Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson (S) Berndt Gustafsson (S) Berit Sörman (S) Erik Ezelius (S) Michael Brisman (M) Gill Bergh (M) Runo Johansson (FP) Eje Johansson (C) Lisbeth Ider (V) ersätter Hajrudin Abdihodzic (V) Övriga deltagande Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Krister Rohman (KD). Günther Hähnert kommunchef, Tommy Larsson kanslichef, Göran Andersson ekonomichef, Marianne Hjort biträdande ekonomichef, Agneta Tilly kommunsekreterare. Magnus Jacobsson, VD TEAB 126 Kommunens revisorer; Birgitta Karlsson, Mona Larsson, Tord Viktorsson, Tore Johansson, CarlOve Kruus 127 Björn Pettersson, sakkunnig revisor 127 Kjell Jonsson, teknisk chef 130 ElsieMarie Sjögren, planingenjör 131 Paragrafer Utses att justera Erik Ezelius Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret Sekreterare Agneta Tilly Ordförande... Curt B Gustavsson Justerande... Erik Ezelius ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat och tillkännages genom anslag Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen Protokollet förvaras Kommunledningskontoret Underskrift... Utdragsbestyrkande

2 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 125 Godkännande av föredragningslistan 126 Information Tidaholms Energi AB 127 Revisorerna 128 Årsredovisningen för Tidaholms kommun Direktiv till ombudet inför TEAB:s bolagsstämma 130 Begäran om medel för utförande enligt detaljplan för Campingen 1 och del av Stallängen 3:1 131 Framtidsplan 2020 fördjupad översiktplan för Tidaholms stadsbygd

3 Kommunstyrelsen Godkännande av föredragningslista Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan.

4 Kommunstyrelsen /KK Information Tidaholms Energi AB Magnus Jacobsson, VD i Tidaholms Energi AB lämnar information till kommunstyrelsen. Dels en kort beskrivning om det ändrade leasingupplägget för pannanläggningen och dels en beskrivning av det mätarlån som revisorerna kommenterat i sitt PM till revisionsberättelsen. Lisbeth Ider (V) ställer ett stort antal frågor på revisionsberättelse och granskningsrapport för TEAB och TENAB och begär förtydligande på en rad punkter. Michael Brisman (M) vill ännu en gång begära svar från bolaget om när och hur de kommer att åtgärda de påpekanden som finns i revisionsberättelsens PM och som även funnits tidigare år. Kanslichef Tommy Larsson svarar att bolaget har meddelat kommunstyrelsens arbetsutskott att besked kommer att lämnas senast 15 juni Kommunstyrelsen diskuterar förhållandet att den auktoriserade revisorn har lämnat två versioner av PM till revisionsberättelsen vilket starkt ifrågasätts då ingen anledning till revideringen ges. Ordförande tackar för informationen

5 Kommunstyrelsen /KK Revisorerna Kommunens revisorer lämnar en redogörelse för Revisionsberättelsen år 2008 som har upprättats efter granskningar av nämndernas och bolagens verksamheter. Ordförande tackar för informationen

6 Kommunstyrelsen /KK Årsredovisningen för Tidaholms kommun 2008 Ekonomichef Göran Andersson redogör för årsredovisningen och Kommunfullmäktige verksamhetsberättelsen för Tidaholms kommun år Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen för år Kravet på balans enligt Kommunallagen kap 8:5 är uppfyllt.

7 Kommunstyrelsen /KK Curt B Gustavsson TEAB Direktiv till ombudet inför TEAB:s bolagsstämma Ägarens ombud till TEAB:s bolagsstämma är Curt B Gustavsson och till kommande bolagsstämma skall kommunstyrelsen ge direktiv om vad som skall framföras från ägaren. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att utsett ombud får i uppdrag att rösta för: Fastställande av upprättad resultaträkning och balansräkning Dispositioner beträffande aktiebolagets förlust enligt förslag i förvaltningsberättelsen Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören för verksamhetsåret 2008 Oförändrade regler för arvoden åt styrelsen och lekmannarevisorerna Kommunstyrelsen föreslås vidare besluta att under punkten övriga ärenden uppdra till ombudet att framföra: Att ägaren kräver att bolaget genomför samtliga de åtgärder som den auktoriserade revisorn rekommenderar i den särskilda skrivelsen till styrelsen och verkställande direktören som han upprättat den 29 maj Att ägaren begär en skriftlig redovisning av varför bolaget inte tidigare uppmärksammat och åtgärdat de brister som den auktoriserade revisorn påtalar I sin skrivelse av den 29 maj Att ägaren förutsätter, att TEAB via sitt ombud vid den ordinarie bolagsstämman med Tidaholms Elnät AB, uppdrar till dotterbolaget att genomföra de åtgärder som den auktoriserade revisorn rekommenderar i den särskilda skrivelsen till styrelsen och verkställande direktören som han upprättat den 29 maj 2009.

8 Kommunstyrelsen /KK Tekniska kontoret Ekonomiavdelningen Begäran om medel för utförande enligt detaljplan för Campingen 1 och del av Stallängen 3:1 Detaljplanen för Campingen 1 och del av Stallängen 3:1 är antagen och har vunnit laga kraft. Tekniska kontoret har beräknat kostnaderna till kronor för iordningsställande enligt planen och tekniska nämnden begär medel av kommunstyrelsen för detta. Kjell Jonsson, teknisk chef, redogör för planeringen att inte starta några större arbeten inom området under campingsäsongen. För att göra de åtgärder som krävs för att byggnationen inom området skall kunna starta behöver tekniska kontoret en finansiering på ca kronor. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att avsätta kronor ur kontot för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter till tekniska kontoret för de första åtgärderna på Campingen 1 och del av Stallängen 3:1 så att en byggnation kan starta.

9 Kommunstyrelsen /KK Miljö- och byggkontoret Framtidsplan 2020 fördjupad översiktplan för Tidaholms stadsbygd ElsieMarie Sjögren, miljö- och byggkontoret, redogör kort för Framtidsplan 2020 och resultatet av det samråd som genomfördes den 11 augusti till och med 31 oktober Den fortsatta processen för översiktplanen består av utställning, handläggning av remissvar, beredning och därefter behandling i kommunstyrelsen samt antagande i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att den upprättade handlingen Framtidsplan 2020 fördjupad översiktsplan för Tidaholms stadsbygd skall ställas ut under tiden 1 juli till och med 30 september 2009.

Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) extra. Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30

Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) extra. Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30 Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30 Paragrafer 69-71 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45

Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45 Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45 Paragrafer 41-65 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), ordf Christer Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S)

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S) Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25 Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25 Paragrafer 6-13 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (S) ordförande

Läs mer

Årsstämma 1 (15) 2007-05-22. TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA. Gilbert de Wendel, Haninge kommun

Årsstämma 1 (15) 2007-05-22. TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA. Gilbert de Wendel, Haninge kommun Årsstämma 1 (15) TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA Plats: Årsta Slott, Haninge Dag: Tisdag den 22 maj 2007 Närvarande ägare: Närvarande övriga: Gilbert de Wendel, Haninge

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-17 Folkhälsorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-17 Folkhälsorådet 1/3 Sessionssalen, 2015-02-17 kl 09:00-11.30 1-19 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), Lennart Rehn (S), Bengt Karlsson (S), Christer Johansson (S), Per-Erik Thurén (S), Björn Bröne (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M)

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M) Kommunfullmäktige 2015-06-1616 1(18) Plats och tid Thalia, Folkets Hus i Alvesta 16 juni 2015 kl. 09.00 13.00 Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 Justerade paragrafer 89-99

Läs mer

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg kl 18.00-19.55 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge. Kerstin Gustavsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-03-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-03-25 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Elsa Jönsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Carl Geijer (M) Magnus Jisborg (M) Kjell Jönsson (V) Bertil Olsson (KD)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-04-15 1 (15) Birgitta Gunnarsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-04-15 1 (15) Birgitta Gunnarsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2013-04-15 1 (15) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16.05 Plats och tid Beslutande Cecilia Vilhelmsson (S) ordförande, Monika Gideskog (M), Thony Andersson (S), Kjell Gustafsson

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2008-03-17 1 Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, Drottninggatan 2, Motala Måndagen den 17 mars 2008, kl 08.00-12.05, 13.15-15.40 Beslutande Eva Isaksson Ribers (m) Kjell Fransson

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-22 KS- 2014/1677.109 1 (5) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-05-13 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 15.50 Beslutande Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Catarina Pettersson, ordf (S) Kjell Ivemyr

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-27 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Kommunstyrelsen 2015-02-03 1(16) Plats och tid Salen, Centralplan1, Alvesta 3 februari 2015 kl. 09.00 12.40 Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Justerade paragrafer 1-13 ande Per Ribacke (S), ordf.

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsen

Kallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Måndag den 27 januari 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare 1

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-05-03 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, k1 13.00-18.20 Beslutande Arne Ottosson (M) ordförande ---- (C) 1:e vice ordf Markus Kauppinen (S) 2:e vice

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048.

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Sveriges Byggindustrier Box 5054 102 42 Stockholm Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i AB Transitio

Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i AB Transitio BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Susan Ols 2014-05-28 LiÖ 2014-244 Landstingsstyrelsen Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i AB Transitio Årsstämma kommer att hållas i AB Transitio den 12 juni

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-16.55. Ajournering klockan 16.30-16.45 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Anders Lindal

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-09-09

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-09-09 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) Gunilla Pontén

Läs mer

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 29 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0412 KF Revidering av bolagsordning för Strömstadsgaragen Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Kerstin Bengtsson (S), ersättare Tobias Herz (C) Kerstin Bengtsson och Predrag Jankovic

Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Kerstin Bengtsson (S), ersättare Tobias Herz (C) Kerstin Bengtsson och Predrag Jankovic Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 30 september 2013 kl 18.30-19.50 Beslutande Monica Haider (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) Gusten Mårtensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-04-29 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Beril Nilsson (m),

Läs mer