Digital Media Receiver. ida-x305s

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Digital Media Receiver. ida-x305s"

Transkript

1 FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В АВТОМОБИЛЯХ/DO UŻYCIA TYLKO W SAMOCHODZIE/ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ EN R Digital Media Receiver ida-x305s DE FR ES IT OWNER S MANUAL Please read before using this equipment. BEDIENUNGSANLEITUNG Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch des Gerätes. MODE D EMPLOI Veuillez lire avant d utiliser cet appareil. MANUAL DE OPERACIÓN Léalo antes de utilizar este equipo. ISTRUZIONI PER L USO Si prega di leggere prima di utilizzare il attrezzatura. ANVÄNDARHANDLEDNING Innan du använder utrustningen bör du läsa igenom denna användarhandledning. GEBRUIKERSHANDLEIDING Lees deze aanwijzingen aandachtig alvorens dit toestel te gebruiken. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Прочтите настоящее руководство перед началом использования оборудования. INSTRUKCJA OBSŁUGI Prosimy zapoznać się z tą instrukcją przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Παρακαλούμε διαβάστε το πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. SE NL RU ALPINE ELECTRONICS MARKETING, INC Nishi Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo , Japan Phone ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC Gramercy Place, Torrance, California 90501, U.S.A. Phone ALPINE-1 ( ) ALPINE ELECTRONICS OF CANADA, INC. 777 Supertest Road, Toronto, Ontario M3J 2M9, Canada Phone ALPINE-1 ( ) ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD Princes Highway, Hallam Victoria 3803, Australia Phone ALPINE ELECTRONICS GmbH Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1-3, München, Germany Phone ALPINE ELECTRONICS OF U.K. LTD. Alpine House Fletchamstead Highway, Coventry CV4 9TW, U.K. Phone ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L. (RCS PONTOISE B ) 98, Rue de la Belle Etoile, Z.I. Paris Nord Il, B.P , Roissy Charles de Gaulle Cedex, France Phone ALPINE ITALIA S.p.A. Viale C. Colombo 8, Trezzano Sul Naviglio (MI), Italy Phone ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A. Portal de Gamarra 36, Pabellón, Vitoria (Alava)-APDO 133, Spain Phone ALPINE ELECTRONICS (BENELUX) GmbH Leuvensesteenweg 510-B6, 1930 Zaventem, Belgium Phone PL GR Designed by ALPINE Japan Z40-A

2 SVENSKA Innehåll Bruksanvisning VARNING VARNING... 3 FÖRSIKTIGT... 3 ATT OBSERVERA... 3 Använda den dubbla vridkontrollen Normal användning...5 Alternativ användning...5 Komma igång Tillbehörslista... 6 Sätta på och stänga av strömmen... 6 Ta loss och sätta tillbaka frontpanelen... 6 Första gången enheten startas... 6 Inställning av volymen... 6 Ställa in tid och datum... 7 Visa kalendern/klockan... 7 Radio Visa displayen... 8 Lyssna på radio... 8 Förinställa stationer manuellt... 8 Automatisk memorering av stationer... 8 Inställning av förvalda stationer... 8 RDS Inställning av RDS-mottagningsläge och mottagning av RDS-stationer... 9 Mottagning av regionala (lokala) RDS-stationer... 9 PI SEEK-inställning... 9 Ställa in PTY31-mottagning (nödutsändning) Ställa in tiden för automatisk justering Mottagning av trafikinformation PTY-inställning (programtyp) Mottagning av trafikmeddelande under uppspelning av ipod/iphone eller Radio Priority News...11 Visning av radiotext...11 ipod/iphone Visa displayen...12 Uppspelning...12 Söka efter önskad låt/titel...13 Funktionerna Hoppa över sida/hoppa över procent/hoppa över alfabete...13 Sökpositionsminne...13 Funktionen Upp/Ned...14 Slumpvis uppspelning Shuffle...14 Slumpvis uppspelning Shuffle All...14 Upprepad uppspelning...14 Växla visningen i teckenfönstret...14 USB-minne/bärbar ljudspelare/ skivväxlare Visa displayen...15 Uppspelning...16 Välja en skiva (växlare) (Tillval)...16 Att välja CD-skivväxlare (Tillval)...16 Välj önskad mapp (mapp upp/ned) (MP3/WMA/AAC)...16 Upprepad uppspelning...17 M.I.X. (slumpvis uppspelning)...17 Söka efter CD-spårnummer (endast CD-växlare)...17 Filsökning/mappsökning (MP3/WMA/AAC-filer)...18 USB-minnesläge...18 Läge för bärbar ljudspelare...18 MP3-växlarläge...18 Om MP3/WMA/AAC...18 Ljudinställningar Inställning av subwoofer/bas/diskant/balans (vänster höger)/fader (fram bak)/ loudness/defeat...20 Inställning av bas...20 Inställning av diskant...21 Justering av högpassfiltret...21 Slå på/stänga av subwoofern SE

3 SETUP BLUETOOTH-inställning Ställa in BLUETOOTH-anslutningen (BLUETOOTH IN)...22 Allmän inställning Ställa in visning av klockan (Clock Mode)...22 Inställning av mönsterväxling för kalendervisning (Calendar Type)...22 Ansluta en MP3-växlare (Play Mode)...22 Ljudvägledningsfunktion (Beep)...22 In/urkoppling av automatisk ljudavstängning (Int Mute)...23 Ställa in Tone Defeat för externa enheter (Int Audio)...23 Ställa in växlarnamnet (CHG Name)...23 Ställa in AUX-läget (V-Link)...23 Ställa in AUX+-läget...23 AUX+ ljudnivåjustering (AUX+ IN GAIN)...23 Anslutning till en extern förstärkare (Power IC)...23 Ställa in språkets teckensnitt (Language)...23 Demonstration (Demo)...23 Ställa in anpassningsbar rattfjärrkontroll (Steering)...24 Displayinställning Byta belysningsfärg (Illumination)...24 Dimmerkontroll (Dimmer)...24 Ställa in displaydimmern (Dimmer Level)...24 Inställning för rullning av text (Text Scroll)...24 Växla visningstyp (BGV Select)...24 Ställa in bakgrundsbildfärg (BGV Color)...24 Hämta bakgrundsbilden (BGV Download)...24 Inställningen ipod/iphone Inställning för ipod/iphone-sökläge...25 Inställning av radiomottagaren Byta språk för PTY (PTY Language)...25 Styrning av ljudkällans signalnivå (FM Level)...25 Använda IMPRINT (valfritt) Ändra MultEQ-läge...26 Justera ljudinställningen i manuellt läge...26 Ställa in Media Xpander ON/OFF (MX)...27 Ställa in MX-nivån...27 Förinställd equalizer (Factory s EQ)...27 Slå på/stänga av subwoofern...27 Ställa in subwoofersystemet...27 Ställa in subwooferfasen...27 Ställa in subwooferkanal...27 Ställa in responslutningen för högfrekvenshögtalaren (Tweeter)...27 Ställa in EQ-läget...27 Ställa in filtertyp...28 Ställa in tidskorrigeringsenhet...28 Ljudfältsjustering...28 Ändra den parametriska equalizerkurvan...28 Ändra den grafiska equalizerkurvan...28 Justera tidskorrigeringen...29 Justera inställningarna för övergångsfrekvens...29 Spara och hämta justerat innehåll...30 Om tidskorrigering...31 Om övergången...32 Information Felsökning...33 Tekniska data...36 Installation och anslutningar Varning...37 Försiktigt...37 Försiktighetsåtgärder...37 Installation...38 Anslutningar...40 Ljudinställning Spara ljudjusteringsnivån (User Reset)...25 Hämta in ljudjusteringsnivån...25 Ställa in Media Xpander ON/OFF (MX)...25 Ställa in MX Level (MX Level Adjustment)...25 In- och urkoppling av subwoofer (Subwoofer)...25 Ställa in subwoofern (Subwoofer System) SE

4 Bruksanvisning VARNING VARNING Den här symbolen markerar viktig information. Ignorera inte det som sägs här, eftersom det kan leda till allvarliga olyckor, till och med dödlig utgång. UTFÖR ALDRIG NÅGON OPERATION SOM INNEBÄR ATT UPPMÄRKSAMHETEN DRAS BORT FRÅN KÖRNINGEN. Stanna alltid fordonet på en säker plats innan apparaten manövreras. I annat fall kan olyckor lätt inträffa. STÄLL IN LJUDVOLYMEN PÅ EN NIVÅ MED VILKEN DET FORTFARANDE ÄR MÖJLIGT ATT HÖRA YTTRE LJUD UNDER PÅGÅENDE KÖRNING. För hög volym som döljer utryckningsfordons sirener eller vägsignaler (t ex järnvägsövergångar) kan vara farlig och orsaka en olycka. DET KAN OCKSÅ ORSAKA HÖRSELSKADA OM MAN LYSSNAR PÅ FÖR HÖGA VOLYMER I EN BIL. HÅLL I MÖJLIGASTE MÅN BLICKEN BORTA FRÅN TECKENFÖNSTRET UNDER KÖRNING. Teckenfönstret kan vara en störande faktor och leda bort uppmärksamheten från trafiken, vilket kan leda till olyckor. TAG INTE ISÄR OCH GÖR INGA ÄNDRINGAR. Det kan resultera i en olycka, brand eller elektriska stötar. ANVÄND BARA ENHETEN I BILAR MED 12-VOLTSYSTEM SOM HAR NEGATIV ( ) JORD. (Återförsäljaren kan hjälpa dig om du är osäker.) Felaktig anslutning kan resultera i brand, elektriska stötar eller andra skador. FÖRVARA MINDRE FÖREMÅL, SOM T.EX. BATTERIER, UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN. Om något föremål skulle sväljas, skall en läkare kontaktas omedelbart. ANVÄND RÄTT AMPERETAL VID BYTE AV SÄKRINGAR. Fel amperetal kan orsaka brand eller elektriska stötar. BLOCKERA INTE VENTILATIONS-ÖPPNINGAR ELLER VÄRME-PANELER. Det kan göra att värme alstras inuti apparaten, vilket kan leda till brand. FÖRSIKTIGT Den här symbolen markerar viktig information. Ignorera inte det som sägs här eftersom det kan leda till skador på person eller egendom. AVBRYT GENAST ANVÄNDNING OM PROBLEM UPPSTÅR. I annat fall kan personskador eller skador på själva enheten uppstå. Lämna apparaten till återförsäljaren för reparation. ATT OBSERVERA Rengöring av produkten Använd en mjuk, torr trasa för att rengöra produkten regelbundet. Om du behöver ta bort svårare fläckar kan du blöta trasan med vatten endast. Om du använder något annat medel vid rengöring kan detta medföra att färgen löses upp eller att plasten skadas. Temperatur Kontrollera att temperaturen inuti fordonet är mellan +60 C och 10 C innan bilstereon slås på. Underhåll Försök inte att själv reparera bilstereon, då det uppstår problem. Kontakta istället affären där bilstereon köptes, eller närmaste Alpine-verkstad, för reparation. Angående monteringsplatsen Se till att ida-x305s inte installeras på en plats där den utsätts för: Direkt solljus och värme Hög luftfuktighet och vatten Mycket damm Kraftiga vibrationer Skydda USB-kontakten Endast en ipod/iphone, ett USB-minne eller en bärbar ljudspelare kan anslutas till USB-anslutningen på den här enheten. Korrekt funktion tillsammans med andra USBprodukter kan inte garanteras. Om USB-kontakten används ska bara den medföljande kabeln användas tillsammans med enheten. Det finns inte stöd för någon USB-hubb. Beroende på det anslutna USB-minnet kan det hända att enheten inte fungerar, eller att vissa funktioner inte kan utföras. De ljudfilsformat som kan spelas upp på denna enhet är MP3/WMA/AAC. Artist-/låtnamn m.m. kan visas men tecknen visas eventuellt inte på rätt sätt. DEN HÄR PRODUKTEN ÁR ENDAST AVSEDD FÖR MONTERING I BILAR MED 12 VOLTS-SYSTEM. Annan användning kan resultera i brand, elektriska stötar eller andra skador. 3-SE

5 FÖRSIKTIGT Alpine ansvarar inte för förlorade data, etc., även om data, etc., går förlorade vid användning av den här produkten. Hantering av USB-minne Denna enhet kan styra en minneslagringsenhet som stödjer protokollet USB Mass Storage Class (MSC). Spelbara filformat är MP3, WMA och AAC. USB-minnets funktion garanteras inte. Använd USB-minnet i enlighet med villkoren i avtalet. Läs USB-minnets användarhandbok noga. Undvik användning eller förvaring på följande platser: Alla platser i bilen som utsätts för direkt solljus eller höga temperaturer. Överallt där risken för hög luftfuktighet eller korroderande substanser är hög. Placera USB-minnet på en plats där det inte stör förarens körning. USB-minnet fungerar eventuellt inte som det ska vid hög eller låg temperatur. Använd endast certifierade USB-minnen. Observera att certifierade USB-minnen inte garanterat fungerar, beroende på deras typ eller tillstånd. Beroende på hur USB-minnets typ och tillstånd eller kodningsprogrammet ställts in, kan det hända att enhetens uppspelning eller visning inte fungerar som den ska. Filer som är kopieringsskyddade (med en typ av DRM (Digital Rights Management)) kan inte spelas upp på den här enheten. Filer i WMA-format med DRM eller AAC-format som har köpts från itunes Store innefattas i denna begränsning. Det kan ta en stund innan USB-minnet startar uppspelningen. Om det finns en fil som inte innehåller ljud i USB-minnet kan det ta lång tid innan det går att spela upp eller söka efter filen. Enheten kan spela upp filer med ändelserna mp3, wma eller m4a. Ange inte ovan nämnda ändelser för andra filer än ljudfiler. Dessa data som inte innehåller ljud kommer inte att kännas igen. Den resulterande uppspelningen kan innehålla brus som kan skada högtalarna och/eller förstärkaren. Det rekommenderas att viktig information säkerhetskopieras på en PC. Ta inte bort USB-enheten när uppspelning pågår. Ändra SOURCE till något annat än USB och ta sedan bort USBenheten för att förhindra skador på dess minne. Om den bärbara ljudspelaren har en MSC/MTP-inställning, ange den till MTP. En bärbar ljudspelare där USB-masslagringsteknik används som minne går eventuellt inte att använda med enheten. Beroende på inställningarna på den bärbara ljudspelaren stöds eventuellt USB-masslagring. Lämplig inställning finns i spelarens bruksanvisning. Enheten kan spela upp MP3/WMA-filer som synkroniserats med Windows Media Player (Ver. 10 eller 11) och som vidarebefordrats till spelaren. Det går att spela upp tilläggen mp3 och wma. Om data inte synkroniseras med Windows Media Player och vidarebefordras på annat sätt kanske enheten inte kan spela upp filerna korrekt. WMDRM10 stöds av enheten. En fil som är kopieringsskyddad (upphovsrättsskydd) kan inte spelas upp. Det rekommenderas att viktig information säkerhetskopieras på en PC. Ta inte bort USB-enheten när uppspelning pågår. Ändra SOURCE till något annat än USB och ta sedan bort USB-enheten för att förhindra skador på dess minne. Om hantering av bärbara ljudspelare Enheten kan styra en bärbar ljudspelare via USB-gränssnittet. Ljudfiler för bärbara enheter är MP3 och WMA. Det går inte att garantera att alla bärbara ljudspelares funktioner fungerar. Använd den bärbara ljudspelaren i enlighet med villkoren i avtalet. Läs den bärbara ljudspelarens användarhandbok noga. Undvik användning eller förvaring på följande platser: Alla platser i bilen som utsätts för direkt solljus eller höga temperaturer. Överallt där risken för hög luftfuktighet eller korroderande substanser är närvarande. Placera den bärbara ljudspelaren på en plats där den inte stör förarens körning. Bärbara ljudspelare fungerar eventuellt inte korrekt när det är mycket varmt eller kallt. Beroende på den bärbara ljudspelarens inställningar, minnesläge eller kodningsprogramvara, kan det hända att enhetens uppspelning eller visning inte fungerar som den ska. 4-SE

6 Använda den dubbla vridkontrollen Alternativ användning Tryck på den yttre ringen och vrid på Dubbel vridkontroll åt höger eller vänster. När du släpper Dubbel vridkontroll ändras teckenfönstret. Tryck på Dubbel vridkontroll Dubbel vridkontroll Det finns 2 sätt att använda Dubbel vridkontroll. Normal användning Vrid Dubbel vridkontroll åt vänster eller höger. Ställ in volymen och bläddra i listan. Beroende på aktuellt läge, varierar resultatet. Om du trycker på och därefter vrider Dubbel vridkontroll åt höger eller vänster, ändras displayvisningen kontinuerligt. 5-SE

7 Komma igång Dubbel vridkontroll Sätta tillbaka 1 Sätt i frontpanelens högra sida i huvudenheten. Rikta in spåret i frontpanelen mot de utskjutande delarna på huvudenheten. 2 Tryck in frontpanelens vänstra sida tills den sitter på plats ordentligt i huvudenheten. SOURCE /ENTER VIEW Tillbehörslista Digital Media-mottagare...1 Strömkabel...1 Monteringskassett...1 Fodral...1 Inramning...1 USB-kabel...1 Gränssnittskabel för ipod-dockning...1 Gummihatt...1 Sexkantsbult...1 Skruv (M5 8)...4 Användarhandbok...1 uppsättning Sätta på och stänga av strömmen Starta enheten genom att trycka på (FUNCTION/SETUP) SOURCE. Du kan slå på enheten genom att trycka på valfri annan knapp utom (Frigör), Dubbel vridkontroll och VIEW. Enheten slås även på automatiskt om en ipod/iphone eller ett USB-minne ansluts. Tryck och håll SOURCE intryckt i minst 2 sekunder för att stänga av enheten. Ta loss och sätta tillbaka frontpanelen Kontrollera innan frontpanelen monteras att det inte finns smuts eller damm på anslutningarna och att inget främmande föremål finns mellan frontpanelen och själva bilstereon. Sätt tillbaka frontpanelen försiktigt. Håll panelen i dess sidor så att du inte kommer åt några knappar av misstag. Första gången enheten startas Se till att trycka på RESET när du använder enheten för första gången efter byte av bilbatteri, etc. 1 Stäng av strömmen till enheten. 2 Tryck på (Frigör) för att öppna frontpanelen. 3 Tryck på RESET med en kulspetspenna eller ett liknande spetsigt föremål. Inställning av volymen Vrid på Dubbel vridkontroll tills önskad volym erhålls. Ta loss 1 Stäng av strömmen till enheten. 2 Tryck på (Frigör) längst ned till vänster tills frontpanelen skjuts ut. 3 Ta tag i den vänstra sidan av frontpanelen och dra den utåt. Frontpanelen kan bli varm under normal användning (särskilt anslutningskontakterna på frontpanelens baksida). Detta är inget fel. Skydda frontpanelen genom att placera den i det medföljande fodralet. 6-SE

8 Ställa in tid och datum 1 Håll (FUNCTION/SETUP) intryckt i minst 2 sekunder för att aktivera SETUP-läget. 2 Använd Dubbel vridkontroll för att välja General, och tryck sedan på /ENTER. BLUETOOTH General Display ipod Tuner Audio Visa kalendern/klockan Tryck på VIEW. Kalendern/klockan visas. Om du trycker på återgår du till normaläge. VIEW igen 3 Använd Dubbel vridkontroll för att välja Clock Adjust och tryck sedan /ENTER. Kalenderinställningsläget aktiveras. När årtalet har ställts in fortsätter du med steg 5. 4 Använd Dubbel vridkontroll för att välja om du vill ställa in årtal, månad, dag, timmar eller minuter. 5 Tryck på /ENTER. Årtalsinställningsläget aktiveras och årtalet blinkar. (När year är inställt) 6 Vrid Dubbel vridkontroll för att ställa in årtalet och tryck sedan på /ENTER. Inställningen av årtal är klar. (När year är inställt) 7 Upprepa steg 4 till 6 ovan för att ställa in månad, dag, timmar och minuter. 8 Håll intryckt i minst 2 sekunder för att återgå till normalläget. Det är bara när Auto Clock är inställt på OFF som inställningen kan göras. Se Ställa in tiden för automatisk justering (sidan 10). Tryck på under proceduren för att återgå till det föregående läget. Om du väljer mottagnings- eller ipod/iphone-funktion i klockprioriteringsläget avbryts visningen av tiden tillfälligt. Den funktion som valts visas under cirka fem sekunder innan tiden visas igen. När RDS-läget ställs in kan radiotext visas. Se Visning av radiotext (sidan 11). När en ipod/iphone är inkopplad, kan skärmen för albumets omslag visas. Se Växla visningen i teckenfönstret (sidan 14). I läget Auxiliary/Auxiliary+ visas inte kalender/tid. Kan styras med fjärrkontroll Rikta fjärrkontrollen (extra tillbehör) mot fjärrkontrollsensorn. Sensor för fjärrkontroll 7-SE

9 Radio SOURCE BAND/TA TUNE/A.ME /ENTER (PRESET) Visa displayen <Exempel på radioskärmsvisning> Lägesvisning 2 Snabbvalsnummer 3 Volym 4 Sökningsläge 5 Frekvens 6 RDS-indikator Lyssna på radio 1 Tryck på SOURCE för att välja läget TUNER. 2 Tryck upprepade gånger på BAND/TA tills det önskade frekvensbandet visas i displayen. FM-1 FM-2 FM-3 MW LW FM-1 3 Välj sökningsläge genom att trycka på TUNE/A.ME. DX (distansläge) Local (lokalt läge) Manual (manuellt läge) DX (distansläge) Utgångsläget är distansläge. Dubbel vridkontroll Distansläge: Både starka och svaga stationer ställs in automatiskt (automatisk sökning). Lokalläge: Endast starka stationer ställs in automatiskt (automatisk sökning). Manuellt läge: Frekvensen ställs in manuellt och stegvis (manuell sökning). 4 Tryck på eller för att ställa in önskad station. När eller hålls intryckt ändras frekvensen kontinuerligt Förinställa stationer manuellt 1 Välj frekvensband och ställ in en radiostation som du vill lagra i snabbvalsminnet. 2 Tryck på (PRESET). Skärmbilden Preset visas. 3 Använd Dubbel vridkontroll för att välja snabbvalsnummer. 4 Håll /ENTER intryckt i minst 2 sekunder. Den valda stationen lagras. Displayen visar det band, det snabbvalsnummer och den frekvens som lagras. Totalt 30 stationer kan lagras i snabbvalsminnet (6 stationer för varje band: FM-1, FM-2, FM-3, MW och LW). Om du lagrar en station i ett snabbvalsminne som redan har en station raderas den gamla stationen och ersätts med den nya. Tryck på den yttre ringen och vrid på Dubbel vridkontroll åt höger eller vänster på skärmen Preset för att ändra Preset-skärmen till ett annat band. FM-1 FM-2 FM-3 MW LW FM-1 Du kan även ändra radioband genom att trycka på BAND/TA. Automatisk memorering av stationer 1 Tryck upprepade gånger på BAND/TA tills det önskade frekvensbandet visas i displayen. 2 Håll TUNE/A.ME intryckt i minst 2 sekunder. Auto Memory visas under tiden som stationerna ställs in automatiskt. Mottagaren söker automatiskt upp och lagrar de 6 starkaste stationerna i det valda bandet. De lagras på lägena 1 till 6 ordnade efter signalstyrka. När den automatiska lagringen har avslutats ställer mottagaren in den station som lagrats för snabbvalsknapp 1. Om inga stationer lagrats ställer mottagaren in den station du lyssnade på innan lagringsproceduren påbörjades. Inställning av förvalda stationer 1 Tryck upprepade gånger på BAND/TA tills det önskade bandet visas i displayen. 2 Tryck på (PRESET). Skärmbilden Preset visas. 3 Använd Dubbel vridkontroll för att välja en radiostation. 4 Tryck på /ENTER. Displayen visar den valda stationens band, snabbvalsnummer och frekvens. Tryck på den yttre ringen och vrid på Dubbel vridkontroll åt höger eller vänster på skärmen Preset för att ändra Preset-skärmen till ett annat band. FM-1 FM-2 FM-3 MW LW FM-1 Du kan även ändra radioband genom att trycka på BAND/TA. 8-SE

10 RDS Mottagning av regionala (lokala) RDS-stationer Dubbel vridkontroll 1 Håll (FUNCTION/SETUP) intryckt i minst 2 sekunder för att aktivera SETUP-läget. 2 Använd Dubbel vridkontroll för att välja Tuner, och tryck sedan på /ENTER. BAND/TA /ENTER VIEW (FUNCTION/SETUP) Inställning av RDS-mottagningsläge och mottagning av RDS-stationer RDS (Radio Data System) är ett system för radioinformation som använder en bärvåg för vanliga FM-sändningar på 57 khz. Med RDS kan du ta emot olika slags information, som t.ex. trafikmeddelanden, stationsnamn och automatiskt ställa in en frekvens med högre signalstyrka som sänder samma program. 1 Tryck på (FUNCTION/SETUP) för att aktivera läget Function. 2 Tryck på /ENTER för att välja AF-läget (alternativ frekvens). 3 Använd Dubbel vridkontroll för att välja On, och tryck sedan på /ENTER. 4 Tryck på (FUNCTION/SETUP) för att aktivera RDS-läget. När Ställa in PTY31-mottagning (nödutsändning) (sidan 10) är aktiverad och enheten tar emot en PTY31-signal (nödsändning), visas ALARM automatiskt i teckenfönstret. RDS-informationstjänsterna omfattar bl.a. följande tjänster: PI PS AF TP TA PTY EON Programidentifiering Programservicenamn Alternativa frekvenser Trafikprogram Trafikmeddelanden Programtyp Information om andra kanaler BLUETOOTH General Display ipod Tuner Audio 3 Tryck på /ENTER för att välja Regional. 4 Använd Dubbel vridkontroll för att välja On eller Off, och tryck sedan på /ENTER. I läget Off fortsätter enheten automatiskt att vara inställd på den relaterade lokala RDS-stationen. 5 Håll intryckt i minst 2 sekunder för att återgå till normalläget. Tryck på under proceduren för att återgå till det föregående läget. PI SEEK-inställning 1 Håll (FUNCTION/SETUP) intryckt i minst 2 sekunder för att aktivera SETUP-läget. 2 Använd Dubbel vridkontroll för att välja Tuner, och tryck sedan på /ENTER. BLUETOOTH General Display ipod Tuner Audio 3 Använd Dubbel vridkontroll för att välja PI SEEK och tryck sedan på /ENTER. 4 Använd Dubbel vridkontroll för att välja On eller Off, och tryck sedan på /ENTER. 5 Håll intryckt i minst 2 sekunder för att återgå till normalläget. Tryck på under proceduren för att återgå till det föregående läget. 9-SE

11 Ställa in PTY31-mottagning (nödutsändning) ON/OFF PTY31-mottagning (nödutsändning). 1 Håll (FUNCTION/SETUP) intryckt i minst 2 sekunder för att aktivera SETUP-läget. 2 Använd Dubbel vridkontroll för att välja Tuner, och tryck sedan på /ENTER. BLUETOOTH General Display ipod Tuner Audio 3 Använd Dubbel vridkontroll för att välja PTY31 och tryck sedan på /ENTER. 4 Använd Dubbel vridkontroll för att välja On eller Off, och tryck sedan på /ENTER. Om du ställer in på On tas nödlägessändningar emot oavsett källan. ALARM visas under mottagning. 5 Håll intryckt i minst 2 sekunder för att återgå till normalläget. När en nödutsändning tas emot ändras volymnivån automatiskt till den minnesinställda nivån i trafikinformationsläge. För mer information se Mottagning av trafikinformation på sidan 10. Tryck på under proceduren för att återgå till det föregående läget. Ställa in tiden för automatisk justering När detta alternativ ställts in till ON, ändras tiden automatiskt via RDS-information. 1 Håll (FUNCTION/SETUP) intryckt i minst 2 sekunder för att aktivera SETUP-läget. Mottagning av trafikinformation 1 Håll BAND/TA intryckt i minst 2 sekunder så att TA -indikatorn tänds. När en station med trafikinformation är inställd tänds TP - indikatorn. Trafikinformation hörs bara när den sänds. Om trafikinformation inte sänds ställs enheten om till standby-läge. När en sändning av trafikmeddelande påbörjas tas den automatiskt emot av enheten och informationsskärmbilden TRF visas. När sändningen av trafikinformation är slut övergår enheten automatiskt till standby-läge. Om trafikinformationens sändningssignal faller under en viss nivå förblir enheten i mottagningsläge under 1 minut. Om signalen faller under en viss nivå i över 1 minut, blinkar TA -indikatorn. Om du inte vill lyssna på den trafikinformation som tas emot hoppar du över det trafikmeddelandet genom att trycka lätt på BAND/TA. TA är fortfarande aktiverat och är redo att ta emot nästa trafikmeddelande. Om volymen ändras under pågående mottagning av ett trafikmeddelande lagras den nya volymnivån i minnet. Den lagrade volymnivån återkallas ur minnet och ställs automatiskt in nästa gång radion tar emot ett trafikmeddelande. PTY-inställning (programtyp) 1 Tryck på (FUNCTION/SETUP) för att aktivera läget Function. 2 Använd Dubbel vridkontroll för att välja PTY, och tryck sedan på /ENTER, samtidigt som enheten är i läget Radio (FM-mottagning). Skärmen PTY Select visas. 3 Använd Dubbel vridkontroll för att välja önskad programtyp. 2 Använd Dubbel vridkontroll för att välja Tuner, och tryck sedan på /ENTER. BLUETOOTH General Display ipod Tuner Audio 3 Använd Dubbel vridkontroll för att välja Auto Clock och tryck sedan på /ENTER. 4 Använd Dubbel vridkontroll för att välja On eller Off, och tryck sedan på /ENTER. 5 Håll intryckt i minst 2 sekunder för att återgå till normalläget. Tryck på under proceduren för att återgå till det föregående läget. 4 Tryck på /ENTER efter att du valt programtyp för att börja söka efter en station av den valda programtypen. Den valda programtypen blinkar i displayen under sökningen och lyser när en station hittats. No PTY visas i 10 sekunder när radion inte hittar någon PTY-station. Du kan ställa in språk när PTY visas. Se Byta språk för PTY (PTY Language) (sidan 25). 10-SE

12 Mottagning av trafikmeddelande under uppspelning av ipod/iphone eller Radio 1 Håll BAND/TA intryckt i minst 2 sekunder så att TA -indikatorn tänds. Ljudet från pågående uppspelning av ipod/iphone/usbminne/bärbar ljudspelare/skivväxlare eller ordinarie FMmottagning dämpas automatiskt så fort ett trafikmeddelande börjar sändas. När trafikmeddelandet är slut återgår bilstereon till att spela upp ljudkällan som spelades när meddelandet började. När stationer som sänder trafikmeddelanden inte kan tas emot: Under mottagarläge: När ingen TP-signal kan tas emot i över en minut blinkar TA - indikatorn. I läget för ipod/iphone/usb-minne/bärbar ljudspelare/ skivväxlare: När TP-signalen inte längre kan tas emot ställs en station med trafikinformation på en annan frekvens in automatiskt. Mottagaren är försedd med en EON-funktion (information om andra kanaler) för att hålla reda på alternativa frekvenser till AF-listan. EON -indikatorn tänds under mottagning från en RDS EONstation. Om den mottagna stationen inte sänder trafikmeddelande ställer mottagaren automatiskt in en annan station som sänder trafikmeddelande när så sker. 2 Håll BAND/TA intryckt i minst 2 sekunder för att avaktivera trafikinformationsläget. TA -indikatorn släcks. Visning av radiotext Textmeddelanden från en radiostation kan visas i displayen. Välj visning av radiotext genom att trycka på medan radion är inställd på FM-mottagning. Visningen växlar varje gång knappen trycks in. Om det finns PS-information (programservicenamn) Snabbval/PS (programservicenamn) Kalender/ Klocka Om det inte finns PS-information (programservicenamn) Snabbvalsnummer/ frekvens Kalender/ Klocka Radiotext Snabbval/PS (programservicenamn) Radiotext Snabbvalsnummer/ frekvens VIEW Om ingen textinformation finns eller om enheten inte kan ta emot textinformationen på rätt sätt visas ingenting. Priority News Med den här funktionen kan du ange att nyhetsprogram ska ha företräde. Du missar aldrig nyhetsprogrammet eftersom enheten automatiskt ger prioritet åt nyhetsprogrammet när det börjar sändas och avbryter det program som du lyssnar på. Den här funktionen är aktiv när enheten är inställd på ett annat läge än LW- och MW-lägena. 1 Aktivera läget Function genom att trycka på (FUNCTION/SETUP) medan Radio är inställd på FM-mottagning. 2 Använd Dubbel vridkontroll för att välja News, och tryck sedan på /ENTER. 3 Använd Dubbel vridkontroll för att välja On, och tryck sedan på /ENTER. 4 Tryck på för att återgå till normalläge. NEWS -indikatorn visas i displayen. Med funktionen NEWS höjs inte ljudvolymen automatiskt, till skillnad från TA-funktionen. 11-SE

13 ipod/iphone SOURCE / /ENTER När en ipod/iphone är ansluten till ida-x305s med rätt typ av kabel, slutar kontrollerna på ipod/iphone att fungera. Internet eller telefonfunktioner, etc. för iphone eller ipod touch kan inte kontrolleras från enheten, utan dessa funktioner måste styras från din iphone eller ipod touch. Om du ansluter en iphone till ida-x305s, kan den användas som en ipod. Om du använder iphone som en telefon med hands-free, behöver du ett BLUETOOTH INTERFACE (KCE-400BT). Denna enhet har inte stöd för ipod FULL SPEED anslutning. Av den anledningen kan du inte hantera ipod/iphone, även om du ansluter en ipod/iphone med FULL SPEED anslutningskabel (KCE-433iV) till BLUETOOTH INTERFACE (KCE-400BT). Den här enheten hanterar inte videouppspelning från ipod/iphone. Om vilka ipod/iphone som kan användas med den här enheten Bekräftade enheter som tillverkats för ipod. Korrekt funktion med tidigare versioner kan inte garanteras. ipod touch (slutet av 2009): Ver ipod nano (5:e generationen): Ver ipod classic (slutet av 2009): Ver ipod touch (2:a generationen): Ver ipod nano (4:e generationen): Ver ipod classic (120 GB): Ver ipod touch (1:a generationen): Ver ipod nano (3:e generationen): Ver ipod classic (80 GB, 160 GB): Ver ipod nano (2:a generationen): Ver ipod med video: Ver. 1.3 ipod nano (1:a generationen): Ver Bekräftade enheter som fungerar tillsammans med iphone. Korrekt funktion med tidigare versioner kan inte garanteras. iphone 3GS: Ver iphone 3G: Ver iphone: Ver Dubbel vridkontroll VIEW (FUNCTION/SETUP) För tydlighet när det gäller att identifiera din modell av ipod, se Apples egna dokument Identifying ipod models på Visa displayen Lägesvisning 2 Låttitel/avsnittstitel/ljudbokstitel 3 Artisttitel/Podcast-titel 4 Albumtitel/utgivningsdatum 5 Omslagsbild 6 Förfluten tid 7 Återstående uppspelningstid 8 RDS-indikator När uppspelningen når 100 minuter visas Uppspelning 1 Tryck SOURCE upprepade gånger, för att välja ipod-läge. 2 Tryck på eller för att välja önskat spår. Gå tillbaka till början av aktuellt spår: Tryck på. Snabbspolning bakåt: Tryck och håll inne. Fortsätt till början av nästa spår: Tryck på. Snabbspolning framåt: Tryck och håll inne. 3 Om du vill pausa uppspelningen trycker du på /. Tryck på / igen för att återuppta uppspelningen. Om ett spår spelas på ipod/iphone när den ansluts till ida-x305s, så fortsätter uppspelningen efter anslutningen. Podcasts eller ljudböcker kan ha flera kapitel. Kapitlen kan bläddras genom att trycka på eller. 12-SE

CDE-178BT. ide-178bt CDE-175R

CDE-178BT. ide-178bt CDE-175R FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

2DIN CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-W296BT CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-195BT

2DIN CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-W296BT CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-195BT FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

RDS DVD-Video Tuner DVA-9965R. BEDIENUNGSANLEITUNG Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch des Gerätes.

RDS DVD-Video Tuner DVA-9965R. BEDIENUNGSANLEITUNG Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch des Gerätes. FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/ PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK R RDS DVD-Video Tuner DVA-9965R EN DE TM

Läs mer

KIV-700 BRUKSANVISNING

KIV-700 BRUKSANVISNING DIGITAL MEDIASPELARE MED RECEIVER KIV-700 BRUKSANVISNING Innan du läser denna bruksanvisning bör du klicka på knappen nedan för att kontrollera om det finns någon uppdatering. 10ORD_IM316_Ref_sv_02_E Innehållsförteckning

Läs mer

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation Honda SD navigationssystem Ljud Navigation Förord Säkerhetsföreskrifter Svenska Följ säkerhetsåtgärderna nedan när systemet används. Förvara handboken på en lättillgänglig plats (t.ex. i handskfacket på

Läs mer

CAR RADIO KÖLN 230 BT 1 011 402 212 001 DRESDEN 230 BT 1 011 402 202 001. Enjoy it. Bruks- och monteringsanvisning

CAR RADIO KÖLN 230 BT 1 011 402 212 001 DRESDEN 230 BT 1 011 402 202 001. Enjoy it. Bruks- och monteringsanvisning CAR RADIO KÖLN 230 BT 1 011 402 212 001 DRESDEN 230 BT 1 011 402 202 001 Enjoy it. Bruks- och monteringsanvisning Knappar och reglage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 -knapp Att frigöra den löstagbara

Läs mer

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Tack för att du har köpt denna Clarion-apparat. Läs igenom hela bruksanvisningen innan du börjar använda bilstereon. Spara bruksanvisningen på något lättillgängligt ställe (t.ex. i handskfacket) efter

Läs mer

Manual Radio medium med Bluetooth Komplett manual för Scania radio medium med BLuetooth

Manual Radio medium med Bluetooth Komplett manual för Scania radio medium med BLuetooth Manual Radio medium med Bluetooth Komplett manual för Scania radio medium med BLuetooth Manualen är nedladdad från www.scania.com/manuals 1 Översikt (1) Vänster kombinationsknapp Volymreglage, på-/av-knapp

Läs mer

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Innehåll 1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER...166 Hantering av CD-Skivor...167 2. KONTROLLER...5 3. TERMINOLOGI...168 Knapparnas Namn och Vad de Används till...168 Indikeringar på Displayen...170 LCD-Skärmen (Flytande

Läs mer

Opel Insignia Infotainment System

Opel Insignia Infotainment System Opel Insignia Infotainment System Innehåll Inledning... 4 Radio... 29 CD-spelare... 45 AUX-ingång... 51 USB-port... 53 Digital fotoram... 57 Navigation... 60 Taligenkänning... 103 Telefon... 118 Alfabetiskt

Läs mer

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna RM-43 står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det

Läs mer

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wavelogotypen, GoFlex, GoFlex

Läs mer

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 VARNING Placera inte apparaten där det är ont om utrymme, t.ex. i en bokhylla eller i en stängt skåp. Täck inte över ventilationsöppningarna på enheten med

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning Blu-ray Disc -spelare Bruksanvisning Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 3 UPPACKNING 5 INSTALLATIONSPLATS 5 RENGÖRING 5 TACK FÖR ATT DU VALDE HARMAN KARDON 5 BDT 3-/BDT 30-SPELARENS FUNKTIONER 6 MEDFÖLJANDE

Läs mer

Ställa in en radiostation

Ställa in en radiostation Information om AM/FM-uppspelning Ställa in en radiostation Ställa in kanaler automatiskt 1. Tryck på TUNER på huvudenheten upprepade gånger för att välja antingen AM eller FM. 2. Tryck på TUNING MODE,

Läs mer

Blu-ray Disc/DVD Hemmabiosystem

Blu-ray Disc/DVD Hemmabiosystem 4-279-067-11(2) (SE) Blu-ray Disc/DVD Hemmabiosystem Bruksanvisning BDV-L800/BDV-L800M/BDV-L600 VARNING! Installera inte enheten i ett inneslutet utrymme, såsom en bokhylla eller ett skåp. Täck inte över

Läs mer

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch.

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch. Manual Introduktion Den här manualen ger en heltäckande beskrivning av Milestone 312. Om du bara vill ha en kortare introduktion för att komma igång med att använda spelaren räcker det att läsa snabbguiden

Läs mer

Bekanta dig med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikspelare. Funktionsguide

Bekanta dig med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikspelare. Funktionsguide Bekanta dig med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikspelare Funktionsguide Innehåll Squeezebox Touch: Funktionsguide Tack!................................................................ 5 Hjälp................................................................

Läs mer

SVENSKA. Inledning. Innehåll. Allmän information V-1. Allmän information Tillbehör... 2 Försiktighetsåtgärder... 3 Kontroller och indikatorer...

SVENSKA. Inledning. Innehåll. Allmän information V-1. Allmän information Tillbehör... 2 Försiktighetsåtgärder... 3 Kontroller och indikatorer... Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar hur man handhar denna SHARP produkt. Innehåll Sida Sida Allmän information

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7 Innehåll TV - funktioner... 2 Konfigurering av nätverksinställningar... 19 Kära SHARP-kund... 3 Ansluta till din mobiltelefon via Wifi... 19 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 3 Använda MIRACAST... 20 Miljöinformation...

Läs mer

Användarhandbok. www.mio-tech.com

Användarhandbok. www.mio-tech.com Användarhandbok www.mio-tech.com Utgåva: R02 (EU) Varumärken Ord-märket Bluetooth och dess loggor ägs av Bluetooth SIG, Inc. Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som

Läs mer

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Bruksanvisning Förberedelser för användning av projektorn Projicera en bild Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Använda projektorn via ett nätverk Ändra projektorns inställningar

Läs mer

Användarmanual. ver. 2.0

Användarmanual. ver. 2.0 Användarmanual ver. 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...63 2. LADDNING AV BATTERIET...64 3. MJUKVARUUPPDATERINGAR OCH INSTÄLLNINGAR...64 4. SÄTT IGÅNG...65 4.1 ALLMÄNNA FUNKTIONER...65 4.2 HUVUDENHETEN

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

Översikt över funktioner

Översikt över funktioner Denna enhet tillhör den nya generationens spelare. Den stöder flera format, som MP1, MP2, MP3, WMA, WAV etc. Perfekt ljudkvalitet, extremt hög pålitlighet och tilltalande utseende gör den tillsammans till

Läs mer