VERKSAMHETS- PLAN 2012 HUSBY KONST HANTVERKS FÖRENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETS- PLAN 2012 HUSBY KONST HANTVERKS FÖRENING"

Transkript

1 VERKSAMHETS- PLAN 2012 & HUSBY KONST HANTVERKS FÖRENING

2 Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsansvarig har ordet Vi är en ideell förening som funnits på Husby Gård sedan Som förening har vi flera intressen att ta hänsyn till: Vi är en medlemsförening med omkring 100 medlemmar, vars ena uppgift är att vara ett forum för dessa medlemmar. Men vår förening har också skyldigheter. Vi har åtagit oss ett uppdrag av Stockholms Kulturförvaltning att driva Husby Gård som en samlingslokal. Det innebär att vi inte äger Husby Gård utan vi får verka på gården mot att vi förbinder oss att sköta om anläggningen och se till att den är tillgänglig för allmänheten. Vårt uppdrag innebär praktiskt att hyra ut lokaler till fester, konferenser och andra evenemang. Vi har med detta uppdrag för ögonen genom åren försökt hitta nya sätt att öppna upp gården med vår konst- och hantverksprofilerade verksamhet för ännu fler. Exempelvis kan nämnas att vi anordnar utställningar med gratis entré. Vi anordnar några större publika arrangemang per år, såsom valborgsfirande och två stora loppisar. Vi inbjuder till skapande verksamhet och vi har caféet öppet dagligen. Vi har flera olika samarbetsparter som har olika förväntningar på oss, Arbetsförmedlingen vad gäller praktikplatser. Stadsdelsförvaltningen vad gäller lovverksamhet för skollediga barn mm. Nu står vi inför ett nytt verksamhetsår. Vi har slipat till organisationen och saker och ting har börjat hamnat på rätt plats. Låt oss nu inför 2012 tillsammans, jobba för att Husby Gård och vår förening kan leva upp till de förväntningar som finns på oss och låt oss med höga ambitioner och väl genomförda program möta framtiden. Tillsammans kan vi uträtta stordåd! Kerstin Piglet Wikström verksamhetsansvarig

3 Föreningens vision för 2012 Mål 2012 ska bli det år då vi på ett nytt och mer effektivt sätt når utanför Husby Gård. Vi ska bli mer kända i och utanför Husby. Vi ska kliva över olika gränser, inte tänka konkurrens ytan komplement! Vi ska samarbeta mer med gårdarna på Järvafältet, delta i olika nätverk i närområdet och ha mer kontakt med konstutövare i innerstan och utanför Stockholm. Fler ska känna sig delaktiga i vår verksamhet och på Husby Gård. Vi ska konkret ta tillvara de dolda resurser av kulturell art som vårt närområde har att erbjuda. Organisation Styrelsen Styrelsen består av 5 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter. Styrelsen möts vanligen 1 gång i månaden. Styrelsen leder föreningens arbete mellan årsmötena och förbereder alla handlingar till årsmötena. Styrelsen fungerar som arbetsgivare åt de anställda. Styrelsen ansvarar för arbetsmiljö, brandskydd och jobbar kontinuerligt med föreningens styrdokument. Anställda Föreningen har 5 anställda varav 4 med lönebidrag. De anställda arbetar heltid och arbetar i nära samarbete med föreningens olika uppdragsgivare såsom Kulturförvaltningen, Arbetsförmedlingen, Rinkeby-Kista sdf och Studieförbundet Vuxenskolan. Arbetet innebär att sköta om Husby Gård som samlingslokal, anordna och ansvara för praktikplatser för några av områdets arbetslösa, erbjuda lovverksamhet för barn, anordna kursverksamhet och öppna verkstäder. Arbetar med utställningsverksamheten. Dessutom sköter personalen den löpande dagliga administrationen på gården, såsom bokningar, uthyrningar, marknadsföring, största delen av bokföringen, städning samt ser till att cafét är bemannat och att det finns hembakt bröd. Medlemmar I skrivande stund har vi 94 betalande medlemmar. 62 kvinnor, 32 män. 18 olika ursprungsländer representerade. Det ideella arbetet sker till största delen i bemanning i café och vakt av konsthallen vid utställningar samt i butiken. Affischering, bakning och inhandling hör också till det ideella arbetet. Utställningsgruppen består av personal och intresserade/engagerade medlemmar. De jobbar fram förslag för nästkommande års utställningsprogram som sedan tas av höstens årsmöte. Under 2012 kommer vi att arbeta för att få fram intresserade/engagerade medlemmar till en arrangemangsgrupp som jobbar speciellt med gårdens större arrangemang. De traditionella som vi haft i många år men även några nya idéer som framkommit. Som ledare i kursverksamheten tillfrågas i första hand de av våra medlemmar som har efterfrågat kompetens. Medlemsförmåner Omkring 10 av våra medlemmar hyr in sig i privata eller delade ateljéer på gården. En gång per år erbjuds de att ställa ut i storstugans galleri. Alla medlemmar med behov av ateljéplats får lämna in skriftlig intresseanmälan till styrelsen. Kontrakten gäller två år. Om ingen kö förekommer kan man får hyra en ny period.

4 Alla medlemmar har möjlighet att kostnadsfritt ställa sig på kö för att ställa ut i storstugans café. Som medlem har man också möjlighet att delta i den årliga konstmarknaden i Konsthallen som för övrigt kommer att byta namn För 15 kr/timmen har man som medlem möjlighet att hyra tid i någon av de 6 verkstäderna på gården. Materialkostnad tillkommer. Man måste påvisa kompetens för att få ansvaret att nyttja verkstäderna. Vill du veta mer kontakta personalen, dagtid. Som medlem har man möjlighet att vara kursledare i sitt ämne. Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan och de har sista ordet vad gäller lämplighet och behov. Som medlem får du rabatterat pris i kafét. (Medtag medlemskortet om du inte är välkänd) Varje medlem har en lott i vårt årliga konstlotteri, med dragning under vårens ordinarie årsmöte. Medlemmar får föreningens Nyhetsbrev varje månad, via mail och för dem utan mail per post. Två gånger per år bjuds alla in till fest. Två gånger per år anordnas medlemsforum, då vi tar upp aktuella ämnen och medlemmarna har möjlighet att ge sina synpunkter. Två gånger per år kallas till årsmöte, ett ordinarie på våren då verksamhetsberättelse och revisionsberättelse samt val till ny styrelse sker. Ett höstmöte då verksamhetsplan, budget och medlemsavgiften beslutas om. Föreningens ekonomi Föreningen har sedan 2002 erhållit ett verksamhetsbidrag som hänger ihop med det uppdrag vi har att driva Husby Gård som en samlingslokal. Därutöver drar verksamheten in intäkter genom sina uthyrningar och genom kafé och arrangemang i samarbete med olika aktörer samt genom uppdrag av t.ex Arbetsförmedlingen och stadsdelsförvaltningen. Särskilda bidrag för konst- och kulturprojekt sökes kontinuerligt under året. Utåtriktad skapande verksamhet Barn: Vi anordnar Art Camp varje skollov. Drop in prova konst, slöjd och hantverk, från 10 år och uppåt. Kostnadsfritt för barnen. Detta är ett samarbete med Rinkeby-Kista sdf. Under terminerna inbjuds barngrupper till guidade visningar av vissa utställningar och de får delta i en workshop efteråt. Barngrupper från skola och fritids har även möjlighet att boka kortkurser i keramiken och måleriet. En slöjdklubb per termin anordnas för barn mellan 7-14 år i samarbete med Hemslöjdsföreningen och Studieförbundet Vuxenskolan. Vuxna: Vi kommer även 2012 ha öppna verkstäder varje onsdag under terminerna kl Drop in: prova på keramik, måleri, glasfusing och screentryck. För daglediga vuxna. Vi tar endast betalt för materialet. Denna verksamhet är viktig. Här fångar vi upp många intresserade som välkomnas in i vår föreningsgemenskap, vi gör också en viktig insats för resurssvaga i vårt område. Vi erbjuder möjlighet att gå kurser i olika konstnärliga ämnen samt att själv arrangera kamratcirklar. För att ordna kamratcirklar hos oss krävs medlemskap. Kostnaden är då 50 kr/timmen. Icke medlemmar är också välkomna men kostnaden för gruppen blir då 100 kr/timme. En liten höjning kommer ske under Vi erbjuder Kroki en onsdagskväll i månaden under terminerna. Kostnaden är 40 kr för medlem och 60 kr för ickemedlem per tillfälle. Vi fortsätter vårt samarbete med stadsdelsförvaltningens arbetsmarknadsprojekt: Hela människan. Här når vi boende som inte haft som vana att besöka oss och de får prova på olika konstnärliga uttryck.

5 Utställningar Vi vill verka för ett fördjupat intresse för konst genom att anordna kvalitativa konstutställningar, visningar av utställningar och ge möjlighet till samtal kring konst och hantverk. Vi vill verka för att kontakter knyts och samarbeten inom föreningen och med externa kontakter. Vi arbetar just nu utställningarna i Konsthallen för Det kommer att bli 6 utställningar som rör sig från installation till måleri. Bland utställarna märks Lars Ohlsson som kommer att göra en installation ett år efter katastrofen i Fukushima på temat kärnkraft och teknologi, samt Suomiart, en förening för finska konstnärer, boende i Sverige. I vanlig ordning kommer vi att söka bidrag från kulturförvaltningen och andra bidragsgivare för att ha möjlighet att genomföra utställningarna. Utställningar Januari Suomi Art-samlingsutställning 10 Mars Lars Ohlsson-Vår strålande framtid 14 April Med segel mot norr-arabiska konstnärer ställer ut 25 Augusti Performing Democracy-samlingsutställning 29 September Adam Tensta väljer konstnärer 27 Oktober Staffan Tolsén-separatutställning 1 December Slöjdutställning med anledning av Svensk slöjds 100-års jubileum 12 December Barnkonstutställning En utställningsgrupp utses på ordinarie årsmöte, bestående av personal och medlemmar. Deras uppdrag är att ta hand om alla utställningsförfrågningar. Gruppen lägger ett utställningsförslag till nästkommande år som presenteras för styrelsen och som sedan extra årsmötet i november beslutar om är Hemslöjdsorganisationens 100 årsjubileum och detta kommer vi också att uppmärksamma med en satsning som kommer resultera i en utställning. I Storstugans kafé har vi de senaste åren haft flera uppskattade mindre utställningar. En inbjuden konstnär per år ska ges plats. Utställningsgruppen ansvarar för detta. Föreningens praktikanter/medhjälpare ges möjlighet att ställa ut kostnadsfritt en gång per år. Ateljégruppen och Husby Gårds gruppverksamhet ges möjlighet att ställa ut varsin månad. Övriga månader har medlemmar möjlighet att köa för utställningstid. Kostnad är 500 kr/utställning. Icke medlemmar ges plats om plats finns. Kostnaden för dem är 1000 kr/ utställning. En utställningsperiod är på 3 veckor. Ingen provision tas av föreningen för de betalande. De inbjudna betalar 25 % i provision på sålda verk. Hittills är dessa inbokade: Richad Friesendahl, Ingrid Strandin och Sabri Yousef. Verkstäder och ateljéer Gården har 6 allmänna verkstäder: keramik, textil, snickeri, måleri, grafik och silversmide. Här bedrivs kursverksamhet, kamratcirklar och medlemmars egna arbete. Alla som nyttjar verkstäderna möjlighet att visa upp sina verk på en utställning i storstugan någon gång under året. De som hyr egen ateljé på gården ges också möjlighet att ställa ut i Storstugans Galleri vid ett tillfälle under året. Ett program med studiebesök, gäster och möjlighet till fortbildning inom dessa områden kommer att utarbetas. Gemensam fixardag kommer att anordnas, en gång per termin.

6 Kafé Vi har kaféet öppet dagligen hela året. Vid vernissagehelg i Konsthallen har vi också kafét i konsthallen öppet. Allt bröd är hembakt. Öppettider är: vardagar och helger I anslutning till kafét finns aktuell information från verksamheten. I kafét i storstugan sker dessutom bokning och nyckelutlämning till medlemmar som vill hyra någon av verkstäderna. Öppet samma tider som kafét öppettider. Konferens och festuthyrning Konferenser kan bokas i konsthallen, konferensrummet och i storstugan. Fester kan bokas i konsthallen och storstugan. Under utställningsperioderna hyrs inte lokalerna ut. Hantverksbutik En grupp medlemmar tar hand om och ansvarar för butiken. Medlemmar har möjlighet att lämna in alster. Föreningen tar 10 % på sålda alster. Några gånger per år byts sortimentet ut. Arrangemang Valborgsfirande 30 april. Vårloppis söndagen den 27 maj nytt 2012 är ett samarbete med Akalla by med en megaloppis som sträcker sig från Husby Gård ända till Akalla by med olika aktiviteter och loppisstånd på vägen mellan gårdarna. Höstloppis söndagen 26 augusti. Jul i vårt hus 9 december även den i samarbete med Akalla by. Kulturprojekt Nya verksamhetsidéer: Hantverksvecka Måleri, keramik, screentryck mm under sommaren, i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan med våra medlemmar och personal som kursledare. Slöjdvecka hemslöjdsorganisaionen firar 100 år. Vi kommer uppmärksamma slöjden speciellt under en vecka med program för barn och vuxna och med en utställning. Miljövecka för tredje året samarbetar vi med miljöförvaltningen och stadsdelsförvaltningen under en vecka med olika program för stora och små i återvinningens och naturen och miljöns tecken. Husby Gårdsdagen en nysatsning. Där vi inbjuder alla aktörer på och runt Husby Gård att delta i en festdag med många olika aktiviteter, musik, dans, poesi, konst och mat. Dessutom kommer vi jobba vidare med att slutföra projektet Tag plats! Tillsammans med Arbetsförmedlingen driver vi ett projekt för långtidsarbetslösa med arbetsträning, skapande verksamhet och gemenskap. Vi jobbar för att blåsa liv i T.UNG KONST, ett undersökande experimentellt konst- och ungdomsprojekt. Marknadsföring Vi kommer att utveckla samarbetet/marknadsföringen med de övriga gårdarna på Järvafältet. Vi kommer att jobba med att utvidga vårt kontaktnät, knyta till oss fler konstföreningar, bli delaktiga i fler nätverk. Fortsätta arbetet med att knyta kontakter med företagen i området. Fortsätta utveckla de sociala nätverken såsom t.ex facebook och över huvud taget se över hur vi kan bli än mer effektiva i vår marknadsföring. Vi hoppas naturligtvis att byggandet av ett kulturhus i Husby kommer att ha en gynnsam effekt även för oss.

7 HUSBY KONST & HANTVERKSFÖRENING Husby Gård, Kista,

HUSBY KONST & HANTVERKS FÖRENING

HUSBY KONST & HANTVERKS FÖRENING HUSBY KONST & HANTVERKS FÖRENING Verksamhetsplan 2018 Vision Under 2018 vill vi fortsätta fördjupa samarbetet med lokalsamhällets goda krafter i våra nätverk och påbörja nya samarbetsprojekt, vi ser fram

Läs mer

Verksamhetsledaren har ordet. Organisation

Verksamhetsledaren har ordet. Organisation VERKSAMHETSPLAN 2019 Verksamhetsledaren har ordet 2002 lät stadsdelsdirektören Louis Abascal oss få ta över driften av Husby Gård med orden: Jag rullar ut röda mattan åt er, gå! Det förtroende de orden

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014 1 Innehållsförteckning 1. Mål, Organisation, styrelsens arbete och verksamhetsbidrag 2. Verksamheten/ café, uthyrning/ arbetsträning/kulturprogram/program för små och stora/utställningsverksamheten

Läs mer

HUSBY KONST & HANTVERKSFÖRENING

HUSBY KONST & HANTVERKSFÖRENING HUSBY KONST & HANTVERKSFÖRENING Verksamhetsberättelse för 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen Styrelsen valdes på ordinarie årsmötet den 22 april: Lars Svanberg ordförande Francina Dalmulder Larsson

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015 KREATIVITET KUNNANDE FÖRETAGANDE - KULTUR INNEHÅLL: 1. Inledning 2. Åtgärder 3. Övrigt 4. Budget 1. INLEDNING Ålands Slöjd och Konsthantverk r.f. grundades 1928. Föreningen

Läs mer

Kulturföretag inom Ljusdals kommun

Kulturföretag inom Ljusdals kommun Förstudie Kulturföretag inom Ljusdals kommun En förstudie om förutsättningar för samverkan för företag inom området kultur inom Ljusdals kommun Maria Sellberg 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2

Läs mer

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014 Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförening Styrelsen för Lidköpings Konstförening avger följande verksamhetsberättelse för 2014 föreningens

Läs mer

Stadgar för Husby Konst & Hantverksförening.

Stadgar för Husby Konst & Hantverksförening. Stadgar för Husby Konst & Hantverksförening. Organisationsnummer 802403-0762 Stadgarna är antagna av Extra årsmöte första gången den 28 november 2010. Stadgarna är antagna av ordinarie årsmöte andra gången

Läs mer

KONSTKLUBBEN I HANINGE KOMMUN VÅRPROGRAM

KONSTKLUBBEN I HANINGE KOMMUN VÅRPROGRAM KONSTKLUBBEN I HANINGE KOMMUN VÅRPROGRAM Läs mer och bli medlem på haninge.se/konstklubben Hej! Konstklubben i Haninge kommun är en ideell förening, vars syfte är att främja intresse för, och kunskap om,

Läs mer

- 1 - Medlem som inte erlagt fastställd medlemsavgift förlorar sitt medlemskap i föreningen.

- 1 - Medlem som inte erlagt fastställd medlemsavgift förlorar sitt medlemskap i föreningen. - 1 - STADGAR FÖR STADSBYGGNADSKONTORETS KONSTFÖRENING I GÖTEBORG Fastställda 8 dec 2004 samt 10 mars 2005 1 Föreningens namn är Stadsbyggnadskontorets Namn och ändamål Konstförening i Göteborg. Den är

Läs mer

Information Umeå socialdansförening

Information Umeå socialdansförening Information Umeå socialdansförening Umeå socialdansförening är en religiöst och politiskt obunden dansförening som på ideell basis skall vara ett forum för att utveckla dans genom kursverksamhet, dansträning

Läs mer

Verksamhetsberättelse för. år 2017/2018 i Husby Konst & Hantverksförening

Verksamhetsberättelse för. år 2017/2018 i Husby Konst & Hantverksförening Verksamhetsberättelse för år 2017/2018 i Husby Konst & Hantverksförening Lite historik Husby Konst & Hantverksförening har i år varit verksamma på Husby Gård i 15 år. Vi startade vår verksamhet som enskilda

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

STADGAR Scen och Bio Nordret - en förening inom Riksteatern

STADGAR Scen och Bio Nordret - en förening inom Riksteatern STADGAR Scen och Bio Nordret - en förening inom Riksteatern Inledande bestämmelser 1 Föreningen "Scen och Bio Nordret en förening inom Riksteatern" är en ideell förening och är medlem i Riksteatern genom

Läs mer

Verksamhetsplan Askerödgården

Verksamhetsplan Askerödgården 2015-07-05, Intagan - Hålleröd Verksamhetsplan Askerödgården Verksamhetsplan 2015-2017 Innehåll 1. Inledning 2. Ledning och samordning 3. Prioriterade åtgärdsområden 4. Prioriterade utvecklingsområden

Läs mer

Öppet Hus på KRITA! Öppet hus 22/1 kl /1 kl i sal 216

Öppet Hus på KRITA! Öppet hus 22/1 kl /1 kl i sal 216 Öppet hus 22/1 kl. 17-20 31/1 kl. 11-15 i sal 216 Öppet Hus på KRITA! Kom och se vår ateljé, prata med våra lärare, ta en fika eller delta i en kreativ drop-in workshop. Du får prova på olika material,

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

Arbetsplan för olika verksamhetsområden i Kalix GK under 2017

Arbetsplan för olika verksamhetsområden i Kalix GK under 2017 Arbetsplan för olika verksamhetsområden i Kalix GK under 2017 Bakgrund Arbetsplanen är det årliga dokument som ska styra vår verksamhet. Den har utformats utifrån det dokument som beskriver mål, strategier

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015

VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015 1 VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015 2 Föreningen Fenix verksamhet i Aspudden startade 1999. Verksamhetens ryggrad är synen på människans inneboende kraft att hitta tillbaka till sig själv, till sina

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE 1. FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas EKRFS. EKRFS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2.

Läs mer

Höja hyran för aktiveter som t ex Carina och Studiofrämjandet ( betalar idag 500: /gång)

Höja hyran för aktiveter som t ex Carina och Studiofrämjandet ( betalar idag 500: /gång) Byalaget extra möte den 26 november 2009 11 26 Förslag, mina funderingar Vi jobbar för att behåller ovanvåningen! Har haft samtal idag med Stefan, att få ner hyran till 5.000: /månad dom dom 6 förste månaderna

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Riktlinjer för bokning

Riktlinjer för bokning Lokaler, utställningsverksamhet och affischering vid kulturoch fritidsnämndens kulturscener och mötesplatser Dokumenttyp: Riktlinjer Antaget av: Kultur- och fritidsnämnden 2018-11-22 150 Status: 2018-11-15

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE www.slojdisormland.se org.nr: 819001-1083 - 1 - HEMSLÖJDSFÖRENINGEN SÖRMLANDS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Hemslöjdsföreningen Sörmland är en förening för dig som bor i Södermanlands

Läs mer

8:27 Kulturhus i Örnsköldsvik

8:27 Kulturhus i Örnsköldsvik 1 (8) 8:27 Kulturhus i Örnsköldsvik Sammanfattning av förslaget om att bygga ett nytt kulturhus 2 (8) Den här rapporten är ett förslag på hur ett nytt kulturhus i Örnsköldsvik kan se ut. Det ska vara Sveriges

Läs mer

V E R K S A M H E T S B E R ÄT T E L S E 2011

V E R K S A M H E T S B E R ÄT T E L S E 2011 V E R K S A M H E T S B E R ÄT T E L S E 2011 FÖR BODENS KONSTGILLE Styrelsen för Bodens konstgille presenterar följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011. Styrelsen har bestått av: Ordförande

Läs mer

Protokoll från. Årsmöte i Orkesta Hembygdsförening. 4 mars 2018 kl i Orkesta bygdegård

Protokoll från. Årsmöte i Orkesta Hembygdsförening. 4 mars 2018 kl i Orkesta bygdegård Protokoll från Årsmöte i Orkesta Hembygdsförening 4 mars 2018 kl. 18.00 i Orkesta bygdegård 1. Årsmötet öppnas. Mötet öppnades och ordförande Marie-Louise Jansson hälsade mötesdeltagarna välkomna till

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

B O D E N S K O N S T G I L L E ÅRSMÖTES-

B O D E N S K O N S T G I L L E ÅRSMÖTES- B O D E N S K O N S T G I L L E ÅRSMÖTES- HANDLINGAR ÅRSMÖTET 23 FEBRUARI 2012 DAG O R D N I N G BODENS KONSTGILLES ÅRSMÖTE 23 FEBRUARI 2012 KL. 18.30 KONSTHALLEN, ENTER GALLERIA 1. Mötets öppnande 2.

Läs mer

Stadgar för föreningen Öfolket

Stadgar för föreningen Öfolket Stadgar för föreningen Öfolket Syfte 1 Öfolket är en ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden. Öfolkets verksamhetsområde är Storön 1:1, att renovera och upprusta, bevara och vårda öns

Läs mer

STADGAR FÖR LANDSKRONA MUSIK & TEATER En del av Riksteatern

STADGAR FÖR LANDSKRONA MUSIK & TEATER En del av Riksteatern STADGAR FÖR LANDSKRONA MUSIK & TEATER En del av Riksteatern Normalstadgar - Antagna på Riksteaterns kongress den 10 maj 2015 Inledande bestämmelser 1 Riksteaterföreningen Landskrona Musik & Teater en del

Läs mer

Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset

Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset Sida 1 (5) 2016-05-09 Handläggare Susanne Lundström 08-508 033 60 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden beslutar

Läs mer

Diskussionsunderlag Budget

Diskussionsunderlag Budget Linköping 2015-02-25 Diskussionsunderlag Budget Efter diskussion om verksamhetsplan för kommande verksamhetsår har styrelsen kommit fram till att vissa poster i budgeten kommer att behöva ändras. Just

Läs mer

Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker

Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker REFERENSNR TITEL VERSION KLASSIFICERING DATUM SMA..100503 FÖR SMA 1.0 GODKÄND PUBLIK 2010-05-25 Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker FÖRBEREDD AV YASMIN KHAN SKRIVEN FÖR SVERIGES MUSLIMSKA AKADEMIKER

Läs mer

Konstens vecka 26 september 5 oktober 2014 Arrangemang i hela länet med konstutställningar och föreläsningar.

Konstens vecka 26 september 5 oktober 2014 Arrangemang i hela länet med konstutställningar och föreläsningar. PROGRAM HÖST 2014 Konstens vecka 26 september 5 oktober 2014 Arrangemang i hela länet med konstutställningar och föreläsningar. Fredag 26 september kl 16, Stjärntorget Invigning av Konstens vecka Tal och

Läs mer

Djurläger VAD: NÄR: PLATS: PRIS: ÅLDER: ANMÄLAN:

Djurläger VAD: NÄR: PLATS: PRIS: ÅLDER: ANMÄLAN: Här hittar du en mängd bra erbjudanden om barn- och ungdomsaktiviteter för dig som bor hos Svenska Bostäder, Familjebostäder och Stadsholmen. Simma, spela fotboll, ta hand om djur eller prova någon annan

Läs mer

Dansförening kallelse

Dansförening kallelse Dansförening kallelse 170531 Välkommen på årsmöte och start av en social dansförening 170613 kl 19-21! Vi startar igång föreningen med dagordningen på nästa sida. Vi fikar sedan och diskuterar i de arbetsgrupper

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

Program för Styrelsemöte Årsmöte, med kaffe och smörgåstårta Styrelsemöte Räkfrossa med bar P

Program för Styrelsemöte Årsmöte, med kaffe och smörgåstårta Styrelsemöte Räkfrossa med bar P 2016 och 2017 www.torpasensbygdegard.se Program för 2016 160114 Styrelsemöte 18.00 160121 Årsmöte, med kaffe och smörgåstårta 19.00 160211 Styrelsemöte 18.00 160319 Räkfrossa med bar 18.00 Pris 120 kr.

Läs mer

Struktur Yrkesförbundet Översikt & information

Struktur Yrkesförbundet Översikt & information Struktur Yrkesförbundet Översikt & information Sektion SPA Sektion Make- Up SEYF Styrelsen Ordförande: Raija Zallot Sekreterare: Maria Sundberg Kassör: Mia Elisdotter Vice Ordförande: Mia Esperlind Ledamot:

Läs mer

Kulturhus Skellefteå Workshop kring innehållet

Kulturhus Skellefteå Workshop kring innehållet 2013-06-01 Kulturhus Skellefteå Workshop kring innehållet SKELLEFTEÅ KOMMUN Malin Pers Strömbäck Sammanställning av workshop om kulturhuset 1 juni 2013 Deltagare: 25 personer, producenter, kulturföretagare,

Läs mer

Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll

Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll Dagordningen för mötet 1. Mötets öppnande 2. Protokolljusterare 3. Beslutsförhet 4. Föregående protokoll 5. Dagordning 6. Sverok Nedre Norrland

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2017

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2017 1(6) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad: 2013-06-02

Stadgar. Senast reviderad: 2013-06-02 Stadgar Senast reviderad: 2013-06-02 1 Förening 1.1 Chalmers Robotförening är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt obunden. 1.2 Chalmers Robotförening är en kårförening under Chalmers

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015

Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015 Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015 Hej! God fortättning på det nya året som nu inte är helt nytt utan en månad gammalt. Under denna månad har STF Stockholm Nordost haft två välbesökta aktiviteter,

Läs mer

Riktlinjer för bokning

Riktlinjer för bokning Riktlinjer för bokning Lokaler, utställningsverksamhet och affischering i Skylten, byggnad 3a Dokumenttyp: Riktlinjer Antaget av: Kultur- och fritidsnämnden 2018-06-14, 99 Status: Gällande Giltighetstid:

Läs mer

Att bilda förening 2 (7)

Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 3 (7) 1. Att bilda förening I Sverige råder organisationsfrihet, vilket innebär att vem som helst har rätt att bilda förening och kring vad som helst. En förening

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Handbok för En snabb slant En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan man söka för? 3 Hur

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015 Nätbilaga Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2015

Läs mer

STADGAR för Brännöföreningen, org.nr

STADGAR för Brännöföreningen, org.nr Förslag till revidering av stadgar inför årsmötet 2016-03-06 Revideringsförslaget innehåller en översyn av samtliga stadgar och syftar till att förtydliga och förändra delar av stadgarna så att de på ett

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Scouterna Västmanland

Scouterna Västmanland Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplanen föreslås av distriktsstyrelsen och fastställdes av distriktsstämman 2013-10-19 Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsidé Att stödja Västmanlands

Läs mer

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet 2016-01-26 Ladyfest Göteborg är en partipolitiskt- och religiöst obunden feministisk ideell förening med säte i Göteborg. Ladyfest Göteborg arbetar för

Läs mer

Vårprogram Missa inte alla vårens inspirerande konstaktiviteter. Vi ser fram emot att träffa dig och dina styrelsekamrater.

Vårprogram Missa inte alla vårens inspirerande konstaktiviteter. Vi ser fram emot att träffa dig och dina styrelsekamrater. Vårprogram 2016 Missa inte alla vårens inspirerande konstaktiviteter. Vi ser fram emot att träffa dig och dina styrelsekamrater. Hela styrelsen önskar er välkomna Onsdag 9 mars Konst som berör Föredrag

Läs mer

Stadgar för Systema Uppsala

Stadgar för Systema Uppsala Stadgar för Systema Uppsala Organisations nr: 802508-9049 med hemort i Uppsala Bildad 2016 Systema Uppsalas verksamhetsidé: Föreningens verksamhetsidé är att bedriva självförsvars utbildningar och kurser.

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunala ungdomsrådet (13)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunala ungdomsrådet (13) Nr 1 Kommunala ungdomsrådet 2014-01-15 1(13) Tid och plats Onsdagen den 15 januari 2014, klockan 18.00 20.00 i Ungdomshuset Stinsen Beslutande Elvira Olsson, ordförande Karolina Hultman, sekreterare Julia

Läs mer

Stadga för Gavlecon. - Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle

Stadga för Gavlecon. - Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Stadga för Gavlecon - Ekonom- och Mäklarföreningen vid 1 Namn 1.1 Studentföreningens namn är Gavlecon. 2 Verksamhet 2.1 Föreningen har till ändamål att väcka intresse för och debatt kring ekonomiska frågor

Läs mer

Dagordning F 13 Kamratförenings årsmöte 2015

Dagordning F 13 Kamratförenings årsmöte 2015 Förslag till Dagordning F 13 Kamratförenings årsmöte 2015 1 Årsmötets öppnande 2 Fastställande av dagordning 3 Val av ordförande till årsmöte 4 Val av sekreterare till årsmötet 5 Val av justeringsmän,

Läs mer

TRÄFFPUNKTEN LINDOME HÖSTEN 2018 SEPTEMBER-DECEMBER

TRÄFFPUNKTEN LINDOME HÖSTEN 2018 SEPTEMBER-DECEMBER TRÄFFPUNKTEN LINDOME HÖSTEN 2018 SEPTEMBER-DECEMBER OM OSS MÖTESPLATS LINDOME - En meningsfull fritid för alla! Du håller just nu höstens program i din hand, allt som kommer att hända finns inte med i

Läs mer

Bakgrund och förslag till bidrag för samlingslokaler och hemgårdar 2013

Bakgrund och förslag till bidrag för samlingslokaler och hemgårdar 2013 Bilaga 1 till bidrag för samlingslokaler och hemgårdar 2013 Innehåll Samlingslokaler... 2 Bagarmossens Folkets Husförening... 2 Farsta Föreningsråd... 2 Föreningen Alviks Kulturhus... 3 Föreningen Jakobsbergs

Läs mer

Satu Korte Johansson presenterade och räkenskaperna godkändes. Satu Korte Johansson presenterade och berättelsen godkändes

Satu Korte Johansson presenterade och räkenskaperna godkändes. Satu Korte Johansson presenterade och berättelsen godkändes PROTOKOLL fört vid Årsmöte med Företagarna i Norrhult/Klavreström Torsdagen den 27mars 2014. Närvarande Företag: Dina Försäkringar, Norrhults Taxi, RosdalaButiken, Gästhamnsguiden, Noma Industri AB, Nordic

Läs mer

STADGAR ( reviderade och beslutade )

STADGAR ( reviderade och beslutade ) STADGAR ( reviderade och beslutade 2014-05-26 ) 1. Föreningens namn och hemort Föreningens namn är BMK Stinget och dess hemort är Mellerud 2. Syfte och verksamhetsformer Föreningens syfte är att främja

Läs mer

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 12 mars 2018

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 12 mars 2018 1 Handlingar inför årsmöte 12 mars 2018 Lidingö 19 februari 2018 Monica Movell Ordförande Tomas Lagerhed Vice Ordförande Åke Wilhelmsson Sekreterare Stefan Ternvald Kassör Webbansvarig Vanja Gröndahl Ledamot

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2014 2017. Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR

STRATEGISK PLAN 2014 2017. Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR STRATEGISK PLAN 2014 2017 Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riks, SHR Organisation Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riks, SHR, är en ideell riksomfattande hemslöjdsorganisation med regionala hemslöjdsföreningar/

Läs mer

Stöd till lokalförvaltning av Tensta Träff

Stöd till lokalförvaltning av Tensta Träff Kulturförvaltningen Kulturstrategiska staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-01-26 Handläggare Johanna Karlsson Telefon: 508 31 937 Mats Sylwan Telefon: 508 3 928 Till Kulturnämnden Stöd till lokalförvaltning

Läs mer

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen)

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) 1 INLEDNING 1.1 SYFTE Syftet med organisationsguiden (guiden) är att ge föreningens medlemmar och funktionärer en samlad information om hur föreningen

Läs mer

En presentation av Kulturrådet i Vaxholms stad. i Vaxholm

En presentation av Kulturrådet i Vaxholms stad. i Vaxholm En presentation av Kulturrådet i Vaxholms stad Kultur i Vaxholm Vaxholms stads kulturråd finns till för att främja kulturen i kommunen. Vi är engagerade i allt som har med kultur att göra: film, teater,

Läs mer

ORGANISATION. Medlemmar. Styrelse. Kansli

ORGANISATION. Medlemmar. Styrelse. Kansli Verksamhetsplan & Budget 2019 ORGANISATION Medlemmar Att öka antalet medlemmar. Att öka medlemmarnas delaktighet och engagemang i Fempowerments. Att öka antal medlemmar som kommer till årsmötet samt deltar

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERFÖRENING

NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERFÖRENING NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERFÖRENING Antagna på Riksteaterns kongress den 22 maj 2011 Inledande bestämmelser 1 Riksteaterföreningen., är medlem i Riksteatern genom både ändamåls- och demokratiparagraf.

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015 1(7) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2013 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Juli 2015

Vad händer i Färgelanda? Juli 2015 Vad händer i Färgelanda? Juli 2015 Inlämning av manus ska vara oss tillhanda innan den 15:e i varje månad för införande nästkommande månad. Vad händer i Färgelanda för Juli och Augusti månad kommer att

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

Kårstyrelsens förslag till årsmötet Onsdagen den 5 mars 2014

Kårstyrelsens förslag till årsmötet Onsdagen den 5 mars 2014 Kårstyrelsens förslag till årsmötet Onsdagen den 5 mars 2014 1. Medlemsavgift 2014 Medlemsavgift per år: 200 kr. Medlemsavgift per år och familj: 500 kr. Medlemsavgift för projekt: 100 kr. (Medlemskap

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN SKULPTUR AV ANNIKA PERSSON

VERKSAMHETSPLAN SKULPTUR AV ANNIKA PERSSON VERKSAMHETSPLAN 2016 SKULPTUR AV ANNIKA PERSSON 1 HÄRKE KCS VERKSAMHETSPLAN Styrelsen vill med denna plan säkerställa ett mer långsiktigt arbete. Det är också ett försök att tydliggöra vår verksamhet och

Läs mer

En ideell förening är en sammanslutning av personer som förenas genom ett antal gemensamma idéer och intressen.

En ideell förening är en sammanslutning av personer som förenas genom ett antal gemensamma idéer och intressen. BILDA FÖRENING Ideell förening En ideell förening är en sammanslutning av personer som förenas genom ett antal gemensamma idéer och intressen. Har föreningen stadgar och en styrelse betraktas föreningen

Läs mer

Välkommen till AKC Årsmöte

Välkommen till AKC Årsmöte Nr 127, mars 2015 Välkommen till AKC Årsmöte Datum: söndag den 15 mars 2015 Tid: 14:00 Plats: Föreningens lokaler I och med detta meddelas följande: 1- Kallelse, dagordning, verksamhetsrapport * Du kallas

Läs mer

Verksamhetsplan 2018/2019

Verksamhetsplan 2018/2019 Verksamhetsplan 2018/2019 Vision ÄLVSJÖ AIK Simförening ska vara den naturliga mötesplatsen för att hitta simmaren i dig! Verksamhetsidé Vi erbjuder och genomför simträning för alla som har intresse och

Läs mer

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för Fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Introduktion Vävaren har funnits som fritidsgård sedan starten 1996. Strömsbro IF driver gården som ligger

Läs mer

STUDENTTEATERN I ÅBO STADGAR 1 (5) Tavastgatan ÅBO A.FÖRENINGENS NAMN, HEMORT, STÄLLNING, SPRÅK, SYFTE OCH VERKSAMHETS-FORMER

STUDENTTEATERN I ÅBO STADGAR 1 (5) Tavastgatan ÅBO A.FÖRENINGENS NAMN, HEMORT, STÄLLNING, SPRÅK, SYFTE OCH VERKSAMHETS-FORMER STUDENTTEATERN I ÅBO STADGAR 1 (5) STADGAR FÖR STUDENTTEATERN I ÅBO A.FÖRENINGENS NAMN, HEMORT, STÄLLNING, SPRÅK, SYFTE OCH VERKSAMHETS-FORMER 1 Namn Föreningens namn är Studentteatern i Åbo. Namnet förkortas

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Välkommen på årsmöte!

Välkommen på årsmöte! 2015-02-06 Välkommen på årsmöte! Den 28:e februari är det dags för Djurens Rätt Lunds årsmöte, där vi sammanfattar året som varit och planerar för 2015. Mötet äger rum 11.00-13.00 på Svaneskolan, Möllegatan

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Medborgarhuset Trappan Vällingby kultur- och medborgarhusförening

Medborgarhuset Trappan Vällingby kultur- och medborgarhusförening Vällingby 2010-04-01 ANSÖKAN OM STÖD FRÅN STADSDELSNÄMNDEN Till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd Box 3424 165 23 HÄSSELBY Härmed ansöker VÄLLINGBY KULTUR- OCH MEDBORGARHUSFÖRENING om 400.000 kr i syfte

Läs mer

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Närvarande: Ross Linscott, Eskil Varenius, Viktor Kämpe, Anton Sörensen, Erik Engvall, Lukas Lindroos, Magnus Sandén. Bilagor: Antagna stadgar, antagen

Läs mer

Motion till årsmöte 2009 om stadgeändringar, förändrat och uppdaterat dokument för Policies, ordningsregler och arbetsbeskrivningar.

Motion till årsmöte 2009 om stadgeändringar, förändrat och uppdaterat dokument för Policies, ordningsregler och arbetsbeskrivningar. Uppsala 2008-11-12 Till Styrelsen och TANGOGRUPPEN CAMBALACHE Motion till årsmöte 2009 om stadgeändringar, förändrat och uppdaterat dokument för Policies, ordningsregler och arbetsbeskrivningar. Med anledning

Läs mer

4 Styrelsen. 4.2 Ordförande Väljs under UMSYS årsmöte. Ordförande har rätt att teckna firma. Ordförande leder styrelsens arbete.

4 Styrelsen. 4.2 Ordförande Väljs under UMSYS årsmöte. Ordförande har rätt att teckna firma. Ordförande leder styrelsens arbete. 1 Beskrivning av föreningen Föreningens namn är Umeå Systemvetarförening, (hädanefter benämnd UMSYS). Organisationsnummer: 802446-7956. Föreningens verksamhetsår sträcker sig från 1 januari till 31 december.

Läs mer

Stadgar. Protus Sverige

Stadgar. Protus Sverige Stadgar för Protus Sverige Antagna vid föreningens konstituerande möte 2008-12-20, reviderade vid extra föreningsstämma 2010-11-18 1 Föreningens namn, säte och ändamål 1.1 Namn Föreningens namn är Protus

Läs mer

STADGAR FÖR BLÖTBERGETS KULTURFÖRENING

STADGAR FÖR BLÖTBERGETS KULTURFÖRENING STADGAR FÖR BLÖTBERGETS KULTURFÖRENING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde och karaktär 2 Ändamål 3 Verksamhet 4 Organisation 5 Medlemsmöten 6 Medlemskap 7 Medlemsavgift 8 Lokalt samarbete 9

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2014-2020

Verksamhetsinriktning 2014-2020 Verksamhetsinriktning 2014-2020 Vår verksamhetsidé IF Göta Karlstad skall bedriva och skapa möjlighet för en bredd och elitverksamhet för alla som vill delta, oavsett ambition och målsättning, i syfte

Läs mer

Org.nr: Föreningsstadgar

Org.nr: Föreningsstadgar Föreningsstadgar Upprättad 2007-06-24 vid bildandet av föreningen i Boda, Österåker. Reviderad 2011-11-16 vid extra medlemsårsmöte. Reviderad 2012-10-16 vid extra medlemsårsmöte. Reviderad 2017-03-18 vid

Läs mer

Föreningen GothCon Möteshandlingar

Föreningen GothCon Möteshandlingar Föreningen GothCon 2015-2016 Möteshandlingar Innehållsförteckning Innehåll Information 1 Dagordning 2 Mötesordning 3 Verksamhetsberättelse 2015 2016 5 Motion: Stadgeändring 5 och 10 6 Motion: Stadgeändring

Läs mer

Principer och taxor för uthyrning av lokaler, Allaktivitetshuset Sundbyberg 1

Principer och taxor för uthyrning av lokaler, Allaktivitetshuset Sundbyberg 1 Principer och taxor för uthyrning av lokaler, Allaktivitetshuset Sundbyberg 1 Grundprinciper för Allaktivitetshuset Stadens målsättning är att främja ett brett föreningsliv och utbud av kultur, fritids-

Läs mer

Solidaritetsrörelsens Hus Ekonomisk Förening

Solidaritetsrörelsens Hus Ekonomisk Förening Solidaritetsrörelsens Hus Ekonomisk Förening Verksamhetsplan 2009 Innehåll Personal 2 Aktivitetsplan Förvaltningen 3 Aktivitetsplan Världsbiblioteket 4 Budget Förvaltningen 5 Budget Världsbiblioteket 6

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer