1. VERKSAMHET UNDER 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. VERKSAMHET UNDER 2012"

Transkript

1

2 Verksamhetsberättelse 2012 för, arvsfondsprojekt Unga Fenix. 1(8) Verksamhetsberättelse. Arvsfondsprojektet Unga Fenix Diarienummer U, Projektnummer 2009/196 öppnades den 1 september 2010 på Södermalm i Stockholm. En verksamhet som nu två år senare är en etablerad mötesplats för alla åldrar, föreningar, kulturprojekt samt projektets egna verksamheter som självhjälpsgrupper, intressegrupper, remakeverkstad, musikverksamhet, utställning, målarverkstad och medlemskafé. 1. VERKSAMHET UNDER 2012 Under 2012 hade vi öppet med utåtriktad verksamhet måndag 13-19, tisdag 13-19, onsdag 13-21, torsdag samt fredag Medlemskaféet hölls öppet under ovan tider och i så stor utsträckning det går visar vi intresserade runt i lokalen och berättar om Fenix, hjälp till själv, tystnadslöftet, s aktiviteter. Vi uppmuntrade de schemalagda att följa med runt i rundvisningen för att på så sätt lära sig att själva hålla i dessa. På förmiddagarna hade vi verksamhet för de som var schemalagda (=de som arbetar, arbetstränar, praktiserar, är här ideellt) som exempelvis arbetsmöten, planering, matlagning, bakning m.m. Förmiddagstider har vi också tagit emot studiebesök och andra besökare som är intresserade av verksamheten. Verksamhet och aktiviteter under året: Flera föredrag i samarbete med en rad olika föreningar på mötesplatsen. Tre måndagsföredrag i samarbete med Fenix Rehab där våra volontärer fixade soppa och bakade bröd och sålde. Stick&Sy varje tisdagskväll, cirka 40 gånger. Remakeverkstad och idéverkstad varje onsdageftermiddag Musikkafé varannan onsdagskväll sedan sommaren 2012, dessförinnan 1 gång i månaden. Remakeworkshop varannan onsdagskväll. Målarverkstad varje torsdagskväll, cirka 40 träffar totalt. Vernissage med unga vuxna en söndag i månaden. Olika föreningars konferenser och utbildningar, till vilka vi lagar mat och bakar fikabröd, agerar värd/värdinna. Under sommaren hade vi olika workshops varje vecka i olika material, se vykort, bilaga 1.

3 Verksamhetsberättelse 2012 för, arvsfondsprojekt Unga Fenix. 2(8) 2. VERKSAMHETSUTVECKLING OCH ARBETSMETODER 2.1. Avstigmatiserad mötesplats på Södermannagatan 38 är en plats som är lättillgänglig mellan nio på morgonen till nio på kvällen. Fokus och förtur till mötesplatsen har unga vuxna. Arvsfondsprojektets mål var och är att nå unga med psykosocial ohälsa och unga som hamnat i utanförskap. Vår metod för att locka målgruppen till verksamheten är att avstigmatisera möteplatsen, dvs. att skapa en så stor mångfald som möjligt så att de besökare som kommer till oss inte känner att de hamnar i ett fack. Metoden innebär att vi anpassat mötesplatsens verksamhet till besökarna med ett varierande utbud av aktiviteter, initierade av oss anställda, våra besökare, personer som arbetstränar/praktiserar/är volontärer på mötesplatsen eller föreningar. Under det sista projektåret har vi utökat samarbetet med de olika föreningar som träffas hos oss. Konceptet att föreningar får tillgång till mysiga och lättillgängliga samt billiga lokaler i innerstan och att unga långt ifrån arbetsmarknad samt föreningsliv möts hos oss är fungerar utmärkt och har gett oss ett flertal solskenshistorier att berätta Generösa öppettider En annan metod är att hålla lokalerna levande och ha öppet på de tider som unga besöker oss mest. har under år 2012 prioriterat att ha anställd personal på plats kvällstid under tre kvällar per vecka samt två helgdagar per månad för att nå målgruppen och uppfylla målet med verksamheten. Då anställda behövs vara på plats när personer som arbetstränar arbetar har verksamhetsansvarigas och andra anställdas arbetstider anpassats. Övriga kvällstider och helgtider är lokalen fylld av olika föreningar som bedriver intern eller utåtriktad verksamhet Hjälp till självhjälp Alla verksamheter skall genomsyras av självhjälpstanken och skapandet av KASAM (=känslan av sammanhang) som är så viktigt för vårt välmående. Vi använder därför Rundan konsekvent som metod vid alla tillfällen människor möts i grupp, dvs. volontärträffar, föreningsmöten, nätverksmöten, självhjälpsgrupper, workshops inom olika områden, informationsmöten eller våra dagliga arbetsplatsmöten. Syftet är att varje enskild person skall få utrymme att berätta vad hon/han/hen har för erfarenheter, åsikter och/eller känslor kring det samtalet handlar, om utan att bli avbruten. Metoden Rundan gör att vi skapar möten som genererar

4 Verksamhetsberättelse 2012 för, arvsfondsprojekt Unga Fenix. 3(8) gemenskap och inkludering vilket är basen för att arbeta för att främja demokrati och motverka utanförskap och ohälsa. Fenix klassiska självhjälpsgrupp med samtalsmetoden Rundan har vi kombinerat med levande verkstadspedagogik och en grupp Måla din självbild genomfördes under vårterminen Framtidsverkstad Vi använder oss återkommande av Framtidsverkstäder som form av utvecklandet av innehåll i verksamheten. Under året har vi genomfört 7 verkstäder. De personer som deltagit per gång har bland annat varit med och påverkat innehållet på mötesplatsen, schema och sommarplanering. Framtidsverkstan på våren 2012 resulterade bland annat i en sommarverksamhet på eftermiddag och kvällstid. Två av verkstäderna riktade vi till anslutna föreningar på mötesplatsen dit vi också bjöd in representanter från kulturförvaltningen. Resultat och beslut från verkstaden tecknas ned och ansvariga utses att genomföra besluten. Genomförande av besluten utvärderas sedan vid uppföljningsmöten. På detta sätt utvecklas verksamhet som vår remakeverkstad, workshops, konstverksamhet och medlemskafé samt ökar känslan av sammanhang, delaktighet och kompetensen hos deltagarna. Föreningsservice och konferensverksamhet har också varit verksamheter som utvecklats under året med hjälp av framtidsverkstäderna Föreningar Vi ser att de nya unga föreningarna med låg eller ingen ekonomisk kapacitet söker sig till oss. Vi bejakar och öppnar upp för samarbeten mellan föreningar men även att våra besökare med svag eller ingen anknytning till förenings-, arbets- eller kulturlivet hittar sin arena eller utryck tillsammans med andra. Föreningarna blir en naturlig del av metoden avstigmatiserad mötesplats, se STATISTIK 3.1. Statistik, mötesplatsens besökare och volontärer Når vi unga vuxna mellan år i Stockholmsområdet med ingen

5 Verksamhetsberättelse 2012 för, arvsfondsprojekt Unga Fenix. 4(8) eller svag anknytning till utbildning och förvärvsarbete? Når vi även nå unga vuxna med psykisk ohälsa eller i riskzon för psykisk ohälsa? Vi kan svara ja på båda frågor. Vi strävar efter att ha en bra balans så att inte mötesplatsen stämplas som ett ställe för personer med psykisk ohälsa. Vi upplever själva att vi lyckas behålla en energi och attraktionsförmåga för alla olika grupperingar och det är väldigt viktigt främst för de unga som mår dåligt och vill hitta nya möjligheter tillsammans med andra. Vi har även fått positiv respons från föräldrar att fått deras son eller dotter att trivas med livet. Även unga praktikanter från skolor berättar att de skulle ha behövt ett ställe som Fenix när de var i tjugoårsåldern. Enligt vår statistiksammanställning, som skrivits rent och sparats på usb-minne, har vi i snitt 200 besökare på mötesplatsen, varav cirka 60 består av stammisar som på olika sätt är schemalagda som volontärer eller praktikanter, cirka hälften av dem är unga. Ungefär 90 av besökarna är personer som deltar i olika grupper allt ifrån självhjälpsgrupper, konst- eller intressegrupper samt föreningar. Enligt några veckors stickprov, när vi räknade in våra besökare efter ålder, fann vi att det varierade kraftigt men att de i snitt är en majoritet unga. Övriga 50 personer är stamgäster och deltagare i mötesplatsens organiserade verksamhet som musik, målarverkstad, remakeworkshops och filmkvällar. Våra olika utåtriktade verksamheter som musikarrangemang och konstutställningar drar mest unga. Då fyller vi oftast lokalen. Ibland har föreningar utåtriktade event, mingel eller informationsträffar och de är också välbesökta. Inom de intresse- och kulturgrupper samt förening och nätverk som träffas på är besökarna främst unga vuxna. Utöver dessa besökare har vi regelbundna studiebesök från olika verksamheter som vill se vad vi gör men också tipsa om oss till målgruppen unga. De har varit allt från jobbtorgsprojekt till SFI-studenter (ensamkommande flyktingbarn), rehabiliteringsprojekt under Arbetsförmedlingen som, KomAn, Slussen, UngaIn Filur, Arbetslivsresurs samt Fritidsforums internationella konferens, olika hemgårdar i Stockholm samt från liknande verksamheter i andra städer i Sverige Statistik, medlemmar och föreningar hade vid 2012 års slut 495 medlemmar i alla åldrar och 24 medlemsföreningar anslutna till mötesplatsen. Medlemmarna kommer från olika stadsdelar i Stockholm. Föreningar som blivit medlemmar i mötesplatsen sysslar med alla möjliga frågor, från integration, HBTQ, miljö, konst, musik, fred, feminism, filosofi, solidaritet, fairtrade, rättvisefrågor m.m. Se bilagd föreningslista, bilaga 2. Alla föreningar blir medlemmar hos oss är partipolitiskt obundna och väl införstådda med mötesplatsens syfte och mål att främja demokrati

6 Verksamhetsberättelse 2012 för, arvsfondsprojekt Unga Fenix. 5(8) och motverka social ohälsa. De respekterar mötesplatsens drogfrihet samt motstånd mot alla former av diskriminering. Sammanlagt har vi ett 50-tal personer som är nyckelpersoner inom de föreningar/grupper/nätverk/ som är kopplade till mötesplatsen. Dessa aktiva medlemmar är ofta nyckel- och lokalansvariga och skriver upp sig som kontaktpersoner inklusive genomgår en lokal- och brandrunda samt tar del av Unga Fenix mål och syfte. Tanken är att de fungerar som ambassadörer för vårt center och att det ska ge ringar-på-vattnet-effekt Statistik, informationsträffar och grupper Vi har haft ett tiotal olika informationsträffar kring start av självhjälpsgrupper och intressegrupper. Den form av intressegrupper som vi startar för att inkludera/sammanföra människor är olika nätverk, små konst- eller musikföreningar samt skrivargrupper m.m. Under 2012 har vi haft en självhjälpsgrupp, skrivargrupp, en dramagrupp, en fotoförening, en musikkaféförening, en kör, en målargrupp, en stick- & sygrupp, en verkstadsgrupp, en marknadsföringsgrupp samt sju separata utställningsgrupper Statistik, arbetsträning och praktik har under 2012 tagit emot 22 unga vuxna (18-26 år) för arbetsträning och/eller praktik plus 14 unga vuxna för helt ideellt arbete. Utöver dessa så har vi haft flera unga som besökt oss utan att registrera sig på något sätt. Vi har också agerat anordnare inom Jobb- och Utvecklingsgarantin för 6 personer. Samtliga personer har själva sökt upp oss, oftast genom att någon berättat för dem om. Några kommit till oss efter tips från Socialförvaltningen, Arbetsförmedlingen, Jobbtorg, Försäkringskassan, olika rehabiliteringsprojekt under Arbetsförmedlingen som KomAn, Slussen, UngaIn Arbetslivsresurs osv. samt privata rehabiliteringsföretag som exempelvis Misa. Genom extra ansökta ekonomiska resurser från Arvsfonden fick vi möjlighet att testa en arbetsträningsmodell (även kallad ARM ) tillsammans med Jobbtorg Södermalm. Vi tog emot 8 unga vuxna under 12 veckor under sommaren för en mer strukturerad arbetsträning som innehöll såväl praktiskt innehåll som samtalsgrupp, se bilaga 3. Arbetsträningsmodellen utvärderades av en oberoende utvärderare. 4. ANSTÄLLDA På har två personer varit heltidsanställda under 2012 som verksamhetsansvariga, handledare och projektansvariga för projekt Unga Fenix samt arbetsträningsmodellen ARM. Därutöver har de varit ansvariga för Föreningen Fenix projekt Fenix Rehab sedan april då anställd

7 Verksamhetsberättelse 2012 för, arvsfondsprojekt Unga Fenix. 6(8) projektledare för det projektet hoppade av. Under 2012 har fyra personer varit deltidsanställda med hjälp av det bidrag som erhållit genom de personer som arbetstränat genom Jobb- och Utvecklingsgarantin (så kallade fas 3-personer). Delvis för att avlasta projektledning/verksamhetsansvariga men främst som ett led i att utvidga arbetsmarknaden för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Under 2012 hade en konstnär anställd på halvtid med lönebidrag och en ung kvinna, som tidigare praktiserade hos oss, på 10 timmar/vecka med lönebidrag i vår verkstad. Två personer har fått nystartsjobb på halvtid och det har varit en förutsättning för oss för att vidareutveckla verksamheten. 5. MARKNADSFÖRING 5.1. Informationsmaterial Vi har under 2012 tryckt en folder om mötesplatsen samt fem olika vykort som marknadsföring av olika verksamheter på mötesplatsen. Se bilaga 4 och Informationsspridning Det finns en mängd internetbaserade kalendarier och sajter där vi försöker vara aktiva och lägga ut våra aktiviteter, kulturkvällar, start av grupper m.m. Det är allt ifrån gratisistockholm.se, alltomstockholm, todotoday.se. Vi lägger också ut i Mitti Södermalms och Södermalmsnytts kalendarier, skickar in till dagstidningar, Metro och tidigare Stockholm City samt skapar regelbundna events på Facebook och bjuder in Fenix alla facebookvänner. Våra schemalagda har regelbundet gått ut och satt upp vykort, vernissage- och musikaffischer, självhjälpsgruppsträffsaffischer, andra flyers på anslagstavlor, arbetsförmedling, vårdcentraler, bibliotek m.m. Samt stått utanför tunnelbaneuppgångar och delat ut information. Vykort har också postats till ungdomsmottagningar och delats ut till andra ställen dit unga vuxna vänder sig Nyhetsbrev Under 2012 skickades 6 nyhetsbrev ut. Nyhetsbrevet hade i slutet av 2012 strax under 600 prenumeranter. En del av nyhetsbreven delades till alla facebookvänner. Nyhetsbreven finns arkiverade under Arkiv på föreningens webbsida Fotografier och dokumentation Tusentals fotografier har tagits under året och en del av dem läggs ut på vår webbsida och Facebooksida. Fotona är en bra reklammetod

8 Verksamhetsberättelse 2012 för, arvsfondsprojekt Unga Fenix. 7(8) som visar vad vi är för ställe, vilka som besöker oss och som kan locka unga att komma. Det finns också flera olika bildspel som vi visar när vi besöker olika presumtiva samarbetspartners och/eller unga på andra mötesplatser osv. De som ställer ut och/eller ordnar föredrag m.m. uppmuntras göra egna affischer utifrån Fenix grafiska profil och sprida sina event i egna nätverk. Genom våra musikkaféer, vernissage, föredrag och informationsträffar sker också direkt eller indirekt marknadsföring. Listan kan göras lång, men avslutningsvis vet vi att mun till mun metoden är den som drar flest besökare. Ju fler som träffas på Fenix desto fler får vetskap om vår mötesplats. Idag gör många av våra medlemsföreningar en bra marknadsföring för Fenix och trycket på vår mötesplats är stort. En av våra schemalagda har dokumenterat alla affischer m.m. som gjorts genom att scanna in dem och spara på usb-minne Överlämning av webb och informationsmaterial Under slutet av hösten gjorde informationsansvarig en plan för överlämning av informationsmaterial och webbansvar till Aspudden, bland annat genom att en ledamot i Fenix styrelse gick en utbildning i Dreamweaver tillsammans med unga på. 6. PERMANENTAD VERKSAMHET Föreningen Demokratipiloterna bildades av verksamhetsansvariga (tillsammans med kompetenta personer/medlemmar knutna till ) i november 2011 som ett alternativ ifall Föreningen Fenix inte kunde driva mötesplatsen vidare efter projekttidens slut. Frågan om en ny förening skulle ta över verksamheten på söder togs upp på föreningen Fenix årsmöte 31 mars 2012 i form av en motion. Årsmötet ajournerades på grund av olika orsaker och fortsatte 10 maj Efter Föreningen Fenix årsmötes första del tillsattes en styrgrupp inom projekt Unga Fenix som bestod av de två verksamhetsansvariga på och två personer från Föreningen Fenix styrelse (en ordinarie ledamot och tf ordförande tillika tf verksamhetschef). Styrgruppen fick i uppdrag att arbeta fram en överenskommelse mellan Fenix och Demokratipiloterna. I april genomfördes också en workshop med verksamhetsansvariga från och hela Fenix styrelse med en ledare från Chefskompassen. På årsmötets andra del i maj drogs motionen tillbaka då styrgruppen var i full gång att arbeta och parterna var överens om att

9 Verksamhetsberättelse 2012 för, arvsfondsprojekt Unga Fenix. 8(8) verksamheten på skulle tas över av den nya föreningen efter projekttidens slut. Efter årsmötet avklarande i maj förra året har styrgruppen träffats kontinuerligt och arbetat med att skriva denna överenskommelse, för ett övertagande av lokal, verksamhet, anställda, ekonomisk buffert samt avtal om materiella/immateriella tillgångar. I skrivande stund har den nya föreningen Demokratipiloterna, som ska ta över mötesplatsen efter projekt Unga Fenix slut, fått ett positivt besked av Stockholm Stad och kan med andra ord driva verksamheten vidare i samma anda i samma lokal. Observera att verksamhetsansvariga har arbetat ideellt med dessa ansökningar tillsammans med Demokratipiloternas styrelse sedan Fenix styrelse tog beslut att Demokratipiloterna skulle söka alla medel enskilt.

10 Bilaga 1 Verksamhetsberättelse 2012 för, arvsfondsprojekt Unga Fenix.

11 Bilaga 2 Föreningar som träffades på under 2012 Ekokören Stockholms Afrikagrupper Stockholms Freds Internationella Bekantskaper Schyst Resande KIM Kombo Protus Ofog Emmaus Stockholm Polygrupperna Others Before Self Möjlighetsministeriet Stockholms Makalösa Föräldrar Ingen Människa är Illegal Kvinnofronten Djurens Rätt Musikföreningen Bonne Nouvelle Happy Food Movements OCD-föreningen Ananke i Stockholm Sensus/Tjejverkstan Poly familj

12 Arbetsträningsmodell ARM Bilaga 3 Ett samarbetsprojekt mellan, Jobbtorg Stockholm och AF Södermalm Arbetsträning och praktikmodell på för unga vuxna upp till 30 år. Ett samarbetsprojekt med Jobbtorg Stockholm och AF Södermalm Mötesplatsen har under sista året med arvsfondsmedel fått möjlighet att strukturera vår praktik/arbetsträningsverksamhet för unga vuxna. Det var ett samarbetsprojekt med Jobbtorg Stockholm och Arbetsförmedlingen Södermalm. Praktik formen innebar att vi erbjöd 6-8 unga vuxna upp till 30 år arbetsträning. Praktiken bestod av 8-10 Livskunskapsträffar utifrån Hela Människan metod, matlagningskurs, baristautbildning samt utbildning i tre olika re-make tekniker. All kompetens finns på idag. Bakgrunden till arbetsträningsmodellen var att de praktikanter som Jobbtorg, Unga In, Socialtjänsten m.fl. hänvisar till oss mår ofta mycket dåligt psykiskt. Att på ett strukturerat sätt ta emot dem i grupp var vi övertygade om skulle vi skulle ge dem en större chans att komma vidare i sina liv, att tillsammans, genom metoden hjälp till självhjälp dela sina erfarenheter och finna känsla av sammanhang (KASAM), trygghet och lust. Syftet med projektåret är att permanenta en verksamhet med arbetsträning för unga vuxna som har psykosociala problem eller av andra skäl inte förmår, orkar eller kan studera/arbeta. Mötesplatsen kommer efter projekttiden ta betalt för arbetsträningen av målgruppen. Vilken summa återstår att besluta Marknadsföring och utvärdering I ansökan till Arvsfonden ingick det att Jobbtorg och Arbetsförmedlingen skulle marknadsföra projektet samt rekrytera deltagare. Detta resulterade i många intresserade deltagare varav 8 erbjöds plats och 6 personer genomförde hela praktikperioden. Det ingick även för Jobbtorg och AF att rekrytera en utomstående utvärderare av projektet, Jobbtorg Stockholm kontaktade Charlotte Broms en fokusgruppsledare och socionom med intresse för målgruppen. Charlotte Broms har sammanställt en rapport som består av enkäter från deltagare och personal före och efter de 12 veckorna samt en fokusgrupp före och efter praktik/arbetsträningstiden. Syftet med projektåret är att vi sedan kommer kunna vara med vid AF:s upphandling år 2013 och då ha en utvärderad modell. 9

VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015

VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015 1 VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015 2 Föreningen Fenix verksamhet i Aspudden startade 1999. Verksamhetens ryggrad är synen på människans inneboende kraft att hitta tillbaka till sig själv, till sina

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-04. Lättläst svenska Jobb- och utvecklingsgarantin Du kan få ersättning om du tar emot personer som är med i jobb- och utvecklingsgarantin när du erbjuder

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Föreningen Fenix 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Föreningen Fenix 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Föreningen Fenix 2012 Judit Horvath-Lindberg arbetande styrelseledamot - t.f. verksamhetschef Jannicke Kihlman verksamhetschef Fenix Aspudden Hägerstensvägen 162 (gaveln), 126 53

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Fungerande nätverksforum genom mentorskap I N N E H Å L L Varför Yrkeskompis? sid 2-3 Målgrupper sid 4-5 Samverkan

Läs mer

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande.

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Projektledare 2007-08-31 Cecilia Ek Lena Hellsten Robert Karlsson Lednings- och styrgrupp Märta Vagge Kristina Rönnkvist Madeleine Jonsson Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Syfte Syftet med projektet

Läs mer

Verksamhetsplan. Internationella Arbetslag 2008. Volontärförmedling

Verksamhetsplan. Internationella Arbetslag 2008. Volontärförmedling Verksamhetsplan Internationella Arbetslag 2008 Volontärförmedling En viktig del av IAL:s verksamhet och den som berör flest medlemmar är att förmedla platser på volontärläger utanför Sverige. Under flera

Läs mer

Projektplan, självhjälpsgrupper

Projektplan, självhjälpsgrupper REGION JÖNKÖPINGS LÄN Projektplan, självhjälpsgrupper Främjande av psykisk hälsa Ansökan om medel från Finnvedens samordningsförbund 2015-01-07 Utveckla och implementera förebyggande och hälsofrämjande

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Upplev Kilsbergskanten

Upplev Kilsbergskanten Upplev Kilsbergskanten Varför arrangerar vi Upplev Kilsbergskanten? Stärka känslan och stoltheten för Kilsbergskanten Öka gemenskapen och samarbeten mellan oss i Kilsbergskanten Manifestera det pågående

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

måndag 28 oktober 13 Aktiva Studenter på KTH

måndag 28 oktober 13 Aktiva Studenter på KTH Aktiva Studenter på KTH Leg.Naprapat Gruppträningsinstruktör Projektledare jessica@careofsthlm.se Aktiebolag & Idrottsförening Skola Aktiva Studenter Varför? Målet är att få fysiskt inaktiva studenter

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009 alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla 100% PRESSMAPP Arrangör: - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och företagsrådgivaren

Läs mer

IAL:s strategiska plan 2007-2013

IAL:s strategiska plan 2007-2013 IAL:s strategiska plan 2007-2013 Huvudmål 1. En proaktiv attraktiv organisation där medlemmarna känner delaktighet och ansvar. (medlemsengagemang, struktur/planering, demokrati) 2. Välutvecklade lokalgrupper

Läs mer

VIF startades den 4 maj 2006.

VIF startades den 4 maj 2006. VIF startades den 4 maj 2006. Tanken med den här föreningen är att förena människor, oavsett ursprung, kultur, religion, kön eller hudfärg. Ett sätt att knyta kontakter och lära sig mer om olika kulturer.

Läs mer

VERKSAMHETS- PLAN 2012 HUSBY KONST HANTVERKS FÖRENING

VERKSAMHETS- PLAN 2012 HUSBY KONST HANTVERKS FÖRENING VERKSAMHETS- PLAN 2012 & HUSBY KONST HANTVERKS FÖRENING Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsansvarig har ordet Vi är en ideell förening som funnits på Husby Gård sedan 2002. Som förening har vi flera intressen

Läs mer

Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21

Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21 Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21 1. Vilket är syftet med marknadsföringen? Uppmärksamma Den digitalt nyfikne som målgrupp och öka kännedomen om bibliotekets utbud och information

Läs mer

Stockholm 20 februari 2013

Stockholm 20 februari 2013 Stockholm 20 februari 2013 Den 20e februari 2013 arrangeras för femte året i rad succékonferensen Social Responsibility Day. Bakom konferensen står tidningen Miljöaktuellt och SIS tillsammans med flera

Läs mer

En guide till. Före tag 1. Ungdoms Leader. - där ungdomar kan köra sitt eget race!

En guide till. Före tag 1. Ungdoms Leader. - där ungdomar kan köra sitt eget race! Före tag 1 En guide till Ungdoms Leader - där ungdomar kan köra sitt eget race! Innehållsförteckning Sid 3 Ungdomar inom Leader Sid 5 U-lag, vad ska ett sådant göra? Sid 6 Vad måstefinnas för att skapa

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008

Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008 1 (8) Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008 Kommun Nacka kommun Enheten Äldre Kontaktperson Enhetschef Anne-Lie Söderlund Anhörigkonsulent Ove Lindroth Telefon

Läs mer

Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum

Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum Handläggare: Eric Andersson, Arbetsmarknadsenheten, AME Socialnämnden Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum Organisation Jobbcentrum ingår i Socialnämndens Arbetsmarknadsenhet. Arbetsmarknadsenheten hör till

Läs mer

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 2013-11-26 1 (5) Kompetens- och arbetslivsnämnden Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 1. Bakgrund

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN

FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN GUIDE FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN Denna guide är avsedd att ge information om vilka resurser som finns för psykiskt funktionshindrade personer och vart man vänder sig. Guiden finns

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN

INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN en workshop om tillgänglighet, mångfald och representation FUISM, Fokus på mångfald 2015-03-09 Anna Karlsson & Elinore Lindén Strand, ReVamp AB Sammanfattning: Detta är ett

Läs mer

-Projektplan Fri:JA 130418- Projektplan Fri:JA

-Projektplan Fri:JA 130418- Projektplan Fri:JA Ingela Bernholtz/Lovisa Gentz Ahl Projektplan Fri:JA Bakgrund Fri:JA projektet startade i augusti 2012 med anledning av att samtliga IM elever i Kristianstads kommun samlades på Österängsgymnasiet. Eftersom

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 5 3 Projektets mål... 5 4 Perspektiv... 5 5 Risker...

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

Lägesrapport/slutrapport ALLMÄNNA UPPGIFTER. Verksamhetens/projektets namn: Insteget Rapporten har skrivits av:

Lägesrapport/slutrapport ALLMÄNNA UPPGIFTER. Verksamhetens/projektets namn: Insteget Rapporten har skrivits av: ALLMÄNNA UPPGIFTER Verksamhetens/projektets namn: Insteget Rapporten har skrivits av: Rapporten avser perioden: 2012-04-01 2013-12-31 Har ni gjort egna uppföljningar* Ja Nej *Om ja, bifoga dessa till rapporten

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-3088845 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Handbok för En snabb slant En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan man söka för? 3 Hur

Läs mer

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fotbollsförening,

Läs mer

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott!

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Vill du vara med och engagera dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? engagerar hundratals medlemmar som alla brinner för personalfrågor

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Dnr: Kon 2015/41 Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Maja Jansson 2015-04-07 2015-04-07 1 (9) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3.

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Välkommen till Arbetsförmedlingen

Välkommen till Arbetsförmedlingen PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Välkommen till Arbetsförmedlingen Information till dig som söker jobb 1 2 Det här är Arbetsförmedlingen...... 6 När du behöver extra hjälp... 10 Din arbetsgivare kan få ersättning...

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20150331 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 12mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2015-01-31 Projekt för matchning

Läs mer

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds ska under verksamhetsåret 2015 koncentrera verksamheten till tre fokusområden: En starkare studentorganisation En yrkesidentitet redan under studietiden

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

LÅT BARNEN LEKA SIG TILL EN BÄTTRE VÄRLD I ER KOMMUN!

LÅT BARNEN LEKA SIG TILL EN BÄTTRE VÄRLD I ER KOMMUN! LÅT BARNEN LEKA SIG TILL EN BÄTTRE VÄRLD I ER KOMMUN! 1 6 Låt barnen leka sig till en bättre värld i er kommun! I leken är allt möjligt! Lek är något som förenar alla barn, vart vi än befinner oss. Hos

Läs mer

Arbetsträning. & karriärstöd HOS VÄGEN UT! KOOPERATIVEN

Arbetsträning. & karriärstöd HOS VÄGEN UT! KOOPERATIVEN Arbetsträning & karriärstöd HOS VÄGEN UT! KOOPERATIVEN Vägen ut!s arbetsträning är kopplad till företagande och riktiga arbetsuppgifter. Arbetet formar vår vardag välkomnar alla. har medarbetare med egen

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 /! VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I GÖTEBORG Styrelse Vald till år Ordförande Katarina Wendsjö 2014 Kassaförvaltare Hanna Waddington 2015 Tao Hemberg 2015 Ledamöter Åsa Ekman 2014

Läs mer

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen VIP Branschinriktad lärlingsutbildning VÄRDSKAP I PRAKTIKEN inom besöksnäringen Branschinriktat projekt inom besöksnäringen. November 2012 Mars 2013 Samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen och Entreprenörerna

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Missbruka inte livet Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Du är inte ensam Det går att få bukt med ett beroende av alkohol och narkotika. Men det är många som drar sig för att söka hjälp.

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Samlar krafterna och anpassar insatserna för individens bästa

Samlar krafterna och anpassar insatserna för individens bästa KRUT Kartläggning Rehabilitering och Utveckling Tillsammans KREATIV UTVECKLING Samlar krafterna och anpassar insatserna för individens bästa Sjuhärads Samordningsförbund ansvarstagande tillsammans Förbundets

Läs mer

Glashuset 2014. Ytan är 5,5 x 5,5 = 30 m2. Fönster: 128 x 263 cm Glashuset har 29 fönster

Glashuset 2014. Ytan är 5,5 x 5,5 = 30 m2. Fönster: 128 x 263 cm Glashuset har 29 fönster Glashuset 2014 Ytan är 5,5 x 5,5 = 30 m2 Fönster: 128 x 263 cm Glashuset har 29 fönster Målet med Umeå2014 stärka människorna stärka staden stärka kulturen stärka norra regionen stärka det europeiska samarbetet

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007

Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007 Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007 Inledning Stjärnjouren står nu inför ett nytt inspirerande verksamhetsår. Under föregående år har vi börjat se förfrågningar från Sundbybergs skolor och fritidsgårdar

Läs mer

Styrelsemöte fredagen den 6/8 2010

Styrelsemöte fredagen den 6/8 2010 Styrelsemöte fredagen den 6/8 2010 Bilagor 1. Närvarolista 2. Dagordning 1 Mötet öppnas Sven förklarar mötet öppnat fredagen den 6/8 2010 klockan 14.55 i caféet på Ungdomens hus. 2 Presidium Ordförande:

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Linje 14

Verksamhetsplan 2015. Linje 14 Verksamhetsplan 2015 Linje 14 Om Linje 14 Örebro kommun och Örebro universitet bedriver sedan 2003 verksamheten Linje 14, ett samverkansarbete som går ut på att motivera fler ungdomar att studera vidare

Läs mer

Projektet Unga i Huset

Projektet Unga i Huset 1 2 Projektet drivs av med delfinansiering av i Jämtlands Län. 3 Delrapport 1 Datum 1 september 2012 31 januari 2013 2013-02-27 Projektet erbjuder 10-20 arbetsträningsplatser i Gamla Tingshuset för unga

Läs mer

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014 Plan för fritidsen 2013-2014 Stockholm International Academy Sulvägen 52 A-B 126 40 Hägersten 08-646 46 98 www.stockholmskolan.se info@stockholmskolan.se Sammanfattning Inför HT 2013 har vi vidtagit en

Läs mer

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning Rapport 2015-05-19 Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning KS 2013/0967 Resultatet av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning rapporterades till projektgrupp

Läs mer

REPSKAP RSMH STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT. TISDAGEN 30:e OKTOBER 2012 ÖSTERMALMS FÖRENINGSRÅD

REPSKAP RSMH STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT. TISDAGEN 30:e OKTOBER 2012 ÖSTERMALMS FÖRENINGSRÅD REPSKAP RSMH STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT TISDAGEN 30:e OKTOBER 2012 ÖSTERMALMS FÖRENINGSRÅD Stockholm den 24 september 2012 Till våra lokalföreningar Inbjudan till representantskapet tisdagen den 30 oktober

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Medeltidsveckans kommunikationsgrupp

Medeltidsveckans kommunikationsgrupp Medeltidsveckans kommunikationsgrupp Medeltidsveckan på Gotland är ett av Sveriges äldsta, mest kända kulturevenemang. Sedan 31 år tillbaka har tusentals besökare rest från hela världen för att uppleva

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Inledning Inom Arbetsförmedlingen och kommunen finns en rad verksamheter och

Läs mer

Ung resurs. Bakgrund/problemformulering

Ung resurs. Bakgrund/problemformulering Bakgrund/problemformulering Ung resurs I Lycksele finns det idag ett stort antal arbetslösa ungdomar under 25 år som är helt arbetslösa, arbetar deltid eller har tillfälliga anställningar. Ett stort antal

Läs mer

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun 1/5 Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun Ansökta medel: 1 096 000 /år Projekttid: september 2013 augusti 2014 1. Utgångspunkter Kraft har

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Riksförbundsstyrelse: Maja Flykt, Ordförande; Therese Jung, Vice ordförande; Andreas Hallström, Ekonomiansvarig; Frida Björkman (fr.o.m1/1 13 31/8 13) och Josefine Saraste, Kommunikationsansvarig;

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Föreningen Fenix 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Föreningen Fenix 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Föreningen Fenix 2014 Fenix Aspudden Hägerstensvägen 162 (gaveln), 126 53 Hägersten info@fenix.org.se, 08 681 06 24 www.fenix.org.se organisationsnr. 802406-1239 1 Föreningen Fenix

Läs mer

Redovisning av särskilt infrastrukturstöd riktat mot barn och unga

Redovisning av särskilt infrastrukturstöd riktat mot barn och unga Redovisning av särskilt infrastrukturstöd riktat mot barn och unga Allmänna anvisningar Denna blankett ska användas för redovisning av utvecklingsinsats som fått särskilt infrastrukturstöd riktat mot barn

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Socialt företag en väg till egen försörjning

Socialt företag en väg till egen försörjning VÄSTERÅS STAD AMA arbetsm arknad Socialt företag en väg till egen försörjning Reidun Andersson & Sm ajo Murguz Socialt företagande En väg till arbetsmarknaden Tillväxtverkets definition av ett arbetsintegrerade

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2006 Ideell förening: Passalen

Verksamhetsberättelse 2006 Ideell förening: Passalen Verksamhetsberättelse 2006 Ideell förening: Passalen Passalen Ideell förening Org. nr: 802431-5312 Registrerad 2006 04 03 c/o Passal AB Vestagatan 2 416 64 Göteborg Tel: 0730-987076 @: ia@passal.se PASSALEN

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni Vad händer i Färgelanda? Juni Tipspromenader Stigens If Varje söndag t.o.m. 8/6. Start kl.11.00-12.00 vid fabriken. Korvgrillning. Startavgift 20 kr. Torps Byalag och Valbo-Ryrs sockenförening Torsdag

Läs mer

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-19, 86 Informations- och marknadsföringspolicy för Eksjö kommun Syfte och mål Policyn anger mål och riktlinjer

Läs mer

Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen.

Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen. IFO/Omvårdnadsförvaltningen Arbetsförmedlingen Filipstad/Storfors/Kristinehamn Samordningsförbundet Samspelet Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen WTÖALA K O M M U N S T Y R E L S E ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen 1. Varför startade ni projektet och vad ville ni åstadkomma? Ronjabollen startades för att vi på TRIS såg och ser än idag

Läs mer

Informationsmöte 18 maj 2015 Boende och integration för ensamkommande barn och unga

Informationsmöte 18 maj 2015 Boende och integration för ensamkommande barn och unga Informationsmöte 18 maj 2015 Boende och integration för ensamkommande barn och unga Vision Öppenhet och mångfald Grundläggande värdering Förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Att plötsligt förlora jobbet, gå igenom en skilsmässa eller drabbas av någon annan kris kan få vem som helst att helt tappa fotfästet. Hamnar man utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner -12-18 1 (8) Rapport Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner Sammanfattning Nackanätverket är ett samarbete mellan sex kommuner som handlar om fritidsgårdar och

Läs mer

Ansökan från Uppsala Social Ekonomi om projektbidrag

Ansökan från Uppsala Social Ekonomi om projektbidrag KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Ulf Lundström Datum 2013-08-22 Diarienummer UAN-2013-0368.5 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från Uppsala Social Ekonomi om projektbidrag

Läs mer

Gotlands Regnbågshelg 2012

Gotlands Regnbågshelg 2012 Gotlands Regnbågsgrupp Visby 2012-02-05 Inbjudan till deltagande i Gotlands Regnbågshelg 2012 Projektet Gotlands Regnbågshelg 2012 vill ge mångfaldsarbetet på Gotland ytterligare en dimension. Det genom

Läs mer

Preliminärt Schema Vår 2012

Preliminärt Schema Vår 2012 Preliminärt Schema Vår 2012 Dagar Tider Pass & Kurser Vem kan komma? Nivå Inspiratör Pågår MÅNDAG 10.15 11.45 Yoga, Stresshantering & God Sömn** För alla ingen yogaerfarenhet krävs 1 Jennie v 10 21 16.45

Läs mer

Nöjdhetsmätning bland besökare på parklekar, mötesplatser, träffpunkter och ungdomens hus i Skärholmen.

Nöjdhetsmätning bland besökare på parklekar, mötesplatser, träffpunkter och ungdomens hus i Skärholmen. -- FRYSHUSET I SKÄRHOLMEN TRIVSELENKÄT Nöjdhetsmätning bland besökare på parklekar, mötesplatser, träffpunkter och ungdomens hus i Skärholmen. Linda Peltonen, Nabila Abdul Fattah, Hicham Souadi Innehållsförteckning

Läs mer

10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM)

10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM) ÅTERRAPPORTERING 2014-02-26 1 (5) Ekonomi och styrning Malin Svanberg Återrapportering EBP 10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM) Under 2013 har KIM-projektet (Kommunalt och

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö HUVUD för kunskap HJÄRTA för medkänsla HAND för färdighet HÄLSA för ett sunt levnadssätt Almviks 4H-klubb Igelkott på besök sommaren 2013 Vårprogram

Läs mer

NYHETSBREV. Det finns 3 olika arbetsgrupper ÖPP, Active Parenting och Riktade insatser.

NYHETSBREV. Det finns 3 olika arbetsgrupper ÖPP, Active Parenting och Riktade insatser. 1 (6) Det här är första Nyhetsbrevet från Föräldrautvecklingsprojektet Värme & Ramar i Oskarshamn. Ambitionen är att det fr o m hösten ska komma ut ett (1) Nyhetsbrev per månad om vad som är på gång i

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

Förslag Mångfaldsplan, kulturinstitutioner, VG-region

Förslag Mångfaldsplan, kulturinstitutioner, VG-region Förslag Mångfaldsplan, kulturinstitutioner, VG-region Inledning Västra Götalandsregionen liksom övriga Sverige har de senaste åren blivit alltmer mångkulturell. I dag är över 20 % av alla som bor i regionen

Läs mer

Information om KulturKlivet

Information om KulturKlivet Information om KulturKlivet Verksamheten KulturKlivet vänder sig till den som är berörd av missbrukets och kriminalitetens konsekvenser och andra som på något sätt stått utanför samhället. Vi använder

Läs mer