VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETS- BERÄTTELSE"

Transkript

1 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014

2 1 Innehållsförteckning 1. Mål, Organisation, styrelsens arbete och verksamhetsbidrag 2. Verksamheten/ café, uthyrning/ arbetsträning/kulturprogram/program för små och stora/utställningsverksamheten 3. Medlemmar

3 Inledning Syftet med vår verksamhet är att ge möjlighet för människor att uttrycka sig konstnärligt/hantverksmässigt i utställningar och i våra verkstäder och ateljéer. Vi vill också skapa möjligheter att möta andra med samma intresse och att få möjlighet att utvecklas i sitt skapande och att dela med sig av sina kunskaper till andra. Vi vill med de resurser vi är och har, ta aktivt samhällsansvar i vårt område, med konst och skapande verksamhet som verktyg. Mål för 2014 Vi hade som mål för 2014 att erbjuda ett rikt, varierat och engagerande kulturutbud i Husby och anser att vi lyckas ganska väl med det genom våra program och vår utställningsverksamhet. Vi ville också verka för en större samverkan med andra aktiva föreningar och enskilda människor i området. Vårt fokus för 2014 var att bättre nå ungdomar i stadsdelen och genom konst och kultur vara med och skapa en känsla av samhörighet, meningsfullhet och framtidstro hos dem. När vi blickar tillbaka på året som gått kan vi konstatera att vi haft ett gott samarbete med andra aktörer i vårt område främst genom våra två nätverk Husby Kulturkvarter och Norra Järva Stadsdelsråd, där flera olika kulturaktörer, föreningar och enskilda är aktiva. Flera aktiviteter under året har vi samverkat kring och stöttat varandra i. Vad gäller satsningar på ungdomar har vi inte riktigt nått våra mål men har gott hopp om flera kommande satsningar under Vi haft t.ex haft kontakt med Peppe på Fryshuset och börjat planera för tänkt verksamhet men har inte ännu fått igång den verksamheten. En annan ungdomsgrupp med två av våra yngre medlemmar med bland annat film och experimentell skapande verksamhet har vi jobbat för att fått till, men inte startat. Däremot fick vi klartecken i slutet av året om ett samarbete med Film Stockholm kring detta och gruppen kommer att starta i början av Planer har också gjorts med Grafiska sällskapet om ett samarbete framöver. Ordföranden har ordet Verkstadsbyggnaden blev glädjande nog färdiguppbyggd under sommaren 2014 och vi fick tillbaka möjligheten att återigen kunna erbjuda skapande verksamhet. Ett oväntat resultat av branden och återuppbyggnaden var att vi fick en hyreshöjning på 700 %. Tyvärr blev det ingen kompensation för denna hyreshöjning från Kulturförvaltningens sida. Däremot har vi utökat samarbete med Svenska Bostäder vilket har inneburit en positiv inverkan i den skapande verksamheter. Under 2014 har vi också fortsatt vårt goda samarbete med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning och Arbetsförmedlingen. 2

4 Organisation Ledning och samordning HKHF samordnas av styrelsen tillsammans med verksamhetsansvarig samt arbetsgrupper bestående av medlemmar, personal och styrelseledamöter. Styrelsen HKHFs styrelse är utsedd av medlemmarna vid ordinarie årsmöte och ansvarar för föreningens löpande verksamhet, fattar fortlöpande beslut i enlighet mer föreningens budget och verksamhetsplan samt har det direkta arbetsgivaransvaret för föreningens anställda. Verksamhetsledaren rapporterar direkt till styrelsen och ansvarar på styrelsens uppdrag för arbetsledning av övriga anställda och för ledningen av den dagliga verksamheten. Styrelsen ska enligt stadgarna bestå av ordförande och 4 ordinarie ledamöter samt tre suppleanter som träder in i frånvarande ledamots ställe. Styrelsen har haft 10 styrelsemöten under verksamhetsåret, sedan föregående årsmöte. Den 19 augusti hölls ett extra årsmöte med anledning av att en ny ordförande behövde utses, då sittande ordförande valt att avgå. Ytterligare en ledamot och en suppleant valde att avgå under verksamhetsåret. 23 november hölls stadgeenligt Halvårsmöte då budget, verksamhetsplan och medlemsavgift för 2015 fastställdes av medlemmarna. Anställda Föreningen har 6 anställda. Alla arbetar i nära samarbete med föreningens olika uppdragsgivare såsom Kulturförvaltningen, Arbetsförmedlingen, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning och Studieförbundet Vuxenskolan. De anställdas arbete innebär att sköta om Husby Gård som samlingslokal, anordna och ansvara för praktikplatser för några av områdets arbetssökande, erbjuda lovverksamhet för barn, anordna kursverksamhet och öppna verkstäder. Arbeta med utställningsverksamheten. Dessutom sköter personalen den löpande dagliga administrationen på gården, såsom bokningar, uthyrningar, marknadsföring, största delen av bokföringen, städning samt ser till att kaféet är bemannat och att det finns hembakt bröd. 3 Medlemsforum och arbetsgrupper HKHF har 5 arbetsgrupper där styrelse, personal och enskilda medlemmar ska samarbeta; - Marknadsföring och information, - Kafé och butik, - Ateljéer och verkstäder, - Program och evenemang, - Utställningsverksamhet. Arbetsgrupperna har fungerat olika bra under året och styrelsen har påbörjat ett arbete med att utveckla forumen och formerna för de enskilda medlemmarnas engagemang tillsammans med personal och styrelse samt för att uppdatera de interna styrdokumenten för föreningen. Den kommande styrelsen uppmanas att fortsätta det arbetet. Två rådgivande medlemsforum har hållits 15 oktober samt 1 mars 2015, vid bägge tillfällena har föreningens ateljéuthyrning och lokaler diskuterats. Även vad gäller ateljéuthyrningen och verkstäderna har styrelsen påbörjat ett utvecklingsarbete baserat på diskussionen på de bägge medlemsforumen. Årets stipendiat rapporterade 15 oktober från sin resa till Marocko där hon studerat kakeltillverkning med många inspirerande bilder som visades. Dessa grupper har inte fungerat helt tillfredsställande och styrelsen har jobbat med att förnya styrdokumenten som styr hur vi ska jobba bättre internt inom föreningen mellan medlemmar, styrelse och per-

5 sonal. Tanken är att träffas regelbundet medlemmar, personal och styrelseledamöter för att tillsammans planera och leda arbetet. Under året har vi haft två medlemsforum där vi samlat in medlemmars tankar och konstruktiva förslag. Den fråga vi tagit upp under dessa forum är framför allt medlemmars möjligheter att nyttja lokalerna på Husby Gård och regler kring detta. Årets stipendiat rapporterade också från sin resa till Marocko där hon studerat kakeltillverkning med många inspirerande bilder som visades. Verksamhet Under första hälften av 2014 var vi utan verkstadsbyggnad. I slutet av maj började moduler komma på plats och under sommaren stod en ny byggnad klar, som invigdes under Husby Gårdsdagen i slutet av augusti. Inget ont som inte har något gott med sig brukar man säga. Det var ju naturligtvis sorgligt, chockerande och onödigt att huset brändes ner i maj Men vi har fått en mycket funktionell och fin ny verkstadsbyggnad som vi är mycket glada och tacksamma för! Kafé Nya verkstadsbyggnaden svävar på plats. Kaféet är hjärtat i verksamheten kan man säga. Här sker möten och informationsutbyte. Vi har öppet i kaféet dagligen hela året. Allt bröd är hembakt. Våra öppettider är: vardagar och helger I kafét i storstugan sker dessutom bokning och nyckelutlämning till medlemmar som vill hyra någon av verkstäderna. Bokningen är öppen samma tider som kafét öppettider. Under 2014 började vi anordna Afternoon tea sista helgen varje månad, fredag till söndag. Vi serverade små snittar, scones, marmelader och annat gott samt olika sorters te. De som upptäckt denna specialitet har uppskattat det mycket och återkommit. Vi hade hoppats på fler gäster, men som alltid när man börjar något nytt måste man ha tålamod och uthållighet. Vi tror på idén och kommer fortsätta! Varje onsdag klockan har vi serverat vegetarisk sopplunch och dessutom konst i galleri storstugan och Husby Konsthall. Vi har fått en hel del stamkunder och fler har hittat till oss under året. Uthyrningsverksamheten I uthyrningsverksamheten har vi bokningar av alla de slag. Det kan vara bröllopsfester, dop, student, begravningskaffe, litterära sällskap, religiösa högtider med mera. De lokaler som är tillgängliga att hyra är konsthallen, storstugan och konferensrummet, vilka passar för olika former av aktiviteter. Afternoon Tea Vi planerade för att utöka uthyrningsverksamheten något och har så gjort eftersom vi inte hade lika många utställningar som året innan. 4

6 Arbetsträning/Samarbete med AF På Husby Gård tar vi regelbundet emot en grupp arbetssökande vuxna. De kommer till vår verksamhet och arbetstränar med att hjälpa till i den dagliga skötseln av gården och dess olika verksamheter. I vårt koncept ingår även studiecirklar i skapande verksamhet samt svenska, närområdeskunskap, bakning och matlagning. En gång varannan vecka åker vi in till stan på studiebesök för att utöka kännedomen om konst och kultur. Sommar- och jullovsjobbare Pirog gjord av våra praktikanter. Varje år tar vi emot ett antal ungdomar från stadsdelsförvaltningens satsning på feriejobb för många av stadsdelens skollediga ungdomar. Vi erbjuder handledning och arbetsuppgifter och stadsdelen står för löner till ungdomarna. Vi har under de senaste fyra åren tagit emot ungdomar att arbeta i Art Camp vår sommarlovsverksamhet för områdets barn och yngre ungdomar. Där får de jobba med skapande verksamhet. Några får även jobba med trädgårdsarbete. Kulturprogram Kulturprogrammen innebär dels våra gamla och nya traditionella evenemang på Husby Gård. Ända sedan vi tog över verksamheten på Husby Gård 2002 har vi sett till att de traditionella större evenemangen som funnits på Husby Gård också skulle leva vidare och utvecklas. Valborg Under 2014 återupptog vi samarbetet med Husby Socialdemokratiska förening. Även Norra Järva Stadsdelsråd var engagerade. Arne Johansson ordförande i stadsdelsrådet vårtalade och socialdemokraterna ordnade fackeltåg med barn och ungdomar från området med tändning av brasan. Manskören Birger sjöng in våren och trumgruppen Njawara spelade i vårkvällen. I konsthallen visade vi Ikaroz stora graffitimålning. Vi hade som vanligt 5 kamp för barn, med olika grenar och med småvinster att vinna. En lagom stor eld med mindre kvistar och grenar gjorde att elden brann upp i bra tid. Ingen behövde stå och släcka hela natten utan allt var klart till midnatt. Loppis När vi flyttade in på Husby Gård ärvde vi två loppisar under sommarhalvåret. Vi har märkt att detta är aktiviteter som lockar ner många boende till Husby Gård. Det har blivit ett sätt för oss att nå många med våra program och att visa på de möjligheter som finns på Husby Gård. Från och med i år har vi förändrat höstens loppis och låtit den ingå i Husby Gårdsdagens program. Vi var nöjda med konceptet att slå ihop de båda. Vårens loppis hade vi som vanligt sista söndagen i maj. En trevlig dag med många Husbybor i rörelse. Cafét öppet. Vi hade under dagen även ett samarbete med Akalla by och Hållbara Järva m.fl i en cykelkamp och en gemensam tipsrunda med prisutdelning på Akalla by. 5

7 Husby Gårdsdagen Vi har inrättat en ny tradition nämligen Husby Gårdsdagen som i år hölls för 3:e gången. Olika aktörer verksamma på Husby Gård samverkade med ett program för boende i området, i första hand. Det blev högtidlig invigning av våra nybyggda verkstäder. Kultursekreterare Ulrika Eriksson Nilsfors invigde och Kerstin Piglet Wikström klippte bandet. Bekele Zenebe, Pa Cesay och Sumia Madi förgyllde tillfället med levande musik. Det blev också invigning av konstverket som placerats i anslutning Husby Gårdsdagen till verkstadsbyggnaden. Förorten i centrum tog initiativ att låta allmänheten måla gatstenar med positiva budskap, detta som en reaktion på de kastade stenar som fick stor medial plats under oroligheterna våren Stenarna monterades sedan i en betonghand på gräsmattan. Arbetet gjordes i samarbete med skulptören Christer Sundström. I de nyöppnade verkstäderna hade vi vår första workshop; drejning med Amanda Johansson. All utrustning var inte ännu på plats med besökare fick komma in och bekanta sig med lokalerna och vi inbjöd till kommande verksamheter. Husby Kulturkvarter var med och delade ut Husbytröjor till de som deltagit under dagen. De anordnade också ett program med trollkarlen Simon, som var ett mycket omtyckte inslag för de yngre. Dansgruppen Kulturgnista uppträdde med några danser bl.a kring den stora papptårtan som Cecilia Duran Fuentes och Rohi Kohandani byggt ihop för att fira Husby som i år firade 40 år som stadsdel och Husby Gård som öppen verksamhet. Norra Järva Stadsdelsråd var med och fångade in besökarnas idéer om hur vi tillsammans ska kunna förbättra vår stadsdel. Scouterna i Brinks hus hade öppet och visade och berättade om sin verksamhet. I konsthallen visade vår förenings medlemmar sin konst och dessutom visade Mahmoud Mammadov som jobbar hos oss som filmpedagog under Art Camp, några av de filmer som barnen spelat in under året. Litet hantverkslotteri fanns att ta del av i storstugan där visade även vår medlem Rohi Kohandani sina tavlor. Hantverksbutiken var öppen och de som hyr ateljé på gården visade sina alster även utomhus. Mittiprickteatern skulle ha varit med, med en programpunkt med satt fast i tunnelbanan ett bra tag och valde att ställa in. Boulegänget dvs PRO, hade öppet spel dit flera kom och var med. Husby Gårdsdagen råkade sammanfalla med Kistaloppet vilket blev en riktigt bra kombination. Vi hade varit lite oroliga för att våra besökare skulle störa loppet eftersom man måste korsa vägen för att ta sig mellan byggnaderna, men allt gick bra och var bara trevligt för de som tävlade att få lite extra påhejning av våra besökare. De hade även en vätskestation förlagd hos oss. Det blev en mycket lyckad dag som växt lite i omfång för varje år. Vi ser redan fram emot nästa år! 6

8 Ljus i Husby En ide som kom från vår förening och anammades av Husby Kulturkvarter som gemensamt planerade och genomförde detta ljusprogram en lördag i december när vintermörkret var som störst. Programmet började uppe i Husby centrum med tipsfrågor inne hos Berättarministeriet och Biblioteket. Sedan samlades alla ute på torget där El Sistemas barn sjöng. Husby Kulturkvarter delade ut ficklampor och sedan gick alla ner mot Husby Gård. När vi närmade oss såg vi Gycklargruppen Trix stå med facklor och tog emot oss. I trädgården på Husby Gård brann ett hundratal ljuslyktor som barn och vuxna målat. Ljusslingor satt uppe i träd och runt lilla scenen, som dagen till ära fått en banderoll med texten: Husby vårt hem. Stämningsfull inspelad musik spelades från scenen. Vi från kafét serverade varm saft och turkiska piroger till alla som kom. Skådespelade från Mittiprickteatern läste/deklamerade ord och meningar om ljuset som boende i området skrivit. Prisutdelning av barnböcker till de som gått tipsrundan. Sedan tog gycklargruppen vid och bjöd på en eldshow som vi sent ska glömma. Det blev en mycket lyckad tillställning som vi alla var överens om att göra om nästa år. Jul i vårt hus Jul i vårt hus är en dag då vi erbjuder besökarna en upplevelse av smaker, dofter och julstämning. I konsthallen hade vi ett populärt pepparkaksbak, i konsthallen hantverkslotteri, pyssel samt försäljning av medlemmars konstverk. Dessutom vår traditionsenliga pepparkakshusutställning då både förskolor och enskilda deltar. I år vann Annett Klinke med familj med sin gård där det t.o.m fanns pepparkakshästar. I verkstäderna kunde man jobba med lera och måla. I konferensrummet tändes alla barns ljuslyktor från Ljusfesten och det blev mycket stämningsfullt. I kafét serverades risgrynsgröt, skinksmörgås, lussekatter, pepparkakor och glögg. Jul i vårt hus är inget stort evenemang men ett stämningsfullt komplement till alla traditionella marknader som finns i Stockholmsområdet. Våra kulturprogram innebär också återkommande verksamheter av det mindre men nog så viktiga, formatet. Kontinuitet och långsiktighet är ledord i vår verksamhet. Program för de små Några försök att nå småbarnsföräldrar gjordes med måleri för de minsta med ätbara färger rönte inget större intresse. Vi lägger det på is ett tag och ser om behov och intresse finns längre fram. Program för unga - Art Camp Varje skollov har vi öppen skapande verksamhet för skollediga barn från 10 år och uppåt. Sportlov och påsklov fick vi fortsätta lite provisoriskt att ha verksamheten i konsthallen. Det fungerade ganska väl. Barnen fortsatte komma. En skojig idé vi genomförde var en uppbyggd låtsas-rymdstation där barnen fick spela lite spontanteater. För övrigt hade vi som vanligt måleri, keramik, film och pyssel med garn och tyg. Vi hade trott att vi skulle kunna ha nya verkstäderna öppna men fick inte klart utan valde att ha även sommarlovets verksamhet i konsthallen. Stor del av tiden och med viss verksamhet kunde vi även vara utomhus. 7 Nytt för i år var samarbetet med Mittiprickteatern och vårt samarbete kring en vandringsteater, under Art Camp pågick repetitioner viss tid och några av Art Campbarnen Art Camp.

9 och Piglet deltog. Tio föreställningen spelades veckorna efter Art Camps slut. Det var en omarbetad version av H.C Andersens Snödrottningen. Vi kan verkligen säga att det blev en succé. Vi hade räknat med max 50 personer per föreställning men ofta kom runt 200 personer. Så responsen blev över all förväntan! Vi fortsätter nästa år, då med Robin Hood. På höstlovet kunde vi så äntligen flytta in Art Camp i verkstäderna. Det blev riktigt lyckat och mer koncentrerat på varje ämne. Vi hade keramik, grafik, snickeri, måleri, batik och film. Snödrottningen. Samarbete med Moderna Museet Vår kontakt på Moderna museet arbetar tillfälligtvis på IASPIS och idén ligger på is för tillfället. Istället har vi dragit i andra trådar för att få till en ungdomsgrupp. Grafiska sällskapet vill gärna samarbeta med oss och vi planerar ett samarbete under Bildläraren i Husbyskolan och vi har också haft kontakt om kommande samarbete men hann inte få klart idéerna under 2014, men fortsätter under Teaterprojekt Detta samarbete med Mittiprickteatern blev alltså av. Det blev mycket lyckat på flera vis. Dels drog det många nya kunder till kafét, dels fick vi ingå i ett intressant och givande samarbete som blev mycket inspirerande för oss. Några av våra Art camp-deltagare fick en fin upplevelse genom att få vara med i detta projekt! Filmår i Husby I nätverket Husby Kulturkvarter har vi via Film Stockholm deltagit i en särskild satsning på film. Vi har gjort det genom att i vår lovverksamhet lägga till det som ett valbart ämne. Barnen har själva skrivit manus och varit skådespelare och filmare med hjälp av filmpedagogen Mahmud Mammadov. Vi har sett ett stort intresse för denna verksamhet mycket beroende av Mahmuds insats. Program för vuxna Från början av september öppnade vi verkstäderna igen efter att ha varit utan i drygt ett år. Öppna Verkstäder Varje onsdag mellan öppnar vi dörrarna för allmänheten. Då finns handledare på plats och man har möjlighet att prova på att jobba med keramik, måleri och grafik, även småslöjd i snickeriet som ännu inte blivit färdigt utrustat med maskiner. Under hösten fick vi glädjande besked från Svenska Bostäder att de ville stödja öppna verkstäder med kr. Det tackar vi för!! 8

10 Övriga kurser Ett antal kamratcirklar och kurser i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan genomfördes. Bland annat i måleri, silversmide, teckna med vänster hjärnhalva och konstcirkel. Det går lätt att riva ner/bränna ner men tar ett tag att bygga upp verksamheten igen. Tipsrunda Vi har fortsatt samarbetet med Akalla by som vi testade på försök under hösten Det innebär en tipsrunda med 10 frågor, som kan börja och sluta på båda gårdarna. Frågor om gårdarna och dessutom olika teman för varje vecka, sätts upp på gångvägen mellan gårdarna. Efter en tioveckors period dras ett antal vinnare. Detta är ett sätt att få de boende att lära känna sin stadsdels historia och känna att det har betydelse för både deras egen syn på orten och andras. Yvonne, miljösamordnaren på Rinkeby-Kista sdf blev intresserad av att samarbeta med oss och gjorde så både under skräpplockardagarna och miljöveckan i maj och vi hade frågor just om de temana dessa veckor. Cykeltuthyrning I maj fick vi 5 nya cyklar till uthyrningsändamål genom Yvonne Tegnér på stadsdelsförvaltningen och Hållbara Järva. Vi hade liten invigning av vår lånecykelstation den 23 maj. Yvonne invigningstalade och levande musik framfördes av Bekele Zenebe, Sumia Madi Pa Cesay och Elias Kebede. Shakir Attiyah och Elias Kebede gick en cykelkurs på Akalla by och i juni öppnade vi utlåningen. Ingen kostnad för att låna en cykel, men en depositionsavgift på 300 kr. Upp till tre dagar kan man låna en cykel. Filmgrupp En liten grupp medlemmar samlades en gång i månaden och tittade på film tillsammans. Gamla klassiker såsom Havets hjältar, Afrikas drottning med flera. Cykeluthyrning. Kroki Under hösten träffades en grupp en gång i veckan för att teckna och även måla kroki. Deras alster ställdes ut i december månad i Galleri Storstugan. Utställningsverksamheten I galleri Storstugan har vi utställningar hela året. Denna utställningslokal, som också är vårt kafé är i första hand vigt åt våra medlemmar, men även inbjudna konstnärer ställer ut här. Medlemmar som ställt ut i Galleri Storstugan har i många fall varit i början av sin karriär och genom att erbjuda dem en plats att visa sina alster peppar vi dem att fortsätta sitt skapande. Vi bjuder in en utomstående konstnär per år. Föreningens praktikanter/medhjälpare ges möjlighet att ställa ut kostnadsfritt en gång per år. Ateljégruppen och Husby Gårds gruppverksamhet ges möjlighet att ställa ut varsin månad. Övriga månader har medlemmar möjlighet att köa för utställningstid. De inbjudna konstnärerna, medhjälpare, ateljégruppen och Husby Gårds gruppverksamhet betalar 25 % i provision på 8

11 sålda verk. De som ställde ut under året var: Hussein Barazagni som visade landskapsmåleri, Elena Moreno ställde ut färgglada oljemålningar, Daniel Solberg fyllde galleriet med stora och små målningar, Petra Hyberg visade alster i olika tekniker bl.a collage och träfigurer, Francina Dalmulder Larsson visade oljemålningar, Rohi Kohandani ställde även hon ut oljemålningar, Mary Olsson visade grafikblad, Roslagsmålarna visade masker i olika tekniker, Abuzar Gharaee som ställde ut annorlunda julkransar samt föreningens krokigrupp som ställde ut teckningar och målningar. Husby Konsthall I Husby Konsthall arbetar vi i första hand med större utställningar och inbjudna konstnärer. Under åren har många kända och okända konstnärer ställt ut hos oss. Marianne Svedberg och Tomas Olsson visade sina verk i årets första utställning. Marianne är bland annat grafiker och visade sina eteriska och luftiga verk. Tomas Olsson visade sina skulpturer och målningar. 4Art Vi bjöd in fyra konstföreningar som tidigare ställt ut hos oss och erbjöd dem att delta i en samlingsutställning med varsina fyra deltagare från respektive förening. Urvalet gjorde de själva. Tanken var att återse på ett nytt och spännande sätt i mötet med varandra. Marianne Svedberg och Tomas Olsson samt Ikaroz. Ikaros First Among Equals Vi bjöd in gatukonstnären Ikaroz att göra en utställning i Konsthallen. Han valde att genomföra utställningen på ett något ovanligt sätt. Han flyttade helt enkelt hit hela sin ateljé och målade upp hela utställningen i Konsthallen. Under tre veckor växte det färdiga resultatet fram, både på canvas och på väggar. Utställningen avslutades med en finissage. Medlemsutställning Våra medlemmar gavs plats att visa sina verk i Konsthallen, med vernissage i slutet av augusti. Utställningen sammanföll med Husby Gårdsdagen och det var fint att få visa upp våra medlemmars verk under den dag då vi på olika sätt vill visa vilka krafter vi har i Husby. 9

12 Ny Grafik 2014 Vi bjöd in grafiker från hela landet till en jurybedömd salong. Juryn bestod av Birgitta Samuelsson, konstnär och lektor på Konstfack, Mikael Kihlman, konstnär och Tomas Liljenberg, konstnär och rektor på Grafikskolan i Stockholm. Med grafiska verk från ett 20-tal grafiker från runt om i Sverige blev det en fin utställning, som curerades av Thomas Liljenberg och Sven Einarsson. Formfest Utställningen Formfest visade slöjd och hantverk gjorda av våra medlemmar Annett Klinke, Francina Dalmulder Larsson, Ingrid Strandin, Elise Tullnär Nilsson och Amanda Johansson. Det var en härlig blandning av tyger, keramik, tovade väsen, målade tavlor och vävda ting med en röd tråd av handens skaparlust och glädje Formfest. Medlemmar 10 Föreningen har omkring 100 betalande medlemmar med 20 olika ursprungsländer representerade. Som medlem stödjer man den verksamhet som bedrivs och ställer upp med ideellt arbete i mån av förmåga och tid. Som medlem kan man engagera sig i de olika arbetsgrupperna som finns inom föreningen. Dessa grupper består av styrelserepresentant, personal och intresserade/engagerade medlemmar. De jobbar fram förslag för nästkommande års verksamhet, som sedan tas av höstens årsmöte. Som medlem har man möjlighet att vara kursledare i sitt ämne. Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan och de har sista ordet vad gäller lämplighet och behov. Omkring 10 av våra medlemmar hyr in sig i privata eller delade ateljéer på gården. En gång per år erbjuds de att ställa ut i storstugans galleri. Alla medlemmar med behov av ateljéplats får lämna in skriftlig intresseanmälan till styrelsen. Kontrakten gäller i två år. Om ingen kö föreligger kan man få hyra en ny period. Alla medlemmar har möjlighet att ställa sig på kö för att ställa ut i storstugans kafé. Som medlem har man också möjlighet att delta i de återkommande medlemsutställningarna i Konsthallen. Som medlem har man också möjlighet att delta i de återkommande medlemsutställningarna i Konsthallen. Man har som medlem möjlighet att hyra i någon av de 6 gemensamma verkstäderna på gården. Materialkostnad tillkommer. Man måste påvisa kompetens för att få ansvaret att nyttja verkstäderna. Vill du veta mer? Kontakta personalen under dagtid. Som medlem får du rabatterat pris i kafét. Tag med ditt medlemskort om du inte är välkänd. Varje medlem har en lott i

13 vårt årliga konstlotteri, med dragning under vårens ordinarie årsmöte. Medlemmar får föreningens Nyhetsbrev varje månad, via mail och för dem utan mail per post. Två gånger per år bjuds alla in till fest. Två gånger per år anordnas medlemsforum, då vi tar upp aktuella ämnen och medlemmarna har möjlighet att ge sina synpunkter. Två gånger per år kallas till årsmöte, ett ordinarie i april då verksamhetsberättelse och revisionsberättelse samt val till ny styrelse sker. Ett höstmöte då verksamhetsplan, budget och fastställande av nästa års medlemsavgift beslutas samt kommande års utställningar. Medlem har möjlighet att söka föreningens stipendium på kr en gång per år. Slutord Att ha fått förtroendet att förvalta anläggningen Husby Gård anser vi förpliktar! Vår strävan är att få människor att känna delaktighet och medskapande. På olika vägar försöker vi nå så många som möjligt med det vi har att erbjuda. Vi vill ge upplevelser, nya infallsvinklar, nya tankar. Vi önskar att vår verksamhet och vårt sätt att arbeta tillsammans ska inspirera och entusiasmera människor. Vi strävar ständigt efter att förbättra och inkludera fler. Nya idéer dyker upp. Kanske skulle vi starta en förberedande konstutbildning, eller bli filial till en folkhögsskola. Under året tog vi kontakt med Kista Folkhögsskola och vi anordnade en workshop med skapande verksamhet för deras barnskötarelever som föll mycket väl ut och de vill gärna fortsätta samarbeta med oss. Nya tillfällen har redan planerats in för Under året miste vi hastigt och oväntat eldsjälen, förre ordföranden Lasse Svanberg. Han ställde osjälviskt upp under en tuff tid då skiljaktigheter höll på att splittra föreningen. Med tydlighet, envishet och tro på framtiden stod han stadigt trots att det blåste storm och han ledde oss säkert igenom det svåra. Vi har mycket att tacka Lasse för och vi minns honom med glädje, stolthet och framför allt stor tacksamhet. Formgivning: Sven Einarsson. Foto: Sven Einarsson, Erik Gunnarsson, Ulrika Eriksson Nilsfors, Kerstin Wikström 11

14

Kassören rapporterar

Kassören rapporterar En föreningstidning i samarbete mellan Bunkeflostrands villaförening och LB07. Nr 2 December 2010 Fastighetsmarknaden Sidan 4 Kassören rapporterar Sidan 7 El-avtalet klart! Sidan 11 Ansvariga utgivare:

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Studietidningen VERKSAMHETSÅRET 2013-2014 SKELLEFTEÅ SID 7 SID 13 SID 4. Martin förverkligar sin vision för Folkparken

Studietidningen VERKSAMHETSÅRET 2013-2014 SKELLEFTEÅ SID 7 SID 13 SID 4. Martin förverkligar sin vision för Folkparken Studietidningen VERKSAMHETSÅRET 2013-2014 SKELLEFTEÅ SID 4 SID 7 SID 13 Mer plats åt konsten och nytt galleri Hantverksfestivalen fortsätter att förnyas Martin förverkligar sin vision för Folkparken Innehåll

Läs mer

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet Metoder & ideér som fungerar i projekt för unga om jämställdhet Skriften kan rekvireras kostnadsfritt från fritidsförvaltningen i Jönköpings kommun, telefon 036-10 69 00. Kontaktperson: Liz Modin. Texter

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Handbok. Schysst sommar

Handbok. Schysst sommar Handbok Schysst sommar 1 Varmt tack till Lars Vaste Andersson, Naturskyddsföreningen, vars engagemang och förtroende gjorde detta projekt möjligt, och särskilt tack till Linnéa Falk som skapade och idéutvecklade

Läs mer

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DOKUMENTATION GÖTEBORG DE UNGAS SOMMARAKADEMI 2010 GULLSPÅNG PICCOLOKULTURUTVECKLARE 2010 MARIESTAD GRAFFITI MARIESTAD SKÖVDE KULTURLABB PÅ HJUL 2010 2 INTRO Detta är

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo.

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo. SIGNERAD 2014-01-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-01-23 Vår referens Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Tjänsteskrivelse Per-Erik.Ebbestahl@malmo.se Ansökan från STK-2013-1156 Sammanfattning

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete 312 94 Laholm Möllans Förskola Brödåkravägen 10 31294 Laholm Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete Föräldrakooperativet Möllan Sammanfattning Förskolan Möllan drivs som ett föräldrakooperativ

Läs mer

Inte visste jag att jag var en egen sektor. En intervjuundersökning med åtta personer i Örebro län, verksamma inom den kreativa sektorn 2009-06-18

Inte visste jag att jag var en egen sektor. En intervjuundersökning med åtta personer i Örebro län, verksamma inom den kreativa sektorn 2009-06-18 Inte visste jag att jag var en egen sektor En intervjuundersökning med åtta personer i Örebro län, verksamma inom den kreativa sektorn 2009-06-18 Uppdrag: Intervjuer med åtta kreatörer i Örebro län Beställare:

Läs mer

MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 INNEHÅLL KLUBBHUSCHEFEN HAR ORDET 1 KLUBBHUSÅRET 2013 VERKSAMHETSMÅL 2 STINA BERÄTTAR 3 VI PÅ GÖTGATAN 38 4 DEN ARBETSINRIKTADE

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Röda Korset på Gotland

Röda Korset på Gotland Röda Korset på Gotland Rödakorshösten börjar i september! Nu kan vi snart lägga sommaren 2011 bakom oss och konstatera att den gick alldeles för fort men ändå blev innehållsrik. Första veckan på sommarlovet

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

NYSTART FÖR SKINNSKOLAN FJÄLLBETONG

NYSTART FÖR SKINNSKOLAN FJÄLLBETONG Nr 2 2012 10 år Det är viktigt att vara rätt försäkrad NYSTART FÖR SKINNSKOLAN FJÄLLBETONG Urban Nordquist gör sitt livs satsning INREDNING, LOPPIS & ANTIKT hos Brändans Galleria KTP Dalarna Framtidens

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

Rektor har ordet. Året som gått

Rektor har ordet. Året som gått Verksamhetsberättelse 2014 1 Året som gått Rektor har ordet Det är ett händelserikt år vi blickar tillbaka på. Utveckling och förändring har präglat folkhögskolan på många sätt under året, samtidigt som

Läs mer

Årsredovisning. Skolor: Hagagymnasiet/Haraldsbogymnasiet. Årsredovisning Teatermakarna Dalarna UF. Handledare: Annelie Westergren

Årsredovisning. Skolor: Hagagymnasiet/Haraldsbogymnasiet. Årsredovisning Teatermakarna Dalarna UF. Handledare: Annelie Westergren Årsredovisning Årsredovisning Teatermakarna Dalarna UF Räkenskapsår 2012-09-01 2013-05-15 Registreringsnummer: W016508 Kommun: Borlänge/Falun UF-region: Dalarna Skolor: Hagagymnasiet/Haraldsbogymnasiet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Munkedals Ridklubb Verksamhetsåret 2013-01-01 till 2013-12-31. Styrelsens sammansättning och arbete Ledamöterna inklusive ordförande presenteras nedan med namn och ansvarsområde, vid vilken/vilka de är

Läs mer

Hjälpledarprojektet. En utbildningsmodell för ungdomar med ungdomar

Hjälpledarprojektet. En utbildningsmodell för ungdomar med ungdomar Hjälpledarprojektet En utbildningsmodell för ungdomar med ungdomar Ett stort tack Till Migrationsverkets flyktingfond som trodde på projektet, Fritidskontoret och socialkontoret som hjälpt oss att skapa

Läs mer

Medlemsblad för Jönköpings läns hemslöjdsförbund och information från Utvecklarna inom hemslöjd. Gå på Finissage 24/5 Sätt ut mig till vargarna

Medlemsblad för Jönköpings läns hemslöjdsförbund och information från Utvecklarna inom hemslöjd. Gå på Finissage 24/5 Sätt ut mig till vargarna Gå på Finissage 24/5 Sätt ut mig till vargarna Sommarens kalendarium Medlemsresa till Borås i augusti Medlemsblad för Jönköpings läns hemslöjdsförbund och information från Utvecklarna inom hemslöjd Händer

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

ledarskap som gör skillnad

ledarskap som gör skillnad ledarskap som gör skillnad Marcus Strömberg, VD AcadeMedia Våra ledare ska vara goda före bilder, för var andra såväl som för sina medarbetare. Ledarskapet ska präglas av affärsmässighet, integritet, tydlighet

Läs mer

skapande skola en första uppföljning

skapande skola en första uppföljning skapande skola en första uppföljning Statens kulturråd 2009 Dokumentation och forskarsamtal är utförda av Amelie Tham, Ord, Ljud och Bildbyrån Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen

Läs mer

Mentorskap i matematik 2013/2014

Mentorskap i matematik 2013/2014 Mentorskap i matematik 2013/2014 Intize kreativa sommarmatte succé för tredje året i rad Maria tog mentorskapet till Indien Nu finns vi även i Skövde Nya perspektiv på samhälle och mentorskap i vår högskolekurs

Läs mer

Slutrapport. Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Slutrapport. Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden Slutrapport Välkommen till utvärderingen av Leader Upplandsbygds ungdomsprojekt Sixten Denna text är framtagen

Läs mer

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Nr 5 November 2011 Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Sid 10-11 Bättre bussförbindelser väntar... sid 3 Julmarknadernas tid är här... sid 19 Magnifik final för jubileumsåret... sid 20 foto: edis

Läs mer