Kvalitetsundersökning Medley 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsundersökning Medley 2013"

Transkript

1 Kvalitetsundersökning Medley 2013 Solna 20 maj 2013

2 Innehåll Inledning... 3 Metodik... 3 Resultat... 4 Diagram... 6 Betyg för anläggningen som helhet... 6 Betyg personalens servicevilja... 6 Betyg olika verksamheter och aktiviteter Tabeller... 8 Betyg för anläggningen som helhet... 8 Betyg bad- och vattenaktiviteter Betyg gruppträning Betyg gymmet Betyg personal Betyg städningen Betyg miljön i anläggningen Betyg information om verksamheten Betyg priser, öppettider mm? Har anläggningen blivit bättre eller sämre de senaste 12 månaderna? Är anläggningen så bra att du skulle rekommendera andra att gå hit? (andel svar ja) Besökarnas aktivitet i anläggningarna Besökarnas kön, ålder mm Lundbybadet Mjölby Hur tror du att verksamheten kommer att utvecklas i kommunal regi? Hur tror du att antalet kundbesök kommer att utvecklas i kommunal regi? Hur tror du att entrépriserna kommer att utvecklas i kommunal regi?

3 Inledning Medley frågar varje år hur besökare våra uppfattar personal och verksamhet vid de bad- och friskvårdsanläggningar företaget driver. Under mars 2013 fick ett stort antal besökare tillfälle att svara på frågor som handlade om bl.a. anläggningarnas skötsel, service, utbud och tillgänglighet. De svarade också på vad de skulle göra i anläggningen, hur ofta de besöker den etc. Undersökningen ger Medley och våra uppdragsgivare en uppfattning om hur företaget sköter verksamheten. I år har mer än 8000 personer svarat på frågor om Medleys verksamhet, vilket är mer än något år tidigare. Undersökningarna ingår som en del i ett arbete med att se löpande se över och utvärdera kvaliteten i Medleys verksamhet. Vi följer upp verksamheten också på andra sätt, bland annat genom en synpunktshantering, systematisk incidenthantering, brukarundersökningar rörande enskilda verksamheter och inte minst den dagliga kontakten med våra besökare. Dessa undersökningar görs i första hand för vår egen skull, men vi rapporterar också resultat till våra uppdragsgivare i olika kommuner. Frågorna i den årliga kundenkäten har över tiden i allt väsentligt varit desamma, vilket ger oss unika kunskaper om utvecklingen av verksamheterna. Ingen annan aktör i bad- och friskvårdsbranschen, varken kommuner eller privata företag, gör med sådan kontinuitet studier av hur kunderna uppfattar aktiviteter, personal etc. Metodik Medley har e-postadresser till en stor del av företagets kunder. Ett stort antal av dessa, sammanlagt fick i början av mars 2013 ett e-postmeddelande med en länk till Medleys kundenkät. Efter en vecka skickades ett påminnelsemeddelande till några anläggningar, där antalet inkomna svar lågt. Under större delen av mars 2013 har samma kundenkät funnits tillgänglig på plats i de bad- och friskvårdsanläggningar som Medley driver. Kunder har kunnat fylla i enkäten och lämna svar i receptionen. Sammanlagt har 8355 personer besvarat enkäten, varav 89% elektroniskt. Övriga har lämnat sina svar i receptionen. Av respondenterna var vid en genomsnittlig anläggning 68% kvinnor och 32% män. Företaget Netigate, som är ett av landets ledande gällande marknadsundersökningar på Internet, har medverkat vid utformning av enkäten och genomförande av undersökningen. 3

4 Resultat Medleys uppfattning är att undersökningen sammantaget ger en bra och trovärdig bild av verksamheten vid företagets bad- och friskvårdsanläggningar. Vi kan göra intressanta jämförelser med tidigare års undersökningar och även jämföra anläggningarna med varandra. Som alltid vid kundundersökningar finns dock skäl att vara försiktig med allt för långtgående slutsatser. Det statistiska underlaget är begränsat, framför allt vid några av de mindre anläggningarna som företaget driver. Det är också viktigt att hålla i minnet att förutsättningarna för att driva verksamheten varierar mycket mellan olika anläggningar, så jämförelser kan bli missvisande. Medley menar ändå att kundenkäten ger oss bra uppfattning om hur verksamheten utvecklas. Nedan kommenteras en del resultat i punktform. När besökarna gav ett sammanfattande betyg för verksamheten vid bad- och friskvårdsanläggningarna blev medelbetyget 4,0 år 2013, på en skala där 5 är bästa och 1 sämsta betyg. Det är samma betyg som föregående år. Högst betyg (4,3 eller 4,4) fick Medleys verksamheter i Finspång, Tingsryd, Oxelösund och Mjölby. För Ramdalens sporthall i Oxelösund innebär det en stark förbättring jämfört med föregående år, vilket bland annat kan förklaras av att anläggningen renoverats. Personalen servicevilja fick i genomsnitt betyget 4,2, vilket är samma höga betyg som Bara två av 23 betygsatta anläggningar fick ett betyg lägre än 4,0. Även personalens kompentens, tillgängligheten till personalen och möjligheterna att se vilka som är personal fick höga betyg. Det kan också särskilt noteras att ledarna för gruppträning för femte året i rad fick betyget 4,0 eller högre vid alla anläggningar. Besökarna sätter mycket höga betyg på Medleys gruppträning. Exempelvis fick vattenträningen och träningen på land snittbetyget 4,3. Lägre betyg får utbudet av gruppträningen, 3,6 i snitt, vilket troligen hänger samman med att utbudet på många anläggningar på grund av utrymmesbrist är begränsat. Anläggningarna bad och vattenaktiviteter fick varierande betyg. Exempelvis fick både motionsbassängen och undervisningsbassängen i nya Tyresö Aquarena betyget 4,3. I Vasalundshallen i Solna blev betyget för motionsbassängen 3,3 och för undervisningsbassängen 3,0. Det tydlig att besökarna uppskattat det nya badet i Tyresö, medan de boende i Solna var mindre nöjda med hur den över 50 år gamla anläggningen fungerar. Ett liknande mönster syns även när man jämför andra nya eller nyrenoverade anläggningar med äldre och mer slitna. Det är svårare att få höga betyg i gamla och anläggningar som är i behov av upprustning. 4

5 Det kan noteras att Tyresö Aquarena överlag fick mycket höga betyg då enskilda verksamheter bedöms. Personalen, bassängerna, gymmet och gruppträningen gavs höga betyg, ofta en bra bit över 4. Men när respondenterna ombads att ge ett sammanfattande omdöme om anläggning och verksamhet som helhet blev betyget förhållandevis lågt, 3,4. Vad det beror på återstår att analysera. På följande sidor visas tabeller och diagram som mer i detalj redovisar resultat för respektive anläggning. Katja Koivisto, Medley Växjö simhall, och Caj Perrin, chef affärsutveckling, har varit ansvariga projektledare för undersökningen. Många personer vid de anläggningar som företaget driver har också varit till stor hjälp. Ni som vill gå in mer i detalj på vissa resultat eller har frågor är välkomna att kontakta Medley, i första hand Caj Perrin, e-post: telefon: Sist men inte minst: Vi är skyldiga alla dem som hjälper att göra dessa undersökningar ett stort tack för att ni ger er tid att lämna värdefulla synpunkter på vår verksamhet. Biobiljetter har lottats ut till en del av er. Solna Mattias Jonsson VD 5

6 Diagram Betyg för anläggningen som helhet Betyg personalens servicevilja 6

7 Betyg olika verksamheter och aktiviteter

8 Tabeller Betyg för anläggningen som helhet S A M M A N F A T T A N D E B E T Y G P E R A N L Ä G G N I N G Arena Grosvad, Finspång 4,3 4,4 4,2 4,2 4,3 Centralbadet, Norrköping 3,9 3,9 3,5 3,8 3,6 Hjortensbergsbadet, Nyköping 3,6 3,8 3,7 1 Linköpings sim- och sporthall 3,8 3,8 3,8 4,0 4,0 Ljungsbro fritidscenter 4,0 4,1 4,1 4,2 4,0 Lundbybadet, Mjölby 4,4 4,3 4,2 4,3 4,4 Myresjö simhall 4,2 4,2 4,0 4,1 4,1 Mörbybadet, Danderyd 4,2 4,2 3,9 4,1 4,0 Pilängsbadet, Lomma 4,1 4,1 4,1 4,1 3,9 2 Ramdalens sportcenter, Oxelösund 4,3 3,9 3,6 1 Skogåshallen, Huddinge 3,9 3,8 3,7 3,6 3,4 Säby sim- och sporthall, Salem 4,0 4,0 4,1 4,2 4,2 Söra simhall, Österåker 3,6 Tibblebadet, Täby 3,7 3,7 3,5 3,5 3,6 Tolvåkerbadet, Kävlinge 3,9 3,9 4,0 Tyresö Aquarena 3,4 3,4 3,1 3,6 3,6 Umeå simhall 3,8 3,8 3,6 3,8 3,8 Vasalundshallen, Solna 3,8 3,9 3,6 3,6 3,7 Vattenpalatset Kaskad, Tingsryd 4,4 4,2 Vetlanda badhus 4,1 4,0 4,0 3,9 3,8 Vikenbadet, Kävlinge 3,9 4,0 3,8 Vilundabadet, Upplands Väsby 3,9 3,9 3,8 3,8 Växjö simhall och Aqua Mera 4,0 4,0 3,8 3,8 4,0 Genomsnitt Medley 4,0 4,0 3,8 3,9 3,9 1 Verksamheten bedrevs 2010 av annat bolag. Betyget inte inräknat i genomsnittsbetyget. 2 Verksamheten bedrevs 2009 i kommunal regi. Betyget inte inräknat i genomsnittsbetyget. S A M M A N F A T T A N D E B E T Y G - Å L D E R år eller yngre 4,4 4, år 4,3 4, år 4,0 4, år 3,8 3, år 3,9 3, år 4,0 4, år 4,1 4, år 4,1 4,2 80 år eller äldre 4,0 4,4 8

9 S A M M A N F A T T A N D E B E T Y G K Ö N Å R Kvinnor Män Arena Grosvad, Finspång 4,4 4,2 Centralbadet, Norrköping 4,0 3,8 Hjortensbergsbadet, Nyköping 3,6 3,5 Linköpings sim- och sporthall 3,8 3,6 Ljungsbro fritidscenter 4,0 4,1 Lundbybadet, Mjölby 4,4 4,4 Myresjö simhall 4,1 4,3 Mörbybadet, Danderyd 4,1 4,2 Pilängsbadet, Lomma 4,1 4,0 Ramdalens sportcenter, Oxelösund 4,3 4,3 Skogåshallen, Huddinge 4,0 3,3 Säby sim- och sporthall, Salem 4,0 3,9 Söra simhall, Österåker 3,6 3,6 Tibblebadet, Täby 3,6 3,7 Tolvåkerbadet, Kävlinge 4,0 3,6 Tyresö Aquarena 3,6 3,2 Umeå simhall 3,8 3,8 Vasalundshallen, Solna 3,7 3,8 Vattenpalatset Kaskad, Tingsryd 4,4 4,2 Vetlanda badhus 4,1 4,1 Vikenbadet, Kävlinge 3,9 3,8 Vilundabadet, Upplands Väsby 3,9 3,8 Växjö simhall och Aqua Mera 4,0 3,9 Genomsnitt Medley 4,0 3,9 S A M M A N F A T T A N D E B E T Y G - S V A R S M E T O D Pappersenkät 4,2 4,2 Elektronisk enkät 3,9 3,9 9

10 Betyg bad- och vattenaktiviteter M O T I O N S B A S S Ä N G Arena Grosvad, Finspång 4,0 4,1 3,9 4,0 3,9 Centralbadet, Norrköping 3,6 3,6 3,4 3,8 3,5 Hjortensbergsbadet, Nyköping 3,7 3,7 Linköpings sim- och sporthall 3,4 3,5 3,6 3,6 3,8 Ljungsbro fritidscenter 3,8 3,8 3,9 4,0 4,1 Lundbybadet, Mjölby 3,8 3,9 3,9 3,9 3,7 Myresjö simhall 4,2 4,2 4,1 4,1 4,0 Mörbybadet, Danderyd 3,9 4,0 3,8 3,9 4,0 Pilängsbadet, Lomma 3,7 3,8 3,6 4,0 3,5 Ramdalens sportcenter, Oxelösund 4,3 3,7 Skogåshallen, Huddinge 4,0 3,9 4,0 3,9 3,9 Säby sim- och sporthall, Salem 3,6 3,8 3,8 3,9 3,8 Söra simhall, Österåker 3,7 Tibblebadet, Täby 3,7 3,9 3,8 3,8 3,9 Tolvåkerbadet, Kävlinge 3,8 3,7 3,8 Tyresö Aquarena 4,3 3,5 3,2 3,6 3,5 Umeå simhall 3,5 3,5 3,3 3,5 3,5 Vasalundshallen, Solna 3,3 3,4 3,3 3,3 3,2 Vattenpalatset Kaskad, Tingsryd 3,9 3,9 Vetlanda badhus 3,2 3,1 2,9 3,1 3,0 Vikenbadet, Kävlinge 3,8 4,0 3,8 Vilundabadet, Upplands Väsby 4,0 4,1 4,0 4,3 Växjö simhall och Aqua Mera 3,5 3,5 3,5 3,5 3,6 Genomsnitt Medley 3,8 3,8 3,7 3,8 3,7 U N D E R V I S N I N G S E L L E R R E H A B B A S S Ä N G Arena Grosvad, Finspång 4,4 4,4 4,4 4,4 4,6 Centralbadet, Norrköping 3,7 3,7 3,5 3,9 3,5 Hjortensbergsbadet, Nyköping 3,6 3,8 Linköpings sim- och sporthall 3,6 3,4 3,7 3,7 3,9 Ljungsbro fritidscenter 3,6 3,6 3,7 4,1 4,1 Lundbybadet, Mjölby 4,3 4,4 4,4 4,5 4,5 Myresjö simhall 4,1 4,0 4,2 4,2 3,4 Mörbybadet, Danderyd 3,8 3,9 3,7 3,7 3,7 Pilängsbadet, Lomma 3,9 3,8 3,9 4,2 3,6 Ramdalens sportcenter, Oxelösund 4,0 3,2 Skogåshallen, Huddinge Säby sim- och sporthall, Salem 3,7 3,6 3,7 3,8 4,0 Söra simhall, Österåker 3,6 Tibblebadet, Täby 3,3 3,4 3,2 3,4 3,1 Tolvåkerbadet, Kävlinge 3,5 3,7 3,8 3,6 3,3 Tyresö Aquarena 4,3 3,2 3,0 Umeå simhall 3,4 3,5 3,3 3,3 3,4 Vasalundshallen, Solna 3,0 3,3 2,9 3,3 3,1 Vattenpalatset Kaskad, Tingsryd 4,1 4,3 Vetlanda badhus 4,4 4,3 4,4 4,4 4,1 Vikenbadet, Kävlinge 3,8 3,9 4,0 Vilundabadet, Upplands Väsby 4,2 4,3 4,3 4,5 Växjö simhall och Aqua Mera 4,1 4,0 4,1 4,1 4,1 Genomsnitt Medley 3,8 3,8 3,8 3,9 3,8 10

11 Ä V E N T Y R S B A D Arena Grosvad, Finspång 4,1 4,1 4,0 4,0 4,0 Centralbadet, Norrköping 3,9 3,9 3,7 4,0 4,0 Hjortensbergsbadet, Nyköping 3,7 Linköpings sim- och sporthall 3,6 3,6 3,8 3,9 3,9 Ljungsbro fritidscenter Lundbybadet, Mjölby 3,8 3,8 3,9 4,0 3,9 Myresjö simhall Mörbybadet, Danderyd Pilängsbadet, Lomma Ramdalens sportcenter, Oxelösund Skogåshallen, Huddinge Säby sim- och sporthall, Salem Söra simhall, Österåker Tibblebadet, Täby Tolvåkerbadet, Kävlinge Tyresö Aquarena 3,4 Umeå simhall Vasalundshallen, Solna Vattenpalatset Kaskad, Tingsryd 4,0 3,8 Vetlanda badhus Vikenbadet, Kävlinge Vilundabadet, Upplands Väsby 3,3 3,4 3,3 3,2 Växjö simhall och Aqua Mera 3,9 3,9 3,9 4,0 3,9 Genomsnitt Medley 3,7 3,8 3,8 3,9 3,9 R E L A X A V D E L N I N G Arena Grosvad, Finspång 4,0 4,2 3,9 3,9 3,8 Centralbadet, Norrköping 3,8 3,8 3,7 3,9 3,8 Hjortensbergsbadet, Nyköping 4,0 Linköpings sim- och sporthall 3,5 3,4 3,5 3,6 3,6 Ljungsbro fritidscenter 3,8 4,0 4,0 3,9 4,2 Lundbybadet, Mjölby 4,1 4,0 4,1 4,2 4,2 Myresjö simhall Mörbybadet, Danderyd Pilängsbadet, Lomma Ramdalens sportcenter, Oxelösund Skogåshallen, Huddinge Säby sim- och sporthall, Salem Söra simhall, Österåker Tibblebadet, Täby Tolvåkerbadet, Kävlinge Tyresö Aquarena Umeå simhall Vasalundshallen, Solna Vattenpalatset Kaskad, Tingsryd Vetlanda badhus 4,3 4,2 4,3 4,0 4,0 Vikenbadet, Kävlinge Vilundabadet, Upplands Väsby Växjö simhall och Aqua Mera 3,1 3,3 3,3 3,1 3,3 Genomsnitt Medley 3,8 3,8 3,8 3,8 3,9 11

12 Betyg gruppträning V A T T E N G Y M P A O C H A N N A N V A T T E N T R Ä N I N G Arena Grosvad, Finspång 4,4 4,4 4,5 4,5 4,6 Centralbadet, Norrköping 4,3 4,2 4,1 4,3 4,1 Hjortensbergsbadet, Nyköping 4,3 4,6 Linköpings sim- och sporthall 4,1 4,0 4,1 4,2 4,4 Ljungsbro fritidscenter 4,3 3,9 4,3 4,4 4,6 Lundbybadet, Mjölby 4,4 4,5 4,2 4,4 4,2 Myresjö simhall 4,6 4,3 4,4 4,4 4,0 Mörbybadet, Danderyd 4,2 4,1 4,0 4,2 4,2 Pilängsbadet, Lomma 4,4 4,4 4,3 4,4 4,0 Ramdalens sportcenter, Oxelösund 4,4 4,6 Skogåshallen, Huddinge 4,4 4,3 4,4 4,2 3,7 Säby sim- och sporthall, Salem 4,3 4,3 4,2 4,5 4,5 Söra simhall, Österåker 4,2 Tibblebadet, Täby 4,1 3,9 4,3 3,8 4,1 Tolvåkerbadet, Kävlinge 4,3 4,2 4,3 Tyresö Aquarena 4,3 3,9 3,6 4,0 4,1 Umeå simhall 4,1 3,8 4,1 4,2 4,2 Vasalundshallen, Solna 4,1 4,1 3,9 3,8 3,9 Vattenpalatset Kaskad, Tingsryd 4,5 4,7 Vetlanda badhus 4,6 4,5 4,4 4,4 4,4 Vikenbadet, Kävlinge 4,0 4,5 4,7 Vilundabadet, Upplands Väsby 4,2 4,3 4,5 4,4 Växjö simhall och Aqua Mera 4,2 4,2 4,1 4,1 4,2 Genomsnitt Medley 4,3 4,3 4,2 4,2 4,2 C Y K E L ( S P I N N I N G ) Arena Grosvad, Finspång 4,4 4,4 4,4 4,4 4,6 Centralbadet, Norrköping 4,1 4,1 4,3 4,1 4,1 Hjortensbergsbadet, Nyköping Linköpings sim- och sporthall 4,1 4,0 4,2 4,1 4,2 Ljungsbro fritidscenter 4,3 4,2 4,3 4,4 Lundbybadet, Mjölby Myresjö simhall Mörbybadet, Danderyd Pilängsbadet, Lomma Ramdalens sportcenter, Oxelösund 4,4 4,4 Skogåshallen, Huddinge Säby sim- och sporthall, Salem 4,2 4,4 4,0 4,2 4,2 Söra simhall, Österåker Tibblebadet, Täby Tolvåkerbadet, Kävlinge Tyresö Aquarena 3,7 4,1 4,4 4,3 Umeå simhall 4,1 4,1 4,1 4,1 4,2 Vasalundshallen, Solna 4,1 4,2 4,2 3,8 4,0 Vattenpalatset Kaskad, Tingsryd Vetlanda badhus Vikenbadet, Kävlinge Vilundabadet, Upplands Väsby 4,1 4,2 4,2 4,1 Växjö simhall och Aqua Mera 4,4 4,4 4,2 4,3 4,3 Genomsnitt Medley 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 12

13 B O D Y P U M P E L L E R A N N A N T R Ä N I N G P Å L A N D Arena Grosvad, Finspång 4,4 4,5 4,5 4,5 4,6 Centralbadet, Norrköping 4,4 4,3 4,3 4,2 4,2 Hjortensbergsbadet, Nyköping 4,1 4,1 Linköpings sim- och sporthall 4,3 4,3 4,3 4,4 4,4 Ljungsbro fritidscenter 4,5 4,6 4,5 4,4 Lundbybadet, Mjölby 4,4 4,5 4,3 4,5 4,5 Myresjö simhall Mörbybadet, Danderyd Pilängsbadet, Lomma 4,4 4,4 4,5 4,3 Ramdalens sportcenter, Oxelösund 4,5 4,4 Skogåshallen, Huddinge Säby sim- och sporthall, Salem 4,4 4,3 4,3 4,3 4,3 Söra simhall, Österåker Tibblebadet, Täby Tolvåkerbadet, Kävlinge 4,4 4,4 4,5 Tyresö Aquarena 4,3 4,0 3,7 4,2 3,9 Umeå simhall 4,1 4,2 4,1 4,2 4,2 Vasalundshallen, Solna 4,4 4,4 4,3 4,2 4,2 Vattenpalatset Kaskad, Tingsryd 4,5 Vetlanda badhus Vikenbadet, Kävlinge 3,4 4,0 4,0 Vilundabadet, Upplands Väsby 4,3 4,4 4,4 4,3 Växjö simhall och Aqua Mera 4,4 4,4 4,3 4,3 4,4 Genomsnitt Medley 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 U T B U D E T A V G R U P P T R Ä N I NG Arena Grosvad, Finspång 4,0 4,2 4,3 4,2 4,5 Centralbadet, Norrköping 3,7 3,9 3,9 3,9 3,6 Hjortensbergsbadet, Nyköping 3,1 3,7 Linköpings sim- och sporthall 3,7 3,8 3,9 3,9 4,0 Ljungsbro fritidscenter 3,7 3,6 3,9 3,8 2,7 Lundbybadet, Mjölby 3,7 4,1 3,8 3,7 3,8 Myresjö simhall 3,5 3,4 2,9 3,5 3,6 Mörbybadet, Danderyd 3,3 3,2 3,0 3,2 2,6 Pilängsbadet, Lomma 3,6 3,9 4,1 4,3 Ramdalens sportcenter, Oxelösund 4,1 3,8 Skogåshallen, Huddinge 3,4 3,3 3,6 3,1 3,3 Säby sim- och sporthall, Salem 3,6 3,7 3,9 3,6 3,7 Söra simhall, Österåker 3,0 Tibblebadet, Täby 3,2 3,9 3,4 Tolvåkerbadet, Kävlinge 4,1 3,7 4,0 2,8 2,7 Tyresö Aquarena 3,9 3,3 2,6 3,3 3,2 Umeå simhall 3,3 3,3 3,4 3,2 3,8 Vasalundshallen, Solna 3,3 3,7 3,6 3,6 3,7 Vattenpalatset Kaskad, Tingsryd 4,0 3,7 Vetlanda badhus 3,6 3,8 3,7 3,6 3,1 Vikenbadet, Kävlinge 2,8 3,4 2,9 Vilundabadet, Upplands Väsby 3,6 3,8 3,7 3,7 Växjö simhall och Aqua Mera 3,9 4,1 4,0 4,0 3,9 Genomsnitt Medley 3,6 3,7 3,6 3,6 3,5 13

14 K V A L I T E T P Å L E D A R E Arena Grosvad, Finspång 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5 Centralbadet, Norrköping 4,2 4,3 4,3 4,3 4,3 Hjortensbergsbadet, Nyköping 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 Linköpings sim- och sporthall 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 Ljungsbro fritidscenter 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5 Lundbybadet, Mjölby 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 Myresjö simhall 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 Mörbybadet, Danderyd 4,0 4,3 4,3 4,3 4,3 Pilängsbadet, Lomma 4,3 4,4 4,4 4,4 4,4 Ramdalens sportcenter, Oxelösund 4,5 4,4 4,4 4,4 4,4 Skogåshallen, Huddinge 4,4 4,1 4,1 4,1 4,1 Säby sim- och sporthall, Salem 4,2 4,3 4,3 4,3 4,3 Söra simhall, Österåker 4,2 Tibblebadet, Täby 4,2 4,1 4,1 4,1 4,1 Tolvåkerbadet, Kävlinge 4,4 4,2 4,2 4,2 4,2 Tyresö Aquarena 4,4 4,0 4,0 4,0 4,0 Umeå simhall 4,2 4,0 4,0 4,0 4,0 Vasalundshallen, Solna 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 Vattenpalatset Kaskad, Tingsryd 4,5 4,2 4,2 4,2 4,2 Vetlanda badhus 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 Vikenbadet, Kävlinge 4,2 4,6 4,6 4,6 4,6 Vilundabadet, Upplands Väsby 4,2 4,3 4,3 4,3 4,3 Växjö simhall och Aqua Mera 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 Genomsnitt Medley 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 14

15 Betyg gymmet K O N D I T I O N S M A S K I N E R Arena Grosvad, Finspång 4,1 4,2 4,3 4,3 4,5 Centralbadet, Norrköping 4,1 4,2 4,2 4,3 3,9 Hjortensbergsbadet, Nyköping 3,8 3,9 Linköpings sim- och sporthall 3,9 3,9 4,0 4,1 4,3 Ljungsbro fritidscenter 4,2 4,4 4,4 4,6 3,3 Lundbybadet, Mjölby 4,2 4,3 3,7 4,0 4,3 Myresjö simhall 3,8 4,1 4,2 4,2 4,0 Mörbybadet, Danderyd Pilängsbadet, Lomma 4,2 4,2 4,3 4,8 Ramdalens sportcenter, Oxelösund 3,7 3,8 Skogåshallen, Huddinge Säby sim- och sporthall, Salem 3,7 4,1 4,2 4,3 4,3 Söra simhall, Österåker 2,9 Tibblebadet, Täby 4,0 4,0 4,0 4,0 4,1 Tolvåkerbadet, Kävlinge 3,6 3,9 4,1 Tyresö Aquarena 4,5 3,8 3,9 4,1 4,2 Umeå simhall 4,1 3,9 3,9 4,1 4,1 Vasalundshallen, Solna 4,1 4,1 4,0 4,1 4,2 Vattenpalatset Kaskad, Tingsryd 4,3 3,6 Vetlanda badhus 3,9 3,8 4,1 3,6 3,8 Vikenbadet, Kävlinge 3,6 3,8 2,9 Vilundabadet, Upplands Väsby 4,1 4,2 4,2 4,4 Växjö simhall och Aqua Mera 3,9 3,8 3,8 3,7 3,9 Genomsnitt Medley 3,9 4,0 4,0 4,2 4,1 S T Y R K E T R Ä N I N G S U T R U S T N I N G Arena Grosvad, Finspång 4,1 4,2 4,1 4,1 4,3 Centralbadet, Norrköping 4,1 4,1 4,1 4,2 3,8 Hjortensbergsbadet, Nyköping 3,6 3,8 Linköpings sim- och sporthall 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 Ljungsbro fritidscenter 4,3 4,3 4,4 4,6 3,7 Lundbybadet, Mjölby 4,1 4,2 3,7 3,8 3,9 Myresjö simhall 3,7 3,8 4,0 4,2 4,2 Mörbybadet, Danderyd Pilängsbadet, Lomma 4,0 4,0 4,2 4,6 Ramdalens sportcenter, Oxelösund 3,8 3,7 Skogåshallen, Huddinge Säby sim- och sporthall, Salem 3,9 4,0 4,1 4,3 4,3 Söra simhall, Österåker 3,1 Tibblebadet, Täby 3,8 4,1 4,0 4,0 4,2 Tolvåkerbadet, Kävlinge 3,4 3,6 4,0 Tyresö Aquarena 4,4 3,7 3,8 4,0 4,0 Umeå simhall 3,9 4,0 4,1 4,1 4,2 Vasalundshallen, Solna 4,0 3,9 4,0 4,0 4,0 Vattenpalatset Kaskad, Tingsryd 4,1 3,2 Vetlanda badhus 3,9 3,8 3,9 3,9 3,8 Vikenbadet, Kävlinge 3,6 4,0 2,5 Vilundabadet, Upplands Väsby 4,0 4,0 4,1 4,3 Växjö simhall och Aqua Mera 3,8 3,7 3,6 3,1 3,4 Genomsnitt Medley 3,9 3,9 3,9 4,1 4,0 15

16 Ö V R I G U T R U S T N I N G Arena Grosvad, Finspång 4,0 4,1 4,1 4,1 4,1 Centralbadet, Norrköping 3,9 3,9 3,9 4,0 3,7 Hjortensbergsbadet, Nyköping 3,4 3,5 Linköpings sim- och sporthall 3,6 3,7 3,7 3,7 3,9 Ljungsbro fritidscenter 4,1 4,1 4,1 4,5 3,5 Lundbybadet, Mjölby 4,0 4,0 3,5 3,8 4,0 Myresjö simhall 3,5 3,8 3,9 4,0 4,0 Mörbybadet, Danderyd Pilängsbadet, Lomma 3,9 3,9 4,1 4,7 Ramdalens sportcenter, Oxelösund 3,8 3,5 Skogåshallen, Huddinge Säby sim- och sporthall, Salem 3,7 3,8 3,9 4,0 4,0 Söra simhall, Österåker 2,9 Tibblebadet, Täby 3,7 3,9 3,9 3,7 3,8 Tolvåkerbadet, Kävlinge 3,4 3,6 4,0 Tyresö Aquarena 4,3 3,5 3,6 3,9 3,7 Umeå simhall 3,8 3,7 3,8 3,8 3,9 Vasalundshallen, Solna 3,9 3,7 3,8 3,8 3,8 Vattenpalatset Kaskad, Tingsryd 4,2 3,2 Vetlanda badhus 3,8 3,7 3,8 3,7 3,7 Vikenbadet, Kävlinge 3,4 3,8 2,6 Vilundabadet, Upplands Väsby 3,8 3,9 3,9 4,2 Växjö simhall och Aqua Mera 3,7 3,6 3,6 3,3 3,5 Genomsnitt Medley 3,7 3,7 3,8 3,9 3,8 16

17 Betyg personal P E R S O N A L E N S S E R V I C E V I L J A I S T O R T Arena Grosvad, Finspång 4,3 4,3 4,2 4,2 4,2 Centralbadet, Norrköping 4,2 4,1 3,8 4,0 3,8 Hjortensbergsbadet, Nyköping 4,1 4,1 Linköpings sim- och sporthall 3,8 3,8 3,9 4,0 4,1 Ljungsbro fritidscenter 3,9 3,9 4,0 4,0 4,1 Lundbybadet, Mjölby 4,5 4,4 4,3 4,4 4,6 Myresjö simhall 4,6 4,5 4,5 4,5 4,2 Mörbybadet, Danderyd 4,2 4,2 4,0 4,0 3,9 Pilängsbadet, Lomma 4,5 4,6 4,5 4,6 4,4 Ramdalens sportcenter, Oxelösund 4,3 4,2 Skogåshallen, Huddinge 4,3 4,2 4,3 4,0 3,8 Säby sim- och sporthall, Salem 4,2 4,3 4,2 4,3 4,3 Söra simhall, Österåker 4,0 Tibblebadet, Täby 4,0 4,0 3,8 3,7 3,6 Tolvåkerbadet, Kävlinge 4,1 4,0 4,2 Tyresö Aquarena 4,1 4,1 3,9 4,0 3,9 Umeå simhall 4,4 4,3 4,3 4,2 4,2 Vasalundshallen, Solna 4,2 4,0 4,1 4,0 3,9 Vattenpalatset Kaskad, Tingsryd 4,6 4,4 Vetlanda badhus 4,5 4,4 4,4 4,4 4,3 Vikenbadet, Kävlinge 4,1 4,3 4,1 Vilundabadet, Upplands Väsby 4,0 4,1 4,1 4,0 Växjö simhall och Aqua Mera 4,0 4,0 3,8 3,8 3,9 Genomsnitt Medley 4,2 4,2 4,1 4,1 4,1 M Ö J L I G H E T A T T F R A M F Ö R A K L A G O M Å L Arena Grosvad, Finspång 3,9 4,1 3,9 3,9 3,7 Centralbadet, Norrköping 3,9 3,9 3,6 3,7 3,5 Hjortensbergsbadet, Nyköping 3,7 3,8 Linköpings sim- och sporthall 3,4 3,5 3,5 3,7 3,7 Ljungsbro fritidscenter 3,8 3,8 3,8 3,8 3,9 Lundbybadet, Mjölby 4,2 4,0 4,0 4,1 4,2 Myresjö simhall 4,1 4,0 4,3 4,3 4,2 Mörbybadet, Danderyd 3,8 3,8 3,6 3,7 3,7 Pilängsbadet, Lomma 4,1 4,2 4,2 4,2 4,0 Ramdalens sportcenter, Oxelösund 3,9 3,9 Skogåshallen, Huddinge 3,9 3,9 4,1 3,7 3,3 Säby sim- och sporthall, Salem 3,8 4,0 3,9 4,1 4,0 Söra simhall, Österåker 3,6 Tibblebadet, Täby 3,8 3,8 3,6 3,4 3,4 Tolvåkerbadet, Kävlinge 3,6 3,7 3,7 Tyresö Aquarena 3,5 3,7 3,5 3,8 3,7 Umeå simhall 4,0 3,9 3,9 3,9 3,9 Vasalundshallen, Solna 3,8 3,6 3,5 3,6 3,7 Vattenpalatset Kaskad, Tingsryd 4,3 4,0 Vetlanda badhus 4,3 4,2 4,0 4,1 3,9 Vikenbadet, Kävlinge 3,8 3,9 3,7 Vilundabadet, Upplands Väsby 3,5 3,5 3,6 3,5 Växjö simhall och Aqua Mera 3,7 3,7 3,6 3,5 3,7 Genomsnitt Medley 3,8 3,9 3,8 3,8 3,8 17

18 S N A B B H E T I A T T R Ä T T A T I L L F E L Arena Grosvad, Finspång 3,4 3,6 3,6 3,6 3,3 Centralbadet, Norrköping 3,6 3,6 3,3 3,5 2,9 Hjortensbergsbadet, Nyköping 3,3 3,4 Linköpings sim- och sporthall 3,3 3,4 3,4 3,6 3,5 Ljungsbro fritidscenter 3,5 3,5 3,3 3,5 3,7 Lundbybadet, Mjölby 3,9 3,9 4,0 4,1 4,2 Myresjö simhall 4,0 3,3 4,1 3,9 4,1 Mörbybadet, Danderyd 3,5 3,5 3,2 3,3 3,6 Pilängsbadet, Lomma 3,9 4,1 4,1 4,0 3,7 Ramdalens sportcenter, Oxelösund 3,6 3,6 Skogåshallen, Huddinge 3,4 2,9 3,2 3,5 2,7 Säby sim- och sporthall, Salem 3,5 3,6 3,5 3,6 3,7 Söra simhall, Österåker 3,2 Tibblebadet, Täby 3,3 3,5 3,1 3,1 3,0 Tolvåkerbadet, Kävlinge 3,4 3,4 3,7 Tyresö Aquarena 3,1 3,3 3,0 3,5 3,3 Umeå simhall 3,7 3,7 3,7 3,8 3,7 Vasalundshallen, Solna 3,5 3,4 3,1 3,2 3,1 Vattenpalatset Kaskad, Tingsryd 4,0 3,8 Vetlanda badhus 4,2 3,6 3,7 3,7 3,5 Vikenbadet, Kävlinge 3,2 3,7 3,5 Vilundabadet, Upplands Väsby 3,1 3,2 3,2 2,8 Växjö simhall och Aqua Mera 3,4 3,5 3,3 3,3 3,5 Genomsnitt Medley 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 K U N N I G H E T O C H K O M P E T E NS Arena Grosvad, Finspång 4,0 4,2 4,1 3,9 3,7 Centralbadet, Norrköping 4,0 4,1 3,7 3,9 3,7 Hjortensbergsbadet, Nyköping 3,9 4,0 Linköpings sim- och sporthall 3,9 3,9 3,9 3,9 4,0 Ljungsbro fritidscenter 4,0 4,0 3,9 4,0 4,1 Lundbybadet, Mjölby 4,3 4,2 4,3 4,2 4,3 Myresjö simhall 4,5 4,3 4,4 4,3 4,1 Mörbybadet, Danderyd 4,0 4,1 3,9 3,9 3,9 Pilängsbadet, Lomma 4,2 4,3 4,2 4,2 4,3 Ramdalens sportcenter, Oxelösund 4,1 3,9 Skogåshallen, Huddinge 4,1 3,8 4,0 3,8 3,5 Säby sim- och sporthall, Salem 4,0 4,2 4,0 4,1 4,1 Söra simhall, Österåker 3,8 Tibblebadet, Täby 3,8 3,9 3,8 3,5 3,4 Tolvåkerbadet, Kävlinge 4,0 3,9 4,0 Tyresö Aquarena 3,9 4,0 3,7 4,0 3,9 Umeå simhall 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 Vasalundshallen, Solna 4,0 3,9 3,9 3,8 3,7 Vattenpalatset Kaskad, Tingsryd 4,3 4,2 Vetlanda badhus 4,3 4,3 4,2 4,2 4,0 Vikenbadet, Kävlinge 4,0 4,3 4,1 Vilundabadet, Upplands Väsby 3,8 3,9 3,9 3,7 Växjö simhall och Aqua Mera 3,9 3,9 3,8 3,7 3,9 Genomsnitt Medley 4,0 4,1 4,0 4,0 3,9 18

19 T I L L G Ä N G L I G H E T T I L L P E R S O N A L Arena Grosvad, Finspång 4,0 4,1 3,9 3,8 3,7 Centralbadet, Norrköping 3,9 3,9 3,5 3,7 3,4 Hjortensbergsbadet, Nyköping 4,0 4,2 Linköpings sim- och sporthall 3,6 3,6 3,7 3,8 3,8 Ljungsbro fritidscenter 3,8 3,8 3,7 3,9 4,1 Lundbybadet, Mjölby 4,2 4,2 4,2 4,2 4,3 Myresjö simhall 4,3 4,3 4,3 4,4 4,0 Mörbybadet, Danderyd 4,2 4,3 4,0 4,1 3,9 Pilängsbadet, Lomma 4,3 4,3 4,2 4,4 4,3 Ramdalens sportcenter, Oxelösund 4,3 4,3 Skogåshallen, Huddinge 3,7 3,4 3,6 3,3 3,1 Säby sim- och sporthall, Salem 4,2 4,3 4,1 4,3 4,2 Söra simhall, Österåker 3,9 Tibblebadet, Täby 3,8 4,0 3,6 3,6 3,6 Tolvåkerbadet, Kävlinge 4,0 4,0 4,1 Tyresö Aquarena 4,0 4,0 3,7 3,9 3,8 Umeå simhall 4,3 4,2 4,2 4,1 4,2 Vasalundshallen, Solna 4,0 3,9 3,8 3,8 3,8 Vattenpalatset Kaskad, Tingsryd 4,4 4,1 Vetlanda badhus 4,3 4,4 4,2 4,1 4,0 Vikenbadet, Kävlinge 3,9 4,1 4,1 Vilundabadet, Upplands Väsby 3,7 3,9 3,8 3,8 Växjö simhall och Aqua Mera 3,9 3,8 3,6 3,5 3,8 Genomsnitt Medley 4,0 4,0 3,9 3,9 3,9 M Ö J L I G H E T A T T S E V I L K A S O M Ä R P E R S O N A L Arena Grosvad, Finspång 4,6 4,5 4,4 4,4 4,4 Centralbadet, Norrköping 4,5 4,6 4,2 4,4 4,1 Hjortensbergsbadet, Nyköping 4,5 4,4 Linköpings sim- och sporthall 4,4 4,3 4,2 4,3 4,3 Ljungsbro fritidscenter 4,4 4,7 4,1 4,3 4,3 Lundbybadet, Mjölby 4,6 4,6 4,6 4,7 4,7 Myresjö simhall 4,6 4,6 4,5 4,5 4,2 Mörbybadet, Danderyd 4,6 4,6 4,3 4,4 4,3 Pilängsbadet, Lomma 4,6 4,5 4,5 4,5 4,5 Ramdalens sportcenter, Oxelösund 4,6 4,1 Skogåshallen, Huddinge 4,3 4,6 3,9 3,7 3,7 Säby sim- och sporthall, Salem 4,5 4,4 4,4 4,5 4,5 Söra simhall, Österåker 4,3 Tibblebadet, Täby 4,3 4,5 4,1 4,0 4,0 Tolvåkerbadet, Kävlinge 4,6 4,4 4,5 Tyresö Aquarena 4,5 4,6 4,2 4,4 4,3 Umeå simhall 4,6 4,2 4,5 4,4 4,5 Vasalundshallen, Solna 4,4 4,5 4,2 4,2 4,1 Vattenpalatset Kaskad, Tingsryd 4,7 4,7 Vetlanda badhus 4,7 4,6 4,4 4,4 4,3 Vikenbadet, Kävlinge 4,5 4,5 4,3 Vilundabadet, Upplands Väsby 4,4 4,5 4,3 4,3 Växjö simhall och Aqua Mera 4,5 4,5 4,3 4,3 4,4 Genomsnitt Medley 4,5 4,5 4,3 4,3 4,3 19

20 Betyg städningen S T Ä D N I N G E N I A N L Ä G G N I N G E N S O M H E L H E T Arena Grosvad, Finspång 3,7 3,7 3,7 3,6 3,8 Centralbadet, Norrköping 3,3 3,2 2,9 3,3 2,8 Hjortensbergsbadet, Nyköping 3,2 3,5 Linköpings sim- och sporthall 3,5 3,5 3,6 3,5 3,6 Ljungsbro fritidscenter 3,4 3,5 3,6 3,4 3,6 Lundbybadet, Mjölby 4,0 4,1 4,1 4,2 4,2 Myresjö simhall 3,9 4,1 4,0 4,2 4,2 Mörbybadet, Danderyd 3,9 3,9 3,7 3,8 3,7 Pilängsbadet, Lomma 3,6 3,8 3,7 3,8 3,8 Ramdalens sportcenter, Oxelösund 3,9 3,8 Skogåshallen, Huddinge 3,4 3,3 3,2 3,1 3,1 Säby sim- och sporthall, Salem 3,8 4,0 3,8 4,1 4,1 Söra simhall, Österåker 3,4 Tibblebadet, Täby 3,3 3,2 3,0 2,8 3,1 Tolvåkerbadet, Kävlinge 3,2 3,3 3,5 Tyresö Aquarena 3,8 3,2 2,9 3,2 3,3 Umeå simhall 3,5 3,4 3,3 3,4 3,5 Vasalundshallen, Solna 3,6 3,5 3,4 3,3 3,4 Vattenpalatset Kaskad, Tingsryd 4,0 3,8 Vetlanda badhus 3,9 3,8 4,0 3,7 3,8 Vikenbadet, Kävlinge 3,6 3,7 3,7 Vilundabadet, Upplands Väsby 3,0 3,1 3,4 3,3 Växjö simhall och Aqua Mera 3,6 3,7 3,6 3,5 3,6 Genomsnitt Medley 3,6 3,6 3,5 3,5 3,6 S T Ä D N I N G I O M K L Ä D N I N G S R U M, D U S C H A R O C H T O A L E T T E R Arena Grosvad, Finspång 3,3 3,3 3,3 3,2 3,2 Centralbadet, Norrköping 3,0 2,8 2,5 2,7 2,4 Hjortensbergsbadet, Nyköping 3,0 3,2 Linköpings sim- och sporthall 3,3 3,2 3,4 3,3 3,3 Ljungsbro fritidscenter 3,1 2,9 3,2 2,9 3,4 Lundbybadet, Mjölby 3,7 3,8 3,8 4,0 3,9 Myresjö simhall 3,8 4,0 3,8 3,9 3,8 Mörbybadet, Danderyd 3,5 3,7 3,4 3,4 3,3 Pilängsbadet, Lomma 3,3 3,5 3,3 3,5 3,5 Ramdalens sportcenter, Oxelösund 3,8 3,5 Skogåshallen, Huddinge 3,3 3,0 3,0 2,6 2,7 Säby sim- och sporthall, Salem 3,6 3,8 3,6 3,9 3,8 Söra simhall, Österåker 3,1 Tibblebadet, Täby 3,0 2,9 2,8 2,5 2,8 Tolvåkerbadet, Kävlinge 2,9 3,0 3,1 Tyresö Aquarena 3,4 3,0 2,8 2,9 3,0 Umeå simhall 3,3 3,2 3,1 3,0 3,0 Vasalundshallen, Solna 3,3 3,2 3,0 2,8 2,9 Vattenpalatset Kaskad, Tingsryd 3,4 3,5 Vetlanda badhus 3,7 3,6 3,7 3,3 3,3 Vikenbadet, Kävlinge 3,3 3,2 3,5 Vilundabadet, Upplands Väsby 2,5 2,6 3,0 2,7 Växjö simhall och Aqua Mera 3,2 3,4 3,3 3,1 3,2 Genomsnitt Medley 3,3 3,3 3,2 3,2 3,2 20

21 Betyg miljön i anläggningen V E N T I L A T I O N, LUF T K V A L I T E T Arena Grosvad, Finspång 3,5 3,5 3,6 3,8 3,9 Centralbadet, Norrköping 3,4 3,3 3,2 3,4 2,8 Hjortensbergsbadet, Nyköping 2,9 3,2 Linköpings sim- och sporthall 3,2 3,2 3,3 3,3 3,3 Ljungsbro fritidscenter 3,6 3,5 3,7 3,8 3,6 Lundbybadet, Mjölby 3,8 3,9 4,0 4,0 4,2 Myresjö simhall 3,7 3,5 3,6 3,7 3,8 Mörbybadet, Danderyd 4,0 4,0 3,8 3,9 3,9 Pilängsbadet, Lomma 3,4 3,1 3,5 3,8 3,4 Ramdalens sportcenter, Oxelösund 4,0 2,7 Skogåshallen, Huddinge 3,9 3,7 3,6 3,6 3,5 Säby sim- och sporthall, Salem 3,3 3,3 3,4 3,6 3,0 Söra simhall, Österåker 3,3 Tibblebadet, Täby 3,2 3,3 3,1 3,2 3,3 Tolvåkerbadet, Kävlinge 3,3 3,2 3,5 Tyresö Aquarena 4,1 2,9 2,8 3,2 3,1 Umeå simhall 3,3 3,2 3,2 3,3 3,2 Vasalundshallen, Solna 3,1 3,2 3,1 3,1 3,2 Vattenpalatset Kaskad, Tingsryd 3,8 3,7 Vetlanda badhus 3,2 3,2 3,5 3,6 3,6 Vikenbadet, Kävlinge 3,6 3,6 3,9 Vilundabadet, Upplands Väsby 3,6 3,8 3,7 3,7 Växjö simhall och Aqua Mera 3,5 3,6 3,5 3,1 3,3 Genomsnitt Medley 3,5 3,4 3,5 3,5 3,4 B A D V A T T E N T E M P E R A T U R Arena Grosvad, Finspång 3,8 3,8 3,7 3,7 3,8 Centralbadet, Norrköping 3,7 3,6 3,5 3,5 3,5 Hjortensbergsbadet, Nyköping 3,5 3,7 Linköpings sim- och sporthall 3,7 3,6 3,6 3,7 3,8 Ljungsbro fritidscenter 4,2 4,0 3,9 4,3 4,4 Lundbybadet, Mjölby 4,3 4,4 4,4 4,5 4,5 Myresjö simhall 3,8 4,0 3,9 3,5 3,7 Mörbybadet, Danderyd 3,7 3,8 3,5 3,7 3,7 Pilängsbadet, Lomma 3,8 3,9 3,8 4,1 3,9 Ramdalens sportcenter, Oxelösund 4,4 2,8 Skogåshallen, Huddinge 3,8 3,8 3,5 3,5 3,1 Säby sim- och sporthall, Salem 4,0 4,0 4,0 4,1 4,1 Söra simhall, Österåker 3,6 Tibblebadet, Täby 3,5 3,7 3,4 3,3 3,4 Tolvåkerbadet, Kävlinge 3,6 3,5 3,3 Tyresö Aquarena 4,3 3,4 2,9 3,3 3,2 Umeå simhall 3,5 3,6 3,3 3,4 3,5 Vasalundshallen, Solna 3,2 3,2 3,1 3,2 3,4 Vattenpalatset Kaskad, Tingsryd 4,0 3,7 Vetlanda badhus 4,1 4,1 4,0 4,0 3,9 Vikenbadet, Kävlinge 3,7 3,8 3,6 Vilundabadet, Upplands Väsby 3,8 3,9 3,8 3,6 Växjö simhall och Aqua Mera 3,6 3,5 3,5 3,5 3,5 Genomsnitt Medley 3,8 3,7 3,6 3,7 3,7 21

22 L U F T T E M P E R A T U R Arena Grosvad, Finspång 3,8 3,8 3,7 3,8 3,9 Centralbadet, Norrköping 3,7 3,6 3,5 3,6 3,3 Hjortensbergsbadet, Nyköping 3,4 3,7 Linköpings sim- och sporthall 3,6 3,6 3,7 3,6 3,7 Ljungsbro fritidscenter 3,9 3,9 3,8 4,0 4,0 Lundbybadet, Mjölby 4,1 4,2 4,4 4,3 4,3 Myresjö simhall 3,9 3,9 3,9 3,8 3,9 Mörbybadet, Danderyd 3,9 3,9 3,6 3,8 3,7 Pilängsbadet, Lomma 3,9 3,8 3,8 4,0 3,8 Ramdalens sportcenter, Oxelösund 4,0 3,2 Skogåshallen, Huddinge 3,8 3,9 3,8 3,7 3,3 Säby sim- och sporthall, Salem 3,8 3,7 3,7 3,8 3,6 Söra simhall, Österåker 3,6 Tibblebadet, Täby 3,7 3,8 3,6 3,4 3,7 Tolvåkerbadet, Kävlinge 3,6 3,6 3,6 Tyresö Aquarena 4,0 3,4 3,2 3,5 3,3 Umeå simhall 3,6 3,7 3,5 3,6 3,5 Vasalundshallen, Solna 3,5 3,5 3,3 3,3 3,5 Vattenpalatset Kaskad, Tingsryd 4,0 3,8 Vetlanda badhus 3,8 3,8 3,9 3,9 3,8 Vikenbadet, Kävlinge 3,7 3,9 3,7 Vilundabadet, Upplands Väsby 3,8 3,8 3,8 3,9 Växjö simhall och Aqua Mera 3,6 3,7 3,6 3,5 3,7 Genomsnitt Medley 3,8 3,7 3,7 3,7 3,7 B E L Y S N I N G Arena Grosvad, Finspång 4,1 4,2 4,0 4,1 4,2 Centralbadet, Norrköping 3,9 3,9 3,8 3,9 3,8 Hjortensbergsbadet, Nyköping 3,5 3,9 Linköpings sim- och sporthall 3,8 3,8 3,8 3,8 3,9 Ljungsbro fritidscenter 4,1 4,0 4,0 4,0 4,0 Lundbybadet, Mjölby 4,2 4,3 4,3 4,4 4,4 Myresjö simhall 4,1 4,2 4,2 4,1 3,9 Mörbybadet, Danderyd 4,2 4,2 4,0 4,0 4,0 Pilängsbadet, Lomma 3,9 3,8 3,8 4,1 4,0 Ramdalens sportcenter, Oxelösund 4,2 3,6 Skogåshallen, Huddinge 3,9 3,9 3,7 3,8 3,4 Säby sim- och sporthall, Salem 3,9 3,9 3,9 4,1 4,0 Söra simhall, Österåker 3,8 Tibblebadet, Täby 3,9 3,9 3,7 3,7 3,6 Tolvåkerbadet, Kävlinge 3,8 3,9 4,0 Tyresö Aquarena 4,2 3,4 3,4 3,7 3,5 Umeå simhall 3,8 3,8 3,7 3,8 3,9 Vasalundshallen, Solna 3,7 3,6 3,5 3,5 3,6 Vattenpalatset Kaskad, Tingsryd 4,2 4,0 Vetlanda badhus 4,1 4,0 4,0 4,1 4,1 Vikenbadet, Kävlinge 3,8 4,1 4,0 Vilundabadet, Upplands Väsby 4,1 4,1 4,1 4,2 Växjö simhall och Aqua Mera 3,9 4,0 3,9 3,8 3,9 Genomsnitt Medley 4,0 3,9 3,9 3,9 3,9 22

23 Betyg information om verksamheten H Ä N V I S N I N G S S K Y L T A R I A N L Ä G G N I N G E N, H J Ä L P A T T H I T T A R Ä T T Arena Grosvad, Finspång 4,0 4,0 3,9 3,9 4,0 Centralbadet, Norrköping 3,8 3,8 3,6 3,7 3,4 Hjortensbergsbadet, Nyköping 3,8 3,8 Linköpings sim- och sporthall 3,7 3,7 3,8 3,8 3,9 Ljungsbro fritidscenter 3,9 3,9 3,8 3,8 3,9 Lundbybadet, Mjölby 4,1 4,2 4,1 4,1 4,1 Myresjö simhall 4,2 4,1 4,3 4,0 4,0 Mörbybadet, Danderyd 4,1 4,0 4,0 3,9 3,8 Pilängsbadet, Lomma 4,0 4,0 4,1 3,9 3,9 Ramdalens sportcenter, Oxelösund 3,9 3,8 Skogåshallen, Huddinge 4,0 3,8 3,7 3,8 3,3 Säby sim- och sporthall, Salem 3,8 3,8 3,7 3,9 3,6 Söra simhall, Österåker 3,7 Tibblebadet, Täby 3,8 3,9 3,9 3,6 3,8 Tolvåkerbadet, Kävlinge 3,7 3,8 4,0 Tyresö Aquarena 3,8 3,8 3,7 3,7 3,7 Umeå simhall 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 Vasalundshallen, Solna 3,9 3,7 3,7 3,6 3,7 Vattenpalatset Kaskad, Tingsryd 4,0 4,0 Vetlanda badhus 4,0 4,1 3,9 4,0 3,8 Vikenbadet, Kävlinge 3,9 3,9 4,1 Vilundabadet, Upplands Väsby 3,9 3,9 3,8 3,9 Växjö simhall och Aqua Mera 3,9 3,9 3,5 3,8 3,8 Genomsnitt Medley 3,9 3,9 3,9 3,8 3,8 I N F O R M A T I O N O M V E R K S A M H E T E N I A N L Ä G G N I N G E N, I N F O T A V L O R M M Arena Grosvad, Finspång 3,9 4,0 3,8 3,9 3,8 Centralbadet, Norrköping 3,7 3,7 3,6 3,7 3,4 Hjortensbergsbadet, Nyköping 3,6 3,8 Linköpings sim- och sporthall 3,6 3,7 3,7 3,7 3,8 Ljungsbro fritidscenter 3,8 3,9 3,8 3,9 3,9 Lundbybadet, Mjölby 4,1 4,2 4,1 4,0 4,2 Myresjö simhall 4,1 4,1 4,2 3,9 4,1 Mörbybadet, Danderyd 4,0 3,9 3,9 4,0 3,8 Pilängsbadet, Lomma 4,0 4,1 4,2 4,0 3,8 Ramdalens sportcenter, Oxelösund 3,9 3,8 Skogåshallen, Huddinge 4,1 4,0 3,8 3,6 3,5 Säby sim- och sporthall, Salem 3,9 4,0 4,0 4,1 3,8 Söra simhall, Österåker 3,5 Tibblebadet, Täby 3,6 3,9 3,6 3,5 3,6 Tolvåkerbadet, Kävlinge 3,9 3,9 4,0 Tyresö Aquarena 3,5 3,6 3,5 3,8 3,6 Umeå simhall 3,8 3,8 3,8 3,7 3,7 Vasalundshallen, Solna 3,8 3,8 3,9 3,8 3,8 Vattenpalatset Kaskad, Tingsryd 4,0 4,0 Vetlanda badhus 4,1 4,0 4,0 4,1 3,9 Vikenbadet, Kävlinge 3,8 4,0 3,9 Vilundabadet, Upplands Väsby 3,8 4,0 3,9 3,9 Växjö simhall och Aqua Mera 3,8 3,9 3,6 3,7 3,8 Genomsnitt Medley 3,8 3,9 3,9 3,8 3,8 23

24 I N F O R M A T I O N P Å T E L E F O N S V A R A R E N Arena Grosvad, Finspång 4,0 4,1 3,9 4,0 4,0 Centralbadet, Norrköping 4,0 3,8 3,6 3,8 3,5 Hjortensbergsbadet, Nyköping 3,6 3,7 Linköpings sim- och sporthall 3,6 3,7 3,6 3,7 3,7 Ljungsbro fritidscenter 3,7 3,8 4,0 4,0 3,8 Lundbybadet, Mjölby 4,1 4,2 4,1 4,2 4,1 Myresjö simhall 3,9 4,1 4,1 3,9 3,8 Mörbybadet, Danderyd 3,7 3,6 3,7 3,8 3,6 Pilängsbadet, Lomma 3,9 4,0 3,8 3,9 3,8 Ramdalens sportcenter, Oxelösund 3,7 3,8 Skogåshallen, Huddinge 4,0 3,8 2,9 3,6 3,2 Säby sim- och sporthall, Salem 3,8 3,9 3,8 4,0 3,8 Söra simhall, Österåker 3,4 Tibblebadet, Täby 3,5 3,9 3,6 3,4 3,5 Tolvåkerbadet, Kävlinge 3,4 3,7 4,0 Tyresö Aquarena 3,4 3,7 3,7 3,6 3,8 Umeå simhall 3,8 3,9 4,0 3,9 3,9 Vasalundshallen, Solna 3,8 3,9 3,9 3,8 3,8 Vattenpalatset Kaskad, Tingsryd 4,0 4,0 Vetlanda badhus 3,9 4,0 4,2 3,9 3,8 Vikenbadet, Kävlinge 3,9 4,0 4,2 Vilundabadet, Upplands Väsby 3,6 3,9 3,8 3,7 Växjö simhall och Aqua Mera 3,6 3,7 3,5 3,6 3,7 Genomsnitt Medley 3,8 3,9 3,8 3,8 3,7 M E D L E Y S / A N L Ä G G N I N G E N S H E M S I D A Arena Grosvad, Finspång 4,0 4,0 4,0 4,1 4,1 Centralbadet, Norrköping 3,9 4,0 4,0 4,1 4,0 Hjortensbergsbadet, Nyköping 3,7 3,8 Linköpings sim- och sporthall 3,7 3,8 3,8 3,9 4,0 Ljungsbro fritidscenter 4,0 4,0 4,0 4,2 4,0 Lundbybadet, Mjölby 4,1 4,1 4,2 4,1 4,1 Myresjö simhall 3,9 3,8 4,1 3,9 4,0 Mörbybadet, Danderyd 3,7 3,7 3,8 3,9 3,9 Pilängsbadet, Lomma 3,9 3,9 4,1 3,7 3,4 Ramdalens sportcenter, Oxelösund 3,9 3,6 Skogåshallen, Huddinge 3,9 3,8 4,1 3,9 4,1 Säby sim- och sporthall, Salem 3,9 3,9 4,0 4,1 4,0 Söra simhall, Österåker 3,4 Tibblebadet, Täby 3,6 3,8 3,8 3,7 3,7 Tolvåkerbadet, Kävlinge 3,7 3,6 4,0 Tyresö Aquarena 3,7 3,6 3,8 4,0 4,0 Umeå simhall 3,9 3,9 4,0 4,0 4,0 Vasalundshallen, Solna 3,9 3,8 4,0 3,9 4,0 Vattenpalatset Kaskad, Tingsryd 3,9 3,9 Vetlanda badhus 4,0 3,8 4,2 4,0 4,0 Vikenbadet, Kävlinge 3,5 3,6 3,9 Vilundabadet, Upplands Väsby 3,9 3,8 3,9 3,9 Växjö simhall och Aqua Mera 3,9 3,8 3,9 3,9 4,1 Genomsnitt Medley 3,8 3,8 4,0 3,9 4,0 24

25 M E D L E Y S / A N L Ä G G N I N G E N S N Y H E T S B R E V Arena Grosvad, Finspång 3,9 3,9 4,0 4,0 4,1 Centralbadet, Norrköping 3,8 3,8 3,9 4,0 3,9 Hjortensbergsbadet, Nyköping 3,7 3,7 Linköpings sim- och sporthall 3,7 3,7 3,8 3,9 3,9 Ljungsbro fritidscenter 3,9 4,0 4,0 4,1 4,0 Lundbybadet, Mjölby 4,0 4,0 4,1 4,1 3,9 Myresjö simhall 4,0 3,7 4,1 3,8 3,9 Mörbybadet, Danderyd 3,8 3,8 3,8 3,8 3,9 Pilängsbadet, Lomma 3,9 3,9 4,0 3,8 Ramdalens sportcenter, Oxelösund 3,9 3,6 Skogåshallen, Huddinge 4,0 3,7 4,0 3,8 4,0 Säby sim- och sporthall, Salem 3,8 3,8 3,9 4,1 3,9 Söra simhall, Österåker 3,5 Tibblebadet, Täby 3,6 3,8 3,7 3,8 3,8 Tolvåkerbadet, Kävlinge 3,9 3,6 4,1 Tyresö Aquarena 3,7 3,7 3,8 4,0 3,9 Umeå simhall 3,8 3,9 4,0 3,8 3,9 Vasalundshallen, Solna 3,8 3,6 3,9 3,8 3,9 Vattenpalatset Kaskad, Tingsryd 4,0 4,0 Vetlanda badhus 4,1 3,9 4,1 4,0 4,0 Vikenbadet, Kävlinge 3,7 3,6 4,0 Vilundabadet, Upplands Väsby 3,8 3,7 3,8 3,8 Växjö simhall och Aqua Mera 3,8 3,7 3,8 3,8 3,9 Genomsnitt Medley 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9 25

26 Betyg priser, öppettider mm? Ö P P E T T I D E R Arena Grosvad, Finspång 4,1 4,2 4,2 4,2 4,4 Centralbadet, Norrköping 4,1 4,0 4,0 4,2 4,0 Hjortensbergsbadet, Nyköping 4,0 4,1 Linköpings sim- och sporthall 4,0 4,0 4,1 4,1 4,1 Ljungsbro fritidscenter 3,8 3,8 3,8 3,7 3,8 Lundbybadet, Mjölby 4,0 4,1 4,2 4,2 4,3 Myresjö simhall 3,9 3,8 4,0 3,8 3,8 Mörbybadet, Danderyd 4,2 4,1 4,1 4,0 4,1 Pilängsbadet, Lomma 3,8 3,8 3,9 4,0 3,6 Ramdalens sportcenter, Oxelösund 4,3 4,1 Skogåshallen, Huddinge 3,9 3,6 3,5 3,6 3,5 Säby sim- och sporthall, Salem 4,1 4,0 4,1 4,1 4,2 Söra simhall, Österåker 4,0 Tibblebadet, Täby 3,9 3,9 3,8 4,0 3,9 Tolvåkerbadet, Kävlinge 3,8 3,6 3,9 Tyresö Aquarena 4,4 3,6 3,7 3,8 3,8 Umeå simhall 3,7 3,7 3,8 3,9 3,9 Vasalundshallen, Solna 3,9 3,9 3,7 3,7 3,8 Vattenpalatset Kaskad, Tingsryd 4,1 4,0 Vetlanda badhus 3,9 3,8 3,9 3,8 3,8 Vikenbadet, Kävlinge 3,5 3,7 3,7 Vilundabadet, Upplands Väsby 4,0 3,9 4,1 4,1 Växjö simhall och Aqua Mera 4,1 4,2 4,1 4,1 4,2 Genomsnitt Medley 4,0 3,9 3,9 4,0 3,9 P R I S E R Arena Grosvad, Finspång 2,9 2,9 2,8 2,6 3,4 Centralbadet, Norrköping 3,1 3,1 2,8 2,9 2,7 Hjortensbergsbadet, Nyköping 3,2 3,2 Linköpings sim- och sporthall 3,0 3,2 3,1 3,2 3,3 Ljungsbro fritidscenter 3,5 3,4 3,4 3,6 3,8 Lundbybadet, Mjölby 3,5 3,4 3,5 3,5 3,6 Myresjö simhall 3,4 3,4 3,4 3,0 3,3 Mörbybadet, Danderyd 3,4 3,6 3,3 3,5 3,5 Pilängsbadet, Lomma 3,6 3,7 3,3 3,3 4,1 Ramdalens sportcenter, Oxelösund 3,2 3,0 Skogåshallen, Huddinge 4,3 4,0 3,8 3,8 3,7 Säby sim- och sporthall, Salem 3,4 3,5 3,5 3,7 3,8 Söra simhall, Österåker 2,8 Tibblebadet, Täby 3,2 3,4 3,1 3,2 3,1 Tolvåkerbadet, Kävlinge 3,6 3,6 3,5 Tyresö Aquarena 2,5 3,6 3,1 3,5 3,5 Umeå simhall 3,2 3,4 3,2 3,3 3,5 Vasalundshallen, Solna 3,6 3,6 3,5 3,3 3,5 Vattenpalatset Kaskad, Tingsryd 3,5 3,7 Vetlanda badhus 3,5 3,4 3,3 3,0 3,3 Vikenbadet, Kävlinge 3,5 3,7 3,4 Vilundabadet, Upplands Väsby 2,6 3,0 2,7 2,6 Växjö simhall och Aqua Mera 2,9 3,0 2,8 2,9 3,2 Genomsnitt Medley 3,3 3,4 3,2 3,2 3,5 26

27 S E R V E R I N G E N Arena Grosvad, Finspång 3,6 3,7 3,4 3,5 3,6 Centralbadet, Norrköping 3,3 3,2 3,1 3,0 3,3 Hjortensbergsbadet, Nyköping 3,2 3,4 Linköpings sim- och sporthall 3,3 3,2 2,9 3,2 3,2 Ljungsbro fritidscenter 2,3 2,4 2,4 2,1 2,6 Lundbybadet, Mjölby 3,7 3,8 3,7 3,8 4,1 Myresjö simhall 3,5 3,4 3,4 3,3 3,1 Mörbybadet, Danderyd 3,5 3,6 3,4 3,4 3,0 Pilängsbadet, Lomma 3,3 3,1 3,1 3,2 3,6 Ramdalens sportcenter, Oxelösund 3,3 3,3 Skogåshallen, Huddinge 3,6 3,1 2,8 3,0 2,3 Säby sim- och sporthall, Salem 2,7 3,0 2,9 3,1 2,7 Söra simhall, Österåker 3,0 Tibblebadet, Täby 3,3 3,5 3,2 3,0 2,9 Tolvåkerbadet, Kävlinge 3,2 2,9 2,8 Tyresö Aquarena 3,4 2,1 1,8 2,1 1,9 Umeå simhall 3,0 2,8 2,5 2,2 3,0 Vasalundshallen, Solna 3,0 2,9 2,5 2,3 2,6 Vattenpalatset Kaskad, Tingsryd 3,6 3,3 Vetlanda badhus 3,4 3,2 3,1 3,3 3,1 Vikenbadet, Kävlinge 3,1 3,6 3,5 Vilundabadet, Upplands Väsby 3,4 3,4 3,4 3,2 Växjö simhall och Aqua Mera 3,0 2,9 3,0 2,9 2,7 Genomsnitt Medley 3,2 3,2 3,0 3,0 3,0 T R Y G G H E T E N I A N L Ä G G N I N G E N Arena Grosvad, Finspång 4,0 4,0 3,9 3,9 3,9 Centralbadet, Norrköping 3,8 3,7 3,4 3,6 3,4 Hjortensbergsbadet, Nyköping 3,7 3,9 Linköpings sim- och sporthall 3,8 3,8 3,7 3,8 3,9 Ljungsbro fritidscenter 3,8 3,7 3,6 3,7 3,7 Lundbybadet, Mjölby 4,1 4,1 4,1 4,2 4,2 Myresjö simhall 4,3 4,1 4,1 4,2 4,1 Mörbybadet, Danderyd 4,1 4,1 3,9 4,0 4,0 Pilängsbadet, Lomma 4,0 4,1 3,9 3,9 4,0 Ramdalens sportcenter, Oxelösund 4,1 4,0 Skogåshallen, Huddinge 3,8 3,6 3,4 3,5 2,9 Säby sim- och sporthall, Salem 4,0 4,0 3,9 4,1 4,0 Söra simhall, Österåker 3,4 Tibblebadet, Täby 3,8 3,9 3,7 3,7 3,6 Tolvåkerbadet, Kävlinge 3,8 3,9 3,9 Tyresö Aquarena 3,6 3,7 3,4 3,7 3,7 Umeå simhall 3,9 4,0 3,8 3,9 4,0 Vasalundshallen, Solna 3,8 3,8 3,6 3,6 3,6 Vattenpalatset Kaskad, Tingsryd 4,1 3,9 Vetlanda badhus 4,1 4,0 3,9 4,0 3,8 Vikenbadet, Kävlinge 4,0 4,1 4,0 Vilundabadet, Upplands Väsby 3,7 3,8 3,7 3,7 Växjö simhall och Aqua Mera 3,9 3,8 3,7 3,8 3,9 Genomsnitt Medley 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 27

28 P A R K E R I N G E N Arena Grosvad, Finspång 3,5 3,7 3,2 3,8 3,9 Centralbadet, Norrköping 3,5 3,5 3,4 3,5 3,3 Hjortensbergsbadet, Nyköping 4,0 4,2 Linköpings sim- och sporthall 2,1 2,2 2,2 2,7 3,0 Ljungsbro fritidscenter 4,1 4,2 4,0 4,2 4,2 Lundbybadet, Mjölby 4,5 4,6 4,4 4,5 4,6 Myresjö simhall 3,7 4,0 4,1 4,0 4,2 Mörbybadet, Danderyd 4,3 3,5 3,4 3,7 3,7 Pilängsbadet, Lomma 3,8 3,8 3,6 3,9 3,8 Ramdalens sportcenter, Oxelösund 4,1 4,4 Skogåshallen, Huddinge 4,0 3,9 3,9 3,7 3,8 Säby sim- och sporthall, Salem 3,9 3,9 3,6 3,9 3,7 Söra simhall, Österåker 2,8 Tibblebadet, Täby 3,2 3,5 3,4 2,9 2,6 Tolvåkerbadet, Kävlinge 3,1 3,1 3,0 Tyresö Aquarena 2,3 1,6 2,3 4,0 4,1 Umeå simhall 3,2 3,0 3,1 3,1 3,2 Vasalundshallen, Solna 2,4 2,3 2,2 2,2 2,4 Vattenpalatset Kaskad, Tingsryd 3,8 4,1 Vetlanda badhus 3,3 3,5 2,9 2,9 3,1 Vikenbadet, Kävlinge 3,8 3,7 3,3 Vilundabadet, Upplands Väsby 3,3 3,6 3,4 3,5 Växjö simhall och Aqua Mera 3,2 2,3 2,0 3,1 3,7 Genomsnitt Medley 3,5 3,5 3,2 3,5 3,6 T I L L G Ä N G L I G H E T M E D K O L L E K T I V T R A F I K Arena Grosvad, Finspång 3,5 3,4 3,2 3,4 3,7 Centralbadet, Norrköping 4,0 3,8 3,7 3,7 3,7 Hjortensbergsbadet, Nyköping 3,6 3,9 Linköpings sim- och sporthall 3,1 3,6 3,5 3,7 3,8 Ljungsbro fritidscenter 2,7 2,6 2,7 2,8 2,8 Lundbybadet, Mjölby 3,6 3,7 3,8 3,9 3,7 Myresjö simhall 3,4 2,9 3,5 3,7 2,9 Mörbybadet, Danderyd 4,3 4,3 4,1 4,1 4,1 Pilängsbadet, Lomma 3,3 3,2 2,6 2,6 2,7 Ramdalens sportcenter, Oxelösund 3,3 4,0 Skogåshallen, Huddinge 4,2 4,0 4,0 4,1 4,0 Säby sim- och sporthall, Salem 4,2 4,1 4,1 4,2 4,2 Söra simhall, Österåker 3,9 Tibblebadet, Täby 4,2 4,2 4,2 4,1 4,2 Tolvåkerbadet, Kävlinge 2,2 2,3 2,3 Tyresö Aquarena 3,5 3,1 3,3 3,9 3,9 Umeå simhall 2,6 2,6 2,5 2,6 2,7 Vasalundshallen, Solna 3,6 3,8 3,8 3,5 3,7 Vattenpalatset Kaskad, Tingsryd 3,5 3,7 Vetlanda badhus 3,0 3,0 2,6 2,4 2,9 Vikenbadet, Kävlinge 1,8 1,7 2,0 Vilundabadet, Upplands Väsby 3,8 3,8 3,6 3,7 Växjö simhall och Aqua Mera 4,1 3,9 3,8 4,0 4,1 Genomsnitt Medley 3,4 3,4 3,3 3,6 3,6 28

29 Har anläggningen blivit bättre eller sämre de senaste 12 månaderna? Bättre eller något bättre Varken eller Sämre eller något sämre Bättre eller något bättre Varken eller Sämre eller något sämre Arena Grosvad, Finspång 22% 66% 12% 27% 65% 8% Centralbadet, Norrköping 33% 60% 7% 35% 56% 9% Hjortensbergsbadet, Nyköping 15% 60% 25% 33% 56% 11% Linköpings sim- och sporthall 15% 72% 13% 21% 65% 15% Ljungsbro fritidscenter 30% 67% 3% 49% 49% 2% Lundbybadet, Mjölby 28% 68% 4% 40% 57% 2% Myresjö simhall 31% 67% 3% 28% 73% 0% Mörbybadet, Danderyd 31% 63% 6% 34% 61% 5% Pilängsbadet, Lomma 25% 68% 7% 40% 53% 6% Ramdalens sportcenter, Oxelösund 85% 12% 4% 34% 28% 38% Skogåshallen, Huddinge 45% 48% 6% 36% 64% 0% Säby sim- och sporthall, Salem 29% 66% 5% 41% 56% 3% Söra simhall, Österåker 29% 51% 20% Tibblebadet, Täby 18% 64% 18% 26% 56% 18% Tolvåkerbadet, Kävlinge 30% 62% 8% 42% 49% 8% Tyresö Aquarena 52% 27% 21% 13% 59% 28% Umeå simhall 29% 64% 6% 31% 59% 10% Vasalundshallen, Solna 33% 60% 8% 22% 71% 7% Vattenpalatset Kaskad, Tingsryd 84% 14% 2% 48% 40% 12% Vetlanda badhus 45% 52% 3% 25% 67% 7% Vikenbadet, Kävlinge 23% 69% 8% 39% 47% 15% Vilundabadet, Upplands Väsby 20% 68% 12% 18% 61% 21% Växjö simhall och Aqua Mera 27% 64% 9% 38% 54% 9% Genomsnitt Medley 34% 57% 9% 33% 57% 11% 29

30 Är anläggningen så bra att du skulle rekommendera andra att gå hit? (andel svar ja) Arena Grosvad, Finspång 97% 97% 96% 97% 98% Centralbadet, Norrköping 85% 88% 79% 89% 82% Hjortensbergsbadet, Nyköping 79% 86% Linköpings sim- och sporthall 86% 87% 90% 96% 96% Ljungsbro fritidscenter 95% 94% 98% 97% 96% Lundbybadet, Mjölby 97% 96% 95% 99% 97% Myresjö simhall 93% 98% 94% 96% 94% Mörbybadet, Danderyd 92% 94% 92% 91% 94% Pilängsbadet, Lomma 93% 94% 94% 92% 87% Ramdalens sportcenter, Oxelösund 96% 93% Skogåshallen, Huddinge 89% 85% 79% 84% 62% Säby sim- och sporthall, Salem 92% 89% 92% 95% 97% Söra simhall, Österåker 74% Tibblebadet, Täby 82% 81% 79% 77% 80% Tolvåkerbadet, Kävlinge 88% 92% 96% Tyresö Aquarena 71% 66% 65% 77% 77% Umeå simhall 85% 85% 81% 88% 94% Vasalundshallen, Solna 78% 81% 75% 79% 83% Vattenpalatset Kaskad, Tingsryd 98% 96% Vetlanda badhus 94% 93% 89% 88% 88% Vikenbadet, Kävlinge 88% 92% 90% Vilundabadet, Upplands Väsby 82% 87% 81% 80% Växjö simhall och Aqua Mera 90% 91% 85% 89% 93% Genomsnitt Medley 88% 89% 87% 89% 89% 30

31 Besökarnas aktivitet i anläggningarna H UR O F T A B R U K A R D U B E S Ö K A A N L Ä G G N I N G E N? 5 ggr/vecka el mer 2-4 ggr/vecka 1 g/vecka 1-3 ggr/ månad 1-10 ggr/år Arena Grosvad, Finspång 8% 60% 17% 9% 6% Centralbadet, Norrköping 7% 58% 16% 12% 7% Hjortensbergsbadet, Nyköping 3% 41% 25% 20% 11% Linköpings sim- och sporthall 7% 54% 21% 11% 8% Ljungsbro fritidscenter 6% 50% 26% 11% 7% Lundbybadet, Mjölby 4% 51% 22% 13% 9% Myresjö simhall 7% 54% 29% 5% 6% Mörbybadet, Danderyd 4% 36% 30% 15% 15% Pilängsbadet, Lomma 4% 50% 21% 17% 8% Ramdalens sportcenter, Oxelösund 8% 68% 14% 6% 4% Skogåshallen, Huddinge 0% 54% 27% 11% 8% Säby sim- och sporthall, Salem 8% 60% 19% 7% 6% Söra simhall, Österåker 4% 39% 28% 18% 12% Tibblebadet, Täby 6% 46% 25% 11% 13% Tolvåkerbadet, Kävlinge 6% 68% 14% 7% 5% Tyresö Aquarena 5% 56% 21% 14% 4% Umeå simhall 4% 60% 19% 10% 6% Vasalundshallen, Solna 6% 57% 20% 10% 7% Vattenpalatset Kaskad, Tingsryd 11% 61% 14% 8% 6% Vetlanda badhus 6% 67% 18% 5% 3% Vikenbadet, Kävlinge 2% 44% 29% 19% 7% Vilundabadet, Upplands Väsby 7% 62% 16% 8% 6% Växjö simhall och Aqua Mera 8% 61% 16% 9% 6% Genomsnitt Medley 6% 55% 21% 11% 7% 31

32 V AD BRU K AR DU GÖR A I AN L ÄG GNI NGEN? Kommentar: Mer än ett svarsalternativ möjligt Simma, bada Äventyrsbada Gruppträning Gå på gym Bada bastu Del-ta i simskola Solarium Hämta simskola Arena Grosvad, Finspång 66% 33% 61% 53% 1% 40% 9% 7% Centralbadet, Norrköping 74% 20% 51% 57% 1% 41% 8% 6% Hjortensbergsbadet, Nyköping 79% 5% 23% 36% 1% 36% 9% 12% Linköpings sim- och sporthall 72% 24% 51% 51% 1% 37% 1% 10% Ljungsbro fritidscenter 69% 0% 52% 60% 0% 29% 6% 9% Lundbybadet, Mjölby 72% 14% 56% 43% 1% 31% 11% 13% Myresjö simhall 69% 0% 51% 45% 0% 44% 7% 11% Mörbybadet, Danderyd 93% 0% 12% 0% 3% 47% 4% 15% Pilängsbadet, Lomma 62% 0% 49% 39% 1% 28% 2% 8% Ramdalens sportcenter, Oxelösund 61% 0% 65% 50% 1% 40% 13% 8% Skogåshallen, Huddinge 76% 0% 42% 0% 3% 58% 0% 5% Säby sim- och sporthall, Salem 52% 0% 48% 65% 1% 25% 6% 10% Söra simhall, Österåker 85% 0% 25% 31% 1% 43% 0% 9% Tibblebadet, Täby 79% 0% 8% 23% 4% 40% 4% 20% Tolvåkerbadet, Kävlinge 52% 0% 66% 41% 0% 27% 7% 14% Tyresö Aquarena 82% 28% 29% 44% 1% 42% 1% 14% Umeå simhall 64% 0% 40% 62% 0% 38% 1% 7% Vasalundshallen, Solna 51% 0% 49% 56% 1% 36% 6% 4% Vattenpalatset Kaskad, Tingsryd 63% 18% 71% 55% 0% 23% 0% 6% Vetlanda badhus 30% 0% 64% 64% 0% 47% 8% 5% Vikenbadet, Kävlinge 72% 0% 13% 44% 2% 33% 4% 18% Vilundabadet, Upplands Väsby 70% 24% 48% 56% 0% 37% 2% 13% Växjö simhall och Aqua Mera 66% 29% 62% 50% 1% 38% 9% 10% Genomsnitt Medley 68% 8% 45% 45% 1% 37% 5% 10% 32

33 Besökarnas kön, ålder mm R E S P O N D E N T E R P E R A N L Ä G G N I N G Antal % Arena Grosvad, Finspång 613 7% Centralbadet, Norrköping 572 7% Hjortensbergsbadet, Nyköping 408 5% Linköpings sim- och sporthall % Ljungsbro fritidscenter 317 4% Lundbybadet, Mjölby 344 4% Myresjö simhall 84 1% Mörbybadet, Danderyd 287 3% Pilängsbadet, Lomma 208 2% Ramdalens sportcenter, Oxelösund 386 5% Skogåshallen, Huddinge 38 0% Säby sim- och sporthall, Salem 343 4% Söra simhall, Österåker 244 3% Tibblebadet, Täby 248 3% Tolvåkerbadet, Kävlinge 312 4% Tyresö Aquarena 396 5% Umeå simhall 381 5% Vasalundshallen, Solna 356 4% Vattenpalatset Kaskad, Tingsryd 231 3% Vetlanda badhus 130 2% Vikenbadet, Kävlinge 113 1% Vilundabadet, Upplands Väsby 536 6% Växjö simhall och Aqua Mera % Alla % K Ö N R E S P O N D E N T E R Kvinna Man Arena Grosvad, Finspång 66% 34% Centralbadet, Norrköping 70% 30% Hjortensbergsbadet, Nyköping 59% 41% Linköpings sim- och sporthall 71% 29% Ljungsbro fritidscenter 70% 30% Lundbybadet, Mjölby 79% 21% Myresjö simhall 65% 35% Mörbybadet, Danderyd 66% 34% Pilängsbadet, Lomma 68% 32% Ramdalens sportcenter, Oxelösund 66% 34% Skogåshallen, Huddinge 78% 22% Säby sim- och sporthall, Salem 67% 33% Söra simhall, Österåker 66% 34% Tibblebadet, Täby 61% 39% Tolvåkerbadet, Kävlinge 75% 25% Tyresö Aquarena 59% 41% Umeå simhall 68% 32% Vasalundshallen, Solna 66% 34% Vattenpalatset Kaskad, Tingsryd 74% 26% Vetlanda badhus 74% 26% Vikenbadet, Kävlinge 66% 34% Vilundabadet, Upplands Väsby 69% 31% Växjö simhall och Aqua Mera 70% 30% Genomsnitt Medley 68% 32% 33

Kvalitesundersökning Medley 2010 Solna 2010-04-20

Kvalitesundersökning Medley 2010 Solna 2010-04-20 Medley Holding 556653-2734 Kvalitesundersökning Medley 2010 Solna 2010-04-20 Innehåll Inledning... 3 Medleys uppföljning av verksamhet... 3 Metodik... 3 Resultaten... 4 Tack... 6 Tabeller... 7 Vilket betyg

Läs mer

Kvalitetsundersökning Medley 2011

Kvalitetsundersökning Medley 2011 Kvalitetsundersökning Medley 2011 Solna 12 april 2011 Inledning... 3 Metodik... 3 Resultaten... 4 Tabeller... 7 Vilket betyg ger du anläggningen som helhet?... 7 Vilket betyg ger du bad- och vattenaktiviteter?...

Läs mer

Bad & motion för alla

Bad & motion för alla Medley är en tävlingsgren inom simningen där man simmar alla de fyra simsätten. Medleys huvudkontor Dalvägen 14, 169 56 Solna Tel 08-503 82 700, Fax 08-503 82 701 E-post: info@medley.se Samtliga anläggningar

Läs mer

Resultat Enkätundersökning Lundbybadet 2014

Resultat Enkätundersökning Lundbybadet 2014 Resultat Enkätundersökning Lundbybadet 2014 Sammanfattning/Enkel analys av resultatet i korthet! HELHETEN Inga stora skillnader mellan Medley eller Kommunen som utförare! 94% har givit Lundbybadet som

Läs mer

Vad tycker Du om Lundbybadet? Svara på vår enkät och få en gratis fika eller fribiljett!

Vad tycker Du om Lundbybadet? Svara på vår enkät och få en gratis fika eller fribiljett! Vad tycker Du om Lundbybadet? Svara på vår enkät och få en gratis fika fribiljett! Ditt svar är viktigt för oss! Vi hoppas Du har tid att hjälpa oss några minuter genom att fylla i denna enkät. Vi uppskattar

Läs mer

Ny simhall i Motala. oktober 2015

Ny simhall i Motala. oktober 2015 Ny simhall i Motala oktober 2015 Bakgrund Samverkan Motala SS & Medley Initiativ till samverkan från Motala simsällskap Gemensamt mål att ge långsiktiga förutsättningar för idrott och rekreation i vatten

Läs mer

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2008

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2008 1 (7) 2008-08-04 Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2008 Inledning Malenbadet är ett utomhusbad i Båstad och anläggningen är öppen från 1 juni 31 augusti. Malenbadet besöks årligen av mellan

Läs mer

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2009

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2009 1 (8) 2009-10-20 Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2009 Inledning Malenbadet är ett utomhusbad i Båstad och anläggningen är öppen från 1 juni 31 augusti. Malenbadet besöks årligen av mellan

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012 1(7) 2012 07 26 Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012 Inledning Malenbadet är ett utomhusbad i Båstad och anläggningen är öppen från 1 juni 31 augusti. Malenbadet besöks årligen av mellan

Läs mer

Sammanfattande rapport av nationell NKI-undersökning (Nöjd Kund-Index)

Sammanfattande rapport av nationell NKI-undersökning (Nöjd Kund-Index) Sammanfattande rapport av nationell NKI-undersökning (Nöjd Kund-Index) Fakta om undersökningen Målgrupp Metod Startdatum 27 februari 2009 Stoppdatum 22 mars 2009 Antal invitationer 7 210 Kompletta svar

Läs mer

Redovisning av resultat från kundenkät inom vuxenutbildningen 2010

Redovisning av resultat från kundenkät inom vuxenutbildningen 2010 Tjänsteskrivelse 2010-09-03 Dnr UBN 2009/121 1 (11) Utbildningsnämnden 9 Redovisning av resultat från kundenkät inom vuxenutbildningen 2010 Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING HSBS BOSTADSINDEX 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2013... 5 5 Poängbedömning... 9 6 Frågor och svar...

Läs mer

Företagsklimatet i Nynäshamns kommun 2017

Företagsklimatet i Nynäshamns kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Servicemätning 2016-års ärenden Stockholm Business Alliance, SBA

Servicemätning 2016-års ärenden Stockholm Business Alliance, SBA Servicemätning 2016-års ärenden Stockholm Business Alliance, SBA en undersökning av 55 SBA-kommuners myndighetsutövning i Stockholmsregionen 2017-04-25 Denna serviceundersökning har genomförts på jämna

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Företagsklimatet i Nacka kommun 2017

Företagsklimatet i Nacka kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2015

HSBs BOSTADSINDEX 2015 HSBs BOSTADSINDEX 2015 3 (13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 5 2 Hur har vi gjort?... 5 3 Avgränsningar... 6 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2015... 7 5 Poängbedömning... 12 6 Frågor och

Läs mer

Företagsklimatet i Stockholms stad 2017

Företagsklimatet i Stockholms stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Bygglovalliansen kundundersökning 2013 16 deltagande kommuner

Bygglovalliansen kundundersökning 2013 16 deltagande kommuner Bygglovalliansen kundundersökning deltagande kommuner Foto: Daniel Hertzell . INNEHÅLL Innehåll Teknisk beskrivning: Kundenkät... Metod och genomförande... Om rapporten... Resultatsammanfattning samtliga

Läs mer

Bygglovalliansen kundundersökning 2013 16 deltagande kommuner

Bygglovalliansen kundundersökning 2013 16 deltagande kommuner Bygglovalliansen kundundersökning deltagande kommuner Foto: Daniel Hertzell . INNEHÅLL Innehåll Teknisk beskrivning: Kundenkät... Metod och genomförande... Om rapporten... Resultatsammanfattning samtliga

Läs mer

Bad och friskvård Klippan. Standardrapport

Bad och friskvård Klippan. Standardrapport Bad och friskvård 2014 Standardrapport Procent Antal Man 42 108 Kvinna 58 149 Svarande 257 Inget svar 17 Procent Antal 15-19 5,6 15 20-29 8,6 23 30-39 7,1 19 40-49 11,6 31 50-59 15,4 41 60-65 10,5 28 över

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2016-05-17 Tillväxtkontoret Plan- och exploateringsavdelningen Karin Svalfors Jan-14 Feb-14

Läs mer

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING DELTAGANDE KOMMUNER

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING DELTAGANDE KOMMUNER BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING DELTAGANDE KOMMUNER . INNEHÅLL INNEHÅLL Teknisk beskrivning: Kundenkät... Metod och genomförande... Om rapporten... Resultatsammanfattning samtliga kommuner Om de svarande...

Läs mer

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2016-09-07 Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun Priserna på bostadsrätter har de senaste åren stigit markant i hela landet. De låga räntorna och en generell bostadsbrist

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Ranking av företagsklimatet 2014

Ranking av företagsklimatet 2014 Ranking av företagsklimatet 2014 Varför ett bra företagsklimat? Ett bra företagsklimat handlar om att det ska vara lätt att starta, driva och utveckla ett företag. Fler lönsamma och växande företag skapar

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 2006-02-13 Av Helena Jonsson En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med våra andra två storstadsregioner

Läs mer

Företagsamheten 2017 Stockholms län

Företagsamheten 2017 Stockholms län Företagsamheten 2017 Stockholms län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

Företagsklimatet i Danderyds kommun 2017

Företagsklimatet i Danderyds kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2010

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2010 1 (10) 2010-10-20 Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2010 Inledning Malenbadet är ett utomhusbad i Båstad och anläggningen är öppen från 1 juni 31 augusti. Malenbadet besöks årligen av mellan

Läs mer

Vilken beredskap har kommunerna för nya bostäder?

Vilken beredskap har kommunerna för nya bostäder? Vilken beredskap har kommunerna för nya bostäder? Förord SKL har i en enkätstudie ställt frågor till ett sextiotal kommuner om deras beredskap med planer för nya bostäder. Kommunerna har också fått frågor

Läs mer

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Stockholms län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om

Läs mer

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 Tabell1 Anmälda brott 2012 Helår /100 000 inv Stockholm Sigtuna Botkyrka Södertälje Sundbyberg Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 även i 248 även i 199 även

Läs mer

Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag!

Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag! Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag! Kommun Telefonnummer E-postadress Ale 0520-48 84 41 vast@nyforetagarcentrum.se

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Nykvarns kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Haninge kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år Drygt

Läs mer

Upplands Väsby kommun

Upplands Väsby kommun Upplands Väsby kommun Må Bra Förskolor AB Gläntan - Föräldrar Förskola 70 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Det går inte att visa bilden för tillfället. Våga Visa

Läs mer

Konkurrensutsättning av verksamheter inom kultur- och fritidsnämnden komplettering om idrottsanläggningar och friluftsgårdar

Konkurrensutsättning av verksamheter inom kultur- och fritidsnämnden komplettering om idrottsanläggningar och friluftsgårdar TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-03-29 Utvecklingsförvaltningen 1 (6) Karin Sundström Utredare 08-5782 95 09 karin.sundstrom@tyreso.se Diarienummer 2013 KFN Kultur- och fritidsnämnden Konkurrensutsättning

Läs mer

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun Utkast/Version PRESSMEDDELANDE 1 (5) 2017-08-07 Nu får 153 800 invånare chans att tycka till om sin kommun Nu är det dags för årets omgång av SCB:s medborgarundersökning. I dagarna får 153 800 invånare

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 27-6-1 En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med övriga två storstadsregioner Stockholm och

Läs mer

Täby kommun. Kundundersökning 2015. Lilla Balders förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Täby kommun. Kundundersökning 2015. Lilla Balders förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Täby kommun Lilla Balders förskola - Föräldrar Förskola 23 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Här steg bostadspriserna mest under 2016 kommun för kommun

Här steg bostadspriserna mest under 2016 kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2017-01-16 Här steg bostadspriserna mest under 2016 kommun för kommun Efter rekordåret 2015 fortsatte priserna även i fjol att stiga över hela landet. Anledningarna till prisökningarna

Läs mer

Täby kommun. Kundundersökning Lovis Förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars respondenter

Täby kommun. Kundundersökning Lovis Förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars respondenter Täby kommun Lovis Förskola - Föräldrar Förskola 57 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Upplands Väsby kommun

Upplands Väsby kommun Upplands Väsby kommun Bullerbyn Friluftsförskolor - Föräldrar Förskola 39 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio

Läs mer

Jämförande rapport Brukarundersökning 2010

Jämförande rapport Brukarundersökning 2010 Jämförande rapport Brukarundersökning 2010 Borås stad Eskilstuna kommun Jönköpings kommun Karlstads kommun Linköpings kommun Norrköpings kommun Västerås stad Örebro kommun Inledning Detta är en jämförande

Läs mer

På gång: Hållbar affärsutveckling till befintliga företagare med utländsk bakgrund i Stockholms län, 0,45 mkr. Anbud ska senast lämnas 2010-06-30.

På gång: Hållbar affärsutveckling till befintliga företagare med utländsk bakgrund i Stockholms län, 0,45 mkr. Anbud ska senast lämnas 2010-06-30. Nyhetsbrev nr 8 Så kommer äntligen nästa nyhetsbrev från Entrepreneur Sthlm. I detta nummer tipsar vi om all den rådgivning som nu finns upphandlad och tillgänglig för entreprenörerna i länet. Hjälp oss

Läs mer

Företagsamhetsmätning Stockholms län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning Stockholms län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning Stockholms län Johan Kreicbergs Våren 2010 Företagsamhetsmätning Stockholms län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Var bor simhallarnas besökare?

Var bor simhallarnas besökare? Var bor simhallarnas besökare? Av -12-10 FoU och Driftavdelningen IDROTTSFÖRVALTNINGEN UNDERSÖKNINGEN Idrottsförvaltningens forskningsenhet har, med hjälp av studenter vid Stockholms universitet och Södertörns

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSBYGGARE

Läs mer

Täby kommun. Kundundersökning Montessoriförskolan Lupinen - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Täby kommun. Kundundersökning Montessoriförskolan Lupinen - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Täby kommun Montessoriförskolan Lupinen - Föräldrar Förskola 26 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Vuxenutbildning 2017 Grundläggande och gymnasial vux Länet totalt

Vuxenutbildning 2017 Grundläggande och gymnasial vux Länet totalt Vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vux Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma

Läs mer

SAMMANFATTNING MEDLEMSENKÄT 2014

SAMMANFATTNING MEDLEMSENKÄT 2014 SAMMANFATTNING MEDLEMSENKÄT 214 Ett stort tack till alla som svarade på enkäten. Nästan 65 svar har vi fått imponerande! De flesta är nöjda eller mycket nöjda med föreningen och tycker det är prisvärt

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Östergötlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Östergötlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Östergötlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta Östergötlands län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 2008-05-15 Av Mikael Johansson En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning Denna rapport jämför Göteborgsregionen med de två övriga svenska

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs av lagen om

Läs mer

Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda

Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda Karin Lundström SCB facebook.com/statistiskacentralbyranscb @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb www.linkedin.com/company/scb

Läs mer

Bättre underlag för bättre beslut

Bättre underlag för bättre beslut Bättre underlag för bättre beslut Öppna Jämförelser Trygghet och säkerhet Fredric Jonsson, Sveriges Kommuner och Landsting Samma programteori! Varför händer det? Hur skyddar vi oss? Vad händer? Vad gör

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Jörgen Tisell, vice ordförande SS04 December 2014

Jörgen Tisell, vice ordförande SS04 December 2014 Jörgen Tisell, vice ordförande SS04 December 2014 Sammanfattning En simhall är stadens mest omtyckta friskvårdsanläggning, här samsas barn, ungdomar och vuxna i en rad olika aktiviteter som simskola, skolsim,

Läs mer

Kort sammanfattning av brukarundersökning 2010

Kort sammanfattning av brukarundersökning 2010 Kort sammanfattning av brukarundersökning 2010 Brukarundersökningen genomfördes under två veckor i november 2010 inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde Undersökningen genomfördes i form av

Läs mer

MAJ 2015 TRÄNINGS BAROMETERN EN MÄTNING AV MEDLEMMARNAS NÖJDHET OCH LOJALITET. Anläggningens namn

MAJ 2015 TRÄNINGS BAROMETERN EN MÄTNING AV MEDLEMMARNAS NÖJDHET OCH LOJALITET. Anläggningens namn MAJ 2015 TRÄNINGS BAROMETERN EN MÄTNING AV MEDLEMMARNAS NÖJDHET OCH LOJALITET Anläggningens namn INNEHÅLL INNEHÅLL SAMMANFATTNING 2 INTRODUKTION Bakgrund Syfte och mål Urval och insamling Frågestruktur

Läs mer

Husets energianvändning

Husets energianvändning Energideklaration för Kavallerigatan 36, Upplands Väsby Energideklaration för Kavallerigatan 35, Upplands Väsby Energideklaration för Kavallerigatan 34, Upplands Väsby Energideklaration för Kavallerigatan

Läs mer

Simidrottsanläggningar

Simidrottsanläggningar Simidrottsanläggningar - tillgång och bristvara Rapport från SSFs anläggningsgrupp 1. Inledning och bakgrund I Svenska Simförbundets flerårsplan, 2005-2008, anges anläggningsfrågor som ett av förbundets

Läs mer

Pressinformation efter kultur- och fritidsnämndens sammanträde

Pressinformation efter kultur- och fritidsnämndens sammanträde 1 Kultur- och fritidsnämnden 2008-03-20 Pressinformation efter kultur- och fritidsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta Johan Lundgren (c), ordförande i kultur- och fritidsnämnden på

Läs mer

Kvalitetsmätning i skolan

Kvalitetsmätning i skolan Kvalitetsmätning i skolan Här nedan finns ett antal påståenden som vi vill be dig ta ställning till. Du ska svara genom att sätta en bock i någon av de sex rutorna Ledsen gubbe betyder att du inte instämmer

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner /50 - sammanfattning

Bostadsbyggnadsplaner /50 - sammanfattning Demografisk rapport 2015:08 Bostadsbyggnadsplaner 2015-2024/50 - sammanfattning Bilaga till Huvudrapporten för Stockholms län Befolkningsprognos 2015 2024/50 STATISTISKA CENTRALBYRÅN RAPPORT 1(9) Enheten

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Verksamhetsutövare tycker till om livsmedelskontrollen

Verksamhetsutövare tycker till om livsmedelskontrollen Verksamhetsutövare tycker till om livsmedelskontrollen Arvidsjaur - maj 2015 Miljö- och byggenheten Åsa Andersson Inledning Miljö- och byggenheten har genomfört en enkätundersökning bland verksamhetsutövarna

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Ekerö kommun. Kundundersökning 2015. Kyrkans heltidsförskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Ekerö kommun. Kundundersökning 2015. Kyrkans heltidsförskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Ekerö kommun Kyrkans heltidsförskola - Föräldrar Förskola 34 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Verksamhetsutövare tycker till om livsmedelskontrollen

Verksamhetsutövare tycker till om livsmedelskontrollen Verksamhetsutövare tycker till om livsmedelskontrollen Arvidsjaur november 2011 Miljö- och byggenheten Åsa Andersson Inledning Miljö- och byggenheten har genomfört en enkätundersökning bland verksamhetsutövarna

Läs mer

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby September 2013 Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby på skolan i förhållande till andra kommuner - En studie baserad på åren 2005 och 2011 1 Inledning Skolresultaten har under en lång rad av

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer, som på grund av långvariga funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Stockholms län?

Vilka är lokalpolitikerna i Stockholms län? POLITIKER PER LÄN 2016 Vilka är lokalpolitikerna i Stockholms län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Stockholms län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på

Läs mer

Ekerö kommun. Kundundersökning 2015. Föräldrakooperativet Eken - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Ekerö kommun. Kundundersökning 2015. Föräldrakooperativet Eken - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Ekerö kommun Föräldrakooperativet Eken - Föräldrar Förskola 2 respondenter Kundundersökning 21 Pilen Marknadsundersökningar Mars 21 Våga Visa 21, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2014-05-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Stockholms läns arbetsmarknad fortsatte utvecklas i positiv

Läs mer

Flicka 97 47 % Pojke 105 51 % 10 år 21 10 % 11 år 23 11 % 12 år 19 9 % 13 år 34 16 % 14 år 59 29 % 15 år 39 19 % 16 år 7 3 % 17 år 4 2 % 18 år 0 0 %

Flicka 97 47 % Pojke 105 51 % 10 år 21 10 % 11 år 23 11 % 12 år 19 9 % 13 år 34 16 % 14 år 59 29 % 15 år 39 19 % 16 år 7 3 % 17 år 4 2 % 18 år 0 0 % 207 svar Sammanfattning Enkäten gick ut i alla grundskolor i Salems kommun samt på fritidsgården under vecka 42. Fritidsfältare och fritidsledare distribuerade enkäten till barnen/ungdomarna. Alla diagram

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Linköping - Västervik

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Linköping - Västervik Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia Transport Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Kundenkät för boknings- och föreningsenheterna Bilaga 1

Kundenkät för boknings- och föreningsenheterna Bilaga 1 Kundenkät för boknings- och föreningsenheterna 2008 Bilaga 1 Inledning Stockholms stad har vid ett flertal tillfällen fattat beslut om att förvaltningarna ska följa upp i vilken grad invånarna är nöjda

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Kronobergs län?

Vilka är lokalpolitikerna i Kronobergs län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Kronobergs län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta Kronobergs län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Norra Åsgårds förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Norra Åsgårds förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Danderyds kommun Norra Åsgårds förskola - Föräldrar Förskola 43 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer

Resultat. SCB Medborgarundersökning Hösten 2016

Resultat. SCB Medborgarundersökning Hösten 2016 Resultat SCB Medborgarundersökning Hösten 2016 SCB:s medborgarundersökning hösten 2016 49 procent av göteborgarna kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen. Samtidigt önskar man

Läs mer

Sånnahallen. - En kvantitativ utvärdering av verksamheten vid Sånnahallen i Åhus. Genomförd av: Daniel Granqvist och Lars Jennfors

Sånnahallen. - En kvantitativ utvärdering av verksamheten vid Sånnahallen i Åhus. Genomförd av: Daniel Granqvist och Lars Jennfors Sånnahallen - En kvantitativ utvärdering av verksamheten vid Sånnahallen i Åhus Genomförd av: Daniel Granqvist och Lars Jennfors Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Syfte... 3 3. Metod... 3 4. Resultat

Läs mer

Företagens syn på kommunal service 2009. Sammanfattning

Företagens syn på kommunal service 2009. Sammanfattning Företagens syn på kommunal service 2009 Sammanfattning Regional Serviceundersökning Göteborgsregionen 2009 Business Region Göteborg är en regional aktör som arbetar för hållbar tillväxt och sysselsättning

Läs mer

Vuxenutbildning 2017 sfi och sfx Länet totalt

Vuxenutbildning 2017 sfi och sfx Länet totalt Vuxenutbildning sfi och sfx Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma studerandeenkäten

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Småbarnsskolan - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Småbarnsskolan - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Danderyds kommun Småbarnsskolan - Föräldrar Förskola 56 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Gemensam gymnasieregion 2.0

Gemensam gymnasieregion 2.0 Bilaga 5 Gemensam gymnasieregion 2.0 FC-chefer 141113 Dagens frågor Samverkansavtalet - beslutsläget hos er i kommunerna? Strukturtillägg - lägesrapport Utbud och efterfrågan - lägesrapport Årets antagning

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Operatör:

Kundundersökning mars 2014. Operatör: Operatör: Trafikslag: Sträcka: SJ Nattåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Ekerö kommun. Kundundersökning Kids2Home - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars respondenter

Ekerö kommun. Kundundersökning Kids2Home - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars respondenter Ekerö kommun Kids2Home - Föräldrar Förskola 79 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 2009-02-20 Av: Viktor Andersson En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning Denna rapport jämför Göteborgsregionen med de två övriga svenska

Läs mer

STADSBYGGNADSBENCHEN BYGGHERRAR BEDÖMER KOMMUNERS HANTERING AV STADSBYGGNADSPROJEKT 2014. Om undersökningen

STADSBYGGNADSBENCHEN BYGGHERRAR BEDÖMER KOMMUNERS HANTERING AV STADSBYGGNADSPROJEKT 2014. Om undersökningen 1 Om undersökningen Kommunerna i Botkyrka, Haninge, Nacka, Södertälje, och Täby, Upplands Väsby, Huddinge, Sollentuna och Stockholm har sedan några år tillbaka ett samarbete som syftar till att jämföra

Läs mer

Oförändrad skatt till kommunen i Norrköping år 2013. Landstingsskatten höjs i åtta landsting, däribland i Östergötland

Oförändrad skatt till kommunen i Norrköping år 2013. Landstingsskatten höjs i åtta landsting, däribland i Östergötland 2012-12-14 FOKUS: STATISTIK Kommunalskatterna 2013 Norrköping på 76:e plats av 290 kommuner Oförändrad skatt till kommunen i Norrköping år 2013 Landstingsskatten höjs i åtta landsting, däribland i Östergötland

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2016

Befolkningen i Stockholms län 2016 Befolkningen i Stockholms län 2016 Folkmängden i länet ökade med 37 600 Sveriges folkmängd var 9 995 153 den 31 december 2016, en ökning med 144 136 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 37 621 till

Läs mer