Ny teknik och webb inför framtiden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ny teknik och webb inför framtiden"

Transkript

1 Länsbibliotek Jönköping Ny teknik och webb inför framtiden Undersökning av Jönköpings läns biblioteks interna och externa hantering och målbild av webb, ny teknik och digital delaktighet Mia Olausson

2 Bakgrund Undersökningen behandlar frågor som berör webb, ny teknik och digital delaktighet för bibliotek i Jönköpings län, både för internt och externt bruk. Undersökningen är gjord februari-mars 2014 och har skickats ut i två omgångar till bibliotekschefer i alla tretton kommuner i länet. Vissa av svaren har sedan kompletterats via telefon samt mejl. Nio kommuner av tretton har svarat på enkäten, ett av dessa bibliotek har endast lämnat in information via telefon, vilket gör att det inte är lika utförliga svar som övriga bibliotek. Följande bibliotek har svarat på enkäten Eksjö, Gnosjö, Nässjö, Sävsjö, Vaggeryd, Värnamo och Jönköping. Gislaved har svarat på undersökningen via telefon. I sammanställningen är frågorna ändrade till rubriker beroende på de svar som kom in. Ett förbehåll är att biblioteken kan ha missat viss teknik i sin sammanställning som finns på biblioteket, men som av olika skäl kan ha glömts bort i svaret. Det här dokumentet är en förenklad sammanställning av alla svar som kommit in. Undersökningen ska verka som underlag i den regionala digitala agendan (ReDA) samt den regionala biblioteksplanen som båda skrivs under våren 2014, men även som underlag för vilket behov man har på biblioteket i kompetensutveckling inom området webb, ny teknik och digital delaktighet i framtiden. 1

3 1. Webb Verktyg för sociala medier & bloggar Facebook är det verktyg på sociala medier som flest bibliotek i undersökningen använder sig av. Flera använder också bloggar, ofta i ett specifikt syfte som Cirkelpoden i Gislaved eller SkaparBibblan i Vaggeryd. Nässjö bibliotek har vissa av sina konton på sociala medier tillsammans med övriga verksamheter i kulturhuset. Sociala medier på biblioteken Antal bibliotek Facebook Instagram Blogg You tube Twitter Verktyg för bibliotekets webbplats Flera av biblioteken i länet finns fortfarande kvar på kommunens webbplats, flera planerar för ny webb för att kunna bygga upp sin egen webbplats. Vaggeryds bibliotek funderar på att byta webbverktyg. Webbplats Antal bibliotek Kommunwebb Egen webbplats Planer egen webbplats planer nytt verktyg 2

4 Ansvarsfördelningen för webb och sociala medier Hur ansvarsfördelningen ser ut på bibliotekens webbplatser och på sociala medier beror delvis på vilken webbplats biblioteket har och hur många anställda det finns på biblioteket. Eget publiceringsverktyg kräver ofta mer personalresurser av biblioteket än vad kommunens webbplats gör där man har kommunens informationsavdelning att tillgå. Det syns också i svaren där flera av de bibliotek som anger att de har fler webbadministratörer också har en egen webbplats. Undantaget är Eksjö som har fler webbadministratörer. All personal som skriver text till webb räknas i undersökningen som en webbskribent. Det är svårt att göra jämförelse beroende på att biblioteken har olika sätt att fördela webbansvaret mellan personalen. Dessutom innebär webbansvar inte nödvändigtvis att alla ansvariga har lika mycket tid att faktiskt arbeta med webben, utan är beroende av hur många andra arbetsuppgifter som tjänsten innefattar. Webbansvar Antal bibliotek Ensam webbadmin Flera admin Ensam webbskribent Fler webbskribenter Digitala tjänster Förutom de databaser som biblioteken erbjuder, har i stort sett alla bibliotek även Elib som e-boksleverantör (Jönköping har fler leverantörer att välja på), alla bibliotek erbjuder även möjlighet att reservera lämna inköpsförslag och göra fjärrlån från bibliotekets webbplats. Dessutom har enstaka bibliotek tjänster med e-musik samt mediejukebox samt möjlighet att boka dator hemifrån. 3

5 Samverkan kring webben Eksjö, Vaggeryd och Gislaved, som är integrerade gymnasiebibliotek, har en naturlig samverkanspartner i skolan, likaså Nässjö som ligger i ett kulturhus. Annars nämns IT- och informationsavdelningarna samt turistbyrån och fritidsförvaltningen som exempel på verksamheter att samverka med inom kommunen. Jönköpings bibliotek arbetar tillsammans med äldreomsorgen för att utveckla en sida på webbplatsen som vänder sig till målgruppen. Dessutom nämns samverkan i den Arenagrupp som finns genom Länsbibliotek Jönköping. Önskemål från besökare, politiker eller personal Från de bibliotek som inte har en egen webbplats är detta ett önskemål, särskilt från personalens håll. Biblioteken upplever även ett behov kring enklare sätt att ladda hem e-böcker, inloggning till fler databaser hemifrån, samt tillgång till lokala webbsidor och lokal information. Mål inför framtiden Bibliotekens mål inför framtiden är mycket olika beroende på vilka förutsättningar de enskilda kommunerna har i sin bibliotekverksamhet: Eksjö bibliotek arbetar med en biblioteksplan som kommer att innefatta nya mål för webb och teknik. Gislaved bibliotek har planer på experimentverkstäder och Maker space. Gnosjö bibliotek ska satsa mer på marknadsföring av folkbibliotekets databaser mot elever och lärare i det digitala skolbiblioteket. Jönköping bibliotek vill vara en aktör bland andra och hänga med i den digitala utvecklingen. Nässjö bibliotek satsar på en tydligare struktur för hur arbetet med webben ska läggas upp. Riktlinjer för sociala medier finns sedan tidigare. Sävsjö bibliotek har inget beslut och ingen plan, utan arbetar löpande med webben. Vaggeryd bibliotek har en e-strategi som man arbetar efter. Värnamo kommuns webbplats ska tillgänglighetsanpassas hösten Satsning på att få fler i personalen att arbeta med sociala medier, fortsätter med projektet 10-digitala saker varannan vecka. 4

6 2. Ny teknik Teknik för besökare Alla bibliotek svarar att de har fasta datorer med Officepaket och nätuppkoppling, flera skriver också att detta även finns på biblioteksfilialerna. Många av biblioteken har datorer för släktforskning, databaser eller tidskrifter och en majoritet av biblioteken har också trådlöst Wifi. RFID finns på Eksjö, Nässjö, Vaggeryd, Värnamo och Jönköpings bibliotek, Vetlanda planerar för inköp av tekniken. Jönköping har även en återlämningsrobot. Ett flertal bibliotek satsar på olika former av teknik som färgskrivare eller färgkopiator, surfplattor för besökare, bärbara datorer, smartboard, 3Dskrivare, Mediejukebox, speldator/surfplatta för barn, meröppet, scanner och projektor för besökare. Något bibliotek nämner även möjlighet att betala med kort samt ha tillgång till bra kameror för internt bruk. Samverkan med andra verksamheter Flera bibliotek nämner sina respektive IT-avdelningar. Mariannelunds bibliotek samverkar med Emilkraften vad gäller Wifi och kopiator. I Nässjö finns en e- strategigrupp på förvaltningsnivå som ser över tekniken och ger förslag på utveckling tillsammans med kommunens e-strateg och IT-avdelning. Vaggeryd samarbetar med skolan vad gäller SkaparBibblan och har även ett nätverk för detta. Vetlanda och Eksjö samverkar med samma server för bibliotekssystem. Värnamo bibliotek samverkar med omsorgsförvaltningen gällande kurser i Daisy. Samverkan med teknik med de verksamheter man arbetar nära med (skola, kulturhus, mm) 5

7 Önskemål från besökare, politiker eller personal Flera av biblioteken har svarat ungefär likadant kring ny teknik för att leva upp mot sina besökares önskemål och behov och det syns en markant skillnad i vad biblioteken vill kunna erbjuda mot vad de faktiskt har idag till förfogande. Något bibliotek nämner också vikten av att kunna motivera den nya teknikens möjligheter inför sina politiker för att få medel för att kunna investera i teknik. Ett önskemål är också att tekniken ska vara lättillgänglig. Önskemål från besökare, politiker eller personal Skriva ut från Wifi Bättre, öppet system för Wifi Utlån av surfplattor Photoshop, mm för besökare Ehub Kortbetalning Kopiator med färgskrivare, scanner och fax 3D-skrivare CAD-program Konvertera film till dvd Smartboards (på barnavdelningen) Självbetjäningsautomat för meröppet. ipads till barnavdelningen Smarta telefoner till personalen 3. Digital delaktighet Det är endast Värnamo som nämner att de fortfarande har datorkurser motsvarande KlickIT. Värnamo tillsammans med Jönköping nämner också en fortsatt samverkan med studieförbund kring detta. Nässjö, Värnamo, Jönköping, Eksjö och Gislaved använder sig av olika tjänster som Boka en bibliotekarie, Dataakuten och IT-support för handledning i IT-frågor. Vetlanda, Vaggeryd och Sävsjö hjälper besökare med deras IT-frågor i mån av tid. Behovet av enskilda handledningar uppfattas inte så stort generellt. Flera bibliotek upplever att behovet av nedladdning av program samt e-böcker kommer att öka samt efterfrågan på utbildning i surfplattor. Samverkan med skolan gällande Legimus nämner något bibliotek. I Jönköping finns önskemål att satsa mer på digital delaktighet vid ombyggnationer av bibliotek i kommunen. 6

8 4. Personal/kompetens Intern teknik för personal Det är stora skillnader mellan biblioteken med vad för teknik som personalen har att tillgå. Från att alla i personalgruppen har bärbara datorer eller smarta telefoner till att någon enstaka person har det. Det är förstås också skillnad hur stor andel av personalgruppen ordet enstaka rymmer. Det kan ju också vara att de flesta i personalen har tillgång till tekniken även om det inte är alla. Det är ju också stor skillnad i vilken form av ny teknik man har som exempelvis projektor kontra Smartboards. Teknik för personal Antal bibliotek Till alla - all personal har tekniken för eget bruk Enstaka - enstaka personer i personalgruppen har egen teknik Allas - tekniken är gemensam inom personalgruppen. 7

9 Önskemål och behov av kompetensutveckling Behovet av kompetensutveckling upplevs ganska lika från biblioteken, framför allt kring omvärldsbevakning, surfplattor och e-böcker. Dessutom en önskan om att ha tillgång till en tekniknörd från länsbiblioteket för kompetensutveckling i webb och ny teknik. Önskemål kring kompetensutveckling Ny teknisk utrustning E-böcker och Legimus Omvärldsbevakning och framtidsspaning Webb och sociala medier Surfplattor och smartphones Biblioteksystem Kodning Streaming t.ex. kring film Fotokurs Samverkan med andra verksamheter Det finns flera former av samverkan kring kompetensutveckling på biblioteken, mellan olika kommunbibliotek genom samverkansformer, nätverksträffar och mediesamverkan (tv-spelspoolen), inom respektive förvaltning samt via länsbiblioteket. Någon nämner även IT-avdelningen. Mål, önskemål och planer inför framtiden Inom planer inför framtiden nämns Höglandssamarbetet där planer på en gemensam webbportal och ökad mediesamverkan finns. Samverkan nämns även kring Libris och planer för e-strategi. Vaggeryds bibliotek nämner planer på en fotokurs för bibliotekets personal under våren medan Värnamo bibliotek satsar på intern kompetensutveckling för sociala medier och ny teknik. 8

10 Avslutning och reflektion Undersökningen visar både skillnader och likheter mellan kommunerna. Bland de bibliotek som har svarat på enkäten uttrycker många en stark målbild och behovslista som inte alltid visas i vad biblioteket faktiskt har och kan erbjuda sina besökare. Det kan vara intressant att reflektera över kring varför detta skiljer sig. En annan skillnad är mellan de bibliotek i länet som har en egen webbplats mot de som fortfarande ligger kvar på kommunens gemensamma webplats. Generellt har de bibliotek med egen webbplats ett större delat ansvar mellan sin personal gällande administratörsansvaret för webben. Vad det kan bero på kan förstås bero på flera olika faktorer som större målmedvetenhet och intresse, att delad ansvarsfördelningen inte nödvändigtvis innebär att man sammanlagt lägger ner mer tid på själva webbplatsen jämfört md att en person arbetar med det, eller att en egen webbplats helt enkelt är mer personalkrävande. Det kan vara av intresse att fundera på ute på biblioteken. Hur mycket tid kan och får webben ta? Vad behövs för kompetens och vems ansvar är det? Själva publiceringen av webbtexter delas emellertid mellan personalen på de flesta av biblioteken, oavsett vilken webbplats eller antalet sociala medier biblioteket verkar på. I alla kapitel i undersökningen ställdes frågan om samverkan. Där kan man konstatera att idag finns inget självklar och långsiktig uppbyggd samverkan mellan biblioteken i länet, mer än Arena-nätverket, Elib-portalen (som troligtvis kommer att försvinna på sikt) samt Höglandssamverkan som är så smått påbörjat mellan Aneby, Eksjö och Nässjö bibliotek. Många bibliotek skriver att de samverkar med kommunens IT- och informationsavdelning. Det är ett viktigt samarbete, men kanske inte alltid jämlikt då biblioteken många gånger kan verka i beroendeställning mot den andra verksamheten. Andra samarbetspartners för biblioteken är sin egen samt andra förvaltningar och verksamheter, beroende på hur kommunen är uppbyggd och vilka naturliga samverkanspartner det finns runt omkring (som exempelvis integrerade skolbibliotek eller kulturhus). 9

Förutsättningar för framtida mediesamverkan i Jönköpings län. - en lägesrapport

Förutsättningar för framtida mediesamverkan i Jönköpings län. - en lägesrapport Förutsättningar för framtida mediesamverkan i Jönköpings län - en lägesrapport Viveca Nyström VN arkiv bibliotek Februari 2014 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Uppdraget... 3 1.2 Frågeställningar...

Läs mer

Medier på andra språk än svenska på folkbiblioteken i Jönköpings län. - en kartläggning

Medier på andra språk än svenska på folkbiblioteken i Jönköpings län. - en kartläggning Medier på andra språk än svenska på folkbiblioteken i Jönköpings län - en kartläggning Viveca Nyström VN arkiv bibliotek November 2014 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Metod... 4 1.3 Frågeställningar...

Läs mer

Nätverksmöte SplitVision 2015-03-18

Nätverksmöte SplitVision 2015-03-18 Nätverksmöte SplitVision 2015-03-18 Plats: Kommunhuset Balder, Nybro Närvarande: Peter Andersson Hanna Carlsson Sune Carlsson Laus Ellebäck Johan Engdahl Joachim Fasth Åke Gustafsson Niklas Persson Dagordning:

Läs mer

Rapport. Hur mår Sveriges webbplatser?

Rapport. Hur mår Sveriges webbplatser? Rapport Hur mår Sveriges webbplatser? Trendundersökning 2014 2 (107) INLEDNING Web Service Award är ett undersöknings- och analysföretag som specialiserat sig på webbplatser, intranät och mobilsajter/appar.

Läs mer

Utredning om möjligheterna till samverkan om OPAC 2.0 i Blekinge och Kronoberg

Utredning om möjligheterna till samverkan om OPAC 2.0 i Blekinge och Kronoberg 2010 Utredning om möjligheterna till samverkan om OPAC 2.0 i Blekinge och Kronoberg Weine Sundell Länsbibliotek Sydost 2010 Innehåll Direktiv utredning om möjligheter till samverkan om OPAC 2.0 i Blekinge

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Sammanställning av enkäten - Lärsamverkan sydost personalenkät -08. Statistik - Lärsamverkan sydost personalenkät -08

Sammanställning av enkäten - Lärsamverkan sydost personalenkät -08. Statistik - Lärsamverkan sydost personalenkät -08 Sammanställning av enkäten - Lärsamverkan sydost personalenkät -08 Statistik - Lärsamverkan sydost personalenkät -08 1 Ge exempel på användarundervisning: Har haft några informationstillfällen men ej nått

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN KS 8, 2014-01-07. Biblioteksplan 2014-2016

BIBLIOTEKSPLAN KS 8, 2014-01-07. Biblioteksplan 2014-2016 BIBLIOTEKSPLAN KS 8, 2014-01-07 Biblioteksplan 2014-2016 Innehåll 1. Inledning 5 2. Nulägesbeskrivning 6 Folkbibliotek 6 Skolbibliotek 8 3. Samverkan 10 4. Omvärldsfaktorer 9 5. Utvecklingsområden 10

Läs mer

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Studien är genomförd av Eiler Jansson på uppdrag av Kultur Skåne. Halmstad 2014-04-04 Innehåll: Bakgrund och genomförande 3

Läs mer

Utredning MediaCenter

Utredning MediaCenter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2014-12-04 Sida 152 (166) 98 Utredning MediaCenter Under Förbundsfullmäktiges sammanträde 2015-04-24, 10, under rubriken Kommunernas avgifter år 2015 lämnade

Läs mer

Utredning - Länsgemensam rekrytering av familjehem och kontaktfamiljer

Utredning - Länsgemensam rekrytering av familjehem och kontaktfamiljer 1(10) Utredning - Länsgemensam rekrytering av familjehem och kontaktfamiljer Inledning, förslag Förslaget är att det inrättas en länsgemensam enhet som ansvarar för rekrytering och utbildning av familjehem

Läs mer

Tillgänglighet och användbarhet Kartläggning av ABM - hemsidor i Västernorrland

Tillgänglighet och användbarhet Kartläggning av ABM - hemsidor i Västernorrland Tillgänglighet och användbarhet Kartläggning av ABM - hemsidor i Västernorrland Birgitta Hellman Magnusson, jan. 2006 birgitta.hellman@telia.com birgitta.hellman@ostsam.se Innehåll: Inledning, sid.2 Marknadsföring

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

Digidel i Västerbotten II

Digidel i Västerbotten II Digidel i Västerbotten II Projektrapport December 2014 INNEHÅLL Projektbeskrivning 3 Bakgrund 3 Projektorganisation 3 Mål 4 Måluppfyllelse 4 Aktiviteter 5 Lärtillfällen 5 Internetbanken 5 Digitala livsberättelser

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 Innehåll - Bakgrund...2 - Syfte...2 - Arbetsgrupp...2 - Nulägesbeskrivning...3 - Omvärldsanalys...4 - Samverkan...5 -

Läs mer

Avstämningsrapport efter genomförd mobiliseringsfas

Avstämningsrapport efter genomförd mobiliseringsfas Sid 1 (37) Projektnamn KUB Avstämningsrapport efter genomförd mobiliseringsfas Rapportering av mobiliseringsfasen Vilken verksamhet har bedrivits under projektets mobiliseringsfas? Länsbiblioteken beslöt

Läs mer

Redovisning LIMIT-BIBLIOTEKEN 12 september 2007

Redovisning LIMIT-BIBLIOTEKEN 12 september 2007 Redovisning LIMIT-BIBLIOTEKEN 12 september 2007 ARBOGA Limitprojektet i Arboga. Rapport september 2007. Projekt Vi utvecklar OPAC tillsammans folkbiblioteket, gymnasiebiblioteket och Arboga museum Bakgrund

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping 2 Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Varför talboksplan?..

Läs mer

Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser

Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser Ärende 1 (8) Datum 2014-10-06 Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser 1. Bakgrund Vid mötet i e-delegationens styrgrupp den 5 juni 2013 fick avdelningen för strategi och kommunikation

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 Innehåll Inledning 3 Bakgrund Organisation 4 Nuläge Utveckling av organisationen Bibliotekslagen 5 Så här ska vi arbeta Utmaningar 6 Verksamhet 2008-2011 Utvecklingsområden

Läs mer

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket AXIELL ARENA Det digitala biblioteket www.axiell.se Med Axiell Arena möter vi framtidens digitala utmaningar - Johan Brinck, koordinator för biblioteken i Skåne Nordväst. Axiell Arena Axiell Arena Axiell

Läs mer

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 2014 Monica Andersson, IT-pedagog 2014-06-12 Under mina tre år på skolan så har vi nästan aldrig använt datorn. När

Läs mer

/UNG- en digital mötesplats för unga i Huddinge

/UNG- en digital mötesplats för unga i Huddinge KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-08-03 KFN-2013/355.389 1 (6) HANDLÄGGARE Parkkali, Malin Malin.Parkkali@huddinge.se Kultur-och fritidsnämnden /UNG- en digital mötesplats

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2011

Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2011 1(9) Kultur- och fritidsförvaltningen Handläggare Birgitta Hellman Magnusson Tel. 0142-85104 Birgitta.hellman@mjolby.se Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2011 Statistik Antalet besök på huvudbiblioteket

Läs mer

Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek

Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek Bakgrund Samarbetet mellan biblioteken i Värmland sträcker sig tillbaka till 2003 då samverkansprojektet Bibliotek Värmland (BV)

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

WebbIT lär nytt med små resurser

WebbIT lär nytt med små resurser WebbIT lär nytt med små resurser Gunilla Fors, ILS Malmö gunilla.fors@malmo.se Gun-Mari Isaksson Legrell, ILS Umeå gun-mari.isaksson.legrell@umea.se Britt Löfdahl, ILS/Regionbibliotek Stockholm britt.lofdahl@stockholm.se

Läs mer

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever KulturSkåne Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever Ett pilotprojekt med direktnedladdning av talböcker från TPB:s digitala bibliotek till enskilda gymnasieelever vid fem gymnasier i Skåne Av

Läs mer