Brf Banslätts medlemstidning Årg 30. Höststädning! Vilken hög de har fått ihop! God Jul

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brf Banslätts medlemstidning 4 2011 Årg 30. Höststädning! Vilken hög de har fått ihop! God Jul"

Transkript

1 BABBLA Nr Brf Banslätts medlemstidning Årg 30 Höststädning! Vilken hög de har fått ihop! God Jul

2 Fastighetens skötsel Telefon: tel Telefontid: Månd onsd , torsd fred Lunchstängt: månd torsd Besöksadress: Sjödalsvägen Huddinge C Besökstid: Må-fred Torsdag E-post: Fastighetsjour: Securitas Förvaltare: Ronnie Löfgren Hemsidan: Trappombud Kvällsv 2: Uno Andersson tel Kvällsv 4: Arne Logg tel Kvällsv 6: Saga Åshage tel Kvällsv 8: Elisabeth Lindqvist tel Kvällsv 10: Maj-Lis Hasselqvist tel Kvällsv 12: Marie Lindell tel Kvällsv 14: Leif Bergman tel Kvällsv 16: Birgitta Berglund tel Bostadsrättsföreningen Banslätt Kvällsvägen 4 nb, Tullinge Tel/fax: Orgnr: Styrelsen Ordförande Tommy Gustafsson tel v ordf och ekonomiansvarig Mari Ann Pahverk tel Sekreterare Peter Widengren tel Ledamot Andreaz Wennerström tel Ledamot Elisabeth Gedda tel Ledamot Ann-Mari Engström tel Ledmot för HSB Staffan Paulusson tel Aktivitetsansvariga Bastun Flaggning Lars-Erik Lindqvist tel Fritidskommittén Suzanne Elfsö tel Elisabeth Lindqvist tel Lars-Erik Lindkvist tel Maire Raitalammi tel Esa Raitalammi tel Grillplatsen Jarl Åshage tel Motionslokalen Andreaz Wennerström tel Lars-Erik Lindqvist tel Esa Raitalammi tel PUB-verksamhet Fritidskommittén Snickarverkstaden Jarl Åshage tel Sven Jansson tel Vävstugan Kerstin Hector tel Britt Lewander tel Uthyrningsansvarig Föreningslokalen Mari Ann Pahverk tel Övernattningsrummet Mari Ann Pahverk tel Revisor Mona Norström tel Valberedning Kjell Larsson, sammankallande tel Els-Britt Larsson tel Monica Ahlström tel Ansvarig utgivare: Babbla Tommy Gustafsson Redaktör: Saga Åshage Grafisk formgivning Cobran Grafik Kvällsv 6 tel E-post: Omslagsfoto: Cobran Grafik Foto i övrigt: Cobran Grafik Tryck: Bomastryck, Sollentuna Preliminära utgivningsmånader Mars, juni, september och december. Brev till Babbla skall vara undertecknade med fullständigt namn, men kan självfallet publiceras under signatur. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta ner artiklar och brev. Redaktionen svarar för osignerat material. Störningsjouren tel sönd tors fred lörd Banslätts Bostadsrättsförenings blad, december 2011

3 Tommy Gustafsson Ordförande önskar alla God Jul och Gott Nytt År Nu är det vinter igen, men det är svårt att tro, då i skrivande stund det är +10 utanför fönstret. Vi får hoppas på att det inte blir lika mycket snö denna vinter som förra. Som vi sa på informationsmötet, ser vår ekonomi bra ut kommande år och inga avgiftshöjningar i sikte. Vi har amorterat två miljoner kronor på ett av våra lån, vilket gör att vi sparar kronor nästa år. Vi har lagt en budget för kommande år, där vi avsatt pengar för att dränera runt garaget. Vi kommer att anlita en konsult från HSB som ska sköta arbetet. Vi ska dessutom snygga till framför husen genom att byta ut lönnarna mot någon typ av japanska körsbärsträd, samt lägga nya plattor framför hus 3 (Kvällsvägen 10-12) och snygga till gräsytorna. Det pågår ett byte av våra rökluckor i brandtrapporna, det blir en automatisk lucka istället för den manuella vi har idag. Detta betyder att det är ännu viktigare att ingen röker i brandtrapporna. Styrelsen har beslutat att behålla TW Städ som tog över städningen efter Frödins Städ, eftersom vi får samma pris som tidigare och dessutom verkar de göra jobbet bättre. Till sist tänkte jag nämna att jag kommer att avgå från styrelsen, då vi ska flytta sista mars till ett hus i Brantbrink. Det känns både roligt och tråkigt eftersom jag varit en del av styrelsen i tio år och varit ordförande i tre och ett halvt år. För att underlätta för styrelsen kommer jag sitta kvar i styrelsen till årsstämman i maj. Tommy Gustafsson Ordförande Fritidskommitténs enkät om önskade aktiviteter visade att det fanns intresse för en bokcirkel. Första träffen arrangerades av fritidskommittén. Vi är nu sju medlemmar som träffas i föreningslokalen (puben) en gång i månaden. Så här i början prövar vi oss fram för att se hur vi ska driva cirkeln. Vi inledde med att läsa var sin bok av en svensk författare. När vi träffades för att delge varandra vår upplevelse av läsningen blev det en givande kväll. Utifrån de olika berättelserna kom vi in på många spår, både om läsning och om livet. Bland annat hamnade vi i en diskussion om ondska och godhet, och om lyrik kontra prosa. Författarna och böckerna vi hade läst var: Ann Jäderlund, Dikter Vilhelm Moberg, Sista brevet till Sverige Ann Heberlein, En liten bok om ondska Majgull Axelsson, Is och vatten, vatten och is Aino Trosell, Hjärtblad Vi välkomnar gärna fler medlemmar. Läs en bok och kom och berätta! Den 23 januari kl 19 träffas vi nästa gång i publokalen på Kvällsvägen 12. Ann-Mari Engström Banslätts Bostadsrättsförenings blad, december

4 Information från infomötet Brf Banslätts styrelse Längst till vänster Tommy Gustafsson, ordförande, till vardags arbetar han som elektriker; Mari Ann Pahverk, vice ordförande och ekonomiansvarig, pensionär, tidigare bankanställd; Andreaz Wennerström, ledamot, arbetar till vardags som rörmontör; Elisabeth Gedda, ledamot, sjuksköterska; Peter Widengren, sekreterare, arbetar som pedagogisk IT-strateg; Ann-Mari Engström, ledamot, frilansande korrekturläsare. Ekonomi Vår ekonomi är god. Det innebär att det inte blir någon höjning av avgifterna under Vi har amorterat av två miljoner på ett tidigare lån, vilket minskar lånekostnaderna med kr under följande år. Ränta för våra lån ligger för närvarande i stort på något under 4 %. Vår lånebild är runt 70 miljoner. Vår budget för drift och underhåll 2011 var kronor. Av dessa har föreningen använt kronor och minskar därför budgeten för 2012 till kr Källarförråden Efter inventeringen av källarförråden fanns en Garaget Styrelsen har beslutat att låta en HSB-konsult titta och räkna på kostnaden för att genomföra en dränering runt vårt garage, som i dag är mycket undermålig. Komposten Komposten har fått tillbaka sina hänglås. Nyckel till källarförrådet fungerar även till dessa hänglås. Som tidigare gäller att endast gräsklipp och liknande slängs där. Övrigt förpackas och slängs i vårt Miljöhus. Alltså inga gamla torra rötter från krukväxter och dylikt som tar minst år för att förmultna. Läs vidare på komposten vad som är tillåtet att slänga där. del konstigheter att rätta till. Bland annat upptäcktes att vissa lägenheter hade två förråd och andra inget. Nu kommer förråden att märkas med respektive lägenhetsnummer. Varje förråds modul kommer att få en separat nyckel, som bara går till just den modulen och inte som nu, att alla husets nycklar går till alla förråds moduler. 4 Banslätts Bostadsrättsförenings blad, december 2011

5 Information från infomötet Loftgångarna På loftgångarna gäller som tidigare: Ingen barnvagns- eller cykelparkering. Minst 1 meter från ytterväggen ska lämnas fri för att ambulans- och brandpersonal ska ha en möjlighet att komma fram med en bår eller släckningsutrustning. Nya fläktar Ny fläktar till sopnedkasten har installerats under året. Det betyder att den dåliga lukt som blir från soprummen lättare vädras ut. Något som däremot fortfarande är mycket viktigt är att man ser till så att luckan till sopnedkastet är ordentligt stängd. Nya träd framför våra hus De stora lönnarna framför husen kommer att tas ner och ersättas med några mindre träd. Åtgärden beror på att lönnarna har fått växa sig allt för stora, detta gör att de nedersta våningarna skuggas och blir onödigt mörka. Dessutom kommer en del av gräsmattan utanför hus 3 att göras mindre och mer i likhet med gräsmattan utanför hus 2. Sophämtning Kostnaderna för sophämtning ligger för år 2011 på cirka kronor. Detta är dock en kostnad som vi alla kan hjälpas åt att kapa. Bland annat genom att vi kastar rätt saker på rätt ställe. Läs mer på sista sidan hur du ska gå tillväga. Nytt städavtal Som ordförande i föregående tidning berättade så har Frödins Städ gått i konkurs och vi har fått en ny aktör som heter Städa Rent TW AB. Denna firma har fått kontrakt fram till den 1 januari Föreningen har begärt in nya offerter för upphandling av städavtalet. Vem det blir som får det nya kontraktet är i skrivande stund osäkert, men fram till den första januari finns nuvarande städavtal hos din trivselvärd om du är intresserad av att ta del av vad, när och hur mycket som skall åtgärdas. Rökluckor De befintliga maunella rökluckorna som finns högst upp i brandtrapporna och som måste öppnas manuellt kommer inom kort att bytas ut mot automatiska rökluckor. Lekplatserna Lekplatserna är inspekterade och godkända. Styrelsen undersöker dock möjligheterna att i stället för sand lägga dit så kallade lekmattor. Föreningslokalen/Puben Styrelsen har införskaffat en ny storbilds-tv med projektor till puben. Detta för att kunna erbjuda de boende att tillsammans kunna samlas för att titta på olika evenemang. Inga förhöjda halter av farligt ämne i Tullinges privata brunnar Källa: Kommunens hemsida Nyligen visade mätningar att vattnet i Tullinge innehöll förhöjda halter av ett farligt ämne. Prover visar preliminärt inga förhöjda halter av ämnet i Tullinges privata brunnar. Tullinge vattenverk är fortfarande stängt som en försiktighetsåtgärd. Vattenprov från brunnar på ett antal privata fastigheter i Tullingeområdet har genomförts och analyserats. Det preliminära resultatet från de mätningarna visar att de privata brunnarna inte har förhöjd PFOS-halt. Provfisket och provtagningen i vattendrag som ligger nedströms den gamla flygplatsen i Riksten är också klar, men är ännu inte analyserade. Provtagningen drog ut på tiden eftersom det var svårt att komma åt att fiska på vissa platser och fångsten i vissa sjöar var liten. Vänliga Botkyrkabor ställde dock upp och hjälpte till för att proverna skulle kunna tas. Fångsten blev till slut bra och kommer troligen att ge en representativ bild av Banslätts Bostadsrättsförenings blad, december 2011 PFOS-halterna i fisk. Resultatet från analyserna kan ta cirka en månad. De platser på flygflottiljen där man använt släckskum är också kartlagda. Bland annat har tre brandövningsplatser lokaliserats och en lagringslokal för släckskum. Man hittade ett bergrum med ett pågående läckage av PFOS. Totalhalten av perflourerade ämnen i de två provpunkter som undersökts var 9000 ng/l respektive 5000 ng/l (totalhalten är förutom PFOS även PFOA, PFHxS och PFHxA). Förhöjda halter av PFOS har även hittats i dagvattendammar på flygfältsområdet. Ett sätt att minska halten av perflourerade ämnen är att sätta in ett reningsfilter. Detta arbetar man med just nu, tillsammans med experter, för att ta reda på vilka metoder och filter som är bäst lämpade. Som en försiktighetsåtgärd är Tullinge vattenverk fortfarande stängt. Tullinge får sitt vatten från Norsborgs vattenverk under tiden. 5

6 Höststädning Den 12 november var det åter dags för höststädningen. I år lyckades vi bättre. Ingen snö fanns ännu, och de flesta löven hade blåst ner. Det var ett 30-tal boende som hjälptes åt med bland annat att lägga vår egen kompost över våra träd och buskar. På grillplatsen har under hösten även en tujahäck planterats, mycket för att vi ska slippa genvägar med cykel från Tullinge Skog. 6 Banslätts Bostadsrättsförenings blad, december 2011

7 Julloppis Brf Banslätts årliga Jul- och Loppismarknad ägde i år rum den november. Det var åtta utställare. Där såldes allt mellan himmel och jord, från handgjorda julkort, julbockar, smycken, handsnidade föremål till gamla kläder. Som vanligt var det Maire Raitalammi som stod för kaffe med dopp. Banslätts Bostadsrättsförenings blad, december 2011 Foto: Lars Mogren 7

8 BANSLÄTTS MILJÖHUS Rätt sorterat avfall ger oss en bättre miljö! MÅLARFÄRG och andra kemikalier, såsom oljor lösningsmedel och gamla bilbatterier lämnas på någon av SRV:s återvinningscentraler. KYL och FRYS ska leverantören av de nya skåpen ta tillbaka. Alternativ: Ring SRV för hämtning mot avgift eller lämna till återvinningscentral. KARTONGER läggs tillplattade i kommunens container framför hus 1. ELAVFALL I burarna för elavfall får endast rent elavfall läggas! T. EX. DAMMSUGARE, men inte rör, soppåsar eller andra tillbehör. KAFFEBRYGGARE, men inte glaskannan och de andra plastartiklarna. LAMPOR som lysrör, vanliga glödlampor och lågenergilampor läggs utan förpackning i respektive kärl. BATTERIER läggs i batteriholken på väggen. PORSLIN och GLAS väl förpackat, samt annat ICKE BRÄNNNBART slängs i de gröna grovsopvagnarna. I kommunens glascontainer får endast flaskor och burkar läggas! LOPPISHÖRNA Användbara prylar och böcker kan byta ägare. Ställ på hyllan! Följ dessa regler för ett väl fungerande miljöhus!

BABBLA. Banslätts medlemstidning Nr 2 År 2013 Årg. 32. I tidningen: Stämman Garaget Städdagen Översvämning

BABBLA. Banslätts medlemstidning Nr 2 År 2013 Årg. 32. I tidningen: Stämman Garaget Städdagen Översvämning BABBLA Brf Banslätts medlemstidning Nr 2 År 2013 Årg. 32 I tidningen: Stämman Garaget Städdagen Översvämning Felanmälan/Fastighetens skötsel Telefon: tel 6086800 Telefontid: Månd onsd 08.00 16.30, torsd

Läs mer

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

ORDFÖRANDEN HAR ORDET LINDHBLADET Informationsblad för Brf Dr Lindh Red. Bo Jansson www.drlindh.se lindhbladet@hotmail.com Nr 2 - okt/nov 2011 Istappar i huvudet & mordbrand läs ordförandens krönika sid 2 Lägre elpriser tro

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

Pargas Nytt NR 1 2003

Pargas Nytt NR 1 2003 Pargas Nytt NR 1 2003 Information för Dig som bor i brf Pargas! 1 Ordföranden har ordet Ni håller nu ett exemplar av Pargas Nytt som återuppstår efter en längre tids frånvaro. Beklagligt nog har vår ordförande

Läs mer

Bingo för medlemmarna i år

Bingo för medlemmarna i år DETTA NUMMER NR 4/2001 NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet Sidan 2 Ljus bild av ekonomin Sidan 3 Bredband i hamn Våra sopnedkast Bingo för medlemmarna i år Sidan 4 15 år i Svartvik Sidan 5

Läs mer

Styrelsen Informerar Informationsbrev till medlemmarna 2012-2

Styrelsen Informerar Informationsbrev till medlemmarna 2012-2 Styrelsen Informerar Informationsbrev till medlemmarna 2012-2 Hej alla medlemmar! Här kommer årets andra informationsbrev från styrelsen. Tyvärr blev det av olika anledningar lite försenat, och just denna

Läs mer

Ordförande har ordet. Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Teknik... 2 Ekonomi... 4 Avtal och strategi... 5 Trädgård... 6 Övrigt...

Ordförande har ordet. Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Teknik... 2 Ekonomi... 4 Avtal och strategi... 5 Trädgård... 6 Övrigt... www.segelflygaren.org Juni - 2007 Nummer 2 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Teknik... 2 Ekonomi... 4 Avtal och strategi... 5 Trädgård... 6 Övrigt... 7 Ordförande har ordet Elen är en källa till många

Läs mer

Ny positiv vår för Brf Svartvik

Ny positiv vår för Brf Svartvik DETT ETTA NUMMER NR 1/2001 NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet Ekonomi och Förvaltning: - Bra ekonomi i Svartvik - Ventilationskontroll - Våra Gårdar - Osäkerhet kring bredband Ordning och

Läs mer

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende.

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende. Välkommen till Kopparslanten Information och regler för boende. 2007 1 2 Brf. Kopparslanten, Kallhäll Det finns en mobiltelefon som vandrar mellan oss i styrelsen. Vi skall försöka ha den bemannad i annat

Läs mer

Almviksbulletinen. Sept 2007. Vår nya utemiljö växer fram:

Almviksbulletinen. Sept 2007. Vår nya utemiljö växer fram: Almviksbulletinen Vår nya utemiljö växer fram: Sept 2007 I detta nummer bl.a.: Förvaltningskontoret sid 2 Projekt sid 3 Familjedagen sid 5 Riksbyggen sid 5 Teknisk status sid 7 Fixar-Per sid 7 Tysklandsresa

Läs mer

sbcdirekt Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.sbc.se Att spara pengar i den löpande

sbcdirekt Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.sbc.se Att spara pengar i den löpande sbcdirekt Nummer 4 Maj 2009 Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.sbc.se Föreningens bästa spartips! Att spara pengar i den löpande förvaltningen av en bostadsrättsförening är svårt.

Läs mer

Brf Skålen 18, Norra Stationsgatan 115, 113 64 Stockholm

Brf Skålen 18, Norra Stationsgatan 115, 113 64 Stockholm Brf Skålen 18 Bostadsrättsföreningen Skålen 18 Välkommen Välkommen till bostadsrättsföreningen Skålen 18! Nedan följer lite information om föreningen, dina rättigheter och skyldigheter. Tillägg eller förändringar

Läs mer

BoBladet. Gårdsträff på Gärdet. Kvadratsmart på Säversta Bovärdarna har bytt områden Ny VD för Bollnäs Bostäder Driver Trafikskola Warpen

BoBladet. Gårdsträff på Gärdet. Kvadratsmart på Säversta Bovärdarna har bytt områden Ny VD för Bollnäs Bostäder Driver Trafikskola Warpen BoBladet BOLLNÄS BOSTÄDER ett kommunägt bolag Nr 2 2013 Årgång 16 Gårdsträff på Gärdet Kvadratsmart på Säversta Bovärdarna har bytt områden Ny VD för Bollnäs Bostäder Driver Trafikskola Warpen 6-7 Innehåll

Läs mer

Trapphuset - ett utrymme på liv och död. Inledning

Trapphuset - ett utrymme på liv och död. Inledning December 2011 Inledning Egen härd är guld värd stod det på broderade bonader i gamla svenska kök. Nu för tiden är det nog få som betalar för sin lägenhet i guld faktum är att de flesta betalar sina hyresavier

Läs mer

2. Att bo i Sverige. Innehåll

2. Att bo i Sverige. Innehåll Flerfamiljshus Foto: Colourbox 2. Att bo i Sverige Innehåll Geografi, näringsliv och infrastruktur Befolkning Bostäder och boende Miljö, natur och ekologisk hållbarhet Så fungerar din kommun Att hantera

Läs mer

Vinn! miljö. Källsortera mera! ] Smarta miljöhus ] Källsorteringsguide. Nyhet! P-assistans ] Så används hyrespengarna ] Trädgårdsfest

Vinn! miljö. Källsortera mera! ] Smarta miljöhus ] Källsorteringsguide. Nyhet! P-assistans ] Så används hyrespengarna ] Trädgårdsfest NY MILJÖMÄRKT HYRESGÄSTTIDNING! HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON ] APRIL 2008 Vinn! ] Lisebergsbiljetter ] Gångstavar miljö Källsortera mera! ] Smarta miljöhus ] Källsorteringsguide Nyhet! P-assistans

Läs mer

Livet i en skogsglänta

Livet i en skogsglänta Livet i en skogsglänta Information till gamla, nya och blivande boende! (Uppdaterad Juli 2014) BRF Skogsgläntans hemsida: http://www.skogsglantanumea.se På, heter vi BRF Skogsgläntan. Anders Kohkoinen,

Läs mer

Geografi och befolkning Naturen Bostäder och boende Olika sätt att bo hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt Avfallshantering Vatten och avlopp

Geografi och befolkning Naturen Bostäder och boende Olika sätt att bo hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt Avfallshantering Vatten och avlopp Typiskt svenskt landskap Foto: Maria Nobel 2. Att bo i Sverige Innehåll Geografi och befolkning Naturen Bostäder och boende Olika sätt att bo hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt Avfallshantering Vatten

Läs mer

SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se November 2013 Nr 3

SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se November 2013 Nr 3 SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se November 2013 Nr 3 VILL DU HA SJÖSTADSNYTT VIA MAIL? MAILA DIN MAILADRESS TILL STYRELSEN: Lasse.Hallgren@lernia.se Ingen höjning av hyran 2014 Budgeten för 2014 är klar.

Läs mer

2. Att bo i Sverige. Innehåll

2. Att bo i Sverige. Innehåll Typiskt svenskt landskap Foto: Maria Nobel 2. Att bo i Sverige Innehåll Geografi, näringsliv och infrastruktur Befolkning Bostäder och boende Miljö, natur och ekologisk hållbarhet Så fungerar din kommun

Läs mer

VÅREN! Glad Påsk! göra för dig. I väntan på. önskar alla vi på Herrljungabostäder

VÅREN! Glad Påsk! göra för dig. I väntan på. önskar alla vi på Herrljungabostäder Hemmaplan Ett nyhetsblad för dig som bor hos Herrljungabostäder Nummer 1 2013 Glad Påsk! önskar alla vi på Herrljungabostäder I väntan på VÅREN! Vad Gullan och Bernt Ehnfors älskar att odla och utnyttjar

Läs mer

Allt om ditt nya boende VÄLKOMMEN TILL FÖRVALTAREN

Allt om ditt nya boende VÄLKOMMEN TILL FÖRVALTAREN Allt om ditt nya boende VÄLKOMMEN TILL FÖRVALTAREN INNEHÅLL 3. VARMT VÄLKOMMEN 4. DITT HYRESAVTAL 5. NÄR DU FLYTTAR IN 6. OMRÅDESINFORMATION 7. BETALA HYRAN 8. AUTOGIROANMÄLAN 9. SKÖNARE HEM 10. UNDERHÅLL

Läs mer

Vi är alla en del av någon annans värld

Vi är alla en del av någon annans värld Vinter 2013 Vi är alla en del av någon annans värld Sök pengar till ökad trivsel Vad händer just nu? Störande grannar De stora 3 PuL Inledning På Gotlandsfärjan så ser man överallt små skyltar med texten

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

SUNNANÅTJEJER SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO

SUNNANÅTJEJER SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO E N R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R 2 2 0 0 6 11 : E Å R G Å N G E N SUNNANÅTJEJER som bor hos skebo SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT

Läs mer

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna.

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna. Du som är medlem i bostadsföreningen Ansgarius har säkert ibland känt ett behov av att få en kortfattad beskrivning av föreningen och information om vart man ska vända sig i olika situationer. Vi har därför

Läs mer

HJALP! OMBILDA. Natverket Radda hyresratten. Mina grannar vill. En handbok fran

HJALP! OMBILDA. Natverket Radda hyresratten. Mina grannar vill. En handbok fran HJALP! Mina grannar vill OMBILDA En handbok fran Natverket Radda hyresratten Hjälp! Mina grannar vill ombilda! Elva råd till dig som vill bo kvar som hyresgäst i ett allmännyttigt fastighetsbolag. 1 Informationsmöte

Läs mer

Värdefull. Spännande böcker. Henrik Dunge Värdesätter personlig kontakt. Hur sparar man bäst? Vinn 1000:- Tack vare stöd av stiftelsen

Värdefull. Spännande böcker. Henrik Dunge Värdesätter personlig kontakt. Hur sparar man bäst? Vinn 1000:- Tack vare stöd av stiftelsen Värdefull Ett nyhetsbrev från Vimmerby Sparbank. Årgång 6 Nummer 1 2011 LÖS VÅRT KORSORD Vinn 1000:- Gåva till alla som lämnar in kupongen! Hur sparar man bäst? Henrik Dunge Värdesätter personlig kontakt

Läs mer

PYROLABLADET. Tvättstugan. Nya TV-kanaler. Förbjudet att vistas på taken utanför piskbalkongerna

PYROLABLADET. Tvättstugan. Nya TV-kanaler. Förbjudet att vistas på taken utanför piskbalkongerna PYROLABLADET Medlemsinformation för HSB Skärsätra nr 45 augusti -07 Tvättstugan Som de flesta säkert redan märkt har vi fått nytt lås och bokningssytem till tvättstugan. Låsbytet var planerat, eftersom

Läs mer

Bostadsrätt BALKONGEN. din ODLA PÅ. Skattechock höjer avgiften SÅ KAN DU PÅVERKA POLITIKERNA. Nu blommar asfalten BOSSE RAPPNE GÖR GÅRDEN GRÖN

Bostadsrätt BALKONGEN. din ODLA PÅ. Skattechock höjer avgiften SÅ KAN DU PÅVERKA POLITIKERNA. Nu blommar asfalten BOSSE RAPPNE GÖR GÅRDEN GRÖN din Bostadsrätt För dig som bor i en SBC-förening eller bosparar i SBC. Nummer 2 juni 2006 www.sbc.se Skattechock höjer avgiften SÅ KAN DU PÅVERKA POLITIKERNA Nu blommar asfalten BOSSE RAPPNE GÖR GÅRDEN

Läs mer