Innehåll 1-SE SVENSKA. Om dessa instruktioner VARNING. Information. Installation. Anslutningar. Funktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll 1-SE SVENSKA. Om dessa instruktioner VARNING. Information. Installation. Anslutningar. Funktion"

Transkript

1 SVENSKA Innehåll Om dessa instruktioner VARNING VARNING... 2 FÖRSIKTIGT... 2 ATT OBSERVERA... 3 Installation Slumpvis uppspelning Blanda (M.I.X.) Upprepad uppspelning Visa texten Information Om problem uppstår Om adapter-kompatibel ipod Specifikationer Montering av kardborrefästen... 3 Montering med skruvinfästning... 3 Anslutningar 1) Anslut ipod till Ai-NET-kompatibel huvudenhet ) Anslut ipod till Ai-NET-kompatibel huvudenhet och CD-växlare ) Anslut ipod till Ai-NET-kompatibel audiovisuell huvudenhet och ljudbehandlare... 5 Funktion Slå på eller stänga av strömmen... 6 Återkalla ipod -läge... 6 Justera volymen... 6 Lyssna till ipod -spår... 7 Söka efter önskat spår... 7 Söka efter spellista... 7 Söka efter artistens namn... 8 Söka efter albumets namn Söka efter spårets namn Snabbsökning SE

2 Om dessa instruktioner VARNING GÖR ANSLUTNINGARNA PÅ KORREKT SÄTT. Felaktiga anslutningar kan orsaka brand eller skador på enheten. VARNING Den här symbolen markerar viktig information. Ignorera inte det som sägs här, eftersom det kan leda till allvarliga olyckor, till och med med dödlig utgång. TAG INTE ISÄR OCH GÖR INGA ÄNDRINGAR. Det kan resultera i en olycka, brand eller elektriska stötar. FÖRVARA MINDRE FÖREMÅL, SOM T.EX. BATTERIER, UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN. Om något föremål skulle sväljas, skall en läkare kontaktas omedelbart. ANVÄND BARA ENHETEN I BILAR MED 12-VOLTSYSTEM SOM HAR NEGATIV ( ) JORD. (Återförsäljaren kan hjälpa dig om du är osäker.) Felaktig anslutning kan resultera i brand, elektriska stötar eller andra skador. KOPPLA UR KABELN FRÅN DET NEGATIVA ( ) UTTAGET PÅ BILBATTERIET INNAN ANSLUTNINGARNA GÖRS. Detta för att undvika risken för elektriska stötar eller olycksfall på grund av kortslutning. KAPA INTE BORT KABELMANTELN FRÅN EN STRÖMKABEL FÖR ATT STRÖMFÖRSÖRJA NÅGOT ANNANT TILLBEHÖR. Det leder till en för hög kabelbelastning och kan resultera i brand eller elektriska stötar. SE TILL ATT VARKEN RÖR, VÄTSKELEDNINGAR ELLER KABLAR VIDRÖRS, SKADAS ELLER FÖRHINDRAS VID BORRNING AV HÅL. Undersök chassit innan hålen borras så att inte några slangar, kablar, bränsleledningar eller liknande råkar skadas. Det kan leda till att brand uppstår. MONTERA VARKEN MUTTRAR ELLER BULTAR I NÅGON DEL AV BROMSSYSTEMET VID JORDANSLUTNINGAR. Bultar eller muttrar som hör till någon vätsketank, styr- eller bromssystemet (eller något annan system som är av betydelse för säkerheten) ska ALDRIG användas för kabeldragning eller jordanslutning. Användandet av sådana delar kan leda till att fordonets styrförmåga försämras och orsaka bromsfel, brand eller personskada. SE TILL ATT INTE KABLARNA TRASSLAR IN SIG I OMGIVANDE FÖREMÅL. Utför kabeldragningen enligt anvisningarna för att undvika arrangemang som kan äventyra körningen. Kablar och anslutningar i närheten av rattstång, växelspak, bromspedal och liknande kritiska platser kan vara mycket farligt. DEN HÄR PRODUKTEN ÁR ENDAST AVSEDD FÖR MONTERING I BILAR MED 12 VOLTS-SYSTEM. Annan användning kan resultera i brand, elektriska stötar eller andra skador. FÖRSIKTIGT Den här symbolen markerar viktig information. Ignorera inte det som sägs här eftersom det kan leda till skador på person eller egendom. ANVÄND ALLTID SPECIFICERADE TILLBEHÖR OCH MONTERA TILLBEHÖREN ORDENTLIGT. Användandet av andra delar än som är avsedda för denna apparat kan leda till att apparaten skadas invändigt eller till ostadig montering på grund av lossnande delar. MONTERA INTE APPARATEN DÄR DEN UTSÄTTS FÖR FUKT ELLER DAMM. Undvik att installera enheten på platser där fukt och damm kan tränga in och ställa till skador. LÅT EN FACKKUNNIG TEKNIKER GÖRA KABELDRAGNINGEN OCH MONTERINGEN. Kabeldragningen och monteringen av denna apparat kräver teknisk kunskap och erfarenhet. Kontakta återförsäljaren, som sålde apparaten, för utförandet av säker montering. DRA KABLARNA RAKA OCH SÅ ATT DE INTE KOMMER I KLÄM ELLER SKAVER MOT SKARPA KANTER. Undvik kläm- och nötskador genom att se till att kablarna går fria från rörliga delar (t.ex. bilsätenas glidbanor) och skarpa och spetsiga kanter. Om kablarna måste dras genom hål i plåten bör gummibussningar användas som skydd, så att inte kablarna ligger och nöter mot metallen. 2-SE

3 ATT OBSERVERA Hantera ipod ipod har inte utformats för att tåla de extrema temperaturer som kan förekomma i bilar. Därför bör du inte lämna ipod i ett fordon under längre perioder. ipod kan ta skada av att lämnas i ett fordon en måttligt varm dag eller en mycket kall dag. Se dokumentationen till din ipod för mer information om förvaringstemperaturer som leder till ipod inte fungerar. FÖRSIKTIGT Alpine tar inte på sig något ansvar för förlorad data o.dy., även om det förloras vid användningen av denna produkt. Lämna inte ipod i ett fordon under en lång tid. Värme och fukt kan skada ipod och det kan hända att den inte går att använda igen. Montering med skruvinfästning 1 Använd adaptern som mall och håll den som du tänker montera den och markera var du ska förborra skruvhålen. Innan du börjar borra bör du ha kontrollerat ordentligt att det inte finns något på monteringsytans baksida som kan skadas av borren. 2 Borra hålen och skruva fast adaptern med de medföljande självgängande skruvarna (M4 x 14). Installation Montering av kardborrefästen 1 Montera kardborrefästena. Montera de två kardborrefästena på ytan. Den hårda sidan vänd mot adaptern. FÖRSIKTIGT Det kan hända att ipod inte fungerar om dess kabeln skadas till följd av felaktig anslutning av ipod. 2 Tryck adaptern mot kardborrefästena i monteringsläget. Ta bort skyddet från kardborrefästenas klibbiga sida. Tryck fast adaptern i monteringsläget. Golv Kardborrefästen 3-SE

4 Anslutningar Kontrollera programvaruversionen till din ipod när du ansluter adaptern. Adaptern stöder inte tidigare programvaruversioner än ipod Update (se Om adapter-kompatibel ipod på sidan 15). 1) Anslut ipod till Ai-NET-kompatibel huvudenhet ipod, ipod mini (säljes separat) Ai-NET-kompatibel huvudenhet (säljes separat) NORM Ai-NET EQ/DIV Till dockningsanslutning Till ipodterminal Till Ai-NETanslutning Ai-NET-kabel (medföljer) Till Ai-NET-anslutning ipod-kabel (medföljer) 2) Anslut ipod till Ai-NET-kompatibel huvudenhet och CD-växlare Ai-NET-kompatibel huvudenhet (säljes separat) Till Ai-NETanslutning NORM Ai-NET EQ/DIV ipod, ipod mini (säljes separat) CHA-S634, etc. Ai-NET-kompatibel CD-växlare (säljes separat) Ai-NET-kabel (KCA-410C medföljer) Ai-NET-kabel (medföljer CD-växlare) Till Ai-NET-anslutning (HUVUDENHET) Till Ai-NET-anslutning (VÄXLARE) Versatile Link Terminal KCA-410C (säljes separat) Till Ai-NETanslutning (VÄXLARE) Till ipodterminal Till dockningsanslutning Ai-NET-kabel (medföljer) Till Ai-NET-anslutning ipod-kabel (medföljer) 4-SE

5 3) Anslut ipod till Ai-NET-kompatibel audiovisuell huvudenhet och ljudbehandlare Audiovisuell huvudenhet (Ai-NET) (säljs separat) ipod, ipod mini (säljes separat) NORM Ai-NET EQ/DIV Till Ai-NET-anslutning Till fiberoptisk digital utgång Ai-NET-kabel Flberoptisk kabel Till Ai-NET-ingång Till fiberoptisk digital ingång (för huvudenhet) Ljudprocessor (Ai-NET) (kompatibel med digital fiberoptick) (säljs separat) Till Ai-NET-ingång (VÄXLARE) Till dockningsanslutning Till ipodterminal Till Ai-NETanslutning ipod-kabel (medföljer) Ai-NET-kabel (medföljer) När ipod är ansluten till adaptern, laddas den så länge som fordonets tändning är påslagen eller nyckeln befinner sig i det första hacket i tändningslåset. OK to disconnect visas på ipods display när den är ansluten till adaptern. Detaljerad information finns i Användarhandledning för anslutna enheter. 5-SE

6 Funktion En ipod eller ipod mini kan styras med en Alpine Ai-NEThuvudenhet med hjälp av den här adaptern. Följande tabell visar vilken huvudenhet som kan användas för detta syfte. (Ai-NET-kompatibel huvudenhet, såld från och med januari. 2004) För kunder i Europa För kunder utanför Europa A/Vhuvudenhet CDhuvudenhet CDA-9835R* CDA-9833R* CDA-9831R* CDA-9830R* CDA-9812RB* CDA-9812RR* CDA-9835* CDA-9833* CDA-9831 * CDA-9830* CDA-9827* CDA-9826* CDA-9825* NAVI/CDhuvudenhet A/Vhuvudenhet CDhuvudenhet CD/CSThuvudenhet MD/CD-huvudenhet * Kallas hädanefter CD-huvudenhet. INA-N333RS INA-N333RRS IVA-D300R IVA-D300RB IVA-D900R CVA-1004R CVA-1004RR CDA-W560E CDA-W560EG MDA-W905E IVA-D300E IVA-D900R CVA-1004R Om du använder en Alpine Ai-NET-huvudenhet, som säljs från och med januari 2005, finns information i Användarhandledning till huvudenheten. Alla knappar på ipod inaktiveras när ipod ansluts till adaptern. Utför åtgärden från huvudenheten. Användningen av ipod med hjälp av Ai-NET-huvudenheter, som visas i tabellen ovan, är mycket lik användningen av den MP3-kompatibla CD-växlaren. Detaljerad information finns i Användarhandledning för huvudenheten. För varje funktion, hänvisar vi till ipods dokumentation. Slå på eller stänga av strömmen 1 Strömmen till ipod slås på så snart som enheten ansluts till adaptern. Strömmen fortsätter att vara påslagen så länge som fordonets tändning är påslagen eller nyckeln befinner sig i det första hacket i tändningslåset. Strömmen till huvudenheten behöver inte vara påslagen. Återkalla ipod -läge ipod-läge visas på samma sätt som för CD-växlaren. Om ipod används tillsammans med en växlare, måste Versatile Link Terminal (KCA-410C) användas. Tryck i så fall på BAND för att välja lämpligt växlarläge för ipod. Styrning från CD-huvudenhet/modellerna CDA- W560E/CDA-W560EG/MDA-W905E/INA-N333RS/ INA-N333RRS/CVA-1004R/CVA-1004RR 1 Tryck på SOURCE/POWER eller SOURCE/ PWR för att byta till läget CD-växlare. Det går att styra ipod från huvudenheten i CDväxlarläget. Styrning från modellen IVA-D900R 1 Visa huvudmenyn genom att trycka på SOURCE/POWER. 2 Välj CD CHG genom att vrida på vridkontrollen och tryck sedan på vridkontrollen. Displayen ändras till läget för CD-växlare, därifrån kan ipod styras. Styrning från modellerna IVA-D300R/IVA- D300RB/IVA-D300E 1 Nudda [SRC] på huvudskärmen. Displayen för val av källa visas. 2 Nudda vid [CD CHG]. Displayen ändras till läget för CD-växlare, därifrån kan ipod styras. Justera volymen 1 Vrid vridkontrollen tills önskad volym erhålls. Om modellen INA-N333RS/INA-N333RRS är ansluten, vrider du ratten MODE (ljudkontroll). Strömmen till ipod kan slås av efter att ipod har tagits ur adaptern. När ipod är ansluten till adaptern, slås strömmen automatiskt av till ipod när fordonets tändning slås av. (ipod pausas och försätts i viloläge ca två minuter senare.) När ipod är ansluten till adaptern, kan inte strömmen slås på eller av på ipod. OK to disconnect visas på ipods display när den är ansluten till adaptern. När ipod är ansluten till adaptern, laddas den så länge som fordonets tändning är påslagen eller nyckeln befinner sig i det första hacket i tändningslåset. 6-SE

7 Lyssna till ipod -spår 1 Tryck på g eller f för att välja önskad spår. Gå tillbaka till början av aktuell spår: Tryck på g. Snabbspolning bakåt: Tryck och håll in g. Fortsätt till början av nästa spår: Tryck på f. Snabbspolning framåt: Tryck och håll in f. 2 För att ta paus i uppspelning, tryck på -/J*. Uppspelningen återupptas genom att trycka på -/J igen. * När du anslutit CDA-W560E/CDA-W560EG/MDA-W905E, trycker du på -/J/ENT. Med modellerna IVA-D300R/IVA-D300RB/IVA-D300E anslutna, utför du funktionen genom att nudda vid displayen. Med IVA-D900R ansluten, trycker du på 1 (g), 3 (f) eller 2 (-/J). Om ett spår spelas på ipod när den ansluts till adaptern, så fortsätter uppspelningen efter anslutningen. Om det finns fler än 255 spår kan de spelas upp, men de kan inte visas korrekt. Söka efter önskat spår Huvudenhetens mapp-/filsökfunktion (skivsökfunktion för IVA-D300R/IVA-D300RB/IVA-D300E, titelvisningsfunktion för IVA-D900R) har ändrats för att passa till ipod för att göra det hela enklare. Mappsökning... Sök efter spår Filsökning**... Sök efter spellista, artist, album ** Du kan välja sökmetod genom att välja skiva 1, 2 eller 3 in CD-växlarläget. Val av skiva 1: Sökningsläge spellista Val av skiva 2: Sökningsläge artist Val av skiva 3: Sökningsläge album Filsökningen kan som mest söka 511 spellistor, artister och album. Mappsökningen kan som mest söka 255 spår. När IVA-D900R är ansluten är det maximala antalet spellistor/artister/album som kan du kan söka i med hjälp av filsökningsfunktionen 255 spår. Om det finns fler än 255 stycken kan inte den översta spellistan/artisten/albumet (1) flyttas längst ned (255) direkt, eller vice versa; spellistor/ artister/album kan bara flyttas ett steg i taget, uppåt eller nedåt. När INA-N333RS/INA-N333RRS/CVA-1004R/CVA-1004RR är ansluten, och om det finns fler än 255 stycken spellistor/artister/ album i ipod, kan du söka sekventiellt bland stycken (1-511). I annat fall hoppar spellistan/artisten/albumet till 255. Sökfunktionen kan inte användas när Blanda (M.I.X.) är påslaget. Inget av sökningslägena fungerar om det endast finns en spellista/artist/ett album lagrat i ipod. ipod-namnet visas vid sökning efter en spellista. Om ett spår väljs i sökningsläget för artist, görs de följande sökningarna efter album av samma artist. Välj ipod-namnet i sökningsläget för spellista för att återvända till en sökning efter alla spår. Vi rekommenderar inte att en spellista innehåller fler än 255 spår. Åtkomsten till varje spår blir effektivare om samtliga spår även är associerade med en spellista. Följ instruktionerna från steg 1 när ipod är ansluten till adaptern och en första sökning görs. Söka efter spellista Styrning från CD-huvudenhet 1 Tryck på 1. Sökningsläget spellista har valts. 2 Tryck (SEARCH) för att komma åt läget filsökning. Spellistans namn visas. Filsökningsläge Mappsökningsläge 3 Välj en spellista genom att vrida på vridkontrollen och sedan trycka på vridkontrollen inom 10 sekunder. Vald spellista upprepas gång efter gång. Styrning från modellerna CDA-W560E/CDA- W560EG/MDA-W905E 1 Tryck på ; eller : för att välja 1. Sökningsläget spellista har valts. 2 Tryck (SEARCH) för att komma åt mappsökningsläget. Spårets namn visas. 3 Inom 10 sekunder trycker du på ; eller : för att välja ett spår, tryck sedan på :/J/ENT. Filsökningsläget aktiveras och spellistan visas. 4 Inom 10 sekunder trycker du på ; eller : för att välja önskad spellista, tryck sedan på :/J/ENT. Vald spellista upprepas gång efter gång. Fortsättning 7-SE

8 Styrning från modellerna INA-N333RS/INA- N333RRS 1 Tryck på 1. Sökningsläget spellista har valts. 2 Tryck och håll ner MODE under minst 2 sekunder för att komma åt sökningsläget fil/ mapp. 3 Tryck och håll ner -/J under minst 2 sekunder för att komma åt filsökningsläget. Spellistans namn visas. 4 Flytta upp eller ner omkopplaren eller tryck på g eller f för att välja önskad spellista. 5 Tryck på OK eller MODE. Vald spellista upprepas gång efter gång. Styrning från modellen CVA-1004R/CVA-1004RR 1 Tryck på 1. Sökningsläget spellista har valts. 2 Tryck och håll vridkontrollen intryckt i minst 2 sekunder under uppspelning medan monitorn är öppen. Enheten växlar till sökningsläget fil/mapp och namnlistan för spellista/spår visas. 3 Tryck och håll ner -/J under minst 2 sekunder för att välja filsökning. Spellistans namn visas. 4 Tryck på g eller f för att välja önskad spellista. 5 Tryck på vridkontrollen. Vald spellista upprepas gång efter gång. Styrning från modellen IVA-D900R 1 Tryck på 7 (Page 1/3) två gånger. Funktionsguiden ändras på displayen. 2 Tryck på 1 (DISC1). Sökningsläget spellista har valts. 3 Tryck på LIST/INPUT. Skärmen för spårlista visas. 4 Tryck på 6 (NEXT :). Spellistans namn visas. Styrning från modellerna IVA-D300R/IVA- D300RB/IVA-D300E 1 Nudda [P1/3] på funktionsguiden för att ändra till [P3/3]. Skivans nummer visas. 2 Nudda [DISC 1]. Sökningsläget spellista har valts. 3 Nudda [P3/3] för att ändra till [P1/3]. Funktionsguiden ändras. 4 Nudda [ ] på funktionsguiden. Skärmen för spårlista visas. 5 Nudda [ ] vid ett spår. Du kommer åt sökningsläget för spellista, sedan visas skärmen för spellista. 6 Nudda [-] vid namnet på önskad spellista. Vald spellista upprepas gång efter gång. Söka efter artistens namn Styrning från CD-huvudenhet 1 Tryck på 2. Sökningsläget artist har valts. 2 Tryck (SEARCH) för att komma åt läget filsökning. Artistens namn visas. Filsökningsläge Mappsökningsläge 3 Välj en artist genom att vrida på vridkontrollen och sedan trycka på vridkontrollen inom 10 sekunder. Alla spår för vald artist upprepas gång efter gång. Sökningsläget ändras automatiskt till sökningsläget för album och skivans nummer visas som 3. 4 För att söka efter ett album för vald artist, upprepar du funktionerna i steg 2 och 3. 5 Byt från filsökningsläget till mappsökningsläget genom att trycka på (SEARCH) igen, och upprepa instruktionerna i steg 3, för att söka efter ett spår av en vald artist eller från ett valt album. Det valda spåret spelas upp och repeteras. 5 Vrid vridkontrollen för att välja önskad spellista, tryck sedan på vridkontrollen. Vald spellista upprepas gång efter gång. 8-SE

9 Styrning från modellerna CDA-W560E/CDA- W560EG/MDA-W905E 1 Tryck på ; eller : för att välja 2. Sökningsläget artist har valts. 2 Tryck (SEARCH) för att komma åt mappsökningsläget. Spårets namn visas. 3 Inom 10 sekunder trycker du på ; eller : för att välja ett spår, tryck sedan på :/J/ENT. Filsökningsläget aktiveras och artist namn visas. 4 Inom 10 sekunder trycker du på ; eller : för att välja önskad artist, tryck sedan på :/J/ENT. Alla spår för vald artist upprepas gång efter gång. 5 För att söka efter ett album för vald artist, upprepar du funktionerna i steg 2 till 4. Styrning från modellerna INA-N333RS/INA- N333RRS 1 Tryck på 2. Sökningsläget artist har valts. 2 Tryck och håll ner MODE under minst 2 sekunder för att komma åt sökningsläget fil/ mapp. 3 Tryck och håll ner :/J under minst 2 sekunder för att komma åt filsökningsläget. Artistens namn visas. 4 Flytta upp eller ner omkopplaren eller tryck på g eller f för att välja önskad artist. 5 Tryck på OK eller MODE. Alla spår för vald artist upprepas gång efter gång. Sökningsläget ändras automatiskt till sökningsläget för album och skivans nummer visas som 3. 6 Upprepa instruktionerna i steg 2 till 5 för att söka efter ett album av en vald artist. 7 Byt till mappsökningsläget med hjälp av instruktionerna i steg 2 och 3, för att söka efter ett spär av en vald artist eller ett valt album. Välj önskat spår med hjälp av instruktionerna i steg 4 och 5. Det valda spåret spelas upp och repeteras. Styrning från modellen CVA-1004R/CVA-1004RR 1 Tryck på 2. Sökningsläget artist har valts. 2 Tryck och håll vridkontrollen intryckt i minst 2 sekunder under uppspelning medan monitorn är öppen. Enheten växlar till sökningsläget fil/mapp och namnlistan för artist/spår visas. 3 Tryck och håll ner -/J under minst 2 sekunder för att välja filsökning. Artistens namn visas. 4 Tryck på g eller f för att välja önskad artist. 5 Tryck på vridkontrollen. Alla spår för vald artist upprepas gång efter gång. Sökningsläget ändras automatiskt till sökningsläget för album och skivans nummer visas som 3. 6 Upprepa instruktionerna i steg 2 till 5 för att söka efter ett album av en vald artist. 7 Byt till mappsökningsläget med hjälp av instruktionerna i steg 2 och 3, för att söka efter ett spär av en vald artist eller ett valt album. Välj önskat spår med hjälp av instruktionerna i steg 4 och 5. Det valda spåret spelas upp och repeteras. Styrning från modellen IVA-D900R 1 Tryck på 7 (Page 1/3) två gånger. Funktionsguiden ändras på displayen. 2 Tryck på 2 (DISC2). Sökningsläget artist har valts. 3 Tryck på LIST/INPUT. Skärmen för spårlista visas. 4 Tryck på 6 (NEXT :). Artistens namn visas. 5 Vrid vridkontrollen för att välja önskad artist, tryck sedan på vridkontrollen. Alla spår för vald artist upprepas gång efter gång. Sökningsläget ändras automatiskt till sökningsläget för album och skivans nummer visas som 3. 6 För att söka efter ett album för vald artist, upprepar du funktionerna i steg 3 till 5. Fortsättning 9-SE

10 Styrning från modellerna IVA-D300R/IVA- D300RB/IVA-D300E 1 Nudda [P1/3] på funktionsguiden för att ändra till [P3/3]. Skivans nummer visas. 2 Nudda [DISC 2]. Sökningsläget artist har valts. 3 Nudda [P3/3] för att ändra till [P1/3]. Funktionsguiden ändras. 4 Nudda [ ] på funktionsguiden. Listskärmen för spår visas. 5 Nudda [ ] vid ett spår. Du kommer åt sökningsläget artist, sedan visas listskärmen för artist. 6 Nudda [-] för namnet på önskad artist. Alla spår för vald artist upprepas gång efter gång. Sökningsläget ändras automatiskt till sökningsläget för album och skivans nummer visas som 3. 7 För att välja album stegvis, upprepar du funktionerna i steg 4 till 6. Spåren från det valda albumet spelas upp och repeteras. Söka efter albumets namn Styrning från CD-huvudenhet 1 Tryck på 3. Sökningsläget album har valts. 2 Tryck (SEARCH) för att komma åt läget filsökning. Albumets namn visas. Filsökningsläge Mappsökningsläge 3 Välj ett album genom att vrida på vridkontrollen och sedan trycka på vridkontrollen inom 10 sekunder. Styrning från modellerna CDA-W560E/CDA- W560EG/MDA-W905E 1 Tryck på ; eller : för att välja 3. Sökningsläget album har valts. 2 Tryck (SEARCH) för att komma åt mappsökningsläget. Spårets namn visas. 3 Inom 10 sekunder trycker du på ; eller : för att välja spår, tryck sedan på :/J/ENT. Filsökningsläget aktiveras och album namn visas. 4 Inom 10 sekunder trycker du på ; eller : för att välja ett album, tryck sedan på :/J/ENT. Styrning från modellerna INA-N333RS/INA- N333RRS 1 Tryck på 3. Sökningsläget album har valts. 2 Tryck och håll ner MODE under minst 2 sekunder för att komma åt sökningsläget fil/ mapp. 3 Tryck och håll ner -/J under minst 2 sekunder för att komma åt filsökningsläget. Albumets namn visas. 4 Flytta upp eller ner omkopplaren eller tryck på g eller f för att välja önskat album. 5 Tryck på OK eller MODE. 6 Byt till mappsökningsläget med hjälp av instruktionerna i steg 2 och 3, för att söka efter ett spår från ett valt album. Välj önskat spår med hjälp av instruktionerna i steg 4 och 5. Spåren från det valda albumet spelas upp och repeteras. 4 Byt till mappsökningsläget genom att trycka på (SEARCH), och upprepa instruktionerna i steg 3, för att söka efter ett spår från ett valt album. Spåren från det valda albumet spelas upp och repeteras. 10-SE

11 Styrning från modellen CVA-1004R/CVA-1004RR 1 Tryck på 3. Sökningsläget album har valts. 2 Tryck och håll vridkontrollen intryckt i minst 2 sekunder under uppspelning medan monitorn är öppen. Enheten växlar till sökningsläget fil/mapp och namnlistan för album/spår visas. 3 Tryck och håll ner -/J under minst 2 sekunder för att välja filsökning. Albumets namn visas. 4 Tryck på g eller f för att välja önskad album. 5 Tryck på vridkontrollen. 6 Byt till mappsökningsläget med hjälp av instruktionerna i steg 2 och 3, för att söka efter ett spår från ett valt album. Välj önskat spår med hjälp av instruktionerna i steg 4 och 5. Spåren från det valda albumet spelas upp och repeteras. Styrning från modellen IVA-D900R 1 Tryck på 7 (Page 1/3) två gånger. Funktionsguiden ändras på displayen. 2 Tryck på 3 (DISC3). Sökningsläget album har valts. 3 Tryck på LIST/INPUT. Skärmen för spårlista visas. 4 Tryck på 6 (NEXT :). Albumets namn visas. 5 Vrid vridkontrollen för att välja önskat album, tryck sedan på vridkontrollen. Styrning från modellerna IVA-D300R/IVA- D300RB/IVA-D300E 1 Nudda [P1/3] på funktionsguiden för att ändra till [P3/3]. Skivans nummer visas. 2 Nudda [DISC 3]. Sökningsläget album har valts. 3 Nudda [P3/3] för att ändra [P1/3]. Funktionsguiden ändras. 4 Nudda [ ] på funktionsguiden. Listskärmen för spår visas. 5 Nudda [ ] vid ett spår. Du kommer åt sökningsläget album, sedan visas listskärmen för album. 6 Nudda [-] för namnet på önskat album. Söka efter spårets namn Om ett spår väljs med sökningsläget för spellista/artist/album, visar nya spårsökningar endast spåren från nuvarande spellista/artist/album. Välj ipod-namnet i sökningsläget för spellista, och gör sedan sökningen, för att söka igenom alla spår i ipod. När modellerna CDA-W560E/CDA-W560EG/MDA- W905E/IVA-D900R/IVA-D300R/IVA-D300RB/IVA-D300E är anslutna, kan inte en sökning efter spårets namn utföras. Det kan hända att NO SUPPORT eller NO SUPRT visas istället för ipod-namnet om ipod-namnet innehåller tecken som inte stödjs av huvudenhetens display. Styrning från CD-huvudenhet 1 Du kommer åt sökningsläget mapp genom att trycka på (SEARCH). Spårets namn visas. Filsökningsläge Mappsökningsläge 2 Välj ett spår genom att vrida på vridkontrollen och sedan trycka på vridkontrollen inom 10 sekunder. Valt spår upprepas gång efter gång. Fortsättning 11-SE

12 Styrning från modellerna INA-N333RS/INA- N333RRS 1 Tryck och håll ner MODE under minst 2 sekunder för att komma åt sökningsläget fil/ mapp. 2 Tryck och håll ner -/J under minst 2 sekunder för att ändra till sökningsläget mapp. Spårets namn visas. 3 Flytta upp eller ner omkopplaren eller tryck på g eller f för att välja önskat spår. 4 Tryck på OK eller MODE. Valt spår upprepas gång efter gång. Styrning från modellen CVA-1004R/CVA-1004RR 1 Tryck och håll vridkontrollen intryckt i minst 2 sekunder under uppspelning medan monitorn är öppen. Enheten växlar till sökningsläget fil/mapp. 2 Tryck och håll ner -/J under minst 2 sekunder för att välja filsökning. 3 Tryck på g eller f för att välja önskat spår. 4 Tryck på vridkontrollen. Valt spår upprepas gång efter gång. Snabbsökning Du kan söka efter spår. Om det finns fler än 255 spår kan de spelas upp, men de kan inte visas korrekt. När modellerna INA-N333RS/INA-N333RRS/CVA-1004R/ CVA-1004RR/IVA-D900R/IVA-D300R/IVA-D300RB/IVA- D300E är anslutna, kan inte funktionen snabbsökning användas. Snabbsökning i ipod-läge tar längre tid än normal Snabbsökning. Styrning från CD-huvudenhet 1 Tryck och håll ner SEARCH (SEARCH/QS) under minst 2 sekunder för att aktivera läget Snabbsökning. 2 Vrid vridkontrollen inom 10 sekunder för att välja önskat spår. Det valda spåret spelas omedelbart upp. Styrning från modellerna CDA-W560E/CDA- W560EG/MDA-W905E Tryck och håll ner eller för att välja önskat spår (filnummer). Det valda spåret spelas omedelbart upp. Slumpvis uppspelning Blanda (M.I.X.) ipods Blanda-funktion visas som M.I.X på huvudenheten. Blanda Album: Väljer ett album slumpmässigt i ipod och spelar upp spåren på albumet i sekventiell ordning. Om ett spår har valts i sökningsläget för spellista/artist innan Blanda album har valts, väljs endast albumen i spellista/artist slumpmässigt. Spåren från albumet spelas upp i sekventiell ordning. Blanda Spår: Samtliga spår i ipod spelas upp i slumpmässig ordning. Om ett spår har valts i sökningsläget för spellista/artist innan Blanda spår har valts, spelas endast spåren i spellista/artist/ album upp slumpmässigt. Se Söka efter önskat spår (sidan 7) för mer information om sökningsläget. Om ett spår har valts i sökningsläget för album innan Blanda (M.I.X.) har valts, spelas inte spåren upp slumpmässigt även när Blanda album har valts. Om det inte finns något album i spellistan, fungerar inte Blanda (M.I.X.) ens när Blanda album har valts. ipods Blanda-funktion avbryts och slås av när ipod ansluts till adaptern. Blanda-funktionen (M.I.X.) kan inte användas med modellerna IVA-D300R/IVA-D300RB/IVA-D300E. Styrning från CD-huvudenhet 1 Tryck på F eller F/SETUP. Indikatorn FUNC tänds. När CDA-9835R/CDA-9835 är ansluten, visas funktionsguiden M.I.X./REPEAT/SCAN. När CDA-9827/CDA-9826/CDA-9825 är ansluten trycker du på F/SETUP. Den understrukna delen av indikatorn FUNC tänds. 2 Tryck på 5 ( ) inom 5 sekunder. Spåren spelas upp i slumpvis ordning. M.I.X. eller M.I.X. M.I.X. (off) (Blanda Album) (Blanda Spår) 3 För att avbryta M.I.X.-uppspelning, väljer du (off) genom ovanstående procedur. 12-SE

13 Styrning från modellerna CDA-W560E/CDA- W560EG/MDA-W905E 1 Tryck på FUNCTION/SETUP för att välja läget FUNCTION. FUNCTION SETUP NORMAL mode mode mode 2 Inom 10 sekunder trycker du på ; eller : för att välja läget M.I.X., tryck sedan på :/J/ENT. Det läge som blinkar i mitten på displayen har valts. 3 Inom 10 sekunder trycker du på ; eller : för att välja läget M.I.X. ONE eller M.I.X FLDR, tryck sedan på :/J/ENT. Det läge som blinkar i mitten på displayen har valts. M.I.X. FLDR M.I.X. ONE M.I.X. OFF (Blanda Album) (Blanda Spår) 4 För att avbryta, väljer du M.I.X OFF genom ovanstående procedur. Styrning från modellerna INA-N333RS/INA- N333RRS/CVA-1004R/CVA-1004RR 1 Tryck på F eller FUNC. Indikatorn FUNC tänds. 2 Inom 5 sekunder trycker du på 4 ( ) i uppspelnings- eller pausläget. Spåren spelas upp i slumpvis ordning. M.I.X. (off) M.I.X. OFF (Blanda Spår) (Blanda Spår) 3 För att avbryta M.I.X.-uppspelning, väljer du (off) genom ovanstående procedur. ALL M.I.X. (Blanda Album) kan inte väljas. Styrning från modellen IVA-D900R 1 Tryck på 5 (M.I.X.) i uppspelnings- eller pausläget. Spåren spelas upp i slumpvis ordning. M.I.X. (off) M.I.X. (Blanda Spår) (Blanda Spår) 2 Avbryt M.I.X.-uppspelning genom att trycka på 5 (M.I.X.) igen. M.I.X. FLDR (Blanda Album) kan inte väljas. Upprepad uppspelning Endast Repetera Ett finns tillgängligt för ipod. Repetera Ett: Ett spår spelas upp och repeteras. Under upprepad uppspelning kan inga andra spår väljas genom att trycka på eller nudda vid g eller f. ipods Repetera-funktion avbryts och ändras till Repetera Alla när ipod ansluts till adaptern. Styrning från CD-huvudenhet 1 Tryck på F eller F/SETUP. Indikatorn FUNC tänds. När CDA-9835R/CDA-9835 är ansluten, visas funktionsguiden M.I.X./REPEAT/SCAN. När CDA-9827/CDA-9826/CDA-9825 är ansluten trycker du på F/SETUP. Den understrukna delen av indikatorn FUNC tänds. 2 Tryck på 4 ( ) inom 5 sekunder. Spåret upprepas gång efter gång. RPT (off) RPT (Repetera Ett) (Repetera Ett) 3 För att avbryta upprepad uppspelning, väljer du (off) genom ovanstående procedur. Styrning från modellerna CDA-W560E/CDA- W560EG/MDA-W905E 1 Tryck på FUNCTION/SETUP för att välja läget FUNCTION. FUNCTION SETUP NORMAL mode mode mode 2 Inom 10 sekunder trycker du på ; eller : för att välja läget REPEAT, tryck sedan på :/J/ENT. Det läge som blinkar i mitten på displayen har valts. 3 Inom 10 sekunder trycker du på ; eller : för att välja läget RPT ONE, tryck sedan på :/J/ENT. Det läge som blinkar i mitten på displayen har valts. RPT ONE RPT FLDR* RPT ALL* RPT OFF (Repetera Ett) * RPT FLDR och RPT ALL finns inte tillgängligt för ipod. 4 För att avbryta, väljer du RPT OFF genom ovanstående procedur. Fortsättning 13-SE

14 Styrning från modellerna INA-N333RS/INA- N333RRS/CVA-1004R/CVA-1004RR 1 Tryck på F eller FUNC. Indikatorn FUNC tänds. 2 Inom 5 sekunder trycker du på 5 ( ). Spåren upprepas gång efter gång. REPEAT (off) REPEAT (Repetera Ett) (Repetera Ett) 3 För att avbryta upprepad uppspelning, väljer du (off) genom ovanstående procedur. Styrning från modellen IVA-D900R 1 Aktivera upprepad uppspelning av det spår som spelas genom att trycka på 4 (REPEAT). Spåren upprepas gång efter gång. REPEAT (off) REPEAT (Repetera Ett) (Repetera Ett) 2 Stäng av upprepad uppspelning genom att trycka på 4 (REPEAT) igen och välja (off). Styrning från modellerna IVA-D300R/IVA- D300RB/IVA-D300E 1 Nudda [P1/3] på funktionsguiden för att ändra till [P2/3]. Funktionsguiden ändras. 2 Nudda vid [ ] och välj önskat läge för upprepad uppspelning. Spåret upprepas gång efter gång. RPT (Repetera Ett) (off) RPT (Repetera Ett) 3 Nudda vid [ ] igen och välj (off) för att avaktivera upprepad uppspelning. Visa texten Du kan visa spellistans namn eller ett spårs etikettinformation i ipod. Teckentyp (siffra/bokstav etc.) och visningsordning skiljer sig åt, beroende på huvudenhet. Se Visa titeln/texten i Användarhandledning till huvudenheten. ipod-data visas på samma sätt som MP3-data, med några små skillnader. Displayindikationer för huvudenhet och ipod (endast skillnaderna räknas upp) Huvudenhet Mappnr. Filnr. Mappnamn Filnamn Ram SCAN-läge ipod Filnr.* (1) Låst display ---- låst display ipod låst display Visas inte** Visas inte * Max 255 filer kan visas. Alla filer därutöver visas fortfarande som 255. ** Även om de numeriska värden som visas skiljer sig från de faktiska samplings- och bithastigheterna (beror på huvudenheten) är detta inget fel. Endast alfanumeriska tecken (ASCII) kan visas. När ett artist-, album- eller spårnamn är inställt i itunes och teckenmängden ökas, kan det hända att det inte går att spela upp spår när ipod är ansluten till enheten. Därför rekommenderar vi att du inte använder fler än 250 tecken. Det maximala antalet tecken för huvudenheten är 64 (64 bitgrupper). Efter att du vridit nyckeln till det första hacket i tändningslåset, satt på eller stängt av tändningen, eller återanslutit ipod till adaptern, kan det hända att när den första sången spelas upp så visas inte artistens namn, albumets namn eller sångens namn korrekt. Vissa tecken kanske inte visas på rätt sätt. När textinformationen inte är kompatibel med adaptern visas NO SUPPORT eller NO SUPRT. (Vad som visas beror på huvudenheten.) Styrning från CD-huvudenhet/modellerna CDA- W560E/CDA-W560EG/MDA-W905E/INA-N333RS/ INA-N333RRS/CVA-1004R/CVA-1004RR 1 Tryck på TITLE eller TITLE ( ). Spellistans namn eller etikettinformation visas. 14-SE

15 Information Om problem uppstår ipod När du återansluter ipod till adaptern, fortsätter DISC CHECK (DISC CHK) att visas på huvudenheten och uppspelningen startar inte. (Vad som visas beror på huvudenheten.) Koppla från ipod från adaptern (ipod återställs). När adaptern återansluts visas en bekräftelse på displayen. Mer information om hur du återställer ipod finns i handboken till ipod. Ingen laddning sker även om ipod är ansluten till adaptern. Om ipods batteriet fortfarande är för svagt, kan det inte laddas när det ansluts till adaptern. - Se ipods dokumentation och ladda batteriet. Ingen laddning sker även om batteriet sitter i ipod. - Kontakta din närmaste Alpine-återförsäljare. Indikation för ipod-läge Displayen kan skilja sig åt mellan olika huvudenheter som säljs från och med januari Information finns i huvudenhetens användarhandledning. NO MAGZN NO MAGZINE NO MAGAZINE (Indikationen skiljer sig åt beroende på huvudenhet.) ipod är ansluten. - Se till att ipod är ansluten på rätt sätt (se Anslutningar ). Se till att kabeln inte böjs orimligt mycket. IPod-batteriets laddning är fortfarande låg. - Se ipods dokumentation och ladda batteriet. NO DISC Det finns inga spår i ipod. - Ladda ner spår till ipod och anslut adaptern. NO SUPRT NO SUPPORT (Vad som visas beror på huvudenheten.) Textinformation som inte är kompatibel med adaptern har matats in. - Spela upp en sång vars inmatade textinformation är kompatibel med adaptern. ERROR01 ERROR 01 ERROR-01 (Indikationen skiljer sig åt beroende på huvudenhet.) Kommunikationsfel - Vrid av tändningen, och vrid sedan på den igen, eller vrid nyckeln till det första hacket i tändningslåset. - Kontrollera displayen genom att ansluta ipod och adaptern med ipod-kabeln på nytt. ERROR02 ERROR 02 ERROR-02 (Indikationen skiljer sig åt beroende på huvudenhet.) Orsakad av att ipods programvaruversion inte är kompatibel med adaptern. - Hänvisar till Om adapter-kompatibel ipod (denna sida), och uppdatera ipods programvaruversion till att vara kompatibel med adaptern. Om adapter-kompatibel ipod En ipod med beröringskänsligt eller rullbart hjul är inte kompatibel med dockningsanslutningen, och kan därför inte anslutas till adaptern. Adaptern stöder inte tidigare programvaruversioner än ipod Update För versioner som stöds, kontakta din närmaste ALPINEåterförsäljare. För mer information om ipod programvara se ipods dokumentation. Specifikationer Yttre mått Bredd Höjd Djup Vikt 99,2 mm 35 mm 140 mm 0,35 kg Apple, Apples logotyp och ipod är varumärken som tillhör Apple Computer, Inc. och är registrerade i USA och andra länder. 15-SE

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

1. Använda MP3/WMA-spelaren

1. Använda MP3/WMA-spelaren Använda /WMA-spelaren 1. Använda /WMA-spelaren Av säkerhetsskäl är vissa funktioner urkopplade då fordonet är i rörelse. Knappen SOURCE MENU RECALL (TA FRAM KÄLLMENYN) Knappar för byte av fil Knappen POWER

Läs mer

PMD-DOK2 INSTALLATION/OWNER S MANUAL

PMD-DOK2 INSTALLATION/OWNER S MANUAL R Blackbird Docking Adapter PMD-DOK2 INSTALLATION/OWNER S MANUAL Please read before using this equipment INSTALLATIONS- UND BEDIENUNGSANLEITUNG Bitte vor Verwendung des Produktes lesen MANUEL D INSTALLATION/D

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

LADDNING OCH ANVÄNDNING AV UPPLADDNINGSBARA BATTERIER (TILLVAL) ANVÄNDNING MED TORRBATTERIER A

LADDNING OCH ANVÄNDNING AV UPPLADDNINGSBARA BATTERIER (TILLVAL) ANVÄNDNING MED TORRBATTERIER A ANVÄNDNING MED TORRBATTERIER A Öppna batterifacket och sätt i två LR6 (size AA) alkaliska batterier med markeringarna + och - åt rätt håll. A Byte av batterier Batteriindikatorn visar hur mycket batteri

Läs mer

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka Bruksanvisning GBi9000 Läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. KNAPPAR OCH REGLAGE 1. BASKONTROLL 2. CD-LUCKA 3. CD-LÅSREGLAGE

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör)

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom

Läs mer

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Installationsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara anvisningarna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ alla anvisningar. 5. Använd inte apparaten nära

Läs mer

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Tack för att du valt en produkt från Honda Access. Läs igenom denna bruksanvisning noga före användning, för att kunna använda produkten rätt och säkert. Detta

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok Argon DAB4+ Strävan efter kvalitet har alltid varit vår drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet av att skapa och ta fram produkter

Läs mer

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se Bruksanvisning Bestic software version 1.0-2.0 Äthjälpmedel Sida 1 (20) Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Säkerhet 3. Produktöversikt 4. Handhavande 5. Äta med Bestic 6. Skötselråd 7. Transport och

Läs mer

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Svensk bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Svenskbruksanvisning

Svenskbruksanvisning 2009 02 02 Svenskbruksanvisning Viktigt! Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar

Läs mer

Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm

Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm VDO Viewline Temp, nivå, tryck TU00-0752-5507102SW 2012-05 1-6 1 Säkerhets information Produkten är utvecklad, tillverkad och kontrollerad enligt de grundläggande

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Att missbruka enheten Easi-Speak Pro eller att öppna den gör garantin ogiltig. Allt arbete utöver

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps Inledning Utsätt inte det trådlösa LAN PCI-kortet 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A.VARNING Läs säkerhetsanvisningarna innan du gör några

Läs mer

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-53W uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare SW Exergon art: 27-6600 15A (WT-1215-TB) 27-6700 25A (WT-1225-TB) 27-6800 45A (WT-1245-TB) Användarmanual Läs noggrannt denna manual innan installation och

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

DNX7220 INSTALLATIONSHANDBOK

DNX7220 INSTALLATIONSHANDBOK GPS-NAVIGATIONSSYSTEM DNX7220 INSTALLATIONSHANDBOK Swedish/00 (KEE) Tillbehör 1 2 3 4 5...2 6 7 8 2 DNX7220 Installationsförfarande 1. För att undvika kortslutning ska du ta ur startnyckeln ur tändlåset

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

Användarmanual till DAISY-spelaren Telex Scholar

Användarmanual till DAISY-spelaren Telex Scholar Användarmanual till DAISY-spelaren Telex Scholar 1 1 Översikt Telex Scholar 1 Start-, paus- och stopp-knapp. 10. Hörlursuttag 2. Pilknapp för förflyttning bakåt i boken och mellan nivåer 3. Sida. Knapp

Läs mer

GPS-NAVIGATIONSSYSTEM DNX8220BT BILDSKÄRM MED DVD-MOTTAGARE DDX8022BT INSTALLATIONSHANDBOK. Swedish/00 (KEE)

GPS-NAVIGATIONSSYSTEM DNX8220BT BILDSKÄRM MED DVD-MOTTAGARE DDX8022BT INSTALLATIONSHANDBOK. Swedish/00 (KEE) GPS-NAVIGATIONSSYSTEM DNX8220BT BILDSKÄRM MED DVD-MOTTAGARE DDX8022BT INSTALLATIONSHANDBOK Swedish/00 (KEE) Tillbehör 1...1 2...1 3...1 4...1 5...2 6...1 7 endast DNX8220BT...1 8 endast DNX8220BT...1 9...1

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

DNX5220BT DNX5220 INSTALLATIONSHANDBOK

DNX5220BT DNX5220 INSTALLATIONSHANDBOK GPS-NAVIGATIONSSYSTEM DNX5220BT DNX5220 INSTALLATIONSHANDBOK Swedish/00 (KEE) Tillbehör 1...1 2...2 3...1 4...1 5...1 6...1 2 DNX5220BT/ DNX5220 Installationsförfarande 1. För att undvika kortslutning

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 SV 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE 1

INSTALLATIONSGUIDE 1 1 INSTALLATIONSGUIDE WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 ES WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 ES FÖPACKNINGEN INNEHÅLLE TiVo-box TiVo-fjärrkontroll med batterier Dokumentation Nätverkskabel

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE FIBERKOAX

INSTALLATIONSGUIDE FIBERKOAX INSTALLATIONSGUIDE FIBEKOAX 1 FÖPACKNINGEN INNEHÅLLE TiVo-box TiVo-fjärrkontroll med batterier Dokumentation Nätverkskabel HDMI-kabel Strömkabel med adapter TiVo-antennkabel med skruvkontakt Gå in på comhem.se/

Läs mer

Reviderad 2008-01-22. Servicemanual Foxguard Alkolås A1,A2 och A3

Reviderad 2008-01-22. Servicemanual Foxguard Alkolås A1,A2 och A3 Servicemanual Foxguard Alkolås A1,A2 och A3 1 Innehållsförteckning Sidan Kalibrera Foxguard Alkolås A1...2 Kalibrera Foxguard Alkolås A2 & A3....5 Installera och konfigurera USB-converter 8 Installera

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning. AL-KO Trailer Control ATC. 1361877 a 04/07

Monterings- och bruksanvisning. AL-KO Trailer Control ATC. 1361877 a 04/07 Monterings- och bruksanvisning AL-KO Trailer Control ATC 1361877 a 04/07 Innehållsförteckning Intyg från tillverkaren Användningsområde Säkerhetsanvisningar Montering Manövrering Underhåll och rengöring

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-11W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Nokia bilhandenhet Installationsanvisning Användarhandbok

Nokia bilhandenhet Installationsanvisning Användarhandbok Nokia bilhandenhet Installationsanvisning Användarhandbok HSU-4 CUW-3 9232831 Utgåva 2 2004-2006 Nokia Med ensamrätt Det är förbjudet att återskapa, överföra, distribuera eller lagra delar av eller hela

Läs mer

modell RNCD 302 BÄRBAR CD-SPELARE

modell RNCD 302 BÄRBAR CD-SPELARE SV modell RNCD 302 BÄRBAR CD-SPELARE Skötsel LADDA uppladdningsbara batterier helt innan du använder dem första gången. Läs instruktionerna innan du använder utrustningen. Se till att alla sladdar (däribland

Läs mer

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka)

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) MODELL: LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) LEARN-knapp Val av melodi Volymkontroll Blå lysdiod EGENSKAPER: * Självlärande trådlöst RF-system

Läs mer

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Användarmanual BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Säkerhet och allmän information - Läs noggrant igenom bruksanvisningen och följ instruktionerna. - Följ alla lokala lagar för användning av mobiltelefoner

Läs mer

Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok. 9239252 Utgåva 2 SV

Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok. 9239252 Utgåva 2 SV Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok 9239252 Utgåva 2 SV KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-36W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok 1 9246086 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-58W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

55200 Inspelningsbar microfon

55200 Inspelningsbar microfon 55200 Inspelningsbar microfon Lär känna Easi-Speak Innehåll: Inbyggd högtalare Mikrofon Volymknappar Hörlursuttag På-/av-knapp Statuslampa Röd inspelningsknapp Grön uppspelningsknapp USB-anslutning Föregående

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + SV BRUKSANVISNING SNABBGUIDE MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HDW-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Nokia Trådlös plugin-handsfree för bilen HF-33W 9252957/1

Nokia Trådlös plugin-handsfree för bilen HF-33W 9252957/1 Nokia Trådlös plugin-handsfree för bilen HF-33W 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna HF-33W står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex MP3 spelare. Med denna kompakta MP3-spelare kan du njuta av

Läs mer

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare BRUKSANVISNING Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare FUNKTIONER: * 67 miljoner kodkombinationer, inga störningar från grannarna. * Enkel användning,

Läs mer

Maxlast: 125kg. Visuell inspektion Gör regelbundna funktionskontroller på lyften. Kontrollera att materialet är helt fritt från skador.

Maxlast: 125kg. Visuell inspektion Gör regelbundna funktionskontroller på lyften. Kontrollera att materialet är helt fritt från skador. Manual 1 5 MiniLift125 är en elektrisk uppresningslyft för personer med nedsatt rörlighet. Den är utvecklad för inomhusbruk och för att på ett skonsamt sätt resa upp en person till stående tillsammans

Läs mer

Bilenhet CK-7W Användarhandbok Installationsanvisning

Bilenhet CK-7W Användarhandbok Installationsanvisning Bilenhet CK-7W Användarhandbok Installationsanvisning 9310691 Utgåva 5 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna HF-5-produkt överensstämmer med väsentliga krav och andra

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

LM400e-serien Snabbguide

LM400e-serien Snabbguide LM400e-serien Snabbguide Funktioner i LM400e-serien LM400e-serien den robusta industriella generationen av högpresterande skrivare med högupplöst kapacitet. LM400e är en användarvänlig skrivare som tillhandahåller

Läs mer

Temperatur- och fuktregulator Bruksanvisning version 02/06 Artikelnummer: 198571 FOX 301A

Temperatur- och fuktregulator Bruksanvisning version 02/06 Artikelnummer: 198571 FOX 301A Temperatur- och fuktregulator Bruksanvisning version 02/06 Artikelnummer: 198571 FOX 301A Avsedd användning Regulatorn används för att registrera och visa temperatur från -55 till + 99,9 C och det relativa

Läs mer

MP-100. Bruksanvisning

MP-100. Bruksanvisning MP-100 Bruksanvisning INNEHÅLL Uppackning av Merit MP-100 --------------------------------------- 3 Batteriinstallation ------------------------------------------------------ 4 Nedladdning av musik ------------------------separat

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

Metalldetektor CS300 Art.nr. 540523

Metalldetektor CS300 Art.nr. 540523 Metalldetektor CS300 Art.nr. 540523 Svensk kom i gång manual Tack för att du har köpt en Velleman produkt. Men din CS300 metall detek tor kan du söka efter mynt, smycken eller andra metallföremål överallt.

Läs mer

för raka trappor Användarmanual Modellnummer 420 Svenska

för raka trappor Användarmanual Modellnummer 420 Svenska för raka trappor Modellnummer 420 Användarmanual Svenska Servicebok Det är viktigt för oss att våra trapphissar alltid hjälper Er att komma upp och ner från Era trappor på ett säkert sätt. Med tanke på

Läs mer

Hur man använder CD-spelaren

Hur man använder CD-spelaren Hur man använder CD-spelaren Om CD-skivor Signalen som är inspelad på en CD-skiva läses av en laserstråle, så det förekommer ingen beröring med ytan. En repa på den inspelade ytan eller en kraftigt repad

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Bildram SU-4. 9310659 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Bildram SU-4. 9310659 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Bildram SU-4 9310659 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten SU-4 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868)

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) Snabbstartguide Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) OBS! innan SIM-kortet Knappbeskrivning monteras i kontrollpanelen - Stegar uppåt i menyn måste

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data TMT-918 Fjärrkontroll med timer KOMPATIBILITET Den här sändaren är kompatibel med alla självlärande mottagare från System Nexa. Timerfunktionerna bör dock inte användas på mottagare med dimmer. FUNKTIONALITET

Läs mer

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. PhoneEasy 312ci 1 9 10 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1 Uttag för telefonsladd Hake för luren Knappsats Uttag för sladd till luren Volymkontroll för luren R-knapp

Läs mer

echarger Bruksanvisning

echarger Bruksanvisning echarger Bruksanvisning Innehåll Innehåll Din echarger 58 Avsedd användning 59 Viktiga noteringar 60 Om batterierna 63 Så här laddar du 64 Användbara tips vid laddning 69 Underhåll och skötsel 70 Tekniska

Läs mer

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma NaviTrack-sändare Viktigt! För din egen säkerhet: Läs denna handbok och det medföljande säkerhetshäftet noggrant innan du använder denna utrustning. Behåll denna handbok. kan förstöras och kan utgöra en

Läs mer

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100 sv Användarhandbok Radiomottagare LE10 Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Säkerhetsinstruktioner 5 1.1 Allmänna säkerhetsinstruktioner 5 1.2 Driftsmiljö

Läs mer

Installation av digitala enheter

Installation av digitala enheter Installation av digitala enheter Wallpad Digital fastighetsbox Integration DinBox 02 DinBox Installation av digitala produkter 2015 Generella riktlinjer för kabeldragning Allmän information Elektroniska

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-217. Utgåva 1

Nokia Bluetooth-headset BH-217. Utgåva 1 Nokia Bluetooth-headset BH-217 1 2 3 4 5 6 8 7 Utgåva 1 10 9 12 13 11 14 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna BH-217-produkt överensstämmer med väsentliga

Läs mer

Bruksanvisning. Applikationsplats

Bruksanvisning. Applikationsplats Bruksanvisning Applikationsplats INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...2 Symboler i handboken...2 Friskrivningsklausul... 3 Anmärkningar...3 Vad du kan göra på applikationsplatsen... 4 Innan du öppnar applikationsplatsen...

Läs mer

088U0240 / 088U0245. Instruktion för huvudstyrenheten CF-MC

088U0240 / 088U0245. Instruktion för huvudstyrenheten CF-MC 088U0240 / 088U0245 SE Instruktion för huvudstyrenheten CF-MC 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK707 Danfoss 2010/09 Index 1. Introduktion..................................................................

Läs mer

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Svensk version LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps. Med denna Wireless LAN Adapter kan

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska There`s a new kid in town. Det kommer mycket mer från Lenco. www.stl.nl hittar du ytterligare produkter. Lenco SCR-81 Radio kassett

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Inledning Om ditt headset Med Nokias Bluetooth-headset BH-112 kan du ringa och besvara samtal och hålla händerna fria, även när du använder två

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome D200 D205 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att

Läs mer

XPS 15 Ägarens handbok

XPS 15 Ägarens handbok XPS 5 Ägarens handbok Datormodell: XPS 9530 Regleringsmodell: P3F Regleringstyp: P3F00 Anmärkningar, viktigt och varningar ANMÄRKNING: Detta meddelande innehåller viktig information som kan hjälpa dig

Läs mer

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Dokumentartikelnummer: 336449-101 Augusti 2003 I det här dokumentet finns instruktioner för hur du använder expansionsenheten för HP Notebook-datorn

Läs mer

INSTALLATIONS-/ KABELANSLUTNINGSGUIDE

INSTALLATIONS-/ KABELANSLUTNINGSGUIDE INSTALLATIONS-/ KABELANSLUTNINGSGUIDE Innan du börjar 1. Den här utrustningen är endast till för användning i bil med en negativ och jordad anslutning på 12 V som strömkälla. 2. Läs de här anvisningarna

Läs mer

Dell XPS 14 Ägarens handbok

Dell XPS 14 Ägarens handbok Dell XPS 14 Ägarens handbok Datormodell: XPS L421X Regulatorisk modell: P30G Regulatorisk typ: P30G001 Obs, viktigt och varningar OBS! Detta meddelande innehåller viktig information som kan hjälpa dig

Läs mer

ipod shuffle Användarhandbok

ipod shuffle Användarhandbok ipod shuffle Användarhandbok Innehåll 5 Kapitel 1: Om ipod shuffle 6 Nyheter i ipod shuffle 7 Kapitel 2: Grundläggande om ipod shuffle 7 ipod shuffle i överblick 8 Använda reglagen på ipod shuffle Controls

Läs mer

Manual. Danfoss termostat

Manual. Danfoss termostat Manual Danfoss termostat Innehållsförteckning Installera Danfoss termostat 1 Installera en termostat i taget 2 Montering av termostat 3 Konfigurera termostaten med Fortum Hemkontroll 4 Lägga till termostat

Läs mer

Dockningstation med förstärkare för ipod/iphone

Dockningstation med förstärkare för ipod/iphone Dockningstation med förstärkare för ipod/iphone D2 Bruksanvisning Dockingstation med förstärkare för ipod/iphone VARNING! För att hindra elektriska stötar ska man inte använda denna (polariserade) stickpropp

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

Installationshandbok. Elektronisk skrivtavla. (för behörig servicepersonal) Svenska. Modellnummer UB-7325

Installationshandbok. Elektronisk skrivtavla. (för behörig servicepersonal) Svenska. Modellnummer UB-7325 Elektronisk skrivtavla [Ställ (separat tillbehör)] [Väggmontering (separat tillbehör)] Stället och väggmonteringssatsen är separata tillbehör. Installationshandbok (för behörig servicepersonal) Modellnummer

Läs mer

Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel. - Manual -

Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel. - Manual - Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel - Manual - SJÖSALA ELCYKEL SJÖSALA ELCYKEL Lycka till med din nya elcykel. Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen. Den innehåller information om underhåll och hur

Läs mer

Bruksanvisning. Enfas elmotor typ: E80, E100, E150. OBS! Ägaren/användaren måste läsa och fullständigt förstå informationen som anges här.

Bruksanvisning. Enfas elmotor typ: E80, E100, E150. OBS! Ägaren/användaren måste läsa och fullständigt förstå informationen som anges här. Bruksanvisning Enfas elmotor typ: E80, E100, E150 OBS! Ägaren/användaren måste läsa och fullständigt förstå informationen som anges här. Innehåll A. Mått- och parameterskiss B. Delnamn C. Varningar D.

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400 INSTRUKTIONSMANUAL 1 2 7 8 9 TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO 34 5 6 MODELL: IPT-400 10 11 12 13 14 15 16 Vänligen läs följande instruktioner innan du börjar använda din enhet.

Läs mer

jbl on stage micro II högtalardocka till iphone/ipod

jbl on stage micro II högtalardocka till iphone/ipod Användarhandbok Svenska iphone/ipod ingår inte jbl on stage micro II högtalardocka till iphone/ipod Viktiga säkerhets Instruktioner Vänligen läs följande försiktighetsanvisningar innan användning: 1. Läs

Läs mer

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning GS 43 S S Glasvåg Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de svenska Innehåll 1. Bör läsas...2

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin

Bruksanvisning för gasolkamin Bruksanvisning för gasolkamin 430-042 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Läs bruksanvisningen innan du använder värmaren.

Läs mer

ALPINE ELECTRONICS MARKETING, INC.

ALPINE ELECTRONICS MARKETING, INC. R ALPINE ELECTRONICS MARKETING, INC. 1-1-8 Nishi Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0031, Japan Phone 03-5496-8231 ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC. 19145 Gramercy Place, Torrance, California 90501, U.S.A.

Läs mer

2. Så inte styret kan ändra sig i höjd led hitta ett läge där det blir bra vinkel för användaren och spänn denna hårt.

2. Så inte styret kan ändra sig i höjd led hitta ett läge där det blir bra vinkel för användaren och spänn denna hårt. Forever EL26 Montering: Det som behövs i verktyg är följande: Insex nycklar i 4 olika storlekar Fast 15 nyckel Skiftnyckel Sax Öppna kartongen och lyft ur cykeln. Ta bort alla skydd och klipp loss styre,

Läs mer

Lift Bruksanvisning. 2015-05-05/ ver 10 Bruksanvisning Art nr: 10780

Lift Bruksanvisning. 2015-05-05/ ver 10 Bruksanvisning Art nr: 10780 2015-05-05/ ver 10 Bruksanvisning Art nr: 10780 Lift Bruksanvisning VIKTIGT Lift får ej användas, servas eller rengöras av personer som ej läst eller tagit del av informationen i denna Bruksanvisning.

Läs mer

PARTYKYLARE HN 10170. Bruksanvisning

PARTYKYLARE HN 10170. Bruksanvisning PARTYKYLARE HN 10170 Bruksanvisning För att säkerställa tillförlitlig och säker användning av partykylaren måste alla instruktioner i denna bruksanvisning läsas noga och följas. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs mer

Telit RS900 Biltelefon Installationsmanual

Telit RS900 Biltelefon Installationsmanual Telit RS900 Biltelefon Installationsmanual Innehåll: 1 Biltelefon kit... 3 2 Installationsdiagram... 5 3 Biltelefonens layout... 6 4 Förbered placering av telefonens utrustning... 7 4.1 Planera telefonens

Läs mer

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer