Innehåller årsmöteshandlingar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåller årsmöteshandlingar"

Transkript

1 DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 39 Nr Innehåller årsmöteshandlingar Årsmötet är både viktigt och givande att delta i. Boka in 27 mars, Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23

2 Utan avgift eller krångel erbjuder BOSSE Råd, Stöd & Kunskapscenter sina tjänster till dig som har funktionshinder, bor i Stockholms län och är mellan år. Tillsammans hittar vi lösningar på dina frågor. Till dig som har personlig assistans erbjuder vi utbildning för dig och dina assistenter som du finansierar över assistansersättningen. Tveka inte, kontakta oss för en träff! Information från DHR Motorklubb Klubbmöte i maj. Mer info i nästa nummer. Adress: Döbelnsgatan 59, Stockholm Tel: Fax: Mail: Webb: www. bosse-kunskapscenter.se Vart har våra hk-parkeringar på Södersjukhuset tagit vägen? Förut fanns det flera stycken parkeringar utanför huvudentrén. Nu finns en (1) kvar åt oss och resten av utrymmet har skänkts till taxibranchen. Hur det ser ut med tillgänglig parkering i parkeringsgaraget vet vi inte eftersom vi är många som inte vill/kan krångla oss ner där. Att tänka på om du har din bil befriad från Trängselskatt. Du kan få skattebefrielse för tillfällig bil! Normalt sett kan man ju bara anmäla en bil som får skattebefrielsen (är du barn kan du få befrielse för två bilar). Men hur ska man göra om bilen man fått befrielse för ska in på verkstaden eller om man på annat sätt måste använda en tillfällig bil? Sök tillfällig skattebefrielse hos Trafikkontoret Det tar 2-3 dagar för en ansökan att gå igenom, vet du i förväg att du måste låna en annan bil så sätt igång och ansök! Det kan vara värt besväret. Motorklubben DHR Stockholmsavdelningen Hammarby Fabriksväg 23, Stockholm Tel: , Fax: E-post: Hemsida: 2

3 i detta nummer Ledaren Kalendarium Årsmöteshandlingar Insändare Su doku Recept S:t Julianpriset Nollåttan Ansvarig utgivare: Susanne Berg Redaktion: Ingela Mismo Marknad & Annons: Tryck: GTC Print AB Nollåttan ges även ut som taltidning Omslagsbild: Mälardrottningen i Gyllene salen av Ragnar Östberg Foto: Nisse Duwähl DHR Stockholmsavdelningen Box 92184, Stockholm Besöksadress: Hammarby Fabriksväg 23 Tel: Webb: E-post: Roger Jakobsson: , Ingela Mismo: , Sebastian Nikula: Hemsidan: E-post till kansliet: Mobiltelefonnummer till Ordförande Nils Duwähl: , Kanslichef Sebastian Nikula:

4 Ledaren Stänga alla fängelser? Det står då och då i tidningarna att de svenska fängelserna är för få och häktesplatserna är överfulla i brist på platser i fängelserna. Det har jag nu kommit på en lösning på som nog också skulle avlasta polisen rejält. Om när någon blir utsatt för ett brott, oavsett vilket, så skulle polisen söka upp den som misstänks för brottet och uppmana personen att ta kontakt med den som hade anmält brottet och få den personen att ta tillbaka sin anmälan. Om detta skulle ske skulle landet häkten och fängelser till slut bli överflödiga så småningom och även det övriga rättsväsendet skulle kunna halveras och Sverige skulle bli till en förebild för resten av världen, eller? Om detta låter som ett flummigt förslag hämtat från 1960-talet så är det inter riktigt så, utan hämtat från fast vinklat från Stockholms stads handläggare för tillstånden för uteserveringar. En krögare som vi anmälde i somras för bristande tillgänglighet och som därmed bröt mot Stockholms stads egna riktlinjer blev uppmanad av en handläggare att ta kontakt med mig och få DHRS att dra tillbaka sin anmälan mot krögaren. Det kommer vi naturligtvis inte att göra men kontentan är densamma tycker jag i alla fall, för alla ska väl vara lika inför lagen som det så fint heter eller? Samma gäng handläggare uppmanade flera krögare att de skulle ta kontakt med oss, så DHRS skulle lösa deras problem med otillgängliga uteserveringar - så speciellt ansvarskännande är de inte måste jag säga. Vad är det för vinst med dessa riktlinjer kan man ju då fråga sig, om inte Stockholms stad som har bestämt att dessa riktlinjer ska följas ser till att de följs? Vad hade hänt om inte vi hade gjort våra inventeringar de senaste åren? Nu har det i och för sig blivit fler och fler som följer riktlinjerna men är det tack vara Stockholms Stads handläggare eller den privata polisen DHRS? Svara på det den som kan nu detta magiska år 2010 då Stockholm stad ska vara en stad för alla, fast året har ju inletts väldigt dåligt må jag då säga, är i skrivandets stund insnöad med råge. Nisse Duwähl, Styrelseordförande Prenumerera med RSS 4

5 Mars Söndag 14 Lördag 20 Måndag 22 Lördag 27 April Söndag 18 Lördag 24 Lördag 24 Söndag 25 Tisdag 27 Maj Söndagsbingo med Västerort Lördagscafé med SoS Birkaresa till Åland Stockholmsavdelningens årsmöte Söndagsbingo med Västerort DHR Stockholms läns årsmöte Lördagskafé med SoS Birkaresa till Åland Lunchresa Lida Värdshus Juni Lördag 5 1-dags bussresa - Lunchresa (datum är inte spikat) Juli Lördag 3 1-dags bussresa Augusti Lördag 28 1-dags bussresa - Lunchresa (datum är inte spikat) September - Lunchresa (datum är inte spikat) Torsdag 20 Medlemsmöte Torsdag 20 Motorklubbsmöte - Lunchresa (datum är inte spikat) Kolla alltid i senaste nummer så att aktiviteten inte är ändrad. För plats & tid, se respektive annons i tidningen Stockholmsavdelningen Styrelsen Ordförande Nils Duwähl Ledamöter Amir Amirriazi Jan Baudou Karolina Celinska Kjell Hammar Marita Innergård Ulla Kjellvinger Louise Lindström Kjell Sandström Revisorer Rose-Marie Swedén Ingela Lindgren Nästa tidning: nr Planerad utgivning 4 maj Nästa manusstopp: 25 mars Skicka insändare eller annat material till tidningen! För insänt icke beställt material ansvaras ej. (med reservation för ändringar) Nummer Manusstopp Utgivning 3 25/3 4/5 4 5/8 1/9 5 16/9 12/10 6 4/11 2/12 DHR Nollåttan 5

6 Förslag till arbetsordning (med reservation för ändringar) Årsmötet öppnas Årsmötet ajourneras för kaffepaus (kaffe och smörgås serveras) Under pausen föreslås medlemmarna att i grupper skriva uttalanden Olle Hansen berättar om projektet Handicat som bedriver seglingsverksamhet för personer med funktionshinder Förhandlingarna återupptas Årsmötet avslutas Middag för de som anmält sig Middagen avslutas Tid & plats: Kl Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23. Förslag till dagordning 1 Mötets öppnande 2 Beslut om mötets stadgeenliga utlysande 3 Fastställande av röstlängd 4 Godkännande av dag- och arbetsordning 5 Val av årsmötesfunktionärer a) ordförande b) sekreterare c) två justerare att tillika tjänstgöra som rösträknare 6 Behandling av 2009 års verksamhetsberättelse och årsbokslut för DHR Stockholmsavdelningen 7 Revisorernas berättelse angående deras granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper 8 Beslut om godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut 9 Beslut om ansvarsfrihet för DHR- Stockholmsavdelningens styrelse 10 Beslut om avdelningens medlemsavgift för nästkommande verksamhets- och räkenskapsår 11 Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret Redogörelse av förra årets inkomna motion 13 Behandling av till årsmötet inkomna motioner och förslag a) Inkomna motioner b) Styrelsens förslag till preliminär verksamhetsplan för Fastställande av preliminär utgifts- och inkomststat för Beslut om arvoden till styrelseledamöter med flera 6

7 16 Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen 17 Val av ordförande till avdelningsstyrelsen 18 Val av ledamöter till avdelningsstyrelsen 19 Val av revisorer och revisorsuppleanter 20 Val av valberedning för verksamhetsåret 21 Val av 19 ombud till distriktets årsmöte lördagen den 24 april 2010 Till alla medlemmar Avdelningen hänger på att ni verkligen kommer till årsmötet! Årsmötet är både viktigt och givande att delta i. Ju fler vi blir desto större påverkan och desto bättre för framtiden! Tänk på att du aktivt får påverka genom att skriva uttalanden på mötet. Avdelningsstyrelsen 22 Uttalanden 23 Avslutning med utdelande av Förbundets förtjänsttecken Årsmötesmiddag Efter mötet är det dags att sitta ner och äta en god gemensam middag. Det blir Förrätt, Gubbröra med ägg & ansjovis på rågbröd Sedan kan du välja mellan 1: Wallenbergare med gröna ärtor och potatispuré 2: Halstrad lax med gröna ärtor och potatispuré Vegetariskt alternativ finns Kostnaden är 200 kr Vin eller annan dryck än bordsvatten betalar man själv vid bordet. Middagen serveras cirka kl och beräknas vara avslutad kl Eftersom middagen är frivillig måste du anmäla dig till kansliet på telefon senast måndag den 15 mars. Då bör du helst ange vilka maträtter Du vill beställa. Anmälan är bindande. Du betalar middagen när du kommer till årsmötet och får då en biljett. 7

8 Verksamheten 2009 DHR Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder DHR är en intressepolitisk organisation som till största delen består av personer med rörelsehinder. DHR har för närvarande verksamhet i ca 180 avdelningar i hela landet. DHR Stockholmsavdelningen är landets största DHR-avdelning. Vi bildades 1924 och har idag ett geografiskt verksamhetsområde som förutom Stockholm också omfattar kommunerna Ekerö, Lidingö, Sollentuna och Solna. Medlemmar och förtroendeuppdrag Vid årsskiftet 09/10 hade vi 938 medlemmar, en minskning med 27 st jämfört med föregående år. Dessa siffror har vi erhållit från Riksförbundets medlemsregister. Av våra medlemmar bor 46 i Solna, 19 i Lidingö, 27 i Sollentuna och 10 i Ekerö kommun. Drygt 70 medlemmar upprätthåller förtroendeuppdrag i avdelningen. I nästan alla handikappråd har DHR varit representerat. Vår verksamhet kan grovt indelas i tre delar: intressepolitik, medlemsstöd och medlemsaktiviteter. Dessa delar griper in i varandra och är inte möjligt att helt renodla från varandra. Vår organisatoriska uppbyggnad Avdelningsstyrelsen, som väljs av årsmötet, ansvarar för avdelningens hela verksamhet och svarar för den intressepolitiska verksamheten. Avdelningen har också hjälp av arbetsgrupper som initierar och bereder ärenden, och sektioner som främst arbetar med nära medlemskontakter, sociala aktiviteter och uppsökande verksamhet. DHR Motorklubb - Stockholm är en specialsektion som arbetar med motor- och trafikfrågor. Samtliga sektioner har egna årsmöten och avlämnar egna verksamhetsberättelser. Kansliet verkställer styrelsens olika beslut och ger service till styrelser och arbetsgrupper samt till medlemmar och utomstående. Avdelningsstyrelsen utger även vår medlemstidning, DHR* Nollåttan som under året utkommit med sex nummer, samt har en egen hemsida: Intressepolitik Den intressepolitiska verksamheten leds av avdelningsstyrelsen, men engagerar betydligt fler medlemmar. Under året har vi avsänt skrivelser och remissvar inom en rad olika ämnesområden. Vårt arbete med tillgänglighetsfrågor består av att försöka uppfylla de strategiska mål styrelsen uppställt och att besvara olika slag av remisser och att reagera över otillgänglighet som vi på olika sätt uppmärksammas på. Avdelningen har arbetat målmedvetet under året med att påpeka att det 2009 endast var ett år kvar till dess att staden skulle vara fullt tillgänglig för alla medborgare. På årsmötet i mars gjordes 3 uttalanden som publicerades i olika media och myndigheter, gällande parkeringsplatser, hissar och internet. Även 2 uttalanden riktade till Stockholms landsting förbereddes för att föreslås på Stockholms läns distrikts årsmöten. Alla dessa uttalanden skapades i gemensamma grupparbeten där alla deltagare på årsmötet var aktiva! Strax före jul 2009 kom mycket snö, och detta i kombination med att staden varit ovanligt ineffektiv med snöröjningen tvingade vår ordförande Nils Duwähl att gå ut i medierna och påvisa den katastrofala situationen för rullstolsanvändarna. Detta år blev det utdelning av stadens S:t Julian-pris. Priset för bästa tillgänglighetsarbetet delades ut till 3 privata näringsidkare under festliga former i Stadshuset. Dessutom delades ett antal hedersomnämnande ut. DHR Stockholmsavdelningen har deltagit i 4 olika standardiseringskommittéer under Standardiseringsprojektet Fordon som tar upp till 8 passagerare plus chaufför, järnvägsprojekt, projekt hjälpmedel för människor med funktionshinder. Stockholms Stad har år efter år minskat på DHR Stockholmsavdelningens verksamhetsbidrag. Vi har därför träffat politiker och tjänstemän för att förklara vikten av att Stockholm även fortsättningsvis kan upprätthålla en fungerande DHR-avdelning som kan agera både som intressepolitisk motpart och som kunskapsbank i funktionshinderfrågor. Vi jobbar fortfarande med frågan. 8

9 År 2010 skulle Stockholm vara fullt tillgängligt. Jubileum Trots mycket pådrivande från DHR har man långt ifrån lyckats. Stockholm har därför skjutit fram målet. År 2030 ska Stockholm vara, åtminstone Sveriges, mest tillgängliga huvudstad kanske. Ett varmt tack till samtliga personer och organisationer som gjort det omöjliga möjligt. Kommunala handikappråden En betydelsefull del av vårt intressepolitiska arbete sker inom de handikappråd som finns inom vårt verksamhetsområde. Genom de olika handikappråden finns vi representerade i olika arbets- och referensgrupper. Vi fortsätter vårt arbete med att driva våra intresse-områden inom respektive stadsdel och facknämnd. Detta görs främst genom arbetet med den s.k. handikapplanen. Tillgänglighetsfrågorna står högst upp på listan över vad som prioriteras inom stadsdelarna. Under 2009 har DHR Stockholmsavdelningen varit aktiv med att bevaka DHR:s intressen i de kommunala handikappråden och där påverkat stadens riktlinjer i tex. stadsbyggnadskontorets dokument, tillgänglighetsguider och turistinformation. Under 2009 har vi deltagit i olika aktiviteter och informationsmöten i stadsdelarna. Under 2009 har KHR-representanterna deltagit i några av avdelningens viktigaste aktiviteter t.ex. distriktets årsmöte och några KHR-möten har hållits på kansliet. KHR-representanterna kommer också under år 2010 och framöver att bli kontaktpersoner till distriktets samverkan med landstinget angående verksamhet som berör den kommunala nivån. Medlemsaktiviteter Våra öppna och planerade medlemsaktiviteter har under året haft många deltagare och besökare. Till detta ska också föras all den aktivitet som sker i styrelser och arbetsgrupper samt alla de medlemmar som gästat vårt sommarhem. Under året har vi haft årsmöte och hållit fyra avdelningsmöten. Dessa möten har hållits på olika platser i Stockholm. Under 2009 fortsatte vi med Intressepolitiska medlemsmöten, ett på våren och ett på hösten. Dessa samlade många medlemmar och styrelseledamöter och avsikten är att under informella former diskutera och prata om vad vi inom DHR egentligen tycker, tänker och vill. År 2009 firade DHR Stockholmsavdelningen 85 år. Något Öppet Hus på kansliet blev det inte pga. flyttbestyr, men den 14 november firade vi med stor fest på Hotell Anglais. Vi blev hela 105 medlemmar som firade med tre-rätters middag, dans och underhållning. Festen arrangerades av en kommitté bestående av Annika Sjöstedt, Gunvor Hersén och Louise Lindström och den sistnämnda sammanfattar festen såhär: DHRS 85-årsjubileum firades med rolig fest på hotel Scandic Anglais med mången trevlig gäst. Mer än hundra glada personer kom dit!. Personalen kunde med gladlynt humör och flit placera alla festligt klädda i tjusiga dressar och kjolar - inkl.40-talet också med rullstolar. Den 14 november 2009 ägde kalaset rum. Efter läskande entrébubbelskum kom trerättersmiddag med vin och glädje och gamman och något litet flin när alla på en gång sjöng en och annan sång. Så tog underhållningen på scenen fart med skämt och skoj och något rart. Och det blev dans och musik till timmarna små då det var dags att hemåt rulla och gå. Annika, Gunvor och Louise tackar alla omkring, som gjorde att jubileet blev ett minnesvärt beting. Styrelseledamot Marita Innergård hade även komponerat en jubileumssång som vi sjöng gemensamt. Avdelningen Framförallt genom våra förtroendevalda deltar vi som föreläsare i olika sammanhang. Vårt kansli får en hel del samtal och brev där en mängd olika frågor ställs. Som ett exempel kan nämnas att vi varje år besvarar förfrågningar från rörelsehindrade om parkeringstillstånd, tillgänglighet, bostäder, turism och kommunikationer i Stockholm och övriga Sverige. Kansliet tar också, i samarbete med sektioner och kommittér, emot bokningar till alla våra aktiviteter. 9

10 Verksamheten 2009 Studier Styrelsen vill framhålla att studieverksamheten går trögt. Orsakerna kan vara många vilket styrelsen fortfarande försöker lösa. Att hitta bra lärare och lokaler är ett stort problem. Vi har haft lokalbrist, för som de flesta av er vet är ABF:s lokal inte tillgänglig vilket vi har påpekat utan framgång, och andra lokaler som vi vill ha ligger inte inom våra ekonomiska ramar. Samma problem har vi angående lärare, eftersom vi har svårt att hitta lärare med rätt kunskap och till rimligt pris. Styrelsen vill gärna se positivt på problemen och jobbar för att nå målet: en bra och aktiv utbildningsverksamhet för alla medlemmar! Till slut vill styrelsen påpeka att studier och utbildning gör oss starkare så att DHR går framåt med sitt arbete. Därför vill styrelsen ha hjälp av er medlemmar med nya idéer och gärna med egna insatser. Bad Under vår och höst har vi på tisdagskvällar kunnat erbjuda bassängbad i Liljeholmsbadet. Då har vi, genom samarbete med stadens ledsagarservice, kunnat tillhandahålla personlig service åt våra medlemmar. Rådgivning och individuellt stöd Vi tillhandahåller viss juridisk rådgivning till medlemmar samt agerar som personliga ombud i tvister som kan uppkomma angående t.ex. LSS, dock ej i den omfattning vi skulle vilja p.g.a. resursbrist. Behovet av ombud ökar varje år. Vi ser med större och större oro på utvecklingen när det gäller LSS och stadsdelnämndernas attityd mot den. Personal Kansliet för DHR Stockholmsavdelningen har under året bemannats med tre anställda. Personal har representerat DHR Stockholmsavdelningen bl.a. på mässan Ett Bra Liv, på konferens om Tillgänglighet för alla, samt deltagit i de Intressepolitiska medlemsmötena. Under sommaren fastslogs att lokalerna var svårt mögelangripna, och en flytt av kansliet kunde inte längre skjutas upp. Efter en ganska lyckad flyttloppis drog personalen iväg till nya fräscha lokaler i ett kontorshotell i Hammarby. Den första november var man på plats på Hammarby Fabriksväg 23, tre små rum runt en egen hall. Sektionsverksamhet DHR Stockholmsavdelningen har tre sektioner; DHR Söder om Söder, DHR Västerort och DHR Motorklubb Stockholm. Dessa sektioner arrangerar en betydande del av våra medlemsaktiviteter. Förutom resor och utflykter arrangeras en rad andra trivselaktiviteter. Under året har sektionerna arrangerat tre egna årsmöten, lördagskaféer, söndagsbingo, sammankomster och motorklubbsträffar. Också en del lokal intressepolitisk och uppsökande verksamhet sker genom sektionerna. Innergruppen Innergruppen är för närvarande vilande. Västerortsektionen Sektionens årsmöte ägde rum lördagen den 28 februari 2009 i Tranebergs servicehus. Vi var bara 19 deltagare, men det blev ändå ett trevligt årsmöte. Nils Duwähl, Avdelningens ordförande, utsågs till årsmötesordförande och Gudrun Dahlgren, sekreterare i sektionen Söder om Söder, utsågs till årsmötessekreterare. Årsmötet lyckades inte få ihop en komplett styrelse, så styrelsen fick i uppdrag att söka efter en ledamot som nyval på två år. Nils Duwähl gav aktuell information i avdelningens arbete. Efter årsmötet serverades god mat från serveringen som drivs i ny regi from januari Sommarträff Eftersom avdelningens sommarhem Aspvik såldes under året 2008 förelåg ingen traditionell verksamhet från oss under denna sommar. Höstfesten Höstfesten anordnades den 1 oktober på Spånga Folkan. Det var endast 17 medlemmar + 2 ledsagare som njöt av två sorters sallader, bröd, ett glas vin eller annan dryck samt kaffe och kladd kaka. Fantastisk underhållning från åttamanna musikgruppen Sätra Bälgarna. Alla gästerna trivdes och var mycket nöjda 10

11 med kvällen. Som vanligt var det lottdragning och denna gång med olika penninglotter som vinster. Julfesten I år fyllde Stockholmsavdelningen 85 år som firades med en gemensam tillställning på hotell Anglais nära Stureplan. Vi deltog i planeringen för jubileet. Av den anledningen inställdes det traditionella julfirandet, men man återupptar den nästa år Utåtriktad verksamhet Flera medlemmar i sektionen har haft förtroende-uppdrag i avdelning, distrikt och förbund. Gunvor Hersén, Eva Nilsson, Nan Berntsson, Annika Sjöstedt, Birgitta Larsson, Gun-Britt Andersson, Gunnar Olsson och Ulla-Britt Engfors deltog på DHR Stockholms Läns distriktets årsmöte på hotell Winn i Haninge, som Stockholmsavdelningens representanter. Maria Johansson från Förbundet satt ordförande och Jaan Kaur var sekreterare. Olof Johansson höll ett mycket bra inledningsanförande. Det var ett bra och aktivt möte med många frågor, främst från Stockholmsavdelningens representanter. Gunnar Olsson har som vår representant suttit med i styrelsen för Spånga-Tensta kulturkommitté. Inbjudan om information skickades till alla medlemmar i Sollentuna men med dålig respons. Förvaltningen och Handikappråden Spånga-Tensta Under året har man slagit ihop Handikappomsorgen med Äldre-omsorgen. Stora diskussioner om stadsmiljön i Spånga Tensta under hösten-09, exploaterings-kontoret ansvarar för utveckling av stadsdelen Bromsten, ombyggnadsplaner av Spånga By. Skrivelse har sänts från HR ang konkurrensutsättning av särskilda grupp-boenden. Den fortsatta planeringen ang ombyggnaden av Spånga Torg har lagts på is på grund den dåliga grundförhållande som ger så fördyrad kostnad. Gunnar Olsson har lagt en motion om ett övergångsställe vid pressbyrån på Värsta allé. Hässelby-Vällingby har haft besök av stadens funktionshinder inspektörer, framfört synpunkter om att ett av stadsdelens strandbad skulle kunna göras mer tillgängligt för personer med funktionshinder och budgetfrågor inför verksamhetsår Rinkeby-Kista Även här har man slagit ihop Handikappomsorgen med Äldreom-sorgen med tillägg Psykomsorgen. En anmälan om Akalla Bangolf till diskrimineringsombudsmannen angående bristande tillgänglighet för personer med nedsatt rörelseförmåga. Bromma Budgetfrågor inför år 2010, skapar viss oro över förändringar i samband med konkurrensutsättning, valfrihetssystem och central biståndsbedömning. Finns stora risker för hårdare biståndsbedömningar, minskade insatser för dygnetruntomsorg, minskade resurser för boendestöd och möjligheter till avlastning m.m. De anser att det behövs större centrala medel, för att åstadkomma ordentliga satsningar till att öka tillgängligheten i den fysiska miljön. Vi fortsätter vårt arbete med att driva våra intresseområden inom respektive stadsdel, där tillgänglighetsfrågorna fortfarande har en framträdande roll. Inför 2010 skall Lätt avhjälpta hinder vara åtgärdade. Studier/Kurser/IT Annika Sjöstedt underhåller nu vår hemsida, som finns under Nan Berntsson har via Handikapprådet deltagit på ett seminarium som handlade om FN-konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Via Distriktet, var bland andra Nan Berntsson från DHR Västerort, på ett föredrag på Smärtkliniken på Akademiska i Uppsala. Vi deltog även i ett möte med och om Färdtjänsten. Bingo Under året har sex Trivselbingon anordnats och anslutningen har varierat från 20 till 30 deltagare. I år har vi annonserat i tidningen Mitti vilket lett till att flera nya ansikten hittat till oss i Spånga Folkan. Under året slopades sommarbingon. I pausen har gästerna serverats hembakat kaffebröd samt fått information om kommande aktiviteter och annat inom DHR. 11

12 Verksamheten 2009 Slutord Västerort sektionen Styrelsen tackar alla medlemmar för visat intresse under det gångna verksamhetsåret Under året har vi arbetat med våra huvudfrågor, som t.ex. tillgänglighet, assistans, boende och kommunikationer. Till slut vill vi rikta ett stort tack till alla sektionens förtroendevalda för allt arbete under det gångna året. Likaså tackar vi Avdelningens styrelse och kanslipersonal för ett gott samarbete under det gångna året. Vi vill också rikta ett stort tack till Söder om Söder för det goda samarbetet. Vårt varma tack riktas också till Stadsdelsförvaltningarna i Bromma, Hässelby-Vällingby, Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista, Spånga Medborgarhusförening, Spånga-Tensta Kulturkommitté för det anslag vi erhållit till vår verksamhet under året samt Ledsagarservice i Stockholm. Sektionen Söder om Söder. Verksamheten har bl.a. utgjorts av årsmöte, 7 st lördagskaféer, resor och endagsutflykter (se resekommitténs rapport). För att finansiera verksamheten har vi ansökt om bidrag från olika stadsdelsförvaltningar där vi fått några ansökningar beviljade. Årsmötet Sektionens årsmöte ägde rum lördagen den 21 februari 2009 i Bagarmossens Folkets Hus, med ett 20-tal deltagare. Som årsmötesordförande fungerade Iris Biroth och som årsmötessekreterare Jan Kaur. Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Efter mötet serverades ärtsoppa, hårt börd, ost och varm punsch. Som efterrätt kaffe med små semlor. Lördagskaféer Våra lördagskaféer brukar besökas av ca. 60 gäster. Det bjuds på olika artister med musik från bl.a. dragspel, piano, saxofon och trummor. Pop, schlager, visor mm. Kaféerna på Fruängsgården har ägt rum i servicehusets samlingssal. Deltagarna har därvid getts möjlighet att få kaffe från den intilliggande restaurangen. Smörgåsar eller bullar och kakor har serverats. På kaféerna har dessutom information getts om olika förändringar som sker i samhället samt vad som sker inom DHR. Dessutom har lotteriförsäljning skett med fina vinster till alla kaféerna. Affischering har skett på Fruängsgården inför våra kaféer och vi har fått mycket uppskattning från boende på Fruängsgården för att vi har kommit dit med våra kaféer. Julkaféet med julmat var mycket lyckat. Sätra Bälgarna spelade och vi var 92 personer. Flera resor och utflykter har genomförts i samarbete med resekommittén, se det avsnittet. SLUTORD Söder om Söder Sektionens verksamhet har rönt stor uppskattning och haft fler deltagare än någonsin. Det stora deltagarantalet har naturligtvis i sig självt bidragit till framgången. Styrelsen tackar alla som deltagit i sektionens verksamhet. Styrelsen tackar också alla förtroendevald, avdelningens kanslipersonal, ledsagare och alla andra, som hjälpt oss med vår verksamhet. Till sist vill styrelsen ge en tanke till våra bortgångna medlemmar som lämnat oss under året. Resekommittén i samarbete med Västerort och Söder om Söder Resa till Lasse Åbergs museum utanför Bålsta den 24 april Denna gång genomförde vi bussresan i samarbete med Samtrans färdtjänstbussar. Det var första gången vi provade detta. Vädret var soligt och skönt. När vi kom fram serverades en god hemlagad lunch. Därefter fick vi information om hur museet startades och en berättelse om fin konst och fina leksaker han samlat. Sedan gick vi runt på egen hand. Det var fantastiskt. Alla verkade glada och nöjda med resan. Resa till okänt mål den 23 maj Det var 35 förväntansfulla medlemmar som anmält sig till resan. Avdelningens ordförande Nisse Duwähl hade planerat resmålet. Innan avresan kl bjöds det på kaffe/the och smörgås på Avdelningens kansli. 12

13 Vi använder alltid bussar med lift för att alla som vill ska kunna följa med på våra resor. Vår duktiga chaufför Åke Sundberg berättade om platser vi åkte förbi på resan. Så närmade vi oss resans första stopp och det var vattentornet Svampen i Örebro. Där hälsades vi välkomna av DHR Örebro avdelningens ordförande Frank Lundin. Efter en jättegod lunch visades en film om hur vattentornet Svampen byggdes upp. Mycket intressant. Sedan guidades vi runt i centrala Örebro. Åkte vidare till Åssundet vid sjön Hjälmaren ett mycket mysigt fint ställe. Det var tidigare i DHRs Örebro drift, men drivs nu av Korpen. Vi drack kaffe/the och jättegoda smörgåsar (en specialitet från DHRs tid). Ett fint resmål, hit åker vi säkert igen. Efter en lång dag återstod nu hemresan. Vaxholm Jag var med på en mycket härlig båtresa till Vaxholm som avdelningen gjorde den 20 augusti. Vi hade tur med vädret, solen sken från en blå himmel. Vi samlades vid kajen utanför Nationalmuseum. Resan tog en dryg timma, sedan kom vi i land i Vaxholm och gick direkt till restaurangen som låg vid kajen. Vi fick en underbar stekt strömming med potatismos. Vi kunde också välja på Lax med potatis, men när man är i Vaxholm, då ska man äta strömming! Servicen på restaurangen var mycket bra, men sedan kommer ett stort problem, vi som hade permobil kunde inte komma upp för rampen för att ta oss till handikapptoan på restaurangen. Visst fanns det en handikapptoa vid hamnen, men den var förstås ur funktion. Då är det bara att börja ragga upp en annan handikapptoa. Efter ett tag hittade min assistent en handikapptoa på biblioteket som var mycket handikappvänlig. Vilken tur att biblioteket var öppet den dagen! Hur skulle vi ha gjort annars? Resten av dagen i Vaxholm åt vi glass i solgasset. Dagen gick fort och snart skulle vi hem igen. Båten kom tillbaka till kajen i Stockholm ca 20 minuter efter tidtabell, men som tur var väntade färdtjänstbussarna på oss. Jag vill tacka Ulla och gänget för en mycket lycklig resa med sol och fint väder! Hoppas att vi kan göra om det nästa år igen! / Jan B Höstresan till Älvkarleby den 19 september Vi samlades på avdelningens kansli i Bromma där vi bjöd på kaffe/the och smörgås före avresan kl Vädret var strålande varmt och fint. Det var 31 personer som anmält sig till resan. Vårt första mål var Dragon Gate det kinesiska centrat intill E4-an. Vi guidades runt i museet och på platsen av en mycket duktig guide. En intressant historia och om kinesisk kultur. I byggnaden som under skalet är gamla hotell Älvdalenfinns ett konferenscentrum, hälsocenter och restauranger. Hotellet har inte öppnats än. Materialet har fraktats från Kina och arbetet har förts av kinesiska arbetare. Där finns också ett Himmelska Fridens Torg guiden berättade, statyn på torget. Guidningen avslutades med att vi fick se en the ceremoni samt bjöd på the. Om något år skall allt vara färdigbyggt med ett stort affärscentrum. Resan gick vidare mot Älvkarleby Värdshus där serverades lunch, lax, potatis och en mycket god sås. Efter en skön dag var det dags för hemresan. Resa till Lagersberg i Västerås Det var lite strul innan vi kom iväg. Liftbussen från Ekmanbuss hade inte plockat bort bussäten, så några av oss fick hjälpa till att släpa säten och ställa in på Kansliet. Sen gick det att lasta bussen. Vi blev ca 45 min sena från start. När vi kom fram till Lagersberg var det fördukat med långbord under tak. Vi hade tagit med oss kallskuren mat från Peppes. Den smakade väldigt god. Kaffe med hembakade bullar och sockerkaka fick vi också. Några var ner till vattnet och badade. Vi hade en mycket trevlig dag. Lunchresan till Torekällberget Södertälje 24 juni Vi var 29 st deltagare som träffades och åt god lunch på värdshuset. Bra tillgänglighet. En del gick ner till Handelsbodarna och handlade bl. a. de berömda och goda Täljekringlorna. Vi åkte med Samtransbussar. 13

14 Verksamheten 2009 Lunchresa till Siggesta gård 22 september Lunchresan den 22 september åkte vi till Siggesta Gård för att äta lunch tillsammans. Vi var bara 10 stycken, men annars var allt perfekt. Tillgängligheten var bra. Det är en ladugård som är ombyggd till restaurang. Det finns också flera bodar med försäljning där med det är stängt måndagar och tisdagar så vi kunde tyvärr inte handla något. Det var ju lite synd Vi åkte med Samtrans bussar och det fungerade utmärkt. Lunchresa till Lida Värdshus 22 oktober Lida fritidsområde i Tullinge. God mat, fint område. Tillgängligheten bra. Höstregn. Vi använder alltid bussar med lift för att alla som vill ska kunna följa med på våra resor. Resor med Birka Paradise Åland turochretur En ledamot i avdelningen har under 2009 arrangerat 8 resor med Birka Paradis. Totalt 75 deltagare vilket är en ökning från Sommaraktiviteter på Restaurang PAPAGALLO Avdelningen och Söder om Söder arrangerade lördagsträffar på Restaurang Papa Gallo i Hagsätra. Allsång, artister och tillgång till god mat. Det har varit mycket trevligt. I snitt har det varit deltagare varje lördag. DHR Motorklubben Den 31/12 Var antalet medlemmar i klubben 111 varav 73 också via klubbens avtal var medlemmar i Motormännens Riksförbund. Av dessa utnyttjar dessutom 47 medlemmar M:s väghjälp. Medlemsaktiviteter Motorklubbens vårmöte skedde på Tekniska museet den 27 maj med kaffe och fri entré. Vi gjorde ett besök på Vassruggen för bilentusiaster under hösten. Där såg vi många fina gamla bilar, varefter vi intog förtäring efter eget val. Den 15/10 gästade vi Motormännens testlab i Haninge. Man bjöd på bullkaffe och kollade bilarna för de närvarande. Handikapparkering Kampen för att åtgärda brister i lagen och tillämpningen av handikapparkeringen fortsätter, nu med Svante Erlandsson som drivande kraft med täta kontakter med Stadskontoret. Arbetsgrupp På Förbundsnivå Anita Ståhls motion till förbundets årsmöte om stadgeändring för att vidga underlaget för motorklubben resulterade i ingenting. Motionen avslogs. Information Styrelsen fortsätter att informera i varje nummer av Nollåttan. Styrelsen vill också vara ute snabbare med aktuell information och händelser, därför har vi en egen länk på Stockholmsavdelningens hemsida Ordförandens Slutord Verksamhetsåret 2009 läggs till handlingarna. Motorklubbens ansvarsområde ändras från år till or för att våra politiker försöker ändra och t.o.m. försämra villkoren för rättigheterna till egen bil och rätten till handikapparkering. Klubbens förhandlingar med politikerna i trafikfrågor har behövts för att påverka besluten så att försämringarna inte drabbar oss så hårt. Vi behöver en stark klubb för att synas. För detta bör vi medlemmar aktivt hjälpas åt så att klubben kan fortsätta sitt arbete. Jag vill framföra stort tack till kamraterna i styrelsen för att de med sin närvaro och hårda arbete under 2009 hjälpte Motorklubben att fortsätta sitt arbete. Vi tackar alla er medlemmar för att ni med er närvaro vid våra medlemsträffar har visat oss att vi har ert stöd. Tänk igenom varför du är medlem i Motorklubben och hur du vill att styrelsen skall ta hand om dina funderingar och dina intressen. Styrelsen behöver medlemmarnas hjälp för att kunna effektivisera sitt arbete för att tillfredställa dina förväntningar. 14

15 DHR Nollåttan Vår medlemstidning DHR*Nollåttan kommer ut med 6 nummer per år. Dessutom utkommer ett kortare informationsblad under sommaren med aktiviteter och information för säsongen. DHR*Nollåttan är dels ett informationsorgan där våra möten och aktiviteter annonseras, dels avdelningens officiella språkrör, den utkommer också som taltidning. Under 2009 har Susanne Berg varit ansvarig utgivare, tillförordnad redaktör är Ingela Mismo. Vi har reklam och layoutsamarbete med Nygrens Reklam och Konsult AB. Redaktionsutskottet har varit sovande under året. DHR*Nollåttan går ut till samtliga medlemmar i Stockholmavdelningen, diverse prenumeranter, bibliotek, vårdcentraler samt utvalda politiker och tjänstemän. Under senhösten gjordes DHR Stockholmsavdelningens hemsida, (www.dhrs.se) om, vars kostnader belastar DHR*Nollåttans budget. Tidningen finns tillgänglig även på hemsidan. Ekonomi Under 2009 blev överskottet i DHR Stockholmsavdelning kronor. Anledning till det stora överskottet beror på försäljningen av Aspvik. Avdelningen har fått avsevärt minskade inkomster när det gäller verksamhets- och ledsagarbidrag från Stockholms stad. Styrelsen arbetar ihärdigt och beslutsamt för att öka intäkterna till avdelningen genom samarbete med olika företag och organisationer. I övrigt vill vi hänvisa till bilagda resultat- och balansräkningar samt styrelsens förslag till fördelning av resultatet. Styrelser och revisorer (Valda vid avdelningens årsmöte) Samtliga styrelsemedlemmar har funktionsnedsättningar. Det ger oss styrka och trovärdighet i vårt intressepolitiska arbete. Avdelningsstyrelsen Avdelningsordförande: Nils Duwähl. Ledamöter: Karolina Celinska 1:e vice ordf., Kjell Hammar 2:e vice ordf. Kjell Sandström kassaförvaltare, Amir Amirriazi, Marita Innergård, Jan Baudou, Louise Lindström och Ulla Kjellvinger. Revisorer Ordinarie: Rose-Marie Swedén och Guy Lööv. Ersättare: Ingela Lindgren och Karin Sääf Göransson. Slutord 2009 År 2009 blev ett år som präglades av förändringar med bland annat nytt namn, ordet handikapp blev pensionerat med besked efter förbundsmötet i oktober innebar också det första året med en annan verksamhet på sommaren än det har varit förr om åren vilket har varit en utmaning att klara av men det har varit en uppskattat verksamhet. Det blev även en flytt av kansliet ifrån Bromma till Hammarby efter dryga 17 år i baracken så var det dags för något nytt. Som traditionen har varit de senaste åren så ha vi även 2009 skött Stockholms stads kontroll av uteserveringar samt all annan intressepolitik som vi men blandad framgång bedrivit. Till slut så vill vi tacka alla vi har samarbetat med under det gångna verksamhetsåret 2009 ingen nämnd och ingen bortglömd men allra mest så vill vi tacka medlemmarna för utan medlemmarna så skulle inte DHR Stockholmsavdelningen finnas. Hammarby den 23 februari 2010 Nils Duwähl, avdelningsordförande Karolina Celinska, 1:e vice ordförande Kjell Hammar, 2:e vice ordförande Kjell Sandström, Kassaförvaltare Amir Amirriazi, ledamot Marita Innergård, ledamot Jan Baudou, ledamot Louise Lindström, ledamot Ulla Kjellvinger, ledamot 15

16 Balansräkning 2009 Tillgångar Not Materiella anläggningstillgångar Byggnader Aspvik 1: Aspviks reningsverk Inventarier Aktier dotterbolag Omsättningstillgångar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och Upplupna Kassa och bank Summa Tillgångar Eget kapital Not Ändamålsbestämda medel Fritt eget kapital Skulder Not Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder

17 Resultaträkning 2009 Resultat från avdelningen Not År 2009 År 2008 Intäkter Medlemsintäkter Bidrag Övriga intäkter Bingolotto / Sverigelotter Jokerbingo Uttag Aspviksfonden Summa intäkter Kostnader Direkta kostnader Övriga kostnader, hyror, kontor, data, tele Personalkostnader Avskrivningar Summa kostnader Resultat avdelningen Resultat från Aspvik Intäkter, hyror, kafeteria, m.m Inkomna gåvor till Aspviksfonden Externa kostnader, varuinköp, personal, drift, avskrivningar Förändring Aspviksfonden Resultat Aspvik

18 Resultaträkning 2009 Not År 2009 År 2008 Nollåttan Intäkter, annonser, prenumerationer m.m Tryck, utskick, personalkostnader m.m Resultat Nollåttan Vinst avyttring Aspvik Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat från finansiella investeringar Årets skattekostnad Årets Resultat Styrelsens förslag till fördelning av årets vinst År 2009 År 2008 Avsättes till konto för Hjälpmedel 0 0 Uttag Internationella fonden Uttag Gåvor o medel för fördelning Balanserat resultat till ny räkning

19 Noter till årsbokslutet för 2009 Redovisnings- och värderingsprinciper Föreningens redovisnings- och värderingsprinciper har anpassats till årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregående år. Intäktsredovisning Intäkter redovisas till värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter i form av gåvor och bidrag intäktsförs som huvudregel när gåvan sakrättsligt är genomförd. Gåvor och bidrag redovisas normalt enligt kontantprincipen. I den mån det på balansdagen finns löften om bidrag från företag och organisationer intäktsförs dessa efter individuell prövning. Donerade tillgångar Tillgångar, framför allt fastigheter, aktier och andra värdepapper, som doneras till föreningen värderas till ett försiktigt beräknat marknadsvärde vid gåvotillfället och bokas som en omsättningstillgång, om tillgången skall avyttras snarast möjligt. Om syftet är att behålla tillgången, skall den redovisas som materiell eller finansiell anläggningstillgång. Den intäkt som uppstår vid värdering till marknadsvärde redovisas bland föreningens intäkter. Aktier och andelar Aktier och andelar i fonder värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde (marknadsvärdet). Aktier och andelar som erhållits genom testamente eller gåva värderas till ett försiktigt beräknat marknadsvärde vid gåvotillfället. Ofta kan en börskurs användas. Aktier i dotterbolag värderas till nominella värdet. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar och inventarier avskrivs systematiskt efter den bedömda ekonomiska livslängden. 19

20 Noter till årsbokslutet för 2009 Not 1 Uttag ur Aspvikfonden har skett med kr för att finansiera jubileumsfesten och medlemsresorna under 2009 Not 2 I denna post återfinns kostnader för styrelsearvoden, möten samt föreningsledsagning. Not 3 Här under återfinns löner och personalkostnader. Under året har ca 70 personer arbetat ideellt för föreningen. Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen. Not 4 Ingående ackumulerat restvärde Ackumulerade avskrivningar Årets försäljningar Återföring avskrivningar Årets avskrivningar Årets bokförda värde 0 Not aktier á 100 kr i nybildat dotterbolag Make My Way AB. Not 6 Ändamålsbestämda medel Erhållna medel Resultatdisposition enl. årsmötet 2008 Utnyttjat under Fond Anonym Givare Fond Eleonora Ström Fond Ester Amanda Eliasson Innergruppen Aspviksfonden

Den 26 mars på Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 kl. 13.00-13.45 Informationsmöte med Ewa Samuelsson. Kl. 14.00-17.30. Årsmötesförhandlingar.

Den 26 mars på Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 kl. 13.00-13.45 Informationsmöte med Ewa Samuelsson. Kl. 14.00-17.30. Årsmötesförhandlingar. DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 40 Nr 2 2011 Välkommen till DHR Stockholmsavdelningens Årsmöte 2011! Den 26 mars på Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 kl. 13.00-13.45 Informationsmöte

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2010 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(7) 2010-01-01 2009-01-01 Resultaträkning Not -2010-12-31-2009-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 538 569 1 598 854 Offentligrättsliga

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 41 Nr 2 2012

DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 41 Nr 2 2012 DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 41 Nr 2 2012 Välkommen till DHR Stockholmsavdelningens Årsmöte 2012 Den 24 mars på Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 kl. 13.00-13.45 Informationsmöte

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 4. Val av två protokolljusterare, tillika

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 Ordinarie årsmöte 2012 TID: 2012-09-25 (tisdag) kl 19.30 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem Dagordning: 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved.

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. Kallelse till ILCO:s årsmöte 2010 Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. 10.30 Kaffe och fralla 11.00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 12.30 Lunch 13.30

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

Bullbak för fika i bersån

Bullbak för fika i bersån 1 Bullbak för fika i bersån Bullar för kalaset, fikat eller bara för att ha i frysen. Här är fem recept på goda bullar. Foto: Ulf Svensson Grunddeg till vetebullar Ingredienser 40 bullar 50 g jäst, för

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015 Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening Tisdag 28 april 2015 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer Ordförande Sekretärare Två protokolljusterare/rösträknare 3. Mötets behöriga utlysande 4.

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204.

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Deltagare: Sigbritt Bothin, Siv Bringetun, Susanne Rydén, Anna Strömstedt och Åsa Vidman. Dessutom deltog revisorerna Aina

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Halvårsredovisning. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022

Halvårsredovisning. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022 Halvårsredovisning för Brf Söderberga Allé Org nr 769601-8022 1 januari 30 juni 2014 Förvaltningsberättelse Resultatet på det första halvåret visar ett positivt resultat på 150 525 jämfört med 70 894 föregående

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,!

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,! Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B)!" ## $! %!# &'''( #)*+,!#)*+,# )*+,! #)*+$ #! Dagordning för årsmötet + & ##)*+$(

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan Ur programmet: Årsmötesförhandlingar Annika Rönnkvist, Kullens Handelsträdgård, berättar och visar bilder: Lotteri - vi tar tacksamt emot vinster till lotteriet.

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 19 februari 2012 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal Ring: Ragnar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Grrl Techs årsmöte 2009

Grrl Techs årsmöte 2009 Grrl Techs årsmöte 2009 Plats: Nätverket SIP:s kansli Datum: 2009-03-28 Dagordning: 01. Årsmötets öppnande 02. Val av årsmötets ordförande 03. Val av mötessekreterare 04. Val av justeringspersoner, tillika

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Fråga om mötets utlysande. 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Årsbokslut. SV Östergötland

Årsbokslut. SV Östergötland Årsbokslut för SV Östergötland 802462-0745 Räkenskapsåret 2014 2 (9) Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 3 119 370 2 521 346 Bidrag 1

Läs mer

Stadgar för Ung Media Stockholm

Stadgar för Ung Media Stockholm Stadgar för Ung Media Stockholm Antagna på årsmötet 2014-05-09 Reviderade på årsmötet 2015-03-18 Definition 1 Syfte mom 1 Distriktets syfte är att inom Stockholms län verka för förbundets syfte. 2 Organisation

Läs mer

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Dagordning Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Fråga om kallelse till stämman utsänts

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

RESULTATRÄKNING AIK (tkr)

RESULTATRÄKNING AIK (tkr) RESULTATRÄKNING AIK (tkr) INTÄKTER Not 1.5 2005-1.5 2004-30.4 2006 30.4 2005 Medlemsavgifter 3 823 3 166 Gåvor 543 246 Bidrag 900 945 Nettoomsättning 7 499 6 403 Summa rörelseintäkter 1 12 765 10 760 Rörelsens

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Org.nr. 769614-4109

Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Org.nr. 769614-4109 Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Postiljonen 4 får härmed avge berättelse för föreningens förvaltning och versamhet för perioden 2010-03-24 till 2010-12-31

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Förslag till Dagordning vid ordinarie årsmöte (föreningsstämma) med Villaägarna Nordöstra Skåne- Österlen. Dag: 19/4 2011 Plats: Furuboda konferensanläggning 1

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. 0BKallelse till Pixbo Vägförenings ordinarie föreningsstämma 2014 Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. Tid 17 Mars 2014 klockan 19.00 Plats Pixbo Montessori

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2012

Verksamhetsberättelse för 2012 Verksamhetsberättelse för 2012 ILCO:s Jönköpings länsförening 2013-03-16 Hasse på Sjökanten Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2013 Lördag den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden. Föreningsstämma 2010-05-26

Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden. Föreningsstämma 2010-05-26 Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden Föreningsstämma 2010-05-26 Dagordning 1) Stämmans öppnande 2) Fastställande av röstlängd 3) Val av ordförande till stämman 4) Anmälan av ordförandens

Läs mer

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 1. Härnö BS ordförande Anders Lundgren hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Sven-Arne Staflund valdes till årsmötets ordförande. 3. Anders Norberg

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Knivsta Företagarförening

Knivsta Företagarförening Årsredovisning för Knivsta Företagarförening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Knivsta Företagarförening 1(2) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Knivsta Företagarförening, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Ramsö Fastighetsägareförening

Ramsö Fastighetsägareförening Ramsö Fastighetsägareförening Protokoll från årsmöte 2013 söndagen den 9 juni 2013 på Kustbohemmet, Ramsö 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande Monica Åkerlund-Baumgarten öppnade mötet och hälsade

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 1. 2015

DHR Ängelholm NR. 1. 2015 DHR Ängelholm NR. 1. 2015 ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL. 076 05 905 09 LIZ LINDEROS TEL. 042-598 75 MOBIL. 073 66

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

11. Kongress för Unga Hörselskadade

11. Kongress för Unga Hörselskadade Heldag, station 1 11. Kongress för Unga Hörselskadade Förslag om kongress vartannat år lagt av Riksstyrelsen. Bakgrund Riksstyrelsen vill effektivisera och skapa ett mer långsiktigt arbete inom Unga Hörselskadade.

Läs mer