Lansering av nya webbplatser i Blekinge och Kronoberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lansering av nya webbplatser i Blekinge och Kronoberg"

Transkript

1 Länsbibliotek Sydost Lansering av nya webbplatser i Blekinge och Kronoberg Information för dig som vill veta mer Weine Sundell 2013

2 Innehåll Översikt - så här fungerade det innan Arena... 2 Så här är det nya systemet uppbyggt... 3 Organisation av det nya systemet... 4 Gemensam samverkan i Blekinge och Kronoberg Arena är både webb och bibliotekskatalog i ett, med möjligheter för interaktivitet, dvs 2.0 gränssnitt Arena - en social mötesplats... 5 Vad medför den nya webbplatsen för användarna?... 6 Vad betyder den nya webbplatsen för biblioteket?... 7 Till sist... 7 Kontaktinformation

3 Översikt - så här fungerade det innan Arena Biblioteksdatasystemet Book-It är uppbyggt i moduler, där biblioteken själva köper de moduler som de behöver för sin verksamhet. Utöver grunden finns det olika tillval man kan göra: inköpsmodul, statistikmodul, sms-modul, barn opac, fjärrlånemodul etc. Det som bibliotekspersonalen arbetar i är en java klient som arbetar mot en server. Biblioteksbesökaren använder sig istället av opac (online public access catalog) För sökning och självbetjäning. Opac ligger rent fysiskt på en annan server i Kronoberg och Blekinge och arbetar mot Book-it servern. Book-it utgör fortfarande grunden till de nya webbplatserna 1 också. Organisation av systemet en skiss: Maskin Server Biblioteksdataystem tex Book-it Biblioteksdataystem tex Book-it Exempel Växjö har 4 st konton Biblioteksdataystem tex Book-it kontoorganisation Maskin Server nu ska över till Hosting Opac på olika nivåer man kan välja om man vill visa träffar i hela organisationen eller i vilka konton som ska visas i träfflistan. Opac på olika nivåer man kan välja om man vill visa träffar i hela organisationen eller i vilka konton som ska visas i träfflistan. Opac på olika nivåer man kan välja om man vill visa träffar i hela organisationen eller i vilka konton som ska visas i träfflistan. 1 Av leverantören Axiell kallad för Arena 2

4 Så här är det nya systemet uppbyggt Så här förklarar Axiell hur Arena är uppbyggt: Axiell Arena bygger på en tjänsteorienterad arkitektur, där webbtjänster på central och lokal nivå samarbetar för att leverera information och funktionalitet till olika slags kulturinstitutioners webbplatser. Exempel på centrala tjänster är taggar, betyg, diskussioner och recensioner, där bidrag från en enskild installation genast blir tillgängliga för alla andra. Det är även möjligt att samverka med andra nationella tjänster. De lokala tjänsterna består främst av funktioner för sökning och interaktion med beståndet i bakomliggande system, samt funktionalitet för att bygga upp och administrera webbplatsen. Webbplatsen består av en portal som skapas och hanteras med hjälp av ett standardiserat webbpubliceringsverktyg. Portlet- och portaltekniken i detta verktyg ger möjlighet till total kontroll över webbplatsens innehåll och utseende, och möjliggör lösningar där portalen antingen används som enda lösning eller integreras i och kompletterar en befintlig. Den flexibla arkitekturen hanterar både olika slags system (multi agency) och olika slags poster (multi entity). Detta innebär att arkiv, bibliotek och museer nu kan samarbeta i en gemensam portal, där information och funktionalitet från varje medverkande institution integreras sömlöst. Arena erbjuder möjligheter till integration med andra webbtjänster på ett flertal olika nivåer - allt från att berika de centrala tjänsterna, externa webbtjänster till att utnyttja mashup-teknik i portalen. 3

5 Organisation av det nya systemet Ur ett Region Blekinge och Kronobergs perspektiv blir det så här. Server eller host/webbhotell (i dagsläget två servrar) Biblioteksdataystem Book-It Två serversamarbeten, ett i Blekinge och ett i Kronoberg. Alla enskilda kommuners bibliotek behåller dock sitt eget biblioteksdatasystem (Book-It) Det finns ett antal olika kontoorganisation i båda länen. (t ex för de olika skolorna, filialer mm) kontoorganisation Arena på server hos leverantören Axiell Enskilda webbplatser med enskilda bibliotekskataloger. En gemensam sida med bl a samsökningsmöjligheter i alla de 13 deltagande kommunerna. 4

6 Gemensam samverkan i Blekinge och Kronoberg. Kommunerna har sin egen webbplats med egna låntagarregister och kataloger. Det finns också en gemensam sida där man kan söka i alla kommuners bestånd av medier samtidigt. Biblioteken samverkar också med ett utbyte av både redaktionellt material inom systemet och rent tekniskt hur webbsidorna byggs upp och utvecklas. När man söker på den gemensamma sidan i allas kataloger/bestånd kan man välja om webb/bibliotekskatalogsidan ska visa träffar i hela regionen eller det egna biblioteket (kommunen). Reservationssamarbete kan bara ske inom kommunen. Lån från andra kommuner görs som fjärrlån, d v s som idag. Arena är både webb och bibliotekskatalog i ett, med möjligheter för interaktivitet, dvs 2.0 gränssnitt. Det som präglar en webb/bibliotekskatalog 2.0 sida är att den inte endast sänder ut information (webb 1.0, sändare av info mottagare av info) utan erbjuder användarna olika tjänster som möjliggör en hög grad av självservice, vilket sparpengar (effektiviseringsvinst), ökar besöksfrekvensen både på det virtuella och i det fysiska biblioteket samt höjer utlåningen. Den inbjuder också användaren att vara en medskapare av innehållet på olika sätt. Det är en sida med förbättrade sökfunktioner och integrering mellan webbplats och bibliotekskatalog. Kort och gott, en lättanvändlig katalog helt integrerad i bibliotekets webbplats. Sidan administreras och redigeras som en vanlig webbsida med hjälp av webbprogram. Arena - en social mötesplats Med webb/bibliotekskatalog 2.0 kan användare: Tagga egna ämnesord Skriva bokrecensioner Ge lästips Göra egna topplistor Arena kan bli mötesplats mellan användare och personal, vilket ställer nya krav på personalens delaktighet både vad gäller det fysiska och det virtuella biblioteket. Arena ger också möjlighet till att användarna med varandra eller med en bibliotekarie diskutera böcker, film mm. Med hjälp av externa integrerade tjänster går det att starta bokcirklar. Cirklarna kan vara alltifrån helt digitala på nätet, blandade med några sammankomster på nätet och några fysiska träffar. Man kan också förenkla för användarna att komma i kontakt med biblioteket via chat eller via någon grupp/community på sidan. Arena ger fler möjligheter att erbjuda sådant som användare förväntar sig och är vana vid från andra webbsidor än bibliotekens. 5

7 Smakbitar av olika media De första tio sidorna i en bok Filmtrailers inbäddade i sidan (t ex Youtube) mm. Musiksnuttar Rss-flöde Applikationer till Iphone, Androidmobiler etc. Open Library Access, integration som ger framtidssäker bibliotekswebb. Gör biblioteket oberoende av bibliotekssystem. Öppna API:er och plugin-baserad arkitektur. Utbyggbar och plattformsoberoende. Externa tjänster: Bibliotekets webb växer både inåt och utåt. Det går att anslut till författardatabaser, sociala nätverk, RSS, interaktiv karta, mervärden etc. Möjligheter att lägga delar av information från Arena inbäddad på andra externa sidor. Träfflistor med den bästa träffen först (relevans) Självservice med eget konto och egen profil där man t ex kan få upp de favoriter man har ställt i sin det ska jag läsa hylla Man kan använda den nya webbplatsen till att lyfta fram folkbiblioteket som informationsresurs och som ett stöd för personalens läsfrämjande arbete. Bland innehåll och tänkbara aktiviteter ryms läsecirklar, presentation av topplistor, boktips och ämneslistor. Via blogginlägg och längre artiklar kan man starta diskussioner om olika ämnen och lyfta fram olika genrer. Detta blir möjligt genom samordningsvinster när man samarbetar vad det gäller redaktionellt material. Vad medför den nya webbplatsen för användarna? Interaktivitet - användare kan tagga på ämnesord, recensera böcker, bidra med lästips och lägga ut egna topplistor. Webb/bibliotekskatalogsidan kan bli en arena för möten mellan användare och personal, vilket kräver delaktighet i både det fysiska och det virtuella biblioteket. Mitt konto ger samlad information om lån. Möjlighet att få tillgång till en webb med ett rikare innehåll vad det gäller redaktionellt material. Möjlighet till bättre målgruppsanpassade (barn, ungdomar, föräldrar, vuxenstuderande etc.) sidor med mer innehåll än vad som erbjuds i dag. Möjlighet till utökade medietips i anslutning till aktuella händelser. Ingen större skillnad från i dag vad det gäller möjligheter att utnyttja andra biblioteks bestånd och tjänster. Användarna kan inte reservera eller låna böcker i andra kommuner. Låntagare som använder flera bibliotek har separata konton i varje kommun. Ett mervärde vad det gäller de nya funktionerna som 2.0 lösning innebär. 6

8 Vad betyder den nya webbplatsen för biblioteket? 1. Samverkan med gemensamt redaktionellt material från alla medverkande biblioteken i Blekinge och Kronoberg. Det finns även möjligheter att samarbeta med andra bibliotek utanför vår samverkan. Exempel på innehåll som de enskilda biblioteken har mycket att vinna på via samverkan: presentation av topplistor, medietips, författarporträtt, ämneslistor, omvärldsbevakning om aktuell litteratur och film, länkoch artikeltips relaterade till aktuella ämnen. 2. Samordningsvinst genom en effektivisering av själva arbetet med webben rent tekniskt och strukturellt. 3. Samordningsvinster i erbjudandet av målgruppsanpassade sidor. 4. Möjligheter för den egna personalen att genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte utvecklas tillsammans. 5. Bättre sökfunktioner och integrering mellan webbplats och katalog, dvs en användarvänlig katalog helt integrerad i bibliotekets webbplats. Leder till mindre handledning av biblioteksanvändare. Den nya webbplatsen kan bidra till fortsatt lärande, en nyskapande utveckling samt främja och tillvarata kreativa processer. I både den tryckta och digitala biblioteksdebatten kommer ständigt nya förslag på tekniska funktioner som biblioteken borde använda sig av. Många av dessa förslag har inte varit möjliga pga att de förra systemen inte tillät utbyggnad. De nya webbplatserna ger biblioteken möjligheten att själva eller tillsammans med leverantören tillföra, införa eller anpassa webbplatserna efter den snabba samtida och framtida utvecklingen. Till sist Allt som är fast förflyktigas. 2 Om det är någonstans som postmodernismens kärnuttryck gäller så är det på internet. Internet är i sin början av utveckling och ändras snabbt. Det skapar både stress och en känsla av otillräcklighet hos många som arbetar med webben på biblioteken, på grund av att det saknas ett sammanhang att testa de nya tjänsterna i. En gemensam webb/bibliotekskatalog 2.0 kan erbjuda ett sådant kreativt sammanhang för biblioteksmedarbetarna i länet. En plats där det går att pröva och utveckla nya interaktiva tjänster och arbetsmetoder i skarpt läge. Troligtvis kommer användarnas digitala beteende att tvinga fram ett förhållande till webben som en plats för tvåvägskommunikation, gemensamt utbyte och skapande av kultur. Vi måste lämna envägskommunikationen och ta del i den digitala verklighet som redan här. 2 Allt som är fast förflyktigas: modernism och modernitet Marshall Berman

9 Kontaktinformation Kristina Hedberg, chef, Länsbibliotek Sydost, telefon Weine Sundell, verksamhetsutvecklare, Länsbibliotek Sydost, telefon , 8

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Utredningsrapport juni 2014 Mottagare: Svensk Biblioteksförening SAMMANFATTNING Rapporten beskriver resultatet av en utredning om förutsättningarna för att

Läs mer

Kaliber Teknisk förstudie

Kaliber Teknisk förstudie Kaliber Teknisk förstudie Bakgrund och syfte Rapporten beskriver ett nytt system, med arbetsnamn Kaliber, som ska knyta samman olika bibliotekssystem, e-boksleverantörer och innehållsleverantörer för att

Läs mer

Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss

Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss ett uppdrag för Sveriges kommuner och landsting Skolbiblioteket finns där kompetens och resurser blir synliga och samverkar med elever och pedagoger. Skolbiblioteket

Läs mer

Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS

Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS Förord I den svenska skolan sker just nu stora förändringar, med ny skollag, nya läroplaner och ett nytt betygssystem. Samtidigt förändras

Läs mer

DÄRFÖR NATIONELL BIBLIOTEKSKATALOG

DÄRFÖR NATIONELL BIBLIOTEKSKATALOG Svensk Biblioteksförenings skriftserie På väg mot en starkare biblioteksnation DÄRFÖR NATIONELL BIBLIOTEKSKATALOG Om LIBRIS som en möjlighet för folkbiblioteken Därför nationell bibliotekskatalog är den

Läs mer

Bibliotekets verksamhetsberättelse 2009

Bibliotekets verksamhetsberättelse 2009 2010-04-13 Biblioteken 2009 Bibliotekets verksamhetsberättelse 2009 Har du ett bibliotek saknar du ingenting Marcus Tullius Cicero Uppvidinge biblioteks verksamhetsberättelse 2009 Ekonomi: Bibliotekets

Läs mer

Folkpost på tre sekunder!

Folkpost på tre sekunder! Folkpost på tre sekunder! En plan med sikte mot en nationell katalog dnr 241-KB 761-2011 Kungl. biblioteket libris@kb.se Innehållsförteckning Sammanfattning. 3 1. Inledning... 5 1.1 Uppdraget...5 1.2 Genomförandet...5

Läs mer

Förslag på systemarkitektur. för ett nationellt lånesystem. December 2006

Förslag på systemarkitektur. för ett nationellt lånesystem. December 2006 Förslag på systemarkitektur för ett nationellt lånesystem December 2006 Robert Maliszewski robert@agero.se AGERO S:t Göransgatan 63i Box 491 58i SE-100 29 Stockholmi Swedeni phone +46 8 693 93 00i fax

Läs mer

Bibliotek i Kristianstad

Bibliotek i Kristianstad Bibliotek i Kristianstad Statistik Teknik. Projektrapport Roland Persson, Tore Torngren Projektledare 2014-03-26 2 Innehåll Bibliotek i Kristianstad... 3 1. Inledning... 3 2. En gemensam statistikenkät.

Läs mer

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag Centraler i ett nytt bibliotekslandskap Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag November 2011 Jan Holmquist Dnr 109-KB 1263-2011 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Relate Public Edition för sociala webbplatser och communitys. Relate Intranet Edition för intranät och extranät

Relate Public Edition för sociala webbplatser och communitys. Relate Intranet Edition för intranät och extranät Public Edition för sociala er och communitys Intranet Edition för intranät och extranät EPiServer gav oss den ideala grunden att bygga GOCityGirlsiten på. Genom att använda personaliserings- och communityverktygen

Läs mer

Arbetsgrupp för innehåll i databrunnar - resultat 2013-04-24

Arbetsgrupp för innehåll i databrunnar - resultat 2013-04-24 Arbetsgrupp för innehåll i databrunnar - resultat 2013-04-24 Bakgrund Gruppen är tillsatt av styrgruppen för Libris nationella infrastruktur med representanter från specialbibliotek, SKL, SUHF. Charlotte

Läs mer

De sex musketörerna Slutrapport om Bibliotek 2007 ett samarbete inom Umeåregionen

De sex musketörerna Slutrapport om Bibliotek 2007 ett samarbete inom Umeåregionen De sex musketörerna Slutrapport om Bibliotek 2007 ett samarbete inom Umeåregionen Vi har sett projektet som ett förtroende från politikerna och som något viktigt att förvalta. inger edebro sikström, bibliotekschef,

Läs mer

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar Fri tillgång till information och kunskap några aktuella utmaningar Förord Vi lever mitt i ett ständigt ökande informationsflöde. Att navigera i denna miljö kräver en särskild kompetens informationskompetens.

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

Medborgardialog om. Framtidens bibliotek

Medborgardialog om. Framtidens bibliotek Medborgardialog om Framtidens bibliotek Innehållsförteckning DEL 1 Inledning 3 DEL 2 Bakgrund och metod 4 DEL 3 Resultat fokusgruppssamtal 6 DEL 4 Avslutande analys 21 bilaga A Verksamheter 25 bilaga B

Läs mer

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

Universitets- och högskolebibliotek

Universitets- och högskolebibliotek Universitets- och högskolebibliotek nu och i framtiden Slutrapport från verksamhetsgruppen för universitets- och högskolebibliotek Svensk Biblioteksförening 2010 Innehåll Förord 3 1. Universitets- och

Läs mer

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15 Chefen & Nätverk INNEHÅLL Nätverk som metod för utveckling 4 Olika slags nätverk 5 Välj dina nätverk 6 Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk 10 Starta eget nätverk 11 Lästips 15 Ledarna februari 2011

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Läranderum. Lösningar för lärande i en digital samtid. En innovationsprocess på Stadsbiblioteket i Malmö

Läranderum. Lösningar för lärande i en digital samtid. En innovationsprocess på Stadsbiblioteket i Malmö Läranderum Lösningar för lärande i en digital samtid En innovationsprocess på Stadsbiblioteket i Malmö Läranderum är ett Vinnova-finansierat planeringsprojekt och en innovationsprocess genomförd på Stadsbiblioteket

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS RUM. FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ BIBLIOTEKEN I HANINGE 2011-04-20. Christina Ekbom CAPSULA INFORMATION AB

MÖJLIGHETERNAS RUM. FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ BIBLIOTEKEN I HANINGE 2011-04-20. Christina Ekbom CAPSULA INFORMATION AB MÖJLIGHETERNAS RUM. FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ BIBLIOTEKEN I HANINGE 2011-04-20 Christina Ekbom CAPSULA INFORMATION AB INNEHÅLL Sida 1. MÖJLIGHETERNAS RUM 1 2. UTGÅNGSPUNKTER 2 3. BIBLIOTEKETS UPPGIFTER 3 4.

Läs mer

Web 2.0: Sociala nätverk för affärssystem. Epicor White Paper

Web 2.0: Sociala nätverk för affärssystem. Epicor White Paper Web 2.0: Sociala nätverk för affärssystem Epicor White Paper WHITE PAPER Introduktion De flesta affärsapplikationer är inte tillräckligt flexibla för dagens företag. Spilltid och flaskhalsar måste bort

Läs mer

Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser

Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser Ärende 1 (8) Datum 2014-10-06 Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser 1. Bakgrund Vid mötet i e-delegationens styrgrupp den 5 juni 2013 fick avdelningen för strategi och kommunikation

Läs mer

Rapport samt sammanställning av diskussioner som framkom under workshopen Kommunikation och information Världsmötet i Bologna 2013

Rapport samt sammanställning av diskussioner som framkom under workshopen Kommunikation och information Världsmötet i Bologna 2013 Rapport samt sammanställning av diskussioner som framkom under workshopen Kommunikation och information Världsmötet i Bologna 2013 Först av allt så vill vi tacka er alla för ert engagemang och intresse

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Handbok i invånardialog

Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Kungsbacka kommun 1 Kungsbacka kommun Producerad av kommunikatörerna på förvaltningen för Service, oktober 2012 Text Martin Sande, Preera, Erik Sjöberg,

Läs mer