Så funkar webben. Slutrapport pilotprojektet Uppdrag från.se:s Internetfond. Karin Forsell

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så funkar webben. Slutrapport pilotprojektet 2008-04-29. Uppdrag från.se:s Internetfond. Karin Forsell 0763 38 28 63 karin.forsell@funkanu."

Transkript

1 Slutrapport pilotprojektet Så funkar webben Uppdrag från.se:s Internetfond Karin Forsell Stefan Johansson

2 Innehåll 1. SAMMANFATTNING BAKGRUND SYFTE MED UTBILDNINGEN METOD PILOTPROJEKTET UTBILDNINGENS INNEHÅLL TESTGRUPP METOD PILOTPROJEKTET Text Ljud Film Bilder Webbplats Tester TIDPLAN DELRAPPORTER Delrapport Delrapport Delrapport RESULTAT RESULTATET AV TESTERNA ÖVRIGA RESULTAT FRAMTIDA SAMARBETSPARTNERS UTVÄRDERING OCH ANALYS OMARBETNING AV PEDAGOGISKT KONCEPT Startsida Understartsida Innehållssida NÄSTA STEG FUNKA NU AB

3 1. Sammanfattning Funka vill skapa en interaktiv utbildning som är tillgänglig för alla. Utbildningen ska skapas enligt Funkas modell Begriplig samhällsinformation och begriplig sammanfattning. Utbildningen ska vara gratis och finnas i tillgängligt och pedagogiskt format på Funkaportalen som ett Tema. Under knappt tre månader har vi arbetat i pilotprojektet Så funkar webben. Vi har tagit fram material till de tre första delarna av utbildningen, skrivit om materialet till enkla texter och kompletterat med ljud, bilder och film. Vi har lagt ut utbildningen på Vi har sedan kontaktat ett antal personer som skulle kunna tänka sig att testa utbildningen utifrån sitt perspektiv. Ursprungligen var målgruppen avgränsad till personer med synskador, men under projektets gång har vi sett det som värdefullt att få del av även andra målgruppers synpunkter. Resultatet av pilotprojektet är framför allt att vi har sett att behovet av en grundläggande utbildning om webben är stort, vi har fått bekräftat att begripligheten blir större om en text kompletteras med ljud, bilder eller film, vi har lärt oss att det krävs en mycket mer anpassad och pedagogisk webbmiljö för att jobba med utbildningar., vi har lärt oss att vissa grundbegrepp och företeelser måste förklaras ännu tydligare. Vi har hittat flera tänkbara samarbetspartners i framtiden, till exempel studieförbundet ABF som kan jobba med Så funkar webben i studiecirkelform. Även PRO, Pensionärernas Riksorganisation, med cirka medlemmar är intresserade av materialet. Vi har också planer på att jobba vidare och anpassa Så funkar webben till olika målgrupper, bland annat personer som läser studiematerialet på punktskrift. Vi har inlett en dialog med en grupp dövblinda personer och sett att de har behov av mer kunskap kring hur webben fungerar för den som bara läser punktskrift. 2. Bakgrund Allt mer av information och tjänster presenteras på webben. För personer med funktionsnedsättningar innebär det större möjligheter att leva ett självständigt liv. Kunskapen om internet är dock lägre hos personer med funktionsnedsättningar, delvis beroende på att det saknas tillgängliga utbildningar och delvis beroende på att webben kräver rätt inställningar och i vissa fall rätt hjälpmedel för att fungera. Även bland personer som fått hjälpmedel har det visat sig att den utbildning de får inte räcker till. Funka tror att det saknas en bra introduktionsutbildning som utgår från att användaren har ett funktionshinder. Dessutom finns det många människor som kan klassas som ovana Internetanvändare, som skulle vinna mycket på att få grundläggande kunskaper om webben presenterat på ett enkelt sätt. Därför vill Funka genomföra projektet Interaktiv IT-utbildning för personer med funktionshinder och för ovana Internetanvändare, nu kallat Så funkar webben. Projektet finansieras genom Stiftelsen för Internetinfrastrukturs Internetfond. Inledningsvis har vi genomfört ett pilotprojekt. Det är pilotprojektet som redovisas i denna rapport. 3

4 3. Syfte med utbildningen Syftet med den slutliga utbildningen Så funkar webben är att personer med funktionsnedsättningar samt ovana internetanvändare får ökade kunskaper om internet och därmed ökat inflytande över sitt eget liv. I ett makroperspektiv kan projektet medverka till att minska klyftor i samhället. Målgruppen för projektet är personer som idag använder nätet mycket litet eller inte alls. Syftet med pilotprojektet är att testa om utbildningsmaterialet och utbildningsmiljön håller rätt nivå och är pedagogiskt rätt utformat. Vi börjar här bygga upp både fördjupad kunskap om ämnet, utbildningsmaterial och en fysisk webbplats. Sedan testar vi utbildningen på testpersoner från olika målgrupper. 4. Metod Stiftelsen Funka ska i förlängningen skapa en utbildningsmiljö som: Uppfyller höga tekniska och pedagogiska tillgänglighetskrav. Utgår från de speciella svårigheter som funktionshindret kan erbjuda Erbjuder information enligt modellen Begriplig samhällsinformation, det vill säga möter användarna på den nivå de befinner sig och på det sätt som de lättast kan tillgodogöra sig information. Förklarar och introducerar hur olika hjälpmedel kan underlätta. Förklarar hur olika hjälpmedel fungerar och hur man får kontakt med mer erfarna användare av samma hjälpmedel. Förklarar hur det går till att använda olika tjänster och funktioner Följande huvudkapitel ingår i utbildningen Så funkar webben: 1. Vad är en webbläsare? 2. Hur funkar en webbplats? 3. Hur söker man information? 4. Hur använder jag offentliga tjänster på webben? 5. Köpa något på webben 6. Hur fungerar sociala webbplatser? 7. Telefon via Internet 8. Hjälpmedel och smarta prylar 5. Pilotprojektet Pilotprojektet ska utgöra grund för den mer omfattande och genomarbetade utbildning som beskrivits ovan. I pilotprojektet vill vi göra ett första material att testa på några av målgrupperna för utbildningen samt hitta en bra pedagogisk form för att bygga en webbplats som fungerar för så många som möjligt. Målet är alltså att ta fram en modell som går att jobba vidare med i större skala. 5.1 Utbildningens innehåll Följande tre huvudkapitel samt underliggande avsnitt ingår i pilotprojektet: Vad är en webbläsare 1. Syfte 2. Olika webbläsare 3. Förstora text 4. Ändra radlängder 5. Ändra färger och kontraster 6. Ändra typsnitt 7. Bilder 8. stilmall 4

5 Vad är en webbplats 1. Syfte 2. Navigation o struktur 3. Länkar 4. Innehåll och referenser 5. Stödfunktioner 6. Att ladda ner något Sök på webben 1. Syfte 2. Funktioner 3. Tjänster 4. Källkritik 5. Söktips Vi kompletterar texterna med: tydliga, beskrivande bilder en eller flera ljudfiler med en berättarröst som läser kursen i talspråk (till skillnad från att enbart läsa upp texterna) en eller flera filmer som visar hur det fungerar pedagogiska övningsexempel samt eventuellt även en ordlista. 5.2 Testgrupp Pilotprojektet var ursprungligen avgränsat till att i första hand omfatta målgruppen synskadade, men även äldre samt personer med rörelsehinder och dyslexi har ingått i testgruppen. 5.3 Metod Pilotprojektet Under den korta fasen pilotprojekt arbetar vi med att hitta en bra svårighetsnivå på texterna, vi testar hur vi kan jobba med bilder, ljud och filmer som pedagogiska redskap. Vi utgår från vår modell Begriplig sammanfattning. 5

6 5.3.1 Text Vi skriver utbildningstexterna med ett enkelt, begripligt språk. Vi har korta texter och korta meningar. Vi använder rak ordföljd och en aktiv form. Vi har inga förkortningar och försöker förklara de svåra ord som behöver finnas med Ljud Vi använder en enkel ljudstudio för att läsa in material som ska kunna komplettera de skrivna texterna. Vi läser alltså inte av texterna rakt upp och ner utan försöker hitta ett talspråk som säger ungefär samma sak som texterna men på ett, kanske, ännu mer tydligt sätt Film Vi använder enkel teknik för att göra korta filminstruktioner för till exempel hur man ändrar storlek på teckensnittet i sin webbläsare Bilder Vi kompletterar texterna med bilder som säger samma sak som texten och som tydligt visar vad det är som händer när man till exempel gör en inställning i webbläsaren Webbplats I pilotprojektet använder vi vår befintliga webbmiljö, Den webbmiljön är främst avsedd för information och reportage. Sidmallarna är därför inte anpassade till pedagogiska inlärningssituationer. Vi är medvetna om att det kan bli pedagogiska problem men ser pilotprojektet som en plattform att lära av och bygga vidare på Tester Vi träffar ett tiotal testpersoner. Testerna görs individuellt tillsammans med en eller två testledare. Testerna utförs i lugn miljö på vårt eget kontor. Testerna går till så här: 1. Deltagarna i vår testgrupp besvarar en enkel enkät med frågor av karaktären; hur ofta använder du internet, vad använder du internet till samt fördjupande frågor om vilken kunskap deltagarna har om internet. 2. Deltagarna går kursen Så funkar webben. 3. Deltagarna får på egen hand försöka lösa ett antal övningsuppgifter. 5.4 Tidplan Planerad tidplan: Vecka 10: Få klart med testpersoner Vecka 11: börja testerna Vecka 12: Påskveckan Vecka 13: skriva och publicera färdigt utbildningen Vecka 15: göra sluttesterna Vecka 16: slutrapport till.se 6

7 5.5 Delrapporter Delrapport 1 1. Viktiga händelser under den gångna månaden Projektet startade (!) Vi gjorde en struktur för utbildningen Vi la ut strukturen i EPi-servermiljö Vi skrev textmaterialet Vi kontaktade testpersoner som kan ingå i referensgruppen 2. Viktiga händelser den kommande månaden Vi utformar grundtexterna till bra kursmaterial Vi sammanställer referensgruppen Vi börjar före-testerna 3. Avvikelser från tidplanen Projektet startade en bit in i projekttiden, vilket alltså har inneburit en försening redan från start. Vi tror att vi kan arbeta in viss tid, men vill samtidigt flagga för att förseningen kan hänga med till slutrapporten. Vi har dock svårt att helt beräkna tidsåtgången, mycket beror på hur vår referensgrupp arbetar. 4. Medarbetare I projektet ingår nu Karin Forsell, Stefan Johansson samt Stefan Pelc Delrapport 2 1. Viktiga händelser under den gångna månaden Vi skrev färdigt textmaterialet Vi gjorde kompletteringar till texten i form av filmer Vi skrev testmaterialet Vi kontaktade testpersoner som kan ingå i referensgruppen 5. Viktiga händelser den kommande månaden Vi utformar grundtexterna till bra kursmaterial Vi publicerar Så funkar webben på Funkaportalen Vi sammanställer referensgruppen Vi gör före-testerna samt ev. eftertesterna Vi förbereder slutrapport 6. Avvikelser från tidplanen Projektet har fått ytterligare en månad att arbeta på. Projektet beräknas sålunda vara klart och avrapporterat i mitten av april 2008 (se 5.4 Tidplan) Delrapport 3 1. Viktiga händelser under den gångna månaden Vi bearbetade textmaterialet till ett enkelt, begripligt och pedagogiskt utbildningsmaterial. Vi gjorde färdigt kompletteringar till texten i form av filmer Vi gjorde förslag till kompletterande ljudfiler Vi skrev färdigt testmaterialet Vi förberedde testerna 7

8 Vi kontaktade testpersoner Vi la ut allt utbildningsmaterial i EPi-Server 7. Viktiga händelser den kommande månaden Vi publicerar Så funkar webben på Funkaportalen Vi gör testerna Vi skriver slutrapport 6. Resultat Sammanfattningsvis kan sägas att vi har fått ett relativt förväntat resultat men att vi har lärt oss oerhört mycket mer än förväntat under arbetets gång. Under arbetets gång har vi utöver testerna även stämt av med Funkas ordinarie referensgrupper, med övriga anställda på Funka och med släkt och vänner. Allt för att få in så många och så heltäckande synpunkter som möjligt. 6.1 Resultatet av testerna 1. Vi har sett att behovet av en grundläggande utbildning om webben är stort: Vid testerna framkom att många av testpersonerna saknade få av testpersonerna hade några som helst grundläggande kunskaper om vad webben är. Få visste vilka möjligheter som fanns att själv kunna påverka till exempel storleken på teckensnitt eller kontraster, för att se så bra att läsa som möjligt. 2. Vi har fått bekräftat att förståelsen blir bättre när en text kompletteras med ljud, bilder eller film: Samtliga testdeltagare visade direkt att förståelsen ökade när de kunde komplettera texten med en ljudbeskrivning eller genom att titta på bilder eller film. För många blev kompletteringen ett bra stöd, och för några blev kompletteringen det enda informationssätt som fungerade riktigt bra. 3. Vi har lärt oss att det krävs en mycket mer anpassad och pedagogisk webbmiljö för att jobba med utbildningar. Utbildningen ligger i dag i vår befintliga informationsstruktur, Funkaportalen. Vi ser att det krävs stora pedagogiska förbättringar i strukturen för att utbildningen ska kunna användas som vi tänkt. 4. Testerna visade dessutom: att materialet inte alldeles självklart kan användas som självstudiematerial. För några fungerar det att gå igenom materialet med hjälp av texterna och de kompletterande funktionerna, men för några av deltagarna ser vi att det är nödvändigt med lärarhandledning i någon form. Att vi behöver en pedagogisk, strukturerad och enkel ordlista. Hur enkelt vi än tycker att vi använder språket finns där alltid ord som uppfattas svåra i början. Kanske ska deltagarna få anmäla ord som de vill ha förklarade? 6.2 Övriga resultat Övriga resultat av pilotprojektet är att vi fått bekräftat att materialet behöver specialanpassas ytterligare: Exempelvis: Personer med utvecklingsstörning som behöver texter skrivna med lättläst svenska, ännu tydligare bilder, filmer och ljud Döva personer som behöver få allt utbildningsmaterial bearbetat till teckenspråk samt anpassade texter. Blinda som behöver få ett material som är anpassat både till innehåll och utseende för att kunna läsas på punktskrft. Personer som bara kan förlita sig på punktskrift (främst dövblinda) behöver få vissa speciella problem belysta tydligare. De har heller ingen nytta av vissa avsnitt (till exempel avsnittet om hur man ställer in webbläsaren). 8

9 6.3 Framtida samarbetspartners Ännu ett resultat av pilotprojektet är att flera organisationer och andra intressenter hört av sig och visat intresse för att tillsammans arbeta vidare med utbildningen Så funkar webben. Två av dessa, ABF samt PRO är organisationer som har många medlemmar som dels inte har kunskap om webben men som framför allt heller inte kommit igång att använda webben. Tillsammans med Funka och vår tillgängliga webbutbildning Så funkar webben kan många fler få chansen att gå utbildningar och introduceras till att våga använda webben. Båda organisationerna har ledare/lärare i hela landet som kan utgöra det personliga stöd som vissa individer behöver. 7. Utvärdering och analys Under pilotprojektet har vi lagt upp utbildningsmaterial på befintliga sidmallar i funkaportalen. Det finns två skäl till det: Det fanns inte ekonomiska resurser i projektet att utveckla specifika mallar Pilotprojektet sågs som en del av arbetet med att utveckla ett bättre pedagogiskt koncept. Vi var således medvetna om att testdeltagarna troligen skulle ha synpunkter på hur materialet presenterades. Det har de också haft. Internt inom Funka har vi också sedan tidigare arbetat med ett utkast till ett pedagogiskt koncept för hur man ska bygga webbsidor ämnade för utbildning. Detta koncept har vi i och med pilotprojektet kunnat utveckla vidare och det finns nu konceptskisser för hur utbildningsmaterialet kan presenteras. När utbildningen går från pilotprojekt till fullskaligt utbildningsprojekt behöver det nya pedagogiska konceptet tillämpas. Finjusteringar av detta koncept kan sedan behöva göras vid några avstämningspunkter under arbetets gång. Vi har också några frågor som behöver utredas vidare. Det rör sig om: Om den enskilde deltagaren ska ha en egen sida (typ min sida ) där det går att göra anpassningar och inställningar som sedan påverkar hur materialet presenteras. Ett exempel: Vi tänker oss en användare som använder Mac och webbläsaren Safari. Då skulle användaren kunna ange det på mina sidor och sedan visar utbildningsmaterialet enbart exempel relaterade till Mac/Safari. Alternativet är att användaren letar på dessa exempel i de olika avsnitten. Det finns för- och nackdelar med båda varianterna. Ska det vara ett särskilt avsnitt om hjälpmedel och anpassningar eller ska referenser till hjälpmedel och anpassningar ligga integrerade i övriga avsnitt. Eller ska det finnas både och? Den frågan behöver vi arbeta vidare med. Kontakt med lärare. Den här funktionen kräver att det finns resurser för feedback från lärare. Under perioder som det inte är möjligt kan funktionen behöva släckas. Om det finns flera lärare som arbetar med olika grupper behöver funktionen utvecklas så att det går att koppla en viss grupp av användare till en specifik lärare. 9

10 7.1 Omarbetning av pedagogiskt koncept Nedan visas konceptskisserna i ett mindre bildformat. Observera att det är just konceptskisser och ingen färdig design: Startsida Bilden visar hur konceptet för startsidan. Användartesterna visar att det i princip inte får finnas något ovidkommande eller överflödigt på startsidan. Allt sådant drar fokus från själva utbildningen. Den som vill läsa mer får göra det via länken Om utbildningen. De gula objekten representerar indelningen i kapitel. Dessa kan komma att formges som ikoner eller bilder med text. Ytterligare kapitel kan läggas till vid behov. 10

11 7.1.2 Understartsida Sidan visar ett exempel där användaren valt kapitlet Webbläsare. De gula objekten representeras av kapitlets olika avsnitt. I slutlig design kan dessa objekt komma att formges annorlunda än kapitelobjekten på startsidan, för att skapa en visuell skillnad mellan kapitel och avsnitt inom ett kapitel. På bilden saknas knappen Tillbaka som ska finnas i det nedre högra hörnet. 11

12 7.1.3 Innehållssida Sidan visar ett exempel på hur innehållet kommer att presenteras. För användare som väljer Film eller Teckenspråk ersätts textytan av en mediespelare, som spelar upp filmen. För användare som väljer Lyssna så ligger texten kvar samtidigt skjuts ett reglage in överst som styr berättelsen (rent tekniskt är även detta en mediespelare). Läs upp och lyssna är inte samma sak. Läs upp är en syntetisk röst som läser upp all text i textrutan. Lyssna är ett helt eget och bearbetat manus som är inläst av en professionell inläsare. För användare som väljer Lättläst byts ordinarie text ut mot lättläst. För användare som väljer Bilder visas instruktionen som en serie bilder med enstaka ord. Vissa avsnitt kommer inte att kunna förklaras enbart med bilder. Då är symbolen gråtonad och icke valbar. När användaren väljer exempel visas en lista över exempel i rutan till vänster. Användaren kan sedan välja exempel. Siffernavigationen nedtill är till för att dela in långa avsnittstexter i flera steg. Ordlista leder till en generell ordlista för hela utbildningsmaterialet. Ord i ordlistan förklaras i text och muntligt. Testa dig själv öppnar en parallell ruta bredvid till höger om innehållsrutan. Man kan säga att den lägger sig över knapparna. Testa dig själv innehåller frågor som är relaterade till det aktuella avsnittet. Användaren kan välja att se svaret oberoende av om han svarat eller inte. Tillbaka tar användaren ett steg tillbaka. I det här fallet till kapitlet Webbläsare. 12

13 8. Nästa steg Nästa steg är egentligen två steg. Steg ett är att bygga en utbildningsmiljö enligt ovan beskrivna pedagogiska koncept som anpassas efter de krav och önskemål vi upptäckt under pilotprojektet. I steg ett vill vi använda och jobba vidare med befintligt material och testa det materialet ännu en gång i den nya utbildningsmiljön. Steg två blir sedan enligt vår ursprungliga ansökan, att utveckla och lägga till mer innehåll och finslipa så att det blir en utbildning som så många som möjligt kan använda. 9. Funka Nu AB Funka Nu AB är experter på tillgänglighet på internet. Vi vet hur man bygger och utvecklar webbplatser och andra gränssnitt så att de inte hindrar användaren. I vårt arbete utgår vi från personer med funktionshinder, men resultatet blir bättre för alla användare. För att säkra att ett gränssnitt är tillgängligt finns internationella riktlinjer och standarder. Inom EU och på det nationella planet finns politiska beslut och ibland lagstiftning som ställer krav på tillgänglighet. Funka Nu AB har i nära samarbete med den svenska handikapprörelsen arbetat fram metoder för att säkerställa tillgänglighet. I det arbetet har det vuxit fram en kunskap kring hur standarder och riktlinjer kan omvandlas till lösningar som fungerar i vardagen. Vervas Vägledning för 24-timmarswebben 2.0 har med hjälp av Funkas konsulter inarbetat Funkas metodik i avsnittet om tillgänglighet, vilket innebär att offentlig sektor nu har gemensamma riktlinjer att följa. Tillgänglighetsfrågan är bara en av många frågor som måste hanteras för den som driver en webbplats. Den ska samsas med kraven på god och tilltalande design, funktionalitet och allt mer avancerade tjänster samt med interna krav på publiceringssystem och informationsflöden. Vi vet att allt detta kan förenas. Som koncept kallas detta Design för alla och i Funka Nu AB tillämpar vi detta koncept. Funka Nu AB bildades år Dessförinnan hade mycket av vår kunskap byggts upp inom handikapprörelsen, genom ett treårigt utvecklingsprojekt. Inom Funka finns tekniska experter, tillgänglighetsexperter, informatörer och utbildare. Flera av Funkas personal har egna funktionshinder. 13

Tillgänglighetskrav på interaktion och design Dessa krav baseras på WCAG 2.0,

Tillgänglighetskrav på interaktion och design Dessa krav baseras på WCAG 2.0, Tillgänglighetskrav på interaktion och design Dessa krav baseras på WCAG 2.0, http://www.w3.org/tr/wcag20/ UPPDRAGSGIVARE: Malmö stad VÅR REFERENS: Andreas Cederbom 08-555 770 64 andreas.cederbom@funkanu.se

Läs mer

1) Introduktion i tillgänglighet

1) Introduktion i tillgänglighet 1) Introduktion i tillgänglighet Inledningsvis genomför vi en orientering i vad tillgänglighet betyder för både användare och den egna personalen. Vi kommer att ta upp de grundläggande idéerna bakom de

Läs mer

Utformning av FUBkoll. i förhållande till utvecklingsstörning

Utformning av FUBkoll. i förhållande till utvecklingsstörning Utformning av FUBkoll i förhållande till utvecklingsstörning Webbplatsen FUBkoll vänder sig direkt till personer med utvecklingsstörning, en nedsatt begåvningsförmåga, varför dess utformning och innehåll

Läs mer

Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se

Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se Funka Nu Experter på tillgänglighet och på användare med stora problem att kommunicera och hantera information. Analyser och utvärderingar, framställning av

Läs mer

ENGELSKA FÖR DÖVA OCH HÖRSELSKADADE

ENGELSKA FÖR DÖVA OCH HÖRSELSKADADE ENGELSKA FÖR DÖVA OCH HÖRSELSKADADE Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter

Läs mer

EN UTVÄRDERING AV ARBETSPROCESSER KRING SKAPANDET AV MATERIAL (NÄTMATERIAL OCH AV-LÖSNINGAR)

EN UTVÄRDERING AV ARBETSPROCESSER KRING SKAPANDET AV MATERIAL (NÄTMATERIAL OCH AV-LÖSNINGAR) EN UTVÄRDERING AV ARBETSPROCESSER KRING SKAPANDET AV MATERIAL (NÄTMATERIAL OCH AV-LÖSNINGAR) GRUNDER I FÖRETAGANDE NÄTMATERIAL OCH AV-MEDEL - STYRKA/MÖJLIGHETER Det finns möjligheter att göra upp ett varierande

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING TILLGÄNGLIGA WEBBSIDOR

LÄRARHANDLEDNING TILLGÄNGLIGA WEBBSIDOR UPPDRAGSGIVARE: IT-CENTER VÅR REFERENS: STEFAN JOHANSSON TEL.: 0708-23 10 64 E-POST: stefan.johansson@funkanu.se INNEHÅLL: LÄRARHANDLEDNING TILLGÄNGLIGA WEBBSIDOR _ Funka Nu AB Finnbodavägen 2, 131 31

Läs mer

Att utveckla läromedel i digital form

Att utveckla läromedel i digital form Att utveckla läromedel i digital form för elever med funktionsnedsättning Att utveckla läromedel i digital form för elever med funktionsnedsättning Det digitala läromedlet Ett digitalt läromedel kan finnas

Läs mer

Projekt: Begriplig samhällsinformation. Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se

Projekt: Begriplig samhällsinformation. Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se Projekt: Begriplig samhällsinformation Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se En kort bakgrund: Våra tester visar att många har svårt att förstå innehållet på offentliga webbplatser. 2006 undersökte

Läs mer

Nämnden för elektronisk förvaltning

Nämnden för elektronisk förvaltning Nämnden för elektronisk förvaltning fastställer gemensamma standarder för myndigheters elektroniska kommunikation med varandra och med medborgare och företag Inrättades 1 januari 2004 13 ledamöter Statskontoret

Läs mer

Egenskaper för digitala läromedel och film

Egenskaper för digitala läromedel och film Egenskaper för digitala läromedel och film Digitala läromedel Detta är en sammanställning av vad man bör beakta vid framställning av digitala läromedel för att nå största möjliga tillgänglighet.. Det som

Läs mer

Myndighetsundersökningen 2011 Om lättläst information på svenska myndigheters webbplatser

Myndighetsundersökningen 2011 Om lättläst information på svenska myndigheters webbplatser Lättläst: Myndighetsundersökningen 2011 Om lättläst information på svenska myndigheters webbplatser Internet är idag en av de viktigaste platserna där myndigheterna träffar medborgarna. Myndigheterna har

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet teckenspråk för hörande

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet teckenspråk för hörande Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

3.6 Moderna språk. Centralt innehåll

3.6 Moderna språk. Centralt innehåll 3.6 Moderna språk Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större

Läs mer

Vägledningen 24-timmarswebben. Magnus Burell, Verva Uppdaterad: 2007-09-11

Vägledningen 24-timmarswebben. Magnus Burell, Verva Uppdaterad: 2007-09-11 Vägledningen 24-timmarswebben Magnus Burell, Verva Uppdaterad: 2007-09-11 Vägledningen 24-timmarswebben Vad? Ca 150 riktlinjer för utveckling av webb och e-tjänster i offentlig sektor Senaste version 2006

Läs mer

Begriplig information

Begriplig information Begriplig information Stefan Johansson Stefan.johansson@funkanu.se 2012-02-02 Funka Nu AB Experter på all typ av tillgänglighet Genomför uppdrag och projekt åt offentlig sektor samt ideella och kommersiella

Läs mer

Utveckling av Läsaren

Utveckling av Läsaren Utveckling av Läsaren Projektet steg för steg Läsaren har utvecklats sucessivt till att bli den anpassningsbara och situationsoberoende tjänst den är idag. Tabellen nedan visar hur utvecklingen har skett

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet engelska

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet engelska Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

ENGELSKA 3.2 ENGELSKA

ENGELSKA 3.2 ENGELSKA 3.2 GELSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse

Läs mer

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Fastställd av Brottsofferjouren Sverige den 2 september 2014 Innehållsförteckning Alla människor har lika värde och lika rättigheter...

Läs mer

MSPR 3.6 MODERNA SPRÅK. Syfte

MSPR 3.6 MODERNA SPRÅK. Syfte 3.6 MODERNA SPRÅK Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större

Läs mer

Slutrapport. Översättning av WCAG 2.0 till svenska

Slutrapport. Översättning av WCAG 2.0 till svenska Slutrapport Översättning av WCAG 2.0 till svenska Innehållsförteckning INLEDNING... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 PROJEKTBESKRIVNING... 3 METOD... 4 MÅLGRUPPER... 4 ORGANISATION... 5 Funkas arbetsgrupp... 5 Referensgruppen...

Läs mer

Studiecirkeln omfattar 3 x 3 tim inkl fika. Utöver träffarna ingår en liten förberedande uppgift inför träffarna.

Studiecirkeln omfattar 3 x 3 tim inkl fika. Utöver träffarna ingår en liten förberedande uppgift inför träffarna. Kursplan 1 ipad - Kom igång - grundläggande nivå Studiematerialet som kursplanen bygger på finns på Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser. Studiematerialet kan användas som en guide/handledning för

Läs mer

Innehåll. Omslagsfoto: Daniel Sahlberg. Liber AB Version 2.1 Sida 1

Innehåll. Omslagsfoto: Daniel Sahlberg. Liber AB Version 2.1 Sida 1 ONLINEBOKEN MANUAL Innehåll Om onlineboken...2 Onlinebok på dator och surfplatta...2 Kom igång med onlineboken... 3 Öppna onlineboken... 3 Läsa i onlineboken... 3 Hitta i onlineboken... 3 Lyssna på onlineboken...

Läs mer

Tvåspråkighetssatsning Manillaskolan ~^

Tvåspråkighetssatsning Manillaskolan ~^ VCc ^j^\ Tvåspråkighetssatsning Manillaskolan ~^ Specialpedagogiska skolmyndigheten Definition Tvåspråkighet: Funktionell tvåspråkighet innebär att kunna använda båda språken för att kommunicera med omvärlden,

Läs mer

Vilken version av Dreamweaver använder du?

Vilken version av Dreamweaver använder du? Sida 1 av 7 Lektion 1: sida 1 av 4 Till kursens framsida Sida 2 av 4» Lektion 1 Då ska vi sätta igång med den här kursens första lektion! Här kommer du att få lära dig hur man skapar och förbereder webbplatser

Läs mer

1. Polopoly och webbpublicering på SU

1. Polopoly och webbpublicering på SU 1. Polopoly och webbpublicering på SU Den här guiden är en introduktion till webbpubliceringssystemet Polopoly 9.16 för dig som ska arbeta som webbredaktör vid Stockholms universitet. Här går vi igenom

Läs mer

Tala, skriva och samtala

Tala, skriva och samtala Tal och skrift Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar Engelska åk 4-6 - Centralt innehåll Språkliga strategier Förstå och göra sig förstådd, delta och bidra till samtal

Läs mer

Vad säger WCAG om kognition?

Vad säger WCAG om kognition? Vad säger WCAG om kognition? Stefan Johansson och Anita Hildén stefan.johansson@funkanu.se leknyttan@gmail.com Så här säger W3C-konsortiet: Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 innehåller ett

Läs mer

Hur fungerar lättlästa texter på webben?

Hur fungerar lättlästa texter på webben? Sida: 1(16) Hur fungerar lättlästa texter på webben? Undersökning av lättlästa texter på offentliga webbplatser Funka Nu AB Författare: Bilagor Lena Falk lena.falk@funkanu.se Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se

Läs mer

Hur man använder webbplatsen

Hur man använder webbplatsen Hur man använder webbplatsen Respect 4 Me är en interaktiv webbplats som unga kvinnor kan använda för få hjälp att tänka igenom hur man kan bete sig på ett säkrare sätt i det dagliga livet. www.respect4me.org

Läs mer

Utseende. Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll

Utseende. Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Utseende 4 1.1 Allmänt............................................ 4 1.2 Teckensnitt.......................................... 4 1.3 Stilmallar...........................................

Läs mer

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide Använda Internet med hjälp av Internet Explorer Nybörjarguide Av Carl Ewnert 1 Innehåll: 1. Introduktion 3 2. Utseendet 4 3. Verktygsfältet 4 4. Börja Surfa. 5 5. Att söka på Internet 5 6. Spara en sida

Läs mer

10 tips. för dig som skapar internetbaserade stödprogram för vården. psykologpartners

10 tips. för dig som skapar internetbaserade stödprogram för vården. psykologpartners 10 tips för dig som skapar internetbaserade stödprogram för vården psykologpartners Att skapa internetbaserade stödprogram för vården kan vara en utmaning. Det som har levererats via papper eller i fysiska

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Kurs: Engelska årskurs 6 Tidsperiod: Vårterminen 2015 vecka 3-16 Skola: Nordalsskolan, Klass: 6A, 6B och 6C Lärare: Kickie Nilsson Teveborg Kursen kommer att

Läs mer

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren KAPITEL 6 Umgås på nätet Internet håller alltmer på att utvecklas till en parallellvärld med vår vanliga tillvaro. Man spelar spel över nätet, bygger upp virtuella världar med virtuella prylar och virtuella

Läs mer

Ladda ner en talbok på biblioteket.stockholm.se

Ladda ner en talbok på biblioteket.stockholm.se Ladda ner en talbok på biblioteket.stockholm.se Manual för Stockholms stadsbiblioteks talbokslåntagare STOCKHOLMS STADSBIBLIOTEK den 6 februari 2013 Framtagen av: Stockholms stadsbibliotek Ladda ner en

Läs mer

Itslearning introduktion

Itslearning introduktion HÄRNOSANDS KOMMUN Itslearning introduktion Arbetslivsförvaltningen Adam Weinemo 2014-11-20 Innehåll Vad är itslearning... 2 Logga in på itslearning... 2 Glömt lösenord... 2 Infopanel... 3 Kurser... 4 Kursens

Läs mer

Fältstudier. Torsdagen den 13 november K2. Ann Lantz Sinna Lindqvist

Fältstudier. Torsdagen den 13 november K2. Ann Lantz Sinna Lindqvist Fältstudier Torsdagen den 13 november 15-17 K2 Ann Lantz alz@nada.kth.se Sinna Lindqvist Sinna@nada.kth.se Fältstudier Fält Målgrupp Funktionshinder Design för alla 24-timmars myndigheten Web Accessibility

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Almungeskolan pedagogisk planering för spanska åk 7

Almungeskolan pedagogisk planering för spanska åk 7 1 Almungeskolan pedagogisk planering för spanska åk 7 Syfte Undervisningen i spanska år 7 utformas för att eleverna ska utveckla sin förmåga att: förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags

Läs mer

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet En muntlig informerande presentation presenterar något eller illustrerar hur något fungerar. Huvudsyftet är alltid att informera, till skillnad från en argumenterande presentation där huvudsyftet är att

Läs mer

Fritid för alla - Fritidswebben. En förstudie av Markus Blomqvist & Anna Stam People and technology

Fritid för alla - Fritidswebben. En förstudie av Markus Blomqvist & Anna Stam People and technology Fritid för alla - Fritidswebben En förstudie av Markus Blomqvist & Anna Stam People and technology Metod Som metod har vi använt oss av djupintervjuer och en onlinebaserad enkätundersökning för att identifiera

Läs mer

INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT

INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT Sofia Aronsson ANVÄNDBARHET OCH GRAFISK DESIGN MIS 13, Nackademin Yrkeshögskola Lärare: Ellinor Ihlström Inledning... 3! Analys... 3! Hitta... 3! Förstå... 5! Använda... 6!

Läs mer

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla 1.0 Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla gör det lättare för personer med olika typer av funktionsnedsättningar

Läs mer

Undervisningen i ämnet moderna språk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet moderna språk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: MODERNA SPRÅK Moderna språk är ett ämne som kan innefatta en stor mängd språk. Dessa kan sinsemellan vara mycket olika vad gäller allt från skriftsystem och uttal till utbredning och användning inom skiftande

Läs mer

Slutrapport, projekt Nyfikeby

Slutrapport, projekt Nyfikeby 1 Göteborg 2009-12-01 Slutrapport, projekt Nyfikeby Inledning Vad är Nyfikeby? Nyfikeby är en webbplats för barn i förskoleålder och upp till lågstadieålder. Den öppnar för publik under 2010. Barnen behöver

Läs mer

Grunder. Grafiktyper. Vektorgrafik

Grunder. Grafiktyper. Vektorgrafik 2 Grunder All vår början bliver svår eller hur det nu brukar heta, och detta är något som gäller även Flash. För den som är ovan vid Flash gäller det säkert extra mycket, då det kan vara knepigt att förstå

Läs mer

FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ

FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ Engelska, 450 verksamhetspoäng Ämnet handlar om hur det engelska språket är uppbyggt och fungerar samt om hur det kan användas. Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden

Läs mer

När appen startar så gör den det på en särskild sida som du bestämt ska vara Hem-sida. Du kan ändra det under Inställningar och Spara sida som Hem.

När appen startar så gör den det på en särskild sida som du bestämt ska vara Hem-sida. Du kan ändra det under Inställningar och Spara sida som Hem. Chatable Denna snabbguide går igenom det du behöver kunna för att komma igång med appen Chatable. För dig som fått appen som ett förskrivet hjälpmedel från Region Skåne finns möjlighet att få vidare utbildning

Läs mer

V.A.T lärstilstest och studieteknik

V.A.T lärstilstest och studieteknik Namn Mål och syfte V.A.T lärstilstest och studieteknik o Ökad motivation till skolarbete. o Ökad självinsikt o Ökad kunskap om studieteknik o Ökad insikt om egna behov för bäst lärande. Förslag till ämne

Läs mer

Slutrapport av projektet Internetbaserad habilitering för unga med Aspergers syndrom

Slutrapport av projektet Internetbaserad habilitering för unga med Aspergers syndrom Slutrapport av projektet Internetbaserad habilitering för unga med Aspergers syndrom Handläggare: Regnr: Gäller fr.o.m.: Gunilla Keith-Bodros 2013-10-30 Godkänd/Signatur: Ersätter tidigare dokument: Gäller

Läs mer

Användarguide itslearning

Användarguide itslearning Användarguide itslearning - 1 Innehåll Vad är itslearning... 3 Logga in på itslearning... 4 Startsida... 5 Kurser... 6 Kursens ingångssida... 7 Diskussionsforum... 8 Lämna in uppgift... 9 Meddelanden...

Läs mer

Riktlinjer för utveckling av tillgängliga mobilgränssnitt Senast uppdaterad 2012-04-30

Riktlinjer för utveckling av tillgängliga mobilgränssnitt Senast uppdaterad 2012-04-30 Riktlinjer för utveckling av tillgängliga mobilgränssnitt Senast uppdaterad 2012-04-30 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555 770 60 kontakt@funkanu.se Innehåll Inledning... 3 Om riktlinjerna...

Läs mer

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Inledning Vi ska utveckla en ny webbplats på www.svenskscenkonst.se. Vårt mål är att ha en ny webbplats färdig att användas fullt

Läs mer

Här följer den pedagogiska planeringen för det arbetsområde som kommer att pågå från och med vecka 5, i samarbete med SO.

Här följer den pedagogiska planeringen för det arbetsområde som kommer att pågå från och med vecka 5, i samarbete med SO. Här följer den pedagogiska planeringen för det arbetsområde som kommer att pågå från och med vecka 5, i samarbete med SO. I planeringen nämns en mängd saker som berörs under arbetsområdets gång. Jag vill

Läs mer

ClaroDictionary med tal. ClaroDictionary utan tal

ClaroDictionary med tal. ClaroDictionary utan tal ClaroDictionary med tal ClaroDictionary utan tal Manual Artikelnummer 10400 och 10401 1 Innehåll Välkommen till ClaroDictionary...3 ClaroDictionary Översikt...4 ClaroDictionarys verktygsknappar...4 Knappen

Läs mer

Unos países hispanohablantes

Unos países hispanohablantes Grindenheten 2015-03-03 Ämne, årskurs och tidsperiod Spanska, åk 6, vecka 10-13. Unos países hispanohablantes LOKAL PEDAGOGISK PLANERING (LPP) Susanna Bertilsson Arbetsformer VAD? Vi ska lära oss mer om

Läs mer

Svenska Läsa

Svenska Läsa Svenska Läsa utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen hand och av eget intresse, utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika

Läs mer

Att göra-lappar för digital tillgänglighet

Att göra-lappar för digital tillgänglighet Att göra-lappar för digital tillgänglighet 18 konkreta åtgärder för att: - Göra digitala tjänster enklare, tryggare och mer effektiva - Uppfylla nya lagkrav - Nå fler användare webbriktlinjer.se Vad är

Läs mer

Våren 2010. Nationalencyklopedin. Avancerad guide

Våren 2010. Nationalencyklopedin. Avancerad guide Nationalencyklopedin Avancerad guide Nationalencyklopedin Våren 2010 Nationalencyklopedins uppdrag är att sprida kunskap, texterna är skrivna av drygt 4 000 experter och bearbetad av redaktionen. På nätet

Läs mer

Unos países hispanohablantes

Unos países hispanohablantes Grindenheten 2015-03-03 Ämne, årskurs och tidsperiod Spanska, åk 6, vecka 12-16. Unos países hispanohablantes LOKAL PEDAGOGISK PLANERING (LPP) Susanna Bertilsson Arbetsformer VAD? Vi ska lära oss mer om

Läs mer

Huvudmenyn (utseendet kan variera) Skriva ett nytt mail

Huvudmenyn (utseendet kan variera) Skriva ett nytt mail Lathund Google mail (i webbläsare) För att komma till din Google mail skriver du gmail.com i webbläsaren. För att logga in skriver du ditt login, t.ex. el771117@ljusdal.se och sedan ditt lösenord. Huvudmenyn

Läs mer

Från Smart TV till Smartare upplevelse Av: Kim Huber och Connie Huanca

Från Smart TV till Smartare upplevelse Av: Kim Huber och Connie Huanca Från Smart TV till Smartare upplevelse Av: Kim Huber och Connie Huanca System vi undersökte Den system vi valde att undersöka var en av de senaste smart tv som finns i markanden och var nämnd till bästa

Läs mer

Kort om World Wide Web (webben)

Kort om World Wide Web (webben) KAPITEL 1 Grunder I det här kapitlet ska jag gå igenom allmänt om vad Internet är och vad som krävs för att skapa en hemsida. Plus lite annat smått och gott som är bra att känna till innan vi kör igång.

Läs mer

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv Om ämnet Engelska Bakgrund och motiv Ämnet engelska har gemensam uppbyggnad och struktur med ämnena moderna språk och svenskt teckenspråk för hörande. Dessa ämnen är strukturerade i ett system av språkfärdighetsnivåer,

Läs mer

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz Scio en liten användarguide Senast ändrad: 2011-03-18 (Korrigerat typsnitt samt information om kursplaner) Skriven av: Josefine Siewertz Innehåll Allmän information samt att logga in i Scio... 1 Strukturen

Läs mer

www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003.

www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003. 2 3 1 Är samhällsviktiga tjänster på Internet tillgängliga för personer med funktionshinder? PTS-ER-2004:14, ISSN 1650-9862. www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003.pdf

Läs mer

Digitala studiematerial 2004

Digitala studiematerial 2004 Digitala studiematerial 2004 Att utvecklas som tränare Metodhandledning Inledning Efter att ha sökt och fått projektanslag inom ramen för Digitala studiematerial 2004 från CFL (Nationellt Centrum för Flexibelt

Läs mer

Workshop PIM 2 - PowerPoint

Workshop PIM 2 - PowerPoint Workshop PIM 2 - PowerPoint Varje ny sida i bildspelet kallas för en Bild. Foton och andra bilder som man lägger in kallas för Bildobjekt. All text skrivs i Textrutor. Växlingen från en bild till nästa

Läs mer

Frontermanual för Rektorsprogrammet

Frontermanual för Rektorsprogrammet Frontermanual för Rektorsprogrammet Denna manual beskriver övergripande vad Fronter är och hur det kan användas. Skapad: 2010-04-27 Version: 1.0 1 Innehållsförteckning Vad är Fronter?... 3 Vilka behörigheter

Läs mer

Gör en släktbok med Disgen

Gör en släktbok med Disgen Gör en släktbok med Disgen Bengt Kjöllerström: En modern släktbok med Mer-knapp Mer-knappen ger möjlighet att koppla moderna släktboken till egna sidor som kan ge mer information om personerna i släktboken.

Läs mer

Dollar Street Beta Version 1.0 Manual

Dollar Street Beta Version 1.0 Manual Dollar Street Beta Version 1.0 Manual Dollar Street på Internet: 1. Gapminder AB Dollar Street hittar du på www.gapminder.com som en Gapminder produkt. Alla Gapminder produkter handlar om internationella

Läs mer

Ladda ner en talbok på biblioteket.stockholm.se

Ladda ner en talbok på biblioteket.stockholm.se Ladda ner en talbok på biblioteket.stockholm.se Manual för Stockholms stadsbiblioteks talbokslåntagare STOCKHOLMS STADSBIBLIOTEK den 6 juli 2012 Framtagen av: Stockholms stadsbibliotek Ladda ner en talbok

Läs mer

Så kommer du igång med Kontrollwiki

Så kommer du igång med Kontrollwiki Så kommer du igång med Kontrollwiki Livsmedelsverket Så kommer du igång Få koll på kontrollen Nu kan du snabbt och enkelt få svar på alla dina frågor om livsmedelskontroll. Vårt nya webbaserade verktyg

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Prototyper och användartest

Prototyper och användartest Föreläsning i webbdesign Prototyper och användartest Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Prototyp för en webbplats! Utkast eller enkel variant av webbplatsen" Syfte"

Läs mer

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 5 Talsyntesen kan läsa upp all text som går att markera. Till exempel Word-dokument, på Internet, e-post mm. Den kan även läsa PDFfiler och inskannade texter.

Läs mer

AEC 7 Ch 1-3. 1 av 10. Detta ska du kunna (= konkretisering)

AEC 7 Ch 1-3. 1 av 10. Detta ska du kunna (= konkretisering) AEC 7 Ch 1-3 Nu är det dags att repetera en del av det du lärde dig i franska under år 6 - och så går vi förstås vidare så att du utvecklar din språkliga förmåga i franska. Detta ska du kunna (= konkretisering)

Läs mer

DOCENDO AB 031-748 38 00 www.docendo.se

DOCENDO AB 031-748 38 00 www.docendo.se DOCENDO AB 031-748 38 00 www.docendo.se BRETT UTBUD AV WEBBKURSER Docendo e-learning är en utbildningsportal där man kan nå hela Docendos utbud av webbkurser. Portalen är en webbplats med personlig inloggning

Läs mer

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide LUVIT Composer

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide LUVIT Composer www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide LUVIT Composer LUVIT Composer LUVIT Composer är ett verktyg för att enkelt skapa snyggt innehåll direkt i LUVITs kurser. Verktyget innehåller designade mallar som du

Läs mer

Moderna Språk. LGR 11 och verkligheten. Cajsa Uddefors 2011-10-17

Moderna Språk. LGR 11 och verkligheten. Cajsa Uddefors 2011-10-17 Moderna Språk LGR 11 och verkligheten Cajsa Uddefors 2011-10-17 Mitt uppdrag idag! Visa och beskriva hur jag gör för att stimulera elevernas livslånga språkutveckling.! Hur gör jag för att utveckla de

Läs mer

Så här fungerar Stava Rex

Så här fungerar Stava Rex Så här fungerar Stava Rex Stava Rex är ett program som rättar stavfel och grammatikfel i svensk text. Stava Rex kan rätta grava stavfel och hjälper till att skilja på lättförväxlade ord. Stava Rex kan

Läs mer

WEBBLÄTTLÄST SLUTRAPPORT

WEBBLÄTTLÄST SLUTRAPPORT Arne Jönsson 2012-07-23 WEBBLÄTTLÄST SLUTRAPPORT 1. Inledning Inom projektet WebbLättLäst har vi utvecklat teknik för att automatiskt rangordna svenska webbsidor efter hur läsbara de är. Detta gör att

Läs mer

En introduktion till SLI.SE

En introduktion till SLI.SE En introduktion till SLI.SE Registrera konto Om du inte ser bilden till höger när du besöker SLI.SE, klicka då på hänglåset uppe till höger, och välj menyalternativet "Skapa konto". När du fyller i skola,

Läs mer

Kan myndigheternas webbplatser bli tillgängliga för alla? Ett svenskt språkpolitiskt perspektiv. Rickard Domeij Språkrådet i Sverige

Kan myndigheternas webbplatser bli tillgängliga för alla? Ett svenskt språkpolitiskt perspektiv. Rickard Domeij Språkrådet i Sverige Kan myndigheternas webbplatser bli tillgängliga för alla? Ett svenskt språkpolitiskt perspektiv Rickard Domeij Språkrådet i Sverige Flerspråkig webbtillgänglighet Vägledningen för flerspråkig information

Läs mer

Avstämning med Referensgrupp Sprint 11 lnu.se + Mina saker

Avstämning med Referensgrupp Sprint 11 lnu.se + Mina saker Avstämning med Referensgrupp Sprint 11 lnu.se + Mina saker 24 november 2009 Bakgrund Ålder: 20, 25 Kön: Kvinna, Kvinna Sysselsättning/utbildning: Marknadsföringsprogrammet, Engelska fristående kurs. Internetvana

Läs mer

F15 Tillgänglighet/Accessibility Dagens agenda

F15 Tillgänglighet/Accessibility Dagens agenda F15 Tillgänglighet/Accessibility Dagens agenda Varför bry sig? Vad tjänar jag? WAI Funka Nu WCAG 1, 2 Hjälpmedel Prolog Varför bry sig? En stor del av Sveriges befolkning lider av funktionsnedsättningar

Läs mer

Mål- och bedömningsmatris Engelska, år 3-9

Mål- och bedömningsmatris Engelska, år 3-9 Mål- och bedömningsmatris Engelska, år 3-9 Bedömningens inriktning Receptiva färdigheter: Förmåga att förstå talad och skriven engelska. Förmåga att förstå helhet och sammanhang samt att dra slutsatser

Läs mer

Terminsplanering för årskurs 8 i spanska: Temaområde: spanska (lyssna, läsa, tala, skriva, ord, grammatik och uttal)

Terminsplanering för årskurs 8 i spanska: Temaområde: spanska (lyssna, läsa, tala, skriva, ord, grammatik och uttal) Terminsplanering för årskurs 8 i spanska: Temaområde: spanska (lyssna, läsa, tala, skriva, ord, grammatik och uttal) Mailadress: sandra.bookbinder@live.upplandsvasby.se Samtliga veckor har följande indelning

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE. ViTex

ANVÄNDARGUIDE. ViTex ANVÄNDARGUIDE ViTex ViTex snabbguide 1. Inläsning till ViTex från inskannat dokument via kopiatorn 2. Uppläsning i ViTex 3. Navigation & Zoner 4. Ändra inställningar 5. Kontakt och Support 1. Inläsning

Läs mer

Yrkesintroduktion för baspersonal inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning

Yrkesintroduktion för baspersonal inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning Yrkesintroduktion för baspersonal inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning Guide till webbaserat stöd YRKESINTRODUKTION FÖR BASPERSONAL INOM STÖD OCH SERVICE FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Läs mer

Snabbguide Interaktiv bok steg för steg

Snabbguide Interaktiv bok steg för steg Snabbguide Interaktiv bok steg för steg I SAMARBETE MED DIG Gleerups interaktiva böcker utvecklas i samarbete med elever och lärare runtom i Sverige. Det gör att innehåll och funktioner är framtagna för

Läs mer

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6 Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6 Talsyntesen kan läsa upp all text som går att markera. Till exempel Word-dokument, på Internet, e-post mm. Den kan även läsa PDFfiler, bilder och inskannade

Läs mer

Kursplan - Grundläggande engelska

Kursplan - Grundläggande engelska 2012-11-02 Kursplan - Grundläggande engelska Grundläggande engelska innehåller fyra delkurser, sammanlagt 450 poäng: 1. Nybörjare (150 poäng) GRNENGu 2. Steg 2 (100 poäng) GRNENGv 3. Steg 3 (100 poäng)

Läs mer

Checklista Mobila applikationer fo r bank och betalning

Checklista Mobila applikationer fo r bank och betalning Checklista Mobila applikationer fo r bank och betalning Checklistan nedan kan användas till att säkerställa att er mobila applikation för bank och betalning är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska Engelska Kurskod: GRNENG2 Verksamhetspoäng: 450 Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens

Läs mer

HJÄLPFIL: ELEVAPPLIKATIONEN

HJÄLPFIL: ELEVAPPLIKATIONEN HJÄLPFIL: ELEVAPPLIKATIONEN Innehållsförteckning A. Access och webbläsarkrav B. Funktioner i programmet C. Kontrollpanelen: 1. Huvudinställningar 2. Avancerade inställningar D. Om produkten: en kort översikt

Läs mer