1. VERKSAMHET UNDER 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. VERKSAMHET UNDER 2012"

Transkript

1

2 Verksamhetsberättelse 2012 för, arvsfondsprojekt Unga Fenix. 1(8) Verksamhetsberättelse. Arvsfondsprojektet Unga Fenix Diarienummer U, Projektnummer 2009/196 öppnades den 1 september 2010 på Södermalm i Stockholm. En verksamhet som nu två år senare är en etablerad mötesplats för alla åldrar, föreningar, kulturprojekt samt projektets egna verksamheter som självhjälpsgrupper, intressegrupper, remakeverkstad, musikverksamhet, utställning, målarverkstad och medlemskafé. 1. VERKSAMHET UNDER 2012 Under 2012 hade vi öppet med utåtriktad verksamhet måndag 13-19, tisdag 13-19, onsdag 13-21, torsdag samt fredag Medlemskaféet hölls öppet under ovan tider och i så stor utsträckning det går visar vi intresserade runt i lokalen och berättar om Fenix, hjälp till själv, tystnadslöftet, s aktiviteter. Vi uppmuntrade de schemalagda att följa med runt i rundvisningen för att på så sätt lära sig att själva hålla i dessa. På förmiddagarna hade vi verksamhet för de som var schemalagda (=de som arbetar, arbetstränar, praktiserar, är här ideellt) som exempelvis arbetsmöten, planering, matlagning, bakning m.m. Förmiddagstider har vi också tagit emot studiebesök och andra besökare som är intresserade av verksamheten. Verksamhet och aktiviteter under året: Flera föredrag i samarbete med en rad olika föreningar på mötesplatsen. Tre måndagsföredrag i samarbete med Fenix Rehab där våra volontärer fixade soppa och bakade bröd och sålde. Stick&Sy varje tisdagskväll, cirka 40 gånger. Remakeverkstad och idéverkstad varje onsdageftermiddag Musikkafé varannan onsdagskväll sedan sommaren 2012, dessförinnan 1 gång i månaden. Remakeworkshop varannan onsdagskväll. Målarverkstad varje torsdagskväll, cirka 40 träffar totalt. Vernissage med unga vuxna en söndag i månaden. Olika föreningars konferenser och utbildningar, till vilka vi lagar mat och bakar fikabröd, agerar värd/värdinna. Under sommaren hade vi olika workshops varje vecka i olika material, se vykort, bilaga 1.

3 Verksamhetsberättelse 2012 för, arvsfondsprojekt Unga Fenix. 2(8) 2. VERKSAMHETSUTVECKLING OCH ARBETSMETODER 2.1. Avstigmatiserad mötesplats på Södermannagatan 38 är en plats som är lättillgänglig mellan nio på morgonen till nio på kvällen. Fokus och förtur till mötesplatsen har unga vuxna. Arvsfondsprojektets mål var och är att nå unga med psykosocial ohälsa och unga som hamnat i utanförskap. Vår metod för att locka målgruppen till verksamheten är att avstigmatisera möteplatsen, dvs. att skapa en så stor mångfald som möjligt så att de besökare som kommer till oss inte känner att de hamnar i ett fack. Metoden innebär att vi anpassat mötesplatsens verksamhet till besökarna med ett varierande utbud av aktiviteter, initierade av oss anställda, våra besökare, personer som arbetstränar/praktiserar/är volontärer på mötesplatsen eller föreningar. Under det sista projektåret har vi utökat samarbetet med de olika föreningar som träffas hos oss. Konceptet att föreningar får tillgång till mysiga och lättillgängliga samt billiga lokaler i innerstan och att unga långt ifrån arbetsmarknad samt föreningsliv möts hos oss är fungerar utmärkt och har gett oss ett flertal solskenshistorier att berätta Generösa öppettider En annan metod är att hålla lokalerna levande och ha öppet på de tider som unga besöker oss mest. har under år 2012 prioriterat att ha anställd personal på plats kvällstid under tre kvällar per vecka samt två helgdagar per månad för att nå målgruppen och uppfylla målet med verksamheten. Då anställda behövs vara på plats när personer som arbetstränar arbetar har verksamhetsansvarigas och andra anställdas arbetstider anpassats. Övriga kvällstider och helgtider är lokalen fylld av olika föreningar som bedriver intern eller utåtriktad verksamhet Hjälp till självhjälp Alla verksamheter skall genomsyras av självhjälpstanken och skapandet av KASAM (=känslan av sammanhang) som är så viktigt för vårt välmående. Vi använder därför Rundan konsekvent som metod vid alla tillfällen människor möts i grupp, dvs. volontärträffar, föreningsmöten, nätverksmöten, självhjälpsgrupper, workshops inom olika områden, informationsmöten eller våra dagliga arbetsplatsmöten. Syftet är att varje enskild person skall få utrymme att berätta vad hon/han/hen har för erfarenheter, åsikter och/eller känslor kring det samtalet handlar, om utan att bli avbruten. Metoden Rundan gör att vi skapar möten som genererar

4 Verksamhetsberättelse 2012 för, arvsfondsprojekt Unga Fenix. 3(8) gemenskap och inkludering vilket är basen för att arbeta för att främja demokrati och motverka utanförskap och ohälsa. Fenix klassiska självhjälpsgrupp med samtalsmetoden Rundan har vi kombinerat med levande verkstadspedagogik och en grupp Måla din självbild genomfördes under vårterminen Framtidsverkstad Vi använder oss återkommande av Framtidsverkstäder som form av utvecklandet av innehåll i verksamheten. Under året har vi genomfört 7 verkstäder. De personer som deltagit per gång har bland annat varit med och påverkat innehållet på mötesplatsen, schema och sommarplanering. Framtidsverkstan på våren 2012 resulterade bland annat i en sommarverksamhet på eftermiddag och kvällstid. Två av verkstäderna riktade vi till anslutna föreningar på mötesplatsen dit vi också bjöd in representanter från kulturförvaltningen. Resultat och beslut från verkstaden tecknas ned och ansvariga utses att genomföra besluten. Genomförande av besluten utvärderas sedan vid uppföljningsmöten. På detta sätt utvecklas verksamhet som vår remakeverkstad, workshops, konstverksamhet och medlemskafé samt ökar känslan av sammanhang, delaktighet och kompetensen hos deltagarna. Föreningsservice och konferensverksamhet har också varit verksamheter som utvecklats under året med hjälp av framtidsverkstäderna Föreningar Vi ser att de nya unga föreningarna med låg eller ingen ekonomisk kapacitet söker sig till oss. Vi bejakar och öppnar upp för samarbeten mellan föreningar men även att våra besökare med svag eller ingen anknytning till förenings-, arbets- eller kulturlivet hittar sin arena eller utryck tillsammans med andra. Föreningarna blir en naturlig del av metoden avstigmatiserad mötesplats, se STATISTIK 3.1. Statistik, mötesplatsens besökare och volontärer Når vi unga vuxna mellan år i Stockholmsområdet med ingen

5 Verksamhetsberättelse 2012 för, arvsfondsprojekt Unga Fenix. 4(8) eller svag anknytning till utbildning och förvärvsarbete? Når vi även nå unga vuxna med psykisk ohälsa eller i riskzon för psykisk ohälsa? Vi kan svara ja på båda frågor. Vi strävar efter att ha en bra balans så att inte mötesplatsen stämplas som ett ställe för personer med psykisk ohälsa. Vi upplever själva att vi lyckas behålla en energi och attraktionsförmåga för alla olika grupperingar och det är väldigt viktigt främst för de unga som mår dåligt och vill hitta nya möjligheter tillsammans med andra. Vi har även fått positiv respons från föräldrar att fått deras son eller dotter att trivas med livet. Även unga praktikanter från skolor berättar att de skulle ha behövt ett ställe som Fenix när de var i tjugoårsåldern. Enligt vår statistiksammanställning, som skrivits rent och sparats på usb-minne, har vi i snitt 200 besökare på mötesplatsen, varav cirka 60 består av stammisar som på olika sätt är schemalagda som volontärer eller praktikanter, cirka hälften av dem är unga. Ungefär 90 av besökarna är personer som deltar i olika grupper allt ifrån självhjälpsgrupper, konst- eller intressegrupper samt föreningar. Enligt några veckors stickprov, när vi räknade in våra besökare efter ålder, fann vi att det varierade kraftigt men att de i snitt är en majoritet unga. Övriga 50 personer är stamgäster och deltagare i mötesplatsens organiserade verksamhet som musik, målarverkstad, remakeworkshops och filmkvällar. Våra olika utåtriktade verksamheter som musikarrangemang och konstutställningar drar mest unga. Då fyller vi oftast lokalen. Ibland har föreningar utåtriktade event, mingel eller informationsträffar och de är också välbesökta. Inom de intresse- och kulturgrupper samt förening och nätverk som träffas på är besökarna främst unga vuxna. Utöver dessa besökare har vi regelbundna studiebesök från olika verksamheter som vill se vad vi gör men också tipsa om oss till målgruppen unga. De har varit allt från jobbtorgsprojekt till SFI-studenter (ensamkommande flyktingbarn), rehabiliteringsprojekt under Arbetsförmedlingen som, KomAn, Slussen, UngaIn Filur, Arbetslivsresurs samt Fritidsforums internationella konferens, olika hemgårdar i Stockholm samt från liknande verksamheter i andra städer i Sverige Statistik, medlemmar och föreningar hade vid 2012 års slut 495 medlemmar i alla åldrar och 24 medlemsföreningar anslutna till mötesplatsen. Medlemmarna kommer från olika stadsdelar i Stockholm. Föreningar som blivit medlemmar i mötesplatsen sysslar med alla möjliga frågor, från integration, HBTQ, miljö, konst, musik, fred, feminism, filosofi, solidaritet, fairtrade, rättvisefrågor m.m. Se bilagd föreningslista, bilaga 2. Alla föreningar blir medlemmar hos oss är partipolitiskt obundna och väl införstådda med mötesplatsens syfte och mål att främja demokrati

6 Verksamhetsberättelse 2012 för, arvsfondsprojekt Unga Fenix. 5(8) och motverka social ohälsa. De respekterar mötesplatsens drogfrihet samt motstånd mot alla former av diskriminering. Sammanlagt har vi ett 50-tal personer som är nyckelpersoner inom de föreningar/grupper/nätverk/ som är kopplade till mötesplatsen. Dessa aktiva medlemmar är ofta nyckel- och lokalansvariga och skriver upp sig som kontaktpersoner inklusive genomgår en lokal- och brandrunda samt tar del av Unga Fenix mål och syfte. Tanken är att de fungerar som ambassadörer för vårt center och att det ska ge ringar-på-vattnet-effekt Statistik, informationsträffar och grupper Vi har haft ett tiotal olika informationsträffar kring start av självhjälpsgrupper och intressegrupper. Den form av intressegrupper som vi startar för att inkludera/sammanföra människor är olika nätverk, små konst- eller musikföreningar samt skrivargrupper m.m. Under 2012 har vi haft en självhjälpsgrupp, skrivargrupp, en dramagrupp, en fotoförening, en musikkaféförening, en kör, en målargrupp, en stick- & sygrupp, en verkstadsgrupp, en marknadsföringsgrupp samt sju separata utställningsgrupper Statistik, arbetsträning och praktik har under 2012 tagit emot 22 unga vuxna (18-26 år) för arbetsträning och/eller praktik plus 14 unga vuxna för helt ideellt arbete. Utöver dessa så har vi haft flera unga som besökt oss utan att registrera sig på något sätt. Vi har också agerat anordnare inom Jobb- och Utvecklingsgarantin för 6 personer. Samtliga personer har själva sökt upp oss, oftast genom att någon berättat för dem om. Några kommit till oss efter tips från Socialförvaltningen, Arbetsförmedlingen, Jobbtorg, Försäkringskassan, olika rehabiliteringsprojekt under Arbetsförmedlingen som KomAn, Slussen, UngaIn Arbetslivsresurs osv. samt privata rehabiliteringsföretag som exempelvis Misa. Genom extra ansökta ekonomiska resurser från Arvsfonden fick vi möjlighet att testa en arbetsträningsmodell (även kallad ARM ) tillsammans med Jobbtorg Södermalm. Vi tog emot 8 unga vuxna under 12 veckor under sommaren för en mer strukturerad arbetsträning som innehöll såväl praktiskt innehåll som samtalsgrupp, se bilaga 3. Arbetsträningsmodellen utvärderades av en oberoende utvärderare. 4. ANSTÄLLDA På har två personer varit heltidsanställda under 2012 som verksamhetsansvariga, handledare och projektansvariga för projekt Unga Fenix samt arbetsträningsmodellen ARM. Därutöver har de varit ansvariga för Föreningen Fenix projekt Fenix Rehab sedan april då anställd

7 Verksamhetsberättelse 2012 för, arvsfondsprojekt Unga Fenix. 6(8) projektledare för det projektet hoppade av. Under 2012 har fyra personer varit deltidsanställda med hjälp av det bidrag som erhållit genom de personer som arbetstränat genom Jobb- och Utvecklingsgarantin (så kallade fas 3-personer). Delvis för att avlasta projektledning/verksamhetsansvariga men främst som ett led i att utvidga arbetsmarknaden för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Under 2012 hade en konstnär anställd på halvtid med lönebidrag och en ung kvinna, som tidigare praktiserade hos oss, på 10 timmar/vecka med lönebidrag i vår verkstad. Två personer har fått nystartsjobb på halvtid och det har varit en förutsättning för oss för att vidareutveckla verksamheten. 5. MARKNADSFÖRING 5.1. Informationsmaterial Vi har under 2012 tryckt en folder om mötesplatsen samt fem olika vykort som marknadsföring av olika verksamheter på mötesplatsen. Se bilaga 4 och Informationsspridning Det finns en mängd internetbaserade kalendarier och sajter där vi försöker vara aktiva och lägga ut våra aktiviteter, kulturkvällar, start av grupper m.m. Det är allt ifrån gratisistockholm.se, alltomstockholm, todotoday.se. Vi lägger också ut i Mitti Södermalms och Södermalmsnytts kalendarier, skickar in till dagstidningar, Metro och tidigare Stockholm City samt skapar regelbundna events på Facebook och bjuder in Fenix alla facebookvänner. Våra schemalagda har regelbundet gått ut och satt upp vykort, vernissage- och musikaffischer, självhjälpsgruppsträffsaffischer, andra flyers på anslagstavlor, arbetsförmedling, vårdcentraler, bibliotek m.m. Samt stått utanför tunnelbaneuppgångar och delat ut information. Vykort har också postats till ungdomsmottagningar och delats ut till andra ställen dit unga vuxna vänder sig Nyhetsbrev Under 2012 skickades 6 nyhetsbrev ut. Nyhetsbrevet hade i slutet av 2012 strax under 600 prenumeranter. En del av nyhetsbreven delades till alla facebookvänner. Nyhetsbreven finns arkiverade under Arkiv på föreningens webbsida Fotografier och dokumentation Tusentals fotografier har tagits under året och en del av dem läggs ut på vår webbsida och Facebooksida. Fotona är en bra reklammetod

8 Verksamhetsberättelse 2012 för, arvsfondsprojekt Unga Fenix. 7(8) som visar vad vi är för ställe, vilka som besöker oss och som kan locka unga att komma. Det finns också flera olika bildspel som vi visar när vi besöker olika presumtiva samarbetspartners och/eller unga på andra mötesplatser osv. De som ställer ut och/eller ordnar föredrag m.m. uppmuntras göra egna affischer utifrån Fenix grafiska profil och sprida sina event i egna nätverk. Genom våra musikkaféer, vernissage, föredrag och informationsträffar sker också direkt eller indirekt marknadsföring. Listan kan göras lång, men avslutningsvis vet vi att mun till mun metoden är den som drar flest besökare. Ju fler som träffas på Fenix desto fler får vetskap om vår mötesplats. Idag gör många av våra medlemsföreningar en bra marknadsföring för Fenix och trycket på vår mötesplats är stort. En av våra schemalagda har dokumenterat alla affischer m.m. som gjorts genom att scanna in dem och spara på usb-minne Överlämning av webb och informationsmaterial Under slutet av hösten gjorde informationsansvarig en plan för överlämning av informationsmaterial och webbansvar till Aspudden, bland annat genom att en ledamot i Fenix styrelse gick en utbildning i Dreamweaver tillsammans med unga på. 6. PERMANENTAD VERKSAMHET Föreningen Demokratipiloterna bildades av verksamhetsansvariga (tillsammans med kompetenta personer/medlemmar knutna till ) i november 2011 som ett alternativ ifall Föreningen Fenix inte kunde driva mötesplatsen vidare efter projekttidens slut. Frågan om en ny förening skulle ta över verksamheten på söder togs upp på föreningen Fenix årsmöte 31 mars 2012 i form av en motion. Årsmötet ajournerades på grund av olika orsaker och fortsatte 10 maj Efter Föreningen Fenix årsmötes första del tillsattes en styrgrupp inom projekt Unga Fenix som bestod av de två verksamhetsansvariga på och två personer från Föreningen Fenix styrelse (en ordinarie ledamot och tf ordförande tillika tf verksamhetschef). Styrgruppen fick i uppdrag att arbeta fram en överenskommelse mellan Fenix och Demokratipiloterna. I april genomfördes också en workshop med verksamhetsansvariga från och hela Fenix styrelse med en ledare från Chefskompassen. På årsmötets andra del i maj drogs motionen tillbaka då styrgruppen var i full gång att arbeta och parterna var överens om att

9 Verksamhetsberättelse 2012 för, arvsfondsprojekt Unga Fenix. 8(8) verksamheten på skulle tas över av den nya föreningen efter projekttidens slut. Efter årsmötet avklarande i maj förra året har styrgruppen träffats kontinuerligt och arbetat med att skriva denna överenskommelse, för ett övertagande av lokal, verksamhet, anställda, ekonomisk buffert samt avtal om materiella/immateriella tillgångar. I skrivande stund har den nya föreningen Demokratipiloterna, som ska ta över mötesplatsen efter projekt Unga Fenix slut, fått ett positivt besked av Stockholm Stad och kan med andra ord driva verksamheten vidare i samma anda i samma lokal. Observera att verksamhetsansvariga har arbetat ideellt med dessa ansökningar tillsammans med Demokratipiloternas styrelse sedan Fenix styrelse tog beslut att Demokratipiloterna skulle söka alla medel enskilt.

10 Bilaga 1 Verksamhetsberättelse 2012 för, arvsfondsprojekt Unga Fenix.

11 Bilaga 2 Föreningar som träffades på under 2012 Ekokören Stockholms Afrikagrupper Stockholms Freds Internationella Bekantskaper Schyst Resande KIM Kombo Protus Ofog Emmaus Stockholm Polygrupperna Others Before Self Möjlighetsministeriet Stockholms Makalösa Föräldrar Ingen Människa är Illegal Kvinnofronten Djurens Rätt Musikföreningen Bonne Nouvelle Happy Food Movements OCD-föreningen Ananke i Stockholm Sensus/Tjejverkstan Poly familj

12 Arbetsträningsmodell ARM Bilaga 3 Ett samarbetsprojekt mellan, Jobbtorg Stockholm och AF Södermalm Arbetsträning och praktikmodell på för unga vuxna upp till 30 år. Ett samarbetsprojekt med Jobbtorg Stockholm och AF Södermalm Mötesplatsen har under sista året med arvsfondsmedel fått möjlighet att strukturera vår praktik/arbetsträningsverksamhet för unga vuxna. Det var ett samarbetsprojekt med Jobbtorg Stockholm och Arbetsförmedlingen Södermalm. Praktik formen innebar att vi erbjöd 6-8 unga vuxna upp till 30 år arbetsträning. Praktiken bestod av 8-10 Livskunskapsträffar utifrån Hela Människan metod, matlagningskurs, baristautbildning samt utbildning i tre olika re-make tekniker. All kompetens finns på idag. Bakgrunden till arbetsträningsmodellen var att de praktikanter som Jobbtorg, Unga In, Socialtjänsten m.fl. hänvisar till oss mår ofta mycket dåligt psykiskt. Att på ett strukturerat sätt ta emot dem i grupp var vi övertygade om skulle vi skulle ge dem en större chans att komma vidare i sina liv, att tillsammans, genom metoden hjälp till självhjälp dela sina erfarenheter och finna känsla av sammanhang (KASAM), trygghet och lust. Syftet med projektåret är att permanenta en verksamhet med arbetsträning för unga vuxna som har psykosociala problem eller av andra skäl inte förmår, orkar eller kan studera/arbeta. Mötesplatsen kommer efter projekttiden ta betalt för arbetsträningen av målgruppen. Vilken summa återstår att besluta Marknadsföring och utvärdering I ansökan till Arvsfonden ingick det att Jobbtorg och Arbetsförmedlingen skulle marknadsföra projektet samt rekrytera deltagare. Detta resulterade i många intresserade deltagare varav 8 erbjöds plats och 6 personer genomförde hela praktikperioden. Det ingick även för Jobbtorg och AF att rekrytera en utomstående utvärderare av projektet, Jobbtorg Stockholm kontaktade Charlotte Broms en fokusgruppsledare och socionom med intresse för målgruppen. Charlotte Broms har sammanställt en rapport som består av enkäter från deltagare och personal före och efter de 12 veckorna samt en fokusgrupp före och efter praktik/arbetsträningstiden. Syftet med projektåret är att vi sedan kommer kunna vara med vid AF:s upphandling år 2013 och då ha en utvärderad modell. 9

VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015

VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015 1 VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015 2 Föreningen Fenix verksamhet i Aspudden startade 1999. Verksamhetens ryggrad är synen på människans inneboende kraft att hitta tillbaka till sig själv, till sina

Läs mer

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar ! Onsdagen 10/7 Onsdagen 10/7 Torsdag 11/7 Torsdag 11/7, Fredag 12/7 Fredag 12/7 Lördag 13/7 Lördag 13/7 Söndag 14/7 Söndag 14/7 Måndag 15/7 Måndag 15/7 Tisdag 16/7 Tisdag 16/7 Onsdag 17/7 Onsdag 17/7

Läs mer

Praktikrapport. ABC Aktiva insatser för människa och miljö

Praktikrapport. ABC Aktiva insatser för människa och miljö Praktikrapport ABC Aktiva insatser för människa och miljö Som praktikplats för hösten 2012 valde jag att ansöka om en plats på ABC aktiva insatser för människa och miljö. Då jag under mina tre senaste

Läs mer

Verksamhetsplan för Hässlehus fritidsgård 2011.

Verksamhetsplan för Hässlehus fritidsgård 2011. Verksamhetsplan för Hässlehus fritidsgård 2011. Verksamhetsbeskrivning Hässlehus fritidsgård är centralt placerad vid Hässletorg. Fritidsgården delar lokaler med kommundelens bibliotek. Fritidsgården ansvarar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Projektansökan för utveckling/anpassning av Hagsätra fritidsgårds café för åldersgruppen år.

Projektansökan för utveckling/anpassning av Hagsätra fritidsgårds café för åldersgruppen år. Bilaga 1 Projektansökan för utveckling/anpassning av Hagsätra fritidsgårds café för åldersgruppen 16 19 år. Bakgrund Behovet och efterfrågan av ett ungdomscafé har funnits under många år. Frågan har aktualiserats

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-04. Lättläst svenska Jobb- och utvecklingsgarantin Du kan få ersättning om du tar emot personer som är med i jobb- och utvecklingsgarantin när du erbjuder

Läs mer

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 ÖREBRO KOMMUN Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 Tegnérskolan Förvaltningen förskola och skola orebro.se Box 31550, 701 35 Örebro Ullavigatan 27 tegnerskolan@orebro.se Servicecenter 019-21

Läs mer

Upplev Kilsbergskanten

Upplev Kilsbergskanten Upplev Kilsbergskanten Varför arrangerar vi Upplev Kilsbergskanten? Stärka känslan och stoltheten för Kilsbergskanten Öka gemenskapen och samarbeten mellan oss i Kilsbergskanten Manifestera det pågående

Läs mer

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande.

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Projektledare 2007-08-31 Cecilia Ek Lena Hellsten Robert Karlsson Lednings- och styrgrupp Märta Vagge Kristina Rönnkvist Madeleine Jonsson Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Syfte Syftet med projektet

Läs mer

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014 Plan för fritidsen 2013-2014 Stockholm International Academy Sulvägen 52 A-B 126 40 Hägersten 08-646 46 98 www.stockholmskolan.se info@stockholmskolan.se Sammanfattning Inför HT 2013 har vi vidtagit en

Läs mer

FÖRSTEGET. Delrapport

FÖRSTEGET. Delrapport FÖRSTEGET Delrapport 2016-01-01 2016-06-30 Rapportförfattare: Sara Svensson 2016-06-20 Lägesrapport Projektet Försteget har nu verkat aktivt i 10 månader mot målgruppen unga vuxna som har ett omfattande

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan

Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan En beskrivning av hur samverkan inom överenskommelsen organiseras utifrån de behov som identifierats. Inklusive de resurser som respektive aktör bidrar

Läs mer

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2 Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2 Kontaktperson Enhetschef Leif Jarlebring Box 24156 1054 51 Stockholm Telefon; direkt 508 10 345, mobil 070/45 10 345 E-post:

Läs mer

Nulägesrapport från lokala samordnare avseende uppföljning av unga som hoppat av skolan. Juli 2012.

Nulägesrapport från lokala samordnare avseende uppföljning av unga som hoppat av skolan. Juli 2012. ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN UTREDNINGS-OCH UTVECKLINGSSTABE N SID 1 (6) 2012-08-15 BILAGA 1 Nulägesrapport från lokala samordnare avseende uppföljning av unga som hoppat av skolan. Juli 2012. De lokala

Läs mer

Ny termin med ny energi!

Ny termin med ny energi! Ny termin med ny energi! I DETTA NYHETSBREV: Månadens Barnrättskämpe Anna Sandkull s. 2 Hänt i januari s. 3 - SVT sydnytt, kommunbidrag, intervju i city, praktikantpresentation Händer i februari s. 6 -

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Verksamhetsplan. Internationella Arbetslag 2008. Volontärförmedling

Verksamhetsplan. Internationella Arbetslag 2008. Volontärförmedling Verksamhetsplan Internationella Arbetslag 2008 Volontärförmedling En viktig del av IAL:s verksamhet och den som berör flest medlemmar är att förmedla platser på volontärläger utanför Sverige. Under flera

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(7) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-3080045 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning):juni juli 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor

Läs mer

Inrättande av lärandecenter och mötesplats i nytt folkbibliotek i Hässelby gård

Inrättande av lärandecenter och mötesplats i nytt folkbibliotek i Hässelby gård HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare SDF: Hans Peters Telefon: 08-508 04 016 Handläggare Kulturförvaltningen: Elisabeth Aldstedt Telefon: 08-508 31 113 TJÄNSTEUTLÅTANDE

Läs mer

Avtal med föreningen Unga KRIS Linköping

Avtal med föreningen Unga KRIS Linköping 1 (5) Kommunledningskontoret 2014-11-20 Dnr Ks 2014-1063 Anders Netin Omsorgskontoret Tina Andersson Kommunstyrelsen Omsorgsnämnden Avtal med föreningen Unga KRIS Linköping FÖRSLAG TILL OMSORGSNÄMNDENS

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING. Angående Upprustning, bemanning och beredskap i våra fritidsverksamheter

RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING. Angående Upprustning, bemanning och beredskap i våra fritidsverksamheter RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING FÖREBYGGANDE UNGDOMS INSATSER OCH MEDBORG ARSERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.6.-821-2011 SID 1 (6) 2012-04-04 SDN 2012-04-19 Handläggare: Christina Hermansson Telefon:

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag 2014: Uppsala Stadsmission

Ansökan om verksamhetsbidrag 2014: Uppsala Stadsmission KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Reuterdahl Karin Datum 2013-11-21 Diarienummer UAN-2013-0530 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan om verksamhetsbidrag 2014: Uppsala Stadsmission

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Fungerande nätverksforum genom mentorskap I N N E H Å L L Varför Yrkeskompis? sid 2-3 Målgrupper sid 4-5 Samverkan

Läs mer

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 2013-11-26 1 (5) Kompetens- och arbetslivsnämnden Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 1. Bakgrund

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

Verksamhetsplan Brottsofferjouren i Västerort

Verksamhetsplan Brottsofferjouren i Västerort Verksamhetsplan 2012 Brottsofferjouren i Västerort Enligt styrelsebeslut december 2011 SYFTET MED EN VERKSAMHETSPLAN Verksamhetsplanen används som ett redskap för att styra och utveckla BOJ Västerorts

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Föreningen Fenix 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Föreningen Fenix 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Föreningen Fenix 2012 Judit Horvath-Lindberg arbetande styrelseledamot - t.f. verksamhetschef Jannicke Kihlman verksamhetschef Fenix Aspudden Hägerstensvägen 162 (gaveln), 126 53

Läs mer

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa Kontaktperson Programchef Anna-Lena Christensson Box 24156 1054 51 Stockholm Telefon; direkt 508 10 317, mobil 070.45 10 317 E-post;

Läs mer

VERKSAMHETS- PLAN 2012 HUSBY KONST HANTVERKS FÖRENING

VERKSAMHETS- PLAN 2012 HUSBY KONST HANTVERKS FÖRENING VERKSAMHETS- PLAN 2012 & HUSBY KONST HANTVERKS FÖRENING Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsansvarig har ordet Vi är en ideell förening som funnits på Husby Gård sedan 2002. Som förening har vi flera intressen

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

BUFFF SVERIGE; PREL VERKSAMHETSPLAN 2017

BUFFF SVERIGE; PREL VERKSAMHETSPLAN 2017 BUFFF SVERIGE; PREL VERKSAMHETSPLAN 2017 FOKUSOMRÅDEN FÖR BUFFF SVERIGE 1. KVALITETSSÄKRING OCH UTBILDNING 2. DRIFT NATIONELLT STÖD 3. LOBBYING/PÅVERKANSARBETE/MARKNADSFÖRING 4. ORGANISATION/DELAKTIGHET

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Vinnaverkstaden Metodkategori 1 och 4 Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Problemet: Skolan har allt svårare med den

Läs mer

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009 alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla 100% PRESSMAPP Arrangör: - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och företagsrådgivaren

Läs mer

RIKTLINJER för volontärverksamheten i Nacka

RIKTLINJER för volontärverksamheten i Nacka RIKTLINJER för volontärverksamheten i Nacka uppdaterad version december 2016 Nannette Büsgen Koordinator Riktlinjerna är till hjälp för organisationer som tar emot volontärer och ger stöd och vägledning

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 5 3 Projektets mål... 5 4 Perspektiv... 5 5 Risker...

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. för. Föreningen Maskroskraft. År 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. för. Föreningen Maskroskraft. År 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE för Föreningen Maskroskraft År 2014 1. Fakta om året som gått Medlemmar: Antalet betalande medlemmar 52 Antalet ej betalande (sponsrade) medlemmar, 50 Medlemsavgifter Vuxna: 150 kr

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20140903 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 6mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2014-07-31 Projekt för matchning

Läs mer

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. 1 Parter Älvkarleby kommun 21200-0258 Arbetsförmedling Norra Uppland 202100-2114 Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

Kallade: Johanna Mäkinen, Oscar Norberg, Ossian Matthiessen, Hanna Riese, Johanna Hemberg, Thérèse Lelli, Kim Larsson, Johanna Löfgren

Kallade: Johanna Mäkinen, Oscar Norberg, Ossian Matthiessen, Hanna Riese, Johanna Hemberg, Thérèse Lelli, Kim Larsson, Johanna Löfgren Protokoll 160531: Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade: Johanna Mäkinen, Oscar Norberg, Ossian Matthiessen, Hanna Riese, Johanna Hemberg, Thérèse Lelli, Kim Larsson, Johanna Löfgren Närvarande:

Läs mer

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER en del av satsningen Äga rum 1 SAMMANFATTNING Vad är Kreativa platser? Vad är syftet med stödet? Vem kan söka? För vad kan man söka? Vilka områden kan söka?

Läs mer

Stockholm 20 februari 2013

Stockholm 20 februari 2013 Stockholm 20 februari 2013 Den 20e februari 2013 arrangeras för femte året i rad succékonferensen Social Responsibility Day. Bakom konferensen står tidningen Miljöaktuellt och SIS tillsammans med flera

Läs mer

Idrottslyftet. Goda exempel från några studentidrottsföreningar

Idrottslyftet. Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2016 tips och råd om ansökningar! Idrottslyftet är en fantasisk möjlighet för alla studentidrottsföreningar att sätta utveckla

Läs mer

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå Kom Med projektet Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skellefteå kommun och Landstinget Halvårsrapport 2008-02-16 2008-09-16 Rapporten sammanställd av: Anneli Edvinsson,

Läs mer

Handlingsplan Kunskapsspridning till barn och unga

Handlingsplan Kunskapsspridning till barn och unga Antagen av styrgruppen för Ung i Säter 2015-02-20 6 Handlingsplan Kunskapsspridning till barn och unga Konventionen om barnets rättigheter I Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kansliet Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Målgruppen är boende i stadsdelen som vårdar och/eller ger omsorg i hemmet till närstående som är över 65 år.

Målgruppen är boende i stadsdelen som vårdar och/eller ger omsorg i hemmet till närstående som är över 65 år. Förstärkt stöd till närstående som ger vård och omsorg i hemmet till pensionärer över 65 år i Vantör - Tvåårig plan för ansökan om stimulansbidrag hos länsstyrelsen 1. Bakgrund År 2003 bodde det cirka

Läs mer

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning Rapport 2015-05-19 Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning KS 2013/0967 Resultatet av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning rapporterades till projektgrupp

Läs mer

Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008

Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008 1 (8) Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008 Kommun Nacka kommun Enheten Äldre Kontaktperson Enhetschef Anne-Lie Söderlund Anhörigkonsulent Ove Lindroth Telefon

Läs mer

Barns och ungdomars kommentarer kring barn- och ungdomshälsan

Barns och ungdomars kommentarer kring barn- och ungdomshälsan 213-2-1 Barns och ungdomars kommentarer kring barn- och ungdomshälsan Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann

Läs mer

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fotbollsförening,

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Etablering genom sysselsättning mars 2016 Processansökan

Etablering genom sysselsättning mars 2016 Processansökan Etablering genom sysselsättning mars 2016 Processansökan 1. Utgångspunkter Processansökan tar avstamp i den förstudie som gjordes under januari och februari 2016. I förstudien intervjuades nyckelpersoner

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Junibacken 11-12 Förutsättningar Förskolan Junibackens Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vår vision

Kvalitetsredovisning Förskolan Junibacken 11-12 Förutsättningar Förskolan Junibackens Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vår vision Kvalitetsredovisning Förskolan Junibacken 11-12 Förutsättningar Hösten -11 bestod barngruppen av 37 barn och under våren -12 inskolades ytterligare 8 barn. I slutet av vårterminen hade Junibacken 44 barn.

Läs mer

Relationsvåldscentru m

Relationsvåldscentru m Relationsvåldscentru m December 2014 Rapport om FoU-projekt med stöd av lokala utvecklingsmedel stockholm.se Slutrapport för Relationsvåldscentrum November 2014 Dnr:3.2-96/2014 Utgivare: Socialförvaltningen

Läs mer

RFSL Stockholms fritidsverksamhet EGALIA söker en VOLONTÄR som ledare, med start 26 augusti och tillsvidare.

RFSL Stockholms fritidsverksamhet EGALIA söker en VOLONTÄR som ledare, med start 26 augusti och tillsvidare. RFSL Stockholms fritidsverksamhet EGALIA söker en VOLONTÄR som ledare, med start 26 augusti och tillsvidare. Vilka är vi? RFSL Stockholm tillhör Riksförbundet för homosexuella, bisexuella, transpersoner

Läs mer

Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering (GRC) söker en. Till projekten Göteborg mot islamofobi och Normkritisk integrationsarbete.

Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering (GRC) söker en. Till projekten Göteborg mot islamofobi och Normkritisk integrationsarbete. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering söker: Projektmedarbetare Till projekten Göteborg mot islamofobi och Normkritisk integrationsarbete. Om tjänsten Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

Läs mer

måndag 28 oktober 13 Aktiva Studenter på KTH

måndag 28 oktober 13 Aktiva Studenter på KTH Aktiva Studenter på KTH Leg.Naprapat Gruppträningsinstruktör Projektledare jessica@careofsthlm.se Aktiebolag & Idrottsförening Skola Aktiva Studenter Varför? Målet är att få fysiskt inaktiva studenter

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET SOFINT

PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET SOFINT Ansökan Datum 2015-07-16 Sida 1(1) Individ- och familjeomsorgen Daniel Åhnberg danielo.ahnberg@hellefors.se Mari Grönlund SOFINT c/o Lindesbergs kommun 711 80 Lindesberg PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET

Läs mer

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1. Vision Hur vi vill att vår skola ska vara Vår vision är att vara en skola för alla där alla, oavsett vem man är och vad man tycker, känner sig trygga och respekterade. På Praktiska Malmö Limhamn ska

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun 1/5 Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun Ansökta medel: 1 096 000 /år Projekttid: september 2013 augusti 2014 1. Utgångspunkter Kraft har

Läs mer

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott!

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Vill du vara med och engagera dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? engagerar hundratals medlemmar som alla brinner för personalfrågor

Läs mer

Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning

Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning 22 2013 06 08 Beteckning ENHETEN FÖR ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING KENNETH NILSSON ENHETSCHEF Kenneth Nilsson Ert datum Er beteckning Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning 2014 I slutet på 1990

Läs mer

Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21

Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21 Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21 1. Vilket är syftet med marknadsföringen? Uppmärksamma Den digitalt nyfikne som målgrupp och öka kännedomen om bibliotekets utbud och information

Läs mer

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar!

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Samordningsförbundet, Västra Skaraborg 1. Sammanfattning Level Up är ett treårigt projekt som drivs av Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Läs mer

Öppna förskolan Gläntan

Öppna förskolan Gläntan REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Öppna förskolan Gläntan Anette Tinnsten Rektor 2010-08-10 3. Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning som preciserats i verksamhetens arbetsplan. 9. Redovisning

Läs mer

För brukarna i tiden

För brukarna i tiden DNR KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE PROJEKTLEDARE: PIA LINDBÄCK TEL 08 508 08 358 DNR 007-052-08 SLUTRAPPORT 2008-01-31 Sid 21 För brukarna i tiden Ett organisations- och

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2006 Ideell förening: Passalen

Verksamhetsberättelse 2006 Ideell förening: Passalen Verksamhetsberättelse 2006 Ideell förening: Passalen Passalen Ideell förening Org. nr: 802431-5312 Registrerad 2006 04 03 c/o Passal AB Vestagatan 2 416 64 Göteborg Tel: 0730-987076 @: ia@passal.se PASSALEN

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Datum:2010-10-21 Version nr: 1 Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Namn ARBETSGIVARRING SKARPHÄLL DEL 3 Bakgrund Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen är ett prioriterat uppdrag

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Företagspaket. Umeå 27/1-30/1. Tema: mentorskap. Kontaktpersoner. Projektledare: Stina Ingvarsson 070-381 15 87 Annelie Dammander 070-241 42 95

Företagspaket. Umeå 27/1-30/1. Tema: mentorskap. Kontaktpersoner. Projektledare: Stina Ingvarsson 070-381 15 87 Annelie Dammander 070-241 42 95 Företagspaket datatjej 2005 Umeå 27/1-30/1 Tema: mentorskap Kontaktpersoner Projektledare: Stina Ingvarsson 070-381 15 87 Annelie Dammander 070-241 42 95 Hemsida: Mailadress: www.cs.umu.se/ datatjej datatjej@cs.umu.se

Läs mer

UTVÄRDERING. Läsåret 2016/2017

UTVÄRDERING. Läsåret 2016/2017 UTVÄRDERING Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger i samma hus som förskolan mitt i

Läs mer

Överenskommelse med Frälsningsarmén avseende Brobygget

Överenskommelse med Frälsningsarmén avseende Brobygget SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Eiderbrant Ulf Datum 2016-11-14 Diarienummer SCN-2016-0371 Socialnämnden Överenskommelse med Frälsningsarmén avseende Brobygget Förslag till beslut Socialnämnden föreslås

Läs mer

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN 2016-06-02 1 (8) ANSÖKAN TILL FINSAM LEKEBERG OCH ÖREBRO ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN Datum: 2016-06-02 Benämning Samordnad förvaltningsövergripande

Läs mer

Gotlands Regnbågshelg 2012

Gotlands Regnbågshelg 2012 Gotlands Regnbågsgrupp Visby 2012-02-05 Inbjudan till deltagande i Gotlands Regnbågshelg 2012 Projektet Gotlands Regnbågshelg 2012 vill ge mångfaldsarbetet på Gotland ytterligare en dimension. Det genom

Läs mer

Resultat av lokala workshops Familjecentrerat arbetssätt

Resultat av lokala workshops Familjecentrerat arbetssätt Resultat av lokala workshops Familjecentrerat arbetssätt Göteborgsområdet Hösten 2014 2014-12-18 www.samverkanstorget.se Önskvärt läge Barnperspektivet genomsyrar samverkan Familjer ska veta vart de ska

Läs mer

Tillsammans skapar vi trygghet i Biskopsgården

Tillsammans skapar vi trygghet i Biskopsgården Tillsammans skapar vi trygghet i Biskopsgården Detta gör Stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen för att skapa trygghet Den 16 september ordnade förvaltningen ett öppet möte om trygghet efter skottlossningarna

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds ska under verksamhetsåret 2015 koncentrera verksamheten till tre fokusområden: En starkare studentorganisation En yrkesidentitet redan under studietiden

Läs mer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer 2014 1. Inledning Arbetet med våld i nära relationer är ett högt prioriterat område utifrån regeringens skrivelse 2007/08:39. Familjefridssamordnarens

Läs mer

Socialt företag en väg till egen försörjning

Socialt företag en väg till egen försörjning VÄSTERÅS STAD AMA arbetsm arknad Socialt företag en väg till egen försörjning Reidun Andersson & Sm ajo Murguz Socialt företagande En väg till arbetsmarknaden Tillväxtverkets definition av ett arbetsintegrerade

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juni 2012 1. Verksamheten

Läs mer

Lägesrapport/slutrapport ALLMÄNNA UPPGIFTER. Verksamhetens/projektets namn: Projektet Mellansteget Rapporten har skrivits av:

Lägesrapport/slutrapport ALLMÄNNA UPPGIFTER. Verksamhetens/projektets namn: Projektet Mellansteget Rapporten har skrivits av: ALLMÄNNA UPPGIFTER Verksamhetens/projektets namn: Projektet Mellansteget Rapporten har skrivits av: Camilla Lindström-Labba Rapporten avser perioden: 2013-07-01 2013-12-31 Har ni gjort egna uppföljningar*

Läs mer

Motionär: Förbundsstyrelsen

Motionär: Förbundsstyrelsen Motionär: Förbundsstyrelsen Verksamhetsplanens syfte är att formulera vad Ung Media ska göra under kommande verksamhetsår och på så sätt definiera förbundsstyrelsens uppdrag så att de jobbar mot mål som

Läs mer

Projektplan, självhjälpsgrupper

Projektplan, självhjälpsgrupper REGION JÖNKÖPINGS LÄN Projektplan, självhjälpsgrupper Främjande av psykisk hälsa Ansökan om medel från Finnvedens samordningsförbund 2015-01-07 Utveckla och implementera förebyggande och hälsofrämjande

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Linje 14

Verksamhetsplan 2015. Linje 14 Verksamhetsplan 2015 Linje 14 Om Linje 14 Örebro kommun och Örebro universitet bedriver sedan 2003 verksamheten Linje 14, ett samverkansarbete som går ut på att motivera fler ungdomar att studera vidare

Läs mer

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Missbruka inte livet Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Du är inte ensam Det går att få bukt med ett beroende av alkohol och narkotika. Men det är många som drar sig för att söka hjälp.

Läs mer

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund 2015-10-07 Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund Bakgrund Regeringen har de senaste åren gjort omfattande satsningar för att belysa och åstadkomma förbättringar

Läs mer

Biblioteket verkar i olika sammanhang och ska vara en klok, spännande och intressant samarbetspartner både i närområdet och utanför.

Biblioteket verkar i olika sammanhang och ska vara en klok, spännande och intressant samarbetspartner både i närområdet och utanför. 1 Inledning 1.1 VISION, VÄRDEGRUND OCH VERKSAMHETSIDÉ Lindängenbiblioteket ska vara en attraktiv mötesplats som tidigt bygger relationer med närområdets medborgare och stödjer dessa till lärande, utveckling

Läs mer

Verksamhetsplan för förskolan. Strömstierna förskola

Verksamhetsplan för förskolan. Strömstierna förskola Verksamhetsplan för förskolan Strömstierna förskola 2016-2017 2017 Verksamhetsplan för förskolorna i Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska helhetsidé

Läs mer

Arbetsträning. & karriärstöd HOS VÄGEN UT! KOOPERATIVEN

Arbetsträning. & karriärstöd HOS VÄGEN UT! KOOPERATIVEN Arbetsträning & karriärstöd HOS VÄGEN UT! KOOPERATIVEN Vägen ut!s arbetsträning är kopplad till företagande och riktiga arbetsuppgifter. Arbetet formar vår vardag välkomnar alla. har medarbetare med egen

Läs mer