INSTRUKTIONSMANUAL Läs denna instruktion noggrant och bekanta dig med din nya Radio CD innan den används första gången.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSTRUKTIONSMANUAL Läs denna instruktion noggrant och bekanta dig med din nya Radio CD innan den används första gången."

Transkript

1 CD-880BT Bilstereo med CD/CD-R/CD-RW/MP3 spelare och FM Stereo Radio RDS med PTY USB port och SD/MMC kortläsare AUX ingång på fronten Inbyggd Bluetooth anslutning för Handsfree samtal med Bluetooth Mobiltelefon Nedfällbar/Löstagbar Frontpanel INSTRUKTIONSMANUAL Läs denna instruktion noggrant och bekanta dig med din nya Radio CD innan den används första gången. INNEHÅLL Placering av kontroller Egenskaper Installation Förebyggande åtgärder och Underhåll Bruksanvisning Specifikationer PLACERING AV KONTROLLER 1. POWER ON/OFF ( ) 2. FUNKTIONSVAL KNAPP: KONTROLLER FÖR BAS / DISKANT / BALANS / FADER / STARTVOLYM / CT / TA VOL / EON / REC MODE / DSP 3. VOL UPP / VOL NED KNAPP: KONTROLLER FÖR BAS / DISKANT / BALANS / FADER / STARTVOLYM / CT / TA VOL / EON / REC MODE / DSP 4. FÖRINSTÄLLDA STATIONER (1,2,3,4,5,6) 5. AF funktion (ALTERNATIVA FREKVENSER) 6. TA funktion (TRAFIKMEDDELANDEN) 7. PTY funktion (PROGRAMTYP) 8. DISPLAY KNAPP (DISP) 9. MODE/LOUDNESS KNAPP (LD/MOD) 10. BAND/ENTER KNAPP (BD/ENT) 11. AUTOMATISK ELLER MANUELL TUNING (FREQ UP ELLER FREQ DOWN ) CD SPÅR/SÖK KNAPP 12. AUTO SEEK SÖK TUNING (A/PS) 13. SCAN AUTOMATISK TUNING KONTROLL / RECORD (SCN/REC ) 14. MUTE KNAPP (MUTE) 15. LCD DISPLAY 16. ÖPPNA PANEL KNAPP ( ) 17. CD INKAST 18. CD EJECT KNAPP ( ) 19. PAUS KNAPP 20. REPETERA KNAPP 21. INTRO KNAPP (Förlyssna alla spår) 22. SLUMPVIS AVSPELNING KNAPP 23 MAPP NED (endast MP3 filer) 24. MAPP UPP (endast MP3 filer) 28. RESET 25. USB PORT 29. LÄGG PÅ ( ) 26. MULTIMEDIA KORT (MMC)/SD KORT LÄSARE 30. SVARA ( ) 27. FRONT AUX INGÅNG 31. TELEFONNUMMER

2 EGENSKAPER Enheten har en löstagbar frontpanel, FM/FM stereo, CD/MP3 spelare och följande egenskaper: Automatisk lagring av stationer sorterade med signalstyrka (AS). Elektronisk Volym, Bas, Diskant, Fader och Balans kontroll. Elektronisk precisionstuning med PLL krets. Programmerbara 18 förinställda minnesplatser (6 vardera för FM1/ FM2 / FM3) Loudness kontroll Manuell / Auto (Sökning) / upp och ned tuning kontroll Bandväljare för FM1/ FM2 / FM3 Display kontroll (Frekvens, Stationsnamn, Programtyp, Klocka) Klockfunktion med RDS CD Repeteringsfunktion CD och MP3 filer på CD/CD-R/CD-RW avspelningsfunktion Lågnivå Line-out Löstagbar frontpanel skyddar mot stöld Bakgrundsljussystem USB port och SD/MMC ingång Front AUX ingång Inbyggd Bluetooth anslutning för Handsfree samtal med Bluetooth Mobiltelefon RDS Funktion: PI (Program Identification) TA (Traffic Announcement) PS (Program Service Name) PTY (Program Type) AF (List of Alternative Frequencies) TP (Traffic Program) INSTALLATION FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER Ta bort frontpanelen innan enheten monteras. Monteringsvinkel justering Justera monteringsvinkeln till mindre än 20. MONTERINGSEXEMPEL Installation på instrumentpanelen: Anmärkning: Förvara demonteringsnycklarna på säkert ställe då du kan behöva dom i framtiden för att demontera enheten från bilen.

3 Lossa och fästa frontpanelen Frontpanelen för denna enhete kan lossas för att förhindra att enheten stjäls. FÄLLA NED OCH LOSSA/FÄSTA FRONTPANELEN Innan frontpanelen lossas, stäng av enheten med knappen (1). Tryck därefter på knappen, låt frontpanelen fällas ned i horisontal position och lossa panelen genom att dra den mot dig enligt bilderna nedan. Anmärkningar: Tryck inte frontpanelen för hårt mot enheten när den fästs. Den kan lätt fästas med ett lätt tryck mot enheten. När du transporterar frontpanelen skall den ligga i sitt skyddsfodral. Tryck inte hårt eller på displayfönstret på frontpanelen när den fästs på enheten. ISO KONTAKTER RCA Line Out: Röd (höger) Vit (vänster) KONTAKT A MINNE +12V 5. ELANTENN UTGÅNG V (TÄNDNING) 8. JORD Anmärkning: (kontakt A pin 7) måste anslutas till bilens tändning för att undvika att bilbatteriet laddas ur när bilen inte används under en längre period.

4 KONTAKT B 1. BAK HÖGER HÖGTALARE (+) 2. BAK HÖGER HÖGTALARE (-) 3. FRAM HÖGER HÖGTALARE (+) 4. FRAM HÖGER HÖGTALARE (-) 5. FRAM VÄNSTER HÖGTALARE (+) 6. FRAM VÄNSTER HÖGTALARE (-) 7. BAK VÄNSTER HÖGTALARE (+) 8. BAK VÄNSTER HÖGTALARE (-) UNDERHÅLL BYTA SÄKRING Om säkringen går sönder: kontrollera strömförsörjningsanslutningen och byt ut säkringen. Om säkringen går sönder igen efter bytet, kan det bero på ett internt fel. I så fall kontakta din återförsäljer. Varning Använd rätt amperevärde för varje kabel. Användning av ett högre värde kan orsaka allvarliga skador. ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER 1. POWER ON/OFF Genom att trycka på denna knapp slås enheten PÅ eller AV. Denna enhet slås PÅ med valfri knapp. 2. FUNKTIONSVAL KNAPP: BAS/DISKANT/BALANS/FADER / (STARTVOLYM / CT / TA VOL / EON / REC MODE / DSP) 3. VOLYM UPP/NED Vrid VOL ratten (höger/vänster) för att justera VOL/BAS/TRE/BAL/FAD. För att välja andra funktioner, tryck korta tryck på VOL ratten ända tills önskad funktion visas på displayen. Figur 1 visar hur funktionerna väljs med användning av VOL ratten. Fig. 1 Val av ljudkontrollfunktioner 1. VOL 2. SEL 3. BAS 4. DISKANT 5. BAL 6. FAD Öka eller sänk volymen genom att vrida VOL ratten (höger/vänster). Med samma ratt kan också BAS, DISKANT, BALANS och FADER justeras. Tryck in och håll VOL ratten för att justera STARTVOLYM/CT/TA VOL/EON ON/REC MODE/DSP IN VOL: Justera startvolymens nivå. ADJ: Justera klockan. Vrid VOL ratten medurs för att ställa in timmar och moturs för att ställa in minuter. TA VOL: Justerar TA Volume (Volymnivån när trafikmeddelanden sänds). EON: Val av EON tillstånd, PÅ eller AV.

5 REC MP3: Val av REC läge (MP3 eller WMA) DSP: Val av DSP läge (Classic, POP, Rock, Flat) 4. FÖRINSTÄLLDA STATIONER (1,2,3,4,5,6) Ett kort tryck på dessa knappar ger ett direktval av en lagrad station. Vid ett tryck längre än 1 sekund lagras aktuell radiostation i minnet för denna knapp. ANVÄNDA RDS FUNKTIONEN Vad är RDS? RDS (Radio Data System) är ett digitalt informationssystem utvecklat av EBU (European Broadcast Union). RDS erbjuder en mängd olika informationstjänster och automatiska tuning funktioner för RDS kompatibla bilstereo. 5. AF/REG funktion (ALTERNATIVA FREKVENSER) Med ett kort tryck, väljs AF/REG växlingsläge. När AF/REG växlingsläge har valts kontrollerar radion hela tiden signalstyrkan för alla alternativa frekvenser. Med ett långt tryck, aktiveras regional läget ON/OFF. Regional läge ON: AF växling eller PI SEEK utförs på alla stationer som har samma PI koder som aktuell station. REG indikatorn tänds på displayen. Regional läge OFF Regional koden i formatet av PI kod ignoreras när AF växling eller PI SEEK utförs. 6. TA funktion (TRAFIKMEDDELANDEN) Med ett kort tryck, aktiveras TA läge ON eller OFF När TA läge är ON och trafikmeddelande sänds När enheten är i CD/MP3 läge växlar den över till radioläge temporärt. Om volymnivån är under tröskelvärdet höjs den till tröskelvärdet. När TP station tas emot tänds TP indikatorn i displayen. 7. PTY funktion (PROGRAMTYP) med ett kort tryck aktiveras TPY ON/OFF funktionen och börjar söka efter önskad PTY information och stoppar när den hittar rätt PTY information. Med ett trycka längre än 2 sekunder kan du välja PTY läge genom att vroda VOL ratten enligt flödet nedan: NEWS--AFFAIRS--INFO--SPORT--EDUCATE--DRAMA--CULTURE--SCIENCE--VARIED- -POP--ROCK--EASY M--LIGHT M--CLASSIC--OTHER M--WEATHER--FINANCE--CHIL- DREN--SOCIAL--RELIGION--PHONE IN--TRAVEL--LEISURE--JAZZ--COUNTRY--NA- TION. M--OLDIES--FOLK M--DOCUMENT--TEST--ALARM. 8. DISPLAY (DISP) Tryck på DISP knappen för att växla mellan display information som radiofrekvenser, klocka, spår och annan information beroende på spelläge. 9. LÄGE/LOUDNESS KNAPP (LD/MOD) Genom att trycka på denna knapp kan användaren välja AUX/TUNER/CD- MP3/USB/SD/MMC/AD2P läge. LOUDNESS: Med ett tryck längre än 2 sekunder kan du välja LOUDNESS läge. 10. BAND KNAPP (BD) Varje band växlas i en följd om man trycker på denna knapp FM1---FM2---FM AUTOMATISK ELLER MANUELL TUNING (FREKVENS UPP ELLER FREKVENS NED ) (A) RADIO LÄGE

6 Med korta tryck fungerar dessa knappar som automatiskt sökning. Med tryck längre än 1 sekund fungerar de som manuell sökning. (B) CD/MP3 SPELLÄGE Med korta tryck fungerar dessa knappar som SPÅR UPP eller SPÅR NED läge. Med tryck längre än 1 sekund fungerar de som SPOLA FRAMÅT eller SPOLA BAKÅT läge. 12. AUTOSÖKNING TUNING (A/PS) Med ett kort tryck scannar radion varje förinställd station. När signalstyrkenivån är högre än tröskelnivån för att stoppa, stannar scanningen vid detta förval under 5 sekunder och spelar upp ljudet och därefter fortsätter scanningen igen. Med ett tryck längre än 1 sekund lagras de 6 stationer med högst signalstyrka på motsvarande snabbvalsknappar 1-6. När lagringen är klar utför radion en scanning på dessa stationer. 13. SCAN AUTOMATISK TUNING KONTROLL (SCN) Denna knapp används för RADIO SCAN Funktionen liknar normal sökning, men radion stannar 5 sekunder för varje station den hittar i RADIO SCAN läge. 14. MUTE KNAPP (MUTE) Tryck ned och håll denna knapp för att tysta ljudet omedelbart. Tryck igen för att återgå till den tidigare volymnivån. 15. LCD DISPLAY LCD displayen visar aktuell status för enheten. 16. ÖPPNA FRONT PANEL KNAPP Tryck på knappen och frontpanelen öppnas. CD/MP3 KONTROLL PLACERING AV KNAPPAR SPÅR/SÖK KNAPP (11) FRAMÅT OCH BAKÅT SPÅR SÖKNING (eller ändra låt) Tryck på SKIP knappen ( eller ) under avspelning för att gå till önskat spår (låt)....bakåt...framåt Tryck in och håll SKIP knappen ( eller ) under avspelning för att scanna skivan med hög hastighet. När önskat musikavsnitt på skivan har hittats, släpp knappen. Normal avspelning återupptas. 17. CD INKASTT 18. CD EJECT KNAPP Tryck på knappen för att ta ut CD skivan. 19. PAUS KNAPP Under avspelning, tryck på PAUS (19) knappen för att tillfälligt pausa avspelningen. Tryck igen för att återuppta avspelningen. 20. REPETERA KNAPP RPT När knappen trycks in visas RPT ON indikeringen på displayen och avspelningen av valt spår kommer att repeteras ända tills repeteringen avbryts genom att trycka på knappen igen. 21. INTRO KNAPP (förlyssning på alla spår) När knappen trycks in visas INT ON indikeringen på displayen och de första sekunderna

7 på varje spår spelas. Tryck igen för att stoppa intro och lyssna på hela spåret. 22. SLUMP KNAPP RDM När knappen trycks in visas RDM ON indikeringen på displayen och varje spår på skivan spelas i slumpvis ordning istället för skivans ordning. Tryck på knappen igen för att avbryta den slumpmässiga avspelningen. 23. MAPP NED (för MP3 filer) 24. MAPP UPP (för MP3 filer) HUR MAN VÄLJER MP3 FILER 1. Sökning av spår: Tryck på A/PS, sök spår aktiveras. Vrid VOL ratten åt vänster eller åt höger, välj den första siffran som önskas. Tryck på VOL ratten, den första siffran bekräftas och den andra siffran blinkar. Vrid VOL ratten åt vänster eller åt höger, välj andra och tredje siffran. Tryck på BD/ENT, vald låt börjar. 2. Sökning med tecken: Tryck två gånger på A/PS, teckensökningsläge aktiveras. Vrid VOL ratten åt vänster eller åt höger, du kan välja önskad bokstav. Tryck på VOL ratten, repetera stegen ovan för andra och tredje tecknet. Låtar med samma tecken som du har valt visas. Vrid VOL ratten åt vänster eller åt höger, du kan välja önskad låt. Tryck på BD/ENT, vald låt börjar. 3. Sökning på filnamn: Tryck tre gånger på A/PS, mappsökning aktiveras. Vrid VOL ratten åt vänster eller åt höger, du kan välja önskad mapp. Tryck på BD/ENT, mappen bekräftas och den första filen i mappen spelas. Ansluta apparaten till en portabel MP3 spelare 25. USB Port Använd en USB kabel för att ansluta din MP3 spelare. 26. MULTIMEDIA KORT (MMC) / SD KORT LÄSARE Stödjer endast MP3 ID3 format musik. * VIKTIG INFORMATION: PÅ GRUND AV STOR VARIATION AV PRODUKTER MED USB, SD OCH MMC KORT PORTAR OCH DERAS IBLAND FABRIKAT SPECIFIKA FUNKTIONER KAN VI INTE GARANTERA ATT ALLA ENHETER KÄNNS IGEN ELLER ATT ALLA ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER VERKLIGEN FUNGERAR. 27. AUX INGÅNG Frontens AUX IN ingång, tillåter enkel analog anslutning till portabla enheter. 28 RESET Reset knappen (28) är placerad på enhetens hus. Reset knappen skall användas av följande skäl: Vid nyinstallation av enheten när alla kabelanslutningar är klara. När någon av funktionsknapparna inte fungerar. Vid Error symbol på displayen. INSPELNING - ANVÄNDNING Inspelning / Lagring / Radering på SD, MMC eller ett USB minne Du kan lagra inspelningar från radio eller en ljud CD / MP3 CD på ett SD, MMC eller USB minne.

8 Inspelningarna görs på samma sätt och avslutas automatiskt när minnet är fullt. Anmärkning: (REC MMC), (COPY MMC), (MMC ALL) och (MMC ONE) funktioner är endast möjliga om ett SD eller MMC kort används. Anmärkning: (REC USB), (COPY USB), (USB ALL) och (USB ONE) funktioner är endast möjliga om ett USB minne används. Inspelning från radio Stoppa i ett SD eller MMC kort i SD och MMC läsarens fack eller anslut ett USB minne till USB porten. Använd LD/MOD knappen och välj avspelning från radio. Starta inspelning Tryck på REC knappen och håll den intryckt under två sekunder. [REC MMC] visas i displayen (om ett SD eller MMC kort används) eller [REC USB] visas i displayen (om ett USB minne används). Tryck på BD/ENT knappen och [RECORD] visas i displayen. Därefter visas [R] (blinkande), följt av information om lagringsposition (t.ex. [01]) och längden på inspelningen (t.ex. [19.58]). Stoppa inspelning Tryck på BD/ENT knappen. Inspelning från ljud CD Stoppa i en ljud CD i CD inkastet. Stoppa i ett SD eller MMC kort i SD och MMC läsarens fack eller anslut ett USB minne till USB porten. Använd LD/MOD knappen och välj CD läge. Välj det spår du vill spela in. Starta inspelning Tryck på REC knappen och håll den intryckt under två sekunder. [REC MMC] visas i displayen (om ett SD eller MMC kort används) eller [REC USB] visas i displayen (om ett USB minne används). De följande egenskaperna är möjliga genom att trycka på REC knappen upprepande gånger (beroende på om ett SD / MMC kort eller ett USB minne används) MMC ALL alla spåren spelas in på SD / MMC. USB ALL alla spåren spelas in på USB minne. MMC ONE aktuellt spår spelas in på SD / MMC. USB ONE aktuellt spår spelas in på USB minne. Tryck på BD/ENT knappen. [RECORD] visas i displayen, följt av [R] (blinkande), information om lagringsplats (t.ex. [01]) och längden för inspelningen (t.ex. [19.58]). Stoppa inspelning Tryck på BD/ENT knappen. Inspelning från MP3-CD Stoppa i en MP3 CD i CD inkastet. Stoppa i ett SD eller MMC kort i SD och MMC läsarens fack eller anslut ett USB minne till USB porten. Använd LD/MOD knappen och välj CD läge. Välj det spår du vill spela in. Starta inspelning Tryck på REC knappen och håll den intryckt under två sekunder. [COPY MMC] visas i displayen (om ett SD eller MMC kort används) eller [COPY USB] visas i displayen (om ett USB minne används). De följande egenskaperna är möjliga genom att trycka på REC knappen upprepande gånger (beroende på om ett SD / MMC kort eller ett USB minne används) COPY MMC - aktuellt spår spelas in på SD / MMC. COPY USB - aktuellt spår spelas in på USB minne. Tryck på BD/ENT knappen [COPY] visas i displayen. Därefter visas använt

9 minnesutrymme i procent. Stoppa inspelning Tryck på BD/ENT knappen. Starta radering Använd LD/MOD knappen för att välja SD/MMC eller USB läge. Avspelning av spåren börjar. Tryck på REC knappen och håll den intryckt under två sekunder. [DELETE] visas i displayen. Tryck på BD/ENT knappen. Aktuellt spår raderas. HUR ANVÄNDS BLUETOOTH I DITT LJUDSYSTEM Hur parning utförs Innan du kan ringa med din bilstereo måste du först para ihop din mobiltelefon med bilstereon. Parning är en procedur som används för att ansluta två Bluetooth enheter med varandra. 1. Denna enhets Bluetooth funktion är alltid påslagen, utför parningen med att börja från din mobiltelefon. Konsultera mobiltelefonens manual för korrekt parning. 2. Utför sökning efter tillgängliga Bluetooth enheter, CAR--BT kommer att visas i listan. Mata in 0000 när koden efterfrågas. 3. Efter lyckad parning, anslut till bilstereon om den inte automatiskt har anslutits. Hur man ringer / svarar med kabelansluten fjärrkontroll Vid inkommande samtal, tryck på TALK knappen en gång för att svara. Under samtal, tryck på TALK knappen en gång för att avsluta samtalet. För att ringa upp med användning av samtalshistoriken 1. Tryck in och håll TALK knappen för att visa REDIAL historiken. 2. Använd VOL ratten på huvudenheten, vrid den för att välja telefonnummer som du vill ringa upp och tryck på. Anmärkning: Upp till 20 telefonnummer kommer att visas inkluderat föregående uppringda och inkomna samtal. Hur man ringer / svarar med trådlös fjärrkontroll För att ringa, tryck på knappen på fjärrkontrollen följt av telefonnumret inmatat via sifferknapparna. Efter inmatning av telefonnumret, tryck på igen för att ringa upp. Under samtal, tryck på knappen för att avsluta samtalet. Vid inkommande samtal, tryck på knappen för att svara på samtalet. Tryck på knappen för att avvisa inkommande samtal. Hur man ringer / svarar med frontpanelen För att ringa upp med användning av samtalshistoriken 1. Tryck in och håll för att visa REDIAL historiken. 2. Använd VOL ratten på huvudenheten, vrid den för att välja telefonnummer som du vill ringa upp och tryck på. Under samtal, tryck på knappen för att avsluta samtalet. Vid inkommande samtal, tryck på knappen för att svara på samtalet. Tryck på knappen för att avvisa inkommande samtal. Audio Streaming 1. Om din mobiltelefon är kompatibel med A2DP kan du spela musiken i din mobiltelefon och överföra denna till bilstereon så att ljudet hörs i bilens högtalare.

10 2. Kontrollera att din mobiltelefon och bilstereo är parade och anslutna. 3. Spela musiken i din mobiltelefon enligt mobiltelefonens bruksanvisning. 4. Bilstereon visar A2DP när den automatiskt tar emot A2DP musik, men för vissa mobiltelefonmodeller måste du trycka på LD/MOD knappen för att växla till A2DP läge. 5. Du kan trycka på eller på huvudenheten för att välja spår framåt eller bakåt. SPECIFIKATIONER CD/MP3 SPELARE Signal till brus förhållande kanalseparation Frekvensområde > 60 db > 50 db (1 khz) 20 Hz - 20 khz RADIO Känslighet 2.8 µv Stereoseparation 30 db Signal till brus förhållande 50 db Frekvensområde MHz Kanalsteg 50 khz Mellanfrekvens 10.7 MHz LINE-OUTT Utgång Impedans 5V (max.) 10k Ohm ALLMÄNT Strömförsörjning 12V DC ( V tillåts) Högtalarimpedans 4 eller 8 Ohm Uteffekt 40W x 4 kanaler

Manual Radio medium med Bluetooth Komplett manual för Scania radio medium med BLuetooth

Manual Radio medium med Bluetooth Komplett manual för Scania radio medium med BLuetooth Manual Radio medium med Bluetooth Komplett manual för Scania radio medium med BLuetooth Manualen är nedladdad från www.scania.com/manuals 1 Översikt (1) Vänster kombinationsknapp Volymreglage, på-/av-knapp

Läs mer

CDE-178BT. ide-178bt CDE-175R

CDE-178BT. ide-178bt CDE-175R FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Tack för att du har köpt denna Clarion-apparat. Läs igenom hela bruksanvisningen innan du börjar använda bilstereon. Spara bruksanvisningen på något lättillgängligt ställe (t.ex. i handskfacket) efter

Läs mer

2DIN CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-W296BT CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-195BT

2DIN CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-W296BT CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-195BT FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

CAR RADIO KÖLN 230 BT 1 011 402 212 001 DRESDEN 230 BT 1 011 402 202 001. Enjoy it. Bruks- och monteringsanvisning

CAR RADIO KÖLN 230 BT 1 011 402 212 001 DRESDEN 230 BT 1 011 402 202 001. Enjoy it. Bruks- och monteringsanvisning CAR RADIO KÖLN 230 BT 1 011 402 212 001 DRESDEN 230 BT 1 011 402 202 001 Enjoy it. Bruks- och monteringsanvisning Knappar och reglage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 -knapp Att frigöra den löstagbara

Läs mer

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Innehåll 1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER...166 Hantering av CD-Skivor...167 2. KONTROLLER...5 3. TERMINOLOGI...168 Knapparnas Namn och Vad de Används till...168 Indikeringar på Displayen...170 LCD-Skärmen (Flytande

Läs mer

KIV-700 BRUKSANVISNING

KIV-700 BRUKSANVISNING DIGITAL MEDIASPELARE MED RECEIVER KIV-700 BRUKSANVISNING Innan du läser denna bruksanvisning bör du klicka på knappen nedan för att kontrollera om det finns någon uppdatering. 10ORD_IM316_Ref_sv_02_E Innehållsförteckning

Läs mer

RDS DVD-Video Tuner DVA-9965R. BEDIENUNGSANLEITUNG Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch des Gerätes.

RDS DVD-Video Tuner DVA-9965R. BEDIENUNGSANLEITUNG Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch des Gerätes. FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/ PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK R RDS DVD-Video Tuner DVA-9965R EN DE TM

Läs mer

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation Honda SD navigationssystem Ljud Navigation Förord Säkerhetsföreskrifter Svenska Följ säkerhetsåtgärderna nedan när systemet används. Förvara handboken på en lättillgänglig plats (t.ex. i handskfacket på

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Opel Insignia Infotainment System

Opel Insignia Infotainment System Opel Insignia Infotainment System Innehåll Inledning... 4 Radio... 29 CD-spelare... 45 AUX-ingång... 51 USB-port... 53 Digital fotoram... 57 Navigation... 60 Taligenkänning... 103 Telefon... 118 Alfabetiskt

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer

Översikt över funktioner

Översikt över funktioner Denna enhet tillhör den nya generationens spelare. Den stöder flera format, som MP1, MP2, MP3, WMA, WAV etc. Perfekt ljudkvalitet, extremt hög pålitlighet och tilltalande utseende gör den tillsammans till

Läs mer

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA Aktiv Soundbar Högtalare Bruksanvisning SVENSKA Innehållsförteckning Inledning 3 Beskrivning och funktioner 3 Ingående delar 3 Soundbar Topp-Panel Kontroller 4 Soundbar Bak-panelen reglage och anslutningar

Läs mer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer

Ställa in en radiostation

Ställa in en radiostation Information om AM/FM-uppspelning Ställa in en radiostation Ställa in kanaler automatiskt 1. Tryck på TUNER på huvudenheten upprepade gånger för att välja antingen AM eller FM. 2. Tryck på TUNING MODE,

Läs mer

DAB2+ Bästa kund. Grattis till din nya Argon DAB2+

DAB2+ Bästa kund. Grattis till din nya Argon DAB2+ Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

Användarmanual. ver. 2.0

Användarmanual. ver. 2.0 Användarmanual ver. 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...63 2. LADDNING AV BATTERIET...64 3. MJUKVARUUPPDATERINGAR OCH INSTÄLLNINGAR...64 4. SÄTT IGÅNG...65 4.1 ALLMÄNNA FUNKTIONER...65 4.2 HUVUDENHETEN

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

Mobiltelefon med stor skärm

Mobiltelefon med stor skärm DCP32 Deltaco TALA Stor Mobiltelefon med stor skärm SE Användarmanual Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att vara lättanvänd med rejäla knappar och

Läs mer

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wavelogotypen, GoFlex, GoFlex

Läs mer

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch.

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch. Manual Introduktion Den här manualen ger en heltäckande beskrivning av Milestone 312. Om du bara vill ha en kortare introduktion för att komma igång med att använda spelaren räcker det att läsa snabbguiden

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

AVR 700/AVR 70/AVR 70C

AVR 700/AVR 70/AVR 70C Ljud-/videomottagare Bruksanvisning Innehåll Inledning 3 Medföljande tillbehör 3 Viktig säkerhetsinformation 3 Placera ljud-/videomottagaren 3 Reglage på den främre panelen 4 Uttag på den bakre panelen

Läs mer

SVENSKA. Inledning. Innehåll. Allmän information V-1. Allmän information Tillbehör... 2 Försiktighetsåtgärder... 3 Kontroller och indikatorer...

SVENSKA. Inledning. Innehåll. Allmän information V-1. Allmän information Tillbehör... 2 Försiktighetsåtgärder... 3 Kontroller och indikatorer... Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar hur man handhar denna SHARP produkt. Innehåll Sida Sida Allmän information

Läs mer

Bekanta dig med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikspelare. Funktionsguide

Bekanta dig med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikspelare. Funktionsguide Bekanta dig med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikspelare Funktionsguide Innehåll Squeezebox Touch: Funktionsguide Tack!................................................................ 5 Hjälp................................................................

Läs mer

Rugtel Tank X10 Manual

Rugtel Tank X10 Manual Rugtel Tank X10 Manual 一 Garantivillkor Rugtel Sverige garanterar att licensierade produkter vid införskaffandet är fria från defekter avseende design, material och yrkesutförande. Garantivillkor avser

Läs mer

Version Firmware: 3.1x SÄKERHETS- OCH ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER

Version Firmware: 3.1x SÄKERHETS- OCH ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER Version Firmware: 3.1x SV SÄKERHETS- OCH ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER Grattis till ditt köp av denna produkt från Nolan N-Com. N-Com Bluetooth Kit3 har konstruerats med den allra senaste teknologin och med

Läs mer