INSTRUKTIONSMANUAL Läs denna instruktion noggrant och bekanta dig med din nya Radio CD innan den används första gången.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSTRUKTIONSMANUAL Läs denna instruktion noggrant och bekanta dig med din nya Radio CD innan den används första gången."

Transkript

1 CD-880BT Bilstereo med CD/CD-R/CD-RW/MP3 spelare och FM Stereo Radio RDS med PTY USB port och SD/MMC kortläsare AUX ingång på fronten Inbyggd Bluetooth anslutning för Handsfree samtal med Bluetooth Mobiltelefon Nedfällbar/Löstagbar Frontpanel INSTRUKTIONSMANUAL Läs denna instruktion noggrant och bekanta dig med din nya Radio CD innan den används första gången. INNEHÅLL Placering av kontroller Egenskaper Installation Förebyggande åtgärder och Underhåll Bruksanvisning Specifikationer PLACERING AV KONTROLLER 1. POWER ON/OFF ( ) 2. FUNKTIONSVAL KNAPP: KONTROLLER FÖR BAS / DISKANT / BALANS / FADER / STARTVOLYM / CT / TA VOL / EON / REC MODE / DSP 3. VOL UPP / VOL NED KNAPP: KONTROLLER FÖR BAS / DISKANT / BALANS / FADER / STARTVOLYM / CT / TA VOL / EON / REC MODE / DSP 4. FÖRINSTÄLLDA STATIONER (1,2,3,4,5,6) 5. AF funktion (ALTERNATIVA FREKVENSER) 6. TA funktion (TRAFIKMEDDELANDEN) 7. PTY funktion (PROGRAMTYP) 8. DISPLAY KNAPP (DISP) 9. MODE/LOUDNESS KNAPP (LD/MOD) 10. BAND/ENTER KNAPP (BD/ENT) 11. AUTOMATISK ELLER MANUELL TUNING (FREQ UP ELLER FREQ DOWN ) CD SPÅR/SÖK KNAPP 12. AUTO SEEK SÖK TUNING (A/PS) 13. SCAN AUTOMATISK TUNING KONTROLL / RECORD (SCN/REC ) 14. MUTE KNAPP (MUTE) 15. LCD DISPLAY 16. ÖPPNA PANEL KNAPP ( ) 17. CD INKAST 18. CD EJECT KNAPP ( ) 19. PAUS KNAPP 20. REPETERA KNAPP 21. INTRO KNAPP (Förlyssna alla spår) 22. SLUMPVIS AVSPELNING KNAPP 23 MAPP NED (endast MP3 filer) 24. MAPP UPP (endast MP3 filer) 28. RESET 25. USB PORT 29. LÄGG PÅ ( ) 26. MULTIMEDIA KORT (MMC)/SD KORT LÄSARE 30. SVARA ( ) 27. FRONT AUX INGÅNG 31. TELEFONNUMMER

2 EGENSKAPER Enheten har en löstagbar frontpanel, FM/FM stereo, CD/MP3 spelare och följande egenskaper: Automatisk lagring av stationer sorterade med signalstyrka (AS). Elektronisk Volym, Bas, Diskant, Fader och Balans kontroll. Elektronisk precisionstuning med PLL krets. Programmerbara 18 förinställda minnesplatser (6 vardera för FM1/ FM2 / FM3) Loudness kontroll Manuell / Auto (Sökning) / upp och ned tuning kontroll Bandväljare för FM1/ FM2 / FM3 Display kontroll (Frekvens, Stationsnamn, Programtyp, Klocka) Klockfunktion med RDS CD Repeteringsfunktion CD och MP3 filer på CD/CD-R/CD-RW avspelningsfunktion Lågnivå Line-out Löstagbar frontpanel skyddar mot stöld Bakgrundsljussystem USB port och SD/MMC ingång Front AUX ingång Inbyggd Bluetooth anslutning för Handsfree samtal med Bluetooth Mobiltelefon RDS Funktion: PI (Program Identification) TA (Traffic Announcement) PS (Program Service Name) PTY (Program Type) AF (List of Alternative Frequencies) TP (Traffic Program) INSTALLATION FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER Ta bort frontpanelen innan enheten monteras. Monteringsvinkel justering Justera monteringsvinkeln till mindre än 20. MONTERINGSEXEMPEL Installation på instrumentpanelen: Anmärkning: Förvara demonteringsnycklarna på säkert ställe då du kan behöva dom i framtiden för att demontera enheten från bilen.

3 Lossa och fästa frontpanelen Frontpanelen för denna enhete kan lossas för att förhindra att enheten stjäls. FÄLLA NED OCH LOSSA/FÄSTA FRONTPANELEN Innan frontpanelen lossas, stäng av enheten med knappen (1). Tryck därefter på knappen, låt frontpanelen fällas ned i horisontal position och lossa panelen genom att dra den mot dig enligt bilderna nedan. Anmärkningar: Tryck inte frontpanelen för hårt mot enheten när den fästs. Den kan lätt fästas med ett lätt tryck mot enheten. När du transporterar frontpanelen skall den ligga i sitt skyddsfodral. Tryck inte hårt eller på displayfönstret på frontpanelen när den fästs på enheten. ISO KONTAKTER RCA Line Out: Röd (höger) Vit (vänster) KONTAKT A MINNE +12V 5. ELANTENN UTGÅNG V (TÄNDNING) 8. JORD Anmärkning: (kontakt A pin 7) måste anslutas till bilens tändning för att undvika att bilbatteriet laddas ur när bilen inte används under en längre period.

4 KONTAKT B 1. BAK HÖGER HÖGTALARE (+) 2. BAK HÖGER HÖGTALARE (-) 3. FRAM HÖGER HÖGTALARE (+) 4. FRAM HÖGER HÖGTALARE (-) 5. FRAM VÄNSTER HÖGTALARE (+) 6. FRAM VÄNSTER HÖGTALARE (-) 7. BAK VÄNSTER HÖGTALARE (+) 8. BAK VÄNSTER HÖGTALARE (-) UNDERHÅLL BYTA SÄKRING Om säkringen går sönder: kontrollera strömförsörjningsanslutningen och byt ut säkringen. Om säkringen går sönder igen efter bytet, kan det bero på ett internt fel. I så fall kontakta din återförsäljer. Varning Använd rätt amperevärde för varje kabel. Användning av ett högre värde kan orsaka allvarliga skador. ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER 1. POWER ON/OFF Genom att trycka på denna knapp slås enheten PÅ eller AV. Denna enhet slås PÅ med valfri knapp. 2. FUNKTIONSVAL KNAPP: BAS/DISKANT/BALANS/FADER / (STARTVOLYM / CT / TA VOL / EON / REC MODE / DSP) 3. VOLYM UPP/NED Vrid VOL ratten (höger/vänster) för att justera VOL/BAS/TRE/BAL/FAD. För att välja andra funktioner, tryck korta tryck på VOL ratten ända tills önskad funktion visas på displayen. Figur 1 visar hur funktionerna väljs med användning av VOL ratten. Fig. 1 Val av ljudkontrollfunktioner 1. VOL 2. SEL 3. BAS 4. DISKANT 5. BAL 6. FAD Öka eller sänk volymen genom att vrida VOL ratten (höger/vänster). Med samma ratt kan också BAS, DISKANT, BALANS och FADER justeras. Tryck in och håll VOL ratten för att justera STARTVOLYM/CT/TA VOL/EON ON/REC MODE/DSP IN VOL: Justera startvolymens nivå. ADJ: Justera klockan. Vrid VOL ratten medurs för att ställa in timmar och moturs för att ställa in minuter. TA VOL: Justerar TA Volume (Volymnivån när trafikmeddelanden sänds). EON: Val av EON tillstånd, PÅ eller AV.

5 REC MP3: Val av REC läge (MP3 eller WMA) DSP: Val av DSP läge (Classic, POP, Rock, Flat) 4. FÖRINSTÄLLDA STATIONER (1,2,3,4,5,6) Ett kort tryck på dessa knappar ger ett direktval av en lagrad station. Vid ett tryck längre än 1 sekund lagras aktuell radiostation i minnet för denna knapp. ANVÄNDA RDS FUNKTIONEN Vad är RDS? RDS (Radio Data System) är ett digitalt informationssystem utvecklat av EBU (European Broadcast Union). RDS erbjuder en mängd olika informationstjänster och automatiska tuning funktioner för RDS kompatibla bilstereo. 5. AF/REG funktion (ALTERNATIVA FREKVENSER) Med ett kort tryck, väljs AF/REG växlingsläge. När AF/REG växlingsläge har valts kontrollerar radion hela tiden signalstyrkan för alla alternativa frekvenser. Med ett långt tryck, aktiveras regional läget ON/OFF. Regional läge ON: AF växling eller PI SEEK utförs på alla stationer som har samma PI koder som aktuell station. REG indikatorn tänds på displayen. Regional läge OFF Regional koden i formatet av PI kod ignoreras när AF växling eller PI SEEK utförs. 6. TA funktion (TRAFIKMEDDELANDEN) Med ett kort tryck, aktiveras TA läge ON eller OFF När TA läge är ON och trafikmeddelande sänds När enheten är i CD/MP3 läge växlar den över till radioläge temporärt. Om volymnivån är under tröskelvärdet höjs den till tröskelvärdet. När TP station tas emot tänds TP indikatorn i displayen. 7. PTY funktion (PROGRAMTYP) med ett kort tryck aktiveras TPY ON/OFF funktionen och börjar söka efter önskad PTY information och stoppar när den hittar rätt PTY information. Med ett trycka längre än 2 sekunder kan du välja PTY läge genom att vroda VOL ratten enligt flödet nedan: NEWS--AFFAIRS--INFO--SPORT--EDUCATE--DRAMA--CULTURE--SCIENCE--VARIED- -POP--ROCK--EASY M--LIGHT M--CLASSIC--OTHER M--WEATHER--FINANCE--CHIL- DREN--SOCIAL--RELIGION--PHONE IN--TRAVEL--LEISURE--JAZZ--COUNTRY--NA- TION. M--OLDIES--FOLK M--DOCUMENT--TEST--ALARM. 8. DISPLAY (DISP) Tryck på DISP knappen för att växla mellan display information som radiofrekvenser, klocka, spår och annan information beroende på spelläge. 9. LÄGE/LOUDNESS KNAPP (LD/MOD) Genom att trycka på denna knapp kan användaren välja AUX/TUNER/CD- MP3/USB/SD/MMC/AD2P läge. LOUDNESS: Med ett tryck längre än 2 sekunder kan du välja LOUDNESS läge. 10. BAND KNAPP (BD) Varje band växlas i en följd om man trycker på denna knapp FM1---FM2---FM AUTOMATISK ELLER MANUELL TUNING (FREKVENS UPP ELLER FREKVENS NED ) (A) RADIO LÄGE

6 Med korta tryck fungerar dessa knappar som automatiskt sökning. Med tryck längre än 1 sekund fungerar de som manuell sökning. (B) CD/MP3 SPELLÄGE Med korta tryck fungerar dessa knappar som SPÅR UPP eller SPÅR NED läge. Med tryck längre än 1 sekund fungerar de som SPOLA FRAMÅT eller SPOLA BAKÅT läge. 12. AUTOSÖKNING TUNING (A/PS) Med ett kort tryck scannar radion varje förinställd station. När signalstyrkenivån är högre än tröskelnivån för att stoppa, stannar scanningen vid detta förval under 5 sekunder och spelar upp ljudet och därefter fortsätter scanningen igen. Med ett tryck längre än 1 sekund lagras de 6 stationer med högst signalstyrka på motsvarande snabbvalsknappar 1-6. När lagringen är klar utför radion en scanning på dessa stationer. 13. SCAN AUTOMATISK TUNING KONTROLL (SCN) Denna knapp används för RADIO SCAN Funktionen liknar normal sökning, men radion stannar 5 sekunder för varje station den hittar i RADIO SCAN läge. 14. MUTE KNAPP (MUTE) Tryck ned och håll denna knapp för att tysta ljudet omedelbart. Tryck igen för att återgå till den tidigare volymnivån. 15. LCD DISPLAY LCD displayen visar aktuell status för enheten. 16. ÖPPNA FRONT PANEL KNAPP Tryck på knappen och frontpanelen öppnas. CD/MP3 KONTROLL PLACERING AV KNAPPAR SPÅR/SÖK KNAPP (11) FRAMÅT OCH BAKÅT SPÅR SÖKNING (eller ändra låt) Tryck på SKIP knappen ( eller ) under avspelning för att gå till önskat spår (låt)....bakåt...framåt Tryck in och håll SKIP knappen ( eller ) under avspelning för att scanna skivan med hög hastighet. När önskat musikavsnitt på skivan har hittats, släpp knappen. Normal avspelning återupptas. 17. CD INKASTT 18. CD EJECT KNAPP Tryck på knappen för att ta ut CD skivan. 19. PAUS KNAPP Under avspelning, tryck på PAUS (19) knappen för att tillfälligt pausa avspelningen. Tryck igen för att återuppta avspelningen. 20. REPETERA KNAPP RPT När knappen trycks in visas RPT ON indikeringen på displayen och avspelningen av valt spår kommer att repeteras ända tills repeteringen avbryts genom att trycka på knappen igen. 21. INTRO KNAPP (förlyssning på alla spår) När knappen trycks in visas INT ON indikeringen på displayen och de första sekunderna

7 på varje spår spelas. Tryck igen för att stoppa intro och lyssna på hela spåret. 22. SLUMP KNAPP RDM När knappen trycks in visas RDM ON indikeringen på displayen och varje spår på skivan spelas i slumpvis ordning istället för skivans ordning. Tryck på knappen igen för att avbryta den slumpmässiga avspelningen. 23. MAPP NED (för MP3 filer) 24. MAPP UPP (för MP3 filer) HUR MAN VÄLJER MP3 FILER 1. Sökning av spår: Tryck på A/PS, sök spår aktiveras. Vrid VOL ratten åt vänster eller åt höger, välj den första siffran som önskas. Tryck på VOL ratten, den första siffran bekräftas och den andra siffran blinkar. Vrid VOL ratten åt vänster eller åt höger, välj andra och tredje siffran. Tryck på BD/ENT, vald låt börjar. 2. Sökning med tecken: Tryck två gånger på A/PS, teckensökningsläge aktiveras. Vrid VOL ratten åt vänster eller åt höger, du kan välja önskad bokstav. Tryck på VOL ratten, repetera stegen ovan för andra och tredje tecknet. Låtar med samma tecken som du har valt visas. Vrid VOL ratten åt vänster eller åt höger, du kan välja önskad låt. Tryck på BD/ENT, vald låt börjar. 3. Sökning på filnamn: Tryck tre gånger på A/PS, mappsökning aktiveras. Vrid VOL ratten åt vänster eller åt höger, du kan välja önskad mapp. Tryck på BD/ENT, mappen bekräftas och den första filen i mappen spelas. Ansluta apparaten till en portabel MP3 spelare 25. USB Port Använd en USB kabel för att ansluta din MP3 spelare. 26. MULTIMEDIA KORT (MMC) / SD KORT LÄSARE Stödjer endast MP3 ID3 format musik. * VIKTIG INFORMATION: PÅ GRUND AV STOR VARIATION AV PRODUKTER MED USB, SD OCH MMC KORT PORTAR OCH DERAS IBLAND FABRIKAT SPECIFIKA FUNKTIONER KAN VI INTE GARANTERA ATT ALLA ENHETER KÄNNS IGEN ELLER ATT ALLA ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER VERKLIGEN FUNGERAR. 27. AUX INGÅNG Frontens AUX IN ingång, tillåter enkel analog anslutning till portabla enheter. 28 RESET Reset knappen (28) är placerad på enhetens hus. Reset knappen skall användas av följande skäl: Vid nyinstallation av enheten när alla kabelanslutningar är klara. När någon av funktionsknapparna inte fungerar. Vid Error symbol på displayen. INSPELNING - ANVÄNDNING Inspelning / Lagring / Radering på SD, MMC eller ett USB minne Du kan lagra inspelningar från radio eller en ljud CD / MP3 CD på ett SD, MMC eller USB minne.

8 Inspelningarna görs på samma sätt och avslutas automatiskt när minnet är fullt. Anmärkning: (REC MMC), (COPY MMC), (MMC ALL) och (MMC ONE) funktioner är endast möjliga om ett SD eller MMC kort används. Anmärkning: (REC USB), (COPY USB), (USB ALL) och (USB ONE) funktioner är endast möjliga om ett USB minne används. Inspelning från radio Stoppa i ett SD eller MMC kort i SD och MMC läsarens fack eller anslut ett USB minne till USB porten. Använd LD/MOD knappen och välj avspelning från radio. Starta inspelning Tryck på REC knappen och håll den intryckt under två sekunder. [REC MMC] visas i displayen (om ett SD eller MMC kort används) eller [REC USB] visas i displayen (om ett USB minne används). Tryck på BD/ENT knappen och [RECORD] visas i displayen. Därefter visas [R] (blinkande), följt av information om lagringsposition (t.ex. [01]) och längden på inspelningen (t.ex. [19.58]). Stoppa inspelning Tryck på BD/ENT knappen. Inspelning från ljud CD Stoppa i en ljud CD i CD inkastet. Stoppa i ett SD eller MMC kort i SD och MMC läsarens fack eller anslut ett USB minne till USB porten. Använd LD/MOD knappen och välj CD läge. Välj det spår du vill spela in. Starta inspelning Tryck på REC knappen och håll den intryckt under två sekunder. [REC MMC] visas i displayen (om ett SD eller MMC kort används) eller [REC USB] visas i displayen (om ett USB minne används). De följande egenskaperna är möjliga genom att trycka på REC knappen upprepande gånger (beroende på om ett SD / MMC kort eller ett USB minne används) MMC ALL alla spåren spelas in på SD / MMC. USB ALL alla spåren spelas in på USB minne. MMC ONE aktuellt spår spelas in på SD / MMC. USB ONE aktuellt spår spelas in på USB minne. Tryck på BD/ENT knappen. [RECORD] visas i displayen, följt av [R] (blinkande), information om lagringsplats (t.ex. [01]) och längden för inspelningen (t.ex. [19.58]). Stoppa inspelning Tryck på BD/ENT knappen. Inspelning från MP3-CD Stoppa i en MP3 CD i CD inkastet. Stoppa i ett SD eller MMC kort i SD och MMC läsarens fack eller anslut ett USB minne till USB porten. Använd LD/MOD knappen och välj CD läge. Välj det spår du vill spela in. Starta inspelning Tryck på REC knappen och håll den intryckt under två sekunder. [COPY MMC] visas i displayen (om ett SD eller MMC kort används) eller [COPY USB] visas i displayen (om ett USB minne används). De följande egenskaperna är möjliga genom att trycka på REC knappen upprepande gånger (beroende på om ett SD / MMC kort eller ett USB minne används) COPY MMC - aktuellt spår spelas in på SD / MMC. COPY USB - aktuellt spår spelas in på USB minne. Tryck på BD/ENT knappen [COPY] visas i displayen. Därefter visas använt

9 minnesutrymme i procent. Stoppa inspelning Tryck på BD/ENT knappen. Starta radering Använd LD/MOD knappen för att välja SD/MMC eller USB läge. Avspelning av spåren börjar. Tryck på REC knappen och håll den intryckt under två sekunder. [DELETE] visas i displayen. Tryck på BD/ENT knappen. Aktuellt spår raderas. HUR ANVÄNDS BLUETOOTH I DITT LJUDSYSTEM Hur parning utförs Innan du kan ringa med din bilstereo måste du först para ihop din mobiltelefon med bilstereon. Parning är en procedur som används för att ansluta två Bluetooth enheter med varandra. 1. Denna enhets Bluetooth funktion är alltid påslagen, utför parningen med att börja från din mobiltelefon. Konsultera mobiltelefonens manual för korrekt parning. 2. Utför sökning efter tillgängliga Bluetooth enheter, CAR--BT kommer att visas i listan. Mata in 0000 när koden efterfrågas. 3. Efter lyckad parning, anslut till bilstereon om den inte automatiskt har anslutits. Hur man ringer / svarar med kabelansluten fjärrkontroll Vid inkommande samtal, tryck på TALK knappen en gång för att svara. Under samtal, tryck på TALK knappen en gång för att avsluta samtalet. För att ringa upp med användning av samtalshistoriken 1. Tryck in och håll TALK knappen för att visa REDIAL historiken. 2. Använd VOL ratten på huvudenheten, vrid den för att välja telefonnummer som du vill ringa upp och tryck på. Anmärkning: Upp till 20 telefonnummer kommer att visas inkluderat föregående uppringda och inkomna samtal. Hur man ringer / svarar med trådlös fjärrkontroll För att ringa, tryck på knappen på fjärrkontrollen följt av telefonnumret inmatat via sifferknapparna. Efter inmatning av telefonnumret, tryck på igen för att ringa upp. Under samtal, tryck på knappen för att avsluta samtalet. Vid inkommande samtal, tryck på knappen för att svara på samtalet. Tryck på knappen för att avvisa inkommande samtal. Hur man ringer / svarar med frontpanelen För att ringa upp med användning av samtalshistoriken 1. Tryck in och håll för att visa REDIAL historiken. 2. Använd VOL ratten på huvudenheten, vrid den för att välja telefonnummer som du vill ringa upp och tryck på. Under samtal, tryck på knappen för att avsluta samtalet. Vid inkommande samtal, tryck på knappen för att svara på samtalet. Tryck på knappen för att avvisa inkommande samtal. Audio Streaming 1. Om din mobiltelefon är kompatibel med A2DP kan du spela musiken i din mobiltelefon och överföra denna till bilstereon så att ljudet hörs i bilens högtalare.

10 2. Kontrollera att din mobiltelefon och bilstereo är parade och anslutna. 3. Spela musiken i din mobiltelefon enligt mobiltelefonens bruksanvisning. 4. Bilstereon visar A2DP när den automatiskt tar emot A2DP musik, men för vissa mobiltelefonmodeller måste du trycka på LD/MOD knappen för att växla till A2DP läge. 5. Du kan trycka på eller på huvudenheten för att välja spår framåt eller bakåt. SPECIFIKATIONER CD/MP3 SPELARE Signal till brus förhållande kanalseparation Frekvensområde > 60 db > 50 db (1 khz) 20 Hz - 20 khz RADIO Känslighet 2.8 µv Stereoseparation 30 db Signal till brus förhållande 50 db Frekvensområde MHz Kanalsteg 50 khz Mellanfrekvens 10.7 MHz LINE-OUTT Utgång Impedans 5V (max.) 10k Ohm ALLMÄNT Strömförsörjning 12V DC ( V tillåts) Högtalarimpedans 4 eller 8 Ohm Uteffekt 40W x 4 kanaler

Bilstereo med CD/CD-R/CD-RW/MP3 spelare, PLL FM Stereo Radio RDS med PTY och löstagbar frontpanel USB port och SD/MMC Card läsare CD-652USMP/FM

Bilstereo med CD/CD-R/CD-RW/MP3 spelare, PLL FM Stereo Radio RDS med PTY och löstagbar frontpanel USB port och SD/MMC Card läsare CD-652USMP/FM Bilstereo med CD/CD-R/CD-RW/MP3 spelare, PLL FM Stereo Radio RDS med PTY och löstagbar frontpanel USB port och SD/MMC Card läsare CD-652USMP/FM Bruksanvisning CD-652USMP/FM PLACERING AV KONTROLLER 1. STRÖMBRYTARE

Läs mer

CAD-473 PTY BD/ENT BRUKSANVISNING PTY BD/ENT BILRADIO- CD/CDR/CDRW/MP3/WMA SPELARE

CAD-473 PTY BD/ENT BRUKSANVISNING PTY BD/ENT BILRADIO- CD/CDR/CDRW/MP3/WMA SPELARE CAD-473 PTY AF TA 5 6 1 PAU 2 RPT 3 INT 4 RDM MUTE 10 1 8 2 3 15 5 7 16 26 BRUKSANVISNING PTY BILRADIO- CD/CDR/CDRW/MP3/WMA SPELARE 1 PAU 2 RPT 3 INT 4 RDM 5 6 MUTE MED PLL FM STEREO, RDS 12 13 9 11 19

Läs mer

BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT

BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT 1 AUX ingång. Denna CD-radio har AUX ingång på baksidan av apparaten. Det går att ansluta tex en bärbar MP3-spelare eller DVD-spelare till

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

Bilstereo/ CD-spelare CD/ CD-R/ CD-RW / MP3-spelare med PLL FM Stereo Radio Radiodatasystem med PTY

Bilstereo/ CD-spelare CD/ CD-R/ CD-RW / MP3-spelare med PLL FM Stereo Radio Radiodatasystem med PTY Roadstar Bilstereo/ CD-spelare CD/ CD-R/ CD-RW / MP3-spelare med PLL FM Stereo Radio Radiodatasystem med PTY USB-port och SD/ MMC-kortsöppning Löstagbar frontpanel CD-652USMP/FM Bruksanvisning Den här

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

CD-353MP/FM Instruktionsmanual

CD-353MP/FM Instruktionsmanual Bilradio med compact disc CD/CD-R/CD-RW/MP3 Spelare med PLL FM stereo radio Radiodatasystem med PTY Dubbel LCD visning Avtagbar frontpanel CD-353MP/FM Instruktionsmanual Denna produkt uppfyller minimumskraven

Läs mer

BRUKSANVISNING. Model: T23-92A

BRUKSANVISNING. Model: T23-92A BRUKSANVISNING Model: T23-92A FM/AM-radio med PLL-tuner och löstagbar front, MP3/CD-spelare med ID3 textfunktion, USB- och AUX-anslutning, SD/MMC-kortläsare KONTROLLER OCH FUNKTION 1. KNAPP FÖR ATT LOSSA

Läs mer

PLL / RDS Bilstereo med CD-spelare

PLL / RDS Bilstereo med CD-spelare PLL / RDS Bilstereo med CD-spelare Svensk Bruksanvisning INSTALLATION - Välj ett lämpligt ställe där du kan montera apparaten utan att den stör bilföraren i sin körning. - Innan du slutför din montering

Läs mer

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS.

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. CRI Över 90 Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. Energibesparande 10W LED Bländfri design Livslängd 40.000 timmar Paketet innehåller följande: A. Lampa inkl. LED B. Vokymkontroll knapp C. Lampfot

Läs mer

CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK

CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK Svensk Instruktions Manual SVENSKA 1 Utropstecknet inom en triangel är en varningssymbol för

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

DT-F1. Svensk bruksanvisning

DT-F1. Svensk bruksanvisning DT-F1 Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontroller Av och på knappen (Strömbrytare) Minnesknapp samt val av frekvensområde till Snabbvalsknapparna Snabbvalsknapp stegvis byte av

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Radio. Odense AR 28. Bruksanvisning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Bruksanvisning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL Bruksanvisning VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m 1 2 CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

GRÄNSSNITTSADAPTER KS-PD500 FÖR D.-SPELARE Innan gränssnittsadaptern tas i bruk

GRÄNSSNITTSADAPTER KS-PD500 FÖR D.-SPELARE Innan gränssnittsadaptern tas i bruk GRÄNSSNITTSADAPTER KS-PD500 FÖR D.-SPELARE Innan gränssnittsadaptern tas i bruk Senaste uppdatering: 1 mars 006 1 JVC-bilstereor som stöds Gränssnittsadaptern stöder följande JVC-bilstereor* 1 : Bilstereor

Läs mer

PORTABEL STEREO MW/FM/FM-STEREO RADIO-RECORDER MED CD/CD-R/CD- RW/MP3 SPELARE, USB PORT OCH MMC/SD KORTLÄSARE, MED ANTI- SHOCK FUNKTION.

PORTABEL STEREO MW/FM/FM-STEREO RADIO-RECORDER MED CD/CD-R/CD- RW/MP3 SPELARE, USB PORT OCH MMC/SD KORTLÄSARE, MED ANTI- SHOCK FUNKTION. PORTABEL STEREO MW/FM/FM-STEREO RADIO-RECORDER MED CD/CD-R/CD- RW/MP3 SPELARE, USB PORT OCH MMC/SD KORTLÄSARE, MED ANTI- SHOCK FUNKTION. RCR-4650USMP Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management

Läs mer

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL REFLEXION Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL VARNINGAR Utropstecknet med en triangel är en varningssymbol som gör användaren uppmärksam på viktiga instruktioner.

Läs mer

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO Svensk Instruktionsmanual 1. Läs noggrant igenom dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner för framtida bruk. 3. Följ alla instruktioner och installera

Läs mer

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning Sensorstyrd klockradio med CD Svensk bruksanvisning 1. Passiv infraröd sensor 2. Driftindikator 3. CD/Radio- indikator 4. Specialfunktionsreglage 5. Klockinställningsknapp 6. Förlyssningsknapp 7. Alarm

Läs mer

BeoSound 9000. Handbok

BeoSound 9000. Handbok BeoSound 9000 Handbok BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken

Läs mer

KENWOOD HM-537WM KOMPAKT HIFI-SYSTEM

KENWOOD HM-537WM KOMPAKT HIFI-SYSTEM KENWOOD HM-537WM KOMPAKT HIFI-SYSTEM Svensk bruksanvisning Sid-hänvisningarna avser medföljande originalbruksanvisning Med denna anläggning kan du spela CD och CD-R/RW. Det betyder att du också kan lyssna

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar inuti, dessa

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

ATS-505. Svensk Bruksanvisning

ATS-505. Svensk Bruksanvisning ATS-505 Svensk Bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Kontrollernas Placering POWER / SLEEP Strömbrytare-På/av och insomningsfunktion Display, växlar mellan radiofrkvensvisning

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz Qz Användarmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...83 2. LADDNING AV SCALA RIDER...83 3. CARDO COMMUNITY -PLATTFORM...84 4. KOM IGÅNG...84 4.1 STATUSLAMPA...84 4.2 ALLMÄNNA FUNKTIONER...85 4.3 LJUDKÄLLOR

Läs mer

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC WR-1 Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC! SHOCK DO NOT OPEN DENNA BLIXTSYMBOL Ä R EN VARNINGS- SYMBOL

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning med: två bildskärmar,

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning 1. HD2010...1 2. Starta Instrumentet...2 3. Knapparnas funktioner...4 3.1 HOLD...4 3.2 ON/OFF...4 3.3 MENU...4 3.4 Print...5 3.5 PROG...5 3.6 PAUSE/CONTINUE...5

Läs mer

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro Bruksanvisning CD spelare CD.7 1 Introduktion Vi gratulerar till Ditt val av denna Audio Pro produkt. CD spelaren är tillverkad för att tillgodose högt ställda krav på ljudåtergivning, kvalité, design

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Handbok. Arbetsplatsradio Art.nr. 4162007

Handbok. Arbetsplatsradio Art.nr. 4162007 Handbok Arbetsplatsradio Art.nr. 4162007 SÄKERHET VARNING! UNDVIK BRAND OCH RISKEN FÖR ELEKTRISK STÖT GENOM ATT INTE UTSÄTTA DEN HÄR RADION FÖR REGN ELLER FUKT. DENNA PILFÖRSEDDA BLIXT I EN VARNINGSTRIANGEL

Läs mer

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Easi-Listener eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

Hur man använder CD-spelaren

Hur man använder CD-spelaren Hur man använder CD-spelaren Om CD-skivor Signalen som är inspelad på en CD-skiva läses av en laserstråle, så det förekommer ingen beröring med ytan. En repa på den inspelade ytan eller en kraftigt repad

Läs mer

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

ANVÄNDARINSTRUKTIONER ANVÄNDARINSTRUKTIONER Bluetooth-klockradio MODELL: DENVER CRB-818 Den blinkande blixten och pilhuvudet inom triangeln är ett varningstecken för "farlig spänning" inuti produkten. VARNING: För att minska

Läs mer

Instruktionsbok Audiosystem BMW Professional 2000

Instruktionsbok Audiosystem BMW Professional 2000 Instruktionsbok Audiosystem BMW Professional 2000 BMW Motorrad The Ultimate Riding Machine Fordons-/återförsäljaruppgifter Fordonsdata Återförsäljaruppgifter Modell Kontaktperson vid service Ramnummer

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

Porttelefonkit 7529/M Porttelefonkit 7539/M

Porttelefonkit 7529/M Porttelefonkit 7539/M 2014-10-07 Installation, Programmering och Handhavande Porttelefonkit 7529/ Porttelefonkit 7539/ Tel: 031-776 89 90 e-mail: info@skylink.se web: www.skylink.se Adress: Kråketorpsgatan 24, 431 22 ölndal

Läs mer

Snabbguide och funktioner

Snabbguide och funktioner Snabbguide och funktioner Huvudknapp PÅ/AV-knapp tryck på den i två sekunder Röstuppringning tryck på knappen i två sekunder Återuppringning av senaste numret tryck lätt två gånger Svara eller avsluta

Läs mer

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok 9250694 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna HS-69 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Smartphone Quick Start Guide

Smartphone Quick Start Guide Smartphone Quick Start Guide 2 1. Innehåll i kartongen Batteri AC Adapter Kom-i-gång CD USB Kabel Telefon Användarmanual och snabbstart guide Headset 2. Telefonen 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1. Indikator

Läs mer

Hur man justerar skärmen

Hur man justerar skärmen Hur man justerar skärmen Vrid knappen [SEL] och välj Motion Picture. Detta läge gör att du kan justera displayens ljusstyrka, ändra knapp-belysning och stänga av/starta displayen. Tryck på [DISP] under

Läs mer

KENWOOD K-501USB. Kompakt hifi-system. Tillbehör. Installation. Anslutningar

KENWOOD K-501USB. Kompakt hifi-system. Tillbehör. Installation. Anslutningar 1 KENWOOD K-501USB Kompakt hifi-system SNABBRUKSANVISNING Sid-hänvisningar till den medföljande engelska bruksanvisningen. Innehåll Tillbehör.. 6 Installation 7 Anslutningar. 8 Kontroller, indikatorer

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

PLEXTALK POCKET: Översikt

PLEXTALK POCKET: Översikt PLEXTALK POCKET: Översikt 1.Knappar Inspelningsknapp Gå till knapp Av/på knapp Meny knapp Pilknappar Bokmärkesknapp Hastighet eller Tonlägesinställning Start/Stopp knapp Titel knapp Information Säkerhetskopia

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR SVE Version 1 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla varningar. 4. Följ alla instruktioner. 5. Använd ej denna apparat nära vatten. 6. Rengör

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Lenco WPR-060. (USB/SD spelare med RADIO & KLOCKA) Svensk Bruksanvisning

Lenco WPR-060. (USB/SD spelare med RADIO & KLOCKA) Svensk Bruksanvisning Lenco WPR-060 Vattentät Musikspelare (USB/SD spelare med RADIO & KLOCKA) Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

Läs mer

Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad botten lås 3) ipad topp lås 4) Keyboard 5) Funktionsknappar 6) Bluetooth LED 7) Laddning LED 8) Av / på & Bluetooth anslutningsknapp 9) USB-laddning 5V/DC 1 5 3 8

Läs mer

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet.

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet. Funktioner - Automatisk inspelning av telefonsamtal Med inspelningsfunktionen ställd på Auto, kommer samtalen att spelas in automatiskt när luren lyfts och avslutas när telefonluren läggs på. - Anslutning

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

The Bridge III. DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone

The Bridge III. DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone The Bridge III DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone Bruksanvisning 1 INLEDNING Grattis! Tack vare The Bridge III, öppnas en helt ny värld av underhållning, genom en kombination av en ipod eller iphones

Läs mer

Zodiac Super Talk 446 Bruksanvisning

Zodiac Super Talk 446 Bruksanvisning Zodiac Super Talk 446 Bruksanvisning INNEHÅLL INTRODUKTION..... 4 Allmänt. 4 BESKRIVNING AV RADION OCH DESS FUNKTIONER.. 5 1. Topp Panel...... 5 2. Sida och Bakstycke..... 6 3. Undersida.... 8 4. Display...

Läs mer

Trådlös enkelhet, musikalisk känsla. ADDON T-Series

Trådlös enkelhet, musikalisk känsla. ADDON T-Series Trådlös enkelhet, musikalisk känsla ADDON T-Series Spela all din musik trådlöst Spela vad du vill från var du vill. Det spelar ingen roll om du använder ios, Android, Windows Phone eller Mac/PC. Addon

Läs mer

BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'.

BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'. BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'. Den blå lampan börjar blinka. B. Ström av: Tryck länge

Läs mer

2. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

2. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Innehåll 1. KONTROLLER... 2 2. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER... 57 Hantering av CD-skivor... 57 LCD-skärmen (Flytande kristall-skärmen)... 57 3. DEN LÖSTAGBARA KONTROLLPANELEN (DCP)... 58 4. TERMINOLOGI... 59

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka)

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) MODELL: MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) Inlärningsknapp Knapp för val av ljudvolym Knapp för val av ringsignal Lysdiodsindikator EGENSKAPER:

Läs mer

PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg 2. Beskrivning av PLEXTALK PTN2 3. Knappbeskrivning Automatisk avstängning

PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg 2. Beskrivning av PLEXTALK PTN2 3. Knappbeskrivning Automatisk avstängning Artikelnr 54066-08 PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg Tonläge Volym Hastighet Automatisk avstängning På och Av Mata ut Boklista Bakåt upp/stopp Framåt 2. Beskrivning

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning IPD-4100 ipod Speaker Dock m. FM radio Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Läs mer

Roadstar - STEREOKLOCKRADIO FÖR KÖKET MED CD-SPELARE, DUBBELLARM OCH FJÄRRKONTROLL Bruksanvisning Artikelnummer 341813

Roadstar - STEREOKLOCKRADIO FÖR KÖKET MED CD-SPELARE, DUBBELLARM OCH FJÄRRKONTROLL Bruksanvisning Artikelnummer 341813 Roadstar - STEREOKLOCKRADIO FÖR KÖKET MED CD-SPELARE, DUBBELLARM OCH FJÄRRKONTROLL Bruksanvisning Artikelnummer 341813 CLR-2970KCDRC Din nya radio/cd-spelare tillverkades och sattes ihop under Roadstars

Läs mer

KDC-BT60U KDC-6047U BRUKSANVISNING

KDC-BT60U KDC-6047U BRUKSANVISNING CD-MOTTAGARE KDC-BT60U KDC-6047U BRUKSANVISNING Den senaste versionen av bruksanvisningen kan laddas ner från www.kenwood.com/cs/ce/. Innan du läser denna bruksanvisning bör du gå in på denna sida för

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 1 GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 Bruksanvisning * Om innehållet i den övre delen av displayen växlar läge kontinuerligt se "Autodisplay-funktion". M för att växla läge. L för

Läs mer

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide TSR200 Digital Satellit Mottagare Quickguide Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 1.0 Mottagarens baksida 1. SAT OUT För anslutning av en extra mottagare till parabolens satellitsignal 2. IR IN För anslutning

Läs mer

Användarmanual Grid-7

Användarmanual Grid-7 Användarmanual Grid-7 Säkerhetsinstruktioner VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER LÄS DESSA NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING! VARNING - CAUTION RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR RISK OF ELECTRICAL SHOCK ÖPPNA EJ DO NOT OPEN

Läs mer

Om du skulle ha några frågor om produkten kan du vända dig till följande kundsupport för kompetent hjälp.

Om du skulle ha några frågor om produkten kan du vända dig till följande kundsupport för kompetent hjälp. Översatt från tyska av Elisabeth Gustavsson AEG CD/MP3 Bilradio med RDS, USB-anslutning och SD/MMC-kortläsare, inklusive rattfjärrkontroll Monterings- och bruksanvisning Artikelnummer: 370481 -AEG CS MP

Läs mer

Nokia Bilmonteringssats CK-300 Användarhandbok för CarMenu

Nokia Bilmonteringssats CK-300 Användarhandbok för CarMenu Nokia Bilmonteringssats CK-300 Användarhandbok för CarMenu 9207836 Utgåva 1 SV 0434 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av hela eller delar av

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö BRUKSANVISNING 1. Introduktion Bäste kund, vi tackar dig för att valt en AKG produkt. För att få ut det mesta ur ditt nya trådlösa hörlurssystem ber vi dig att noggrant läsa igenom denna bruksanvisning

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT400

Bruksanvisning. Maxcom KXT400 Bruksanvisning Maxcom KXT400 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer R-knapp, Redial

Läs mer