VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETS- BERÄTTELSE"

Transkript

1 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014

2 1 Innehållsförteckning 1. Mål, Organisation, styrelsens arbete och verksamhetsbidrag 2. Verksamheten/ café, uthyrning/ arbetsträning/kulturprogram/program för små och stora/utställningsverksamheten 3. Medlemmar

3 Inledning Syftet med vår verksamhet är att ge möjlighet för människor att uttrycka sig konstnärligt/hantverksmässigt i utställningar och i våra verkstäder och ateljéer. Vi vill också skapa möjligheter att möta andra med samma intresse och att få möjlighet att utvecklas i sitt skapande och att dela med sig av sina kunskaper till andra. Vi vill med de resurser vi är och har, ta aktivt samhällsansvar i vårt område, med konst och skapande verksamhet som verktyg. Mål för 2014 Vi hade som mål för 2014 att erbjuda ett rikt, varierat och engagerande kulturutbud i Husby och anser att vi lyckas ganska väl med det genom våra program och vår utställningsverksamhet. Vi ville också verka för en större samverkan med andra aktiva föreningar och enskilda människor i området. Vårt fokus för 2014 var att bättre nå ungdomar i stadsdelen och genom konst och kultur vara med och skapa en känsla av samhörighet, meningsfullhet och framtidstro hos dem. När vi blickar tillbaka på året som gått kan vi konstatera att vi haft ett gott samarbete med andra aktörer i vårt område främst genom våra två nätverk Husby Kulturkvarter och Norra Järva Stadsdelsråd, där flera olika kulturaktörer, föreningar och enskilda är aktiva. Flera aktiviteter under året har vi samverkat kring och stöttat varandra i. Vad gäller satsningar på ungdomar har vi inte riktigt nått våra mål men har gott hopp om flera kommande satsningar under Vi haft t.ex haft kontakt med Peppe på Fryshuset och börjat planera för tänkt verksamhet men har inte ännu fått igång den verksamheten. En annan ungdomsgrupp med två av våra yngre medlemmar med bland annat film och experimentell skapande verksamhet har vi jobbat för att fått till, men inte startat. Däremot fick vi klartecken i slutet av året om ett samarbete med Film Stockholm kring detta och gruppen kommer att starta i början av Planer har också gjorts med Grafiska sällskapet om ett samarbete framöver. Ordföranden har ordet Verkstadsbyggnaden blev glädjande nog färdiguppbyggd under sommaren 2014 och vi fick tillbaka möjligheten att återigen kunna erbjuda skapande verksamhet. Ett oväntat resultat av branden och återuppbyggnaden var att vi fick en hyreshöjning på 700 %. Tyvärr blev det ingen kompensation för denna hyreshöjning från Kulturförvaltningens sida. Däremot har vi utökat samarbete med Svenska Bostäder vilket har inneburit en positiv inverkan i den skapande verksamheter. Under 2014 har vi också fortsatt vårt goda samarbete med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning och Arbetsförmedlingen. 2

4 Organisation Ledning och samordning HKHF samordnas av styrelsen tillsammans med verksamhetsansvarig samt arbetsgrupper bestående av medlemmar, personal och styrelseledamöter. Styrelsen HKHFs styrelse är utsedd av medlemmarna vid ordinarie årsmöte och ansvarar för föreningens löpande verksamhet, fattar fortlöpande beslut i enlighet mer föreningens budget och verksamhetsplan samt har det direkta arbetsgivaransvaret för föreningens anställda. Verksamhetsledaren rapporterar direkt till styrelsen och ansvarar på styrelsens uppdrag för arbetsledning av övriga anställda och för ledningen av den dagliga verksamheten. Styrelsen ska enligt stadgarna bestå av ordförande och 4 ordinarie ledamöter samt tre suppleanter som träder in i frånvarande ledamots ställe. Styrelsen har haft 10 styrelsemöten under verksamhetsåret, sedan föregående årsmöte. Den 19 augusti hölls ett extra årsmöte med anledning av att en ny ordförande behövde utses, då sittande ordförande valt att avgå. Ytterligare en ledamot och en suppleant valde att avgå under verksamhetsåret. 23 november hölls stadgeenligt Halvårsmöte då budget, verksamhetsplan och medlemsavgift för 2015 fastställdes av medlemmarna. Anställda Föreningen har 6 anställda. Alla arbetar i nära samarbete med föreningens olika uppdragsgivare såsom Kulturförvaltningen, Arbetsförmedlingen, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning och Studieförbundet Vuxenskolan. De anställdas arbete innebär att sköta om Husby Gård som samlingslokal, anordna och ansvara för praktikplatser för några av områdets arbetssökande, erbjuda lovverksamhet för barn, anordna kursverksamhet och öppna verkstäder. Arbeta med utställningsverksamheten. Dessutom sköter personalen den löpande dagliga administrationen på gården, såsom bokningar, uthyrningar, marknadsföring, största delen av bokföringen, städning samt ser till att kaféet är bemannat och att det finns hembakt bröd. 3 Medlemsforum och arbetsgrupper HKHF har 5 arbetsgrupper där styrelse, personal och enskilda medlemmar ska samarbeta; - Marknadsföring och information, - Kafé och butik, - Ateljéer och verkstäder, - Program och evenemang, - Utställningsverksamhet. Arbetsgrupperna har fungerat olika bra under året och styrelsen har påbörjat ett arbete med att utveckla forumen och formerna för de enskilda medlemmarnas engagemang tillsammans med personal och styrelse samt för att uppdatera de interna styrdokumenten för föreningen. Den kommande styrelsen uppmanas att fortsätta det arbetet. Två rådgivande medlemsforum har hållits 15 oktober samt 1 mars 2015, vid bägge tillfällena har föreningens ateljéuthyrning och lokaler diskuterats. Även vad gäller ateljéuthyrningen och verkstäderna har styrelsen påbörjat ett utvecklingsarbete baserat på diskussionen på de bägge medlemsforumen. Årets stipendiat rapporterade 15 oktober från sin resa till Marocko där hon studerat kakeltillverkning med många inspirerande bilder som visades. Dessa grupper har inte fungerat helt tillfredsställande och styrelsen har jobbat med att förnya styrdokumenten som styr hur vi ska jobba bättre internt inom föreningen mellan medlemmar, styrelse och per-

5 sonal. Tanken är att träffas regelbundet medlemmar, personal och styrelseledamöter för att tillsammans planera och leda arbetet. Under året har vi haft två medlemsforum där vi samlat in medlemmars tankar och konstruktiva förslag. Den fråga vi tagit upp under dessa forum är framför allt medlemmars möjligheter att nyttja lokalerna på Husby Gård och regler kring detta. Årets stipendiat rapporterade också från sin resa till Marocko där hon studerat kakeltillverkning med många inspirerande bilder som visades. Verksamhet Under första hälften av 2014 var vi utan verkstadsbyggnad. I slutet av maj började moduler komma på plats och under sommaren stod en ny byggnad klar, som invigdes under Husby Gårdsdagen i slutet av augusti. Inget ont som inte har något gott med sig brukar man säga. Det var ju naturligtvis sorgligt, chockerande och onödigt att huset brändes ner i maj Men vi har fått en mycket funktionell och fin ny verkstadsbyggnad som vi är mycket glada och tacksamma för! Kafé Nya verkstadsbyggnaden svävar på plats. Kaféet är hjärtat i verksamheten kan man säga. Här sker möten och informationsutbyte. Vi har öppet i kaféet dagligen hela året. Allt bröd är hembakt. Våra öppettider är: vardagar och helger I kafét i storstugan sker dessutom bokning och nyckelutlämning till medlemmar som vill hyra någon av verkstäderna. Bokningen är öppen samma tider som kafét öppettider. Under 2014 började vi anordna Afternoon tea sista helgen varje månad, fredag till söndag. Vi serverade små snittar, scones, marmelader och annat gott samt olika sorters te. De som upptäckt denna specialitet har uppskattat det mycket och återkommit. Vi hade hoppats på fler gäster, men som alltid när man börjar något nytt måste man ha tålamod och uthållighet. Vi tror på idén och kommer fortsätta! Varje onsdag klockan har vi serverat vegetarisk sopplunch och dessutom konst i galleri storstugan och Husby Konsthall. Vi har fått en hel del stamkunder och fler har hittat till oss under året. Uthyrningsverksamheten I uthyrningsverksamheten har vi bokningar av alla de slag. Det kan vara bröllopsfester, dop, student, begravningskaffe, litterära sällskap, religiösa högtider med mera. De lokaler som är tillgängliga att hyra är konsthallen, storstugan och konferensrummet, vilka passar för olika former av aktiviteter. Afternoon Tea Vi planerade för att utöka uthyrningsverksamheten något och har så gjort eftersom vi inte hade lika många utställningar som året innan. 4

6 Arbetsträning/Samarbete med AF På Husby Gård tar vi regelbundet emot en grupp arbetssökande vuxna. De kommer till vår verksamhet och arbetstränar med att hjälpa till i den dagliga skötseln av gården och dess olika verksamheter. I vårt koncept ingår även studiecirklar i skapande verksamhet samt svenska, närområdeskunskap, bakning och matlagning. En gång varannan vecka åker vi in till stan på studiebesök för att utöka kännedomen om konst och kultur. Sommar- och jullovsjobbare Pirog gjord av våra praktikanter. Varje år tar vi emot ett antal ungdomar från stadsdelsförvaltningens satsning på feriejobb för många av stadsdelens skollediga ungdomar. Vi erbjuder handledning och arbetsuppgifter och stadsdelen står för löner till ungdomarna. Vi har under de senaste fyra åren tagit emot ungdomar att arbeta i Art Camp vår sommarlovsverksamhet för områdets barn och yngre ungdomar. Där får de jobba med skapande verksamhet. Några får även jobba med trädgårdsarbete. Kulturprogram Kulturprogrammen innebär dels våra gamla och nya traditionella evenemang på Husby Gård. Ända sedan vi tog över verksamheten på Husby Gård 2002 har vi sett till att de traditionella större evenemangen som funnits på Husby Gård också skulle leva vidare och utvecklas. Valborg Under 2014 återupptog vi samarbetet med Husby Socialdemokratiska förening. Även Norra Järva Stadsdelsråd var engagerade. Arne Johansson ordförande i stadsdelsrådet vårtalade och socialdemokraterna ordnade fackeltåg med barn och ungdomar från området med tändning av brasan. Manskören Birger sjöng in våren och trumgruppen Njawara spelade i vårkvällen. I konsthallen visade vi Ikaroz stora graffitimålning. Vi hade som vanligt 5 kamp för barn, med olika grenar och med småvinster att vinna. En lagom stor eld med mindre kvistar och grenar gjorde att elden brann upp i bra tid. Ingen behövde stå och släcka hela natten utan allt var klart till midnatt. Loppis När vi flyttade in på Husby Gård ärvde vi två loppisar under sommarhalvåret. Vi har märkt att detta är aktiviteter som lockar ner många boende till Husby Gård. Det har blivit ett sätt för oss att nå många med våra program och att visa på de möjligheter som finns på Husby Gård. Från och med i år har vi förändrat höstens loppis och låtit den ingå i Husby Gårdsdagens program. Vi var nöjda med konceptet att slå ihop de båda. Vårens loppis hade vi som vanligt sista söndagen i maj. En trevlig dag med många Husbybor i rörelse. Cafét öppet. Vi hade under dagen även ett samarbete med Akalla by och Hållbara Järva m.fl i en cykelkamp och en gemensam tipsrunda med prisutdelning på Akalla by. 5

7 Husby Gårdsdagen Vi har inrättat en ny tradition nämligen Husby Gårdsdagen som i år hölls för 3:e gången. Olika aktörer verksamma på Husby Gård samverkade med ett program för boende i området, i första hand. Det blev högtidlig invigning av våra nybyggda verkstäder. Kultursekreterare Ulrika Eriksson Nilsfors invigde och Kerstin Piglet Wikström klippte bandet. Bekele Zenebe, Pa Cesay och Sumia Madi förgyllde tillfället med levande musik. Det blev också invigning av konstverket som placerats i anslutning Husby Gårdsdagen till verkstadsbyggnaden. Förorten i centrum tog initiativ att låta allmänheten måla gatstenar med positiva budskap, detta som en reaktion på de kastade stenar som fick stor medial plats under oroligheterna våren Stenarna monterades sedan i en betonghand på gräsmattan. Arbetet gjordes i samarbete med skulptören Christer Sundström. I de nyöppnade verkstäderna hade vi vår första workshop; drejning med Amanda Johansson. All utrustning var inte ännu på plats med besökare fick komma in och bekanta sig med lokalerna och vi inbjöd till kommande verksamheter. Husby Kulturkvarter var med och delade ut Husbytröjor till de som deltagit under dagen. De anordnade också ett program med trollkarlen Simon, som var ett mycket omtyckte inslag för de yngre. Dansgruppen Kulturgnista uppträdde med några danser bl.a kring den stora papptårtan som Cecilia Duran Fuentes och Rohi Kohandani byggt ihop för att fira Husby som i år firade 40 år som stadsdel och Husby Gård som öppen verksamhet. Norra Järva Stadsdelsråd var med och fångade in besökarnas idéer om hur vi tillsammans ska kunna förbättra vår stadsdel. Scouterna i Brinks hus hade öppet och visade och berättade om sin verksamhet. I konsthallen visade vår förenings medlemmar sin konst och dessutom visade Mahmoud Mammadov som jobbar hos oss som filmpedagog under Art Camp, några av de filmer som barnen spelat in under året. Litet hantverkslotteri fanns att ta del av i storstugan där visade även vår medlem Rohi Kohandani sina tavlor. Hantverksbutiken var öppen och de som hyr ateljé på gården visade sina alster även utomhus. Mittiprickteatern skulle ha varit med, med en programpunkt med satt fast i tunnelbanan ett bra tag och valde att ställa in. Boulegänget dvs PRO, hade öppet spel dit flera kom och var med. Husby Gårdsdagen råkade sammanfalla med Kistaloppet vilket blev en riktigt bra kombination. Vi hade varit lite oroliga för att våra besökare skulle störa loppet eftersom man måste korsa vägen för att ta sig mellan byggnaderna, men allt gick bra och var bara trevligt för de som tävlade att få lite extra påhejning av våra besökare. De hade även en vätskestation förlagd hos oss. Det blev en mycket lyckad dag som växt lite i omfång för varje år. Vi ser redan fram emot nästa år! 6

8 Ljus i Husby En ide som kom från vår förening och anammades av Husby Kulturkvarter som gemensamt planerade och genomförde detta ljusprogram en lördag i december när vintermörkret var som störst. Programmet började uppe i Husby centrum med tipsfrågor inne hos Berättarministeriet och Biblioteket. Sedan samlades alla ute på torget där El Sistemas barn sjöng. Husby Kulturkvarter delade ut ficklampor och sedan gick alla ner mot Husby Gård. När vi närmade oss såg vi Gycklargruppen Trix stå med facklor och tog emot oss. I trädgården på Husby Gård brann ett hundratal ljuslyktor som barn och vuxna målat. Ljusslingor satt uppe i träd och runt lilla scenen, som dagen till ära fått en banderoll med texten: Husby vårt hem. Stämningsfull inspelad musik spelades från scenen. Vi från kafét serverade varm saft och turkiska piroger till alla som kom. Skådespelade från Mittiprickteatern läste/deklamerade ord och meningar om ljuset som boende i området skrivit. Prisutdelning av barnböcker till de som gått tipsrundan. Sedan tog gycklargruppen vid och bjöd på en eldshow som vi sent ska glömma. Det blev en mycket lyckad tillställning som vi alla var överens om att göra om nästa år. Jul i vårt hus Jul i vårt hus är en dag då vi erbjuder besökarna en upplevelse av smaker, dofter och julstämning. I konsthallen hade vi ett populärt pepparkaksbak, i konsthallen hantverkslotteri, pyssel samt försäljning av medlemmars konstverk. Dessutom vår traditionsenliga pepparkakshusutställning då både förskolor och enskilda deltar. I år vann Annett Klinke med familj med sin gård där det t.o.m fanns pepparkakshästar. I verkstäderna kunde man jobba med lera och måla. I konferensrummet tändes alla barns ljuslyktor från Ljusfesten och det blev mycket stämningsfullt. I kafét serverades risgrynsgröt, skinksmörgås, lussekatter, pepparkakor och glögg. Jul i vårt hus är inget stort evenemang men ett stämningsfullt komplement till alla traditionella marknader som finns i Stockholmsområdet. Våra kulturprogram innebär också återkommande verksamheter av det mindre men nog så viktiga, formatet. Kontinuitet och långsiktighet är ledord i vår verksamhet. Program för de små Några försök att nå småbarnsföräldrar gjordes med måleri för de minsta med ätbara färger rönte inget större intresse. Vi lägger det på is ett tag och ser om behov och intresse finns längre fram. Program för unga - Art Camp Varje skollov har vi öppen skapande verksamhet för skollediga barn från 10 år och uppåt. Sportlov och påsklov fick vi fortsätta lite provisoriskt att ha verksamheten i konsthallen. Det fungerade ganska väl. Barnen fortsatte komma. En skojig idé vi genomförde var en uppbyggd låtsas-rymdstation där barnen fick spela lite spontanteater. För övrigt hade vi som vanligt måleri, keramik, film och pyssel med garn och tyg. Vi hade trott att vi skulle kunna ha nya verkstäderna öppna men fick inte klart utan valde att ha även sommarlovets verksamhet i konsthallen. Stor del av tiden och med viss verksamhet kunde vi även vara utomhus. 7 Nytt för i år var samarbetet med Mittiprickteatern och vårt samarbete kring en vandringsteater, under Art Camp pågick repetitioner viss tid och några av Art Campbarnen Art Camp.

9 och Piglet deltog. Tio föreställningen spelades veckorna efter Art Camps slut. Det var en omarbetad version av H.C Andersens Snödrottningen. Vi kan verkligen säga att det blev en succé. Vi hade räknat med max 50 personer per föreställning men ofta kom runt 200 personer. Så responsen blev över all förväntan! Vi fortsätter nästa år, då med Robin Hood. På höstlovet kunde vi så äntligen flytta in Art Camp i verkstäderna. Det blev riktigt lyckat och mer koncentrerat på varje ämne. Vi hade keramik, grafik, snickeri, måleri, batik och film. Snödrottningen. Samarbete med Moderna Museet Vår kontakt på Moderna museet arbetar tillfälligtvis på IASPIS och idén ligger på is för tillfället. Istället har vi dragit i andra trådar för att få till en ungdomsgrupp. Grafiska sällskapet vill gärna samarbeta med oss och vi planerar ett samarbete under Bildläraren i Husbyskolan och vi har också haft kontakt om kommande samarbete men hann inte få klart idéerna under 2014, men fortsätter under Teaterprojekt Detta samarbete med Mittiprickteatern blev alltså av. Det blev mycket lyckat på flera vis. Dels drog det många nya kunder till kafét, dels fick vi ingå i ett intressant och givande samarbete som blev mycket inspirerande för oss. Några av våra Art camp-deltagare fick en fin upplevelse genom att få vara med i detta projekt! Filmår i Husby I nätverket Husby Kulturkvarter har vi via Film Stockholm deltagit i en särskild satsning på film. Vi har gjort det genom att i vår lovverksamhet lägga till det som ett valbart ämne. Barnen har själva skrivit manus och varit skådespelare och filmare med hjälp av filmpedagogen Mahmud Mammadov. Vi har sett ett stort intresse för denna verksamhet mycket beroende av Mahmuds insats. Program för vuxna Från början av september öppnade vi verkstäderna igen efter att ha varit utan i drygt ett år. Öppna Verkstäder Varje onsdag mellan öppnar vi dörrarna för allmänheten. Då finns handledare på plats och man har möjlighet att prova på att jobba med keramik, måleri och grafik, även småslöjd i snickeriet som ännu inte blivit färdigt utrustat med maskiner. Under hösten fick vi glädjande besked från Svenska Bostäder att de ville stödja öppna verkstäder med kr. Det tackar vi för!! 8

10 Övriga kurser Ett antal kamratcirklar och kurser i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan genomfördes. Bland annat i måleri, silversmide, teckna med vänster hjärnhalva och konstcirkel. Det går lätt att riva ner/bränna ner men tar ett tag att bygga upp verksamheten igen. Tipsrunda Vi har fortsatt samarbetet med Akalla by som vi testade på försök under hösten Det innebär en tipsrunda med 10 frågor, som kan börja och sluta på båda gårdarna. Frågor om gårdarna och dessutom olika teman för varje vecka, sätts upp på gångvägen mellan gårdarna. Efter en tioveckors period dras ett antal vinnare. Detta är ett sätt att få de boende att lära känna sin stadsdels historia och känna att det har betydelse för både deras egen syn på orten och andras. Yvonne, miljösamordnaren på Rinkeby-Kista sdf blev intresserad av att samarbeta med oss och gjorde så både under skräpplockardagarna och miljöveckan i maj och vi hade frågor just om de temana dessa veckor. Cykeltuthyrning I maj fick vi 5 nya cyklar till uthyrningsändamål genom Yvonne Tegnér på stadsdelsförvaltningen och Hållbara Järva. Vi hade liten invigning av vår lånecykelstation den 23 maj. Yvonne invigningstalade och levande musik framfördes av Bekele Zenebe, Sumia Madi Pa Cesay och Elias Kebede. Shakir Attiyah och Elias Kebede gick en cykelkurs på Akalla by och i juni öppnade vi utlåningen. Ingen kostnad för att låna en cykel, men en depositionsavgift på 300 kr. Upp till tre dagar kan man låna en cykel. Filmgrupp En liten grupp medlemmar samlades en gång i månaden och tittade på film tillsammans. Gamla klassiker såsom Havets hjältar, Afrikas drottning med flera. Cykeluthyrning. Kroki Under hösten träffades en grupp en gång i veckan för att teckna och även måla kroki. Deras alster ställdes ut i december månad i Galleri Storstugan. Utställningsverksamheten I galleri Storstugan har vi utställningar hela året. Denna utställningslokal, som också är vårt kafé är i första hand vigt åt våra medlemmar, men även inbjudna konstnärer ställer ut här. Medlemmar som ställt ut i Galleri Storstugan har i många fall varit i början av sin karriär och genom att erbjuda dem en plats att visa sina alster peppar vi dem att fortsätta sitt skapande. Vi bjuder in en utomstående konstnär per år. Föreningens praktikanter/medhjälpare ges möjlighet att ställa ut kostnadsfritt en gång per år. Ateljégruppen och Husby Gårds gruppverksamhet ges möjlighet att ställa ut varsin månad. Övriga månader har medlemmar möjlighet att köa för utställningstid. De inbjudna konstnärerna, medhjälpare, ateljégruppen och Husby Gårds gruppverksamhet betalar 25 % i provision på 8

11 sålda verk. De som ställde ut under året var: Hussein Barazagni som visade landskapsmåleri, Elena Moreno ställde ut färgglada oljemålningar, Daniel Solberg fyllde galleriet med stora och små målningar, Petra Hyberg visade alster i olika tekniker bl.a collage och träfigurer, Francina Dalmulder Larsson visade oljemålningar, Rohi Kohandani ställde även hon ut oljemålningar, Mary Olsson visade grafikblad, Roslagsmålarna visade masker i olika tekniker, Abuzar Gharaee som ställde ut annorlunda julkransar samt föreningens krokigrupp som ställde ut teckningar och målningar. Husby Konsthall I Husby Konsthall arbetar vi i första hand med större utställningar och inbjudna konstnärer. Under åren har många kända och okända konstnärer ställt ut hos oss. Marianne Svedberg och Tomas Olsson visade sina verk i årets första utställning. Marianne är bland annat grafiker och visade sina eteriska och luftiga verk. Tomas Olsson visade sina skulpturer och målningar. 4Art Vi bjöd in fyra konstföreningar som tidigare ställt ut hos oss och erbjöd dem att delta i en samlingsutställning med varsina fyra deltagare från respektive förening. Urvalet gjorde de själva. Tanken var att återse på ett nytt och spännande sätt i mötet med varandra. Marianne Svedberg och Tomas Olsson samt Ikaroz. Ikaros First Among Equals Vi bjöd in gatukonstnären Ikaroz att göra en utställning i Konsthallen. Han valde att genomföra utställningen på ett något ovanligt sätt. Han flyttade helt enkelt hit hela sin ateljé och målade upp hela utställningen i Konsthallen. Under tre veckor växte det färdiga resultatet fram, både på canvas och på väggar. Utställningen avslutades med en finissage. Medlemsutställning Våra medlemmar gavs plats att visa sina verk i Konsthallen, med vernissage i slutet av augusti. Utställningen sammanföll med Husby Gårdsdagen och det var fint att få visa upp våra medlemmars verk under den dag då vi på olika sätt vill visa vilka krafter vi har i Husby. 9

12 Ny Grafik 2014 Vi bjöd in grafiker från hela landet till en jurybedömd salong. Juryn bestod av Birgitta Samuelsson, konstnär och lektor på Konstfack, Mikael Kihlman, konstnär och Tomas Liljenberg, konstnär och rektor på Grafikskolan i Stockholm. Med grafiska verk från ett 20-tal grafiker från runt om i Sverige blev det en fin utställning, som curerades av Thomas Liljenberg och Sven Einarsson. Formfest Utställningen Formfest visade slöjd och hantverk gjorda av våra medlemmar Annett Klinke, Francina Dalmulder Larsson, Ingrid Strandin, Elise Tullnär Nilsson och Amanda Johansson. Det var en härlig blandning av tyger, keramik, tovade väsen, målade tavlor och vävda ting med en röd tråd av handens skaparlust och glädje Formfest. Medlemmar 10 Föreningen har omkring 100 betalande medlemmar med 20 olika ursprungsländer representerade. Som medlem stödjer man den verksamhet som bedrivs och ställer upp med ideellt arbete i mån av förmåga och tid. Som medlem kan man engagera sig i de olika arbetsgrupperna som finns inom föreningen. Dessa grupper består av styrelserepresentant, personal och intresserade/engagerade medlemmar. De jobbar fram förslag för nästkommande års verksamhet, som sedan tas av höstens årsmöte. Som medlem har man möjlighet att vara kursledare i sitt ämne. Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan och de har sista ordet vad gäller lämplighet och behov. Omkring 10 av våra medlemmar hyr in sig i privata eller delade ateljéer på gården. En gång per år erbjuds de att ställa ut i storstugans galleri. Alla medlemmar med behov av ateljéplats får lämna in skriftlig intresseanmälan till styrelsen. Kontrakten gäller i två år. Om ingen kö föreligger kan man få hyra en ny period. Alla medlemmar har möjlighet att ställa sig på kö för att ställa ut i storstugans kafé. Som medlem har man också möjlighet att delta i de återkommande medlemsutställningarna i Konsthallen. Som medlem har man också möjlighet att delta i de återkommande medlemsutställningarna i Konsthallen. Man har som medlem möjlighet att hyra i någon av de 6 gemensamma verkstäderna på gården. Materialkostnad tillkommer. Man måste påvisa kompetens för att få ansvaret att nyttja verkstäderna. Vill du veta mer? Kontakta personalen under dagtid. Som medlem får du rabatterat pris i kafét. Tag med ditt medlemskort om du inte är välkänd. Varje medlem har en lott i

13 vårt årliga konstlotteri, med dragning under vårens ordinarie årsmöte. Medlemmar får föreningens Nyhetsbrev varje månad, via mail och för dem utan mail per post. Två gånger per år bjuds alla in till fest. Två gånger per år anordnas medlemsforum, då vi tar upp aktuella ämnen och medlemmarna har möjlighet att ge sina synpunkter. Två gånger per år kallas till årsmöte, ett ordinarie i april då verksamhetsberättelse och revisionsberättelse samt val till ny styrelse sker. Ett höstmöte då verksamhetsplan, budget och fastställande av nästa års medlemsavgift beslutas samt kommande års utställningar. Medlem har möjlighet att söka föreningens stipendium på kr en gång per år. Slutord Att ha fått förtroendet att förvalta anläggningen Husby Gård anser vi förpliktar! Vår strävan är att få människor att känna delaktighet och medskapande. På olika vägar försöker vi nå så många som möjligt med det vi har att erbjuda. Vi vill ge upplevelser, nya infallsvinklar, nya tankar. Vi önskar att vår verksamhet och vårt sätt att arbeta tillsammans ska inspirera och entusiasmera människor. Vi strävar ständigt efter att förbättra och inkludera fler. Nya idéer dyker upp. Kanske skulle vi starta en förberedande konstutbildning, eller bli filial till en folkhögsskola. Under året tog vi kontakt med Kista Folkhögsskola och vi anordnade en workshop med skapande verksamhet för deras barnskötarelever som föll mycket väl ut och de vill gärna fortsätta samarbeta med oss. Nya tillfällen har redan planerats in för Under året miste vi hastigt och oväntat eldsjälen, förre ordföranden Lasse Svanberg. Han ställde osjälviskt upp under en tuff tid då skiljaktigheter höll på att splittra föreningen. Med tydlighet, envishet och tro på framtiden stod han stadigt trots att det blåste storm och han ledde oss säkert igenom det svåra. Vi har mycket att tacka Lasse för och vi minns honom med glädje, stolthet och framför allt stor tacksamhet. Formgivning: Sven Einarsson. Foto: Sven Einarsson, Erik Gunnarsson, Ulrika Eriksson Nilsfors, Kerstin Wikström 11

14

VERKSAMHETS- PLAN 2012 HUSBY KONST HANTVERKS FÖRENING

VERKSAMHETS- PLAN 2012 HUSBY KONST HANTVERKS FÖRENING VERKSAMHETS- PLAN 2012 & HUSBY KONST HANTVERKS FÖRENING Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsansvarig har ordet Vi är en ideell förening som funnits på Husby Gård sedan 2002. Som förening har vi flera intressen

Läs mer

HUSBY KONST & HANTVERKSFÖRENING

HUSBY KONST & HANTVERKSFÖRENING HUSBY KONST & HANTVERKSFÖRENING Verksamhetsberättelse för 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen Styrelsen valdes på ordinarie årsmötet den 22 april: Lars Svanberg ordförande Francina Dalmulder Larsson

Läs mer

Konstens vecka 26 september 5 oktober 2014 Arrangemang i hela länet med konstutställningar och föreläsningar.

Konstens vecka 26 september 5 oktober 2014 Arrangemang i hela länet med konstutställningar och föreläsningar. PROGRAM HÖST 2014 Konstens vecka 26 september 5 oktober 2014 Arrangemang i hela länet med konstutställningar och föreläsningar. Fredag 26 september kl 16, Stjärntorget Invigning av Konstens vecka Tal och

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Hembygdsföreningen Skivarps Mölla Årsmöte 8/4 2015. Affischen

Hembygdsföreningen Skivarps Mölla Årsmöte 8/4 2015. Affischen Affischen Utskickat och utdelat i Skivarp och Abbekås Vår kära mölla Landmärke och symbol för Skivarp Vardag i Skivarp 2009 Foto Jonas Dahlgren Branden 27/10 2010 Foto Jonas Dahlgren Agenda 1. Mötets öppnande.

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Under år 2014 anordnade Vaksala hembygdsförening flera aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Jag vill tacka alla Er som deltagit i arrangemangen och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015 KREATIVITET KUNNANDE FÖRETAGANDE - KULTUR INNEHÅLL: 1. Inledning 2. Åtgärder 3. Övrigt 4. Budget 1. INLEDNING Ålands Slöjd och Konsthantverk r.f. grundades 1928. Föreningen

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,!

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,! Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B)!" ## $! %!# &'''( #)*+,!#)*+,# )*+,! #)*+$ #! Dagordning för årsmötet + & ##)*+$(

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Vill du vara med? Kontakt & frågor

Vill du vara med? Kontakt & frågor Vill du vara med? Är du yrkesverksam konstnär/konsthantverkare och vill vara med på webbplatsen Konst i Örebro län är du välkommen att skicka in dina uppgifter genom att fylla i formulären Examen/meriter

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin!

Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin! Nr 7163 november april 2007 2009 Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin! En nystartad barngrupp med teaterövningar mixade med sång! Björn Stoltz, Agneta Ljungström och Sylvi Viberg är ledare.

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Tore Kurlbergs vänner

Tore Kurlbergs vänner S ä l l s k a p e t Tore Kurlbergs vänner Medlemsblad nr 5 Februari 2007 Ordföranden har ordet Fyra år har gått sedan Sällskapet Tore Kurlbergs vänner bildades och det är intressant att se hur en liten

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Dyröns IF Årsmöte 2015

Dyröns IF Årsmöte 2015 Dyröns IF Årsmöte 2015 Tid och plats 2015-02- 28 kl 14.00, Dyröns IF samlingslokal. Närvarande Ann- Gerd Grahm Ordförande Suzanne Friis Sekreterare Maj- Britt Aronsson Christer Eliasson Eric Gustafsson

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors 1 Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors VÅR VERKSAMHET Barns rätt till skydd mot våld I förebyggande syfte samverkar vi med skolor och folkhälsoförvaltningen.

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Nyhetsbrev Juni. Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu!

Nyhetsbrev Juni. Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu! Göteborg 150615 Nyhetsbrev Juni Hej! Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu! Bifogat i detta nyhetsbrev finns senaste anteckningar från

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Våren 2012 Madonna med Liljor/Fabergé I detta nummer kan du läsa om nya lokaler, årsmötet, resor och utflykter samt kurser m.m. 1 Nya lokaler Som de flesta

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Ungdomsarbetet i Spånga-Tensta

Ungdomsarbetet i Spånga-Tensta Ungdomsarbetet i Spånga-Tensta Våra ungas framtid är allas ansvar Barn och ungdomar inom Spånga-Tenstas stadsdel är en viktig och prioriterad grupp. Här bor drygt 11.000 ungdomar i åldrarna 0 till 20 år.

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll 2012-11-19

Styrelsemötesprotokoll 2012-11-19 Styrelsemötesprotokoll 2012-11-19 Närvarande Anna Green-Liljedahl (AGL), Carl Ahldén (CA), Charlotta Mossberg (CM), Jesper Denckert (JB), Karin Öst (KÖ), Linda Tarmet (LT), Pommeline Bleeker (PB), Stefan

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

INFORMATION FÖR KONSTNÄRER

INFORMATION FÖR KONSTNÄRER INFORMATION FÖR KONSTNÄRER Vill du vara med? Om du är konstnär och vill vara med på hemsidan Konst i Västmanland, eller ändra dina befintliga uppgifter, är du välkommen att skicka in dina uppgifter genom

Läs mer

Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll

Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll Dagordningen för mötet 1. Mötets öppnande 2. Protokolljusterare 3. Beslutsförhet 4. Föregående protokoll 5. Dagordning 6. Sverok Nedre Norrland

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 1.1 Inledning En stor del av föreningens styrelsearbete har inriktats mot att fortbilda och kompetensutbilda

Läs mer

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Inledning I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning.med konkreta metoder och utifrån samhällets utmaningar uppmanar vi till

Läs mer

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också!

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också! Höstens program 2015 Gävle Vi har hört dom förut - men dom kommer igen Två Gävle-kändisar som har mycket att berätta! 50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta.

Läs mer

Rapport från Studieresa till Warszawa 22-25 januari 2013

Rapport från Studieresa till Warszawa 22-25 januari 2013 Rapport från Studieresa till Warszawa 22-25 januari 2013 Studieresan började vid lunchtid tisdag den 22 januari och avslutades på torsdag kväll den 24 januari. Vi som deltog var Tatiana Nilsson, Helsingborg,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

E-information 2015/1 2015-03-07. Hej!

E-information 2015/1 2015-03-07. Hej! 2015-03-07 E-information 2015/1 Hej! Vi närmar oss med stormsteg årets Tattoo som kommer att bli lite annorlunda. Det handlar mycket om att, trots ökade kostnader, få det att gå ihop så det gäller att

Läs mer

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan Ur programmet: Årsmötesförhandlingar Annika Rönnkvist, Kullens Handelsträdgård, berättar och visar bilder: Lotteri - vi tar tacksamt emot vinster till lotteriet.

Läs mer

Riksfotoutställningen. RIFO 2014 9 11 maj. på Fotografiska i Stockholm. Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK

Riksfotoutställningen. RIFO 2014 9 11 maj. på Fotografiska i Stockholm. Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK Riksfotoutställningen RIFO 2014 9 11 maj på Fotografiska i Stockholm Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK Fotografiska En av världens främsta samlingsplatser för fotografi År 2010

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07

Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07 Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07 Innehåll Inledning Medlemmar Verksamhet Hemsidan Styrelsen Omslagsbild: Micke A serverar skumpa under klubbens 10-års jubileum.

Läs mer

Februari - mars 2015. Skarpnäcks Kulturhus. Programblad

Februari - mars 2015. Skarpnäcks Kulturhus. Programblad Februari - mars 2015 Skarpnäcks Kulturhus Programblad Sportlov vecka 9 21 februari Konsert - Trumma kl. 13.00 (c:a 30 min) Mikael och Niclas förvandlar vattenkannor, krukor och rör till ett trumset och

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA 1 Allmänt Innehåller de grunder på vilka föreningen vilar dess namn, säte, syfte och eventuella ideologiska ställningstaganden. Sida 2. 2 Medlemskap Innehåller

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

JÄRVA RENT OCH SNYGGT

JÄRVA RENT OCH SNYGGT SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (5) 2013-02-13 Under 2012 har Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta stadsdelsförvaltningar organiserat och administrerat föreningsstäd i stadsdelarna Akalla, Husby, Kista,

Läs mer

Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01

Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01 Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01 Deltagare: Böna Hembygdsförening genom Sven-Erik Ekdahl Böna Tennisklubb genom Lars Olsson Harkskärsföreningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Hantverkare i Falkenbergs kommun

Hantverkare i Falkenbergs kommun Hantverkare i Falkenbergs kommun Detta är förslag på besöksmål gällande hantverkare i Falkenbergs kommun. Nedan är hantverkarna beskrivna i kort text och även en karta är bifogad där alla är utsatta. Här

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Månadsblad - Februari

Månadsblad - Februari 2013-01-30, Göteborg Månadsblad - Februari Kära IOGT-NTO-medlem! Ett nytt år har gjort intåg och likaså har ett nytt fantastiskt verksamhetsår, där vi fyller på med roliga aktiviteter som ger förnyad energi

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

UKM Riksfestival 2014 Halmstad

UKM Riksfestival 2014 Halmstad UKM Riksfestival 2014 Halmstad Program UKM riksfestival 2014 Halmstad Lördag 14 juni 14.00 16.00 Incheckning på Sturegymnasiet 14.00 16.00 Målning och kostympimp på Nolltrefem 16.00-17.30 Middag på Sturegymnasiet

Läs mer

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Volontärbarometern En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Innehåll Inledning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 Volontärbarometern är sammanställd

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Upplev Kilsbergskanten

Upplev Kilsbergskanten Upplev Kilsbergskanten Varför arrangerar vi Upplev Kilsbergskanten? Stärka känslan och stoltheten för Kilsbergskanten Öka gemenskapen och samarbeten mellan oss i Kilsbergskanten Manifestera det pågående

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Preliminär verksamhetsplan 2014. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt

Preliminär verksamhetsplan 2014. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt Preliminär verksamhetsplan 2014 Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt 1 Ungt Ledarskap... 3 1.1 Ledarskolan... 3 2 Kurser på lovet... 3 2.1 STORK på höstlovet... 3 2.2 Musik vid Ekebyholm på

Läs mer

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET Ung Cancer är en ideel l organisation som arbetar för att förbättr a levnadsvillkoren för unga vuxna cancer drabbade. Med det menar vi unga vuxna mellan 16 30

Läs mer

Dagordning F 13 Kamratförenings årsmöte 2015

Dagordning F 13 Kamratförenings årsmöte 2015 Förslag till Dagordning F 13 Kamratförenings årsmöte 2015 1 Årsmötets öppnande 2 Fastställande av dagordning 3 Val av ordförande till årsmöte 4 Val av sekreterare till årsmötet 5 Val av justeringsmän,

Läs mer

1) Mötets öppnande Klubbens ordförande Lukas Lindroos förklarade mötet öppnat.

1) Mötets öppnande Klubbens ordförande Lukas Lindroos förklarade mötet öppnat. Årsmöte Göteborgs go-klubb 2015-02-04 Org. nummer: 802446-9499 Röstlängd: Tobias Eriksson Lukas Lindroos Robin Nilsson Magnus Sandén Jonas Pensjö Närvarande utan rösträtt: Viktor Essle Eskil Varenius 1)

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Leksands Dykarklubb (LDK) 2 - Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Leksand. 3 Föreningsform

Läs mer

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 1. Justering av röstlängden. Mötet beslutar att justering skall ske vid behov. 2. Val av ordförande för mötet. Som

Läs mer

Flaxkusen är Arbetarteater Pegasus medlemstidning. Utkommer högst sporadiskt

Flaxkusen är Arbetarteater Pegasus medlemstidning. Utkommer högst sporadiskt 1 FLAXKUSEN Medlemsblad för Arbetarteater Pegasus Nr 1/2015 redaktör: Helge Torsein heltors@gavle.to Flaxkusen är Arbetarteater Pegasus medlemstidning. Utkommer högst sporadiskt Medlem i Pegasus? Alla

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Kulturföretag inom Ljusdals kommun

Kulturföretag inom Ljusdals kommun Förstudie Kulturföretag inom Ljusdals kommun En förstudie om förutsättningar för samverkan för företag inom området kultur inom Ljusdals kommun Maria Sellberg 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Bildningsnämnden Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Hammarö 20010 01 10 Solveig Hagström SÅ HAR VI ARBETAT MED KVALITETSRAPPORTEN Kvalitetsrapporten har tagits fram gemensamt av kulturchefen och

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09:

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09: Strängnäs VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09: Mandattid Ordförande: 1 år till årsmötet 2013 Viceordförande: Saga Svalelid

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

UTSTÄLLNINGAR. 5 Bildmakare. textilkonstnär katrin bawah

UTSTÄLLNINGAR. 5 Bildmakare. textilkonstnär katrin bawah UTSTÄLLNINGAR UTSTÄLLNINGAR De deltagande konstnärerna bildar gruppen 5 Bildmakars, och presenterar sig själva som följer: Vi är 5 bildmakars, som bor i Lerumsområdet och har känt varandra en längre tid.

Läs mer

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 Plats: SV:s lokaler, Fabriksgatan 8, Örebro Innehållsförteckning Sid Föredragningslista 1 Styrelsen 2 Revisorer 2 Verksamhet 2 Seniorfestivalen 2 SeniorNet

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Centrum för Konflikthantering Verksamhetsberättelse 2013

Centrum för Konflikthantering Verksamhetsberättelse 2013 Centrum för Konflikthantering Verksamhetsberättelse 2013 fotoakuten.se 1 Innehållsförteckning Vision och mål för Centrum för Konflikthantering... 3 Ledning och samordning... 3 Styrelsens mål för 2013...

Läs mer

Våra tre huvudmål för vår verksamhet med fokus på hållbarhet utveckling Vi personal ställde oss frågan; Vad är det viktigaste att ge våra barn i dag

Våra tre huvudmål för vår verksamhet med fokus på hållbarhet utveckling Vi personal ställde oss frågan; Vad är det viktigaste att ge våra barn i dag Våra tre huvudmål för vår verksamhet med fokus på hållbarhet utveckling Vi personal ställde oss frågan; Vad är det viktigaste att ge våra barn i dag i den värld vi lever med miljöförstöring, stress, konflikter

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk!

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! Evenemangslista NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! www.konsthantverkarnakarlstad.se Vår förhoppning är att kunder från när och fjärran skall

Läs mer

ONLY WOMAN 2016. Plats: Art Gallery Quirinus http://www.galleryquirinus.com/ Datum: 9 januari 22 januari. Vernissage: 9 januari kl. 11-15.

ONLY WOMAN 2016. Plats: Art Gallery Quirinus http://www.galleryquirinus.com/ Datum: 9 januari 22 januari. Vernissage: 9 januari kl. 11-15. ONLY WOMAN 2016 en utställning av kvinnor för kvinnor där 20% av intäkterna för sålda konstverk går oavkortat till Kvinnojouren i Köping, Sverige Regler och registreringsblankett för individuellt deltagande

Läs mer

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014 Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförening Styrelsen för Lidköpings Konstförening avger följande verksamhetsberättelse för 2014 föreningens

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening

Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening 1 Definition Med Hattmakare avses i dessa stadgar tillverkare av herrhattar, med användande av traditionsbundna arbetsmetoder och arbetsredskap.

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 2006-10-03 1 (5) Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 Plats Närvarande Presidium: Bohus Servicehus Rolf Engström, ordförande Bengt Levin, 1:e vice ordförande Stina Kajsa Melin, 2:e vice ordförande

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg.

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Enkätundersökning nov - dec 7 Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Bakgrund Under November månad år 7 genomfördes denna enkätundersökning

Läs mer

Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015

Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015 DAGORDNING 2 (8) Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015 1. Årsmötets öppnande 2. Parentationer (en tyst minut) 3. Fråga om mötet har behörig kallas 4. Fastställande av dagordning 5. Val av

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

Sammanställning beslut sen förra medlemsmötet ( 26:e November).

Sammanställning beslut sen förra medlemsmötet ( 26:e November). Bilaga 3. Syftet med denna punkt är att medlemmarna och medlemsmötet ska ha en möjlighet att under pågående verksamhetsår granska och kommentera verksamheten, istället för enbart efter detsamma i samband

Läs mer