7. Sammanställning av uppgifter lämnade i enkät och intervjuer. 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "7. Sammanställning av uppgifter lämnade i enkät och intervjuer. 1"

Transkript

1 7. Sammanställning av uppgifter lämnade i enkät och intervjuer. 1 Bibliotek (antal invånare i kommunen) % utrikes födda Uppgiftslämnare Aneby (6 400) 8 % Inger Eriksson Abrinius och Inger Hällfors Statistik över cirkulation av medier på andra språk än svenska och tabell över depositionslån från Jönköpings stadsbibliotek Statistik saknas i de flesta fall, då denna försvinner då vi plockar bort depositionerna. Aneby tycks inte ha lånat depositioner från Jönköping 2012 eller 2013, enligt statistik från länsbiblioteket. Resurser: ekonomi och personal Inte specificerat. Omvärldsanalys (t ex statistik) och planering (t ex verksamhetsplaner, mediaplanering) Vi använder oss i första hand av depositioner och enstaka lån från Jönköpings stadsbibliotek utifrån det aktuella behovet. Vilka språk som det är behov av förändras ständigt i Aneby och bedömningen har tidigare gjorts att det inte är kostnadseffektivt att köpa in stora kvantiteter av medier på andra språk än svenska. Ur biblioteksplanen: Biblioteket är en resurs som bör användas i större utsträckning för kommunens flyktingmottagning. 1 Citat hämtade från enkäter, om inte annat anges. 1

2 Eksjö (16 500) 10 % Johanna Enberg och Lena Korsberg. Vi har inte någon statistik bakåt i tiden för depositioner, om det är det som avses. Vi har statistik för depositioner av medier för barn från Jönköpings stadsbibliotek Eksjö mäter inte cirkulation i depositionerna. Albanska Arabiska Finska 15 Persiska 15 Romani 3 Rumänska 15 Ryska Serbokroatiska Spanska 15 Thailändska 15 Turkiska 15 Summa Vi har inte exakta siffror och i budgeten sätter vi inte av en särskild summa för dessa inköp. Att beställa på främmande språk är väldigt tidskrävande, vi förlitar oss på depositioner. Ny biblioteksplan på väg (kunde inte användas som underlag i denna sammanställning, då den var under arbete). Målsättning på hemsidan: Vår målsättning är att så många som möjligt ska få sina önskemål tillgodosedda vad gäller media på olika språk. I biblioteket hittar du tidningar, tidskrifter och böcker på olika språk. Här kan du också låna språkkurser och böcker på lätt svenska. Om du saknar något kan vi beställa det åt dig. Utlån från Jönköping, vuxen: Arabiska 15 Italienska 15 Persiska 15 Somaliska 15 Summa 60 2

3 Gislaved (28 700) 18 % Mathias Wallin Cirkulation 2013: 6309, 2010: Siffrorna inkluderar depositioner. Albanska Arabiska Bosniska 45 Grekiska 12 Isländska 15 Serbokroatiska 15 Spanska Thailändska Vietnamesiska Summa: Utlån från Jönköping, vuxen: Albanska Arabiska Persiska 15 Ryska Serbokroatiska Spanska 15 Thailändska Vietnamesiska Summa: ligger medieanslaget på ca 8,5% för medier på andra språk än svenska. Förra året hade vi ett utökat anslag till utländska medier, då totalt 10% var andelen 6%. Engelsk skönlitt är inkluderat. På biblioteket finns en tjänst med ansvar för mångkultur, som innehas av Mathias. Man vill bygga upp beståndet på vietnamesiska och thai, där man har stora grupper. Om möjligheterna att låna in depositioner försvann skulle man få ha en helt annan inköpspolicy. Idag köper Gislaveds bibliotek in ungefär lika mycket som man lånar in, kanske böcker varje månad, men på olika språk. (I statistiken från Jönköping över utlån av depositioner till Gislaved kan man se att filialerna lånar relativt många depositionslån, betydligt fler än per månad. Uppskattningen av proportionerna avser sannolikt huvudbiblioteket.) Gislaved har biblioteksplan: s. 5: mångkulturellt samhälle kräver ett ökat utbud av tjänster och medier på såväl olika språk som lätt svenska. Biblioteken står för en möjlighet till kulturell mångfald och tillgänglighet. s. 9 stödja och främja: - aktiviteter som stimulerar utveckling av ett mångkulturellt samhälle. Mathias har statistik över kommunens invånare fördelad efter utländsk bakgrund och ålder. Gislaveds kommun kommer att presentera en strategi och handlingsplan för integration i slutet av oktober. Biblioteket har varit delaktigt i processen. 3

4 Gnosjö (9 400) 21 % Josefine Johansson, Annika Wernborg och Margareta Westergren 2013 gjordes 1306 utlån för placeringen Språk (eget bestånd och depositioner) och 2008 gjorde 1754 utlån. Observera att i placeringen Språk även ingår böcker på signum F. Antal utlån är en summering av huvudbiblioteket samt filialerna. Gnosjö har enligt länsbibliotekets statistik inte lånat in depositioner från Jönköping till barn 2012 och Utlån från Jönköping, vuxen: Finska Thailändska 15 Vietnamesiska Summa: Det går inte i ekonomisystemet att få fram uppgifter om kostnader för medier på andra språk än svenska då dessa inte separeras. Skillnaden mot för 5 år sedan är att biblioteket nu abonnerar på Library Press Display (kostar ca kr per år), vilket bekostas från medieanslaget. Vi köper regelbundet böcker som erbjuds via BTJ på somaliska och vietnamesiska samt även, via en försäljare, böcker och filmer på bosniska. (---) Den nya bibliotekslagen är tydlig vad gäller prioriterade grupper. Därför ser jag att det finns ett behov av att lyfta upp frågan igen och väva in den i t ex barn- och skolbiblioteksområdet samt sätta den i relation till bemötande av låntagare från andra länder. Verksamhetsplan finns från 2014, som innehåller flera formuleringar kring språkutveckling, flerspråkighet och prioriterade grupper. 4

5 Habo (11 000) 6 % Ingrid Larsson och Erik Lidberg Vi har tyvärr ingen statistik lätt tillgänglig över detta, men vår känsla är att utlåningen inte har förändrats nämnvärt över de senaste 5 åren. Inte specificerat. Vi köper sparsamt engelska vuxen och barn samt några enstaka titlar för barn på arabiska och persiska. Det har inte förändras på de senaste fem åren. Persiska Somaliska Thailändska 20 Summa: Utlån från Jönköping, vuxen: Arabiska 15 Persiska Summa: Biblioteket har ingen ambition att bygga upp ett bestånd på främmande språk. Invandrargrupperna är mycket små, barn och unga prioriteras generellt, och man kan hjälpa enstaka individer samt hänvisa till Jönköping. Biblioteket testar apparna Readly (tidskrifter) och Pressreader (dagstidningar). Både personalen och användare utvärderar. Biblioteksplan finns, men innehåller inget specifikt om medier på andra språk än svenska. 5

6 Jönköping ( ) 14 % Johanna Billvén, Ulf Moberg, Meliha Pasalic och Hooshang Kowssarie Från Jönköpings stadsbibliotek har hämtats siffror över enstaka lån till bibliotekets egna låntagare, alltså inte depositioner. Avsikten är att få en uppfattning om efterfrågan på litteratur på andra språk än svenska ökar eller minskar generellt. Jönköping är en växande kommun, som har relativt stor volym på utlåningssiffrorna. Utlån av litteratur på andra språk än svenska från Jönköpings stadsbibliotek (ej depositioner): Barn Vuxen I praktiken lite sjunkande andel av medieanslaget för inköp av medier på andra språk än svenska. Vi har ju pengar från Länsbiblioteket i dagsläget och där ligger väl den stora potten vi tar ifrån, ca per år. På vuxensidan har Engelska ett eget anslag, , i övrigt På barnsidan ca personer avdelade för mångspråk, 1 för vuxen och 1 för barn Har färsk statistik över utrikes födda fördelade på nationalitet och ålder i kommunen. Verksamhetsplan finns: Riktlinjer för verksamheterna. Kultur Jönköpings kommun Exempel: Aktivitet: Utländska avdelningen för barn och ungdom. (Delvis ny aktivitet.) Under året satsar vi på medier på utländska språk, visningar för olika grupper och samarbete med kommunens Enhet för flerspråkighet, förskolor, skolor, gymnasier och resursskolor för att få igång verksamheten. Lansera bokpåsar till någon förskola. (Ett antal böcker i en påse, som kan lånas hem direkt på förskolan) Öxnehaga: Aktivitet: Känner du Pippi Långstrump? - Sagostunder på arabiska med kända svenska barnböcker översatta till arabiska (Ny) Fokus har delvis förändrats från samlingar till pedagogiskt utvecklingsarbete, enligt uppgiftslämnarna. 6

7 Mullsjö (7 000) 8 % Anngerd Johansson och Ulrika Lundkvist Nässjö (29 500) 13 % Ingela Lennartsson Statistik saknas. Inga depositionslån 2012 eller Beställer färre dep på stadsbiblioteket då vi fått upp ett eget bestånd (ca hälften så många dep). Några filialer har nog ökat beställningarna då det bor en del flyktingar utikring och de har inte själva så stort bestånd. Statistik för hela avdelning F redovisas i Medieinventering Utnyttjandet av beståndet på SFI-hyllan (Fct) är mycket högt. En del av Kulturrådets medel för läsfrämjande verksamhet används för medier på andra språk. Stadsbiblioteket samt 4 filialer lägger ca kr. Det totala mediaanslaget är kr. Det blir alltså ca 5% vilket är något mer än för 5 år sedan. Har inte någon exakt siffra. Har byggt upp ett bestånd av böcker på engelska och tyska för barn och ungdomar, behov finns i kommunen som är populär hos tyska familjer. Någon direkt analys eller kartläggning är inte gjord. Statistiken i Medieinventering används som inköpsunderlag. Den är utgångspunkt för inköp, gallring, punktinsatser (mediaplanering). Någon tydlig strategi när man byggt upp egna bestånd har inte direkt funnits man har haft pengar att köpa upp. Nässjö har medieplan/biblioteksplan, men inget uttalat finns om medier på andra språk än svenska. Albanska Arabiska 65 Persiska Serbokroatiska 30 Somaliska Vietnamesiska 15 Summa: I samband med att SFI kom till Nässjö har man höjt medvetenheten och har en budget för inköp av medier på andra språk än svenska, exkl. skolspråken. Ansvarig utsedd för SFIavdelningen. 7

8 Nässjö, forts. Utlån från Jönköping, vuxen: Albanska 35 Arabiska Italienska Kinesiska 15 Persiska 20 Ryska Serbokroatiska 20 Somaliska 15 Thailändska Vietnamesiska 35 Summa:

9 Sävsjö (11 000) 13 % Lars Forssmed och Ann Jonasson Jämfört med för 5 år sedan uppskattningsvis hälften så många depositionslån. Arabiska 60 Finska 20 Persiska 15 Ryska 15 Thailändska 15 Vietnamesiska 15 Summa: Finns inget specifikt anslag avsett för medier på annat språk än svenska. Likadant för fem år sedan. Sävsjö saknar biblioteksplan och har för övrigt inget aktivt förhållningssätt till medier på andra språk än svenska enligt uppgiftslämnarna. Just nu har man därför inte en ambition att bygga upp samlingar på andra språk än svenska. I kommunen är barnen en prioriterad grupp. Utlån från Jönköping, vuxen Albanska Arabiska 25 Finska Persiska Polska 25 Ryska 35 Thailändska 15 Summa:

10 Vaggeryd (13 200) 14 % Henrik Arvidsson, Lo Claesson och Kerstin Svahnberg Vi har ingen statistik på detta. I så fall får man plocka fram uppgift signum för signum. Det är inget vi har gjort. Albanska 21 Arabiska 15 Bosniska 30 Finska 10 Somaliska 25 Thailändska 15 Summa: Utlån från Jönköping, vuxen Ryska 15 Somaliska 15 Thailändska 15 Summa: Vi kan inte se hur stor del av medieanslaget som används för inköp av medier på andra språk än svenska eftersom det inte särskiljs i vår redovisning. Biblioteket har ingen avgränsad budget för medier på andra språk än svenska, men ett medieanslag för barn som kompletteras med inköpsstöd från Kulturrådet. Vad man lånar och köper in av andra medier på svenska styrs inte av planer och strategier, utan av efterfrågan, enligt uppgiftslämnarna. Arbetssättet har sett likadant ut under lång tid, kanske är det större variation mellan bibliotek än över tid. Barnbibliotekarien köper i princip alla barnböcker på andra språk än svenska som ingår i BTJ:s urval. BTJ:s urval styr därmed inköpen. Svenska barnböcker översatta till andra språk är alltid intressanta att köpa in, då man har kunskap om innehållet. Uppgiftslämnarna ser fram emot samarbetet på Höglandet som ett sätt att skapa samverkan kring medier på andra språk än svenska. 10

11 Vetlanda (26 400) 11 % Gabriella Neuhaus och Anette Lundgren Vetlanda tog in dubbelt så många depositioner för 5 år sedan tog man in 462 böcker, 2014 har i september 130 böcker lånats in som deposition. Persiska 15 Ryska 15 Summa: Ingen specifik del av budgeten går till böcker på andra språk än svenska. Man kan söka pengar hos Kulturrådet och ange att de ska gå till litteratur på främmande språk, men annars har man inget extra anslag. Vetlanda har bra koll på hur depositioner används. De vet hur mycket de lånar och vad som läses. Om depositionen har höga cirkulationstal bygger de upp en samling på det språket. Biblioteket köper stadigt vilket betyder att depositionerna minskar, men man vill inte vara utan möjligheten ta in depositioner. Depositioner är ett bra och snabbt sätt att ge service till människor som vill läsa böcker på andra språk än svenska. Utlån från Jönköping, vuxen Arabiska 15 Kinesiska Ryska 15 Serbokroatiska 15 Thailändska Summa: När biblioteket får förfrågan på barnböcker på andra språk ifrån t ex förskolor så har vi i första hand försökt köpa in till det egna beståndet. Väldigt lite av arbetet med medier på andra språk än svenska styrs av mål eller formella planer. Mycket är ett resultat av vad personalen snappar upp när de jobbar ute i biblioteket: vad efterfrågas och av vem, vad finns, vad finns inte. 11

12 Värnamo (33 200) 17 % Zvonko Matkovic och Hanna Sjölin Har inte tillgång till denna statistik. Albanska Arabiska Bosniska 20 Danska 15 Kinesiska 15 Kurdiska 15 Persiska 40 Ryska 20 Serbokroatiska 15 Somaliska Thailändska 35 Tyska 35 Vietnamesiska 25 Summa: Utlån från Jönköping, vuxen: Arabiska 15 Danska 35 Franska 15 Persiska 15 Serbokroatiska 20 Somaliska Vietnamesiska Summa: = 2,9%, 2012 = 2,5% av medieanslaget används för inköp av medier på andra språk än svenska. Värnamo bibliotek har ingen avsatt budget för inköp av medier på andra språk än svenska Tidigare hade man i Värnamo en integrationsbibliotekarie på halvtid som betalades av medborgarförvaltningen men den personen slutade för 2 år sedan. Så som jag har uppfattat de köper vi in litteratur på andra språk än svenska antingen på efterfrågan eller för att vi vet att boken är populär på svenska eller om det kommer en ny stor språkgrupp till Värnamo. I biblioteksplanen anges verksamhetsmål för att främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan: * Vara en aktiv samarbetspart kring integrationsarbete och mångkultur i kommunen * Utveckla språkcaféet och sprida denna modell till fler platser i kommunen * Utveckla internationella samarbeten inom kulturområdet * Tillhandahålla medier på alla språk som talas i kommunen Samverkan ska ske bl a genom träffar för modersmålspedagoger på biblioteket. Biblioteket har ett nyckeltal för att räkna arrangemang riktade till målgruppen som man rapporterar in till förvaltningens delårsrapport. Vad det gäller statistik har man också koll på hur många som kommer från olika länder i samarbete med medborgarförvaltningen. Statistiken har väglett mer för inköp än för depositioner. Urvalet styrs mycket av BTJ:s utbud, men man har inte använt sig av BTJ:s profilköp. Biblioteket har ambitionen att ha egna samlingar på de språk som Internationella biblioteket definierar som lättillgängliga. Värnamo blev årets LL-bibliotek Motiveringen lyfter fram aktiviteter, inte medier. När man hade en integrationsbibliotekarie stod medierna tillbaka till förmån för aktiviteter och program. 12

13 13

Medier på andra språk än svenska på folkbiblioteken i Jönköpings län. - en kartläggning

Medier på andra språk än svenska på folkbiblioteken i Jönköpings län. - en kartläggning Medier på andra språk än svenska på folkbiblioteken i Jönköpings län - en kartläggning Viveca Nyström VN arkiv bibliotek November 2014 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Metod... 4 1.3 Frågeställningar...

Läs mer

På andra språk än svenska

På andra språk än svenska På andra språk än svenska Inledning Strax efter påsk 2008 skickade Regionbibliotek Västra Götaland ut en enkät till kommunbiblioteken i regionen angående böcker på andra språk än svenska. Ett angeläget

Läs mer

.DUWOlJJQLQJPHGLHKDQWHULQJ/LWWHUDWXUSnLFNH±VYHQVNDVSUnNLQWH VNROVSUnN

.DUWOlJJQLQJPHGLHKDQWHULQJ/LWWHUDWXUSnLFNH±VYHQVNDVSUnNLQWH VNROVSUnN .DUWOlJJQLQJPHGLHKDQWHULQJ/LWWHUDWXUSnLFNH±VYHQVNDVSUnNLQWH VNROVSUnN 9LGDUEHWVP WHWRPPHGLHSODQHULQJRNWREHUORYDGH/lQVELEOLRWHNHWDWWWD IUDPHWWVWUXNWXUHUDWXQGHUODJVRPKMlOSLGHWORNDODPHGLHSODQHDUEHWHWI UOLWWHUDWXUSn

Läs mer

Förutsättningar för framtida mediesamverkan i Jönköpings län. - en lägesrapport

Förutsättningar för framtida mediesamverkan i Jönköpings län. - en lägesrapport Förutsättningar för framtida mediesamverkan i Jönköpings län - en lägesrapport Viveca Nyström VN arkiv bibliotek Februari 2014 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Uppdraget... 3 1.2 Frågeställningar...

Läs mer

Flytande bestånd i Helge en utvärdering. Version 3

Flytande bestånd i Helge en utvärdering. Version 3 Flytande bestånd i Helge en utvärdering Version 3 Viveca Nyström VN arkiv & bibliotek AB, 2015 Innehåll 1. Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Frågeställningar 4 1.3 Metod och avgränsningar 5 2. Sammanfattning

Läs mer

Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län

Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län En studie genomförd i november och december 2014 av Ulla Hjorton INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 3 Utgångspunkter 4 Uppdrag och syfte 4 Lagen och personer

Läs mer

Mediaarbete på biblioteken En uppföljningsstudie om mediaarbete och de lokala mediagrupperna på biblioteken i Västra Götaland.

Mediaarbete på biblioteken En uppföljningsstudie om mediaarbete och de lokala mediagrupperna på biblioteken i Västra Götaland. Mediaarbete på biblioteken En uppföljningsstudie om mediaarbete och de lokala mediagrupperna på biblioteken i Västra Götaland. December 2013 Ingvor Jansson Bibliotekarie Kultur i Väst Innehåll Inledning

Läs mer

Strategiska framtidsfrågor för mångspråkig litteraturförsörjning

Strategiska framtidsfrågor för mångspråkig litteraturförsörjning Strategiska framtidsfrågor för mångspråkig litteraturförsörjning Seminarium i Stockholm, Serafen, den 15 januari 2009 Deltagare: Se bilaga Maria Törnfeldt, ordförande i Sveriges Länsbibliotekarier, hälsade

Läs mer

IB inspirerar till mångspråkigt arbete. Mångspråkiga skolbiblioteket

IB inspirerar till mångspråkigt arbete. Mångspråkiga skolbiblioteket Det mångspråkiga skolbiblioteket Enligt bibliotekslagen ska alla bibliotek, även skolbiblioteken, ägna särskild uppmärksamhet åt personer med andra modersmål än svenska. Det innebär bland annat att skol-

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Jönköpings län. en kartläggning över folkbiblioteken och de integrerade folk- och skolbiblioteken i länet

Biblioteksverksamheten i Jönköpings län. en kartläggning över folkbiblioteken och de integrerade folk- och skolbiblioteken i länet Biblioteksverksamheten i Jönköpings län en kartläggning över folkbiblioteken och de integrerade folk- och skolbiblioteken i länet Jenny Toll, utvecklare Länsbibliotek Jönköping Maj 2012 Innehållsförteckning

Läs mer

Mediesamarbete Bibliotek Skåne NV. En närmare bekantskap

Mediesamarbete Bibliotek Skåne NV. En närmare bekantskap Mediesamarbete Bibliotek Skåne NV En närmare bekantskap 2 Förord Mitt uppdrag att skriva en medieplanering för Bibliotek Skåne NV har inte varit helt lätt. När jag började hade samarbete Skåne NV inte

Läs mer

media 2006 Från gröna lådor ti l l idéutby te framsteget 17

media 2006 Från gröna lådor ti l l idéutby te framsteget 17 media 2006 Från gröna lådor ti l l idéutby te framsteget 17 Innehåll 2 inledning 4 media 2006 bakgrund och förutsättningar 10 vad har hänt under 2006 16 nedslag i grupperna 25 2007 och vidare Under 2006

Läs mer

Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla.

Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla. MEDIEPLAN FÖR LESSEBOS BIBLIOTEK 2013 Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla. Innehåll Mål...3 Bakgrund kommun...3

Läs mer

Samarbete mellan bibliotek och BVC/barnhälsovård i Sverige: kartläggning och nuläge. Resultat av en enkät, genomförd i april/maj 2012.

Samarbete mellan bibliotek och BVC/barnhälsovård i Sverige: kartläggning och nuläge. Resultat av en enkät, genomförd i april/maj 2012. Samarbete mellan bibliotek och BVC/barnhälsovård i Sverige: kartläggning och nuläge. Resultat av en enkät, genomförd i april/maj 2012. Katarina Michnik och Kerstin Rydsjö Bakgrund I april/maj 2012 distribuerades

Läs mer

Flemingsbergs bibliotek

Flemingsbergs bibliotek Flemingsbergs bibliotek i ständig utveckling Lena Lundgren Regionbibliotek Stockholm Regionbibliotek Stockholms skriftserie 6 Flemingsbergs bibliotek i ständig utveckling Lena Lundgren Regionbibliotek

Läs mer

Framgångsrikt, men förbisett

Framgångsrikt, men förbisett om bibliotekets betydelse för integration Svensk Biblioteksförening april 2008 SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENING Box 70380, 107 24 STOCKHOLM Tel: 08-545 132 30. Fax. 08-545 132 31 E-post: info@biblioteksforeningen.org

Läs mer

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Studien är genomförd av Eiler Jansson på uppdrag av Kultur Skåne. Halmstad 2014-04-04 Innehåll: Bakgrund och genomförande 3

Läs mer

Medieplan. Värnamo Bibliotek 2011

Medieplan. Värnamo Bibliotek 2011 Medieplan Värnamo Bibliotek 2011 Innehållsförteckning Inledning 3 Omvärldsbeskrivning 4 Kvalitets- och urvalskriterier 6 Inköp 7 Inköp fjärrlån 7 Gallring 7 Öppet magasin 8 Huvudbibliotekets medieplan

Läs mer

Medieplanering Bibliotek Skåne NV

Medieplanering Bibliotek Skåne NV koncept Medieplanering Bibliotek Skåne NV En närmare bekantskap Förord Mitt uppdrag att skriva en medieplanering för Bibliotek Skåne NV har inte varit helt lätt. När jag började hade samarbete Skåne NV

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET Sociologiska institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap. Låneflöden mellan biblioteken i Umeåregionen

UMEÅ UNIVERSITET Sociologiska institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap. Låneflöden mellan biblioteken i Umeåregionen UMEÅ UNIVERSITET Sociologiska institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap Låneflöden mellan biblioteken i Umeåregionen Frida Håkansson och Mia Juntti Handledare: Olle Persson Utvärdering av informationstjänster

Läs mer

Medieplan för Södervångskolans bibliotek

Medieplan för Södervångskolans bibliotek Medieplan för Södervångskolans bibliotek Innehållsförteckning Sally Knutsson Augusti-2011 Pedagogiska aspekter... 3 Inköp av medier... 5 Gallring av medier... 5 Metod... 5 Efter medieplanen... 6 A Bok-

Läs mer

Biblioteksplan för Nora kommun

Biblioteksplan för Nora kommun Biblioteksplan för Nora kommun Del 1 Vad är en biblioteksplan? En biblioteksplan skall ses som en möjlighet att formulera en lokal bibliotekspolitik, som inte bara lyfter fram de traditionella värdena

Läs mer

MEDIEPLAN 2015. Utarbetad och sammanställd av Mediegruppen och antagen våren 2014 Reviderad 2015

MEDIEPLAN 2015. Utarbetad och sammanställd av Mediegruppen och antagen våren 2014 Reviderad 2015 1 MEDIEPLAN 2015 Huvuduppgiften är att ge alla människor tillgång till information för sin personliga utveckling, utbildning, kulturella berikning, avkoppling, ekonomiska verksamhet och välunderrättade

Läs mer

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag Centraler i ett nytt bibliotekslandskap Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag November 2011 Jan Holmquist Dnr 109-KB 1263-2011 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Vad gör vi idag? Vad gör ni idag (2009) inom förvaltningen/bolaget för att främja integration?

Vad gör vi idag? Vad gör ni idag (2009) inom förvaltningen/bolaget för att främja integration? Bilaga 2 Vad gör vi idag? Vi ställde frågan: Vad gör ni idag (2009) inom förvaltningen/bolaget för att främja integration? - Frågan avser både ordinarie verksamhet och projekt eller liknande. - Frågan

Läs mer

BARN TIPSAR VARANDRA OM BÖCKER

BARN TIPSAR VARANDRA OM BÖCKER BARN TIPSAR VARANDRA OM BÖCKER ett aktionsforskningsinspirerat utvecklingsarbete på Bollebygds bibliotek Pernilla Wakman Sjögren Lena Folkesson kursledare Dokumentation av aktionsforskningsinspirerat utvecklingsarbete

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN MARIESTADS STADSBIBLIOTEK FÖR HUVUDBIBLIOTEK & FILIALER

BIBLIOTEKSPLAN MARIESTADS STADSBIBLIOTEK FÖR HUVUDBIBLIOTEK & FILIALER BIBLIOTEKSPLAN FÖR MARIESTADS STADSBIBLIOTEK HUVUDBIBLIOTEK & FILIALER KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN MARIESTADS KOMMUN MARS 2005 Innehållsförteckning sida Förord 3 Mariestads Stadsbibliotek 4 Omvärlden

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS RUM. FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ BIBLIOTEKEN I HANINGE 2011-04-20. Christina Ekbom CAPSULA INFORMATION AB

MÖJLIGHETERNAS RUM. FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ BIBLIOTEKEN I HANINGE 2011-04-20. Christina Ekbom CAPSULA INFORMATION AB MÖJLIGHETERNAS RUM. FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ BIBLIOTEKEN I HANINGE 2011-04-20 Christina Ekbom CAPSULA INFORMATION AB INNEHÅLL Sida 1. MÖJLIGHETERNAS RUM 1 2. UTGÅNGSPUNKTER 2 3. BIBLIOTEKETS UPPGIFTER 3 4.

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer