HUR KAN DU PÅVERKA I EU?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HUR KAN DU PÅVERKA I EU?"

Transkript

1 HUR KAN DU PÅVERKA I EU? Det här är en broschyr som förklarar arbetet i EU. Den handlar om vem som fattar beslut inom EU, och hur det går till. Du får en kort beskrivning av EU-kommissionen, Europaparlamentet och ministerrådet. Vi berättar också hur de olika länderna arbetar för att reglerna ska följas på nationell nivå, och hur du har möjlighet att påverka arbetet i EU.

2 SÅ HÄR ARBETAR EU-KOMMISSIONEN EU-kommissionen har flera viktiga uppgifter. Kommissionen föreslår nya lagar, genomför EU:s politik, ser till att länderna följer lagarna och arbetar för EU:s bästa i världen. EU-kommissionen är den största av EU:s institutioner. Den arbetar för EU:s gemensamma intressen. Kommissionens nuvarande ordförande heter Jean-Claude Juncker. Han tillträdde i november Varje land har en kommissionär. De 28 kommissionärerna leder kommissionens politiska arbete. De väljs för fem år i taget. Den svenska EU-kommissionären ansvarar för handelsfrågor under åren 2014 till Europeiska rådet föreslår vem som ska vara ordförande i EU-kommissionen och Europaparlamentet väljer sedan vem det blir. EU-ländernas statschefer och regeringschefer föreslår vilka de övriga kommissionärerna ska vara i EU-kommissionen. De gör sina val tillsammans med kommissionens ordförande. Innan de föreslagna kommissionärerna kan börja arbeta måste de alla tillsammans godkännas av Europaparlamentet. Kommissionärerna har ansvar inför Europaparlamentet, som är den enda institutionen som kan avsätta kommissionen. 2 Så här kan du påverka EU-kommissionen: Starta eller skriv under ett medborgarinitiativ, till exempel en namninsamling för en speciell fråga Lämna din åsikt i ett offentligt samråd Kontakta en ledamot av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och/eller Regionkommittén.

3 Det här ska EU-kommissionen göra: Föreslå nya lagar som rådet och oftast även Europaparlamentet ska besluta om Förvalta och fördela EU:s budget, alltså ta hand om EU:s pengar Se till att medlemsländerna följer EU-lagstiftningen. De arbetar tillsammans med EU-domstolen Tala för EU i internationella sammanhang och förhandla fram avtal mellan EU och andra länder När EU-kommissionen skickar ett lagförslag till Europaparlamentet och ministerrådet, får också de olika medlemsländernas nationella parlament information om lagförslagen. Medlemsländerna får därför vara med och bestämma om förslaget ska beslutas på EU-nivå eller om det ska beslutas på en nivå närmare medborgarna, i till exempel det nationella parlamentet eller kommunerna. 3 Hitta andra personer som tycker som du. Om du vill påverka EU:s lagstiftning behöver du samarbeta med andra personer eller organisationer som tycker ungefär som du. Många organisationer försöker påverka EU:s lagstiftning Kommissionskollegiet Europeiska unionen

4 SÅ HÄR ARBETAR EUROPAPARLAMENTET Europaparlamentet har tre viktiga uppgifter. De har makt att stifta lagar, makt att kontrollera resten av EU:s institutioner och makt över EU:s pengar. 751 ledamöter representerar EU:s medborgare i Europaparlamentet. EU:s medborgare väljer ledamöterna i direkta val. Därför kallas också Europaparlamentet för folkets röst. Det är val till Europaparlamentet vart femte år. Nästa val är år Det finns 20 utskott i Europaparlamentet. Det är i utskotten som ledamöterna gör sitt politiska arbete. Utskottens möten är öppna. Därför kan du följa mötena via Europaparlamentets webbplats. Varje månad träffas ledamöterna i Strasbourg, i Frankrike, för att debattera och godkänna lagförslag. Sverige har 20 ledamöter som tillhör olika politiska partier. De samarbetar med ledamöter från sina europeiska systerpartier, snarare än med andra ledamöter från Sverige. 4 Kontakta din ledamot Så här kan du påverka Europaparlamentet: Rösta i nästa Europaval år 2019 Skicka in en egen fråga, ett klagomål, ett påpekande om hur EU-lagarna används eller en uppmaning till Europaparlamentet att ta ställning i en viss fråga.

5 Det här ska Europaparlamentet göra: Stifta lagar tillsammans med ministerrådet Godkänna och kontrollera EU-kommissionen Besluta om EU:s budget tillsammans med ministerrådet Godkänna avtal mellan EU och andra länder Godkänna nya medlemsländer i EU Ha kontakter med nationella parlament 5 De svenska ledamöterna Europeiska unionen, 2014

6 SÅ HÄR ARBETAR MINISTERRÅDET Europeiska unionens råd brukar kallas ministerrådet eller rådet. Rådet har många viktiga uppgifter. Tillsammans med Europaparlamentet stiftar rådet lagar. Rådet samordnar medlemsländernas politik för utrikesfrågor och frågor om säkerhet. De har också ansvar för avtal som EU har med andra länder och organisationer. Rådet och parlamentet bestämmer EU:s årliga budget. Fackministrar från EU:s medlemsländer är med i rådet för att ta tillvara på medlemsländernas intressen. Om rådet till exempel ska diskutera miljöfrågor är det EU-ländernas miljöministrar som träffas. Det finns tio olika sammansättningar av rådet: Utrikes frågor Allmänna frågor Ekonomiska frågor Rättsfrågor och inrikes frågor Sysselsättning och frågor om socialpolitik, sjukvård och hälsa Konkurrenskraft. Frågor om industri, forskning, rymden och den inre marknaden Transport, energi och telekommunikation Jordbruk och fiske Miljö Utbildning, ungdom, kultur och idrott 6 Så här kan du påverka ministerrådet: Rösta i nästa riksdagsval Kontakta din riksdagsledamot

7 Det här ska ministerrådet göra: Stifta lagar tillsammans med Europaparlamentet Besluta om EU:s budget tillsammans med Europa parlamentet Samordna EU-ländernas politik Utveckla EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik Skriva på internationella avtal mellan EU och andra länder och internationella organisationer tillsammans med Europaparlamentet Var sjätte månad är ett nytt land ordförande i ministerrådet. Ordförandelandet organiserar och leder arbetet i rådet förutom när de diskuterar utrikesfrågor. Då är det EU:s höga representant för utrikesfrågor som är ordförande. Den svenska regeringen måste ha stöd i riksdagen för hur de agerar i ministerrådet. Regeringen samråder därför med riksdagens EU-nämnd inför varje rådsmöte och diskuterar vad Sverige tycker i de olika frågorna. 7 Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

8 LAGEN INFÖRS I SVERIGE När EU:s institutioner beslutat om nya lagar på EU-nivå, måste Sverige följa dem. Sverige ändrar de lagar vi har eller stiftar nya lagar för att införa dem i den svenska lagstiftningen. Detta sker i Sveriges riksdag och med de föreskrifter som svenska myndigheter antar. EU-kommissionen kan ställa frågor till regeringen och i vissa fall anmäla Sverige till EU-domstolen om Sverige inte inför en EU-lag på rätt sätt eller inom rätt tid. Foto: Melker Dahlstrand/Riksdagsförvaltningen 8 Så här kan du påverka uppföljningsarbetet: Skicka ett klagomål till EU-kommissionen. Det kan du göra om du tycker att ett EU-land bryter mot bestämmelser eller lagar i EU Skriv ett klagomål eller en framställning till Europaparlamentet. En framställning är en fråga till Europaparlamentet. Du kan skriva framställningen på något av EU:s 24 språk och skicka den via nätet eller med post

9 UPPFÖLJNING AV HUR LÄNDERNA FÖLJER LAGARNA EU-kommissionen ska se till att medlemsländerna genomför och följer EU-lagstiftningen. Om ett medlemsland inte genomför lagen eller bryter mot den, kan EU-kommissionen varna medlemslandet. EU-kommissionen kan också bestämma att EU-domstolen ska se om ett land följer lagstiftningen eller inte. Ett medlemsland kan straffas med till exempel böter. 9 Gör en anmälan till Europeiska ombudsmannen. Ombudsmannen undersöker klagomål om EU:s administration. Det kan handla om felaktigheter, orättvis behandling, maktmissbruk eller om EU vägrar att lämna ut information. Läs mer på Kontakta och få hjälp av SOLVIT. SOLVIT är en tjänst som regeringarna i alla EU-länder har hand om. Tjänsten finns på internet. SOLVIT försöker på enklaste och bästa sätt hjälpa privatpersoner och företag att komma till rätta med problem som har med EU:s fria rörlighet att göra. Hjälpen är kostnadsfri. Läs mer på

10 BESÖK VÅR UTSTÄLLNING PÅ EUROPAHUSET Den här broschyren har vi tagit fram efter en utställning som finns i Europahuset i Stockholm. Europahuset är gemensamma lokaler för Europaparlamentets informationskontor och EU-kommissionens representation i Sverige. Det är en mötesplats öppen för allmänheten där vi har infocenter, utställningslokal och konferensrum. Ta chansen att lära mer, diskutera och se hur du kan påverka! Om du vill komma hit med en grupp kan vi ordna en presentation av vår utställning och en frågestund och diskussion tillsammans med oss som arbetar här. Varje vecka ordnar vi olika aktiviteter i Europahuset, till exempelvis frukostseminarier och lunchseminarier om aktuella EU-frågor. Vi ordnar också möten med EU-kommissionärer och paneldebatter med Europaparlamentariker. Organisationer som vill uppmärksamma EU-frågor kan arrangera aktiviteter tillsammans med oss i våra lokaler. 10 Regeringsgatan 65, plan 2, Stockholm Välkommen till Europahuset! Vi har öppet vardagar mellan klockan 9.00 och Du kan nå oss på telefonnummer eller skicka e-post:

11 Det här erbjuder vi i Europahuset studiebesök presentationer av EU och ämnen som handlar om EU utställning om ett aktuellt tema möjlighet att ställa frågor direkt till oss aktuellt och lättläst informationsmaterial om EU seminarier, frukostmöten och debatter 11 Vill du veta vad som är på gång hos oss? Besök kalendariet på vår webbsida: Besök även gärna Europaparlamentets informationskontor i Sverige: EU-kommissionens representation i Sverige:

12 Europahuset Regeringsgatan 65, plan Stockholm Tfn:

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU Studiematerial från riksdagen Det här är EU Teds tröja en fråga för EU EU påverkar dig EU beslutar om mycket som påverkar dig och dina kompisars vardag. Du behöver bara vända på din väckarklocka eller

Läs mer

Välkommen till riksdagen

Välkommen till riksdagen Sveriges riksdag 2 Sveriges riksdag Välkommen till riksdagen Öppenhet och tillgänglighet är viktiga inslag i den svenska demokratin och i riksdagens arbete. På riksdagens webbplats www.riksdagen.se kan

Läs mer

Riksdagen en kort vägledning. Studiematerial från riksdagen

Riksdagen en kort vägledning. Studiematerial från riksdagen Riksdagen en kort vägledning Studiematerial från riksdagen 2 Riksdagen en kort vägledning Folket bestämmer Sverige är en demokrati. Det innebär att folket får vara med och bestämma hur Sverige ska styras.

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

EU-MEDBORGARNAS AGENDA

EU-MEDBORGARNAS AGENDA EU-MEDBORGARNAS AGENDA Européerna säger sin mening Rättsliga frågor Innehåll 02 EU-MEDBORGARNAS AGENDA 04 DET OFFENTLIGA SAMRÅDET OM EU-MEDBORGARSKAPET 05 Vem deltog? 07 Fri rörlighet i EU 11 Medborgare

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG

LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08-507 025 00 Telefax: 08-507 025 25 E-post: order@sns.se

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme 1 Alla barn har samma rättigheter och är lika värdefulla. Varifrån du kommer, t ex vilket kön, språk, religion och hudfärg

Läs mer

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige STUDIEHANDLEDNING Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Mer eller mindre demokrati? [1] Mer eller mindre. demokrati?

Mer eller mindre demokrati? [1] Mer eller mindre. demokrati? Mer eller mindre demokrati? [1] Mer eller mindre demokrati? [2] Mer eller mindre demokrati? Mer eller mindre demokrati? [GÖSTA TORSTENSSON] Mer eller mindre demokrati? [3] Mer eller mindre demokrati? Författare:

Läs mer

Subsidiaritet ett tomt löfte

Subsidiaritet ett tomt löfte Forum för EU-debatt Anne-Marie Pålsson Subsidiaritet ett tomt löfte Rapport nr 1 EU:s SUBSIDIARITETSPRINCIP ETT TOMT LÖFTE Av Anne-Marie Pålsson Docent, Nationalekonomiska Institutionen, Lunds Universitet

Läs mer

Europa i ett nötskal

Europa i ett nötskal Europa i ett nötskal Vad är Europeiska unionen? Den är europeisk Den är en union = unionen ligger i Europa. = den förenar länder och människor. Kom så tar vi en närmare titt. Vad har alla européer gemensamt?

Läs mer

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter En presentation av barnets rättigheter Alla har rättigheter. Du som är under 18 har dessutom andra, särskilda rättigheter. En lista på dessa

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA

EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA MARS 2010 30.3.2010 Europeiska unionens officiella tidning C 83/1 F E U KONSOLIDERADE VERSIONER F E U F AV FÖRDRAGET OM

Läs mer

Lättläst. Försörjningsstöd. Socialbidrag

Lättläst. Försörjningsstöd. Socialbidrag Lättläst Försörjningsstöd Socialbidrag Vad är försörjningsstöd? Försörjningsstöd är pengar som kommunen kan ge till människor som inte själva kan betala sina räkningar eller köpa mat och kläder och annat

Läs mer

"TILLSAMMANS SKAPAR VI ETT HÅLLBART EUROPA" En roll för det civila samhällets organisationer. Ordförandens arbetsprogram och prioriteringar 2010 2013

TILLSAMMANS SKAPAR VI ETT HÅLLBART EUROPA En roll för det civila samhällets organisationer. Ordförandens arbetsprogram och prioriteringar 2010 2013 1 "TILLSAMMANS SKAPAR VI ETT HÅLLBART EUROPA" Ordförandens arbetsprogram och prioriteringar 2010 2013 En roll för det civila samhällets organisationer Jag har tre områden som prioriteringar under mitt

Läs mer

Lissabonfördraget och maktbalansen mellan EU:s institutioner

Lissabonfördraget och maktbalansen mellan EU:s institutioner Europapolitisk analys JUNI NUMMER 7-2008 Joakim Nergelius * Lissabonfördraget och maktbalansen mellan EU:s institutioner Sammanfattning Ett av de centrala rättsområdena inom EU-rätten, och ett av dem som

Läs mer

Lättläst om val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige 2014. Så här röstar du

Lättläst om val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige 2014. Så här röstar du Lättläst om val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige 2014 Så här röstar du Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valen år 2014. Du kan också läsa om vad du kan göra om du

Läs mer