INSTRUKTIONSMANUAL Läs denna instruktion noggrant och bekanta dig med din nya Radio CD innan den används första gången.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSTRUKTIONSMANUAL Läs denna instruktion noggrant och bekanta dig med din nya Radio CD innan den används första gången."

Transkript

1 CD-880BT Bilstereo med CD/CD-R/CD-RW/MP3 spelare och FM Stereo Radio RDS med PTY USB port och SD/MMC kortläsare AUX ingång på fronten Inbyggd Bluetooth anslutning för Handsfree samtal med Bluetooth Mobiltelefon Nedfällbar/Löstagbar Frontpanel INSTRUKTIONSMANUAL Läs denna instruktion noggrant och bekanta dig med din nya Radio CD innan den används första gången. INNEHÅLL Placering av kontroller Egenskaper Installation Förebyggande åtgärder och Underhåll Bruksanvisning Specifikationer PLACERING AV KONTROLLER 1. POWER ON/OFF ( ) 2. FUNKTIONSVAL KNAPP: KONTROLLER FÖR BAS / DISKANT / BALANS / FADER / STARTVOLYM / CT / TA VOL / EON / REC MODE / DSP 3. VOL UPP / VOL NED KNAPP: KONTROLLER FÖR BAS / DISKANT / BALANS / FADER / STARTVOLYM / CT / TA VOL / EON / REC MODE / DSP 4. FÖRINSTÄLLDA STATIONER (1,2,3,4,5,6) 5. AF funktion (ALTERNATIVA FREKVENSER) 6. TA funktion (TRAFIKMEDDELANDEN) 7. PTY funktion (PROGRAMTYP) 8. DISPLAY KNAPP (DISP) 9. MODE/LOUDNESS KNAPP (LD/MOD) 10. BAND/ENTER KNAPP (BD/ENT) 11. AUTOMATISK ELLER MANUELL TUNING (FREQ UP ELLER FREQ DOWN ) CD SPÅR/SÖK KNAPP 12. AUTO SEEK SÖK TUNING (A/PS) 13. SCAN AUTOMATISK TUNING KONTROLL / RECORD (SCN/REC ) 14. MUTE KNAPP (MUTE) 15. LCD DISPLAY 16. ÖPPNA PANEL KNAPP ( ) 17. CD INKAST 18. CD EJECT KNAPP ( ) 19. PAUS KNAPP 20. REPETERA KNAPP 21. INTRO KNAPP (Förlyssna alla spår) 22. SLUMPVIS AVSPELNING KNAPP 23 MAPP NED (endast MP3 filer) 24. MAPP UPP (endast MP3 filer) 28. RESET 25. USB PORT 29. LÄGG PÅ ( ) 26. MULTIMEDIA KORT (MMC)/SD KORT LÄSARE 30. SVARA ( ) 27. FRONT AUX INGÅNG 31. TELEFONNUMMER

2 EGENSKAPER Enheten har en löstagbar frontpanel, FM/FM stereo, CD/MP3 spelare och följande egenskaper: Automatisk lagring av stationer sorterade med signalstyrka (AS). Elektronisk Volym, Bas, Diskant, Fader och Balans kontroll. Elektronisk precisionstuning med PLL krets. Programmerbara 18 förinställda minnesplatser (6 vardera för FM1/ FM2 / FM3) Loudness kontroll Manuell / Auto (Sökning) / upp och ned tuning kontroll Bandväljare för FM1/ FM2 / FM3 Display kontroll (Frekvens, Stationsnamn, Programtyp, Klocka) Klockfunktion med RDS CD Repeteringsfunktion CD och MP3 filer på CD/CD-R/CD-RW avspelningsfunktion Lågnivå Line-out Löstagbar frontpanel skyddar mot stöld Bakgrundsljussystem USB port och SD/MMC ingång Front AUX ingång Inbyggd Bluetooth anslutning för Handsfree samtal med Bluetooth Mobiltelefon RDS Funktion: PI (Program Identification) TA (Traffic Announcement) PS (Program Service Name) PTY (Program Type) AF (List of Alternative Frequencies) TP (Traffic Program) INSTALLATION FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER Ta bort frontpanelen innan enheten monteras. Monteringsvinkel justering Justera monteringsvinkeln till mindre än 20. MONTERINGSEXEMPEL Installation på instrumentpanelen: Anmärkning: Förvara demonteringsnycklarna på säkert ställe då du kan behöva dom i framtiden för att demontera enheten från bilen.

3 Lossa och fästa frontpanelen Frontpanelen för denna enhete kan lossas för att förhindra att enheten stjäls. FÄLLA NED OCH LOSSA/FÄSTA FRONTPANELEN Innan frontpanelen lossas, stäng av enheten med knappen (1). Tryck därefter på knappen, låt frontpanelen fällas ned i horisontal position och lossa panelen genom att dra den mot dig enligt bilderna nedan. Anmärkningar: Tryck inte frontpanelen för hårt mot enheten när den fästs. Den kan lätt fästas med ett lätt tryck mot enheten. När du transporterar frontpanelen skall den ligga i sitt skyddsfodral. Tryck inte hårt eller på displayfönstret på frontpanelen när den fästs på enheten. ISO KONTAKTER RCA Line Out: Röd (höger) Vit (vänster) KONTAKT A MINNE +12V 5. ELANTENN UTGÅNG V (TÄNDNING) 8. JORD Anmärkning: (kontakt A pin 7) måste anslutas till bilens tändning för att undvika att bilbatteriet laddas ur när bilen inte används under en längre period.

4 KONTAKT B 1. BAK HÖGER HÖGTALARE (+) 2. BAK HÖGER HÖGTALARE (-) 3. FRAM HÖGER HÖGTALARE (+) 4. FRAM HÖGER HÖGTALARE (-) 5. FRAM VÄNSTER HÖGTALARE (+) 6. FRAM VÄNSTER HÖGTALARE (-) 7. BAK VÄNSTER HÖGTALARE (+) 8. BAK VÄNSTER HÖGTALARE (-) UNDERHÅLL BYTA SÄKRING Om säkringen går sönder: kontrollera strömförsörjningsanslutningen och byt ut säkringen. Om säkringen går sönder igen efter bytet, kan det bero på ett internt fel. I så fall kontakta din återförsäljer. Varning Använd rätt amperevärde för varje kabel. Användning av ett högre värde kan orsaka allvarliga skador. ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER 1. POWER ON/OFF Genom att trycka på denna knapp slås enheten PÅ eller AV. Denna enhet slås PÅ med valfri knapp. 2. FUNKTIONSVAL KNAPP: BAS/DISKANT/BALANS/FADER / (STARTVOLYM / CT / TA VOL / EON / REC MODE / DSP) 3. VOLYM UPP/NED Vrid VOL ratten (höger/vänster) för att justera VOL/BAS/TRE/BAL/FAD. För att välja andra funktioner, tryck korta tryck på VOL ratten ända tills önskad funktion visas på displayen. Figur 1 visar hur funktionerna väljs med användning av VOL ratten. Fig. 1 Val av ljudkontrollfunktioner 1. VOL 2. SEL 3. BAS 4. DISKANT 5. BAL 6. FAD Öka eller sänk volymen genom att vrida VOL ratten (höger/vänster). Med samma ratt kan också BAS, DISKANT, BALANS och FADER justeras. Tryck in och håll VOL ratten för att justera STARTVOLYM/CT/TA VOL/EON ON/REC MODE/DSP IN VOL: Justera startvolymens nivå. ADJ: Justera klockan. Vrid VOL ratten medurs för att ställa in timmar och moturs för att ställa in minuter. TA VOL: Justerar TA Volume (Volymnivån när trafikmeddelanden sänds). EON: Val av EON tillstånd, PÅ eller AV.

5 REC MP3: Val av REC läge (MP3 eller WMA) DSP: Val av DSP läge (Classic, POP, Rock, Flat) 4. FÖRINSTÄLLDA STATIONER (1,2,3,4,5,6) Ett kort tryck på dessa knappar ger ett direktval av en lagrad station. Vid ett tryck längre än 1 sekund lagras aktuell radiostation i minnet för denna knapp. ANVÄNDA RDS FUNKTIONEN Vad är RDS? RDS (Radio Data System) är ett digitalt informationssystem utvecklat av EBU (European Broadcast Union). RDS erbjuder en mängd olika informationstjänster och automatiska tuning funktioner för RDS kompatibla bilstereo. 5. AF/REG funktion (ALTERNATIVA FREKVENSER) Med ett kort tryck, väljs AF/REG växlingsläge. När AF/REG växlingsläge har valts kontrollerar radion hela tiden signalstyrkan för alla alternativa frekvenser. Med ett långt tryck, aktiveras regional läget ON/OFF. Regional läge ON: AF växling eller PI SEEK utförs på alla stationer som har samma PI koder som aktuell station. REG indikatorn tänds på displayen. Regional läge OFF Regional koden i formatet av PI kod ignoreras när AF växling eller PI SEEK utförs. 6. TA funktion (TRAFIKMEDDELANDEN) Med ett kort tryck, aktiveras TA läge ON eller OFF När TA läge är ON och trafikmeddelande sänds När enheten är i CD/MP3 läge växlar den över till radioläge temporärt. Om volymnivån är under tröskelvärdet höjs den till tröskelvärdet. När TP station tas emot tänds TP indikatorn i displayen. 7. PTY funktion (PROGRAMTYP) med ett kort tryck aktiveras TPY ON/OFF funktionen och börjar söka efter önskad PTY information och stoppar när den hittar rätt PTY information. Med ett trycka längre än 2 sekunder kan du välja PTY läge genom att vroda VOL ratten enligt flödet nedan: NEWS--AFFAIRS--INFO--SPORT--EDUCATE--DRAMA--CULTURE--SCIENCE--VARIED- -POP--ROCK--EASY M--LIGHT M--CLASSIC--OTHER M--WEATHER--FINANCE--CHIL- DREN--SOCIAL--RELIGION--PHONE IN--TRAVEL--LEISURE--JAZZ--COUNTRY--NA- TION. M--OLDIES--FOLK M--DOCUMENT--TEST--ALARM. 8. DISPLAY (DISP) Tryck på DISP knappen för att växla mellan display information som radiofrekvenser, klocka, spår och annan information beroende på spelläge. 9. LÄGE/LOUDNESS KNAPP (LD/MOD) Genom att trycka på denna knapp kan användaren välja AUX/TUNER/CD- MP3/USB/SD/MMC/AD2P läge. LOUDNESS: Med ett tryck längre än 2 sekunder kan du välja LOUDNESS läge. 10. BAND KNAPP (BD) Varje band växlas i en följd om man trycker på denna knapp FM1---FM2---FM AUTOMATISK ELLER MANUELL TUNING (FREKVENS UPP ELLER FREKVENS NED ) (A) RADIO LÄGE

6 Med korta tryck fungerar dessa knappar som automatiskt sökning. Med tryck längre än 1 sekund fungerar de som manuell sökning. (B) CD/MP3 SPELLÄGE Med korta tryck fungerar dessa knappar som SPÅR UPP eller SPÅR NED läge. Med tryck längre än 1 sekund fungerar de som SPOLA FRAMÅT eller SPOLA BAKÅT läge. 12. AUTOSÖKNING TUNING (A/PS) Med ett kort tryck scannar radion varje förinställd station. När signalstyrkenivån är högre än tröskelnivån för att stoppa, stannar scanningen vid detta förval under 5 sekunder och spelar upp ljudet och därefter fortsätter scanningen igen. Med ett tryck längre än 1 sekund lagras de 6 stationer med högst signalstyrka på motsvarande snabbvalsknappar 1-6. När lagringen är klar utför radion en scanning på dessa stationer. 13. SCAN AUTOMATISK TUNING KONTROLL (SCN) Denna knapp används för RADIO SCAN Funktionen liknar normal sökning, men radion stannar 5 sekunder för varje station den hittar i RADIO SCAN läge. 14. MUTE KNAPP (MUTE) Tryck ned och håll denna knapp för att tysta ljudet omedelbart. Tryck igen för att återgå till den tidigare volymnivån. 15. LCD DISPLAY LCD displayen visar aktuell status för enheten. 16. ÖPPNA FRONT PANEL KNAPP Tryck på knappen och frontpanelen öppnas. CD/MP3 KONTROLL PLACERING AV KNAPPAR SPÅR/SÖK KNAPP (11) FRAMÅT OCH BAKÅT SPÅR SÖKNING (eller ändra låt) Tryck på SKIP knappen ( eller ) under avspelning för att gå till önskat spår (låt)....bakåt...framåt Tryck in och håll SKIP knappen ( eller ) under avspelning för att scanna skivan med hög hastighet. När önskat musikavsnitt på skivan har hittats, släpp knappen. Normal avspelning återupptas. 17. CD INKASTT 18. CD EJECT KNAPP Tryck på knappen för att ta ut CD skivan. 19. PAUS KNAPP Under avspelning, tryck på PAUS (19) knappen för att tillfälligt pausa avspelningen. Tryck igen för att återuppta avspelningen. 20. REPETERA KNAPP RPT När knappen trycks in visas RPT ON indikeringen på displayen och avspelningen av valt spår kommer att repeteras ända tills repeteringen avbryts genom att trycka på knappen igen. 21. INTRO KNAPP (förlyssning på alla spår) När knappen trycks in visas INT ON indikeringen på displayen och de första sekunderna

7 på varje spår spelas. Tryck igen för att stoppa intro och lyssna på hela spåret. 22. SLUMP KNAPP RDM När knappen trycks in visas RDM ON indikeringen på displayen och varje spår på skivan spelas i slumpvis ordning istället för skivans ordning. Tryck på knappen igen för att avbryta den slumpmässiga avspelningen. 23. MAPP NED (för MP3 filer) 24. MAPP UPP (för MP3 filer) HUR MAN VÄLJER MP3 FILER 1. Sökning av spår: Tryck på A/PS, sök spår aktiveras. Vrid VOL ratten åt vänster eller åt höger, välj den första siffran som önskas. Tryck på VOL ratten, den första siffran bekräftas och den andra siffran blinkar. Vrid VOL ratten åt vänster eller åt höger, välj andra och tredje siffran. Tryck på BD/ENT, vald låt börjar. 2. Sökning med tecken: Tryck två gånger på A/PS, teckensökningsläge aktiveras. Vrid VOL ratten åt vänster eller åt höger, du kan välja önskad bokstav. Tryck på VOL ratten, repetera stegen ovan för andra och tredje tecknet. Låtar med samma tecken som du har valt visas. Vrid VOL ratten åt vänster eller åt höger, du kan välja önskad låt. Tryck på BD/ENT, vald låt börjar. 3. Sökning på filnamn: Tryck tre gånger på A/PS, mappsökning aktiveras. Vrid VOL ratten åt vänster eller åt höger, du kan välja önskad mapp. Tryck på BD/ENT, mappen bekräftas och den första filen i mappen spelas. Ansluta apparaten till en portabel MP3 spelare 25. USB Port Använd en USB kabel för att ansluta din MP3 spelare. 26. MULTIMEDIA KORT (MMC) / SD KORT LÄSARE Stödjer endast MP3 ID3 format musik. * VIKTIG INFORMATION: PÅ GRUND AV STOR VARIATION AV PRODUKTER MED USB, SD OCH MMC KORT PORTAR OCH DERAS IBLAND FABRIKAT SPECIFIKA FUNKTIONER KAN VI INTE GARANTERA ATT ALLA ENHETER KÄNNS IGEN ELLER ATT ALLA ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER VERKLIGEN FUNGERAR. 27. AUX INGÅNG Frontens AUX IN ingång, tillåter enkel analog anslutning till portabla enheter. 28 RESET Reset knappen (28) är placerad på enhetens hus. Reset knappen skall användas av följande skäl: Vid nyinstallation av enheten när alla kabelanslutningar är klara. När någon av funktionsknapparna inte fungerar. Vid Error symbol på displayen. INSPELNING - ANVÄNDNING Inspelning / Lagring / Radering på SD, MMC eller ett USB minne Du kan lagra inspelningar från radio eller en ljud CD / MP3 CD på ett SD, MMC eller USB minne.

8 Inspelningarna görs på samma sätt och avslutas automatiskt när minnet är fullt. Anmärkning: (REC MMC), (COPY MMC), (MMC ALL) och (MMC ONE) funktioner är endast möjliga om ett SD eller MMC kort används. Anmärkning: (REC USB), (COPY USB), (USB ALL) och (USB ONE) funktioner är endast möjliga om ett USB minne används. Inspelning från radio Stoppa i ett SD eller MMC kort i SD och MMC läsarens fack eller anslut ett USB minne till USB porten. Använd LD/MOD knappen och välj avspelning från radio. Starta inspelning Tryck på REC knappen och håll den intryckt under två sekunder. [REC MMC] visas i displayen (om ett SD eller MMC kort används) eller [REC USB] visas i displayen (om ett USB minne används). Tryck på BD/ENT knappen och [RECORD] visas i displayen. Därefter visas [R] (blinkande), följt av information om lagringsposition (t.ex. [01]) och längden på inspelningen (t.ex. [19.58]). Stoppa inspelning Tryck på BD/ENT knappen. Inspelning från ljud CD Stoppa i en ljud CD i CD inkastet. Stoppa i ett SD eller MMC kort i SD och MMC läsarens fack eller anslut ett USB minne till USB porten. Använd LD/MOD knappen och välj CD läge. Välj det spår du vill spela in. Starta inspelning Tryck på REC knappen och håll den intryckt under två sekunder. [REC MMC] visas i displayen (om ett SD eller MMC kort används) eller [REC USB] visas i displayen (om ett USB minne används). De följande egenskaperna är möjliga genom att trycka på REC knappen upprepande gånger (beroende på om ett SD / MMC kort eller ett USB minne används) MMC ALL alla spåren spelas in på SD / MMC. USB ALL alla spåren spelas in på USB minne. MMC ONE aktuellt spår spelas in på SD / MMC. USB ONE aktuellt spår spelas in på USB minne. Tryck på BD/ENT knappen. [RECORD] visas i displayen, följt av [R] (blinkande), information om lagringsplats (t.ex. [01]) och längden för inspelningen (t.ex. [19.58]). Stoppa inspelning Tryck på BD/ENT knappen. Inspelning från MP3-CD Stoppa i en MP3 CD i CD inkastet. Stoppa i ett SD eller MMC kort i SD och MMC läsarens fack eller anslut ett USB minne till USB porten. Använd LD/MOD knappen och välj CD läge. Välj det spår du vill spela in. Starta inspelning Tryck på REC knappen och håll den intryckt under två sekunder. [COPY MMC] visas i displayen (om ett SD eller MMC kort används) eller [COPY USB] visas i displayen (om ett USB minne används). De följande egenskaperna är möjliga genom att trycka på REC knappen upprepande gånger (beroende på om ett SD / MMC kort eller ett USB minne används) COPY MMC - aktuellt spår spelas in på SD / MMC. COPY USB - aktuellt spår spelas in på USB minne. Tryck på BD/ENT knappen [COPY] visas i displayen. Därefter visas använt

9 minnesutrymme i procent. Stoppa inspelning Tryck på BD/ENT knappen. Starta radering Använd LD/MOD knappen för att välja SD/MMC eller USB läge. Avspelning av spåren börjar. Tryck på REC knappen och håll den intryckt under två sekunder. [DELETE] visas i displayen. Tryck på BD/ENT knappen. Aktuellt spår raderas. HUR ANVÄNDS BLUETOOTH I DITT LJUDSYSTEM Hur parning utförs Innan du kan ringa med din bilstereo måste du först para ihop din mobiltelefon med bilstereon. Parning är en procedur som används för att ansluta två Bluetooth enheter med varandra. 1. Denna enhets Bluetooth funktion är alltid påslagen, utför parningen med att börja från din mobiltelefon. Konsultera mobiltelefonens manual för korrekt parning. 2. Utför sökning efter tillgängliga Bluetooth enheter, CAR--BT kommer att visas i listan. Mata in 0000 när koden efterfrågas. 3. Efter lyckad parning, anslut till bilstereon om den inte automatiskt har anslutits. Hur man ringer / svarar med kabelansluten fjärrkontroll Vid inkommande samtal, tryck på TALK knappen en gång för att svara. Under samtal, tryck på TALK knappen en gång för att avsluta samtalet. För att ringa upp med användning av samtalshistoriken 1. Tryck in och håll TALK knappen för att visa REDIAL historiken. 2. Använd VOL ratten på huvudenheten, vrid den för att välja telefonnummer som du vill ringa upp och tryck på. Anmärkning: Upp till 20 telefonnummer kommer att visas inkluderat föregående uppringda och inkomna samtal. Hur man ringer / svarar med trådlös fjärrkontroll För att ringa, tryck på knappen på fjärrkontrollen följt av telefonnumret inmatat via sifferknapparna. Efter inmatning av telefonnumret, tryck på igen för att ringa upp. Under samtal, tryck på knappen för att avsluta samtalet. Vid inkommande samtal, tryck på knappen för att svara på samtalet. Tryck på knappen för att avvisa inkommande samtal. Hur man ringer / svarar med frontpanelen För att ringa upp med användning av samtalshistoriken 1. Tryck in och håll för att visa REDIAL historiken. 2. Använd VOL ratten på huvudenheten, vrid den för att välja telefonnummer som du vill ringa upp och tryck på. Under samtal, tryck på knappen för att avsluta samtalet. Vid inkommande samtal, tryck på knappen för att svara på samtalet. Tryck på knappen för att avvisa inkommande samtal. Audio Streaming 1. Om din mobiltelefon är kompatibel med A2DP kan du spela musiken i din mobiltelefon och överföra denna till bilstereon så att ljudet hörs i bilens högtalare.

10 2. Kontrollera att din mobiltelefon och bilstereo är parade och anslutna. 3. Spela musiken i din mobiltelefon enligt mobiltelefonens bruksanvisning. 4. Bilstereon visar A2DP när den automatiskt tar emot A2DP musik, men för vissa mobiltelefonmodeller måste du trycka på LD/MOD knappen för att växla till A2DP läge. 5. Du kan trycka på eller på huvudenheten för att välja spår framåt eller bakåt. SPECIFIKATIONER CD/MP3 SPELARE Signal till brus förhållande kanalseparation Frekvensområde > 60 db > 50 db (1 khz) 20 Hz - 20 khz RADIO Känslighet 2.8 µv Stereoseparation 30 db Signal till brus förhållande 50 db Frekvensområde MHz Kanalsteg 50 khz Mellanfrekvens 10.7 MHz LINE-OUTT Utgång Impedans 5V (max.) 10k Ohm ALLMÄNT Strömförsörjning 12V DC ( V tillåts) Högtalarimpedans 4 eller 8 Ohm Uteffekt 40W x 4 kanaler

Bilstereo med CD/CD-R/CD-RW/MP3 spelare, PLL FM Stereo Radio RDS med PTY och löstagbar frontpanel USB port och SD/MMC Card läsare CD-652USMP/FM

Bilstereo med CD/CD-R/CD-RW/MP3 spelare, PLL FM Stereo Radio RDS med PTY och löstagbar frontpanel USB port och SD/MMC Card läsare CD-652USMP/FM Bilstereo med CD/CD-R/CD-RW/MP3 spelare, PLL FM Stereo Radio RDS med PTY och löstagbar frontpanel USB port och SD/MMC Card läsare CD-652USMP/FM Bruksanvisning CD-652USMP/FM PLACERING AV KONTROLLER 1. STRÖMBRYTARE

Läs mer

Bilstereo med CD/CD-R/CD-RW/MP3 spelare och PLL FM Stereo Radio RDS med PTY Löstagbar frontpanel CD-306MP/FM. Bruksanvisning

Bilstereo med CD/CD-R/CD-RW/MP3 spelare och PLL FM Stereo Radio RDS med PTY Löstagbar frontpanel CD-306MP/FM. Bruksanvisning Bilstereo med CD/CD-R/CD-RW/MP3 spelare och PLL FM Stereo Radio RDS med PTY Löstagbar frontpanel CD-306MP/FM Bruksanvisning CD-306MP/FM PLACERING AV KONTROLLER 1. STRÖMBRYTARE PÅ/AV 2. FUNKTIONSVAL: BAS/DISKANT/BALANS/FADER/TA

Läs mer

CAD-473 PTY BD/ENT BRUKSANVISNING PTY BD/ENT BILRADIO- CD/CDR/CDRW/MP3/WMA SPELARE

CAD-473 PTY BD/ENT BRUKSANVISNING PTY BD/ENT BILRADIO- CD/CDR/CDRW/MP3/WMA SPELARE CAD-473 PTY AF TA 5 6 1 PAU 2 RPT 3 INT 4 RDM MUTE 10 1 8 2 3 15 5 7 16 26 BRUKSANVISNING PTY BILRADIO- CD/CDR/CDRW/MP3/WMA SPELARE 1 PAU 2 RPT 3 INT 4 RDM 5 6 MUTE MED PLL FM STEREO, RDS 12 13 9 11 19

Läs mer

KNAPPARNAS PLACERING OCH FUNKTION

KNAPPARNAS PLACERING OCH FUNKTION COMPACT DIGITAL AUDIO KNAPPARNAS PLACERING OCH FUNKTION 2 27 2 3 3 8 0 5 6 26 SCN OPEN A/PS DISP MU BND MD PAU 2 INT 3 RPT 4 RDM 5 6 PTY TA AF 4 9 9 20 2 22 23 24 7 6 5 25 4 (-6). PÅ OCH AV KNAPP ( ) 2.

Läs mer

CAD-452 BLUETOOTH ST COMPACT BRUKSANVISNING ST COMPACT BILRADIO- CD/CDR/CDRW/MP3 SPELARE MED PLL FM STEREO, RDS USB/SD/MMC KORT INGÅNG 4 (1-6)

CAD-452 BLUETOOTH ST COMPACT BRUKSANVISNING ST COMPACT BILRADIO- CD/CDR/CDRW/MP3 SPELARE MED PLL FM STEREO, RDS USB/SD/MMC KORT INGÅNG 4 (1-6) DIGIL AUDIO DIGIL AUDIO CAD-45 BLUETOOTH SCN OPEN DISP ST COMPACT 1 TOP INT 3 4 RDM 5 6 PTY AF 3 13 1 3 14 9 11 1 16 1 17 8 BRUKSANVISNING SCN DISP OPEN ST COMPACT 1 TOP INT 3 4 RDM 5 6 PTY AF BILRADIO-

Läs mer

BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT

BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT 1 AUX ingång. Denna CD-radio har AUX ingång på baksidan av apparaten. Det går att ansluta tex en bärbar MP3-spelare eller DVD-spelare till

Läs mer

Svensk kom i gång-manual

Svensk kom i gång-manual Svensk kom i gång-manual Sammankoppla enheten med en mobiltelefon via Bluetooth med A2DP Löstagbar panel med mikrofon-ingång FM/AM radio / CD / MP3-mottagare USB-port för MP3 SD / MMC -kortläsare Elektronisk

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

SWEwww.facebook.com/denverelectronics

SWEwww.facebook.com/denverelectronics ROCK POP EQ CLAS RDM BILJUD SWEwww.facebook.com/denverelectronics BILENS MP3-SPELARE MED RADIO-USB/SD/MMC-MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2 19

Läs mer

BRUKSANVISNING CAD-495 BILRADIO- CD/CDR/CDRW/MP3/WMA SPELARE MED PLL FM STEREO, RDS USB/SD/MMC KORT INGÅNG AVTAGBAR FRONT PANEL PWR PTY A/PS

BRUKSANVISNING CAD-495 BILRADIO- CD/CDR/CDRW/MP3/WMA SPELARE MED PLL FM STEREO, RDS USB/SD/MMC KORT INGÅNG AVTAGBAR FRONT PANEL PWR PTY A/PS CAD-495 A/PS PWR PUSH ECT TUNE/TRACK DISP BAND SCN PAU INT RPT RDM 3 4 5 TA RELEASE EJ MD PTY AF BRUKSANVISNING BILRADIO- CD/CDR/CDRW/MP3/WMA SPELARE MED PLL FM STEREO, RDS USB/SD/MMC KORT INGÅNG AVTAGBAR

Läs mer

CAD-474BT BRUKSANVISNING

CAD-474BT BRUKSANVISNING CAD-7BT BRUKSANVISNING BILRADIO- CD/CDR/CDRW/MP3/WMA SPELARE MED PLL FM STEREO, RDS USB/SD/MMC KORT INGÅNG MOBILTELEFONENS BLUETOOTH-FUNKTION NEDFÄLLBAR/ AVTAGBAR FRONT PANEL www.facebook.com/denverelectronics

Läs mer

KNAPPARNAS PLACERING OCH FUNKTION

KNAPPARNAS PLACERING OCH FUNKTION KNAPPARNAS PLACERING OCH FUNKTION 1 2 17 15 8 16 14 A/PS 3 9 10 13 12 4 (1-6) 7 6 5 11 1. PÅ OCH AV KNAPP (PWR) 2. FUNKTIONS-KNAPP: BAS/DISKANT/BALANS/FADER/TA SÖK// RETUNE/AUDIO DSP/LJUDSTYRKA//BEEP/SÖK/STEREO/LOKAL/

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka Bruksanvisning GBi9000 Läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. KNAPPAR OCH REGLAGE 1. BASKONTROLL 2. CD-LUCKA 3. CD-LÅSREGLAGE

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 A B C D E F G H I J K L M Display FM/LV band AM band / AM/PM klocka RDS station Klocksymbol Fast: RDS klockvisning Blink: Manuell klockvisning RDS trafik information Minnesradering

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Bilstereo/ CD-spelare CD/ CD-R/ CD-RW / MP3-spelare med PLL FM Stereo Radio Radiodatasystem med PTY

Bilstereo/ CD-spelare CD/ CD-R/ CD-RW / MP3-spelare med PLL FM Stereo Radio Radiodatasystem med PTY Roadstar Bilstereo/ CD-spelare CD/ CD-R/ CD-RW / MP3-spelare med PLL FM Stereo Radio Radiodatasystem med PTY USB-port och SD/ MMC-kortsöppning Löstagbar frontpanel CD-652USMP/FM Bruksanvisning Den här

Läs mer

Hur man använder radion

Hur man använder radion Hur man använder radion Egenskaper för mottagning av FM Vanligtvis har FM mycket bättre ljudkvalitet än AM. FM och FM-stereo kan dock stöta på karakteristiska mottagningsproblem som inte finns vid mottagning

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 Bruksanvisning Aquatic Radio Uppstart Sätt i fjärrkontrollens batteri Skruva av det vattentäta locket på fjärrkontrollens baksida och sätt i batteriet. (CR-2430) Skruva tillbaka locket. Slå

Läs mer

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS.

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. CRI Över 90 Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. Energibesparande 10W LED Bländfri design Livslängd 40.000 timmar Paketet innehåller följande: A. Lampa inkl. LED B. Vokymkontroll knapp C. Lampfot

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

KNAPPARNAS LOKALISERING:

KNAPPARNAS LOKALISERING: MANUAL Löstagbar Front RDS-EON Tuningsystem Elektroniskt antiskakfunktion FM/AM Radio / MP3 / WMA -hantering USB-värd för MP3 -källa SD-kortsplats AUX-ingång SIDA 1 KNAPPARNAS LOKALISERING: Bra att veta:

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning

FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning S 381Q413-A Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 2 Kontrollernas placering... 3-4 Batteridrift (Alkaliska)... 5 Batteridrift (Laddningsbara)...5-6 Nätdrift...6

Läs mer

CAD-381 BLUETOOTH BRUKSANVISNING BILRADIO- CD/CDR/CDRW/MP3SPELARE MED PLL FM STEREO, RDS NEDFÄLLBAR/ AVTAGBAR FRONT PANEL

CAD-381 BLUETOOTH BRUKSANVISNING BILRADIO- CD/CDR/CDRW/MP3SPELARE MED PLL FM STEREO, RDS NEDFÄLLBAR/ AVTAGBAR FRONT PANEL CAD-38 BLUETOOTH 3 5 BRUKSANVISNING BILRADIO- CD/CDR/CDRW/MP3SPELARE MED PLL FM STEREO, RDS Front aux-ingång Mobiltelefonens Bluetooth-funktion NEDFÄLLBAR/ AVTAGBAR FRONT PANEL KNAPPARNAS PLACERING OCH

Läs mer

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom

Läs mer

BeoSound 3000. Handbok

BeoSound 3000. Handbok BeoSound 3000 Handbok BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken Handboken

Läs mer

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual.

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Översikt 1. Hörlursuttag 8. Högtalare 2. Handlovsrem 9. Minneskortplats, micro-sd 3. Uttag för extern mikrofon 10. Spela in / Paus 4. Intern mikrofon 11. Volym

Läs mer

Bruksanvisning DAB One

Bruksanvisning DAB One Bruksanvisning DAB One Var snäll läs igenom denna bruksanvisning, innan ni börjar använda er DAB One. Grattis till ditt val av DAB/FM mottagare. Vi hoppas att du kommer att ha många trevliga stunder framför

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter VARNING! För att minimera risken för kortslutning, brand etc. bör du aldrig göra följande: 1. Ta aldrig bort höljet på apparaten. 2. Utsätt inte apparaten för

Läs mer

BeoSound 3000. Användarhandbok

BeoSound 3000. Användarhandbok BeoSound 3000 1 Användarhandbok BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Innehåll i användarhandboken 3 Du kan välja mellan två olika handledningar när du ska lära dig använda din Bang & Olufsen-produkt.

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

MP-100. Bruksanvisning

MP-100. Bruksanvisning MP-100 Bruksanvisning INNEHÅLL Uppackning av Merit MP-100 --------------------------------------- 3 Batteriinstallation ------------------------------------------------------ 4 Nedladdning av musik ------------------------separat

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT KOPENHAGEN RCR 45 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3676608

Din manual BLAUPUNKT KOPENHAGEN RCR 45 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3676608 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

BRUKSANVISNING. Model: T23-92A

BRUKSANVISNING. Model: T23-92A BRUKSANVISNING Model: T23-92A FM/AM-radio med PLL-tuner och löstagbar front, MP3/CD-spelare med ID3 textfunktion, USB- och AUX-anslutning, SD/MMC-kortläsare KONTROLLER OCH FUNKTION 1. KNAPP FÖR ATT LOSSA

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

Svenskbruksanvisning

Svenskbruksanvisning 2009 02 02 Svenskbruksanvisning Viktigt! Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar

Läs mer

KNAPPAR OCH KOMPONENTER

KNAPPAR OCH KOMPONENTER KNAPPAR OCH KOMPONENTER 1 9 3 2 16 14 6 11 17 15 7 13 10 18 19 20 21 22 23 8 5 12 4 (1-6) 1. Sätta på/stänga av 2,3. Funktionsväljare, Bas/diskant/balans/fade/TA sök/dölj DPI/ radioinställning/ljud /Loudness///Sök/Stereo/

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

CD-353MP/FM Instruktionsmanual

CD-353MP/FM Instruktionsmanual Bilradio med compact disc CD/CD-R/CD-RW/MP3 Spelare med PLL FM stereo radio Radiodatasystem med PTY Dubbel LCD visning Avtagbar frontpanel CD-353MP/FM Instruktionsmanual Denna produkt uppfyller minimumskraven

Läs mer

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Svensk bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK

CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK Svensk Instruktions Manual SVENSKA 1 Utropstecknet inom en triangel är en varningssymbol för

Läs mer

Svensk bruksanvisning K-200. FM / AM / AUX-In Digital Klockradio 3A81TT

Svensk bruksanvisning K-200. FM / AM / AUX-In Digital Klockradio 3A81TT K-200 Svensk bruksanvisning S FM / AM / AUX-In Digital Klockradio 3A81TT1500000 Innehållsregister Säkerhetsföreskrifter... 2 Introduktion... 2 Kontroller och anslutningar... 3-6 Displayens symboler...

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

PLL / RDS Bilstereo med CD-spelare

PLL / RDS Bilstereo med CD-spelare PLL / RDS Bilstereo med CD-spelare Svensk Bruksanvisning INSTALLATION - Välj ett lämpligt ställe där du kan montera apparaten utan att den stör bilföraren i sin körning. - Innan du slutför din montering

Läs mer

BeoSound 9000. Handbok

BeoSound 9000. Handbok BeoSound 9000 Handbok BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken

Läs mer

Radio. Odense AR 28. Bruksanvisning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Bruksanvisning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL Bruksanvisning VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m 1 2 CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

BRUKSANVISNING BTL-300

BRUKSANVISNING BTL-300 BRUKSANVISNING BTL-300 MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com/ PANELBESKRIVNING 1.LED-display 2.EFFEKT/INGÅNG: EFFEKT/USB/LINJEINGÅNG/väljarknapp för BLUETOOTH-ingång.

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

DT-F1. Svensk bruksanvisning

DT-F1. Svensk bruksanvisning DT-F1 Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontroller Av och på knappen (Strömbrytare) Minnesknapp samt val av frekvensområde till Snabbvalsknapparna Snabbvalsknapp stegvis byte av

Läs mer

GRÄNSSNITTSADAPTER KS-PD500 FÖR D.-SPELARE Innan gränssnittsadaptern tas i bruk

GRÄNSSNITTSADAPTER KS-PD500 FÖR D.-SPELARE Innan gränssnittsadaptern tas i bruk GRÄNSSNITTSADAPTER KS-PD500 FÖR D.-SPELARE Innan gränssnittsadaptern tas i bruk Senaste uppdatering: 1 mars 006 1 JVC-bilstereor som stöds Gränssnittsadaptern stöder följande JVC-bilstereor* 1 : Bilstereor

Läs mer

Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60

Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60 Användaranvisningar Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60 När du slår på högtalaren, startar den i Bluetooth-läge. Du kan sedan enkelt para ihop den smarta telefonen eller datoren med Bluetooth-funktionen.

Läs mer

Parrot UNIKA. Quick start guide

Parrot UNIKA. Quick start guide Parrot UNIKA Quick start guide Parrot UNIKA Installationsscheman... Installation... Parrot MKi Mode A... Mode B... Mode C... Mode D... Parrot ASTEROID Mode A... Mode B... Mode C... Mode D... Mode E...

Läs mer

Hur man använder Memory Stick-spelaren

Hur man använder Memory Stick-spelaren Användning Hur man använder Memory Stick-spelaren Om Memory Stick Förvara inte Memory Stick på platser med statisk elektricitet och elektrisk störning, det kan förstöra datainnehållet. För att skydda spelaren

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC

NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC Användar Guide - 2 - Tack för att du köpt en MINIX NT-1. Med MINIX NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC, kan du lyssna på musik trådlöst och du kan svara och ringa

Läs mer

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok Argon DAB4+ Strävan efter kvalitet har alltid varit vår drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet av att skapa och ta fram produkter

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning INSTALLATION - Välj ett lämpligt ställe där du kan montera apparaten utan att den stör bilföraren i sin körning. - Innan du slutför din montering så bör du testa så att allt fungerar

Läs mer

BRUKSANVISNING. Svenska - 1

BRUKSANVISNING. Svenska - 1 BRUKSANVISNING 1. STRÖMBRYTARE 2. FUNKTIONSKNAPP (AUX/CD/KASSETT/RADIO) 3. VÅGLÄNGDSVÄLJARE 4. KNAPP FÖR BASFÖRSTÄRKNING 5. VOLYMREGLAGE 6. INSTÄLLNINGSREGLAGE (RADIO) 7. CD-DISPLAY 8. STATIONSSKALA 9.

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400 INSTRUKTIONSMANUAL 1 2 7 8 9 TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO 34 5 6 MODELL: IPT-400 10 11 12 13 14 15 16 Vänligen läs följande instruktioner innan du börjar använda din enhet.

Läs mer

Skapa en direktsändning

Skapa en direktsändning Skapa en direktsändning I denna manual kommer du kunna läsa och få en visuell guide över hur man går tillväga för att sända direkt på 104,9 mhz. Denna manual riktar sig till alla som befinner sig i studion

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 2 Kontrollernas placering Teleskopantenn Display Minnespositioner 6-10 4 Display knapp Stereo/Mono/Alarm knapp Bandväljare/Tidsinställning Ström på/av (ON/OFF) 8 Belysning

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

Batteriladdning. Kontrollernas placering:

Batteriladdning. Kontrollernas placering: ANVÄNDARHANDBOK Batteriladdning Enheten har ett inbyggt, laddningsbart li-jonbatteri av typen DC 3,7 V, 330 mah. Ladda det enligt följande: Sätt i den lilla kontakten i den medföljande anslutningskabeln

Läs mer

Snabbguide Konftel 300W

Snabbguide Konftel 300W Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300W SVENSKA Beskrivning Konftel 300W är en batteridriven trådlös konferenstelefon för anslutning till DECT-system, mobiltelefon eller dator. Den

Läs mer

Introduktion knappar SWEDISH VOL- NÄSTA. Volym ned. Upp/Framåt menyn. Ner/Bakåt menyn. Autosöka information. i 3 sekunder) och kontrollera programmet

Introduktion knappar SWEDISH VOL- NÄSTA. Volym ned. Upp/Framåt menyn. Ner/Bakåt menyn. Autosöka information. i 3 sekunder) och kontrollera programmet 29 Introduktion knappar DAB/FM Omkopplingsläge DAB/FM ENTER Ange systemmenyn (tryck på ENTER i 3 sekunder) och välj funktion INFO Kontrollera programvaruversionen (tryck på INFO i 3 sekunder) och kontrollera

Läs mer

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL REFLEXION Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL VARNINGAR Utropstecknet med en triangel är en varningssymbol som gör användaren uppmärksam på viktiga instruktioner.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz Qz Användarmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...83 2. LADDNING AV SCALA RIDER...83 3. CARDO COMMUNITY -PLATTFORM...84 4. KOM IGÅNG...84 4.1 STATUSLAMPA...84 4.2 ALLMÄNNA FUNKTIONER...85 4.3 LJUDKÄLLOR

Läs mer

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning Sensorstyrd klockradio med CD Svensk bruksanvisning 1. Passiv infraröd sensor 2. Driftindikator 3. CD/Radio- indikator 4. Specialfunktionsreglage 5. Klockinställningsknapp 6. Förlyssningsknapp 7. Alarm

Läs mer

PORTABEL STEREO MW/FM/FM-STEREO RADIO-RECORDER MED CD/CD-R/CD- RW/MP3 SPELARE, USB PORT OCH MMC/SD KORTLÄSARE, MED ANTI- SHOCK FUNKTION.

PORTABEL STEREO MW/FM/FM-STEREO RADIO-RECORDER MED CD/CD-R/CD- RW/MP3 SPELARE, USB PORT OCH MMC/SD KORTLÄSARE, MED ANTI- SHOCK FUNKTION. PORTABEL STEREO MW/FM/FM-STEREO RADIO-RECORDER MED CD/CD-R/CD- RW/MP3 SPELARE, USB PORT OCH MMC/SD KORTLÄSARE, MED ANTI- SHOCK FUNKTION. RCR-4650USMP Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management

Läs mer

Hur man använder CD-spelaren

Hur man använder CD-spelaren Hur man använder CD-spelaren Om CD-skivor Signalen som är inspelad på en CD-skiva läses av en laserstråle, så det förekommer ingen beröring med ytan. En repa på den inspelade ytan eller en kraftigt repad

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska There`s a new kid in town. Det kommer mycket mer från Lenco. www.stl.nl hittar du ytterligare produkter. Lenco SCR-81 Radio kassett

Läs mer

KENWOOD C-515BT/C-313 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM

KENWOOD C-515BT/C-313 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM 1 KENWOOD C-515BT/C-313 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM Svensk bruksanvisning Sidhänvisningar till den engelska bruksanvisningen SID. 4 Innehåll Anslutningar m.m. 6 Grundfunktioner och inställningar 12 Använda

Läs mer

DT-210 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-210 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-210 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontrollernas placering Stereo/Mono/Högtalaromkopplare Minnesprogrammering Frekvenssökning Hörlursuttag Volymkontroll Ström AV/PÅ Display

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning med: två bildskärmar,

Läs mer

... Svensk Bruksanvisning

... Svensk Bruksanvisning ... Svensk Bruksanvisning Innehållsförteckning Allmänt... 1 Viktigt... 1 Skötselråd för din radio... 1 I förpackningen skall det finnas... 1 Batterier... 1 Tips vid användning av laddningsbara batterier...

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar inuti, dessa

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT DUBLIN C30 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3306051

Din manual BLAUPUNKT DUBLIN C30 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3306051 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

VARNING: 10. 11. FUNKTIONER:

VARNING: 10. 11. FUNKTIONER: Svensk Manual VARNING: 1. Detta system kan använda sig av 2 olika strömförsörjningar: AC230V/50Hz och uppladdningsbart batteri DC: 12V 2.6AH. Påminnelse: För portabel användning, vänligen ladda batteriet

Läs mer

Roadstar. Bilradio med Compact-disc CD/CD-R/CD-RW/MP3 och PLL FM stereoradio Radiodatasystem med PTY Avtagbar frontpanel. CD303MP Instruktionsmanual

Roadstar. Bilradio med Compact-disc CD/CD-R/CD-RW/MP3 och PLL FM stereoradio Radiodatasystem med PTY Avtagbar frontpanel. CD303MP Instruktionsmanual Roadstar Bilradio med Compact-disc CD/CD-R/CD-RW/MP3 och PLL FM stereoradio Radiodatasystem med PTY Avtagbar frontpanel. CD303MP Instruktionsmanual VARNING Utropstecknet i trekanten är en varningssymbol,

Läs mer

AUX Ingång 18. Övrigt RDS 24 Felsökning 26 Specifikationer 28

AUX Ingång 18. Övrigt RDS 24 Felsökning 26 Specifikationer 28 Funktioner 2 Att tänka på 3 Region 3 Vad markeringarna på skivan indikerar 4 Hur kapitlen är uppbyggda 4 Skydda din apparat från stöld 5 Vad är vad Huvudenhet 6 Fjärrkontroll 9 Bruksanvisning Innehåll

Läs mer

DT-120. FM-stereo/AM. Svensk bruksanvisning

DT-120. FM-stereo/AM. Svensk bruksanvisning DT-120 FM-stereo/AM Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kontroller LCD-display Val av band DBB (Deep Bass Booster) On/Off Stationssökare Stereo/Mono Power On/Off Volymkontroll Låsknapp Batterikapacitet

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning 2016 05 Viktig säkerhets information 1. Läs igenom detta noggrant 2. Spara denna instruktionsbok 3. Uppmärksamma alla varningar 4. Följ instruktionerna 5. Använd inte din WR15BT nära

Läs mer

Lathund Radio M312 Iris Hjälpmedel Januari 2010

Lathund Radio M312 Iris Hjälpmedel Januari 2010 Lathund Radio M312 Iris Hjälpmedel Januari 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Repetition Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Högra långsidan 4 Nederkant

Läs mer

Viktiga säkerhetsinstruktioner

Viktiga säkerhetsinstruktioner FM-RDS / AM / CD MP3 / SD-KORT + USB MP3 / WMA DIGITAL UPPSPELNING STEREOMOTTAGARE 381QL13-A Bruksanvisning S WR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen

Läs mer