Innehåller årsmöteshandlingar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåller årsmöteshandlingar"

Transkript

1 DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 39 Nr Innehåller årsmöteshandlingar Årsmötet är både viktigt och givande att delta i. Boka in 27 mars, Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23

2 Utan avgift eller krångel erbjuder BOSSE Råd, Stöd & Kunskapscenter sina tjänster till dig som har funktionshinder, bor i Stockholms län och är mellan år. Tillsammans hittar vi lösningar på dina frågor. Till dig som har personlig assistans erbjuder vi utbildning för dig och dina assistenter som du finansierar över assistansersättningen. Tveka inte, kontakta oss för en träff! Information från DHR Motorklubb Klubbmöte i maj. Mer info i nästa nummer. Adress: Döbelnsgatan 59, Stockholm Tel: Fax: Mail: Webb: www. bosse-kunskapscenter.se Vart har våra hk-parkeringar på Södersjukhuset tagit vägen? Förut fanns det flera stycken parkeringar utanför huvudentrén. Nu finns en (1) kvar åt oss och resten av utrymmet har skänkts till taxibranchen. Hur det ser ut med tillgänglig parkering i parkeringsgaraget vet vi inte eftersom vi är många som inte vill/kan krångla oss ner där. Att tänka på om du har din bil befriad från Trängselskatt. Du kan få skattebefrielse för tillfällig bil! Normalt sett kan man ju bara anmäla en bil som får skattebefrielsen (är du barn kan du få befrielse för två bilar). Men hur ska man göra om bilen man fått befrielse för ska in på verkstaden eller om man på annat sätt måste använda en tillfällig bil? Sök tillfällig skattebefrielse hos Trafikkontoret Det tar 2-3 dagar för en ansökan att gå igenom, vet du i förväg att du måste låna en annan bil så sätt igång och ansök! Det kan vara värt besväret. Motorklubben DHR Stockholmsavdelningen Hammarby Fabriksväg 23, Stockholm Tel: , Fax: E-post: Hemsida: 2

3 i detta nummer Ledaren Kalendarium Årsmöteshandlingar Insändare Su doku Recept S:t Julianpriset Nollåttan Ansvarig utgivare: Susanne Berg Redaktion: Ingela Mismo Marknad & Annons: Tryck: GTC Print AB Nollåttan ges även ut som taltidning Omslagsbild: Mälardrottningen i Gyllene salen av Ragnar Östberg Foto: Nisse Duwähl DHR Stockholmsavdelningen Box 92184, Stockholm Besöksadress: Hammarby Fabriksväg 23 Tel: Webb: E-post: Roger Jakobsson: , Ingela Mismo: , Sebastian Nikula: Hemsidan: E-post till kansliet: Mobiltelefonnummer till Ordförande Nils Duwähl: , Kanslichef Sebastian Nikula:

4 Ledaren Stänga alla fängelser? Det står då och då i tidningarna att de svenska fängelserna är för få och häktesplatserna är överfulla i brist på platser i fängelserna. Det har jag nu kommit på en lösning på som nog också skulle avlasta polisen rejält. Om när någon blir utsatt för ett brott, oavsett vilket, så skulle polisen söka upp den som misstänks för brottet och uppmana personen att ta kontakt med den som hade anmält brottet och få den personen att ta tillbaka sin anmälan. Om detta skulle ske skulle landet häkten och fängelser till slut bli överflödiga så småningom och även det övriga rättsväsendet skulle kunna halveras och Sverige skulle bli till en förebild för resten av världen, eller? Om detta låter som ett flummigt förslag hämtat från 1960-talet så är det inter riktigt så, utan hämtat från fast vinklat från Stockholms stads handläggare för tillstånden för uteserveringar. En krögare som vi anmälde i somras för bristande tillgänglighet och som därmed bröt mot Stockholms stads egna riktlinjer blev uppmanad av en handläggare att ta kontakt med mig och få DHRS att dra tillbaka sin anmälan mot krögaren. Det kommer vi naturligtvis inte att göra men kontentan är densamma tycker jag i alla fall, för alla ska väl vara lika inför lagen som det så fint heter eller? Samma gäng handläggare uppmanade flera krögare att de skulle ta kontakt med oss, så DHRS skulle lösa deras problem med otillgängliga uteserveringar - så speciellt ansvarskännande är de inte måste jag säga. Vad är det för vinst med dessa riktlinjer kan man ju då fråga sig, om inte Stockholms stad som har bestämt att dessa riktlinjer ska följas ser till att de följs? Vad hade hänt om inte vi hade gjort våra inventeringar de senaste åren? Nu har det i och för sig blivit fler och fler som följer riktlinjerna men är det tack vara Stockholms Stads handläggare eller den privata polisen DHRS? Svara på det den som kan nu detta magiska år 2010 då Stockholm stad ska vara en stad för alla, fast året har ju inletts väldigt dåligt må jag då säga, är i skrivandets stund insnöad med råge. Nisse Duwähl, Styrelseordförande Prenumerera med RSS 4

5 Mars Söndag 14 Lördag 20 Måndag 22 Lördag 27 April Söndag 18 Lördag 24 Lördag 24 Söndag 25 Tisdag 27 Maj Söndagsbingo med Västerort Lördagscafé med SoS Birkaresa till Åland Stockholmsavdelningens årsmöte Söndagsbingo med Västerort DHR Stockholms läns årsmöte Lördagskafé med SoS Birkaresa till Åland Lunchresa Lida Värdshus Juni Lördag 5 1-dags bussresa - Lunchresa (datum är inte spikat) Juli Lördag 3 1-dags bussresa Augusti Lördag 28 1-dags bussresa - Lunchresa (datum är inte spikat) September - Lunchresa (datum är inte spikat) Torsdag 20 Medlemsmöte Torsdag 20 Motorklubbsmöte - Lunchresa (datum är inte spikat) Kolla alltid i senaste nummer så att aktiviteten inte är ändrad. För plats & tid, se respektive annons i tidningen Stockholmsavdelningen Styrelsen Ordförande Nils Duwähl Ledamöter Amir Amirriazi Jan Baudou Karolina Celinska Kjell Hammar Marita Innergård Ulla Kjellvinger Louise Lindström Kjell Sandström Revisorer Rose-Marie Swedén Ingela Lindgren Nästa tidning: nr Planerad utgivning 4 maj Nästa manusstopp: 25 mars Skicka insändare eller annat material till tidningen! För insänt icke beställt material ansvaras ej. (med reservation för ändringar) Nummer Manusstopp Utgivning 3 25/3 4/5 4 5/8 1/9 5 16/9 12/10 6 4/11 2/12 DHR Nollåttan 5

6 Förslag till arbetsordning (med reservation för ändringar) Årsmötet öppnas Årsmötet ajourneras för kaffepaus (kaffe och smörgås serveras) Under pausen föreslås medlemmarna att i grupper skriva uttalanden Olle Hansen berättar om projektet Handicat som bedriver seglingsverksamhet för personer med funktionshinder Förhandlingarna återupptas Årsmötet avslutas Middag för de som anmält sig Middagen avslutas Tid & plats: Kl Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23. Förslag till dagordning 1 Mötets öppnande 2 Beslut om mötets stadgeenliga utlysande 3 Fastställande av röstlängd 4 Godkännande av dag- och arbetsordning 5 Val av årsmötesfunktionärer a) ordförande b) sekreterare c) två justerare att tillika tjänstgöra som rösträknare 6 Behandling av 2009 års verksamhetsberättelse och årsbokslut för DHR Stockholmsavdelningen 7 Revisorernas berättelse angående deras granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper 8 Beslut om godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut 9 Beslut om ansvarsfrihet för DHR- Stockholmsavdelningens styrelse 10 Beslut om avdelningens medlemsavgift för nästkommande verksamhets- och räkenskapsår 11 Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret Redogörelse av förra årets inkomna motion 13 Behandling av till årsmötet inkomna motioner och förslag a) Inkomna motioner b) Styrelsens förslag till preliminär verksamhetsplan för Fastställande av preliminär utgifts- och inkomststat för Beslut om arvoden till styrelseledamöter med flera 6

7 16 Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen 17 Val av ordförande till avdelningsstyrelsen 18 Val av ledamöter till avdelningsstyrelsen 19 Val av revisorer och revisorsuppleanter 20 Val av valberedning för verksamhetsåret 21 Val av 19 ombud till distriktets årsmöte lördagen den 24 april 2010 Till alla medlemmar Avdelningen hänger på att ni verkligen kommer till årsmötet! Årsmötet är både viktigt och givande att delta i. Ju fler vi blir desto större påverkan och desto bättre för framtiden! Tänk på att du aktivt får påverka genom att skriva uttalanden på mötet. Avdelningsstyrelsen 22 Uttalanden 23 Avslutning med utdelande av Förbundets förtjänsttecken Årsmötesmiddag Efter mötet är det dags att sitta ner och äta en god gemensam middag. Det blir Förrätt, Gubbröra med ägg & ansjovis på rågbröd Sedan kan du välja mellan 1: Wallenbergare med gröna ärtor och potatispuré 2: Halstrad lax med gröna ärtor och potatispuré Vegetariskt alternativ finns Kostnaden är 200 kr Vin eller annan dryck än bordsvatten betalar man själv vid bordet. Middagen serveras cirka kl och beräknas vara avslutad kl Eftersom middagen är frivillig måste du anmäla dig till kansliet på telefon senast måndag den 15 mars. Då bör du helst ange vilka maträtter Du vill beställa. Anmälan är bindande. Du betalar middagen när du kommer till årsmötet och får då en biljett. 7

8 Verksamheten 2009 DHR Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder DHR är en intressepolitisk organisation som till största delen består av personer med rörelsehinder. DHR har för närvarande verksamhet i ca 180 avdelningar i hela landet. DHR Stockholmsavdelningen är landets största DHR-avdelning. Vi bildades 1924 och har idag ett geografiskt verksamhetsområde som förutom Stockholm också omfattar kommunerna Ekerö, Lidingö, Sollentuna och Solna. Medlemmar och förtroendeuppdrag Vid årsskiftet 09/10 hade vi 938 medlemmar, en minskning med 27 st jämfört med föregående år. Dessa siffror har vi erhållit från Riksförbundets medlemsregister. Av våra medlemmar bor 46 i Solna, 19 i Lidingö, 27 i Sollentuna och 10 i Ekerö kommun. Drygt 70 medlemmar upprätthåller förtroendeuppdrag i avdelningen. I nästan alla handikappråd har DHR varit representerat. Vår verksamhet kan grovt indelas i tre delar: intressepolitik, medlemsstöd och medlemsaktiviteter. Dessa delar griper in i varandra och är inte möjligt att helt renodla från varandra. Vår organisatoriska uppbyggnad Avdelningsstyrelsen, som väljs av årsmötet, ansvarar för avdelningens hela verksamhet och svarar för den intressepolitiska verksamheten. Avdelningen har också hjälp av arbetsgrupper som initierar och bereder ärenden, och sektioner som främst arbetar med nära medlemskontakter, sociala aktiviteter och uppsökande verksamhet. DHR Motorklubb - Stockholm är en specialsektion som arbetar med motor- och trafikfrågor. Samtliga sektioner har egna årsmöten och avlämnar egna verksamhetsberättelser. Kansliet verkställer styrelsens olika beslut och ger service till styrelser och arbetsgrupper samt till medlemmar och utomstående. Avdelningsstyrelsen utger även vår medlemstidning, DHR* Nollåttan som under året utkommit med sex nummer, samt har en egen hemsida: Intressepolitik Den intressepolitiska verksamheten leds av avdelningsstyrelsen, men engagerar betydligt fler medlemmar. Under året har vi avsänt skrivelser och remissvar inom en rad olika ämnesområden. Vårt arbete med tillgänglighetsfrågor består av att försöka uppfylla de strategiska mål styrelsen uppställt och att besvara olika slag av remisser och att reagera över otillgänglighet som vi på olika sätt uppmärksammas på. Avdelningen har arbetat målmedvetet under året med att påpeka att det 2009 endast var ett år kvar till dess att staden skulle vara fullt tillgänglig för alla medborgare. På årsmötet i mars gjordes 3 uttalanden som publicerades i olika media och myndigheter, gällande parkeringsplatser, hissar och internet. Även 2 uttalanden riktade till Stockholms landsting förbereddes för att föreslås på Stockholms läns distrikts årsmöten. Alla dessa uttalanden skapades i gemensamma grupparbeten där alla deltagare på årsmötet var aktiva! Strax före jul 2009 kom mycket snö, och detta i kombination med att staden varit ovanligt ineffektiv med snöröjningen tvingade vår ordförande Nils Duwähl att gå ut i medierna och påvisa den katastrofala situationen för rullstolsanvändarna. Detta år blev det utdelning av stadens S:t Julian-pris. Priset för bästa tillgänglighetsarbetet delades ut till 3 privata näringsidkare under festliga former i Stadshuset. Dessutom delades ett antal hedersomnämnande ut. DHR Stockholmsavdelningen har deltagit i 4 olika standardiseringskommittéer under Standardiseringsprojektet Fordon som tar upp till 8 passagerare plus chaufför, järnvägsprojekt, projekt hjälpmedel för människor med funktionshinder. Stockholms Stad har år efter år minskat på DHR Stockholmsavdelningens verksamhetsbidrag. Vi har därför träffat politiker och tjänstemän för att förklara vikten av att Stockholm även fortsättningsvis kan upprätthålla en fungerande DHR-avdelning som kan agera både som intressepolitisk motpart och som kunskapsbank i funktionshinderfrågor. Vi jobbar fortfarande med frågan. 8

9 År 2010 skulle Stockholm vara fullt tillgängligt. Jubileum Trots mycket pådrivande från DHR har man långt ifrån lyckats. Stockholm har därför skjutit fram målet. År 2030 ska Stockholm vara, åtminstone Sveriges, mest tillgängliga huvudstad kanske. Ett varmt tack till samtliga personer och organisationer som gjort det omöjliga möjligt. Kommunala handikappråden En betydelsefull del av vårt intressepolitiska arbete sker inom de handikappråd som finns inom vårt verksamhetsområde. Genom de olika handikappråden finns vi representerade i olika arbets- och referensgrupper. Vi fortsätter vårt arbete med att driva våra intresse-områden inom respektive stadsdel och facknämnd. Detta görs främst genom arbetet med den s.k. handikapplanen. Tillgänglighetsfrågorna står högst upp på listan över vad som prioriteras inom stadsdelarna. Under 2009 har DHR Stockholmsavdelningen varit aktiv med att bevaka DHR:s intressen i de kommunala handikappråden och där påverkat stadens riktlinjer i tex. stadsbyggnadskontorets dokument, tillgänglighetsguider och turistinformation. Under 2009 har vi deltagit i olika aktiviteter och informationsmöten i stadsdelarna. Under 2009 har KHR-representanterna deltagit i några av avdelningens viktigaste aktiviteter t.ex. distriktets årsmöte och några KHR-möten har hållits på kansliet. KHR-representanterna kommer också under år 2010 och framöver att bli kontaktpersoner till distriktets samverkan med landstinget angående verksamhet som berör den kommunala nivån. Medlemsaktiviteter Våra öppna och planerade medlemsaktiviteter har under året haft många deltagare och besökare. Till detta ska också föras all den aktivitet som sker i styrelser och arbetsgrupper samt alla de medlemmar som gästat vårt sommarhem. Under året har vi haft årsmöte och hållit fyra avdelningsmöten. Dessa möten har hållits på olika platser i Stockholm. Under 2009 fortsatte vi med Intressepolitiska medlemsmöten, ett på våren och ett på hösten. Dessa samlade många medlemmar och styrelseledamöter och avsikten är att under informella former diskutera och prata om vad vi inom DHR egentligen tycker, tänker och vill. År 2009 firade DHR Stockholmsavdelningen 85 år. Något Öppet Hus på kansliet blev det inte pga. flyttbestyr, men den 14 november firade vi med stor fest på Hotell Anglais. Vi blev hela 105 medlemmar som firade med tre-rätters middag, dans och underhållning. Festen arrangerades av en kommitté bestående av Annika Sjöstedt, Gunvor Hersén och Louise Lindström och den sistnämnda sammanfattar festen såhär: DHRS 85-årsjubileum firades med rolig fest på hotel Scandic Anglais med mången trevlig gäst. Mer än hundra glada personer kom dit!. Personalen kunde med gladlynt humör och flit placera alla festligt klädda i tjusiga dressar och kjolar - inkl.40-talet också med rullstolar. Den 14 november 2009 ägde kalaset rum. Efter läskande entrébubbelskum kom trerättersmiddag med vin och glädje och gamman och något litet flin när alla på en gång sjöng en och annan sång. Så tog underhållningen på scenen fart med skämt och skoj och något rart. Och det blev dans och musik till timmarna små då det var dags att hemåt rulla och gå. Annika, Gunvor och Louise tackar alla omkring, som gjorde att jubileet blev ett minnesvärt beting. Styrelseledamot Marita Innergård hade även komponerat en jubileumssång som vi sjöng gemensamt. Avdelningen Framförallt genom våra förtroendevalda deltar vi som föreläsare i olika sammanhang. Vårt kansli får en hel del samtal och brev där en mängd olika frågor ställs. Som ett exempel kan nämnas att vi varje år besvarar förfrågningar från rörelsehindrade om parkeringstillstånd, tillgänglighet, bostäder, turism och kommunikationer i Stockholm och övriga Sverige. Kansliet tar också, i samarbete med sektioner och kommittér, emot bokningar till alla våra aktiviteter. 9

10 Verksamheten 2009 Studier Styrelsen vill framhålla att studieverksamheten går trögt. Orsakerna kan vara många vilket styrelsen fortfarande försöker lösa. Att hitta bra lärare och lokaler är ett stort problem. Vi har haft lokalbrist, för som de flesta av er vet är ABF:s lokal inte tillgänglig vilket vi har påpekat utan framgång, och andra lokaler som vi vill ha ligger inte inom våra ekonomiska ramar. Samma problem har vi angående lärare, eftersom vi har svårt att hitta lärare med rätt kunskap och till rimligt pris. Styrelsen vill gärna se positivt på problemen och jobbar för att nå målet: en bra och aktiv utbildningsverksamhet för alla medlemmar! Till slut vill styrelsen påpeka att studier och utbildning gör oss starkare så att DHR går framåt med sitt arbete. Därför vill styrelsen ha hjälp av er medlemmar med nya idéer och gärna med egna insatser. Bad Under vår och höst har vi på tisdagskvällar kunnat erbjuda bassängbad i Liljeholmsbadet. Då har vi, genom samarbete med stadens ledsagarservice, kunnat tillhandahålla personlig service åt våra medlemmar. Rådgivning och individuellt stöd Vi tillhandahåller viss juridisk rådgivning till medlemmar samt agerar som personliga ombud i tvister som kan uppkomma angående t.ex. LSS, dock ej i den omfattning vi skulle vilja p.g.a. resursbrist. Behovet av ombud ökar varje år. Vi ser med större och större oro på utvecklingen när det gäller LSS och stadsdelnämndernas attityd mot den. Personal Kansliet för DHR Stockholmsavdelningen har under året bemannats med tre anställda. Personal har representerat DHR Stockholmsavdelningen bl.a. på mässan Ett Bra Liv, på konferens om Tillgänglighet för alla, samt deltagit i de Intressepolitiska medlemsmötena. Under sommaren fastslogs att lokalerna var svårt mögelangripna, och en flytt av kansliet kunde inte längre skjutas upp. Efter en ganska lyckad flyttloppis drog personalen iväg till nya fräscha lokaler i ett kontorshotell i Hammarby. Den första november var man på plats på Hammarby Fabriksväg 23, tre små rum runt en egen hall. Sektionsverksamhet DHR Stockholmsavdelningen har tre sektioner; DHR Söder om Söder, DHR Västerort och DHR Motorklubb Stockholm. Dessa sektioner arrangerar en betydande del av våra medlemsaktiviteter. Förutom resor och utflykter arrangeras en rad andra trivselaktiviteter. Under året har sektionerna arrangerat tre egna årsmöten, lördagskaféer, söndagsbingo, sammankomster och motorklubbsträffar. Också en del lokal intressepolitisk och uppsökande verksamhet sker genom sektionerna. Innergruppen Innergruppen är för närvarande vilande. Västerortsektionen Sektionens årsmöte ägde rum lördagen den 28 februari 2009 i Tranebergs servicehus. Vi var bara 19 deltagare, men det blev ändå ett trevligt årsmöte. Nils Duwähl, Avdelningens ordförande, utsågs till årsmötesordförande och Gudrun Dahlgren, sekreterare i sektionen Söder om Söder, utsågs till årsmötessekreterare. Årsmötet lyckades inte få ihop en komplett styrelse, så styrelsen fick i uppdrag att söka efter en ledamot som nyval på två år. Nils Duwähl gav aktuell information i avdelningens arbete. Efter årsmötet serverades god mat från serveringen som drivs i ny regi from januari Sommarträff Eftersom avdelningens sommarhem Aspvik såldes under året 2008 förelåg ingen traditionell verksamhet från oss under denna sommar. Höstfesten Höstfesten anordnades den 1 oktober på Spånga Folkan. Det var endast 17 medlemmar + 2 ledsagare som njöt av två sorters sallader, bröd, ett glas vin eller annan dryck samt kaffe och kladd kaka. Fantastisk underhållning från åttamanna musikgruppen Sätra Bälgarna. Alla gästerna trivdes och var mycket nöjda 10

11 med kvällen. Som vanligt var det lottdragning och denna gång med olika penninglotter som vinster. Julfesten I år fyllde Stockholmsavdelningen 85 år som firades med en gemensam tillställning på hotell Anglais nära Stureplan. Vi deltog i planeringen för jubileet. Av den anledningen inställdes det traditionella julfirandet, men man återupptar den nästa år Utåtriktad verksamhet Flera medlemmar i sektionen har haft förtroende-uppdrag i avdelning, distrikt och förbund. Gunvor Hersén, Eva Nilsson, Nan Berntsson, Annika Sjöstedt, Birgitta Larsson, Gun-Britt Andersson, Gunnar Olsson och Ulla-Britt Engfors deltog på DHR Stockholms Läns distriktets årsmöte på hotell Winn i Haninge, som Stockholmsavdelningens representanter. Maria Johansson från Förbundet satt ordförande och Jaan Kaur var sekreterare. Olof Johansson höll ett mycket bra inledningsanförande. Det var ett bra och aktivt möte med många frågor, främst från Stockholmsavdelningens representanter. Gunnar Olsson har som vår representant suttit med i styrelsen för Spånga-Tensta kulturkommitté. Inbjudan om information skickades till alla medlemmar i Sollentuna men med dålig respons. Förvaltningen och Handikappråden Spånga-Tensta Under året har man slagit ihop Handikappomsorgen med Äldre-omsorgen. Stora diskussioner om stadsmiljön i Spånga Tensta under hösten-09, exploaterings-kontoret ansvarar för utveckling av stadsdelen Bromsten, ombyggnadsplaner av Spånga By. Skrivelse har sänts från HR ang konkurrensutsättning av särskilda grupp-boenden. Den fortsatta planeringen ang ombyggnaden av Spånga Torg har lagts på is på grund den dåliga grundförhållande som ger så fördyrad kostnad. Gunnar Olsson har lagt en motion om ett övergångsställe vid pressbyrån på Värsta allé. Hässelby-Vällingby har haft besök av stadens funktionshinder inspektörer, framfört synpunkter om att ett av stadsdelens strandbad skulle kunna göras mer tillgängligt för personer med funktionshinder och budgetfrågor inför verksamhetsår Rinkeby-Kista Även här har man slagit ihop Handikappomsorgen med Äldreom-sorgen med tillägg Psykomsorgen. En anmälan om Akalla Bangolf till diskrimineringsombudsmannen angående bristande tillgänglighet för personer med nedsatt rörelseförmåga. Bromma Budgetfrågor inför år 2010, skapar viss oro över förändringar i samband med konkurrensutsättning, valfrihetssystem och central biståndsbedömning. Finns stora risker för hårdare biståndsbedömningar, minskade insatser för dygnetruntomsorg, minskade resurser för boendestöd och möjligheter till avlastning m.m. De anser att det behövs större centrala medel, för att åstadkomma ordentliga satsningar till att öka tillgängligheten i den fysiska miljön. Vi fortsätter vårt arbete med att driva våra intresseområden inom respektive stadsdel, där tillgänglighetsfrågorna fortfarande har en framträdande roll. Inför 2010 skall Lätt avhjälpta hinder vara åtgärdade. Studier/Kurser/IT Annika Sjöstedt underhåller nu vår hemsida, som finns under Nan Berntsson har via Handikapprådet deltagit på ett seminarium som handlade om FN-konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Via Distriktet, var bland andra Nan Berntsson från DHR Västerort, på ett föredrag på Smärtkliniken på Akademiska i Uppsala. Vi deltog även i ett möte med och om Färdtjänsten. Bingo Under året har sex Trivselbingon anordnats och anslutningen har varierat från 20 till 30 deltagare. I år har vi annonserat i tidningen Mitti vilket lett till att flera nya ansikten hittat till oss i Spånga Folkan. Under året slopades sommarbingon. I pausen har gästerna serverats hembakat kaffebröd samt fått information om kommande aktiviteter och annat inom DHR. 11

12 Verksamheten 2009 Slutord Västerort sektionen Styrelsen tackar alla medlemmar för visat intresse under det gångna verksamhetsåret Under året har vi arbetat med våra huvudfrågor, som t.ex. tillgänglighet, assistans, boende och kommunikationer. Till slut vill vi rikta ett stort tack till alla sektionens förtroendevalda för allt arbete under det gångna året. Likaså tackar vi Avdelningens styrelse och kanslipersonal för ett gott samarbete under det gångna året. Vi vill också rikta ett stort tack till Söder om Söder för det goda samarbetet. Vårt varma tack riktas också till Stadsdelsförvaltningarna i Bromma, Hässelby-Vällingby, Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista, Spånga Medborgarhusförening, Spånga-Tensta Kulturkommitté för det anslag vi erhållit till vår verksamhet under året samt Ledsagarservice i Stockholm. Sektionen Söder om Söder. Verksamheten har bl.a. utgjorts av årsmöte, 7 st lördagskaféer, resor och endagsutflykter (se resekommitténs rapport). För att finansiera verksamheten har vi ansökt om bidrag från olika stadsdelsförvaltningar där vi fått några ansökningar beviljade. Årsmötet Sektionens årsmöte ägde rum lördagen den 21 februari 2009 i Bagarmossens Folkets Hus, med ett 20-tal deltagare. Som årsmötesordförande fungerade Iris Biroth och som årsmötessekreterare Jan Kaur. Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Efter mötet serverades ärtsoppa, hårt börd, ost och varm punsch. Som efterrätt kaffe med små semlor. Lördagskaféer Våra lördagskaféer brukar besökas av ca. 60 gäster. Det bjuds på olika artister med musik från bl.a. dragspel, piano, saxofon och trummor. Pop, schlager, visor mm. Kaféerna på Fruängsgården har ägt rum i servicehusets samlingssal. Deltagarna har därvid getts möjlighet att få kaffe från den intilliggande restaurangen. Smörgåsar eller bullar och kakor har serverats. På kaféerna har dessutom information getts om olika förändringar som sker i samhället samt vad som sker inom DHR. Dessutom har lotteriförsäljning skett med fina vinster till alla kaféerna. Affischering har skett på Fruängsgården inför våra kaféer och vi har fått mycket uppskattning från boende på Fruängsgården för att vi har kommit dit med våra kaféer. Julkaféet med julmat var mycket lyckat. Sätra Bälgarna spelade och vi var 92 personer. Flera resor och utflykter har genomförts i samarbete med resekommittén, se det avsnittet. SLUTORD Söder om Söder Sektionens verksamhet har rönt stor uppskattning och haft fler deltagare än någonsin. Det stora deltagarantalet har naturligtvis i sig självt bidragit till framgången. Styrelsen tackar alla som deltagit i sektionens verksamhet. Styrelsen tackar också alla förtroendevald, avdelningens kanslipersonal, ledsagare och alla andra, som hjälpt oss med vår verksamhet. Till sist vill styrelsen ge en tanke till våra bortgångna medlemmar som lämnat oss under året. Resekommittén i samarbete med Västerort och Söder om Söder Resa till Lasse Åbergs museum utanför Bålsta den 24 april Denna gång genomförde vi bussresan i samarbete med Samtrans färdtjänstbussar. Det var första gången vi provade detta. Vädret var soligt och skönt. När vi kom fram serverades en god hemlagad lunch. Därefter fick vi information om hur museet startades och en berättelse om fin konst och fina leksaker han samlat. Sedan gick vi runt på egen hand. Det var fantastiskt. Alla verkade glada och nöjda med resan. Resa till okänt mål den 23 maj Det var 35 förväntansfulla medlemmar som anmält sig till resan. Avdelningens ordförande Nisse Duwähl hade planerat resmålet. Innan avresan kl bjöds det på kaffe/the och smörgås på Avdelningens kansli. 12

13 Vi använder alltid bussar med lift för att alla som vill ska kunna följa med på våra resor. Vår duktiga chaufför Åke Sundberg berättade om platser vi åkte förbi på resan. Så närmade vi oss resans första stopp och det var vattentornet Svampen i Örebro. Där hälsades vi välkomna av DHR Örebro avdelningens ordförande Frank Lundin. Efter en jättegod lunch visades en film om hur vattentornet Svampen byggdes upp. Mycket intressant. Sedan guidades vi runt i centrala Örebro. Åkte vidare till Åssundet vid sjön Hjälmaren ett mycket mysigt fint ställe. Det var tidigare i DHRs Örebro drift, men drivs nu av Korpen. Vi drack kaffe/the och jättegoda smörgåsar (en specialitet från DHRs tid). Ett fint resmål, hit åker vi säkert igen. Efter en lång dag återstod nu hemresan. Vaxholm Jag var med på en mycket härlig båtresa till Vaxholm som avdelningen gjorde den 20 augusti. Vi hade tur med vädret, solen sken från en blå himmel. Vi samlades vid kajen utanför Nationalmuseum. Resan tog en dryg timma, sedan kom vi i land i Vaxholm och gick direkt till restaurangen som låg vid kajen. Vi fick en underbar stekt strömming med potatismos. Vi kunde också välja på Lax med potatis, men när man är i Vaxholm, då ska man äta strömming! Servicen på restaurangen var mycket bra, men sedan kommer ett stort problem, vi som hade permobil kunde inte komma upp för rampen för att ta oss till handikapptoan på restaurangen. Visst fanns det en handikapptoa vid hamnen, men den var förstås ur funktion. Då är det bara att börja ragga upp en annan handikapptoa. Efter ett tag hittade min assistent en handikapptoa på biblioteket som var mycket handikappvänlig. Vilken tur att biblioteket var öppet den dagen! Hur skulle vi ha gjort annars? Resten av dagen i Vaxholm åt vi glass i solgasset. Dagen gick fort och snart skulle vi hem igen. Båten kom tillbaka till kajen i Stockholm ca 20 minuter efter tidtabell, men som tur var väntade färdtjänstbussarna på oss. Jag vill tacka Ulla och gänget för en mycket lycklig resa med sol och fint väder! Hoppas att vi kan göra om det nästa år igen! / Jan B Höstresan till Älvkarleby den 19 september Vi samlades på avdelningens kansli i Bromma där vi bjöd på kaffe/the och smörgås före avresan kl Vädret var strålande varmt och fint. Det var 31 personer som anmält sig till resan. Vårt första mål var Dragon Gate det kinesiska centrat intill E4-an. Vi guidades runt i museet och på platsen av en mycket duktig guide. En intressant historia och om kinesisk kultur. I byggnaden som under skalet är gamla hotell Älvdalenfinns ett konferenscentrum, hälsocenter och restauranger. Hotellet har inte öppnats än. Materialet har fraktats från Kina och arbetet har förts av kinesiska arbetare. Där finns också ett Himmelska Fridens Torg guiden berättade, statyn på torget. Guidningen avslutades med att vi fick se en the ceremoni samt bjöd på the. Om något år skall allt vara färdigbyggt med ett stort affärscentrum. Resan gick vidare mot Älvkarleby Värdshus där serverades lunch, lax, potatis och en mycket god sås. Efter en skön dag var det dags för hemresan. Resa till Lagersberg i Västerås Det var lite strul innan vi kom iväg. Liftbussen från Ekmanbuss hade inte plockat bort bussäten, så några av oss fick hjälpa till att släpa säten och ställa in på Kansliet. Sen gick det att lasta bussen. Vi blev ca 45 min sena från start. När vi kom fram till Lagersberg var det fördukat med långbord under tak. Vi hade tagit med oss kallskuren mat från Peppes. Den smakade väldigt god. Kaffe med hembakade bullar och sockerkaka fick vi också. Några var ner till vattnet och badade. Vi hade en mycket trevlig dag. Lunchresan till Torekällberget Södertälje 24 juni Vi var 29 st deltagare som träffades och åt god lunch på värdshuset. Bra tillgänglighet. En del gick ner till Handelsbodarna och handlade bl. a. de berömda och goda Täljekringlorna. Vi åkte med Samtransbussar. 13

14 Verksamheten 2009 Lunchresa till Siggesta gård 22 september Lunchresan den 22 september åkte vi till Siggesta Gård för att äta lunch tillsammans. Vi var bara 10 stycken, men annars var allt perfekt. Tillgängligheten var bra. Det är en ladugård som är ombyggd till restaurang. Det finns också flera bodar med försäljning där med det är stängt måndagar och tisdagar så vi kunde tyvärr inte handla något. Det var ju lite synd Vi åkte med Samtrans bussar och det fungerade utmärkt. Lunchresa till Lida Värdshus 22 oktober Lida fritidsområde i Tullinge. God mat, fint område. Tillgängligheten bra. Höstregn. Vi använder alltid bussar med lift för att alla som vill ska kunna följa med på våra resor. Resor med Birka Paradise Åland turochretur En ledamot i avdelningen har under 2009 arrangerat 8 resor med Birka Paradis. Totalt 75 deltagare vilket är en ökning från Sommaraktiviteter på Restaurang PAPAGALLO Avdelningen och Söder om Söder arrangerade lördagsträffar på Restaurang Papa Gallo i Hagsätra. Allsång, artister och tillgång till god mat. Det har varit mycket trevligt. I snitt har det varit deltagare varje lördag. DHR Motorklubben Den 31/12 Var antalet medlemmar i klubben 111 varav 73 också via klubbens avtal var medlemmar i Motormännens Riksförbund. Av dessa utnyttjar dessutom 47 medlemmar M:s väghjälp. Medlemsaktiviteter Motorklubbens vårmöte skedde på Tekniska museet den 27 maj med kaffe och fri entré. Vi gjorde ett besök på Vassruggen för bilentusiaster under hösten. Där såg vi många fina gamla bilar, varefter vi intog förtäring efter eget val. Den 15/10 gästade vi Motormännens testlab i Haninge. Man bjöd på bullkaffe och kollade bilarna för de närvarande. Handikapparkering Kampen för att åtgärda brister i lagen och tillämpningen av handikapparkeringen fortsätter, nu med Svante Erlandsson som drivande kraft med täta kontakter med Stadskontoret. Arbetsgrupp På Förbundsnivå Anita Ståhls motion till förbundets årsmöte om stadgeändring för att vidga underlaget för motorklubben resulterade i ingenting. Motionen avslogs. Information Styrelsen fortsätter att informera i varje nummer av Nollåttan. Styrelsen vill också vara ute snabbare med aktuell information och händelser, därför har vi en egen länk på Stockholmsavdelningens hemsida Ordförandens Slutord Verksamhetsåret 2009 läggs till handlingarna. Motorklubbens ansvarsområde ändras från år till or för att våra politiker försöker ändra och t.o.m. försämra villkoren för rättigheterna till egen bil och rätten till handikapparkering. Klubbens förhandlingar med politikerna i trafikfrågor har behövts för att påverka besluten så att försämringarna inte drabbar oss så hårt. Vi behöver en stark klubb för att synas. För detta bör vi medlemmar aktivt hjälpas åt så att klubben kan fortsätta sitt arbete. Jag vill framföra stort tack till kamraterna i styrelsen för att de med sin närvaro och hårda arbete under 2009 hjälpte Motorklubben att fortsätta sitt arbete. Vi tackar alla er medlemmar för att ni med er närvaro vid våra medlemsträffar har visat oss att vi har ert stöd. Tänk igenom varför du är medlem i Motorklubben och hur du vill att styrelsen skall ta hand om dina funderingar och dina intressen. Styrelsen behöver medlemmarnas hjälp för att kunna effektivisera sitt arbete för att tillfredställa dina förväntningar. 14

15 DHR Nollåttan Vår medlemstidning DHR*Nollåttan kommer ut med 6 nummer per år. Dessutom utkommer ett kortare informationsblad under sommaren med aktiviteter och information för säsongen. DHR*Nollåttan är dels ett informationsorgan där våra möten och aktiviteter annonseras, dels avdelningens officiella språkrör, den utkommer också som taltidning. Under 2009 har Susanne Berg varit ansvarig utgivare, tillförordnad redaktör är Ingela Mismo. Vi har reklam och layoutsamarbete med Nygrens Reklam och Konsult AB. Redaktionsutskottet har varit sovande under året. DHR*Nollåttan går ut till samtliga medlemmar i Stockholmavdelningen, diverse prenumeranter, bibliotek, vårdcentraler samt utvalda politiker och tjänstemän. Under senhösten gjordes DHR Stockholmsavdelningens hemsida, (www.dhrs.se) om, vars kostnader belastar DHR*Nollåttans budget. Tidningen finns tillgänglig även på hemsidan. Ekonomi Under 2009 blev överskottet i DHR Stockholmsavdelning kronor. Anledning till det stora överskottet beror på försäljningen av Aspvik. Avdelningen har fått avsevärt minskade inkomster när det gäller verksamhets- och ledsagarbidrag från Stockholms stad. Styrelsen arbetar ihärdigt och beslutsamt för att öka intäkterna till avdelningen genom samarbete med olika företag och organisationer. I övrigt vill vi hänvisa till bilagda resultat- och balansräkningar samt styrelsens förslag till fördelning av resultatet. Styrelser och revisorer (Valda vid avdelningens årsmöte) Samtliga styrelsemedlemmar har funktionsnedsättningar. Det ger oss styrka och trovärdighet i vårt intressepolitiska arbete. Avdelningsstyrelsen Avdelningsordförande: Nils Duwähl. Ledamöter: Karolina Celinska 1:e vice ordf., Kjell Hammar 2:e vice ordf. Kjell Sandström kassaförvaltare, Amir Amirriazi, Marita Innergård, Jan Baudou, Louise Lindström och Ulla Kjellvinger. Revisorer Ordinarie: Rose-Marie Swedén och Guy Lööv. Ersättare: Ingela Lindgren och Karin Sääf Göransson. Slutord 2009 År 2009 blev ett år som präglades av förändringar med bland annat nytt namn, ordet handikapp blev pensionerat med besked efter förbundsmötet i oktober innebar också det första året med en annan verksamhet på sommaren än det har varit förr om åren vilket har varit en utmaning att klara av men det har varit en uppskattat verksamhet. Det blev även en flytt av kansliet ifrån Bromma till Hammarby efter dryga 17 år i baracken så var det dags för något nytt. Som traditionen har varit de senaste åren så ha vi även 2009 skött Stockholms stads kontroll av uteserveringar samt all annan intressepolitik som vi men blandad framgång bedrivit. Till slut så vill vi tacka alla vi har samarbetat med under det gångna verksamhetsåret 2009 ingen nämnd och ingen bortglömd men allra mest så vill vi tacka medlemmarna för utan medlemmarna så skulle inte DHR Stockholmsavdelningen finnas. Hammarby den 23 februari 2010 Nils Duwähl, avdelningsordförande Karolina Celinska, 1:e vice ordförande Kjell Hammar, 2:e vice ordförande Kjell Sandström, Kassaförvaltare Amir Amirriazi, ledamot Marita Innergård, ledamot Jan Baudou, ledamot Louise Lindström, ledamot Ulla Kjellvinger, ledamot 15

16 Balansräkning 2009 Tillgångar Not Materiella anläggningstillgångar Byggnader Aspvik 1: Aspviks reningsverk Inventarier Aktier dotterbolag Omsättningstillgångar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och Upplupna Kassa och bank Summa Tillgångar Eget kapital Not Ändamålsbestämda medel Fritt eget kapital Skulder Not Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder

17 Resultaträkning 2009 Resultat från avdelningen Not År 2009 År 2008 Intäkter Medlemsintäkter Bidrag Övriga intäkter Bingolotto / Sverigelotter Jokerbingo Uttag Aspviksfonden Summa intäkter Kostnader Direkta kostnader Övriga kostnader, hyror, kontor, data, tele Personalkostnader Avskrivningar Summa kostnader Resultat avdelningen Resultat från Aspvik Intäkter, hyror, kafeteria, m.m Inkomna gåvor till Aspviksfonden Externa kostnader, varuinköp, personal, drift, avskrivningar Förändring Aspviksfonden Resultat Aspvik

18 Resultaträkning 2009 Not År 2009 År 2008 Nollåttan Intäkter, annonser, prenumerationer m.m Tryck, utskick, personalkostnader m.m Resultat Nollåttan Vinst avyttring Aspvik Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat från finansiella investeringar Årets skattekostnad Årets Resultat Styrelsens förslag till fördelning av årets vinst År 2009 År 2008 Avsättes till konto för Hjälpmedel 0 0 Uttag Internationella fonden Uttag Gåvor o medel för fördelning Balanserat resultat till ny räkning

19 Noter till årsbokslutet för 2009 Redovisnings- och värderingsprinciper Föreningens redovisnings- och värderingsprinciper har anpassats till årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregående år. Intäktsredovisning Intäkter redovisas till värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter i form av gåvor och bidrag intäktsförs som huvudregel när gåvan sakrättsligt är genomförd. Gåvor och bidrag redovisas normalt enligt kontantprincipen. I den mån det på balansdagen finns löften om bidrag från företag och organisationer intäktsförs dessa efter individuell prövning. Donerade tillgångar Tillgångar, framför allt fastigheter, aktier och andra värdepapper, som doneras till föreningen värderas till ett försiktigt beräknat marknadsvärde vid gåvotillfället och bokas som en omsättningstillgång, om tillgången skall avyttras snarast möjligt. Om syftet är att behålla tillgången, skall den redovisas som materiell eller finansiell anläggningstillgång. Den intäkt som uppstår vid värdering till marknadsvärde redovisas bland föreningens intäkter. Aktier och andelar Aktier och andelar i fonder värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde (marknadsvärdet). Aktier och andelar som erhållits genom testamente eller gåva värderas till ett försiktigt beräknat marknadsvärde vid gåvotillfället. Ofta kan en börskurs användas. Aktier i dotterbolag värderas till nominella värdet. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar och inventarier avskrivs systematiskt efter den bedömda ekonomiska livslängden. 19

20 Noter till årsbokslutet för 2009 Not 1 Uttag ur Aspvikfonden har skett med kr för att finansiera jubileumsfesten och medlemsresorna under 2009 Not 2 I denna post återfinns kostnader för styrelsearvoden, möten samt föreningsledsagning. Not 3 Här under återfinns löner och personalkostnader. Under året har ca 70 personer arbetat ideellt för föreningen. Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen. Not 4 Ingående ackumulerat restvärde Ackumulerade avskrivningar Årets försäljningar Återföring avskrivningar Årets avskrivningar Årets bokförda värde 0 Not aktier á 100 kr i nybildat dotterbolag Make My Way AB. Not 6 Ändamålsbestämda medel Erhållna medel Resultatdisposition enl. årsmötet 2008 Utnyttjat under Fond Anonym Givare Fond Eleonora Ström Fond Ester Amanda Eliasson Innergruppen Aspviksfonden

Medlemstidning 2007:4

Medlemstidning 2007:4 Medlemstidning 2007:4 Sid 2 Styrelsen Sid 3 Ledaren Sid 4 Seniorträffarna, HC om TSS mm Sid 5 HRF-kongrressen i vår Hörselrådet Sid 6 Kallelse till höstmöte Sid 7 Nomineringsblankett Sid 8 Slingrapport

Läs mer

Juni/Augusti nr 3/2012. Medlemstidning för NHR:s lokalföreningar i Stockholms län

Juni/Augusti nr 3/2012. Medlemstidning för NHR:s lokalföreningar i Stockholms län Juni/Augusti nr 3/2012 Medlemstidning för NHR:s lokalföreningar i Stockholms län I DETTA NUMMER Våra ombud inom NHR Medlemsavgiften och Autogiro Reseberättelse från Nepal Sid 4-6 Förlängd anmälningstid

Läs mer

Leva sitt liv trots skadan På sladd i lera!

Leva sitt liv trots skadan På sladd i lera! RTP-S Nr 4. 2009 PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP i STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT Leva sitt liv trots skadan På sladd i lera! Vi önskar alla annonsörer God Jul & Gott Nytt År PS PRÄNTAB & SÄTTAB Alafors - Tel. 0303-74

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

1/2012. I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer...

1/2012. I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer... VIStidningen Utgiven av vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer... 1/2012 besök oss gärna på internet: www.visriks.nu

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med!

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Medlemstidning för föreningen JAG och Brukarkooperativet JAG. Nr 2/2014 JAG försvarar viktigaste rättvisefrågan: Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Självbestämmandet poängen

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 Februari 2014 Nr 1 FSDB:s förbundsordförande Pontus Degsell i Torsdagsaktionen - Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

DistriktsNytt. Hörselskadades distrikt i Stockholms län #1 2014. Audiologisk

DistriktsNytt. Hörselskadades distrikt i Stockholms län #1 2014. Audiologisk DistriktsNytt Hörselskadades distrikt i Stockholms län #1 2014 Audiologisk dag8 9 Innehåll 4 En idé som blev verklighet 5 Så styrs distriktet i dag 6 Mot nya djärva mål 7 Gymnasium i höst 8 9 Audiologisk

Läs mer

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR- DOSAN Nr 98 december 2012 - februari 2013 Pris icke medlem 25 kr Medlemstidning för Hallands Fordonsveteraner Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR-

Läs mer

Rapport - Dagbok. Boliviaprojektet. Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014. Åke Söderman. ABF Gävleborg

Rapport - Dagbok. Boliviaprojektet. Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014. Åke Söderman. ABF Gävleborg 1 Rapport - Dagbok Boliviaprojektet Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014 Åke Söderman. ABF Gävleborg 2 Inledning Så var det dags för den sista uppföljningsresan under Boliviaprojektets 19 genomförda år.

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Forum. Fullersta Fastighets. Jubiléumsnummer. Kallelse till årsmötet. FFF 90 år. www.fff-fullersta.com

Forum. Fullersta Fastighets. Jubiléumsnummer. Kallelse till årsmötet. FFF 90 år. www.fff-fullersta.com Forum Fullersta Fastighets Medlemsinformation från Fullersta Fastighetsägareförening Mars/April 20091 Jubiléumsnummer FFF 90 år. Kallelse till årsmötet. www.fff-fullersta.com Årsmöte i Folkets Hus torsdagen

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

insamling nu Lång vandring gav stor uppslutning Så ger skratt stöd till utsatta en tidning från frii l frii-medlemmar säger upp anställda 5

insamling nu Lång vandring gav stor uppslutning Så ger skratt stöd till utsatta en tidning från frii l frii-medlemmar säger upp anställda 5 FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 88 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

MTmedlemstidningen. Kommunal. Stockholms län. sidan 3-4

MTmedlemstidningen. Kommunal. Stockholms län. sidan 3-4 MT MTmedlemstidningen Kommunal. Stockholms län Undersköterskor får gå från Luna sidan 14 Ökad trivsel på jobbet Ingen kontrollerar med fritid tillsammans sidan 10 oseriösa företag sidan 3-4 nr. 6 2008

Läs mer

...en medlemstidning för Gold Wing Club Sweden Nr 3/ 2008 Årgång 27

...en medlemstidning för Gold Wing Club Sweden Nr 3/ 2008 Årgång 27 ...en medlemstidning för Gold Wing Club Sweden Nr 3/ 2008 Årgång 27 http://www.gwcs.se Ordförande Vår skicklige redaktör för Guldklimpen Gun Björklund har lämnat oss för alltid. Gun somnade in i sitt

Läs mer

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm Riksföreningen Alfa-1 Sverige Bergandsvägen 10 218 32 Bunkeflostrand Telefon 040 16 02 17 Ansvarig utgivare: Inger Ahlbin info@alfa-1.se www.alfa-1.se Alfa B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN Medlemsträff och

Läs mer

Ser till att idéer blir verklighet

Ser till att idéer blir verklighet Nr 4/2014 Utges av JAK Medlemsbank för en rättvis ekonomi. Pris 40 :- Revolution med jeans och mobiler Dejtingsajter för en ny ekonomi JAK-medlemmen Azam bygger plattform för folkfinansiering tema: Folkfinansiering

Läs mer

Norra Ängby Trädgårdsstadsförenings medlemstidning

Norra Ängby Trädgårdsstadsförenings medlemstidning Ordförande Anna-Karin Ekholm: Sedan sist! De senaste styrelsemötena har vi till största del ägnat är det kommande årsmötet den 20:e mars och planerna för nästkommande verksamhetsår. Vi har ägnat en hel

Läs mer

Läs mer i tidningen om: Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska

Läs mer i tidningen om: Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska 3 10 Grillfesten i Segmon Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska förening står på pass utanför en av våra livsmedelsaffärer och delar ut material inför valet. I regn

Läs mer

finansnyheterna Följ med på en resa genom Sveriges längsta tvättgata Servicehjälpen

finansnyheterna Följ med på en resa genom Sveriges längsta tvättgata Servicehjälpen Ny reklamfilm med Starrin. Läs mer om filmen och arbetet kring den. SIDAN 9 finansnyheterna OK Värmland ägs av 72 269 värmlänningar OK VÄRMLANDS ÅRSREDOVISNING 2011 Servicehjälpen Nu får du hjälp med att

Läs mer

till nytt klubbhus Kallelse till budgetmöte 6 Rungande ja till nybygge 3

till nytt klubbhus Kallelse till budgetmöte 6 Rungande ja till nybygge 3 Medlemstidning för Tjörns Golfklubb Nr 4 Nov 2005 JA till nytt klubbhus Ur innehållet: Rungande ja till nybygge 3 Kallelse till budgetmöte 6 Juniortjejer till riksfinal 8 Besök från Hirtshals 16 Damer

Läs mer

Nr 3-4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund. Årets konferens

Nr 3-4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund. Årets konferens 2 0 0 8 Nr 3-4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund Årets konferens innehåll Plan för RM-tävlingar 2009 och KAF-Nytt denna gång ----------------------------3 Årets Konferens i Vara--------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Leka för livet. Årsrapport 2006 RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar.

Leka för livet. Årsrapport 2006 RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar. Leka för livet Årsrapport 2006 RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar. Utgivare RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar. Projektledare: Eva Janson Fotografer: Mikael

Läs mer

1 juni - 15 september BYGG- OCH SPIKFORBUD 22 juni Midsommarfest kl 13.00

1 juni - 15 september BYGG- OCH SPIKFORBUD 22 juni Midsommarfest kl 13.00 2007 En tidskrift för alla Ljungskogenbor 1 juni - 15 september BYGG- OCH SPIKFORBUD 22 juni Midsommarfest kl 13.00 25 juni Vattenföreningen årsmöte kl 18.00 7 juli Badhytternas Vänner årsmöte kl 11.00

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer