IB inspirerar till mångspråkigt arbete. Mångspråkiga skolbiblioteket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IB inspirerar till mångspråkigt arbete. Mångspråkiga skolbiblioteket"

Transkript

1 Det mångspråkiga skolbiblioteket Enligt bibliotekslagen ska alla bibliotek, även skolbiblioteken, ägna särskild uppmärksamhet åt personer med andra modersmål än svenska. Det innebär bland annat att skol- och gymnasiebibliotek bör ge tillgång till litteratur på elevernas olika språk. IB inspirerar till mångspråkigt arbete Att skolbibliotek erbjuder litteratur på elevernas olika modersmål är nödvändigt för att möta alla elevers behov och stödja deras lärande och självkänsla, säger Charlotte Goobar på Internationella biblioteket (IB). Inte minst för de nyanlända eleverna är det värdefullt att få tillgång till böcker på sitt eget språk, innan de hunnit lära sig läsa alls på svenska. Genom att till exempel skylta på ett sätt som inspirerar och väcker nyfikenhet kan biblioteket visa de olika språk som finns i skolan och att de alla är viktiga. Genom att jobba integrerat med undervisningen och bidra med kunskap om mångspråkig litteratur, databaser och andra webbresurser medverkar samtidigt skolbibliotekarien till att främja elevernas flerspråkighet. Charlotte Goobar, foto: Helene Derkert Uppmuntrar till samarbete inom skolan Charlotte Goobar arbetar som utvecklingsledare och kontaktperson för den verksamhet som Internationella biblioteket riktar till gymnasiebiblioteken i Sverige. Hon berättar att det finns ett stort intresse och engagemang bland skolbibliotekarier för mångspråksfrågor. Många verkar ha tagit till sig vad styrdokumenten säger och inser att skolbiblioteket kan stödja elevers lärande genom att arbeta mångspråkigt. Men det finns också hinder på vägen. Charlotte Goobar berättar att det finns skolbibliotekarier som säger att de varken har pengar eller hyllmeter för att köpa böcker på olika språk. Hon menar att det i den situationen är viktigt att stanna upp, fundera över sina prioriteringar och se om de stämmer med elevernas verkliga behov. 1

2 Hur många elever finns på den egna skolan som har ett eller flera andra språk än svenska? Reflektera över vad lagar och styrdokument säger om skolans arbete med och för elever med annat modersmål än svenska! Det är också viktigt att föra den här diskussionen med rektor, som är den som tilldelar resurser. Det mångspråkiga arbetet bör vara förankrat hela vägen, hos skolledning, lärarkollegium och bibliotekspersonal för att bli relevant och få nödvändigt utrymme. Hon betonar också betydelsen av att samarbeta med modersmålslärarna när de finns. Skolbibliotekarie och modersmålslärare kan ha ett fruktbart utbyte av kunskaper och erfarenheter när det gäller litteratur på elevernas modersmål! Ser gärna samarbete mellan bibliotek Ett annat sätt att övervinna hinder som brist på tid, plats och pengar är att hitta former för hur man kan samverka och samordna resurserna inom ett län eller en kommun, säger Charlotte Goobar. Jag tänker till exempel på hur man i Växjö har en väldigt enkel modell för att hjälpas åt kring mångspråkig litteratur genom att tre skolbibliotek är huvudansvariga för beståndet, som alla skolbiblioteken delar på och enkelt lånar från. Det finns fler exempel på lokala samarbeten och råd till skolhuvudmän i en publikation från Kungliga biblioteket. Charlotte Goobar hoppas att den skriften också bidrar till att göra IB:s verksamhet mer känd bland skolledare och skolhuvudmän. Att jobba med mångspråkighet i skolbiblioteket Ger stöd till skolbibliotek För folk- och skolbibliotek i hela landet, som behöver expertstöd, finns IB som kompetenscenter och lånecentral. Där har Charlotte Goobar en viktig uppgift att försöka nå ut och bredda bibliotekets nätverk kring mångspråkigt arbete. Samverkan är en ledstjärna i såväl konsultativt stöd som i metod- och kompetensutveckling. För att kunna kommunicera med så många som möjligt ute i landet, finns Facebookgruppen Mångspråkigt gymnasiebibliotek. Där kan vi nätverka och inspirera varandra genom idé- och erfarenhetsutbyte och gemensam omvärldsbevakning. Jag skickar ut en jämn ström med bra tips och länkar den vägen, så det kan vara värt att kliva in och hålla koll där! Alla skolbibliotekarier som behöver stöd när det gäller det mångspråkiga skolbiblioteksarbetet kan vända sig till IB. Det kan vara nya skolbibliotekarier som inte kommit in i arbetet, eller mer rutinerade som arbetar på en skola som fått elever med annat modersmål än svenska. De allra flesta som kontaktar oss vill ha inköps- och litteraturvägledning. Dessutom efterfrågas kompetensutveckling och även praktiskt stöd i form av biblioteksutrustning som skyltar, knubbtexter och informationsmaterial. 2

3 Skolbiblioteken kan också låna litteratur från IB. De kan göra enstaka lån av titlar, antingen genom folkbiblioteket eller genom Libris och även direkt från IB via bibliotekskatalogen. Interbib.se, vår nya flerspråkiga webbplats med integrerad katalog, är själva hjärtat för vårt utåtriktade arbete. Där finns i stort sett allt stöd och all vägledning tillgänglig och dessutom massor av spännande läsning! Om ett skolbibliotek behöver låna kompletterande depositioner, så ska det vända sig till sitt folkbibliotek, eftersom det är folkbibliotekens bestånd av mångspråkiga medier som IB kompletterar. Det finns flera poänger med detta, menar Charlotte Goobar. Bland annat ger det tillfälle att kommunicera med sitt lokala bibliotek om hur behoven av mångspråkig litteratur ser ut inom den egna kommunen och om hur man kan samarbeta kring det, avslutar Charlotte Goobar. Charlotte Goobars tips till skolbibliotekarier Formulera, tillsammans med skolledning och lärare, en strategi för hur skolbiblioteket kan stödja elever med annat modersmål än svenska. Kartlägg vilka språkgrupper som finns i skolan! Det ger en bra grund för mångspråksarbetet. Låt gärna kartläggningen ingå i strategin. Skriv in mångspråksarbetet i skolbibliotekets och skolans arbets- och/eller verksamhetsplan. Se till att planen samspelar med kommunens biblioteksplan, för att klargöra ansvar, roller och samarbetsområden. Använd Interbib.se både som bibliotekskatalog och för information och inspiration. Gå med i Facebook-gruppen Mångspråkigt gymnasiebibliotek, där finns bra tips inte bara för gymnasiebibliotekarier utan för alla typer av skolbibliotek. Fakta om det mångspråkiga skolbiblioteket Som en integrerad del av skolan kan skolbiblioteket spela en viktig roll för elever med andra modersmål än svenska. Forskning visar att den som lär sig modersmålet ordentligt också lättare lär sig ett nytt språk, som t. ex svenska. Den som kan sitt modersmål bra uppnår i allmänhet bättre resultat även i övriga ämnen. Andra argument betonar modersmålets betydelse för identiteten, självkänslan och relationerna med familjen. Tillgång till litteratur och författarskap på det egna språket är värdefullt för identitetsskapandet och kontakten med sin kulturella bakgrund. Även de lagar, riktlinjer och styrdokument som är viktiga för skolan säger att också skolbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt dem med annat modersmål än svenska. I Bibliotekslagen, Språklagen, Mångkulturella biblioteksmanifestet och läro- och kursplaner, t.ex. modersmålskursen, liksom också i Skolinspektionens riktlinjer för skolbibliotek, finns det motiveringar för att arbeta mångspråkigt. Text: Charlotte Goobar och Anette Holmqvist 3

4 Skolbibliotekarier om mångspråkigt arbete Vad betyder ett skolbibliotek för elever med annat modersmål än svenska? Skolverket har frågat några skolbibliotekarier. De arbetar på skolor som har eller håller på att bygga upp ett mångspråkigt bibliotek. Här kan du ta del av deras tankar. Foto: Montserrat Arias På Upplands-Brogymnasiet är man i färd med att börja bygga upp ett mångspråkigt skolbibliotek. Där arbetar Anna Rydh Eriksson som bibliotekarie och hon har tidigare erfarenhet av ett sådant arbete och vet att skolbiblioteket kan betyda oerhört mycket för elever med annat modersmål än svenska. Det är en lugn plats där de har möjlighet att sitta ner och studera. Där finns vuxna som ofta har tid och som man kan fråga om det behövs. När biblioteket dessutom börjar tillhandahålla böcker på det egna modersmålet blir betydelsen ännu större. Hon berättar att på den förra skolan, som var en grundskola, märktes det tydligt på de elever som inte läste modersmål. De blev oerhört glada över att deras föräldrars språk fanns på hyllan. De lånade och sade att de skulle be föräldrarna läsa och det märktes också att de kände stolthet. Nu hoppas Anna Rydh Eriksson få se samma effekt av den mångspråkiga satsning hon tänkt sig på Upplands-Brogymnasiet, det vill säga att eleverna känner sig sedda och betydelsefulla samt självklart att de börjar läsa och låna böcker på sitt modersmål. Hon hoppas också att de blir så intresserade att de självmant tar sig till Internationella biblioteket inne i centrala Stockholm. Än så länge är detta bara i planeringsstadiet och hon diskuterar med lärare och rektor hur det mångspråkiga biblioteket ska se ut och vad det ska innehålla. Vi har tankar på ett bibliotek som innehåller några klassiker från olika språk. Med de begränsade resurser som skolan har gäller det att bygga upp ett bestånd som håller över tid. Men det första vi behöver göra är att inventera vilka språk som förekommer på skolan och i vilken mängd. Ta kontakt med modersmålslärarna Att bygga upp ett mångspråkigt skolbibliotek kräver samarbete med många. Om det finns 4

5 modersmålslärare i kommunen eller på skolan så är det en självklar samarbetspartner och resurs för erfarenhetsutbyte. I dialog med modersmålslärarna kan du bestämma vilka böcker som passar att ha på det enskilda språket och för just den målgrupp som finns på skolan, säger Anna Rydh Eriksson. De känner ofta till bra inköpskanaler. På min förra skola hade jag regelbundna möten med modersmålslärarna. Peter Rydén håller med. Han arbetar som bibliotekarie på Tingsholmsgymnasiets mediatek i Ulricehamn, en skola där minst 10 procent av ungdomseleverna har annat modersmål än svenska. Bland vuxeneleverna är det uppskattningsvis mer än hälften som har det, berättar han. Mediateket gör egna inköp av modersmålslitteratur på tyska, franska och engelska. Vi tar då hjälp av modersmålslärarna för att få tag i det bästa materialet. Sedan har modersmålslärarna själva köpt in böcker på flera ytterligare språk, böcker som ska användas i undervisningen. Situationen för modersmålslärare varierar. Det är vanligt att de är anställda av kommunen och åker runt mellan olika skolor. I andra fall är de anställda direkt av skolan, som till exempel modersmålslärarna i arabiska och somaliska på Hjulsta grundskola i Stockholm. Av skolans 400 elever har nästan alla ett annat modersmål än svenska och det finns nyanlända elever i alla åldrar. Där arbetar Cilla Dalén som bibliotekarie sedan några år tillbaka och har ett etablerat samarbete med alla lärare inklusive språklärarna. Det händer också att jag träffar externa modersmålslärare, säger hon. Vid några tillfällen har jag deltagit när skolledningen haft informationsmöte med dem inför läsårsstart, berättar hon. Samarbeta med folkbiblioteket och ta reda på om det finns centralt stöd i kommunen Det är också mycket vanligt att samarbeta med folkbiblioteket, eftersom skolbiblioteken måste gå via folkbiblioteket för att beställa kompletterande depositioner från Internationella biblioteket. Anna Rydh Eriksson, som ännu är i planeringsstadiet, glädjer sig åt att folkbiblioteket anställt en bibliotekarie som fått ansvar att jobba med mångspråkighet. Självklart kommer vi att samarbeta med henne, säger hon. Jag kan tänka mig att det blir bra att ha en person på folkbiblioteket att diskutera mångspråkig litteratur med, även om hon inte kan tillhandahålla böcker till skolan. Peter Rydén berättar att stadsbiblioteket i Ulricehamn brukar plocka samman material på valda språk och skicka till skolan. Ofta kan vi då få ett trettiotal olika böcker på de flesta vanliga språk, både nyare och äldre titlar, som också tilltalar eleverna. När det bara är någon enstaka elev som önskar sig böcker har det inte varit långt för dem att gå ner till stadsbiblioteket där får de alltid bra hjälp. I Västerås finns det ingen möjlighet att beställa depositioner från stadsbiblioteket eller regionbiblioteket. Däremot har staden inrättat ett Språk- läs och skrivcentrum med lånecentral som 5

6 köper in böcker på modersmål till skolorna. Montserrat Arias arbetar centralt på stadens barnoch ungdomsförvaltning. Meningen med denna verksamhet är att skolor ska kunna låna ifrån lånecentralen. Det kommer att bli som ett mini IB för våra skolor. Hon berättar att de kommer samarbeta med modersmålslärare för att kontrollera att böckerna fungerar i skolan. Liknande varianter på centrala modersmålsresurser finns på fler ställen i landet, till exempel i Mölndal och Stockholm. I Mölndal finns över 800 elever som deltar i modersmålsundervisning och sedan ett tag tillbaka har skolorna möjlighet att beställa böcker från Modersmålsbiblioteket. Det gör till exempel Margareta Gulder som är bibliotekarie på Kvarnbyskolan, en 7-9-skola med 420 elever. Hon sitter också med i Modersmålsbibliotekets projektgrupp och berättar: Skolbibliotek och folkbibliotek byggde upp grundbeståndet tillsammans och hjälptes åt med inköp med mera. Idag består samarbetet i projektet mest av fortbildning av modersmålslärare, bokprat för lärarna och lån. Tidigare hade grundskolorna i Stockholms stad möjlighet att få depositioner från Internationella biblioteket. Den möjligheten upphörde för ett drygt år sedan, berättar Cilla Dalén. Vi har alltid haft en del egna böcker, framför allt på somaliska där en av våra modersmålslärare har hjälpt till att köpa in böcker. Men nu det senaste året har vi tyvärr inte alls kunnat tillhandahålla böcker på alla elevers modersmål. Vi håller nu på att bygga upp ett eget bestånd, men det år svårt både att veta vad man vill köpa och att få tag i böckerna. Cilla Dalén berättar att Medioteket i Stockholm har börjat bygga upp ett bestånd som skolorna kan låna ur. Det är nya, fina böcker som uppskattas när de kommer till biblioteket, men tyvärr finns det ännu inte böcker på alla språk och heller inte så många olika titlar, menar hon. Jag anser att det är helt nödvändigt med ett samarbete inom kommunerna, eller på länsnivå. På min skola kan det helt plötsligt stå två nyanlända elever med ett nytt språk som modersmål i biblioteket och vilja läsa böcker. Om jag då ska köpa in böcker tar det ett tag innan de kommer. Tycker eleverna om att läsa så behövs många olika titlar, och rätt vad det är så slutar eleverna igen. Däremot kan vi förstås på skolorna ha egna bestånd på de vanligare språken. Det finns också exempel på skolbibliotek som samarbetar med varandra för att bygga upp ett mångspråkigt skolbiblioteksbestånd. Så är det i Växjö, där olika skolbibliotek ansvarar för olika språk och sedan lånar av varandra. En verksamhet som betyder mycket Genom det mångspråkiga biblioteket får eleverna tillgång till lättlästa böcker, tidningar, tidskrifter och andra hjälpmedel på sitt eget modersmål. Nyanlända elever med bristande skolbakgrund kan behöva lära sig läsa, även om de kommer hit under sin högstadietid, och då är det lättare att göra det på modersmålet. Som bibliotekarie kan jag hjälpa dem att hitta böcker på modersmålet, både böcker som föl- 6

7 jer undervisningen och böcker för egna studier, säger Cilla Dalén. Eleverna lånar mest för att läsa hemma, medan modersmålslärarna lånar någon enstaka gång för sin undervisning. Ett skolbibliotek med nyanlända elever måste på det hela taget ha en större bredd även på sitt utbud av svensk litteratur eftersom det kan behövas lättlästa böcker också. Det gäller även engelska, eftersom elever kan komma från länder där de inte haft någon engelskundervisning. På Tingsholmsgymnasiet upplever Peter Rydén att många elever kommer till Mediateket för att få inspiration och idéer och självklart för att hitta böcker på modersmålet. Vi har ett gäng elever med arabiska som modersmål som ofta sitter i Mediateket och studerar de har också lätt för att söka kontakt med oss i personalen. Anna Rydh Eriksson hoppas att effekten av ett mer mångspråkigt bestånd på Upplands Bro-gymnasiet blir att eleverna känner sig mer hemma i skolbiblioteket än de gör idag. Att de känner att biblioteket verkligen finns här för deras skull, avslutar hon. Text: Anette Holmqvist. Elever medskapare i det mångspråkiga biblioteket Det som jag tycker är värt att lyfta fram är vårt försök att arbeta nära eleverna och skapa relationer både med dem och med deras föräldrar, säger Karin Nielsen-Lundin som är skolbibliotekarie på Alléskolan i Åtvidaberg. Foto: Montserrat Arias På Alléskolan är biblioteket en mötesplats. Det finns kreativ yta, där elever och personal möts och skapar tillsammans. Hyllan med modersmålslitteratur och lättläst litteratur på svenska finns i anslutning till den här ytan. Tidigare fanns det inte så mycket litteratur på annat språk än svenska och de moderna språk som man läser i skolan, berättar Karin Nielsen-Lundin. Men för ett par år sedan startade en 7

8 internationell klass med elever från olika språkgrupper och kulturer och med stor variation i sin tidigare skolgång. Klassen har varierat i storlek mellan 5 och 10 elever och elever har delvis bytts under tiden. Läraren, Isa Pils-Johansson, och jag har haft många långa samtal om hur skolbiblioteket skulle kunna stötta den här nyanlända gruppen. Vi insåg att vi behövde kunskaper, resurser, medier, programverksamhet och nätverk. Tillsammans utarbetade de båda en strategi för att främja läsning för barn med annat modersmål än svenska. Strategin, som tar avstamp i bibliotekslagen, är indelad i sex avsnitt: Värdegrund, Utgångspunkter för arbetet, Kunskap, Bestånd, Programverksamhet/Läsfrämjande arbete, Information och Samarbete. Strategin gäller både läsning på modersmål och svenska och har efter hand byggts ut. Under hela året har vi aktivt byggt nätverk, gått kurser, läst böcker och skapat ett bestånd med både böcker på modersmål och på lätt svenska. Skapat bestånd i samverkan med elever På Alléskolans bibliotek har man bestämt att det ska finnas såväl litteratur på modersmål som ett bestånd av lättläst svenska som passar för elevgruppen. Det har tagit lång tid att hitta titlar och det var en utmaning att hitta lättläst litteratur, berättar Karin Nielsen-Lundin. Det visade sig att det behövdes en särskild hylla i det lättlästa beståndet för den här gruppen. I den vanliga lättlästa fanns titlar som skapade kulturkrockar som kändes onödiga. Hon berättar också att eleverna får föreslå böcker och det försöker hon tillmötesgå så långt som möjligt. På så vis anpassas det mångspråkiga beståndet efter elevgruppen i den internationella klassen. Karin Nielsen-Lundin får också tips från kollegor och genom att omvärldsbevaka i sociala medier. Jag har försökt skaffa mig ett nätverk genom att delta i olika facebookgrupper till exempel Mångspråkigt gymnasiebibliotek, Modersmål Sverige, Svenska som andraspråk och Skolbibliotekssamtal. Jag kollar Internationella bibliotekets tipslistor och jag mailar också personalen där om tips. En del har jag lärt mig genom att gå olika fortbildningar, till exempel där Internationella biblioteket deltagit. Allt köps dock inte in till skolbiblioteket, utan eleverna har också tillgång till Götabibliotekens (Östergötlands samlade katalog) hela bestånd. Dessutom kan skolbiblioteket, via folkbiblioteket, beställa titlar från Internationella biblioteket. På frågan om hur beståndet används svarar hon: Eleverna lånar mest på frivillig basis men uppmuntras mycket av sin lärare att läsa på både modersmål och på svenska. Det lånas flitigt även om jag tycker mig se att flickorna lånar mest. Lär eleverna hitta i och till biblioteket Precis som skolbakgrunden varierar bland elever i den internationella klassen, så varierar deras erfarenheter av bibliotek. Därför har man på Alléskolan skapat en baskurs i hur man kan hitta i 8

9 ett bibliotek. Vi pratar om vad ett bibliotek är och vilka regler som gäller. Vi pratar om att böckerna har sin bestämda plats och lär oss varför och att hitta i hyllorna. Vi besöker kommunbiblioteket och lär oss vad det finns för resurser där som kan vara till glädje för eleverna. Det här blir både en social träning och ett sätt att visa en demokratisk rättighet och rik resurs som eleverna har tillgång till under hela livet. Eleverna från den internationella klassen kommer nästan varje rast till biblioteket. De är med i verksamheten och skapar och samtalar. Vi tror att vi i bibblan både skapar möjlighet för möten, samtal och en känsla av delaktighet. Runt borden där vi skapar samlas elever frivilligt och från många olika klasser. Karin Nielsen-Lundin menar att det finns en lekfullhet hos eleverna i biblioteket, som kanske inte alltid visar sig vid ett klassrumsbesök. Hon berättar att de skrattar mycket tillsammans. Eftersom eleverna hjälper oss välja böcker på deras modersmål tänker vi att de känner att de är viktiga och blir tagna på allvar. De hjälper oss att översätta texter och titlar och att söka på annat tangentbord. De får bli ledare och vägvisare för en stund. Under våren ska eleverna få skriva och skapa böcker där de får berätta om sin resa till Sverige. Det blir ett spännande och viktigt samarbete mellan lärare, elever och skolbibliotek. På så sätt får vi också fler berättelser i biblioteket, menar Karin Nielsen-Lundin. Arrangerar föräldramöten om böcker och läsning Karin Nielsen-Lundin är övertygad om att eleverna stärks i sitt lärande av ett gott samarbete mellan hemmet och skolan. Därför ordnar hon föräldramöten för att diskutera böcker, vikten av läsning och läsning både på svenska och på modersmål. Syftet är att skapa ett gemensamt engagemang och få föräldrarna medvetna om vilka resurser som finns tillgängliga. Efter den inledande diskussionen brukar vi sitta med en familj i taget och gå igenom vilka resurser som finns i biblioteket på det språk eleven talar. Vi berättar också om möjligheten att låna in, vi bläddrar i och provar att låna böcker. När föräldrarna går hem får de med sig en mapp med information om bland annat rättigheter och hemsideadresser till bibliotek och resurser på nätet. Karin Nielsen-Lundin tycker att det har varit lyckat och kommer att fortsätta med den här typen av föräldramöten. Vill skapa större nätverk på skolan En utmaning framöver blir att skapa nätverk på skolan. Den internationella klassen hålls samman av en lärare vilket underlättar mycket. Karin Nielsen-Lundin skulle vilja arbeta mer aktivt med alla elever på skolan som har annat modersmål än svenska, men de är utspridda på så många lärare. En annan utmaning är att hitta litteratur för ungdomar i åldern på vissa språk. Tonårstiden betraktas inte på samma sätt i alla kulturer. 9

10 Jag skulle önska att vi får många författare som vill skriva på två språk i framtiden! Jag skulle också vilja se mer samarbete mellan skola, skolbibliotek och folkbibliotek i de här frågorna. Vi skulle kunna skapa en gemensam kunskap och eventuellt bestånd som kan röra sig mellan skolorna utifrån behov. Det kanske kan bli verklighet i framtiden, vi har ju precis börjat vår resa. Text: Karin Nielsen-Lundin Textredigering: Anette Holmqvist Tips till skolbibliotek om mångspråkigt bestånd Här är några länkar och praktiska tips till skolbibliotekarier och lärare som arbetar i eller har tänkt skapa ett mångspråkigt bibliotek. Tipsen kommer både från Internationella biblioteket och från skolbibliotekarier som kommit olika långt i sitt mångspråkiga arbete. Inspiration till arbetet med skolbibliotek: Skolverket Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 14 Telefon: E-post: 10

skola +bibliotek = skolbibliotek Att jobba med mångspråkighet i skolbiblioteket

skola +bibliotek = skolbibliotek Att jobba med mångspråkighet i skolbiblioteket skola +bibliotek = skolbibliotek Att jobba med mångspråkighet i skolbiblioteket Elin Lucassi, Kungl. biblioteket Bakgrund Vi lever i ett allt mer språkligt och kulturellt heterogent samhälle vilket även

Läs mer

Mångspråkigt arbete på gymnasiebibliotek

Mångspråkigt arbete på gymnasiebibliotek Mångspråkigt arbete på gymnasiebibliotek Svårt, intressant och betydelsefullt! Charlotte Goobar Internationella biblioteket 2014-2015 Internationella biblioteket Odengatan 59 interbib.se biblioteket.se

Läs mer

Hur folkbiblioteken arbetar med mångspråkiga medier sedan 2014

Hur folkbiblioteken arbetar med mångspråkiga medier sedan 2014 Hur folkbiblioteken arbetar med mångspråkiga medier sedan 2014 Sammanställning av enkätsvaren och inventering av stödbehov Junko Söderman, Internationella biblioteket 2015-10-07 Om enkäten 2014 Nya bibliotekslagen

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017 B H Ä R N Ö S A N D S BIBLIOTEKSPLAN 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 2 Vision 1.1 Biblioteken i Härnösand 3 Folkbiblioteket 3.1 Utvecklingsområden 3.2 Bibliotek för alla 3.3 Bibliotek av högsta

Läs mer

Studiebesök på Internationella biblioteket i Stockholm

Studiebesök på Internationella biblioteket i Stockholm Studiebesök på Internationella biblioteket i Stockholm En dag i november 2015 lämnade delar ur personalen på Gagnefs kommunbibliotek Dalarna för att åka till huvudstaden och besöka Internationella biblioteket

Läs mer

Saxnäs skola SKOLBIBLIOTEKSPLAN. Läsåret 2014/2015

Saxnäs skola SKOLBIBLIOTEKSPLAN. Läsåret 2014/2015 Saxnäs skola SKOLBIBLIOTEKSPLAN Läsåret 2014/2015 Skolbibliotekets funktion Skolbibliotek ska utgöra pedagogiska informations- och kunskapscentra där mediebeståndet kompletterar skolans läromedel och där

Läs mer

Verksamhetsplan Nationella uppdraget Internationella biblioteket 2015

Verksamhetsplan Nationella uppdraget Internationella biblioteket 2015 Verksamhetsplan Nationella uppdraget Internationella biblioteket 2015 Denna VP gäller Internationella biblioteket i rollen som lånecentral och nationellt kompetenscenter för folk- och skolbibliotek när

Läs mer

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 1. Uppdraget Kommunfullmäktige

Läs mer

Verksamhetsplan. Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015

Verksamhetsplan. Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015 Verksamhetsplan Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015 1 1 Bakgrund 3 2 Vision 4 3 Verksamheten 5 3.1 Organisation... 5 3.2 Lokaler och bemanning... 5 3.3 Bibliotekssamarbete... 5 4 Verksamhetens

Läs mer

skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola

skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola Elin Lucassi, Kungl. biblioteket Bakgrund Alla elever i Sverige har rätt att få tillgång till bra skolbiblioteksverksamhet.

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som skall ge en överblick över bibliotekens verksamheter och ansvarsfördelningar i

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

folk- och skolbibliotek

folk- och skolbibliotek folk- och skolbibliotek 2016-2018 LAGAR OCH RIKTLINJER Det gröna Ockelbo: I det natursköna Ockelbo värnar vi om det gröna och har en nära relation till det spirande växtriket. Folkbiblioteket ser miljön

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Den som äger ett språk äger mer än ord MODERSMÅLSCENTRUM I LUND

Den som äger ett språk äger mer än ord MODERSMÅLSCENTRUM I LUND Den som äger ett språk äger mer än ord MODERSMÅLSCENTRUM I LUND Modersmål lärande och länk Många unga i Lunds kommun har ett annat modersmål än svenska. För dessa elever är modersmålet en grund för lärande

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016 2018 1 SVEDALA KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Enligt bibliotekslagen 2013:801 ska varje kommun anta en biblioteksplan som visar riktning och utvecklingsområden inom biblioteksverksamheten.

Läs mer

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen.

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen. Bibliotekslagen slår fast att alla kommuner skall upprätta biblioteksplaner för samtliga verksamheter inom biblioteksområdet. Den är ett strategiskt dokument som beskriver verksamheterna och dess framtida

Läs mer

Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor.

Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor. Innehållsförteckning Trollhättans stads vision och grundläggande värderingar 3 Uppdrag 3 Styrdokument 3 Biblioteksverksamhetens vision och inriktningsområden 4-5 Stadsbibliotekets framtida utveckling 6

Läs mer

Skolbiblioteksplan för Öllsjöskolan 2015

Skolbiblioteksplan för Öllsjöskolan 2015 Skolbiblioteksplan för Öllsjöskolan 2015 Enligt Skolverket ska skolbiblioteket vara en gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som ingår

Läs mer

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35 Datum Sida 2016-01-20 1 (5) Biblioteksplan för Sunne kommun 2016-2019 KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21, 35 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org.nr Sunne kommun

Läs mer

Biblioteken på Gotland. Handlingsplan för mångfald

Biblioteken på Gotland. Handlingsplan för mångfald Biblioteken på Gotland Handlingsplan för mångfald 2016-02-05 1 Visionsmål, bibliotekslagen och Region Gotlands likabehandlingspolicy Biblioteken på Gotland är angelägna och tillgängliga för alla. De bidrar

Läs mer

SAMARBETE ÖVER GRÄNSER utvärdering och framåtblick

SAMARBETE ÖVER GRÄNSER utvärdering och framåtblick SAMARBETE ÖVER GRÄNSER utvärdering och framåtblick FÖRORD Denna skrift är en utvärdering av projektet Språkglädje och läslust 2007-2010 och en avstamp för att jobba vidare med läsfrämjande insatser. Projektledare:

Läs mer

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Bibliotekslagen innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. I lagen redovisas

Läs mer

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige Datum 2010-09-21 Dnr FK06/15 Biblioteksplan Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Vad är en Biblioteksplan?... 3 Styrdokument... 4 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet DIARIENUMMER: UN-10/2016 FASTSTÄLLD: 2016-02-01 VERSION: 1 SENAS T REVIDERAD: GILTIG TILL: 2018-12-31 DOKUMENTANSVAR: Bibliotekschef Plan Biblioteksplan för Herrljunga kommun 2016-2019 KF, Bildningsnämnden,

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153

Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153 Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153 Bakgrund Den 1 januari 2014 antogs en ny bibliotekslag i Sverige. Den säger att kommunen ska upprätta en biblioteksplan för den samlade

Läs mer

Biblioteksplan. Köpings kommun 2014-2016

Biblioteksplan. Köpings kommun 2014-2016 Biblioteksplan Köpings kommun 2014-2016 Köpings kommun Rapporten skriven av: Kultur & Fritid 2013-10-16 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-01-27 5 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se.

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2017-2023 Vision Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Inledning I bibliotekslagen (SFS

Läs mer

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun 2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN för Båstads kommun Biblioteksplan bakgrund Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet

Läs mer

Biblioteksplan. Kramfors kommun

Biblioteksplan. Kramfors kommun STYRDOKUMENT Sida 1(6) Biblioteksplan Kramfors kommun 2016-2019 Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd BKU-nämnd 160525 63 Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2016/166 2

Läs mer

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15 Systematiskt kvalitetsarbete i Solnas skolor - Resultatsammanställning - Betygssättning - KVALITETSREDOVISNING (publ) Maj Juni Aug - VERKSAMHETSPLAN (publ) - Utkast 1/gensvar/slutgiltig - Delårsbokslut

Läs mer

Diana Hedin, Sara Gagge, Brita Sjögren Larsson Borgarskolan, Polhemsskolan, Vasaskolan/Gävle kommun 2016

Diana Hedin, Sara Gagge, Brita Sjögren Larsson Borgarskolan, Polhemsskolan, Vasaskolan/Gävle kommun 2016 Diana Hedin, Sara Gagge, Brita Sjögren Larsson Borgarskolan, Polhemsskolan, Vasaskolan/Gävle kommun diana.hedin@gavle.se 2016 Det mångspråkiga biblioteket -ett projekt för modersmålslitteratur på gymnasiebiblioteken

Läs mer

Utredning av läsfrämjande insatser i Upplands Väsby

Utredning av läsfrämjande insatser i Upplands Väsby Tjänsteutlåtande Utredare 2015-10-27 Hanna Björklund 08-590 970 77 Dnr: hanna.bjorklund@upplandsvasby.se KFN/2015:50 31442 Kultur- och fritidsnämnden Utredning av läsfrämjande insatser i Upplands Väsby

Läs mer

Läs för mig! kapprumsbibliotek i förskolan. Mobila bibliotek Falkenberg 2014-08-16

Läs för mig! kapprumsbibliotek i förskolan. Mobila bibliotek Falkenberg 2014-08-16 Läs för mig! kapprumsbibliotek i förskolan Mobila bibliotek Falkenberg 2014-08-16 Vilka är vi? Helena Ahlgren Leg. logoped Kärnhuset helena.ahlgren@halmstad.se Ulrika Thorbjörnsson Barnbibliotekarie Stadsbiblioteket

Läs mer

Skolbiblioteksplan för Skolområde Öst

Skolbiblioteksplan för Skolområde Öst Skolbiblioteksplan för Skolområde Öst Dokumentansvarig Jon-Isac Svanefjord, skolbibliotekarie Ålidhem och Tomtebo Godkänd av Carina Axroth, biträdande för- och grundskolechef Skolområde Öst Version 1 Dokumentdatum

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015

Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteksplan 2012-2015 Vi har en vision Denna plan uttrycker inriktningen för biblioteksverksamheten i Hallsbergs kommun. I vår framtidsbild ser vi huvudbiblioteket och de sammanslagna skol- och filialbiblioteken

Läs mer

Mål och handlingsplan för samarbetet mellan bibliotek, förskola och skola

Mål och handlingsplan för samarbetet mellan bibliotek, förskola och skola Kulturriket i Bergslagen 2009-03-12 Rev. 2013-03-25 Mål och handlingsplan för samarbetet mellan bibliotek, förskola och skola Innehåll: Bakgrund Mål Handlingsplan Bilagor Bakgrund Skinnskattebergs biblioteks

Läs mer

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland En av Länsbibliotek Sörmlands uppgifter är att i samråd med de kommunala biblioteken komplettera, samordna och utveckla medieförsörjningen i länet.

Läs mer

Skolbibliotek. Informationsblad

Skolbibliotek. Informationsblad Informationsblad 2011-09-30 1 (8) Skolbibliotek Den 1 juli 2011 ändrades bestämmelserna för skolbibliotek. Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar de nya bestämmelserna och vilka krav myndigheten

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete.

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete. BIBLIOTEKSPLAN BIBLIOTEKSPLAN INLEDNING Folkbiblioteken är en lagstadgad verksamhet som är en central del i ett demokratiskt och hållbart samhälle. Den 1 januari 2014 träder den nya bibliotekslagen i kraft.

Läs mer

PLANER SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET

PLANER SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET PLANER SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET 1. Finns det en biblioteksplan i din kommun? 2. Ingår skolbiblioteksverksamheten i planen? 3. Hur lyder texten om kommunens skolbiblioteksverksamhet? Sedan var frågan Hur

Läs mer

Biblioteksplan 2016 Simrishamns kommun

Biblioteksplan 2016 Simrishamns kommun Biblioteksplan 2016 Simrishamns kommun 1 Innehåll Inledning... 3 Styrdokument... 4 Bibliotekslagen SFS 2013:801... 4 Skollagen och läroplanen (SFS 2010:800) 2 kap. 35-36 (Lgr 11)... 4 Unescos skol- och

Läs mer

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Bakgrund och syfte Alla kommuner och landsting skall

Läs mer

Mediepolicy

Mediepolicy PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Mediepolicy 2016 2018. Örebro stadsbibliotek Örebro kommun 2016-09-21 Km 235/2016 orebro.se 2 MEDIEPOLICY 2016-2018 PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever Mottagande av nyanlända och flerspråkiga barn/elever 1 Vision Varje barn och elev med utländsk bakgrund ska ges den kunskap de har rätt till för att nå målen för utbildningen. Mål Öka likvärdigheten mellan

Läs mer

Biblioteksplan för kommunbiblioteken 2015-2019. Antagen av Kultur- och Fritidsnämnden 2015-09-02

Biblioteksplan för kommunbiblioteken 2015-2019. Antagen av Kultur- och Fritidsnämnden 2015-09-02 Biblioteksplan för kommunbiblioteken 2015-2019 Antagen av Kultur- och Fritidsnämnden 2015-09-02 2 Bakgrund Bibliotekslagen (2013:801) sätter ramarna för verksamheten vid landets bibliotek. Lagen betonar

Läs mer

Riktlinjer gällande integration i förskolan och skolan. Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2012-214 Gäller fr.o.m. 2012-08-01

Riktlinjer gällande integration i förskolan och skolan. Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2012-214 Gäller fr.o.m. 2012-08-01 Riktlinjer gällande integration i förskolan och skolan Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2012-214 Gäller fr.o.m. 2012-08-01 2 (7) Syfte Språk är människans bästa redskap för att tänka, kommunicera och lära.

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Handlingsplan för skolbiblioteken i Varbergs kommun

Handlingsplan för skolbiblioteken i Varbergs kommun Handlingsplan för skolbiblioteken i Varbergs kommun 2017-2019 1 Dokumenttyp: Dokumentnamn: Diarienummer: Beslutad av: Beslutsdatum: Giltig till och med: Gäller för: Dokumentansvarig avdelning: Senast reviderad:

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Antagen av kultur- och fritidsnämnden , 81

FÖRFATTNINGSSAMLING. Antagen av kultur- och fritidsnämnden , 81 Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2016-12-08, 81 Norrtälje kommuns biblioteksplan 2016-18 har tagits fram genom omvärldsanalys och vilar samtidigt på den samlade yrkeserfarenheten hos personalen, Norrtälje

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Biblioteksplan för Timrå kommun

Biblioteksplan för Timrå kommun Biblioteksplan för Timrå kommun 2016-2021 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Biblioteksorganisation i Timrå kommun 3. Kopplingar till lagstiftning och regionala dokument på kultur- och biblioteksområdet

Läs mer

Arbetsplan för nyanlända elever

Arbetsplan för nyanlända elever Förskola & Skola Arbetsplan för nyanlända elever Om vissa skolor i Nacka kommun fick profilera sig på olika språk, kunde en nyanländ elev placeras på en skola som valt att profilera sig på elevens modersmål.

Läs mer

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK Ank. 2015-11- 0 5 Diarienr J015.' ~ Df- 88 Bl BLIOTEKSPLAN 2015-2018 GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK Innehållsförteckning S e 2 Biblioteksplanen i ett kommunperspektiv 2 Hur kommunbiblioteket är organiserat 3

Läs mer

Original 4-färg Botte v/vi Avdelninga

Original 4-färg Botte v/vi Avdelninga Biblioteksplan Stenungsunds kommun Stenungsund kommuns biblioteksplan har som syfte att ge en struktur och inriktningt samt tydliggöra folk- och skolbibliotekens uppdrag. Stenungsunds kommun Biblioteksplan

Läs mer

Biblioteksplan för Skinnskattebergs kommun

Biblioteksplan för Skinnskattebergs kommun 1 Biblioteksplan för Skinnskattebergs kommun 2015-2018 Antagen av Kommunstyrelsen i Skinnskattebergs kommun 2015.11.03 2 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Underlag 1.2 Regional kulturplan, regional biblioteksplan

Läs mer

Biblioteksplan för Lerums kommun

Biblioteksplan för Lerums kommun 2016-03-17 Innehåll 1 Inledning 5 2 Bakgrund 6 2.1 Bibliotekets roll i samhället... 6 2.2 Folkbiblioteken i kommunen - Lerums bibliotek... 6 2.3 Skolbibliotek... 6 2.4 Organisation skolbibliotek... 7

Läs mer

Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010

Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010 1 Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010 Bakgrund Riksdagen har beslutat att bibliotekslagen utökas med tillägget att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka

Läs mer

Biblioteksplan för Filipstads kommun 2015-2018

Biblioteksplan för Filipstads kommun 2015-2018 Biblioteksplan för Filipstads kommun 2015-2018 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE OCH UPPDRAG... 1 BIBLIOTEKEN I FILIPSTAD... 2 Verksamheten idag... 3 BIBLIOTEK VÄRMLAND... 5 PRIORITERADE OMRÅDEN... 6 Barn och

Läs mer

plan modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Biblioteksplan Beslutat av: Kommunfullmäktige

plan modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Biblioteksplan Beslutat av: Kommunfullmäktige plan Biblioteksplan 2016-2019 modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2016-09-12 120 Ansvarig: Kulturchefen

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN

BIBLIOTEKSPLAN FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN NORRKÖPINGS STADSBIBLIOTEK www.norrkoping.se BIBLIOTEKSPLAN FÖR 1.Bibliotekslagen Av bibliotekslagen (2013:801) framgår att kommunerna ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.

Läs mer

Medieplan. Biblioteken i Mölndal

Medieplan. Biblioteken i Mölndal Medieplan Biblioteken i Mölndal 2013 2016 Kontaktuppgifter för mer information: Anette Eliasson, bibliotekschef, Biblioteken i Mölndal Telefon: 031-315 16 71. E-post: anette.eliasson@molndal.se Linda Rydgren

Läs mer

Sveriges viktigaste chefer finns i förskola och skola!

Sveriges viktigaste chefer finns i förskola och skola! Sveriges viktigaste chefer finns i förskola och skola! Avgörande är den enskilda individens förhållningssätt till sitt eget behov av vidarelärande, förmågan att lära nytt och attityden till utbildningsinstitutioner

Läs mer

Fördel Solna. En Biblioteksplan för

Fördel Solna. En Biblioteksplan för Fördel Solna En Biblioteksplan för 2012-2016 Inledning Solna stads biblioteksplan är ett politiskt beslutat styrdokument som anger riktningen för bibliotekens utveckling och verksamhet under perioden 2012-2016.

Läs mer

Språkutvecklande arbetssätt i förskolan

Språkutvecklande arbetssätt i förskolan Språkutvecklande arbetssätt i förskolan -resurser i samverkan Barn- och ungdomsförvaltningen & Kulturförvaltningen Rutin för arbete med barns och elevers språk-, läs- och skrivutveckling ATT alla verksamheter

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Fritidshemmen Drakskeppet och Hajen Läsåret 2015/2016 Identifierade utvecklingsområden som verksamheten arbetat med utifrån föregående läsårs analys För

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Språkriktlinjer. för skola och förskola Brämhults kommundel. Språkriktlinjer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Språkriktlinjer. för skola och förskola Brämhults kommundel. Språkriktlinjer Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler för skola och förskola Brämhults kommundel Fastställt av: Kommundelsnämnden Brämhult Datum: 25 mars 2010 Reviderad den: För revidering ansvarar: Verksamhetschef

Läs mer

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Även om ni inte har ett skolbibliotek är det några frågor som bör besvaras. Uppe i högra hörnet i enkäten finns en knapp där du kan gå in

Läs mer

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

Biblioteksplan. för Uddevalla kommun 2016-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09

Biblioteksplan. för Uddevalla kommun 2016-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09 Biblioteksplan för Uddevalla kommun 2016-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09 Innehåll Inledning... 3 1. Uddevallas vision... 4 2. Omvärldens påverkan... 4 Nationell och internationell påverkan...

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016-2019 Biblioteksplanen är ett politiskt beslutat styrdokument som anger inriktningen för kommunens biblioteksverksamhet och de områden som prioriteras under perioden 2016-2019. Planen

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015

BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015 BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015 Biblioteksplan för Svedala kommun 2012 2015 Svedala kommuns biblioteksplan är ett politiskt styrdokument som anger riktning och ramar för den övergripande utvecklingen av folk-

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Hur gör ni pedagogisk kartläggning?

Hur gör ni pedagogisk kartläggning? LiSetten nummer 3/2013 hade tema pedagogisk kartläggning. I tidningen publicerades delar av en enkät om hur olika skolor arbetar med pedagogisk kartläggning. Detta dokument innehåller alla frågor och svar

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2010-2014

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2010-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 6.25 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2010-2014 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-02-15 att gälla fr.o.m. 2010-04-01 Biblioteksplan 2010-2014, flik 6 25 1 Inledning... 2

Läs mer

Bemanna skolbiblioteken. Ett verktyg för skolutveckling

Bemanna skolbiblioteken. Ett verktyg för skolutveckling Bemanna skolbiblioteken Ett verktyg för skolutveckling 1 2 ã Nationella Skolbiblioteksgruppen ISBN 91-975027-3-1, april 2004 Omslagsbild: Linnéa Funke, 12 år Räcker det inte med en samling böcker?...5

Läs mer

Flerspråkiga och nyanlända barn i Skellefteå kommun

Flerspråkiga och nyanlända barn i Skellefteå kommun Flerspråkiga och nyanlända barn i Skellefteå kommun 2016-03-23 Flerspråkiga och nyanlända barn och elevers rättigheter kommunens skyldighet Alla barn och ungdomar har rätt till utbildning oavsett bakgrund.

Läs mer

Biblioteksplan för Helsingborg 2016-2019

Biblioteksplan för Helsingborg 2016-2019 DNR:KN 506/2014 SID 1(14) Biblioteksplan för Helsingborg 2016-2019 PLAN POLICY RIKTLINJER Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(14) Helsingborgs stads

Läs mer

Jenny Nilsson, samhälls- och utvecklingssekreterare Allas gymnasiebibliotek? Stockholm, 28 november 2014

Jenny Nilsson, samhälls- och utvecklingssekreterare Allas gymnasiebibliotek? Stockholm, 28 november 2014 Vad betyder bibliotekslagen och de internationella manifesten för gymnasiebiblioteken? Jenny Nilsson, samhälls- och utvecklingssekreterare Allas gymnasiebibliotek? Stockholm, 28 november 2014 Artikel 19

Läs mer

Introduktion till studier på Masugnen och sfi

Introduktion till studier på Masugnen och sfi Introduktion till studier på Masugnen och sfi Innehållsförteckning Till nya studerande på sfi i Lindesberg... 3 Hej!... 3 Syfte... 3 Masugnens utbildningsverksamhet... 3 Våra kurser och spår... 3 Frånvaro...

Läs mer

Pedagogisk kartläggning av nyanlända elever

Pedagogisk kartläggning av nyanlända elever Pedagogisk kartläggning av nyanlända elever Symposium 4 oktober 2012 Anniqa Sandell Ring anniqa.sandell.ring@andrasprak.su.se Arash Hassanpour arash.hassanpour@linkoping.se Innehåll En historisk tillbakablick

Läs mer

Nyanländas lärande mottagande, inkludering och skolframgång. Utbildningens upplägg, ht 2014. Högskolan Dalarna 2014-08-21

Nyanländas lärande mottagande, inkludering och skolframgång. Utbildningens upplägg, ht 2014. Högskolan Dalarna 2014-08-21 Nyanländas lärande mottagande, inkludering och skolframgång Utbildningens upplägg, ht 2014. Högskolan Dalarna 2014-08-21 v.42 Kursstart. Ni börjar med att titta på den inspelade kursintroduktionen på Fronter.

Läs mer

Modersmålsbiblioteket

Modersmålsbiblioteket Nätverk Slutrapport Projektperiod: 2011-09-01 2012-09-01 Modersmålsbiblioteket B Innehållsförteckning 1. Förord...3 2. Bakgrund...4 Modersmålsenhetens organisation...4 Förskola...4 Grundskola...5 Gymnasium...5

Läs mer

Biblioteksplan för Örkelljunga kommun 2015-2017

Biblioteksplan för Örkelljunga kommun 2015-2017 Biblioteksplan för Örkelljunga kommun 2015-2017 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Uppdraget... 3 3. Lagar och riktlinjer... 4 4. Verksamhet och organisationen... 5 4.1 Folkbibliotek... 5 4.2 Skolbibliotek...

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se Nyanlända och den svenska skolan Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning luisella.galina.hammar@skolverket.se 1 Likvärdig utbildning i svensk grundskola? Elevers möjligheter att uppnå goda studieresultat

Läs mer

inom förskola, grundskola, särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola i Karlshamns kommun

inom förskola, grundskola, särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola i Karlshamns kommun En helhetssyn på SKOLBIBLIOTEK inom förskola, grundskola, särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola i Karlshamns kommun Karlshamns Kommun Utbildningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-813

Läs mer

Medieplan. Karlskoga bibliotek

Medieplan. Karlskoga bibliotek Medieplan Karlskoga bibliotek 2016-03-14 www.karlskoga.se Innehållsförteckning Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 2. Styrdokument... 4 2.1 Bibliotekslag (2013:801)... 4 2.2 FN:s

Läs mer

Biblioteksplan för Ljungsbro skola, F-9

Biblioteksplan för Ljungsbro skola, F-9 Biblioteksplan för Ljungsbro skola, F-9 Bakgrund Sedan augusti 2012 är Ljungsbroskolans bibliotek ett så kallat fokusbibliotek. Detta innebär att under två år får skolan centrala pengar för inventarier,

Läs mer

Skolbibliotek 2011. Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt centrum, Södertälje

Skolbibliotek 2011. Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt centrum, Södertälje Skolbibliotek 2011 AKTUELL FORSKNING & HÖGINTRESSANTA PRAKTIKFALL Nya krav, möjligheter och metoder! TALARE Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt

Läs mer

Nyanlända elevers lärande

Nyanlända elevers lärande Nyanlända elevers lärande Mälardalens högskola 12 november Luisella Galina Hammar Nyanlända elevers skolresultat Under de senaste två åren har andelen nyanlända elever som uppnår behörighet till gymnasieskolans

Läs mer

1. INLEDNING. Denna biblioteksplan ersätter biblioteksplanen från Den innehåller även Bibliotek Familjen Helsingborgs vision.

1. INLEDNING. Denna biblioteksplan ersätter biblioteksplanen från Den innehåller även Bibliotek Familjen Helsingborgs vision. 1. INLEDNING Enligt bibliotekslagen ska alla kommuner anta en biblioteksplan för sin verksamhet på biblioteksområdet. I denna plan ska folkbiblioteksverksamheten som styrs av bibliotekslagen och skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Eget modersmålsstöd av flerspråkig pedagog i förskolan

Eget modersmålsstöd av flerspråkig pedagog i förskolan BIN 2oa-ös^M Uppsala "KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Boel Vallgårda 2012-05- 03 Diarienummer BUN-2012-0589 Barn- och ungdomsnämnden Eget modersmålsstöd av flerspråkig

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN (6)

LUDVIKA KOMMUN (6) LUDVIKA KOMMUN 150610 1 (6) Biblioteksplan Syftet med planen är att få en samlad bild av biblioteksverksamheten i Ludvika kommun samt befästa bibliotekets roll. Planen skall ange mål och riktning. Planen

Läs mer