Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun"

Transkript

1 1 Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun Bibliotekslagen: Alla medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt. Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare. Revidera biblioteksplanen Biblioteksplan för Mjölby kommun Biblioteken ska vara: en central resurs i kommunens strategiska arbete för att höja medborgarnas utbildningsnivå och e-kompetens en plats där människor och kultur kan mötas fysiskt och virtuellt Mjölby kommun har som mål att Invånarna ska vara initiativrika och välutbildade Skapa utvecklande mötesplatser Kultur- och fritidsnämnden prioriterar verksamhet som riktar sig till barn och unga. Åtagande i Kultur- och fritidsnämndens budget för 2013 För att kommuninvånarna ska vara initiativrika och välutbildade Åtagande Digitala klyftan ska minskas genom att minst 500 Mjölbybor får kostnadsfri IThandledning på biblioteken. Åtgärd Internetkurser för nybörjare Individuell handledning (bokning) Hands on-kurser i Digitala verkstan IT-support för drop-in-besök Hjälp till självhjälp hur man använder bibliotekets digitala resurser (vid disken) Samhällsintroduktion för nyanlända flyktingar Biblioteket deltar aktivt i den nationella kampanjen Digidel 2013 Satsning på barn, treårsplan Förbereds under 2013

2 2 Barn och unga Barn och unga är en prioriterad målgrupp enligt bibliotekslagen och för Kultur- och fritidsnämnden. Ny handlingsplan för barnverksamheten Komma igång med nya avd Unga vuxna (15-20 år) Projekt Litterär filmklubb för unga (Kur-bidrag) Få till ett samarbete med Resurscentrum för att nå ut med info om bibliotekets anpassade medier, äppelhyllan, egen nedladdning Visa upp digitala resurser för barn (t.ex. Götawebben) och ge barn ökad tillgång till informationsteknik på biblioteken Projektor i taket (eller smartboard) i barnrummen Nå en överenskommelse med skolan om hur samarbetet ska se ut (bokprat m.m.) Sagostunder på biblioteken Projekt Skriv överallt, Mantorp Serieteckningskurs för barn på höstlovet på alla bibliotek Sommarboken 2013 Samarbete med BVC om gåvoboken Marknadsföra Äppelhyllorna till lärare och föräldrar Söka samarbete med den kommunala föräldrautbildningen Vara med och anordna Kulturdagen juni 2013 Godnattsagor för barn till föräldrar som sitter i fängelse (KVA) Läsfrämjandeprojekt riktat mot barn () Fokus på biblioteksrummet Unga vuxnas åldergräns höjs ev. till 25 år Samarbete med flyktingsamordnaren, t.ex. sagostunder på andra språk Utveckla samarbetet med BVC och förskolan Fler aktiviteter för barn på loven Surfplattor för barn? Bibliotekets medier Genom att biblioteken erbjuder ett brett och anpassat utbud av medier både i tryckt och digital form bidrar biblioteken till att invånarna blir initiativrika och välutbildade. Fortsatt satsning på att bredda och utveckla mediebeståndet (film, spel, serier, musik, nya format, nya nättjänster m.m.) Ökad genreindelning på vuxenavdelning i samarbete med avd för Unga vuxna Satsa på en musikavdelning (noter, musikalbum, cd-skivor m.m.) Uppmuntra till inköpsförslag, visa att vi köper på efterfrågan Aktiv skyltning och exponering av medier på biblioteken Bli klar med medieplanen, presentera för nämnden Marknadsföra digitala medier (Internet, databaser, e-medier) genom utställningar, skyltning och kurser/handledningar i Digitala verkstan. Söka flyktingbidrag för att bredda utbudet av medier för personer med utländsk bakgrund Teknisk utrustning som kan användas för att läsa e-medier, som till exempel läsplattor och surfplattor, ska finnas på alla bibliotek för att man ska kunna prova på ny teknik. Utlåning av läsplattor Dator med stor skärm för läsning av Library Press Display och Mediearkivet placeras i dagstidningsrummet på HB Bilda en mediegrupp som diskuterar frågor om medier

3 3 Biblioteket som lärmiljö Biblioteket ska vara en central resurs i kommunens strategiska arbete för att höja medborgarnas utbildningsnivå och e-kompetens. Under 2013 ska minst 500 personer få kostnadsfri IT-handledning på biblioteken. Biblioteket deltar aktivt i den nationella kampanjen Digidel 2013, som verkar för ökad digital delaktighet i samhället. Hands on-kurser i Digitala verkstan i hur man använder datorer, surfplattor och annan ny teknik samt praktiska visningar av Internet och digitala resurser. Internetkurser för nybörjare ordnas på alla bibliotek, både i egen regi och tillsammans med studieförbund och andra aktörer. Individuell IT-handledning erbjuds på alla bibliotek. Drop-in varje torsdag på HB, där man kan ställa frågor om Internet, datorer, läs- och surfplattor m.m. Hjälp till självhjälp hur man använder bibliotekets digitala resurser (vid disken) Låsbara skåp på HB Släktforskningens dag i mars Get Online Week anordnas i mars Dyslexiveckan anordnas i oktober Se över antalet surfdatorer på HB Marknadsföra trådlöst på alla bibliotek Projekt E-serviceverstad på bibliotek (pilotprojekt) Ev. utlåning av bärbara datorer till studerande (på biblioteket) E-serviceverkstad på biblioteket (pilotprojekt) Prioriterade målgrupper Personer med funktionsnedsättningar och invandrare och minoriteter är prioriterade målgrupper enligt bibliotekslagen. Aktiv marknadsföring, visning och handledning av tjänsten egen nedladdning för personer med olika typer av läshandikapp. Barn och ungdomar prioriteras. Samarbete med Resurscentrum. Samhällsintroduktion för nyanlända flyktingar erbjuds på biblioteket i Mjölby i samarbete med Östsam och flyktingsamordnaren. Söka flyktingbidrag för att bredda utbudet av medier för personer med utländsk bakgrund Marknadsföra Äppelhyllorna till lärare och föräldrar (hur ska vi få ordning på dem?) Dyslexiveckan anordnas i oktober Tillgänglighet Öka tillgängligheten till biblioteket genom att installera bokinkast på alla bibliotek

4 4 Uppsökande verksamhet Målgruppen är främst boende på gruppbostäder och inom äldreomsorgen. Dessutom bedriver biblioteket verksamhet på KVA-anstalten, som köper 50 procent bibliotekarietjänst samt tillgång till bibliotekets medier. Fortsätta utbilda läsombud och anordna läsombudsträffar Dra igång projekt Läskraft som riktar sig till demenssjuka Samarbeta med daglig verksamhet om utkörning av boklådor till äldreboenden i kommunen Bokprat på äldreboenden Cirka två brukararrangemang per år på HB Lättläst bokmässa anordnas i oktober Samarbete med kommunens anhörigkonsulent för att öka kunskapen om bibliotekets e-tjänster bland anhörigvårdare. Projekt med Godnattsagor (intagna pappor som läser och spelar in sagor för sina barn) fortsätter tillsammans med KVA Biblioteket som kulturell mötesplats både fysiskt och virtuellt Biblioteken erbjuder en kulturell mötesplats både fysiskt och digitalt och bidrar därmed till att det finns utvecklande mötesplatser i kommunen. Minst två författarbesök per år på HB (1-2 på filialerna). Get Online Week näst sista veckan i mars Släktforskningens dag i mars Medeltidsmånad i mars Världsbokdagen i april Dyslexiveckan i oktober Seniorsurf i oktober Mjölby i backspegeln föreläsningsserie under hösten Bokcirklar på biblioteken i Skänninge och Mantorp Månadens utställningar på alla bibliotek utom Väderstad. Ca fyra sagostunder/termin på alla bibliotek utom Väderstad Skapa en bättre scen på biblioteket i Mjölby med projektor i taket och duk som kan dras ned Skapa mysiga läsmiljöer på biblioteken Kaffeautomat på HB, och läscafé på filialer Aktiv närvaro på nätet, främst på facebook Aktiv marknadsföring på och utanför biblioteket Skapa en ny bibliotekshemsida på Götawebben Ta fram en ny informationsfolder om bibliotekets service Ta fram en roll up Skapa bildspel som ska visas i monitorn Aktiv närvaro på nätet, främst på facebook Skapa en e-postlista till föreningar och samarbetspartners i kommunen för att sprida info om bibliotekens aktiviteter. Lyfta fram bibliotekets medier (både fysiska och digitala) med en mer aktiv skyltning och exponering på biblioteket. Uppsökande marknadsföring till olika grupper t.ex. pensionärer, handikapporganisationer m.m. Starta en blogg för ungdomar Erbjuda info om biblioteket på olika språk Nyhetsbrev till låntagare med e- postadresser? Göra en användarstudie med användare och icke-användare om bibliotekens service.

5 5 Regionalt mediesamarbete Götabiblioteken Samverkan mellan biblioteken i Östergötland i syfte att skapa en jämlik tillgång till medier, informations- och bibliotekstjänster av hög kvalitet. Få rutinerna kring Götasamarbetet att sätta sig Mjölby bibliotek ska vara en aktiv del av Götabiblioteken. Samordning av nättjänster Nationellt samarbete Biblioteket deltar aktivt i den nationella kampanjen Digidel 2013, som verkar för ökad digital delaktighet i samhället. Gå med i den nationella tjänsten Bibblan svarar. Kompetensutveckling av personalen Aktivt deltagande i Besöksprojektet Intern fortbildning för hela personalen två gånger i månaden i syfte att öka kunskapen om ny teknik och bibliotekets digitala tjänster. Hitta formerna för att ha rörlig personal på golvet som utrustas med surfplatta och kan svara på frågor direkt vid hyllorna. Projekt Väderstad bibliotek Projekt för att skapa det meröppna IT-biblioteket i Väderstad tillsammans med fritidsgården, byalag och föreningar i Väderstad. Projektmedel kommer att sökas från Leader Folkungabygd.

Biblioteksplan för Högsby kommun

Biblioteksplan för Högsby kommun Rev 2007-12-04 Rev 2008-03-06 Rev 2008-09-01 Antagen KF 2009-03-26, 51 Rev KS 2012-03-13 Rev och antagen KF 2012-04-02, 46 Biblioteksplan för Högsby kommun 2011-2015 Inledning Folkbiblioteken står i dag

Läs mer

Biblioteksplan 2014-2017

Biblioteksplan 2014-2017 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2014-2017 Version: 3.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 29 Uppdateras: 2016 Biblioteksplan 2014-2017 Innehållsförteckning 1. Biblioteksfakta 2. Inledning 3. Uppdrag och roller

Läs mer

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bibliotektplan för Piteå kommun 2012-2015 Plan/Program 2012-05-14, 74 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors.

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors. lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord

Läs mer

Att nå ut till talboksläsande barn och unga. Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27

Att nå ut till talboksläsande barn och unga. Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27 Att nå ut till talboksläsande barn och unga Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27 Agenda Introduktion Vem är jag? Hur jobbar jag: Samverka och nätverka Informationskampanjer Kurs

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län

Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län En studie genomförd i november och december 2014 av Ulla Hjorton INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 3 Utgångspunkter 4 Uppdrag och syfte 4 Lagen och personer

Läs mer

Läsfrämjandeplan för Gävle kommun 2011/12

Läsfrämjandeplan för Gävle kommun 2011/12 Läsfrämjandeplan för Gävle kommun 2011/12 Enligt läsforskaren och professorn Ingvar Lundberg tar det 5000 timmar av lästräning för att bli en fullgod läsare. Det innebär 1 timmes läsning varje dag året

Läs mer

GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN

GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Författningssamling Ändrad 2007-08-21 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2007-11-28 Senast reviderad av: Fredrik Bordahl Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN 2007-2010 Antaget av fullmäktige

Läs mer

Bibliotekets verksamhetsberättelse 2009

Bibliotekets verksamhetsberättelse 2009 2010-04-13 Biblioteken 2009 Bibliotekets verksamhetsberättelse 2009 Har du ett bibliotek saknar du ingenting Marcus Tullius Cicero Uppvidinge biblioteks verksamhetsberättelse 2009 Ekonomi: Bibliotekets

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar Fri tillgång till information och kunskap några aktuella utmaningar Förord Vi lever mitt i ett ständigt ökande informationsflöde. Att navigera i denna miljö kräver en särskild kompetens informationskompetens.

Läs mer

För det demokratiska samhällets utveckling

För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren 44 För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren

Läs mer

Kunskap, delaktighet och lust i en digital värld Slutrapport 2013

Kunskap, delaktighet och lust i en digital värld Slutrapport 2013 Kunskap, delaktighet och lust i en digital värld Slutrapport 2013 Rapporten är författad av Tom Karlsson, projektledare 2 Innehåll Projektbeskrivning... 3 Projektorganisation... 3 Syfte och mål... 3 Projektets

Läs mer

SLB medlemsmöte den 12-13 februari 2015

SLB medlemsmöte den 12-13 februari 2015 SLB medlemsmöte den 12-13 februari 2015 Närvarande: Maria Törnfeldt, Maria Ehrenberg (ordf), Katinka Borg, Carin Palmqvist Isaksson, Susanne Ljungström, Per-Erik Wik, Catarina Lundström, Sylvia Blomberg,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

När världen krymper måste biblioteket bli större

När världen krymper måste biblioteket bli större När världen krymper måste biblioteket bli större en rapport om Det mångspråkiga biblioteket utveckling av interkulturella mötesplatser, ett ESF-projekt 1 inneh å ll Innehåll Inledning till UNESCOS Folkbiblioteksmanifest

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-05 Tid Plats Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00 Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg Ärenden Justering Förvaltningschefen informerar

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2013-02-27

Kulturnämndens handlingar 2013-02-27 Kulturnämndens handlingar 2013-02-27 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2013-02-15 1(3) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Stadsbiblioteket, Klarasalen

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping 2 Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Varför talboksplan?..

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 1 Författningsförslag... 9 2 Bakgrund och utgångspunkter... 15 2.1 Bakgrund och närliggande utredningar... 15 2.2 Kort om bibliotekslagens innehåll... 16

Läs mer

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 KOMMUNFULLMÄKTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 FÖRORD Bakgrund och utgångspunkter Sala kommuns kulturplan är formad i samtal med det lokala

Läs mer

Fakta om bibliotek 2012

Fakta om bibliotek 2012 Fakta om bibliotek 212 1 2 Kapitelrubrik Satsningar lönar sig Svensk Biblioteksförening genomför kontinuerligt undersökningar och sammanställer fakta från andra aktörer i syfte att ge argument för och

Läs mer

Folkbiblioteken i. Örebro län 2012. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Örebro län 2012. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för

Läs mer

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

Framgångsrikt, men förbisett

Framgångsrikt, men förbisett om bibliotekets betydelse för integration Svensk Biblioteksförening april 2008 SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENING Box 70380, 107 24 STOCKHOLM Tel: 08-545 132 30. Fax. 08-545 132 31 E-post: info@biblioteksforeningen.org

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer