Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv"

Transkript

1 Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Fastställd av Brottsofferjouren Sverige den 2 september 2014

2 Innehållsförteckning Alla människor har lika värde och lika rättigheter... 2 Alla människor är olika och har olika förutsättningar och behov... 2 Än når vi inte alla brottsutsatta... 2 Definitioner... 3 Planera arbetet... 3 Så här kan tillgängligheten förbättras... 4 Utbilda stödjarna... 4 Gör Brottsofferjourens alla arrangemang tillgängliga... 4 Samverka med funktionshinderrörelsen... 4 Kommunicera och informera tydligt... 5 Grafisk form... 5 Texter... 5 Webbplats... 5 Se över den fysiska miljön... 6 Sida 1 av 7

3 Alla människor har lika värde och lika rättigheter Brottsofferjourens arbete med tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning har sin utgångspunkt i mänskliga rättigheter. Dessa gäller var och en oavsett etnisk tillhörighet, hudfärg, kön, språk, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, funktionsnedsättning, politisk uppfattning eller social ställning. De fastslår alla människors lika värde och lika rättigheter. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är särskilt betydelsefull för Brottsofferjourens policy för tillgänglighet. Bemötande är en viktig del i ett tillgänglighetsarbete. Brottsofferjouren har, utöver denna policy, fastställt Värdegrund för Brottsofferjouren som till stor del handlar om bemötande. Värdegrunden och policyn kompletterar varandra. Alla människor är olika och har olika förutsättningar och behov Cirka en av fem i befolkningen har någon form av funktionsnedsättning. Regeringen antog år 2000 en nationell handlingsplan för funktionshinderpolitiken. Målet är att samhället ska vara tillgängligt för alla oavsett funktionsförmåga. Hinder ska identifieras och undanröjas för att säkerställa full delaktighet och förebygga och bekämpa diskriminering. Samhället ska utformas så att alla kan delta. Förutsättningarna för att nå ett tillgängligt samhälle är att ha ett funktionshinderperspektiv. Det innebär att i all planering och genomförande ska utgångspunkten vara att alla människor är olika och har olika förutsättningar och behov. När någonting ska åtgärdas är det generella lösningar som fungerar för alla människor oavsett funktionsförmåga som ska vara det första alternativet. Men tyvärr erbjuds ofta särlösningar vid behov, trots att vi har lagar, politiska strategier och en FN-konvention som ställer krav på ett samhälle tillgängligt för alla. Än når vi inte alla brottsutsatta Syftet med denna policy är att fastställa en gemensam syn på vad tillgänglighet innebär för Brottsofferjouren och att förbättra Sida 2 av 7

4 tillgängligheten. Alla i verksamheten ska vara medvetna om innehållet i denna policy. Målet är att alla, oavsett funktionsförmåga ska kunna ta del av Brottsofferjourens verksamhet och erbjudas ett bra stöd och bemötande. Definitioner I Brottsofferjourens verksamhet använder vi begreppen funktionsnedsättning och funktionshinder enligt följande definitioner: Funktionsnedsättning Nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga Funktionshinder Begränsningen som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. Vi avråder från att använda handikapp som synonym till funktionshinder och funktionsnedsättning. Funktionshinder är inte något som en person har. Det är miljön som är funktionshindrande. Tillgänglighet är ett begrepp som används för att beskriva hur väl en verksamhet, plats eller lokal fungerar för en människa med funktionsnedsättning. Den omfattar lokalens fysiska beskaffenhet, inklusive att kunna besöka lokalen, tillgången till information, kommunikation och ett bra bemötande. Planera arbetet Styrelsen ska verka för att policyn tillämpas. Varje Brottsofferjour undersöker regelbundet vilka behov det finns av att förbättra jourens tillgänglighet. En åtgärdsplan för att förbättra tillgängligheten bör ingå i verksamhetsplanen. Varje Brottsofferjour utvärderar och följer upp tillgänglighetsarbetet samt redovisar arbetet i den egna jourens verksamhetsberättelse. Brottsofferjouren Sverige tillhandahåller de mallar och checklistor som det hänvisas till i policyn. Sida 3 av 7

5 Så här kan tillgängligheten förbättras För att uppnå ökad tillgänglighet i Brottsofferjouren - för såväl hjälpsökande som medarbetare - följer nedan fem viktiga områden att se över och förbättra. Utbilda stödjarna Jouren inriktar sin verksamhet på att möta olika behov och uppmärksamma de specifika behov brottsutsatta personer med funktionsnedsättning kan ha. Alla som vänder sig till en brottsofferjour eller är aktiva som frivilliga eller anställda ska få ett bra bemötande i enlighet med värdegrunden för Brottsofferjouren. Ökad kunskap är en nödvändighet. Utbildning om tillgänglighet ska ingå i grundutbildning för stödpersoner och vittnesstöd. Utbildningsmaterialet Våldsamt osynlig. En bok om brottsutsatthet och funktionsnedsättning ska användas för gemensamma vidareutbildningar av jourens stödjare. Gör Brottsofferjourens alla arrangemang tillgängliga När Brottsofferjouren arrangerar utbildningar, seminarier och konferenser ska dessa planeras utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Alla deltagare, såväl föreläsare som deltagare, ska ha möjlighet att delta på lika villkor, kunna ta del av information och göra sin röst hörd. För att uppnå god tillgänglighet i Brottsofferjourens utbildningar och konferenser bör jouren planera dessa med hjälp av Checklistan från Myndigheten för delaktighet Samverka med funktionshinderrörelsen Inom funktionshinderrörelsen finns kunskap om och kompetens kring funktionsnedsättning och funktionshinder. Samverkan mellan Brottsofferjouren och funktionshinderrörelsen bidrar till att förebygga, synliggöra, förbättra och utveckla stödet till brottsutsatta med funktionsnedsättning. Samverkan med yrkesverksamma som möter människor med funktionsnedsättning är också angeläget för att förbättra kunskap och stödmöjligheter. Sida 4 av 7

6 Kommunicera och informera tydligt Tillgänglig information och kommunikation är en förutsättning för att brottsutsatta ska känna till och kunna ta del av den stödverksamhet som brottsofferjouren erbjuder. Det är också ett villkor för att medarbetare ska kunna veta vad som händer, kunna delta och påverka. Brottsofferjourens information ska vara lätt att förstå. Tryckt och digital information ska ha ett klart och tydligt språk och en formgivning som gör det lätt att ta till sig innehållet. Grafisk form Grafiska riktlinjer för tryckt och digital information och kommunikation i Brottsofferjouren ska användas. Den innehåller instruktioner om logotyp, färger, typografi och format för att få ett tillgängligt och enhetligt utseende på brev, trycksaker och digitala dokument. Brottsofferjouren Sverige har tagit fram mallar och instruktioner som stöd till att använda de grafiska riktlinjerna. De grafiska riktlinjerna ska följas. Texter Använd Handledning och checklista för klarspråk i Brottsofferjouren. Den ger tips för att språket ska bli klart, tydligt och anpassat till mottagaren. Webbplats Internet ger oss en unik möjlighet att informera om att Brottsofferjouren finns samt vilken stöd och information vi kan ge. För de som har svårt att tillgodogöra sig skriven text kan internet vara skillnaden mellan att få eller inte få information om oss. Med uppläsande hjälpmedel kan till exempel blinda och dyslektiker få texten uppläst. Men den möjligheten finns bara om webbplatserna är byggda enligt internationell standard och riktlinjer för tillgänglighet. Därför följer Brottsofferjourens nya webbmallar dessa krav för tillgängliga webbplatser. Varje jour bör använda de webbmallar som erbjuds från Brottsofferjouren Sverige då de håller en mycket hög standard gällande tillgänglighet. Texterna på våra webbplatser är skrivna i typsnittet Verdana med luftiga spaltrader för att vara så lättlästa som möjligt. Sida 5 av 7

7 Se över den fysiska miljön Det är ett mål att personer med funktionsnedsättning skall kunna besöka Brottsofferjouren eller kunna arbeta där. Då behöver lokaler, inredning och utrustning vara tillgängliga och användbara. En första tillgänglighetsinsats är att kartlägga tillgängligheten, uppmärksamma eventuella brister och försöka åtgärda det som är möjligt. Boverkets föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i en lokal dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser (BFS 2013:9) ger vägledning. Som ett stöd för jourer att öka tillgängligheten i sin lokal erbjuder Brottsofferjourens Sverige en Checklista och åtgärdsplan för tillgängliga lokaler i Brottsofferjouren. Den kan användas både på befintliga lokaler och när jouren söker nya lokaler. Enligt föreskriften är det i huvudsak fastighetsägaren som har ansvar för att åtgärda de hinder som föreskriften handlar om, exempelvis nivåskillnader, tunga dörrar och kontrastmarkeringar. Brottsofferjouren för en dialog med fastighetsägaren att avhjälpa hindren om det inte är orimligt med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna som finns. Sida 6 av 7

8 Telefon växel: Hammarby fabriksväg 25, Stockholm Gilla oss på Facebook Stöd som ger kraften tillbaka Stöd oss via vårt 90-konto Plusgiro: Bankgiro: Sida 7 av 7

Mångfald. Polisens nationella policy och plan för mångfald och likabehandling 2010-2012. Nationell policy och handlingsplan

Mångfald. Polisens nationella policy och plan för mångfald och likabehandling 2010-2012. Nationell policy och handlingsplan Mångfald Polisens nationella policy och plan för mångfald och likabehandling 2010-2012 Nationell policy och handlingsplan Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm Dnr: HR- 7491663-09

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll.

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll. Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning www.sll.se Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för

Läs mer

OTILLGÄNGLIGA K VINNOJOURER sant eller falskt?

OTILLGÄNGLIGA K VINNOJOURER sant eller falskt? OTILLGÄNGLIGA K VINNOJOURER sant eller falskt? O t i l l g ä n g l i g a k v i n n o j o u r e r s a n t e l l e r f a l s k t? O T I L L G Ä N G L I G A K V I N N O J O U R E R S A N T E L L E R F A

Läs mer

Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi Regeringsbeslut III:5 2010-05-27 S2010/4319/ST (delvis) Socialdepartementet Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk

Läs mer

av människor med funktionshinder

av människor med funktionshinder Om bemötande av människor med funktionshinder Ett nationellt program för att öka kompetensen om bemötande UTGIVEN AV SISUS Bemötandeuppdraget BEMÖTANDEUPPDRAGET Sisus, Statens institut för särskilt utbildningsstöd,

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:28

Regeringens proposition 2008/09:28 Regeringens proposition 2008/09:28 Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning Prop. 2008/09:28 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 september 2008 Fredrik

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Tänk nytt, lätt och rätt. handbok i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tänk nytt, lätt och rätt. handbok i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Tänk nytt, lätt och rätt handbok i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Innehåll Inledning 3 Konventionen och ditt ansvar 4 Ny konvention, samma viktiga rättigheter 4 Dina

Läs mer

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Ds 2008:23 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Lär känna FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Lär känna FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning k FN:S KONVENTION OM RÄTTIGHETER FÖR Z En ny FN-konvention som kommer att göra skillnad Lär känna FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Ett material från projektet Agenda

Läs mer

Folkhälsopolitiskt. program

Folkhälsopolitiskt. program Folkhälsopolitiskt program 1 2 Alla har rätt till ett gott liv En god hälsa är för de flesta av oss något som vi värdesätter mycket högt. Alltför ofta är den goda hälsan något som vi tar för givet ända

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Kartläggning av behov av kommunikationstjänster för personer med funktionsnedsättning. Post- och telestyrelsen

Kartläggning av behov av kommunikationstjänster för personer med funktionsnedsättning. Post- och telestyrelsen Kartläggning av behov av kommunikationstjänster för personer med funktionsnedsättning Post- och telestyrelsen Februari 2014 Sammanfattning Stelacon har på uppdrag av PTS genomfört en behovskartläggning

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Handlingsplan för ett Piteå för alla - med ökad mångfald

Handlingsplan för ett Piteå för alla - med ökad mångfald Handlingsplan för ett Piteå för alla - med ökad mångfald Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Handlingsplan för ett Piteå för alla - med ökad mångfald Plan Kommunstyrelsen 2014-02-06

Läs mer

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet.

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. 1 Inledning IOGT-NTO-rörelsens personalpolicy har fyra övergripande syften: 1. Alla medarbetare ska väl känna till IOGT-NTO-rörelsens och det egna

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Använd FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Använd FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning FN:S KONVENTION OM RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Använd FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Förslag till handikapprörelsen Ett material från projektet

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer