Modersmålsbiblioteket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Modersmålsbiblioteket"

Transkript

1 Nätverk Slutrapport Projektperiod: Modersmålsbiblioteket B

2 Innehållsförteckning 1. Förord Bakgrund...4 Modersmålsenhetens organisation...4 Förskola...4 Grundskola...5 Gymnasium Projektbeskrivning, uppfyllelse av syfte och mål... 6 Modersmålsbiblioteket... 6 Modersmålsbibliotekets bestånd... 6 Besök av barngrupper med modersmålslärare... 7 Sagostunder på olika språk... 7 Språkväskorochlek & bokpåsar och boklådor... 8 Författarbesök... 8 Nätverk... 9 Fortbildning Ekonomi Projektets övriga resultat och effekter på längre sikt Resultatspridning Övrigt... 11

3 1. Förord Projektet övergripande mål har varit att att bygga upp Modersmålsbiblioteket och utveckla verksamheten kring modersmålsbiblioteket för att stärka alla flerspråkiga barns och ungdomars språkkunskaper och självbild samt verka lässtrimulerande. Projektet har planerats och genomförts utifrån en bred kompetens och lång erfarenhet. Inom ramarna för projektet har alla flerspråkiga elever besökt modersmålsbiblioteket minst en gång per termin och många flerspråkiga barn har fått lyssna på sagor på sitt modersmål. Deltagarna från de olika förvaltningarna har lärt känna varandra och haft möljlighet till att utbyta idéer och erfarenheter. I rapporten beskrivs hur projektet har arbetat för att uppfylla projektets syfte och mål och ger en bild av idéerna och organisationen bakom projektet, upplägget, och ett försök att ringa in framgångsfaktorerna i projektet. Rapporten visar hur projektetet har marknadsförts på olika sätt, genom modersmålsfoldern, på möten och op webben. Arbetet med projektet har rönt stor uppskattning från många håll, både från lärare och föräldrar. Projektet har även uppmärksammats i större sammanhang till exempel på Skolverkets webbplats Tema Modersmål som en av 5 kommuner i Sverige vars arbete med flerspråkighet i förskolan lyfts fram som goda exempel. Modersmålsbiblioteket är också en del av projektet "Språkutveckling hos flerspråkiga elever" som belönas med 2012 års European Label - Europeisk kvalitetsutmärkelse för språkundervisning. Vi hoppas att rapporten kan bidra till utvecklingen av det lässtimulerande arbete med flerspråkiga barn och ungdomar, både inom skolan och på folkbiblioteken. Projektet har genomförts med stöd från Statens kulturråd.

4 2. Bakgrund Uppstarten till projektet började vårterminen 11, i samband med en omorganisation, då Modersmålsenheten bildades. Man ville samla ihop all personal som arbetar med flerspråkiga barns språkutveckling och på så sätt öka samarbetet och kompetensen hos alla som arbetar med flerspråkiga elever så att de kan bemöta dem på bästa sätt och öka måluppfyllesen hos eleverna. När Modersmålsenheten väl var bildad ville man fördjupa samarbetet med personal som arbetar med flerspråkiga barns språkutveckling även utanför den egna förvaltningen.samtidigt fanns det ett behov att utöka resurserna och då föddes tanken på Modersmålsbiblioteket. Modersmålsenhetens organisation En av Modersmålsbibliotekets vikitigaste framgångsfaktorer är Modersmålsenhetens organisation kring flerspråkighet från förskola till gymnasiet. Den strukturerade organisationen underlättar både samarbete om spridning av information och resurser. Förskola Alla vårdnadshavare får en allmän information om de olika formerna av modersmålsstöd som finns att tillgå i Mölndals stad när de söker plats i förskolan. Varje förskola har språkutvecklare som tillsammans med förskolechef och Modersmålsenheten samordnar det modersmålsstöd som förskolan kan ge. Språkutvecklarna träffas några gånger per termin och ett digitalt nätverk finns. Alla språkutvecklare har fått varsin ipad som de ska använda med de flerspråkiga barnen. Det finns språkolekväskor på 36 språk. I väskorna finns böcker och spel eller CD-skivor, dessa väskor får lånas hem. Det finns i Mölndals stad 5st av varandra oberoende former av modersmålsstöd: Språkolek innebär att varje förskola har tillgång till väskor innehållande material för kommunikation och språkutveckling på olika språk. Väskorna får gärna lånas hem från förskolan.

5 Sagostunder på modersmålet innebär att alla barn inom Mölndals stad får möjlighet att lyssna på sagor på sitt modersmål inom ramen för förskolans verksamhet. Barn och vårdnadshavare inbjuds av Modersmålsenheten till sagostunder på biblioteken i Mölndal. Inskolningsstöd innebär att barn, vårdnadshavare och pedagoger har under inskolningsperioden på förskolan tillgång till en pedagog som talar barnets modersmål. Inskolningsstödet blir en hjälp att introducera barn och vårdnadshavare i förskolans arbete och rutiner. Aktivt modersmålsstöd innebär att barn i åldrarna 2-5år i grupp om minst 5st på förskola får möta tvåspråkig pedagog inom ramen för förskolans verksamhet. Grundskola Modersmålslärarna tillhör lärgrupper och utvecklingsgrupper. I lärgrupperna utvecklar man sina kunskaper i engelska och matematik. Utvecklingsgrupperna tar upp frågor rörande skollagen, lgr11, pedagogik, bedömning och betygssättning. Handledning för specialpedagogik samt IKT finns. Alla modersmålslärare är utrustade med dator och ipad. Digital mötesplats finns att tillgå. SVA-lärare träffas några gånger per termin och behandlar aktuella frågor om nyanlända, språkutveckling betyg och bedömning. Digital mötesplats finns. I skolorna finns kontaktlärare som samordnar flerspråksfrågor. Gymnasium Modersmålslärarna tillhör lärgrupper och utvecklingsgrupper. Alla modersmålslärare är utrustade med dator och ipad. Digital mötesplats finns att tillgå.

6 3. Projektbeskrivning, uppfyllelse av syfte och mål Modersmålsbiblioteket Vi har byggt upp ett Modersmålsbibliotek med medel från barn- och utbildningsförvaltningen som finns tillgängligt för alla på stadsbiblioteket. Skolbiblioteken och folkbiblioteken har hjäpts åt med inköp av litteraturen. Den fortsatta hanteringen av bokbeståndet kommer att skötas av folkbiblioteket. Men vi kommer att hjälpas åt med verksamheten. Modersmålsbibliotekes bestånd finns på stadsbibliotek men lånas ut till alla filialerna. Flerspråkiga barn kan nu, oavsett ålder, hitta böcker på sitt modersmål på bibliotekshyllorna och via stadens hemsida. På Mölndals stadsbibliotek finns nu en inbjudande plats där bibliotekspersonal fortbildar och vägleder lärare, barn och elever och dit modersmålslärare kommer och håller sagostunder en gång i månaden. Målet för projekt Modersmålsbiblioteket är att främja läsande och språkutveckling för flerspråkiga barn och elever i Mölndals stad. Projektgruppen Folkbiblioteket Modersmålsbiblioteket Skolan Modersmålsenhet Förskolan Läsfrämjandeprojektet Modersmålsbiblioteket, delfinansierat av Statens kulturråd upphörde den 1 september. Det har varit ett aktivt och mycket utvecklande år. Modersmålsenheten i samverkan med Mölndals stadsbibliotek och skolbiblioteken har arbetat med att bygga upp och utveckla Modersmålsbibliotek och genomfört en rad lässtimulerade aktiviteter riktade till målgruppen, barn och ungdomar med annat modersmål än svenska och deras föräldrar. Projektets mål har uppfyllts; både vad gäller att bygga upp ett fysiskt Modersmålsbibliotek och ett Modersmålsbibliotek på nätet samt med att bygga upp läsfrämjande verksamhet kring Modersmålsbiblioteket. Vi har även nått fram med information om biblioteket till de olika målgrupperna genom samarbete med förskola och skola. Så här kan resultatet sammanfattas: Modersmålsbibliotekets bestånd Biblioteket har köpt in media (böcker, ljudböcker, musik) på samtliga modersmål. De språk som inte kunnat köpas in har fjärrlånats från tex Göteborgs stadsbibliotek eller Internationella biblioteket. Media har skickats från Huvudbiblioteket till övriga biblioteksenheter, eftersom Huvudbiblioteket ska stå för den största delen av mediabeståndet på modersmålen Resultat: Idag finns följande språk på Modersmålsbiblioteket; Albanska, Arabiska, Bengali, BKS Bosniska/Kroatiska/Serbokratiska, Danska, Engelska,Finska, Franska, Isländska, Italienska, Jiddish, Kinesiska, Kurdiska,

7 Nederländska,Norska,Persiska,Polska,Romani,Ryska,Singalesiska,Somaliska, Spanska,Thai, Turkiska, Tyska, Ungerska. Utlåningssiffror barn- och ungdomsmedia ; Engelska utlån Arabiska 292 utlån Spanska 236 utlån Franska 208 utlån Kurdiska 204 utlån Persiska 161 utlån Tyska 149 utlån Finska 127 utlån Ryska 97 utlån Somaliska 94 utlån Kinesiska 62 utlån Polska 52 utlån Albanska 39 utlån Thai 32 utlån Observera att inte riktigt alla språk är med. Besök av barngrupper med modersmålslärare Samtliga modersmålsgrupper har besökt Mölndals stadsbibliotek en gång per termin. Modersmålsläraren har bokat ett biblioteksbesök och förberett besöket tillsammans med bibliotekarien.varje grupp har fått ett personligt bemötande utifrån sina behov beroende på ålder, språk, läsnivå, intresse mm. Bibliotekarien har visat Modersmålsbiblioteket med barnens modersmål, samt övriga avdelningar relevanta för eleverna; vuxenmedia på andra språk än svenska, språkkurser, lexikon, lättlästa böcker på svenska och engelska mm. I vissa fall har fjärrlån av media gjorts inför besöket. Pedagogen har samlat eleverna för en bokpresentation, läst högt eller berättat något på barnens språk. Alla barn har fått foldern Modersmålsbiblioteket. Samtliga biblioteksenheter; Lindome bibliotek, Kållereds bibliotek och Balltorps bibliotek har haft visningar för modersmålsgrupperna. Sagostunder på olika språk Biblioteken i Mölndal har genom Modersmålsbiblioteket, som är en del av projektet, ett tätt samarbete med modersmålsenheten. Detta har bland annat resulterat i att modersmålslärarna har haft sagostunder på olika språk, för barn från 3 år. Bibliotekarien har förberett sagorummet, och presenterat Modersmålsbiblioteket för barn och föräldrar. Biblioteket har även hållit i workshoppar i sagoberättande för modersmålslärarna. Modersmålsbiblioteket är idag en del av barnavdelningen på Mölndals stadsbibliotek, med barnmedia på ett stort antal språk. Schemat för sagostunderna under året såg ut så här: VÅRTERMINEN Språk Datum Tid

8 Engelska 19 jan Franska 16 feb BKS 15 mars Arabiska 19 april Polska 10 maj HÖSTTERMINEN Språk Datum Tid Engelska 26 sept Portugisiska 24 okt Ryska 21 nov Arabiska 12 dec Språkväskorochlek & bokpåsar och boklådor Att utveckla och hålla sitt modersmål levande har stor betydelse för utveckling av ett andraspråk. Forskning har visat att ett tidigare inlärt språk kan vara till stor nytta i mötet med nya språk. Det är ytterligare en anledning till att hålla modersmålet levande och där språkväskorna kan vara till stor hjälp. Många av de böcker som finns i språkväskorna är samma böcker som finns på svenska i förskolan. Det ger föräldrarna en inblick i vilka berättelser barnen får höra i förskolan. Barn som växer idag är vår framtid och vi ser alla barns modersmål som framtidens kompetens. Förutom modermålsenhetens språkväskor har biblioteken flerspråkiga bokpåsar och boklådor med media på modersmålen för förskolan.. Idag finns 99 språkolekväskor på 39 olika språk ute på de olika förskolorna. Författarbesök Skolbiblioteken anordnade heldagars författarbesök med mångkulturtema till skolor med många flerspråkiga elever. Författarbesök: Douglas Foley Västerbergsskolan måndag

9 Brattåsskolan tisdag Åbyskolan onsdag Nätverk I och med projektet Modersmålsbibliotek har Biblioteket och Skolbiblioteken har medverkat i månatliga arbetsplatsträffar med Modersmålslärarna, SvA:lärare, förskolerektorer, språkutvecklare och modermålsrektorn. Att komma in i de olika nätverken har inneburit stora fördelar för alla parter. Deltagarna i de olika nätverken har deltagit i gemensamma fortbildningar och inspirerats vid gemensamma samlingar. Världbokdagen firades till exempel gemensamt på biblioteket med tårta, bokprat och bokgåvor. Bokgåvorna var dels svenska klassiker och dels böcker från hela världen. Fortbildning Inom ramarna för projektet har vi anordnat en rad olika fortbildningar: Bibliotekets personal har haft bokprat om böcker på andra språk Bibliotekets personal och skolbibliotekarier har presenterat bibliotekswebben och flerspråkiga lärresurser för modersmålslärarna. Biblioteket har hållit i workshops i sagoberättande för modersmålslärarna Skolbiblioteket har visat flerspråkiga lärresurser Skolbiblioteket har hållit i fortbildning för språkutvecklare i Creative Commons och upphovsrätt Utbildning enhetern har hållit en rad fortbildningar om bland annat olika appar. Kurser europeiska språkportfolio 4. Ekonomi Eget arbete Det är tydligt att projektet har kostat mer i eget arbete än beräknat, både på skolorna och biblioteken. Biblioteket har avsatt minst åtta timmar per vecka för arbetet med Modersmålsbiblioteket.Modermålsenheten har ersatt fyra timmar per vecka av en bibliotekaries arbetsinsats. Skolbibliotekn för två. Investeringar Modermålsenheten bidrog med startkapital

10 Skolbiblioteken köpte in databasen Library PressDisplay som innehåller 1700 tidningar och tidskrifter från 92 länder på 48 språk och kan även nås hemifrån. Mölndals stadsbibliotek fick medel från Statens kulturråd 2011/2012 och har satsat ca kr på media för Modersmålsbiblioteket och köpt in drygt 200 böcker på de olika språken. I år satsar biblioteket extra. Skolbiblioteken satsar i år på att utöka sina bestånd med lättlästa böcker som ett led i projektet. Kostnader Mölndals stadbibliotek har under 2011 medfinansierat projektet med 4/vecka förutom det projektfinasierade 4 tim Bou har bidragit med eget arbete och för kostnaderna för LPD Arbetsinsats stadsbiblioteket Arbetsinsats skolbiblioteket Författarbesök Resor m m Kurser europeiska språkportfolio Projektets övriga resultat och effekter på längre sikt En framgångsfaktor för projektet är samarbetet och tillgängligheten genom modermålsenhetens organisation. Det har varit lätt att inplementera projektet framför allt i förskolan och ifolkbiblioteketssektorn. Det har inte varit lika lätt att komma in i skolans värld men vi arbetar aktivt för att få in Modersmålsbiblioteket i den ordinarie verksamheten på våra Skolor. Arbetet med Modersmålsbiblioteket fortgår på stadsbiblioteket, men i något begränsad form. Alla Modersmålsgrupper är välkomna till biblioteket, men endast nya modersmålsgrupper erbjuds förbokad visning. Ny litteratur på modersmålen inköpes löpande. Inköpsförslag emottages gärna, annars fjärrlån. Boklådor/bokpåsar förberedes och skickas till förskolorna. Språkutvecklarna är bibliotekets kontakt på förskolorna. Sagostunderna på modersmålen fortsatte hela höstterminen och är bokade vt Webbsidorna på folkbibliblioteket och skolbiblioteken uppdateras kontinuerligt. Positiva effekter av projektet: 1. Fler användare från målgrupperna använder sig av bibliotekets tjänster 2. Förbättrad service till målgrupperna 3. Deltagarna från de olika förvaltningarna har lärt känna varandra och haft möljlighet till att utbyta idéer och erfarenheter. 4. Nätverk har bildats 5. Bättre samarbete mellan olika förvaltningar 6. Kunskapsutbyte 7. Kunskap och verktyg till att kunna arbeta läsfrämjande med flerspråkiga barn- och ungdomar

11 Några lite mindre positiva effekter av projektet: En svårighet vid arbetet med ett projekt som vänder sig till så stora personalgrupper är personalomsättningen. Det gör att informations- och förankringsarbetet måste pågå kontinuerligt och att man måste hitta effektiva vägar för att hantera detta. Nya och krävande arbetsuppgifter för bibliotekspersonalen både på skol och folkbiblioteken. 6. Resultatspridning Modersmålsbiblioteket har marknadsförts på nätet, genom broschyrer och på olika möten. I syfte att marknadsföra bibliotekens tjänster på nätet har också en broschyr tagits fram inom ramen för projektet. Broschyren Modersmålsbiblioteket. Mölndal blev en av fem utvalda kommuner som på Skolverkets Tema Modersmål fick presentera sittarbete med modersmålsstöd i förskolan. Jönköping - Mölndal - Solna - Tomelilla - Uppsala. Modersmålsbiblioteket är en del av projektet "Språkutveckling hos flerspråkiga elever" drivs av modersmålsenheten i tätt samarbete med biblioteken i Mölndal. Nu belönas projektet med 2012 års European Label - Europeisk kvalitetsutmärkelse för språkundervisning. Av de 18 bidragen som kom in har juryn utsett tre projekt som kommer att tilldelas kvalitetsutmärkelsen. Mölndals bidrag belönas med kronor. Syftet med en europeisk kvalitetsutmärkelse i språk är att bidra till utveckling och nytänkande i samband med språkinlärning i deltagarländerna. Skolverket tyckter Modersmålsenheten är särskilt intressant för att den har en strukturerad organisation kring flerspråkighet från förskola till gymnasiet. Modersmåtsfolder har tagits fram och delas ut vid alla möten. Den finns även tillgänglig på biblioteket och skolbiblioteken. Modersmålsnytt är ett intern informationsblad som kommer ut varje månad Webbsidorna på folkbibliblioteket och skolbiblioteken uppdateras kontinuerligt. 7. Övrigt Vi vill fortsätta med att utveckla verksamheten kring modersmålsbiblioteket för att stärka alla flerspråkiga barns och ungdomars språkkunskaper och självbild samt verka lässtrimulerande. Vi vill utöka verksamheten främst genom att göra barnen och ungdomarna mer delaktiga bland annat genom olika skrivprojekt och andra kulturaktiviteter. Tanken är att ge skolan, förskolan och föräldrarna tillgång till material och verktyg för att kunna stödja barnens och ungdomarnas språk- och läsutveckling och erbjuda en mängd lässtimulerande aktiviteter. Vi planerar träffar mellan målgruppen och tvåspråkiga förebilder

12 författare, idrottsmän- och kvinnor, mediamänniskor, artister mm som berättar om sina läsupplevelser och tipsar om böcker. Ett projekt som redan är igång är Drömboken där alla flerspråkiga barn skriver sitt livs historia både på modersmålet och på svenska. Drömboken är ett projekt som ska främja skrivandet, men även talet. Dessa berättelser hoppas vi kunna samla ihop och ge ut som en bok, både tryckt och digitalt.till projektet hör även små teasers som vill lägger på våra webbsidor. Vi har även etablerat samarbete med kommunens kulturskola för att med musiken som redskap utveckla språket. Vi vill fortsätta med att utveckla metoder för att stimulera läsfrämjande arbete bland svenska A - lärare, personal inom förskolan, bibliotekarier, skolbibliotekarier och lärarbibliotekarier. Projektet ska dokumenteras och förmedlas på ett sådant sätt att de kan ge en bild av vilken roll modersmålundervisning och tvåspråkighet kan spela för att stimulera kreativitet samt bidra till läs- och skrivutveckling både i modermålet och i svenska samt hur detta kan göras på nya och spännande sätt.

13 Bildkälla: By Steve Coutts

14

15

molndal.se Modersmålsenheten

molndal.se Modersmålsenheten Modersmålsenheten Modersmålsenheten organon Grundskolan Mölndals stads hemsida www.molndal.se Riktlinjer Ansökan modersmål Introduktionssamtal Information MN Modersmålsundervisning Modersmålsundervisning

Läs mer

Nyanlända och flerspråkiga barn i förskolan

Nyanlända och flerspråkiga barn i förskolan Nyanlända och flerspråkiga barn i förskolan Flerspråkscentrum Team Introduktion Team Modersmål Övergripande mål Luleå kommun säkerställer den röda tråden så att barn och elever med annat modersmål/minoritetsspråk,

Läs mer

Skolbibliotek och lärande

Skolbibliotek och lärande Slutrapport Projektperiod: 2012-01-07 2013-01-07 Skolbibliotek och lärande Margareta Gulder & Kia Andersson Sammanfattning Projektet Skolbibliotek och lärande har pågått under perioden 2012-01-07 2013-01-07

Läs mer

Flerspråkiga barn i Vegas förskoleenhet. Målsättningar och organisation 2014

Flerspråkiga barn i Vegas förskoleenhet. Målsättningar och organisation 2014 Flerspråkiga barn i Vegas förskoleenhet Målsättningar och organisation 2014 Innehåll Inledning Vad krävs för att språkutveckling ska ske hos barnet Enligt förskolans läroplan Organisation Vad menas med

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

Språkutveckling. - ett vägledningsdokument för språkutvecklande arbetssätt inom enheten Fisksätra förskolor

Språkutveckling. - ett vägledningsdokument för språkutvecklande arbetssätt inom enheten Fisksätra förskolor Språkutveckling - ett vägledningsdokument för språkutvecklande arbetssätt inom enheten Fisksätra förskolor 1 Innehåll 1. Inledning sid 2 2. Vad säger styrdokumenten? sid 2 3. Förhållningssätt sid 3 4.

Läs mer

folk- och skolbibliotek

folk- och skolbibliotek folk- och skolbibliotek 2016-2018 LAGAR OCH RIKTLINJER Det gröna Ockelbo: I det natursköna Ockelbo värnar vi om det gröna och har en nära relation till det spirande växtriket. Folkbiblioteket ser miljön

Läs mer

Mitt bibliotek Hösten 2014

Mitt bibliotek Hösten 2014 Mitt bibliotek Hösten 2014 För dig som är runt 1 till 13 år Tillhör:... BIBLIOTEKEN I MÖLNDAL Skaffa lånekort! Har du hittat till vår fina bokbuss? Kom och hälsa på! Det här är jag: Jag heter... Jag gillar...

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

Vad kan jag låna på biblioteket?

Vad kan jag låna på biblioteket? Startsidan / Vad kan jag låna på biblioteket? Vad kan jag låna på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker böcker och tidningar på andra språk e-böcker e-ljudböcker lättlästa böcker böcker med extra

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35 Datum Sida 2016-01-20 1 (5) Biblioteksplan för Sunne kommun 2016-2019 KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21, 35 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org.nr Sunne kommun

Läs mer

7. Sammanställning av uppgifter lämnade i enkät och intervjuer. 1

7. Sammanställning av uppgifter lämnade i enkät och intervjuer. 1 7. Sammanställning av uppgifter lämnade i enkät och intervjuer. 1 Bibliotek (antal invånare i kommunen) % utrikes födda Uppgiftslämnare Aneby (6 400) 8 % Inger Eriksson Abrinius och Inger Hällfors Statistik

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Älgen period 3 (jan mars), läsåret

Kvalitetsarbete för förskolan Älgen period 3 (jan mars), läsåret Kvalitetsarbete för förskolan Älgen period 3 (jan mars), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15 Systematiskt kvalitetsarbete i Solnas skolor - Resultatsammanställning - Betygssättning - KVALITETSREDOVISNING (publ) Maj Juni Aug - VERKSAMHETSPLAN (publ) - Utkast 1/gensvar/slutgiltig - Delårsbokslut

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 3 (jan mars), läsåret 2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 3 (jan mars), läsåret 2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 3 (jan mars), läsåret 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever Mottagande av nyanlända och flerspråkiga barn/elever 1 Vision Varje barn och elev med utländsk bakgrund ska ges den kunskap de har rätt till för att nå målen för utbildningen. Mål Öka likvärdigheten mellan

Läs mer

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2014/2015

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2014/2015 Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2014/2015 Utveckling och lärande Nulägesanalys Måluppfyllelsen har enligt resultat från helhetsanalysen varit god. Dock har vi valt att behålla samma mål från Lpfö

Läs mer

Tusen språk i förskolan Riktlinjer för modersmålsstöd i Norrtälje kommuns förskolor.

Tusen språk i förskolan Riktlinjer för modersmålsstöd i Norrtälje kommuns förskolor. Författare: Adrian Forssander, projektledare Beslut BSN: 2017-05-15 Tusen språk i förskolan Riktlinjer för modersmålsstöd i Norrtälje kommuns förskolor. P O S T A D R E S S B E S Ö K S A D R E S S T E

Läs mer

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 1. Uppdraget Kommunfullmäktige

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2017-2023 Vision Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Inledning I bibliotekslagen (SFS

Läs mer

Utredning av läsfrämjande insatser i Upplands Väsby

Utredning av läsfrämjande insatser i Upplands Väsby Tjänsteutlåtande Utredare 2015-10-27 Hanna Björklund 08-590 970 77 Dnr: hanna.bjorklund@upplandsvasby.se KFN/2015:50 31442 Kultur- och fritidsnämnden Utredning av läsfrämjande insatser i Upplands Väsby

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2015

Biblioteksplan 2013-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(4) Biblioteksplan 2013-2015 Område Program Plan Riktlinje Biblioteksplan Fastställd Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad BKU-nämnd, Till och med 2015 2012-10-31 79 Tjänsteföreskrift Diarienummer

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola 2016-2018 Syfte Syftet med denna handlingsplan är att ange riktlinjer för skolbiblioteksverksamheten på Almunge skola och på så sätt vara

Läs mer

Eget modersmålsstöd av flerspråkig pedagog i förskolan

Eget modersmålsstöd av flerspråkig pedagog i förskolan BIN 2oa-ös^M Uppsala "KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Boel Vallgårda 2012-05- 03 Diarienummer BUN-2012-0589 Barn- och ungdomsnämnden Eget modersmålsstöd av flerspråkig

Läs mer

Original 4-färg Botte v/vi Avdelninga

Original 4-färg Botte v/vi Avdelninga Biblioteksplan Stenungsunds kommun Stenungsund kommuns biblioteksplan har som syfte att ge en struktur och inriktningt samt tydliggöra folk- och skolbibliotekens uppdrag. Stenungsunds kommun Biblioteksplan

Läs mer

Biblioteksplan. Köpings kommun 2014-2016

Biblioteksplan. Köpings kommun 2014-2016 Biblioteksplan Köpings kommun 2014-2016 Köpings kommun Rapporten skriven av: Kultur & Fritid 2013-10-16 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-01-27 5 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se.

Läs mer

Kan myndigheternas webbplatser bli tillgängliga för alla? Ett svenskt språkpolitiskt perspektiv. Rickard Domeij Språkrådet i Sverige

Kan myndigheternas webbplatser bli tillgängliga för alla? Ett svenskt språkpolitiskt perspektiv. Rickard Domeij Språkrådet i Sverige Kan myndigheternas webbplatser bli tillgängliga för alla? Ett svenskt språkpolitiskt perspektiv Rickard Domeij Språkrådet i Sverige Flerspråkig webbtillgänglighet Vägledningen för flerspråkig information

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Käppala förskola. Arbetsplan Nyckelpigan Fjärilen Myran Ekorren Räven Lodjuret

Käppala förskola. Arbetsplan Nyckelpigan Fjärilen Myran Ekorren Räven Lodjuret Käppala förskola Arbetsplan 2016-2017 Nyckelpigan Fjärilen Myran Ekorren Räven Lodjuret Välkommen till Käppala förskola! Vi ger barnen möjlighet att upptäcka och utveckla sin fantasi och kreativitet genom

Läs mer

Flerspråkighet och modersmålsstöd i förskolan

Flerspråkighet och modersmålsstöd i förskolan Flerspråkighet och modersmålsstöd i förskolan Gemensamma riktlinjer för Trelleborgs kommuns förskoleverksamhet Inledning Barn med annat modersmål som ges möjlighet att utveckla detta får bättre möjligheter

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015

Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteksplan 2012-2015 Vi har en vision Denna plan uttrycker inriktningen för biblioteksverksamheten i Hallsbergs kommun. I vår framtidsbild ser vi huvudbiblioteket och de sammanslagna skol- och filialbiblioteken

Läs mer

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Bakgrund: Förskolan spelar en viktig roll för våra flerspråkiga barn och deras språkutveckling eftersom den mest intensiva språkinlärningen

Läs mer

Handlingsplan för skolbiblioteken i Varbergs kommun

Handlingsplan för skolbiblioteken i Varbergs kommun Handlingsplan för skolbiblioteken i Varbergs kommun 2017-2019 1 Dokumenttyp: Dokumentnamn: Diarienummer: Beslutad av: Beslutsdatum: Giltig till och med: Gäller för: Dokumentansvarig avdelning: Senast reviderad:

Läs mer

Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014.

Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014. Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Elever med annat modersmål än svenska Kvalitetsrapport November 2014

Elever med annat modersmål än svenska Kvalitetsrapport November 2014 Elever med annat modersmål än svenska Kvalitetsrapport November 2014 Margareta Sundin Utredare 20141120 Sid 1 Innehåll Bakgrund... 1 Elever med annat modersmål än svenska... 1 Vad säger nationella styrdokument?...

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 3 (jan mars), läsåret 2013.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 3 (jan mars), läsåret 2013. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 3 (jan mars), läsåret 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2016

Biblioteksplan 2013-2016 Biblioteksplan 2013-2016 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Kommunens struktur 3. Verksamhetsområden 3.1 Allmänheten 3.1.1 Nuläge och utgångspunkt för fortsatt verksamhet 3.1.2 Framtiden att arbeta för

Läs mer

Handlingsplan 2012/Förskola

Handlingsplan 2012/Förskola Handlingsplan 2012/Förskola Hyllie stadsdelsförvaltning Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: Marie Ljunghäger 20120229 1 Marie Ljunghäger Hyllie stadsdelsförvaltning Sofieholm Alla Malmöbor

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN (6)

LUDVIKA KOMMUN (6) LUDVIKA KOMMUN 150610 1 (6) Biblioteksplan Syftet med planen är att få en samlad bild av biblioteksverksamheten i Ludvika kommun samt befästa bibliotekets roll. Planen skall ange mål och riktning. Planen

Läs mer

Läsår 17/18 Erbjudanden till all personal inom SKOLA F-3

Läsår 17/18 Erbjudanden till all personal inom SKOLA F-3 Läsår 17/18 Erbjudanden till all personal inom SKOLA F-3 Vad är Eskilstuna kommuns Lässatsning? Eskilstuna kommuns Lässatsning har som syfte att öka flickors och pojkars lust att läsa. Målet är att barn

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

IB inspirerar till mångspråkigt arbete. Mångspråkiga skolbiblioteket

IB inspirerar till mångspråkigt arbete. Mångspråkiga skolbiblioteket Det mångspråkiga skolbiblioteket Enligt bibliotekslagen ska alla bibliotek, även skolbiblioteken, ägna särskild uppmärksamhet åt personer med andra modersmål än svenska. Det innebär bland annat att skol-

Läs mer

Flerspråkiga barn i förskolan

Flerspråkiga barn i förskolan Flerspråkiga barn i förskolan Zulu Konnichiwa Dzień Tjolle Privet Hej Dobry Salut Moi Flerspråkiga barn i förskolan Riktlinjer och organisation Ztravo Nihao Hello Slaw Merhaba Hola Maaslamha. Guten tag

Läs mer

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 (reviderad 140126) Utveckling och lärande Nulägesanalys Vi väljer att arbeta med barnens språkutveckling just nu eftersom både läroplanen, skolplanen och

Läs mer

Studenternas attityder till språk och språkstudier

Studenternas attityder till språk och språkstudier Studenternas attityder till språk och språkstudier Sammanfattning av undersökning genomförd vid Mälardalens högskola 2010-03-01-2010-03-08 Sammanfattning Undersökningen genomfördes som en e postenkät till

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Med läslust mot målen

Med läslust mot målen Med läslust mot målen Tidiga medvetna insatser för högre måluppfyllelse Norra Ängby skolor Vultejusv 20 16856 Bromma Kontaktperson Ingrid Engback 08-170300 ingrid.engback@utbildning.stockholm.se Bakgrund

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016-2019 Biblioteksplanen är ett politiskt beslutat styrdokument som anger inriktningen för kommunens biblioteksverksamhet och de områden som prioriteras under perioden 2016-2019. Planen

Läs mer

Biblioteksplan Gnosjö kommun

Biblioteksplan Gnosjö kommun Biblioteksplan Gnosjö kommun 2016-2020 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-21 77. Antagen av Kultur- och utbildningsutskottet Inledning I bibliotekslagen (SFS 2013:801) står i 17 att kommuner och landsting

Läs mer

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun 1 Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun Markaryds kommun har skrivit en plan om kulturen och biblioteken i kommunen. Planen beskriver hur kommunen vill att det ska bli och vad kommunen ska

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Medieplan på Rinkeby bibliotek

Medieplan på Rinkeby bibliotek Medieplan på Rinkeby bibliotek 1. Beskrivning av nuläget. I Rinkeby bodde 2003 16 053 människor, fördelat på 5 099 hushåll, varav 67 % med utländsk bakgrund, i Tensta 17 463, varav 61% med utländsk bakgrund.

Läs mer

Kvalitetsanalys. Rönnhagens förskola

Kvalitetsanalys. Rönnhagens förskola Kvalitetsanalys Rönnhagens förskola Innehållsförteckning et av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 6 Arbete i verksamheten... 7 Övriga mål

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012

Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012 Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012 Skolbibliotekets två främsta funktioner är att inspirera eleverna att känna läslust samt att hjälpa eleverna att förbättra sin förmåga att söka

Läs mer

Språkutvecklingsprogram

Språkutvecklingsprogram Språkutvecklingsprogram Förskolorna i Vingåkers kommun 2013-02-01 1. Förord Detta språkutvecklingsprogram vänder sig främst till alla våra anställda i Vingåkers förskolor. Programmet kan också användas

Läs mer

Riktlinjer gällande integration i förskolan och skolan. Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2012-214 Gäller fr.o.m. 2012-08-01

Riktlinjer gällande integration i förskolan och skolan. Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2012-214 Gäller fr.o.m. 2012-08-01 Riktlinjer gällande integration i förskolan och skolan Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2012-214 Gäller fr.o.m. 2012-08-01 2 (7) Syfte Språk är människans bästa redskap för att tänka, kommunicera och lära.

Läs mer

Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor.

Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor. Innehållsförteckning Trollhättans stads vision och grundläggande värderingar 3 Uppdrag 3 Styrdokument 3 Biblioteksverksamhetens vision och inriktningsområden 4-5 Stadsbibliotekets framtida utveckling 6

Läs mer

Information till specialpedagoger. tillsammans med Lerums bibliotek

Information till specialpedagoger. tillsammans med Lerums bibliotek Information till specialpedagoger tillsammans med Lerums bibliotek 2017-09-12 Presentation Heidi Carlsson Asplund Lerum/Sjövik IFLA Kultur i Väst, konsulent Jag ska prata om Kort om biblioteken i Lerum

Läs mer

plan modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Biblioteksplan Beslutat av: Kommunfullmäktige

plan modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Biblioteksplan Beslutat av: Kommunfullmäktige plan Biblioteksplan 2016-2019 modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2016-09-12 120 Ansvarig: Kulturchefen

Läs mer

Läs för mig! kapprumsbibliotek i förskolan. Mobila bibliotek Falkenberg 2014-08-16

Läs för mig! kapprumsbibliotek i förskolan. Mobila bibliotek Falkenberg 2014-08-16 Läs för mig! kapprumsbibliotek i förskolan Mobila bibliotek Falkenberg 2014-08-16 Vilka är vi? Helena Ahlgren Leg. logoped Kärnhuset helena.ahlgren@halmstad.se Ulrika Thorbjörnsson Barnbibliotekarie Stadsbiblioteket

Läs mer

Läsfrämjandeplan Gävle Kommun

Läsfrämjandeplan Gävle Kommun Sid 1 (5) Läsfrämjandeplan Gävle Kommun 2017-2018 Inledning En grund för det läsfrämjande arbetet i Gävle kommun är de styrdokument som är knutna till verksamheterna. Till dessa hör Bibliotekslagen, Biblioteksplanen,

Läs mer

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 1 Biblioteksplan för Valdemarsviks bibliotek Bakgrund Enligt bibliotekslagens 17 ska kommuner och landsting anta planer för biblioteksverksamheterna. En

Läs mer

Strategi Program. Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Biblioteksplan

Strategi Program. Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Biblioteksplan Strategi Program >> Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Biblioteksplan Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-02-25, 32 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och tidplan för denna

Läs mer

Strategiprogram för mångfald och likvärdighet

Strategiprogram för mångfald och likvärdighet Strategiprogram för mångfald och likvärdighet om välkomnande av nyanlända barn, elever och familjer med annat modersmål än svenska, andraspråksinlärare, flerspråkighet, modersmålsstöd, modersmålsundervisning,

Läs mer

Kvalitetsanalys. Björnens förskola

Kvalitetsanalys. Björnens förskola Kvalitetsanalys Björnens förskola Innehållsförteckning et av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 7 Arbete i verksamheten... 7 Övriga mål enligt

Läs mer

Biblioteksplan Ljungby kommun

Biblioteksplan Ljungby kommun Biblioteksplan Ljungby kommun 2017-2019 Antagen av Ljungby kommun, Kommunfullmäktige 24 april 2017 Innehåll Vad är en biblioteksplan... 2 Förutsättningar... 2 Folkbibliotek och skolbibliotek - olika uppdrag...

Läs mer

EU:s åtta nyckelkompetenser

EU:s åtta nyckelkompetenser EU:s åtta nyckelkompetenser 1. Kommunikation på modersmålet. 2. Kommunikation på främmande språk. 3. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens. 4. Digital kompetens. 5.

Läs mer

Biblioteksplan. Robertsfors kommun

Biblioteksplan. Robertsfors kommun Biblioteksplan Robertsfors kommun 2015 2017 Vision Biblioteket ska avgiftsfritt erbjuda ett rikt och varierat. mediebestånd, god service och en stimulerande miljö för läsning, upplevelser och lärande Bibliotekplan

Läs mer

skolbio Pedagogisk resurs på Utvecklingsavdelningen, BUF. www.skola.gotland.se/lustfyllt

skolbio Pedagogisk resurs på Utvecklingsavdelningen, BUF. www.skola.gotland.se/lustfyllt skolbio Pedagogisk resurs på Utvecklingsavdelningen, BUF. www.skola.gotland.se/lustfyllt Språkutveckling Språket och den språkliga medvetenheten utgör ett prioriterat utvecklingsområde inom förskoleverksamheten

Läs mer

Språkplan modersmålsstöd. Stenkolet/Stjärnfallets förskolor Lidingö

Språkplan modersmålsstöd. Stenkolet/Stjärnfallets förskolor Lidingö Språkplan modersmålsstöd Stenkolet/Stjärnfallets förskolor Lidingö 2015/2016 Introduktion En stark grund i barnets modersmål har stor betydelse i utvecklingen av barnets identitet, självförtroende, normer,

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Svedjan period 3 (jan mars), läsåret

Kvalitetsarbete för förskolan Svedjan period 3 (jan mars), läsåret Kvalitetsarbete för förskolan Svedjan period 3 (jan mars), läsåret 2013-14. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Biblioteksplan 2016 Simrishamns kommun

Biblioteksplan 2016 Simrishamns kommun Biblioteksplan 2016 Simrishamns kommun 1 Innehåll Inledning... 3 Styrdokument... 4 Bibliotekslagen SFS 2013:801... 4 Skollagen och läroplanen (SFS 2010:800) 2 kap. 35-36 (Lgr 11)... 4 Unescos skol- och

Läs mer

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017 B H Ä R N Ö S A N D S BIBLIOTEKSPLAN 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 2 Vision 1.1 Biblioteken i Härnösand 3 Folkbiblioteket 3.1 Utvecklingsområden 3.2 Bibliotek för alla 3.3 Bibliotek av högsta

Läs mer

Landbo Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Landbo Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Landbo Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen

Läs mer

Barn och Familj Språkutveckling

Barn och Familj Språkutveckling Barn och Familj Språkutveckling Framtiden kommer av sig själv, framsteget gör det inte. Poul Henningsen Kommunövergripande språkutvecklare - KSU Agneta Bengtsson Helén Lysmo Pia Persson Uppföljning och

Läs mer

Årsberättelse

Årsberättelse Årsberättelse 2015-2016 Valbo förskoleområde Det Du tänker om Mig, Så Du ser på Mig, Som Du är mot Mig, Sådan blir jag Anci Rehn Förskolechef Jessica Peter Mia Lind Kristina Hjertberg Helena Baggström

Läs mer

Samverkansplan mellan folkbibliotek och skolbibliotek på grundskolan

Samverkansplan mellan folkbibliotek och skolbibliotek på grundskolan Samverkansplan mellan folkbibliotek och skolbibliotek på grundskolan 2011-06-21 Innehållsförteckning INLEDNING...2 1 STYRANDE DOKUMENT...3-4 1.1 Folkbibliotekets verksamhet...3-4 1.2 Skolbibliotekets verksamhet...3-4

Läs mer

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Bibliotekslagen innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. I lagen redovisas

Läs mer

Saxnäs skola SKOLBIBLIOTEKSPLAN. Läsåret 2014/2015

Saxnäs skola SKOLBIBLIOTEKSPLAN. Läsåret 2014/2015 Saxnäs skola SKOLBIBLIOTEKSPLAN Läsåret 2014/2015 Skolbibliotekets funktion Skolbibliotek ska utgöra pedagogiska informations- och kunskapscentra där mediebeståndet kompletterar skolans läromedel och där

Läs mer

Nu lyfter vi skolbiblioteken! Skolbibliotekarielyftet Alvesta 18 juni 2012

Nu lyfter vi skolbiblioteken! Skolbibliotekarielyftet Alvesta 18 juni 2012 Nu lyfter vi skolbiblioteken! Skolbibliotekarielyftet Alvesta 18 juni 2012 18 juni 2012 Kl. 10-11.15 Vad kan väl en skolbibliotekarie? Kl. 11.20 12.00 Madeleine Hjort, NSG Lunch 18 juni 2012 Kl. 13. 10

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING för år 2007

KVALITETSREDOVISNING för år 2007 1 KVALITETSREDOVISNING för år 2007 Pedagogiskt bokslut för Modersmålsundervisningen Eslövs Kommun Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 1 MODERSMÅLSUNDERVISNING Om en elevs föräldrar eller vårdnadshavare

Läs mer

skola +bibliotek = skolbibliotek Att jobba med mångspråkighet i skolbiblioteket

skola +bibliotek = skolbibliotek Att jobba med mångspråkighet i skolbiblioteket skola +bibliotek = skolbibliotek Att jobba med mångspråkighet i skolbiblioteket Elin Lucassi, Kungl. biblioteket Bakgrund Vi lever i ett allt mer språkligt och kulturellt heterogent samhälle vilket även

Läs mer

Älvsjö Öppna förskola

Älvsjö Öppna förskola K V A L I T E T S G A R A N T I Älvsjö Öppna förskola Sid 1 (5) Öppna förskolan är öppen på heltid, med en heltidsanställd förskollärare och en på 80 %. Ledningen utgörs av förskolechef inom Solbergaskogens

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2017-2018 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Vår förskola ska vara utvecklande, utmanande och lärorik för alla! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

PLANER SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET

PLANER SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET PLANER SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET 1. Finns det en biblioteksplan i din kommun? 2. Ingår skolbiblioteksverksamheten i planen? 3. Hur lyder texten om kommunens skolbiblioteksverksamhet? Sedan var frågan Hur

Läs mer

Välkommen. till biblioteken i Nässjö

Välkommen. till biblioteken i Nässjö Välkommen till biblioteken i Nässjö Lånekort Det är gratis att skaffa bibliotekskort, men du måste visa legitimation. Bibliotekskortet kan användas på alla bibliotek i Nässjö kommun. Du är ansvarig för

Läs mer

Kvalitetsanalys. Sörgårdens förskola

Kvalitetsanalys. Sörgårdens förskola Kvalitetsanalys Sörgårdens förskola Innehållsförteckning et av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 7 Arbete i verksamheten... 7 Övriga mål

Läs mer

Informationsmöte flyktingsituationen. Välkommen!

Informationsmöte flyktingsituationen. Välkommen! Informationsmöte flyktingsituationen Välkommen! Vad är kommunens ansvar och hur jobbar vi? Magnus Färjhage/Åselotte Andersson Vad händer när man fått uppehålltillstånd? Samtal med Arbetsförmedlingen lokalt,

Läs mer

Fördel Solna. En Biblioteksplan för

Fördel Solna. En Biblioteksplan för Fördel Solna En Biblioteksplan för 2012-2016 Inledning Solna stads biblioteksplan är ett politiskt beslutat styrdokument som anger riktningen för bibliotekens utveckling och verksamhet under perioden 2012-2016.

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

Förskolebarns framtidstro - vår utmaning

Förskolebarns framtidstro - vår utmaning Sid 1 (5) Ving- Åker Förskolebarns framtidstro - vår utmaning Att börja på förskola innebär en stor omställning för familjen. Detta är vi medvetna om och har därför försökt skapa en trygg och stimulerande

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som skall ge en överblick över bibliotekens verksamheter och ansvarsfördelningar i

Läs mer