstrategin Partnerskapsöverenskommelsen Nationell strategi för regional tillväxt

Läs mer

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar 2013-09-16 Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Alliansregeringenvillstärkadrivkrafternaförjobbgenomattgelågoch

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Sida: 1 av 7 Dnr: Af-2014/272384 Version: 1.0 Beslutad: 2015-01-16 Verksamhetsplan 2015 Arbetsförmedlingen Mikael Sjöberg Sida: 2 av 7 Innehåll 1. Generaldirektörens inledning och tolkning av Arbetsförmedlingens

Läs mer

17 Europa Direkt informationskontor, totalt inom EU finns det närmare 500.

17 Europa Direkt informationskontor, totalt inom EU finns det närmare 500. December 2011 Europe Direkt är ett informationsnätverk som drivs av EUkommissionen tillsammans med lokala och regionala partners. Inom Sverige finns 17 Europa Direkt informationskontor, totalt inom EU

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA

SOCIALDEMOKRATERNAS JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA VÅR JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA SOCIALDEMOKRATERNAS JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA Framtidsinvesteringar i jobben går före Framtidsinvesteringar nya skattesänkningar för jobb och tillväxt går före nya skattesänkningar

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Utmaningar för svensk ekonomi i en orolig tid

Utmaningar för svensk ekonomi i en orolig tid Utmaningar för svensk ekonomi i en orolig tid Finansminister Anders Borg 20 november 2012 Den globala konjunkturen bromsar in BNP-tillväxt. Procent Tillväxt- och utvecklingsländer 8 7 6 5 7,5 6,3 5,0 Stora

Läs mer

Ungas tankar om ett bättre samhälle

Ungas tankar om ett bättre samhälle Ungas tankar om ett bättre samhälle Politiska motioner skapade av ungdomar i Malmö och Skåne genom workshoparbete inom projektet Ungt valdeltagand i Malmö och Skåne - fokus: supervalåret 2014. Genom wokshops

Läs mer

Det livslånga lärandet

Det livslånga lärandet Det livslånga lärandet 6 6. Det livslånga lärandet Totalt deltagande i lärande Livslångt lärande är ett vitt begrepp som sträcker sig från vaggan till graven. Enligt EU täcker det livslånga lärandet in

Läs mer

ZA5952. Flash Eurobarometer 407 (Austria, Finland and Sweden: 20 Years in the EU) Country Questionnaire Sweden

ZA5952. Flash Eurobarometer 407 (Austria, Finland and Sweden: 20 Years in the EU) Country Questionnaire Sweden ZA9 Flash Eurobarometer 07 (Austria, Finland and Sweden: 0 Years in the EU) Country Questionnaire Sweden FL 07-0 years in the EU D Hur gammal är du? (SKRIV NER OM "VÄGRAR" KOD '99') D Kön Man Kvinna D

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Tal av Guy Crauser, Europeiska kommissionen Generaldirektör, DG Regionalpolitik

Tal av Guy Crauser, Europeiska kommissionen Generaldirektör, DG Regionalpolitik Mina damer och herrar Seminarium: Europaforum Norra Sverige IV 6 juni, 2002 Sundsvall, Sverige Tal av Guy Crauser, Europeiska kommissionen Generaldirektör, DG Regionalpolitik Jag är mycket glad att ha

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

2 EU på 10 minuter. EU i din vardag

2 EU på 10 minuter. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla om kvaliteten på badvattnet

Läs mer

KLIMATFÖRÄNDRINGEN. Särskild Eurobarometer (EB 69) våren 2008 Undersökning EP/EU Sammanfattning

KLIMATFÖRÄNDRINGEN. Särskild Eurobarometer (EB 69) våren 2008 Undersökning EP/EU Sammanfattning Generaldirektoratet för kommunikation ENHETEN FÖR OPINIONSUNDERSÖKNINGAR Bryssel, den 30 juni 2008 KLIMATFÖRÄNDRINGEN Särskild Eurobarometer (EB 69) våren 2008 Undersökning EP/EU Sammanfattning I. Terminologisk

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Finanskrisen i EU hur påverkar den kommunerna?

Finanskrisen i EU hur påverkar den kommunerna? Finanskrisen i EU hur påverkar den kommunerna? Aktuellt hösten 2012 Kommunförbundets Brysselkontor Henrik Rainio, direktör Hur har finanskrisen påverkat kommunsektorn i EU? Åren 2000-2007 växte både inkomsterna

Läs mer

Bredbandsanslutning till Internet för alla i Europa: Kommissionen startar en diskussion om de samhällsomfattande tjänsternas roll i framtiden

Bredbandsanslutning till Internet för alla i Europa: Kommissionen startar en diskussion om de samhällsomfattande tjänsternas roll i framtiden IP/08/1397 Bryssel den 25 september 2008 Bredbandsanslutning till Internet för alla i Europa: Kommissionen startar en diskussion om de samhällsomfattande tjänsternas roll i framtiden Hur kan EU se till

Läs mer

Tal av Klaus-Heiner Lehne, Europeiska revisionsrättens ordförande

Tal av Klaus-Heiner Lehne, Europeiska revisionsrättens ordförande SV Tal Bryssel den 13 oktober 2016 Tal av Klaus-Heiner Lehne, Europeiska revisionsrättens ordförande Presentation av revisionsrättens årsrapport för 2015 Europaparlamentets budgetkontrollutskott Bryssel

Läs mer

Välkomna till EUkommissionen! Charlotte Haentzel EU-kommissionen i Sverige

Välkomna till EUkommissionen! Charlotte Haentzel EU-kommissionen i Sverige Välkomna till EUkommissionen! Charlotte Haentzel EU-kommissionen i Sverige Upplägg EU-kommissionens roll EU:s väg ur krisen Europa 2020 EU:s budget Tre nyckelaktörer Europeiska kommissionen främjar gemensamma

Läs mer

EUROPEISKA SOCIALFONDEN INVESTERAR I MÄNNISKOR. Så här fungerar ESF. Ett socialt Europa

EUROPEISKA SOCIALFONDEN INVESTERAR I MÄNNISKOR. Så här fungerar ESF. Ett socialt Europa EUROPEISKA SOCIALFONDEN INVESTERAR I MÄNNISKOR Så här fungerar ESF Ett socialt Europa Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som verkar i kommissionens namn kan ta ansvar för hur informationen

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Samtalskampanjen - Samtalet vid dörren

Samtalskampanjen - Samtalet vid dörren Val 2014 Samtalskampanjen - Samtalet vid dörren För dig som valarbetare 2 (5) Valstrategin Vår berättelse kan vara bra att använda som en plattform till de samtal som genomförs vid dörren. Väck intresse:

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin Unga ska först! - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin En rapport från Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund www.ssu.se www.ssu.se Förord Arbetslösheten når nya rekordnivåer i

Läs mer

EU-kritiker som inte är till salu. Jöran Fagerlund

EU-kritiker som inte är till salu. Jöran Fagerlund EU-kritiker som inte är till salu Jöran Fagerlund 1989 Blev medlem i KU och VPK Supervalåret 2014 Besegra Reinfeldt två gånger. Få fler medlemmar. Samma politik i Sverige som i EU. Inte till salu. Mobilisera

Läs mer

Statsbudgeten Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas

Statsbudgeten Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas 64. EU:s strukturfonders medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag)

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN NORRTÄLJE KOMMUN. Framtidsinvesteringar i jobben går före nya skattesänkningar

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN NORRTÄLJE KOMMUN. Framtidsinvesteringar i jobben går före nya skattesänkningar SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN FÖR JOBBPLAN JÄRFÄLLA FÖR NORRTÄLJE KOMMUN Framtidsinvesteringar i jobben går före nya skattesänkningar Krav på individen att anstränga sig ska förenas med ökade möjligheter

Läs mer

EU-initiativ för att öka den sociala inkluderingen i Europa

EU-initiativ för att öka den sociala inkluderingen i Europa EU-initiativ för att öka den sociala inkluderingen i Europa Agenda Europeiska pelaren för sociala rättigheter Europeiska migrationsagendan EU:s nya kompetensagenda för Europa Urbana agendan 2 Bakgrund

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Rätt och fel om ungdomsarbetslösheten

Rätt och fel om ungdomsarbetslösheten Rätt och fel om ungdomsarbetslösheten Stockholm, 17 september 2015 Jonas Olofsson och Eskil Wadensjö Malmö Högskola och Institutet för social forskning Stockholms universitet Arbetsmarknaden för unga (15-24)

Läs mer

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 BILAGA Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

Utmaningar på arbetsmarknaden

Utmaningar på arbetsmarknaden Utmaningar på arbetsmarknaden Finansminister Anders Borg 4 juli 2012 Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel EU-PROJEKTGUIDEN Guide för att söka EU-stöd East Sweden EU-kontoret - Bryssel Innehållsförteckning Inledning... 1 EU-stöd... 2 Grundprinciper för de transnationella sektorsprogrammen... 3 Hur planerar

Läs mer

senast den 5 november 2012

senast den 5 november 2012 - 1 - EU:s lokala och regionala myndigheters bidrag till halvtidsöversynen av Europa 2020-strategin Utvärdering av flaggskeppsinitiativet Unga på väg Drygt två år efter antagandet av Europa 2020-strategins

Läs mer

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg!

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg! LÄRANDE I LERUM FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA VUXENUTBILDNING K U LT U R S K O L A BIBLIOTEK K U LT U R O C H F R I T I D hårt arbete lönar sig! hej där, göran careborg! juni 2014 hårt arbete lönar

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM89. En europeisk pelare för sociala rättigheter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Statsrådsberedningen

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM89. En europeisk pelare för sociala rättigheter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Statsrådsberedningen Regeringskansliet Faktapromemoria En europeisk pelare för sociala rättigheter Statsrådsberedningen 2017-05-31 Dokumentbeteckning KOM (2017) 250 Meddelande om etablerandet av en europeisk pelare för sociala

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Sammanfattande rapport

Sammanfattande rapport Sammanfattande rapport Toppmötet för rättvisa jobb och tillväxt, Göteborg, Sverige, 17 november 2017 Den 17 november 2017 träffades EUs stats- och regeringschefer på Toppmötet för rättvisa jobb och tillväxt

Läs mer