AU 77 DDr:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AU 77 DDr: 2012-000141.04"

Transkript

1 : Oi, ÎO 5 AU 77 DDr: Lån hos Nordea Kommunstyrelsen Nordea. :::~~.:) ~..... beslutar att anta lån på upp till ett år på 13 miljoner kronor hos Årets investeringar uppgår till närmare 50 miljoner kronor. Det är betydligt mer än vad kommunen kan finansiera med egna medel. Tibro kommun antar ett kortare lån för att avvakta kommande likviditetsutveckling. Kommunens investeringsnivå är ovanligt hög Likviditeten kan växla kraftigt under en månad. Kommunens checkkredit på 30 miljoner är en bra möjlighet att kompensera lånebehovet under månaden. Nu har betalningar av investeringarna blivit så höga att checkkrediten nått upp till 30 mkr. Tibro kommun har ett lån till Tibro Energi AB på 13 miljoner. Att säga upp detta lån har visat sig vara oförmånligt. I stället lånar Tibro kommun kortsiktigt 13 miljoner från vår nuvarande bank, Nordea. Under tiden görs en djupare analys av fortsatt likviditetsberedskap. Ekonomichefens skr

2 ~ TIBRO KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU 92 ".>"".".~ /. (4 l;!, Dnr: ~,._,... \.._ 11'''' / Måloch budget 2013 beslut Måloch budget 2013 lämnas utan till kommunstyrelsen. EkonomichefBo Klamfelt informerar om arbetet med Måloch budget Arbetet utgår ifrån kommunfullmäktiges tre tydliga mål som är att utveckla mötesplatser för olika intressen och åldrar, stärka Tibro som en attraktiv kommun för barn och föräldrar och att skapa ett kreativt och nyskapande näringsliv. Ekonomichefen går igenom vilka förutsättningar som gäller, budgetunderlag samt investeringar Justerand síçnatur

3 TIBRO KOMMUN Xo/~r J tyrc.l z;cn:;5 ark>ë-éol Ll'::oGcoL-é Sam manträdesdatum ' AU 81 Dnr: ~~p 'J... tf"i"p-. Begäran om tilläggsanslag - lansering av ny varumärkesplattform och införande av ny grafisk profil 9 /' -~ I Kommunstyrelsen beslutar att anslå kronor ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter till införandet av den nya grafiska profilen kronor ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter anslås till lanseringen av den nya varumärkesplattformen under folkfesten Uppåner Hösten 2010 inleddes ett varumärkesprojekt i Tibro kommun i syfte att utveckla Tibro kommuns kommunikation och modernisera kommunens grafiska profil. Målet är att all kommunikation om Tibro från 2013 ska ligga i linje med de bärande tankarna i Vision Tibro Kommunstyrelsens arbetsutskott antog et till ny varumärkesplattform för Tibro kommun och gav kommunens strategiska marknadsföringsgrupp och informatör i uppdrag att ta fram en ny grafisk profiloch en ny kommunikationsstrategi för Tibro kommun med kommunikationsbyrån Sunny Side Ups till ny logotype och ny grafisk profil som utgångspunkt fastställde kommunstyrelsen den nya grafiska profilen, med undantag från et till ny kommunlogotype, samt de framtagna riktlinjerna för användning av kommunvapnet och den nya logotypen. Ioch med att det första et till ny logotype inte godkändes ökar kostnaderna för införandet av den nya grafiska profilen med cirka kronor. s beredning Ett nytt till ny tibrologotype presenterades för kommunstyrelsens arbetsutskott Därefter har arbetet med att detaljplanera lanseringen av den nya varumärkesplattformen tagit vid. Följande lanseringsinsatser föreslås: Bemannat varumärkestält med fotografering - "Jag är Tibro" Kostnad: Cirka kronor Utdelning av varumärkesguider Kostnad: Cirka kronor, tryckning av exemplar

4 TIBRO KOMMUN 10 Utdelning av "badges"/pins Kostnad: Cirka , tryckning av 5000 exemplar 2 nya infartsskyitar - Välkommen hem Kostnad: Cirka kronor Beräknad totalkostnad: Cirka kronor Kostnaderna fôr skyltar och tryckning av varumärkesguider ryms inom ramen fôr det tilldelade anslaget fôr varumärkesarbetet. Kostnaderna fôr framtagning av ett varumärkestält, fotografering av Tibrobor under Uppåner samt upptryckning av enkla pins, så kallade badges, täcks inte av detta anslag. Varumärkestältet kommer att köpas in och placeras i olika kommunala lokaler samt användas vid evenemang även efter varumärkeslanseringen. Informatörens skr s signatur

5 ~ TIBRO KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU 90 Dor: Delegation till flyktingsekreteraren att fatta beslut ang. ersättning till utlänningar som beviljats uppehållstillstånd Kommunstyrelsen delegerar till flyktingsekreteraren att fatta beslut enligt SFS 2010:1122, och Delegationens ram avser ersättning definierad i paragraferna och I 5 SFS 2010:1122 definieras kommunens rätt till ersättning från Migrationsverket för mottagande av utlänningar med uppehållstillstånd. I 5 preciseras vilka utlänningar som omfattas av paragrafen. Kommunen har enligt SFS 2010: 1122 vissa skyldigheter att bevilja utlänning med beviljat uppehållstillstånd ekonomiskt bistånd. Detta bistånd beviljas idag inom integrationsenheten. Ekonomiskt bistånd, enligt SFS 2010: , betalas ut av kommunen till utlänningen avseende initiala kostnader vid ankomst till kommunen. Ersättning för vissa kostnader till utlänning som omfattas av 5 kan också beviljas enligt SFS 2010:1 122 och då avse: ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 SoL Ovanstående handläggning har hitintills utförts av integrationshandläggare Anki Jonsson som nu slutat sin tjänst i kommunen. Flyktingsekreterare Time Berisha på integrationsenheten föreslås nu få delegation att fatta beslut enligt SFS 2012:1122, och Delegationens ram avser ersättning definierad i paragraferna och

6 TIBRO KOMMUN æo"7 YYr -V'l c::.y re -o t:-:./'p5 orh eé5uéokorr '< AU 83 Dnr: Redovisning av väckta men ej besvarade motioner och medborgar den 1 maj 2012 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar redovisningen av 1 motion och 7 medborgar som är väckta, men ej besvarade den 1 maj Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall ej besvarade motioner och medborgarfårslag redovisas två gånger per år. s beredning Den 1 maj 2012 föreligger 1 motion och 7 stycken medborgar besvarade, enligt följande: som ej är Motion från Anne-Marie Wahlström (S) om att fårlägga biblioteket i centrum. Dnr Väckt i KF Kommunchefen får beredning. Medborgar från Claes Pettersson om anläggande aven minigolfbana med kända byggnader och monument från kommunen samt sponsrade banor. Dnr Inlämnad KLK , KF KFN får beredning. Medborgar från Christer Svensson om en årlig fest där nya tibrobor hälsas välkomna. Dnr Inlämnad KLK , KF Kommunchefen får beredning. Medborgar från Claes Pettersson om bättre städning av Tibro centrum. Dnr Inlämnad KLK , KF SHB får beredning. Medborgar från Lena Issa att göra Fågelviksgyrnnasiet fristående. Dnr Inlämnad KLK , KF BUN får beredning.

7 ~ TIBRO KOMMUN 13 Medborgar från Claes Pettersson om att anlägga ett utegym i Rankås. Dm Inlämnad KLK , KF KFN får beredning. Medborgar från Anna Gustafsson m.fl. om föräldrars rätt till valfrihet av lätt- eller standardprodukter inom skola- och barnomsorg. Dm Inlämnad KLK , KF Kostchefen får beredning. Medborgar från Claes Pettersson om skyddskläder till personal inom fårskola och skola. Dm Inlämnad KLK , KF BUN får beredning. Förvaltningssekreterarens skr

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Korta eller långa vägen?

Korta eller långa vägen? Korta eller långa vägen Rapport nummer 2 www.uti.se www.legitimation.nu www.hb.se/ia www.valideringscentrum.nu Korta eller långa vägen? Varje år anländer ett stort antal personer till Västra Götalands

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp "Ge en nystart till föreningsdriven svenskundervisning"

Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp Ge en nystart till föreningsdriven svenskundervisning 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-13 Arbetslivskontoret Kultur- och fritidskontoret Arbetslivsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp "Ge en nystart till föreningsdriven

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Tid och plats: ande: Onsdagen den 18 juni kl 18-21, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-13 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-13 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(20) Tid och plats 2015-05-13 - Kommunhuset klockan 13.30-17.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Tommy Brorsson

Läs mer

Ny resursfördelningsmodell för BKU-förvaltningens grundskolor, förskolor och Ådalsskolan

Ny resursfördelningsmodell för BKU-förvaltningens grundskolor, förskolor och Ådalsskolan Ny resursfördelningsmodell för BKU-förvaltningens grundskolor, förskolor och Ådalsskolan Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen har under flertalet år dragits med stora underskott inom de olika skolverksamheterna.

Läs mer

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan 2(12) Innehållsförteckning 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Omfattning... 3 4 Organisation... 3 5 Soliditet... 3 5.1 Kommunens soliditet... 4 6 Lagen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Följande ärenden behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2009-11-23:

Följande ärenden behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2009-11-23: Följande ärenden behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2009-11-23: 259 Strategifråga: Förslag till ny politisk organisation 260 Delegationsbeslut 261 Information och återrapportering av uppdrag

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M)

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M) Kommunfullmäktige 2015-06-1616 1(18) Plats och tid Thalia, Folkets Hus i Alvesta 16 juni 2015 kl. 09.00 13.00 Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 Justerade paragrafer 89-99

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer