RDS DVD-Video Tuner DVA-9965R. BEDIENUNGSANLEITUNG Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch des Gerätes.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RDS DVD-Video Tuner DVA-9965R. BEDIENUNGSANLEITUNG Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch des Gerätes."

Transkript

1 FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/ PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK R RDS DVD-Video Tuner DVA-9965R EN DE TM DIGITAL VIDEO FR OWNER'S MANUAL Please read before using this equipment. BEDIENUNGSANLEITUNG Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch des Gerätes. MODE D'EMPLOI Veuillez lire avant d utiliser cet appareil. MANUAL DE OPERACIÓN Léalo antes de utilizar este equipo. ES ISTRUZIONI PER L USO Si prega di leggere prima di utilizzare il attrezzatura. ANVÄNDARHANDLEDNING Innan du använder utrustningen bör du läsa igenom denna användarhandledning. IT ALPINE ELECTRONICS MARKETING, INC Nishi Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo , Japan Phone ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC Gramercy Place, Torrance, California 90501, U.S.A. Phone ALPINE-1 ( ) ALPINE ELECTRONICS OF CANADA, INC. 777 Supertest Road, Toronto, Ontario M3J 2M9, Canada Phone ALPINE-1 ( ) YAMAGATA Corporation , Takashima, Nishi-ku, Yokohama, Kanagawa, Japan ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD Princes Highway, Hallam Victoria 3803, Australia Phone ALPINE ELECTRONICS GmbH Frankfurter Ring 117, München, Germany Phone ALPINE ELECTRONICS OF U.K. LTD. Alpine House Fletchamstead Highway, Coventry CV4 9TW, U.K. Phone ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L. (RCS PONTOISE B ) 98, Rue de la Belle Etoile, Z.I. Paris Nord Il, B.P , Roissy Charles de Gaulle Cedex, France Phone ALPINE ITALIA S.p.A. Viale C. Colombo 8, Trezzano Sul Naviglio (MI), Italy Phone ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A. Portal de Gamarra 36, Pabellón, Vitoria (Alava)-APDO 133, Spain Phone ALPINE ELECTRONICS (BENELUX) GmbH Leuvensesteenweg 510-B6, 1930 Zaventem, Belgium Phone Designed by ALPINE Japan Printed in Japan (Y) Z31-A SE

2 Innehåll Om dessa instruktioner VARNING VARNING... 3 FÖRSIKTIGT... 3 ATT OBSERVERA... 3 Skivor som kan spelas i denna enhet... 5 Så här använder man glidreglaget GlideTouch TM... 7 Komma igång Sätta på och stänga av strömmen... 8 Nollställning av systemet... 8 Öppning och stängning av den rörliga displayen... 8 Inställning av displayens vinkel... 8 Reglering av volymen... 8 Ta loss och sätta tillbaka frontpanelen... 9 Radio Lyssna på radio... 9 Manuell lagring av förvalda stationer Automatisk memorering av stationsförval Inställning av förvalda stationer Frekvensökningsfunktion RDS Inställning av RDS-mottagningsläge och mottagning av RDS-stationer Återkalla förvalda RDS-stationer Mottagning av regionala (lokala) RDS-stationer PI SEEK-inställning Mottagning av trafikinformation PTY-mottagning (programtyp) Mottagning av trafikmeddelande under uppspelning av CD eller radio PTY-prioritering (programtyp) Visning av radiotext CD/MP3/WMA Uppspelning Upprepad uppspelning M.I.X. (slumpvis uppspelning) Programsökning Söka från CD-text Filsökning/Mappsökning (gäller MP3-/WMA-filer) Angående MP3/WMA DVD/Video CD Spela DVD/Video-CD Avbryta avspelningen (PRE-STOP) SVENSKA Avbryta avspelningen Snabbsökning framåt/bakåt Söka början på kapitel eller spår Stillbild (paus) Uppspelning framåt/bakåt en bildruta i taget Slow-motion Söka med titelnummer (endast DVD) Söka direkt med kapitel- eller titelnummer Kapitel/spår/titelrepetition Byta ljudspår Byta vinkel (endast DVD) Byte av textning (textningsspråk) (endast DVD) Visa skivstatus och ändra inställningar (endast DVD) Visa skivstatus och ändra inställningar (endast video CD) Handhavande med glidreglaget GlideTouch Ljudinställningar Justering av balans (mellan vänster och höger)/ fader (mellan fram och bak)/defeat Välja EQ-läget (fabriksinställning) Inställning av läget User s EQ Justering och lagring av den parametriska equalizerkurvan Justering och lagring av den grafiska equalizerkurvan Aktivera en lagrad equalizerkurva Justerbart intervall för respektive band för parametrisk equalizer Justerbart intervall för respektive band för grafisk equalizer Om delningsfrekvensen Ställa in och lagra delningsfrekvensen Aktivera lagrade inställningar för delningsfrekvensen Tidskorrigering Inställning av den tidskorrigerande enheten Justera och lagra en tidskorrigering Aktivera en lagrad inställning för tidkorrigering Ställa in MX-läge Andra funktioner Visning av text Blackout-läge på eller av Inställning av den flerfärgade belysningen Bakre DVD-funktion Ställa in en bakgrundsbild SE

3 DVD-inställning DVD-inställning Ställa in språk Ställa in TV-skärmen Ställa in landskod Ställa in barnskyddsnivån (Parental Lock) Inställning av digital utsignal Anpassad inställning Använda anpassad inställning Ställa in spelläget för CD Ställa in spelläget för Video CD Ställa in pausläget Ställa in Downmix-läget Inställningar (SETUP) Funktionsinställning Allmän inställning Uppspelning av MP3/WMA-data Ljudvägledning (Beep) Ända ljudguidemönster (signal) In/urkoppling av automatiskt ljudavbrott (Mute) Ställa in förbikoppling för extern signal (Defeat) Ställa in AUX-läget (V-Link) Inställning av digital utsignal Ställa in den digitala ljudprocessorn Inställning av radiomottagaren Styrning av ljudkällans signalnivå Ljudinställning In-och urkoppling av subwoofer Inställning av frekvenskurvan för High Range -högtalaren Displayinställning Dimmerkontroll Inställning av displayens dimmer Ändra visningsfärg Inställning för rullning av text Inställning av rullningstyp för text Byte av teckensnitt Byta animeringsdisplay ipod -funktion (tillval) Uppspelning Söka efter önskat spår Söka efter spellista Söka efter artistens namn Söka efter albumets namn Snabbsökning Slumpvis uppspelning Blanda (M.I.X.) Upprepad uppspelning Visa texten CD-växlare (Tillval) Styrning av CD-växlare (Tillval) Spela MP3-filer med CD-växlaren (Tillval) Att välja CD-skivväxlare (Tillval) Extern ljudprocessor (tillval) Inställningsprocedur för Dolby Surround Ställa in högtalarna Ställ in MX-läget för den externa ljudprocessorn Justering av X-OVER (delningsfrekvens) Ställa in den manuella tidskorrigeringen (TCR)/Fasomkoppling Beräkna tidskorrigering Mata in tidskorrigering Växla fas Ställa in grafisk equalizer Ställa in parametrisk equalizer Ställa in baskompressionen Högtalarinställning Ställa in Dolby Digital Ställa in högtalarnas nivåer (OUTPUT LEVEL) Mixa basljudet till den bakre kanalen (REAR MIX) Justera den akustiska bilden (BI-PHANTOM) Uppnå kraftfullt ljud med hög volym (LISTENING) Ställa in nivå för DVD Använda Pro Logic II Inställning av linjär PCM Lagra inställningar i minnet Återkalla förvalsminnet Fjärrkontroll Knappar på fjärrkontrollen När du använder fjärrkontrollen Batteribyte Information Om DVD-skivor Terminologi Lista över språkkoder Lista över landskoder Felsökning Tekniska data Installation och anslutningar Varning! Försiktigt! Försiktighetsåtgärde Installation Anslutningar Systemexempel SE

4 Om dessa instruktioner VARNING VARNING Den här symbolen markerar viktig information. Ignorera inte det som sägs här, eftersom det kan leda till allvarliga olyckor, till och med med dödlig utgång. UTFÖR ALDRIG NÅGON OPERATION SOM INNEBÄR ATT UPPMÄRKSAMHETEN DRAS BORT FRÅN KÖRNINGEN. Stanna alltid fordonet på en säker plats innan apparaten manövreras. I annat fall kan olyckor lätt inträffa. STÄLL IN LJUDVOLYMEN PÅ EN NIVÅ MED VILKEN DET FORTFARANDE ÄR MÖJLIGT ATT HÖRA YTTRE LJUD UNDER PÅGÅENDE KÖRNING. Framförande av ett fordon utan att kunna höra ljud utanför fordonet kan orsaka olycka. TAG INTE ISÄR OCH GÖR INGA ÄNDRINGAR. Det kan resultera i en olycka, brand eller elektriska stötar. FÖRSIKTIGT Den här symbolen markerar viktig information. Ignorera inte det som sägs här eftersom det kan leda till skador på person eller egendom. AVBRYT GENAST ANVÄNDNING OM PROBLEM UPPSTÅR. I annat fall kan personskador eller skador på själva enheten uppstå. Lämna apparaten till återförsäljaren för reparation. ANVÄND INTE NYA OCH GAMLA BATTERIER SAMTIDIGT. SÄTT I BATTERIERNA MED POLERNA VÄNDA ÅT RÄTT HÅLL. Kontrollera noggrant att batteripolerna (+ och ) vänds åt korrekt håll enligt angivna anvisningar vid isättning av batterier. Batterier som är spruckna eller som läcker batterisyra kan orsaka brand eller personskada. HÅLL FINGRARNA BORTA NÄR DEN MOTORDRIVNA FRONTANELEN ELLER MONITORN ÄR I RÖRELSE. Det kan resultera i personskador eller skador på enheten ANVÄND BARA ENHETEN I BILAR MED 12-VOLTSYSTEM SOM HAR NEGATIV ( ) JORD. (Återförsäljaren kan hjälpa dig om du är osäker.) Felaktig anslutning kan resultera i brand, elektriska stötar eller andra skador. FÖRVARA MINDRE FÖREMÅL, SOM T.EX. BATTERIER, UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN. Om något föremål skulle sväljas, skall en läkare kontaktas omedelbart. ANVÄND RÄTT AMPERETAL VID BYTE AV SÄKRINGAR. Fel amperetal kan orsaka brand eller elektriska stötar. BLOCKERA INTE VENTILATIONSÖPPNINGAR ELLER VÄRMEPANELER. Det kan göra att värme alstras inuti apparaten, vilket kan leda till brand. DEN HÄR PRODUKTEN AR ENDAST AVSEDD FÖR MONTERING I BILAR MED 12 VOLTS-SYSTEM. Annan användning kan resultera i brand, elektriska stötar eller andra skador. STOPPA INTE IN FINGRAR, HÄNDER ELLER FRÄMMANDE FÖREMÅL I ÖPPNINGAR ELLER HÅL. Det kan leda till personskada eller skada på utrustningen. ATT OBSERVERA Rengöring av produkten Använd en mjuk, torr trasa till att rengöra produkten regelbundet. Om du behöver ta bort svårare fläckar kan du blöta trasan med vatten endast. Om du använder något annat medel vid rengöring kan detta medföra att färgen löses upp eller att plasten skadas. Temperatur Kontrollera att temperaturen inuti fordonet är mellan +60 C och 10 C innan bilstereon slås på. Fuktkondensering Det kan hända att Du märker hur CD-ljudet svänger på grund av kondensering. Om detta skulle hända, skall Du ta ut skivan ur spelaren och vänta cirka en timme så att fukten dunstar bort. Skadad skiva Försök inte att spela en sprucken, skev eller skadad skiva. Spelning av en skadad skiva kan allvarligt skada avspelningsmekanismen. Underhåll Försök inte att själv reparera bilstereon, då det uppstår problem. Kontakta istället affären där bilstereon köptes, eller närmaste Alpine-verkstad, för reparation. 3-SE

5 Försök aldrig att göra följande Fatta aldrig tag i och drag aldrig ut skivan medan den håller på att skjutas in i spelaren med den automatiska laddningsmekanismen. Försök inte att sätta i en skiva i apparaten när dess ström är urkopplad. Korrekt hantering Tappa inte skivan när Du hanterar den. Håll disken runt kanterna så att du inte lämnar fingeravtryck på själva skivytan. Fäst inte tejp, papper eller etiketter på skivan. Skriv inte på skivan. RÄTT FEL RÄTT Isättning av skivor Din spelare kan användas för avspelning enbart med en skiva åt gången. Gör inga försök att sätta i flera skivor. Kontrollera att skivans textförsedda sida riktas uppåt när Du sätter i en skiva. Error visas på spelaren om du sätter i skivan på fel sätt. Tryck på RESET med ett spetsigt föremål såsom en bläckpenna om Error fortfarande visas när skivan har satts i på rätt sätt. Spelning av en skiva på mycket ojämnt väglag kan resultera i att musikstycken hoppas över, men detta kommer inte att repa skivan eller skada spelaren. Nya skivor Som en skyddsåtgärd för att förhindra att CD-skivan fastnar kommer Error att visas om skivor med ojämna ytor sätts i eller om skivor sätts i på fel sätt. När en ny skiva sätts in i skivspelaren och skjuts ut omedelbart efter att ha satts i, skall Du känna efter med ett finger i det mittre hålets kant och på skivans yttre kant. Om Du kan känna någon ojämnhet eller onormala förhållanden, kan detta göra att skivan inte kan sättas i på rätt sätt. För att avlägsna dessa ojämnheter skall Du gnugga på mitthålets kant och på den yttre kanten med en kulspetspenna eller ett liknande instrument, och sedan sätta i skivan igen. Mitthål Mitthål Ny skiva Skivrengöring Fingeravtryck, damm och smuts på skivans yta kan orsaka att CD-spelaren hoppar över melodispåren. Som rutinrengöring skall Du torka av spelytan med en ren, mjuk duk från skivan centrum ut mot dess kanter. Om skivans yta är svårt förorenad, kan Du fukta en ren, mjuk duk i en lösning av milt rengöringsmedel innan Du torkar av skivan. Skivtillbehör Det finns olika slags tillbehör i handeln för att skydda skivytan och för att förbättra ljudkvaliteten. Flertalet av dessa kommer emellertid att påverka tjockleken och/eller diametern på skivan. Användning av sådana tillbehör kan orsaka att skivan inte längre motsvarar standardspecifikationerna och orsaka användningsproblem. Vi rekommenderar att Du inte använder dessa slags tillbehör på skivor som spelas med Alpine CD-spelare. Ojämnheter Ytterkant (Ojämnheter) Angående olikformade CD-skivor Se till att använda endast runda skivor med den här CD-spelaren, och att ovanligt utformade skivor aldrig används. Användning av speciellt utformade skivor kan orsaka skada i spelarens mekanism. Genomskinligt skikt Skivstabilisator Angående monterings- platsen Var noga med DVA-9965R inte monteras på en plats där den utsätts för: Solsken och värme Fukt Damm Vibrationer 4-SE

6 Skivor som kan spelas i denna enhet Spelbara skivor De typer av skivor som anges nedan kan spelas på den här enheten. Följande skivor går inte att spela DVD-ROM, DVD-RAM, DVD+R, DVD+RW, CD-ROM (förutom MP3/WMA-filer), photo-cd etc. Regionkod för DVD-skivor (nummer för spelbar region) DVD-spelaren kan spela alla skivor med regionkod 2 (eller "All"). DVD-skivor med en annan regionkod än de som visas nedan kan inte spelas i denna DVD-växlare. 2 ALL Video-CD Denna DVD-huvudenhet är kompatibel med video-cd med avspelningskontroll (PBC) (version 2.0). "PBC" är en funktion du kan använda på de menybilder som är inspelade på skivan, där du kan välja vilka scener du vill se och titta på olika typer av information i dialogform. Använda CD-skivor (CD/CD-R/CD-RW) Korrekt funktion kan inte garanteras om du använder ospecificerade CD-skivor. Du kan spela CD-R-skivor (CD-Recordable)/CD-RW-skivor (CD-ReWritable) som spelats in på ljudutrustning. Du kan också spela upp CD-R/CD-RW-skivor med ljudfiler i formatet MP3/ WMA. Vissa av följande skivor kan inte spelas på den här enheten. Undermåliga CD-skivor, CD-skivor med fingeravtryck, CDskivor som utsatts för extrema temperaturer eller solljus (om du t.ex. har lämnat dem i bilen eller i enheten), CD-skivor som spelats in under ostabila förhållanden, CD-skivor där en misslyckad bränning bränts över med en ny inspelning, kopieringsskyddade CD-skivor som inte överensstämmer med industristandarden för CD. Använd skivor med MP3/WMA-filer som skrivits i formatet som är kompatibelt med ISO9660 nivå 1 eller nivå 2. Mer information finns på sidan 16 och 17. För kunder som använder CD-R/CD-RW-skivor Om en CD-R/CD-RW-skiva inte kan spelas upp bör du kontrollera att du avslutat bränningen på rätt sätt (att du stängt skivan). Stäng CD-R/CD-RW-skivan om det behövs och försök sedan spela upp den igen. Tips för att göra dina egna CD-skivor DVA-9965R kan spela DVD Video-, Video CD- och Audio CDskivor, och den har en inbyggd MP3/WMA-avkodare. Informationen nedan är avsedd att hjälpa dig skapa dina egna musik-cd-skivor (antingen vanliga ljud-cd-skivor eller MP3 /WMA-kodade CD-R/RW-filer). Vad är skillnaden mellan en ljud-cd-skiva och en MP3/ WMA CD-skiva? Ljud-CD-skivan har samma format som vanliga CD-skivor som säljs i handeln (de betecknas även som CD-DA). MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3)/WMA (Windows Media Audio) är en teknik som använder ett komprimeringssystem för att reducera mängden av data i en musikfil.* Hybrid Audio CD- och Data (MP3/WMA) CD-R/RW-skivor: DVA-9965R kan läsa bägge sektorer på skivorna. Välj CD-DA för att spela CD-ljuddata eller MP3 /WMA för att spela MP3/WMA-data.* Fortsättning 5-SE

7 Multisession CD-R/RW-skivor: Om en inspelning en gång har avbrutits antas den vara en session. Om skivan inte har stängts (dvs. slutbehandlats) går det fortfarande att spela in mer data på skivan. Om mer data inspelas på detta sätt blir skivan en s.k. "multisession" CD. DVA-9965R kan endast läsa multisession DATA-formaterade skivor (MP3 /WMA-filer ej ljud-cd-filer). Korrekt formaterade MP3 /WMA-skivor: Använd ISO9660-formatering för att vara säker på skivan går att spela. Filnamnen kan vara standard filnamn enligt ISO Level 1 (8.3 DOS standard), Level 2 (32 tecken) eller Joliet (långa filnamn enligt Windows eller Macintosh)*. *Se användarhandledning för mer information. Hantering av CD-skivor (CD/CD-R/CD-RW) Vidrör inte skivornas yta. Utsätt inte skivorna för direkt solljus. Fäst inte klistermärken eller etiketter på skivorna. Rengör skivorna när de är smutsiga. Se till att skivan är jämn och plan. Använd inga kommersiellt tillgängliga tillbehör för CDskivor. Lämna inte skivan i bilen eller i enheten under längre tid. Utsätt aldrig skivan för direkt solljus. Värme och fukt kan skada skivan och eventuellt göra den obrukbar. Använda DVD-R-/DVD-RW-skivor Den här enheten hanterar bara skivor som spelats in i läget DVD-Video. Skivor som spelats in i läget DVD-VR kan inte spelas upp. Tänk på att skivor som inte är avslutade (programmerade för att kunna spelas på DVD-spelare med endast uppspelning) inte kan spelas upp på den här DVD-spelaren. Vissa skivor kan inte spelas upp beroende på den utrustning som använts vid inspelningen. (Den här enheten har ett kopieringsskydd. Skivor som kopierats illegalt kan inte spelas upp. Vissa filer som spelats in med ett program som använder ett avvikande kopieringssystem kan identifieras som illegala kopior.) I följande fall kan det hända att skivan inte spelas upp på enheten: skivor som spelats in på vissa DVD-spelare, vissa oregelbundna skivor, slitna skivor, smutsiga skivor, om DVDspelarens pickuplins är smutsig eller om fukt kommit in i enheten. Se till att följa alla anvisningar som medföljer DVD-R-/DVD- RW-skivorna. Klistra aldrig etiketter, märken eller tejp på DVD-R-/DVD- RW-skivans etikettsida. DVD-R-/DVD-RW-skivor är känsligare mot värme, fukt och direkt solljus än vanliga skivor. Om de t.ex. lämnas i bilen kan de förstöras och kanske inte går att spela på den här apparaten. DVD-terminologi Titel Om DVD-skivan har titlar inprogrammerade utgör dessa de största indelningarna av informationen på skivan. Kapitel Varje titel kan delas upp i mindre enheter som kallas kapitel. Kapitlen kan vara t ex speciella scener eller melodier. Denna produkt omfattas av copyrightskyddad teknik som är skyddad av patent och andra intellektuella rättigheter i USA. Användning av denna kopieringsskyddade teknik måste beviljas av Macrovision och är endast avsedd för visning i hemmet och för annan begränsad visning, om inte Macrovision beviljat annat. Baklängeskonstruktion eller demontering är förbjuden. Tillverkas under licens av Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic och dubbel-d-symbolen är varumärken ägda av Dolby Laboratories. DTS och DTS2.0 + Digital Out är varumärken ägda av Digital Theater Systems. Windows Media och Windows-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Apple, Apples logo och ipod är varumärken som ägs av Apple Computer, Inc., registrerade i USA och i andra länder. Ljudkodningstekniken MPEG Layer-3 licensierad av Fraunhofer lls och Thomson Leverans av denna produkt medför endast licens för privat, icke kommersiell användning och inte en licens för, eller eventuell underförstådd rättighet att, använda denna produkt i någon kommersiell (dvs. intäktsbringande) realtidssändning (markbunden, satellit-, kabel eller annan media), sändning/ strömning via Internet, intranät och/eller andra nätverk, eller i andra distributionssystem för elektroniskt innehåll, t ex betalradio eller audio-on-demand-program. En specifik licens krävs för sådan användning. För detaljerad information, besök mp3licensing.com. 6-SE

8 Så här använder man glidreglaget GlideTouch 1 Nudda eller tryck vid önskad plats på glidreglaget GlideTouch. Funktionsguide ON OFF Glidreglaget GlideTouch Tryck på vilken av de sex olika positionerna på glidreglaget GlideTouch du vill. Varje plats har tilldelats en funktion på displayen. För att välja ON (på) trycker du t ex på GlideTouch-reglaget direkt under den plats där ON visas på displayen. I bruksanvisningen står det så här: Ändra inställning genom att trycka på glidreglaget GlideTouch under funktionsindikatorerna ON eller OFF. 2 Flytta ditt finger åt vänster eller åt höger på glidreglaget GlideTouch. Glidreglaget GlideTouch Placera ditt finger på glidreglaget GlideTouch och flytta det försiktigt åt vänster eller höger. Objekt eller listor på displayen ändras när du rör ditt finger längs glidreglaget GlideTouch. Bläddra sidan för att välja poster på sidan enligt följande: Håll du ditt finger på antingen vänster eller höger sida av glidreglaget GlideTouch där följande sida visas under minst 1 sekund. När sidan bläddras till vänster, håller du ditt finger på vänster sida av glidreglaget GlideTouch. När sidan bläddras till höger, håller du ditt finger på höger sida av glidreglaget GlideTouch. 7-SE

9 Komma igång SOURCE/ POWER RESET Vridkontrollen Inställning av displayens vinkel Den rörliga displayen kan justeras i 3 olika lutningsvinklar efter användarens önskemål. 1 Tryck på MENU. 2 Välj TILT Adjust (justera lutning) genom att låta ditt finger glida åt vänster eller åt höger på glidreglaget GlideTouch. Tryck på glidreglaget GlideTouch under TILT Adjust. 3 Nudda glidreglaget GlideTouch under (UP) eller (DOWN) för att justera displayens lutningsvinkel. Välj (RETURN) för att komma tillbaka till föregående skärmbild. MENU Glidreglaget GlideTouch c Rörlig display Sätta på och stänga av strömmen Sätt på enheten genom att trycka på SOURCE/POWER. Enheten kan sättas på genom att trycka valfri knapp utom c och. Håll SOURCE/POWER intryckt i minst 2 sekunder för att stänga av enheten. Den första gången strömmen slås på startar volymen på nivå 12. Nollställning av systemet Se till att trycka på RESET när du använder enheten för första gången, efter installation av CD-växlaren, efter byte av bilbatteri, etc. 1 Stäng av strömmen till enheten. 2 Tryck på RESET med en kulspetspenna eller ett liknande spetsigt, föremål. Öppning och stängning av den rörliga displayen Tryck på c. Den rörliga displayen. 4 Efter inställningen trycker man på MENU och håller den intryckt under minst 2 sekunder för att återgå till normalt läge. Displayens inställda vinkel lagras i minnet. Lutningsvinkeln behöver inte justeras på nytt när strömmen slås på igen. Om MENU trycks in vid justering eller inställning i MENU-läge, återgår enheten till föregående skärmbild. Genom att trycka på glidreglaget GlideTouch för att välja RETURN i MENU-läge återgår enheten till normalt läge. Observera! Håll händer (och föremål) borta från teckenfönstret medan det håller på att öppnas eller stängas, för att undvika materiell eller kroppslig skada. Baksidan av det rörliga teckenfönstret blir mycket varmt under normala driftsförhållanden, vilket dock inte tyder på någon felfunktion. Vidrör ej. Reglering av volymen Vrid på vridkontrollen tills önskad ljudvolym uppnås. I MENU-läget kan volymen inte justeras. Stäng den rörliga displayen genom att trycka på c igen. Den rörliga displayen stängs. Utsätt inte det rörliga teckenfönstet för stötar medan det är öppet, eftersom det kan resultera i felfunktion i bilstereon. Det kan hända att indikeringarna i teckenfönstret visas otydligt vid låga temperaturer eller direkt efter att bilstereon slagits på. Indikeringarna visas dock tydligare efter att det gått ett tag. Displayen stoppar vid den inställda vinkeln när den stängs. Observera! Håll händer (och föremål) borta från teckenfönstret medan det håller på att öppnas eller stängas, för att undvika materiell eller kroppslig skada. Baksidan av det rörliga teckenfönstret blir mycket varmt under normala driftsförhållanden, vilket dock inte tyder på någon felfunktion. Vidrör ej. 8-SE

10 Ta loss och sätta tillbaka frontpanelen Ta loss 1 Stäng av strömmen till enheten. 2 Tryck på (Lossa) på den övre, vänstra sidan tills frontpanelen knäpps ut. 3 Ta tag i frontpanelens vänstersida och dra ut den. Radio SOURCE/ POWER TUNE/ A.ME BAND Frontpanelen kan bli varm under normal användning (särskilt anslutningskontakterna på frontpanelens baksida). Detta är inte ett tecken på fel. Skydda frontpanelen genom att placera den i det medföljande fodralet. Sätta tillbaka 1 Sätt i frontpanelens högra sida i huvudenheten. Rikta in spåret i frontpanelen mot de utskjutande delarna på huvudenheten. 2 Tryck in frontpanelens vänstra sida tills den låses på plats ordentligt i huvudenheten. 2 1 Kontrollera innan frampanelen fästs att det inte finns smuts eller damm på kopplingarna och att inget främmande föremål finns mellan frampanelen och själva bilstereon. Fäst frampanelen försiktigt genom att greppa dess sidor så att du inte av misstag kommer åt några av knapparna. g f Glidreglaget GlideTouch FUNC. Lyssna på radio 1 Tryck på SOURCE/POWER tills en radiofrekvens visas på displayen. 2 Tryck upprepade gånger på BAND tills det önskade frekvensbandet visas på displayen. FM-1 FM-2 FM-3 MW LW FM-1 3 Välj sökningsläge genom att trycka på TUNE/A.ME. DX (Distansläge) LOCAL (Lokalläge) MANUAL (Manuellt läge) DX Utgångsläget är distansläge. Distansläge: Både starka och svaga stationer ställs in automatiskt (Automatic Seek Tuning). Lokalläge: Endast starka stationer ställs in automatiskt (Automatic Seek Tuning). Manuellt läge: Frekvensen ställs in manuellt steg för steg (Manuell inställning). 4 Ställ in önskad station genom att trycka på g eller f. När g eller f hålls intryckt ändras frekvensen kontinuerligt. ST-indikatorn visas på displayen när en station med FM-stereo tas emot. Med DVA-9965R, kan du ställa in radion via glidreglaget GlideTouch. Tryck på FUNC. för att välja läge för aktivering av källa. Tryck på glidreglaget GlideTouch under önskad funktion på funktionsguidens display. 9-SE

11 Manuell lagring av förvalda stationer 1 Välj frekvensband och ställ in en radiostation som du vill lagra i förvalsminnet. 2 Tryck på FUNC. för att aktivera förvalsläget. Läge för val av källa Läge för ljudfunktion Förvalsläge Läge för aktivering av källa Läge för val av källa 3 Välj ett av förvalsnumren (1 till 6) genom att flytta ditt finger åt vänster eller höger längs glidreglaget GlideTouch. Tryck och håll in glidreglaget GlideTouch i minst 2 sekunder under det valda förvalsnumret. Den valda stationen lagras. Displayen visar det förvalsnummer och den frekvens som har memorerats. Totalt 30 stationer kan lagras i förvalsminnet (6 stationer på varje band: FM1, FM2, FM3, MW och LW). Om du lagrar en station i ett förvalsminne som redan har en station raderas den gamla stationen och ersätts med den nya. Frekvensökningsfunktion Du kan söka efter en radiostation med hjälp av dess frekvens. 1 Du aktiverar frekvensökningsläget genom att hålla intryckt i minst 2 sekunder i radioläget. 2 Välj önskad frekvens inom 10 sekunder genom att flytta ditt finger åt höger eller vänster längs glidreglaget GlideTouch. Tryck på glidreglaget GlideTouch under den önskade frekvensen. Radiostationen med den frekvensen tas emot. Frekvensökningsläget avbryts genom att hålla intryckt i minst 2 sekunder. Om man trycker och håller in någon av glidreglaget GlideTouch ändar, rullas frekvenserna fram löpande. Automatisk memorering av stationsförval 1 Tryck upprepade gånger på BAND tills det önskade frekvensbandet visas på displayen. 2 Håll TUNE/A.ME intryckt i minst 2 sekunder. Frekvens på displayen fortsätter att ändras medan den automatiska memoreringen pågår. Mottagaren söker automatiskt upp och lagrar de 6 starkaste stationerna på det valda bandet. De lagras på knapparna 1 till 6 ordnade efter signalstyrka. När den automatiska memoreringen har avslutats går mottagaren till stationen som lagrats i förvalsposition 1. Om inga stationer lagrats återgår mottagaren till den station du lyssnade på innan memoreringsproceduren påbörjades. Inställning av förvalda stationer 1 Tryck upprepade gånger på BAND tills det önskade frekvensbandet visas. 2 Tryck på FUNC. för att aktivera förvalsläget. Läge för val av källa Läge för ljudfunktion Förvalsläge Läge för aktivering av källa Läge för val av källa 3 Välj ett av förvalsnumren (1 till 6) genom att flytta ditt finger åt vänster eller höger längs glidreglaget GlideTouch. Tryck på glidreglaget GlideTouch under det valda förvalsnumret. Displayen visar den valda stationens band, förvalsnummer och frekvens. 10-SE

12 g RDS MENU TA f FUNC. TITLE Glidreglaget GlideTouch Inställning av RDS-mottagningsläge och mottagning av RDS-stationer RDS-mottagning (datorstyrd radiomottagning) består ar RDS informationer, som använder sig av 57 khz:s bärvåg vid FM-mottagning. Detta slags mottagning möjliggör mottagning av olika slags informationer, som t. ex. trafikmeddelanden, visning av stationsnamn och automatisk inställning av alternativa frekvenser med högre signalstyrkor, som sänder samma program. 1 Tryck på FUNC. för att aktivera läget för ljudfunktion. Läge för val av källa Läge för ljudfunktion Förvalsläge Läge för aktivering av källa Läge för val av källa 2 Välj AF-läge genom att flytta ditt finger åt vänster eller åt höger på glidreglaget GlideTouch. Tryck på glidreglaget GlideTouch under AF-läget för att aktivera RDS-läget. 3 Ställ in önskad RDS-station genom att trycka på g eller f. 4 För att stänga av RDS-läget trycker man på FUNC., eller så aktiverar man ljudfunktionen genom att nudda vid glidreglaget GlideTouch. 5 Välj AF-läge genom att flytta ditt finger åt vänster eller åt höger på glidreglaget GlideTouch. Tryck på glidreglaget GlideTouch under AF-läget. När enheten tar emot signalen PTY31 (larmmeddelande), visas ALARM automatiskt i teckenfönstret. RDS-informationstjänsterna omfattar bl. a. de följande tjänsterna: PI Programidentifiering PS Programinformation AF Alternativa frekvenser TP Trafikprogram-sändare TA Trafikmeddelanden PTY Programtyp EON Information om andra kanaler Återkalla förvalda RDS-stationer 1 Tryck på FUNC. för att aktivera läget för ljudfunktion. Läge för val av källa Läge för ljudfunktion Förvalsläge Läge för aktivering av källa Läge för val av källa 2 Välj AF-läge genom att flytta ditt finger åt vänster eller åt höger på glidreglaget GlideTouch. Tryck på glidreglaget GlideTouch under AF-läget för att aktivera RDS-läget. 3 Tryck på FUNC. för att aktivera förvalsläget. 4 Välj ett av förvalsnumren (1 till 6) genom att flytta ditt finger åt vänster eller höger längs glidreglaget GlideTouch. Tryck på glidreglaget GlideTouch under det valda förvalsnumret. Om den förvalda stationens signal är svag söker enheten automatiskt efter en starkare station i AF-listan (Alternativa frekvenser). 5 När varken förvalsstationen eller den alternativa frekvensen ställs in: När PI SEEK-inställningen är aktiverad (se PI SEEKinställning på den sidan 12), söker enheten igen efter en kanal i PI-listan (Programidentifiering). Om radion fortfarande inte påträffar någon station i det området, visas förvalskodens frekvens i teckenfönstret samtidigt som förvalsnumret slocknar. När signalstyrkan hos den lokala station, som ställts in, blir för låg: tryck en gång till på samma förvalsknapp för att ställa in en lokal station i ett annat område. Vi hänvisar till kapitlet Radiomottagning i bilstereons angående RDSstationers lagring i ett stationsförval. RDS-stationer kan endast lagras på våglängderna FM1, FM2 och FM3. Mottagning av regionala (lokala) RDS-stationer 1 Tryck på MENU. 2 Välj SETUP (inställning) genom att flytta ditt finger åt vänster eller åt höger på glidreglaget GlideTouch. Tryck på glidreglaget GlideTouch under SETUP. Huvudmenyn för SETUP visas. 3 Välj TUNER (mottagare) genom att flytta ditt finger åt vänster eller åt höger på glidreglaget GlideTouch. Tryck på glidreglaget GlideTouch under TUNER. Huvudmenyn för TUNER SETUP visas. 4 Välj RDS REGIONAL genom att flytta ditt finger åt vänster eller åt höger på glidreglaget GlideTouch. Tryck på glidreglaget GlideTouch under RDS REGIONAL. 5 Tryck på glidreglaget GlideTouch under ON eller OFF i funktionsguiden på displayen. I läget RDS REGIONAL OFF fortsätter enheten automatiskt att vara inställd på den relaterade lokala RDS-stationen. 6 Tryck på MENU och håll den intryckt under minst 2 sekunder för att återgå till normalt läge. Om MENU trycks in vid justering eller inställning i MENU-läge, återgår enheten till föregående skärmbild. Genom att trycka på glidreglaget GlideTouch för att välja RETURN i MENU-läge återgår enheten till normalt läge. 11-SE

13 PI SEEK-inställning 1 Tryck på MENU. 2 Välj SETUP (inställning) genom att flytta ditt finger åt vänster eller åt höger på glidreglaget GlideTouch. Tryck på glidreglaget GlideTouch under SETUP. Huvudmenyn för SETUP visas. 3 Välj TUNER (mottagare) genom att flytta ditt finger åt vänster eller åt höger på glidreglaget GlideTouch. Tryck på glidreglaget GlideTouch under TUNER. Huvudmenyn för TUNER SETUP visas. 4 Välj PI SEEK (PI-sökning) genom att flytta ditt finger åt vänster eller åt höger på glidreglaget GlideTouch. Tryck på glidreglaget GlideTouch under PI SEEK. 5 Tryck på glidreglaget GlideTouch under ON eller OFF i funktionsguiden på displayen. 6 Tryck på MENU och håll den intryckt under minst 2 sekunder för att återgå till normalt läge. Om MENU trycks in vid justering eller inställning i MENU-läge, återgår enheten till föregående skärmbild. Genom att trycka på glidreglaget GlideTouch för att välja RETURN i MENU-läge återgår enheten till normalt läge. Mottagning av trafikinformation 1 Tryck på TA så att den TA -indikatorn tänds. 2 Välj önskad station som sänder trafikinformation genom att trycka på g eller f. När en trafikinformationsstation är inställd tänds den TP - indikatorn. Trafikinformation hörs bara när den sänds. Om trafikinformation inte sänds ställs enheten om till standby-läge. När sändning av trafikinformation påbörjas tas den automatiskt emot av enheten och T.INFO visas. När sändningen av trafikinformation är över övergår enheten automatiskt till standby-läge. Om trafikinformationssignalens styrka faller under en viss nivå fortsätter radion i mottagningsläge i över 1 minut. Om signalstyrkan håller sig på samma låga nivå i över 1 minut, blinkar den TA - indikatorn. Om du inte vill lyssna på den trafikinformation som tas emot hoppar du över det trafikmeddelandet genom att trycka lätt på TA. TA är fortfarande på och är redo att ta emot nästa trafikmeddelande. Om volymen ändras under pågående mottagning av ett trafikmeddelande, så lagras den nya volymnivån i minnet. Den lagrade volymnivån återkallas ur minnet och ställs automatiskt in nästa gång radion tar emot ett trafikmeddelande. I läget TA väljer SEEK-inställning bara TP-stationer. PTY-mottagning (programtyp) 1 Tryck på FUNC. för att aktivera läget för ljudfunktion. Läge för val av källa Läge för ljudfunktion Förvalsläge Läge för aktivering av källa Läge för val av källa 2 Välj PTY-läge genom att flytta ditt finger åt vänster eller åt höger på glidreglaget GlideTouch. Tryck på glidreglaget GlideTouch under PTY. Programtypen för den station som tas emot för tillfället visas i 10 sekunder i teckenfönstret. NO PTY visas i 10 sekunder i teckenfönstret när radion inte kan ta emot koden för programtyp. NO PTY visas i teckenfönstret när radion inte kan ta emot någon RDS-station. Om ingen åtgärd utförs inom 10 sekunder efter att PTY-läget aktiverats, kommer PTY-läget automatiskt att avbrytas. 3 Välj önskad programtyp genom att trycka in g eller f medan PTY visas inom 10 sekunder efter att PTY har aktiverats. Varje tryckning rullar fram en ny programtyp. LIGHT M CLASSICS OTHER M 4 Välj PTY-läge inom 10 sekunder genom att flytta ditt finger åt vänster eller åt höger på glidreglaget GlideTouch. Tryck på glidreglaget GlideTouch under PTY. Namnet på den valda programtypen blinkar i teckenfönstret under pågående stationssökning och visas utan att blinka när radion påträffat en station. NO PTY visas i 10 sekunder i teckenfönstret när radion inte påträffar någon PTY station. Mottagning av trafikmeddelande under uppspelning av CD eller radio 1 Tryck på TA så att den TA -indikatorn tänds. 2 Välj en station som sänder trafikinformation genom att trycka på g eller f om det är nödvändigt. Ljudet från den pågående CD-spelaren/skivväxlare eller ordinarie FM-stationsmottagningen tonas automatiskt ned så fort ett trafikmeddelande börjar sändas. När trafikmeddelandet är slut återgår bilstereon till ljudåtergivning från ljudkällan som valdes innan meddelandet började. När stationer som sänder trafikmeddelanden inte kan tas emot: Under radiomottagning: När ingen TP-signal kan tas emot i över 1 minut blinkar den TA -indikatorn. Under uppspelning av CD: När TP-signalen inte längre kan tas emot ställs en trafikinformationsstation på en annan frekvens in automatiskt. Mottagaren är försedd med en EON-funktion (information om andra kanaler) för att hålla reda på alternativa frekvenser till AF-listan. Den EON -indikatorn tänds under mottagning av en RDS EON-station. Om den mottagna stationen inte sänder trafikmeddelande ställer mottagaren automatiskt in stationen som sänder trafikmeddelande när så sker. 3 Deaktivera läget för trafikmeddelanden genom att trycka på TA. Den TA -indikatorn släcks. 12-SE

14 PTY-prioritering (programtyp) Med hjälp av denna funktion är det möjligt att i förväg välja önskad programtyp, som t.ex. musik, nyheter osv. Det är möjligt att lyssna till program enligt den förvalda programtypen, eftersom radion automatiskt avbryter mottagningen av stationer med andra program och istället tar emot en station som sänder program av denna programtyp. Detta mottagningssätt kan inte kopplas in vid LW- och MW-mottagning. 1 Tryck på FUNC. för att aktivera läget för ljudfunktion. Läge för val av källa Läge för ljudfunktion Förvalsläge Läge för aktivering av källa Läge för val av källa 2 Välj P.PTY genom att flytta ditt finger åt vänster eller åt höger på glidreglaget GlideTouch. Tryck på glidreglaget GlideTouch under P.PTY. NEWS valdes innan bilstereons leverans från fabriken. Om ingen åtgärd utförs inom 10 sekunder efter att PRIORITY PTY-lägt aktiverats, kommer PRIORITY PTY-läget automatiskt att avbrytas. Visning av radiotext Textmeddelanden från en radiostation kan visas i teckenfönstret. Välj visning av radiotext genom att trycka på TITLE medan radion är inställd på FM-mottagning. Teckenfönstret ändras varje gång du trycker på knappen. FÖRVAL NR./FREKVENS PS (Programtjänstnamn) PTY (Programtyp) FÖRVAL NR./FREKVENS Radiotext* 1 Texten WAITING visas på displayen under några sekunder sedan börjar textmeddelandet rulla fram. * 1 NO TEXT visas på displayen om inget textmeddelande tas emot eller om radion inte lyckas ta emot ett textmeddelande ordentligt. 3 Tryck på g eller f inom 10 sekunder samtidigt som NEWS visas, för att välja en önskad programtyp. 4 Välj P.PTY-läge inom 10 sekunder genom att flytta ditt finger åt vänster eller åt höger på glidreglaget GlideTouch. Tryck på glidreglaget GlideTouch under P.PTY. Funktionen PRIORITY PTY aktiveras. För att byta programkategori utförs steg 1 till 3. För att avaktivera läget PRIORITY PTY, trycker man och håller in P.PTY på glidreglaget GlideTouch under minst två sekunder. Volymen höjs inte på samma sätt vid mottagning av en station enligt vald programtyp (PRIORITY PTY) som vid mottagning av trafikmeddelanden (TA). 13-SE

15 CD/MP3/WMA SOURCE/ POWER -/J TITLE 8 CD-spelaren kan spela skivor med ljuddata, MP3-data och WMA-data. En fil i WMA-format som skyddas av DRM (Digital Rights Management) kan inte spelas upp på den här enheten. Vid uppspelning av MP3/WMA-filer visas filnumren från skivan på displayen. Uppspelningstiden kanske inte visas på rätt sätt när en VBR (Variable Bit Rate)-inspelad fil spelas upp. Med en DVA-9965R kan du återgå till början av den aktuella låten, snabbspola framåt/bakåt och spela upp/pausa med hjälp av glidreglaget GlideTouch. Tryck på FUNC. för att välja läge för aktivering av källa. Tryck på glidreglaget GlideTouch under önskad funktion på funktionsguidens display. Uppspelningsdisplay för MP3/WMA-filer Mappnumren, filnumren, samplingshastigheten och bithastigheten visas enligt figuren nedan. g f FUNC. 9 Glidreglagat GlideTouch c Mappnummerdisplay Filnummerdisplay Uppspelning 1 Tryck på c. Den rörliga displayen öppnas. 2 Sätt i en skiva med etiketten uppåt. Skivan dras automatiskt in i spelaren. Mappnummerdisplay 44.1 khz Samplingshastighetsdisplay Samplingshastigheten och bithastigheten (ramdisplayen) visas växelvis.* Filnummerdisplay kbps Den rörliga displayen stängs och uppspelningen börjar. Om en DISC-skiva redan är inmatad växlar du till DISC genom att trycka på SOURCE/POWER. Läget växlar varje gång knappen trycks in. DISC TUNER CD CHANGER* DISC * Endast när CD-växlaren är ansluten 3 Tryck på 8 eller 9 för att välja önskad mapp när du spelar upp MP3/WMA-filer. Håll 8 eller 9 intryckt för att byta mappar löpande. 4 Välj önskat spår (fil) genom att trycka på g eller f. Återgå till början av nuvarande spår (fil): Tryck g. Snabbspolning bakåt: Håll g intryckt. Bithastighetsdisplay Tryck på TITLE för att byta display. Se Visning av text (sidan 31) för information om hur du växlar mellan displayer. * Samplingsfrekvens och bithastighet för MP3/WMA-filen visas. En WMA-fil med variabel bithastighet visar den genomsnittliga bithastigheten. Gå till början av nästa spår (fil): Tryck på f. Snabbspolning framåt: Håll f intryckt. 5 Tryck på -/J för att pausa uppspelningen. Uppspelningen återupptas när du trycker på -/J igen. 6 Mata ut skivan genom att trycka på c. Ta inte bort CD-skivan medan den matas ut. Mata inte in fler än en CD åt gången. Fel kan uppstå som resultat av båda dessa handlingar. Håll c intryckt i minst 2 sekunder med den rörliga displayen öppen om CD-skivan inte matas ut. 14-SE

16 Upprepad uppspelning 1 Tryck på FUNC. för att aktivera läget för ljudfunktion. Läge för val av källa Läge för ljudfunktion Läge för aktivering av källa Läge för val av källa 2 Tryck på glidreglaget GlideTouch under RPT för att välja RPT-läget. Spåret(filen) spelas upp om och om igen. CD-läge : RPT RPT * 1 (off) : Endast en spår upprepas : En skiva upprepas * 1 När en CD-växlare är ansluten. Om REPEAT är på under M.I.X.-uppspelning i CD-växlarläge gäller M.I.X. endast för den aktuella skivan. MP3/WMA-läge : RPT RPT RPT * 2 (off) : Endast en fil upprepas : Endast filer i en mapp upprepas : En skiva upprepas * 2 När en MP3-kompatibel CD-växlare är ansluten. Det funktionsläge du tidigare återkallade kan kallas tillbaka igen om du flyttar glidreglaget GlideTouch. Om ingen åtgärd utförs, stängs ljudfunktionsläget av efter 10 sekunder. När en fil flyttas uppåt eller nedåt i RPT -läget, spelas ljudfiler i andra mappar upprepade gånger. M.I.X. (slumpvis uppspelning) 1 Tryck på FUNC. för att aktivera läget för ljudfunktion. Läge för val av källa Läge för ljudfunktion Läge för aktivering av källa Läge för val av källa 2 Tryck på glidreglaget GlideTouch under M.I.X. för att välja slumpvis uppspelning. Spåren (filerna) på skivan spelas upp i slumpvis ordning. CD-läge : M.I.X. M.I.X. * 4 (off) : Spåren spelas i slumpvis ordning. * 3 : Spåren på alla CD-skivor i det nuvarande CD-magasinet tas med i den slumpvisa uppspelningsordningen. * 3 När en CD-växlare med All M.I.X.-funktion är ansluten. * 4 När läget för intern skiva väljs, tänds RPT. Om M.I.X. är på under RPT (REPEAT ALL)-uppspelning i CDväxlarläge gäller M.I.X. endast för den aktuella skivan. MP3/WMA-läge : M.I.X. M.I.X. * 5 (off) : Endast filer i en mapp spelas upp i slumpvis ordning. : Filerna spelas i slumpvis ordning. Om en MP3-kompatibel CD-växlare är ansluten spelas alla filer på en skiva i slumpvis ordning och därefter fortsätter uppspelningen på nästa skiva. * 5 När läget för intern skiva väljs, tänds RPT. Det funktionsläge du tidigare återkallade kan kallas tillbaka igen om du flyttar glidreglaget GlideTouch. Om ingen åtgärd utförs, stängs ljudfunktionsläget av efter 10 sekunder. 15-SE

17 Programsökning 1 Tryck på FUNC. för att aktivera läget för ljudfunktion. Läge för val av källa Läge för ljudfunktion Läge för aktivering av källa Läge för val av källa 2 Tryck på glidreglaget GlideTouch under SCAN för att välja sökningsläget. De första 10 sekunderna av varje spår (fil) spelas upp i tur och ordning. 3 Om önskad låt hittas, utför du steg 1 och 2 för att avbryta skanningen. Det funktionsläge du tidigare återkallade kan kallas tillbaka igen om du flyttar glidreglaget GlideTouch. Om ingen åtgärd utförs, stängs ljudfunktionsläget av efter 10 sekunder. Söka från CD-text Du kan söka och spela upp spår med hjälp av CD-texten på skivan. Om skivorna och växlarna inte stödjer text, kan sökningar göras med hjälp av spårnumren. 1 Tryck på vid uppspelning. Detta ställer in sökläget. 2 Välj önskad låt genom att flytta ditt finger åt vänster eller åt höger på glidreglaget GlideTouch. Tryck på glidreglaget GlideTouch under texten för önskad låt. Det valda spåret kommer nu att spelas upp. Håll intryckt i minst 2 sekunder i sökläget för att avbryta det. Sökläget avbryts om ingen åtgärd har utförts inom 10 sekunder. Sökning med CD-text kan inte utföras under uppspelning av M.I.X.-filer. Man hoppar över låtar löpande genom att trycka och hålla inne någon av ändarna på glidreglaget GlideTouch. Filsökning/Mappsökning (gäller MP3-/WMA-filer) Du kan visa och söka efter mappen och filnamnet medan du lyssnar på den fil som spelas upp för tillfället. 1 Tryck på i MP3/WMA-läge. 2 Välj önskat läge för sökning av mapp eller fil inom 10 sekunder, genom att flytta ditt finger åt höger eller vänster längs glidreglaget GlideTouch. Tryck på glidreglaget GlideTouch under önskad läge för sökning. Mappsnamnökningsläge Filsnamnökningsläge Sökning av mappnamn Den önskade mappen söks bland alla mappar på en skiva. Sökning av filnamn Filen söks bland alla filer på en skiva, eller i en mapp som valts i mappsökningen. Mappsökningsläge 3 Välj önskad mapp att spela inom 10 sekunder, genom att flytta ditt finger åt höger eller vänster längs glidreglaget GlideTouch. Tryck på -/J för att spela upp markerad mapp. Den första filen i den mapp du markerat spelas upp. För att leta efter en fil i den markerade mappen trycker man på glidreglaget GlideTouch eller FUNC. för att ändra till läget för filsökning. Se Sökning av filnamn för handhavande. Sökningsläget avbryts genom att hålla intryckt i minst 2 sekunder i mappsökningsläget. I läget mappsökning trycker du på för att återgå till sökläget. NO FILE visas under två sekunder om den mapp som markerats i mappsökningen inte innehåller några filer. ROOT visas för en rotmapp som inte har ett mappnamn. Sökning med mapp kan inte utföras under uppspelning av M.I.X.-filer. Man hoppar över mappar löpande genom att trycka och hålla inne någon av ändarna på glidreglaget GlideTouch. Filsökningsläge 3 Välj önskad fil att spela inom 10 sekunder, genom att flytta ditt finger åt höger eller vänster längs glidreglaget GlideTouch. Tryck på glidreglaget GlideTouch eller FUNC. för att spela upp den markerade filen. Den markerade filen spelas upp. Filsökningsläget avbryts genom att hålla intryckt i minst 2 sekunder. Tryck på i filsökningsläget för att växla till föregående läge (mappsökningsläget eller välja sökläge). Sökning med fil kan inte utföras under uppspelning av M.I.X.-filer. Man hoppar över låtar löpande genom att trycka och hålla inne någon av ändarna på glidreglaget GlideTouch. Angående MP3/WMA VARNING! Förutom för personlig användning är kopiering, distribution eller överföring av ljud/musik (inklusive MP3/WMA-information) förbjuden, vare sig det sker med eller utan ekonomisk ersättning, enligt upphovsrättslagstiftning och internationella överenskommelser. Vad är en MP3? MP3, vars officiella namn är MPEG-1 Audio Layer 3, är en komprimeringsstandard som definierats av ISO (International Standardization Organization, den internationella standardiseringsorganisationen) och MPEG, ett gemensamt organ inom IEC. MP3 filer innehåller komprimerad ljudinformation. MP3-kodning komprimerar ljudinformationen extremt mycket, vilket minskar storleken på musikfiler till upp till en tiondel av den ursprungliga storleken. Trots det ligger ljudkvaliteten mycket nära CD-kvalitet. Den här komprimeringen är möjlig att åstadkomma genom att den ljudinformation som hörseln inte kan uppfatta, liksom de ljud som maskeras av andra ljud, tas bort. Vad är WMA? WMA, eller Windows Media TM Audio, är komprimerad ljuddata. WMA liknar MP3-data och kan ge ljud av CD-kvalitet med liten filstorlek. 16-SE

18 Metod för att skapa MP3/WMA-filer Ljuddata komprimeras med hjälp av mjukvara specifik för MP3/ WMA. Se användarhanboken för mjukvaran för utförlig information om att skapa MP3/WMA-filer. De MP3/WMA-filer som kan spelas upp på den här enheten har filnamnstillägget mp3 / wma. Filer utan filnamnstillägg kan inte spelas. (WMA ver. 7.1, och 8 stöds) Samplingsfrekvenser och bithastigheter som stöds MP3 Samplingsfrekvenser : 32 khz - 48 khz Bithastigheter : kbps WMA Samplingsfrekvenser : 32 khz - 48 khz Bithastigheter : kbps Antalet tecken kan vara begränsat, eller visas inte korrekt, beroende på etikettens information. ID3/WMA-etiketter Om ID3-etiketter finns i en MP3/WMA-fil kan den här enheten visa namn (spårnamn), artistnamn och skivnamn från ID3/WMAetiketten. Den här enheten kan endast visa enbits-alfanumeriska tecken och understryknin. NO SUPPORT visas för tecken som inte stöds. Antalet tecken kan vara begränsat, eller visas inte korrekt, beroende på etikettens information. Skapa MP3/WMA-skivor Först förbereds MP3 (DVD-R)/WMA filerna och skrivs sedan över till en CD-R-eller CD-RW-skiva med programvara för CD-R-bränning. En skiva kan rymma upp till 1024 mappar och 256 filer (inklusive rotmappar). Beroende på skivans mapp och filstruktur kan det ta en stund för skivan att läsas. Om det tar för lång tid rekommenderas du att minska antalet mappar eller filer. Media som stöds Det media som den här enheten kan spela upp är CD-ROM-, CD-R- och CD-RW-skivor. Motsvarande filsystem Den här enheten stödjer skivor som formaterats enligt ISO9660 nivå 1 eller nivå 2. Under standard ISO9660 finns det vissa restriktioner som du bör hålla i minnet. Maximalt antal kapslade mappar ( mappnivåer ) är 8 (inklusive rotmappen). Ett mapp- eller filnamn kan bara innehålla ett begränsat antal tecken. Tillåtna tecken för mapp/filnamn är A-Z (versaler), nummer 0-9, och understreck _. Den här enheten kan också spela upp skivor i Joliet, Romeo och andra standarder som följer ISO9660. Emellertid kan det ibland hända att vissa filnamn, mappnamn och liknande inte visas korrekt. Format som stöds Den här enheten stöder CD-ROM, CD-ROM XA, Mixed Mode CD, Enhanced CD (CD-Extra) och Multi-Session. Den här enheten kan inte spela upp spår på rätt sätt som spelats in med Track At Once eller paketskrivning. Filordning Enheten spelar upp filerna i den ordning som de skrivits av programvaran. Därför kan det hända att uppspelningsordningen inte är densamma som den du angett. Uppspelningsordningen för mappar och filer är som följer. Uppspelningsordningen för mappar och filer skiljer sig dock från mapp- och filnumren på displayen. 1 Terminologi Rotmapp Mapp MP3/WMA- filer Bithastighet Det här är det värde av ljudkomprimeringen som angetts för kodningen. Ju högre bithastighet, desto bättre ljudkvalitet, men filerna blir större. Samplingsfrekvens Det här värdet visar hur många gånger per sekund som ljudinformationen spelas in. CD-skivor har t.ex. samplingsfrekvensen 44.1 khz, vilket betyder att ljudet spelas in 44,100 gånger per sekund. Ju högre samplingsfrekvens, desto högre ljudkvalitet, men filerna blir större Kodning Konvertera CD-skivor med musik, WAVE-filer (AIFF) och andra ljudfiler till specificerat ljudkomprimeringsformat. 3 5 Etikett Sånginformation som sångnamn, artistnamn, skivnamn etc inskriven i MP3/WMA-filer. MP3: ID3-etikett WMA: WMA-etikett Rotmapp Rotmappen finns högst upp i filsystemet. Rotmappen innehåller samtliga mappar och filer SE

19 DVD/Video CD 1 Sätt i en skiva med etiketten uppåt. Skivan dras automatiskt in i spelaren. I detta avsnitt beskrivs både manövrering av fjärrkontroll och huvudenhet. SOURCE/ POWER -/J g f L MENU CLR DISP/TOP M. AUDIO DVD och Video-CD kan manövreras via både fjärrkontrollen och huvudenheten. I detta avsnitt beskrivs både manövrering av fjärrkontroll och huvudenhet. glidreglaget GlideTouch beskrivs på sidan 22. För att se på DVD och Video-CD, krävs tillvalet TV-skärm. DVA-9965R ändrar automatiskt signalen för videoutgång (NTSC eller PAL), enligt skivan. För att ställa in NTSC eller PAL på ansluten monitor, se monitorns bruksanvisning. Spela DVD/Video-CD FUNC. Glidreglagat GlideTouch ; 8 : RETURN ENT. 9 g f :/J Försiktighet Alla funktioner fungerar inte för varje DVD. Se instruktionerna för varje DVD för information om vilka funktioner som stöds. Fingeravtryck på skivor kan påverka uppspelningen negativt. Ta ut skivan och se efter om det finns fingeravtryck på den om problem uppstår. Rengör skivan om det behövs. Tryck på endast en tangent i taget när du använder fjärrkontrollen. Om du trycker på flera tangenter samtidigt kan olika typer av fel uppstå. Om du försöker använda en ogiltig funktion (för den skiva som spelas) så visas följande markering på monitorn: Positionsminne för uppspelning Även om du stänger av strömmen eller tändningen eller byter källa under uppspelningen så fortsätter uppspelningen från det ställe där den avbröts när strömmen sätts på igen. c siffertangenterna (0 till 9) ANGLE SUBTITLE Om en skiva redan är inmatad växlar du till skivan genom att trycka på SOURCE/POWER på huvudenheten. Läget växlar varje gång knappen trycks in. DISC TUNER CD CHANGER* DISC * Endast när CD-växlaren är ansluten 2 Mata ut skivan genom att trycka på c på huvudenheten. Ta inte bort skivan medan den matas ut. Mata inte in fler än en skiva åt gången. Fel kan uppstå som resultat av båda dessa handlingar. Håll c intryckt i minst 2 sekunder med den rörliga displayen öppen om skivan inte matas ut. Baksidan av en tvåsidig DVD-skiva spelas inte automatiskt. Ta ut skivan, vänd den och sätt i den igen. Lägg aldrig i kartskivor för navigationssystem. Sådana skivor kan skada spelaren. Se DVD-inställning (sidorna 34-36). DVD-inställning Om en meny visas På DVD- och video CD-skivor med avspelningskontroll (PBC) kan det hända att menyer visas under avspelningen. Gör då på följande sätt för att välja alternativ och fortsätta spela. Denna funktion manövreras via fjärrkontrollen. På vissa skivor kan man också ta fram menyer genom att hålla in MENU. DVD-meny Tryck på 8, 9, ; eller : för att välja en punkt, och tryck på ENT. Med vissa skivor går det att välja alternativ direkt från menyer på skärmen med hjälp av siffertangenterna ( 0 till 9 ). Video-CD-meny Använd siffertangenterna ( 0 till 9 ) för att välja önskat alternativ, och tryck på ENT. Menyn visas inte när PBC-funktionen är avstängd. Om så är fallet ställer du in VCD PLAY MODE för att starta PBC-funktionen. Se Ställa in spelläget för Video CD (sidan 37) för detaljerad information. Avbryta avspelningen (PRE-STOP) Tryck på L för att avbryta avspelningen. Spelpositionen lagras i minnet. 1 Tryck på L på fjärrstyrning en gång medan du tittar. PRE-STOP visas på displayen. 2 Tryck på -/J medan PRE-STOP visas. Avspelningen startar från samma ställe där du avbröt. På vissa skivor kan den spelposition som lagras avvika något. 18-SE

20 Avbryta avspelningen Tryck på Under uppspelning trycker du på och håller L intryckt i minst 2 sekunder. Då visas STOP och avspelningen avbryts. Genom att trycka två gånger på L stoppar du även uppspelning Avspelningen startar från början om du trycker in -/J samtidigt som avspelningen avbryts. Snabbsökning framåt/bakåt 1 Håll g (snabbspelning bakåt) eller f (snabbspelning framåt) intryckt under avspelning. När du trycker på tangenten i mer än 1 sekund spelas skivan framåt/bakåt i dubbel hastighet. När du trycker på tangenten i mer än 5 sekunder spelas skivan framåt/bakåt i åttadubbel hastighet. 2 Släpp g eller f för att återgå till normal avspelning. Inget ljud hörs under snabbspolning framåt/bakåt. Snabbspolning framåt/bakåt av endast ett spår som spelas upp, kan utföras på Video CD-skivor utrustade med PBC (uppspelningskontroll). För DVD-skivor och video CD-skivor med avspelningskontroll (PBC) kan menyn visas igen under snabbsökningen. Söka början på kapitel eller spår Spela en skiva och tryck på g bakåtsökning eller f. Kapitlet/spåret växlar varje gång du trycker kort på tangenten. Det nya kapitlet eller spåret spelas. f: Tryck på den här tangenten för att spela från början av nästa kapitel eller spår. g: Tryck på den här tangenten för att spela från början av det kapitel eller spår som spelas. Alla DVD-skivor har inte kapitel. Början av ett spår kanske inte kan hittas på Video CD-skivor utrustade med PBC (uppspelningskontroll). Ställ in VCD PLAY MODE för att stänga av PBC-funktionen. Se Ställa in spelläget för Video CD (sidan 37). Mer information Kapitel är kortare avsnitt i en film eller en melodi på DVD. Spår är avsnitt av en film eller melodier på video- och musik CD-skivor. Uppspelning framåt/bakåt en bildruta i taget 1 Tryck på g eller f i pausläget. Bilden matas fram eller tillbaks en bildruta åt gången varje gång du trycker hår knappen. 2 Tryck på -/J för att fortsätta titta som vanligt. Inget ljud spelas under uppspelningen framåt/bakåt bildruta för bildruta. Uppspelning bakåt bildruta för bildruta kan inte utföras med video-cd. Slow-motion 1 När g eller f hålls in i pausläget, aktiveras slow motion-uppspelning med 1/8-dels hastighet. Om knappen hålls intryck längre än 5 sekunder växlar slow motion-uppspelningen till 1/2-fart. 2 Släpp g eller f för att pausa och tryck på -/J för att spela av. Inget ljud hörs i slow-motionläget. Slow-motion fungerar inte för diabildsläget. 1/2 och 1/8 är ungefärliga hastigheter. Den faktiska hastigheten skiljer sig åt mellan olika skivor. Det går inte att använda slow motion-uppspelning bakåt för Video CD. Söka med titelnummer (endast DVD) Använd denna funktion för att lätt hitta positioner på DVD-skivan med hjälp av titeln. Denna funktion manövreras via fjärrkontrollen. 1 När avspelningen stannar, mata in det titelnummer du vill spela med siffertangenterna ( 0 till 9 ). 2 Tryck på ENT. Avspelning en börjar från det titelnummer du väljer. Den här funktionen kan inte användas på skivor som inte har några titelnummer lagrade. Varje gång du trycker på CLR raderas ett tecken. Håll CLR intryckt i minst 2 sekunder för att radera alla titelnummer. Tryck på RETURN för att stänga av titelsökningsläget och fortsätta titta som vanligt. Avspelningen startar automatiskt för tvåsiffriga titelnummer även om du inte trycker på ENT. i steg 2. Stillbild (paus) 1 Spela en skiva och tryck en gång på -/J. 2 Tryck på -/J för att fortsätta titta som vanligt. Inget ljud hörs när stillbilden visas. Bilden eller ljudet kan avbrytas tillfälligt när avspelningen återupptas i pausläge. Detta är inget fel. 19-SE

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

1. Använda MP3/WMA-spelaren

1. Använda MP3/WMA-spelaren Använda /WMA-spelaren 1. Använda /WMA-spelaren Av säkerhetsskäl är vissa funktioner urkopplade då fordonet är i rörelse. Knappen SOURCE MENU RECALL (TA FRAM KÄLLMENYN) Knappar för byte av fil Knappen POWER

Läs mer

RDS DVD-AUDIO/VIDEO Receiver. DVA-9861Ri. OWNER'S MANUAL Please read before using this equipment.

RDS DVD-AUDIO/VIDEO Receiver. DVA-9861Ri. OWNER'S MANUAL Please read before using this equipment. FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/ PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK R RDS DVD-AUDIO/VIDEO Receiver EN DVA-9861Ri

Läs mer

CDA-9815RB CDA-9813R CDA-9812RB CDA-9812RR CDA-9811R

CDA-9815RB CDA-9813R CDA-9812RB CDA-9812RR CDA-9811R R FM/MW/LW/RDS CD Receiver CDA-9815RB CDA-9813R CDA-9812RB CDA-9812RR EN DE FM/MW/LW/RDS CD Receiver CDA-9811R FR OWNER'S MANUAL Please read before using this equipment. BEDIENUNGSANLEITUNG Lesen Sie diese

Läs mer

Hur man använder CD-spelaren

Hur man använder CD-spelaren Hur man använder CD-spelaren Om CD-skivor Signalen som är inspelad på en CD-skiva läses av en laserstråle, så det förekommer ingen beröring med ytan. En repa på den inspelade ytan eller en kraftigt repad

Läs mer

Quick Reference Guide

Quick Reference Guide Quick Reference Guide Kurzreferenz Guide de référence rapide Guida rapida Guía de referencia rápida Beknopte handleiding Snabbreferensguide Lynguide Краткий справочник PMD-B00P Hur du monterar din Blackbird

Läs mer

Hur man använder radion

Hur man använder radion Hur man använder radion Egenskaper för mottagning av FM Vanligtvis har FM mycket bättre ljudkvalitet än AM. FM och FM-stereo kan dock stöta på karakteristiska mottagningsproblem som inte finns vid mottagning

Läs mer

Hur man använder CD-spelaren

Hur man använder CD-spelaren Hur man använder CD-spelaren Om CD-skivor Signalen som är inspelad på en CD-skiva läses av en laserstråle, så det förekommer ingen beröring med ytan. En repa på den inspelade ytan eller en kraftigt repad

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör)

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

RDS MP3/WMA/AAC CD Receiver CDA-9884R

RDS MP3/WMA/AAC CD Receiver CDA-9884R FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

Hur man använder Memory Stick-spelaren

Hur man använder Memory Stick-spelaren Användning Hur man använder Memory Stick-spelaren Om Memory Stick Förvara inte Memory Stick på platser med statisk elektricitet och elektrisk störning, det kan förstöra datainnehållet. För att skydda spelaren

Läs mer

USB - MP3/WMA Interface KCA-620M

USB - MP3/WMA Interface KCA-620M R EN USB - MP3/WMA Interface KCA-620M FR OWNER'S MANUAL Please read before using this equipment. MODE D EMPLOI Veuillez lire avant d utiliser cet appareil. MANUAL DE OPERACIÓN Léalo antes de utilizar este

Läs mer

Mobile Media Station IVA-D105R DIGITAL VIDEO

Mobile Media Station IVA-D105R DIGITAL VIDEO FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/ PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK R Mobile Media Station EN IVA-D105R DE DIGITAL

Läs mer

ALPINE ELECTRONICS MARKETING, INC.

ALPINE ELECTRONICS MARKETING, INC. R ALPINE ELECTRONICS MARKETING, INC. 1-1-8 Nishi Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0031, Japan Phone 03-5496-8231 ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC. 19145 Gramercy Place, Torrance, California 90501, U.S.A.

Läs mer

CD RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-177BT

CD RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-177BT FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH / SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE / ENDAST FÖR BILBRUK AUDIO/VISUAL SELECTOR VPE-S431

NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH / SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE / ENDAST FÖR BILBRUK AUDIO/VISUAL SELECTOR VPE-S431 NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH / SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE / ENDAST FÖR BILBRUK R DE AUDIO/VISUAL SELECTOR VPE-S431 IT BEDIENUNGSANLEITUNG Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch des

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

CD RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH. CDA-137BTi

CD RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH. CDA-137BTi FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

BeoSound 9000. Handbok

BeoSound 9000. Handbok BeoSound 9000 Handbok BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

Innehåll 1-SE SVENSKA. Om dessa instruktioner VARNING. Information. Installation. Anslutningar. Funktion

Innehåll 1-SE SVENSKA. Om dessa instruktioner VARNING. Information. Installation. Anslutningar. Funktion SVENSKA Innehåll Om dessa instruktioner VARNING VARNING... 2 FÖRSIKTIGT... 2 ATT OBSERVERA... 3 Installation Slumpvis uppspelning Blanda (M.I.X.)... 12 Upprepad uppspelning... 13 Visa texten... 14 Information

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

CDE-174BT/CDE-173BT UTE-72BT

CDE-174BT/CDE-173BT UTE-72BT FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

MusicFly Pro. Användarmanual. Inledning

MusicFly Pro. Användarmanual. Inledning MusicFly Pro Användarmanual Inledning MusicFly Pro gör att din musik flyger via trådlös signal till din bilradio. Den låter dig njuta av musik från bärbara musikspelare i bilstereon eller hemmastereon

Läs mer

Mobile Media Station IVA-D106R DIGITAL VIDEO

Mobile Media Station IVA-D106R DIGITAL VIDEO FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka Bruksanvisning GBi9000 Läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. KNAPPAR OCH REGLAGE 1. BASKONTROLL 2. CD-LUCKA 3. CD-LÅSREGLAGE

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

MP-100. Bruksanvisning

MP-100. Bruksanvisning MP-100 Bruksanvisning INNEHÅLL Uppackning av Merit MP-100 --------------------------------------- 3 Batteriinstallation ------------------------------------------------------ 4 Nedladdning av musik ------------------------separat

Läs mer

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 Bruksanvisning Aquatic Radio Uppstart Sätt i fjärrkontrollens batteri Skruva av det vattentäta locket på fjärrkontrollens baksida och sätt i batteriet. (CR-2430) Skruva tillbaka locket. Slå

Läs mer

BeoSound 3000. Användarhandbok

BeoSound 3000. Användarhandbok BeoSound 3000 1 Användarhandbok BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Innehåll i användarhandboken 3 Du kan välja mellan två olika handledningar när du ska lära dig använda din Bang & Olufsen-produkt.

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

MP3/WMA/AAC CD Receiver CDE-123R

MP3/WMA/AAC CD Receiver CDE-123R FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

CD/USB RECEIVER CDE-182R/CDE-181R CDE-181RR/CDE-181RM CDE-180R/CDE-180RR/CDE-180RM DIGITAL MEDIA RECEIVER UTE-81R

CD/USB RECEIVER CDE-182R/CDE-181R CDE-181RR/CDE-181RM CDE-180R/CDE-180RR/CDE-180RM DIGITAL MEDIA RECEIVER UTE-81R FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT

BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT 1 AUX ingång. Denna CD-radio har AUX ingång på baksidan av apparaten. Det går att ansluta tex en bärbar MP3-spelare eller DVD-spelare till

Läs mer

Bruksanvisning DAB One

Bruksanvisning DAB One Bruksanvisning DAB One Var snäll läs igenom denna bruksanvisning, innan ni börjar använda er DAB One. Grattis till ditt val av DAB/FM mottagare. Vi hoppas att du kommer att ha många trevliga stunder framför

Läs mer

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 A B C D E F G H I J K L M Display FM/LV band AM band / AM/PM klocka RDS station Klocksymbol Fast: RDS klockvisning Blink: Manuell klockvisning RDS trafik information Minnesradering

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

CD RECEIVER WITH DUAL USB AND BLUETOOTH CDE-135BT

CD RECEIVER WITH DUAL USB AND BLUETOOTH CDE-135BT FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

CD RECEIVER WITH BLUETOOTH CDE-134BT

CD RECEIVER WITH BLUETOOTH CDE-134BT FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

BRUKSANVISNING. Svenska - 1

BRUKSANVISNING. Svenska - 1 BRUKSANVISNING 1. STRÖMBRYTARE 2. FUNKTIONSKNAPP (AUX/CD/KASSETT/RADIO) 3. VÅGLÄNGDSVÄLJARE 4. KNAPP FÖR BASFÖRSTÄRKNING 5. VOLYMREGLAGE 6. INSTÄLLNINGSREGLAGE (RADIO) 7. CD-DISPLAY 8. STATIONSSKALA 9.

Läs mer

Digital Media Receiver. ida-x305s

Digital Media Receiver. ida-x305s FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

CD/USB RECEIVER CDE-171R/CDE-171RR/CDE-171RM CDE-170R/CDE-170RR/CDE-170RM

CD/USB RECEIVER CDE-171R/CDE-171RR/CDE-171RM CDE-170R/CDE-170RR/CDE-170RM FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR LJUDINSTÄLLNING Välj i Main Meny (Huvudmenyn) AUDIO, Här kan 5.1 kanalutgång anpassas separat. fördröjning fördröjning BASS MANAGEMENT () Här finns två valmöjligheter: ON: Basen

Läs mer

Din manual ALPINE DVA-5205P http://sv.yourpdfguides.com/dref/1080094

Din manual ALPINE DVA-5205P http://sv.yourpdfguides.com/dref/1080094 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ALPINE DVA-5205P. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska There`s a new kid in town. Det kommer mycket mer från Lenco. www.stl.nl hittar du ytterligare produkter. Lenco SCR-81 Radio kassett

Läs mer

GRÄNSSNITTSADAPTER KS-PD500 FÖR D.-SPELARE Innan gränssnittsadaptern tas i bruk

GRÄNSSNITTSADAPTER KS-PD500 FÖR D.-SPELARE Innan gränssnittsadaptern tas i bruk GRÄNSSNITTSADAPTER KS-PD500 FÖR D.-SPELARE Innan gränssnittsadaptern tas i bruk Senaste uppdatering: 1 mars 006 1 JVC-bilstereor som stöds Gränssnittsadaptern stöder följande JVC-bilstereor* 1 : Bilstereor

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

BeoSound 3000. Handbok

BeoSound 3000. Handbok BeoSound 3000 Handbok BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken Handboken

Läs mer

Snabbmanual till ZOOM H1

Snabbmanual till ZOOM H1 Snabbmanual till ZOOM H1 Förberedelse Slå på/av Starta enheten och Stänga av är enkelt. 1. För att sätta På(ON) enheten skjuter du POWER nedåt i ca 1 sekund. 2. För att stänga av enheten skjuter du POWER

Läs mer

ida-x313 ida-x311/ida-x311rr

ida-x313 ida-x311/ida-x311rr FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

CDE-178BT. ide-178bt CDE-175R

CDE-178BT. ide-178bt CDE-175R FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

CD RDS-MOTTAGARE DEH-P5100UB. Bruksanvisning. Svenska

CD RDS-MOTTAGARE DEH-P5100UB. Bruksanvisning. Svenska CD RDS-MOTTAGARE DEH-P5100UB Bruksanvisning Svenska Innehåll Tack för att du köpt denna PIONEER-produkt. Läs igenom denna bruksanvisning innan produkten används för första gången för att garantera korrekt

Läs mer

Svensk kom i gång-manual

Svensk kom i gång-manual Svensk kom i gång-manual Sammankoppla enheten med en mobiltelefon via Bluetooth med A2DP Löstagbar panel med mikrofon-ingång FM/AM radio / CD / MP3-mottagare USB-port för MP3 SD / MMC -kortläsare Elektronisk

Läs mer

1. Använda denna bruksanvisning

1. Använda denna bruksanvisning 1. Använda denna bruksanvisning Sektionsrubrik Ett nummer och en rubrik finns för varje sektion. Avsnittsrubrik Varje avsnitt har en rubrik. Åtgärdsnamn Varje åtgärd har ett namn. Åtgärd Beskriver åtgärden

Läs mer

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 2 Kontrollernas placering Teleskopantenn Display Minnespositioner 6-10 4 Display knapp Stereo/Mono/Alarm knapp Bandväljare/Tidsinställning Ström på/av (ON/OFF) 8 Belysning

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning med: två bildskärmar,

Läs mer

Svenskbruksanvisning

Svenskbruksanvisning 2009 02 02 Svenskbruksanvisning Viktigt! Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar

Läs mer

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL REFLEXION Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL VARNINGAR Utropstecknet med en triangel är en varningssymbol som gör användaren uppmärksam på viktiga instruktioner.

Läs mer

DVD RDS-RECEIVER DVH-P4100UB. Bruksanvisning. Svenska

DVD RDS-RECEIVER DVH-P4100UB. Bruksanvisning. Svenska DVD RDS-RECEIVER DVH-P4100UB Bruksanvisning Svenska Innehåll Tack för att du köpt denna PIONEER-produkt. Läs igenom denna bruksanvisning innan produkten används för första gången för att garantera korrekt

Läs mer

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

SWEwww.facebook.com/denverelectronics

SWEwww.facebook.com/denverelectronics ROCK POP EQ CLAS RDM BILJUD SWEwww.facebook.com/denverelectronics BILENS MP3-SPELARE MED RADIO-USB/SD/MMC-MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2 19

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Svensk version. Inledning. Förpackningens innehåll. MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player

Svensk version. Inledning. Förpackningens innehåll. MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player Inledning Allra först hjärtligt tack att du valde denna Sweex Pretty Pink MP3-player. Med denna kompakta MP3-spelare kan du njuta överallt av din älsklingsmusik

Läs mer

Innehåll. Använda fjärrkontrollen Beo4, 4. Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna

Innehåll. Använda fjärrkontrollen Beo4, 4. Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna Beo4 Handledning Innehåll 3 Använda fjärrkontrollen Beo4, 4 Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna Anpassa Beo4, 9 Ställa in Beo4 Lägga till

Läs mer

CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-183BT. ALPINE ELECTRONICS GmbH Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1-3, 80807 München, Germany Phone 089-32 42 640

CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-183BT. ALPINE ELECTRONICS GmbH Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1-3, 80807 München, Germany Phone 089-32 42 640 FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Svensk bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Din manual PIONEER DEH-P7000UB http://sv.yourpdfguides.com/dref/1236988

Din manual PIONEER DEH-P7000UB http://sv.yourpdfguides.com/dref/1236988 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PIONEER DEH-P7000UB. Du hittar svar på alla dina frågor i PIONEER DEH-P7000UB instruktionsbok

Läs mer

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare DVP-740 X2 DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare Bruksanvisning Läs dessa instruktioner noga till säkring för en rätt och säker användning. Förvara instruktionerna för kommande behov. 1 APPARATENS KONTROLLER LCD-display

Läs mer

Batteri installation. Notera

Batteri installation. Notera DT-120/DT-180 Kontroller POWER/BAND knapp LCD display DBB/ STEP knapp Mono/Stereo knapp Volym knapp Tuning hjul / Inställning av Tid Lås knapp Batterifack Remhållare Hörlursuttag Memory knapp Display

Läs mer

FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning

FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning S 381Q413-A Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 2 Kontrollernas placering... 3-4 Batteridrift (Alkaliska)... 5 Batteridrift (Laddningsbara)...5-6 Nätdrift...6

Läs mer

Innehåll 1. FINESSER. Tack för att du har köpt denna Clarion-apparat.

Innehåll 1. FINESSER. Tack för att du har köpt denna Clarion-apparat. Tack för att du har köpt denna Clarion-apparat. *Läs igenom hela bruksanvisningen innan du börjar använda bilstereon. *Spara sedan bruksanvisningen på något lättillgängligt ställe (t.ex. i handskfacket).

Läs mer

fjärrkontroll Scrollhjul, motsvarar TUNE i mittkonsolen.

fjärrkontroll Scrollhjul, motsvarar TUNE i mittkonsolen. fjärrkontroll Växla mellan: L = Bildskärm vänster bak F = Bildskärm fram R = Bildskärm höger bak Växla till navigation* A Växla till radio Växla till media Växla till Bluetooth handsfree* A Stega/spola

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Easi-Listener eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Kontrollernas Placering 1 Kontrollernas Placering 1. CD lucka 2. LCD display 3. Open / Close (öppna/stäng CD-luckan) 4. Bakåt / Sök / Tuning Ned knapp 5. Framåt / Sök / Tuning Upp

Läs mer

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok Argon DAB4+ Strävan efter kvalitet har alltid varit vår drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet av att skapa och ta fram produkter

Läs mer

CD-spelare Sorell SMP-T13 Nr

CD-spelare Sorell SMP-T13 Nr CD-spelare Sorell SMP-T13 Nr 080327 Komma igång Ladda och starta spelaren Öppna först spelarens lock, sedan batteriluckan som sitter inne i spelaren, och sätt i de två medföljande batterierna. Vänd inte

Läs mer

Om något av följande meddelanden visas, kontrollera enheten med hjälp av kolumnerna Orsak och Åtgärd. Meddelanden Orsak Åtgärd

Om något av följande meddelanden visas, kontrollera enheten med hjälp av kolumnerna Orsak och Åtgärd. Meddelanden Orsak Åtgärd 154 1. Viktiga punkter Om ett av följande meddelanden visas Om något av följande meddelanden visas, kontrollera enheten med hjälp av kolumnerna Orsak och Åtgärd. CD SEEK Meddelanden Orsak Åtgärd CD-växlaren

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT DUBLIN C30 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3306051

Din manual BLAUPUNKT DUBLIN C30 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3306051 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

KENWOOD C-515BT/C-313 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM

KENWOOD C-515BT/C-313 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM 1 KENWOOD C-515BT/C-313 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM Svensk bruksanvisning Sidhänvisningar till den engelska bruksanvisningen SID. 4 Innehåll Anslutningar m.m. 6 Grundfunktioner och inställningar 12 Använda

Läs mer